Sunteți pe pagina 1din 8

Test Timisoara teorie 1-4

1. Analiza elementar calitativ urmrete n final: A. Aflarea formulei moleculare B. Separarea si identificarea substantei respective C. Transformarea substantei in alti compusi D. Identificarea speciilor atomice din substanta organica studiata E. Nici o afirmatie de la A la D nu este corecta. 2. Identificarea sulfului in compusi organici prin procedeul mineralizarii are la baza transformarea lui in: A. Sulf elementar B. Ioni sulfura C. Dioxid de sulf D. Trioxid de sulf E. Ioni tiosulfat. 3. Numarul minim de atomi de carbon continut de un cicloalcan care are in molecula toate tipurile de atomi de carbon (inclusiv nular) este: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8. 4. Bromofenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: A. B. C. D. E. 10 9 8 7 6.

5. Distilarea poate fi folosita ca metoda de separare in cazul urmatorului amestec: A. B. C. D. E. Glicogen+celuloza Acid benzoic+apa Naftalina+NaCl Acetona+acid acetic Proteine+fenol.

6. Un alcool tertiar se obtine prin reducerea unuia dintre compusii: A. Aldehida alifatica B. O cetona C. Un acid carboxilic

D. O aldehida aromatica E. Nici un raspuns corect. 7. Raportul molar intre dicromat de potasiu si alcool izopropilic in cursul reactiei de oxidare in mediu acid este: A. B. C. D. E. 1:3 1:2 1:1 2:1 3:1.

8. O solutie acida de dicromat de potasiu nu se coloreaza in verde la tratarea cu: A. B. C. D. E. 1-etil-1-ciclohexanol 2-metil-1-pentanol 1-hexanol 2-butanol Alcool neopentilic.

9. Formeaza prin hidroliza alcool secundar: A. B. C. D. E. Clorura de tertbutil Clorura de neopentil Clorura de alil Clorura de n-butil Clorura de sec-butil.

10. Numarul maxim al izomerilor geometrici pe care il pot prezenta produsii de condensare crotonica a unui amestec de acetaldehida si propionaldehida este: A. B. C. D. E. 8 6 5 4 2.

11. Se aditioneaza acid cianhidric la aldehida acetica. Prin hidroliza totala a cianhidrinei formate se obtine: A. B. C. D. E. Acid hidroxipropionic Alfa-alanina Amida acidului propionic Propilamina Acid cetopropionic.

12. Tratand aldehida butirica cu sodiu si alcool etilic rezulta: A. B. C. D. 1-butanol 2-butanol Butirat de etil Butirat de sodiu

E. Reactia nu are loc. 13. Despre alcooli se poate afirma: A. B. C. D. E. Nu sunt utilizati drept combustibili pentru ca genereaza substante toxice Se pot obtine prin hidroliza derivatilor dihalogenati geminali In urma reactiei cu hidroxizi alcalini formeaza compusi ionici La oxidarea alcoolilor tertiari cu dicromat de potasiu in mediu acid se rupe catena Alcooli inferiori au densitati mai mici ca unitatea.

14. Se poate deshidrata: A. B. C. D. E. Fenolul 3-fenil-1-propanol Alfa-naftol Alcool benzilic Orto-crezol. (I) C6H5 OH (II) C6H5 O CH3 (III) C6H5 NH2

15. Se dau substantele:

Ordinea crescatoare a punctelor de fierbere este: A. B. C. D. E. III, I, II I, II, III III, II, I I, III, II II, III, I.

16. Nu se poate obtine prin nitrarea directa a fenolului: A. B. C. D. E. Orto-nitrofenol Para-nitrofenol 3,5-dinitrofenol 2,4-dinitrofenol 2,4,6-trinitrofenol.

17. Izoprenul se obtine prin dehidrogenarea: A. B. C. D. E. Izopentanului Neopentanului N-pentanului 2,3-dimetilbutanului 2-metilpentanului.

18. Prin oxidarea energica a unei alchene se formeaza butanona, dioxid de carbon si apa. Alchena este: A. B. C. D. E. 1-butena 2-metil-1-butena 1-pentena 2-pentena 2-metil-2-butena.

19. Acetilena obtinuta din reactia carbidului cu apa se poate obtine intr-o eprubeta plina cu apa si scufundata intr-un cristalizator plin cu apa, datorita urmatoarelor proprietati ale acetilenei: A. B. C. D. E. Are doi atomi de carbon Este gaz incolor si inodor Este foarte solubila in acetona Are solubilitate scazuta in apa Este instabila la presiuni mari.

20. Din toluen si clorura de metil in exces in prezenta de AlCl3 anhidra rezulta: A. B. C. D. E. o si p xilen m-xilen 1,2,4-trimetilbenzen 1,3,5-trimetilbenzen Hexametilbenzen.

Pentru testele de la 16 la 19 rspunsul corect se noteaz cu: A. Dac numai afirmaiile 1, 2 i 3 sunt corecte. B. Dac numai afirmaiile 1 i 3 sunt corecte. C. Dac numai afirmaiile 2 i 4 sunt corecte. D. Dac numai afirmaia 4 este corect. E. Dac toate afirmaiile sunt corecte. 21. 1) 2) 3) 4) 22. 1) 2) 3) 4) 23. 1) 2) 3) 4) 24. 1) 2) 3) 4) Formaldehida se poate obtine prin oxidarea metanolului. Prin reactia de oxidare blanda a alcoolului etilic se obtine etanal. Reactia de aditie a apei la acetilena produce aldehida acetica. Prin reactia apei la 1-butina se obtine butanal. Fenolul poate condensa cu formaldehida. Produsul de fermentare in solutiei al glucozei este o solutie de etanol. La oxidarea acroleinei cu reactiv Tollens rezulta acid acrilic. Oxidarea energetica a 2-metil-2-butenei produce propanona. Dimetilcetona se poate prepara prin oxidarea blanda a 2-butanolului. Acetaldehida sublimeaza in conditii blande. Acetona are punct de fierbere mai ridicat decat etanolul. Transformarea alcoolului metilic in formaldehida se realizeaza printr-o reactia de oxidare. Aldehidele sunt izomere cu cicloalcoolii. Oxidarea aldehidelor cu saruri complexe ale metalelor tranzitionale pune in evidenta caracterul lor reducator. Benzaldehida se poate obtine prin hidroliza clorurii de benziliden. Etanalul se fabrica in cantitati mari prin aditia apei la etena.

25. 1) 2) 3) 4) 26. 1) 2) 3) 4) 27. 1) 2) 3) 4) 28. 1) 2) 3) 4) 29. 1) 2) 3) 4) 30. 1) Hidrocarburile aromatice polinucleare in special in forma condensata participa mai usor la reactii de aditie decat benzenul. 2) Alchilarea benzenului se poate face cu un derivat halogenat sau cu o alchina in prezenta clorurii de aluminiu. 3) Naftalina se oxideaza cu oxigen din aer in prezenta de catalizator. 4) Oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu si acid acetic se realizeaza in pozitiile 8 si 9. 31. 1) La barbotarea cu acelasi debit in solutie de permanganat de potasiu si carbonat de sodiu, culoarea violet dispare mai repede pentru acetilena decat pentru etena. 2) In butina se gasesc atomi de carbon hibridizati sp3. 3) Continutul procentual in carbon pentru alcoolul vinilic este identic cu cel al aldehidei. 4) 2-butina hidratata formeaza butanal. Fenolul se foloseste ca antiseptic. Fenolul este mai acid decat acidul carbonic. La barbotarea dioxidului de carbon in solutie de fenoxid de sodiu se poate obtine fenolul. Fenolul se poate obtine din benzensulfonat de sodiu prin acidulare. Eterii sunt substante lichide si volatile. Eterii rezulta prin eliminarea intermoleculara a apei dintre doua molecule de alcool. Eterii nu formeaza legaturi de hidrogen. Eterii prezinta mirosuri caracteristice. Etanolul este acid mai slab decat fenolul. Ciclopropanolul este izomer cu aldehida propionica. Punctul de fierbere al glicerinei este mai mic decat al glucozei. Metanolul are punct de fierbere mai ridicat decat clorura de metil. Prin oxidarea alcoolilor primari se obtin cetone. Obtinerea alcoolilor din compusi carbonilici este o reactie de reducere. Prin eliminarea intermoleculara a apei din alcooli rezulta alchene. Ionul etoxid este o baza tare decat ionul fenoxid. Fenolul este miscibil cu apa. Fenolii reactioneaza cu hidroxid de sodiu. Alcoolii au caracter acid mai puternic decat fenolii. Hidrochinona se foloseste in tehnica fotografica.

32. 1) 2) 3) 4) Lungimea legaturii carbon-carbon este aceeasi in cazul etanului si etenei. Solubilitatea in apa a etilenei este identica cu cea a acetilenei. Solubilitatea etenei in apa sau solventi organici este acceasi. Volumul de aer consumat la arderea uni mol de 2-butena sau 1-butena este identic.

33. Despre legaturile covalente din compusii organici se poate afirma: 1) 2) 3) 4) Se formeaza prin cedare, respectiv acceptare de electroni. Nu sunt polare. Legaturile covalente duble se formeaza prin punere in comun a doi electroni. Atomul de carbon participa la formarea de legaturi covalente cu orbitali in stare hibridizata.

34. Indicati afirmatiile false: 1) 2) 3) 4) 35. 1) Numai atomii legati prin legaturi covalente alcatuiesc molecule propriu-zise. 2) O substanta organica in stare de puritate analitica are o compozitie constanta, indiferent de sursa de provenienta. 3) Hidrogenul are orbitali monoelectronici in stare fundamentala, cu care formeaza numai legaturi simple. 4) In ionul tetraalchilamoniu azotul este tricovalent. Amestecul gazos azot-oxigen este un amestec omogen. Amestecul de hexan-trioleina este un amestec omogen. Amestecul de apa-acid acetic este un amestec omogen. Amestecul hexan-acetat de sodiu este un amestec omogen.

La testele urmtoare rspunsul corect se obine astfel: pentru fiecare enun din coloana notat cu cifre trebuie s asociai o liter din coloana notat cu litere. Dup asociere precizai prin una din literele A -E secvena corect. 36. 1. pirogalol 2. hidrochinona 3. cresol 4. fenol 5. naftol A. B. C. D. E. 37. 1. acetilura cuproasa 2. acetilura de argint 3. acetilura de sodiu a. carbid b. precipitat galben c. hidrolizeaza 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 1e, 2c, 3b, 4a, 5d, 1d, 2a, 3b, 4c, 5e, 1c, 2d, 3b, 4e, 5a, 1b, 2a, 3d, 4c, 5e. a. difenol b. contine o grupa metil c. masa moleculara sub 100 d. determinare oxigen e. izomeri de pozitie.

4. acetilura de calciu 5. acetilena A. B. C. D. E. 38. 1. halogenare alcani 2. izomerizare alcani 3. oxidare metan cu vapori de apa 4. amonoxidare metan 5. piroliza metan A. B. C. D. E. 39. 1. fenol+formaldehida 2. naftoli 3. hidrogenare fenol 4. fenol+FeCl3 5. hidrochinona A. B. C. D. E. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 1e, 2c, 3a, 4d, 5b, 1d, 2a, 3b, 4c, 5e, 1c, 2d, 3b, 4e, 5a, 1b, 2a, 3d, 4c, 5e. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 1e, 2c, 3b, 4a, 5d, 1d, 2e, 3b, 4c, 5a, 1c, 2d, 3b, 4e, 5a, 1b, 2a, 3d, 4c, 5e. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 1e, 2b, 3c, 4a, 5d, 1d, 2a, 3b, 4c, 5e, 1c, 2d, 3b, 4e, 5a, 1b, 2a, 3d, 4c, 5e.

d. solubila in apa e. precipitat rosu.

a. acetilena b. gaz de sinteza c. acid cianhidric d. substitutie e. reactive reversibila.

a. alcool ciclic b. character reducator c. izomeri de pozitie d. coloratie violet e. condensare.

40. 1. metanal 2. etanal 3. benzaldehida 4. acetona 5. acroleina F. G. H. I. J. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 1e, 2c, 3a, 4d, 5b, 1d, 2a, 3e, 4c, 5b, 1c, 2d, 3b, 4e, 5a, 1b, 2a, 3d, 4c, 5e. a. miros de mere verzi b. miros de grasime ranceda c. nu se autooxideaza d. formol e. se autooxideaza.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Nr. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E