CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR

Lista de verificare a portofoliului
Componentă 1.1. Obiectivele de învăţare din Planul unităţii respectă standardele naţionale şi întrebările de încadrare curriculară 1.2. Realizarea unei publicaţii proprii care prezintă învăţarea prin proiecte sau/şi elaborarea proiectelor la clasă 1.3. Prezentarea evaluării centrate pe nevoile elevilor 1.4. Evaluarea aplicaţiei elevului 1.5. Alte evaluări 1.6. Bibliografie 1.7. Aplicaţia elevului (prezentare, publicaţie, site web) 1.8. Realizarea de evaluari pentru stimularea auto-directionării şi metacogniţiei (planuri de proiect, liste de verificare, întrebări pentru discuţii şi întrebări reflexive) 1.9. Includerea de documente pentru susţinerea conţinutului învăţării elevilor (îndrumare, formulare, şabloane) 1.10. Elaborarea de documente pentru facilitarea unităţii (prezentare, newsletter, broşură, site web) 1.11. Documente pentru managementul portofoliului Director Plan_unitate Modul Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

Modulul 1 (dezvoltare în toate modulele) Asistenta_unitate Modulul 1

Evaluări

Modulul 1 Modulul 5 Modulul 5 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 6

Plan_unitate Aplicatie_elev Evaluari

Asistenta_unitate

Asistenta_unitate

Modulul 7

Asistenta_unitate

Modulul 8

Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj:

2. Aprecierea managementului portofoliului
Criteriul 2.1. Încadrarea în termenul limită de elaborare şi predare a portofoliului 2.2. Selecţia de imagini/sunete adecvate aplicaţiei elevului sau/şi facilitării unităţii de învăţare (dacă este cazul) 2.3. Includerea de documente relevante/utile pentru demonstrarea/ justificarea aplicării principiilor referitoare la recunoaşterea şi respectarea drepturilor de autor Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj: 1 Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

conform calendarului evaluării 3. în cadrul proiectelor de grup.9. Selecţia unei unităţi de învăţare relevante pentru disciplina predată. la elaborarea şi dezvoltarea planului unităţii şi a componentelor portofoliului Aprecierea unităţii de învăţare 3. pe toată durata instruirii.5. Programarea corespunzătoare a evaluării.11. Relevanţa întrebărilor de încadrare curriculară 3. Identificarea şi detalierea aspectelor celor mai relevante referitoare la instruirea diferenţiată 3.3. conţinutului învăţării. creativitatea şi spiritul de inovaţie 3. incluzând toată structura de directoare şi fişierele obligatorii 3. Selecţia şi adaptarea metodelor de evaluare conţinutului învăţării şi fiecărei etape de evaluare. pe parcursul unităţii de învăţare 3. elaborat.4. Respectarea structurii generale a unităţii de învăţare 3. colectivului de elevi.2.1. Alegerea unui produs final.0. Participarea activă. monitorizat şi evaluat produsul final 3. care să permită o dezvoltare cu largă aplicabilitate la clasă/de interes pentru elevi şi elaborarea de documente/aplicaţii care să o susţină în mod corespunzător 3.1. Detalierea modului în care urmează a fi proiectat.8.12. Selecţia şi adaptarea procedurilor de instruire la specificul unităţii de învăţare. Selecţia şi includerea celor mai relevante şi utile materiale şi resurse pentru dezvoltarea unităţii de învăţare Criteriul 2 .3. în conformitate cu calendarul evaluării 3. care să le stimuleze capacitatea de lucru în echipă. intereselor acestora.6. Aprecierea conţinutului portofoliului Nivel de apreciere (Punctaj) Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea generală asupra unităţii de învăţare şi întregului portofoliu 3. adecvat nivelului de înţelegere şi posibilităţilor de lucru ale elevilor.7. Portofoliu complet. nevoilor educaţionale speciale ale acestora şi fiecărei etape de evaluare.

Realizarea unui material de facilitare pentru unitatea de învăţare.14.16. conţinut Aprecierea documentelor de facilitare a unităţii de învăţare 3. Abordarea aplicaţiei elevului din perspectiva acestuia – concepţie. Includerea documentelor curriculare specifice unităţii de învăţare (standarde de pregătire profesională.) Punctaj pe nivele de apreciere: Total punctaj: 3 .15. Elaborarea de fişe de evaluare pentru produsul final realizat de elevi 3. fişe de autoevaluare şi autoapreciere a activităţii personale.17. programă şcolară. broşură ş. standarde de evaluare – după caz) 3.) Aprecierea metodelor şi documentelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor.a.Nivel de apreciere (Punctaj) Criteriul Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea aplicaţiei elevului 3.18. din perspectiva elevului. structură. într-un format adecvat disciplinei şi colectivului de elevi (prezentare electronică. Elaborarea unui model de produs final. a grupului şi a produsului final ş. produsului final realizat de aceştia şi competenţelor formate şi dezvoltate pe parcursul elaborării sale 3.a.13. Conceperea sau/şi adaptarea unor fişe de evaluare pentru toate activităţile asociate procesului de învăţare proiectat prin unitatea de învăţare (teste şi grile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi. evaluarea lucrului în echipă şi a implicării personale a fiecărui membru al acesteia. care să răspundă cerinţelor minimale formulate în planul unităţii 3. pagină web. planificare calendaristică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful