Sunteți pe pagina 1din 2

Delimitari conceptuale In literatura de specialitate in domenul relatiilor de munca si a managementului resurselor umane se intalnesc mai multe definitii referitoare

la explicarea termenului de fisa postului. Se creaza confuzii intre post cu functie, serviciu, meserie, slujba, indatorire, loc de munca si intre fisa postului cu descrierea postului, specificarea postului, identificarea postului, fisa pozitiei etc. Postul (ocupatia) reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica, elementul de la baza al organigramei, format din totalitatea obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor care revin in mod curent spre exercitare unei singure persoane din unitate. (Exemplu: lucrator comercial, contabil, vanzator). Gruparea mai multor posturi conduce la aparitia compartimentelor (exemplu: compartimentul vanzari), iar dreptul salariatului de a lua singur decizii, implica aria de control si autonomie, influenteaza tipul relatiilor care apar intre angajatii unei companii. Clasificarea Ocupatiilor din Romania (C.O.R.) (Ordinul comun M.M.P.S.- C.N.S. nr. 138/1.949/1995) reprezinta un sistem de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor, un nomenclator cu 3852 de ocupatii, grupate pe familii ocupationale (un grup de meserii, inrudite sau nu intre ele, practicate in acelasi domeniu economic, pentru care pregatirea este comuna). Exemplu: pentru domeniul agricultura (ocupatii: floricultor, inginer silvic), pentru comert si servicii (agent de vanzari, receptioner-distribuitor). Acest ordin este obligatoriu pentru toti agentii economici, deoarece codul C.O.R. se regaseste in incadrarea pe functie a salariatului, prin notarea sa in contractul individual de munca si in fisa postului. Functia cuprinde totalitatea posturilor situate pe acelasi nivel organizatoric, cu aceleasi caracteristici si denumire, o activitate exercitata de un salariat intr-o anumita ierarhie functionala: de management/conducere (o sfera larga de responsabilitati si decizii exmplu: contabil sef, director economic) sau de executie (sarcini si obiective individuale limitate, care nu afecteaza munca multor persoane - exemplu: contabil, economist). Meseria reprezinta ansamblul de cunostinte si deprinderi de activitate dobandite prin procesul de educatie (initiala sau continua) si formare practica, necesare exercitarii anumitor activitati sau prestari de servicii (exemplu: brutar). Profesia este calificarea obtinuta prin studii (de obicei la nivel inalt) (exemplu: profesor universitar), iar ocupatia este cea exercitata efectiv la locul de munca (exemplu: consultant stiintific). Astfel, un salariat poate fi de profesie - contabil, postul pe care il ocupa in unitate - contabil sef, situatie in care profesia nu corespunde cu ocupatia, sau poate fi de profesie - invatator si ocupatia tot de invatator, profesia identificandu-se cu ocupatia. Fisa postului reprezinta un document intern al angajatorului (societate, institutie, persoana fizica autorizata, orice organizatie constituita si functionala conform legislatiei romanesti) care prezinta detaliat aspecte referitoare la functia/postul unui salariat, precum: sarcini, responsabilitati, competente, conditii de lucru si promovare. O alta definitie pentru fisa postului (engl. job description, germ. Stellenbeschreibung) este aceea de un document foarte important pentru salariat, conducatorul locului de munca,

conducatorul unitatii si departamentul de resurse umane, deoarece reglementeaza relatiile profesionale dintre acestia, aria de competenta, sarcinile si rezultatele. Din punct de vedere al analizei si aparitiei postului intr-o societate, fisa postului reprezinta o sinteza dintre: identificarea postului (denumire, cod COR, department, nivelul postului), descrierea postului - o lista cu activitati specifice care trebuie executate pe un post (obiective, sarcini si responsabilitati, conditii de lucru) si specificatile postului - o lista a caracteristicilor persoanei care trebuie angajata pentru a indeplini aceste activitati (studii, calificare, vechime, trasaturi de personalitate). Din perspectiva angajatorului sau a departamentului de resurse umane, fisa postului reprezinta o formalizare a structurii organizatorice, un document completare a organigramei si a regulamentului de organizare si functionare al firmei. Autor: BUDICI CARMEN MADALINA Manager resurse umane