Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Tehnica „Gh.

Asachi” Iaşi
Facultatea de Ştiinţa si Ingineria Materialelor
Catedra de Sănătate si Securitate in Munca
Curs postuniversitar ”Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala”

EVALUAREA RISCURILOR IN DOMENIUL


SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
PENTRU POSTUL DE OPERATOR EXTRACTIE

- metoda INCDPM -

INDRUMATOR,

CURSANT,

CURS POSTUNIVERSITAR
-2009-

1/22
CUPRINS

1. STABILIREA LOCULUI DE MUNCA SI PROCESUL DE MUNCA 3


2. STABILIREA ECHIPEI DE EVALUARE 3
3. DESCRIEREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA 3
3.1 MIJLOACE DE PRODUCTIE 3
3.2 SARCINA DE MUNCA 4
3.4 EXECUTANTUL 5
3.3 MEDIUL DE MUNCA 5
4. INTOCMIREA FISEI DE EVALUARE 5
4.1 FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 5
4.2 FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 6
4.3 FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
6
4.4 FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 7
5. INTOCMIREA PLANULUI DE MASURI 15
6. CONCLUZII 21

BIBLIOGRAFIE

2/22
1. STABILIREA LOCULUI DE MUNCA SI PROCESUL DE MUNCA

Locul de munca evaluat este ,,Operator extractie”


Operatorul de extractie supravegheaza functionarea instalatiilor componente ale parcului de
separatoare , efectueaza manevre si reglaje la claviaturi, separatoare, pompe, distribuitoare ,
decantoare, etc in scopul asigurarii fluxului tehnologic corect de colectare si separare a
amestecului produs de sonde .

2. STABILIREA ECHIPEI DE EVALUARE

Evaluarea a fost realizata de către o echipa de evaluare compusa din:


Evaluator abilitat – ing. XXX XXX
Sef sector productie – ing. YYY YYY
Lucrător desemnat cu atribuţii de SSM – ing. ZZZ ZZZ
Reprezentant al lucrătorilor in CSSM – WWW WWW
Reprezentant grupa sindicala – QQQ QQQ
Medic de medicina muncii – medic VVV VVV,
Evaluarea s-a făcut folosind metoda INCDPM Bucureşti (dr. ing. St. Pece)

3. DESCRIEREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA

3.1 MIJLOACE DE PRODUCTIE:

In general orice parc de sparatoare modernizat saunemodernizat cuprinde urmatoarele

• claviatura de intrare amestec;


• separatoare de etalonare (bifazice);
• separatoare orizontale (trifazice);
• skid de masura si reglare gaze;
• rezervoare de colectare scurgeri;
• pompe scurgeri;
• separator orizontal gaz - lichid la cos de gaze;
• cos de gaze;
• incalzitor de titei;
• pompe de tratare titei;
• skid injectie dezemulsionat; linii tehnologice;
• conducte tehnologice izolate termic si cu izolator electric;
• instalatie de evacuare titei;
• instalatie injectie apa;

3/22
• sisteme electrice si de iluminat;
• constructii si utilitati. ( sursa de abur, centrifuga de probe, etc)
• telefon
• staţie de emisie - recepţie

3.2 SARCINA DE MUNCA

- Respectă procedurile de lucru cât şi standardele de calitate în vigoare pentru obţinerea


performanţelor cerute.
- Controleza instalatiile la incepuul schimblui , remediaza defectiunile, executa ungrile la
partile in miscare ale utilajelor.
- Tine permanent legatura cu liniorii, operatorul principal,seful formatiei carora le aduce la
cunostinta defectiunile in functionarea unor sonde si situatia productiei.
- Efectueza determinarea stocurilor, calculul productiei sondelor in functie de impuritati,,
calculul productiei stoc din stoc , pe care le inregistreaza in raportul de productiei in
conformitate cu procedurile impuse.
- Preleveaza probe de din rezervoare si stabilesc procentul de impuritati prin centrifugare.

La separatoare :
- manevreaza ventile in claviaturi pentru dirijarea curgerii la etalonare sau total sau
pompare de lichide in sonde pentru operatii
- verifica functionarea supapelor de siguranta si a sticlelor de nivel, alte AMC.
- verfica nivelul si presiunea, asigura descarcarea manuala sau automata a acestora.
- regleaza admisia aburului pentru asigurarea temperaturii prescrise

La rezervoare :
- manevreaza ventilele in claviaturi pentru intrare-iesire lichid.
- citeste stocurile folosind mira sau ruleta
- preleveaza probe din rezervoare
- regleaza admisia aburului
- intretine digurile rezervoarelor

La pompe :
- manevreaza ventile in claviatura liniilor de admisie-evacuare
- porneste-opreste pompele de titei

Alte operatii:
- efectueaza introduceri de godevile pe conductele de legatura cu depozitul central (daca
tehnologia impune godevilarea)
- manevreaza ventilele distribuitoarelor de gaz lift sau injectie de apa (unde exista)
- verifica functionarea AMC , efectueza operatii de inlocuire a diagramelor de gaze
- manevreaza ventilele si asigura pomparea produselor (apa, titei) din decantoare

4/22
3.3 MEDIUL DE MUNCA
- Activitatea se desfasoara majoritar in mediu exterior, cu expunerea organismului la
variatii de temperatura in functie de anotimp, curenti de aer, umiditate, viscol, etc.
- Mediu de lucru murdar-conditiile de igiena personala sunt precare
- Pe timpul noptii iluminatul perimetral si al instalatiilor pot constitui surse de riscuri.
- Mirosuri persistente de hidrocarburi care nu pot fi masurate.

3.4 EXECUTANTUL

- Personalul angajat ca operator este absolvent al unei institutii de invatamant mediu de


specialitate, de profesie mecanic, mecanic operator.
- Lucreaza 8 ore/zi,in echipa de doi, schimbul I sau II.
- Este asigurat controlul medical periodic cu o firma de prestari servicii medicale autorizata.
- De asemenea, personalul angajat participa periodic la:
 instruire periodica si testare, in domeniul sanatatii si securităţii in munca precum si
al situaţiilor de urgenta, desfăşurate la intrarea in tura

 cursuri de instruire pe probleme de SSM , SU si protecţia mediului, realizate in


cadrul companiei.

 cursuri de instruire de specialitate desfăşurate in cadrul companiei.

4. INTOCMIREA FISEI DE EVALUARE - FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

4.1 FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

a) Actiuni gresite

- Mişcarea funcţională a motoarelor electrice de la pompele cu transmisie prin curele


- Indepartarea aparatorilor de la transmisiile prin curele ale pompelor de titei ,
pompelor centrifuge
- Suprafeţe alunecoase ale scărilor de acces pe rezervoare a podetelor metalice,
claviaturi ,etc datorită umidităţii, îngheţului
- Utilizarea de mijloace improvizate pentru accesul la inaltime pe rezervoare,
separatoare
- Manevrarea cu mainile a curelelor de transmisie a pompelor
- Neverificarea supapelor de siguranta de pe separatoare sau blocarea acestora prin
modificarea reglajului pe parghie
- Utilizarea flacarii pentru dezghetarea unor robineti din claviaturile parcului
- Neverificarea deschiderii ventilelor de pe linia de evacuare a titeiului la pornirea
pompei
- Accesul in parc cu materiale de aprindere si al autovehiculelor cu motoare cu ardere
interna
- Deplasare peste fascicule de conducte din claviaturi in lipsa podetelor de trecere
5/22
- Coborâre prin săritură de pe elemente ale instalaţiilor
- Pozitionare si manevre incorecte la manevrarea ventilelor din claviaturile parcului
- Utilizarea unor mijloace improvizate pentru incalzire

b) Omisiuni

- Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare

4.2 FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

a) Solicitare fizica

- Efort dinamic la urcarea pe rezervoarele de total , manevrarea frecventa a ventilelor


- Pozitie predominant ortostatica in timpul lucrului

b) Solicitare psihica
- Prezenta la serviciu in conditii fizico-psihice care nu permite concentrarea
atentiei

4.3 FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE


a) Factori de risc mecanic

- Rasturnarea –caderea peste picioare a diverselor obiecte , materiale manipulate


- Manevre gresite la exploatarea cazanului de producere a aburului
- Instabilitatea scarilor de urcare pe rezervoare , habe , etc
- Proiectare cioburi la spargerea corpurilor de iluminat în timpul manipulării acestora
- Suprafete taioase, intepatoare ale cablurilor,pieselor metalice, echipamentelor
tehnice
- Parametrii de lucru sunt monitorizati cu AMC verificata metrologic
- Jet de lichid sub presiune-la desfacerea flanselor conductelor fara scurgerea
presiunii
- Jet de abur- spargerea conductelor sau armaturilor
- Corpurile de iluminat din baraca pompelor , distribuitorul de gaze nu sunt etansate
cu garnituri
- Recipientii sub presiune(separatoare)
- Blocarea supapelor de siguranta de la separatoare sau dereglarea acestora prin
modificarea reglajului pe parghie
b) Factori de risc termic

- Oparire, arsuri termice la utilizarea necorespunzatoare a retelei de abur si condens


- Fumatul sau lucrari cu foc deschis in incinta instalatiilor din parc
- Incalzirea titeiului din rezervoare peste valoarea prescrisa

c) Factori de risc electric


6/22
- Interventie in tablourile electrice pentru schimbarea sigurantelor MPR
- Electrocutare prin atingere directa la interventia in cabine, cofrete, transformatoare
- Electrocutare prin atingere indirecta a carcaselor unor aparate nelegate la pamant

d) Factori de risc chimic

Hidrocarburi iritante: metan,etan,propan, butan , pentan in baraca pompelor

4.4 FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

a) Factori de risc fizic

- Temperatura excesiva in timpul verii- soc caloric si foarte scazuta iarna


- Mediu de lucru murdar-Lipsa conditiilor de igiena personala
- Iluminat necorespunzator al instalatiilor pe timpul noptii

b) Factori de risc chimic

Mirosuri de hidrocarburi - nemamasurabile

LEGENDA
F1 Mişcarea funcţională a motoarelor electrice de la pompele cu transmisie prin curele
-prindere echipament, mână, şi antrenare corp-leziuni organe interne
F2 Indepartarea aparatorilor de la transmisiile prin curele ale pompelor de titei , pompelor
centrifuge
F3 Suprafeţe alunecoase ale scărilor de acces pe rezervoare a podetelor metalice,
claviaturi ,etc datorită umidităţii, îngheţului
F4 Utilizarea de mijloace improvizate pentru accesul la inaltime pe rezervoare,
separatoare
F5 Manevrarea cu mainile a curelor de transmisie a pompelor
F6 Neverificarea supapelor de siguranta de pe separatoare sau blocarea acestora prin
modificarea reglajului pe parghie
F7 Utilizarea flacarii pentru dezghetarea unor robineti din claviaturile parcului
F8 Neverificarea deschiderii ventilelor de pe linia de evacuare a titeiului la pornirea
pompei
F9 Accesul in parc cu materiale de aprindere si al autovehiculelor cu motoare cu
ardere interna
F10 Deplasare peste fascicule de conducte din claviaturi in lipsa podetelor de trecere.
F11 Coborâre prin săritură de pe elemente ale instalaţiilor
F12 Pozitionare si manevre incorecte la manevrarea ventilelor din claviaturile parcului.
F13 Utilizarea unor mijloace improvizate pentru incalzire in baraca operatorului
F14 Franarea cu mana a centrifugei electrice la efectuarea analizelor
F15 Echilibrarea fiolelor cu probe din centrifuga prin mijloace improvizate si pornirea

7/22
acesteia cu capacul deschis
F16 Cadere de la inaltime de pe capacul rezervorului prin alunecare, impiedicare
F17 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare la deplasarea intre
instalatiile din incinta parcului
F18 Utilizarea de echipament de protectie si de lucru necorespunzator (salopete
neajustate, incaltaminte cu accesorii metalice, casca fara cordeluta de fixare).
F19 Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare .
F20 Efort dinamic la urcarea pe rezervoarele de total , manevrarea frecventa a ventilelor
F21 Pozitie predominant ortostatica in timpul lucrului
F22 Prezenta la serviciu in conditii fizico-psihice care nu permite concentrarea atentiei
(sub influienta alcoolului, drogurilor,oboseala)
F23 Rasturnarea –caderea peste picioare a diverselor obiecte , materiale manipulate
F24 Manevre gresite la exploatarea cazanului de producere a aburului
F25 Instabilitatea scarilor de urcare pe rezervoare , habe , etc
F26 Proiectare cioburi la spargerea corpurilor de iluminat în timpul manipulării acestora
F27 Suprafete taioase, intepatoare ale cablurilor,pieselor metalice, echipamentelor tehnice
F28 Parametrii de lucru sunt monitorizati cu AMC verificata metrologic.
F29 Jet de lichid sub presiune-la desfacerea flanselor conductelor fara scurgerea presiunii
F30 Jet de abur- spargerea conductelor sau armaturilor
F31 Corpurile de iluminat din baraca pompelor , distribuitorul de gaze nu sunt etansate cu
garnituri
F32 Recipientii sub presiune(separatoare)
F33 Blocarea supapelor de siguranta de la separatoare sau dereglarea acestora prin
modificarea reglajului pe parghie
F34 Oparire, arsuri termice la utilizarea necorespunzatoare a retelei de abur si condens
F35 Fumatul sau lucrari cu foc deschis in incinta instalatiilor din parc
F36 Incalzirea titeiului din rezervoare peste valoarea prescriva
F37 Hidrocarburi iritante: metan,etan,propan, butan , pentan in baraca pompelor
F38 Interventie in tablourile electrice pentru schimbarea sigurantelor MPR
F39 Electrocutare prin atingere directa la interventia in cabine, cofrete, transformatoare
F40 Electrocutare prin atingere indirecta a carcaselor unor aparate nelegate la pamant
F41 Temperatura excesiva in timpul verii- soc caloric si foarte scazuta iarna
F42 Mediu de lucru murdar-Lipsa conditiilor de igiena personala
F43 Iluminat necorespunzator al instalatiilor pe timpul noptii
F44 Mirosuri de hidrocarburi - nemamasurabile

8/22
UNITATEA : NUMAR PERSOANE EXPUSE: 1/sch.
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA
DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
SECTOR: 1
ECHIPA DE EVALUARE :
Evaluator abilitat – ing. XXX XXX
Sef sector productie – ing. YYY YYY
LOCUL DE MUNCA :
Lucrător desemnat cu atribuţii de SSM – ing. ZZZ ZZZ
OPERATOR EXTRACTIE
Reprezentant al lucrătorilor in CSSM – WWW WWW
Reprezentant grupa sindicala – QQQ QQQ
Medic de medicina muncii – medic VVV VVV

CONSECINTA MAXIM

NIVEL PARTIAL DE RISC


CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATE
SISTEMULUI DE MUNCA

CLASA DE
COMPONENTA

FACTORI DE
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A
RISC
FACTORILOR DE RISC
IDENTIFI-

PREVIZIBILA
(descriere, parametrii)
CATI

0 1 2 3 4 5 6

9/22
1. Mişcarea funcţională a motoarelor electrice de
la pompele cu transmisie prin curele -prindere
DECES 7 4 6
echipament, mână, şi antrenare corp-leziuni
organe interne
2.Indepartarea aparatorilor de la transmisiile prin
curele ale pompelor de titei , pompelor centrifuge- DECES 7 3 5
leziuni organe interne
3.Suprafeţe alunecoase ale scărilor de acces pe
ITM
rezervoare a podetelor metalice, claviaturi ,etc 3 6 4
45-180
datorită umidităţii, îngheţului – fractură membre
4.Utilizarea de mijloace improvizate pentru accesul
INV
la inaltime pe rezervoare, separatoare, – cadere 4 3 4
GRAD III
de la inaltime-leziuni organe interne

5.Manevrarea cu mainile a curelor de transmisie a


INV
pompelor– prindere mana intre curea si saiba 5 5 5
GRAD II
motorului-amputare degete
6.Neverificarea supapelor de siguranta de pe
separatoare sau blocarea acestora prin
DECES 7 1 3
modificarea reglajului pe parghie.-explozie-leziuni
organe interne

7.Utilizarea flacarii pentru dezghetarea unor ITM


3 6 4
robineti din claviaturile parcului –incendiu-arsuri 45-180

8.Neverificarea deschiderii ventilelor de pe linia de


ITM
evacuare a titeiului la pornirea pompei - leziuni 2 5 3
3-45 zile
organe interne

9.Accesul in parc cu materiale de aprindere si al


ITM
ACTIUNI autovehiculelor cu motoare cu ardere interna se 3 6 4
EXECUTANT

45-180
GRESITE face numai in baza permiselor-incendiu-arsuri
10.Deplasare peste fascicule de conducte din ITM
3 6 4
claviaturi in lipsa podetelor de trecere-entorse 45-180
11.Coborâre prin săritură de pe elemente ale ITM
1 6 1
instalaţiilor -luxatii 10/22 < 3 zile
20.Efort dinamic la urcarea pe rezervoarele de
ITM
total , manevrarea frecventa a ventilelor - afectiuni 2 5 3
3-45 zile
SOLICITARE osteoarticulare.
FIZICA
SARCINA 21.Pozitie predominant ortostatica in timpul ITM
2 5 3
DE MUNCA lucrului- afectiuni ale sistemului circulator. 3-45 zile
22.Prezenta la serviciu in conditii fizico-psihice
SOLICITARE care nu permite concentrarea atentiei (sub ITM
2 5 3
PSIHICA influienta alcoolului, drogurilor,oboseala)- fracturi, 3-45 zile
contuzii, etc.

11/22
23. Rasturnarea –caderea peste picioare a ITM
3 3 3
diverselor obiecte , materiale manipulate -fracturi 45-180 zile

24, Manevre gresite la exploatarea cazanului de


producere a aburului- explozie-leziuni organe DECES 7 2 4
FACTORI DE interne
RISC
MECANIC 25.Instabilitatea scarilor de urcare pe rezervoare , ITM
3 5 4
habe , etc .-fracturi 45-180 zile

26.Proiectare cioburi la spargerea corpurilor de


ITM
iluminat în timpul manipulării acestora - plaga 2 3 2
3-45 zile
strapunsa oculara (orbire partiala).

27.Suprafete taioase, intepatoare ale


ITM
cablurilor,pieselor metalice, echipamentelor 2 6 3
3-45 zile
tehnice - plaga intepata, taiata membre inferioare.

28. Parametrii de lucru sunt monitorizati cu AMC


verificata metrologic-explozie-leziuni organe DECES 7 1 3
MIJLOACE interne
DE
PRODUCTIE 29.Jet de lichid sub presiune-la desfacerea
ITM
flanselor conductelor fara scurgerea presiunii 3 3 3
45-180 zile
-contuzii faciale, oculare.

30.Jet de abur- spargerea conductelor sau ITM


2 5 3
armaturilor-oparire 3-45 zile

31. Corpurile de iluminat din baraca pompelor ,


distribuitorul de gaze nu sunt etansate cu garnituri DECES 7 1 3
– explozie-leziuni organe interne

32.Recipientii sub presiune(separatoare) se


verifica ISCIR la termenele scadente-explozie- DECES 7 1 3
leziuni organe interne
33. Blocarea supapelor de siguranta de la
separatoare sau dereglarea acestora
12/22 prin
34.Oparire, arsuri termice la utilizarea
ITM
necorespunzatoare a retelei de abur si condens – 3 3 3
45-180 zile
scurgeri, esapari, spalare echipament de noroi.
FACTORI DE
35.Fumatul sau lucrari cu foc deschis in incinta ITM
RISC TERMIC 3 5 4
instalatiilor din parc-incendiu-arsuri 45-180 zile
36.Incalzirea titeiului din rezervoare peste valoarea ITM
4 1
prescrisa- arsuri. < 1 zi 1
37.Hidrocarburi iritante: metan,etan,propan, butan
FACTORI DE ITM
, pentan in baraca pompelor – emfizem pulmonar, 1 6 1
RISC CHIMIC < 3 zile
bronsite.
38.Interventie in tablourile electrice pentru
DECES 7 3 5
schimbarea sigurantelor MPR -arc electric -arsuri
39.Electrocutare prin atingere directa la interventia
FACTORI DE DECES 7 3 5
in cabine, cofrete, transformatoare
RISC
ELECTRIC 40.Electrocutare prin atingere indirecta a
carcaselor unor aparate nelegate la pamant –
DECES 7 1 3
ex.centrifuga , motoare electrice de actionare a
pompelor, etc.
41.Temperatura excesiva in timpul verii- soc ITM
2 5 3
caloric si foarte scazuta iarna - degeraturi 3-45 zile
FACTORI DE 42.Mediu de lucru murdar-Lipsa conditiilor de ITM
2 5 3
RISC FIZIC igiena personala-stress, boli digestive 3-45 zile
MEDIU DE
43. Iluminat necorespunzator al instalatiilor pe ITM
MUNCA 1 5 1
timpul noptii – oboseala vizuala, miopie. < 3 zile
FACTORI DE 44.Mirosuri de hidrocarburi - nemamasurabile – ITM
1 5 1
RISC CHIMIC astm, rinite. < 3 zile
Nivelul de risc global al locului de munca este:
44

∑R r i i
2(6 x6) + 4(5 × 5) + 11(4 × 4) + 19(3 × 3) + 3( 2 x 2) + 5(1x1) 532
NRG = i =1
= = = 3,70
44
2 x6 + 4 × 5 + 11 × 4 + 19 × 3 + 3 x 2 + 5 x1 144
∑r
i =1
i

NIVELURI PARTIALE DE RISC

13/22
7

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

14/22
5. INTOCMIREA PLANULUI DE MASURI PENTRU LOCUL DE
MUNCA,,OPERATOR EXTRACTIE”

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

• Nivelul de risc global rezultat din calcul pentru acest loc de muncă este de 3,70,
valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu risc mediu, depăşind
limita maximă acceptabilă (3,5).
• În procesul de evaluare s-au identificat 44 factori de risc, dintre care 27 se situează
în categoria riscurilor acceptabile, valoarea maximă pentru nivelurile de risc parţial
calculate fiind de 3 .
• În urma analizei s-a constatat însă că la 17 factori de risc se depăşeşte limita de
acceptabilitate, astfel încât riscurile generate se încadrează în categoria celor medii
şi mari.

Factorii de risc specificaţi sunt:


− nivel de risc parţial 6:
F1. Mişcarea funcţională a motoarelor electrice de la pompe parc-prindere echipament,
mână, şi antrenare corp
F13. Utilizarea unor mijloace improvizate pentru incalzire in baraca operatorului – racord
de gaze, rezistente electrice- incendiu

− nivel de risc parţial 5:


F2. Indepartarea aparatorilor de la transmisiile prin curele ale pompelor de titei .
F5. Manevrarea cu mainile a curelor de transmisie a unitatii de pompare – prindere
mana intre curea si saiba motorului
F38. Interventie in tablourile electrice pentru schimbarea sigurantelor MPR -arc electric
-arsuri
F39. Electrocutare prin atingere directa la interventia in cabinele CMPA , cofrete,
transformatoare

− nivel de risc parţial 4:


F3. Suprafeţe alunecoase ale scărilor de acces pe rezervoare , unitati de pompare , etc
şi a podetelor metalice, datorită umidităţii, îngheţului – fractură membre
F4. Utilizarea de mijloace improvizate pentru accesul la inaltime pe rezervoare,
separatoare, balansierul UP – cadere de la inaltime
F7. Utilizarea flacarii pentru dezghetarea unor robineti din claviaturile parcului sau de la
sonde.

15/22
F9. Accesul in parc cu materiale de aprindere si al autovehiculelor cu motoare cu ardere
interna se face numai in baza permiselor-incendiu
F10 .Deplasare peste fascicule de conducte din claviaturi in lipsa podetelor de trecere
F16. Cadere de la inaltime de pe capacul rezervorului prin alunecare, impiedicare
F17. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare la deplasarea in
incinta parcului - fractura.
F18. Utilizarea de echipament de protectie si de lucru necorespunzator (salopete
neajustate, incaltaminte cu accesorii metalice, casca fara cordeluta de fixare
F24 Manevre gresite la aprinderea focarului cazanelor pentru producerea aburului.
F25. Instabilitatea scarii de urcare pe UP si lipsa podetelor
F35. Fumatul sau lucrari cu foc deschis in incinta instalatiilor din parc-incendiu

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acţiunii celor 17 factori de risc care se
situează în domeniul inacceptabil este necesară aplicarea cel puţin a măsurilor generice
precizate în Fişa de măsuri propuse pentru locul de muncă evaluat (42 b).
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor pe elementele generatoare din cadrul
sistemului de muncă, ea se prezintă astfel :
38,8 % – factori de risc proprii mijloacelor de producţie;
11,7% – factori de risc proprii mediului de muncă;
9,4% – factori de risc proprii sarcinii de muncă;
40,1% – factori de risc proprii executantului.
Se observă ponderea majoritară deţinută de factorii generaţi de mijloacele de
producţie si executantului .
Prin urmare, trebuie să se acorde o mare atenţie respectării prevederilor
standardelor de securitate a muncii referitoare la echipamentele tehnice precum si asupra
comportamentului accidentogen al executantului, prin instruire.

16/22
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

OPERATOR EXTRACTIE

NIVEL
Nr.
FACTOR DE RISC DE MĂSURA PROPUSĂ
Crt.
RISC

0 1 2 3
-verificarea existentei si a functionarii corecte a tuturor dispozitivelor de protectie.
1. Mişcarea funcţională a motoarelor
-asigurarea spatiului de circulatie in jurul echipamentului astfel incat sa nu fie
electrice de la pompe parc-prindere
1. 6 obligat sa patrunda in zona periculoasa.
echipament, mână, şi antrenare corp
-ajustarea corespunzatoare a vestimentatiei astfel incat sa nu fie posibila
antrenarea acesteia de miscarea de rotatie a motorului.
2. 13.Utilizarea unor mijloace improvizate - se va interzice categoric utilizarea oricarui mijloc de incalzire in afara celui
pentru incalzire in baraca operatorului stabilit prin proiect.
– racord de gaze, rezistente electrice- 6 - in cadrul controalelor de noapte se va avea in vedere si acest aspect
incendiu - operatorii vor fi constientizati prin instruire asupra pericolului de incendiu sau
electrocutare
3. - ingradirile vor fi facute din materiale greu de debitat cu scule manuale si vor fi
2.Indepartarea aparatorilor de la bine incastrate in teren .
transmisiile prin curele ale pompelor de - aparatoarea de protectie trebuie sa fie fixata in suruburi pentru a nu putea fi
5
titei . anihilata cu usurinta functia ei de protectie.
- aparatoarea de protectie din tabla sau plasa de sarma va fi vopsita in culoarea
standarizata pentru protectori.
5.Manevrarea cu mainile a curelor de - curelele de transmisie de la pompa vor fi manevrate (schimbate)numai dupa
transmisie a unitatii de pompare – oprirea si asigurarea acesteia.
4. prindere mana intre curea si saiba 5 - operatia va fi obligatoriu precedata de deplasarea motorului electric pentru
motorului slabirea si intinderea curelelor ,operatii ce se fac numai cu participarea
electricianului.
- interventia este permisa numai persoanelor care au calificare de electrician si
38.Interventie in tablourile electrice
sunt autorizate pentru acest gen de lucrari
pentru schimbarea sigurantelor MPR
5. 5 - se interzice orice improvizatie in procedura de extragere si inlocuire a
-arc electric -arsuri
sigurantelor de mare rupere precum si nerespectarea parametrilor acestora
(amperaj)

17/22
- Orice interventie in cabina CMPA sau in cofrete electrice este interzisa
39.Electrocutare prin atingere directa
Singura operatie permisa va fi oprirea si pornirea UP de la butonul cabinei si
la interventia in cabinele CMPA ,
6. 5 manevrarea separatorului de stalp.
cofrete, transformatoare
- interventia este permisa numai persoanelor care au calificare de electrician si
sunt autorizate pentru acest gen de lucrari
3.Suprafeţe alunecoase ale scărilor de - executantii vor fi instruiti sa observe , controleze si sa raporteze imediat orice
acces pe rezervoare , unitati de problema legata de starea scarilor, barierelor, podetelor, etc – lipsuri, degradari,
7. pompare , etc şi a podetelor metalice, 4 gheata, polei mazga, pete de ulei-. Vor fi luate masuri imediate de curatare prin
datorită umidităţii, îngheţului – fractură spalare cu abur, apa calda, mijloace mecanice, etc.
membre
4.Utilizarea de mijloace improvizate - se interzice utilizarea de scari mobile pentru accesul pe rezervoare
pentru accesul la inaltime pe - se interzice urcarea pe mijloace improvizate pentru actionarea supapelor de
8. 4
rezervoare, separatoare, balansierul siguranta de la separatoare la verificarea functionarii acestora
UP – cadere de la inaltime
7.Utilizarea flacarii pentru dezghetarea -este interzisa utilizarea oricarei forme de foc deschis in zona sondelor, parcurilor
9. unor robineti din claviaturile parcului 4 si instalatiilor acestora.
sau de la sonde. - dezghetarea se va face numai cu abur sau apa calda

9.Accesul in parc cu materiale de -la intrarea in parc va fi instalata o cutie in care cei care au acces in parc vor
depune materialele de aprindere si tigarile.
aprindere si al autovehiculelor cu
10. 4 - se interzice accesul autovehiculelor in incinta parcului. Exceptiile le constituie
motoare cu ardere interna se face
autovehiculele autorizate prin permisul de lucru cu foc (cu sita parascantei) ,
numai in baza permiselor-incendiu autospecialele de stingere a incendiilor
10.Deplasare peste fascicule de - se vor monta podete metalice cu mana curenta si bine fixate pe sol peste
11. conducte din claviaturi in lipsa 4 fasciculele de conducte, acolo unde e necesara traversarea pentru verificarea
podetelor de trecere parametrilor tehnologici
-iluminarea capacelor rezervoarelor si a altor instalatii situate la inaltime trebuie
16.Cadere de la inaltime de pe facuta in asa fel incat sa evite fenomenul de orbire in cazul pozitiei ortostatice de
12. capacul rezervorului prin alunecare, 4 lucru.
impiedicare - pentru rezervoare de capaciatate mare se va monta iluminat de siguranta
pentru situatii de defectare a iluminatului normal.
13. 17.Cadere la acelasi nivel prin 4 - executantii vor fi instruiti sa observe , controleze si sa raporteze imediat orice
impiedicare, dezechilibrare, alunecare problema legata de starea scarilor, barierelor, podetelor, etc – lipsuri, degradari,
la deplasarea in incinta parcului - gheata, polei mazga, pete de ulei
fractura. -vor fi luate masuri imediate de curatare prin spalare cu abur, apa calda, mijloace

18/22
mecanice, etc.
18.Utilizarea de echipament de -in conformitate cu art. 12 h NGPM -2002 , angajatul este obligat sa utilizeze EIP
protectie si de lucru necorespunzator din dotare corespunzator scopului pentru care a fost acordat.
14. (salopete neajustate, incaltaminte cu 4 - selectionarea si acordarea echipamentului individual de protectie sa se faca in
accesorii metalice, casca fara functie de evaluarea riscurilor (anexa 9 NGPM-2002)
cordeluta de fixare
24 Manevre gresite la aprinderea -operatorii de extractie care opereaza si cazane de abur vor fi autorizati ca
focarului cazanelor pentru producerea fochisti de catre ISCIR.
15 4
aburului. - instructaj periodic privind urmarirea parametrilor de lucru ai cazanului si modul
de interventie in cazul unor defectiuni de alimentare cu apa sau gaze.
25.Instabilitatea scarii de urcare pe UP -urcarea pe balansierul UP se face numai pe scara metalica fixa cu care este
si lipsa podetelor prevazuta UP, si numai dupa verificarea stabilitatii acesteia.
16 4
- in cadrul reviziilor UP sau inainte de interventia la sonda se va verifica starea
sudurilor, podetului de odihna, si balustradelor.
-instruirea lucratorilor din parc privind consecintele utilizarii focului deschis in
35.Fumatul sau lucrari cu foc deschis atmosfera cu emanatii de hidrocarburi.
17 4
in incinta instalatiilor din parc-incendiu -lucrarile cu foc deschis se vor executa numai in baza permisului emis de seful
instalatiei , si care este valabil numai pentru ziua respectiva

Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

19/22
factori de risc proprii mijloacelor de producţie

factori de risc proprii mediului de munca

40,91%
43,18%
factori de risc proprii sarcinii de munca

factori de risc proprii executantului

6,82% 9,09%

20/22
6. CONCLUZII

• In prezenta lucrare am identificat factorii de risc pentru un loc de munca si am


cuantificat dimensiunea lui pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si
frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman.

• Valoarea obtinuta pentru nivelul de risc general pentru „Operator extractie” este:
3,70
Nivelul de securitate este unul mediu spre mare.

• In concluzie,masurile propuse pentru diminuarea/eliminarea unor niveluri de risc


mici,medii si mari pentru factorii de risc identificati la fiecare loc de munca,vor fi
cuprinse in Planul de prevenire si protectie intocmit la nivelul GZ.

• In cazul retehnologizarii,extinderii/reducerii domeniilor de activitate si a locurilor de


munca,infiintarii a noi puncte de lucru,a reorganizarii locurilor de munca,se impune
efectuarea reevaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

21/22
BIBLIOGRAFIE

• Darabont, Alex., Pece, Şt. - Protecţia muncii, E.D.P., Bucureşti, 1996.


• Pece, Şt., Dăscălescu, Aurelia - Metodă de evaluare a riscurilor, ICSPM, Bucureşti.
1998.
• Pece, Şt. - Metode de analiză apriorică a riscurilor profesionale, l.N.l.D., Bucureşti,
1993.
• Pece, Şt. - Metodă de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în
activitate, RENEL, ICSPM, 1994.
• Darabont, Alex., Tănase Nazarica - Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate în
muncă, ICSPM, Bucureşti, 1997.
• Pece, Şt. - Metode de evaluare a întreprinderilor din punct de vedere al securităţii
muncii, l.N.l.D., Bucureşti, 1993.
• Creangă Camelia - Metodologii pentru aprecierea riscurilor la locul de muncă, ICSPM,
Bucureşti, 1999.
• Darabont, Alex., Kovacs, Şt. - Securitate şi sănătate în muncă. Suport de curs,
l.C.S.P.M., Bucureşti, 1998.
• Dăscălescu, A., Pece, Şt. - Elaborarea metodologiei de analiză a întreprinderilor din
punct de vedere al securităţii în muncă, ICSPM, Bucureşti, 1993.
• Darabont, Alex., Pece, Şt. - Protecţia muncii, E.D.P., Bucureşti, 1996.
• Pece, Şt., - Evaluarea a riscurilor în sistemul om- maşină, Ed ATLAS PRESS, Bucureşti
2003.
• Moraru R, Băbuţ G., Ion. - Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale Ed FOCUS
Petroşani, 2002
• Simion, Spiridon, Vasilescu Dragoş - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională, INSEMEX Petroşani ,2004
• Mincă, G. – Analiza riscurilor profesionale, curs postuniversitar, Bucureşti 2004.
• Moraru, R., Băbuţ, G., Ion. – Analiza de risc, Ed. UNIVERSITAS, Petroşani, 2004.
• Darabont, Alex. – Evaluarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice, Ed. AGIR,
Bucureşti, 2001.
• Alexandru, I., Alexandru, A. – Evaluarea riscurilor profesionale, note de curs, 2005.
• *** -. Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006.
• *** -.H. G. 300/2006.
• *** - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, Nr. 319/2006, Bucureşti, 2006.

22/22