Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Pentru acordarea disponibilitii denumirii

Solicitantul:
- Numele/Denumirea .....................................................
- Domiciliul/Sediul ....................................................
Categoria de persoana juridic fr scop patrimonial (asociaie, fundaie, federaie) pentru care se
solicit verificarea ...............
Denumirea a crei verificare se solicit ............................
Temeiul juridic al cererii: Ordonana Guvernului nr. 26/2000
Tariful achitat ........... lei, conform *nr. chitana+ .............
Data:
Semnatura solicitantului