Sunteți pe pagina 1din 22

1

Denumire

RAUDRIL-Rail PVC

RAUDRIL-Rail PP

PRIVIRE DE ANSAMBLU - TIPURI DE TUBURI


PENTRU CONDUCTE DE DRENAJ

Tipul de tub

Reglement`ri [i

Adecvare pt. calcul

Presiune de sp`lare

nominale

Diametre

norme

static conform fi[ei

recomandat` la sp`-

livrabile

Germania

de lucru ATV A 127

Tub pt. drenaj par]ial (LP),

160, 200, 250,

Tub multifunc]ional (MP),

315, 400

Caracteristici

circular,

Material

PVC-U

DB-TM 047/2003/003

cu fante transversale,

v. 18.2.03

Tub pentru drenaj total (TP),

perete compact,

DIN EN 1401

Tub de transport (UP)

marcaj pe coam`

Tub pt. drenaj par]ial (LP),

160, 200, 250,

Tub multifunc]ional (MP),

315, 400

circular,

PP

Tub de baz` din PP

cu fante transversale,

SR-EN 1852-1

Tub pentru drenaj total (TP),

perete compact,

configura]ia fantelor conform

Tub de transport (UP)

marcaj pe coam`

da

lare sub presiune


pn` la 180 bar,
cu noile procedee

da

pn` la 340 bar,


cu noile procedee

DIN 4262-1 DB-TM 47/2003/003


v. 18.2.03
SR EN 1852-1

RAUDRIL

Tub pt. drenaj par]ial (LP),

100, 160, 200,

Tub multifunc]ional (MP)

250, 355

n form` de tunel,

PVC-U

DIN 4262-1

cu fante transversale,

Tip C2

perete compact,

STLK-LB 110

da

pn` la 150 bar

da

pn` la 120 bar

nu

pn` la 90 bar

nervuri longitudinale \n
form` sinusoidal`

RAUPLEN

RAUWELL

Tub pt. drenaj par]ial (LP),

100, 160, 200,

perete exterior profilat

Tub multifunc]ional (MP),

250, 315, 355

circular, suprafa]`

Tip R2

Tub pentru drenaj total (TP),

interioar` neted`,

STLK-LB 110

Tub de transport (UP)

marcaj pe coam`

Tub pt. drenaj par]ial (LP),


(DN 80-200)

80, 100, 160,


200, 250

Tub multifunc]ional (MP),

n form` de tunel,

HD-PE

PVC-U

DIN 4262-1

DIN 4262-1

cu fante transversale,

Tip C1

\ns` cu restric]ii \n

ondulat par]ial

STLK-LB 110

cazul depunerilor

(DN 250)

RAUVIA Special

v. Catalog
RAUVIA Special
Dr.-Nr. 840050

Tub pt. drenaj par]ial (LP),

dure

400-1200

perete exterior profilat

Tub multifunc]ional (MP),

circular, suprafa]`

Tub pentru drenaj total (TP),

interioar` neted`,

Tub de transport (UP)

marcaj pe coam`

HD-PE

STLK-LB 110
DIN 16961

da

pn` la 180 bar

Exemple posibile de aplicare


Construc]ii de drumuri

Construc]ii de c`i ferate

Drenarea suprafe]elor

Construc]ii

de depozitare

de aeroporturi

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

da

da

nu

da

da (\n cazuri individuale)

nu

da

da

nu

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

nu

da

da

nu

da

Lkw 12

SLW 30

SLW 60

da

da

da

da

da

da

Construc]ii de tuneluri

Drenarea terenurilor
de construc]ii

1.1

RAUDRIL-RAIL PVC
PENTRU EVACUAREA APEI N CONSTRUC}IA
DE C~I FERATE {I TUNELURI

Tuburile RAUDRIL-Rail PVC satisfac norma C`ilor Ferate


Germane DB-TM 047/2003/003 din 18.02.2003
- Sistem de tuburi conform SR EN 1401, SN8
- Calitate certificat` de un institut de certificare acreditat
- Se poate folosi [i la solicit`ri statice [i dinamice deosebit de mari
- Insensibilitate la solicit`rile punctiforme
- Rezist` la sp`lare cu nalt` presiune, pn` la 180 bar
conform DIN V 19517
- Configura]ia fantelor ca tuburi TP/MP/LP cu fante de l`]ime
de 1,4 mm, respectiv 5 mm
- Program complet de fitinguri SN 8 (ISO/DIS 13967)
- Caracteristici hidraulice superioare datorit` suprafe]ei interioare
netede a tuburilor [i mufelor cu toleran]e mici
- Lungimi constructive mari, de 5 m, rezultnd un num`r restrns
de mbin`ri
- Compatibile cu tuburile AWADUKT PVC, respectiv tuburile
[i fitingurile din KG

RAUDRIL-Rail PVC cu fante de 5 mm l`]ime


- mpiedic` acumularea apei prin capilaritate
- Evit` nfundarea prin depunerile de cruste
- Permite cur`]area [i eliminarea f`r` probleme a depunerilor
rezistente

L`]imea fantelor 1,4 mm

BL

d1

Execu]ie

Sistem de tuburi pentru


conducte de drenaj
RAUDRIL-Rail PVC
Sistem de tuburi pentru solicit`ri
deosebite SN 8 din PVC-U
conform SR EN 1401 cu muf` de
conectare preformat`, f`r`
adaosuri reciclate, nespumat,
f`r` materiale de umplutur`,
verificat [i certificat.
Configura]ie de fante pentru
trecerea apei pe baza
standardului DIN 4262-1.
Lungime
constructiv`: 5 m
L`]imea
fantelor:
1,4 mm/5 mm
Culoare:
albastru

Programe de c`mine:

200

250

315

400

Arie de captare

a apei n

a apei n

d1

Con]inut
palet

Nr. art.

cm2/m

Nr. art.

cm2/m

(cca.) mm

(cca.) mm

TP

148027-001

50

148267-001

100

160

4,7

195

200

5,9

125

250

7,3

80

315

9,2

45

400

11,7

30

DN
160

L`]imea fantelor 5 mm

Arie de captare

LP

148007-001

50

148247-001

100

MP

148017-001

50

148257-001

100

UP

177071-001

TP

148057-001

50

148177-001

100

LP

148037-001

50

148157-001

100

MP

148047-001

50

148167-001

100

UP

177081-001

TP

148087-001

50

148207-001

100

LP

148067-001

50

148187-001

100

MP

148077-001

50

148197-001

100

UP

177091-001

TP

148117-001

50

148237-001

100

LP

148097-001

50

148217-001

100

MP

148107-001

50

148227-001

100

UP

177101-001

TP

140006-003

50

220058-005

100

LP

140004-003

50

220056-005

100

MP

140005-003

50

220057-005

100

UP

177111-001

177071-001

177081-001

177091-001

177101-001

177111-001

Tub pentru drenaj total (TP), cu fante pe ntreaga circumferin]` a tubului (360).
Tub pentru drenaj par]ial (LP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 220 din circumferin]`.
Tub multifunc]ional (MP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 116 din circumferin]`, mbin`ri cu mufe etan[e la ap`, cu
garnitur` de etan[are.
Tub de transport (UP) f`r` fante, mbin`ri etan[e la ap` cu garnitur` de etan[are, pentru transportul apelor colectate.

RAURECO
pag. 28

RAUDRIL-Rail
pag. 32

C`min universal SL 400


pag. 36
7

1.2

RAUDRIL-RAIL PP
PENTRU EVACUAREA APEI N CONSTRUC}IA
DE C~I FERATE {I TUNELURI

RAUDRIL-Rail PP
- Tub de baz` din polipropilen` indestructibil` conform SR EN 1852-1
- Utilizabil la sarcini de circula]ie feroviar` UIC 71 (SN 16, SNH)
- Rezist` la solicit`ri statice [i dinamice foarte mari
- Rezisten]` mare la loviturile prin c`dere
- Insensibilitate la solicit`rile punctiforme
- Rezisten]` la sp`lare cu nalt` presiune, verificat` pn` la 340 bar,
conform DIN V19517
- Datorit` stratului interior RAUSISTO se evit` depunerile [i se
faciliteaz` cur`]area (la tuburile SN 8)
- Material cu caracteristici garantate pe termen lung, deoarece s-a
fabricat f`r` adaosuri de umplutur`
- Caracteristici hidraulice superioare, este posibil` pozarea cu pant`
mic`
- Montaj rapid datorit` lungimii constructive de 5 m
- Mufele premontate pe tuburi asigur` montajul simplu [i rapid
- Configura]ia fantelor ca tub TP/MP/LP cu fante cu l`]ime de 5 mm
(SN 8, SN 16, SNH), iar la cerere de 1,6 mm (SN 8)
- Program complet de fitinguri

RAUDRIL-Rail PP cu fante de 5 mm l`]ime


- mpiedic` acumularea apei prin capilaritate
- Evit` nfundarea prin depunerile de cruste
- Permite cur`]area [i eliminarea f`r` probleme a depunerilor
rezistente
- Corespunde cerin]elor CH privind tuburile pentru drenarea
tunelurilor

L`]imea fantelor 1,6 mm

d1

BL

Arie de captare

Arie de captare

SN 8

a apei n

a apei n

d1

DN
160

Sistem de tuburi pentru


conducte de drenaj
RAUDRIL-Rail PP
Sistem de tuburi pentru solicit`ri
mari din PP conform SR EN
1852-1, cu muf` premontat` [i
marcaj pe coam`, f`r`
adaosuri reciclate, nespumat,
f`r` materiale de umplutur`.
Verificat [i certificat. Configura]ie
de fante pentru trecerea apei pe
baza standardului DIN 4262-1
Lungime constructiv`: 5 m
L`]imea fantelor: 1,6 mm/5 mm
Culoare: albastru

L`]imea fantelor 5 mm

Execu]ie

TP

200

250

315

400

Con]inut
palet

Nr. art.

cm2/m

Nr. art.

cm2/m

(cca.) mm

(cca.) mm

222328-001

50

148296-001

100

160

6,0

175

200

7,7

100

250

9,7

60

315

12,1

45

400

15,5

30

LP

222326-001

50

148276-001

100

MP

222327-001

50

148286-001

100

UP

222578-001

TP

222335-001

50

148326-001

222578-001
100

LP

222329-001

50

148306-001

100

MP

222334-001

50

148316-001

100

UP

222579-001

222579-001

TP

222338-001

50

148356-001

100

LP

222336-001

50

148336-001

100

MP

222337-001

50

148346-001

100

UP

222584-001

TP

222345-001

50

148386-002

100

LP

222339-001

50

148366-002

100

MP

222344-001

50

148376-002

100

UP

222585-001

222584-001

222585-001

TP

222574-001

50

222577-001

100

LP

222567-001

50

222575-001

100

MP

222569-001

50

222576-001

100

UP

222586-001

222586-001

L`]imea fantelor 5 mm

Tuburi din seria SN 16


adecvat pentru calcul static
pentru utilizare sub solicitare de
circula]ie feroviar` UIC 71
Lungime constructiv`: 5 m
L`]imea fantelor: 5 mm
Culoare: albastru

Execu]ie

Arie de captare

SN 16

a apei n

d1

Nr. art.

cm2/m

(cca.) mm

(cca.) mm

TP

148128-001

100

160

6,9

175

200

8,6

100

250

10,7

60

315

13,6

45

400

17,5

30

DN
160

200

250

315

400

LP

148108-001

100

MP

148118-001

100

UP

148138-001

TP

148168-001

100

LP

148148-001

100

MP

148158-001

100

UP

148178-001

TP

148208-001

100

LP

148188-001

100

MP

148198-001

100

UP

148218-001

TP

148248-001

100

LP

148228-001

100

MP

148238-001

100

UP

148258-001

TP

148288-001

100

LP

148268-001

100

MP

148278-001

100

UP

148298-001

Con]inut
palet

Tub pentru drenaj total (TP), cu fante pe ntreaga circumferin]` a tubului (360).
Tub pentru drenaj par]ial (LP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 220 din circumferin]`.
Tub multifunc]ional (MP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 116 din circumferin]`, mbin`ri cu mufe etan[e la ap`, cu
garnitur` de etan[are.
Tub de transport (UP) f`r` fante, mbin`ri etan[e la ap` cu garnitur` de etan[are, pentru transportul apelor colectate.

Tuburi din seria SNH


adecvat pentru calcul static
pentru utilizare sub solicitare de
circula]ie feroviar` UIC 71
Lungime constructiv`: 5 m
L`]imea fantelor: 5 mm
Culoare: albastru

L`]imea fantelor 5 mm
Execu]ie

Arie de captare

SNH

a apei n

d1

Nr. art.

cm2/m

(cca.) mm

(cca.) mm

175027-001

100

160

9,5

175

200

12,0

100

250

16,7

60

315

24,0

45

400

31,0

15

DN
160 x 9,5

200 x 12,0

250 x 16,7

315 x 24,0

400 x 31,0

TP
LP

175007-001

100

MP

175017-001

100

UP

175037-001

TP

175067-001

100

LP

175047-001

100

MP

175057-001

100

UP

175077-001

TP

175107-001

100

LP

175087-001

100

MP

175097-001

100

UP

175117-001

TP

175147-001

100

LP

175127-001

100

MP

175137-001

100

UP

175157-001

TP

229273-001

100

LP

229268-001

100

MP

229270-001

100

UP

229275-001

Con]inut
palet

Tub pentru drenaj total (TP), cu fante pe ntreaga circumferin]` a tubului (360).
Tub pentru drenaj par]ial (LP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 220 din circumferin]`.
Tub multifunc]ional (MP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 116 din circumferin]`, mbin`ri cu mufe etan[e la ap`, cu
garnitur` de etan[are.
Tub de transport (UP) f`r` fante, mbin`ri etan[e la ap` cu garnitur` de etan[are, pentru transportul apelor colectate.

10

1.3

PROGRAMUL DE FITINGURI RAUDRIL-RAIL

Muf` alunec`toare

RAU-PP

RAU-PVC

Culoare: maro-ro[cat sau albastru

Culoare: maro-ro[cat sau albastru

DN

Nr. art.

L mm (cca.)

Nr. art.

L mm (cca.)

160

247541-056

180

171033-055

137

200

247821-056

206

171043-055

160

250

247831-001

269

171053-005

254

315

247841-002

290

171063-005

295

400

247891-002

320

171073-005

329

Muf` dubl`

RAU-PVC
Culoare: maro-ro[cat

DN

Nr. art.

L mm (cca.)

Nr. art.

L mm (cca.)

160

247561-056

180

177013-050

137

200

247851-056

206

177023-050

160

250

247861-016

269

315

247871-056

290

400

247881-056

320

Reduc]ie*

RAU-PP
Culoare: albastru

RAU-PP

RAU-PVC

Culoare: maro-ro[cat sau albastru

Culoare: maro-ro[cat sau albastru

DN

Nr. art.

Z mm (cca.)

Nr. art.

Z mm (cca.)

200/160

247791-016

50

171293-055

31

250/200

247801-001

10

171483-005

38

315/250

247811-001

10

171493-005

50

400/315

237323-001

10

171503-005

64

* n combina]ie cu RAUDRIL-RAIL SNH, aten]ie la discontinuit`]ile n talpa canalului.


Dop pentru muf`
Material:
RAU-PUR 100
Culoare:
90200 natur

Pies` de racord la c`min


Material:
RAU-SB 100
Culoare:
90200 natur

RAU-PP
DN

Nr. art.

160

171400-050

200

171410-050

250

174260-004

315

174270-005

400

174280-004

DN

160

200

250

315

400

Art.

172470-050

172480-050

177410-001

177420-001

177400-001

Lungime constructiv`

L = 110 mm
185

226

279

354

441

Art.

172280-050

172290-050

172330-003

172340-003

172350-002

Lungime constructiv`

L = 240 mm
232

290

359

448

De (cca.) mm

De (ca.) mm

190

La cerere v` oferim [i alte fitinguri.


11

1.4

TUBURI RAUDRIL PENTRU DRENAJ PAR}IAL


{I MULTIFUNC}IONALE
DIN 4262-1, TIP C2

Tuburile RAUDRIL sunt adecvate n special pentru urm`toarele


domenii de utilizare:
- n zone cu solicit`ri dinamice, de ex. construc]ii de drumuri
[i aeroporturi
- n cazul n`l]imilor mari de acoperire/supragreut`]ilor, de ex.
depozite de de[euri, terasamente [i garaje subterane
- n cazul sp`l`rii frecvente a conductelor de drenaj
- Fundare [i acoperire cu material de umplere cu granula]ie mare,
de ex. balast, pietri[
Avantajele tuburilor cu perete compact RAUDRIL:
- Form` profilat` Tip C2 conform normei DIN 4262-1 (fosta form` E)
- Peretele interior neted garanteaz` o eficien]` mare de drenare [i
scurgere [i previne depunerile de [lam [i piatr`. Capacitatea mare
de preluare a apelor [i caracteristicile de scurgere excelente permit
de multe ori folosirea unor tuburi cu un diametru mai mic.
- Montaj simplu datorit` tuburilor cu lungimi constructive de 5 m cu
muf` preformat` [i o gam` bogat` de fitinguri.
- Nervuri longitudinale datorit` geometriei cu profil sinusoidal a
nervurilor, sunt reduse tensiunile datorit` efectului de crest`tur` [i
se mbun`t`]e[te fluxul apei prin fante. Capacitate de preluare a apei
cu 10% mai mare dect la tuburile cu suprafa]a interioar` neted`,
datorit` nervurilor!
- Capacitate mare de preluare a apei prin fantele transversale datorit`
rigidit`]ii mari a tubului. L`]imea standard a fantelor este de 1,2 mm.
Aria de captare a apei dep`[e[te 50 cm/m conform DIN 4262-1.
- Suprafa]` bun` de sprijin [i siguran]` mare la montare datorit`
profilului n form` de tunel.
- Se pot sp`la la mare presiune, pn` la 150 bar. Procedeele mai noi
permit sp`larea la presiuni [i mai mari.
- Stabilitate ridicat`: tuburile sunt cu perete compact, calculabile
static [i rezistente la materialul de umplere cu granula]ie mare.
Tuburi pentru drenaj par]ial RAUDRIL DN 100 [i 160
Tubul pentru drenaj par]ial RAUDRIL este prev`zut cu fante
transversale pe mai mult de 220 din circumferin]`.
Apa colectat` se scurge pe partea inferioar` a tubului care nu con]ine
fante.
Tuburi multifunc]ionale RAUDRIL DN 200, 250 [i 355
Suprafa]a exterioar` neted` din zona f`r` fante permite racordarea
u[oar` a t`lpii camerei de drenaj la tub. Tubul multifunc]ional
RAUDRIL se mbin` etan[ la ap` n partea f`r` fante cu garnituri
inelare [i se poate folosi n locul conductelor supraetajate de infiltra]ie
[i de evacuare. Este prev`zut cu fante transversale n [iruri decalate
de-a lungul a 107 din circumferin]a tubului pentru absorb]ia apei
de infiltra]ie. Por]iunea nchis` serve[te la evacuarea sigur` a apei
colectate.
12

BL

s1

Nr. art.

n`l]ime

L`]ime

L`]imea t`lpii

Sec]iune

Grosimea

Grosimea

Con]inut

transversal`

peretelui \n

peretelui \n

palet

zona neted`

zona cu nervuri

h* (cca.)

b* (cca.)

s1

s2

mm

mm

(cca.) mm

(cca.) cm2

(cca.) mm

(cca.) mm

100

150005-002

110

110

60

88

2,0

3,0

475

160

150015-002

157

159

90

187

2,6

3,6

230

* Toleran]a conform DIN 4262-1

s2

b
220

DN

Tub pentru drenaj par]ial


RAUDRIL cu muf` de
conectare preformat`
conform DIN 4262-1, tip C2
Material: PVC-U
Culoare: albastru
Lungime constructiv`: 5 m
L`]imea fantelor: 1,2 mm

BL

b
107

Nr. art.

n`l]ime

L`]ime

L`]imea t`lpii

Sec]iune

Grosimea

Grosimea

Con]inut

transversal`

peretelui \n

peretelui \n

palet

zona neted`

zona cu nervuri

h* (cca.)

b* (cca.)

s1

s2

mm

mm

(cca.) mm

(cca.) cm2

(cca.) mm

(cca.) mm

200

150025-002

199

197,5

115

296

3,6

4,6

100

250

150035-002

259

258

149

507

4,0

5,0

70

355

150045-001

352

352

206

945

5,5

6,5

45

s2

DN

s1

* Toleran]a conform DIN 4262-1

Tub multifunc]ional
RAUDRIL cu muf` de conectare preformat` [i garnitur`
conform DIN 4262-1, tip C2
Material: PVC-U
Culoare: albastru
Lungime constructiv`: 5 m
L`]imea fantelor: 1,2 mm

13

1.5

PROGRAMUL DE FITINGURI RAUDRIL

Muf` dubl` RAUDRIL


Mufe RAUDRIL de ambele p`r]i
de la DN 200 cu garnituri

Muf` alunec`toare RAUDRIL


Mufe RAUDRIL de ambele p`r]i
cu garnituri

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100

149970-010

140

160

149980-010

150

200

149762-001

350

250

148601-001

350

355

149541-001

350

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

200

149743-001

250

250

149753-001

250

355

149763-001

250

Ramifica]ie simpl` la 45 stnga RAUDRIL


Admisie cu muf`
pn` la DN 160 ambele ie[iri cu mufe
de la DN 200 una dintre ie[iri cu muf`, cu
garnitur`

L2

L2

45

45

14

L1 (cca.) mm

L2 (cca.) mm

175

150

160/160

148912-010

265

187

200/160

148083-003

500

275

250/160

149411-002

500

320

355/160

148382-002

500

385

45

L2

L2

Ramifica]ie simpl` la 45 dreapta RAUDRIL


Admisie cu muf`
pn` la DN 160 ambele ie[iri cu mufe
de la DN 200 una dintre ie[iri cu muf`, cu
garnitur`

L1

Nr. art.
148902-010

L1

45

L1

DN
100/100

L1

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

L2 (cca.) mm

100/100

149311-010

175

150

160/160

148882-010

265

187

200/160

148113-003

500

275

250/160

149401-002

500

320

355/160

148372-002

500

385

Ramifica]ie simpl` la 87 RAUDRIL


Trecere [i admisie cu mufe

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

100/100

148541-015

230

L2 (cca.) mm
65

160/160

148861-010

248

100

L2 (cca.) mm

L2

L1

Dop de nchidere RAUDRIL


pentru mufe [i capete te[ite RAUDRIL

L2

L2

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

100

148674-003

50

160

148684-002

50

200

149393-004

25

250

149463-004

25

355

149423-002

25

Gur` de v`rsare RAUDRIL


cu clapet` de sens, cu muf` pe o parte

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100

148561-005

956

160

149231-001

960

L1

Pies` de racord la c`min RAUDRIL


nisipat`, cu muf` [i garnitur`

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

200

149623-002

175

250

149483-001

175

355

149493-001

175

Cot RAUDRIL
cu mufe pe ambele capete
de la DN 200 cu garnituri
de la DN 200 din segmente

DN

Nr. art.

B (cca.) mm

15

100

148230-010

8/14

160

148240-010

12/19

100

149321-010

17/22

160

148562-010

24/31

200

148163-001

200

250

148452-001

208

355

149232-001

240

100

149471-010

26/31

160

148582-010

36/43

200

148173-001

213

250

149242-001

228

355

149252-001

266

100

148781-010

59/65

160

148851-010

83/90

200

148183-001

178

213

250

149262-001

205

228

355

149272-001

260

266

30

Z1

45

Z2

Z2

Z1

Cot

87

Z1/Z2 mm

15

Reduc]ie RAUDRIL
cu mufe pe ambele capete
de la DN 200 cu garnituri

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/160

149451-002

202

160/200

148193-002

345

200/250

149134-001

250/355

149482-001

445

Reduc]ie RAUDRIL
Muf` RAUDRIL/cap`t te[it KG
(Se poate mbina cu muf` KG)
de la DN 200 cu garnituri

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/110

149611-010

165

160/160

149561-010

205

200/200

149942-010

335

250/250

149801-001

410

355/400

149512-002

430

Reduc]ie RAUDRIL
Muf` RAUDRIL/muf` KG, cu garnitur` de etan[are
KG, de la DN 200 cu garnitur` RAUDRIL
(Se poate mbina cu cap`tul te[it al tubului KG)

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/110

149621-003

160

160/160

149641-003

200

200/200

148213-001

335

250/250

149811-003

425

355/400

149462-002

445

Reduc]ie RAUDRIL
Cap`t te[it RAUDRIL/muf` RAUDRIL

16

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

160/100

148614-010

160

200/100

148225-001

150

200/160

148215-001

160

250/100

148205-001

150

250/160

148195-001

160

250/200

148185-001

180

Reduc]ie RAUDRIL
Cap`t te[it RAUDRIL/muf` KG
(se poate introduce cap`tul te[it al tuburilor KG)

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/110

148594-004

150

160/110

148624-003

160

160/160

148604-002

200

DN

Nr. art.

d (cca.) mm

200

149752-002

9,00

250

149881-002

9,00

355

149891-001

9,00

Garnitur` de etan[are RAUDRIL


Garnitur` de etan[are pentru muf` RAUDRIL

Garnitur` de etan[are RAUDRIL


n cazul livr`rii de unit`]i HRV, garniturile de
etan[are sunt deja montate pe HRV. n cazul
tuburilor separate, garniturile de etan[are sunt
livrate nemontate.
Fitinguri RAUDRIL
n func]ie de cantitate, livrarea se face n vrac sau
n saci.

Programe de c`mine:

RAURECO
pag. 28

C`min RAUDRIL
pag. 38

C`min universal SL
pag. 36
17

1.6

TUBURI DE DRENAJ COMPOZITE RAUPLEN

Tub pentru drenaj par]ial, total [i tub multifunc]ional din


HD-PE, conform DIN 4262-1, tip R2
Caracteristicile produsului
- Lungime constructiv`: 6 m
- Form` profilat` Tip R2 (fosta Form` D), construc]ie compozit`
(perete exterior profilat, perete interior neted), rigiditate inelar`
conform SR ISO 9969, SN 4
- Calculabil static conform ATV-DVWK-A 127
- Material ecologic [i rezistent la rupere
- L`]imea standard a fantelor: 1,4 mm conform DIN 4261-1
- Fante transversale n v`ile ondula]iilor
- Arie de captare a apei > 50 cm/ml
- Disponibil [i n varianta tub de transport f`r` fante
Domeniu de utilizare
Tuburile pentru drenaj [i multifunc]ionale RAUPLEN sunt folosite
n construc]iile de drumuri, construc]iile subterane [i inginere[ti.
Dac` tuburile sunt montate n mod corespunz`tor, acestea rezist` la
solicit`ri de pn` la SLW 60 conform DIN 1072.

18

Tub de drenaj compozit


RAUPLEN PE cu muf`
premontat`
conform DIN 4262-1, tip R2
Material: HD-PE
Culoare: negru
Lungime constructiv`: 6 m
L`]imea fantelor: 1,4 mm

DN

100

160

200

250

315

355

Execu]ie

Nr. art.

LP

234494-006

TP

234504-006

UP

234524-006

LP

234534-006

TP

234544-006

UP

234564-006

LP

234574-006

TP

234584-006

MP

234594-006

UP

234604-006

LP

234614-006

TP

234624-006

MP

234634-006

UP

234644-006

LP

232552-006

TP

232562-006

MP

232572-006

UP

233063-006

LP

234654-006

TP

234664-006

MP

234674-006

UP

234684-006

Diametru

Diametru

Arie de

Greutate

interior

exterior

scurgere

(cca.)

Con]inut
palet

(cca.) mm

(cca.) mm

(cca.) cm

kg/m

m/HRV

100

120

78

0,60

648

150

177

177

1,00

288

198

232

308

2,00

138

248

288

483

3,00

96

296

345

686

4,50

54

347

397

955

5,50

54

Tub pentru drenaj total (TP), cu fante pe ntreaga circumferin]` a tubului (360).
Tub pentru drenaj par]ial (LP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 220 din circumferin]`.
Tub multifunc]ional (MP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 116 din circumferin]`, mbin`ri cu mufe etan[e la ap`, cu
garnitur` de etan[are.
Tub de transport (UP) f`r` fante, mbin`ri etan[e la ap` cu garnitur` de etan[are, pentru transportul apelor colectate.

19

1.7

PROGRAMUL DE FITINGURI RAUPLEN

Muf` dubl`

L1

L1

Cot la 45
cu mufe pe toate capetele

Cot la 90
cu mufe pe toate capetele

Ramifica]ie la 45
cu mufe pe toate capetele
L1

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100

234694-001

180

160

234704-001

260

200

234714-001

320

250

234724-001

345

315

230586-001

530

355

234734-001

520

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

100

234744-001

122

160

234754-001

189

200

234764-001

202

250

234774-001

229

315

230636-001

230

355

234784-001

260

DN

Nr. art.

z (cca.) mm

100

234794-001

108

160

234804-001

125

200

234814-001

165

250

234824-001

470

315

230646-001

570

355

234834-001

500

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

L2 (cca.) mm

100

235274-001

198

198

160

235284-001

300

300

200

235294-001

335

335

250

235304-001

510

255

315

230686-001

625

310

355

235314-001

625

310

L1

Ramifica]ie la 45 cu reduc]ie
cu mufe pe toate capetele
L1

L2

DN

Nr. art.

L1 (cca.) mm

L2 (cca.) mm

160/100

235324-001

300

198

200/100

235334-001

335

198

200/160

235364-001

335

300

250/100

235344-001

500

198

250/160

235374-001

500

300

250/200

235394-001

500

335

315/100

230656-001

500

198

315/160

230666-001

500

300

315/200

230676-001

500

355

355/100

235354-001

500

198

355/160

235384-001

500

300

355/200

235404-001

500

335

355/250

234900-001

Indica]ie: Nici unul din fitingurile men]ionate nu con]ine garnituri de etan[are!


20

Teu
cu mufe pe toate capetele
L
h

Teu cu reduc]ie
cu mufe pe toate capetele
L
h

Muf` de reduc]ie

Reduc]ie la muf` KG
Muf` RAUPLEN [i muf` KG
(se poate introduce cap`tul te[it al tuburilor KG)

Reduc]ie la cap`t te[it al tubului KG


Muf` RAUPLEN [i cap`t te[it tub KG
(Se poate mbina cu muf` KG)

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

h (cac.) mm

100

235074-001

185

50

160

235084-001

300

50

200

235094-001

335

50

250

235104-001

510

110

315

230736-001

625

130

355

235114-001

625

130

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

h (cca.) mm

160/100

235124-001

300

50

200/100

235134-001

335

50

200/160

235164-001

335

50

250/100

235144-001

500

50

250/160

235174-001

500

50

250/200

235194-001

500

50

315/100

230696-001

500

50

315/160

230706-001

500

50

315/200

230716-001

500

50

315/250

230726-001

500

50

355/100

235154-001

500

50

355/160

235184-001

500

50

355/200

235204-001

500

50

355/250

235214-001

500

50

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

160/100

235414-001

270

200/100

235424-001

310

200/160

235454-001

350

250/100

235434-001

255

250/160

235464-001

295

250/200

235484-001

325

315/100

230766-001

345

315/160

230776-001

385

315/200

230786-001

415

315/250

238276-001

520

355/100

235444-001

350

355/160

235474-001

390

355/200

235494-001

420

355/250

235504-001

520

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/100

234920-001

190

160/160

234929-001

285

200/200

234930-001

260

250/250

234939-001

300

355/315

234940-001

355

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100/100

234994-001

190

160/160

235004-001

250

200/200

235014-001

160

250/250

234910-001

260

355/315

234919-001

310

Indica]ie: Nici unul din fitingurile men]ionate nu con]ine garnituri de etan[are!


21

Teu la muf` KG
(se poate introduce cap`tul te[it al tuburilor KG)

Teu la cap`t te[it KG


(Se poate mbina cu muf` KG)

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

h (cca.) mm

100/100

233137-001

450

165

160/100

233157-001

540

190

160/160

233147-001

590

230

200/100

235224-001

450

220

200/160

235244-001

500

260

200/200

233167-001

540

280

250/100

235234-001

480

250

250/160

235254-001

530

290

250/200

233207-001

570

310

250/250

233197-001

620

330

315/160

230756-001

550

350

355/100

233277-001

550

280

355/160

235264-001

600

350

355/200

233257-001

640

370

355/250

233247-001

680

390

355/315

233237-001

750

400

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

h (cca.) mm

100/100

233287-001

430

140

160/100

233307-001

540

165

160/160

233297-001

570

160

200/100

233337-001

450

195

200/160

233327-001

500

205

200/200

233317-001

540

220

250/100

233377-001

480

240

250/160

233367-001

530

230

250/200

233357-001

570

265

250/250

233347-001

620

270

355/100

233427-001

550

285

355/160

233417-001

600

290

355/200

233407-001

640

305

355/250

233397-001

680

335

355/315

233387-001

750

340

{tu] de control din PE


cu capac POM

Cheie p`trat`
pentru capac POM (f`r` imagine)

Tub de prelungire pentru racordarea


[tu]ului de control
Tub KG din PVC,
Mufa se scurteaz` la [antier

DN

Nr. art.

110

195235-002

160

195255-002

DN

Nr. art.

110/160

195250-002

DN

Nr. art.

BL/mm (cca.)

110

170018-001

1000

110

170028-001

2000

160

170078-001

1000

160

170088-001

2000

Indica]ie: Nici unul din fitingurile men]ionate nu con]ine garnituri de etan[are!


22

Dop

Pies` de racord la c`min

Gur` de v`rsare cu clapet` de sens

Garnitur` de etan[are
Material: EPDM (* din PVC)

Programe de c`mine:

DN

Nr. art.

100

234894-001

160

234904-001

200

234914-001

250

234924-001

315

230616-001

355

234934-001

DN

Nr. art.

100

234844-001

L (cca.) mm
94

160

234854-001

132

200

234864-001

160

250

234874-001

168

315

230606-001

259

355

234884-001

235

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

100

234944-001

1000

160

234954-001

1000

200

234964-001

1000

250

234974-001

1000

315

230626-001

1000

355

234984-001

1000

DN

Nr. art.

100

235024-001

160

235034-001

200*

235044-001

250*

235054-001

315

230596-001

355

235064-001

RAURECO
pag. 28

C`min universal SL 400


pag. 36
23

1.8

TUBURI PENTRU DRENAJ RAUWELL

Tuburi pentru drenaj par]ial [i


multifunc]ionale din PVC-U pentru
utilizare la drenarea terenurilor de
construc]ii [i a str`zilor, precum [i n
construc]ia instala]iilor sportive.
Caracteristicile produsului
- Forma tubului: Tip C1 conform DIN 4262-1
(fosta form` F)
- |n form` de tunel, ondulat` la interior [i exterior,
cu talp` de scurgere plan`
- Cu fante transversale n v`ile ondula]iilor
- Lungime constructiv` 6 m pentru pozare u[oar`
- Gam` bogat` de fitinguri
- Tub pentru drenaj par]ial cu fante n partea
superioar` pe 220 din circumferin]`, tub
multifun]ional cu fante pe coama tubului (pe 116
din circumferin]`) cu mbin`ri prin muf` etan[e la
ap` (garnitur` de etan[are)

RAUWELL
Tub pentru drenaj par]ial sau multifunc]ional cu
muf` preformat` conform DIN 4262-1, tip C1
Material: RAU-PVC 1210
Culoare: albastru
Lungime constructiv`: 6 m

DN

Nr. art.

Execu]ie

80

148995-006

LP

720

100

148965-006

LP

720

150

148975-006

LP

336

200

148985-006

LP

180

250

149993-006

MP

120

m/HRV

Tub pentru drenaj par]ial (LP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 220 din circumferin]`.
Tub multifunc]ional (MP) cu fante pe partea superioar`, pe cca. 116 din circumferin]`, mbin`ri cu mufe etan[e la ap`, cu garnitur` de etan[are.

24

Con]inut palet

1.9

PROGRAMUL DE FITINGURI RAUWELL

Muf` dubl`
cu came de fixare

Nr. art.

L (cca.) mm

80

221117-001

105

100

220610-001

100

160

148775-001

150

200

221418-001

235

250

221423-001

DN

Nr. art.

Z (cca.) mm

80

148006-001

96

100

148016-001

87

160

148795-001

135

200

221424-001

279

250

221425-001

193

DN

Nr. art.

Z (cca.) mm

80

148026-001

99

100

148036-001

110

160

148805-001

167

200

221426-001

358

250

221428-001

303

Cot la 45

DN

Cot la 90

Ramifica]ie la 90

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

h (cca.) mm

80

148086-001

260

132

100

148096-001

222

111

160

148785-001

310

155

200

221433-001

660

328

250

221434-001

596

300

L
Gur` de v`rsare
cu clapet` de sens [i muf`
Lungime: 1 m
L

Dop
pentru montare pe cap`tul te[it al tuburilor [i
pentru nchiderea mufelor

DN

Nr. art.

L (cca.) mm

80

148136-001

1000

100

148146-001

1000

160

148835-001

1000

200

221435-001

1000

250

221436-001

1000

DN

Nr. art.

80

148156-001

100

148166-001

160

148815-001

200

221438-001

250

221443-001

25