Sunteți pe pagina 1din 0

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

NA Ţ IONAL Ă DE STUDII POLITICE Ş I ADMINISTRATIVE LE FRANÇAIS AU QUOTIDIEN niveau débutants

LE FRANÇAIS AU QUOTIDIEN

niveau débutants – faux débutants

Conf. univ. dr. Anne-Marie Codrescu

Asist. univ. drd. Nicoleta Tănase

PREFAŢĂ

Le français au quotidien este o metodă de predare-învăţare a limbii franceze de tip comunicativ-funcţional, destinată adulţilor care doresc să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacitatea de a comunica oral şi în scris în situaţiile cotidiene. Cursul, conceput pentru doi ani de studiu ca o metodă a deux vitesses, se adresează studenţilor începători (débutants), dar şi acelora care doresc să reactualizeze şi să resistematizeze structurile lexico-gramaticale dobândite anterior (faux-débutants).

A. Obiective

Le français au quotidien urmăreşte, prin cele 14 dosare tematice:

formarea şi dezvoltarea progresivă a capacităţii de a vorbi / scrie despre sine şi despre ceilalţi în situaţii de comunicare curentă ( a se prezenta, a invita, a exprima opinii şi sentimente, etc.);

însuşirea şi aprofundarea vocabularului tematic ( profesii, ritmuri cotidiene, habitat, portret, familie, timp liber, presă, transporturi, televiziune, călătorii, ş.a.);

însuşirea şi aprofundarea structurilor morfo-sintactice de bază ( determinanţii, substantivul, adjectivul calificativ, pronumele, verbul – indicativ, imperativ, condiţional);

formarea capacităţii de înţelegere şi producere a unor texte simple ( înţelegerea globală, reordonarea cuvintelor în frază, înţelegerea detaliată a unor structuri lexicale).

B. Structură

a. Le français au quotidien. Structura cursului:

Anul I

Anul II

1.

Je vous connais…

8. Allô! J’écoute

2.

Le temps des cigales 9. Le choix d’une carrière

3.

Au fil des heures

10. Grève des transports

4.

Je suis bien dans ma bulle 11. Sur les planches

5.

Comme on est bien ensemble

12. De la pluie et du beau temps

6.

Un bon coup de fourchette 13. Un zappeur de plus

7.

Le temps des fourmis 14. Sortir de sa coquille

Révision I: La santé n’a pas de prix

Révision II: Le chêne

Anexe: elemente ale limbii franceze; sistemul fonetic francez; numeralele; terminaţiile

timpurilor simple; formarea timpurilor compuse; conjugarea verbelor auxiliare; lista alfabetica a verbelor auxiliare; adverbul; dificultăţi ortografice şi lexicale pentru români.

b. Structura unui curs:

A. Pour bien comprendre;

B. Lexique;

C. Grammaire.Pour bien parler, pour bien écrire;

D. Savoir-faire;

E. Pour aller plus loin.

C. Conţinut

A. Pour bien comprendre. Textul iniţial oferă un model de abordare a temei, structurile sale putând fi adaptate pentru situaţia de comunicare dorită prin utilizarea lexicului (B) şi a construcţiilor gramaticale (C). El este urmat de exerciţii de înţelegere globală a conţinutului ( de tipul adevărat-fals, întrebare-răspuns) şi de înţelegere detaliată (prin corespondenţe sinonimice).

B.

Lexique. Vocabularul tematic poate fi asimilat prin:

- consultarea dicţionarului;

- rezolvarea exerciţiilor propuse ( Entraînez-vous!);

- reutilizarea sa în structuri mai complexe prin revenire la textul A.

C.

Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Noţiunile gramaticale, prezentate succint şi sub formă de tabel fac apel la capacitatea de observare şi descoperire a funcţionării structurilor lingvistice. Entraînez-vous! propune tipuri variate de exerciţii în context situaţional.

D.

Savoir-faire conduce la dobândirea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă reale:

completarea unei fişe de înscriere, producerea unor texte pentru propriile nevoi de comunicare ( a lăsa un mesaj, a răspunde la o invitaţie ş.a.). În acest scop sunt oferite exemple de structuri sau de mesaje autentice, specifice actului de comunicare vizat:

destinatar, relaţiile interpersonale, situaţia, tipul de mesaj, registrul de limbă (standard, familiar, protocolar). Aplicaţiile propuse ( A vous maintenant!) urmăresc clarificarea situaţiei de comunicare, reutilizarea dirijată a structurilor, exprimarea liberă.

E.

Pour aller plus loin oferă spre studiu documente autentice, legate de tematica cursului, ce permit lărgirea orizontului cultural, a problematicii şi aprofundarea lexicului.

D. Metodologie

Recomandăm un parcurs diferenţiat, adaptat nivelului iniţial de cunoaştere a limbii franceze. Începătorii se vor concentra pe asimilarea structurilor lexico-gramaticale şi a deprinderilor de bază ( subcapitolele A-B-C-D ale fiecărui curs) iar falşii începători vor avea posibilitatea să-şi reamintească şi să consolideze aceste structuri, prin îmbogăţirea vocabularului şi prin dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare scrisă / orală (A-B-C-D-E). Pentru a facilita înţelegerea demersului propus, explicaţiile gramaticale şi cerinţele exerciţiilor sunt în limba română. În prezentarea vocabularului tematic s-a urmărit organizarea câmpului lexical, traducerea expresiilor dificile şi participarea studenţilor la procesul de învăţare prin consultarea dicţionarului.

E. Evaluare

Respectând structura unui curs, Révision I şi Révision II propun:

- texte noi destinate aprofundării vocabularului şi autoevaluării capacităţii de înţelegere scrisă;

- aplicaţii de comunicare orală şi scrisă;

- verificarea în contexte noi a cunoştinţelor lexico-gramaticale studiate.

În forma sa electronică, cursul este însoţit de caiet de aplicaţii şi de un set de exerciţii de

autoevaluare.

*

Intensificarea relaţiilor cu semenii noştri din spaţii culturale diverse, nevoia acută de comunicare precum şi obiectivele socio-profesionale individuale concrete deschid frontierele interculturale dar ne şi obligă la găsirea unui limbaj comun. Limba franceză este, tradiţional, accesibilă românilor: o premisă dar şi o provocare pentru autoarele acestui curs. Sperăm că prin studierea lui veţi ajunge să împărtăşiţi aceeaşi convingere:

Communiquer c’est connaître et communier.

Autoarele

COURS 1 JE VOUS CONNAIS… Mon meilleur ami s’appelle Paul. Il a 22 ans. Il est étudiant en troisième année à la Faculté de Droit de Lyon. Il est français. Sa silhouette est élancée, il fait du tennis. Paul est un jeune homme gai, au visage ovale et toujours souriant, aux yeux noisette et aux cheveux courts et ondulés. Ses sourcils en broussaille apparaissent au-dessus des lunettes. Paul porte une barbe, c’est pourquoi il semble un peu plus âgé qu’il ne l’est en réalité. C’est une personne communicative et extravertie, il aime plaisanter et il rit tout le temps. Paul veut devenir avocat. C’est une personne appliquée et sérieuse en ce qui concerne le travail. Il rêve d’une petite maison au bord de la mer où il aimerait passer les vacances avec ses amis. A présent il habite 43, rue de la Bastille. Pour moi Paul est un homme modèle, prêt toujours à aider ses amis, aimable, modeste, sympathique, chaleureux. Voilà mon meilleur ami !

A. Pour bien comprendre 1. Răspundeţi la următoarele întrebări :

Comment s’appelle mon meilleur ami ?

Quelle est la couleur de ses yeux ?

Que fait Paul a présent ?

Qu’est – ce qu’il veut devenir ? (Quelle est sa future profession ?)

Quelle est la nationalité de Paul ?

2. Să ne imaginăm : precizaţi amănunte legate de persoanele din fotografii : naţionalitate, adresă, profesie, preferinţe, etc.

ţ i am ă nunte legate de persoanele din fotografii : na ţ ionalitate, adres ă
ţ i am ă nunte legate de persoanele din fotografii : na ţ ionalitate, adres ă
ţ i am ă nunte legate de persoanele din fotografii : na ţ ionalitate, adres ă
ţ i am ă nunte legate de persoanele din fotografii : na ţ ionalitate, adres ă

B. Lexique

Se présenter

Permettez-moi de me présenter : Je m’appelle Paul Dubois. Mon nom est Paul Dubois. Je me présente / Je suis : Paul Dubois, avocat. Je suis français / roumain / anglais / italien. Je suis avocat / ingénieur / maçon / médecin. J’habite 12, rue Tulbre, à Paris Je suis marié / célibataire. J’ai trente ans.

Pays / Nationalités

L’Allemagne L’Angleterre L’Argentine La Belgique Le Brésil Le Canada La Chine Le Danemark L’Espagne Les Etats Unis La France

allemand(e)

La Grèce

grec / grecque hongrois(e) italien(enne) japonais(e) marocain(e) mexicain(e) polonais(e) roumain(e) suisse tunisien(enne) turc / turque

anglais(e)

La Hongrie

argentin(e)

L’Italie

belge

Le Japon

brésilien(enne)

Le Maroc

canadien(enne)

Le Mexique

chinois(e)

La Pologne

danois(e)

La Roumanie

espagnol(e)

La Suisse

américain(e)

La Tunisie

français(e)

La Turquie

La Roumanie Le Brésil Les Etats Unis

Habiter à Paris / Paris

Rester

au Danemark / Brésil / Mexique / Portugal … aux Etats Unis (destinaţie ; ţara de origine)

en France / Roumanie / Grèce / Espagne …

Arriver

Rentrer du Danemark / Brésil des Etats Unis (provenienţă)

de France / Roumanie …

! ! Numele de ţări terminate în –e sunt feminine.

–consoană sau altă vocală sunt masculine.

Câteva excepţii : le Mexique, le Cambodge, l’Israël, l’Ouganda (încep cu vocală en Israël)

Professions

M

F

M / F

Il est sportif

Elle est sportive

Il / Elle est ingénieur

vendeur

vendeuse

professeur

acteur

actrice

médecin

présentateur

présentatrice

journaliste

boulanger = brutar

boulangère

reporter

pharmacien

pharmacienne

artiste

les artisans

= meşteşugarii :

un plombier = un instalator

un maçon

un menuisier = un tâmplar

un potier

= un zidar

= un olar

Entraînez-vous !

1. Adevărat sau fals?

2. Adevărat sau fals?

A

F

A

F

Un homme né à Londres est allemand.Le médecin vend des médicaments.

Un homme né à Londres est allemand.
Un homme né à Londres est allemand. Le médecin vend des médicaments.

Le médecin vend des médicaments.Un homme né à Londres est allemand.

Marie habite Bruxelles, donc elle est belge.La secrétaire bâtit des maisons.

Marie habite Bruxelles, donc elle est belge.
Marie habite Bruxelles, donc elle est belge. La secrétaire bâtit des maisons.

La secrétaire bâtit des maisons.Marie habite Bruxelles, donc elle est belge.

Un américain vit aux Etats-Unis.L’agriculteur travaille la terre.

Un américain vit aux Etats-Unis.
Un américain vit aux Etats-Unis. L’agriculteur travaille la terre.

L’agriculteur travaille la terre.Un américain vit aux Etats-Unis.

L’Allemagne ne se trouve pas en Europe.Le pilote soigne les malades.

L’Allemagne ne se trouve pas en Europe.
L’Allemagne ne se trouve pas en Europe. Le pilote soigne les malades.

Le pilote soigne les malades.L’Allemagne ne se trouve pas en Europe.

La femme du Grec est la Grecque.Le boulanger vend du pain.

La femme du Grec est la Grecque.
La femme du Grec est la Grecque. Le boulanger vend du pain.

Le boulanger vend du pain.La femme du Grec est la Grecque.

3. Care este profesia mea ?

J’enseigne le français. Je suis …

a) vendeur

b) boulanger

c) professeur

Je soigne les malades. Je suis …

a) notaire

b)médecin

c) informaticien

Je bâtis des maisons. Je suis …

a) maçon

b) menuisier

c) paysan

Je travaille la terre. Je suis …

a) pilote

b) agriculteur

c) électricien

Je joue dans des pièces de théâtre. Je suis …

a) mécanicien

b) acteur

c) maçon

4. Completaţi punctele cu naţionalitatea corespunzătoare oraşului indicat :

Ex : Je suis né à Berlin, je suis allemand.

Je suis né à Paris, Londres Madrid Bucarest Rome

je suis …… …… …… …… ……

Elle est née à Tokio, Budapest Athènes Copenhague Bruxelles

elle est …… …… …… …… ……

5. Completaţi spaţiile libere :

Ex : Je vais …à… Paris. Je veux aller …au… Portugal.

Je veux aller …… Brésil. L’avion fait escale à Paris, …… France. En même temps, mon ami, Michel, vient …… Argentine. Mais d’abord il va …… Colombie pour voir ses parents. Une fois arrivés …… Brésil, nous partons ensemble …… Danemark et de là …… Islande. Voilà notre itinéraire pour les vacances de cette année!

6. Faceţi o scurtă prezentare a persoanelor de mai jos :

Paul Girard – 35 ans ; 37, rue de Bologne ; pilote ; né à Paris ; célibataire.

Yvonne Pascal – 40 ans ; secrétaire ; née à Rome ; vit en France ; mariée ; deux enfants.

Maria Ion – 18 ans ; étudiante à la Faculté de Communication et Relations Publiques ; née à Bucarest ; 45, rue Traian ; célibataire.

C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Articolul (L’article)

Hotărât

Nehotărât

 

Masculin

 

Feminin

Masculin

Feminin

sg.

cons.

voc.

cons.

voc.

cons. + voc.

Le

l’

la

l’

un

une

(le garçon)

(l’arbre)

(la fille)

(l’âme)

(un garçon)

(une fille)

pl.

les (les garçons / les filles / les arbres / les âmes)

des (des garçons / des filles)

Articolul contractat

Articolul hotărât le / la / les precedat de prepoziţia à sau de devine au / à la / aux şi du / de la / des :

Je parle

au patron à la voisine

La Place

du Tertre de la Bastille

l’hôtesse d’air aux étudiants

à

de l’Etoile des Oliviers

Je vais

au Louvre

J’arrive

du Brésil

à

la Gare de Nord

de l’aéroport

aux Galeries Lafayette

 

de la gare des Etats-Unis

Folosirea articolelor

Articolele nehotărâte introduc în text situaţii, fiinţe, lucruri, fenomene încă necunoscute interlocutorului ; articolele hotărâte, pe cele considerate cunoscute. Ele preced substantivele, determinându-le :

Je visite Paris. C’est une ville exceptionnelle. Dans la ville il y a des monuments très connus. Les endroits les plus visités sont : le Louvre, la Tour Eiffel, la Place de la Concorde, le Centre Beaubourg, le Forum des Halles.

Entraînez-vous !

1. Înlocuiţi punctele cu articolul corespunzător :

a) Bucarest est

ville moderne. C’est

centre économique du

ville de

Bucarest se trouve au Sud du

capitale,

parcs et

boulevard

touristes admirent

rues et

nouvelles constructions de

boulevards de Bucarest sont propres.

b) J’ai une maison à

montagne. Elle est belle en toute saison. En été il y a

roses dans

 

amis passent

fins de semaine avec nous. Ils aiment

promenade,

convivialité,

air pur de

fôret.

2. În textele următoare, înlocuiţi punctele cu articolele corespunzătoare :

a) Voilà une photo de vacances :

garçons

font

b) Elle a …… maison dans …… centre-ville. …… maison est entourée d’ …… jardin.

J’ouvre …… porte du jardin, je monte …… escalier. …… femme parle. C’est …… mère ……

enfants. …… voix me dit d’entrer, …… voix d’un homme âgé. Ils sont tous assis autour de ……

table : …… garçon de 10 ans, …… jeune fille, …… maman et …… grands-parents. Ils regardent

enfants jouent

cartes. Sur

plage,

château de sable. Nous aimons beaucoup

vacances au bord de

la mer.

…… photos des dernières vacances.

3. Înlocuiţi punctele cu articolul corespunzător :

guerre est finie et

reconstruction commence.

auto

roule à toute vitesse et traverse

village.

Il lit

journal et

revue.

Il prend

café ou

thé.

cigale et …… fourmi sont

insectes.

Prezentul verbelor avoir, être, aller, faire (Le présent des verbes avoir, être, aller, faire)

 

Avoir

Etre

Aller

Faire

J’ai

Nous avons

Je suis

Nous sommes

Je vais

Nous allons

Je fais

Nous faisons

Tu as

Vous avez

Tu es

Vous êtes

Tu vas

Vous allez

Tu fais

Vous faites

Il a

Ils ont

Il est

Ils sont

Il va

Ils vont

Il fait

Ils font

Entraînez-vous ! 1. Completaţi spaţiile cu substantivul sau pronumele corespunzător :

a l’accent du Midi. n’allez jamais au bord de la mer ? va à la Faculté de Dijon ? vas à la piscine le samedi ? ne sont pas français.

Il

Ces garçons

Vous

Ta mère

Tu

2. Găsiţi forma verbală corespunzătoare :

Marie et moi, nous Je Les garçons Vous Olaf et Jenny ne

bourguignons. au cinéma tous les lundis. du Droit. lyonnais ?

vais

sommes

font

êtes

pas français.

sont

3. Completaţi cu ETRE, AVOIR, ALLER, FAIRE pentru a realiza mini portrete:

a.

Il

roumain. Il

très connu des amateurs de golf. Il

les cheveux bruns. Il

très souvent au terrain parce qu'il toujours en forme et jamais de mauvaise humeur.

du golf tous les jours. Il ………

b.

Marie

vingt ans. Elle

étudiante à la Faculté de Droit. Elle

toujours raison! Elle

grande, elle une passion pour le

aussi du violon et du chant. Elle déteste le sport,

sympathique mais elle

un défaut: elle

cinéma, elle y elle n'en

une fois par mois. Elle pas du tout.

c. Pierre et Yvonne

inséparables. Ils

une petite librairie au

toujours en retard! Dans le quartier tout le monde les aime car ils

plaisir à tout le monde. Et

des blagues du matin au soir. Il ………. toujours de bonne

parisiens. Ils

centre de Paris. Le matin, ils le coeur sur la main; oui, ils puis ils sont vraiment drôles: ils

humeur. Ils

vraiment généreux; ils

une passion: la pêche à la ligne; ils y

tous les dimanches.

d.

Nous

Moldavie. Maintenant, nous

moldaves. Nous

la chance d'habiter un joli petit village de la

une grande ferme à la

presque l'âge de la retraite. Nous

campagne. Deux fois par semaine, nous

ferme, plus particulièrement notre fromage, car nous le

à la ville, au marché, pour vendre les produits de la

nous-mêmes.

Indicativul present (Le présent de l’indicatif) Conjugarea verbelor *

Număr

Persoană

Grupa I

Grupa aII-a

 

Grupa aIII-a

PARLER

FINIR

RENDRE

VOULOIR

SAVOIR

 

I

(je)

parle

Finis

rends

veux

sais

singular

 

II

(tu)

parles

Finis

rends

veux

sais

 

III

(il / elle)

parle

Finit

rend

veut

sait

 

I

(nous)

parlons

finissons

rendons

voulons

savons

plural

 

II

(vous)

parlez

finissez

rendez

voulez

savez

 

III

(ils / elles)

parlent

finissent

rendent

veulent

savent

*Pentru particularităţi ortografice şi de conjugare consultaţi anexa.

Forma negativă :

Subiect + NE + verb conjugat + PAS : Elle ne comprend pas français.

Entraînez-vous ! 1. Treceţi verbele la prezent, respectând persoanele indicate. Consultaţi lista verbelor din

anexă :

Aller au cinéma je nous ils

Faire des exercices tu vous ils

Savoir la vérité vous il nous

2. Găsiţi subiectul :

mangeons au restaurant. n’essuient pas la vaisselle. aimes les tartes aux oranges. préfère l’été. rangeons nos affaires.

essayez des chaussures. appelle un taxi. commençons les exercices. jouent avec le chien. étudiez beaucoup.

3.

Completaţi cu verbele propuse la forma corectă :

J’

le chèque aujourd’hui.

envoyer

Nous ne

pas les mêmes idées.

partager

Nous

toujours en avion.

voyager

Elle

par chèque ou en liquide ?

payer

Vous

dans quel restaurant ?

manger

Nous nous

seuls à la montagne.

(s’)ennuyer

Tu

la cuisine tous les jours ?

nettoyer

Nous

les deux machines à écrire.

remplacer

Vous

toujours si tôt ?

commencer

4. Rescrieţi următoarele fraze la plural :

Je viens à la maison. Elle prend le train. Je tiens la raquette à la main. Tu reviens à l’école. Il rit beaucoup. Il veut partir, je veux rester. Elle sait cela, je ne le sais pas. Tu peux répondre, elle ne peut pas. Je dois rentrer, tu dois sortir. Je bois du vin, elle boit du lait.

5. Răspundeţi negativ ca în model :

1.

Vous êtes professeur de français, Paul ?

Non,

2.

Martin et Jean, vous êtes à Paris, dimanche?

Non,

3.

Vous êtes fâché, Pierre ?

Non,

Vous êtes pressé, monsieur Dubois ? Non, je ne suis pas pressé.

4.

L’exercice est difficile ?

Non,

5. Vos voisins sont bruyants ?

Non,

6. Răspundeţi cu moi aussi, moi non sau moi non plus, moi si ca în model :

– Je ne suis pas d’accord avec Jean, et toi ?

– Moi non plus. / Moi, si.

1. Je suis passionné de ski, et vous ?

2. Je ne suis pas sportif, et vous ?

3. Je ne suis pas prêt pour l’examen, et toi ?

4. Je suis à Paris à Noël, et vous ?

5. Je ne suis pas marié, et toi ?

– Ils ont visité la Normandie cet été, et vous ? – Nous aussi. / Nous, non.

Interogaţia (L’interrogation)

A. Trei tipuri de întrebări : Vous dansez ? Est-ce que vous dansez ? Dansez - vous ? Franceza literară Êtes-vous français ?

Dansez - vous ? Franceza literar ă Êtes-vous français ? OUI / NON Franceza standard Tu

OUI / NON

Franceza standard Tu es américain ? Est-ce que tu es américain ?

Întrebări la forma negativă : Il ne part pas aujourd’hui ?

SI, il part ce matin. NON, il reste encore.

MOI AUSSI – MOI NON Je parle français. Et toi ? – Moi aussi (Şi eu). Et lui ? – Lui, non.

MOI NON PLUS – MOI SI Je ne parle pas français.

Et toi ? – Moi non plus (Nici eu).

Et lui ? – Lui, si.

B. où, quand, combien, pourquoi, comment habitez-vous à présent ? Pourquoi sont-ils en retard ?

+ inversiunea pronumelui subiect

+ est-ce que – fără inversiune

est-ce que vous habitez ? Pourquoi est-ce qu’ils sont en retard ? Franceza familiară : Tu habites ? Tu fais quoi dans la vie ? quel(s) / quelle(s) – se acordă cu substantivul la care se referă

Quel est votre prénom ? Quelle est ta maison ? qui – se referă la o persoană Qui vient ce soir ? – Jean

Quels films aimez-vous ? Quelles voitures préfères-tu ? que – se referă la un lucru Que voulez-vous ? – Un conseil

Entraînez-vous ! 1. Formulaţi întrebări cu verbele din paranteze :

a. Folosiţi limba standard.

Ex :

Tu téléphones à Marie ? (tu / téléphoner)

Est-ce que tu téléphones à Marie ?

Oh, oui, avec plaisir.

1.

français ? (vous / parler)

Oui, un peu.

2.

marcher ? (Annie / aimer)

Non, pas du tout.

3.

au café avec nous. (tu / venir)

Non, merci, je ne suis pas libre.

b.

Folosiţi limba literară.

 

Exemplu :

1.

Voulez-vous un dessert ? Non, merci, je préfère un café.

un appartement ? (vous / vouloir)

Non, une chambre en ville.

2.

espagnole ? (elle / être)

Non, elle est portugaise.

3.

beaucoup de sport ? (ils / faire)

Oh, oui, ils jouent au tennis tous les jours.

2. Găsiţi replicile : Exemplu. 1 - a

1. Bonjour, ça va ?

2. Tu es espagnole ?

3. Vous êtes à la gare ?

4. Vous vous appelez comment ?

a. Ça va, et toi ? b. Oui, tous les matins. c. Mais non, jamais le mercredi. d. Non, vietnamiens.

5. Est-ce qu’elle a un vélo ?

6. J’habite à Tokyo, et toi ?

7. Ils sont chinois ?

8. Elles sont à l’école ?

9. Vous aimez le café ?

10. Jean fait du jogging ?

e. Non, une moto. f. Oui, beaucoup. g. Moi, à Bucarest. h. Non, nous sommes dans un café. i. Non, je suis portugaise. j. Catherine.

3. Formulaţi întrebări pentru a obţine răspunsurile date, conform modelului :

Est-ce que Laura est italienne ? Non, elle est française.

 

Non, nous sommes roumains.

Oui, je suis de Chicago.

Si, elle est là.

Non, elle est fermée.

 

Oui, elle aime les fraises.

 

4.

Completaţi cu , quand, comment, pourquoi :

1.

travaillez-vous ?

2.

va Pierre ?

?

?

Dans une banque.

 

Aux Etats Unis.

Et

terminez-vous votre travail ?

?

A 17 heures.

 

Parce qu’il a des amis à New York.

3.

vas-tu au bureau ?

4. Les Français voyagent beaucoup à l’étranger.

En métro.

 

en métro ?

Surtout en Europe.

Parce que c’est pratique.

5.

allez-vous à la mer ?

Parce que c’est près.

En septembre.

?

Parce que c’est plus calme.

5. Pentru fiecare din aceste răspunsuri găsiţi o întrebare cu quels sau quelles :

1.

?

Je préfère les voitures Renault.

2.

?

Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

3.

?

Les plus belles villes de la France ? Paris,

4.

?

certainement, ensuite Bordeaux et Lyon. En Europe, l’Italie et la Grèce et en Asie, le Japon.

5.

?

L’espagnol, le français et un peu l’anglais.

D. Savoir-faire

A. Fiche d’inscription

Nom : ……………………… Prénom : ……………………………………

Sexe :

Date et lieu de naissance …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………… Situation de famille : ……………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………… Langues étrangères :

Signes particuliers : …….…………………………………………………

M

F

………………………………………………………

Signature

Photo

B. Faire connaissance

Formel

Madame Bonot / Amélie, je vous / te présente Mes amis, permettez-moi de vous présenter

Enchanté(e) / Je suis enchanté(e) / Je suis ravi(e),

,

de faire votre connaissance.

Informel

Enchanté(e) de vous connaître. Marie, lui c’est Jean. Jean, voilà Marie. Bonjour, Jean, comment allez-vous ? Bien, merci, et vous ?

A vous maintenant !

1. Completaţi fişa cu datele dumneavoastră personale.

A.

2. Observaţi seriile de întrebări de mai jos :

Vous vous appelez comment ? Vous habitez où ? Vous travaillez ? Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Vous êtes de quelle nationalité ? Vous êtes arrivé quand ? Vous parlez anglais ?

B.

C.

Nom?

Tu t’appelles comment? Tu as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce que tu es arrivée en France?

as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce
as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce
as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce
as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce
as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce
as quel âge? Qu’est-ce que tu fais? Tu es française? Tu fais du sport? Quand est-ce

Prénom?

Age ?

Domicile ?

Profession ?

Situation

familiale ?

Nationalité ?

D.

Quel est votre nom? Et votre prénom? Vous avez quel âge ? Vous avez une profession ? Vous êtes mariée ? Vous êtes française ? Qu’est-ce que vous aimez comme musique ? Vous voyagez beaucoup ?

E.

Comment est-ce que vous vous appelez? Quel âge avez-vous ? Où est-ce que vous habitez ? Quelle est votre profession ? Quelle est votre situation familiale ? Quelle est votre nationalité ? Quelles langues parlez-vous ?

Cine vă poate adresa aceste seturi de întrebări ? Indicaţi corespondenţele posibile.

A

1. un reporter

B

2. un nouveau collègue de travail

C

3. la police de frontière

D

4. un stagiaire étranger

E

5. un professeur

6. le responsable de ressources humaines

3. Realizaţi un interviu adresat unui nou partener sau coleg străin. Formulaţi răspunsurile sale

conform indicaţiilor din tabel.

 

OUI

NON

1. Est-ce que vous êtes …………………………………………………

?

x

 

2. Aimez-vous …………………………………………………………… ?

 

x

3. Pensez-vous que ………………………………………………………. ?

x

 

4. Avez-vous ……………………………………………………………

?

x

 

5. Voulez-vous ………………………………………………………

?

x

 

6. Parlez-vous ………………………………………………………

?

 

x

7. Connaissez-vous……………………………………………………

?

 

x

…………………………………………………………………………… ?

x

 

…………………………………………………………………………… ?

 

x

…………………………………………………………………………… ?

 

x

(Pierre –Yves Roux, 120 fiches d’évaluation, Didier, 1998)

4. Faceţi cunoştinţă cu familia Bonot. Alegeţi din seria de întrebări (B.) cele pe care le

adresaţi a) soţilor Bonot, b)micuţului Denis (8 ani)

5. Vă prezentaţi la secretariatul Universităţii din Rennes, unde veţi participa la un stagiu de

limbă franceză. Ce întrebări vi s-ar pune ? Redactaţi dialogul. (15 rânduri)

6. În cadrul stagiului cunoaşteţi tineri de vârsta dumneavoastră. Imaginaţi dialogurile de

prezentare. (15 rânduri)

E. Pour aller plus loin

Un portrait type Nos confrères italiens du Corriere della Sera, relayés par Courrier international, nous interpellent :

« Faites-vous partie de l’euro-élite ? ». La question est passionnante. On se rue sur la réponse, qui définit ainsi l’élito-européen : « Il a 45 ans, il est allemand, mais parle également bien l’anglais, il est diplômé et dirige une entreprise d’au moins 25 employés. Il téléphone à l’étranger au moins une fois par semaine et fait un voyage d’affaires en avion au minimum une fois dans l’année. Chez lui, il a deux voitures dont une est presque toujours un élégant break équipé d'un lecteur de CD stéréo. Il tient à sa ligne et à sa santé, même s'il ne peut souvent s'empêcher de fumer une cigarette. Le téléphone mobile ? Oui, il en a un, naturellement. Mais il le laisse à la maison. L’an dernier, avec sa carte de crédit (un Gold à crédit illimité), il a acheté des vêtements pour 12 000 francs et du parfum pour la

coquette somme de 4 000 francs. » Vous êtes sans doute nombreux à vous reconnaître dans ce portrait-robot qui nous trace la silhouette exquise d’un humanoïde, qui, apparemment, ne lit pas de livres, n’écoute pas de musique, ne va ni au théâtre ni au cinéma. Sa seule fantaisie consiste à laisser à la maison son téléphone mobile.

(Chronique de Guy Lagorce – L’Express, 3 décembre 1992)

Avez-vous compris ?

1. Răspundeţi la întrebări :

Quelle est la nationalité de l’élito-européen ?

Quel âge a-t-il ?

Quelle est sa profession ?

Est-ce qu’il voyage beaucoup ?

Est-ce que cet homme a des préférences : théâtre, cinéma, etc. ?

2. Găsiţi perechile de sinonime :

1) la ligne 2) au moins 3) exquis 4) l’élito-européen 5) le téléphone mobile

a) agréable b) le portable c) la silhouette d) au minimum e) l’homme idéal

3. Faceţi portretul-robot al unei categorii în ascensiune : « le nouveau riche » (âge, profession,

famille, biens, activités).

COURS 2 LE TEMPS DES CIGALES Avec la diminution du temps de travail, l’augmentation du temps libre et la hausse du pouvoir

d’achat, on s’achemine vers une civilisation des loisirs : le loisir n’est pas une récompense, mais un droit fondamental, une activité indispensable à l’épanouissement personnel. La croissance du temps libre a été en grande partie absorbée par l’utilisation de la télévision.

A la fois machine à rêve et fenêtre sur le monde, la télé nous accapare près de deux heures par jour !

Pour les loisirs proprement dits, les pratiques diffèrent fortement selon qu’on est un homme ou une femme. Madame reste centrée sur la maison, avec des loisirs « domestiques », comme la lecture et le tricot, tandis que Monsieur s’adonne à des activités en dehors du foyer : sport et sorties avec des copains. Certes, Monsieur répare aussi les fuites d’eau : le bricolage est un loisir essentiellement masculin. Et les vacances, temps libre par excellence ? Elles mangent une part croissante du budget

loisirs.

A. Pour bien comprendre 1. Răspundeţi la următoarele întrebări :

Que représente la télé pour les Français ?

Quels sont les loisirs préférés des femmes ? Et des hommes ?

Quel est le temps libre par excellence ?

Quels sont les loisirs « domestiques » ?

Qu’est-ce que « le bricolage » ?

2. Găsiţi în text expresiile sinonime cu cele de mai jos :

se consacrer = dépenser de plus en plus du budget loisir =

le

temps libre =

se

diriger vers =

la

croissance =

exécution de petits travaux d’ordre ménager =

3. Găsiţi în text antonimele următoarelor expresii :

la diminution = la baisse = dedans =

B. Lexique

Loisirs / Goûts et préférences

le loisir = le temps libre = le passe-temps un éventail de loisirs possibles :

la télé la convivialité la culture la lecture la musique les expositions le théâtre l’opéra le bricolage = meşteritul

Goûts et préférences (Gusturi şi preferinţe)

J’aime Je préfère J’adore Je déteste / Je n’aime pas

jeux de cartes et de société :

écouter de la musique regarder la télé

du ski

du sport

du bricolage

la belote (populaire) le tarot (étudiants) le bridge (l’aristocratie) jouer aux cartes aux échecs = a juca şah

faire les sports : le football à la mer le volley à la montagne le
faire
les sports :
le football
à la mer
le volley
à la montagne
le handball
à la campagne
le basket
à l’étranger
le ski
le patinage
jouer d’un instrument
= a cânta la un instrument
jouer

les voyages

aller

jouer à un sport / jeu = a juca : jouer au football au tennis à cache-cache

du piano de la guitare du violon

Entraînez-vous ! 1. Cu ajutorul lexicului de mai sus prezentaţi gusturile dumneavoastră pentru activităţile de timp liber. Utilizaţi expresiile următoare :

+ J’adore……………… - Je déteste………………

J’aime beaucoup……………… J’ai horreur de…………………

J’aime……………………. Je n’aime pas du tout……

2. Acelaşi exerciţiu referitor la membrii familiei dumneavoastră.

3. Clasaţi în ordinea preferinţelor următoarele activităţi : lire des romans, lire des bandes dessinées, regarder la télé, assister à un match sportif, faire du ski, aller à la plage, faire des promenades, pratiquer un sport d’équipe, discuter avec des amis, aller au cinéma, écouter la musique préférée.

4.

Iată începutul unui interviu spontan pe tema timpului liber. Răspundeţi la întrebările puse

ca în model şi continuaţi interviul (5 întrebări şi răspunsuri).

Quels sports pratiquez-vous ?

Je ne fais pas de sport, mais j’aime beaucoup nager et faire de la marche en montagne. Je déteste les sports violents, le boxe, par exemple.

Vous aimez la musique classique ? / le jazz ? / l’opéra ?

En week-end, où allez-vous ? Que faites-vous ?

5.

Prezentaţi propriul mod de a petrece timpul liber :

en week-end les soirs d’été

pendant les vacances en famille

C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire.

Negaţia (La négation)

Locul elementelor negaţiei :

Cu un timp simplu Cu un timp compus Cu infinitiv Cu imperativ

Subiect + NE + verb conjugat + PAS : Elle ne comprend pas français. Subiect + NE + auxiliar + PAS + participiu trecut : Il n’est jamais venu chez nous. NE PAS + verb la infinitiv : Ne pas se pencher au dehors ! NE + verb + PAS : Ne marchez pas sur les pelouses !

MOI AUSSI – MOI NON

MOI NON PLUS – MOI SI

Je parle français. Et toi ? – Moi aussi (Şi eu). Et lui ? – Lui, non.

Alte forme negative :

Je ne parle pas français.

Et toi ? – Moi non plus (Nici eu).

Et lui ? – Lui, si.

Il ne parle plus (Nu mai vorbeşte). Il ne dit rien (Nu spune nimic). Il ne voit personne (Nu vede pe nimeni). Il ne pardonne jamais (Nu iartă niciodată).

Il est fâché.

Vous quittez Bucarest déjà ? Non, pas encore. Est-ce qu’il travaille toujours ? Non, il ne travaille plus.

Est-il

toujours occupé ? Non, il n’est jamais occupé.

souvent

C’est exceptionnel.

Vous achetez quelque chose ? Je n’achète rien, je regarde.

Tu attends quelqu’un ? Je n’attends personne.

Entraînez-vous !

1. Plus, jamais, pas encore. Răspundeţi negativ la următoarele întrebări :

1. Il fume toujours ?

2. Vous prenez toujours le bus 168 ?

3. Tu pars déjà ?

4. Il dort déjà ?

5. Vous lisez souvent ce journal ?

6. Vous mangez toujours beaucoup le matin ?

7. Vous allez souvent au théâtre ?

8. Vos enfants pleurent souvent ?

2. Personne. Rien. Răspundeţi negativ la următoarele întrebări :

1. Vous avez quelque chose à déclarer ?

2. Vous reconnaissez quelqu’un dans cette assemblée ?

3. Il parle à quelqu’un ?

4. Tu vas à Paris pour un week-end, tu y connais quelqu’un ?

5. Vous cherchez quelque chose, Monsieur ?

6. Est-ce que quelque chose te plaît ?

7. Vous achetez quelque chose de spécial pour l’anniversaire de Claude ?

8. Tu as quelque chose à me dire ?

Substantivul. Număr. Gen. (Le nom. Nombre. Genre.)

1. Formarea pluralului. Pluralul în s:

Pl. = sg. + s garçon – garçons

fille – filles

exc. : câteva substantive terminate în -ou care fac pluralul în x bijou(x), caillou(x), chou(x), genou(x), joujou(x), bijou(x) câteva substantive terminate în -ail care fac pluralul în aux travail – travaux, vitrail – vitraux, corail – coraux

Pluralul în x :

(substantive terminate în -au, -eau, -eu)

pl. = sg. + x jeu – jeux

panneau – panneaux

exc. : landaus, pneus

pl. = -al > aux

(substantive terminate în –al)

cheval – chevaux, journal – journaux exc. : festival(s), chacal(s), bal(s) Observaţie :

Substantivele terminate în s, z, x păstrează aceeaşi formă pentru singular şi plural : pas, nez, voix, bras, corps

Entraînez-vous !

1. Treceţi substantivele dintre paranteze la plural :

Ma grand-mère a préparé des (gâteau) ……………. délicieux. Les (homme) ……………. doivent être égaux. Ce sont des (livre) ……………. nouveaux. Les (cheval) ……………. arabes sont

renommés pour leurs (qualité) ……………. exceptionnelles. Cette fillette aime ses (joujou) ……….

Elle n’aime pas les (bijou) ……………

Les jeunes attendent avec impatience les (festival) ……….

musicaux. Les peuples des (pays) ……………. nordiques sont différents des (méridional) …………

2. Formarea femininului

Regula generală pentru substantive nume de fiinţe :

Fem. = Masc. + e Particularităţi :

a) -er

d)

-x

-ère berger – bergère

-se époux – épouse

b) -ier

e) -teur

ouvrier – ouvrière -trice

-ière

directeur – directrice

c) -eur

f) -f

-euse

danseur – danseuse -ve

g)

-p

-ve loup – louve

h) -n

-nne gardien – gardienne

i) -t

veuf - veuve -tte chat – chatte

Substantive cu aceeaşi formă la masculin şi feminin :

professeur, écrivain, ministre, philosophe, élève, etc. ex. Simone de Beauvoir est un grand écrivain (var. : une écrivaine).

Entraînez-vous !

1. Treceţi substantivele în italice la feminin :

Le boulanger ……………… vend du pain. L’acteur……………… interprète son rôle. L’élève………………apprend la leçon. Le sportif……………… participe au championnat. L’ouvrier……………… travaille à l’usine. Le gardien ……………… ne quitte pas l’immeuble.

2. Rescrieţi textul de mai jos, înlocuind « mon père » cu « ma mère ». Faceţi toate modificările necesare :

Mon père est directeur. Il n’a pas été un élève très sérieux. Mais il est un époux et un père modèle. Moi et ma sœur, nous l’aimons beaucoup. Son rêve d’enfance était devenir sportif. A l’origine, mon père est français. Mais maintenant il est entièrement roumain.

3.

Treceţi la feminin :

un cuisinier français un gardien chinois un époux jaloux

D. Savoir-faire

des sportifs australiens un cher ami un joueur brésilien

A. RENCONTRES

Formule de întâmpinare şi de despărţire

des paysans roumains des vendeurs parisiens des touristes danois

A. Accueillir - Cum întâmpinăm o persoană cunoscută, aşteptată, necunoscută, sosită inopinat?

B. Prendre congé - Cum ne luăm rămas bun? A. Accueillir

1. Ah, c’est toi!

2. Je suis ravi de vous voir.

3. Quelle bonne surprise!

4. Bienvenue à tous!

5. C’est à quel sujet ?

6. Vous avez rendez-vous ?

7. Entrez, ne restez pas à la porte, voyons !

8. Nous sommes heureux d’accueillir ce soir Monsieur Ducasse.

9. Qu’est-ce que vous venez faire à cette heure-ci ?

10. Bonsoir, vous avez trouvé facilement ?

A vous maintenant !

1. Folosind ca indicii pronumele, expresiile folosite şi tonul, completaţi tabelul următor pentru

a identifica mai clar situaţia de comunicare :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relations amicales Relations formelles La
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Relations
amicales
Relations
formelles
La personne
qui arrive (ami,
voisins, invités,)
Arrivée
attendue
Enthousiasme
(***/**/*)

2. Alegeţi şi scrieţi formula sau formulele adecvate pentru a întâmpina :

a. un necunoscut care sună la uşă:

b. un solicitant la directorul unui serviciu public:

c. oaspeţi la un dineu oficial:

d. prieteni aflaţi din întâmplare în oraşul vostru:

e. rude îndepărtate, sosite inopinat:

3. Scrieţi introducerea unei alocuţiuni la deschiderea unei conferinţe internaţionale, cu

invitaţi de marcă. (5 rânduri)

B. Prendre congé

1. Au revoir, Monsieur, j’ai été ravi de vous connaître.

2. Excuse-moi, mais il faut que je te quitte.

3. A bientôt, on se rappelle.

4. Allez, on vous laisse.

5. Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à nouveau.

6. Je suis obligée d’y aller.

7. Au revoir, chère Madame, nous avons passé une très bonne soirée.

8. Je vous prie de m’excuser, j’ai un rendez-vous d’affaires.

9. Salut, je file.

10. Oh, dis donc ! je ne me suis pas rendu compte de l’heure, j’ai une réunion à midi.

A vous maintenant !

1. Folosind ca indicii pronumele, expresiile folosite şi tonul, completaţi tabelul următor pentru a

identifica mai clar situaţia de comunicare :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amicale Formelle Personne pressée Rencontre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Amicale
Formelle
Personne
pressée
Rencontre
ultérieure
2.
Ce expresii folosiţi pentru a vă despărţi:

- de gazdă :

- de un coleg de şcoală :

- de o familie de prieteni :

3. Imaginaţi mesajul pe care îl lăsaţi pe robotul telefonic înainte de plecarea în vacanţă. (5 rânduri).

Invitation

B. Proposer, accepter, refuser

Salut Monique,

Ça te dit d’aller au théâtre ce samedi, à 19 heures à l’Odéon ? J’ai réservé deux billets. Dis oui ! J’attends ta réponse ce soir.

Amitié,

Alain

Proposer Style formel Je vous propose de faire d’abord le tour de la ville. J’ai une proposition à vous faire. Vous seriez d’accord d’assister à cette conférence ? Style amical

Ça te dit de sortir ?

On sort, tu viens ?

Si on sortait ?

Une petite promenade, ça te ferait plaisir ?

Accepter Style formel

Oui, certainement.

Vous pouvez compter sur nous.

C’est une excellente idée.

Merci de votre invitation.

C’est avec plaisir. Style amical

C’est entendu.

Bon, d’accord.

Pas de problème.

Avec plaisir.

Ça me convient.

Refuser

Style formel

Malheureusement

Désolé,

Je regrette, mais

Ce n’est pas possible dans l’immédiat, une autre fois peut-être.

nous ne sommes pas libres.

Style amical C’est dommage,

Pas question,

Pas maintenant,

Franchement,

je ne peux pas.

A vous maintenant !

1.

a) Răspundeţi la bilet acceptând invitaţia. b) Refuzaţi invitaţia, dar justificaţi răspunsul.

2.

Identificaţi în dialogurile de mai jos formulele pentru a propune, a accepta, a refuza :

proposer :

accepter :

refuser :

1.

Tu peux me rendre un service ?

Avec plaisir.

Voilà, j’ai besoin de ta voiture pour ce soir.

D’accord, je ne sors pas, prends-la !

Tu peux me prêter cent francs ? C’est pour l’essence.

Euh… oui. Tiens, voilà.

Merci, tu me passes les clés ?

Les clés ?

Ben oui, les clés de la voiture.

Bien sûr, les clés. Tiens.

Merci, tu me rends service. A demain !

Attends !

Quoi ? Qu’est-ce que j’ai oublié ?

Tu n’as pas l’heure ? J’ai prêté ma montre à ton frère.

2.

J’irais bien au cinéma, ça te dit ?

Ce soir ?

Ce soir, oui. Ça ne te dit pas ?

Je ne sais pas, il est tard, non ?

Mais non, viens, je t’invite.

Non, je suis fatigué. Je préfère rentrer.

D’accord, je te ramène ?

Non, merci, je vais prendre le bus.

(Communiquer en français, Hatier/Didier, 1991)

3. Faceţi propuneri pentru sâmbătă seara. Unul din prieteni acceptă, calălalt refuză. Scrieţi dialogul.

E. Pour aller plus loin

C’est du sport ! Le sport est considéré comme une activité de loisir en très net développement. Il est vrai qu’en vingt ans le nombre de licenciés sportifs a sensiblement augmenté. La pratique sportive dépend surtout de l’âge et du niveau social : au-delà de 40 ans on est moins sportif, mais plus le milieu social est élevé, plus on fait du sport, en grande partie parce qu’on est soucieux de son apparence physique. Les sports de loisir sont les plus pratiqués : en tête vient le tennis, puis la natation, le jogging, le cyclisme ; ce qui est recherché ce n’est pas la performance, mais le plaisir et la détente. Les femmes font surtout de la gymnastique, de la musculation et de la danse : les salles de sport se sont multipliées dans les villes. Les sportifs en chambre sont très nombreux… à regarder les matchs à la télévision, en particulier le football et le rugby. Et on dit que l’économie française subit une sérieuse baisse au moment du tournoi de tennis de Roland Garros !

Avez-vous compris ? 1. Răspundeţi la întrebări :

Quel est le premier sport pratiqué comme loisir ?

Quels sont les sports pratiqués par les femmes ?

Qu’est-ce que « le sportif en chambre » ?

Quels sont les paramètres dont dépend la pratique sportive ?

Quels sont les sports les plus pratiqués comme loisir ?

2. Găsiţi corespondenţa sinonimică între cele două coloane :

être soucieux de être sportif en chambre pratiquer la natation subir une baisse

nager se préoccuper de diminuer regarder le sport à la télé

3. Formulaţi câte trei propoziţii în legătură cu imaginile de mai jos:

propozi ţ ii în leg ă tur ă cu imaginile de mai jos: 4. Sunte ţ
propozi ţ ii în leg ă tur ă cu imaginile de mai jos: 4. Sunte ţ
propozi ţ ii în leg ă tur ă cu imaginile de mai jos: 4. Sunte ţ
propozi ţ ii în leg ă tur ă cu imaginile de mai jos: 4. Sunte ţ

4. Sunteţi o persoană dinamică? Scrieţi unui prieten arătându-i ce activităţi sportive practicaţi

pentru a fi mereu în formă.

COURS 3 AU FIL DES HEURES Je me lève à dix heures et, comme d’habitude, j’avale un verre de Coca, puis un thé Earl Grey. Je prends ma douche et je fais un shampooing tous les jours. Pour m’habiller, je n’ai pas le temps de réfléchir, je me mets n’importe quoi de confortable. J’habite près de la gare de l’Est et je commence mon service à 11 heures à la Plage des Yachts de Paris, un restaurant situé sur les bords de la Seine dans le XV e arrondissement de Paris. Comme je me lève trop tard, au lieu de prendre le métro, je saute dans un taxi où je dépense les 100 ou 200 F de pourboires que je gagne par jour. Je termine mon petit déjeuner sur place. Je mange une tartine accompagnée d’un petit café serré. Après, comme tous les matins depuis six mois, avec une autre fille, j’installe les chaises, lave les tables, nettoie les cendriers, mets les couverts. A midi, je déjeune avec l’autre serveuse qui est une copine. A 12 h 30 les premiers clients arrivent. A 15 h 15 je quitte le restaurant. J’ai trois quarts d’heure de métro jusqu’à mon école de théâtre, le cours Florent, où je suis élève depuis trois ans. Je bosse pour m’offrir mes cours (1500 F par mois). J’ai cours trois fois par semaine de 16 h à 19 h. Je ne peux jamais rester jusqu’au bout de mes cours. A 18 h 30 je repars pour mon service, au restaurant. Je refais à peu près les mêmes choses que le matin. A 20 h 30 les clients du soir arrivent. Le service terminé, l’équipe se retrouve au complet pour dîner à minuit et demi.

A. Pour bien comprendre

1. Bifaţi informaţiile corecte şi răspundeţi la întrebări :

1. Le matin, Florence se lève combien de temps avant de commencer son travail ?

………………………………………………………………………………………

2. Elle s’habille chic. Elle s’habille rapidement.

2. Elle s’habille chic. Elle s’habille rapidement.
2. Elle s’habille chic. Elle s’habille rapidement.
2. Elle s’habille chic. Elle s’habille rapidement.

3. Où prend-elle son déjeuner ?

chez elle

chez elle

au restaurant

au restaurant

4. Elle prend un taxi pour aller travailler :

parce qu’elle n’aime pas le métro. parce qu’elle se lève trop tard pour prendre le métro.

parce qu’elle n’aime pas le métro. parce qu’elle se lève trop tard pour prendre le métro.
parce qu’elle n’aime pas le métro. parce qu’elle se lève trop tard pour prendre le métro.
parce qu’elle n’aime pas le métro. parce qu’elle se lève trop tard pour prendre le métro.

5.

Elle travaille depuis combien de temps dans ce restaurant ?

……………………………………………………………………………………

6. Il y a combien de serveuses dans le restaurant ?

……………………………………………………………………………………

7.

Son travail de serveuse est son véritable métier.

7. Son travail de serveuse est son véritable métier.

Elle espère faire autre métier.

Elle espère faire autre métier.

B. Lexique

métier. Elle espère faire autre métier. B. Lexique Quelle heure est-il ? il est trois heures

Quelle heure est-il ?

faire autre métier. B. Lexique Quelle heure est-il ? il est trois heures il est neuf

il est trois heures

B. Lexique Quelle heure est-il ? il est trois heures il est neuf heures et quart

il est neuf heures et quart

est-il ? il est trois heures il est neuf heures et quart il est midi et

il est midi et demie

il est six heures moins le quart

quart il est midi et demie il est six heures moins le quart il est midi

il est midi (minuit)

demie il est six heures moins le quart il est midi (minuit) il est neuf heures

il est neuf heures vingt

Les rythmes quotidiens

a) se préparer

se réveiller = a se trezi faire la grasse matinée = a lenevi în pat

se laver avec de l’eau froide / chaude ; le savon

brosser les dents ( !!! la dent)

- le dentifrice - la brosse à dents

se lever - tôt - tard

prendre une douche / un bain = a face duş / baie se faire un shampooing = a se spăla pe cap s’habiller = a se îmbrăca se peigner – le peigne = a se pieptăna – pieptăn

= a se scula devreme târziu

b) se déplacer

aller

- au travail

- au cinéma

- au théâtre

- au bureau

- au stade

c) travailler avoir un emploi du temps chargé / léger = a avea un program încărcat / uşor

travailler – 8h d’affilée = a munci 8 ore neîntrerupt

– de nuit

aménager ses horaires = a-şi organiza programul

se dépêcher = a se grăbi

d) activités domestiques

faire

- les courses = a face cumpărături

- le ménage

- la lessive = a spăla rufele

- la vaisselle

curăţenie

vasele

cuisiner = a găti

e) repos

se promener = a se plimba / se reposer = a se odihni

faire la sieste

se coucher = a se culca

dormir = a dormi lire = a citi

Entraînez-vous !

1.

Adevărat sau fals? Bifaţi varianta corectă:

A

F

A sept heures du soir on prend le petit déjeuner.
A sept heures du soir on prend le petit déjeuner.

A

sept heures du soir on prend le petit déjeuner.

D’abord on se brosse les dents et ensuite on se réveille.
D’abord on se brosse les dents et ensuite on se réveille.

D’abord on se brosse les dents et ensuite on se réveille.

On se peigne avec une brosse à dents.
On se peigne avec une brosse à dents.

On se peigne avec une brosse à dents.

Le soir on peut regarder la télé.
Le soir on peut regarder la télé.

Le soir on peut regarder la télé.

Il est huit heures moins le quart, il y a donc encore 15 minutes jusqu’à
Il est huit heures moins le quart, il y a donc encore 15 minutes jusqu’à

Il

est huit heures moins le quart, il y a donc encore 15 minutes jusqu’à huit heures.

2. Regăsiţi ordinea cuvintelor pentru a reconstitui frazele :

- à la Faculté ; Monique ; un taxi ; arriver ; prend ; pour

- le petit déjeuner ; ses copains ; prend ; Jean ; avec

- aimons ; chaque ; la télé ; Nous ; soir ; regarder

- une douche ; tous ; prends ; les soirs ; Je

- le matin ; tard ; Il ; toujours ; se lève

3. Povestiţi o zi de lucru obişnuită din viaţa dumneavoastră :

Je me réveille à 7 heures. Ensuite…

4. Relataţi programul cotidian al unui prieten (medic, profesor, ziarist, actor).

C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Verbele reflexive (Les verbes pronominaux)

Forma afirmativă je me lave tu te laves il / elle/ on se lave

nous nous lavons vous vous lavez ils / elles se lavent

Forma negativă

je ne me lave pas tu ne te laves pas il / elle / on ne se lave pas

nous ne nous lavons pas vous ne vous lavez pas ils / elles ne se lavent pas

Forma interogativă

est-ce que je me lave ? te laves-tu ? se lave-t-il / elle / on ?

nous lavons-nous ? vous lavez-vous ? se lavent-ils / elles ?

Entraînez-vous !

1.

Răspundeţi la întrebări ca în model :

Vous vous levez tôt ou tard le samedi ? Le samedi, je me lève tard.

a)

Vous vous réveillez tôt ou tard, le matin ?

b)

Vous vous préparez vite ou lentement ?

c)

Vous vous couchez avant ou après minuit ?

d)

Vous vous endormez facilement ou avec difficulté ?

e)

Vous vous souvenez de vos rêves ?

f)

Vous vous dépêchez pour aller au travail ?

g)

Vous vous promenez après le travail ?

2.

Completaţi cu pronumele şi negaţiile care lipsesc :

Je m’appelle Michel. Mon père …… appelle André. ………… habillons de la même façon et ………… intéressons aux mêmes choses. Souvent on …… énerve quand on parle politique, mais on ………… fâche pas longtemps. Comme je suis le plus têtu, dans les discussions je ………… arrête pas le premier et, souvent, je ………… contrôle plus, mais si on …… bagarre beaucoup tous les deux, on …… amuse aussi beaucoup.

3. Construiţi fraze la prezent ca în model :

Vous / se réveiller / tôt Vous vous réveillez tôt.

a) je / se lever / tard

b) nous / se laver / tous les matins

c) elle / se coiffer / chaque jour

d) non / tu /s’impatienter / souvent

e) non / nous / se dépêcher / en rentrant

f) ? / il / s’amuser / bien

g) ? / ils / se promener / longtemps

h) vous / se retrouver / entre amis

i) non / vous / se mettre en colère / contre nous

j) tu / se diriger / vers la faculté

4. Ritmuri cotidiene. Programul zilnic al membrilor familiei dumneavoastră. Descrieţi-l folosind expresiile din rubrica Lexique şi verbele indicate:

se réveiller – se lever – se laver – s’habiller – se chausser – se déplacer – se dépêcher – se préparer – se mettre au travail – se diriger vers – se promener – se reposer – se mettre au lit.

Perfectul compus (Le passé composé)

 

Passé composé

 
 

Auxiliar ETRE sau AVOIR la prezent

+

Participiul trecut al verbului

Verbe conjugate cu ETRE :