Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMUL DE FIDELITATE FLANCO

I. MECANISMUL PROGRAMULUI, CARDUL DE FIDELITATE Prin Programul de fidelitate (Programul), S.C. FLANCO RETAIL S.A. (FLANCO) iti ofera oportunitatea de a beneficia de reduceri la cumpararea produselor, de a face achizitii in baza punctelor acumulate, bucurandu-te de avantajele marcii FLANCO. Instrumentul care face posibila utilizarea acestor beneficii este CARDUL DE FIDELITATE FLANCO. Cardul de fidelitate (Cardul) se emite nominal si permite la fiecare achizitie de produse din oferta FLANCO acumularea de puncte si utilizarea ulterioara a punctelor pentru noi achizitii de produse din oferta FLANCO, in conditiile stabilite in prezentul Program. Cardul nu reprezinta un card bancar, un instrument de plata sau un titlu de valoare. Cardul este disponibil in trei variante, titularul Cardului putand promova catre un nivel superior al Cardului, in functie de valoarea achizitiilor acumulate: TIP CARD PREMIUM BUSINESS EXCLUSIVE ECHIVALENT PUNCTE 3% 5% 7% VALOARE ACHIZITII (lei) < 5,000 5,001 15,000 > 15,000

La achizitia oricarui produs din magazinele Flanco, titularul Cardului acumuleaza puncte, conform urmatoarelor criterii: a) pentru o valoare cumulata a achizitiilor mai mica sau egala cu 5.000 (cincimii) lei titularul Cardului acumuleaza pentru orice produs cumparat un numar de puncte egal cu 3% din valoarea achitata a respectivului produs conform principiului 1 punct = 1 leu; b) pentru o valoare cumulata a achizitiilor cuprinsa intre 5.001 (cincimiiunu) lei si 15.000 (cincisprezecemii) lei, titularul Cardului acumuleaza pentru orice produs cumparat un numar de puncte egal cu 5% din valoarea achitata a respectivului produs conform principiului 1 punct = 1 leu; c) pentru o valoare cumulata a achizitiilor mai mare de 15.000 (cincisprezecemii) lei, titularul Cardului acumuleaza pentru orice produs cumparat un numar de puncte egal cu 7% din valoarea achitata a respectivului produs conform principiului 1 punct = 1 leu; Exemplu: Valoarea produsului achizitionat = 1,499 lei a) Titularul cardului Premium va acumula pe card puncte = 3% din valoarea produsului achizitionat, respectiv 45 puncte; b) Titularul cardului Business va acumula pe card puncte = 5% din valoarea produsului achizitionat, respectiv 75 puncte;

c) Titularul cardului Exclusive va acumula pe card puncte = 7% din valoarea produsului achizitionat, respectiv 105 puncte; Echivalentul in puncte se obtine, daca e cazul, prin rotunjirea catre intreg a valorii rezultate prin aplicarea procentului corespunzator asupra valorii produsului, rotunjirea facandu-se la +1 daca prima zecimala dupa virgula este mai mare sau egala cu 5 si la +0 daca prima zecimala dupa virgula este mai mica decat 5. La data achizitiei a carei valoare face ca valoarea cumulata a achizitiilor efectuate de catre titularul Cardului, conform inregistrarilor din sistemul informatic al Flanco, sa depaseasca limita stabilita pentru nivelul de card pe care titularul il detine in acel moment, acesta este avansat automat la nivelul urmator al cardului, beneficiind de puncte in limita aferenta nivelului de card superior celui detinut pana la acel moment. Titularul Cardului va beneficia de grila superioara cardului detinut pana la acel moment inclusiv pentru achizitia in curs care face ca valoarea cumulata a achizitiilor sale sa se incadreze la nivelul urmator de Card. Promotiile nu se pot cumula. Va fi acordata promotia cea mai avantajoasa pentru client. Exemplu: intre Campania Iti dam inapoi tot TVA-ul -24% si Discount 10% in puncte la prima achizitie indiferent de tipul cardului, clientul va benefica de voucher-ul Iti dam inapoi tot TVA-ul - 24%. Produsele achizitionate pot fi platite partial cu punctele acumulate, insa nu mai mult de 20% din valoare finala a facturii. In acest din urma caz, restul valorii produselor achizitionate se achita la momentul achizitiei, integral, in numerar sau prin card bancar. Punctele utilizate se scad automat din totalul punctelor acumulate pe Card, diminuand corespunzator soldul punctelor acumulate. Daca produsele platite prin intermediul punctelor sunt returnate, conform procedurii de returnare a produselor promovate de catre Flanco, Cardul nu va fi realimentat cu punctele aferente. Titularul Cardului nu poate primi bani in schimbul punctelor acumulate pe Card. II. TITULARUL CARDULUI SI EMITEREA CARDULUI: Poate fi titular al Cardului orice persoana fizica avand domiciliul in Romania, care a implinit varsta de 18 ani. Pentru a beneficia de avantajele Cardului Flanco si a deveni titular de Card, persoana interesata, care indeplineste conditiile de mai sus, va completa si semna Formularul de aderare disponibil in orice magazin Flanco sau pe site-ul www.flanco.ro. Formularul de aderare se completeaza integral, cu majuscule, citet si corect, cu date reale. Este obligatorie semnarea Fomularului de aderare pe fiecare pagina. Formularele completate si semnate se depun in original in orice magazin Flanco. Formularele incomplete sau nesemnate sau continand date care nu corespund realitatii nu sunt valide si nu dau dreptul participarii la prezentul Program, cardurile emise in temeiul acestor formulare fiind nule. O persoana interesata, care indeplineste conditiile de mai sus, poate fi titularului unui singur Card de fidelitate. Cardul de fidelitate va fi predat personal titularului actului de identitate care a completat si semnat Formularul de aderare, in baza actului de identitate (original) al acestuia, in magazinul Flanco, in momentul depunerii Formularului. In lipsa prezentarii actului de identitate, personalul de vanzari al Flanco va refuza emiterea Cardului.

In cazul in care titularul de Card promoveaza la urmatoarea varianta a Cardului, noul Card va fi predat acestuia, personal, in baza actului de identitate (original), in termen de 35 de zile de la data achizitiei care a determinat trecerea la varianta urmatoare a Cardului, in magazinul Flanco in care a avut loc tranzactia respectiva III. CONDITII PENTRU ALIMENTAREA SI UTILIZAREA CARDULUI: Pentru acumularea punctelor Titularul Cardului trebuie sa prezinte Cardul la casieria din magazinele Flanco, anterior achizitiei, in vederea scanarii de catre personalul de vanzari al Flanco. Cardul trebuie prezentat personalului de vanzari al Flanco anterior efectuarii oricarei operatiuni de facturare. Alimentarea cardului cu punctele aferente achizitiei de produse se va face numai daca produsele achizitionate se platesc integral, numerar sau prin card bancar, la data achizitiei. In cazul returnarii unui produs Cardul va fi debitat cu punctele aferente valorii acestuia. Utilizarea punctelor acumulate pe Card se poate face numai de catre titularul Cardului, numai pentru produse din oferta Flanco si numai in cazul in care produsele astfel achizitionate sunt platite integral la data achizitiei. Titularul Cardului poate utiliza punctele cu care Cardul a fost deja alimentat. FLANCO isi rezerva dreptul de a acorda puncte Titularului de Card sub forma de cadou precum si de a organiza pentru titularii de Card campanii promotionale si/sau de a acorda oferte special. In cazul in care Cardul nu a fost alimentat o perioada de 365 de zile si/sau in cazul in care punctele acumulate pe card nu au fost utilizate o perioada de 365 zile FLANCO are dreptul de a anula punctele respective. De asemenea, FLANCO isi rezerva dreptul de a dezactiva orice Card care a fost utilizat sau alimentat fara respectarea prevederilor prezentului Program. Cardurile dezactivate nu mai pot fi reactivate, titularul unui astfel de Card pierzand orice drept conferit de Cardul respectiv. Titularul Cardului dezactivat poate solicita emiterea unui nou Card, completand si depunand un nou Formular de aderare. Orice obiectiune cu privire la punctele acumulate sau utilizate poate fi adresata direct personalului de vanzari FLANCO sau pe mail la adresa cardflanco@flanco.ro, in termen de maxim 15 de zile de la data tranzactiei si numai cu conditia prezentarii bonului fiscal aferent tranzactiei si a actului de identitate. FLANCO isi rezerva dreptul de a nu permite utilizarea unor Carduri deteriorate (care nu permit scanarea). In cazul pierderii si/sau furtului Cardului, Titulardul Cardului are obligatia de a instiinta FLANCO in cel mai scurt timp, prin e-mail la adresa cardflanco@flanco.ro, sau telefonic la nr 021/203.81.00 sau direct personalului de vanzari din magazinele FLANCO. Odata cu instiintarea se vor comunica date de identificare ale titularului Cardului. In lipsa instiintarii, titularul Cardului isi asuma orice utilizare ilegala a Cardului, inclusiv folosirea punctelor acumulate. Participantul care si pierde Cardul sau caruia i este furat are dreptul la un nou Card si la punctele disponibile in momentul nstiintarii, cu conditia declararii furtului sau pierderii Cardului conform celor precizate anterior. Cardurile deteriorate se vor inlocui de catre FLANCO, la cererea titularului de Card, prin emiterea unui nou Card in contul caruia vor fi disponibile punctele acumulate pana la momentul inlocuirii. In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii Cardului, noul Card va fi predat titularului in termen de 20 de zile de la primirea instiintarii / solicitarii titularului.

Pana la emiterea unui nou Card titularul de Card nu va putea acumula noi puncte si nici nu le va putea utiliza pe cele existente in contul Cardului pierdut sau furat. Titularul Cardului poate obtine informatii in legatura cu prezentul Program si/sau cu alimentarea cu puncte si/sau utilizarea acestora online pe www.flanco.ro/cardflanco sau la orice casierie FLANCO, prin prezentarea Cardului si a unui document de identitate. In lipsa prezentarii actului de identitate personalul de vanzari FLANCO este indreptatit sa refuze furnizarea informatiilor. FLANCO este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau tentativa de frauda, de fals in declaratii sau utilizare de fals. IV. DERULAREA PROGRAMULUI: Prezentul Program de fidelitate incepe la data de 1 august 2010 si are durata nedeterminata. Programul se deruleaza in toate magazinele FLANCO de pe teritoriul Romaniei. FLANCO isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezentul Program. In cazul modificarii prezentului Program, titularilor de credit si/sau persoanelor interesate care indeplinesc conditiile de la pct II de mai sus si care depun Formularul de aderare li se aplica Programul in vigoare la data achizitiei in urma careia acumuleaza si/sau utilizeaza puncte. Programul va putea fi intrerupt sau incetat in orice moment printr-o decizie a FLANCO, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro. V. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Prin semnarea Formularului de aderare de catre persoana interesata de participarea la prezentul Program, se prezuma ca aceasta a luat cunostinta de prevederile Programului si este de acord cu acestea. Persoana interesata care semneaza Formularul de aderare, titularul Cardului, isi da acordul expres, neconditionat pentru ca datele sale personale, inclusive CNP, sa fie utilizate de catre FLANCO si /sau partenerii sai contractuali, in vederea inscrierii intr-o baza de date precum si in vederea prelucrarii in scopul acordarii de beneficii conform Programului de fidelitate, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi material informative ale Flanco si partenerilor sai. Prelucrarea datelor de catre FLANCO se va face in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.FLANCO poate transmite aceste date, in conditii de confidentialitate. Prin semnarea Formularului de aderare persoana interesata isi da acordul expres si neconditionat ca datele sale personale, inclusiv CNP, sa poate fi transmise de catre FLANCO in vederea prelucrarii in scopul realizarii activitatilor stabilite in prezentul Program catre alti operatori desemnati de catre FLANCO (mandatari si/sau terti contractanti, din tara sau strainatate). Participarea la acest Program confirma acceptarea neconditionata a fiecarei persoane care semneaza si depune Formularul de aderare ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de catre FLANCO in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.). Tuturor persoanelor interesate care semneaza si depun Formularul de adrerare le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi si inclusiv a dreptului de excludere din baza de date a Flanco, persoana interesata va transmite catre Flanco, la sediul sau din Bucuresti, str Calea Floreasca nr 169, corp P1, etaj

2, camera 5, Sector 1, o cerere semnata si datata in care se vor mentiona datele de identificare ale persoanei in cauza, precum si dreptul pe care il invoca.

VI. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE, EMITENTUL CARDULUI DE FIDELITATE Organizatorul Programului si emitentul Cardului este S.C. FLANCO RETAIL S.A. (FLANCO), cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, etaj 2, camera 5, sector 1. avand codul de inregistrare fiscala RO6549491, capital social 3.747.000 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat n registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 656. Programul este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, in cadrul magazinelor FLANCO si pe site-ul www.flanco.ro. De asemenea, persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare de la personalul de vanzari din magazinele FLANCO. Modul in care acest Program se organizeaza si se desfasoara reprezinta dreptul exclusiv al FLANCO. FLANCO nu este responsabil de pierderea facturilor fiscale si/sau bonurilor fiscale care fac dovada achizitiei produselor, de piederea, furtul, deteriorarea, instrainarea si/sau utilizarea Cardului de catre alta persoana fata de titular si nici nu va fi obligat sa acorde beneficiile prezentului Program in cazul in care identifica o frauda sau o tentative de frauda. FLANCO nu isi asuma responsabilitatea pentru completarea incorecta a Formularului de aderare. VII. LITIGII Eventualele litigii aparute intre FLANCO si persoanele interesate si/sau titularii de Card se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti. FLANCO nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de orice natura in legatura cu prezentul Program.