Sunteți pe pagina 1din 38

PE 009/93

NORME DE PREVENIRE, STINGERE SI DOTARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

VOLUMUL 1 NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

M. INSTALATII DE MOTOARE DIESEL


6.144. La agregatele Diesel trebuie asigurata ungerea perfecta, respectndu-se prescripiile constructorului in ceea ce privete temperaturile maxime admisibile. 6.145. Se interzice turnarea de petrol, benzina sau alte lichide inflamabile in cilindri, pe supape sau in conductele de aspiraie, pentru uurarea pornirii. 6.146. In sala motoarelor Diesel se va menine curatenia exemplara si se vor indeparta din sala toate materialele combustibile sau care pot intretine arderea. Salile motoarelor Diesel vor avea in functiune instalatiile de ventilatie, astfel incat sa se asigure evacuarea continua in exteriorul salii a scaparilor de gaze de ardere si a substantelor volatile inflamabile, acumulate in timpul exploatarii. 6.147. Se interzice folosirea flacarii deschise in sala motoarelor Diesel si la lucrarile de sudura, inainte de a se fi luat masurile de siguranta, care constau in aerisirea temeinica si inlaturarea materialelor combustibile din sala, etc. Astfel de lucrari se vor face respectand prevederile cap. 2, lit. G si cap. 5, lit. B. 6.148. Materialele utilizate la stersul pieselor si al pardoselii de reziduurile de ulei sau combustibil vor fi pastrate in lazi metalice inchise. 6.149. Se interzice introducerea in sala grupurilor Diesel a tuburilor de oxigen folosite la lucrarile de sudura autogena.

8. GENERATOARE SI COMPENSATOARE SINCRONE


Prevederi generale 6.176. Verificarile, incercarile si probele privind montajul, punerea in functiune, incepand cu uscarea generatorului si verificarea cu tensiune progresiva a acestuia se vor executa numai cu instalatiile de stins incendiul proprii ale agregatului in stare de functionare. 6.177. Temperatura infasurarilor si fierului statorului, a aerului de racire, a lagarelor si uleiului din lagare se va masura prin detectoare sau traductoare de temperatura si termometre intr-un numar minim de puncte, amplasate in locurile cu temperaturile cele mai ridicate. Pentru hidrogeneratoarele sincrone se vor respecta prevederile din PE 822. Toate indicatiile de temperatura, care depasesc limitele de functionare normala, vor fi semnalizate preventiv, acustic si optic, iar la o crestere in continuare peste valorile admise agregatul se va opri. 6.178. Generatoarele de 15 MVA si mai mari din centralele termoelectrice, racite cu aer, trebuie sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru stingerea incendiilor cu ajutorul apei sau al bioxidului de carbon, iar generatoarele de putere mai mare, racite cu hidrogen, vor avea posibilitatea inlocuirii rapide a hidrogenului cu bioxid de carbon. Hidrogeneratoarele vor fi prevazute cu instalatii de detectare si semnalizare a aparitiei unui incendiu si cu instalatii fixe pentru stingerea incendiului cu apa prin stropire. Aceste instalatii vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare, in conditiile indicate detaliat in normativul PE 304. 6.179. La orice inceput de incendiu in generator, acesta trebuie deconectat imediat de la retea si dezexcitat. La generatoarele din centralele termoelectrice se va comanda inchiderea admisiei aburului in turbina, iar la hidrogeneratoare se va comanda reducerea turatiei turbinei. Pentru a scurta durata de oprire a rotorului la turbinele cu abur se va rupe vidul, iar rotorul va fi invartit in continuare cu virorul pana la stingerea completa a focului sau pana la racirea arborelui turbinei. Daca in sistemul de racire in circuit inchis al generatorului exista un ventilator pentru admisie aer suplimentar, acesta va fi oprit de indata. La generatoarele cu racire in circuit deschis se vor inchide registrele de la intrarea si de la iesirea aerului din camera de aer, apoi se va introduce agentul de stingere (apa, CO2) in generator, prin deschiderea ventilelor corespunzatoare, cu actionare mecanica sau manuala. 6.180. Focul care mocneste, ca urmare a strapungerii izolatiei de la infasurarea statorica, poate duce la aprinderea infasurarii insasi. Semnele exterioare ale focului

mocnit sunt: supraincalzirea locala a peretilor carcasei statorului, distribuirea neuniforma a temperaturii pe stator, mirosul de ars si aparitia fumului la imbinarile carcasei generatorului. 6.181. Se va urmari sa nu se umezeasca infasurarea statorului si rotorului. Nu se admite supraincalzirea infasurarii si supraincarcarea generatorului cu sarcini mai mari pe perioade de timp mai indelungate decat cele prescrise de uzina constructoare. Trebuie evitata caderea de obiecte straine, ca: pilitura mecanica, ulei, praf de carbune, murdarie sau praf de nisip pe infasurari, in lagare, pe inelele colectoare ale generatorelor sau pe colectoarele excitatricelor. 6.182. Aprinderea colectorului si a colierului cu perii ale rotorului si excitatricei generatorului are loc ca urmare a aprinderilor prafului de carbune sau a altor materiale combustibile acumulate pe colector sau pe inele, in cazul unor scantei intense. Pentru evitarea aprinderii, praful va fi indepartat cu regularitate. La aprinderea colectorului si a colierului cu perii ale rotorului si excitatricei generatorului se va scadea tensiunea de excitatie si, daca focul nu dispare, generatorul trebuie decuplat si excitatia intrerupta, dupa care se va proceda la stingerea incendiului cu stingatoare cu CO2. La aprinderea colectorului excitatricei se va scadea partial sarcina generatorului. Daca focul invartitor nu dispare, generatorul trebuie decuplat si excitatia intrerupta. 6.183. La aprinderea lagarelor, in scopul intensificarii circulatiei uleiului in sistemul de ungere, este necesara cuplarea pompei de ulei de rezerva si oprirea turbinei. Pentru stingerea uleiului aprins din lagare urmeaza sa se utilizeze stingatoare cu CO2 sau cu spuma. 6.184. In cazul aprinderii generatorului si a motoarelor electrice, se interzice utilizarea nisipului, deoarece acesta poate distruge partile mobile ale agregatelor. 6.185. Inaintea punerii in exploatare a unui generator nou iesit din reparatie capitala, trebuie efectuate revizia si controlul protectiei generatorului contra incendiului. 6.186. La fiecare oprire a generatorului vor fi suflate cu aer comprimat colectorul si inelele, pentru a se indeparta praful de carbune si uleiul. 6.187. O atentie deosebita se va acorda masurilor preventive ce se executa cu ocazia reparatiilor: masurarea rezistentei de izolatie a infasurarii statorului, rotorului, buloanelor de strangere, lagarelor, masurarea rezistentei ohmice, incercarea izolatiei dintre spire, etc.

Prevederi specifice mainilor rcite cu hidrogen 6.188. Buteliile de hidrogen vor fi amplasate in afara salii masinilor, in boxe inchise si cu ventilatie naturala. 6.189. Verificarea etanseitatii generatoarelor racite cu hidrogen se va face conform indicatiilor furnizorului. In exploatare se vor urmari pierderile de hidrogen in 24 de ore si se vor lua masuri de stabilire si inlaturare a cauzelor in cazul depasirii pierderilor maxime indicate de furnizor. 6.190. Umplerea generatorului cu hidrogen se va face numai dupa evacuarea prealabila a aerului cu ajutorul bioxidului de carbon (puritate CO2: minimum 85%). 6.191. In timpul functionarii se va mentine gradul minim de puritate al hidrogenului indicat de fabricantul grupului; scaderea sub aceasta valoare va si semnalizata. 6.192. Golirea de hidrogen a generatorului se va face numai cu CO2, dupa care este permisa patrunderea aerului. Se va asigura o rezerva rece de CO2, suficienta pentru umplerea de 3 ori a celei mai mari masini. 6.193. Pe timpul functionarii generatorului, numarul necesar de tuburi de CO2 va fi in permanenta racordat la instalatia de alimentare cu CO2. Numarul de tuburi de CO2, care trebuie sa asigure cantitatea necesara unei operatii de evacuare completa a hidrogenului, va fi inscris pe placuta indicatoare, amplasata la rampa de CO2. Conductele de racordare a tuburilor de CO2 la colectorul de alimentare vor fi prevazute cu robinete de separare. 6.194. In zona din jurul generatorului racit cu hidrogen, pe o distanta de 5 m, va fi strict interzisa folosirea flacarilor deschise (sudura, polizarea, aprinderea chibritului, fumatul, etc). In cazuri exceptionale se pot executa lucrari in zonele respective, insa numai in baza unui permis de foc si cu respectarea cerintelor prevazute la cap. 2, lit. G. 6.195. Pentru statiile de producere a hidrogenului se vor respecta instructiunile specifice stabilite de furnizorul statiei si cele din proiect. 6.196. La oprirea grupului in revizie sau reparatie, la periodicitatile indicate in ITI, se va verifica etanseitatea bornelor generatorului, pentru evitarea patrunderii hidrogenului in barele capsulate. In caz de necesitate, se vor lua masuri pentru evacuarea hidrogenului si refacerea etanseitatii.

Circuitul de etansare cu ulei al generatorului racit cu hidrogen si instalatiile aferente ale acestuia se vor trata ca zone in care se pot produce emanatii de hidrogen, aplicandu-se masurile indicate la pct. 6.194.

T. MOTOARE ELECTRICE
6.197. Pentru evitarea pericolelor de incendii datorate incalzirii infasurarilor, a fierului statorului si rotorului, ca rezultat al scurtcircuitului infasurarilor, al functionarii in suprasarcina a motorului electric, al functionarii motoarelor trifazate in doua faze, al griparii arborelui motorului si al frecarii rotorului de stator si ca urmare a uzarii lagarelor, se va da atentie deosebita respecatii instructiunilor de exploatare si controlul periodic al instalatiilor. 6.198. Cand se folosesc sigurante fuzibile, ele se vor monta pe toate conductele active. Se vor intrebuinta numai sigurante fuzibile calibrate. 6.199. Pentru motoarele mari dotate corespunzator de fabricile furnizoare in exploatare se vor controla periodic curentul absorbit de motor, temperatura lagarelor, temperatura aerului la intrare si la iesire, temperatura fierului si a cuprului infasurarilor. Diferenta dintre temperatura aerului la iesirea din motor si temperatura aerului la intrare nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima indicata de fabrica constructoare sau determinata prin incercari. Daca se constata depasiri, trebuie luate masuri pentru verificarea starii motorului electric. 6.200. Daca in timpul functionarii se observa incalzirea puternica a statorului sau a lagarelor, miros de ars, fum, flacari, cerc de foc la colector, etc, motorul va fi deconectat de la retea, iar orificiile de admisie si refulare a aerului la motor vor fi inchise, pe cat posibil, etans. Pentru stingere se vor utiliza stingatoare portabile cu CO2 sau cu praf si CO2. Nu se admite stingerea motoarelor cu jet de apa compact. 6.201. La reostatele de pornire cu ulei, dupa fiecare pornire, reostatul va fi scurtcircuitat cu un dispozitiv special sau se va scurtcircuita infasurarea rotorica a motorului si se vor ridica periile printr-un dispozitiv special prevazut pe axul motorului. La revizii se va controla cu atentie starea contactelor fixe si mobile ale dispozitivelor de scurtcircuitare.

U. TRANSFORMATOARE (AUTOTRANSFORMATOARE, BOBINE DE STINGERE, BOBINE DE SUNTARE SI REACTOARE)


6.202. La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a instructiunilor de exploatare si a controalelor periodice, tinand seama de faptul ca pericolul de incendiu la transformatoare consta in aceea ca uleiul se descompune la aparitia unui arc electric, iar gazul rezultat in contact cu aerul in proportie de 8-40% este exploziv. Intrucat, in general, incendierea uleiului din transformatoare se datoreaza defectelor interne de izolatie, respectarea regulamentului de exploatare (PE 126) si a normelor privind controalele si intretinerea instalatiilor este de prima importanta. 6.203. In exploatare, se vor controla periodic nivelul in conservator, temperatura uleiului in straturile superioare, starea instalatiilor de ventilatie (pompe de ulei, pompe de apa, ventilatoare de aer), starea de curatenie a canalelor de scurgere a uleiului si etanseitatea cuvei. In cazul aparitiei unor defectiuni ale transformatoarelor in exploatare (incalziri anormale, scurgeri de ulei, deficiente la instalatia de racire, semnalizari ale releului de gaze, etc) se va proceda conform indicatiilor din regulamentul PE 126. 6.204. O atentie deosebita se va acorda efectuarii incercarilor periodice, conform normativului PE 116. 6.205. In apropierea transformatoarelor montate in exteriorul sau interiorul incaperilor transformatoarelor trebuie asezate lazi cu nisip. In caz de scurgeri de ulei in afara cailor de evacuare a uleiului si a patului de balast, special prevazut, uleiul va fi acoperit cu nisip. 6.206. Stingerea inceputurilor de incendiu in apropierea transformatoarelor se va face cu stingatoare manuale cu spuma sau praf (dupa caz), evitandu-se ca jetul de spuma sa atinga parti sub tensiune. La orice inceput de incendiu in apropierea transformatoarelor, acestea se vor scoate de sub tensiune. 6.207. Daca incendiul a cuprins transformatorul (indiferent de cauze, interioare sau exterioare), se va proceda in felul urmator: dupa scoaterea de sub tensiune se localizeaza si se stinge incendiul, folosind toate mijloacele si instalatiile din dotare. Folosirea apei in jet nu este permisa decat pentru racirea cuvei. Pentru stingere, apa trebuie sa fie sub forma pulverizata. 6.208. Se va urmari periodic modul de evacuare al apei care s-ar acumula in cuvele transformatoarelor, destinate colectarii uleiului, in care scop se vor asigura mijloacele necesare (pompe mobile, furtunuri, etc.). Periodic, in exploatare se va proceda la evacuarea apei din colectoarele de ulei cu gratare, de preferinta cu o electropompa mobila.

V. INSTALATII ELECTRICE DE DISTRIBUTIE (CIRCUITE PRIMARE)


6.209. Pericolul de incendiu, la instalaiile electrice de distribuie (circuite primare), l constituie echipamentele care conin ulei sau izolaie combustibila (ntreruptoare si transformatoare de msura), care pot provoca explozii urmate de aprinderea substanelor combustibile. 6.210. Se interzice mentinerea in functiune a intreruptoarelor si transformatoarelor de curent, ale caror caracteristici tehnice nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltarii sistemului energetic. Ele vor fi inlocuite cu echipamente corespunzatoare (a se vedea PE 103). 6.211. La aparatele cu ulei mult, prevazute cu colectoare de ulei sau praguri de retinere, se vor lua masuri in vederea impiedicarii scurgerii uleiului in canalele de cabluri si spatiile vecine. Uleiul scurs in colectoarele de ulei va fi inlaturat in mod operativ. 6.212. Infasurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi protejate impotriva scurtcircuitelor prin sigurante sau intreruptoare automate. Se interzice intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent, cand instalatiile sunt in functiune. 6.213. La toate aparatele de ulei, precum si la izolatoarele de trecere umplute cu ulei, se va urmari mentinerea nivelului de ulei prescris. 6.214. La instalatiile de distributie de tip interior, la cabinele metalice de distributie montate in exterior, precum si la cutiile de cleme din statiile exterioare, toate orificiile pentru trecerea cablurilor si conductelor dintr-o incapere intr-alta sau spre exterior, in canale de cabluri, vor fi etansate cu materiale incombustibile, conform prescriptiilor in vigoare. In exploatare se va urmari si se va asigura mentinerea etanseitatii aparatelor electrice de tip etans sau anticoroziv (cutii de borne, tablouri, corpuri de iluminat, etc.). 6.215. Ventilatia incaperilor in care se gasesc instalatii de distributie trebuie sa se asigure o temperatura care sa nu depaseasca valoarea maxima admisibila (40C) a mediului pentru aparatajul montat in aceste incaperi. In cazul in care aceasta temperatura nu se poate asigura cu instalatia de ventilatie existenta, se vor stabili prin instructiuni interne masurile suplimentare ce se impun. 6.216. La incaperile statiilor si posturilor de transformare este interzisa depozitarea oricaror materiale sau obiecte care nu au legatura directa cu exploatarea instalatiilor respective. Materialele si echipamentele de exploatare si intretinere din

statiile de transformare vor fi depozitate numai in incaperile si spatiile special destinate acestui scop. 6.217. Pentru stingerea incendiilor din instalatile electrice de distributie se vor folosi stingatoare manuale cu CO2, cu praf si CO2, cu spuma (pentru ulei), precum si instalatiile fixe din dotare. In prealabil se vor scoate de sub tensiune atat partea de instalatie cuprinsa de incendiu, cat si cele vecine periclitate. Dupa stingerea incendiului se vor lua masuri de aerisire a incaperilor in care acesta a avut loc. Daca se produc depuneri periculoase de funingine sau substante stingatoare pe izolatoarele partilor de instalatii ramase in functiune, acestea vor fi scoase de sub tensiune si curatate.

W. BATERII DE ACUMULATOARE
6.218. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor la bateriile de acumulatoare se aplica prevederile din Instructiunile pentru proiectarea centralelor si statiilor electrice: Servicii proprii in curent continuu PE 112; Instructiuni pentru proiectarea instalatiilor de stins incendiu din statiile electrice E-Ip-70. 6.219. Concentratia maxima admisibila la acid sulfuric, anhidrida sulfurica si hidroxizi alcalini in aer este de 1 mg/m 3 aer. Aceasta limita se considera respectata, daca se asigura debitul de aer necesar prin ventilatia prevazuta in proiect. 6.220. Sistemele de ventilatie ale camerelor de acumulatoare trebuie sa se gaseasca permanent in buna stare de functionare. 6.221. Ventilatoarele care deservesc incaperile aferente acumulatoarelor vor fi in mod obligatoriu de tip omologat pentru mediul cu pericol de explozie. 6.222. Daca exista ventilatie mecanica trebuie ca sistemul de blocaj, care intrerupe incarcarea ocazionala, cand nu functioneaza instalatia de ventilatie mecanica, sa fie permanent in stare de functionare. Dispozitivul de semnalizare a intreruperii nedorite a alimentarii cu energie electrica a instalatiei de ventilatie mecanica trebuie sa se afle permanent in stare de functionare. Defectele pe partea mecanica a instalatiilor de ventilatie (la curelele de antrenare, la burdufurile dintre ventilator si canalele de ventilatie, in lagare, la rotorul ventilatorului, etc.) vor fi inlaturate operativ.

6.223. Instalatiile de filtrare a aerului de ventilatie vor fi mentinute in stare permanenta de functionare. 6.224. Pe usile camerelor de acumulatoare se prevede un indicator de securitate, conform STAS 297/2: NU INTRATI CU FOC!; in interiorul camerelor de acumulatoare se prevad inscriptii, conform STAS 297/2: FUMATUL SI FOCUL STRICT INTERZISE. PERICOL DE EXPLOZIE!. 6.225. Cu ocazia incarcarilor ocazionale se va evita depasirea tensiunii de 2,7 V/element, la care incepe degajarea intensa de gaze. 6.226. Corpurile de incalzit din camerele de acumulatoare nu vor fi incandescente, nu vor produce scantei si nu vor avea temperaturi proprii mai mari de 200C. Distanta minima dintre corpurile de incalzit si vasele acumulatoarelor va fi de 1m. Se vor utiliza numai receptoare electrice de constructie antiexploziva, intretinute in mod corespunzator. 6.227. Se vor scoate din functiune instalatiile de incalzire la atingerea temperaturii de 25C a mediului din incapere. 6.228. Lucrul cu flacara (cu aparate de sudura) in salile de acumulatoare este permis numai in urmatoarele conditii: a. lucrul poate incepe dupa cel putin doua ore de la terminarea incarcarii, timp in care ventilatia a functionat fara intrerupere sau in lipsa acesteia s-a asigurat o ventilatie naturala prin deschiderea usilor si ferestrelor; b. instalatia de ventilatie ramane in functiune tot timpul lucrului. Daca nu exista instalatie, se vor deschide ferestrele; c. operatiile se executa de catre persoane calificate, in conditiile indicate la cap. 2, lit. G si cap. 5, lit. B; d. se scoate din functiune redresorul sau grupul convertizor tampon.

X. INSTALATII DE MASURAT, PROTECTIE, AUTOMATIZARI, COMANDA, CONTROL SI TELEMECANICA


6.229. Pentru inlaturarea pericolului de incendiu, la lucrarile de reparatii si modificari in instalatiile existente, este interzisa utilizarea clemelor de sir si tilelor combustibile. 6.230. Se va acorda o atentie deosebita supravegherii si intretinerii instalatiilor pentru detectarea si inlaturarea scurtcircuitelor pe cablurile de comanda si control ale contactelor slabe din clemele de sir. Este interzisa folosirea flacarii deschise si introducerea unor surse de caldura, in afara celor prevazute in proiect, in zona cablurilor neprotejate la temperatura. 6.231. Se interzice asezarea cablurilor si a aparatelor electrice pe suprafetele ce radiaza caldura, precum si in imediata apropiere a gurilor de vizitare si de observatie. Fac exceptie traductoarele de masurat, montate pe zidaria agregatelor de cazan. Conductoarele izolate si cablurile de control se vor dispune la cel putin 1m distanta fata de conductele continand fluide si fata de peretii fierbinti sau se vor proteja cu placi de azbest. 6.232. Curatirea de praf a aparatelor si a panourilor se va face in functie de gradul de prafuire, cu o periodicitate ce se va stabili prin instructiunile tehnice interne. 6.233. Interventia pentru stingerea incendiului la cabluri, siruri de cleme, relee, aparate se va realiza actionand operativ cu mijloacele si instalatiile din dotare, conform prevederilor pct. 6.264.

Y. CALCULATOARE ELECTRONICE SI LABORATOARE CU ECHIPAMENTE DE CALCUL


6.234. Incaperile sau cladirile in care se amplaseaza echipamente cu logica programabila mari si mijlocii vor fi amenajate conform normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice specifice in vigoare. 6.235. Elementele de protectie ale golurilor pentru circulatie vor fi mentinute cu gradul de rezistenta la foc prevazut in actele normative, cu sistemele lor de inchidere in stare buna. 6.236. Se interzice depasirea sarcinii termice de 420 MJ/m2 in spatiile de sub salile de acumulatoare sau efectuarea unor modificari cu inrautatirea situatiei la elementele prevazute pentru impiedicarea transmisiei incendiilor prin golurile in fatade. De asemenea, se interzice depozitarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie sub salile de calculatoare sau in spatiile laterale vecine. 6.237. La trecerea prin pereti a canalelor de ventilatie a conductelor si cablurilor electrice, golurile dintre zidarie si acestea se etanseaza cu materiale incombustibile, asigurandu-se limita de rezistenta la foc egala cu cea a peretelui. Canalele de ventilatie se prevad in dreptul trecerilor prin pereti rezistenti la foc cu sisteme de obturare, cu inchidere automata in caz de incendiu, avand asigurata functionarea, indiferent de compartimentul in care s-ar produce incendiul. 6.238. Folosirea in sala calculatoarelor, in laboratoare, in incaperile pentru pastrarea programelor, a finisajelor si elementelor decorative executate din materiale combustibile, este interzisa. 6.239. Mobilierul utilizat in salile de calculatoare si incaperile pentru pastrarea programelor si inregistrarilor de date va fi din materiale incombustibile. 6.240. Se admite amenajarea in salile calculatoarelor a locurilor de munca pentru supravegherea si comanda echipamentului electronic, cu conditia ca mobilierul utilizat sa fie incombustibil, iar materialele combustibile necesare pentru desfasurarea activitatii (rechizite, programe, inregistrari, etc.) sa fie strict limitate la minimum necesar. 6.241. Sala calculatorului si incaperile pentru pastrarea inregistrarilor de date mecanografice, depozitarea hartiei nu vor fi traversate de fluxuri de cabluri ce nu deservesc echipamente sau consumatori din incaperile respective. 6.242. Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor vor fi din materiale incombustibile.

6.243. Sub pardoseala falsa nu se vor folosi prize, doze de derivatie si nu se vor executa imbinari de cabluri. Atunci cand sunt absolut necesare, dozele de derivatie vor fi etanse, cu gradul de protectie IP 54, legate la pamant si fixate de pardoseala. 6.244. In pardoselile inalte de tip estrada se prevad panouri usor demontabile, amplasate in zone cu aglomerari mari de cabluri si in apropierea echipamentului, astfel incat spatiul de sub ele sa fie usor accesibil, pentru interventie in caz de incendiu. Aceste panouri vor fi marcate vizibil. 6.245. Cantitatile de hartie si cartele necesare functionarii calculatoarelor vor fi reduse la minimum necesar zilnic si repartizate pe echipamente. 6.246. In salile calculatorului se pot pastra temporar inregistrari de date (altele decat cele plasate pe masini) in cantitati minime strict necesare functionarii eficiente a calculatorului. 6.247. Deseurile de hartie ce rezulta din operatiile de lucru in sala calculatorului vor fi colectate in cosuri metalice cu capac si evacuate ritmic din incapere. 6.248. In sala calculatoarelor si in incaperile pentru magnetoteci mecanografice, depozite de cartele, incaperi pentru imprimante sunt interzise: a. fumatul si folosirea focului deschis; b. introducerea unor masini si echipamente ce nu conditioneaza direct functionarea calculatoarelor; c. executarea lucrarilor de reparatii, cu exceptia celor legate direct de echipamentele care nu pot fi deplasate din camera calculatorului; d. introducerea oricarui material sau mobilier combustibil; e. efectuarea de operatii care pot fi executate in afara incaperii; f. acumularea deseurilor de hartie, alte materiale sau substante combustibile sub pardoseala falsa; g. folosirea altor sisteme de incalzire (resouri, radiatoare, etc.) in afara celor prevazute prin documentatiile de executie; h. executarea lucrarilor de sudura si de lipire a metalelor cu surse termice fara permis de lucru cu foc; i. introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile, cu exceptia celor pentru executarea operatiilor de intretinere zilnice si care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250g. Aceste cantitati vor fi introduse in ambalaje metalice cu capac si vor fi evacuate imediat dupa terminarea operatiilor. 6.249. Accesul in incaperile in care sunt amplasate instalatiile de climatizare va fi permis numai personalului de exploatare, precum si organelor de control si verificare. Incaperea va fi mentinuta in perfecta stare de curatenie, fiind interzise introducerea si

pastrarea in aceasta a oricarui material sau substanta combustibila in afara celor necesare functionarii normale a echipamentelor respective. 6.250. La declansarea unui incendiu in salile de calculatoare, magnetoteca, laboratoare sau in incaperile vecine acestora se va actiona concomitent dupa cum urmeaza: a. se opreste instalatia de climatizarea; b. se alarmeaza personalul muncitor din cadrul unitatii si se anunta unitatea de pompieri militari, precum si conducerea; c. se scot de sub tensiune echipamentele, dupa care se opreste alimentarea cu energie electrica de la panoul de alimentare din sala calculatorului; d. se actioneaza asupra focului cu stingatoare cu CO2, cand acesta se produce la: calculatorul electronic (unitatea centrala), unitatile de discuri sau benzi magnetice, cititoarele de cartele, imprimante, consola, alte echipamente de calcul, precum si sub pardoseala salii calculatorului sau in magnetoteca; e. in cazul dotarii cu instalatii fixe de stins incendiu (CO2, halon, azot), dupa evacuarea persoanelor se declanseaza instalatia. Se vor intocmi instructiuni detaliate si clare privind declansarea acestor instalatii. In aceste instructiuni se vor indica: evacuarea personalului, actionarea modulului de comanda, actionarea directa manuala asupra modulului de serviciu in cazul nefunctionarii modululuii de comanda, precum si eventuala actionare asupra modulului de rezerva, in conformitate cu instructiunile furnizorului; f. in cazul instalatiilor de stins incendiu cu CO2, concepute a fi declansate manual sau trecute de pe comanda automata pe comanda manuala, daca incendiul a aparut in magnetoteca, se verifica daca nu au ramas persoane inauntrul magnetotecii si apoi se declanseaza modulul de comanda; g. daca incendiul a aparut in sala calculatorului, se actioneaza in functie de locul aparitiei si intensitatea arderii, prin stingatoare manuale cu CO2 sau cu instalatia fixa de stingere cu bioxid de carbon; h. asupra hartiei si materialelor lemnoase se poate actiona si cu apa pulverizata sau spuma chimica, cand aceste materiale sunt in spatii nedotate cu aparatura electronica de calcul; i. echipamentele de calcul alaturate celor la care s-au declansat incendii vor fi acoperite cu paturi antifoc sau ignifuge. 6.251. Pe parcusul interventiei cu instalatiile fixe de stingere cu bioxid de carbon se va urmari permanent eficienta actiunii de catre personalul instruit si echipat corespunzator in acest scop. 6.252. Este interzisa intrarea personalului muncitor in incaperile inundate cu bioxid de carbon fara echipament de protectie (masti cu cartus polivalent sau pentru bioxid de carbon, aparate autonome cu aer comprimat sau oxigen).

6.253. Dupa terminarea actiunii de stingere se vor lua imediat masuri de alimentare a agentilor corozivi, rezultati prin ardere si in procesul de stingere, precum si pentru conservarea echipamentelor de calcul. 6.254. Toate operatiile, precum si personalul ce le executa vor fi concretizate in ipotezele de stingere prevazute in planul de aparare al obiectivului. 6.255. Modul de interventie pentru stingere se va preciza prin instructiuni tehnice interne, in care se vor indica: a. evacuarea personalului; b. modul de scoatere din functiune a echipamentului, inclusiv scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice; c. modul de actionare pentru localizarea si stingerea incendiului.

Z. GOSPODARII DE CABLURI IN CENTRALE SI STATII ELECTRICE


6.256. Pentru evitarea pericolului de incendiu la gospodariile de cabluri, atentia personalului de exploatare se va indrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor: defectele interioare ale cablurilor, supranclzirea acestora, caderile peste cabluri ale materialelor incandescente, apropierea de surse exterioare de caldura, etc. Din punctul de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, toate cablurile normale se considera materiale combustibile. Lucrarile de intretinere si modificari in gospodaria de cabluri (pozare in tuneluri, poduri sau canale), a cablurilor cu invelis din materiale combustibile (bitum, iuta, etc.) se vor efectua in conditiile si cu respectarea normativului PE 107 si a regulamentului PE 128. 6.257. In toate cazurile de montare in interior, cablurile armate protejate cu iuta si cu bitum sau numai cu bitum se vor monta numai dupa indepartarea iutei si a bitumului exterior armaturii. Se recomanda aplicarea vopselei speciale de protectie contra focului. 6.258. In interiorul incaperilor, tunelurilor, puturilor de cabluri este obligatorie pastrarea curateniei exemplare. 6.259. Pentru fiecare linie de cabluri, la darea in exploatare, se va preciza sarcina maxima de durata determinata, in functie de portiunea de traseu, cu conditiile termice cele mai nefavorabile (lungimea portiunii considerate fiind de cel putin 10m) si in functie de regimul de durata al sarcinii. De asemenea, se vor indica si datele care caracterizeaza stabilitatea la scurtcircuit, durata admisa, in functie de valoarea stabilizata a curentului de scurtcircuit. 6.260. Temperatura din canale, tuneluri, puturi si poduri de cabluri trebuie verificata la orele de sarcina din timpul verii. In aceste conditii, valorile masurate nu trebuie sa depaseasca temperatura aerului exterior cu mai mult de 10C. Instalatiile de ventilatie vor fi mentinute permanent in stare de functionare. 6.261. Este interzis accesul in incaperile de cabluri cu foc deschis sau cu arc electric, in apropierea cablurilor sau in spatii cu cabluri; se vor lua masuri pentru protejarea acestora contra efectului flacarilor, arcului sau al particulelor incandescente si al transmisiei de caldura, avand la indemana mijloace pentru stingerea incendiilor, precum si cutii metalice pentru colectarea si evacuarea resturilor de materiale combustibile rezultate din lucru. Aceasta categorie de lucrari se va executa in conformitate cu prevederile cap. 2, lit. G si cap. 5, lit. B din prezentul normativ. 6.262. Toate trecerile de cabluri prin plansee si pereti se vor executa etans si se vor reface ori de cate ori se constata deteriorarea lor sau la pozari de noi cabluri.

Etansarea se realizeaza cu dopuri din vata de sticla sau minerala, consolidate lateral prin rame metalice si sclivisite cu tencuiala de ipsos. Pentru trecerile verticale se admite sclivisirea cu ipsos pe o singura parte (cea superioara), cand situatia din teren nu permite sclivisirea, si pe partea inferioara, cu avizul proiectantului. 2.623. Dopurile ignifuge pentru limitarea propagarii incendiilor pe fluxurile de cabluri vor fi mentinute in buna stare. Dupa introducerea de noi cabluri sau in caz de deteriorare, acestea vor fi refacute in cel mai scurt timp. 2.624. Pentru stingerea incendiilor la gospodariile (fluxurile) de cabluri electrice, se actioneaza cu: a. stingatoare portabile si transportabile cu bioxid de carbon, haloni, fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune; b. stingatoare portabile si transportabile cu spuma, apa pulverizata, dupa deconectarea cablurilor de sub tensiune; c. materiale pulverulente stingatoare (nisip uscat), aruncate peste cablurile aflate pe pardoseala, fara a astepta deconectarea acestora de sub tensiune; d. instalatii fixe si semifixe de stingere, specifice gospodariilor de cabluri (cu apa pulverizata, spuma avand coeficient mare de infoiere, bioxid de carbon, pulberi, gaze inerte, haloni, etc.), fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune; e. spuma cu coeficient mare de infoiere, pulberi si gaze inerte refulate de masinile si utilajele mobile de stingere din dotarea obiectivului, fara a astepta deconectarea cablurilor de sub tensiune; f. spuma cu coeficient mic si mediu de infoiere ori apa pulverizata (prin utilizarea tevilor cu ajutaje de pulverizare), refulate de masini si utilaje mobile de stingere ori de instalatii de hidranti interiori si exteriori de incendiu, cu respectarea stricta a masurilor de prevenire a electrocutarii persoanelor, stabilite de Normele de protectie a muncii pentru activitati in instalatii electrice PE 119 si Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice PE 107. La utilizarea concomitenta, in aceeasi zona, a mai multor substante stingatoare, se va avea in vedere compatibilitatea intre agentii respectivi. Actiunea de interventie se va realiza operativ, masurile ce se intreprind fiind corelate cu amploarea incendiului in momentul detectarii sau observarii, cu mijloacele si instalatiile existente in dotare, cu posibilitatile de acces in zona afectata, etc. In paralel cu actiunea de stingere, se va asigura: - deconectarea, dupa caz, a cablurilor aflate sub tensiune in zona afectata; - evacuarea fumului si gazelor fierbinti (prin instalatii special destinate acestui scop, instalatii de ventilare special concepute, trape de evacuare a fumului si gazelor, spargerea unor ferestre in partea superioara a incaperilor, etc);

- inchiderea elementelor de limitare a propagarii incendiului, fumului si gazelor fierbinti in spatiile vecine (usi si obloane antifoc, clapete antifoc, instalatii de climatizare si ventilatie, etc.); - supravegherea tuturor compartimentelor si incaperilor din imediata apropiere ori traversate de fluxurile de cabluri la care s-a produs evenimentul. Personalul care participa direct la operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si gaze, aparate autonome de respirat, manusi si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi sau cordite de salvare. Inaintea inceperii lucrarilor de inlaturare a urmarii incendiului (taierea cablurilor si a stelajelor, evacuarea cablurilor arse, etc), este obligatorie verificarea scoaterii de sub tensiune a tuturor cablurilor din zona afectata de incendiu. Toate masurile si actiunile ce trebuie realizate in caz de incendiu vor fi cuprinse in instructiunile interne privind organizarea stingerii incendiilor, intocmite pe specificul fiecarei incaperi sau zone de cabluri electrice, conform modelului din anexa I din norme, partea I. 6.265. Dupa orice scurtcircuit din reteaua de cabluri se va face imediat un control al traseului de cabluri, pentru a depista un eventual inceput de incendiu. Se va asigura inlaturarea operativa a defectiunilor ce apar in timpul exploatarii (la mansoane, capete terminale). 6.266. Dup stingerea unui incendiu intr-o ncpere cu cabluri cu izolaie din PVC, se va ndeprta cat mai repede posibil de pe toate echipamentele si aparatele condensatul de acid clorhidric eventual format. Pentru curatare se recomanda spalarea cu apa sau cu substane neutralizante (izolaiile electrice trebuie uscate dupa spalare). 6.267. Cablurile de energie, comanda, control si teletransmisii vor fi supuse ncercrilor periodice, conform normativului PE 116. 6.268. Uile compartimentelor de cabluri vor fi meninute in poziia prevzuta in proiect, iar sistemul de nchidere-deschidere, va fi inut in buna stare de funcionare.

Q1. INSTALATII DE ELECTROLIZA A APEI, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROGENULUI 6.269. In instalatiile de electroliza pentru producerea hidrogenului exista pericol de explozie si de incendiu. Amestecul de hidrogen cu oxigen, care contine de la 4% la 95% hidrogen in oxigen sau de hidrogen cu aer, prezinta pericol de explozie. Presiunea ce se dezvolta in timpul exploziei amestecului este cu atat mai mare, cu cat sunt mai mari presiunea si temperatura initiale ale amestecului. In prezenta uleiului, a hidrocarburilor usoare si a combinatiilor de peroxizi (rezultati ca urmare a oxidarii uleiurilor), limita inferioara de explozibilitate a hidrogenului scade sub 4%. Explozia acestor amestecuri de gaze poate fi amorsata de la un foc deschis (scanteie), detonatie, incalzire locala, curgere cu viteza mare sau sub actiunea proceselor catalitice. Totodata, hidrogenul fiind un gaz usor inflamabil, cu putere calorica ridicata, orice jet de hidrogen cat de neinsemnat, provenit din neetanseitati, in prezenta focului deschis (scanteie) se aprinde usor si reprezinta un pericol potential de incendii. Pe de alta parte, la refularea brusca si puternica a oxigenului, impuritatile din conducta (sporii de oxid de fier, etc.) pot sa produca scantei, iar fierul intr-un mediu de oxigen se aprinde si arde activ, de aceea, la refularea in atmosfera a gazelor, manevrarea ventilelor trebuie sa se faca in mod lent si continuu. Este, de asemenea, de notat ca oxigenul in contact cu grasimi vegetale, animale si minerale reprezinta o sursa de explozie. 6.270. Cauzele care pot conduce la formarea amestecurilor explozive in instalatiile de electroliza sunt: a. functionarea defectuoasa a unor echipamente de baza (electrolizor, regulatoare, spalatoare); b. suflarea (golirea) incompleta a hidrogenului din echipamentele si circuitele instalatiei, respectiv dislocuirea hidrogenului cu ajutorul azotului in instalatiile interioare si dislocuirea cu ajutorul bioxidului de carbon in rezervoarele de stoc si circuitele exterioare; c. neetanseitati la echipamente si circuite in timpul functionarii; d. greselile de manevra. 6.271. Pentru evitarea pericolelor de explozii si incendii la statiile de producere a hidrogenului, este necesar sa se respecte cu strictete prevederile privind construirea si dotarea acestor instalatii, cat si regulile de exploatare, intretinere si reparare a echipamentului acestora. Inainte de numirea pe post, personalul de exploatare va fi instruit in mod special de catre conducerea sectiei de care apartine si, dupa insusirea de catre personal a

cunostintelor necesare, se va incheia un proces-verbal de luare la cunostinta a instructiunilor postului pe care-l preia. 6.272. Constructiile si dotarile prevazute initial la statia de electroliza vor fi pastrate si intretinute in buna stare, astfel: - se vor imprejmui cu gard statia si platforma cu rezervoarele de hidrogen, rampa de butelii si cadrele cu butelii, poarta fiind permanent inchisa cu cheia, aflata in posesia personalului de exploatare; - rezervoarele de stoc de hidrogen se vor vopsi in culoare alba, pentru a fi cat mai putin incalzite sub actiunea razelor solare; - paratraznetul cladirii va avea legatura intacta cu pamantul; - conductele de transport a hidrogenului de la statia de electroliza la sala turbinelor, racordurile la rezervoarele de hidrogen, cat si conductele intre compresoare si rampa de imbuteliere a paletelor si buteliilor de hidrogen, vopsite in galben, vor fi in buna stare; - vor fi prevazute inscriptiile: HIDROGEN, NU INTRATI CU FOC!, la poarta statiei si usile incaperilor; HIDROGEN, PERICOL DE INCENDIU!, in incaperi; PERICOL DE INCENDIU SI EXPLOZIE!, la rezervoarele de hidrogen; - la poarta statiei va fi pusa o cutie metalica, pentru depunerea de catre orice persoana care intra in statie a chibriturilor, brichetelor si tigarilor; - pardoselile metalice, platformele si treptele scarilor vor fi acoperite cu covoare de cauciuc sau alt material care previne formarea scanteilor; - se va asigura protectia impotriva scanteilor la manevrarea tamplariei metalice a statiei (usi, ferestre, luminatoare in buna stare); - starea de etanseitate a instalatiilor electrice din incaperi va fi perfecta, de executie antiex, la motoarele electrice de actionare a pompelor, compresoarelor, la iluminat, etc.; - izolatia suruburilor de fixare si izolatoarele placilor monopolare ale electrolizorului trebuie sa fie in buna stare, pentru prevenirea formarii arcului electric; - legaturile echipotentiale intre toate utilajele, aparatele, conductele, imbinarile si armaturile, precum si legatura acestora la pamant trebuie sa fie intacte. Personalul care are acces in statia de electroliza va fi obligat sa poarte incaltaminte fara blacheuri sau alte accesorii metalice, care pot provoca scantei, si sa nu poarte lenjerie din fibre sintetice sau material plastic, care prin frecare se incarca electrostatic si pot provoca descarcari electrice. 6.273. Se interzice punerea in functiune si exploatare a instalatiilor de producere a hidrogenului prin electroliza, daca acestea nu sunt echipate si nu au in buna stare de functionare:

- termocupla pe returul electrolitului spre electrolizor, reglata la temperatura limita, prevazuta cu semnalizare si decuplare automata a instalatiei; - manometrele cu contacte prevazute cu semnalizare la atingerea presiunii nominale a instalatiei; - supapele de siguranta pe regulatoarele de presiune a hidrogenului si oxigenului; - manometrul diferential pe regulatoarele de presiune a hidrogenului si oxigenului, prevazut cu semnalizare si decuplare automata a instalatiei; - gazoanalizatoarele automate de puritate a hidrogenului si oxigenului, prevazute cu semnalizare si decuplare automata a instalatiei la atingerea, depasirea concentratiilor admise. Nu se permite functionarea instalatiei cu un singur gazoanalizator (de exemplu: cu analizator de hidrogen, dar fara analizator de oxigen); - detectoarele portabile de hidrogen. 6.274. In statiile de electroliza atat in incaperi, cat si in incinta rezervoarelor sunt interzise: a. lucrul cu foc deschis; b. fumatul; c. folosirea aparatelor electrice de incalzire sau de alta utilitate si a lampilor portative; d. folosirea sculelor si a uneltelor care pot provoca scantei sau a sculelor cu maner neizolat; e. blocarea trecerilor spre panoul cu materiale PSI; f. blocarea iesirilor si a cailor de acces; g. depozitarea carpelor, a bumbacului sau a altor materiale de sters; h. depozitarea langa peretii cladirii sau in interiorul statiei de electroliza a materialelor, ambalajelor, buteliilor, deseurilor. 6.275. Pentru prevenirea formarii amestecurilor de gaze la exploatarea statiei de electroliza a apei se vor lua urmatoarele masuri: a. inainte de pornirea electrolizorului se va face suflarea intregii instalatii cu azot avand un continut minim de 97%, pana la eliminarea completa a aerului; b. dupa punerea in functiune a electrolizorului se va purja intreaga instalatie de hidrogen, pana cand se atinge o concentratie a hidrogenului de minimum 99% cu maximum 1% oxigen; c. se interzice realizarea presiunii de lucru in sistem, pana cand nu se obtine in orice punct al instalatiei: hidrogen de minimum 99% si oxigen de minimum 98,5 puritate; d. este strict interzisa exploatarea instalatiilor in prezenta amestecurilor de gaze, intrucat amestecul poate exploda si in lipsa scanteii, ca rezultat al actiunii catalitice a metalului din care este confectionat vasul; la scaderea puritatii gazului din electrolizor va fi decuplat imediat, evacuand hidrogenul si oxigenul in

atmosfera si sufland apoi intreaga instalatie cu azot, pana cand toata cantitatea de hidrogen este eliminata din sistem; e. deschiderea robinetelor se va efectua prin manevre line si continuu, cu atentie marita, evitandu-se deschiderile bruste care ar putea amorsa incendii; f. se interzice oprirea din functiune a electrolizoarelor pe o durata mai lunga de timp (2-24 ore), fara reducerea presiunii de lucru la nivelul coloanei de apa de la inchizatorul hidraulic. 6.276. La exploatarea statiilor de electroliza a apei pentru producerea hidrogenului pot interveni urmatoarele incidente: - scderea puritatii hidrogenului sub 99,5%; - scderea puritatii oxigenului sub 98,5%; - perturbarea echilibrului termic al electrolitului; - perturbarea functionarii regulatoarelor de presiune (p> 100 mm CA, presiune peste 10 bari, scaderea nivelului in electroliza); - intreruperea alimentarii cu apa demineralizata; - cresterea presiunii in sistem peste nivelul presiunii din rezervoarele de hidrogen; - cresterea tensiunii pe o celula singulara a electrolizorului. Semnalizarea optica si acustica din statie va fi actionata in cazurile in care: - coninutul de hidrogen in oxigen este mai mare de 1,6%; - coninutul de oxigen in hidrogen este mai mare de 0,6%; - temperatura electrolitului este mai mare de 85C. Protectiile tehnologice vor actiona la cresterea peste urmatoarele valori ale parametrilor: - coninutul de hidrogen in oxigen de 1,9%; - coninutul de oxigen in hidrogen de 0,9%; - presiunea diferentiala intre hidrogen si oxigen de 200 mm coloana apa; - presiunea in sistem de 10 bar. Se interzice scoaterea din functiune a protectiei tehnologice in timpul exploatarii. La scaderea puritatii gazelor sub valorile de protectie, electrolizorul va fi decuplat imediat (deci nu a actionat protectia). Dupa decuplarea hidrogenului si oxigenului se evacueaza in atmosfera si se va sufla intreaga instalatie cu azot, pana cand cantitatea de gaze va fi complet evacuata. 6.277. Este obligatorie verificarea periodica a functionarii gazoanalizoarelor automate, cu ajutorul analizei chimice a gazelor. In cazul defectarii gazoanalizoarelor, controlul puritatii gazelor prin analiza chimica se va efectua din doua in doua ore, pana la repunerea in functiune. Odata pe schimb se va controla cu interferometrul prezenta hidrogenului in atmosfera incaperilor.

Periodic se vor verifica aparatele termotehnice de masurat, semnalizare si protectie. Pentru a descoperii din timp scaparile de hidrogen in incaperi, este necesar ca periodic (cel putin saptamanal) sa se efectueze controlul scaparilor la imbinari cu solutie de sapun in apa, dar in nici un caz cu flacara. Se va controla periodic starea izolatiei suruburilor de fixare si starea izolatoarelor placilor monopolare ale electrolizorului. 6.278. Avand in vedere posibilitatea scaparilor de hidrogen prin neetanseitati in exterior, ca regula, lucrarile de interventie si in mod categoric lucrarile cu sudura si cele cu foc deschis se admit numai in baza permisului de lucru cu foc, dupa scoaterea din functiune a electrolizoarelor, evacuarea hidrogenului din instalatii si dizlocuirea acestuia prin suflare cu azot a recipientilor, conductelor si aparatelor, iar a rezervoarelor de hidrogen prin dizlocuirea cu bioxid de carbon. La scoaterea din functiune a electrolizoarelor pe durata mai lunga de timp, se va reduce treptat intensitatea curentului electrolizorului, care se va raci uniform, si treptat se va scoate electrolizorul de sub presiune, se va reduce presiunea hidrogenului in instalatie, se va sufla intreaga instalatie cu azot de concentratie minima 99% si se vor inchide toate armaturile, suflarea cu azot dupa oprire se va controla atat volumetric, cat si chimic. La scoaterea de sub presiune a unui rezervor de hidrogen se va reduce presiunea pana la 0,5 bar, dupa care se va face dizlocuirea hidrogenului cu bioxid de carbon din butelii, pana cand in partea superioara a rezervorului de hidrogen se atinge o concentratie a bioxidului de carbon de 95%. In continuare se efectueaza suflarea cu aer a rezervorului de hidrogen pana cand concentratia oxigenului din rezervor atinge 20%. Concentratia maxima a hidrogenului in atmosfera astfel pregatita nu va depasi 0,4%. Dupa efectuarea acestor operatii racordurile recipientului vor fi izolate de sursele de gaze prin flanse oarbe. Se interzice repararea electrolizoarelor care se afla sub tensiune. Se interzice strangerea suruburilor si piulitelor instalatiilor sub presiune. La lucrari, atat mainile cat si incaltamintea executantilor trebuie sa fie curate, sa nu fie impregnate in ulei sau grasimi. In cazurile in care conductele, ventilele, manometrele si celelalte aparate ajung sa fie inghetate, dezghetarea lor se admite a se efectua numai cu abur sau apa calda. In perioada cand statia de electroliza se afla in reparatie si alimentarea cu hidrogen a generatoarelor se face din butelii, se vor revizui toate armaturile din statie si de pe magistrala de hidrogen. Proba de functionare a supapelor de siguranta de la rezervoarele de hidrogen se va face numai pe stand, cu aer comprimat sau azot. 6.279. La lucrari cu butelii de hidrogen, cadre cu butelii de hidrogen, butelii de azot si bioxid de carbon, precum si la manipularea lor in incinta statiei de electroliza a apei pentru producerea hidrogenului, se vor respecta urmatoarele reguli:

- butelia se va fixa in mod sigur la cadru cu un etrier; - buteliile pline nu se vor expune la soare si nu se vor aseza in apropierea surselor de caldura; - se va evita lovirea sau caderea buteliilor. 6.280. Panoul cu materiale PSI va fi dotat si cu urmatoarele materiale specifice: - paturi din panza de azbest; - butelii de azot; - stingatoare carosabile cu bioxid de carbon. La aparitia hidrogenului prin neetanseitati si aprinderea brusca a acestuia, se va acoperi flacara cu panza de azbest si se va sufla un jet de gaz inert, azot sau bioxid de carbon; in acelasi timp se va decupla electrolizorul, se va reduce presiunea din instalatie, dar se va mentine o presiune reziduala (circa 0,5 bar), pentru evitarea patrunderii aerului si formarea unui amestec exploziv in instalatie, dupa care instalatia se va sufla cu azot. Pentru partea electrica a instalatiei se vor aplica masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice (pct. 6.256 6.263).

Q2. REGULATOARE ELECTROHIDRAULICE LA TURBINELE CU ABUR (REH)


6.281 Intrucat instalatiile regulatoarelor electrohidraulice la turbinele cu abur cuprind doua parti distincte: instalatii cu ulei in zona turbinei (servomotoare, convertoare, s.a.) si instalatii de circuite secundare si comutatie statica la dulapul REH din zona camerei de comanda a blocului, masurile de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea acestor echipamente sunt cele specifice instalatiilor cu ulei pe de o parte si instalatiilor de masurat, protectie, automatizari, comanda, control si telemecanica pe de alta parte. 6.282. Pericolul de incendiu la servomotoarele si convertoarele electrohidraulice ale REH il reprezinta neetanseitatile de ulei. Uleiul care este trimis sub presiune sub forma de jet sau cel care se scurge fara presiune, daca ajunge pe o suprafata fierbinte (conducte, flanse, armaturi) cu izolatia deteriorata, fara tabla de protectie, se poate aprinde si, daca alimentarea cu ulei continua, se poate produce un incendiu. In lipsa tablei de protectie la izolatia termica, a deteriorarii etanseitatii dintre tablele de protectie la conductele de abur din zona, uleiul se imbiba in izolatia din vata minerala si apare astfel un pericol de incendiu. 6.283. In timpul functionarii turbinelor se va supraveghea etanseitatea circuitelor de ulei, sesizandu-se orice neetanseitate la elementele cu ulei ale sistemului de reglaj. Personalul de exploatare al turbinei este obligat sa aduca la cunostinta personalului laboratorului termotehnic, compartimentului REH, defectiunile constatate. Totodata, personalul de exploatare al turbinei, in cazul unor scurgeri de ulei neinsemnate, va lua masuri de colectare si drenare a acestora pana la prima oprire a turbinei, urmarind permanent evolutia neetanseitatilor. Se interzice efectuarea unor lucrari de interventii la convertoarele sau servomotoarele cu turbina in functiune. In cazul in care neetanseitatile de ulei devin insemnate, se va opri turbina pentru remedierea defectiunii. 6.284. O atentie deosebita in exploatare se va acorda mentinerii in buna stare a instalatiilor prevazute pentru colectarea scaparilor accidentale de ulei din zona lagarului frontal al turbinei si a lagarelor dintre corpurile de inalta si medie (joasa) presiune, in care se afla instalatia de ulei de presiune ridicata a sistemului de reglaj. Dispozitivele de protectie si colectare a uleiului de la flansele conductelor de ulei, acolo unde exista, vor fi intretinute si supravegheate in mod sustinut. O atentie deosebita se va acorda trecerii cinductelor de ulei sub presiune de diametru mic prin planseu, nefiind admise atingeri intre acestea si tablele metalice ale planseului, care in urma vibratiilor pot eroda conducta si slabi peretele acesteia. In cazul constatarii vibratiilor la aceste conducte de ulei, se va interveni la modificarea consolidarii conductei, pentru iesirea din domeniul frecventei proprii de rezonanta.

6.285. Portiunile de izolatie termica deteriorata din zona instalatiilor sau circuitelor cu ulei sub presiune de la sistemul de reglaj al turbinei vor fi remediate imediat ce se constata, nefiind permisa repornirea turbinei fara a se interveni la izolatie. In acest sens se va inlocui vata minerala imbibata cu ulei, se vor reface tubulaturile tablelor de protectie, etanseitatile dintre ele, cat si compartimentarile cu tabla dintre instalatiile cu ulei si conductele cu abur. 6.286. In zona elementelor REH din apropierea turbinei se va mentine curatenia, personalul de intretinere REH fiind obligat ca, dupa operatiile efectuate la aceste elemente, sa indeparteze toate materialele, sculele, carpele de sters si altele din zona. 6.287. Detectorul de fum montat in partea superioara a dulapului REH conectat la statia de alarmare de incendiu de la camera de comanda se va mentine prmanent in stare de functionare si se va verifica periodic, conform graficului de incercari profilactice. Nu se admite lasarea supravegherii dulapului REH exclusiv prin detectoarele de fum care deservesc camera de comanda in general. In caz de nefunctionare a detectorului de fum de la dulapul REH sau in caz de alarmare falsa, acesta se va inlocui imediat. 6.288. Periodic, in baza graficului de ncercri profilactice, se verifica izolaia cablurilor si a circuitelor din dulapul REH, pentru a se evita strpungerea izolaiei si ptrunderea tensiunii ridicate (220V) in circuitele cu tensiuni sczute, fenomen care poate genera scurtcircuite si nceputuri de incendiu. 6.289. La lucrrile de reparaii in dulapul REH se vor folosi numai materiale incombustibile (cleme de sir, tile, cabluri electrice, bare conductoare). In dulap se interzic lucrarile de sudura sau cu foc deschis, precum si utilizarea materialelor care degaja volatile inflamabile. Lichidele inflamabile strict necesare anumitor operatii de curatire sau decapare se vor folosi in tuburi metalice cu capac, in cantitati minime ce nu vor depasi 250g, iar la terminarea operatiei la care au fost utilizate se vor indeparta. 6.290. Se va supraveghea permanent etansarea trecerii cablurilor prin peretii dulapului REH. Periodic se verifica daca planseul si peretii din apropierea dulapului nu radiaza caldura ingreuind astfel procesul evacuarii caldurii degajate in functionare de catre echipamentul din dulap. In zona dulapului se interzice utilizarea unor surse de caldura mobile (resouri, radiatoare, etc.) in afara de instalatiile fixe prevazute prin proiect. 6.291. Instalatiile din interiorul REH se vor mentine in perfecta stare de curatenie. Atat in dulap cat si in vecinatatea lui se interzice mentinerea unor materiale marunte (piese de schimb, scule, etc.). Zona din exteriorul dulapului va fi degajata de mobilier, amenajari, materiale de orice fel, pentru a nu se ingreuia accesul la dulap in caz de incendiu.

6.292. In caz de incendiu, la dulapul REH se va actiona dupa cum urmeaza: se declanseaza turbina prin butonul de avarie, in cazul cand nu a declansat automat prin protectie; se scoate de sub tensiune echipamentul din dulap; se localizeaza inceputul de incendiu si se intervine cu stingatoare de bioxid de carbon; se anunta formatia de pompieri si conducerea unitatii.

Q3 INSTALATIILE DE COMUTATIE STATICA (USILOG) DIN CAMERELE DE COMANDA ALE CENTRALELOR SI STATIILOR ELECTRICE
6.293. Pentru dulapurile inchise ale instalatiilor de comutatie statica amplasate in camerele de comanda ale centralelor si statiilor electrice, in spatele conturului operativ, pericolul de incendiu il reprezinta in primul rand defectele de izolatie a circuitelor, ca urmare a temperaturii ridicate ce poate aparea in unele puncte favorizate de lipsa posibilitatii de evacuare a caldurii degajate intr-un spatiu inchis. In aceste situatii tensiunea de 220 V poate sa patrunda in circuitele de tensiune redusa (24V, 48V, etc.) si sa apara scurtcircuite la aparatajul din dulap. Prin incalzire excesiva izolatia de PVC a conductorilor se descompune, degajand substante volatile din solventii combustibili ce intra in compozitia PVC, care ard provocand fum si pericol de extindere a incendiului. 6.294. Pentru limitarea efectelor unui inceput de incendiu intr-unul din dulapuri este necesar sa se utilizeze materiale incombustibile sau greu inflamabile (cleme de sir, cabluri), iar trecerile cablurilor prin peretii dulapurilor trebuie sa fie etansate. Periodic se va examina starea etansarilor cablurilor de legatura intre dulapuri. 6.295. Principalul mijloc de sesizare a unui inceput de incendiu il reprezinta detectoarele de fum, in special acelea care prin constructia dulapului permit amplasarea in partea superioara a acestuia. Intrucat usile dulapurilor nu sunt etanse, aparitia fumului in dulap poate fi sesizata si in exteriorul dulapului, in partea superioara. 6.296. Periodic se va verifica daca prin pardoseala sau peretii cu care se invecineaza dulapurile USILOG radiaza caldura, care sa inrautateasca evacuarea caldurii ce se degaja in dulap de catre aparatajul in functiune.

In apropierea dulapurilor USILOG nu se admit amenajari de lucru, mobilier, standuri, etajere, etc, care ar ingreuna interventia in caz de incendiu. 6.297. In zona dulapurilor USILOG se interzice folosirea altor surse de incalzire (resouri, ventilatoare), in afara celor prevazute prin documentatiile de executie. 6.298. Executarea lucrarilor de sursa si de lipire a metalelor cu surse termice in zona dulapurilor USILOG se executa numai pe baza de permis de lucru cu foc. Se interzic introducerea si manipularea in aceste locuri a lichidelor inflamabile, cu exceptia celor pentru executarea operatiilor de intretinere, care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250g. Aceste cantitati vor fi introduse in ambalaje cu capac si vor fi evacuate imediat dupa terminarea operatiilor. 6.299. Interiorul dulapurilor vor fi tinute in perfecta stare de curatenie. Curatirea de praf a aparatelor se va face in functie de gradul de prafuire, cu o periodicitate ce se va stabili prin instructiuni tehnice interne. In dulapuri nu se admite pastrarea unor materiale marunte, piese de schimb, aparate, scule in afara de cele montate. 6.300. La semnalul de alarma al instalatiei de detectare a incendiilor la dulapuri USILOG, se va identifica detectorul de fum care a declansat alarma si se va constata la dulapul respectiv, daca exista o sesizare reala sau o alarma falsa. Detectoarele de fum dereglate vor fi scoase din functiune si remediate sau inlocuite in cel mai scurt timp, timp in care supravegherea de catre personalul de exploatare a zonei respective va fi intensificata. 6.301. La declansarea unui incendiu la un dulap de comutare statica (USILOG) se va actiona dupa cum urmeaza: se actioneaza asupra focului cu stingatoare cu bioxid de carbon, cautand a localiza zona incendiata; se verifica efectul scoaterii din functiune a dulapului asupra functionarii instalatiei pe care o deserveste si, daca aceasta instalatie mai poate fi supravegheata in conditii de siguranta, se va opri din functiune (in cazul cand nu a declansat prin protectie); se anunta formatia civila de pompieri si conducerea unitatii. Dupa terminarea actiunii de stingere se verifica starea echipamentului din dulapul afectat.

Q4. DISPECERUL ENERGETIC NATIONAL (DEN) SI DISPECERELE ENERGETICE TERITORIALE (DET)


6.302. In camerele de comanda ale dispecerului energetic pot sa apara incendii in exploatare, cu precadere in afara conturului operativ sau sub pardoseala falsa, zone in care se afla cabluri, conductori, aparate sub tensiune. Surse posibile de incendiu le reprezinta lucrarile de reparatii, completarile sau modificarile pe intregul cuprins al camerei de comanda, in cazurile cand nu se iau masurile de prevenire ce se impun. 6.303. Instalatia de alarmare de incendiu si detectoarele de fum vor fi permanent in stare de functionare. Periodic se verifica intreaga instalatie, iar detectoarele de fum necorespunzatoare se inlocuiesc imediat ce s-a constatat nefunctionarea lor sau alarmarea falsa. 6.304. La lucrarile de reparatii, completari sau modificari se vor utiliza cleme de sir si tile din materiale necombustibile si cabluri cu invelis de protectie rezistent la foc. Sub pardoseala falsa nu se vor folosi prize si doze de derivatie si nu se vor executa imbinari de cabluri. Atunci cand sunt absolut necesare, dozele de derivatie vor fi etanse, cu gradul de protectie IP 54, legate la pamant si fixate pe pardoseala de beton. 6.305. In camerele de comanda ale dispecerului energetic sunt interzise: fumatul si utilizarea focului deschis; lucrarile de sudura si de lipire a metalelor cu surse termice, fara permis de lucru cu foc; introducerea unor masini si echipamente ce nu conditioneaza activitatea conducerii prin dispecer a sistemului energetic; executarea unor lucrari sau operatii ce nu pot fi efectuate in afara camerei de comanda; introducerea de materiale sau mobilir combustibil; depozitarea de materiale, ambalaje, deseuri; folosirea unor sisteme de incalzire electrice (resouri, radiatoare) si a altor aparate electrice portative cu pericol de incendiu, in afara celor prevazute prin documentatiile tehnice; introducerea si manipularea lichidelor inflamabile, cu exceptia celor necesare operatiilor de intretinere curenta si care vor fi in cantitati minime strict necesare, fara a depasi cantitatea de 250g.

6.306. Toate trecerile de cabluri prin plansee si pereti se vor executa etans, etansare care se va reface ori de cate ori se constata deteriorarea sau se pozeaza cabluri noi. Etansarea se realizeaza cu dopuri din vata de sticla sau minerala, consolidate prin rame metalice si sclivisite cu tencuiala de ipsos.

6.307. Intreaga camera de comanda, atat in interiorul, cat si in afara conturului operativ va fi mentinuta in perfecta stare de curatenie. Curatirea de praf a aparatelor de pe panou si din spatele panourilor se va efectua periodic, in functie de gradul de prafuire. La anumite intervale de timp se va controla spatiul de pozare a cablurilor dintre pardoseala de beton si pardoseala falsa, prin detasarea succesiva a panourilor de pardoseala mobile. Cu aceasta ocazie se va aspira praful depus in acest spatiu si se vor controla detectoarele de fum. 6.308. La declansarea unui incendiu in camera de comanda a dispecerului energetic se va actiona dupa cum urmeaza: se opreste instalatia de climatizare; se actioneaza asupra focului cu stingatoarele de bioxid de carbon pentru localizarea incendiului.

Q5. TURNURI DE RACIRE CU SISTEMUL DE DISPERSIE A APEI DIN MATERIALE COMBUSTIBILE


6.309. Turnurile de racire cu sistem de racire si/sau retinere stropi de apa din masa plastica, in perioada de functionare, nu prezinta pericol de incendii. In timpul opririi functionarii se vor lua urmatoarele masuri: usile de acces in turn vor fi asigurate cu lacate; la intrarea in turn, pe scara de acces, se vor afisa tablite avertizoare: FUMATUL INTERZIS!, SE INTERZICE LUCRUL CU FOC DESCHIS FARA PERMIS DE LUCRU CU FOC!. In perioada executarii lucrarilor de reparatii pe baza de proiect se vor prevedea fazele de executie, care sa excluda posibilitatea aparitiei unui incendiu, la lucrarile cu foc deschis. Instalatiile electrice aferente motoarelor electrice cu care sunt dotate turnurile de racire cu tiraj fortat pot sa devina surse de incendiu in cazul in care apa recirculata prin turn contine gaze combustibile, provenite prin procesele tehnologice. 6.310. La reparatiile care se executa fara proiect, lucrul cu foc deschis in incinta turnurilor de racire, echipate cu umplutura din mase plastice, se va face numai cu aprobare pentru lucrul cu foc deschis, pe baza permisului de lucru cu foc, sub supravegherea personalului PSI. 6.311. Personalul insarcinat cu exploatarea turnurilor de racire va asigura blocarea usilor de acces in turn cu lacate si va tine sub observatie starea acestora pe perioada functionarii si a opririlor. 6.312. Beneficiarul va respecta instructiunile de exploatare ale turnului de racire intocmite de proiectant, impreuna cu prezentele prevederi P.S.I. 6.313. In cazul unui inceput de incendiu in turnurile de racire, avand sistemul de distribuire al apei confectionat din lemn sau din material sisntetic combustibil, se va incerca localizarea, inabusirea si stingerea lui, putandu-se utiliza si instalatiile de racire ale turnului.

Q6. STATII ELECTRICE


6.314. Tratarea din punctul de vedere al P.S.I. a statiilor electrice se face conform prezentei prescriptii, pe elementele sale componente, dupa cum urmeaza: transformatoarele conform cap. 6.U.; circuitele primare conform cap. 6.V.; circuitele si instalatiile de masura, protectie, automatizari, comanda, control si telemecanica conform cap. 6.X.; gospodariile de cabluri conform cap. 6.Z.; statiile de compresoare de aer conform cap. 5.A14.; instalatiile electrice de forta si de iluminat aferente constructiilor conform cap. 5.A22. 6.315. In functie de importanta statiei electrice in cadrul SEN, de cerintele de continuitate in alimentare ale unor consumatori importanti sau vitali, masurile P.S.I. prevazute de prezenta prescriptie pot fi intarite sau diminuate pe baza de studiu tehnicoeconomic. 6.316. Nu se admit derogari de la prezenta prescriptie in ceea ce priveste masurile PSI specifice apararii vietii si integritatii corporale a salariatilor. 6.317. Actele complementare existente in RENEL, care reglementeaza in amanuntime activitatea de proiectare, executie si exploatare din punctul de vedere al PSI in statiile electrice sunt cuprinse in anexa 7.C.

ANEXA 1
MODELE DE CONTINUT PRIVIND PRINCIPALELE OBLIGATII SI MASURI CE REVIN PERSONALULUI DE LA LOCUL DE MUNCA Model 1 exemplu
RENEL UNITATEA (CENTRALA ELECTRICA) . SECTORUL DE ACTIVITATE LOCUL DE MUNCA . APROBAT PRESEDINTELE COMISIEI PSI .

PRINCIPALELE obligatii si masuri de prevenire si stingere a incendiilor ce revin personalului Sectiei turbine (sau operatori de turbine cota 8 si cota 0, bloc 200 MW) (Se trece locul de munca sau zona de deservire) I. PREVENIREA INCENDIILOR

A. Obligatii si masuri cu caracter general 1. Cunoasterea, insusirea si respectarea normelor, a masurilor si a reglementarilor de PSI specifice functiei, activitatii si locului de munca; 2. Verificarea la preluarea schimbului a existentei si a starii mijloacelor psi din dotare; raportarea sefului ierarhic in caz de abateri sau nereguli; 3. Pastrarea in bune conditii a mijloacelor de prima interventie, a instalatiilor de stingere, de alarmare si de semnalizare a incendiilor din dotare. 4. Mentinerea libera si in buna stare a cailor de acces, de circulatie si evacuare. 5. Verificarea respectarii normelor PSI de catre personalul ce-si desfasoara activitatea sau are acces in zona de deservire sau locul sau de munca; interzicerea incalcarii normelor PSI in astfel de situatii, raportarea sefilor ierarhici in caz de abateri sau neregului. 6. Raportarea sefilor ierarhici a oricarei situatii ce prezinta pericol de incendiu, sau, in caz de nerespectare a normelor, masurilor sau reglementarilor PSI, situatii ce nu pot fi inlaturate operativ. 7. Pastrarea curateniei si a ordinii la locul de munca si in zona sa de activitate. 8. Interzicerea blocarii accesului liber la sursele de apa, la hidranti, la mijloacele initiale de stingere (stingatoare), la utilaje si la instalatiile de stingere si alarmare a incendiilor cu orice fel de materiale sau obiecte. 9. Interzicerea folosirii instalatiilor, a masinilor, a utilajelor si materialelor de stingere a incendiilor in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate. 10. Inlaturarea neregulilor, situatiilor necorespunzatoare care prezinta risc de incendiu.

11. Executarea masurilor PSI stabilite de catre pompierii din cadrul formatiei civile de pompieri, ca urmare a controlului de rond de catre alte persoane autorizate. B. Obligatii si masuri specifice locului de munca 1. Insusirea si respectarea intocmai a instructiunilor tehnice interne de deservire a agregatelor si instalatiilor tehnologice din zona de activitate (loc de munca) si a atributiilor de serviciu specifice functiei (loc de munca). 2. Interzicerea fumatului si a folosirii focului deschis in instalatii (conform cu normele PSI si dispozitiile in vigoare). 3. Executarea lucrarilor cu foc deschis (lucrari de sudura) se va face numai pe baza de permis de lucru cu foc (in conformitate si cu respectarea normelor si masurilor PSI specifice). 4. In cadrul supravegherii si a controlului in instalatii si la agregate (control de rond) se vor urmari cu atentie: instalatiile, punctele si zonele cu pericol de incendiu (instalatiile si circuitele de ulei aferente turbinei, generatorului si agregatelor auxiliare); starea izolatiei termice; instalatiile de racire cu hidrogen si CO2; motoarele electrice; cablurile si aparatajul electric si AMC; inelele colectoare ale generatorului si excitatricea. Se vor controla parametrii de functionare (temperaturile la lagare, vibratii, etc.) acordandu-se atentie deosebita oricaror degajari de fum sau mirosului caracterisitic provocat de incalziri sau de inceput de incendiu. 5. Evitarea imbibarii izolatiei termice cu ulei. Se vor lua masuri de inlaturare a unor astfel de situatii. 6. Eliminarea prin colectare, stergere, etc. a scurgerilor sau prelingerilor de ulei din zona circuitului de ulei al turbinei, generatorului, a instalatiilor si agregatelor auxiliare. Se va evacua periodic uleiul colectat accidental. In cazul unor scurgeri de ulei ce prezinta pericol de incendiu, se va proceda la izolarea sau, dupa caz, la scoaterea din functiune (oprire) a instalatiei sau agregatului in cauza. II. STINGEREA INCENDIILOR A. Obligatii si sarcini cu caracter general 1. Fiecare salariat, fiecare cetatean, este obligat sa participe cu mijloacele de care dispune la prevenirea si stingerea incendiilor, aceasta constituind o indatorire patriotica de aparare a avutiei nationale impotriva incendiilor (conform art. 1 din Decretul nr. 232/74 (78)). 2. Anuntarea imediata a sefului ierarhic despre producerea incendiului in zona de deservire (loc de munca) si alarmarea formatiei civile de pompieri conform reglementarilor specifice. 3. Actionarea cu mijloacele initiale de stingere din dotare, in conformitate cu normele, instructiunile si reglementarile specifice. 4. Punerea in functiune si urmarirea functionarii instalatiilor de stingere a incendiilor aflate in dotare (dupa caz: instalatiile fixe sau semifixe de stingere cu apa, cu CO2, spuma, hidranti, etc.), cu respectarea normelor si instructiunilor tehnice specifice.

5. Folosirea echipamentelor, aparatelor si dispozitivelor de protectie impotriva temperaturii, a fumului, a gazelor toxice, impotriva electrocutarii sau a altor accidente (dupa caz: costume de azbest, masti contra fumului sau gazelor toxice, casti de protectie, aparate automate, cizme si manusi electroizolante, etc.) in conformitate cu normele si instructiunile specifice. 6. Respectarea disciplinei si a ordinii in toate actiunile prilejuite de interventii in caz de incendiu, respectarea dispozitiilor sefilor ierarhici. 7. Respectarea instructiunilor tehnice interne privind modul de actionare asupra instalatiilor tehnologice, in caz de incendiu (efectuarea de manevre in instalatii sau alte operatii pentru protectia instalatiilor si oamenilor, pentru limitarea extinderii incendiilor, pentru oprirea sursei generatoare de incendiu ulei, hidrogen, combustibil, etc.). B. Actiuni si masuri principale in caz de incendiu specifice locului de munca (zonei de deservire). Organizarea stingerii la locul de munca.

Nr. crt.
1.

Obligatii, sarcini

Cine raspunde (executa)

Precizari (observatii, unele detalii)

2.

3.

4.

5.

Anuntarea imediata a Operatori de turbine sala - Anuntarea directa sau prin sefului de tura (bloc) si masini (cota 8, cota 0) telefon; actionarea dispozitivului interventie cu mijloacele de alarmare initiale din dotare - Folosirea mijloacelor de prima interventie din dotare (stingatoare, nisip) Alarmarea formatiei civile Seful de tura (bloc), prin - Anuntarea DSTC prin telefon de pompieri dispecerul sef de tura pe dispecer sau prin centrala centrala (DSTC) automata DSTC porneste sirena de alarmare si anunta FCP Pornirea pompelor de apa Seful de tura de la partea Conform instructiunilor si de incendiu si a pompelor electrica sau orice alta reglementarilor interne aferente instalatiei de persoana din camera de stingere la cabluri comanda. Conducerea operatiei de Seful de tura (bloc) pana la stingere a incendiului la sosirea DSTC. locul de munca Dispecerul sef de tura pe centrala (DSTC) Alarmarea pompierilor Dispecer sef de tura pe Conform reglementarii interne. militari din zona si centrala sau alta persoana Se face prin telefon. informarea conducerii imputernicita de DSTC unitatii (centrala, ntreprindere)

6.

7.

Efectuarea operatiilor si a manevrelor tehnologice (oprirea turbinei, a grupului, oprirea pompelor de ulei de pornire, izolarea circuitelor, oprirea agregatului incendiat, etc.) Scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice afectate de incendiu.

Operator de turbine la Dupa caz, conform ITI, in functie dispozitia sefului de tura de situatie (bloc)

8.

Operatori la partea electrica, la dispozitia sefului de tura de la partea electrica Conducerea la locul Dispecer sef de tura pe incendiului si dirijarea centrala actiunilor de stingere ce se executa de catre FCP, formatii militare, personalul de la locul de munca Punerea in functiune a instalatiei de stingere a incendiilor de la subsolul tehnologic de cabluri din zona turbinei (deschiderea vanelor, urmarirea presiunii apei, urmarirea functionarii instalatiei de stropire Punerea in functiune (deschiderea vanei) instalatiei de stingere cu apa la rezervoarele de ulei ale TA sau EPA Golirea rapida (de avarie) a uleiului din rezervorul de ulei a TA

Dupa caz, conform ITI, in functie de situatie

9.

Prezentarea situatiei si coordonarea actiunilor Atentionarea in cazul unor situatii deosebite, cu prezentarea pericolelor (Se vor avea in vedere ipotezele de incendiu, normele PSI, instructiunile si reglementarile specifice Operator de turbine, In cazul producerii incendiului in impreuna cu seful de tura zona cablurilor (sau a patrunderii (bloc) uleiului arzand) Verifica DSTC Se vor respecta ITI si reglementarile specifice

10.

Operator turbine cota 8, In cazul in care incendiul se operator turbine cota 0 dezvolta in zona rezervoarelor de ulei

11.

12.

Operator de turbine cota 8, Cand incendiul se extinde la la dispozitia sefului de tura rezervorul de ulei (bloc) Dupa oprirea fortata din rotatie a turbinei (cu ruperea vidului) Se vor respecta ITI specifice. Inundarea cu spuma a Operator de turbina cota 0, Cand incendiul se extinde la rezervorului de ulei a TA la dispozitia sefului de tura rezervorul de ulei sau EPA (bloc) Se vor respecta ITI specifice. Vor participa si operatorii de turbine de la grupurile vecine, neafectate de incendiu

13.

Evacuarea

hidrogenului Operator de turbina cota 0, In cazul in care incendiul s-a

14.

din generator si inlocuirea la dispozitia sefului de tura cu CO2 (bloc), cu participarea si a operatorilor de turbine de la grupurile vecine neafectate Actionarea instalatiei Operator de turbine cota 8 (dispozitivelor) de de la grupurile neafectate, ventilare pentru evacuarea la dispozitia DSTC fumului

produs la generator, la circuitele de ulei de etansare ale acestuia sau cand incendiul se extinde in zona generatorului. Se vor respecta ITI specifice. Inchiderea, respectiv deschiderea obloanelor, ferestrelor, etc. Pornirea ventilatoarelor Se vor respecta ITI specifice.

NOTA: Prezenta constituie doar un model cadru de organizare a activitatii PSI la locurile de munca. Prevederile nu sunt limitative. Conducerile unitatilor (ntreprindere, centrale electrice) vor elabora asemenea materiale pentru toate categoriile de instalatii si locuri de munca, adaptate la specificul activitatii si a organizarii unitatii. ANEXA 2 STRUCTURA DE PRINCIPIU A PLANULUI TEHNIC DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, INTOCMIT DE COMISIA PSI Titlul: PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR AL INTREPRINDERII Partea I: PREVENIREA INCENDIILOR 1. Dispozitia de constituire a comisiei PSI. 2. Obligatiile comisiei PSI si metodologia de lucru. 3. Masurile de aparare contra incendiilor privind: a) inlaturarea cauzelor de incendii la: - instalaiile aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice; - instalaiile de depozitare si alimentare cu combustibil; - instalaiile din sala cazanelor si corpul intermediar (bucare, degazor); - instalaiile din sala turbine; - instalaiile electrice de forta, iluminat, siguranta, electricitate statica; - instalaiile de incalzire; - instalaiile de ventilatie; - instalaiile tehnologice auxiliare (vopsit, sudura, depozite de lichide si gaze combustibile, etc.). b) organizarea PSI pe locurile de munca:

- stabilirea zonelor care, in caz de incendiu, pot produce emisie de gaze foarte periculoase sau poluari majore; - stabilirea modului de supraveghere a zonelor, cu nominalizarea mijloacelor tehnice utilizate (acolo unde este cazul); - stabilirea, reactualizarea sau completarea normelor de PSI specifice locurilor de munca. c) activitatea instructiv-educativa pentru prevenirea incendiilor: - instructaje; - expuneri; - filme, afise, fotomontaje; - schimburi de experienta. d) pregatirea tehnica a formatiei civile de pompieri si indeplinirea atributiilor ce ii revin: - instructaje; - exercitii, aplicatii, participarea la concursuri; - verificarea respectarii normelor PSI si luarea masurilor pentru inlaturarea neregulilor. e) stabilirea necesarului si asigurarea intretinerii in stare de functionare a mijloacelor tehnice PSI. f) lista locurilor de munca periculoase din punctul de vedere al incendiilor si exploziilor si lista locurilor unde este admis fumatul. Partea a II-a: STINGEREA INCENDIILOR 1. Dispozitia de organizare si incadrare a formatiei civile de pompieri. 2. Ipotezele de stingere a incendiilor pentru formatia civila de pompieri; ipoteza de interventie in caz de calamitati naturale, catastrofe, inundatii etc., pentru salvarea persoanelor si a bunurilor materiale afectate sau aflate in pericol: - alte forte care pot interveni in sprijinul formatiei civile de pompieri; - modul de cooperare cu acestea; - obiectivele straine unitatii la care formatia acorda sprijin si mijloacele cu care participa; - mijloacele si agentii folositi pentru stingerea incendiilor. 3. Planul de evacuare a oamenilor si bunurilor. 4. Planurile de situatie a constructiilor. 5. Situatia dotarii cu sisteme de protectie impotriva incendiilor (instalatii peciale, masini, utilaje si accesorii, substante de stingere, mijloace initiale de stingere). 6. Schemele de functionare normala a instalatiilor de alimentare cu apa pentru incendii (inclusiv cele de rezerva) si a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor. NOTA: Planul de aparare contra incendiilor se reactualizeaza ori de cate ori este nevoie si se verifica anual. Comisiile tehnice PSI din organele centrale ale RENEL intocmesc numai partea I a planului de autoaparare.