Criterii de Apreciere Portofolii

CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR

Lista de verificare a portofoliului
Componentă 1.1. Obiectivele de învăţare din Planul unităţii respectă standardele naţionale şi întrebările de încadrare curriculară 1.2. Realizarea unei publicaţii proprii care prezintă învăţarea prin proiecte sau/şi elaborarea proiectelor la clasă 1.3. Prezentarea evaluării centrate pe nevoile elevilor 1.4. Evaluarea aplicaţiei elevului 1.5. Alte evaluări 1.6. Bibliografie 1.7. Aplicaţia elevului (prezentare, publicaţie, site web) 1.8. Realizarea de evaluari pentru stimularea auto-directionării şi metacogniţiei (planuri de proiect, liste de verificare, întrebări pentru discuţii şi întrebări reflexive) 1.9. Includerea de documente pentru susţinerea conţinutului învăţării elevilor (îndrumare, formulare, şabloane) 1.10. Elaborarea de documente pentru facilitarea unităţii (prezentare, newsletter, broşură, site web) 1.11. Documente pentru managementul portofoliului Director Plan_unitate Modul Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

Modulul 1 (dezvoltare în toate modulele) Asistenta_unitate Modulul 1

Evaluări

Modulul 1 Modulul 5 Modulul 5 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 6

Plan_unitate Aplicatie_elev Evaluari

Asistenta_unitate

Asistenta_unitate

Modulul 7

Asistenta_unitate

Modulul 8

Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj:

2. Aprecierea managementului portofoliului
Criteriul 2.1. Încadrarea în termenul limită de elaborare şi predare a portofoliului 2.2. Selecţia de imagini/sunete adecvate aplicaţiei elevului sau/şi facilitării unităţii de învăţare (dacă este cazul) 2.3. Includerea de documente relevante/utile pentru demonstrarea/ justificarea aplicării principiilor referitoare la recunoaşterea şi respectarea drepturilor de autor Punctaj pe nivele de realizare: Total punctaj: 1 Nivel de realizare (Punctaj) Complet Parţial Deloc (2p) (1p) (0p)

12. incluzând toată structura de directoare şi fişierele obligatorii 3.1.3. Selecţia şi adaptarea procedurilor de instruire la specificul unităţii de învăţare.5.2.3. în cadrul proiectelor de grup. Selecţia unei unităţi de învăţare relevante pentru disciplina predată.7.9. pe toată durata instruirii. creativitatea şi spiritul de inovaţie 3. conţinutului învăţării.0.6. Alegerea unui produs final. pe parcursul unităţii de învăţare 3. Respectarea structurii generale a unităţii de învăţare 3. Portofoliu complet. care să permită o dezvoltare cu largă aplicabilitate la clasă/de interes pentru elevi şi elaborarea de documente/aplicaţii care să o susţină în mod corespunzător 3. intereselor acestora. nevoilor educaţionale speciale ale acestora şi fiecărei etape de evaluare. monitorizat şi evaluat produsul final 3. Programarea corespunzătoare a evaluării. Aprecierea conţinutului portofoliului Nivel de apreciere (Punctaj) Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea generală asupra unităţii de învăţare şi întregului portofoliu 3. Selecţia şi includerea celor mai relevante şi utile materiale şi resurse pentru dezvoltarea unităţii de învăţare Criteriul 2 . Identificarea şi detalierea aspectelor celor mai relevante referitoare la instruirea diferenţiată 3.1. colectivului de elevi. Relevanţa întrebărilor de încadrare curriculară 3. în conformitate cu calendarul evaluării 3. care să le stimuleze capacitatea de lucru în echipă. conform calendarului evaluării 3.4. elaborat. Participarea activă.8. Selecţia şi adaptarea metodelor de evaluare conţinutului învăţării şi fiecărei etape de evaluare. Detalierea modului în care urmează a fi proiectat. adecvat nivelului de înţelegere şi posibilităţilor de lucru ale elevilor.11. la elaborarea şi dezvoltarea planului unităţii şi a componentelor portofoliului Aprecierea unităţii de învăţare 3.

) Aprecierea metodelor şi documentelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor.a.16. conţinut Aprecierea documentelor de facilitare a unităţii de învăţare 3. care să răspundă cerinţelor minimale formulate în planul unităţii 3.14. programă şcolară.) Punctaj pe nivele de apreciere: Total punctaj: 3 . din perspectiva elevului. Includerea documentelor curriculare specifice unităţii de învăţare (standarde de pregătire profesională. pagină web. evaluarea lucrului în echipă şi a implicării personale a fiecărui membru al acesteia. Elaborarea unui model de produs final. Elaborarea de fişe de evaluare pentru produsul final realizat de elevi 3.13. Conceperea sau/şi adaptarea unor fişe de evaluare pentru toate activităţile asociate procesului de învăţare proiectat prin unitatea de învăţare (teste şi grile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi. broşură ş. structură. a grupului şi a produsului final ş.17.18. produsului final realizat de aceştia şi competenţelor formate şi dezvoltate pe parcursul elaborării sale 3. Realizarea unui material de facilitare pentru unitatea de învăţare. planificare calendaristică. fişe de autoevaluare şi autoapreciere a activităţii personale. Abordarea aplicaţiei elevului din perspectiva acestuia – concepţie. într-un format adecvat disciplinei şi colectivului de elevi (prezentare electronică.a.15. standarde de evaluare – după caz) 3.Nivel de apreciere (Punctaj) Criteriul Foarte Bine Satisfăcător Nesatisfăcător bine (4p) (3p) (2p) (1p) Aprecierea aplicaţiei elevului 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful