Sunteți pe pagina 1din 10

1

Dizaharidul format prin eliminarea apei ntre hidroxilul glicozidic al -glucozei si hidroxilul din poziia 4 al
-glucozei:
A. se numete zaharoz;
B. reactioneaz cu reactivul Fehling;
C. prin alchilare cu (CH3)2SO4 formeaz un eter hexametilic:
B. reacioneaz cu 6 moli de CH3COCl;
E. nu poate fi hidrolizat enzimatic;

Se dau urmtoarele substane: zaharoza (1), aldehida glicerica (2), celuloza (3), fructoza (4) glucoza (5)
dihidroxiacetona (6), maltoza (7), acidul butiric (8). Prezint proprieti reductoare:
A. 2, 3, 5, 7;
B. 1, 4, 6, 8;
C. 1, 3, 6, 7;
D. 2 , 4, 5; 8;
E. 3; 4, 5, 6.

Care este afirmaia fals referitoare la zaharoza:


A. zaharoza este o dizaharid alctuit din -glucoz i -fructoz:
B. n molecula sa apar opt grupri hidroxil de tip obinuit libere i lipsesc ambele grupri OH glicozidic;
C. conine o legtur dicarbonilic ntre cele dou molecule de oze:
D. este o substan solid, cristalizat solubil n ap, cu gust dulce;
E. se topete formnd un lichid galben-brun.

Dac monozaharidul manoz difer de glucoza numai prin configuraia C2, atunci structura -manozei este:

Referitor la aldotetroz nu este corect afirmaia:


A.are 4 stereoizomeri
B.cu reactiv Tollens formeaz acid aldonic
C.
decarboxilarea produsului de oxidare cu reactiv Fehling conduce la glicerina
D.
produsul de reducere are o fraciune optic inactiv
E.prin reducere formeaz acid aldonic.

Prin tratarea unui amestec de zaharoz i celobioz cu reactiv Tollens se obin 3,78 g Ag. Aceeai cantitate de
amestec hidrolizat i apoi tratat cu Tollens conduce la 11,34 g Ag. Raportul molar zaharoz:celobioz n
amestec este:
A. 1:2
B. 2:1
C. 1:3
D. 1:1
E. 3:1

Care este secvena unei heptapeptide dac prin hidroliz acid rezult un amestec format din urmtoarele
dipeptide: glicil-cistena; alanil-lizina; seril-valina; valil-alanina; lizil-glicina;
cisteinil-valina:
A. alanil-lizil-valil-cisteinil-seril-glicil-valina;
B. valil-lizil-seril-alanil-glicil-cisteinil-glicina:

C. seril-valil-alanil-lizil-glicil-cisteinil-valina:
D. valil-alanil-lizil-serila-anlil-cisteinil-glicina;
E. alanil-seril-lizi-viil-glicil-cisteinil-serina.
8

Referitor la heteroproteide este fals afirmaia:


A. fosfoproteidele conin resturi de acid fosforic;
B. lipoproteidele conin resturi de gliceride;
C. glicoproteidele conin resturi de zaharide;
D. metaloproteidele conin un metal;
E. nucleoproteidele nu conin monozaharide.

Care dintre tripeptidele mixte de mai jos are acelai coninut procentual de C, H, O, N i S ca tripeptidul
simplu alanil-alanil-alanin?
A. glicil- glicil- valina ;
B. glicil-glicil-lizina;
C. glicil glicil serina;
D. glicil-glicil-cisteina;
E. alanil-alanil-glicina.

10

care este denumirea pentapeptidei care prin hidrolizi acid partial formeaz amestecul de
dipeptide: Ser-Leu; Ala-Val: Leu-Ala; Val-Lis:
A. seril-leucil-alanil-valil-lizina;
B. seril-alanil-valil-leucil-lizin;
C. seril-valil-alanil-leucil-lizin;
D. seril-lizil-alanil-leucil-valin:
E. leucil-seril-alanil-valil-lizin.

11

Coninutul de N n procente de mas a tripeptidului glicil-lizil-serin este:


A. 38%
B. 14,5%
C. 18,3%
D. 16,5%
E. 19,3%

12

Nu este corect afirmaia:


A.reacia aminoacizilor cu acidul azotos servete la determinarea cantitativ a grupelor amino
B.prin alchilarea aminoacizilor pot rezulta derivai metilai cuaternari ai aminoacizilor
C.
prin acilarea glicocolului cu clorur de benzoil se obine un N-acil-derivat
D.
1 mol de serin se poate acila numai cu un singur mol de clorur de benzoil
E.serina, un hidroxiaminoacid, se comport n mediu bazic ca baz

13
A.
B.
C.
D.
E.

.La obinerea unui mol de protein cu gradul de policondensare 100, rezult ca produs secundar:
1,8 L ap
1,78 L ap
2240 L CO2 (c.n.)
2217,6 L CO2 (c.n.)
2217,6 L NH3 (c.n.)

14

Despre acidul p-metoxibenzoic este fals afirmaia:


A formeaz un compus ionic prin reacie cu NaOH
B prin decarboxilare formeaz cel mai simplu eter mixt
C formeaz un compus prin reacia cu NaOH
D se poate obine sin fenilmetileter prin acilare cu clorur de acetil
E conine o legtur eteric n structur

15

Care dintre urmtoarele afirmaii este incorect?


A Formulei C4H8O2 i corespund 4 esteri
B Acidul maleic i acidul fumaric sunt izomeri geometrici
C Acidul formic are caracter reductor
D Punctele de fierbere ale esterilor sunt mai mari dect ale acizilor i alcoolilor din care provin
E Indicele de iod al grsimilor reprezint grame I2 / 100 g grsime

16

Acidul formic poate fi deplasat din srurile lui de:


A HCl
B H2S
C CH3COOH
D HCN
E H2CO3

17

Se nclzesc la 350C 4,15g amestec format din acid ftalic i izoftalic. tiind c rezult 3,97g amestec de reacie
solid, compoziia n procente de mas a amestecului iniial este:
A.40% i 60%
B.50% i 50%
C.
25% i 75%
D.
30% i 70%
E.80% i 20%

18

Un amestec de acid formic i acid oxalic se trateaz cu H2SO4 rezultnd 112 litri de gaze cu densitatea (c.n.) 1,5357 g/l.
Raportul molar al amestecului acid formic/ acid oxalic supus reaciei este:
A.
1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 3/5
E. 2/1

19

Deplasarea echilibrului reaciei de esterificare dintre alcoolul etilic i acidul acetic, n sensul obinerii unei cantitai
ct mai mari de acetat de etil, se realizeaz astfel:
A. Se ndeprteaz acidul acetic
B. Se ndeprteaz acidul alcoolul
C. Se lucreaz cu exces de ap
D. Se lucreaz cu exces de alcool
E. Se lucreaz cu exces de ester

20

Raportul electronilor p : n o-etinil-p-clorobenzoat de fenil este


A. 7 : 9;
B. 7: 6;
C. 9 : 7;
D. 9 : 8;
E. 8 : 7;

21

Care dintre urmtoarele afirmaii nu este corect?


A. fenilacetatul de fenil este un ester mixt;
B. esterii fenolilor se obin cu bune randamente din fenoxidul de Na i cloruri acide.
C. hidroliza esterilor n mediu acide este o reacie reversibil:
D. esterii au p.f. mai mici dect ale acizilor carboxilici si ale
alcoolilor din care provin
E. prin hidroliz parial a nitrililor rezult acizi carboxilici.

22

Hidroliza acida unui ester cu f.m. C5H10O2 duce la obinerea unui alcool rezistent la actiunea K2Cr2O7/H+.
Esterul este:
A. acetatudl e izopropil:
B. formiatul de sec-butil:
C. acetatul de propil:
D. formiatul de ter-butil;
E. propionatul de etil.

23

Indicele de saponificare (mg KOH/grame grsime), are valoarea cea mai mare pentru:
A.tristearin ; B. Triolein ; C.
dipalmitostearin; D.
butiropalmitostearin
E.dibutirostearin

24

10 g grsime se trateaz cu 200 g soluie de iod 10%. Excesul de iod consum la titrare
0,5 L tiosulfat de sodiu 0,2 M. Indicele de iod al grsimii este:
A. 63,5
B. 73
C. 127
D. 146
E. 196,5

25

Acetanilida este:
A.un ester al acidului acetic
B.un derivat funcional al acidului benzoic
C. o amin aromatic substituit pe nucleu
D. o amid substituit la azot
E. un monomer vinilic

26

Produi de hidroliz total ai N-etil-carbamatului de etil :


CO2
1.
NH3;
2.
etanol;
3.
eten.
4.
27

Compusul O2N - O - C2H5 este un:


1. nitroderivat alifatic;
2. nitrat;
3. nitroeter;
4. ester.

28

Grsimile nesaturate:
1. pot fi sicative;
2. pot fi hidrogenate;
3. pot fi halogenate;
4. sunt hidrofobe.

29

Sunt adevrate urmtoarele afirmaii:


1. spunul de Na este solid;
2. spunul de Ca este hidrosolubil;
3. spunurile conin n structur o parte hidrofob i una hidrofil;
4. spunul de mangan este solubil n ap.

30

Se obine benzoat de sodiu din acid benzoic i:


1. cianur de sodiu;
2. clorur de sodiu;
3. acetat de sodiu;
4. benzensulfonat de sodiu.

31

Sunt acizi monocarboxilici nesaturai, acizii:


1. maleic;
2. oxalic;
3. fumaric;
4. oleic.

32

Se pot purifica prin sublimare:


1. benzenul;
2. acidul o-metil benzoic;
3. benzoatul de metil;
4. naftalina.

33

Care din urmtoarele structuri sunt corecte:


1. HCOOMg;
2. (CH3COO)2Ba;
3. (CH3-CO)2Ca;
4. CH3-CH2-COOK.

34
1.
2.
3.
4.

Afirmaiile corecte sunt:


formula molecular -(C12H16O8)n- corespunde triacetatului de celuloz;
formula molecular-(C6H7N3O8)n- corespunde trinitratului de celuloz;
formula molecular C3H5N3O9 corespunde tririitratului de glicerin;
formula molecular -(C6H9O5 S2Na)n- corespunde xantogenatului de celuloz.

35

.Glucoza aciclic i -fructofuranoza:


1. sunt izomere;
2. necesit acelai numr de molecule de clorur de benzoil pentru acilarea total;
3. rotesc planul luminii polarizate n sensuri opuse;
4. sunt la fel de dulci.

36

Substana numit 1,2,3,4-tetrametil-fructoz:


1. poate avea 3 grupe -OH secundar eterificate;
2. poate avea 4 grupe -OH secundar eterificate;
3. poate avea o singur grupare OH liber capabil s fie acilat;
4. are o grupare ceto" liber;

37

Anomerii glucozei se deosebesc prin:


1. poziia hidroxilului glicozidic;
2. dizaharidele reductoare formate prin condensare;
3. punctele de topire;
4. comportarea fa de agenii oxidani.

38

Sunt adevrate afirmaiile:


.
1.
la trecerea unei monozaharide din forma aciclic n forma ciclic, numrul izomenlor acesteia crete;
2.
fructoza formeaz prin reducere doi compui optic activi;
3.
hidroxilul glicozidic la cetoze se afl la carbonul 2;
4.
toate gruprile - OH din molecula glucozei reacioneaz cu CH3 - OH.

39

Se rupe o legtur C - O la hidroliza:


1. benzoatului de fenil;
2. zaharozei;
3. oxidului de eten;
4. glicogenului.

40

Afirmaiile corecte sunt:


1. formula de perspectiv a -glucozei este:
OH
H2C
C

OH

H
C
HO

OH

OH

2. rezult o coloraie galben la tratarea unei proteine cu acid azotic concentrat, la t, (reacia
xantoproteic);
3. soluia Fehling oxideaz glucoza la acid gluconic;
4. zaharoza conine o legtur monocarbonilic ntre monozaharidele constituente.

DERIVAI ACIZI-CS

DERIVAI ACIZI-CS

DERIVAI ACIZI-CS

ACIZI, GRASIMI, PROTEINE, ZAHARIDE

10