Sunteți pe pagina 1din 9

PROBLEME SOCIALE

PREJUDECATI SI DISCRIMINARE Profesor consilier scolar Vasile Valentina

STEREOTIPURILE Sunt opinii preconcepute despre caracteristicile si comportamentele unor categorii de persoane sau grupuri. Pot fi pozitive sau negative.

PREJUDECATA
Reprezinta atitudinea ce tradeaza sentimente de profunda antipatie si dispret fata de membrii unui alt grup sau ai unei categorii de persoane. Se bazeaza pe zvonuri si nu pe cunosterea directa a persoanelor fata de care exista stereotipuri.

Forme ale prejudecatilor - rasismul (atitudine de inegalitate fata de rasele umane) - nationalismul (tendinta de a aprecia exclusiv si exagerat tot ceea ce apartine propriei natiuni) - xenofobia (teama de indivizi straini care apartin altor culturi sau grupuri etnice) - antisemitismul (atitudine ostila fata de evrei)

- sexismul (ansamblul miscarilor de emancipare feminine pentru a desemna atitudinea si pozitia sociala
dominatoare a barbatilor in societate - gerontofobia (ostilitatea fata de batrani)

DISCRIMINAREA Termenul din punct de vedere etimologic inseamna a face deosebire iar din punct de vedere social se refer la categoria de oameni care sunt izolati si dezavantajati pe motive religioase, nationale, de rasa, convingeri politice, de gen (femei de barbati) sau alte criterii subiective. DEFINITIE: Discriminarea reprezinta tratamentul diferentiat aplicat unei persoane in virtutea apartenentei, reale sau presupuse, a acesteia la un anumit grup social.

Cercetarile efectuate au identificat existenta mai multor tipuri de discriminare. In general, este operata distinctia intre discriminarea directa si cea indirecta. Primul tip apare atunci cand tratamentul diferentiat este generat in mod intentionat, in timp ce cel de-al doilea tip apare atunci cand acest tratament are la baza o decizie inechitabila luata anterior. O alta clasificare are la baza distinctia intre discriminarea intentionata si constienta si cea neintentionata, precum si intre discriminarea practicata de indivizi si grupuri si cea practicata de institutii.

Pentru reducerea discriminrii au fost dezvoltate o serie de strategii menite s asigure egalitatea de anse. In Romania, Consiliu National pentru Combaterea Discriminarii are ca obiectiv prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Noua legislatie interzice discriminarea la angajare si in cazul instruirii profesionale pe baza rasei sau originii etnice, orientrii sexuale, religiei sau convingerilor, varstei sau dizabilitatilor. Regulamentele cu privire la discriminarea rasiala se refera de asemenea si la alte domenii cum ar fi: invatamantul, securitatea sociala, serviciile medicale, accesul la bunuri i locuintele.

Din discutia despre prejudecati si discriminare trebuie sa retinem urmatorul aspect:

- in timp ce discriminarea reprezinta o forma de manifestare comportamentala, prejudecata reprezinta o atitudine negativa fata de fiecare individ membru al unui grup, care este motivata doar de apartenenta acestuia la grup.

EXERCITIU

Alegeti doua tipuri de prejudecati care vi se par cel mai adesea intalnite in lume. Explicati-le si exemplificati-le. Timp de efectuare: 5 minute.

TEMA PENTRU ACASA

Discriminarea presupune un comportament generat si condus de prejudecatile despre persoane apartinand altor grupuri, diferite de cel din care noi facem parte, pe care le tratam ca si cand ar avea insusiri negative. Prezentati-va punctul de vedere privind modul in care respectivele discriminari ar putea fi evitate.