Sunteți pe pagina 1din 3

1

Sus la `naltu cerului


T


Sus la `nal tul ce ru lu iu , la mij lo cul ra iu u lu iu

u, co rin de lei Doam ne, co rin de

n vr ful la no u me eri , arde-i no u lu m n

ri, co rin de lei Doam ne, co rin de

Pi c no u pi c tu uri, trei de vin i trei de e mi i

ir, co rin de lei Doam ne, co rin de

Trei de a p lim pe joa r, s fa c de-o b i i oa r

, co rin de lei Doam ne, co rin de
2

Dar n ea ci ne se scal d, scal d Bu nul Dum ne e ze e

eu, co rin de lei Doam ne, co rin de

Tot se scal d, se mb ie te, cu a p se lim pe e ze te

e, co rin de lei Doam ne, co rin de

Cu sfnt mir se mi ru ie te, i cu vi nul se gri i je te

e, co rin de lei Doam ne, co rin de

Tot se scal d i sentrea b, ce-i mai bun pe-a cest p m

nt, co rin de lei Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest p m nt, nu-i mai bun ca bo u ul bu nu

u, co rin de lei Doam ne, co rin de
3

El i tra ge braz d nea gr, i ne fa ce pi ne e dal b

, co rin de lei Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest p m nt, nu-i mai bun ca ca lu ul bu nu

u, co rin de lei Doam ne, co rin de

El ca lea de no u zi le i-o cal c n do u zi le

e, co rin de lei Doam ne, co rin de

Ce-i mai bun pe-a cest p m nt, nu-i mai bun ca oa ia a bu n

, co rin de lei Doam ne, co rin de

Ea cu brn z te hr ne te, i cu l na ten c l ze te

e, co rin de lei Doam ne, co rin de
transcrisa de Constantin Dan Magdalena, psalt la
Biserica Sf.Ioan Botezatorul (a Domnitelor) din Suceava