CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR

Lista de verificare a portofoliului
Componentă 1.1. Obiectivele de învăţare din Planul unităţii respectă standardele naţionale şi întrebările de încadrare curriculară 1.2. Realizarea unei publicaţii proprii care prezintă învăţarea prin proiecte sau/şi elaborarea proiectelor la clasă 1.3. Prezentarea evaluării centrate pe nevoile elevilor 1.4. Evaluarea aplicaţiei elevului 1.5. Alte evaluări 1.6. Bibliografie 1.7. Aplicaţia elevului (prezentare, publicaţie, site web) 1.8. Realizarea de evaluari pentru stimularea auto-directionării şi metacogniţiei (planuri de proiect, liste de verificare, întrebări pentru discuţii şi întrebări reflexive) 1.9. Includerea de documente pentru susţinerea conţinutului învăţării elevilor (îndrumare, formulare, şabloane) 1.10. Elaborarea de documente pentru facilitarea unităţii (prezentare, newsletter, broşură, site web) 1.11. Documente pentru managementul portofoliului Director Plan_unitate Modul Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

Modulul 1 (dezvoltare în toate modulele) Asistenta_unitate Modulul 1

Evaluări

Modulul 1 Modulul 5 Modulul 5 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 6

Plan_unitate Aplicatie_elev Evaluari

Asistenta_unitate

Asistenta_unitate

Modulul 7

Asistenta_unitate

Modulul 8

Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj:

2. Aprecierea managementului portofoliului
Criteriul 2.1. Încadrarea în termenul limită de elaborare şi predare a portofoliului 2.2. Selecţia de imagini/sunete adecvate aplicaţiei elevului sau/şi facilitării unităţii de învăţare (dacă este cazul) 2.3. Includerea de documente relevante/utile pentru demonstrarea/ justificarea aplicării principiilor referitoare la recunoaşterea şi respectarea drepturilor de autor Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj: 1 Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

în cadrul proiectelor de grup. Aprecierea conţinutului portofoliului Nivel de apreciere (Punctaj) Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea generală asupra unităţii de învăţare şi întregului portofoliu 3. Selecţia unei unităţi de învăţare relevante pentru disciplina predată.7. incluzând toată structura de directoare şi fişierele obligatorii 3. în conformitate cu calendarul evaluării 3. Portofoliu complet. Relevanţa întrebărilor de încadrare curriculară 3.9. nevoilor educaţionale speciale ale acestora şi fiecărei etape de evaluare.1.2.3. adecvat nivelului de înţelegere şi posibilităţilor de lucru ale elevilor. elaborat. intereselor acestora.1. conţinutului învăţării. care să permită o dezvoltare cu largă aplicabilitate la clasă/de interes pentru elevi şi elaborarea de documente/aplicaţii care să o susţină în mod corespunzător 3. Respectarea structurii generale a unităţii de învăţare 3.11. Programarea corespunzătoare a evaluării. Selecţia şi includerea celor mai relevante şi utile materiale şi resurse pentru dezvoltarea unităţii de învăţare Criteriul 2 .12. creativitatea şi spiritul de inovaţie 3.3. Participarea activă. Identificarea şi detalierea aspectelor celor mai relevante referitoare la instruirea diferenţiată 3.0.4.5. Selecţia şi adaptarea procedurilor de instruire la specificul unităţii de învăţare.6. monitorizat şi evaluat produsul final 3. pe toată durata instruirii.8. Alegerea unui produs final. la elaborarea şi dezvoltarea planului unităţii şi a componentelor portofoliului Aprecierea unităţii de învăţare 3. conform calendarului evaluării 3. colectivului de elevi. Detalierea modului în care urmează a fi proiectat. Selecţia şi adaptarea metodelor de evaluare conţinutului învăţării şi fiecărei etape de evaluare. care să le stimuleze capacitatea de lucru în echipă. pe parcursul unităţii de învăţare 3.

planificare calendaristică. Elaborarea unui model de produs final. structură.a.18. Abordarea aplicaţiei elevului din perspectiva acestuia – concepţie.16. fişe de autoevaluare şi autoapreciere a activităţii personale.Nivel de apreciere (Punctaj) Criteriul Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea aplicaţiei elevului 3. programă şcolară. a grupului şi a produsului final ş. pagină web.17. produsului final realizat de aceştia şi competenţelor formate şi dezvoltate pe parcursul elaborării sale 3. evaluarea lucrului în echipă şi a implicării personale a fiecărui membru al acesteia.) Aprecierea metodelor şi documentelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor. conţinut Aprecierea documentelor de facilitare a unităţii de învăţare 3. broşură ş. într-un format adecvat disciplinei şi colectivului de elevi (prezentare electronică. standarde de evaluare – după caz) 3. din perspectiva elevului.15. Conceperea sau/şi adaptarea unor fişe de evaluare pentru toate activităţile asociate procesului de învăţare proiectat prin unitatea de învăţare (teste şi grile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi. Includerea documentelor curriculare specifice unităţii de învăţare (standarde de pregătire profesională. Elaborarea de fişe de evaluare pentru produsul final realizat de elevi 3.a.) Punctaj pe nivele de apreciere: Total punctaj: 3 . Realizarea unui material de facilitare pentru unitatea de învăţare.14. care să răspundă cerinţelor minimale formulate în planul unităţii 3.13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful