Sunteți pe pagina 1din 64

Indemnizatia de merit regim juridic

Pentru incadrarea indemnizatiei de merit in cadrul legislativ specific, se vor respecta prevederile legale din urmatoarele acte n

- Legea nr 118/15.03.2002 (publicata in M. Of. nr. 189/20.03.2002)

- Hotararea nr. 859/17.07.2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei d

Istoric legislativ

Initiatorul legii a fost senatorul PSD Adrian Paunescu, care la data de 21.03.2001 depune la Senat pentru dezbatere proiectul

13.03.2002 propunerea legislativa este promulgata de Presedinte prin Decret nr. 197/2002, conform prevederilor de tehnica

15.03.2002 Legea nr. 118/2002

cu publicare in Monitorul Oficial la 20.03.2002.

Proiectul de lege inaintat spre studiere si aprobare celor doua camere ale Parlamentului, are ca expunere urmatoarele idei:

Situatia din ce in ce mai grea e economiei si dificultatea varstnicilor de a supravietui acestor conditii potrivnice.

Existenta unor oameni de exceptie, a caror activitate si opere culturale sau stiintifice au imbunatatit semnificativ spiritualitate

Propunerea unei pensii speciale, de merit, ca o minima datorie morala fata de aceste personalitati.

Dupa ce se obtine avizului favorabil nr. 323/13.04.2001, emis de catre Consiliul Legislativ, institutie cu rol de organ consultati

Noua categorie de pensie sa fie acordata la varsta de 65 de ani, cu precizarea ca o astfel de pensie a fost acordata in Romania

Pentru a evita confuzia se va preciza daca pensia de merit inlocuieste pensia de asigurari sociale de stat sau se cumuleaza cu a

Datorita relatiilor sociale reglementate, propunerea de lege apartine categoriilor de lege ordinara, implica modificarea preved

Pentru o mai mare rigurozitate se va mentiona calitatea fiecarui membru component al Comisiei Nationale pentru Acordarea

Pentru o terminologie adecvata se va inlocui sintagma cu acela al salariului secretarilor de stat cu cea cu indemnizatia stab

Dupa aceste propuneri, prin Avizul Guvernului nr. 5/5380/21.05.2010 se precizeaza ca puncte de vedere urmatoarele:

Persoanele beneficiare ale pensiei de merit vor fi propuse anual de Academia Romana, ministerele din domeniul cuturii, stiint

Criteriile de acordare a pensiei se vor stabili de catre comisie impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (den

Pensia de merit se va acorda personalitatilor din domeniu culturii, stiintei si sportului dupa implinirea varstei de 65 de ani.

Cuantumul pensiei va fi la nivelul salariului unui secretar de stat, suportata integral din bugetul de stat.

Se propune ca recunoasterea meritelor persoanelor amintite in proiect sa nu se realizeze sub forma unei pensii deoarece ace

De asemenea, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in calitate de administrator al bugetului asigurarilor sociale, nu

Prin Regulament, ar trebui stabilita activitatea Comisiei nationale pentru acordarea Indemnizatiei de Merit.

Numarul total al persoanelor beneficiare ar fi de 1500, incluzand toate domeniile, iar acordarea indemnizatiei de merit se poa

Daca se va agrea termenul de indemnizatie de merit, cuantumul ar fi stabilit la nivelul unui salariu mediu net pe economie, ac

In consecinta dupa cele 2 avize si motivele expuse spre aprobare sau excludere, Senatul adopta proiectul in data de 11.10.200

Indemnizatia de merit se acorda personalitatilor dupa implinirea varstei de 65 de ani.

Nominalizarile pentru indemnizatie se stabilesc, in baza listei de propuneri de catre Comisia Nationala pentru Acordarea Inde

Cuantumul lunar al indemnizatei de merit este egal cu un salariu mediu net lunar pe economie, suportat de la bugetul de stat

In raportul Comisiei pentru munca si protectie sociala nr. 27/453/02.11.2001 din cadrul camerei Deputatilor se vor enunta pe

Regulamentul de functionare a Comisiei si criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit se stabilesc de catre Comisie impreu

Cuantumul lunar al indemnizatiilor de merit este egal cu un salariu mediu net lunar neimpozabil pe economie si in numar tota

Sintagma varstei de 65 de ani este inlocuita cu sintagma varstei de 55 de ani, ca motivatie fiind faptul ca personalitatile d

Prevederi actuale

In prezent, prin Legea nr 118/15.03.2002 se reglementeaza acordarea unei indemnizatii de merit personalitatilor romane de p

Prin H.G. nr. 859/17.07.2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 29/07/2003 se aproba Normele de aplicare a

Prin Legea nr 118/15.03.2002, se formeaza Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, care este alcatuita din

- presedintele Academiei Romane,

- presedintii comisiilor de cultura si ai comisiilor de munca de la Senat si Camera Deputatilor,

- Ministrul Culturii si Patrimoniului National,

- Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

- presedintii uniunilor de creatie recunoscute de Asociatia Nationala a Uniunilor de Creatie (ANUC).

In Normele de aplicare ale Legii nr. 118/2002 la art.8 se reglementeaza faptul ca indemnizatia de merit se poate acorda perso

Anual, Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit aproba persoanele care vor primi aceasta indemnizatie. Ale

Numarul de indemnizatii de merit (max 1500) acordate pentru aceste personalitati, la fel ca si propunerile de persoane, se sta NOTA

Conforn art. 2 din Hotararea nr. 1.051/10.09. 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, in

Persoanele nominalizate de Comisia nationala au dreptul la plata indemnizatiei de merit incepand cu luna urmatoare celei in

Demersuri pentru a primi indemnizatia

Normele metodologice amintesc ca potentialii beneficiari vor depune la registratura institutiilor amintite in lege curriculum-u

In vederea nominalizarii personalitatilor romanesti pentru acordarea indemnizatiei de merit, Comisia nationala se intruneste

La sedintele Comisiei nationale poate participa, in calitate de invitat, si un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Secreta

Sedintele Comisiei nationale pot avea loc in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai, iar membrii Comisiei nationale care, din

Sedintele Comisiei nationale sunt conduse de presedintele Academiei Romane. In lipsa presedintelui Academiei Romane, sed

Hotararile prin care Comisia nationala nominalizeaza personalitatile romanesti de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului pen

Contestatiile privind nominalizarile, in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei nationale se

Criteriile de atribuire

Potrivit Normelor Metodologice, aceste criterii sunt stabilite pentru fiecare domeniu in parte. La baza criteriilor formulate in

In urmatorul tabel sunt sintetizate criteriile de nominalizare ale fiecarui candidat, pentru fiecare domeniu, in parte, potrivit N

Pentru stiinta: a) sa aiba o opera recunoscuta de comunitatea stiintifica nationala si internationala; b) sa fi obtinut premii in domeniul sau de specialitate; c) sa fie creator de scoala, initiator si conducator de proiecte de interes national; d) sa fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau initiate de alte organisme internationale. In domeniu creatiei muzicale: a) compozitii muzicale prestigioase in genurile: opera, balet, opereta, muzica simfonica, muzica de camera, muzica b) creatii muzicologice de anvergura cu profil: bizantinologic, istoriografic, analiza creatie, eseistica, lexicografie, fo c) premii nationale si internationale, distinctii, medalii, decoratii, titluri; e) prezente internationale si participari la concursuri, jurii, festivaluri; f) vechime in domeniul creatiei, discografie, lucrari tiparite si valoare public recunoscuta. In cazul creatiei interpretative: a) prezenta prestigioasa pe podiumul de concert si scena lirica, repertoriu - titluri, roluri sau premiere - prime aud b) turnee in tara si in strainatate, premii, titluri, distinctii, decoratii; c) vechime artistica, discografie si valoare public recunoscuta. In domeniul cinematografiei: a) numarul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;

b) vechimea neintrerupta in activitatea cinematografica; c) premii obtinute la concursuri si festivaluri cinematografice interne si internationale, distinctii nationale si intern d) activitate publicistica In domeniul literar: a) o opera literara de valoare public recunoscuta si traduceri in strainatate, b) premii ale Academiei Romane si ale Uniunii Scriitorilor din Romania sau premii internationale; In domeniul arhitecturii: a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne si internationale; premii ale Uniunii Arhitectilor di b) merite deosebite in domeniul conservarii patrimoniului national construit; c) merite deosebite in creatia de arhitectura si urbanism, confirmate de organizatiile profesionale locale. In domeniul artei plastice: a) premii, medalii, titluri, acordate de Uniunea Artistilor Plastici sau de alte institutii nationale sau academii intern b) o activitate expozitionala recunoscuta de critica de specialitate din tara si din strainatate sau materiale de spec In domeniul teatral: a) valoare artistica recunoscuta public si vechime in activitatea teatrala si cinematografica; b) premii obtinute in concursuri si festivaluri teatrale si cinematografice, distinctii nationale si internationale. In domeniul sportului: A. in cazul sportivilor: a) sa nu beneficieze de renta viagera , b) sa se fi retras din activitatea sportiva; c) sa fi obtinut cel putin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel putin 2 me d) sa se afle intr-o stare precara de sanatate sau sa aiba o invaliditate permanenta, certificata potrivit legii. In situa B. in cazul antrenorilor: a) sa fi pregatit nemijlocit loturile nationale sau olimpice in calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au b) sa fi fost componenti ai colectivelor tehnice ale loturilor nationale si olimpice de seniori sau sa fi pregatit nemij c) sa fi desfasurat o activitate de antrenor de cel putin 20 de ani in structuri sportive sau la loturile nationale si sa d) dupa varsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate indelungata ca antrenor, au contribuit la obtinerea uno e) sa fi implinit varsta de 60 de ani sau sa fie pensionati in urma dobandirii unei invaliditati permanente; C. in cazul cadrelor medicale si al cercetatorilor, dupa varsta de pensionare, celor care au activat in colectivele teh D. in cazul arbitrilor: a) sa fi implinit varsta legala de pensionare; b) sa fi activat cel putin 20 de ani in domeniu si sa fi arbitrat cel putin la o editie a jocurilor olimpice si a campionat E. in cazul altor personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romaniei si d

Actualitate

Datorita problemelor economice actuale ale Romaniei, conform Legii nr. 118/30.06.2010 privind unele masuri necesare in ve

In concluzie, este de apreciat gestul moral al statului roman de a remunera aceste personalitati pentru rezultatele deosebite

Autor:

Budici Carmen Madalina

e din urmatoarele acte normative:

stituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit (publica

tru dezbatere proiectul legislativ cu nr. L114 (adresa nr. BP445/15.03.2001). Dupa obtinerea avizului favorabil de la Comisia pentru munca

prevederilor de tehnica legislativa, devenind la

nere urmatoarele idei:

emnificativ spiritualitatea romaneasca.

rol de organ consultativ de specialitate al Parlamentului, se propun cateva modificariale proiectului:

ost acordata in Romania in perioada 1950 1966, nominal, prin decrete ale Consiliului de Stat, la propunerea autoritatii centrale de care a

at sau se cumuleaza cu acest drept.

plica modificarea prevederilor bugetului de stat referitoare la acordarea sumelor, ceea ce determina solicitarea avizului Guvernului. Dator

onale pentru Acordarea Pensiei de Merit si modalitatea de alegere a Presedintelui.

ea cu indemnizatia stabilita, potrivit legii, pentru functia de secretar de stat.

ere urmatoarele:

n domeniul cuturii, stiintei si sportului, iar beneficiarii vor fi aprobati de catre Comisia Nationala pentru acordarea Pensiei de Merit.

si Protectiei Sociale (denumire actuala: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale).

varstei de 65 de ani.

nei pensii deoarece aceasta presupune indeplinirea unui stagiu de cotizare, o prestatie de asigurari sociale si ar insemna acordarea unor d

i asigurarilor sociale, nu ar putea stabili criterii de acordare a unor drepturi care sunt suportate din alt fond decat cel de care ar fi respons

mnizatiei de merit se poate face pana la aceasta limita maxima. Ca beneficiari ar putea fi si sportivii cu rezultate exceptionale la mari comp

diu net pe economie, acordat incepand cu anul bugetar 2002, in functie de posibilitatile financiare ale statului.

ctul in data de 11.10.2001 cu urmatoarele amendamente:

pentru Acordarea Indemnizatiei de Merit, iar criteriile de acordare impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

tat de la bugetul de stat si inclus in bugetul anual al asigurarilor sociale de stat.

utatilor se vor enunta pentru dezbatere cateva idei, precum cele de mai jos, aspecte care vor fi aprobate favorabil sau nu, ulterior, prin vo

de catre Comisie impreuna cu secretariatul general al Guvernului,

onomie si in numar total de 1500, acordate anual si stabilite in legea bugetului de stat.

aptul ca personalitatile din domeniul sportului sufera pe parcursul activitatii degradari fizice semnificative, uneori avand nevoie de o asiste

onalitatilor romane de prestigiu din domeniul culturii, stiintei si sportului ca drept recomensa pentru rezultatele remarcabile obtinute in a

a Normele de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si Regulamentul de functionare a Comisiei nationale p

t, care este alcatuita din urmatorii membri:

t se poate acorda persoanelor care au implinit varsta de 60 de ani, exceptie facand persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate.

ceasta indemnizatie. Alegerea se face in baza listei de propuneri inaintata de catre Academia Romane, Ministerul Culturii si Patrimoniului

erile de persoane, se stabilesc in fiecare an fiscal, prin legea bugetului de stat si se suporta de la bugetul de stat. Comisia nationala va stab

ara garantat in plata, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 600 lei lunar

una urmatoare celei in care beneficiarul a fost nominalizat de aceasta comisie. Academia Romana, Ministerul Culturii si Patrimoniului Nat

tite in lege curriculum-ul vitae, documentele care atesta indeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit si recomandarea insti

nationala se intruneste lunar, in sedinte ordinare, si, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui Acad

cretar de stat, al Secretariatului General al Guvernului, iar la propunerea membrilor Comisiei nationale, pot fi invitate si alte persoane a ca

isiei nationale care, din motive obiective, nu pot participa la sedinta pot fi reprezentati de o persoana anume imputernicita in acest scop.

Academiei Romane, sedintele Comisiei nationale sunt conduse de urmatorul membru al acesteia, in ordinea prevazuta la desemnarea me

, culturii si sportului pentru acordarea indemnizatiei de merit se inainteaza de catre secretariatul Comisiei nationale la Secretariatul Gene

tul Comisiei nationale se analizeaza si solutioneaza de catre Comisia nationala.

criteriilor formulate in domeniul stiintei a stat, in special, valoarea lucrarilor recunoscute atat pe plan intern cat si international, in domen

eniu, in parte, potrivit Normelor Metodologice ale Legii nr 118/15.03.2002. Pentru avizul favorabil, fiecare candidat ar trebui sa indeplinea

ernationale.

uzica de camera, muzica corala, muzica usoara si jazz, eseistica, lexicografie, folcloristica, cronica muzicala;

u premiere - prime auditii;

inctii nationale si internationale;

e Uniunii Arhitectilor din Romania;

sionale locale.

nale sau academii internationale recunoscute; e sau materiale de specialitate publicate (critica de arta, articole in reviste de specialitate).

e si internationale.

eniori sau cel putin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel putin o medalie, pentru sporturile de echipa, la cupe eur ata potrivit legii. In situatia unei stari de invaliditate permanenta dobandita in timpul activitatii sportive, certificata legal, sa aiba cel putin

cu sportivii pe care i-au pregatit un numar de cel putin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri o sau sa fi pregatit nemijlocit, pe o perioada de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregatit cel putin 8 medalii la campionat loturile nationale si sa fi pregatit nemijlocit ori sa fi selectionat, pregatit si promovat la loturile nationale si olimpice un numar de cel puti ntribuit la obtinerea unor rezultate de prestigiu de catre sportivi si au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, ce permanente; activat in colectivele tehnice ale loturilor nationale si olimpice o perioada de cel putin 20 de ani, perioada in care sportivii pe care i-au asis

olimpice si a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 editii ale cupelor mondiale sau europene, in turneele finale ale acestora; a imaginii Romaniei si de dezvoltare a sportului romanesc in lume.

e masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar (publicata in M. Of. nr. 441/30.06.2010) cu intrare in vigoare din 03.07.2010,

u rezultatele deosebite aduse culturii poporului roman, chiar daca valoarea indemnizatiei de merit sau varsta de la care se acorda nu com

ea indemnizatiei de merit (publicate in M. Of. nr. 542/29.07.2003).

orabil de la Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, Comisi

nerea autoritatii centrale de care apartinea domeniul in care cei avizati desfasurau activitate: cultura, stiinta sau sport.

icitarea avizului Guvernului. Datorita faptului ca pensia de merit este abordata ca o pensie unica, iar bugetul de stat si bugetul asigurarilor

acordarea Pensiei de Merit.

ale si ar insemna acordarea unor drepturi preferentiale, ceea ce ar duce la o inechitate intre pensionari si la incalcarea principiului garanta

ond decat cel de care ar fi responsabil.

zultate exceptionale la mari competitii modiale si europene, care nu primesc renta viagera, antrenorii, alti tehnicieni si cei cu publicatii de

iliei si Protectiei Sociale.

favorabil sau nu, ulterior, prin vot majoritar:

e, uneori avand nevoie de o asistenta si o ingrijire permanenta de la varsta de 55 de ani. Argumente pentru respingere sunt reprezentate

zultatele remarcabile obtinute in activitati dintr-unul din domeniile amintite.

functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit.

eficiaza de pensie de invaliditate.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, aceste institutii avand calitatea de po

de stat. Comisia nationala va stabili numarul de indemnizatii de merit care se acorda pentru fiecare dintre domeniile prevazute din lege,

in plata s-a stabilit la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, adica 3,529 lei/ora pentru salaria

sterul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si Agentia Nationala pentru Sport vor prev

iei de merit si recomandarea institutiilor si/sau a uniunilor de creatie pana la data de 1 mai a fiecarui an. Aceste documente vor fi analizat

e, la solicitarea presedintelui Academiei Romane. Convocarea sedintelor Comisiei nationale se face de catre secretariatul acesteia, cu cel p

pot fi invitate si alte persoane a caror participare este utila pentru adoptarea hotararilor de nominalizare a personalitatilor romanesti pen

nume imputernicita in acest scop.

nea prevazuta la desemnarea membrilor in lege.

ei nationale la Secretariatul General al Guvernului, pentru a fi luate in considerare la elaborarea legii anuale a bugetului de stat. Aceste ho

tern cat si international, in domeniul culturii - criteriile propuse de uniunile de creatie muzicala si interpretativa, cinematografie, literatur

re candidat ar trebui sa indeplineasca cat mai multe din criteriile propuse, precum:

u sporturile de echipa, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice; certificata legal, sa aiba cel putin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jo

onate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel putin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pent t cel putin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, o e si olimpice un numar de cel putin 15 sportivi care au fost medaliati la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale d sport respective prin rezultate, cercetari, lucrari, functii de conducere etc.;

a in care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel putin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale de

n turneele finale ale acestora;

intrare in vigoare din 03.07.2010, la art. 14. se prevede: De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele dreptu

arsta de la care se acorda nu compenseaza pe masura eforturile, daruirea si calitea muncii acestor oameni.

bancara si piata de capital, Comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa si Comisia pentru buget, finante, activitate banca

nta sau sport.

getul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat sunt 2 lucruri distincte, se va clarifica daca pensia va fi suportata integral din bugetul de

si la incalcarea principiului garantat de Constitutie prin care toate persoanele sunt egale in fata legii fara privilegii sau discriminari. Solutia

lti tehnicieni si cei cu publicatii de importanta nationala in domeniul sportului.

ntru respingere sunt reprezentate de faptul ca indemnizatia de merit are caracterul de recunoastere nationala a unor merite si nu de prot

este institutii avand calitatea de posibili beneficiari ai unei astfel de indemnizatie. Indemnizatia de merit se acorda, de regula, pe viata, dar

tre domeniile prevazute din lege, in vederea includerii acestora in legea bugetului de stat. Valoarea indemnizatiei de merit se va plati la co

adica 3,529 lei/ora pentru salariatii din sectorul privat.

ia Nationala pentru Sport vor prevedea in bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordarii indemnizatiilor de merit, pla

. Aceste documente vor fi analizate si verificate daca indeplinesc criteriile de privind acordarea indemnizatiei de merit de catre subcomisii

tre secretariatul acesteia, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei, iar sedintele Comisiei nationale se desfasoara lunar la sediul Academ

e a personalitatilor romanesti pentru acordarea indemnizatiei de merit.

uale a bugetului de stat. Aceste hotarari sunt adoptate de Comisia nationala prin unanimitatea de voturi a membrilor si reprezentantilor p

retativa, cinematografie, literatura, arhitectura, arta plastica, teatru, iar in domeniul sportului - au fost luate in considerare toate categori

de seniori, jocuri olimpice; ampionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;

tru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel putin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campiona e, pentru sporturile individuale, ori un numar de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionat ropene si campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel putin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliati la acelea

opene si campionate mondiale de seniori sau cel putin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale, cupe

reduc cu 15% urmatoarele drepturi:c) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modifi

ru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, in 11.10.2001 proiectul este adoptat de Senat si inregistrat la Camera Deputatilor

suportata integral din bugetul de stat sau procentaj din ambele bugete.

privilegii sau discriminari. Solutia de stimulare a acestor persoane ar fi acordarea unei indemnizatii de merit, de genul celor cu caracter re

ionala a unor merite si nu de protectie sociala, ca urmare este platita si din alt fond.

se acorda, de regula, pe viata, dar Comisia poate revoca hotararea de nominalizare pentru acordarea indemnizatiei de merit in cazuri tem

mnizatiei de merit se va plati la contravaloarea a 3 salarii minime brute pe tara, neimpozabile.

darii indemnizatiilor de merit, plata indemnizatiei de merit realizandu-se lunar prin casieriile acestor institutii. In cazul uniunilor de creatie

zatiei de merit de catre subcomisiile de specialitate ale Comisiei nationale, pe cele 3 domenii: stiinta, cultura si sport. Daca raspunsul este

desfasoara lunar la sediul Academiei Romane.

a membrilor si reprezentantilor prezenti la sedintele Comisiei nationale. Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei nationale se redacteaz

uate in considerare toate categoriile de persoane cu rezultate deosebite in activitatea sportiva: sportivi, antrenori, medici, cercetatori, arb

te europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice; e europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive; jocuri sportive, medaliati la aceleasi competitii, plus cupe mondiale si cupe europene de seniori;

ene si campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;

indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare, valoarea indemnizatiei de merit va fi incepand cu 03.07.2

inregistrat la Camera Deputatilor in data de 18.10.2001 pentru dezbatere. La fel, ca la Senat, propunerea de lege este trimisa spre obtiner

merit, de genul celor cu caracter reparatoriu, prevazute de legislatia romaneasca, precum: indemnizatiile pentru veteranii de razboi, revolu

demnizatiei de merit in cazuri temeinic motivate.

titutii. In cazul uniunilor de creatie, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin uniu

tura si sport. Daca raspunsul este favorabil, aceste subcomisii vor inainta propunerile de acordare catre Comisie si vor transmite documen

or Comisiei nationale se redacteaza de secretariatul acesteia intr-un registru special deschis in acest scop si se semneaza de persoana care

antrenori, medici, cercetatori, arbitri si alte personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romanie

e seniori, jocuri olimpice;

de merit va fi incepand cu 03.07.2010, de 1530 lei/luna.

a de lege este trimisa spre obtinerea raportului favorabil de la e comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputatilor. Dupa obtirea rap

pentru veteranii de razboi, revolutionarii din decembrie 1989, persoanele persecutate politic, etc.

i Patrimoniului National, prin uniunile de creatie amintite in lege.

Comisie si vor transmite documentele catre institutiile abilitate.

p si se semneaza de persoana care a condus lucrarile sedintei.

de promovare a imaginii Romaniei.

erei Deputatilor. Dupa obtirea raportului comisiei de mediere, in data de