Sunteți pe pagina 1din 28
Instruc ţ iuni de utiliz Combin ă frigori fi c ă

Instrucţiuni de utiliz

Combină frigori că

158847

Vă mulţumim pentru încrederea de care aţi dat dovadă la cumpărarea produsului nostru şi vă felicităm pentru alegerea excelentă pe care aţi făcut-o. Vă dorim ca aparatul să funcţioneze cu succes timp de mulţi ani de zile.

Combina frigorică (denumită în cele ce urmează: aparatul) este formată din două părţi: partea de sus este un frigider iar cea de jos este un congelator vertical. Frigiderul se foloseşte în locuinţe pentru a păstra alimentele proaspete la temperaturi peste 0°C). Congelatorul se foloseşte în locuinţe pentru a congela alimentele proaspete şi a depozita alimentele congelate pentru mult timp, până la un an de zile (în funcţie de tipul alimentelor).

Înainte de prima utilizare

3

Descrierea aparatului

5

Instalarea şi conectarea 6

Panou de comandă

8

Repartizarea recomandată a mâncării

14

Păstrarea mâncării proaspete în frigider 15

Depozitarea mâncării în sertarul ZERO’N’FRESH

17

Congelarea şi depozitarea mâncării congelate

19

Dezgheţarea aparatului

21

Curăţarea 22

Ghid de probleme tehnice

23

Nivelul de zgomot

25

Înainte de prima utilizare

158847

Înainte de prima utilizare 158847 • Înainte de a conecta aparatul citi ţ i aceste instruc

• Înainte de a conecta aparatul citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie. Ele descriu aparatul şi furnizează instrucţiuni pentru siguranţa acestuia şi utilizarea sa corectă. Instrucţiunile sunt concepute pentru diferite tipuri şi modele ale aparatului aşa că acestea pot conţine descrieri ale funcţiilor şi componentelor pe care aparatul dumneavoastră s-ar putea să nu le aibă. Instrucţiunile conţin de asemenea şi versiunea congelatorului NO FROST, cu ventilator integrat şi dezgheţare automată.

• Îndepărtaţi ambalajul de împachetare care protejează aparatul pe durata transportului. Colţurile uşilor sunt prevăzute cu distanţiere protectoare. Îndepărtaţi-le şi înlocuiţi-le cu suporturile ataşate.

• Înainte de a conecta aparatul la sursa principală de alimentare, lăsaţi-l în poziţie verticală timp de 2 ore. Aceasta va reduce posibilitatea unor disfuncţii ale sistemului de răcire care rezultă din transportarea şi manipularea aparatului.

• Aparatul trebuie conectat la sursa principală de alimentare în conformitate cu reglementările in vigoare şi cerinţele locale.

• Aparatul nu trebuie utilizat în aer liber sau expus la precipitaţii.

• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa principală de alimentare înainte de curăţare şi înainte de înlocuirea becului (scoateţi cablul de alimentare din priza de perete).

• Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea oricărui pericol acesta trebuie înlocuit de service sau de personal cali cat.

• În cazul în care aparatul nu funcţionează mai mult timp, închideţi-l mai întâi de la butonul ON/OFF şi deconectaţi-l de la sursa principală de alimentare. Goliţi aparatul, curăţaţi interiorul şi lăsaţi uşa deschisa.

• Pentru protecţia mediului duceţi aparatul uzat la dealerii autorizaţi de er vechi.

• Ambalajul conţine materiale prietenoase cu mediul înconjurător care se pot recicla, recupera sau arunca fără a reprezenta o ameninţare mediului.

• Pentru a preveni poluarea, aveţi grijă să nu deterioraţi ţevile de izolaţie sau refrigerare de pe peretele din spate în timpul instalării, curăţării şi aşezarea aparatului.

• Atunci când folosiţi sau curăţaţi unitatea de comandă touch screen, nu apăsaţi prea tare butoanele de comandă pentru a evita orice deteriorare.

• Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu aparatul.

• Balamaua uşii cu sistem automat de închidere trage uşa spre carcasă chiar înainte de închidere, împiedicând astfel uşa să rămână întredeschisă. În acelaşi fel limitează unghiul de deschidere al uşii şi împiedică avarierea elementelor adiacente.

158847

158847 • Mânerul lateral practic din aluminiu v ă ajut ă s ă v ă folosi

• Mânerul lateral practic din aluminiu vă ajută să vă folosiţi uşor de el datorită poziţionării sale (convenabil pentru copii).

• Filtrul pentru eliminarea mirosurilor îndepărtează mirosurile urâte şi neplăcute din interiorul carcasei şi previne absorbţia lor de mâncarea depozitată în frigider. Scoateţi mai întâi folia protectoare de pe ltru, apoi îndepărtaţi gelul protector de aluminiu din spate, şi aşezaţi apoi ltrul pe suportul de mai sus, precum este indicat în schemă. După aproximativ 3 luni de zile gelul din interior se termină şi trebuie reumplut. Acesta se poate achiziţiona de la centrele de service autorizate Gorenje.

• Plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice cu informaţiile de bază este localizată în interiorul aparatului. Dacă informaţiile de pe plăcuţa lipită nu sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiţi-o cu cea ataşată.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indic ă faptul c ă acest produs

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca şi deşeurile casnice, ci trebuie înmânat punctelor de colectare corespunzătoare pentru reciclarea echipamentului electric şi electronic. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corect, veţi preveni eventualele consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane, care ar putea de altfel cauzate de mânuirea neadecvată a acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi biroul local din oraşul dumneavoastră, service-ul de colectare a deşeurilor din locuinţa dumneavoastră sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Descrierea aparatului

158847

Descrierea aparatului 158847   A Frigider B Congelator 1 Lumin ă interioar ă 2 Raft (în
 

A Frigider

B Congelator

1 Lumină interioară

2 Raft (în ă l ţ ime reglabil ă )

2 Raft (înălţime reglabilă)

3 Raft ghidaj telescopic

(max. 12 kg)

4 Suport de ou ă pliabil (închis

4 Suport de ouă pliabil (închis

şase ouă, deschis - 12 ouă)

5 Tigaie pentru legume crocante *

5 Tigaie pentru legume crocante *

6 Raft depozitare alimente ZERO’N’FRESH cu mânere pentru scoaterea raftului

(max.20 kg)

(max.20 kg)

7 Suport pentru sticle *

8 Tavă pe uşa frigiderului (max. 6 kg)

 
  9 Tigaie dubl ă cu închidere lateral ă

9 Tigaie dublă cu închidere laterală

 

10 Fereastră

11 Suport pentru sticle cu două

rânduri şi raft de siguranţă*

12 Suport de ţevi*

13 Raft pentru congelare rapidă

a

cantităţilor mici de mâncare

14 Raft mare BIG’N’FREEZE pe ghidaje telescopice (max. 16 kg)

15 Compartiment de depozitare (scurt)

16 Raft pe uşa congelatorului *

17 Tava pentru gheaţă*

18 Canal de scurgere a apei dezgheţate *

19 Picioruşe

20 Roţi*

• Accesoriile interioare ale aparatului pot varia în funcţie de model.

• Sertarele (sau rafturile) cu mânere pentru scoaterea completă a raftului se scot ridicând partea din spate a sertarului şi trăgând în afară la un unghi mai mic de 45°. Introduceţi la loc sertarul procedând invers.

* Doar anumite modele.

Instalarea şi conectarea

158847

SelectareaSelectarea localocaţţieiiei

• Aşezaţi aparatul într-o cameră uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează foarte bine la intervalele de temperatură indicate în tabelul de mai jos. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuţa cu informaţiile tehnice.

Clasa

Temperatura ambientală

SN (subnormală)

de la +10°C la +32°C

N

(normală)

de la +16°C la +32°C

ST (subtropicală)

de la +16°C la +38°C

T

(tropicală)

de la +16°C la +43°C

PoziPoziţţionareaionarea aparatuluiaparatului

la +43°C PoziPozi ţţ ionareaionarea aparatuluiaparatului E nevoie de 2 persoane pentru a pozi ţ iona
la +43°C PoziPozi ţţ ionareaionarea aparatuluiaparatului E nevoie de 2 persoane pentru a pozi ţ iona

E nevoie de 2 persoane pentru a poziţiona aparatului astfel încât să evitaţi rănirea sau avarierea aparatului.

• Aşezaţi aparatul corect pe o bază solidă şi plată. Aparatul este prevăzut cu picioruşe ajustabile în faţă, folosite pentru ridicarea acestuia. Partea din spate a aparatului este prevăzută cu roţi care facilitează poziţionarea aparatului la locul preselectat.

• Elementul de deasupra aparatului trebuie să e la o distanţă de cel puţin 5 cm pentru a permite răcirea su cientă a condensatorului.

• Evitaţi expunerea directă a aparatului la razele soarelui sau

la surse de căldură. Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi

plăcuţa de izolaţie între aparat şi sursa adiacentă de căldură.

• Capătul părţii din faţă a aparatului este prevăzut cu mânere care facilitează mutarea. Aparatul poate sta singur sau lângă

o piesă de mobilier sau perete. Asiguraţi-vă că lăsaţi destul

spaţiu pentru a deschide uşa, astfel încât să evitaţi avarierea

aparatului sau rănirea persoanelor. Lăsaţi de asemenea mult spaţiu pentru a scoate rafturile în afară (vezi diagrama de instalare).

158847

158847 Conectarea la sursa de Conectarea la sursa de alimentare alimentare • Folosi ţ i cablul

Conectarea la sursa de

Conectarea la sursa de

alimentare

alimentare

• Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la sursa principală de energie. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea şi frecvenţa nominală sunt indicate pe eticheta corespunzătoare sau pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice ale aparatului.

• Conectarea la sursa principală de alimentare la curent şi împământarea trebuie efectuate în concordanţă cu reglementările invariabile şi cerinţele locale.

Aparatul se poate acomoda la toleranţe de tensiune temporar mică, dar acestea nu pot depăşi -10% până la +6%

.

Panou de comandă

158847

MeniuMeniu principalprincipal

Aşarea comenzilor este localizată pe spatele uşii iar comenzile sunt activate după principiul touch screen.

1 6 2 5 I II 4 III 3 7 8 9 10 11 12
1
6
2
5
I
II
4
III
3
7
8
9
10
11
12
13

SetSetăăriri

I.

Comenzi de bază

1. Setarea temperaturii frigiderului

2. Setarea temperaturii congelatorului

3. Ajutor

4. Blocare copil

5. Ora curentă

6. Alarmă

7. Program de economie ECO

8. Program de vacanţă

9. Super îngheţare
10. Super răcire
11. Răcire rapidă a sticlei în frigider
12. Răcire rapidă a sticlei în congelator
13. Iluminare ON/OFF

II. Alte setări

III. Sugestii

158847

I.I. ComenziComenzi dede bazbazăă

158847 I.I. ComenziComenzi dede bazbaz ăă ProgramePrograme dede bazbaz ăă ButonulON/OFF Conecta ţ i mai întâi
158847 I.I. ComenziComenzi dede bazbaz ăă ProgramePrograme dede bazbaz ăă ButonulON/OFF Conecta ţ i mai întâi

ProgramePrograme dede bazbazăă

ButonulON/OFF

bazbaz ăă ProgramePrograme dede bazbaz ăă ButonulON/OFF Conecta ţ i mai întâi cablul de alimentare la

Conectaţi mai întâi cablul de alimentare la sursa principală de energie electrică în priza de alimentare din perete. Ecranul se luminează, se aşează logo-ul gorenje timp de câteva momente,

apoi se trece la meniul principal. Aparatul se porneşte / opreşte

apăsând simbolul

timp de cel puţin 3 secunde (separat pentru

frigider şi pentru congelator).

3 secunde (separat pentru frigider ş i pentru congelator). Setarea temperaturii Pentru a seta temperatura frigiderului

Setarea temperaturii

Pentru a seta temperatura frigiderului sau a congelatorului

apăsaţi butonul de setare a temperaturii corespunzătoare pentru ecare model de aparat. Temperatura se schimbă prin apăsarea

săgeţilor

Dacă aveţi nevoie de ajutor, apăsaţi simbolul

Dac ă ave ţ i nevoie de ajutor, ap ă sa ţ i simbolul . Dup

. După 5 secunde setarea se salvează automat.

.
.

Ajutor

. Dup ă 5 secunde setarea se salveaz ă automat. . Ajutor Ap ă sa ţ

Apăsaţi simbolul

Apăsaţi pentru a vă mişca prin text

Apăsarea

setările.

i pentru a v ă mi ş ca prin text Ap ă sarea set ă rile.

pentru a intra în setarea Ajutor.

Ap ă sarea set ă rile. pentru a intra în setarea Ajutor. . v ă duce
Ap ă sarea set ă rile. pentru a intra în setarea Ajutor. . v ă duce

. vă duce înapoi la meniul principal în toate

Blocare copil

ă duce înapoi la meniul principal în toate Blocare copil Func ţ ia blocare copil protejeaz

Funcţia blocare copil protejează aparatul împotriva modi cărilor accidentale de temperatură sau chiar închiderea aparatului.

Activaţi/Dezactivaţi funcţia blocare copil apăsând simbolul

mult de 2 secunde. Simbolul încadrat indică faptul că funcţia este

activă.

mai

indic ă faptul c ă func ţ ia este activ ă . mai Iluminare ON/OFF Pentru

Iluminare ON/OFF

faptul c ă func ţ ia este activ ă . mai Iluminare ON/OFF Pentru a aprinde

Pentru a aprinde lumina interioară în vederea iluminării

aparatului apăsaţi simbolul

de control de pe uşa aparatului alimentele depozitate. Dacă nu

stingeţi manual lumina, aceasta se va stinge automat după 30 secunde.

lumina, aceasta se va stinge automat dup ă 30 secunde. . Se poate vedea prin fereastra

. Se poate vedea prin fereastra

Avertizări

Există patru funcţii alarmă de bază

• alarma de deschidere a uşii frigiderului;

• temperatura frigiderului este prea mare;

• temperatura congelatorului este prea mare;

• alarma »răcire rapidă a sticlei în congelator«; Sunetul de

avertizare se dezactivează prin apăsarea simbolului drukken.

se dezactiveaz ă prin ap ă sarea simbolului drukken. te Pute ţ i selecta mai multe

te

Puteţi selecta mai multe programe. După ce este selectată o setare a şajul indică pe scurt că setarea selectată s-a salvat, şi apoi revine la meniul principal, unde funcţia selectată este încadrată. Tot la fel atunci când funcţia selectată este

158847

dezactivată, aşajul indică pe scurt că funcţia a fost ştearsă, apoi revine la meniul principal, unde simbolul funcţiei selectate nu mai este încadrat (setare ştearsă).

iei selectate nu mai este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă
iei selectate nu mai este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă
iei selectate nu mai este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă
iei selectate nu mai este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă
iei selectate nu mai este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă

Program de economie

este încadrat (setare ş tears ă ). Program de economie Ap ă sând simbolul temperaturii de

Apăsând simbolul

temperaturii de depozitare şi consumul de energie până la +5°C pentru frigider şi -18°C pentru congelator). Este funcţia folosită pentru economisirea de energie. Setarea este (dez)activată

apăsând simbolul

aparatul setează automat nivelul optim al ă automat nivelul optim al

. Pentru a reveni la meniul principal, apă sa ţ i ăsaţi

al . Pentru a reveni la meniul principal, ap ă sa ţ i simbolul . Program

simbolul .

Program de vacanţă

principal, ap ă sa ţ i simbolul . Program de vacan ţă Acest program se activeaz

Acest program se activează apăsând simbolul

frigiderului se setează automat la +9°C (pentru aparatele cu sertarul ZERO’N’FRESH la +8°C) iar temperatura congelatorului la -18°C. Este funcţia folosită pentru absenţe mai mari de acasă. Nu uitaţi să scoateţi imediat alimentele perisabile din frigider

înainte de a pleca. Dezactivaţi funcţia atunci când vă întoarceţi

acasă. Setarea se (dez)activează apăsând simbolul

Pentru a reveni la meniul principal, apăsaţi

. Temperaturasimbolul Pentru a reveni la meniul principal, ap ă sa ţ i . . Func ţ

.
.
.
.

Funcţia super îngheţare

ă sa ţ i . Temperatura . . Func ţ ia super înghe ţ are Func

Funcţia este activată apăsând simbolul

congelarea cantităţilor mari de mâncare introduse în congelator. Dacă nu este oprită înainte, funcţia se dezactivează automat după 50 ore de funcţionare. Temperatura maximă a şată pe

ecran este -24°C. În cazul unei pane de curent, se repetă procesul. Setarea este (dez)activată apăsând simbolul Pentru a reveni la meniul principal, apăsaţi

simbolul Pentru a reveni la meniul principal, ap ă sa ţ i ş i se folose

şi se foloseşte la

. .
.
.

Funcţiasuper răcire

ţ i ş i se folose ş te la . . Func ţ iasuper r ă

Funcţia este activată prin apăsarea simbolului

activată prin apăsarea simbolului. Este folosită pentru răcirea

rapidă a cantităţilor mari de mâncare introduse în frigider. Funcţia se dezactivează automat după 6 ore de funcţionare, iar temperatura frigiderului revine la valoarea presetată.

. Funcţ ia este ţia este

Setarea este (dez)activează apăsând simbolul

Pentru a reveni la meniul principal, apăsaţi

. .
.
.

Răcire rapidă a sticlei în frigider

ă sa ţ i . . R ă cire rapid ă a sticlei în frigider Ap

Apăsaţi simbolul

compartimentului pentru sticle situat la al treilea raft de sus. Funcţia se dezactivează automat după 3.5 ore de funcţionare, iar temperatura frigiderului revine la valoarea presetată. Funcţia se foloseşte pentru răcirea rapidă a băuturilor din frigider.

ţ ia se folose ş te pentru r ă cirea rapid ă a b ă uturilor

pentru a activa răcirea rapidă a

158847

158847 II.II. AlteAlte setset ăă riri Setarea este (dez)activat ă ap ă sând simbolul dezactiva ş

II.II. AlteAlte setsetăăriri

158847 II.II. AlteAlte setset ăă riri Setarea este (dez)activat ă ap ă sând simbolul dezactiva ş
158847 II.II. AlteAlte setset ăă riri Setarea este (dez)activat ă ap ă sând simbolul dezactiva ş
158847 II.II. AlteAlte setset ăă riri Setarea este (dez)activat ă ap ă sând simbolul dezactiva ş
158847 II.II. AlteAlte setset ăă riri Setarea este (dez)activat ă ap ă sând simbolul dezactiva ş

Setarea este (dez)activată apăsând simbolul dezactiva şi manual. Pentru a reveni la meniul principal, apăsaţi

.
.

. Se poate

Răcire rapidă a sticlei în congelator

i . . Se poate R ă cire rapid ă a sticlei în congelator Ap ă

Apăsaţi simbolul

congelator. Aşezaţi o sticlă de 0.75 l, sau mai mare pe sertarul central pentru congelare. Atenţie! Asiguraţi-vă că aţi scos sticla din congelator după răcire,

altfel aceasta ar putea îngheţa şi exploda. După 45 minute, semnalul sonor şi cel iluminat de avertizare ale simbolului respectiv vă anunţă că băutura dumneavoastră este rece (dacă nu aţi dezactivat dumneavoastră setarea). Setarea se

(dez)activează apăsând simbolul Se poate dezactiva şi manual. Pentru a reveni la meniul principal, apăsaţi

pentru a activa ră cirea rapid ă a sticlelor în ăcirea rapidă a sticlelor în

.
.
.
.

Pentru a intra în meniul Alte setări, apăsaţi simbolul

.
.

Ajutor

în meniul Alte set ă ri, ap ă sa ţ i simbolul . Ajutor Dac ă

Dacă aveţi nevoie de ajutor, vă rugăm apăsaţi simbolul

Apăsaţi pentru

v ă rug ă m ap ă sa ţ i simbolul Ap ă sa ţ i

a reveni la meniul principal.

.
.

Setarea limbii

ţ i pentru a reveni la meniul principal. . Setarea limbii Setarea limbii by default este

Setarea limbii by default este engleza.

Pentru a intra în meniul de setare a limbii, apăsaţi simbolul

Folosiţi săgeţile pentru

Con rmaţi selectarea unei limbi apăsând pe simbol

.
.
fi rma ţ i selectarea unei limbi ap ă sând pe simbol . a selecta limba.

a selecta limba.

. Afi ş ajul şajul

citeşte limba »selectată« pentru câteva clipe. Apăsaţi pentru anula selectarea şi a reveni la meniul principal.

limba »selectat ă « pentru câteva clipe. Ap ă sa ţ i pentru anula selectarea ş

a

Setarea datei

Setarea datei

Pentru a intra în meniul de setare a datei, apăsaţi pe simbol

.
.

Apăsaţi cifra 1. pentru a activa meniul de setare a datei. Apăsaţi cifra 2. pentru a activa meniul de setare a lunii. Apăsaţi cifra 3. pentru a activa meniul de setare a anului.

Folosiţi săgeţile apăsând pe simbol Apăsaţi pentru principal.

ţ ile ap ă sând pe simbol Ap ă sa ţ i pentru principal. pentru a

pentru a schimba data. Con rmaţi setarea . a anula selectarea şi a reveni la meniul

158847

158847 Setarea orei . Ap ă sa ţ i cifra 1. pentru a activa meniul de
158847 Setarea orei . Ap ă sa ţ i cifra 1. pentru a activa meniul de

Setarea orei

158847 Setarea orei . Ap ă sa ţ i cifra 1. pentru a activa meniul de

. Apăsaţi cifra 1. pentru a activa meniul de setare a orei. Apăsaţi cifra 1. pentru a activa meniul de setare a minutelor Folosiţi săgeţile pentru a schimba orele şi minutele. Con rmaţi setarea apăsând simbolul

Pentru a intra în meniul de setare a datei, apăsaţi simbolul

a intra în meniul de setare a datei, ap ă sa ţ i simbolul A fi

A şajul citeşte »clock set« pentru câteva clipe.

Apăsaţi pentru

te »clock set« pentru câteva clipe. Ap ă sa ţ i pentru a anula selectarea ş

a anula selectarea şi a reveni la meniul

.
.

principal .

Atunci când este setat ceasul, se a şează ora curentă pe ecranul

meniului principal în colţul din dreapta sus

Setarea screen saver

principal în col ţ ul din dreapta sus Setarea screen saver Ap ă sa ţ i

Apăsaţi pentru

selectare). Folosiţi săgeţile pentru

Con rmaţi setarea apăsând pe simbol

A şajul citeşte »screen saver selected« pentru câteva clipe.

a intra în meniul screen saver-ului (opţ iuni de ţiuni de

clipe. a intra în meniul screen saver-ului (op ţ iuni de a selecta screen saver-ul. .

a selecta screen saver-ul.

.
.

Apăsaţi pentru

Ap ă sa ţ i pentru a anula selectarea ş i a reveni la meniul

a anula selectarea şi a reveni la meniul

principal.

a anula selectarea ş i a reveni la meniul principal. Setarea sunetului Ap ă sa ţ
a anula selectarea ş i a reveni la meniul principal. Setarea sunetului Ap ă sa ţ

Setarea sunetului

ş i a reveni la meniul principal. Setarea sunetului Ap ă sa ţ i pentru Folosi

Apăsaţi pentru

Folosiţi săgeţile pentru

de alarmă. Puteţi selecta sunetul tastelor (cu sau fără beep) şi

sunetul de alarmă (sau niciun sunet). Con rmaţi setarea apăsând simbolul

Apăsaţi pentru

principal.

a intra în meniul de setare a sunetului.

a selecta tipul de sunet şi tonul

.
.
setare a sunetului. a selecta tipul de sunet ş i tonul . a anula selectarea ş

a anula selectarea şi a reveni la meniul

Setarea contrast - lumină

ş i a reveni la meniul Setarea contrast - lumin ă Ap ă sa ţ i

Apăsaţi simbolul

luminozităţii/contrastului. Folosiţi săgeţile pentru selecta

luminozitatea şi contrastul. Con rmaţi selectarea apăsând pe

simbol

. Con rmaţi setarea apăsând pe simbol

moment pe a şaj apare »contrast/luminozitate setată«. Apăsaţi

pentru

principal.

setat ă «. Ap ă sa ţ i pentru principal. pentru a intra în meniul de

pentru a intra în meniul de setare a

ţ i pentru principal. pentru a intra în meniul de setare a . Contrastul ş i

. Contrastul şi luminozitatea sunt schimbate, dacă

a . Contrastul ş i luminozitatea sunt schimbate, dac ă . Pentru un ap ă sa

. Pentrua . Contrastul ş i luminozitatea sunt schimbate, dac ă un ap ă sa ţ i

ş i luminozitatea sunt schimbate, dac ă . Pentru un ap ă sa ţ i pe

un

apăsaţi pe simbol

sunt schimbate, dac ă . Pentru un ap ă sa ţ i pe simbol a anula

a anula selectarea şi pentru a reveni în meniul

Pentru a economisi curent electric, dup ă 3 minute screen saver-ul trece automat la func

Pentru a economisi curent electric, după 3 minute screen saver-ul trece automat la funcţia de economisire.

158847

III.III. TipsTips

Pentru a intra în meniul de Sugestii apăsaţi simbolul Dacă aveţi nevoie de ajutor în plus, apăsaţi simbolul

. .
.
.
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă
i nevoie de ajutor în plus, ap ă sa ţ i simbolul . . P ă

Păstrarea alimentelor

Apăsaţi simbolul

. . P ă strarea alimentelor Ap ă sa ţ i simbolul pentru a intra în
. . P ă strarea alimentelor Ap ă sa ţ i simbolul pentru a intra în

pentru a intra în meniul cu sugestii pentru

păstrarea alimentelor. Folosiţi săgeţile pentru a selecta

diferite compartimente ale frigiderului. Con rmaţi selectarea

compartimentului apăsând simbolul

compartimentului selectat se a şează pe ecran. Apăsaţi butonul

pentru

se a fi ş eaz ă pe ecran. Ap ă sa ţ i butonul pentru .

. Descrierea detaliată a

Ap ă sa ţ i butonul pentru . Descrierea detaliat ă a a reveni la meniul

a reveni la meniul principal.

Reţete

detaliat ă a a reveni la meniul principal. Re ţ ete Ap ă sa ţ i

Apăsaţi pentru

multe reţete de unde să alegeţi).

Folosiţi săgeţile pentru

Con rmaţi selectarea unei reţete pe care doriţi să o citiţi apăsând

a intra în meniul de reţete (vi se oferă mai

ă sând a intra în meniul de re ţ ete (vi se ofer ă mai a

a selecta o anumită reţetă.

simbolul . Descrierea detaliată a reţetei selectate se a şează pe ecran.

Apăsaţi pentru

a reveni la meniul principal.se a fi ş eaz ă pe ecran. Ap ă sa ţ i pentru Tabel caloric

pe ecran. Ap ă sa ţ i pentru a reveni la meniul principal. Tabel caloric Ap

Tabel caloric

Apăsaţi pentru

Folosiţi săgeţile pentru

alimente. Con rmaţi grupul selectat apăsând simbolul Descrierea reţetei selectate se a şează pe ecran.

Folosiţi săgeţile pentru

Apăsaţi pentru a reveni la meniul principal.

a intra în meniul cu tabelul caloric.pentru Ap ă sa ţ i pentru a reveni la meniul principal. a selecta un anume

a selecta un anume grup dela meniul principal. a intra în meniul cu tabelul caloric. . a select un anume tip

în meniul cu tabelul caloric. a selecta un anume grup de . a select un anume
.
.

a select un anume tip de alimente.

Curăţarea aparatului

a select un anume tip de alimente. Cur ăţ area aparatului Ap ă sa ţ i

Apăsaţi pentru

Apăsaţi simbolul

Con rmaţi sugestia selectată prin apăsarea simbolului Descrierea detaliată se a şează pe ecran. Apăsaţi pentru reveni la meniul principal.

a intra în meniul sugestiilor pentru curăţare. pentru a selecta o sugestie

.
.

a

Meniu ghid de probleme tehnice

Apăsaţi pentru

tehnice. Folosiţi săgeţile pentru

Con rmaţi selectarea apăsând simbolul. Descrierea detaliată se

. a reveni la meniul principal.

a intra în meniul cu sugestiile pentru problemeDescrierea detaliat ă se . a reveni la meniul principal. a selecta tipul defec ţ iunii.

principal. a intra în meniul cu sugestiile pentru probleme a selecta tipul defec ţ iunii. a
principal. a intra în meniul cu sugestiile pentru probleme a selecta tipul defec ţ iunii. a

a selecta tipul defecţiunii.

a şează pe ecran Apăsaţi pentru

meniul cu sugestiile pentru probleme a selecta tipul defec ţ iunii. a fi ş eaz ă

Repartizarea recomandată a mâncării

158847

Repartizarea recomandată a mâncării

Compartimentele frigiderului:

- partea de sus: conserve, pâine, vin, prăjitură,…

- partea de mijloc: lactate, brânză, mâncare gata preparată, desert, sucuri, bere, gustări în faţa TV-ului,…

- partea de jos: carne, produse din carne, delicatese,…

- alimente crocante preparate în tigaie: fructe proaspete, legume, salate, şi pentru modelele de aparate fără sertarul ZERO’N’FRESH: rădăcinoase, carto , cepe, usturoi, roşii, fructe tropicale, varză murată, gulii,…

- sertarul ZERO’N’FRESH: carne proaspătă, produse din carne, peşte, fructe de mare, lactate, salate, fructe, legume, maioneză, soluţii şi sosuri,…

Compartimentele de pe uşa frigiderului:

- partea de sus/mijloc: ouă, unt, brânză,…

- partea de jos: băuturi, conserve, sticle,…

Părţile frigiderului:

- compartimentele de pe uşă: legume împachetate, îngheţată,

gheaţă,

(doar anumite modele)

- alte compartimente: îngheţare, păstrarea mâncării îngheţate sau răcirea rapidă a sticlelor (vezi secţiunea “Congelarea şi depozitarea mâncării congelate”, setarea “Răcire rapidă a

băuturilor în congelator”,

)

ş i depozitarea mânc ă rii congelate”, setarea “R ă cire rapid ă a b ă

Păstrarea mâncării proaspete în frigider

158847

Precauţii importante

Precauţii importante

pentru păstrarea

pentru păstrarea

alimentelor proaspete

alimentelor proaspete

Accesorii interioare şi împărţirea spaţiului
Accesorii interioare şi
împărţirea spaţiului

Utilizarea corespunză toare a aparatului, mâncare împachetat ă adecvat, temperatura corect ă ş i precau ţ ătoare a aparatului, mâncare împachetată adecvat, temperatura corectă şi precauţiile de igienă au un impact substanţial asupra calităţii mâncării păstrate în frigider.

Respectaţ i întotdeauna condi ţ iile de depozitare, cel mai bine înainte de data expir ţi întotdeauna condiţiile de depozitare, cel mai bine înainte de data expirării, menţionată pe ambalaj.

Mâncarea pe care o pă stra ţ i în frigider trebuie s ă fi e ambalat ă corespunz ă ăstraţi în frigider trebuie să e ambalată corespunzător pentru a preveni emiterea şi/sau pătrunderea umezelii şi a mirosurilor.

Nu depozitaţ i substan ţ ele in fl amabile, volatile sau explozive. ţi substanţele inamabile, volatile sau explozive.

Bă uturile cu procentaj mare de alcool trebuie p ă strate în sticle sigilate corespunz ăuturile cu procentaj mare de alcool trebuie păstrate în sticle sigilate corespunzător în poziţie verticală.

Unele soluţ ii organice precum uleiurile volatile în coaj ă de l ă mâie sau portocal ţii organice precum uleiurile volatile în coajă de lămâie sau portocală, acizi în unt etc. pot avaria aparatul dacă intră în contact prelungit cu suprafeţele de plastic sau garnituri pentru o perioadă îndelungată de timp şi pot cauza îmbătrânirea accelerată a materialului din plastic.

Mirosul neplă cut din interiorul frigiderului este un semn c ă ceva nu este în regul ăcut din interiorul frigiderului este un semn că ceva nu este în regulă cu mâncarea sau că frigiderul necesită curăţare (vezi capitolul Curăţare).

Dacă plani fi ca ţ i o absen ţă mai îndelungat ă , asigura ţ ă planicaţi o absenţă mai îndelungată, asiguraţi- vă că aţi scos mâncarea perisabilă din aparat înainte să plecaţi.

Echipamentul depinde de model.

• Rafturile se pot plasa pe suporturile din interiorul aparatului. Acestea sunt protejate ca să nu poată scoase de tot. Pentru a scoate raftul, ridicaţi uşor în sus de partea din spate şi trageţi-o afară. Mâncarea perisabilă trebuie depozitată în spate, de exemplu pe partea cea mai rece a rafturilor.

• Sertarul special care se scoate afară este instalat pe mânerul pentru scoaterea rafturilor în locaţia cea mai convenabilă din frigider, pentru a permite scoaterea unui raft din aparat şi mutarea lui pe masă (folosit ca tavă de servire a mâncării).

• Tava pentru mâncare crocantă de sub raftul de sticlă din spatele frigiderului este folosită pentru păstrarea fructelor şi legumelor. Aceasta reţine nivelul corect de umezeală şi previne uscarea.

• Compartimentul pentru sticle (doar anumite modele) oferă posibilitatea de a alege locaţia. Aici se pot pune diferite sticle şi/sau conserve, compartimentul putând folosit şi ca suport de sticle.

158847

158847 Timpul aproximativ de p ă strare a fructelor proaspete • Interiorul u ş ii este
158847 Timpul aproximativ de p ă strare a fructelor proaspete • Interiorul u ş ii este
158847 Timpul aproximativ de p ă strare a fructelor proaspete • Interiorul u ş ii este

Timpul aproximativ de păstrare a fructelor proaspete

• Interiorul uşii este prevăzut cu tăvi şi rafturi pentru depozitarea brânzii, a untului, ouălelor, iaurtului sau altor pachete mici, conserve, borcane etc. Tigaia dublă cu închidere laterală se poate folosi pentru a pune în ea cosmetice, anumite medicamente, şi diverse lucruri care necesită răcire. Partea din spate a uşii este prevăzută cu raftul pentru sticle şi imediat mai jos este compartimentul pentru suportul de ţevi pentru păstrarea adecvată a ţevilor fără basculare.

• Evaporatorul (ascuns în spatele panoului din capăt) ajută la distribuirea uniformă a temperaturii şi reduce picăturile de apă de pe rafturile de depozitare.

Mâncare

Timp

ouă, marinate, carne afumată

până la 10 zile

brânză

până la10 zile

morcovi etc…

până la 8 zile

unt

până la 7 zile

prăjituri, fructe, mâncare semi- preparată, bucăţi de carne crudă

până la 2 zile

peşte, carne crudă tocată, fructe de mare

până la o 1 zi

Depozitarea mâncării în sertarul ZERO’N’FRESH

158847

Depozitarea mânc ă rii în sertarul ZERO’N’FRESH 158847 Sertarul ZERO’N’FRESH asigur ă depozitarea unei game

Sertarul ZERO’N’FRESH asigură depozitarea unei game variate de alimente proaspete de aproximativ trei ori mai mult decât în frigiderul tradiţional. Alimentele se menţin proaspete pentru mai mult timp şi îşi păstrează gustul şi ingredientele nutritive. Acest sertar reduce degradarea şi pierderea masei, astfel încât fructele şi legumele sunt mai proaspete şi naturale. Temperatura de depozitare este în jur de 0°C (pre-setată). Temperatura poate

varia între -2°C şi +3°C, în funcţie de variaţia de temperatură din interiorul frigiderului. Dacă temperatura camerei, în care este instalat aparatul, este mai mică de 16°C, setarea recomandată

a compartimentului de refrigerare este de 5°C sau mai mică.

Pentru o funcţionare optimă sertarul trebuie să e închis ermetic. Sertarul are mânere de scoatere afară a sertarului şi compartimente separate suplimentare (în funcţie de model) pentru depozitarea separată a alimentelor şi folosirea spaţiului conform obiceiurilor personale de nutriţie.

• Nivelul de umezeală din sertar depinde de umezeala alimentelor depozitate şi de frecvenţa deschiderilor sertarului.

• Atunci când cumpăraţi alimentele veri caţi cât sunt de proaspete: calitatea şi validitatea alimentelor depinde de acest lucru.

• Depozitaţi separat alimentele vegetariene şi produsele animale care nu sunt ambalate, sau împachetaţi-le în ambalaje corespunzătoare. Aveţi grijă să nu atingeţi diferitele tipuri de carne. Acestea trebuie împachetate şi depozitate separat pentru a evita descompunerea bacteriană în cazul în care carnea se strică.

• Scoateţi alimentele din sertar cu aproximativ 30-60 minute înainte de folosire pentru a-şi menţine aroma şi gustul în temperatura ambientală.

• Nu păstraţi alimentele sensibile la temperaturi joase în sertarul ZERO’N’FRESH (caşcaval, carto , castraveţi, piper verde, vânătă, avocado, roşii jumătate coapte, mazăre, dovlecel, fructe tropicale).

158847

Perioadele recomandate de păstrare în sertarul ZERO’N’FRESH*

 

Perioadă de

Tip de mâncare

păstrare

Carne:

 

cârnaţi, carne de vită, porc, vânat, carne crudă

până la 7 zile

pui

până la 5 zile

peşte

până la 4 zile

fructe de mare

până la 3 zile

Legume:

 

varză, usturoi, morcovi

până la 180 zile

ţelină, cicoare, plante medicinale

până la 30 zile

salată, conopidă, rubarbă

până la 21 zile

varză de Bruxelles, asparagus, varză chinezească, gulii, ridichi

până la 14 zile

ceapă, ciuperci, spanac, mazăre

până la 7 zile

Fructe:

 

mere

până la 180 zile

pere, kiwi

până la 120 zile

struguri, gutui

până la 90 zile

piersici

până la 30 zile

coacăze, prune

până la 21 zile

caise, a ne, cireşe

până la 14 zile

zmeură, căpşuni

până la 3-5 zile

Altele:

 

lapte

până la 7 zile

unt

până la 30 zile

brânză

până la 30 zile

* în funcţie de calitatea şi de prospeţimea alimentelor

Congelarea şi depozitarea mâncării congelate

158847

Accesorii interioare pentru congelare

Procedura de congelare

Accesorii interioare pentru congelare Procedura de congelare I. Compartiment de congelare II. Compartiment de depozitare

I. Compartiment de congelare

II. Compartiment de depozitare

III. Congelare rapidă a cantităţilor mici de mâncare

III. Congelare rapid ă a cantit ăţ ilor mici de mâncare Precau ţ ii importante Precau

Precauţii importante

Precauţii importante

pentru congelarea

pentru congelarea

alimentelor proaspete

alimentelor proaspete

• Uşa interioară a congelatorului este de asemenea prevăzută cu diverse rafturi şi mânere (doar anumite modele) folosite pentru depozitarea alimentelor congelate folosite frecvent – acces rapid (îngheţată, pungi desfăcute de legume, etc.)

• Activaţi funcţia de congelare rapidă apăsând simbolul (9) pentru funcţionarea continuă timp de 24 ore înainte de congelarea dorită. După această perioadă introduceţi alimentele proaspete în compartimentul de congelare. Nu lăsaţi pungile deja congelate să le atingă pe cele cu alimente proaspete. La modelul de congelator NO FROST folosiţi sertarul central pentru congelare. Congelatoarele NO FROST necesită spaţiu su cient sub tavan pentru circularea aerului rece, aşa că evitaţi să aşezaţi alimentele deasupra nivelului marcat (vezi foto).

• După 24 ore puteţi muta alimentele în compartimentul de depozitare, şi să repetaţi procedura de congelare dacă este

ş i s ă repeta ţ i procedura de congelare dac ă este necesar. Pute ţ

necesar. Puteţi de asemenea scoate sertarele şi depozita

alimentele îngheţate direct pe rafturile de răcire.

• Pentru congelarea cantităţilor mai mici de alimente proaspete (1-2 kg), nu este necesară activarea funcţiei de congelare rapidă.

Congelaţ i doar alimentele care se pot congela ş i care rezist ă la temperaturi ţi doar alimentele care se pot congela şi care rezistă la temperaturi scăzute. Alimentele trebuie să e de calitatea adecvată şi proaspete.

Selectaţ i ambalajul adecvat pentru fi ecare tip de aliment ş i împacheta ţ i-l ţi ambalajul adecvat pentru ecare tip de aliment şi împachetaţi-l corect.

Ambalajul trebuie să fi e etan ş ş i sigilat corect f ă r ă scurgeri deoarece ă e etanş şi sigilat corect fără scurgeri deoarece aceasta ar putea cauza o pierdere substanţială de vitamine şi deshidratare.

Scrieţ i pe pungi urm ă toarele date: tipul ş i cantitatea de mâncare ş ţi pe pungi următoarele date: tipul şi cantitatea de mâncare şi data când le-aţi pus în frigider.

Este necesar ca alimentele să se congeleze cât de repede posibil. De aceea v ă recomand ă m ca ă se congeleze cât de repede posibil. De aceea vă recomandăm ca punga să nu e prea mare şi să e răcită înainte de a băgată în congelator.

Cantitatea de alimente proaspete care pot fi depozitate în congelator o dat ă este indicat ă pe pl ă cut ă depozitate în congelator o dată este indicată pe plăcută. În cazul în care cantitatea depozitată este prea mare, calitatea congelării se reduce ceea ce afectează în schimb calitatea alimentelor congelate.

158847

Depozitarea alimentelor

Depozitarea alimentelor

congelate din comerţ

congelate din comerţ

Timpul aproximativ de

Timpul aproximativ de

păstrare a alimentelor

păstrare a alimentelor

congelate

congelate

Decongelarea

Decongelarea

alimentelor congelate

alimentelor congelate

CumCum ssăă facefaceţţii gheagheaţăţă

congelate CumCum ss ăă faceface ţţ ii gheaghea ţăţă Timpul de depozitare ş i temperatura recomandat

Timpul de depozitare şi temperatura recomandată pentru depozitarea alimentelor congelate din comerţ este indicată pe ambalaj. Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de depozitare ale producătorului şi folosirea mâncării congelate. Atunci când faceţi cumpărături aveţi grijă să alegeţi doar alimentele care sunt ambalate corespunzător şi care au datele complete şi sunt păstrate în congelatoare unde temperatura nu depăşeşte niciodată

-18°C.

Nu cumpăraţi pungi de alimente împachetate cu gheaţă. Aceasta indică faptul că punga a mai fost dezgheţată înainte cel puţin o dată. Aveţi grijă că pungile nu încep să se dezgheţe pe durata transportului dumneavoastră către casă. Creşterea temperaturii scurtează timpul de depozitare şi afectează calitatea alimentelor congelate din comerţ.

Mâncare

Perioadă

Fructe, carne de vită

De la 10 până 12 luni

Legume, carne de viţel şi de pui

De la 8 până la 10 luni

Carne de vânat

De la 6 până la 8 luni

Carne de porc

De la 4 până la 6 luni

Carne tăiată (tocată)

4

luni

Pâine, produse de patiserie, gustare TV, peşte fără grăsimi

3

luni

Intestine

2

luni

Cârnaţi afumaţi, peşte cu grăsimi

1

lună

Alimentele parţial dezgheţate sau decongelate trebuie utilizate cât de repede posibil. Aerul rece păstrează alimentele dar nu distruge microorganismele care se activează imediat după decongelare şi fac alimentele perisabile. Decongelarea parţială reduce valoarea nutriţională a alimentelor, în special fructele, legumele şi mesele gata preparate.

Scoateţi capacul tăvii de gheaţă (doar anumite modele) şi umpleţi-l până la semn cu apă rece sau alt lichid, potrivit pentru îngheţare. Închideţi-l şi puneţi-l pe raftul de pe uşă. Tava de gheaţă poate produce 8 cuburi. Perioada necesară pentru formarea gheţii este de 2-6 ore. Se recomandă să faceţi mai multă gheaţă deodată. Cuburile de gheaţă se scot din tavă întorcând tava şi punând- o sub un jet de apă rece. Scuturaţi tava, deschideţi capacul şi scoateţi gheaţa din interior.

Dezgheţarea aparatului

158847

Dezgheţarea automată a

Dezgheţarea automată a

frigiderului frigiderului

Dezgheţarea tradiţională

Dezgheţarea tradiţională

a

a

congelatorului

congelatorului

ţ area tradi ţ ional ă a a congelatorului congelatorului Dezghe ţ area Dezghe ţ area

Dezgheţarea Dezgheţarea

congelatorului NO FROST

congelatorului NO FROST

Frigiderul nu necesită nicio procedură specială de dezgheţare, deoarece gheaţa adunată pe peretele din spate se decongelează automat. Gheaţa care se adună pe peretele din spate în timpul funcţionării compresorului se dezgheaţă atunci când compresorul se opreşte din funcţionare, iar picăturile de apă condensată se scurg prin canalul din peretele din spate în tava de scurgere situată deasupra compresorului unde se evaporă.

• Curăţaţi congelatorul atunci când stratul de gheaţă din

congelator atinge o grosime în jur de 3-5 mm.

• Setaţi tasta de congelare rapidă

în jur de 3-5 mm. • Seta ţ i tasta de congelare rapid ă (9) la

(9) la funcţionare continuă,

cu 24 ore înainte de dezgheţare, pentru a congela suplimentar

alimentele dinăuntru. După aceea goliţi congelatorul şi asiguraţi-vă că pungile se menţin congelate.

• Închideţi congelatorul apăsând simbolul

• Închide ţ i congelatorul ap ă sând simbolul timp de mai mult de 3 secunde

timp de mai mult

de 3 secunde (pentru congelator).

• Pentru a scurge apa dezgheţată scoateţi dispozitivul în formă de pâlnie din spatele aparatului, şi puneţi un recipient potrivit dedesubt pentru a aduna apa dezgheţată.

• Nu folosiţi niciodată aparate pe curent electric pentru a dezgheţa congelatorul (uscător de păr, etc.).

• Evitaţi utilizarea spray-urilor pentru dezgheţare, întrucât acestea pot avaria componentele din plastic şi pot periculoase sănătăţii dumneavoastră.

• Curăţaţi interiorul aparatului şi ştergeţi-l cu o cârpă umedă (vezi capitolul Curăţare).

• Înainte de a pune din nou alimentele în frigider puneţi aparatul în priză.

• Dezgheţarea congelatorului NO FROST este automată. Apariţia periodică a stratului de gheaţă dispar automat în cele din urmă.

Curăţarea

158847

Cur ăţ area 158847 Înainte de a începe cur ăţ area deconecta ţ i aparatul de
Cur ăţ area 158847 Înainte de a începe cur ăţ area deconecta ţ i aparatul de

Înainte de a începe curăţarea deconectaţi aparatul de la sursa principală (scoateţi cablul de alimentare din priză). Protecţia specială antibacteriană de pe raftul de sus ai pereţilor interiori împiedică înmulţirea bacteriilor şi menţine interiorul curat şi fără microbi. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi orice urmă a agenţilor de curăţare pe care i-aţi folosit.

• Curăţaţi exteriorul aparatului cu apă şi detergent lichid.

• Pentru curăţarea componentelor din plastic, aluminiu sau cele căptuşite, evitaţi folosirea agenţilor abrazivi sau a agenţilor speciali pentru curăţare (precum celor pentru lustruire din oţel inoxidabil), întrucât veţi deteriora suprafaţa.

• Curăţaţi suprafeţele căptuşite şi de aluminiu folosind o cârpă moale şi un agent de curăţare pe bază de alcool (precum spray-ul pentru ferestre).

• Spălaţi interiorul aparatului cu detergent lichid şi apă călduţă, amestecată cu puţin oţet.

Condensatorul de pe peretele din spate trebuie să e întotdeauna curat şi fără urme de praf sau aburi de bucătărie, şi de aceea este indicat să curăţaţi praful periodic cu o perie, care să nu e din metal, sau un aspirator.

• Curăţaţi de asemenea şi tava de scurgere de deasupra compresorului. Gheaţa şi/sau sedimentele de gheaţă care depăşesc 3-5 mm măresc consumul de energie, aşa că trebuie să le îndepărtaţi regulat (nu este valabil pentru congelatorul NO FROST). Nu folosiţi obiecte ascuţite, solvenţi sau spray-uri.

• După curăţare, puneţi aparatul în priză şi puneţi mâncarea în frigider.

Ghid de probleme tehnice

158847

Defecţiune:

Cauză/Remediere

Aparatul nu funcţionează după conectarea la sursa principală de alimentare:

• Veri caţi dacă există curent electric la priza de alimentare şi dacă aparatul este deschis.

Sistemul de răcire funcţionează în continuu fără opriri intermitente:

• Temperatura ambientală este prea mare.

• Deschiderea frecventă a uşii, uşa se deschide prea tare.

 

• Uşa nu este închisă corespunzător (există particule între garnitura uşii, uşa îndoită, veri caţi sigiliul garniturii, etc

).

• Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse odată.

• Veri ca