Sunteți pe pagina 1din 8

Complement simplu

1. Se fabrica acrilonitril din acetilena. Cantitatea de acrilonitril obtinuta din 5454,6 kg acid
cianhidric de puritate 99%, daca randamentul reactiei este 85%, este:
A. 8074 kg
B. 9012 kg
C. 9010 g
D. 9010 kg
E. 10009 kg
2. Toti compusii enumeratI mai jos prezinta activitate optica cu exceptia:
A. Valina
B. 3-metil-pentanol
C. D-glicerinaldehida
D. Glicina
E. α-alanina
3. Toate afirmatiile de mai jos sunt adevarate cu exceptia:
A. Prima sinteza a unui compus organic s-a realizat prin transformarea la cald a
cianatului de amoniu
B. Unei formule brute ii pot corespunde mai multe formule moleculare
C. In alchina C3H4 unul din atomii de hidrogen are caracter slab acid
D. Prin cracarea butanului se poate obtine propan
E. Acetilura de calciu este un compus ionic
4. Ce volum de solutie de acid acetic cu densitatea 1,2 g/ml si concentratie 15% se poate prepara
din 9 moli de acid acetic?
A. 2L
B. 2,5L
C. 3L
D. 6
E. 7,5L
5. Prin arderea a 2,64 g de substanţă organică formată din C, H şi O şi având µ = 88 g/mol se obţin
5,28 g CO2 şi 2,16 g H2O. Numărul izomerilor aciclici saturaţi monofuncţionali este egal cu:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 10

6. Roteşte planul luminii polarizate:

A. glicina

B. mentona

C. propandioat de dimetil

D. dioleo-stearil glicerolul
E. acidul 2-metil crotonic

7. Sunt corecte următoarele afirmaţii, cu excepţia:

A. prin mutarotaţie se poate spune că are loc o scădere a rotaţiei optice a anomerului α
la valoarea de echilibru

B. anomerii α şi β ai fructozei sunt stereoizomeri

C. acidul tartric are 2 perechi de antipozi optici

D. zaharoza este dextrogiră

E. D-fructoza este levogiră

8. Cantitatea de amestec nitrant format prin amestecarea unei solutii de acid azotic 63% si a unei solutii
de H2SO4 cu concentratia 98% necesara transformarii a 312 g benzen in mononitrobenzen, daca raportul
molar dintre HNO3/H2SO4 este de 1:2 si HNO3 se consuma integral, este:

A. 400 g

B. 800 g

C. 1200 g

D. 1400 g

E. 2400 g

9. Izomerii de pozitie cu formula moleculara C 3H5Cl2Br sunt in numar de :

A. 4

B. 3

C. 9

D. 12

E.6

10. Amestecul echimolecular al tuturor izomerilor aromatici cu formula moleculara C 7H8O reactioneaza
cu 276 g sodiu metallic. Numarul total de moli ai izomerilor din amestec este:

A. 24

B. 12

C. 15

D. 5

E. 8

11. Sunt corecte afirmatiile de mai jos, cu exceptia:


A. Formula bruta arata numarul atomilor si raportul in care se gasesc acestia in
molecula, exprimat prin numere intregi

B. Unei formule brute ii corespunde numai o singura formula moleculara

C. Legatura chimica este o forta care se stabileste intre atomi sau grupuri de atomi pe
care ii mentine impreuna si ii determina sa functioneze ca o unitate cu stabilitate mare

D. Grupa functionala este un atom sau o grupa de atomi care confera moleculei
proprietati fizice si chimice specifice

E. Compusii organici care au in molecula acelasi tip si acelasi numar de atomi de carbon,
dar care nu sunt legati in acelasi fel se numesc izomeri

12. Toti compusii enumerati mai jos prezlnta izomerie optica, cu exceptia:

A. 1-cloro-l-fenil etan

B. N-etil-N-metil anilina

C. glicerinaldehida

D. 3-metil-pentanol

E. Serina

13. Se dau compusii:

I cisteina

II 2-hidroxi-propil-fenil-cetona

III 1,4-dihidroxi-2-butena

IV 1,2,3,4-tetracloro-butan

Referitor la acesti compusi, afirmatia incorecta este:

A. Toti compusii prezinta stereoizomeri


B. Compusul I nu este un aminoacid esential si exista sub forma a 2 enantiomeri
C. Compusul II este un produs de condensare aldolica si are un atom de carbon
asimetric
D. Compusul III este izomer cu 4-hidroxi butanalul si prezinta 2 izomeri geometrici
E. Compusul IV prezinta 3 stereoizomeri de configuratie si o mezoforma
Complement multiplu

1. Sunt izomeri de functiune ai acidul butiric:


1. acetatul de etil
2.formiatul de izopropil
3. propionatul de metil
4. acidul izobutiric
2. Sunt optic active urmatorii compusi:
1. Acidul glutamic
2. Beta-alanina
3. Lisina
4. Glicolul
3. Sunt izomeri de functiune urmatorii compusi:
1. Propanona si alcoolul alilic
2. Aldehida crotonica si butanona
3. Acetatul de amil si butiratul de izopropil
4. Anhidrida maleica si piruvatul de metil
4. Un amestec metanol-etanol cu masa 22 g se supune arderii cu oxigen rezultand 25,2 g apa.
Afirmatiile corecte sunt:
1. Procentul molar de metanol din amestec a fost de 66,67%
2. Procentul molar de metanol din amestec a fost 33,33%
3. Toxicitatea metanolului se datoreaza faptului ca in organism este transformat in
compusi foarte toxici (aldehida formica si acid formic)
4. Metanolul se administreaza ca antidot in cazurile de intoxicatie cu etnanol
5. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte:
1. Legatura σ se formeaza prin intrepatrunderea totala a 2 orbitali coaxiali de la atomi
diferiti
2. Legatura π se formeaza prin intrepatrunderea partiala a 2 orbitali p paraleli de la
atomi diferiti
3. Legatura π nu permite rotatia libeta in jurul dublei legaturi
4. Legatura π se formeaza prin intrepatrunderea partiala a 2 orbitali hibrizi de la atomi
diferiti
6. Sulfura de carbon se foloseşte în următoarele procese (ca solvent sau ca reactant):
1. halogenarea alchenelor
2. alchilarea toluenului
3. obţinerea xantogenatului de celuloză
4. vulcanizare

7. Nu sunt reacţii de eliminare:

1. Esterificarea acizilor

2. Hidroliza derivaţilor halogenaţi

3. Nitrarea arenelor
4. Dehidrohalogenarea derivaţilor halogenaţi

8. Nu sunt izomeri de funcţiune următoarele perechi:

1. novolac şi rezită

2. acetat de metil şi formiat de etil

3. izocianat de sodiu şi uree

4. N-metil benzamida şi p-amino-benzencarbaldehida

9. Sunt reactii de transpozitie:

1. izomerizarea butanului

2. transformarea acidului fenilsulfamic in acid sulfanilic

3. transformarea produsului de aditie al apei la acetilena in aldehida corespunzatoare

4. ionizarea acidului acetic in solutie apoasa

10. Sunt reactii de marire de catena:

1. reactia benzenului cu etena

2. aditia de HCN la cetone

3. aditia de HCN la acetilena

4. reactia clorurii de izopropil cu cianura de sodiu

11. Reactiile de hidroliza enzimatica sunt:

1. hidroliza peptidelor si a proteinelor

2. hidroliza di- si polizaharidelor

3. hidroliza trigliceridelor

4. hidroliza celulozei

12. Pot participa la reactii de condensare :

1. izobutena

2. galactoza

3. izoprenul

4. valina

13. In reactiile de hidrogenare-reducere au loc:

1. cresterea continutului de hidrogen al molecule

2. aditia hidrogenului la legaturi multiple eterogene


3. micsorarea continutului in oxigen al molecule

4. marirea continutului in oxigen al molecule

14. Pentru a stabili de la care dintre grupele functionale ale reactantilor se elimina oxigenul care intra in
compozitia apei, in cazul reactiei de esterificare, s-a lucrat cu oxigen radioactiv. Referitor la aceasta
marcare izotopica, sunt corecte afirmatiile:

1. marcarea s-a facut la oxigenul din acidul carboxilic

2. in urma reactiei de esterificare s-a constatat ca esterul era radioactiv

3. prin acest experiment s-a dovedit ca eliminarea apei se face intre grupa hidroxil a
alcoolului si atomul de hidrogen din grupa carboxil a acidului

4. izotopul radioactiv al oxigenului utilizat a fost O18

15. Referitor la structurile chimice de mai jos sunt adevarate afirmatiile:

I. 2-metil-1,3- butadiena

II. 3-metil-1-butina

III. 2-pentina

IV. 1-pentina

1. I si II sunt izomeri de functiune


2. II si III sunt izomeri de catena
3. III si IV sunt izomeri de pozitie
4. II si IV sunt izomeri de functiune

16. Sunt izomeri de functiune urmatoarele perechi de compusi:

1. Cianatul de amoniu si urea

2. Hidrochinona si o-crezolul

3. α-alanina si 2-nitropropanul

4. Etilenglicolul si glicocolul

17. Afirmatiile corecte sunt:

1. In general, izomerii trans ai alchenelor au puncte de topire mai inalte si solubilitati


mai scazute decat izomerii cis

2. In reactia de dehidrohalogenare a derivatilor monohalogenati, in vederea obtinerii de


achene, eliminarea de hidracid se face preponderent intre halogen si hidrogenul de la atomul de
carbon vecin cel mai sarac in hidrogen

3. Propena reactioneaza cu clorul la temperatura de 5oooC si formeaza clorura de alil


4. Reactia de substitutie consta in migrarea unor atomi sau a unei grupe de atomi dintr-
o parte a moleculei in alta

18. Enantiomerii se deosebesc intre ei prin:

1. solubilitate

2. activitati biologice

3. reactivitate chimica

4. sensul de rotatie al planului luminii polarizate

19. Sunt adevarate afirmatiile de mai jos, cu exceptia:

1. manoza cu galactoza sunt diastereoizomere

2. stirenul cu α-metilstirenul sunt omologi

3. acidul izobutiric cu formiatul de propil sunt izomeri de functiune

4. atat 3-hidroxi-2,4-dimetilpentanul cat si 1,5-pentanoidul prezinta mezoforme

20. Variantele care contin numai compusi ce pot forma legaturi de hidrogen cu apa sunt:

1. acid acetic, metanol, riboza

2. zaharoza, acetaldehida, fructoza

3. sorbitol, glucoza, etanol

4. acidul gluconic, palmito-stearo-oleina, mannitol

21. Afirmatiile corecte sunt:

1. moleculele nesuperpozabile cu imaginea lor in oglinda se numesc enantiomeri

2. amestecul racemic este lipsit de activitate optica din cauza compensarii


intramoleculare

3. stereoizomerii care nu se prezinta ca obiect si imagine in oglinda se numesc


diastereoizomeri

4. doi enantiomeri pereche rotesc planul luminii polarizate in acelasi sens cu unghiuri
diferite

22. Care dintre urmatorii compusi contin in molecula un atom de carbon asimetric?

1. acidul malic

2. acidul citric

3. acidul lactic

4. esterul acidului 3-metil-butanoic cu 3-metil-1-butanol


23. Prezinta izomerie geometrica:

1. poliizoprenul

2. α-metilstirenul

3. aldehida crotonica

4. acidul 3-metil-2-butenoic

24. Prezinta patru stereoizomeri compusii:

1. 2-cloro-4-fluoro-2-pentena

2. 2,3-butandiol

3. 2-bromo-3-cloro-pentan

4. 1,2,3,4-tetrabromobutan

25. Sunt reactii de substitutie:

1. propina +sodiu(t0C)

2. acid butanoic+propanol(catalizator acid sulfuric)

3. propena + clor(5000C)

4. propena+benzen (AlCl3 umeda)

26. Sunt reactii reversibile:

1. hidroliza esterilor in mediu acid

2. reactia de alchilare Friedel-Crafts

3. izomerizarea alcanilor

4. reactia de acilare Friedel-Crafts

27. Urmatorii compusi au conformatia cis:

1. acidul maleic

2. maleatul de dimetil

3. acidul oleic

4. acidul fumaric