Sunteți pe pagina 1din 10

CONSOLIDARE CLĂDIRE BIROURI

S+P+2E+M

ENCIPEDIA > EVALUARE > STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII CIVILE > STRUCTURI CONSTRUITE DUPĂ

1990PUBLICAT LA 18.11.2012SCRIS DE MIHAI PAVEL

1. Descrierea structurii

2. Aspecte de calcul şi comportare la acţiuni seismice

3. Măsuri de consolidare

4. Detalii de execuţie

Descrierea structurii

Structura a fost proiectată şi executată în anii 1991-1992, cu puțin timp înainte de apariţia

normativului de proiectare seismică P100/92.

Forma în plan a clădirii este aproximativ dreptunghiulară, cu laturile de 26,30 m x 9,30 m.

Infrastructura este alcatuită din fundaţii izolate de beton armat, legate între ele pe conturul

exterior cu grinzi de fundare.

Suprastructura este alcatuită din cadre de beton armat monolit pe două direcţii.

Stâlpii structurii au în principiu forma pătrată, cu excepţia unui stâlp rotund aflat la intrarea

principală, cu secţiune variabilă descrescatoare pe înâlţime ( de la 40x40 cm până la 30x30

cm).Grinzile au secţiune rectangulară cu dimensiunile curente de 30x60 cm.Planşeele sunt

monolite, cu grosimea de 14 cm. Acoperişul este realizat din lemn, la ultimul etaj existând o

configuraţie geometrică particulară, în sensul că s-a renunţat la prelungirea unor stâlpi curenţi

din axul median longitudinal, din considerente funcţionale;

Armările elementelor pun în vedere o concepţie de calcul gravitațională, destul de comună acelei

perioade. În consecinţă, grinzile sunt realizate cu armaturi înclinate, cu ridicarea armaturilor pe

reazem.Stâlpii structurii au o capacitate redusă la forţa tăietoare, atât prin secţiune, cât şi prin

modul de armare transversală (etrieri ø6/250 mm , cu două ramuri).

Configura ţ ia de ansamblu a cl ă dirii Aspecte de calcul ş i comportare

Configuraţia de ansamblu a clădirii

Aspecte de calcul şi comportare la acţiuni seismice

Pentru evaluarea comportării structurii la acţiuni seismice s-au efectuat calcule statice, atât liniare cât şi neliniare (PUSHOVER). Calculele statice au evidenţiat o rigiditate deficitară a structurii (depăşirea valorilor admisibile ale drifturilor pe cele două direcţii principale), cât şi o dinamică defectuoasă (au rezultat forme predominante de torsiune). Calcul static neliniar (PUSHOVER) a evidenţiat, deasemenea, o modalitate deficitară de formare a mecanismelor de plastificare, datorită slabei capacităţi a stâlpilor rezultând mecanisme de nivel.

Configura ţ ia mecanismului de plastificare pe un cadru longitudinal curent Configura ţ ia mecanismului

Configuraţia mecanismului de plastificare pe un cadru longitudinal curent

mecanismului de plastificare pe un cadru longitudinal curent Configura ţ ia mecanismului de plastificare pe un

Configuraţia mecanismului de plastificare pe un cadru transversal curent

Măsuri de consolidare

Soluţiile de intervenţie, aşa cum au rezultat din aspectele de calcul anterioare vizeaza, în primul rând,cresterea capacităţii la forţa tăietoare a stâlpilor. Pentru evitarea formării articulaţiilor plastice intermediare pe înâlţimea stâlpilor se va urmari şi ridicarea capacităţii la încovoiere a acestora. Un alt aspect de urmărit este reducerea la minim a disconfortului datorat de lucrările de intervenţie, precum şi evitarea momentelor de întrerupere a funcţionalităţii clădirii.În consecinţă măsurile luate vor fi următoarele :

- Se va îndepărta tencuiala stâlpilor, pe toată înălţimea liberă a lor ;

- Se va ciopli stratul de acoperire de beton, pe o grosime de 1,5 cm ;

- Pe cele patru colţuri ale fiecărui stâlp se vor prevedea profile din oţel cornier;

- Profilele sunt dispuse pe înălţimea liberă a stâlpilor, la fiecare etaj;

- Continuizarea acestor profile pe înălţimea grinzilor se va face prin introducerea unor bare de

oţel,câte una pentru fiecare profil, cu o capacitate la întindere apropiată, dar inferioară cornierelor. Aceste bare de oţel vor fi sudate pe corniere; -Profilele cornier vor fi solidarizate pe înălţimea stâlpilor, din loc in loc, prin intermediul unor placuţe metalice ; -Spaţiul gol rezultat va fi umplut cu mortar adeziv, în condiţiile prezentării fişei tehnice de către producator şi aprobarea acesteia pentru folosire; -Prin aceste măsuri, secţiunea stâlpilor va deveni constantă pe înălţime. Stalpii au 40x40 la parter, 35x35 la etajul I şi 30x30 la etajul II. După consolidare toţi stâlpii vor avea secţiunea de 40x40 cm. Diferenţele de secţiune vor fi realizate prin grosimi diferite ale stratului de mortar, pe

înălţime; -Profilele metalice nu vor fi continuizate în fundaţie si nu vor cobori pe înălţimea subsolului ;

Detalii de execuţie

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea parterului

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea parterului

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea parterului, pe zona de nod între

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea parterului, pe zona de nod între parter şi etajul I

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea etajului I

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea etajului I

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea etajului I, pe zona de nod

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea etajului I, pe zona de nod între etajul I şi etajul II

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea etajului II

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea etajului II

Detaliu stâlp consolidat pe în ă l ţ imea etajului II, pe zona de nod

Detaliu stâlp consolidat pe înălţimea etajului II, pe zona de nod între etajul II şi mansardă În final, se prezintă şi desenul în elevaţie al stâlpului consolidat