Sunteți pe pagina 1din 4

TEST INTERNET

Intrebari
1 Cand a aparatut prima dată Internetul?
a. 1980 c. 1969
b. 1869 d. 1983

2 Cum s-a numit initial Reteaua Internet?


a. MILNET c. USENET
b. ARPANET d. DARPA Internet

3 Din cate calculatoarea era formata initial reteaua Internet?


a. 15 c.4
b. 2 d.100

4 Ce reprezinta o retea de calculatoare?


a. mai multe calculatoare interconectate b. calculatoare de ultima generatie
b. o serie de calculatoare c. calculatoare puse in forma

5 Care dintre afirmatii este adevarata referitor la tipurile de retele?

a. MAN>LAN>WAN c. LAN>MAN>WAN
b. LAN<MAN<WAN d. MAN<LAN<WAN

6 Adresa DNS contine nume ierarhizate de la:

a. general la particular c. particular la general


b. adresare IP d. 0 la 255

7 Ce reprezinta un browser?

a. un program cu ajutorul caruia navigam pe Internet c. un software pentru desenare


b. un motor de cautare d. un program din Office

8 Exemplu de motor de cautare:


a. Opera c.Internet Explorer
b. Google d. Netscape Navigator

9 Denumirea HTML vine de la:


a. Hight Type Mile Language c. Hight Total Transfer Protocol
b. Hi Type Manual Language d. Hyper Text Markup Language
10 Cuvintele introduse în zona de căutare a motoarelor se numesc
a. The words c. Hi words
b. Cuvinte cheie d. Non cuvinte

11 Denumirea de internet datează din anul


a. 1969 c. 1983
b. 1980 d. 1979
12 Cea mai mare rețea de calculatoare în funcție de răspândirea geografic
a. LAN c. MAN
b. WAN d. MAGISTRALĂ
13 Exemplu de motor de căutare
a.www. yahoo.com c. Internet Explorer
b.Google Chrome d. Toate cele de mai sus
14 HTTP provine de la
a.Hyper Text Time Pan c.Hyper Text Transfer Protocol
b.Hi Tehnology Time Pop d. Hi Text Total Protocol
PUNCATJ FINAL
RNET
Raspuns

ARPA Internet

alculatoare de ultima generatie


alculatoare puse in forma

AN>MAN>WAN
MAN<LAN<WAN

articular la general

n software pentru desenare


n program din Office

ternet Explorer
etscape Navigator

ight Total Transfer Protocol


yper Text Markup Language
on cuvinte

MAGISTRALĂ

nternet Explorer
oate cele de mai sus

yper Text Transfer Protocol


i Text Total Protocol