Sunteți pe pagina 1din 65

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

MANEVRE
IN INSTALATIILE ELECTRICE

SUPORTDECURS

2011

PREZENTULMATERIALPOATEFIFOLOSITNUMAIINSCOPDIDACTIC

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Cuprins
I.
GENERALITATI:..........................................................................................................................................................................2
II. MODULDEINTOCMIREAFOILORDEMANEVR......................................................................................................3
III.
MODELEDEFOIDEMANEVR.................................................................................................................................17
IV.
SCHEMELESIMPLIFICATEALEINSTALAIILORPENTRUEXEMPLIFICAREADENUMIRII
ELEMENTELOR....................................................................................................................................................................................49
V. EXPRESIIUTILIZATELAPREGTIREA,COORDONAREAIEXECUTAREAMANEVRELOR.........52

I. GENERALITATI:

Manevrele sunt operaiile ce se fac n instalaiile electrice pentru schimbarea configuraiei schemei
electrice funcionale, precum i pentru scoaterea din funciune a unor echipamente sau instalaii, cu
scopuldeafirevizuite,incercatesautrecuteinrezerva.

Manevrelentroinstalaieelectricpotficurente,programatesauderestabilire.

Manevrele curente sunt manevrele care se repet zilnic, la aceleai instalaii: ntreruperea i
punereanfunciunezilnicaunuitransformatorfolositnumailaoreledevrfsaupunereanparalela
unuigrupgeneratorfolositnumailaoreledevrf.

Manevreleprogramatesuntmanevrelecareseexecutcuscopuldeaseputeaefectuadiferite
lucrridereviziesaureparaie.

Manevrelecareseexecutncazuri deincidentesaupentruprevenirideincidenteiaudrept
scop restabilirea alimentrii sau asigurarea unei continuiti n alimentarea cu energie electric sunt
denumitemanevrederestabilire.

Echipamentul i instalaiile aflate n exploatare, asupra crora se poate executa una din
categoriiledemanevreindicate,sepotgsisubtensiune,nfunciune,nrezervsaunreparaie.

Oinstalaiesauunechipamentelectricseconsidersubtensiuneatuncicndfuncioneazngol,
fiindpussubtensiunentrunadinprisauatuncicndestescosdesubtensiune,darnuestelegatla
pmntprininstalaiifixesaumobiledescurtcircuitareidelegarelapmnt.

Oinstalaiesauunechipamentelectricseconsidernfunciuneatuncicndtoateaparatelede
comutaiesuntastfelconectate,nctrealizeazuncircuitcontinuuntresursiconsumator.

O instalaie sau un echipament electric poate fi n rezerv cald, rezerv rece sau rezerv
nemontat.Acestechipamentvafiprevzutcuotabldeavertizarenrezerv.

O instalaie sau un echipament electric se consider n reparaie atunci cnd este deconectat
vizibil din toate prile prin toate aparatele de comutaie, este protejat prin dispozitive de
scurtcircuitare i de legare la pmnt i are montate ngrdirile i plcuele avertizoare prevzute n
normeledeproteciamuncii.

Manevreleseexecutpebazaunei foidemanevr,cereprezintdocumentulscrisprincarese
stabilesc urmtoarele: scopul manevrei, starea operativ iniial a schemei, succesiunea operaiilor,
modul n care se execut acestea, persoanele care execut i supravegheaz corectitudinea efecturii
manevrei, data i ora nceperii i terminrii manevrei, organul ierarhic superior din conducerea
operativasistemuluicareacerutsaucruiaisacomunicatfoaiademanevr.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

II. MODULDEINTOCMIREAFOILORDEMANEVR

Foile de manevr programate (normal sau accidental) se completeaz de persoana desemnat i se


pastreaz n registrul (dosarul) de foi de manevr (inregistrat si numerotat),completarea se face cu
cernealsaupast,ctmaiciteposibil,frcorecturi,tersturi,adugirietc.

Formularelecompletatedefoidemanevrtipizatesauimprimatedepecalculatorsepstreaz
ntrundosar.

Registruldefoidemanevrsevaafla:
n camera de comand a centralei/ staiei i va fi completat de personalul operativ al instalaiilor,
pentrucentralele/staiilecupersonalpermanent,
lapersonaluloperativalinstalaiilor,zonelordereeaelectricivaficompletatdectreacesta,ncazul
instalaiilorfrsupravegherepermanent/lafaaloculuisautelecomandate,
ncameradecomandacentruluidedispecerivaficompletatdepersonaluldecomandoperativ
careestedeserviciu

Foile de manevr permanente sunt multiplicate n exemplare suficiente, si se gasesc in dosarul de


formularedefoidemanevraalaturideregistrul(dosarul)defoidemanevr.
ncazulncareestenecesarfolosireafoiidemanevrpermanente,sevaintroducenregistrulde
foidemanevr(saudosar)exemplaruldefoaiedemanevrpermanentnecesar,caresevacompletaca
orice foaie de manevr programat, cu excepia celor nscrise n prealabil (titlul, tema, scopul, starea
operativiniialainstalaiei,echipamentului,elementului,ordineaoperaiilor).

3.Foiledemanevr(fieprogramate,fiepermanente),aflatenacelairegistru,vorfinumerotate
continuuntrunan.Numerotareavancepecudatade1ianuarie,orazeroaanuluirespectiv.Numrul
foii de manevr se scrie de ctre cel care executa manevra. Foile de manevr permanente vor primi
numrulcorespunztornmomentulcompletriiiintroduceriinregistrusaudosar.

4.nscrieriledinfoiledemanevrsevorfaceconformtabeluluiprezentatncontinuare:

Foile
de
manevr
de
Inscriere
Foiledemanevrdeexecuie
coordonare
1
2
3
DATE PRIVIND UNITATEA 1) Denumirea unitii de care 1) Denumirea unitii de
tuteleaz centrul de dispecer exploatare
SUBUNITATEA,
respectiv
2)Denumirea subnunitii de
Centruldedispeceretc.

exploatare care executa manevra


(stngasus)
ininstalaiasauzonadereea
Not: n cazul folosirii 2)Denumirea
3)Denumireainstalaieisauzonei
registrului de foi de manevr, centruluidedispecer
dereea
acestedatevorfinscrisesipe
copertaacestuia

DATE PRIVIND INTOCMIREA, 1) ntocmit: numele, data,


VERIFICAREA, APROBAREA, semnatura
CONTROLUL
FOII
DE 2) Aprobat: numele, data,
semntura (cnd se aprob
MANEVRA
printelefon,radiosevascrien
(dreaptasus)
locul semnturii; prin telefon,
radioisevatreceora)
3)
Foile
de
manevr

1)ntocmit :
numele,
data,
semntura
2) Aprobat: numele, data,
semntura (cnd se aprob prin
telefon, radio se va scrie n locul
semnturii: prin telefon, radio i
sevatreceora)
3)Controlat:numele,data,ora

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
permanente vor mai avea
nscris cine aprob folosirea:
numele, data, semntura (cnd
seaprobprintelefon,radiose
va scrie n locul semnturii:
printelefon,prinradioiseva
treceora)
1)Titlulfoiidemanevr ;
Foaie
de
manevr
de
coordonarenr
Foaie
de
manevr
de
coordonarepermanentnr..

4) Foile de manevr permanente


vor mai avea nscris cine aprob
folosireanumele,data,semntura
(cnd se aprob prin telefon,
radio se va nscrie n locul
semnturii: prin telefon radio i
sevatreceora)
1)Titlulfoiidemanevr:
Foaie de manevr de execuie
nr.
Foaie de manevr de execuie
permanentnr..

DATELE DE BAZA PRIVIND 1)Tema


2)Scopul
MANEVRA
3) Starea operativ iniial a
(subtitlulfoiidemanevr)
instalaieiechipamentuluietc.
a)Conform schemei normale
pe

b) Conform schemei normale


pe.cu
urmtoa
rele
abateri..(celecarepotafecta
efectuareamanevrei)
4) Responsabilul manevrei de
coordonare:
numele,
semntura
5) Responsabilii manevrelor
de execuie, instalaia (zona de
reea),numele
6) centrele de dispecer
intermediarefolosite:
denumirea
centrelor
de
dispecerintermediarefolosite;
denumirea
instalaiei
i
personalului
operativ
intermediarfolosit(efdetur
staie electric, zon de reea
etc.),numele.
7) centrele de dispecer de la
care se primesc aprobrile:
denumirea
centrului
de
dispecer (cnd seprimescprin
intermediar, se nscrie i prin
cine se primesc; denumirea
centrului de dispecer sau a
personalului
de
servire
operativ)
8)Dataexecutrii
DESFURAREAMANEVREI
1)nscriereagrupelordistincte
(subdateledebaz)
de operaii i a operaiilor
distincte n ordinea executrii,
subforma:
a) col.1: dispunerea executrii

1)Tem
2)Scopul
3) Starea operativ iniial a
instalaiei,echipamentuluietc.
a)Conformschemeinormalepe

TITLULFOIIDEMANEVRA
(mijlocsus)

b) Conform schemei normale


pe.cu
urmtoa
rele
abateri..(cele care pot afecta
efectuareamanevrei)
4)Responsabilul manevrei de
execuie:numele,semntura
5)Executantulmanevrei:numele,
semntura

6) Responsabilul manevrei de
coordonare:denumireacentrului
de dispecer (cnd se primesc
dispoziiile sau aprobrile prin
intermediar, se va scrie i prin
cine se primesc: denumirea
centrului de dispecer sau a
personaluluioperativ)

7)centrelededispecerdelacare
seprimescaprobrile:denumirea
centrului de dispecer, (cnd se
primesc prin intermediar, se
nscrie i prin cine se primesc;
denumirea centrului de dispecer
sauapersonaluluioperativ)

8)Dataexecutrii
1)nscriereagrupelordistinctede
operaii, aoperaiilor distincte,n
ordineaexecutrii,subforma:
a) col.1: dispunerea executrii
grupei distincte de operaii sau

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

(ctre responsabilul manevrei operaii distincte (de ctre


de execuie respective), prin persoana care coordoneaz
nscrierea
orei
(pentru manevra), prin nscrierea orei n
punctele caracteristice) sau dreptulpunctuluirespectiv;
prin bifare cu X pentru b) col.2: confirmarea executrii
grupei distincte de operaii sau
celelalte);
operaii distincte (ctre persoana

b)col.2:confirmareaexecutrii care coordoneaz manevra), prin


(de
ctre
responsabilul nscrierea orei n dreptul
manevrei
de
execuie punctuluirespectiv;
respective),prinnscriereaorei
(pentru
punctele
caracteristice) sau prin bifarea
cuX(pentrucelelalte);
c) col.3: numrul curent al c) col.3: notarea executrii
grupeidistinctedeoperaiisau operaiei (grupei distincte de
operaii sau operaii distincte),
aloperaieidistincte
prin nscrierea orei (pentru

operaiile
caracteristice,

grupele distincte de operaii,

operaiile distincte) sau prin

bifarea cu X (pentru celelalte

operaii)

d) col.4: numrul curent al

d) col.4: grupa distinct de grupeidistinctedeoperaiisau


aloperaieidistincte(1,2,3..)
operaiisauoperaiadistinct
numrulcurentaloperaieidin
cadrul grupei distincte de
operaii sau al operaiei
distincte (1.1.; 1.2; 2.1.;
2.2..)
Nota: n foile de manevr de
execuie, care nu fac parte
dintro
manevr
de
coordonare, operaiile se vor
numerotanordineasimpl(1,
2,3,4.)
e) col.5: grupa distinct de
operaii sau operaia distinct
(pentru care se indic i la
dispoziiacuisevorexecuta)i
operaiile
1)
Observaii
asupra 1)
Observaii
asupra
desfurriimanevreloretc
desfurriimanevreloretc

OBSERVAII
(jos)

5. La nscrierea operaiilor (grupelor, dinsticte de operaii, operaiile distincte), vor fi folosite


expresiileprevzutenprezentulRegulament.

PentruoperaiilecarenuaufostprevzutenRegulamentsevorfolosiexpresiicaretrebuies
fiecorectedinpunctdevederetehniciliterar,ctmaiscurte,expresive,uniforme,caresnudealocla
confuziiprinasemnareatuncicndsuntcititesauauzite(maialesprintelefonsauradio).

6.Pentrusimplificareafoilordemanevr,pentruaseobinemaximumdeclaritateiaseevita
confuziile,sefacurmtoareleprescurtri,admindusefolosirealor:

trafo=transformatoruldeputere

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Se va nscrie numrul sau denumirea acestuia, iar cnd exist pericol de confuzie i tensiunile
sale,subforma:trafo3,trafo1110/35/6kVetc.

AT=autotransformator(cuprecizriledemaisuspentrutrafo)

TT=transformatordemsurareatensiunii
Sevanscrieidenumireaacestuia,subforma:TTbara1110kVetc.

TC=transformatordemsurareacurentului,cuprecizrileprinsimilitudinedelaTT

I=ntrerupator

Sevaprecizaitensiunealacareestefolosit,subforma:I110kV,I35kV,I6kVetc.

Deasemenea,sevaprecizaechipamentuldecareaparine.
EXEMPLU:I110kV,LEA110kVA;I35kV,trafo2.

ncazul ncare sunt numerotate, seinterzicea sedenuminumai dup numr,iar la cifra care
indictensiuneasevaadugakV,pentruanuexistapericoluldeconfuziecunumrul.
EXEMPLU:sedeconecteazI20kVnr.28trafo2inusedeconecteazI28sausedeconecteaz
I20nr.28etc.
N=nodintrostatiecu1,5intreruptoarepecircuitsaupoligonala
EXEMPLU:
N1.2=nodul2dindiametrul1
SB=separatordebar
ncazulsistemelordebaremultiplesevaprecizainumrulsaudenumireabarei,subforma:SB1,SB2,
SB1A,SBA.
Sevaprecizaechipamentul,cuplaetc.decareaparine.
EXEMPLU:SB1,LEA20kV,A.

n cazul echipamentelor cu posibiliti multiple de racord, la tensiuni diferite, se va preciza i


tensiunea.
EXEMPLU:SB1110kVtrafo2;SBA6kVtrafo3.

SBTf=separatorbartransfer

Sevaprecizaechipamentuldecareaparineidacestecazulitensiunea.

SL=separatordelinie

Sevaprecizaliniadecareaparine

ST=separatordetrafo

Sevaprecizatrafodecareaparineitensiunealacareestefolosit.
EXEMPLU:ST35kVlatrafo2

Sborne=separatordeborne

Pentruaseevitaconfuziilecuseparatorullabara(SB),cuvntulbornenusevaprescurta.

Sevaprecizaechipamentuldecareaparineitensiunealacarefuncioneaz.
EXEMPLU:Sborne35kVtrafo2

SO=separatordeocolire

Sevaprecizatensiunealacareestefolosit(ncazulechipamentelorcuposibilitideracordla
tensiunidiferite)iceocolete.
EXEMPLU:SOautotrafo

SC=separatordecupl

Sevaprecizantreceiceestemontat.
EXEMPLU:SCLEA35kVALEA35kVB

Sbucl=separatordebucl

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Pentru a evita confuziile cu separatorul de bar (SB), cuvntul bucl nu se va prescurta. Se va


precizantreceiceestemontat.

SD=separatordederivaie

Sevaprecizaderivaiadecareaparine.
EXEMPLU:SDalderivaiei..dinLEA20kV..
SP=separatordepost

Sevaprecizapostulpecarelsepar
EXEMPLU:SPalpostuluinr.27LEA20kV
SR=separatorderacord
SS=separatordesecionare

Sevorprecizaderivaia,liniadecareaparine.
EXEMPLU:SSnr.5dinLEA20kV
OBSERVAIE: Dac separatoarele nu pot fi definite clar prin expresiile de mai sus, se va scrie explicit
ntre ce i ce se afl. Se interzice definirea separatoarelelor numai dup numr (n instalaiile n care
sunt numerotate), fr a se indica dac sunt de bar, de linie, de ocolire etc., fr a se preciza
echipamentuldecareaparine,tensiunealacareestefolositetc.,dupcaz,aacumsaindicatmaisus,
pentru a se evita orice pericol de confuzie. n cazurile n care prescurtarea cuvntului separator prin
literaS(deexemplu:SB=separatorbare)arputeaproduceconfuzie(deexemplu:SB=separatorbare
sar putea confunda cu SB = sistem de bare), se va folosi prescurtarea Sep. pentru separator (n locul
prescurtriiS).

Nuestensindicatcasistemelesauseciiledebaresfiedenumitesubforma:SB1,SB
2(sistemdebare1,sistemdebare2),SBAS2(sistemdebareA,secia2),SBI,SBII(sistemdebareI,
sistemdebareII),S1,S2(seciadebare1,seciadebare2)etc.

Trebuiesserespectenormativulcareprevedecasistemeledebaresfienumerotatecu
cifre arabe, iar seciile de bare ale aceluiai sistem cu cifra care indic sistemul i o liter latin
majusculcareindicsecia.

Spreexemplu:bara1A=seciadebare1A(seciadebareAasistemuluidebare1);

bara2B=seciadebare2B(seciadebareBasistemului debare2);bara1,bara2=
sistemuldebare1,sistemuldebare2(dacniciunulnuestesecionat),

baraA,baraB=seciadebareA,seciadebareB,dacexistunsingursistemdebare
secionatetc.

n staiile poligonale sau cu 1,5 intreruptoare pe circuit la denumirea aparatelor de


comutaieseurmretecadenumireaacestorasafiefaraechivocsisapoatafiidentificatmaiuor.
furcdeseparatoare=situaiedefuncionarecuambeleseparatoaredebaranchise,ncadrulaceleiai
celule
siguranelej.t.TT=siguranedejoastensiunealetransformatoruluidemsurareatensiunii..

Pentru siguranele de nalt tensiune, se va scrie ns nalt tensiune, pentru a evita orice
pericoldeconfuzie.
EXEMPLU:siguraneledenalttensiunealeTT
sc.c.=scurtcircuitor(garniturmobildescurtcircuitareilegarelapmnt)

ncazulscurtcircuitoarelorcualtedestinaii(spreexemplu,scurtcircuitorpentrudeschiciurare
etc.)sevascrieclarscurtcircuitordedeschiciurare,scurtcircuitorpentruprobadescurtcircutpeviu
etc..
CLP=cuitedelegarelapmnt(cuitedelegarelapmntinscurtcircuit).

Sevaprecizacuiaparincuiteledelegarelapmntrespectiveisprecesuntmontatecuitele
delegarelapmntdacanusuntdenumiteastfelincatseseeviteorceconfuzie.
EXEMPLU: se nchid c.l.p. SL 110 kV AB, spre linie, pentru a indica nchiderea cuitelor de legare la
pmntaleseparatoruluidelinieallinieielectricede110kVABsprelinie:

senchidc.l.p.LES6kVNpentru aindicanchidereacuitelordelegarelapmntale
linieielectricede6kVN,carearecuitedelegarelapmntinscurtcircut,prinnchidereacrorase
leaglapmntliniarespectiv,laacelcapt.
.
p.p.=punerelapmnt(sereferlapunerealapmntaccidentalauneifazeazoneidereeaelectic
alecreielementesuntlegategalvanicntreele).

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
p.p. in c.c. = punere la pmnt in curent continuu (se refer la punerea la pmnt accidental in
circuiteledecurentcontinuu)
c.s.=controlulsincronismului

Aceast prescurtare este admis numai n foile de manevr de coordonare, fiind interzis
folosireaeinfoiledemanevrdeexecuie.

c.l.t.=controlullipseidetensiune

Aceast prescurtare este admis numai n foile de manevr de coordonare, fiind interzis
folosireaeinfoiledemanevrdeexecuie.

LEA=linieelectricaerian

LES=linieelectricsubteran

L=linieelectric
OBSERVAIE:CndnusepotfolosinmodcorectdenumiriledeLEAiLES,liniileelectricerespective
avnd i poriuni aeriene i poriuni subterane, se va spune pur i simplu linie electric, scriinduse
ntregsaufolosinduseprescurtareademaisus;lafelseprocedeazcndnuprezintimportanfaptul
dacliniaelectricesteaeriansausubteran.

DD=dispozitivdedeconectare(aprotecieisauautomatizrii)

DRRI=dispozitivderezervarelarefuzuldedeclanareantrerupatorului

ladisp.=ladispoziia

SI=serviciiinterne

G=generatorelectric

CS=compensatorsincron

DEC=DispecerulEnergeticCentral

DET=DispecerulEnergeticTeritorial

DED=DispecerulEnergeticdeDistribuie

DHE=DispecerulEnergeticdeHidroamenajare

DLC=DispecerulEnergeticLocalpeCentral

DELC=DispecerulEnergeticLocalalConsumatorului

CD=centruldedistribuie
St.=staieelectric
CEE=centralelectricaeoliana

CTE=centraltermoelectric

CET=centralelectricdetermoficare

CHE=centralhidroelectric

CI12=cupla2dindiametrul1,instatiilecu1,5Ipecircuit

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
CI2M=cuplamedianadindiametrul2,instatiilecu1,5Ipecircuit

C12=cuplaintreNod1siNod2,instatiilepoligonale

CT=cupltransversal

CL=cupllongitudinal

CLT=cupllongotransversal

CTf=cupldetransfer

CC=cuplcombinat

Sevaprecizasitensiuneacupleirespectivesubforma:

CCB110kV;
PT=postdetransformare

PA=punctdealimentare

FMCnr..=foaiedemanevrdecoordonarenr..

FMEnr=foaiedemanevrdeexecuienr..
OBSERVAIE:ncazulfoilordemanevrpermanente,cuvntulpermanentnusevaprescurta.Se
vascrie:FMCpermanentnr.FMEpermanentnr.

SOI=stareaoperativiniial

RMC=responsabilmanevrdecoordonare

RME=responsabilmanevrdeexecuie

EM=executantdemanevr

Tif=treaptaintermediarfolositseinscrieculiteremicipentruasedeosebide
TIF:transmitereininaltafrecventa

TCA=treaptacareaprob

7. Denumirea echipamentului, a aparatului etc., nscris n foaia de manevr, trebuie s corespund


exactinscripieidininstalaie,reeaelectricetc.inotaiilordepescheme.
8.Esteinterziscalaunpunctdinfoaiademanevrsfienscrisemaimultdeosinguroperaie(grup
distinctdeoperaiisauoperaiedistinct).

9.Cndsenscrieanularea(repunerea)uneiproteciisauautomatizri,lapunctulrespectivse
va nscrie i cum se face anularera (repunerea), ce dispozitive se manevreaz etc., ntotdeauna cnd
operaia respectiv comport manevrarea mai multor chei, dispozitive de deconectare (DDuri) etc.,
pentruanulareasaurepunereaprotecieisauautomatizriii.

Modificareareglajeloruneiprotecii(sauautomatizri)sevanscriecapunctseparatnfoaiade
manevr.

10.nfoiledemanevrdeexecuiesevanscrielapuncteseparateverificareapoziieiaparatelor
decomutaie.

n cazul instalaiilor telecomandate verificarea poziiei aparatajului se va stabili prin


telesemnalizarea poziiei i telemsuri sau aa cum se prevede prin proceduri i instruciuni tehnice
specialentocmitedeunitateadedeexploatare.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Punctuldin foaiademanevr,undeestenscrisacionareaunuiaparat,seconsiderexecutat
numaidupcesaverificatipoziiacorectaacestuiadupacionare.
Verificarea poziiei cuitelor de legare la pmnt trebuie intotdeauna nscris n foaia de manevr, ca
punctdistinct

11. n foile de manevr se vor nscrie i toate verificrile, reglajele etc., care sunt necesare pentru a
putea executa sau dispune n continuare operaiile (grupele distincte de operaii, operaiile distincte)
prevzute.

EXEMPLU: Aducerea transformatoarelor cu ploturi reglabile sub sarcin pe ploturi corespondente


pentru a se putea pune n funciune n paralel; verificarea unor circulaii; aducerea tensiunilor la o
anumitvaloare;schimbareareglajuluilabobineledestingereetc.

n raport cu importana lor, aceste puncte vor fi trecute n foile de manevr de execuie i de
coordonaresaunumainceledeexecuie,dacnunecesitcoordonare.

Deasemenea,cndooperaie(operaiedistinct,grupdistinctdeoperaii)estecondiionat,
sevanscrienfoaiademanevricondiiacucaresepoateexecuta.Aceastanutrebuiesfienscris
ca punct separat, ci se va nscrie la acelai punct cu operaia (grupa distinct de operaii, operaia
distinct)pecareocondiioneaz.Atuncicndnecesitcoordonareasausuntimpuseprinmanevrde
coordonare,sevornscrieinfoaiademanevrdecoordonare.

EXEMPLU:
La conectarea unui ntreruptor (punerea n funciune a unui echipament la captul respectiv), atunci
cnd este necesar verificarea existenei condiiilor de sincronism, se va trece i aceast condiie la
punctulrespectiv,attnfoiledemanevrdeexecuie,ctinceledecoordonare(spreexemplu:cu
controlulsincronismuluiseconecteazI110LEA110kV;staiaBcuc.s.conecteazI110LEAA);
Laconectareaunuintreruptor(punereanfunciuneaunuiechipamentlacaptulrespectiv),princare
senchideobucl(conectarenbucl)sevatreceiaceastcondiielapunctulrespectiv,attnfoilede
manevr de execuie, ct i n cele de coordonare (spre exemplu: se conecteaz I20 LEA 20 kV X, n
buclstaiaYconecteazI20LEA20kVX,nbucl).

12.nfoiledemanevrdeexecuiedininstalaiileizoneledereeaelectricsevornscrie,ca
puncte separate predarea echipamentului catre persoana desemnata prin cerere precizanduse starea
operativaincareesteechipamentulsolicitat

nfoiledemanevrdecoordonareinfoiledemanevrdeexecuiepentrumanevreleefectuate
printelecomandsevanscrie,launpunctseparat,predareaechipamentului(retrasdinexploatarecu
foaiademanevrrespectiv)ctrepersoanadesemnataprincerere,precizndusestareaoperativain
careesteechipamentulpredatsinumarulmesajului.

Se va nscrie obligatoriu numele persoanei careia i sa predat echipamentul, unitatea de


exploatare decare aparine, numrul mesajului(att numrul mesajului delacentrul de dispecer sau
centrul de telecomanda ct i cel din caietul de mesaje al admitentului n cazul admiterii pe LEA,
respectivnregistruldeturalpersonaluluioperativadmitentnstatii/centrale)iorapredrii(care
trebuie s coincid cu ora la care este nregistrat mesajul n caietul de mesaje al admitentului sau n
regsitruldeturalpersonaluluioperaivadmitentnstaii).

Se va verifica ntotdeauna c mesajul a fost bine neles i se va stabili modul in care se poate
comunicacuadmitenii(personanelecaroraleafostpredatcumesajechipamentul).
OBSERVAIE: Aceste numere se vor scrie sub form de fracie, la numrtor fiind trecut numrul
mesajuluilaemitent(centruldedispecercarepredechipamentul),iarlanumitornumrulmesajului
lacelcarelprimete(centruldedispecersauadmitent)ex.mesajulnr.27/43.

ncazulncareechipamentulsepreduneipersoanedecomandoperativ,nfoaiademanevr
de coordonare se va nscrie numele persoanei de serviciu din compartimentul de comand operativ
(creiaisapredatechipamentuldectreresponsabilulmanevreidecoordonare),denumireacentrului
de dispecer din care face parte acesta, numrul mesajului (att numrul mesajului de la centrul de
dispecercarepredechipamentul,ctinumrulsubcareeste nregistratmesajulcentruldedispecer

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
carelprimete,nscrisesubformdefracie,cumsaindicatmaisus)iorapredrii(caretrebuies
coincidcuoralacareestenregistratmesajulnevidenele operativealecentruluidedispecercarel
primete).

ncazulncareechipamentulsepredlamaimuliadmiteni(saulamaimulidispeceri),sevor
scrie separat pentru fiecare: numele, unitatea de exploatare de care aparine (n cazul dispecerilor,
denumireacentruldedispecer),numrulmesajuluiiorapredrii.

EXEMPLU:DET"Z"predlinia de110kVAB,retrasdinexploatare,confirmndusecliniaesten
starealegatlapmntnstaiileAiBlui:
PopescuN.delaDED"X",cumesajnr.29(laDET"Z")/27(DED"X"),ora8,20;
PopescuI.delaDED"Y",cumesajnr.30(laDET"Z")/81(DED"Y"),laora8,30;
FlorescuD.delaSD"M"SIT"N",cumesajnr.31(laDET"Z")/7(laadmitentFlorescuD.),ora8,45.
nfoaiademanevrprincareseredaunexploatareechipamentele,lacaresaufcutadmiterilalucru
sau predri, trecute n foaia de manevr prin care sau retras din exploatare acestea, se vor trece
obligatoriu:
n foile de manevr de execuie la care personalul operativ este att executant de manevr ct i
admitentsenscriu,capuncteseparate,terminarealucrrilor
(numele efului de lucrare i numrul autorizaiei de lucru);predarea echipamentelor cu mesaj din
parteaadmitentuluicaruiaisapredatechipamentul
nfoiledemanevrdeexecuie,pentrumanevrelecaresuntexecutateprintelecomand,senscriula
punct separat, confirmrile c se pot reda n exploatare echipamentele respective, din partea
admitenilorcroralisaupredatrespectiveleechipamente,confirmricaresefacprinmesaje,nmod
similarcupredrile
n foaia de manevr de coordonare se nscriu, la un punct separat, confirmrile c se pot reda n
exploatare echipamentele respective, din partea admitenilor (sau dispecerilor) crora li sau predat
acesteechipamente,confirmricaresefacprinmesaje,nmodsimilarcupredrile.

Punctul respectiv din foaia de manevr de redare n exploatare a echipamentelor se va


consideraexecutatdoardupcetoiadmitenii(sautoidispecerii),croralisaupredatechipamentele,
trecuilapunctulrespectivnfoaiademanevrprincaresauretrasdinexploatareacestea,confirmc
dinpartealorsepoatefaceredareanexploatareaechipamentelorrespective.

EXEMPLU:DET"Z"primeteconfirmareacliniade110kVABsepoateredanexploatare,dinpartea:
PopescuN.delaDED"X",mesajnr.34(laDED"X")/38(laDET"Z"),laora14,40;
PopescuI.delaDED"Y",mesaj82(laDED"Y")/39(laDET"Z"),laora15,10;
FlorescuD.delaSD"M"SIT"N",cumesajnr.8(laadmitentFlorescuD.)/36(laDET"Z"),ora15,15.
Liniasepoateredainexploataredinparteasa.

n cazul admitenilor, confirmarea trebuie fcut obligatoriu de aceeai persoan creia i sa predat
echipamentul.ncazuldispecerilorsauncazulcndadmitentulestepersonaluloperativdeserviciun
tur, confirmarea se va face de ctre persoana care este de serviciu n acel moment la formaia
respectiv(efuldetur).

Pentru detalierea prevederilor generale de mai sus, privind modul de transmitere cu mesaj a
echipamentelor ntre persoanele corespondente implicate n predareaprimirea unui echipament, n
specialpentrureeleledemedietensiune,seprezintmaijosexempledeschimbdemesaje.

Lapredareprimire.
Pentruoliniedenalttensiune
persoanacarepred:
Cumesajlaminenr..laorai..minute,domnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisepred),
dela(unitateadeexploatare,subunitateasaucentruldedispecerdecareaparine),vapredauLEA.kV
(denumirealinieielectrice),retrasdinexploatarenstare(legatlapmnt).nstaiaelectricin
staiaelectricacuFMCnr..

persoanacareprimete:

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. laorai .. minute, domnule (numeleiprenumele
persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau treapta de dispecer de care
aparine), am neles c mi predai LEA . kV (denumirea liniei electrice), retras din exploatare n
stare(legatlapmnt).nstaiaelectricinstaiaelectricacuFMCnr.
persoanacareprediconfirm:
Ai neles corect domnule (numele i prenumele persoanei creia i sa predat) i (dac este cazul)
inemlegturaprin..

Pentruoliniedemedietensiune
persoanacarepred:
Cumesajlaminenr..laorai..minute,domnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisepred),
dela(unitateadeexploatare,subunitateasau treaptacentruldedispecerdecareaparine),vapredau
LEA . kV (denumirea liniei electrice), retras din exploatare n stare (legat la pmnt).n staia
electricinstaiaelectricaicuSSnr.deschis,cuFMCnr.
persoanacareprimete:
Cumesajlaminenr..,ladumneavoastrnr.laorai..minute,domnule(numeleiprenumele
persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine), am neles c mi predai LEA . kV (denumirea liniei electrice), retras din exploatare n
stare(legatlapmnt).nstaiaelectricinstaiaelectricaicuSSnr.deschis,cuFMCnr.
.

persoanacareprediconfirm:
Ai neles corect domnule (numele i prenumele persoanei creia i sa predat) i (dac este cazul)
inemlegturaprin..

Pentruoporiunedeliniedemedietensiune
persoanacarepred:
Cumesajlaminenr..laorai..minute,domnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisepred),
dela(unitateadeexploatare,subunitateasaucentruldedispecerdecareaparine),vapredauporiunea
dinLEA.kV(denumirealinieielectrice)cuprinsntreSSnr.iSSnr.,retrasdinexploatarecu
SSnr.deschisicuSSnr.deschis,cuFMCnr..

persoanacareprimete:
Cumesajlaminenr..,ladumneavoastrnr.laorai..minute,domnule(numeleiprenumele
persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine),amnelescmipredaipoiuneadinLEA.kV(denumirealinieielectrice)cuprinsntreSS
nr.iSSnr.,retrasdinexploatarecuSSnr.deschisicuSSnr.,deschiscuFMCnr..
persoanacareprediconfirm:
Ai neles corect domnule (numele i prenumele persoanei creia i sa predat) i (dac este cazul)
inemlegturaprin..
12.1.4Pentruunechipamentaflatintegralintrostatie/centralalacareretragereadinexploataresa
facut prin manevre efectuate prin telecomanda de la un centru de dispecer sau un centru de
telecomanda:
a)persoanacarepred:
Cumesajlaminenr..Laorai..minute,domnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisepred
ceanominalizataincerereaderetrageredinexploatare),dela(unitateadeexploatare,subunitateasau
centrul de dispecer de care aparine), va predau AT. MVA (denumirea de identificare a
autotransformatoruluiasacumestenominalizataincerereaderetrageredinexploataresiinordinulde
investire)nstaiaelectric,confirmandcaesteretrasdinexploatarenstare(legatlapmntasaa
fost solicitat de unitatea de exploatare nominalizand CLPurile inchise, daca starea prevede acest
lucru).cuFMEnr..manevraefectuataprintelecomanda.
b)persoanacareprimete:
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. laorai .. minute, domnule (numeleiprenumele
persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau treapta de dispecer de care
aparine),amnelescmipredaiAT.MVA(denumireadeidentificareaautotransformatoruluiasa
cum este nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire), n staia

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
electriciimiconfirmaicaesteretrasdinexploatarenstare (legatlapmnt,cuurmatoarele
CLPinchise...).cuFMEnr.....manevraefectuatadedumnevoastraprintelecomanda.

Laconfirmareadeterminarealucrrilor
Pentruoliniedenalttensiune
persoanacareconfirm:
Cumesaj la minenr. . laorai .. minute, domnule(numele i prenumelepersoanei careprimete
confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparine),
confirm c la LEA . kV (denumirea liniei electrice), este in staresi se poate (sau nu se poate din
motivul)redanexploataredinparteamea.

persoanacareprimeteconfirmarea:
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. laorai .. minute, domnule (numeleiprenumele
persoanei care confirm), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine), am neles c, LEAkV este in stareasi se poate (sau nu se poate din motivul ) reda n
exploataredinparteadumneavoastr.
persoanacareconfirmiprecizeaz:
Ainelescorectdomnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisaconfirmat).

Pentruoliniedemedietensiune
persoanacareconfirm:
Cumesaj la minenr. . laorai .. minute, domnule(numele i prenumelepersoanei careprimete
confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparine),
confirm c la LEA . kV (denumirea liniei electrice), este n starea. se poate (sau nu se poate din
motivul)redanexploataredinparteamea.

persoanacareprimeteconfirmarea:
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. laorai .. minute, domnule (numeleiprenumele
persoanei care confirm), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine),amneles cLEA . kV(denumirealinieielectrice), estein starea.sise poate(saunu se
poatedinmotivul)redanexploataredinparteadumneavoastr.
persoanacareconfirmiprecizeaz:
Ainelescorectdomnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisaconfirmat).

Pentruoporiunedeliniedemedietensiune
persoanacareconfirm:
Cumesaj la minenr. . laorai .. minute, domnule(numele i prenumelepersoanei careprimete
confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparine),
confirmcporiuneadeLEA.kV(denumirealinieielectrice)cuprinsntreSSnr.iSSnr.,estein
stareasisepoate(saunusepoatedinmotivul)redanexploataredinparteamea.
persoanacareprimeteconfirmarea:
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. la orai .. minute, domnule (numele iprenumele
persoanei care a confirm), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine),amnelescporiuneadeLEA.kV(denumirealinieielectrice),cuprinsntreSSnr.iSS
nr. , este in starea i se poate (sau nu se poate din motivul ) reda n exploatare din partea
dumneavoastr.
persoanacareconfirmiprecizeaz:
Ainelescorectdomnule(numeleiprenumelepersoaneicreiaisaconfirmat).
12.2.4.pentruunechipamentaflatintegralintrostaie/centrallacareredareainexploatareseface
printelecomandadecatreuncentrudedispecersaudetelecomanda:
a)persoanacareconfirm:
Cumesajlaminenr..Laorai..minute,domnule(numele iprenumelepersoaneicareprimete
confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparine),
confirmcAT.MVA(denumireadeidentificareaautotransformatoruluiasacumafostnominalizata
in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire), este in starea legat la pamant i se
poate(saunusepoatedinmotivul)redanexploataredinparteamea.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
b)persoanacareprimeteconfirmarea:
Cumesaj la minenr. ., la dumneavoastr nr. laorai .. minute, domnule (numeleiprenumele
persoanei care confirm), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care
aparine),amnelesc,AT.MVA(denumireadeidentificareaautotransformatoruluiasacumafost
nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire), este in starea legat la
pamantsisepoate(saunusepoatedinmotivul)redanexploataredinparteadumneavoastr.
c)persoanacareconfirmposibilitatearedariiinaxploatareiprecizeaz:
Ainelescorectdomnule...(numeleiprenumelepersoaneicreiaisaconfirmat).

13.nfoiledemanevrdecoordonare,lanscriereagrupeideoperaiisauaoperaieidistincte,
se va indica n primul rnd cine o va executa. Nu este necesar nscrierea numelui responsabilului
manevrei,nscriereasafcutlapunctulprevzutspecialpentruaceasta,cinumaiainstalaiei,zoneide
reea,centruluidedispecerdincarefacpartepersoanelecareexecut.

EXEMPLU:staiaBdeconecteazI110kVLEA110kVA.CentrulXdeschideSSnr.28dinLEA20kVY

De asemenea, cnd pentru executarea grupei distincte de operaii sau operaii distincte este
necesar o aprobare, se va indica n primul rnd cu aprobarea cui se execut. n cazul centrelor de
dispecer se va indica doar denumirea centrului din care face parte persoana care d aprobarea
(dispeceruldeserviciu).

n foile de manevr de execuie, la nscrierea operaiei respective nu este necesar s se indice


cine execut, nscrierea numelui responsabilului de manevr i al executantului fcnduse la punctul
prevzutnacestscop.

Estenecesarssenscrie,ns,cuaprobareacuiseexecutoperaia(grupadistinctdeoperaii,
operaiadistinct)respectiv,cndestenecesaroaprobare, sauladispoziiacuiseexecut(ncazul
grupelor distincte de operaii, operaiilor distincte care se execut la dispoziia dispecerului). Se va
nscrie numai denumirea centrului de dispecer din care face parte dispecerul de serviciu, care d
aprobareasaudispoziia.

14. Ordinea operaiilor, a operaiilor distincte i a grupelor distincte de operaii trebuie s fie
astfelaleasinscrisnfoaiademanevr,nctprinexecutareaacestoranordineaprevzutsnuse
produc perturbaiii in funcionarea sistemului electroenergetic, instalaiei, reelei electrice etc.,
perturbaiinalimentareaconsumatorilor,defectareasaudistrugereaunorelementealeinstalaieisau
reelei electrice, accidente i chiar s poat preveni consecinele anumitor greeli n executarea
manevrelorsaufuncionareadefectuoasaunorutilaje.

Manevrelelegatedefuncionareatehnologicaanumitorechipamente,elemente(generatoare,
compensatoare sincrone etc.) vor ine seama de ordinea impus de aceasta. Manevrele cu
ntrerupatoare, separatoare, sigurane, CLPuri etc. vor respecta principiul ordinei prevzute n
prezentulRegulament,.inprocedurileiinstruciuniletehniceinternesauinstruciuniledeexploatare
aleaparateloriinstalaiilor.

nordineadenscriereaoperaiilor(operaiilordistincte,grupelordistinctedeoperaii)trebuie
s se in seama de o serie de recomandri speciale cu caracter provizoriu sau permanent, privind
ordineademanevrareaunoraparate,pentrualimitasupratensiunileinterne(ordineadedeconectare
i conectare impus de existena unor ntreruptoare pentru care exist restricii, ordinea de
deconectare i conectare la transformatoare, impus de modul de tratare a neutrului i felul
ntreruptoruluietc.),pentrualimitaputeriledescurtcircuitetc.

15.Deregul,nfoiledemanevrnuestepermisssefaccorecturi,adugirisautersturi.

ncazulncareestenecesarrefacereauneifoidemanevr,ntocmirea,verificarea,aprobareai
controlareaacesteiasevorfacecapentruoricefoaiedemanevrnou.

Foiledemanevrdeexecuievorficititepentruverificareiaprobare(cndacesteasefacprin
telefonsaupentrucontrol),deefuldeturalformaieideservireoperativ,careestedeserviciu.Foile
demanevrdecoordonarevorficititepentruverificareiaprobare(cndacesteasefacprintelefon)de
persoana de serviciu ntur(eful detur) din compartimentulde comand operativa al centruluide
dispecerrespectiv.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
16.Foiledemanevrdeexecuie,ncazulmanevrelorceseexecutlaechipamenteleaflatencomanda
decoordonareaunuicentrudedispecer,darpentrucarenuestenecesarntocmireadectrecentrulde
dispecer respectiv a unei foi de manevr de coordonare (cazul echipamentelor dintro instalaie sau
zon de reea, deservite de o singur formaie de servire operativ , manevra executnduse n
ntregimedeaceastformaieinefiindangrenatenmanevrialteformaii)sevorntocmi,verifica,
aproba i controlala fel cai foile demanevr deexecuiecare fac parte dintro foaie de manevr de
coordonare. Se vor nscrie la puncte separate operaiile distincte i grupele distincte de operaii,
indicndusecuaprobareacuisevorexecuta.

17.Pentrumanevraderevenire(lastareaoperativiniialsaulaschemanormaldefuncionare)nu
esteobligatoriussentocmeascofoaieseparat,atuncicndstareaoperativiniialpentrumanevra
de revenire este starea operativ final n care sa ajuns n urm manevrei respective (aceste stri
trebuie s fie identice), iar starea operativ final pentru manevra de revenire este identic cu starea
operativiniialpentrumanevrarespectivsauidenticcuschemanormaldefuncionare.
n aceste cazuri se vor nscrie separat pentru manevra de revenire toate datele care difer de cele
nscriselamanevraderetrageredinexploatare.

18.Sepermitepentrufoiledemanevrdecoordonareprogramatenormalsauaccidental(nspecial)
folosirea unor foi de manevr deja existente, multiplicate, pentru manevrele care se fac frecvent i
identic (spre exemplu, retragerea din exploatare a unei linii mai multe zile, manevra repetnduse
zilnic).Persoanacaretrebuiesntocmeascfoaiademanevr estescutitnacestfeldeoperaiilede
nscriere a punctelorrespective nfoaiademanevr, ceea ce mrete operativitateantocmirii acestei
foi. Aceasta va citi foaia de manevr, va semna de ntocmire i va avea rspunderile precizate n
prezentul Regulament pentru persoana care ntocmete foaia de manevr. Foaia de manevr se va
verificaiaproba,aacumesteprevzutnprezentulRegulament.

OBSERVAIE:Nusevorconfundaacestefoidemanevr,caresuntfoidemanevrprogramate,avnd
un regim dentocmire (cuexcepia unornscriericare sefac n prealabil,dar cu aceleai rspunderi),
verificare i aprobare corespunztor acestora, cu foile de manevr permanente, care au alt regim de
ntocmire,verificareiaprobare.

19.Foiledemanevr(attceledeexecuie,cticeledecoordonare)trebuiepstratetimpde
unandeladataefecturiimanevreisauanulriifoiirespective.

20. n modelele de foi de manevr anexate sau dat cteva exemple de foi de manevr de
coordonareideexecuie:

Scopulacestormodeledefoidemanevrestedeaexemplificamoduldefolosireaprevederilor
RegulamentuluiGeneraldeManevrenInstalaiileElectrice,elenusuntlimitative.

nniciuncazmodeleleprezentatenupotficonsiderateargumentepentrujustificareaunorfoi
de manevr ntocmite greit, mai ales cnd schemele instalaiilor reale difer de schemele avute n
vederelantocmireaacestormodeledefoidemanevr.

Modelul1(A,B,C,D,E):exempledefoidemanevrdecoordonare
Pentrumodelul1(D)manevreleseexecutlauncaptnormaliarlacellaltcaptprintelecomandde
lacameradecomandaDET.

Modelul2(A,BiC):exempledefoidemanevrdeexecuie,fcndpartedinmanevreledecoordonare
pentrucaresuntprevzutefoidemanevrdecoordonare;

Modelul3:exempludefoaiedemanevrdeexecuie,manevrarespectivafectndunechipamentcare
nu este n comanda de coordonare a centrului de dispecer dar este n autoritatea de decizie sau
competenaacestuia(ncazulprezentat,nautoritateadedecizieadispeceruluidedistribuieDED).

Modelul4:exempludefoaiedemanevrdeexecuie,manevrarespectivafectndunechipamentcare
nuestencomandadecoordonare,competenasauautoritateadedecizieaunuicentrudedispecer.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Modelul5A,B:exempludefoaiedemanevrdeexecuieefectuatprintelecomanddelacamerade
comand a DET prin sistemul teleinformaional al DEN(A) respectiv foaie de manevr de execuie
efectuat prin telecomand de la camera de comand a centrului de telecomanda prin sistemul
teleinformaional
Model 5C. exemplu de foaie de manevr de execuie efectuat prin telecomand de la camera de
comandaDEDprinsistemulteleinformaionalpropriu

Modelul6A,B:exempludefoaiedemanevrdeexecuiedintroreeaelectricicarefacepartedintro
manevrdecoordonare.

OBSERVAIE:Pentrunelegereaclaraexemplelorprezentate,sefaceprecizareacnstaiaM,aleas
de exemplu pentru foile de manevr din modelele 2 (B) i 3, ntreruptoarele la 110 kV i 6 kV au
comanda de la distan a acionrii, iar separatoarele la 110 kV i 6 kV au dispozitive manuale de
acionare,fiindperfectvizibiledelaloculacionrii.

Pentrumodelul 4se precizeaz c SOI este: trafo 110/6 kV servicii interne TA 1


estenfuncie,alimentndbara6kVserviciiinterneTA1,iarlinia6kVrezervserviciiinterneTA1
este n rezerv cald cu AAR n funciune, la captul dinspre bara servicii interne TA 1, i n
funciunelacellaltcapt.Trafo1serviciiinterneTA1esteprevzutpe10kVi6kVcuseparatoare
de bar (avnd dispozitive manuale de acionare i fiind perfect vizibile de la locul acionrii) i cu
ntreruptoare(avndcomandaacionriideladistan).

Sau ales ca exemple foi de manevr scrise pe formulare tiprite, rubricile respective
completndulepeacestea,aacumsaindicatnprezentaanex.

OBSERVAIE: n cazul operaiilor distincte, pentru a cror efectuare este necesar i executarea unor
operaii complementare legate de acestea, ce trebuie nscrise obligatoriu n foile de manevr de
execuie, carefac parte dintromanevr decoordonare, naceste foise vor nscrie lapuncte separate
toateoperaiilelegatedeoperaiadistinctrespectiv,

n cazul n care pentru efectuarea unei operaii distincte nu este necesar i executarea unor
operaiicomplementarelegatedeaceasta,dincategoriacelorcetrebuienscrisenfoiledemanevrde
execuie (care fac parte dintro manevr de coordonare), n aceste foi nu este necesar nscrierea
acesteiasubforma:

3.LadispoziiaDEDXsedeschideSSnr.3dinLEA30kVAprin:

3.1.SedeschideSSnr.3dinLEA20kVA,

cisevanscriesubforma:

3.LadispoziiaDEDXsedeschideSSnr.3dinLEA20kVA
dac nu este necesar (conform prevederilor prezentului Regulament) nscrierea verificrii poziiei
deschisaseparatoruluirespectivetc.

Abrevieriutilizatenmodeleleledefoidemanevr:

C.D.I.F.Centruldispecerintermediarfolosit
C.D.A.Centruldispecerceaprob

R.M.C.Responsabilmanevrecoordonare

R.M.E.Responsabilmenevreexecuie

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

III. MODELEDEFOIDEMANEVR

C.N.TRANSELECTRICAS.A.
DISPECERULENERGETICNATIONAL
DISPECERULENERGETICCENTRAL

MODELUL1(A)

Intocmit:IonescuV.,16.06.2009,semntura

AprobatNicolaeN.,16.06.2009,semntura

F.M.C.Nr.10

TEMA:RetragereadinexploatarenstarealegatlapmntinstatiaMsiinstatiaNaLEA400kVM
NirevenirealaS.O.I._______(liniaMNestepestlpicomuniculiniaCD)
(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2009

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE
B.REVENIREA

R.M.C.:PiscuM.,semnturaR.M.C.:IonescuV.,semntura
R.M.E.:St.M.Coman.,FME20R.M.E.:St.M.PopaN.,FME20
St.N.OlteanuA.,FME90St.N.BucurC.,FME90
T.I.F.:DET5VianuI.T.I.F.:DET2PopescuTh.
DET2IvanV.DET5IlieI.
T.C.A.:DEC,NicolaeN.T.C.A.:DEC,TotuM.
Dataexecutrii:18.06.2009Dataexecutrii:18.06.2009

DESFURAREAMANEVREI

Dispusexe
Confirmarea Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
Crt
1
2
3
4
RETRAGEREADINEXPLOATARE

DEC Nicolae N. aprob retragerea din exploatare a


1.

6.20
LEA400kVMN

Severificcirculaiilepeliniile:
2.

400kVCDiGH

Severificnivelultensiuniinst:
3.

400/220kVG

St____________anuleaz___________
4.

St ____________ conecteaz cu controlul _________


5.

ntrerupt.________________

St.MdeconecteazLEA400kVN
6.
6.27
6.27
Severificcirculaiilepeliniile400CDiGH
7.

St.MaduceLEA400kVNnstareadeconectat
8.
6.28

St.NaduceLEA400kVMnstareadeconectat
9.
6.31
6.30
St.M.aduceLEA400kVNnstareseparatvizibil
10.

St.NaduceLEA400kVMnstareseparatvizibil
11.

St.MaduceLEA400kVNnstarealegatlapmnt
12.
6.50
6.40
St.NaduceLEA400kVMnstarealegatlapmnt
13.
6.48
6.40
St_________inchideCLP...L_____la_________
14.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

16.43
16.44

17.00

17.01

16.40

16.42

16.50
16.55

17.00

17.01

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

St.D anuleaz RAR pe L. 400kV C, care se afl pe


aceiaistlpiculiniaretras
St.C anuleax RAR pe L.400 kV D, care se afl pe
aceiaistlpiculiniaretras.
Se pred LEA 400 kV MN, confirmnduse c linia
esteretrasdinexploatare,nstarelegatlapmntn
St.M,nSt.NcuFMCnr.10iCLP..inchis____la:

DET2,dispeceruluiIvanN.cumesaj83/29laora6.50,
cumeniuneacsauanulatRARL.400kVCD
DET5dispeceruluiVianuI.cumesaj84/58laora6.51,
cumeniuneacsauanulatRARL.400kVCD
REVENIREA
SeprimeteconfirmareacLEA400kVMNsepoate
redanexploataredinpartea:
DET 2 dispecerului Popescu Th. cu mesaj 32/90 la
ora16.30,

DET5dispeceruluiIlieI.cumesaj62/91laora16.40;
DECTotuM.aprobredareanexploatareaLEA400
kVMN
St_________deschideCLP..L__la_______
St.MaduceLEA400kVNnstareaseparatvizibil
St.NaduceLEA400kVMnstareaseparatvizibil
St.MaduceLEA400kVNnstareadeconectat
St.NaduceLEA400kVMnstareadeconectat
Cu aprobarea DEC Ionescu A. St. M conecteaz LEA
400kV__N______cuclt___
Cu aprobarea DEC Ionescu St.N conecteaz LEA 400
kVMcucontrolsincronism
St._____deconecteazL________
St______deconecteazntreruptorul__
St.DrepuneRARpeL400kVC
St.CrepuneRARpeL400kVD

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
S.C..S.A.
SUCURSALADEDISTRIBUIEX
D.E.D.YMODELUL1(B)

Intocmit:CristianN.,16.06.2009,semntura

Aprobat:CostinP.,17.06.2009,semntura

F.M.C.Nr.257

TEMA:RetragereadinexploatareinstarealegatlapmntinstatiaMsiinstatiaNaLEA110kV
MN i revenirea la S.O.I. linia MN este pe stlpi comuni cu linia CD (conform cererii unitii de
exploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2009

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.C.:CristianN.,semnturaR.M.C.:GeorgescuL.,semntura
R.M.E.:St.MIonescuP.,FME105R.M.E.:St.MPetrescu,FME105
St.NPopescuI.,FME128St.NStnescuD.,FME128
T.I.F.T.I.F.
T.C.A.:DETZNeaguDT.C.A.:DETZDumitrescuM.
Dataexecutrii:18.06.2009Dataexecutrii:18.06.2009

DESFURAREAMANEVREI

Dispusexe Confirmarea Nr.


Succesiunea
cutarea
executrii
Crt
1
2
3
4
RETRAGEREADINEXPLOATARE

DETZaprobretragereadinexploatareaLEA110kV
1.
8.15
7.35
MN

St.MdeconecteazLEA110kVN
2.
7.40
7.40
Severificcirculaiilepeliniile_____CD_____
3.
x
x
St.MaduceLEA110kVNnstareadeconectat
4.
7.42
7.42
St.NaduceLEA110kVMnstareadeconectat
5.
7.44
7.43
St.MaduceLEA110kVNnstareaseparatvizibil
6.
8.00
7.44
St.NaduceLEA110kVMnstareaseparatvizibil
7.
8.02
7.45
St.MaduceLEA110kVNnstarealegatlapmnt
8.
8.10
8.03
St.NaduceLEA110kVMnstarealegatlapmnt
9.
8.12
8.03
St.CanuleazRARpeLEA_______D_____
10.
8.13
x
St.DanuleazRARpeLEA______C_____
11.
8.13
x
SepredLEA110 kV MN, confirmnduse cliniaeste
12.

retrasdinexploatarenstarealegatlapmntnSt.M

iNcumeniuneacsauanulatRARpeLEA110kVCD,

cuFMCnr.257DluiTeodorescuDdelaCDR,mesaj

nr.49/36laora8.14.

REVENIREA

Se primete confirmarea c LEA 110 kV MN se poate


1.
16.10

redanexploatare,dinpartea:

Dl. TeodorescuD, de la CDRmesaj nr. 37/53 la ora

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

16.14

16.15
16.16
16.25
16.25
16.39
16.40
16.41

16.43

16.21
16.24
16.35
16.38
16.39
16.40
16.42

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
.

16.10
DETZaprobredareanexploatareaLEA110kVM
N
St.NaduceLEA110kVMnstareaseparatvizibil
St.MaduceLEA110kVNnstareaseparatvizibil
St.NaduceLEA110kVMnstareadeconectat
St.MaduceLEA110kVNnstareadeconectat
Cu aprobarea DET Z i c.l.t. St. N conecteaz LEA 110
kVM
CuaprobareaDETZic.s.St.MconecteazLEA110kV
Ncucontrolsincronism
St.CrepuneRARpeL110kVD
St.DrepuneRARpeL110kVC

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
S.C...S.A.
SUCURSALADEDISTRIBUTIEX
D.E.D.YMODELUL1(C)

Intocmit:PredaV.,15.05.2006,semntura

Aprobat:Dobrescu,16.05.2006,semntura

F.M.C.Nr.142

TEMARetragereadinexploatarestarealegatlapmntinstaiaAicuSSnr.1deschisaLEA20kV
ABporiuneadintreSt.AiSSNr.1irevenirealaS.O.I.(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2006

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.C.:DuA.,semnturaR.M.C.:DuA.,semntura
R.M.E.:St.AIlieV.,FME132R.M.E.:St.AIlieV.,FME132
CD.CTudorN.,FME127CDCTudorN.,FME127
St.BPopescuD.St.BPopescuD.
T.I.F.efturSt.AT.I.F.efturSt.A
T.C.A.DEDYT.C.A.DEDY
Dataexecutrii:17.05.2006Dataexecutrii:18.05.2006

DESFURAREAMANEVREI

Dispus
Confirmarea Nr. Succesiunea
exe
executrii
crt.
cutarea
1
2
3
4
RETRAGEREADINEXPLOATARE

St.BverificpoziiadeconectataI.20LEA20kVA
1
7.15
7.12
St.BverificcaRARLEA20kVAsfieanulat
2
x
x
St. A deconecteaz LEA 20 kV B (fr ntreruperea
3
7.16
7.16
consumatorilorcareaufostpreluaipealtesurse)

St.AverificpoziiadeconectataI.20LEA20kVB
4
x
x
CD.C,deschideSSnr.1dinLEA20kVAB
5
7,18
7.17
CD.CcondamnSSnr.1dinLEA20kVABnpoziiadeschis
6
x
x
St.BconecteazLEA20kVAipunenfuncieRARulliniei

x
St.AaduceLEA20kVBnstareaseparatvizibil
7
7.19
7.19
St.AaduceLEA20kVBnstarealegatlapmnt

SepredLEA20kVAB,ntreSt.AiSSnr.1,confirmndusec
8
7.26
7.20
liniaesteretrasdinexploatarenstarealegatlapmntnSt.
9
7.36
7.27
10 AicuSSnr.1deschissicondamnatinpozitiedeschiscuFMC
7.45

nr.142,dlluiCrciunNdelaCDC,cumesajnr.28/39,laora

7.45.

REVENIREA

SeprimeteconfirmareacLEA20kVABntreSt.AiSSnr.1

se poate reda n exploatare, din partea dl. Crciun N de la CD

C,mesajnr.31/40laora12.10,St.AaduceLEA20kVBn
1
12.10

stareaseparatvizibil

St.AaduceLEA20kVBnstareadeconectat

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

12.17

12.19

12.38
12.48

12.19

12.37

12.42
12.48

1.1
1.2
3

5
6

CDCridiccondamnareaSSnr.1dinLEA20kVAB
St. B deconecteaz LEA 20 kV A (fr ntreruperea
consumatorilorcareaufostpreluaipealtesurse)
St.BverificpoziiadeconectataI20LEA20kVAB
CD C nchide SS nr. 1 din LEA 20 kV AB i l condamn n
poziianchis.
St.AconecteazLEA20kVBcuclt.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
C.N.TRANSELECTRICAS.A.
DISPECERULENERGETICNAIONAL
DISPECERULENERGETICCENTRALMODELUL1(D)

Intocmit:GiucaA.,16.06.2007,semntura

Aprobat:VasiliuM.,16.06.2007,semntura

F.M.C.Nr.20

TEMA:Retragereadinexploatarenstarea"legatlapmnt"lacapeteaLEA400kVMNirevenireala
S.O.I._______(conformcereriiunitiideexploatare)

ManevrelenStaiaNseefectueazprintelecomanddelaDET2

SCOPUL:Lucrripelinie

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2007

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.C.:BobuM.,semnturaR.M.C.:BobuM.,semntura
R.M.E.:St.M.ComanI.,FME20R.M.E.:St.M.PopaN.,FME20
St.N.IvanR.(DET2),FME90St.N.PopescuF.(DET2),FME90
PrintelecomandPrintelecomand
T.I.F.:DET2:IvanR.,T.I.F.:DET2:PopescuM.
DET5: VaneaI.DET5:CucuI.
T.C.A.DEC,VasiliuN.
T.C.A.:DECOpreaM.
Dataexecutrii:18.06.2007Dataexecutrii:18.06.2007

DESFASURAREAMANEVREI

Dispusexe
Confirmarea
Nr.
Succesiunea
cutarea
executarii
Crt
1
2
3
4
RETRAGEREADINEXPLOATARE

DEC aprob retragerea din exploatare a LEA


1.
6.52
6.20
400kVMN,nstaiaN,manevrelesevorexecuta

printelecomanddelaDET2.

Severificcirculaiilepeliniile400kVCDiGH.
2.
x

Se verific nivelul tensiunii n staiile

400/220kVG
3.
x

St._____anuleaz___________

St._____conecteazncontrolul_______
4.

St.M.deconecteazLEA400kVN
5.

SeverificcirculaiilepeliniileCDiGH
6.
6.27
6.27
St.M.aduceLEA400kVNnstaredeconectat
7.

8.
6.28

Se aduce LEA 400kV M n Staia N n stare

deconectatprintelecomand
9.
6.31
6.29
St.M.aduceLEA400kVNnstareseparatvizibil

Se aduce LEA 400kV M n Staia N n stare


10.
6.40
6.31
separatvizibilprintelecomand

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
6.31

6.45
6.45

16.41
16.42

16.44
16.45

16.47
16.49

16.51

6.45

6.48
6.59

16.35

16.40

16.42
16.44

16.45
16.47

16.49
16.50

16.52

11.

12.
13.

14.

1.

3
4

5
6

7
8

10

11
12

St.MaduceLEA400kVNnSLP.
Se aduce LEA 400 kV M n St. N n SLP prin
telecomand
Se pred LEA 400 kV MN, confirmnduse c
liniaesteretrasdinexploatarenstarelegatla
pamantnstaiileMiN,manevrelenstaiaNs
aurealizatprintelecomand,FMCnr.20la:

DET 2 dispecerului Ivan R., cu mesaj 83/29 la


ora6.50
DET 5 dispecerului Vanea I., cu mesaj 84/58 la
ora6.51

REVENIREA

Se primete confirmarea c LEA 400kV MN se


poateredanexploataredinparteasa:
DET2dispeceruluiPopescuM.,cumesaj59/90
laora16.30
DET 5 dispecerului Cucu I., cu mesaj 21/91 la
ora16.35
DEC aprob redarea n exploatare a LEA 400kV
MN,manevreledinstaiaNsevorexecutaprin
telecomand
St.MaduceLEA400kVNnSSV
Se aduce LEA 400 kV M n St. N n SSV prin
telecomand
St.MaduceLEA400kVnstaredeconectat
Se aduce LEA 400kV M n staia N n starea
deconectatprintelecomand
SeverificaniveltensiuniinstatiaM
Cu aprobarea DEC Ionescu A. St. M conecteaz
LEA400kVNcuCLT
Se conecteaz n staia N LEA 400kV M prin
telecomand cu controlul automat al condiiilor
desincronism
Severificcirculaiilepeliniile400kVCDiGH.
Se verific nivelul tensiunii n staiile
400/220kVG
St._____anuleaz/repune___________
St._____conecteaz/deconecteaza_______

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
MODEL1(E)

Unitateagestionar:.
Centrudedispecer:.

ntocmit
Aprobat

Numeiprenume
.
.

Data

Semntura
.
..

F.M.C.Nr.
TEMA:AducereaLEA110kVABinstarealegatlapamantinstatiaAistatiaBirevenirealaSOI.
SCOP:
SOI:Conformschemeinormale:
..
A.RETRAGEREADINEXPLOATARE
B.REVENIREA
R.M.C. (Nume, prenume dispecer serviciu, R.M.C. (Nume, prenume dispecer serviciu,
semnatura)..............
semnatura)..............
R.M.E.St.A(Nume,prenume),FME R.M.E.St.A(Nume,prenume),FME
Nr...
Nr...
St.B...,
St.B...,
FMENr...
FMENr...
C.D.I.F. ..(CD/ Nume, prenume dispecer C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume
dispecerserviciu)......
serviciu)...
C.D.A. : DET..(CD/ Nume, prenume dispecer C.D.A.:DET..(Centrudispecer/Nume,prenume
dispecerserviciu)
serviciu)
Dataexecutrii.
Dataexecutrii.

DESFURAREAMANEVREI

Dispus

Disp.
exec.

Confirmare Nr.crt. Succesiuneamanevrelor


exec.

ARETRAGEREADINEXPLOATARE
Se verific tensiuni, circulatii in zona de retea 110kV , buclari ,
debuclari.
St.AcuaprobareaDET.....deconecteazaLEA110kVB.
SeverificacirculatiilepeLEA110kV:...
St.A cu aprobare DETaduce LEA 110 kV B in starea
deconectat
St.B cu aprobare DETaduce LEA 110 kV A in starea
deconectat.
St.AaduceLEA110kVBinstareaseparatvizibil.
St.BaduceLEA110kVAinstareaseparatvizibil.

St.AaduceLEA110kVBinstarealegatlapamant.
St.BaduceLEA110kVAinstarealegatlapamant.

SeconfirmcLEA110kVABestenstarealegatlapamantn
AsiBisepred:
dlui..dela..cumesaj../ora
POdinst.Acumesaj../ora...
POdinst.B...cumesaj./.ora.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
Dispu
s

exec.

Confirmar
e
exec.

Nr.cr
t.

Succesiuneamanevrelor

B.REVENIREA
SeprimesteconfirmareacasauterminatlucrarilepeLEA110 kV
ABsicaliniaaflatainstarelegatlapamintinstatiaAsistatiaBse
poateredainexploatare,dinpartea:
dlui..dela..cumesaj../ora
POdinst.Acumesaj../.ora..
POdinst.B...cumesaj./..ora..
DETaprobaredareainexploatareaLEA110kVAB.
St.AaduceLEA110kVBinstareaseparatvizibil.
St.BaduceLEA110kVAinstareaseparatvizibil.
St.AaduceLEA110kVBinstareadeconectat.
St.BaduceLEA110kVAinstareadeconectat.
St.BcuaprobareaDET.sic.l.t.aduceLEA110kVAinfunctiune.
St.AcuaprobareaDET.sic.s.aduceLEA110kVBinfunctiune.
Severificatensiunicirculatiiinzonaderetea110kV
SecomunicalaDET.........terminareamanevrelor

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

C.N.TRANSELECTRICAS.A.
SucursaladeTransportX
Staia400kVM

MODELUL2(A)

Intocmit:PetrescuC.,18.06.2005,semntura

Aprobat:MarinescuC.,18.06.2005,semntura

Controlat:ADET5,SanduI.,18.06.2005printelefon
BDET5,SamirI,18.06.2005printelefon

F.M.E.Nr.21

TEMA:RetragereadinexploatarenstarealegatlapmntaLEA400kVNirevenirealaS.O.I.
(staiepoligonal)
(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2005

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE
B.REVENIREA

R.M.E.:BarbuE.semntura:R.M.E.:DobreN.semntura:
E.M.:AvramH.semntura: E.M.:OpriE.semntura:
R.M.C.DECIonescuvR.M.C.DECDucuM.
T.C.A.DET5SamirI.

T.C.A.DET5SanduN.
Dataexecutrii:19.06.2005Dataexecutrii:19.06.2005

DESFURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5
A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

LadispoziiaDET5seaduceinstaredeconectat
1

6.07
6.05
LEA400kVN

SeanuleazRARpeLEA400kVN
1.1

SedeconecteazI.400kVCT12
1.2

SedeconecteazI.400kVCT13
1.3

.
La dispoziia DET 5 se aduce LEA 400 kV N n
2

6.17
6.10
stareseparatvizibilprin:
2.1
x

SeverificpoziiadeconectataI.400kVCT12
2.2
x

SeverificpoziiadeconectataI.400kVCT13

SedeschideSLLEA400kVN
2.3
x

SeverificpoziiadeschisaSLLEA400kVN

SeblocheazSLLEA400kVNnpoziiadeschis
2.4
x

La dispoziia DET 5 se aduce LEA 400kV N n


2.5
x

starealegatlapmntprin:

Se identific LEA 400 kV N i se verific lipsa


2.6
x

tensiuniipeLEA400kVN

SenchidCLPSL400kVNsprelinie.
3.

6.31
6.20
Severificpoziianchisac.l.p.aSLLEA400kV

N
3.1
x

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

16.10

16.18

16.20

16.16

16.25

16.27

x
x

x
x

x
x

x
x
x

3.2
3.3.

1.
.
1.1
.1..2

2.

2.1.

2.2.
.
2.3
2.4
.3.

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

B.REVENIREA
La dispoziia DET 5 se aduce LEA 400 kV N n
stareaseparatvizibilprin:
Sedeschidec.l.p.SLLEA400kVN
Severificpoziiadeschisac.l.p.LEA400kVN
La dispoziia DET 5 se aduce LEA 400 kV N n
stareadeconectatprin:
SeverificpoziiadeconectataI400kVCT12
SeverificpoziiadeconectataI400kVCT13
SenchideSLLEA400kVN
SeverificpoziianchisaSLLEA400kVN
La dispoziia DET 5 se conecteaz LEA 400 kV
prin:
Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV
CT12
Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV
CT14
SeverificpoziiaconectatlaI400kVCT12
SeverificpoziiaconectatlaI400kVCT13
SerepuneinfunctiuneRARpeLEA400kVN

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

S.C.S.A.
SucursaladeDistribuieXsectiaC
StaiaM

MODELUL2(B)

Intocmit:PetrescuC.,16.06.2005,semntura

Aprobat:MarinescuC.,17.06.2005,semntura

Controlat:ADEDY,CristianN.,18.06.2005printelefon
BDEDY,GeorgescuL.,18.06.2005prin
telefon

F.M.E.Nr.105

TEMA:RetragereadinexploatarenstarealegatlapmntaLEA110kVNirevenirealaS.O.I.
(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2005

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE
B.REVENIREA

R.M.E.:IonescuP.,semnturaR.M.E.:PetrescuC.,semntura
E.M.:ChiruI.,semntura

E.M.:DumitruV.,semntura
R.M.C.:DEDYCristianN.R.M.C.DEDYGeorgescuL.
T.C.A.DED"Y"CristianN.T.C.A.DED"Y"GeorgescuL.
Dataexecutrii:18.06.2005Dataexecutrii:18.06.2005

DESFURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5
A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

LadispoziiaDEDYsedeconecteazLEA110
1.
7.41
7.41
7.40
kVNprin:

SeidentificI110kVLEA110kVN
1.1.
x

SedeconecteazI.110LEA110kVN
1.2.
7.41

La dispozitia DED Y se aduce linia 110kVN in


2.

7.59
7.48
staredeconectatprin:

Seidentificasiguranteledecomanda
2.1.

Sescotsiguranteledecomanda
2.2
x

SeanuleazadinDDautomatizarileRAR,DRRI
2.3.
x

2.4.
x

La dispoziia DED Y se aduce LEA 110kV N

nstareaseparatvizibilprin:
3

8.06
8.00
Se verific poziia deconectat a I.110 LEA 110

kVN
3.1
x

SeidentificSLLEA110kVN

8.10
8.03
SedeschideSLLEA110kVN
3.2.
x

Se blocheaz SL LEA 110 kV N, n poziia


3.3
x

deschis,
3.4.
x

Se verific poziia deschis i blocat a


3.5.
x

separatoruluibareidetransferallinieiN.
3.6.
x

LadispoziiaDEDYseaduceLEA110kVNn

starealegatlapmntprin:
4

8.19
8.12
SeidentificLEA110kVNisev.l.t.peLEA110

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

16.25

16.40

16.46

16.35

16.45

16.49

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

4.1

4.2.
4.3
4.4.

4.5.

1.1
1.2
1.3

1.4

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6
2.7
2.8

3.

3.1.
3.2.

3.3.

kVN
SeidentificCLPSLLEA110kVNsprelinie
Senchidc.l.p.SLLEA110kVNsprelinie
Severificpoziianchisac.1.p.SLLEA110kV
N
Se blocheaz c.l.p. SL LEA 110 kV N n poziia
nchis,

B.REVENIREA
LadispoziiaDEDYseaduceLEA110kVN
nstareaseparatvizibilprin:
SeidentificCLPSLLEA110kVN
Sedeschidc.l.p.SLLEA110kVNsprelinie
Severificpoziiadeschisac.l.p.SLLEA110kV
N
Se blocheaz c.l.p. SL LEA 110 kV N., n poziia
deschis,
La dispoziia DED Y se aduce LEA 110kV N
nstareadeconectat,prin:
Se verific poziia deconectat a I 110 LEA 110
kVN.
SeidentificSLLEA110kVN
SenchideSLLEA110kVN
SeverificpoziianchisaSLLEA110kVN
SeblocheaznpoziianchisSLLEA110kVN
Seidentificasiguranteledecomanda
Sepunsiguranteledecomanda
SepuninfunctiuneprinDDautomatizarileRAR
,DRRI

La dispoziia DED Y i cu controlul


sincronismului se conecteaz LEA 110 kV N,
prin:
SeidentificI110kVLEA110kVN
CucontrolulsincronismuluiseconecteazI110
LEA110kVN
SeverificpoziiaconectataI 110LEA110kV
N

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

S.C......S.A.
SucursaladeDistribuieX
CD"C"
MODELUL2(C)

Intocmit:PetrescuC.,17.06.2006,semntura

Aprobat:MarinescuC.,18.06.2006,semntura

Controlat:A:DuA.,17.05.2006printelefon

B:DuA.,17.05.2006printelefon

F.M.E.Nr.127

TEMA:RetragereadinexploatareaLEA20kVABintreSSnr1siSSnr4deschisiirevenirealaS.O.I.
_______(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:LucrripelinienporiuneaSSNr.1SSNr.4
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2006

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:TudorN.,semnturaR.M.E.:TudorN.,semntura
E.M.:VasileD.,semntura
E.M.:VasileD.,semntura
R.M.C.:DEDYDuA.R.M.C.DEDYDuA.
T.C.A.DEDYDuA.

T.C.A.DEDYDuA.
Dataexecutrii:17.05.2006Dataexecutrii:17.05.2006

DESFASURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5
RETRAGEREADINEXPLOATARE

La dispoziia DED Y se inchidein bucla


1.
7.15
7.20
7.18
Sbuclanr.6dintreLEA20kVABsiLEA20kVC

SeidentificaSbuclanr6dintreLEA20kVABsi
1.1.
x

LEA20kVCB

Se inchide S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA B si


1.2.
x

LEA20kVCB

Se verifica pozitia inchis a Sbucla.nr 6 dintre


1.3
x

LEA20kVABsiLEA20kVCB

LadispoziiaDEDYsedeschideSSnr.1din
2
7.24
7.26
7.20
LEA20kVAB
.

SeidentificaSSnr1dinLEA20kVAB
2.1
x

SedeblocheazSSnr.1dinLEA20kVAB
2.2
X

SedeschideSSnr1dinLEA20kVAB

SeverificapozitiadeschisaSSnr1
2.3..
x

Se condamn SS nr. 1 din LEA 20 kV AB n


2.4
x

poziiadeschis,
2.5.
x

LadispoziiaDEDYsedeschideSSnr.4din

LEA20kVAB
3
7.47
7.48
7.44
SeidentificaSSnr4dinLEA20kVAB

SedeblocheazSSnr.4dinLEA20kVAB
3.1
x

SedeschideSSnr4dinLEA20kVAB
3.2
x

SeverificapozitiadeschisaSSnr1

Se condamn SS nr. 4 din LEA 20 kV AB n


3.3.
x

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

12.46

13.00

13.10

12.49

13

.07

13.17

x
x

12.48
x
X

x
x
x

13.06
x

x
x
x

13.16

3.4
3.5
.

.1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

2
2.1.
2.2

2.3
2.4
2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

poziiadeschis

REVENIREA
LadispoziiaDEDYseinchideSS4
SeidentificaSSnr4dinLEA20kVAB
SeridiccondamnareaSSnr.4dinLEA20kVA
B,
SenchideSSnr.4dinLEA20kVAB
SeverificapozitiainchisaSSnr4
Se blocheaz SS nr. 4 din LEA 20 kV AB, n
poziianchis,.
LadispoziiaDEDYseinchideSS1
SeidentificaSSnr1dinLEA20kVAB
SeridiccondamnareaSSnr.1dinLEA20kVA
B,
SenchideSSnr.1dinLEA20kVAB
SeverificapozitiainchisaSSnr1
Se blocheaz SS nr. 1 din LEA 20 kV AB, n
poziianchis,.
La dispoziia DED Y se deschide in bucla
Sbuclanr.6dintreLEA20kVABsiLEA20kVC
B
SeidentificaSbuclanr6dintreLEA20kVABsi
LEA20kVCB
SeridicacondamnareaSSnr.4dinLEA20kVA
B

Se inchide in bucla S bucla nr6 dintre LEA 20


kVABsiLEA20kVCB
Se verifica pozitia inchis a Sbucla.nr 6 dintre
LEA20kVABsiLEA20kVC
SeblocheazSbuclanr.6dintreLEA20kVAB
siLEA20kVCBnpoziianchis

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

S.C....S.A.
SucursalaXS.I.T.C
StaiaM

MODELUL3

Intocmit:PetrescuC.,17.06.2006,semntura
Aprobat:MarinescuC.,18.06.2006,semntura
Controlat:_____________________________

F.M.E.Nr.107

TEMA:RetragereadinexploatarenstareaseparatvizibilaTrafo2110/20kVpeparteade110kV
si20kVirevenirealaS.O.I._______
(conformcereriiS.I.T.C)

SCOPUL:Lucrrilatransformator
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2006

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:PetrescuC.,semnturaR.M.E.:PetrescuC.,semntura
E.M.:DumitrescuV.,semnturaE.M.:StanM.,semntura
R.M.C.:R.M.C.
T.C.A.:DEDYCristianN.T.C.A.:DEDYGeorgescuI.
Dataexecutrii:19.06.2006Dataexecutrii:19.06.2006

DESFASURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5

RETRAGEREADINEXPLOATARE

Severificcirculaiapetrafo1i2isecomunicla
1.
7.13
7.13
7.12
DEDY

DEDYaprobaducereatrafo2nrezervcald
2.
7.17
7.18
7.15
SedeconecteazI6trafo2
3.
7.16

SedeconecteazI110trafo2
4.
7.16

Severificcirculaiapetrafo1isecomuniclaDED
5.
x

DEDYaprobretragereadinexploatareatrafo2
6.
x
8.02
7.18

SeverificpoziiadeconectataI110kVtrafo2

SeverificpoziiadeconectataI6kVtrafo2
7.

SedeschideSB16kVtrafo2
8.
x

SeblocheazSB16kVtrafo2npoziiadeschis,
9.
x

SeverificpoziiadeschisaSB26kVtrafo2
10.
7.25

SeblocheazSB26kVtrafo2npoziiadeschis,

SedeschideSB1110kVtrafo2
11.

SeblocheazSB1110kVtrafo2
12.
x

SeverificpoziiadeschisaSB2110kVtrafo2
13.

SeblocheazSB2110kVtrafo2npoziiadeschis,
14.
x

15
x

16
x

REVENIREA

DEDYaprobredareanexploatareatrafo2

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

17.20

17.37

17.45

17.36

17.39

17.46

17.35
x
x
x
x
x
x
x
x
17.39
x
x

x
x
17.46

1
2.
3
4.
5
6.
7.
8.
9.
10
11.
12

13.

14
15
16

SeverificpoziiadeconectataI110kVtrafo2
SedeblocheazSB1110kVtrafo2
SenchideSB1110kVtrafo2
Sedeblocheaz,SB2110kVtrafo2
SeverificpoziiadeconectataI6kVtrafo2
SedeblocheazSB16kVtrafo2
SenchideSB16kVtrafo2
SedeblocheazSB26kVtrafo2
DEDYaprobpunereanfunciuneatrafo2
Seaducetrafo2peplotul15,acelaicaaltrafo1
Se conecteaz I 110kV trafo 2 cu control lips
tensiune
Se conecteaz I 6kV trafo 2 cu control sarcin pe
trafo1
SeverificpoziiaconectataI110kVtrafo2
SeverificpoziiaconectataI6kVtrafo2
SecomunicDEDYctrafo2estenfunciune.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

S.C...S.A.
SucursalaDECentraleElectriceY
C.T.E.YSECTIAELECTRICA

MODELUL4

Intocmit:MironV.,12.05.2008,semntura
Aprobat:CristeaA.,12.05.2008,semntura
Controlat:_____________________________

F.M.E.Nr.145

TEMA:Aducereanstarealegatlapmntlaambelepriatrafo110/6kVserviciiinterneTA1
irevenirealaS.O.I._______(conformcereriisecieielectrice)
SCOPUL:Lucrrilatrafo110/6kV__________
S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2008

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:DinuS.,semnturaR.M.E.:DinuS.,semntura
E.M.:PetreC.,semnturaE.M.:PetreC.,semntura
R.M.C.:R.M.C.
T.C.A.:InginerdeserviciuT.C.A.:Inginerdeserviciu
Dataexecutrii:13.05.2008Dataexecutrii:13.05.2008

DESFASURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5

RETRAGEREADINEXPLOATARE

Inginerul de serviciu aprob efectuarea


1.
8.10
8.09
manevrei

SEtrecealimentareaSIpeserviciilegenerale
2
8.12
SeidentificacheieAARSITA1SIrezerva
2.1
x
SeanuleazAARpeI6kValimentarerezervSI
2.2
x
TA1

SeidentificaI6kVSIalimrez
2.3
x
Se conecteaz I 6kV alimentare rezerv SI TA1
2.4
8.13
cucontrolcontinuitatebucl

Se verific poziia conectat a I 6kV alimentare


2.5
x
rezervSITA1

SeaduceinstaredeconectatT110/6kVpe6kV
3
8.18
SeidentificaI6kVT110/6kVSITA1

SedeconecteazI6kVtrafo1,SITA1
3.1
x
SeverificpozitiadeconectataI6kVT110/6kV
3.2

Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe


3.3
x
10kV
4.
8.20
SeidentificaI10kVT110/6kVSITA1

x
SedeconecteazI10kVtrafo1,SITA1
4.1
x
SeverificpoziiadeconectataI10kVtrafo1SI
4.2
x
TA1
4.3
x
Seaduceinstareseparatvizibiltrafo1SITA1

pe10kV
5
8.25
SeidentificaSB10kVtrafo1SITA1

SedeschideSB10kVtrafo1SITA1
5.1
x
SeverificapozitiadeschisaSB10kVtrafo1SI
5.2
x
TA1
5.3
x

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

8.30
x
x
x
x

8.31

8.44

13.16

13.19

13.22

x
13.27

6.1
6.2
6.3

8
9

10
11

12

13

14

15

16.

17

22.

Seaduceinstareseparatvizibiltrafo1SITA1
pe6kV
SeidentificaSB6kVtrafo1SITA1
SedeschideSB6kVSITA1
SeverificapozitiadeschisaSB10kVtrafo1SI
TA1

Seanuningineruldeserviciu.

REVENIREA
Inginerul de serviciu aprob efectuarea
manevrelorderevenirelaS.O.I.
Se aduce in stare deconectat 10 kV trafo 1 SI
TA1pepartea10kV
SeidentificaI10kVtrafo1SITA1.
SeverificpoziiadeconectataI10kVtrafo1SI
TA1.
SeidentificaSB10kvtrafo1SITA1.
SenchideSB10kVtrafo1SITA1.
Se verifica pozitia inchis a SB10kV trafo 1 SI
TA1
Se aduce in stare deconectat trafo 1 SI TA1 pe
partea16kV
SeverificpoziiadeconectataI6kVtrafo1SI
TA1.
SeidentificaSB6kVtrafo1SITA1
SenchideSB6kV,trafo1SITA1
SeverificapozitiainchisaSB6kVtrafo1SITA1
Se aduce in functiune trafo 1 SI TA1 pe partea
de10kV
SeidentificaI10kVtrafo1,SITA1
SeconecteazI10kVtrafo1,SITA1
SeverificpoziiaconectataI 10kV trafo 1,SI
TA1.
Seaduceinfunctiuneinsarcinatrafo1SITA1
peparteade6kV
SeidentificaI10kVtrafo1,SITA1
Se conecteaz I 6 kV trafo 1 SI TA1, cu control
continuitatebucl.
Se verific poziia conectat a I 6 kV trafo 1 SI
TA1.
Se deconecteaz I 6 kV alimentare rezerv SI
TA1.
Se verific poziia deconectat a I 6 kV
alimentarerezervSITA1.
Se repune AAR pe I 6 kV alimentare rezerv SI
TA1.
Seanuningineruldeserviciu.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

C.N.TRANSELECTRICAS.A.

DispecerulEnergeticNaional
DispecerulEnergeticTeritorial3
MODELUL5A

Intocmit:DobreV.,16.06.2001,semntura
Aprobat:AxenteGh.,17.06.2001,semntura

F.M.E.Nr.13

TEMA:Aducereanstareaseparatvizibil"aLEA400kVMNlaambelecapeteirevenirea
laS.O.I.,manevreexecutateprintelecomand(conformcereriiunitiideexploatare)

SCOPUL:Lucrripelinie

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2001

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:DET3VasileI.,semnturaR.M.E.:PopN.,semntura
E.M.:DET3VasileI.,semnturaE.M.:PopN.,semntura
R.M.C.:R.M.C.
T.C.A.:DECIDumitrescuA.T.C.A.:DECDinuM.
Dataexecutrii:18.06.2009Dataexecutrii:18.06.2009

DESFURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
Crt
1
2
4
5
RETRAGEREADINEXPLOATARE

DECaprobretragereadinexploatareaLEA400kVM
1.
6.27
6.05
N,manevreexecutateprintelecomand

SeverificcirculaiilepeLEA400kVCDi220kVEF
2.
x

Se verific nivelul tensiunii n staiile 400/220 kV C i

400/110kVEiF,
3.
x

Se aduce in stare deconectat LEA400 kV N n staia M

prin:
4.
6.11

SeidentificaI400kVLEA400kVNnstaiaM

SedeconecteazI400LEA400kVNnstaiaM
4.1
x

SeverificpoziiadeconectataI400kVLEA400kVN
4.2
x

nstaiaM
4.3
x

SeverificcirculaiilepeLEA400kVCDLEA220kV

EF
5
X

SeverificnivelultensiuniinstaiileC,EIF

Se aduce in stare deconectat LEA400 kV M n staia N


6.
x

prin:
7.
6.16

SeidentificaI400kVLEA400kVMnstaiaN

SedeconecteazI400LEA400kVMnstaiaN
7.1
x

SeverificpoziiadeconectataI400LEA400kVMn
7.2
x

staiaN
7.3
X

Se aduce LEA 400 kV N n staia M n starea separat

vizibilprin:
8.
6.18

SeidentificaSLLEA400kVNinstatiaM

SedeschideSLLEA400kVNprintelecomand
8.1
x

SeverificpoziiadeschisaSLLEA400kVN
8.2
x

SeverificpoziiadeschisaSBTfLEA400kVN
8.3.
x

Se aduce LEA 400 kV M n staia N n stare separat


8.4
x

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

17.00

6.20

x
x
x
X

6.23

17.01

17.02

x
x
x
x
x

17.10

x
x

x
x
x

17.15
X

x
x
x

17.19
x
x

9.

9.1
9.2
9.3
9.4

10

1.

.
2.

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.

4.

4.1
4.2

4.3.
4.4
4.5

5
.5.1

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

6.
6.1
6.2

vizibilprin :
SeidentificaSLLEA400kVMinstatiaN
SedeschideSLLEA400kVM
SeverificpoziiadeschisaSLLEA400kVM
SeverificpoziiadeschisaSBTfLEA400kVMinstatia
N
Se pred LEA 400 kV MN confirmnduse c este
retrasdinexploatarenstareaseparatvizibilnstaiile
M i N, manevrele fiind efectuate prin telecomand,
FMEnr.13.
efului de staie M Ionescu I cu mesaj 101/99 la ora
6.25;
Apostolescu V de la Sucursala Transport, cu mesaj
102/53laora6.23.

REVENIREA
Se primete confirmarea c LEA 400 kV MN se poate
redanexploataredinpartea:
efuluideturstaieMStefnescuVcumesaj105/100
laora16.00;
Apostolescu N de la Sucursala Transport, cu mesaj
106/54laora16.55.

DEC aprob redarea n exploatare a LEA 400 kV MN


manevrelefiindexecutateprintelecomand.
SeaduceLEA400kVNnstaiaMnstare
deconectatprin:
SeidentificaI400LEA400kVNinstatiaM
SeverificpoziiadeconectataI400LEA400kVN
SeidentificaSLLEA400kVNinstatiaM.
SenchideSLLEA400kVNinstatiaM.
SeverificpoziianchisaSLLEA400kVNinstatiaM
SeaduceLEA400kVMnstaiaNnstareadeconectat
prin:
SeidentificaI400LEA400kVMinstatiaN
SeverificpoziiadeconectataI400LEA400kVMin
statiaN
SeidentificaSLLEA400kVNinstatiaM.
SenchideSLLEA400kVMinstatiaN
SeverificpoziianchisaSLLEA400kVMinstatiaN
SeconecteazLEA400kVNnstaiaMprin:
SeidentificaI400LEA400kVNinstatiaM

Cu control lips tensiune pe linie se conecteaz I400


LEA400kVNinstatiaM
Se verific poziia conectat a I400 LEA 400 kV N in
statiaM
SeverificprezentensiunipeLEA400kVNinstaia
M
SeverificaprezentatensiunipeLEA400kVMinstatia
N

SeconecteazLEA400kVMnstaiaNprin:
SeidentificaI400LEA400kVMinstatiaN
Se conecteaz I400 LEA 400 kV M in statiaN cu
controlulautomatalcondiiilordesincronism
Se verific poziia conectat a I400 LEA 400 kV M in
statiaN

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

6.3

6.2

6.4

SeverificasarcinapeLEA400kVMNinambelestatii
Severificaregimulrezultat

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

CENTRULDETELECOMANDXMODELUL5B

Intocmit:DobreV.,16.06.2009,semntura
Aprobat:AxenteGh.,17.06.2009,semntura

F.M.E.Nr.10

TEMA:Aducereanstarealegatlapmnt"aacelulei220kVBdinstaiaPirevenireala
S.O.I.,
manevreexecutateprintelecomand(conformcereriiunitiideexploatare).

SCOPUL:RTlaI220kVLEAB.

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2009.

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:VasileI.,semnturaR.M.E.:PopN.,semntura
E.M.:VasileI.,semnturaE.M.:PopN.,semntura
R.M.C.:R.M.C.
T.C.A.:DETing.DumitrescuA.T.C.A.:DETing.DinuM.
Dataexecutrii:18.06.2009Dataexecutrii:18.06.2009

DESFURAREAMANEVREI
Dispusexe
Confirmarea Execu Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5
RETRAGEREADINEXPLOATARE

CuaprobareaDETseaducecelula220kVBdinstaia
1.

6.05
Pnstarealegatlapmnt,manevreexecutateprin

telecomand.

SeverificcirculaiilepeLEA220kVB.
2.
x

SeidentificI220kVLEAB.
3.
x

SedeconecteazI220kVLEAB.
4.
6.07
6.08
6.06
SeverificpoziiadeconectataI220kVLEAB.
5.
x

SeidentificSL220kVLEAB.
6.
x

SedeschideSL220kVLEAB.
7.
x

SeverificpoziiadeschisaSL220kVLEAB.
8.
x

SeidentificSB220kVLEAB.
9.
x

SedeschideSB220kVLEAB.
10.
x

SeverificpoziiadeschisaSB220kVLEAB.
11.
x

Sev.l.t.ntreSLiI220kVLEAB.
12.
x

SeidentificCLPSLspreI220kVLEAB.
13.
x

SenchideCLPSLspreI220kVLEAB.
14.
6.10

SeverificpoziianchisaCLPSLspreI220kVLEAB.
15.
x

SeidentificCLPSBspreI220kVLEAB.

SenchideCLPSBspreI220kVLEAB.
16.
x

SeverificpoziianchisaCLPSBspreI220kVLEAB.
17.
6.13

SecomunicDETterminareamanevrei
18.
x

Se pred celua 220 kV B confirmnduse c este

retras din exploatare n starea legat la pmnt n


19.
6.16

staiaP,manevrelefiindefectuateprintelecomand,
20.

FMEnr.10:

admitentuluiMIonescucumesaj101/99laora6:20.

REVENIREA

Seprimeteconfirmareaccelula220kVBdinstaia

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

16.05

16.15

16.17

16.18

x
16.08
x

x
16.10
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
16.16

x
x
x

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

P este n starea legat la pmnt i se poate reda n


exploataredinpartea:
admitentului M Ionescu cu mesaj 105/100 la ora
16:00.
CuaprobareaDETseaducenfunciuneLEA220kV"B"
n staia "P", manevrele fiind executate prin
telecomand.
SeidentificCLPSBspreI220kVLEAB.
SedeschideCLPSBspreI220kVLEAB.
Se verific poziia deschis a CLP SB spre I 220 kV LEA
B.
SeidentificCLPSLspreI220kVLEAB.
SedeschideCLPSLspreI220kVLEAB.
Se verific poziia deschis a CLP SL spre I 220 kV LEA
B.
SeidentificI220kVLEAB.
SeverificpoziiadeconectataI220kVLEAB.
SeidentificSB220kVLEAB.
SenchideSB220kVLEAB.
SeverificpoziianchisaSB220kVLEAB.
SeidentificSL220kVLEAB.
SenchideSL220kVLEAB.
SeverificpoziianchisaSL220kVLEAB.
SeidentificI220kVLEAB.
SeconecteazI220kVLEABcucontrolulautomatal
condiiilordesincronism.
SeverificpoziiaconectataI220kVLEAB.
SeverificcirculaiilepeLEA220kVB.
SecomunicDETterminareamanevrei

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

MODELUL5C

Unitateagestionara:.

Numeiprenume
Data
Semntura
Centrudedispecer:.
ntocmit
.

Aprobat
.

..

F.M.C.Nr.

TEMA:AducereaLEA110kVABinstarealegatlapmantinAsiBirevenirealaSOI.
SCOP:(Denumirelucrareceseexecuta)
SOI:Conformschemeinormale:

A.
B.
R.M.C. (Nume, prenume dispecer serviciu, R.M.C. (Nume, prenume dispecer servicu,
semnatura).............
semnatura)...............
R.M.E.St.A(Nume,prenume),FMENr
R.M.E.St.A(Nume,prenume),FMENr
St.B...,FMENr...
St.B...,FMENr...
C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer
serviciu)..........
serviciu)......
C.D.A. : DET..(Centru dispecer/ Nume, prenume C.D.A. : DET ..(Centru dispecer/ Nume, prenume
dispecerserviciu).....
dispecerserviciu)
Dataexecutarii.
Dataexecutarii.

RETRAGEREA

Dispus
Confir

executar mat
Nr.crt. Succesiuneamanevrelor
ea
exe
cutarea

1.
Severific tensiunicirculaiiinzonaderetea110kV,buclari,debuclri.

2.
St.AcuaprobareaDET.....deconecteazaLEA110kVB.

4.
SeverificacirculatiilepeLEA110kV :...

3.
St.AcuaprobareDETaduceLEA110kVBinstareadeconectat.

4.
DED..(denuire centru dispecer)..in St.B cu aprobare DETprin telecomanda,
aduceLEA110kVAinstareadeconectat,astfel:

4.1.
SeidentificaI110kValLEA110kVA

4.2.
SeanuleazaRARpeLEA110kVA

4.3.
SedeconecteazaLEA110kVA

4.4.
SeverificapozitiadeconectatI110kValLEA110kVA

5.
St.AaduceLEA110kVBinstareaseparatvizibil.

6.
DED..(denuirecentrudispecer)..inSt.B,printelecomandaaduceLEA110kVAin
stareaseparatvizibil,astfel:

6.1
SeidentificaSL110kValLEA110kVA

6.1.
SeverificapozitiadeconectatI110kvalLEA110kVA

6.2.
SedeschideSL110kValLEA110kVA

6.3.
SeverificapozitiadeschisSL110kVal LEA110kVA

7.
St.AaduceLEA110kVBinstarealegatlapamant

8.
DED..(denuirecentrudispecer)..inSt.B,printelecomandaaduceLEA110kVAin
starealegatlapamant,astfel:

8.1.
SeidentificaCLP110kValLEA110kVA

8.2.
SeverificapozitiadeconectatI110kValLEA110kVA

8.3
SeverificapozitiadeschisSL110kValLEA110kVA

8.4.
SeinchideCLP110kValLEA110kVA

8.5.
SeverificapozitiainchisCLP110kValLEA110kVA

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Se confirm c LEA 110 kV A B este n starea legat la pamant n A si B i se


pred:
dlui..dela..cumesaj../
POdinst.Acumesaj../.
POdinst.B...cumesaj./..
Observaii:

9.
a.
b.
c.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Unitateagestionara:.

Numeiprenume
Data
Semntura
Centrudedispecer:.
ntocmit
.

Aprobat
.

..

F.M.C.Nr.......

B.REVENIREA

Confir

Dispus
Nr.crt. Succesiuneamanevrelor
executar mat
exe
ea
cutarea
SeprimeteconfirmareacasauterminatlucrarilepeLEA110kVABsica

1.
liniaaflatainstarelegatlapamintinAsiBsepoate redain exploatare, din

partea:

dlui..dela..cumesaj../
a.
POdinst.Acumesaj../.
b.
POdinst.B...cumesaj./..
c.
DETaprobaredareainexploatareaLEA110kVAB.
2.
St.AaduceLEA110kVBinstareaseparatvizibil.
3.
DED..(denuirecentrudispecer)..inSt.B,printelecomandaaduceLEA110kVA
4.
instareaseparatvizibilastfel:

SeidentificaCLP110kValLEA110kVA
4.1.
SedeschideCLP110kValLEA110kVA
4.2.
SeverificapozitiadeschisCLP110kValLEA110kVA
4.3.
St.AaduceLEA110kVBinstareadeconectat
5.
DED..(denuirecentrudispecer)..inSt.B,printelecomandaaduceLEA110kVA
6.
instareadeconectat,astfel:

SeidentificSL110kValLEA110kVA
6.1.
SeverificapozitiadeschisCLP110kValLEA110kVA
6.2.
SeinchideSL110kValLEA110kVA
6.3.
SeverificpoziiainchisSL110kValLEA110kVA
6.4.
St.AcuaprobareaDET.sic.l.t.aduceLEA110kVBinfunctiune.
7.
DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, cu aprobarea DET ., prin
8.
telecomandasic.s.aduceLEA110kVAinfunctiune,astfel:

SeidentificI110kValLEA110kVA
8.1.
SeverificpoziiadeschisCLP110kValLEA110kVA
8.2.
SeverificapozitiainchisSL110kValLEA110kVA
8.3.
SeconecteazaI110kValLEA110kVA
8.4.
SeverificapozitiaconectatI110kValLEA110kVA
8.5.
SeaduceinfunciuneRARalLEA110kVA
8.6.
Severifictensiunicirculaiiinzonadereea110kV
9.
SecomuniclaDET.....terminareamanevrelor
10.
Observaii:...................
Abrevieri:
C.D.I.F.Centruldispecerintermediarfolosit

C.D.A.Centruldispecerceaprob

R.M.C.Responsabilmanevrecoordonare

R.M.E.Responsabilmenevreexecutie

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

S.C.ELECTRICAS.A.
SDBudesti
C.E.M.Cicoarea

MODELUL6A

Intocmit:RaduM.,09.05.2009,semntura
Aprobat:StoicaI.,10.05.2009,semntura
Controlat:A.IgnatI.telefonic11.05.2009________
B.NeaguN.telefonic11.05.2009______

F.M.CNr.5

TEMA:RetragereadinexploatareaL20kVBradBujorintrestatiaBrad,SC115dintreL20kVBrad
Bujor i L 20 kV BradCrin i SS 113 din L 20 kV BradCrin spre St. Brad i revenirea la S.O.I.
_______(conformcereriiC.E.M.Cicoarea)

SCOPUL:ReviziaporiuniidinL20kVBradBujorntreSt.Brad,SS113iSC115dintreL20kVBrad
BujoriL20kVBradCrin_____________

S.O.I.:Conformschemeinormaledefuncionare,vara2009

A.RETRAGEREADINEXPLOATARE

B.REVENIREA

R.M.E.:formatiaoperativa...:TudorNR.M.E.:formatiaoperativa....:TudorN.,
R.M.E.:statiaBrad:IonescuVRME:statiaBrad:VasilescuA.
R.M.C.:DEDBudestiIgnatI.R.M.C.DEDBudesti.NeaguI.
T.C.A.:T.C.A.:
Dataexecutrii:11.05.2009Dataexecutrii:11.05.2009

DESFURAREAMANEVREI
Dispusexe Confirmarea Execu
Nr.
Succesiunea
cutarea
executrii
tarea
Crt
1
2
3
4
5

RETRAGEREADINEXPLOATARE

Formatia operativa...: nchide n bucl S bucl 114


1
dintreL20kVBradBujoriL20kVTeiMac.

Formatiaoperativa...:deschide,nbucl,SS113dinL

20kVBradBujor
2
Formatia operativa verific poziia deschis, a SC

115dintreL20kVBradBujoriL20kVBradCrin
3
StatiaBradaduceinstaredeconectatL20kVBrad

Bujor

Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV


4
BradBujor

Statia Brad aduce in stare legat la pmnt L 20 kV


5
BradBujor

Cu mesaj nr. 7/15 la ora 9.02, dl. Ignat I. de la DED


6
Alexandria,predadomnului..delaporiuneadinL

20 kV BradBujor cuprins ntre St. Brad, SC 115


7
dintre L20 kV BradBujor iL20 kV BradCrin iSS

113 din L 20 kV BradBujor confirmand ca este

retras din exploatare n stare legat la pmnt n St.

BradicuSS113iSC115deschisi,FMCnr.5;

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

8
.

1.

6.

7.

Cu mesaj nr. 8/25 la ora 9.20, dl. Ignat I. de la DED


Alexandria,predadomnului..delaporiuneadinL
20 kV BradBujor cuprins ntre St. Brad, SC 115
dintre L20 kV BradBujor iL20 kV BradCrin iSS
113 din L 20 kV BradBujor confirmand ca este
retras din exploatare n stare legat la pmnt n St.
BradicuSS113iSC115deschisi,FMCnr.5;
REVENIREA
Cu mesaj nr. 11/16 la ora 14.40 dl. .. de la ..
confirma domnului Neagu I dela DED Alexandria ca
poriunea din L 20 kV BradBujor cuprins ntre St.
Brad, SC 115 dintre L 20 kV BradBujor i L 20 kV
BradCriniSS113dinL20kVBradBujor,sepoate
redanexploatare
Cu mesaj nr. 14/26 la ora 16.40 dl. .. de la ..
confirma domnului Neagu I dela DED Alexandria ca
poriunea din L 20 kV BradBujor cuprins ntre St.
Brad, SC 115 dintre L 20 kV BradBujor i L 20 kV
BradCriniSS113dinL20kVBradBujor,sepoate
redanexploatare
Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV
BradBujor
StatiaBradaduceinstaredeconectatL20kVBrad
Bujor
StatiaBradcucontrollipsatensinepelinieconecteaza
L20kVBradBujor
Formaiaoperativ..nchideSS113dinL20kVBrad
Bujor,nbucl.
FormaiaoperativdeschideSbucl114dintreL20
kVBradBujoriL20kVTeiMac
.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

MODELUL6B
Unitateagestionara:.

Numeiprenume
Data
Semntura
Centrudedispecer:.
ntocmit
.

Aprobat
.

..

F.M.C.Nr.______

TEMA:AducereanstarelegatlapamintaLEA20kVBBbdinstatielaSS1irevenirealaSOI
SCOP:LucrariinSt.B..
SOI:Conformschemeinormale:....................................
A.
B.
R.M.C. (Nume, prenume dispecer serviciu, R.M.C. (Nume, prenume dispecer serviciu,
semnatura)..............
semnatura)..............
R.M.E.St.A(Nume,prenume),FMENr...
R.M.E.St.A(Nume,prenume),FMENr...
St.B...,FMENr...
St.B...,FMENr...
C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer
serviciu)..........
serviciu)......
C.D.A. : DET..(Centru dispecer/ Nume, prenume C.D.A. : DET ..(Centru dispecer/ Nume, prenume
dispecerserviciu).....
dispecerserviciu)
Dataexecutarii.
Dataexecutarii.

Confir
Dispus
Executa matexe Nr.crt. Succesiuneamanevrelor

cutarea
rea

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Observaii

St.CdeconecteazaLEA20kVCc
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deconecteaza R 25
..(denumirereanclasator)...
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...inchideSbucla20kVintreLEA20kV
CcsiLEA20kVBb
St.CconecteazaLEA20kVCc
DEDL ..(Denumire centru dispecer)...prin telecomanda deconecteaza R 25
..(denumirereanclasator)..
DEDL...(Denumirecentrudispecer)...printelecomandainchideSbucla20kV
intreLEA20kVAAasiLEA20kVEEe
St.DdeconecteazaLEA20kVDd
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deconecteaza R 33
..(denumirereanclasator).
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...inchideSbucla20kVintreLEA20kV
AAasiLEA20kVDDd
St.DconecteazaLEA20kVDd
St.AdeconecteazaLEA20kVAa
St.BaduceinstaredeconectatLEA20kVBb
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...inchideSbucla20kVintreLEA20kV
AAasiLEA20kVBBb
St.AconecteazaLEA20kVAa
POZonareteamt..(Denumirelocatie)..deschideSS1dinLEA20kVBBb
St.BaduceinstareseparatvizibilLEA20kVBb
St.BaduceinstarelegatlapamintLEA20kVBb
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...inchideCLPlaSS1dinLEA20kVBBb
sprest.B
SeconfirmcLEA110kVA BestenstarealegatlapamantnSt.Bsila
SS1spreSt.Bisepred:
a)POdinst.B...cumesaj./..

............

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Unitateagestionar:.
Centrudedispecer:.

F.M.C.Nr......

REVENIREA

Dispus
Confir

executar matexe Nr.crt.


ea
cutarea

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

ntocmit
Aprobat

Numeiprenume
.
.

Data

Semntura
.
..

Succesiuneamanevrelor

Se primeste confirmarea ca sau terminat lucrarile pe LEA 110 kV Bb si ca


liniaaflatainstarelegatlapamintinSt.BsilaSS1spreSt.Bsepoateredain
exploatare,dinpartea:
a)POdinst.B...cumesaj./..
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...deschideCLPlaSS1dinLEA20kVB
BbspreSt.B
St.BaduceinstareseparatvizibilLEA20kVBb
St.BaduceinstaredeconectatLEA20kVBb
St.AdeconecteazaLEA20kVAa
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...nchideSS1dinLEA20kVBBb
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...deschideSbucla20kVintreLEA20kV
AAasiLEA20kVBBb
St.AconecteazaLEA20kVAa
St.BaducenfunciuneLEA20kVBb
St.DdeconecteazaLEA20kVDd
PO Zona retea mt..(Denumirelocatie)... deschide Sbucla 20 kV intre LEA20
kVAAasiLEA20kVDDd
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda conecteaza R 33
..(denumirereanclasator)..
St.DconecteazaLEA20kVDd
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deschide S bucla 20
kVintreLEA20kVAAasiLEA20kVEEe
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... conecteaza R 20 ..(denumire
reanclasator)..
St.CdeconecteazaLEA20kVCc
POZonareteamt..(Denumirelocatie)...nchideSbucla20kVintreLEA20kV
CCcsiLEA20kVAAa
St.CconecteazaLEA20kVCc
DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda conecteaza R 25
..(denumirereanclasator)..

Observaii:.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Not:LEA20kVBBbceseretragedinexploataresebucleazacuLEA20kVAAaiLEA20kVCCc
prinSbuclacaresuntdeschiselaschemanormal.
Deoarece consumurile sunt mari preluarea LEA 20kV BBb din LEA 20kV AAa se va realiza cu
descarcarea desarcina aLEA 20kV AAa din LEA20 kV EEE Buhuisi LEA 20kVDDd cucare se
bucleazaprinSbuclacarelaschemanormalasuntdeschise.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

IV.

SCHEMELESIMPLIFICATEALEINSTALAIILORPENTRU
EXEMPLIFICAREADENUMIRIIELEMENTELOR

LEA

TT - L

Nod 4

Latura 3 - 4

TT - L

TT 4

Nod 1

Nod 3
TT 3
LEA
TT 1

SN 12
I 12

TT 2
TT - L
TC 12
CLP
12

CLP 21

SB 21
Nod 2

CLP N2

SL

CLP-L

TC L

TT L

Exemplu privind denumirea aparatelor electrice de comutaie i de msur

ntr-o staie avnd schema de tip patrulater.

LEA

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

5
Separator de bare

2
Celule

SB1

SB2

SB1

Suntare

Suntare

SL
Separator
de linie

Separator de untare

SB2

CLP

CLP

LEA X

LEA Y

LES Z

Separator
de transformator

ST

SL

Separator de borne

Sborne

SC

Trafo n
Separator de cupl
Separator de bucl

Sbucl

SS

Separator de secionare

SS

Post trafo

Separator de derivaie

PT

Separator
de post

SD

SD

SS

SS

SP

SO

Separator de ocolire
Separator de secionare
a derivaiei

LEA X

LEA Y

SD
Separator de bucl

Sbare

PTM

Exemple privind denumirea separatoarelor.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

LEA Y
LEA Z

LEA X
Diametru

TT - L
TT - L

TT - L

Msur B1
Msur B1

D1
D2
D3
B1

CLP 3-B1
CLP 2-B1
SB 11

CLP
11-B
I 31 comb
I 21 comb

I 11
CLP-L
S LEA X

TC- I 11
TC I31
TC I21
CLP N11
CLP 11-N

SN 11

CLP 3 LZ
CLP 2 LY
TT
N11

N 11
SN 11M
S 2M1

TC I3M
CLP 1M-N11
CLP 2M1

TC 1-I 1M
TC I2M

I 1M
I 3M debr
I 2M

TC 2-I 1M

CLP 2M2
CLP 1M-N12
S 2M2
SN 12M

N 12
TT N12
CLP 3 LQ
CLP 2 LP

SN 12

TC I22
TC I32
CLP 12-N
CLP N12

TCI
12
S
LEA
W

I 32 comb
I 22 comb
CLP-L
I 12

CLP 12-B

CLP 3-B2
CLP 2-B2
SB 12

B2

TT - L
Msur B2
Msur B2

LEA
W

TT - L
TT - L
Separator de bar n diametrul 1 la bara 2
LEA P
LEA Q

CLP aferent I 12 spre bar

Intreruptor din diametru 1 spre bara 2

Transformator de curent aferent I 12

CLP aferent I 12 spre nod


ANEXA1
Separator
ANEXA1
alturat nodului 12 aferent I 12


Exempleprivinddenumireaaparatelorelectricedecomutaieidemsur

ntrostaiecu1ntreruptoarepecircuitavnddiversevariantedeechipareadiamentrelor.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

V. EXPRESIIUTILIZATELAPREGTIREA,COORDONAREAI
EXECUTAREAMANEVRELOR

Expresiileutilizatelamanevreledecoordonare

Expresiiutilizatepentruindicareagrupelordistinctedeoperaii

se aduce (adu). n starea deconectat, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de


aducereaechipamentuluirespectivnstareaoperativnstaredeconectatinstrilenfunciune,n
funciuneinregimspecialdeexploatarenrezervcald,nstarecaldinstareseparatvizibil
Cndechipamentulseaducenstaredeconectatdinstareaoperativnstareaseparatvizibil,ncazul
sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bar va fi adus echipamentul respectiv n starea
deconectat, atunci cnd difer de schema normal de funcionare. Dac nu se precizeaz altfel, se va
aducenconfiguraiaprevzutnschemanormaldefuncionare.
Prindispoziiadeaducerenstareadeconectatdinstrilenfunciune,nrezervcald,nstare
cald, sa neles , pentru formaia operativ care a primit dispoziia, retragerea din exploatare a
echipamentului respectiv. Din momentul deconectrii ntreruptoarelor, pentru echipamentele care au
fost n funciune, din momentul anulrii automatizrilor care sunt prevzute pentru anclanarea din
rezervaechipamentuluirespectiv(AARetc.)pentruechipamentelecaresuntnrezervcaldidin
momentul primirii dispoziiei pentru echipamentele care sunt n stare caldsaun funciune in regim
specialdeexploatare,formaiacareaprimitdispoziiavaconsideraechipamentulretrasdinexploatare.
Expresiafolositpentruconfirmareaexecutriidispoziieiadu..nstaredeconectatestesaadus..
nstareadeconectat.

se aduce (adu)..n starea separat vizibil, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de
aducereaechipamentuluinstareaoperativnstareaseparatvizibil,
dinstrileoperativenstareadeconectat,nrezervcald,nrezervrece,nstarecald,nstare
receinstarealegatlapmnt.
Prin dispoziia de aducere n starea separat vizibil din strile n rezerv cald, n rezerv rece, n
starecald,nstarerecesainteles,pentruformaiaoperativcareaprimitdispoziia,retragereadin
exploatareaechipamentului.
Dinmomentulprimiriidispoziiei,pentruechipamentelecareseaflnrezervrece,nstarerece,n
starecaldidinmomentulanulriiautomatizrilor,caresuntprevzutepentruanclanareadinrezerv
aechipamentuluirespectiv(ex.AAR),pentruechipamentelecareseaflnrezervcald,formaiacare
aprimitdispoziiavaconsideraechipamentulretrasdinexploatare.
Expresia folosit pentru confirmarea executrii dispoziiei adu. n starea separat vizibil este sa
adus.nstareaseparatvizibil.

seaduce (adu) nstarea legatla pmnt,pentruaindicaefectuarea ansambluluioperaiilorde


aducereaechipamentuluinstareaoperativnstarealegatlapmnt,dinstareaoperativnstarea
separatvizibil.
Expresiafolositpentruconfirmareaexecutriidispoziieiadu.nstarealegatlapmntestesaadus
..nstarealegatlapmnt.

punenfunciune..pentruaindicaefectuareaansambluluioperaiilordeaducereaechipamentului
nstareaoperativnfunciune,dinstrileoperativen funciuneinregimspecialdeexploataren
starea deconectat, n rezerv cald i n stare cald. n cazul echipamentelor care au mai multe
posibilitideracord,sevaprecizacapatuldincaresevapunenfunciuneechipamentul,atuncicnd
diferdeschemanormaldefuncionaresauestenecesarcoordonareapentrufiecarecapt.
Dac nu se fac aceste precizri, se va pune n funciune la capetele prevzute prin schema normal de
funcionare s fie n funciune. Expresia pune n funciune echipamentul trebuie s fie nsoit
obligatoriu de precizri privind automatizrile acestuia (dac se pun n funciune, dac rmn anulate

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
etc.)ntotdeaunacnddiferdeschemanormaldefuncionaresaunecesitcoordonare.Dacnusefac
acesteprecizri,acesteavorfiadusensituaiaprevzutnschemanormaldefuncionare.
Expresia folosit pentru confirmarea executrii dispoziiei pune n funciune este sa pus n
funciune............

seaduce(adu)nstareanfunciunenregimspecialdeexploatarepentruaindicaefectuarea
ansambluluioperaiilordeaducereaechipamentuluinstareaoperativnfunciunenregimspecialde
exploatare, din strile operative n funciune, n starea deconectat, n rezerv cald i n stare
cald.Expresiaadunfunciunenregimspecialdeexploataretrebuiesfiensoitobligatoriude
precizriprivindmodificrileadusestriioperativeaproteciilori/sauautomatizriloriamoduluide
operaremsurispecialedinpunctdevedereasecuritiii sntiinmuncnominalizatencerere.
Expresia folosit pentru confirmarea executrii dispoziiei adu n funciune n regim special de
exploatareestesaadusnfunciunenregimspecialdeexploatare....

se aduce (adu)..n rezerv cald, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de aducere a
echipamentului n starea operativ n rezerv cald, din strile operative n funciune, n rezerv
rece,nstareadeconectat,nstarecaldinstarerece.
Cndseaduceechipamentulnrezervcald,dinstrileoperativenrezervreceinstarerece,
n cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bar va fi adus echipamentul respectiv n
rezervcald,atuncicnddiferde schemanormaldefuncionare.Dacnuseprecizeazaltfel,seva
aducenconfiguraiaprevzutnschemanormaldefuncionare.
Expresia se aduce ........... n rezerv cald trebuie s fie nsoit de precizri privind automatizrile
acestuia(dacsepunnfunciune,dacrmnanulateetc.)ntotdeaunacnddiferdeschemanormal
de funcionare sau necesit coordonare. Dac nu se fac aceste precizri, acestea vor fi aduse n situaia
prevzutnschemanormaldefuncionare.
Prin dispoziia de aducere n rezerv cald din starea operativ n starea deconectat, sa inteles ,
pentru formaia operativ care a primit dispoziia , redarea n exploatare a echipamentului. Din
momentulprimiriidispoziieipentruformaiarespectivechipamentulvaficonsideratnexploatare.
Expresiafolositpentruconfirmareaexecutriidispoziieiadu.nrezervcaldestesaadus..n
rezervcald.

se aduce (adu).. n rezerv rece, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de aducere a
echipamentuluistareaoperativnrezervrece,dinstrileoperativenrezervcald,nstarerece
instareaseparatvizibil.
Prin dispoziia de aducere n rezerv rece din starea operativ n starea separat vizibil, sa inteles,
pentruformaiaoperativcareaprimitdispoziia,redareanexploatareaechipamentului.
Dinmomentulexecutriidispoziiei,pentruunechipamentcaresaaflatnstareaseparatvizibil,pentru
formaiarespectiv,echipamentulvaficonsideratnexploatare.
Expresia folosit pentru confirmarea executrii dispoziiei adu. n rezerv rece este sa adus.n
rezervrece.

se aduce (adu). n stare cald, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de aducere a
echipamentuluinstareaoperativnstarecald,dinstrileoperativenfunciune,nrezervcald,
nstarereceinstareaseparatvizibil.
Prin dispoziia de aducere n stare cald din starea operativ n starea separat vizibil, sa inteles,
pentruformaiaoperativcareaprimitdispoziia,redareanexploatareaechipamentului.
Dinmomentulexecutriidispoziiei,pentruformaiarespectiv,echipamentulseconsidernexploatare,
darindisponibil.
Cnd se aduce echipamentul n stare cald din strile operative n stare rece i n stare separat
vizibil,ncazulsistemelordebaremultiple,sevaprecizapecarebarvafiadusechipamentulnstare
cald,atuncicnddiferdeschemanormaldefuncionare.Dacnuseprecizeazaltfel,sevaaducen
configuraiaprevzutnschemanormaldefuncionare.
Expresiafolositpentruconfirmareaexecutriidispoziieiadu.nstarecaldestesaadus.n
starecald.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
se aduce (adu)n stare rece, pentru a indica efectuarea ansamblului operaiilor de aducere a
echipamentuluin starea operativ n stare rece, din strile operative n stare cald, n rezerv
cald,nrezervreceinstareaseparatvizibil.
Prindispoziiadeaducerenstarerecedinstareaoperativnstareaseparatvizibilsainteles,pentru
formaiaoperativcareaprimitdispoziia,redareanexploatareaechipamentului.
Dinmomentulexecutriidispoziiei,echipamentulseconsidernexploatare,darindisponibil.
Expresia folosit pentru confirmarea executrii dispoziiei adu.. n stare rece este sa adus..n
starerece.

TABELRECAPITULATIV
privindaducereaunuiechipamentntrostareoperativdinaltestrioperative

Starea operativ n care se aduce Strile operative din care se poate aduce
echipamentul
echipamentul n starea operativ din
coloana1:
1
2
stareadeconectat
funciune
rezervcald
starecald
stareaseparatvizibil
infunctiuneinregimspecialdeexploatare
stareaseparatvizibil
stareadeconectat
rezervcald
rezervrece
starecald
starerece
starealegatlapmnt
starealegatlapmnt
stareaseparatvizibil
funciune
stareadeconectat
rezervcald
starecald
infunctiuneinregimspecialdeexploatare
nfunciunenregimspecialdeexploatare funciune
deconectat
rezervcald
starecald
rezervcald
funciune
rezervrece
stareadeconectat
starecald
starerece
infunctiuneinregimspecialdeexploatare
rezervrece
rezervcald
starerece
stareaseparatvizibil
starerece
starecald
rezervcald
rezervrece
stareaseparatvizibil

Expresiiutilizatepentruindicareaoperaiilordistincte:

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
deconecteaz ntreruptorul.., nelegnd prin aceasta efectuarea operaiei de deconectare a
ntrerupatorului precum i executarea operaiilor complementare, care nu necesit coordonare, legate
nsnmodnemijlocitdeoperaiadedeconectareaacestuia:
anulareaautomatizrilor, careau cascopanclanareantreruptoruluin cazuldeclanrii acestuiadaca
procedurilespecificeprevadacestlucru;
efectuarea verificrii, dac sunt anulate automatizrile, care pot provoca anclanarea ntreruptorului
respectiv(ex.AAR),dacaprocedurilespecificeprevadacestlucru;
anularea automatizrilor, care pot provoca acionarea nedorit a altor ntrerupatoare, la deconectarea
ntreruptoruluiirepunereaacestorainfunctiune,conformprocedurilorspecifice;
verificarea acionrii corecte a ntreruptorului la comanda de deconectare (verificarea se face conform
procedurilorspecifice),astfelcassepoatconfirmantimputilexecutareadispoziieidedeconectarea
ntrerupatorului.

OBSERVAIE:Deoareceoperaiadistinctdedeconectareaunuintreruptor,ncadruluneimanevrede
coordonare, poate fi fcut pentru scopuri diverse (pentru a aduce n rezerv cald un echipament,
pentruaretragedinexploatareunechipament,pentruaexecutaulteriormanevredeseparatoare,pentru
arealizaoaltconfiguraieareeleielectrice,pentruarevenilaschemanormaldefuncionareetc.)seva
preciza personalului operativ scopul manevrelor precum i interdiciile de folosire a ntreruptorului
respectiv (se precizeaz c este vorba despre interdiciile pe timp limitat, rezultate din concepia
manevrelor,scopulacestora,configuraianoucareserealizeazetc.inudespreinterdiciilecucaracter
permanent prevzute n norme, Regulamente, circulare, dispoziii etc. sau rezultate din configuraia
prevzutnschemanormaldefuncionare,interdiciipecarepersonaluloperativtrebuieslecunoasc
necondiionat).

n cazul n care ntreruptorul se deconecteaz pentru aducerea n rezerv a unui echipament sau cnd
prin ntreruptorul respectiv se asigur rezerva n alimentare a unei instalaii, fiind prevzut cu
automatizri pentru anclanarea sa din rezerv (ex. AAR), se va preciza punerea n funciune a
automatizrilor.ncazulncarenuseprecizeazaceasta,automatizrilermnanulate.
Expresiaprincareseconfirmexecutareadispoziieiestesadeconectatntreruptorul...

Pentru simplificare se admite ca, n cazul echipamentelor care la captul respectiv au un singur
ntreruptor i deci nu exist pericol de confuzie, s se foloseasc expresia deconecteaz ... n locul
expresiei deconecteaz ntreruptorul . pentru acel capt (ex. deconecteaz linia A n loc de
deconecteazntreruptorullinieiA).

conecteaz ntreruptorul.., nelegnd prin aceasta efectuarea operaiei de conectare a


ntreruptoruluiprecumiexecutareaoperaiilorcomplementare,carenunecesitcoordonare,legatens
nmodnemijlocitdeoperaiadeconectareaacestuia:
introducerea fiei de sincronizare/punerea in functiune a dispozitivului de verificare a conditiilor de
sincronism;
verificareaexisteneicondiiilordesincronism,pentruntrerupatoarelecaresuntcutensiunedeambele
priiauposibilitateacontroluluisincronismului;
controlullipseitensiuniipeechipamentulcarevafilegatlabarsaualtechipamentcutensiune,nmod
obligatoriu, atunci cnd echipamentul nu este sub tensiune i exist posibilitatea controlului lipsei
tensiunii;
anulareaautomatizrilorprevzutepentruanclanareasadinrezerv(ex.AAR);
anularea automatizrilor, care pot provoca acionarea nedorit a altor ntreruptoare la conectarea
ntreruptorului respectiv i repunerea acestora in functiune , conform procedurilor i instruciunilor
interne;
verificarea acionrii corecte a ntreruptorului, la comanda de conectare (verificarea se face conform
procedurilorspecifice)astfelcassepoatconfirma,ntimputil,executareadispoziieideconectarea
ntreruptorului.

Expresia conecteaz ntreruptorul trebuie nsoit obligatoriu de precizri privind automatizrile


acestuia(dacsepunnfunciune,dacrmnanulateetc.)ntotdeaunacnddiferdeschemanormal

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
de funcionare. Dac nu se fac aceste precizri, acestea vor fi aduse n situaia prevzut n schema
normaldefuncionare.
Expresiaprincareseconfirmexecutareadispozieiestesaconectatntreruptorul..

OBSERVAIE: Pentru simplificare se admite c n cazul echipamentelor, care la captul respectiv au un


singurntreruptoridecinuexistpericoluldeconfuzie,ssefoloseascexpresiaconecteaz..........n
locul expresiei conecteaz ntreruptorul ..., pentru acel capt (spre exemplu conecteaz
transformatorul2pe110kVnlocdeconecteazntreruptorulde110kValtransformatorului2).

deschideseparatorul..saunchideseparatorul...,nelegndprinaceastaefectuareaoperaieide
deschidere(saunchidere)aseparatoruluirespectivprecumiexecutareaoperaiilorcomplementare:
executareaverificriipoziieideconectatantreruptoruluidincircuitulseparatorului(dacaestecazul);
luarea msurilor de prevenire a anclanrii/declansarii accidentale a ntreruptorului din circuitul
respectivnmomentulacionriiseparatorului;
verificareapoziieideschis(nchis)aseparatorului.

OBSERVAIE: Deoarece operaia distinct de deschidere/nchidere a unui separator n cadrul unei


manevredecoordonarepoatefifcutpentruscopuridiverse,sevaprecizapersonaluluioperativscopul
executriimanevrei,precumiinterdiciilenfolosireaseparatorului,lafelcaipentruntreruptoare.

Expresia prin care se confirm executarea dispoziiei este sa deschis separatorul. sau sa nchis
separatorul..

OBSERVAIE: Deoarece prin operaii distincte de deconectri de ntreruptoare i deschideri de


separatoaresepotretragedinexploatareechipamentecarenusuntnntregimeinresponsabilitateaunei
singure formaii operative, persoana care are comanda de coordonare va trebui s informeze fiecare
formaieoperativderetragereadinexploatareaechipamentuluinmomentulncareconsidernecesar
aceasta.

debroeaz ntreruptorul.sau broeaz ntreruptorul. nelegnd prin aceasta efectuarea


operaiei de debroare/broare a ntreruptorului debroabil precum i executarea operaiilor
complementare:
executareaverificriipoziieideconectatantrerupatorului;
luarea msurilor de prevenire a anclanrii accidentale a ntrerupatorului n momentul debrorii (sau
brorii)acestuia;
verificareadebrorii(saubrorii)corecteaacestuiaetc.
Expresia prin care se confirm executarea dispoziiei este sa debroat ntrerupatorul sau sa
broatntreruptorul..

anuleaz protecia.anuleaz automatizarea.., nelegnd prin aceasta anularea proteciei sau a


automatizriiprinmijloaceprevzutepentruafintrebuinatedepersonaluloperativ:chei,dispozitive
dedeconectare(DD),softetc.;
Expresiaprincareseconfirmexecutareadispoziieiestesaanulatprotecia/automatizarea...

repune protecia.repune automatizarea , nelegnd prin aceast repunere n funciune a


protecieisauautomatizrii,careafostanulatanterior,darcareesteprevzutsfienfunciunenmod
normal(prinproceduri,instruciuni,dispoziiisauprinschemanormaldefuncionare).
Expresiaprincareseconfirmexecutareadispoziieiestesarepusprotecia(automatizarea)..

punenfunciuneprotecia.punenfunciuneautomatizareanelegndprinaceastapunerea
n funciune a proteciei sau automatizrii, care este prevzut s fie anulat n mod normal (prin
proceduri, instruciuni, dispoziii sau prin schema normal de funcionare) i prevzut s se pun n
funciunenumaipentruanumitemanevre,probe,configuraii(prinproceduri,instruciuniidispoziii).
Expresia prin care se confirm executarea dispoziiei este sa pus n funciune protecia
(automatizarea).

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

Expresiileutilizatepentruexercitareadreptuluidecompetensauautoritatededecizie

aprob deconectarea ntreruptorului.., nelegnd prin aceasta aprobarea deconectrii unui


ntreruptoralunuiechipament.

aprobconectareantreruptorului.,nelegndprinaceastaaprobareaconectriiunuintreruptor
alunuiechipament.

aprob deschiderea separatorului, nelegnd prin aceasta aprobarea deschiderii unui


separator.

aprobnchidereaseparatorului..,nelegndprinaceastaaprobareanchideriiunuiseparator.

aduce(adu)nrezervcald,pentruaindicaaducereanstareaoperativnrezervcalda
echipamentuluidinstrileoperativenfunciune,nrezervrece.
Cnd aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de funcionare, se vor face
precizrilenecesareprivindautomatizrile,configuraiadoritetc.

aprobaducerea.nrezervcald,nelegndprinaceastaaprobareaaduceriiunuiechipament
n starea operativ n rezerv cald din orice alt stare operativ. Cnd aceasta stare operativa a
echipamentului difer de schema normal de funcionare, se vor face precizrile necesare privind
automatizrile,configuraiadoritetc.
Prin aprobarea aducerii n rezerv cald a unui echipament retras din exploatare se nelege c sa
aprobatsiredareasanexploatare.

aduce (adu)..n rezerv rece, pentru a indica aducerea n starea operativ n rezerv rece a
echipamentuluirespectivdinstrileoperativenfunciune,nrezervcald.

aprobaducereanrezervrece,nelegndprinaceastaaprobareaaduceriiunuiechipamentn
starea operativ n rezerv rece din orice alt stare operativ. Prin darea aprobrii de aducere n
rezervreceaunuiechipament,retrasdinexploatare,senelegecsadatiaprobareapentruredarea
sanexploatare.

aduce(adu)..nrezerv,pentruaindicaaducereanrezervaunuiechipamentsauelement,care
estenfunciune.

OBSERVAIE:Deoareceexpresianrezervnudefineteistareaoperativaechipamentului(starea
operativ defininduse prin expresiile n rezerv cald, n rezerv rece sau nominaliznduse
detaliat, n cazul echipamentelor aflate n stri operative nenominalizabile), ci doar indic situaia de
rezerv a echipamentului, atunci cnd se dorete ca echipamentul s fie ntro anumit configuraie,
automatizrilesfiesaununfunciuneetc.,sevorfaceprecizrilerespective.Dacnusefacprecizri
centruldedispecersubordonatcareaprimitdispoziia(care arensechipamentulncompetenasau
comandadecoordonare)saupersonaluloperativcareaprimitdispoziiavorhotrstareaoperativn
carevafiadusechipamentul(rezervcald,rezervrece),conformschemeinormaledefuncionaresau
prevederilorproceduriloriinstruciunilortehniceinterne.

aprob aducerea.n rezerv, nelegnd prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament n
rezervdinoricestareoperativ.Prindareaaprobriideaducerenrezervaunuiechipamentretrasdin
exploataresenelegecsadatiaprobareapentruredareasanexploatare.
Cnd aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de funcionare, se vor face
precizrilenecesareprivindautomatizrile,configuraiadoritetc..

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
aprobretragereadinexploatarea..nelegndprinaceastaaprobarearetrageriidinexploatarea
echipamentului;cndestecazul,sevorprecizaicondiiilencaresedaprobarea.Deasemenea,sevor
precizaiconfiguraia,stareaoperativncarevafiadusechipamentulrespectiv.

red n exploatare. pentru a dispune aducerea echipamentului care este retras din exploatare
ntrostareoperativpremergtoarepuneriinfunciune,astfelcaacestaspoatfipusnfunciunen
timpctmaiscurt.
Prindispoziiarednexploatare.nusenelegeiexecutareaoperaiilordepunerenfunciunea
echipamentuluiurmndcapunereanfunciunessefaclaprimireadispoziieidepunerenfunciune.
Dispoziiarednexploatare.sedatuncicndunechipamentretrasdinexploatare,trebuieredatde
urgen n exploatare, pentru a fi ntrebuinat n funcionarea instalaiei, a reelei electrice, a sistemului
electroenergetic,ncazulncaresauprodusincidente,avarii,auaprutsituaiineprevzuteetc.,carenu
maipermitcaechipamentul,celulasauelementulrespectivsrmnretrasdinexploatare.
Redareanexploataresefaceconformcondiiiloritimpilorderedarenexploatare,prevzuiiaprobai
princerereaderetrageredinexploatare.
Dispoziia red n exploatare va fi nsoit de precizri privind configuraia, starea operativ etc., n
carevafiadusechipamentullaredareasanexploatare.
ncazulncarenusefacacesteprecizri,echipamentulsevaaducenconfiguraiaprevzutnschema
normal de funcionare i n starea operativ imediat premergtoare punerii n funciune, astfel ca s
poatfipusnfunciuneprinminimumdeoperaiiposibil.

aprob redarea n exploatare a. nelegnd prin aceasta aprobarea redrii n exploatare a


echipamentuluicareafostanteriorretrasdinexploatare.Odatcuaceastaprobare,cndestecazul,se
vaprecizaiconfiguraia,stareaoperativetc.,ncarevafiadusechipamentul,atuncicndacesteadifer
de schema normal de funcionare sau de precizrile fcute cnd sa dat aprobarea de retragere din
exploatare (fiind posibil ca n urma unor incidente, avarii, evenimente neprevzute etc. , redarea n
exploatare s nu mai fie posibil conform precizrilor fcute cnd sa dat aprobarea de retragere din
exploataresaunconfiguraiaprevzutnschemanormaldefuncionare).

punenfunciune.,pentruaindicapunereanfunciuneaechipamentuluiaflatnrezerv.
Dispoziia de punere n funciune va fi nsoit de precizri privind configuraia, automatizrile etc.,
atuncicndacesteadiferdeschemanormaldefuncionare.Dacnusefacacesteprecizri,sevapunen
funciunenconfiguraiaprevzutn schemanormal defuncionare,iarautomatizrilevorfiadusen
situaiaprevzutnschemanormaldefuncionare.

aprob punerea n funciune a, nelegnd prin aceasta aprobarea punerii n funciune a unui
echipamentcareestenrezerv.
Cnd aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de funcionare se vor face
precizriprivindconfiguraiadorit,automatizrileetc.

realizeazconfiguraia,pentruaindicarealizareauneiconfiguraiidorite.Dispoziiaderealizarea
uneiconfiguraiidoritevafinsoitdeprecizrilenecesareprivindautomatizrile(ncazulacesteacnd
difer de schema normal de funcionare) i, atunci cnd este cazul, de interdiciile datorate realizrii
configuraieirespectivenaltecondiiidectcelenormale,precumideinterdiciilenoicarevorrezulta
nurmaconfiguraieicesecreeaz.

aprob realizarea configuraiei, nelegnd prin aceasta aprobarea realizrii unei configuraii la
cerereacentrelordedispecersubordonatecareauechipamentulncompetena,comandadecoordonare
sau la cererea personalului operativ. Odat cu aprobarea se vor preciza, atunci cnd este cazul, i
condiiileincaresedaprobarea(ncazulncareaparinterdiciinoisevorprecizaiacestea).

aprob aducerean stare cald, nelegnd prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament n
stareaoperativnstarecalddinstrileoperativenfunciune,nrezervcald,nstarerece,n
stareseparatvizibil.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
Prindareaaprobriideaducerenstarecaldaunuiechipamentretrasdinexploatare,senelegecs
adatiaprobareapentruredareasanexploatare,rmnndnsncontinuareindisponibil.
Cnd starea operativa in care va fii adus echipamentul difer de schema normal de funcionare se vor
faceprecizrilenecesareprivindconfiguraiadorit.

aprob aducerea.n stare rece, nelegnd prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament n
stareaoperativnstarerecedinoricestareoperativ.
Prindareaaprobriideaducerenstarereceaunuiechipamentretrasdinexploatare,senelegecsa
datiaprobareapentruredareasanexploatare,ramnndnsncontinuareindisponibil.

ncarcdescarc, pentru a indica ncrcarea sau descrcarea unui grup (unitati


dispecerizabile), compensator sincron, preciznduse la ct (sau cu ct) s fie ncrcat sau descrcat
grupul(unitateadispecerizabila)saucompensatorulsincron.
Prin expresia ncarcla maximum se nelege ncrcarea grupulu (unitatii dispecerizabile), a
compensatoruluisincron,laputereamaximadisponibila,nceeacepriveteputereaactivilamaximul
permis,nceeacepriveteputereareactiv,darfrasuprancrcagrupul(unitateadispecerizabila).
Prin expresia descarc la minimum se nelege descrcarea grupului (unitatii dispecerizabile) la
putereaminimatehnic,nceeacepriveteputereaactiv.nceeacepriveteputereareactivsevaindica
valoareaputeriireactivelacarevorfidescrcate(saucuctvorfidescrcare).

OBSERVAIE:Expresiadescarccompensatorulsincronlazeronseamnaducerealavaloarea
zero a puterii reactive produse (curent statoric n jurul valorii zero) i nu dezexcitarea complet a
acestuia,ceeacearducelaconsumareadeputerereactivdinreeadectrecompensatorulsincron.

Se va preciza separat pentru puterea activ sau reactiv ncrcarea sau descrcarea
grupurilor(unitatilordispecerizabile):ex.ncarclamaximumcuputerereactiv...).
Cnd sunt necesare ncrcarea i funcionarea cu suprasarcin se va preciza aceasta, indicnduse
valoareasuprasarcinii,duratasaetc..
Dac se precizeaz numai durata, se va funciona cu suprasarcina permis de grupul (grupurile)
respective pentru durata indicat, dup care se va reveni n limitele stabilite pentru funcionarea de
durat.

Expresiileutilizatelamanevreledeexecuiepentruindicareaoperatiilorprincipale

conecteazntreruptorulsaudeconecteazntreruptorul,pentruoperaiadeconectaresau
deconectareaunuintreruptor.

nchideseparatorul..saudeschideseparatorul,pentruoperaiadenchideresaudeschidereaunui
separator.

broeazntreruptorulsaudebroeazntreruptorul,pentruoperaiadebroaresaudebroare
aunuintreruptordebroabil.

anuleaz proteciasau anuleaz automatizarea, pentru operaia de anulare a unei protecii


sau a unei automatizri (scoaterea acesteia din funciune prin mijloace prevzute pentru a fi
ntrebuinatedepersonaluldeservireoperativ).

repune protecia..sau repune automatizarea., pentru operaia de repunere n funciune a


proteciei sau automatizrii, care a fost anulat anterior, dar care este prevzut s fie n funciune n
modnormal(prinproceduri,instruciuni,dispoziiisauprinschemanormaldefuncionare).

pune nfunciuneprotecia.sau punenfunciuneautomatizarea,pentruoperaia depunere


n funciune a unei protecii sau automatizri, care este prevzut s fie anulat n mod normal (prin
poceduri, instruciuni, dispoziii sau prin schema normal de funcionare) i prevzut s se pun n
funciunepentruanumitemanevre,configuraiietc.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

verificpoziiadeconectat..sauverificpoziiaconectat,pentruoperaiadeverificarevizual
a poziiei deconectat sau conectat a unui ntreruptor, pe toate fazele. Pentru instalaiile telecomandate
expresiasemnificverificareapoziieideconectatsauconectataunuintreruptorprintelesemnalizrii
telemsuri din sistemul teleinformational sau aa cum este prevzut n procedurile i instruciunile
tehnicespecialentocmitedeunitateadeexploataresaucentruldedispecerrespectiv.

verific poziia deschis..sau verific poziia nchis., pentru operaia de verificare vizual a
poziiei deschis saunchisa unui separator sauacuitelor delegarela pmnt ale unui separator,pe
toatefazele.Pentruinstalaiiletelecomandate,expresiasemnificverificareapoziieideschissaunchis
aunuiseparatorsauacuitelordelegarelapmntaleunuiseparatorpetoatefazeleprintelesemnalizri
sau aa cum este precizat n procedurile i instruciunile tehnice speciale ntocmite de unitatea de
exploataresaucentruldedispecerrespectiv.

"verific poziia debroat..sau verific poziia broat, pentru operaia de verificare vizual a
poziieidebroatsaubroataunuintreruptordebroabil.

blocheaz.sau deblocheaz, pentru operaia de blocare sau deblocare a dispozitivelor de


acionare ale separatoarelor, ntreruptoarelor, cuitelor de legare la pamnt ale separatoarelor,
telecomenziloretc.

nchideCLPspre..,pentruindicareaoperaieidenchidereacuitelordelegarelapamntaleunui
separator,pentruarealizastareaoperativalegatlapamant
deschide CLP spre., pentru indicarea operaiei de deschidere a cuitelor de legare la pmnt ale
unuiseparator,pentruarealizadezlegareadelapmntidinscurtcircuitafazelorinstalaiei.

UtilizareaexpresiilorDECLANEAZ,ANCLANEAZ,REANCLANEAZ

a declanat, a anclanat, a reanclanat sunt rezervate pentru indicarea acionrii automate a


ntreruptoruluirespectivsubaciuneaproteciilorprinreleeesauaautomatizrilor.

EXEMPLU:adeclanatntreruptorulde110kValtransformatorului2,prinproteciamaximaldecurent
pe110kVsaulucreazAARlacupladintrebara1bara2,caredeclaneazntreruptorulde6kVal
trafo2ianclaneazntrerupatorulcuplei.

Expresiile declanat, anclanat, reanclanat se vor folosi pentru a indica poziia ntreruptorului,
rezultatnurmaactionariiautomateaacestuiadecatreproteciisauaautomatizri.
Cnd expresiile respective se refer la un echipament care are mai multe posibiliti de racord, se va
indica separat pentru fiecare capt, declanarea, anclanarea etc. (sau poziia declanat, anclanat etc.)
ntrerupatoarelorrespective.

EXEMPLU: a declanat linia AB n A i n B, a declanat trafo 2 pe 110 kV i


35kV,trafo3estedeclanatpe110kVi6kV.

Aceti termeni (declanat, anclanat, reanclanat) sunt ntrebuinai numai imediat dup producerea
evenimentului care a dus la actionarea intreruptoarelor precum si in procesul de analiza si descriere a
incidentului. Ulterior, se vor ntrebuina expresiile deconectat, conectat pentru ntrerupatoare, iar
pentruechipamente,celule,cuplesevorntrebuinaexpresiilecaredefinescstareaoperativaacestora
nstarecald,nrezervcald,nfunciuneetc.

Alitermeniutilizatipentruuniformizarealimbajului

Pentru uniformizarea expresiilor, denumirilor etc., folosite n concepia, coordonarea i executarea


manevrelor,semaidefinescurmtoarele:

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
separatordebar,separatorulprincareunechipamentseleaglabararespectiv;

separatordelinie,separatorulprincareolinieelectricseleaglantreruptorulsu,estemontatla
distanmicdeacestaiaparineceluleilinieirespective;

separatordetransformator/autotransformator,separatorulprincareuntransformatorseleagla
ntreruptorul su,este montat la distan mic de acesta i aparine celulei transformatorului respectiv
(expresiaestedefinitprinanalogiecuseparatordelinie).

separatordeborne,separatorulmontatladistanmicdeborneletransformatorului,generatorului,
compensatoruluisincron;termentolerat

separatordeocolire,separatorulprincaresepoaterealizaolegturdeocolireaunuintrerupator,
aunuiautotransformatoretc.,elementulocolitavndposibilitateadeafiseparat(prinseparatoarecarel
ncadreaz,prindebroareetc.).

separator de cupl , separatorul prin care se poate realiza legtura, fara intrerupator, ntre dou
bare.saudoualinii

separator de secionare , separatorul montat n lungul unei linii, prin care se poate realiza
secionareaacesteia;

separatordederivaie,separatorulmontatpeoderivaiedintrolinieelectric,aezatladistanmic
delinieprincarederivaiarespectivsepoateseparadelinie.Celelalteseparatoaredinlungulderivaiei
suntseparatoaredesecionaredinderivaiarespectiv.Dacprimulseparatordinderivaieplecndde
laliniaelectricdincaresederiv,nuesteaezatladistanmicdelinie,nupoatefisocotitseparatorde
derivaie.

separatorderacord,separatorulmontatpeoderivaiedintrolinieelectriccarealimenteazunpost
detransformareicareesteaezatladistanmicdelinie.

separatordepost,separatorul,montatnliniaelectricsaunderivaieladistanmicdeunpostde
transformare,princarepostulrespectivsepoateseparadelinie(sauderivaie).ncazulncarepostulare
bar, separatorul de bar prin care linia electric sau derivaia se leag la bara postului va fi numit
separatoruldebaralliniei(derivaiei),npostulrespectiv.

ntreruptordeocolire,ntreruptordecupl,ntreruptordesecionare,ntreruptordederivaiese
definescsimilarcuseparatoarelerespective.

OBSERVAIE: Denumirea elementelor de comutaie pentru schemele poligonale si schemele cu 1,5I/


circuit se stabilete de catre unitile de exploatare mpreun cu centrul de dispecer cu autoritate de
decizie.

fr tensiune , expresia prin care se arat c echipamentul nu este sub tensiune n momentul
respectiv.
Expresiidegenulestelazerosuntinterzise.Sevafolosiexpresiarmnefrtensiuneinuexpresii
degenulvinelazero.Expresiafrtensiunenutrebuienniciunmomentconfundatcuscoasde
subtensiune,expresiecareestedefinitclarnInstruciunilePropriideSntateiSecuritateaMuncii

sub tensiune sau cu tensiune, expresii prin care se arat c echipamentul, este sub tensiune n
momentulrespectiv.

sub tensiune n gol, expresia prin care se arat c echipamentul este sub tensiune dintrun singur
capt,lafiecaredincelelaltecapetefiinddeschis(deconectat)celpuinunaparatdecomutaie.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

nsarcin,expresiaprincaresearatcechipamentulestenfunciuneicprinelexistcirculaiede
energieelectricactivsaureactiv.

cusarcin,expresiaprincaresearatcprinacelcaptalechipamentuluiexistcirculaiedeenergie
electric,activsaureactiv.

frsarcin,expresiaprincaresearatcaprinechipamentulrespectivsauprincaptulrespectival
unui echipament nu exist circulaie de energie electric activ sau reactiv. Nu se vor ntrebuina
expresiidegenulestelazero,linieliber,barliberetc..
Seadmiteexpresiaestezeronumaipentruaartacantitativmrimeaunuiparametrucareseexprim
nmodobinuitprincifresiunitatidemasura.

EXEMPLU: Puterea reactiv este zero MVAr; tensiunea este zero kV; diferena ntre tensiuni este
zerokVetc.

OBSERVAIE: Expresiiledelapct.5.12 5.17exprimnumairegimulechipamentului,elementuluietc..


Stareaoperativaacestoratrebuiensexprimatprinexpresiileprevzutelacap.VIdefiniiicuprivire
lastrileechipamenteloriinstalaiilorsaunominalizatdetaliat.

nchide (conecteaz) n bucl , expresia prin care se arat c aparatul de comutaie respectiv se
nchide (se conecteaz) pentru a uni dou extremiti ale unei reele electrice, extremiti care sunt n
sincronism( prin alte cai de legaturi electrice) dar ale cror tensiuni, la contactele ntreruptorului sau
separatoruluidebucl,potprezentadecalajdefazidiferendemodul.

deschide(deconecteaz)nbucl,expresiaprincaresearatcaparatuldecomutaierespectivse
deschide (se deconecteaz) pentru a separa dou extremiti ale unei reele electrice, extremiti care
rmn n sincronism dup separare (prin alte cai de legaturi electrice), dar ale cror tensiuni dup
separarepotprezentadecalajdefazidiferendemodul.

OBSERVAIE:Deoarecedecalajuldefazaltensiunilorlaextremitilereeleielectricecareseunescn
bucl prin aparatul de comutaie respectiv poate aprea fie din cauza conexiunilor i a grupelor de
coneziunidiferitealetransformatoarelorprincaresenchide circuitulbuclei(decalajelede30,60grade
etc.,caredepindexclusivdecaracteristicileelementelorrespective),fiedincauzancrcrilordiferiteia
caracteristicilordiferitealeramurilor reeleielectrice(decalajecaredepindde regimuldefuncionarei
care pot chiar s nu existe), fie prin suprapunerea decalajelor menionate mai sus, la conectarea
(nchiderea), deconectarea (deschiderea) n bucl, se va ine seama de decalajul respectiv i de cauzele
carelproduc.

nchiderea buclei, nelegnduse prin aceasta unirea a dou extremiti ale unei reele electrice,
extremiti care sunt n sincronism dar ale cror tensiuni pot prezenta decalaje de faz i diferen de
modul.

deschidereabuclei,nelegnduseprinaceastaseparareaadouextremitialeuneireeleelectrice,
extremiticarermnnsincronism,dupsepararedaralecrortensiunipotprezentadecalajdefazi
diferendemodul.

realizareaparaleluluintrei.,nelegnduseprinaceastarealizareauleilegaturielectriceintre
doureeleelectricesaudouzonedereeaseparate(sauaunuigenerator,centralelectriccureeaua
electric),retelesauzonecarenuseaflnsincronismiestenecesaraducerealornsincronism

sincronizarea (sincronizarea precisa) , expresia prin care se indic conectarea unui ntreruptor
intre doua parti de retea (intre generator si retea, compensator sincron si retea) care nu sunt n
sincronism i prin conectarea caruia se aduc partile de retea in sincronism. Condiiile de sincronizare

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
precisapresupunfrecventeegale,diferentaintremoduleletensiunilorinanumitelimitesiunghiuldintre
fazoriitensiuniiinanumitelimiteinmomentulconecrii

conecteazpentruprobesteexpresiaprincareseindicconectareaunuintreruptorpentruaproba
cutensiune(tensiunedeserviciu)unechipamentsauelement.

EXEMPLU:conecteazpentruprobliniaelectricA

Expresia sa conectat i a inut normal se ntrebuineaz pentru a arta c ntreruptorul sa conectat


pentruprobinuadeclanat,iarnfuncionareaechipamentului,elementului,caresapussubtensiune,
nu se observ nimic anormal. n cazul n care se observ o anomalie, se va preciza detaliat anomalia
respectiv.

EXEMPLU:saconectatliniaelectricAiainut,darlaconectareaaprutpunerelapmntpefazaSla
bara1

Expresiaseconecteazinuine(nuprimete)nutrebuiefolosit,deoarecenuexprimsuficientde
clarcesantmplat.Sevorfolosiexpresiidegenul:sa conectatiadeclanatprinprotecia,sa
conectatiadeclanatfrslucrezenicioprotecie,sancercatconectarea,darntreruptorulrefuz
sexecutecomandadeconectareetc.,pentruaseexplicaclarcesantmplat.

ExpresiaRARreuitsentrebuineazpentruaartacRARulalucrat,anclandntreruptorul,iar
acestaarmasanclanat.

Expresia RAR nereuit se ntrebuineaz pentru a arta c RARul a functionat, a anclanat


ntrerupatorul,daracestaadeclanatimediat.

NusevafolosiexpresiaRARnereuitpentrucazurilecndRARularefuzatsfunctioneze,ci
sevaprecizacRARulnuafuncionat.

ncazulRARurilorcudoucicluri sevaprecizadupcare cicluRARulafostreuitsaunereusit(spre


exemplu, RAR reuit ciclul 1, RAR reuit ciclul 2, iar in cazul RARurilor nereusite se vor folosi
expresiile RAR nereuit ciclu 2, n cazul n care au lucrat ambele cicluri si intrerupatorul a ramas
declansat sau RAR nereuit ciclul 1, n cazul n care ciclul 2 a refuzat s mai lucreze intreruptorul
ramannddeclanatdupciclul1

IncazulRARurilorcuunsingurciclusevaspunesimpluRARreuit,sauRARnereuit.

IncazulAARurilornusevorfolosiexpresiileAARreuitsauAARnereuit,cisevaspunecAAR
afunctionatpreciznduseiceaacionatsauAARnuafuncionat.

EXEMPLU: a declanat trafo 2 pe 110 i 6 kV prin protecia diferenial, a lucrat AARul punnd n
funciune trafo 1 pe 110 i 6 kV sau a declanat trafo 1 pe 20 kV, a lucrat AARul cuplei 20 kV,
anclanndcupla20kV,daraceastaadeclanatimediatprinproteciamaximaldecurent.

telecomand, nelegnduse prin aceasta acionarea unor aparate electrice, folosind un sistem
teleinformatic,deladistan,dintrunlocsituatnafaraperimetruluistaieielectrice/centraleielectrice.

OBSERVAIE:Acionareadeladistanaunoraparateelectricemontatenpunctedealimentare,posturi
detransformareiliniielctriceseconsieraacionareprintelecomand

comandlocal,nelegnduseprinaceastaefectuareacomenzilorpentruacionareaaparatelordin
instalaiechiardepeteritoriulacesteiinstalaii.

n cadrul comenzii locale deosebim comand de la faa locului i comand de la distan.


Comandadelafaaloculuiseefectueazdelaloculdemontareaaparatuluirespectiv.Comandade

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR
ladistanseefectueazdeladistanfadeloculdemontarealaparatului(dincameradecomanda
instalaiei,delacabinadeprotectiiundesuntcentralizatecomenzileetc.).

trece pe comand local, trece pe telecomand sunt expresii prin care se indic efectuarea
operaiilordetrecereacomenziiacionriiaparatelordepetelecomandpecomandlocalsauinvers.

pentru indicarea unor fenomene care au loc n funcionarea instalaiilor electrice, se vor folosi
urmtoareleexpresii:
variaia brusc de sarcin pentru a indica variaia brusc a mrimii puterii active, reactive,
intensitiicurentului(observatlaaparateledemsuralecrorindicatoaresemicbrusc).

Expresiasefolosetepentruaindicafenomenulcalitativ,urmndsseprecizeze,dacsaputut
observamaiprecisfenomenul,peceicumaufostacestevariaii,dacacrescutsauasczutsarcinape
vreunechipament,dacafostnsoitidealtefenomeneetc..

variaie brusc de tensiune (oc de tensiune), pentru a indica variaia brusc a mrimii tensiunii
(observat la aparatele de msur ale cror indicatoare se mic brusc). Expresia se folosete pentru a
indicafenomenulcalitativ,urmndsseprecizeze,dacsapututobservamaiprecisfenomenul,pecei
cumaufostacestevariaii,dacafostnsoitidealtefenomeneetc..

scderea brusc a sarcinii, nelegnduse prin aceasta scderea brusc a mrimii puterii active,
reactive, curentului, printrun echipament etc. Se va preciza valoarea la care a ajuns sarcina n urma
acesteiscderibrute.Dacvaloareasarciniiarevenit,sevaprecizacafostscderebruscdesarcin,
dar aceasta a revenit la valoarea iniial (sau valoarea la care a revenit). Daca scaderea sarcinii a fost
nsoitdealtefenomene,sevorprecizaiacestea.

scderea brusc a tensiunii, nelegnduse prin aceasta scderea brusc in modul a mrimii
tensiunii.Sevaprecizadeceasczuttensiuneaimrimeatensiuniinurmascderii.Dacarevenit,se
vaprecizacafostoscderebruscdetensiune,dararevenitlavaloareainiial(sauvaloarealacarea
revenit).Dacscadereatensiuniiafostnsoitdealtefenomene,sevorprecizaiacestea.

creterea brusc a sarcinii, creterea brusc a tensiunii, nelegnduse prin aceasta creterea
bruscasarciniisauatensiunii,cuprecizrilemenionatelascdereabruscasarciniisauatensiunii.

scderea lent a tensiunii, nelegnduse prin aceasta fenomenul de scdere lent, dar continu a
tensiunii,nsensulscderiivaloriimodululuitensiunii(fenomencarensoete,ngeneral,nprimafaz,
producereaavalaneidetensiune,decifoartepericulospentrufuncionareasistemuluielectroenergetic).

schimbarea brusc a sensului de circulaie, nelegnduse prin aceasta schimbarea brusc a


sensuluincarecirculputereaactivireactiv(sauunadinele)peolinieelectrica(sautrasformator).
Se va preciza, dac sa putut observa mai precis, sensul i mrimea puterii active i reactive naintea
schimbriisensuluidecirculaieidupschimbareaacestuia;

pendulaii, nelegnduse prin aceasta fenomenele care nsoesc uneori avariile n sistemele
electroenergeticecumaimultecentraleelectriceinterconectate,manifestnduseprinschimbrirepetate
alesensuluidecirculaieaputeriloriprinvariaiarepetatatensiunii,nlimitelargi.

scderea brusc a frecvenei, creterea brusc a frecvenei sunt fenomene care se produc la
separareadesistemulelectroenergeticauneizonedereeaelectric,carermnecudeficit(sauexcedent)
deputereactivfadeconsum,lascdereabruscaputeriiactiveproduseincazulfuctionariiizolate,la
pierderea de generareputere activa in interconexiunesi atunci fenomenul este general. Se va preciza
valoarealacareasczut(saucrescut)frecvena.

scdereafrecvenei,cretereafrecveneisuntfenomenecareseproduccndapareundeficit(sau
excedent)deputereactivprodus,fadeaceeaconsumat,nritmmailent.Sevaprecizamrimeala
careasczut(saucrescut)frecvenalamomentulrespectiv.

FUNDATIAPENTRUFORMAREPROFESIONALASIINVATAMANTPREUNIVERSITARVIITOR

controlullipseidetensiune,nelegnduseprinaceastacontrolulefectuatcuajutorulaparatelorde
msur i control montate pe panou sau telemsurilor (voltmetre, lmpi luminoase pentru prezena
tensiunii,valorinumericeetc.)pentruacptaconvingerea(attctpotsodeaaparatelerespective)c
echipamentulestefrtensiune.

Nutrebuieconfundatcontrolullipseidetensiune,carese efectueazcuajutorulaparatelorde
msur i control sau telemsurilor, cu verificarea lipsei de tensiune, care se efectueaz cu ajutorul
unoraparatespeciale(indicatoareportativedetensiune)sauprinmetodespeciale,aacumsepreveden
instructiunilepropriidesanatatesisecuritateinmunc.

Esteinterziscudesvrirefolosireauneiexpresiinloculceleilalte.

controlulprezeneitensiunii,nelegndusecontrolulefectuatcuajutorulaparatelordemsuri
control, montate pe panou sau telemsurilor pentru a cpta convingerea c echipamentul este cu
tensiunenlimitancarepotsodeaacesteaparate.

controlulsincronismului,nelegnduseprinaceastaverificarea/controlulconditiilorcaresaateste
functionareainsincronism.

n paralel cu sistemul , nelegnduse prin aceasta funcionarea unui generator, unei centrale
electrice,nparalelcucelelaltegeneratoare(centraleelectrice)dinsistemulelectroenergetic.

punereafocului,pentruaindicaaprindereafoculuilauncazandintrocentralelectric.

lansareagrupului,pentruaindicapunereanmicareindependentagrupului(turbinegenerator)
nvederearidicriituraieiacestuialavaloareanominaliintrriinparalelcusistemulelectroenergetic.

intrarea n paralel a grupului , pentru a indica intrarea n paralel cu sistemul electroenergetic a


grupuluirespectiv.

pornetegrupulpentruaindicatrecereaunuigrupdinrezervinstareadefunctionare,nparalelcu
sistemul electroenergetic i ncrcarea sa pn la sarcina minim admis. n cazul n care se dorete
ncrcareagrupuluilaosarcinanumitsaulasarcinamaximposibil,sevaprecizaaceasta.

oprete grupul esteexpresiaprincare se indic descrcarea grupului i deconectareaacestuia dela


reeaua electric (urmnd ca n continuare s se execute operaiile necesitate de oprirea grupului din
turaie,oprireacazanuluibloc,etc.).

VI.

Bibliografie:

1. NTE009/10/00REGULAMENTGENERALDEMANEVRENINSTALAIILEELECTRICEDE
MEDIEINALTTENSIUNE
2. NTE004/05/00NORMATIVPENTRUANALIZAIEVIDENAEVENIMENTELORACCIDENTALE
DININSTALAIILEDEPRODUCERE,TRANSPORTIDISTRIBUIEAENERGIEIELECTRICEI
TERMICE
3. CODULTEHNICalReelelorElectricedeDistribuie