Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE POST Economist

1. Denumirea departamentului: ADMINISTRATIV 2. Denumirea postului: ECONOMIST Pozitia in COR: 121102 3. Titularul postului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Postul imediat superior: MANAGERUL FINANCIAR 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: DACA ESTE CAZUL 7. Relatii de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii de colaborare: - reprezinta firma fata de persoanele/institutiile cu care intra in contact in interes de serviciu. - asigura procesarea si controlul viramentelor internationale - asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii, bugetul de stat si trezoreria statului 9. Pregatirea si experienta: Studii: - absolvent al invatamantului superior economic - cursuri de pregatire: operatiuni financiar-bancare Vechime: - sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii economice; Cunostinte necesare: - Notiuni generale de contabilitate - Legislatie financiar-bancara - Operare MS Office (Excel, Word ) Aptitudini si deprinderi necesare: - De calcul

- Lucrul practic cu numerar - De comunicare Cerinte pentru exercitare: - Inteligenta - Atentie concentrata si distributiva - Initiativa - Echilibru emotional - Placere pentru lucrul cu cifre - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare - Capacitate de a lucra cu oamenii - Putere de concentrare - Rezistenta la stres Caracteristici de personalitate: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic, amabilitate, perseverenta, incred 10. Autoritate si libertate organizatorica: DACA ESTE CAZUL 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking - Actualizeaza si verifica zilnic soldurile in lei si in valuta prin electronic banking - Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei - Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb - Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic - Justifica platile externe la banca - Intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar - Intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile 2. Asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii si bugetul statului - Efectueaza platile catre furnizorii interni prin electronic banking - Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara - Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare - Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Intocmirea corecta si la timp a platilor - Aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile in valuta - Urmarirea si justificarea la termenele legale a platilor in avans - Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si inscrierea lor in termenele stabilite Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma - Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei - Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma - Are acces la informatii financiare - Utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

DACA ESTE CAZUL 13. Mentiuni speciale: DACA ESTE CAZUL 14. Semnaturi: 15. Data semnarii:

amabilitate, perseverenta, incredere in sine.