CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR

Lista de verificare a portofoliului
Componentă 1.1. Obiectivele de învăţare din Planul unităţii respectă standardele naţionale şi întrebările de încadrare curriculară 1.2. Realizarea unei publicaţii proprii care prezintă învăţarea prin proiecte sau/şi elaborarea proiectelor la clasă 1.3. Prezentarea evaluării centrate pe nevoile elevilor 1.4. Evaluarea aplicaţiei elevului 1.5. Alte evaluări 1.6. Bibliografie 1.7. Aplicaţia elevului (prezentare, publicaţie, site web) 1.8. Realizarea de evaluari pentru stimularea auto-directionării şi metacogniţiei (planuri de proiect, liste de verificare, întrebări pentru discuţii şi întrebări reflexive) 1.9. Includerea de documente pentru susţinerea conţinutului învăţării elevilor (îndrumare, formulare, şabloane) 1.10. Elaborarea de documente pentru facilitarea unităţii (prezentare, newsletter, broşură, site web) 1.11. Documente pentru managementul portofoliului Director Plan_unitate Modul Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

Modulul 1 (dezvoltare în toate modulele) Asistenta_unitate Modulul 1

Evaluări

Modulul 1 Modulul 5 Modulul 5 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 6

Plan_unitate Aplicatie_elev Evaluari

Asistenta_unitate

Asistenta_unitate

Modulul 7

Asistenta_unitate

Modulul 8

Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj:

2. Aprecierea managementului portofoliului
Criteriul 2.1. Încadrarea în termenul limită de elaborare şi predare a portofoliului 2.2. Selecţia de imagini/sunete adecvate aplicaţiei elevului sau/şi facilitării unităţii de învăţare (dacă este cazul) 2.3. Includerea de documente relevante/utile pentru demonstrarea/ justificarea aplicării principiilor referitoare la recunoaşterea şi respectarea drepturilor de autor Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj: 1 Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

elaborat.8. la elaborarea şi dezvoltarea planului unităţii şi a componentelor portofoliului Aprecierea unităţii de învăţare 3. Identificarea şi detalierea aspectelor celor mai relevante referitoare la instruirea diferenţiată 3. Selecţia şi adaptarea procedurilor de instruire la specificul unităţii de învăţare.6.7.1.1. Relevanţa întrebărilor de încadrare curriculară 3. pe parcursul unităţii de învăţare 3. colectivului de elevi. Programarea corespunzătoare a evaluării. pe toată durata instruirii.11. Participarea activă. incluzând toată structura de directoare şi fişierele obligatorii 3. nevoilor educaţionale speciale ale acestora şi fiecărei etape de evaluare.4. care să le stimuleze capacitatea de lucru în echipă. Selecţia unei unităţi de învăţare relevante pentru disciplina predată. Detalierea modului în care urmează a fi proiectat. Alegerea unui produs final. Respectarea structurii generale a unităţii de învăţare 3. creativitatea şi spiritul de inovaţie 3.2. conform calendarului evaluării 3.3. Portofoliu complet. Aprecierea conţinutului portofoliului Nivel de apreciere (Punctaj) Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea generală asupra unităţii de învăţare şi întregului portofoliu 3. Selecţia şi includerea celor mai relevante şi utile materiale şi resurse pentru dezvoltarea unităţii de învăţare Criteriul 2 . în cadrul proiectelor de grup. conţinutului învăţării. adecvat nivelului de înţelegere şi posibilităţilor de lucru ale elevilor. Selecţia şi adaptarea metodelor de evaluare conţinutului învăţării şi fiecărei etape de evaluare. monitorizat şi evaluat produsul final 3.12.3. care să permită o dezvoltare cu largă aplicabilitate la clasă/de interes pentru elevi şi elaborarea de documente/aplicaţii care să o susţină în mod corespunzător 3. în conformitate cu calendarul evaluării 3.5.9. intereselor acestora.0.

standarde de evaluare – după caz) 3.) Punctaj pe nivele de apreciere: Total punctaj: 3 .16.13. programă şcolară. Conceperea sau/şi adaptarea unor fişe de evaluare pentru toate activităţile asociate procesului de învăţare proiectat prin unitatea de învăţare (teste şi grile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi. Abordarea aplicaţiei elevului din perspectiva acestuia – concepţie.15. pagină web.) Aprecierea metodelor şi documentelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor. fişe de autoevaluare şi autoapreciere a activităţii personale. care să răspundă cerinţelor minimale formulate în planul unităţii 3. broşură ş. Realizarea unui material de facilitare pentru unitatea de învăţare. structură. conţinut Aprecierea documentelor de facilitare a unităţii de învăţare 3. Elaborarea unui model de produs final. într-un format adecvat disciplinei şi colectivului de elevi (prezentare electronică. Includerea documentelor curriculare specifice unităţii de învăţare (standarde de pregătire profesională. a grupului şi a produsului final ş. evaluarea lucrului în echipă şi a implicării personale a fiecărui membru al acesteia. planificare calendaristică.17. produsului final realizat de aceştia şi competenţelor formate şi dezvoltate pe parcursul elaborării sale 3. Elaborarea de fişe de evaluare pentru produsul final realizat de elevi 3.a. din perspectiva elevului.18.Nivel de apreciere (Punctaj) Criteriul Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea aplicaţiei elevului 3.a.14.