Schimbarea la faţă1 Dreptmăritori şi vrednici de dragoste dumnezeiască fraţi şi creştini, Schimbarea la faţă a Domnului este, totodată, şi sfânta Lui

dorinţă ca şi noi toţi să ne împărtăşim de schimbarea la faţă cu Dânsul… Vom citi astăzi acest cuvânt al dumnezeieştii Evanghelii după sfântul evanghelist Marcu, aşa cum l-a auzit el din gura sfântului Petzru, dar şi împlinind ici, colo, de la cei doi evanghelişti – Matei şi Luca – şi, totodată, din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru, unde aflăm mărturia lui, am zice mai directă, participarea lui la acest act sfânt de pe Muntele Taborului. Iubiţilor, Schimbarea la faţă, ca orice act al Evangheliei, are o unicitate. În Schimbarea la faţă ne este dată o arvună a învierii noastre, o pregustare de aici, din viaţa şi veacul, timpul vieţii de aici. Aceasta este însemnătatea ei, a acestei mari descoperiri dumnezeieşti. De aceea, în final, vom citi mărturia sfântului Apostol Petru, martorul care a fost de faţă, şi cu deosebire ceea ce l-a pătruns pe apostol şi a rămas de neşters din fiinţa lui. Şi o mărturie a unui om duhovnicesc din neamul nostru, care a cunoscut din taina aceasta a Schimbării la Faţă. La sfântul Evanghelist Marcu, deci aşa cum a ascultat el din predica sfântului Petru, citim şi aflăm şi înţelegem aşa: Era după ce Mântuitorul avusese o vorbire de taină cu ucenicii, o pătrundere mai adâncă în inima lor. Parcă te simţi ca o pătrundere în noi. Pentru că e o întrebare atât de directă a Mântuitorului. Era cu ucenicii în nord, către izvoarle Iordanului, după o tradiţie veche, retras… Evangheliile spun: în părţile Cezareii lui Filip. Sunt două Cezarei în Israel – Cezareea lui Filip, unul din fiii lui Irod, care primise acolo o parte din pământul Israelului, ca un fel de regişor şi alta, Cezareea Palestinei, pe malul Mării Mediterane, mai jos de Liban, unde Imperiul Roman avea o bază militară, de unde era Corneliu Sutaşul, care s-a creştinat. Cezareea lui Filip era de-a lungul Iordanului, la izvoarele Iordanului, unde era şi este până în ziua de azi o peşteră, Paneea (şi localitate), după numele zeului Pan. Se crede că acolo, retras, Mântuitorul cu ucenicii, i-a întrebat direct, ca să afle cum Îl cunosc ei, cum îl cunoaşte lumea. E taina aceasta adâncă. Nu-l întrebau şi fariseii pe Ioan: despre tine ce spui tu? Un fel de identitate. Fiecăruia ne este dată. Şi Iisus îi întreabă pe ucenici, între dânşii fiind: oamenii ce spun despre Mine? Cine cred ei că sunt? Şi ucenicii îi spun, unii din ei, pe rând: iată, spun că eşti Ilie, Ieremia, vreunul dintre prooroci. Dar voi, cine spuneţi că sunt Eu? Întrebarea aceasta pe noi ne priveşte, în clipa aceasta. Cine este Iisus pentru noi, ce credem noi despre El? Şi e fapt capital. Ce cred eu despre Iisus? Fiecare. Pentru că ce cred eu despre El cred pentru mine şi eu devin părtaş Lui, mă unesc cu El. Şi ce este El şi eu devin, în părtăşia Lui. Vedeţi cât e de adânc şi răscolitor, transfigurator. Şi atunci ştiţi că
1 6 august 2001

Fiul Omlui va fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. Ferice de tine. se întemeiază Biserica. cum au spus unii (să-i lumineze Dumnezeu). Simone (îl numeşte fericit). Nu spune Mântuitorul mereu “fericit”. Doamne. judecata. De aceea nimic de pe pământ n-o poate birui. de la această descoperire dumnezeiască. aşa Eu sunt Fiul lui Dumnezeu din veci. pe Petru. iar Dumnezeu e din veci. simplu. Dar ucenicii. Numai Tatăl. Şi pe această piatră. adică pe mărturia Fiului lui Dumnezeu făcut Om. De ce? Pentru că şi păcatul e din lumea aceasta. ca un om să rostească. luaţi aminte. osândi. că e Fiul lui Dumnezeu şi pe El. Dar a treia zi va învia. Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Şi s-a împărtăşit atunci Petru din mărturia Tatălui. pentru că cele zidite. cel nezidit. osândirea. şi “mai fericit este a da decât a lua”. care auziseră acolo mărturia Tatălui. nu carnea şi sângele (firea căzută. cobora Mântuitorul cu ucenicii de acolo. Şi atunci. Orice zidire e zidită în timp. fiind în timp. Cel nezidit. de demon. batjocori. Şi. Şi le spunea. a spus-o un suflet care. Dar când citesc în câte un asemenea comentariu că Biserica a fost zidită pe Petru. Fiul şi Duhul Sfânt sunt din veci. de mâhnit Petru când citeşte şi el asemenea comentarii… A dat Dumnezeu aşa. de la acel loc de la izvoarele Iordanului. Şi sfânta Treime poate da mărturia. nici un păcat. Erau toate acestea rostite. Numai Dumnezeu e din veci. Asta nu cele zidite ţi-au descoperit. prin Petru şi întărită de Mântuitorul în Duhul Sfânt. pe care porţile iadului nu o pot birui. tatăl tău. Şi de ce nu pot cele zidite să le spună? Pentru că cele zidite nu sunt din veci cu cele nezidite. crucea şi moartea Lui. de aceea porţile iadului nu o pot birui. noi nu. începe să le spună: iată. după Sfântul Ioan Gură de Aur: Petru a grăit. moartea Lui şi învierea. repetăm cuvântul: iată. păcătoasă). dar carnea şi sângele – zidită.Petru a răspuns: tu eşti Hristosul. iar Fiul lui Dumnezeu să o întărească. Şi nu numai că e păcătoasă. Dumnezeu-Omul. pe acest cuvânt se zideşte Biserica. să o confrime. văzute de Mântuitorul şi împărtăşite lor. Precum tu eşti fiul lui Iona. iar El deodată le vorbeşte de prinderea. Or. cugetând la cele zidite: pentru tot ce e zidit era un timp când nu era. îi spune lui Simon. Va mai spune acest cuvânt când e vorba de fericiri şi când e vorba de marea descoperire: Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. De aceea a spus: nu carnea şi sângele. Pentru că tu ai spus: tu eşti Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. judeca. căci sunt născut din El. cel din veci. dar Tatăl i-a vorbit: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Dar ne împărtăşim din ea. Acesta e cuvântul Tatălui ceresc. Fiul lui Dumnezeu Celui viu. e aşa de trist. poate pieri. Şi Mântuitorul i-a zis: Ferice de tine. se va întemeia Biserica. tu ai spus: tu eşti Hristosul. . Că nu e zidită pe om. De ce? Pentru că şi iadul e tot în timp. răstigni. Şi cele zidite nu sunt martore. Şi ştiţi ce i-a spus mai departe: îl numeşte fiul lui Iona. care-L vor prinde. Mergeau spre Ierusalim şi era înainte de trădarea şi vânzarea lui Iisus şi prinderea din grădina Ghetsimani şi ducera la judecată şi osândirea. ci Tatăl. Cum grăiam la gazetă. întărind acest cuvânt. zidite în timp.

văzduhul întreg şi muntele şi tot ce era pe munte strălucea. Aceea era în grai. Şi atunci. după Mine. Îl dojeneşte Petru pe Mântuitorul. mai mult. mai cu tâlc adânc: Oricne voieşte să vină după Mine să se lepede de sine. dar tot în faţă vrea să stea. Şi-L primeşti pe Dumnezeu şi eşti cu Dumnezeu. sunt unii din cei ce stau aici (aşa cum stăm noi. să nu Ţi se întâmple una ca aceasta. încununarea în care Dumnezeu e împărat. se transfigura. pretutindeni. doi bărbaţi vorbeau cu El. Şi. i-a dus într-un munte înalt – Taborul. în drum spre Ierusalim. Şi. nu în faţă. albe ca lumina. Pentru că faţa Lui strălucea. În lume. ca să oprească taina lui Dumnezeu în lume. Iisus S-a schimbat la faţă înaintea lor. real. nu te împotrivi. Marcu şi Luca. şi n-au trecut după acest cuvânt decât câteva zile. A strălucit faţa Lui ca soarele şi apoi: veşmintele. Satana se aşază în faţă. 6-8. panica. Iisus îi spune: Mergi înapoia Mea. în Scriptură. Cum spune şi sfântul apostol Matei. pătrunde în ei tulburarea. ca să fie mărturie. veştmintele albe ca lumina. în inimi. omorât. iată. Fiul Omului va fi prins. Şi tâlcuiau în cuvânt şi cei trei – Petru Iacov şi Ioan – auzeau. aţi văzut. rosteşte cuvântul cu care a şi început smerita noastră meditaţie. ca zăpada. şi întâmpnând-o. osândit. Adică aşa cum le spusese: Iată. pe Iacov şi pe Ioan – trei ucenici mai de taină. De toată sinea aceasta să te lepezi. faţa Lui a strălucit. dar uneori se ascunde. mai jos de Marea Galileii. potrivnic. Să iei aminte. tot . sfântul Marcu: după şase zile Iisus ia cu Sine pe Petru.Dar ce puteau înţelege ei dacă noi nu înţelegem atât de viu învierea? Atunci. judecat. Şi atunci. cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul. păstrat la toţi cei trei evanghelişti – Matei. şi sinea decăzută. ucide ceea ce a ucis – moartea. mai departe. Ce se petrece? Fie-Ţi milă de Tine (aşa citim la sf Marcu). în atâtea înţelesuri: şi sinea creată. în această strălucire pe care şi sf Evanghelist Luca o descrie. în cuvânt rostită şi în fapt împlinită. vă spuneam. înseamnă vrăjmaş. vorbeau despre sfârşitul Lui. numai cu ei. care răstigneşte această cădere. Petru îl ia deoparte şi îi spune: Doamne. aici) care nu vor gusta moartea (înainte deci de a muri) până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. şi deodată cu veşmintele Lui. satano – treci înapoi. Dar. pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. până ce nu vei vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. Întreaga taină a crucii şi învierii. spune evanghelistul. dar va învia. după ce mai rosteşte o dată Iisus. răstignit. Să-şi ia crucea. veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare. satano! Ne cutremurăm când zicem satană. Şi adaugă aici: tuMI eşti potrivnic. Împărăţia lui Dumnezeu – acea lume finală. Aşază-te în urmă. De aceea Grigorie Palama spune: Înapoia mea. Şi să-Mi urmeze… după aceste câteva cuvinte. şi anume le zice Iisus atunci: Adevăr grăiesc vouă. atât de puternică încât. Şi sf Luca ne spune ceva mai mult: cei doi arătându-se întru slavă. Dulce mângâind Grigorie Palama. când. să crezi şi să mărturiseşti: Nu vei gusta moartea dacă tu crezi şi te împărtăşeşti cu El. care erau Moisi şi Ilie. Satana. albe foarte. Sinea. Cuvântul lui Dumnezeu. cu Iisus. tocmai acestea toate le vorbeau cei doi – Moisi şi Ilie.

slava Duhului Sfânt. şi acum. cum spun sf Maxim şi Sf Andrei Criteanul: caii de foc ai virtuţilor: credinţa. zice sfântul Petru. care rosteşte. cu Moisi şi Ilie – Vechiul Testament. cu Petru. faţă în faţă cu Tatăl şi lumina. Fiul. Şi Petru a spus: Bine este aici – e Dumnezeu aici. de sorocul acesta pe care după păcat îl trăim toţi. Şi au văzut-o atunci Petru. Mai mult. De aceea au şi zis. Iacov şi Ioan – Noul Testament. îngreuiaţi… E o anumită stare atunci. în acea strălucire a schimbării la faţă. Petru şi cei ce erau cu el. când a dus jertfa şi a fost ridicat cu carul de foc la cer. Va păstra. parcă din deşteptare în deşteptare. dar inima mea veghează. vrând să înveşnicească acea clipă acolo. norul Duhului care conducea pe Israel în pustie. iar Ilie. De aceea ei. Pe Acesta să-L ascultaţi. una lui Moisi şi una lui Ilie – înveşnicim clipa aici. De aceea. una Ţie. Şi Petru va păstra în el acest moment cu un sârg deosebit. judecata. lăsându-l mereu verde …… una lui Ilie. măcar în gând şi cuvânt. arvuna crucii şi învierii. din veci în veci. al Duhului în care odihneşte Fiul. Moisi şi Ilie. de bună seamă. care străluceşte. dragostea – lumina divină. de nu puteau israeliţii să-l privească. Dar. nădejdea. cel care merge până la despărţitura sufletului de duh. Căci spusese Mântuitorul: iată. cu adevărat. Şi acolo. în lucrarea Duhului Sfânt. a cărui faţă strălucea pe Sinai. tâlcuind. Să simţi iluminarea scânteind. Şi Sfânta Treime şi Dumnezeu cu oamenii.osândirea… Mai bine să rămânem aici. Trei colibe. Pentru că ei. pe muntele Tabor. facem trei colibe aici. pe munte. Spune Evanghelia: neştiind ce grăia Petru. Iacov şi Ioan. Moisi. Nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.norul Duhului Sfânt. Şi aşa ar trebui să ne pătrundem noi. în slava LUI. fără să-l mistuie. Cuvântul atât de puternic. Dar aceasta nu-i ecât ajunul. ce să mai mergem în Ierusalim. încuvintele acestea dintre Iisus. Un comentator mai din zilele noastre. neştiind ce grăia. prin Petru: Bine… Cuvântul bine îl descoperă pe Dumnezeu. ei. auzim atunci că din nor s-a auzit glasul Părintelui Ceresc: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. îngreuiaţi de somn. când a primit cuvântul Legii. şi . Acestea rosteau Iisus cu Moisi şi Ilie. Şi au simţit. Înainte de a muri. ascultând acestea. care şi rugul de la Horeb îl făcea să ardă. Din adânc să te simţi. Cum auzim noi. unde e mai bine. să simţi puţin transfigurarea în tine. taine adânci se descoperă multora în somn. cu Biserica întreagă. însă? De care vorbeşte Înţeleptul: dorm. au văzut slava LUI şi pe cei doui bărbaţi stînd cu El în lumină. Când un învăţător de Lege a întrebat: ce bine să fac să moştenesc viaţa de veci? Ce-Mi zici bun? Bun este numai Unul Dumnezeu. cerul pe pământ – Treimea: Tatăl. cuvintele i-au trezit pe ei. Ce fel de somn. în acea lumină. că sunt unii din cei ce stau aici (adică în lumea aceasta şi în acest timp) care nu vor gusta moartea. ne suim în Ierusalim… ştim ce ne aşteaptă în Ierusalim: prinderea. Şi se împlinea. ce spusese Iisus cu câteva zile mai înainte (şase). Atunci. cu adevărat. Şi atunci.ceea ce se grăia. Inima care nu doarme. în gândul lui Petru: Doamne.

Fiu unic. Fiecare este un unic pentru că Tatăl are un Fiu unic şi o singură icoană. pentru că se adeveresc în fiecare. să nu dormi. cu adevărat. iar în cazul lui Petru. De aceea fiecare dintre noi avem o unicitate a noastră. ne spune nouă că şi nouă ne este dată. purtaţi de Duhul Sfânt. Pentru că el a trăit schimbarea la faţă. să o trăim. Iacov şi Ioan? Când au auzit cuvântul Tatălui ceresc şi auzeau pe Iisus cu Mosi şi Ilie vorbind. Deci să luăm aminte: schimbarea la faţă şi nouă ne este dată. el. Petru. puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui nu luândune după basme meşteşugite. şi în fapt. A vorbit Mântuitorul despre taina tainelor tuturor. întru Care am binevoit. S-a schimbat şi Petru la faţă împreună cu Iisus? S-a schimbat. s-a descoperit prin cuvânt. fraţilor. cum trebuie să te pătrundă. Fiu iubit. iubiţilor. Într-un fel vorbeşte despre înviere – cum o va tâlcui în ziua Cincizecimii – şi altfel vorbeşte despre Schimbarea la faţă. Altfel ar fi haos în lume. model care ne uneşte pe toţi. Şi avem cuvântul proorocesc mai întărit. scriind către credincioşii de atunci şi cei de azi. şi cincizecimea. Şi aceasta ştiind mai dinainte. Orice cuvânt e în Duhul Sfânt. atunci când din înălţimea slavei un glas ca acesta a venit către El: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. martorul ocular. o dată mai mult. Când a strălucit în ucenici. a luat Petru parte cu Iisus la Cruce? A fost Petru în acel moment în care a înviat Mântuitorul de faţă? N-a luat parte. unde ne mărturiseşte el. dar în chip deosebit. de ce na vorbit Petru despre Cruce şi Înviere? Păi. … ce străluceşte în loc întunecos până când va străluci ziua şi luceafărul va răsări în inimile voastre. dar la Tabor Petru a luat parte. şi vom vedea de ce. atâta sinceritate. Acum revenim o clipă. auziţi: acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer. Iacov şi Ioan. în Petru. Şi pentru că e unic. În muntele Tabor. Ce înseamnă cuvântul. nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia. El e icoana şi pe fiecare dintre noi ne face fii unici în El. De care slavă e vorba? Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă. Şi. ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri. Îl păstrează Petru cum? Citim în Epistola a doua a Sfântului Petru. acest moment al schimbării la faţă. către noi: V-am adus la cunoştinţă. E atât de revelator! Trebuie să ne cutremurăm în faţa acestor descoperiri. O spune pentru noi toţi: ca o făclie să iei parte la cuvânt. Aşa a auzit Petru: Acesta este Fiul Meu cel iubit. Zice. pe când eram cu Dmnul în muntele cel sfânt. căci proorocia nu s-a făcut din voia omului. să te trezeşti la cuvânt. El a participat. a Crucii şi a Învierii şi a pogorârii Duhului Sfânt. la care bine faceţi luând aminte ca la o făclie. Petru descoperă viu… e atâta claritate. Şi aceasta. de pe muntele Taborului. Iată mărturia Sfântului Petru. aşa a fost rostit atunci şi aşa l-a rostit Petru. atâta adeveritate! În Scriptură se spune numai ceea ce.crucea. ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit. şi învierea. în puţinătatea minţi noastre. Şi . E unic acel moment al Crucii şi Învierii. dar de ce în chip deosebit scrie despre acest moment al Schimbării la Faţă? Şi.

cum l-au auzit ei. cu o mărturie a unui om duhovnicesc care a simţit schimbarea la faţă. evanghelia Lui. învăluind muntele cu lumina ei tainică. ca o scânteiere. Şi cum a simţit părintele Petroniu acest munte. Sfântul Munte se afla în centru. cum a spus Sf. Atosul se preschimbase în Tabor. au împărtăşiri de la rudeniile lor plecate şi dau mărturie şi primesc împărtăşania. şi în toate iei şi tu parte puţin măcar. Şi orice suflet. acest ajun e ajunul Transfigurării. crezând şi ascultând cuvântul prinde rădăcină în tine. se pregătea şi ea să răsară. avem mărturii: sufletele credincioase. iar soarele şi luna. al Schimbării la faţă: Eram la slujba care s-a săvârşit atunci pe Muntele Sfânt. În partea opusă. din lumina de la schimbarea Domnului la faţă. Soarele se afla ca de os uliţă deasupra orizontului. Care ţi-e dat ţie de aici. În curând. a Schimbării la Faţă. Priveliştea era de o măreţie negrăită. al Schimbării la faţă. Ascultarea Lui.. doctoria nemuririi. către seară. pe mare umbra muntelui. Căci voinţa Lui e voinţă dumnezeiască. sunt pe prag. să simţi că se sfinţeşte numele şi al Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Pentru că strălucirea Schimbării la faţă e numai lumină. Şi iei puţin parte. din neamul nostru. Parcă eram înconjurat de revărsarea de lumină din lumina cea neînserată. Şi ce mărturie dă părintele? Sf munte e numit şi Grădina Maicii Domnului. la mănăstirea Înaintemergătorului Ioan: Prodromul (Înaintemergătorul). Şi ai ieşit de sub imperiul morţii. de acum. Şi-şi vestea sosirea. Când auzim cuvântul. rostind numele Lui să simţi că-n numele Lui.cum? Ascultând cuvântul. Şi trupul şi sângele Lui când te împărtăşeşti. În faţa bisericuţei din vârful muntelui s-a aprins un foc mare şi a început privegherea de toată noaptea. ucigând în tine tot ce e stricăcios şi puturos în lume. s-a afundat şi soarele în mare. Aton (sau Atos). A răsărit apoi luna. E vorba de părintele Petroniu care e din părţile noastre şi a plecat de câţiva ani în Sfântul Munte. luna. numai iubire divină şi numai bună mireasmă. ţineau coroana de lumină de deasupra muntelui Schimbării la faţă. măcar gândind. Ignatie. în pragul mutării de aici. pe Taobr. vedeţi. ca-n Tatăl nostru. rugându-te. leacul. din viaţa de aici. care anul acela era plină. a Taborului. compleând cealaltă jumătate de orizont cu brâul de lumină şi împlinind astfel o coroană de lumină de-a lungul întregului orizont. între cele două lumi. apoi. Ascultând cuvântul Lui. Închei. care . al Părintelui Ceresc: Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit – e toată bunăvonţa. când ei se temeau de ce le vestea Iisus cu privire la ce avea să i se întâmple în Ierusalim…. că El M-a ascultat cu adevărat. care părea un stâlp uriaş înfipt în mare. iubiţilor. Bisericuţa era aproape plină de monahi şi pelerini. Şi aceasta te scoate din frica morţii. Pentru că. pharmakon atanasian. Aşa cum în ajunul unei sărbători trăieşti ceva din sărbătoare. dar şi muntele pocăinţei şi muntele Schimbării la faţă. Pe Acesta să-L ascultaţi. al morţii. proiectând până departe. De aceea în Liturghie ne împărtăşim de bună mireasmă duhovnicească a Duhului Sfânt. tivind o jumătate de orizont ca o linie strălucitoare de lumină neînserată. din spatele orizontului.

aducerea aminte cu dor de privegherea de la Schimbaea la faţă a Domnului rămâne o lumină de nestins. Facă Domnul să simţiţi această lumină neînserată a lui Iisus Hristos cu Tatăl. Şi aş fi brut ca melodia să nu se mai oprească niciodată. Luna se pregătea să se ascundă în mare. cu Maica Domnului. Tot văzduhul din biserică. când îi întâlnesc. Mă vedeam plutind pe undele cântării ca pe o mare şi lacrimi neoprite îmi curgeau din ochi. Ceţuri fugare se strecurau de prin văi spre vârful muntelui. ca pe o lumină de seară care se stinge încetul cu încetul privegherea nu ştiu când a trecut. iar părinţi psalţi de atunci. Amin. Cântarea parcă se materializase. Mi-am adus aminte de cuvintele apostolului de pe Tabor: Doamne. Noi ne găseam deasupra lor. Minunata imnografie a sărbătorii ne făcea să trăim aievea taina cea nespusă şi neapusă a schimbării la faţă a Domnului. Şi din lumină să luăm lumină. De câte ori îi văd vârful luminos. dar afară începuse să se lumineze. înăşi biserica şi toate cele dintr-ânsa cântau. eram cu totul treaz şi conştient de sine. am aţipit o clipă. dar m-am trezit imediat. Ne-am coborât spre Panaghia plini de bucuria tainică a prăznuirii. şi o simţeam ca îndepărtându-se mereu. învăluindu-l cu nori auriţi de razele soarelui ce răsărea. De atunci muntele s-a schimbat. Şi eu mă simţeam ca şi cum pluteam pe o întindere nesfârşită şi elementul pe care mă aflam şi în care eu însumi mă transformasem cu totul era acea nemaiauzită cântare. iar soarle cu raze de foc îşi anunţa sosirea. Între timp. Ce se întâmplase? La strană cântăreţii cântau cu multă însufleţire. Eu însumi. ci se petrecea ceva cu totul minunat şi cu neputinţă de explicat. Cei doi aştri îşi schimbaseră locurile. trupul tot. ci lăuntric.veniseră la prăznuire. dar acordurile dumnezeieştii cântări tot se mai auzeau. cu Duhul Sfânt. cântăreţii de la strană au încetat. M-am aşezat jos şi. obosit de cale. mâini şi picioare. se transformaseră într-o minunată cântare. . tresărind şi cuprins de o simţire cu totul neobişnuită. ca norul de lumină de pe Tabor. Cântau: Veniţi să ne unim în Muntele Domnului şi să vedem schimbarea Lui la faţă. ca nişte ecouri din lumea de taină a altui veac. dar cântarea aceea minunată continuam să o aud nu pe din afară. între care se aflau şi câţva dintre cântăreţii buni ai Atosului. împletind încă o dată cu razele lor cununa de lumină de deasupra Atosului. Nu visam. cu toţi sfinţii. bine este să fim aici. îmi apar ca nişte soli ai luminii celei neînserate. dar cântarea nu se auzea ca venind dintrun loc (de la ei).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful