P. 1
01 Schimbarea La Fata

01 Schimbarea La Fata

|Views: 3|Likes:
Published by Crăciun Raluca

More info:

Published by: Crăciun Raluca on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Schimbarea la faţă1 Dreptmăritori şi vrednici de dragoste dumnezeiască fraţi şi creştini, Schimbarea la faţă a Domnului este, totodată, şi sfânta Lui

dorinţă ca şi noi toţi să ne împărtăşim de schimbarea la faţă cu Dânsul… Vom citi astăzi acest cuvânt al dumnezeieştii Evanghelii după sfântul evanghelist Marcu, aşa cum l-a auzit el din gura sfântului Petzru, dar şi împlinind ici, colo, de la cei doi evanghelişti – Matei şi Luca – şi, totodată, din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru, unde aflăm mărturia lui, am zice mai directă, participarea lui la acest act sfânt de pe Muntele Taborului. Iubiţilor, Schimbarea la faţă, ca orice act al Evangheliei, are o unicitate. În Schimbarea la faţă ne este dată o arvună a învierii noastre, o pregustare de aici, din viaţa şi veacul, timpul vieţii de aici. Aceasta este însemnătatea ei, a acestei mari descoperiri dumnezeieşti. De aceea, în final, vom citi mărturia sfântului Apostol Petru, martorul care a fost de faţă, şi cu deosebire ceea ce l-a pătruns pe apostol şi a rămas de neşters din fiinţa lui. Şi o mărturie a unui om duhovnicesc din neamul nostru, care a cunoscut din taina aceasta a Schimbării la Faţă. La sfântul Evanghelist Marcu, deci aşa cum a ascultat el din predica sfântului Petru, citim şi aflăm şi înţelegem aşa: Era după ce Mântuitorul avusese o vorbire de taină cu ucenicii, o pătrundere mai adâncă în inima lor. Parcă te simţi ca o pătrundere în noi. Pentru că e o întrebare atât de directă a Mântuitorului. Era cu ucenicii în nord, către izvoarle Iordanului, după o tradiţie veche, retras… Evangheliile spun: în părţile Cezareii lui Filip. Sunt două Cezarei în Israel – Cezareea lui Filip, unul din fiii lui Irod, care primise acolo o parte din pământul Israelului, ca un fel de regişor şi alta, Cezareea Palestinei, pe malul Mării Mediterane, mai jos de Liban, unde Imperiul Roman avea o bază militară, de unde era Corneliu Sutaşul, care s-a creştinat. Cezareea lui Filip era de-a lungul Iordanului, la izvoarele Iordanului, unde era şi este până în ziua de azi o peşteră, Paneea (şi localitate), după numele zeului Pan. Se crede că acolo, retras, Mântuitorul cu ucenicii, i-a întrebat direct, ca să afle cum Îl cunosc ei, cum îl cunoaşte lumea. E taina aceasta adâncă. Nu-l întrebau şi fariseii pe Ioan: despre tine ce spui tu? Un fel de identitate. Fiecăruia ne este dată. Şi Iisus îi întreabă pe ucenici, între dânşii fiind: oamenii ce spun despre Mine? Cine cred ei că sunt? Şi ucenicii îi spun, unii din ei, pe rând: iată, spun că eşti Ilie, Ieremia, vreunul dintre prooroci. Dar voi, cine spuneţi că sunt Eu? Întrebarea aceasta pe noi ne priveşte, în clipa aceasta. Cine este Iisus pentru noi, ce credem noi despre El? Şi e fapt capital. Ce cred eu despre Iisus? Fiecare. Pentru că ce cred eu despre El cred pentru mine şi eu devin părtaş Lui, mă unesc cu El. Şi ce este El şi eu devin, în părtăşia Lui. Vedeţi cât e de adânc şi răscolitor, transfigurator. Şi atunci ştiţi că
1 6 august 2001

Numai Dumnezeu e din veci. să o confrime. Ferice de tine. De ce? Pentru că şi iadul e tot în timp. de aceea porţile iadului nu o pot birui. prin Petru şi întărită de Mântuitorul în Duhul Sfânt. Şi ştiţi ce i-a spus mai departe: îl numeşte fiul lui Iona. a spus-o un suflet care. poate pieri. aşa Eu sunt Fiul lui Dumnezeu din veci. de demon. Şi s-a împărtăşit atunci Petru din mărturia Tatălui. răstigni. Dar a treia zi va învia. Or. păcătoasă). Şi le spunea. noi nu. Va mai spune acest cuvânt când e vorba de fericiri şi când e vorba de marea descoperire: Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. osândirea. Nu spune Mântuitorul mereu “fericit”. dar carnea şi sângele – zidită. iar El deodată le vorbeşte de prinderea. adică pe mărturia Fiului lui Dumnezeu făcut Om. Erau toate acestea rostite. zidite în timp. luaţi aminte. simplu. cel nezidit. de la acel loc de la izvoarele Iordanului. după Sfântul Ioan Gură de Aur: Petru a grăit. Fiul şi Duhul Sfânt sunt din veci. iar Fiul lui Dumnezeu să o întărească. Şi cele zidite nu sunt martore. cugetând la cele zidite: pentru tot ce e zidit era un timp când nu era. judecata. moartea Lui şi învierea. tu ai spus: tu eşti Hristosul. De aceea a spus: nu carnea şi sângele. e aşa de trist. Numai Tatăl. văzute de Mântuitorul şi împărtăşite lor. îi spune lui Simon. Dar ucenicii. Asta nu cele zidite ţi-au descoperit. Dar ne împărtăşim din ea. . Şi de ce nu pot cele zidite să le spună? Pentru că cele zidite nu sunt din veci cu cele nezidite. cel din veci. cobora Mântuitorul cu ucenicii de acolo. Simone (îl numeşte fericit). care-L vor prinde. Dumnezeu-Omul. Că nu e zidită pe om. Şi pe această piatră. fiind în timp. Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. Fiul lui Dumnezeu Celui viu. se întemeiază Biserica. începe să le spună: iată. Acesta e cuvântul Tatălui ceresc. pe care porţile iadului nu o pot birui. cum au spus unii (să-i lumineze Dumnezeu). Şi atunci. dar Tatăl i-a vorbit: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu Celui viu. de la această descoperire dumnezeiască. Orice zidire e zidită în timp. Şi Mântuitorul i-a zis: Ferice de tine. tatăl tău. Fiul lui Dumnezeu Celui viu. osândi. ci Tatăl. care auziseră acolo mărturia Tatălui. Fiul Omlui va fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. nu carnea şi sângele (firea căzută. Mergeau spre Ierusalim şi era înainte de trădarea şi vânzarea lui Iisus şi prinderea din grădina Ghetsimani şi ducera la judecată şi osândirea. şi “mai fericit este a da decât a lua”. De aceea nimic de pe pământ n-o poate birui. Cum grăiam la gazetă. crucea şi moartea Lui. Cel nezidit. judeca. Pentru că tu ai spus: tu eşti Fiul lui Dumnezeu Celui viu. repetăm cuvântul: iată.Petru a răspuns: tu eşti Hristosul. pe Petru. Precum tu eşti fiul lui Iona. se va întemeia Biserica. Şi nu numai că e păcătoasă. nici un păcat. Doamne. pentru că cele zidite. Şi sfânta Treime poate da mărturia. Şi. ca un om să rostească. iar Dumnezeu e din veci. De ce? Pentru că şi păcatul e din lumea aceasta. Dar când citesc în câte un asemenea comentariu că Biserica a fost zidită pe Petru. întărind acest cuvânt. căci sunt născut din El. batjocori. că e Fiul lui Dumnezeu şi pe El. de mâhnit Petru când citeşte şi el asemenea comentarii… A dat Dumnezeu aşa. pe acest cuvânt se zideşte Biserica.

care erau Moisi şi Ilie. Iisus îi spune: Mergi înapoia Mea. pătrunde în ei tulburarea. real. Să-şi ia crucea. se transfigura. mai cu tâlc adânc: Oricne voieşte să vină după Mine să se lepede de sine. doi bărbaţi vorbeau cu El. Fiul Omului va fi prins. Şi adaugă aici: tuMI eşti potrivnic. în Scriptură. şi întâmpnând-o. pe Iacov şi pe Ioan – trei ucenici mai de taină. Întreaga taină a crucii şi învierii. rosteşte cuvântul cu care a şi început smerita noastră meditaţie. Petru îl ia deoparte şi îi spune: Doamne. în inimi. atât de puternică încât. Şi atunci. aţi văzut. după ce mai rosteşte o dată Iisus. mai departe. faţa Lui a strălucit. şi deodată cu veşmintele Lui. panica. sfântul Marcu: după şase zile Iisus ia cu Sine pe Petru. numai cu ei. sunt unii din cei ce stau aici (aşa cum stăm noi. ucide ceea ce a ucis – moartea. Şi-L primeşti pe Dumnezeu şi eşti cu Dumnezeu. Aşază-te în urmă. Cum spune şi sfântul apostol Matei. Dulce mângâind Grigorie Palama. dar tot în faţă vrea să stea. ca zăpada. A strălucit faţa Lui ca soarele şi apoi: veşmintele. osândit. satano! Ne cutremurăm când zicem satană. să crezi şi să mărturiseşti: Nu vei gusta moartea dacă tu crezi şi te împărtăşeşti cu El. când. cu Iisus. tot . în cuvânt rostită şi în fapt împlinită. pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. care răstigneşte această cădere. Să iei aminte. mai jos de Marea Galileii. dar va învia. vorbeau despre sfârşitul Lui. Iisus S-a schimbat la faţă înaintea lor. iată. în drum spre Ierusalim. veştmintele albe ca lumina. să nu Ţi se întâmple una ca aceasta. cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul. nu în faţă. pretutindeni. ca să fie mărturie. De toată sinea aceasta să te lepezi. nu te împotrivi. vă spuneam. judecat. înseamnă vrăjmaş. Marcu şi Luca. Şi să-Mi urmeze… după aceste câteva cuvinte. Şi tâlcuiau în cuvânt şi cei trei – Petru Iacov şi Ioan – auzeau. veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare. 6-8. Împărăţia lui Dumnezeu – acea lume finală. aici) care nu vor gusta moartea (înainte deci de a muri) până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. Şi atunci. Satana se aşază în faţă. Îl dojeneşte Petru pe Mântuitorul. şi anume le zice Iisus atunci: Adevăr grăiesc vouă. Aceea era în grai. răstignit. în atâtea înţelesuri: şi sinea creată. Cuvântul lui Dumnezeu. albe ca lumina. ca să oprească taina lui Dumnezeu în lume. omorât. Şi. tocmai acestea toate le vorbeau cei doi – Moisi şi Ilie. văzduhul întreg şi muntele şi tot ce era pe munte strălucea. mai mult. Şi sf Luca ne spune ceva mai mult: cei doi arătându-se întru slavă. albe foarte. potrivnic. În lume. Pentru că faţa Lui strălucea.Dar ce puteau înţelege ei dacă noi nu înţelegem atât de viu învierea? Atunci. i-a dus într-un munte înalt – Taborul. Ce se petrece? Fie-Ţi milă de Tine (aşa citim la sf Marcu). încununarea în care Dumnezeu e împărat. Adică aşa cum le spusese: Iată. şi n-au trecut după acest cuvânt decât câteva zile. în această strălucire pe care şi sf Evanghelist Luca o descrie. dar uneori se ascunde. satano – treci înapoi. după Mine. până ce nu vei vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. şi sinea decăzută. păstrat la toţi cei trei evanghelişti – Matei. Dar. Şi. spune evanghelistul. Satana. Sinea. De aceea Grigorie Palama spune: Înapoia mea.

de nu puteau israeliţii să-l privească. când a dus jertfa şi a fost ridicat cu carul de foc la cer. şi acum. dar inima mea veghează. Nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. de bună seamă. Moisi şi Ilie. una lui Moisi şi una lui Ilie – înveşnicim clipa aici. unde e mai bine. măcar în gând şi cuvânt. în lucrarea Duhului Sfânt. Cum auzim noi. iar Ilie. încuvintele acestea dintre Iisus. care şi rugul de la Horeb îl făcea să ardă. De aceea ei. una Ţie. judecata. Dar. cu adevărat. ei. în acea strălucire a schimbării la faţă. Va păstra.norul Duhului Sfânt. norul Duhului care conducea pe Israel în pustie. pe muntele Tabor. dragostea – lumina divină. Fiul. prin Petru: Bine… Cuvântul bine îl descoperă pe Dumnezeu. a cărui faţă strălucea pe Sinai. ce să mai mergem în Ierusalim. vrând să înveşnicească acea clipă acolo. îngreuiaţi… E o anumită stare atunci. Acestea rosteau Iisus cu Moisi şi Ilie. care străluceşte. Şi Petru va păstra în el acest moment cu un sârg deosebit. auzim atunci că din nor s-a auzit glasul Părintelui Ceresc: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. în slava LUI. Şi Petru a spus: Bine este aici – e Dumnezeu aici. De aceea. Pe Acesta să-L ascultaţi. cerul pe pământ – Treimea: Tatăl. ne suim în Ierusalim… ştim ce ne aşteaptă în Ierusalim: prinderea. Şi au văzut-o atunci Petru.ceea ce se grăia. faţă în faţă cu Tatăl şi lumina. zice sfântul Petru. Ce fel de somn. ce spusese Iisus cu câteva zile mai înainte (şase). care rosteşte. îngreuiaţi de somn. taine adânci se descoperă multora în somn. şi . pe munte. Şi atunci. Şi aşa ar trebui să ne pătrundem noi. Petru şi cei ce erau cu el. în gândul lui Petru: Doamne. cu Petru. Şi Sfânta Treime şi Dumnezeu cu oamenii. însă? De care vorbeşte Înţeleptul: dorm. neştiind ce grăia. Mai mult. Un comentator mai din zilele noastre. arvuna crucii şi învierii. Şi se împlinea. Pentru că ei. cuvintele i-au trezit pe ei. Iacov şi Ioan. Din adânc să te simţi. în acea lumină.osândirea… Mai bine să rămânem aici. Înainte de a muri. cum spun sf Maxim şi Sf Andrei Criteanul: caii de foc ai virtuţilor: credinţa. al Duhului în care odihneşte Fiul. Iacov şi Ioan – Noul Testament. să simţi puţin transfigurarea în tine. slava Duhului Sfânt. fără să-l mistuie. de sorocul acesta pe care după păcat îl trăim toţi. Inima care nu doarme. că sunt unii din cei ce stau aici (adică în lumea aceasta şi în acest timp) care nu vor gusta moartea. nădejdea. Să simţi iluminarea scânteind. au văzut slava LUI şi pe cei doui bărbaţi stînd cu El în lumină. tâlcuind. ascultând acestea. Dar aceasta nu-i ecât ajunul. Căci spusese Mântuitorul: iată. cel care merge până la despărţitura sufletului de duh. Spune Evanghelia: neştiind ce grăia Petru. De aceea au şi zis. Trei colibe. când a primit cuvântul Legii. Moisi. Şi acolo. cu Moisi şi Ilie – Vechiul Testament. cu adevărat. parcă din deşteptare în deşteptare. Cuvântul atât de puternic. lăsându-l mereu verde …… una lui Ilie. Atunci. din veci în veci. Şi au simţit. Când un învăţător de Lege a întrebat: ce bine să fac să moştenesc viaţa de veci? Ce-Mi zici bun? Bun este numai Unul Dumnezeu. cu Biserica întreagă. facem trei colibe aici.

purtaţi de Duhul Sfânt. nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia. el. şi învierea. auziţi: acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer. El e icoana şi pe fiecare dintre noi ne face fii unici în El. Îl păstrează Petru cum? Citim în Epistola a doua a Sfântului Petru. să nu dormi. Şi aceasta. şi vom vedea de ce. fraţilor. atâta sinceritate. De care slavă e vorba? Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă. scriind către credincioşii de atunci şi cei de azi. întru Care am binevoit. … ce străluceşte în loc întunecos până când va străluci ziua şi luceafărul va răsări în inimile voastre. pe când eram cu Dmnul în muntele cel sfânt. Zice. În muntele Tabor. ne spune nouă că şi nouă ne este dată. Iacov şi Ioan? Când au auzit cuvântul Tatălui ceresc şi auzeau pe Iisus cu Mosi şi Ilie vorbind. dar în chip deosebit. atunci când din înălţimea slavei un glas ca acesta a venit către El: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. dar la Tabor Petru a luat parte. dar de ce în chip deosebit scrie despre acest moment al Schimbării la Faţă? Şi. puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui nu luândune după basme meşteşugite. Fiu unic. Când a strălucit în ucenici. ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri. şi în fapt. unde ne mărturiseşte el. martorul ocular. Altfel ar fi haos în lume. Şi. să te trezeşti la cuvânt. pentru că se adeveresc în fiecare. iubiţilor. O spune pentru noi toţi: ca o făclie să iei parte la cuvânt. a luat Petru parte cu Iisus la Cruce? A fost Petru în acel moment în care a înviat Mântuitorul de faţă? N-a luat parte. Acum revenim o clipă. A vorbit Mântuitorul despre taina tainelor tuturor. model care ne uneşte pe toţi. în Petru. şi cincizecimea. a Crucii şi a Învierii şi a pogorârii Duhului Sfânt. căci proorocia nu s-a făcut din voia omului. El a participat. la care bine faceţi luând aminte ca la o făclie. cum trebuie să te pătrundă. să o trăim. în puţinătatea minţi noastre. Şi avem cuvântul proorocesc mai întărit. Orice cuvânt e în Duhul Sfânt. De aceea fiecare dintre noi avem o unicitate a noastră. de ce na vorbit Petru despre Cruce şi Înviere? Păi. E unic acel moment al Crucii şi Învierii. de pe muntele Taborului. Deci să luăm aminte: schimbarea la faţă şi nouă ne este dată. Fiecare este un unic pentru că Tatăl are un Fiu unic şi o singură icoană. Şi aceasta ştiind mai dinainte. către noi: V-am adus la cunoştinţă. cu adevărat. Petru. o dată mai mult. Iată mărturia Sfântului Petru. Şi . ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit. Într-un fel vorbeşte despre înviere – cum o va tâlcui în ziua Cincizecimii – şi altfel vorbeşte despre Schimbarea la faţă. Şi pentru că e unic. s-a descoperit prin cuvânt. aşa a fost rostit atunci şi aşa l-a rostit Petru. iar în cazul lui Petru.crucea. Aşa a auzit Petru: Acesta este Fiul Meu cel iubit. Petru descoperă viu… e atâta claritate. E atât de revelator! Trebuie să ne cutremurăm în faţa acestor descoperiri. S-a schimbat şi Petru la faţă împreună cu Iisus? S-a schimbat. Fiu iubit. Iacov şi Ioan. atâta adeveritate! În Scriptură se spune numai ceea ce. Ce înseamnă cuvântul. Pentru că el a trăit schimbarea la faţă. acest moment al schimbării la faţă.

din spatele orizontului.. numai iubire divină şi numai bună mireasmă. doctoria nemuririi. leacul. Şi aceasta te scoate din frica morţii. Închei. rostind numele Lui să simţi că-n numele Lui. pharmakon atanasian. Şi cum a simţit părintele Petroniu acest munte. luna. pe Taobr. când ei se temeau de ce le vestea Iisus cu privire la ce avea să i se întâmple în Ierusalim…. În faţa bisericuţei din vârful muntelui s-a aprins un foc mare şi a început privegherea de toată noaptea. Ascultarea Lui. vedeţi. Şi ai ieşit de sub imperiul morţii. măcar gândind. a Taborului. În curând. dar şi muntele pocăinţei şi muntele Schimbării la faţă. ucigând în tine tot ce e stricăcios şi puturos în lume. din viaţa de aici. Ignatie. ca-n Tatăl nostru. Pe Acesta să-L ascultaţi. al Schimbării la faţă. care părea un stâlp uriaş înfipt în mare. cum a spus Sf. ca o scânteiere. iar soarele şi luna. Ascultând cuvântul Lui. Şi ce mărturie dă părintele? Sf munte e numit şi Grădina Maicii Domnului. se pregătea şi ea să răsară. al Schimbării la faţă: Eram la slujba care s-a săvârşit atunci pe Muntele Sfânt. pe mare umbra muntelui. Pentru că strălucirea Schimbării la faţă e numai lumină. iubiţilor. tivind o jumătate de orizont ca o linie strălucitoare de lumină neînserată. Care ţi-e dat ţie de aici. Bisericuţa era aproape plină de monahi şi pelerini. rugându-te. cum l-au auzit ei. Sfântul Munte se afla în centru. al morţii. E vorba de părintele Petroniu care e din părţile noastre şi a plecat de câţiva ani în Sfântul Munte. ţineau coroana de lumină de deasupra muntelui Schimbării la faţă. Şi trupul şi sângele Lui când te împărtăşeşti. apoi. Atosul se preschimbase în Tabor. compleând cealaltă jumătate de orizont cu brâul de lumină şi împlinind astfel o coroană de lumină de-a lungul întregului orizont. avem mărturii: sufletele credincioase. crezând şi ascultând cuvântul prinde rădăcină în tine.cum? Ascultând cuvântul. Când auzim cuvântul. cu o mărturie a unui om duhovnicesc care a simţit schimbarea la faţă. au împărtăşiri de la rudeniile lor plecate şi dau mărturie şi primesc împărtăşania. din lumina de la schimbarea Domnului la faţă. al Părintelui Ceresc: Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit – e toată bunăvonţa. care anul acela era plină. sunt pe prag. să simţi că se sfinţeşte numele şi al Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Soarele se afla ca de os uliţă deasupra orizontului. învăluind muntele cu lumina ei tainică. că El M-a ascultat cu adevărat. Aşa cum în ajunul unei sărbători trăieşti ceva din sărbătoare. de acum. proiectând până departe. în pragul mutării de aici. Priveliştea era de o măreţie negrăită. la mănăstirea Înaintemergătorului Ioan: Prodromul (Înaintemergătorul). În partea opusă. către seară. între cele două lumi. Pentru că. a Schimbării la Faţă. Parcă eram înconjurat de revărsarea de lumină din lumina cea neînserată. s-a afundat şi soarele în mare. Căci voinţa Lui e voinţă dumnezeiască. şi în toate iei şi tu parte puţin măcar. acest ajun e ajunul Transfigurării. Aton (sau Atos). Şi orice suflet. care . Şi-şi vestea sosirea. Şi iei puţin parte. A răsărit apoi luna. din neamul nostru. evanghelia Lui. De aceea în Liturghie ne împărtăşim de bună mireasmă duhovnicească a Duhului Sfânt.

iar soarle cu raze de foc îşi anunţa sosirea. Noi ne găseam deasupra lor. împletind încă o dată cu razele lor cununa de lumină de deasupra Atosului. dar afară începuse să se lumineze. Şi eu mă simţeam ca şi cum pluteam pe o întindere nesfârşită şi elementul pe care mă aflam şi în care eu însumi mă transformasem cu totul era acea nemaiauzită cântare. Cei doi aştri îşi schimbaseră locurile. se transformaseră într-o minunată cântare. tresărind şi cuprins de o simţire cu totul neobişnuită. ca norul de lumină de pe Tabor. aducerea aminte cu dor de privegherea de la Schimbaea la faţă a Domnului rămâne o lumină de nestins. înăşi biserica şi toate cele dintr-ânsa cântau. Luna se pregătea să se ascundă în mare. . Ne-am coborât spre Panaghia plini de bucuria tainică a prăznuirii. cu Duhul Sfânt. eram cu totul treaz şi conştient de sine. dar m-am trezit imediat. învăluindu-l cu nori auriţi de razele soarelui ce răsărea. Între timp. şi o simţeam ca îndepărtându-se mereu.veniseră la prăznuire. De atunci muntele s-a schimbat. am aţipit o clipă. obosit de cale. ca nişte ecouri din lumea de taină a altui veac. mâini şi picioare. Mă vedeam plutind pe undele cântării ca pe o mare şi lacrimi neoprite îmi curgeau din ochi. De câte ori îi văd vârful luminos. bine este să fim aici. Ce se întâmplase? La strană cântăreţii cântau cu multă însufleţire. cu Maica Domnului. Ceţuri fugare se strecurau de prin văi spre vârful muntelui. ca pe o lumină de seară care se stinge încetul cu încetul privegherea nu ştiu când a trecut. M-am aşezat jos şi. dar acordurile dumnezeieştii cântări tot se mai auzeau. ci lăuntric. Şi din lumină să luăm lumină. cântăreţii de la strană au încetat. Amin. dar cântarea aceea minunată continuam să o aud nu pe din afară. trupul tot. când îi întâlnesc. Cântarea parcă se materializase. Şi aş fi brut ca melodia să nu se mai oprească niciodată. ci se petrecea ceva cu totul minunat şi cu neputinţă de explicat. iar părinţi psalţi de atunci. Tot văzduhul din biserică. Mi-am adus aminte de cuvintele apostolului de pe Tabor: Doamne. îmi apar ca nişte soli ai luminii celei neînserate. Minunata imnografie a sărbătorii ne făcea să trăim aievea taina cea nespusă şi neapusă a schimbării la faţă a Domnului. Eu însumi. Cântau: Veniţi să ne unim în Muntele Domnului şi să vedem schimbarea Lui la faţă. Facă Domnul să simţiţi această lumină neînserată a lui Iisus Hristos cu Tatăl. Nu visam. între care se aflau şi câţva dintre cântăreţii buni ai Atosului. dar cântarea nu se auzea ca venind dintrun loc (de la ei). cu toţi sfinţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->