Sunteți pe pagina 1din 13

ae Ionescu şi discipolii săi în dosarele securităţii

O acţiune informativă nespecifică


Prima constatare care ni se impune examinând dosarele privitoare la Mircea Eliade din
arhiva C. N. S. A. S. este că Securitatea comunistă nu a preluat numai dosare, ca obiecte de
arhivă cu valoare documentară, de la vechea Siguranţă interbelică, o dată ce aceste dosare au fost
trecute la Arhiva operativă. Securitatea a preluat, desigur, o parte din informatori şi din ofiţeri,
dar, mai cu seamă, a preluat metodele de lucru ale acesteia. Căci metodele de lucru ale sistemelor de
siguranţă sunt identice, precum se poate observa în cazul Mircea Eliade, aflat în atenţia a nu mai
puţin de patru sisteme de urmărire:
1) Siguranţa regimului democratic, din 1936 până în 1938 (documentul 1) (primul
document despre Mircea Eliade pe care Securitatea l-a preluat de la vechea Siguranţă datează din
8 aprilie 1936; precizăm că nu este vorba despre primul document existent al Siguranţei despre
Mircea Eliade; cercetările făcute de noi în anii din urmă la Arhivele Naţionale au evidenţiat
existenţa unor documente privitoare la Mircea Eliade, în fondul Ministerul de Interne, Direcţia
Generală a Poliţiei, dosar 8/1933, f. 277-326; este vorba despre un Raport al Siguranţei Generale
pe perioada 1 august – 18 octombrie 1933, în care apare şi numele acestuia 1. De altfel, nici acesta
nu va fi fiind primul, urmărirea putând să fi început, conform uzanţelor Siguranţei, încă din
martie–aprilie 1927, când Mircea Eliade a plecat prima oară în Italia);
2) Siguranţa dictaturii regale (22 februarie 1938 – 6 septembrie 1940) (documentele 2-20,
dintre 19 aprilie 1938 – 5 mai 1939);
3) Siguranţa perioadei de interstiţiu de până la instaurarea comunismului (1940-1947)
(documentele 21-33, dintre 8 martie 1943 – 25 iunie 1947);
4) Securitatea comunistă (1948-1987) (documentele 34-121, dintre 3 iunie 1948 – 6 iulie
1987). Dacă primele trei sisteme de securitate au avut faţă de Mircea Eliade o atitudine care
presupune din start ceea ce numeam în primul volum penalitatea intelectualului, Securitatea
comunistă e departe de a fi avut o atitudine unitară faţă de Mircea Eliade. (Cu toate că o parte –
bine croşetată – din documentele privitoare la Mircea Eliade au fost recent folosite pentru a
veşteji comunismul 2 , examinarea tuturor documentelor – şi în întregime – arată, dimpotrivă, că
toate sistemele politice îşi ţin sub observaţie intelectualii, consideraţi subversivi şi periculoşi. Ne
grăbim să adăugăm: comunismul trebuie categoric condamnat, pentru barbariile şi crimele sale;
dar aceasta nu disculpă barbariile celorlalte sisteme politice, inclusiv ale celui democratic.)
Astfel, există o perioadă (care nu se suprapune peste perioada comunismului stalinist şi,
respectiv, naţional) (documentele de la 34-38, între 3 iunie 1948 – 3 decembrie 1954) în care
Mircea Eliade este denunţat ca un duşman înrăit al poporului, legionar periculos şi „fascist

1 Dora Mezdrea, Nae Ionescu. Biografia. Vol. III. Editura „Istros”, Muzeul Brăilei, 2003, p. 227.
2 Vezi: „România literară”, nr. 32 şi 34, 17 şi 24 august 2007.

152
notoriu”, „ideolog al mişcării legionare”; totodată, în ultimele două (37-38) îşi fac loc unele
aprecieri pozitive, plecând de la prestigiul căpătat de marele istoric al religiilor pe plan mondial.
Spre sfârşitul anului 1954, Securitatea îşi îndreaptă atenţia asupra lui în scopul de a „fi folosit de
către noi în munca informativă”, cu toate că „lucrătorul operativ” care semnează referatul cu
pricina este de părere că „atitudinea lui duşmănoasă faţă de R. P. R.” îl face impropriu acestui
scop (documentul 38).
Între decembrie 1954 şi 4 octombrie 1962 nu figurează nici un document în dosarele
privitoare la Mircea Eliade de la Securitate (ceea ce, totuşi, nu înseamnă că n-au existat). Dacă ne
amintim că, din 1964, se petrece o oarecare liberalizare (până la tezele din 1971), vom înţelege
mai uşor atitudinea regimului comunist, continua sa nevoie de legitimare prin atragerea unor
intelectuali de prestigiul lui Mircea Eliade.
Observam că Securitatea a preluat de la vechea Siguranţă nu doar simple dosare de arhivă
cu valoare documentară, ci şi arsenalul acesteia de metode şi mijloace; în primul volum al seriei
noastre am văzut deja care erau acestea: supravegherea de către agenţi a subiectului, a rudelor şi
a prietenilor acestuia; culegerea de informaţii, de zvonuri, şi redactarea de note informative;
rezumarea scrierilor celui urmărit; interceptarea corespondenţei; ascultarea telefonului;
întocmirea unor planuri de măsuri pentru atragerea sau anihilarea acţiunilor celui urmărit. Nu
altele sunt „mijloacele de studiu folosite” de Securitate în cazul lui Mircea Eliade (doc. 38).
Din 1962, Mircea Eliade devine un obiectiv însemnat al Securităţii comuniste. Există
ofiţeri de securitate însărcinaţi special cu urmărirea lui, există „agenţi” informatori plătiţi,
recrutaţi din lumea academică sau dintre deţinuţii politici (până în 1964, desigur), există case
conspirative, există personalităţi marcante ale vieţii culturale trimise special la unele manifestări
culturale ale exilului, cu misiunea de a se întâlni cu Mircea Eliade, există cadre de formare a
informatorilor („instructaj general”, doc. 42); există „grupe operative” ale Securităţii în America
(doc. 95); există ofiţeri trimişi să se infiltreze în colonia românească din Chicago; există presiuni
asupra bisericilor româneşti de acolo; există instituţii culturale ale exilului infiltrate ori chiar
create de Securitate; există oficialităţi ale României însărcinate cu apropierea lui Mircea Eliade de
ţară (ambasadori la Washington); există intelectuali din ţară sau din exil desemnaţi să
corespondeze cu Mircea Eliade, pentru a-l determina să ia o anumită atitudine; există presiuni
asupra surorii lui Mircea Eliade, căreia i se îngăduie să-l viziteze, la Paris, cu condiţia de a-l
influenţa. Tot Securitatea este cea care aranjează („asistă”, doc. 57) vizita în ţară a unor
personalităţi din exil ca venind din partea unor asociaţii din străinătate, pe care le patronează
(Asociaţia „România”) (doc. 61).
Eforturile autorităţilor comuniste de câştigare a lui Mircea Eliade sunt vădite şi de
numărul mare al documentelor existente după 1962 (38 până în 1962, 83 până în iulie 1987); dar
şi de o serie de gesturi de bunăvoinţă faţă de ceea ce – Securitatea ştia – Mircea Eliade îşi dorea
mai mult: tipărirea cărţilor sale în ţara natală, începând de la un volum de proză (1969), până la
Istoria credinţelor şi ideilor religioase (1982); dar şi crearea unui centru de studii româneşti care să-i
poarte numele, căruia ar fi urmat să-i încredinţeze manuscrisele şi biblioteca sa – un proiect
rămas, din păcate, un simplu deziderat.
Nu trebuie însă să ne lăsăm înşelaţi de această atitudine „soft” a Securităţii faţă de Mircea
Eliade; în paralel, îi erau supravegheate rudele din ţară şi din străinătate, prietenii care l-ar fi
putut influenţa în sens opus intereselor Securităţii (precum Virgil Ierunca ori Monica Lovinescu);
erau, totodată, culese date care, la rigoare, s-ar fi putut întoarce împotriva lui, pentru a fi şantajat.
Şi aici atitudinea Securităţii este identică cu aceea a Siguranţei: de la refuzul ministrului Stoilov de

153
a-i acorda agrementul pentru numirea ca profesor la Sorbona, din 1945 (doc. 33), până la
şantajarea nepotului lui Mircea Eliade, Sorin Alexandrescu, căruia i se refuza prelungirea vizei
paşaportului de serviciu şi era ameninţat cu pierderea casei din Bucureşti (doc. 104).
Dacă înainte de 1970 notele informative privitoare la Mircea Eliade abundau de termeni
precum „fascist” ori „legionar”, după această dată tonul se schimbă, numele lui fiind urmat de
formula „savant de renume mondial”. Strategia guvernului comunist prevede: publicarea câtorva
cărţi, acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, acordarea titlului de
membru de onoare al Academiei – şi, bineînţeles, invitarea în ţară. Strădaniile de a-l aduce pe
Mircea Eliade în ţară se întind până în 1982, an în care savantul împlinea 75 de ani şi momentul
ar fi fost prielnic. Dar starea sănătăţii lui agravându-se, Eliade nu-şi va revedea niciodată ţara,
precum se ştie, până la mutarea sa la cele veşnice, în 23 martie 1986.
Ultimul document (121) este propunerea de închidere a acţiunii informative privitoare la
Mircea Eliade.
*
Înainte de a lăsa documentele însele să vorbească, am dori să mai subliniem câteva aspecte
privitoare la documentele perioadei comuniste. Ele vor naşte, nu ne îndoim, comentarii dintre
cele mai diferite referitoare la:
– atitudinea lui Mircea Eliade faţă de ţară vs. atitudinea lui faţă de puterea politică (una
care-l onorează şi-l înalţă în rândul martirilor demnităţii naţionale);
– identitatea „turnătorilor” din ţară şi din exil ai lui Eliade, care poate fi stabilită cu relativă
uşurinţă, prin detaliile pe care singuri le înfăţişează, privitoare la funcţiile pe care le deţin ori la
lucrările pe care le-au semnat;
– implicarea autorităţilor, până la cel mai înalt nivel, în recuperarea lui Mircea Eliade;
– implicarea instituţiilor statului comunist în acest proces etc.
Printre aspectele care ne-au uimit cel mai mult în înfăţişarea documentelor perioadei
comuniste, şi pe care nu am dori să-l lăsăm nesubliniat aici, se află cifrarea din ce în ce mai
accentuată, pe măsura creşterii anchilozei sistemului comunist, a stilului acestor documente. Ea
ar necesita, nu ne îndoim, un studiu contextual, al tuturor manifestărilor patologice ale instituţiei,
dintre care cel enunţat aici pare cel mai semnificativ.
Cifrarea începe, timid, de la Referatul din 3 decembrie 1954 (doc. 38), când lui Eliade i se
atribuie numele „Neamţu”; sunt, apoi, cifrate, desigur, numele informatorilor, cu toate că, de
foarte multe ori, identitatea lor este uşor de ghicit; am considerat necesar să-i inventariem pe toţi.
Sunt cifraţi, începând din 1971 (doc. 43) termeni ce trimit la:
– emigraţie („Vâlcea”, „Năsăud”, „Milcov”, „combinat”; „pensiunea ceahlăuană” pentru
„emigraţia românească”);
– localităţi, ţări ori continente („galaxia” pentru America; „Făgăraş” pentru Bucureşti ori
România; „Voila” pentru Chicago; „Hârlău” pentru Amsterdam; „Ceahlău” pentru România;
„Panciu” pentru Paris sau Franţa; „Brateş” pentru „Europa”; „Padina” pentru Franţa ori
Danemarca; „Voila şi ţările vest-dunărene” pentru „America şi ţările est-europene”; „Lotru”
pentru America; „Bereşti şi Băiţa” pentru Franţa şi ţările est-europene; „Vadu” pentru Chicago;
„Buşteni” pentru Bucureşti; „sector” pentru „ţară”, „stat” etc.);
– instituţii („conducerea Uzinei” pentru „conducerea Securităţii”; „Studio” pentru
„Securitate”; „orchestra făgărăşană” pentru „conducerea României”; „orchestra lotreană” pentru
„conducerea Americii”; „Meliţa” pentru postul de radio „Europa liberă”);

154
– funcţii, dintre care informatorul are cele mai multe denumiri cifrate: „sursă”, „fişier”,
„colaborator”, „pedagog”, „pilot”; agenţii sunt „statisticieni”; legionarii sunt „corbi” sau
„corbeni”; Ceauşescu este „coordonatorul şef”;
– termeni informativi, precum: „anexez” pentru „informez”; „telefonare” pentru „vizitare”;
„să acumuleze” pentru „să sosească”; „formează” pentru „ştie” sau „crede”; „a sintetiza” pentru „a
măguli”; „sintetizare” pentru „influenţare”; „şoferul poştei” pentru „curierul securităţii”;
„şantier” pentru „sector operativ”; „selectăm” pentru „opinăm”; „situaţii” pentru „măsuri”.
Interesant este că un termen, o dată cifrat, nu desemnează univoc o singură realitate, ci este
întrebuinţat pentru a desemna şi altele; de pildă, „Bodoc” pare a însemna atât Ministerul de
Interne, cât şi o publicaţie sau un post de radio („redacţia Bodoc”), dar şi capitala Belgiei (un
informator este la „doctorantură Bodoc”)
Cifrarea priveşte şi cifrele însele (practică curentă a sistemelor de informaţie), notate prin
litere; dar şi aici o literă nu redă întotdeauna aceeaşi cifră; astfel: r = 0; c = 1; o = 7; a = 9; n = 8
sau 2; h = 2; s = 4; e = 3; i = 6; t = 9 sau 0; l = 2; b = 1; u = 5.
*
Un alt aspect pe care nu am dori să-l lăsăm nesubliniat priveşte valoarea documentară a
notelor informative, a referatelor din dosarele pe care le examinăm. Există în ele numeroase
inadvertenţe, datări greşite, atribuiri false. Pe cele mai multe le-am semnalat prin: (sic!) Pe cei ce
se vor grăbi să scoată din ele dovezi irefutabile privitoare, de pildă, la opţiunea legionară a lui
Mircea Eliade, îi atenţionăm că, pentru Siguranţă şi pentru Securitate deopotrivă, termenul
„legionar” este unul generic, nedesemnând în mod obligatoriu apartenenţa la mişcarea legionară.
Apoi, multe dintre notele informative, mai ales dinainte de 1947, reprezintă zvonuri culese pe
seama celui urmărit, de care se îndoiau chiar cei ce le culeseseră. Mai mult decât atât, un
formular imprimat al Direcţiei Generale a Poliţiei, Corpul Detectivilor, din 23 iulie 1943, ne
înştiinţează că agentul era obligat să evalueze singur veridicitatea celor culese, deoarece prezintă,
pe lângă antetul imprimat, în partea stângă a paginii, următoarele şapte variante:
1. Zvon
2. Sursă dubioasă
3. Sursă serioasă
4. Neverificată
5. Verificată
6. Sigură
7. Probabilă.
(C. N. S. A. S., I[nformativ] 73552/vol. 1, fila 357.)
Prin urmare, înaintea fiecărui document sunt necesare o carteziană îndoială şi un examen critic.
Iată de pildă, cu privire la Mircea Eliade, vom afla din aceste documente informaţii
precum: a fost colaborator al Gestapo-ului şi al Serviciului de Spionaj Englez (doc. 38), lucru
nedemonstrat până în prezent.
Altă categorie de informaţii false sunt cele difamatorii, cum ar fi, de pildă, cele privitoare la
fiica primei sale soţii (doc. 38); când aceeaşi informaţie o regăsim însă în documentul informativ
(40) pe care-l furnizează Securităţii un condamnat politic la 18 ani de muncă silnică, în
Penitenciarul Aiud, pe nume Dancu I. Cristofor, nu putem decât să constatăm ravagiile
procesului de reeducare din închisorile comuniste asupra conştiinţei insului.

155
Acuzând societatea burgheză, el o preaslăveşte pe cea în care trăia (fără s-o fi cunoscut, în
fond, decât după gratii); „prin analiza critică şi obiectivitatea căpătată datorită procesului de
reeducare” scrie deţinutul Dancu într-un perfect limbaj de lemn, el crede că poate pune în seama
lui Mircea Eliade, dar şi a lui Nae Ionescu, nenumărate aberaţii, precum: Eliade s-ar afla „în
plasa finanţărilor capitalist burgheze”; „Nae Ionescu a fost nenorocirea lui Mircea Eliade, pe care
l-a alterat pînă la a-l desfiinţa”; „Nae Ionescu i-a plasat drept soţie pe una din fostele lui
amante”; „Giza ar fi luat, în viaţa lui Mircea Eliade, în întregime, locul mamei sale”; Eliade ar fi
fost „mentor” în Garda de Fier; sau: „o rezolvare largă a vieţii lui materiale era visul lui”; şi
exemplele ar putea continua.
*
În sfârşit, câteva cuvinte despre felul în care relaţia cu totul specială dintre Mircea Eliade şi
Nae Ionescu se evidenţiază din documentele de faţă.
Ele confirmă, dacă mai era necesar, devotamentul fără de margini al discipolului faţă de
Maestrul său. Există, în ultimii ani, încercări, nu puţine, de a-l scoate pe Mircea Eliade de sub
influenţa „nefastă” a lui Nae Ionescu (precum se poate vedea, acesta este punctul de vedere al
Securităţii) şi de a acredita lipsa de interes crescândă a lui Eliade faţă de memoria Dascălului
său 3 . Născute din dorinţa de a-l „purifica” pe Mircea Eliade de orice „influenţă nefastă”, aceste
încercări, onorabile atunci când sunt născute din iubire, rămân, totuşi, dacă le judecăm din
perspectiva adevărului istoric, la recuzita acesteia.
„Legionarizarea” discipolilor de către Maestru – o sinistră teză stalinistă, perpetuată până
astăzi – este, aşa cum arătam pe bază de documente în ultimele două volume ale Biografiei..., o
imposibilitate de fapt.
Se ignoră, pe de o parte, însăşi semnificaţia lucrării spirituale a acestui maestru, deschizător
de drumuri şi eliberator al minţilor, refractar oricărui dogmatism şi oricărei siluiri a spiritului,
care a rămas în conştiinţa discipolilor săi tocmai ca un călăuzitor al fiecăruia către sine însuşi. Ca
şi dimensiunile reale ale gândirii acestui filosof, aşa cum reies din întregul operei sale 4 , care,
departe de a ieşi din sau de a putea fi ataşată vreunei ideologii, îşi are rădăcinile în ethosul
românesc, fiind de o complexitate şi de o adâncime pe care nici nu le bănuim. Totodată, se
ignoră faptul – de asemenea demonstrat de noi fără putinţă de tăgadă – că nu există nici un
document de arhivă, ori scris şi semnat de Nae Ionescu pe durata întregii sale vieţi, care să poată fi
considerat de apartenenţă legionară. (Ceea ce C. Papanace a publicat, după moartea lui Nae Ionescu,
cu titlul, dat de el, Fenomenul legionar, este o făcătură 5 .)
Se ignoră, în al doilea rând, personalitatea fiecăruia dintre discipolii lui Nae Ionescu, la
care ne raportăm astăzi ca la nişte autorităţi culturale de prim rang, care, departe de a fi nişte
fantoşe cu care poţi face ce doreşti, erau capabile de discernământ şi de decizie proprie. După

3 Le-am inventariat în paragraful dedicat lui Mircea Eliade din capitolul final (Moştenirea spirituală. Şcoala de
filosofie Nae Ionescu) al lucrării noastre, Nae Ionescu. Biografia. Vol. IV. Editura „Istros”, Muzeul Brăilei, 2005,
p. 520-530.
4 Dintr-o ediţie de Opere ale lui Nae Ionescu (ce ar urma să cuprindă 16 volume, fiecare de peste 4-500 de

pagini), începută în 1999 cu volumul VI (primul din seria de publicistică), nu au apărut până astăzi decât patru
volume (vol. I în 2000; vol. VII în 2002; vol. II în 2005), la edituri marginale şi cu tiraje confidenţiale. Şi
aceasta nu neapărat din nevrednicia celor doi editori...
5 Vezi capitolul: Rechiziţionarea postumă de către legionari, în lucrarea noastră, Nae Ionescu. Biografia. Vol. IV. Editura

„Istros”, Muzeul Brăilei, 2005, p. 410-432.

156
cum arătam în acelaşi loc, interesul mai mult sau mai puţin marcat ori lipsa de interes, apar-
tenenţa sau neapartenenţa discipolilor lui Nae Ionescu la mişcarea legionară trebuie examinate
pentru fiecare caz în parte şi nicidecum colectiv. Dacă la unii a lipsit cu totul acest interes (ex.
Petru Manoliu, Mircea Vulcănescu), la alţii a fost conjunctural, manifest după instaurarea
guvernării legionare, în 6 septembrie 1940, şi soldat cu beneficii publice (ex. Emil Cioran), iar la
alţii a survenit mult timp după trecerea maestrului la cele veşnice, fără beneficii pentru sine (ex.
Constantin Noica); la alţii, cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Nae Ionescu (este mai ales cazul
celor formaţi în Frăţiile de Cruce, pe vremea studiilor liceale, precum D. C. Amzăr).
În ceea ce-l priveşte pe Mircea Eliade, deşi se disculpă, în Memoriile sale, vorbind despre o
solidarizare cu ideile dascălului său, ne îndoim că lucrurile stau aşa. Documentele din arhiva
Siguranţei pe care le reproducem în continuare arată, dimpotrivă, că Eliade (şi nu Nae Ionescu)
era prezent în preajma unor personalităţi mai mult sau mai puţin reprezentative ale mişcării,
atribuindu-i-se chiar apartenenţa la un „serviciu de legătură pe întreaga Capitală” (doc. 5, 6) şi
fiind considerat a fi făcut parte „din cuibul «Ceahlăul», «Familia», «Axa», «Grupul VII, Corpul
Răzleţi»” (doc. 31), sau „încadrat în grupul scriitorilor şi poeţilor de sub conducerea profesorului
Radu Demetrescu-Gyr” (doc. 25, 31, 35, 36, 37, 38).
De asemenea, semnalarea lui Mircea Eliade la Casa verde, în vara anului 1933 (cf. supra),
nu are nici o legătură cu Nae Ionescu, ci cu colegii săi de generaţie. Acesta este motivul pentru
care considerăm că Eliade datorează mult prezenţei sale în unele structuri ale legiunii amiciţiilor
de pe vremea liceului cu unii dintre adevăraţii teoreticieni şi tacticieni ai legiunii, precum
M. Polihroniade şi Chr. Tell.
Un semn de întrebare se cuvine a fi ridicat şi înaintea informaţiei, descoperite de noi în
fondul Ministerul de Interne de la Arhivele Naţionale ale României, conform căreia Mircea Eliade
ar fi candidat pe listele legiunii în decembrie 1937, fiind ales deputat de Sălaj 6 , pe care nu o
confirmă nici un alt document, mai cu seamă listele oficiale cu rezultatele alegerilor. (Reamintim că
Nae Ionescu nu doar că nu a candidat, dar, ca să nu existe nici un dubiu asupra atitudinii sale, a
plecat încă de la sfârşitul lunii noiembrie în Germania, urmând să-şi trateze fractura unui braţ.)
Rămâne însă mai presus de îndoială faptul că Eliade a semnat, la sfârşitul anului 1937 – începutul
anului 1938, în „Vremea”, „Buna Vestire”, „Sânziana” ori „Iconar”, o serie de articole din care nu
lipseşte cuvântul „legionar” (şi, iarăşi, nu în reapărutul „Cuvântul”, al lui Nae Ionescu); dar rămâne
o întrebare: în ce măsură pot fi ele considerate ca fiind doctrinare?
Numele lui Nae Ionescu este prezent în multe din notele informative ale Siguranţei şi ale
Securităţii în legătură cu Mircea Eliade; simpla reproducere a acestor contexte va aduce un spor
de înţelegere asupra relaţiei acestor două mari figuri ale spiritualităţii româneşti. Astfel, se
vorbeşte despre Eliade ca „asistent onorific la Catedra de Metafizică şi Logică” (doc. 25, 36, 52);
de Eliade ca editor al volumului lui Nae Ionescu, Roza vânturilor (doc. 25); ca participant la
înmormântarea lui Nae Ionescu şi editor al scrierilor postume sau al cursurilor lui (doc. 30, 31,
33, 35, 38); ca „intim colaborator al lui Nae Ionescu” (31, 35, 39) sau despre absenţa oricărei
„manifestări politice pe vremea cât Mircea Eliade a fost lângă Nae Ionescu” (doc. 33); se
aminteşte apoi de calitatea lui de colaborator la „Cuvântul” de pe vremea când era elev (doc. 36,
55); de aceea de beneficiar al unei burse de la statul român „prin intervenţia lui Nae Ionescu”
(doc. 36, 39); apoi, se aminteşte despre numărul special al revistei „Prodromos”, închinat lui Nae
Ionescu la 30 de ani de la moarte, la care Eliade are importante contribuţii (doc. 48), şi, iarăşi, de
calitatea de „student al lui Nae Ionescu” (doc. 68).

6 Vezi documentul în lucrarea noastră, Nae Ionescu. Biografia. Vol. IV. Ed. cit., p. 324.

157
Cel din urmă document (53) în care apare numele lui Nae Ionescu în legătură cu acela al
lui Mircea Eliade este, probabil, şi cel mai însemnat; datează din 19 mai 1972 şi istoriseşte
supărarea lui Mircea Eliade că, la publicarea în ţară, din interviul pe care i-l dăduse lui Adrian
Păunescu au fost eliminate „pasagiile pe care le consideram centrale în convorbirile noastre –
pentru că vorbeau despre formaţia mea intelectuală, şi, deci, despre influenţa profesorului Nae
Ionescu, învăţătorul meu şi al generaţiei mele”.
Supărarea lui Eliade, care a ţinut să publice în unele reviste ale exilului rectificarea şi chiar
textul întreg al interviului, este o mărturisire de credinţă, făcută, iată, în amurgul vieţii.
Ea are o urmare cu totul neaşteptată din partea unui alt discipol al lui Nae Ionescu, ce trăia
în ţară, şi pe care o vom dezvălui atunci când vom publica documentele privitoare la Constantin
Noica, aflate în arhiva Securităţii.

Dora MEZDREA

Documente
1
337/N. 114
15 03 1972, 08,00
„VÎLCEA”
URGENT
N. 114

Recent, am avut o discuţie cu profesorul MIRCEA ELIADE, la Chicago, împreună cu tovarăşul


IONIŢĂ GHEORGHE.
Mircea Eliade a manifestat mult interes în a avea contacte deschise cu noi, explicîndu-ne că el se
consideră român şi că niciodată nu va uita patria de origină. El ar dori să viziteze România, însă îi
pare rău că lucrările sale nu sînt publicate la noi. Din această cauză, el are rezerve în ceea ce priveşte opor-
tunitatea vizitei în ţară. Editurile academice din întreaga lume îi publică lucrările, chiar şi în U.R S.S. şi
Polonia se publică lucrările sale.
Consideră că el personal are o atitudine loială faţă de ţară şi ne-a exemplificat că pe absolut toţi
scriitorii, studenţii şi poeţii care au venit în „GALAXIA” şi l-au căutat i-a primit, i-a sprijinit şi i-a
prezentat la diverse universităţi. Niciodată nu a atacat regimul nostru şi nici nu o să-şi defăimeze ţara
de origină, dar doreşte să se vorbească de opera sa, care este cunoscută şi apreciată în întreaga lume.
În prezent, lucrează la o sinteză a istoriei miturilor şi religiilor (circa 500 de pagini). La această operă
lucrează de peste 20 de ani.
Am propus conducerii „Uzinei”:
1) să se reexamineze posibilitatea ca unele lucrări ale lui MIRCEA ELIADE să fie publicate de
editurile noastre;
2) să se analizeze oportunitatea alegerii sale ca membru al Academiei Republicii Socialiste
România şi să fie invitat în ţară.
Venirea lui MIRCEA ELIADE în ţară ar însemna o serioasă lovitură pentru elementele
legionare şi reacţionare, care exercită o influenţă permanentă de a nu se avea contacte cu noi.
Mircea Eliade remarca faptul că academicianul Alexandru Rosetti din Bucureşti „este cel mai
bun prieten al său”.

158
Vom transmite lui MIRCEA ELIADE gazeta „Contemporanul” din 10 martie a. c., unde se publică
articolul Un român în America, de Adrian Păunescu*, care l-a vizitat pe Mircea Eliade în „GALAXIA”.
Vom continua activitatea de influenţare a lui pe multiple planuri şi căi şi vom raporta de urmare.
Sfîrşit
ss/„PANAITESCU”
9796
16 martie 1972, 04,30
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/1, f. 91-92; dactilogramă.

Rezoluţii:
Să ne ocupăm de această acţiune.
Semnătură indescifrabilă
S-a răspuns la 25 03 72, în sensul că se ocupă M. A. E. Noi să ne ocupăm de infl[uenţarea] lui
M. Eliade să aibă o atitudine corectă şi să acţ[ioneze] împotriva leg[ionarilor] şi iredentiştilor.
Semnătură indescifrabilă
*
Vezi: Adrian Păunescu, Un român în America, în „Contemporanul”. Săptămînal politic-social-cultural
editat de Consiliul Cultural al Educaţiei Socialiste, f. an, nr. 11 (1322), 10 martie 1972, p. 1 („Cetatea”).
În pagina 2 începe publicarea interviului: Mircea Eliade, „Scriu în limba română, limba în care visez” (continuă
în numărul viitor).
Despre vizita lui Păunescu, petrecută la sfârşitul lunii ianuarie a anului 1971, Eliade nu scrie nimic în
Jurnalul său.

„NĂSĂUD”
FULGER
970-M-210
19 5 72, 18,15
M-310
Vă informăm următoarele:
Recent, tuturor intelectualilor români din emigraţie li s-a trimis din Franţa, în numele lui
MIRCEA ELIADE o circulară, care a produs asupra acestora o deosebită impresie, Mircea Eliade
bucurîndu-se de o mare simpatie în toate cercurile emigraţiei, de toate nuanţele politice.
Circulara amintită este tipărită de redacţia „Revistei româneşti de cultură” intitulată „Ethos”, din
Paris – 60, Alées A. Briand – 91 – Corbeil, France.
După cum se arată în material, textul circularei se publică la rugămintea lui Mircea Eliade şi
conţine, în esenţă, următoarea declaraţie a acestuia:
A citit cu mare atenţie convorbirile publicate de Adrian Păunescu în revista „Contemporanul”
din 10 şi 17 martie 1972. Mircea Eliade declară că ar fi acceptat să dea acest interviu în iarna anului
1971, cu o condiţie: „textul va apărea integral sau nu va apărea deloc”. Adrian Păunescu şi-ar fi dat
cuvîntul de onoare că această condiţie va fi respectată.
Recent, Adrian Păunescu „a acceptat publicarea unui text trunchiat, care schimbă radical sensul
interviului”, fiind eliminate „pasagiile pe care le consideram centrale în convorbirile noastre – pentru
că vorbeau* despre formaţia mea intelectuală, şi, deci, despre influenţa profesorului Nae Ionescu,
învăţătorul meu şi al generaţiei mele. Au mai fost, de asemenea, eliminate pasagiile în care discutam
despre Emil Cioran, Eugen Ionescu, Dan Botta şi Mircea Vulcănescu, ca să nu mai vorbesc de
referinţele la scrierile mele de istoria religiilor şi filosofia culturii”.

159
„Asemenea omisiuni, care schimbă sensul interviului, mă silesc să republic textul integral, într-una
din revistele româneşti care apar în Occident”, declară Mircea Eliade.
În cercurile emigraţiei, îndeosebi în rîndul intelectualilor, se aşteaptă acum cu nerăbdare publicarea
textului integral al interviului.
Acest eveniment, în cercurile emigraţiei din „Năsăud” şi Paris, este apreciat ca fiind, incontestabil, un
mare pas înapoi din partea lui M. Eliade, în ce priveşte apropierea sa faţă de ţară, cu serioase consecinţe
asupra acţiunii de cîştigare a intelectualilor din emigraţie pentru cauza Republicii Socialiste România.
Aceleaşi cercuri apreciază, de asemenea, că, pînă la această reacţie a lui M. Eliade, acesta – cu tot
trecutul lui legionar – a avut, în ultimul timp, o purtare patriotică curajoasă, dînd piept cu legionarii şi
toţi reacţionarii care-l atacau ca trădător, mai ales în legătură cu comportarea sa în problema
Societăţii Academice Române şi în problema colaborării cu intelectualii individuali şi forurile
culturale din ţară. De aceea, emigraţia consideră că este vorba, incontestabil, de o gafă condamnabilă
a lui Păunescu sau a celui care poartă răspunderea pentru acest caz, care devine cu atît mai grav cu
cît Eliade posedă banda cu textul real al interviului.
De asemenea, se apreciază că mai grav decît publicarea parţială a interviului este articolul lui Adrian
Păunescu, apărut, oarecum, ca un comentariu la interviu, pe prima pagină a revistei „Contemporanul”,
în acelaşi număr în care a apărut şi interviul. În acest articol, Păunescu a afirmat că Eliade ar fi
declarat că el l-ar propune pe preşedintele României, Nicolae Ceauşescu, pentru premiul Nobel
pentru pace, ceea ce Eliade – fără a preciza chestiunea în actuala circulară – o contestă cu toată
hotărîrea, fiind decis să atingă şi această problemă în numărul viitor al „Revistei scriitorilor”**,
organul Societăţii Academice Române sau într-o altă revistă a emigraţiei***, unde va publica şi textul
integral al interviului amintit.
– urmează sursa –
ss. „Suceveanu”
18516
20 5 72, 13,00
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/1, f. 82-84; dactilogramă.

Rezoluţii:
Tov. Pescaru
Rog a nota pentru conducere în acest caz. Termen: 27 V 72
22 05 72
Tov. Petrescu, Munteanu, Negulescu
Executare în termenul ordonat.
Semnătura indescifrabilă
23 05 72
T. Balinu şi S. 6
SS. Doicaru
T. Ardeleanu
Să facem o notă pt. conducere cu această problemă.
SS Bărbulescu
Exploatat în nota privind reacţia lui M. Eliade – valoare documentară.
Locot. col. Pleşoianu
* În dactilogramă, greşit, „valoarea”.
** Mircea Eliade, O dezminţire, în „Revista scriitorilor români”, [an IX], nr. 10, 1971.
*** Vezi: Mircea Eliade, Dezminţire, în „Limite”, an II, nr. 8, 17 martie 1972, p. 3; Cenzurarea şi modificarea

textului lui Mircea Eliade, în „Limite”, an II, nr. 9, aprilie 1972, p. 8-9; nesemnat.

160
V3/F
Nr. F-100/30052/11/30 03 76

STRICT SECRET
ex. unic
SE APROBĂ,

NOTĂ–RAPORT

În cadrul acţiunii de atragere a emigraţiei române pe poziţii loiale, a fost luat în preocupare
profesorul universitar MIRCEA ELIADE, în vederea influenţării pozitive a determinării sale de a
susţine interesele R. S. România în străinătate şi de a lua poziţie împotriva activităţii duşmănoase
desfăşurate de elementele ostile.
Doctor în litere şi filosofie, membru al Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe, posesor al titlului
de Doctor honoris causa al Universităţii din Yale–Connecticut din S. U. A. şi al Universităţii Sorbona
din Paris, profesor la Universitatea din Chicago, MIRCEA ELIADE este apreciat şi se bucură de
prestigiu atît în rîndul oamenilor de ştiinţă din străinătate cît şi al emigranţilor români.
Aflîndu-se sub influenţa unor elemente duşmănoase şi necunoscînd realitatea şi marile prefaceri
din ţară, pînă în anul 1964 el a avut o atitudine ostilă R. S. România. Treptat însă, a început să adopte
o poziţie mai realistă faţă de ţara noastră, nutrind chiar dorinţa de a o vizita.
În ultimii ani, MIRCEA ELIADE a fost contactat de mai multe personalităţi ale culturii
româneşti care şi-au desfăşurat activitatea în S. U. A. şi de către reprezentanţi ai ambasadei noastre
din Washington. În discuţiile avute, a făcut deseori referiri elogioase la adresa politicii externe a
statului nostru, asupra realizărilor economice şi tehnico-ştiinţifice din România. Totodată, şi-a
manifestat scepticismul în legătură cu o eventuală vizită a sa în ţară, fiind surprins de faptul că nu l-a
invitat nimeni mod oficial, întrucît el nu este omul care să vină „pe uşa din dos”, ca invitat al unor
cunoştinţe. Ca atare, doreşte ca vizita să fie oficială, la nivelul valorii sale, recunoscute pe plan
mondial, şi nu ca o simplă persoană particulară.
Începînd din anul 1967, revistele „Secolul XX”, „Tribuna”, „Cronica” şi „Amfiteatru” au
publicat unele lucrări literare ale lui MIRCEA ELIADE. El îşi exprimă însă mîhnirea că lucrările sale
de valoare mondială, unanim recunoscute în străinătate, n-au fost traduse şi publicate în ţară, iar cele
mai vechi nu se mai găsesc decît în anumite anticariate şi că se scriu doar articole critice, după
părerea lui „nefondate”, pentru că cei care le scriu „nu cunosc fondul problemei”.
Fiind contactat în S. U. A., la sfîrşitul anului 1975, de către „sursa” „GELU BARBU”, MIRCEA
ELIADE a manifestat multă receptivitate la propunerile pe care acesta i le-a făcut, legat de
publicarea în ţară a unor lucrări, ce ar urma să le realizeze în comun şi pe linia apropierii sale faţă de
România. În acest sens, el a oferit textul unei piese despre C. BRÂNCUŞI, pentru a fi pusă în scenă
de teatrele din ţară, în cadrul sărbătoririi centenarului naşterii marelui sculptor român.
Textul acesteia a fost trimis de autor în ţară, prin „GELU BARBU”, care a luat legătura cu
tovarăşul C. MITEA, de la Consiliul Culturii, şi ulterior, la indicaţia noastră, cu regizorul D.
CERNESCU şi dramaturgul H. LOVINESCU, determinînd includerea piesei respective în
repertoriul teatrului C. I. Nottara.
Avînd în vedere că, în cadrul discuţiilor purtate cu „GELU BARBU”, MIRCEA ELIADE a dat de
înţeles că ar fi dispus să participe la premiera acestei piese – dacă, bineînţeles, va fi invitat – propunem
ca, în vederea realizării aducerii în ţară a lui MIRCEA ELIADE, să se întreprindă următoarele măsuri:
– pe cale oficială, prin Consiliul Culturii, se va acţiona în vederea sprijinirii şi urgentării punerii în
scenă a piesei lui MIRCEA ELIADE de către teatrul C. I. Nottara. În acelaşi scop, prin „sursa”
„GELU BARBU”, se va desfăşura activitate de influenţă şi asupra lui H. LOVINESCU;

161
– venirea în ţară a lui MIRCEA ELIADE va fi pregătită prin publicarea unor articole favorabile,
referitoare la personalitatea sa şi a activităţii literare desfăşurate, în publicaţiile „Amfiteatru”,
„Contemporanul” etc.;
– obţinerea avizului Consiliului Culturii şi determinarea editurii [necompletat în original] să
publice piesa lui MIRCEA ELIADE, cu ocazia sărbătoririi centenarului naşterii lui C. BRÂNCUŞI;
– prin lectoratul „VIDRA”, un exemplar din acest volum îi va fi înmînat lui MIRCEA ELIADE,
cu care ocazie se va proceda şi la invitarea sa oficială în ţară, să participe la premiera piesei.
În vederea realizării unei mari apropieri şi creării climatului favorabil aducerii sale în ţară, „sursa”
„GELU BARBU” va fi instruită să continue corespondenţa cu MIRCEA ELIADE, în vederea
realizării celor două proiecte stabilite în comun:
– va pregăti şi va trimite lui MIRCEA ELIADE un album cu fotografii, reprezentînd bisericile
din România, incluzînd şi ultimele descoperiri arheologice, din perioada sec. I-IV e. n., la care
MIRCEA ELIADE s-a hotărît să redacteze textul explicativ corespunzător, lucrare prin care să se
contribuie la susţinerea continuităţii poporului român pe acest teritoriu;
– va pregăti condiţiile necesare efectuării fotografiilor pentru volumul Ierusalimul – oraşul celor trei
religii, al cărui text urmează să fie redactat de MIRCEA ELIADE, lucrare ce va fi dată unei edituri
din ţară spre publicare.
Prin „GELU BARBU” se va acţiona asupra sorei lui MIRCEA ELIADE, pentru a o determina
să-şi influenţeze fratele să vină în ţară.
N. Coman
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/1, f. 113-115; dactilogramă.

HISTORY OF
RELIGIONS

Editors: Mircea Eliade/ Joseph M. Kitagawa/ Jonathan Z. Smith


Editorial Assistents: John Clifford Holt/ Eugene V. Gallagber

AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPARATIVE HISTORICAL STUDIES

Editorial Office: Swift Hall, University of Chicago, 1025-35 E. 58th Street, Chicago, Ilinois,
60637 • Publisher: University of Chicago Press

28 aprilie 1977

Stimate domnule Preşedinte,

Îmi cer iertare pentru întârzierea cu care răspund scrisorii Dumneavoastră din 1 martie, expediată
de la Washington, la 22 martie, de domnul ambasador Nicolae N. Nicolae. Datorită bolii cumnatei
mele, soţia mea şi cu mine ne-am întors de la Paris la începutul lui aprilie şi de atunci am fost hărţuit de
treburi şi necazuri.
Vă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-o faceţi din partea prezidiului Academiei, de a vizita
ţara. Îngăduiţi-mi să vă mărturisesc, cu toată sinceritatea, principalul motiv pentru care nu o pot
accepta: ignorarea sistematică a scrierilor mele literare, istorice şi filosofice în România. Am publicat
peste cincizeci de volume, traduse în 14 limbi, printre care poloneza, serbo-croata şi maghiara.
Numai în „ediţiile de buzunar” s-au tipărit aproape 1 500 000 de exemplare. Majoritatea acestor cărţi

162
sunt inaccesibile în ţară. Adaog că au apărut trei monografii şi peste douăzeci de teze de doctorat
despre diversele aspecte ale operei mele şi alte cinci volume vor apare anul acesta în U. S. A., Franţa,
Olanda şi Italia. În privinţa studiilor şi articolelor care mi s-au dedicat, nu le mai ţin de mult
socoteala: le înregistrează un harnic bibliograf american.
În România, dimpotrivă, scrierile mele, vechi şi noi, sunt trecute sub tăcere. O dată la doi, trei
ani, apar mici articole, de obicei în revistele din provincie. Ştiu că această ignorare sistematică nu se
datoreşte lipsei de interes al criticilor faţă de lucrările mele. Mi-au parvenit mai multe studii critice,
semnate de autori notabili, care n-au putut vedea lumina tiparului.
Ar fi multe de spus, dar mă opresc aici...
În speranţa că aţi înţeles amărăciunea cu care am scris aceste pagini, vă rog, să primiţi, domnule
Preşedinte, expresia deosebitei mele consideraţii.
Mircea Eliade
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/1, f. 139-141; manuscris.

006814/23 2 82
STRICT SECRET
ex. unic
NOTĂ

Reorganizarea Societăţii de Orientalistică în Bucureşti şi hotărîrea adoptată ca preşedinte de


onoare să fie profesorul MIRCEA ELIADE din S.U.A. sînt comentate în mod elogios de către
oameni de cultură din emigraţia originară din România.
Ideea potrivit căreia această societate ar urma să evidenţieze aportul culturii române ca punte de
legătură între cultura occidentală şi cea orientală, precum şi contribuţia adusă la cultura şi civilizaţia
universală este acceptată fără rezerve de către personalităţi culturale din străinătate.
MIRCEA ELIADE, într-o discuţie telefonică avută recent cu filosoful CONSTANTIN
NOICA, şi-a dat acordul să fie preşedinte de onoare al acestei societăţi, afirmînd că va sprijini, prin
toate mijloacele de care dispune, difuzarea culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate. El a sugerat,
dacă este posibil, ca această societate să funcţioneze în casa sorei sale din Bucureşti, unde există
spaţiu corespunzător pentru ţinerea şedinţelor, cît şi pentru amenajarea unei biblioteci de referinţă.
Această soluţie se impune şi pentru faptul că societatea nu are un sediu propriu de funcţionare.
Ca obiectiv imediat, după opinia lui MIRCEA ELIADE, ar fi valorificarea acelor lucrări realizate de
orientalişti din ţară, precum şi din străinătate, care să ajute la înţelegerea aportului românesc la cultura
universală. MIRCEA ELIADE vede în perspectivă şi editarea de către Societatea de Orientalistică a unei
reviste proprii, gîndindu-se în special la reeditarea publicaţiei „ZAMOLXIS”, al cărui editor a fost.
CONSTANTIN NOICA şi-a exprimat opinia că această acţiune, care este legată intrinsec de
concepţia filosofică a lui MIRCEA ELIADE privind cultura românească, va contribui în mod direct
la apropierea lui şi nu exclude ca MIRCEA ELIADE să efectueze o vizită în ţară, ca invitat al
Societăţii de Orientalistică.
Propunem să fie informat tovarăşul PETRU ENACHE, secretar al C. C. al P. C. R.
Nesemnată
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/2, f. 171-172; dactilogramă.

Rezoluţie:
Tov. lt. col. Bucur
Folosiţi datele la nota operativă adecvată.
Semnătură indescifrabilă

163
STRICT SECRET
Ex. nr. 1
100/0047146 din 3 septembrie 1982

NOTĂ

Cu ocazia unei călătorii efectuate în Franţa, o „sursă” a unităţii noastre a vizitat pe MIRCEA
ELIADE la reşedinţa sa din Paris. În cadrul discuţiilor purtate, acesta îşi exprima regretul că acum ar
fi la „index” în România, nefiind agreat de oficialităţi, motiv pentru care, din primăvara acestui an,
lucrările lui nu au mai fost publicate. Nu a dat explicaţii asupra cauzelor ce au determinat adoptarea
acestei atitudini. Pe parcursul mai multor ore, cît a durat întîlnirea, nu a făcut afirmaţii ostile în ce
priveşte politica partidului şi statului nostru. S-a arătat un foarte bun cunoscător al literaturii
contemporane din R. S. România, literatură pe care o apreciază şi o analizează prin prisma
specialistului, fără interpretări de natură politică. A afirmat că se află în exil datorită unor accidente
biografice, dar rămîne toată viaţa legat de limba şi meleagurile natale. Îşi exprimă convingerea că cei
care încearcă să-şi schimbe limba îşi pervertesc gîndirea, deoarece noua situaţie impune acest lucru.
S-a interesat de unii scriitori din ţară (IOAN ALEXANDRU, MARIN SORESCU), susţinînd că a
intervenit pentru prozatorul ŞTEFAN BĂNULESCU să i se acorde o bursă în R. F. Germania pe
timp de un an de zile. Nu şi-a exprimat intenţia de a vizita România şi nici „sursa” nu a abordat acest
subiect, deoarece priveşte cu suspiciune persoanele care pun în discuţie această temă. Este foarte
sensibil la ecoul ce-l are (sic!) în rîndul cititorilor lucrările sale literare, mai mult chiar decît opera
ştiinţifică.
Tot cu acest prilej, informatorul a constatat că MIRCEA ELIADE este „păzit cu străşnicie” de
familia IERUNCA. Dacă cineva din ţară doreşte să intre în contact cu el, poate realiza acest lucru
numai prin sus-numiţii, care îi cunosc programul pînă la detaliu. Deşi MIRCEA ELIADE nu
împărtăşeşte în totalitate punctele de vedere ale lui VIRGIL IERUNCA şi (sic!) MONICA
LOVINESCU, singurele lui surse de informare despre problemele din ţară sînt persoanele
respective. De altfel, în această vară, MONICA LOVINESCU i-a însoţit pe soţii ELIADE în
vacanţa ce au petrecut-o în sudul Franţei, pentru refacerea sănătăţii doamnei ELIADE, care tocmai
ieşise din spital.
MIRCEA ELIADE este caracterizat de majoritatea românilor din emigraţie ca un egocentric,
care nu se ocupă de nimic altceva decît de persoana lui şi de scris; se pare că este resentimentul
împotriva omului care nu s-a angajat în meschinele lor probleme şi conflicte.
MONICA LOVINESCU şi VIRGIL IERUNCA nu-i pot ierta faptul că a acceptat să fie
publicată opera sa în România, motiv pentru care îl critică în discuţiile purtate cu alţi interlocutori.

Nesemnată
C. N. S. A. S., Fond: S. I. E., dosar 167/2, f. 178-179; dactilogramă.

(Din volumul în curs de apariţie: Nae Ionescu şi discipolii săi filosofici în arhiva Securităţii. Volumul
II: Mircea Eliade. Prezentarea, selecţia şi îngrijirea textelor: Dora Mezdrea.)

164

S-ar putea să vă placă și