Sunteți pe pagina 1din 1858

Principalele Coduri civile folosite ca materiale de drept comparat n redactarea

amendamentelor sunt abreviate astfel:


CCQ Codul civil al Provinciei Quebec;
CCF Codul civil francez;
CCI Codul civil italian;
BGB Codul civil german;
CEO Codul elveian al obligaiilor;
CCS Codul civil spaniol;
CCB Codul civil brazilian;
CC!"# Codul civil Carol al II-lea;
PCC!$ Proiectul Codului civil din 1971.
PROIECTUL
CODULUI CIVIL
Proiectul forma adoptat de Senat Amendamente propuse oti!are
TITLU PRELII"AR
Despre le#ea ci!il
Capitolul I
Dispo$i%ii #enerale
O&iectul Codului ci!il
Art'( Dispoziiile prezentului cod
reglementeaz raporturile civile, patrimoniale i
nepatrimoniale, stabilite ntre persoanele fizice
sau persoanele juridice.
Articolul ( !a a!ea urmtorul cuprins)
*O&iectul Codului ci!il
Art'( Dispoziiile prezentului cod reglementeaz
raporturile patrimoniale i nepatrimoniale stabilite ntre
persoanele fizice sau persoanele juridice.
Pentru claritate. Se propune eliminarea
caracterului civil al raporturilor reglementate de
od pentru c formula !raporturile civile are n
conte"t un caracter pleonastic.
Con%inutul Codului ci!il
Art'+ Prezentul cod este alctuit dintr#un
ansamblu de reguli care constituie dreptul comun
pentru toate domeniile la care se refer litera sau
spiritul dispoziiilor sale.
"u e,ist
"u e,ist
Dup articolul + se introduc dou articole noi- art'+
(
.i +
+
cu urmtorul cuprins)
*Aplicarea #eneral a Codului ci!il
Art'+
(
/(0 Dispo$i%iile pre$entului cod se aplic .i
raporturilor dintre 1ntreprin$tori .i al%i
profesioni.ti- precum .i raporturilor dintre ace.tia
.i orice alte persoane'
/+0 Sunt considera%i profesioni.ti to%i cei care
e,ploatea$ o 1ntreprindere 1n 1n%elesul pre$entului
cod'
/20 Constituie e,ploatarea unei 1ntreprinderi-
1n 1n%elesul pre$entului cod- e,erci%iul- de ctre una
sau mai multe persoane- al unei acti!it%i or#ani$ate
ce const 1n producerea- administrarea ori
1nstrinarea de &unuri sau 1n prestarea de ser!icii-
indiferent dac are sau nu ca scop o&%inerea de
profit'
Aplicarea prioritar a dreptului comunitar
Art'+
+
3n materiile re#lementate de pre$entul cod
normele dreptului comunitar se aplic cu prioritate-
indiferent de calitatea sau statutul pr%ilor'4
odul civil va constitui dreptul comun n
materia raporturilor de drept privat, at$t ntre
simplii particulari, c$t i n raporturile dintre
ntreprinztori i ali profesioniti sau, dup caz,
n raporturile mi"te. %n consecin se propune
introducerea unui nou articol privind
aplicabilitatea odului civil i definirea
noiunilor de !ntreprinztor, !ali
profesioniti i !ntreprindere care nu se
regsesc nici n legislaia special.
De asemenea, conform normelor constituionale
i a tratatului de aderare la &niunea 'uropean,
de la data c$nd (om$nia a devenit membr cu
drepturi depline normele dreptului comunitar
fac parte din dreptul intern i se aplic cu
prioritate. )ceast regul este valabil i pentru
raporturile civile, motiv pentru care s#a propus
un te"t care s consacre acest lucru similar cu
art.* din Proiectul noului od de procedur
civil.
Capitolul II
Aplicarea .i efectele le#ii ci!ile
Denumirea Capitolului II !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Capitolul II
Aplicarea le#ii ci!ile4
Sc+imbarea denumirii apitolului ,, este
determinat de restructurarea titlului preliminar,
aspectele legate de interpretarea i efectele legii
civile fiind analizate ntr#un capitol distinct.
3n cadrul Capitolul II se introduce Sec%iunea ( cu
urmtorul cuprins)
*Sec%iunea (
Aplicarea 1n timp a le#ii ci!ile4
Deoarece aplicarea normelor juridice privete
dou dimensiuni fundamentale - un anumit
interval de timp i un teritoriu determinat aflat
sub jurisdicia organelor care au emis normele
respective - se impune reglementarea aspectelor
juridice legate de aplicarea n timp i n spaiu
n dou seciuni diferite, deoarece regimul
juridic difer n cele dou cazuri.
Acti!itatea le#ii ci!ile
Art'2 - ./0 1egea intr n vigoare la * zile de la
data publicrii n 2onitorul 3ficial al (om$niei
dac n te"tul ei nu este prevzut o dat
ulterioar. %n toate cazurile, termenul se
calculeaz zi cu zi.
.40 1egea civil se aplic tuturor situaiilor
juridice aprute c$t timp este n vigoare,
situaiilor juridice n curs de realizare la data
intrrii sale n vigoare, precum i efectelor
viitoare ale unei situaii juridice trecute.
Articolul 2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Acti!itatea le#ii ci!ile
Art' 2 - /(0 Le#ea ci!il se aplic tuturor actelor-
faptelor .i situaiilor juridice nscute c$t timp este n
vigoare'
/+0 Ea se aplic- su& re$er!a dispo$i%iilor art'5
alin'/+0 .i /20- .i actelor- faptelor sau situa%iilor
6uridice aflate 1n curs de constituire- modificare sau
stin#ere la data intrrii ei 1n !i#oare- precum .i
efectelor !iitoare ale situa%iilor 6uridice nscute
anterior'
/20 %n sensul prezentului capitol, prin situaii
juridice se nelege- 1n principal- starea- capacitatea-
condi%ia sau calitatea unei persoane- precum .i
starea sau calitatea unui &un ori lucru- indiferent de
natura ori de apartenen%a lui 6uridic'4
)lineatul ./0 al articolului * reglementeaz data
intrrii n vigoare a legii civile, dar acest
aspecte este reglementat deja n onstituie .art.
560 i de 1egea nr.4784999 privind normele de
te+nic legislativ pentru elaborarea actelor
normative - legi i ordonane .art.// alin. /0,
nc$t el este inutil, c$t vreme n cazul legii
civile nu s#ar propune, n mod justificat, o alt
reglementare, diferit de cea ordinar.
Prin urmare, se impune renunarea la coninutul
alin../0 din Proiectul odului civil, forma
adoptat de Senat, i reformularea ntregului
articol, n aa fel nc$t s reflecte, n mod clar,
pe de o parte, principiul aplicrii imediate a
legii tuturor actelor i faptelor sv$rite sub
imperiul su - tempus regit actum (factum0 -,
iar pe de alt parte, s consfineasc
suveranitatea legii noi, respectiv vocaia sa de a
se aplica, n principiu i e"clusiv, tuturor
situaiilor juridice, nu numai a celor viitoare,
dar i a celor n curs, cu e"cepia cazului n care
prin legea nou s#a dispus altfel.
%n concluzie, alin../0 reglementeaz aplicarea
legii tuturor situaiilor viitoare, n ntregime
nscute sub imperiul ei .facta futura0, iar alin.
.40 reglementeaz, de asemenea, aplicarea legii
noi, dar situaiilor n curs .facta pendentia
ns, sub rezerva unor dispoziii legale contrare
.art.:, de e"emplu0 sau c$nd prin legea nou s#a
dispus altfel.
"eretroacti!ita tea le#ii ci!ile
Art'7 8 ./0 1egea civil nu are putere retroactiv;
ea nu modific i nici nu suprim condiiile de
constituire a unei situaii juridice anterior
constituite, nici condiiile de stin#ere a unei
situaii juridice anterior stinse. De asemenea,
legea nou nu modific i nici nu desfiin%ea$
efectele deja produse ale unei situaii juridice
stinse sau aflate n curs de realizare.
.40 )ctele juridice lovite de nulitate la data
intrrii n vigoare a legii noi rm$n supuse legii
vec+i, c+iar dac potrivit legii noi ele ar fi
valabile.
Articolul 7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*"eretroacti!itatea le#ii ci!ile
Art' 7 ./0 1egea civil nu are putere retroactiv. Ea
nu modific i nici nu suprim condiiile de constituire
a unei situaii juridice anterior constituite, nici
condiiile de 1ncetare a unei situaii juridice anterior
stinse. De asemenea, legea nou nu modific .i nici nu
1nltur- pentru trecut, efectele deja produse ale unor
acte- fapte ori situaii juridice.
.40 )ctele juridice lovite de nulitate sau de alte
cau$e de ineficacitate la data intrrii n vigoare a legii
noi rm$n supuse legii vec+i c+iar dac potrivit legii
noi ele ar fi valabile sau- dup ca$- ar de!eni eficace.
Dou amendamente au fost aduse articolului cu
scopul de a preciza sensul acestuia i a nltura
orice dubiu n ce privete aplicarea lui i,
eventuala critic de retroactivitate a unei
dispoziii legale, i anume<
/. =eza a doua a alineatului ./0 a fost amendat
prin precizarea c legea nou nu poate modific
sau nltura, pentru trecut- deci, nainte de data
intrrii sale n vigoare, efectele deja produse ale
unui act, fapt sau unei situaii juridice,
declar$nd de e"emplu un act juridic nenc+eiat,
dei, a fost nc+eiat, ori restituirea dob$nzilor
ncasate, n temeiul unui act care ar fi considerat
nul ori caduc de legea nou etc. %n sc+imb,
pentru viitor, legea nou poate suprima un drept
deja nscut .prin declararea e"proprierii lui
pentru cauz de utilitate public, de e".0 ori
modifica efectele viitoare ale unei situaii
juridice deja nscute .de e"emplu, modificarea
drepturilor i obligaiilor soilor cstorii sub
imperiul regimului comunitii legale,
rennoirea unor contracte aflate n curs,
ncetarea unor contracte socotite contrare
dispoziiilor imperative ale legii noi etc.0. %n
aceste din urm cazuri, nu suntem n prezena
aplicrii retroactive a legii, ci a aplicrii ei
imediate, mai e"act, generale i nelimitate.
4. ompletarea alineatului .40 cu referire i alte
cazuri de ineficacitate dec$t nulitatea
.caducitatea, inopozabilitatea, reduciunea etc.0
aplicabile actelor civile, care, pentru identitate
Supra!ie%uirea le#ii !ec9i
Art'5 - ./0 De la data intrrii n vigoare a legii
noi, efectele legii vec+i nceteaz- cu e,cep%ia
ca$urilor 1n care le#ea nou dispune altfel'
.40 %n cazul situaiilor juridice ale cror
efecte pot fi modificate sau stinse n mod liber de
ctre pri i aflate n curs de realizare la data
intrrii n vigoare a legii noi, legea vec+e va
continua s guverneze natura i ntinderea
drepturilor i obligaiilor prilor, precum i orice
alte efecte juridice, afar de cazul n care prin
legea nou s#ar dispune altfel.
.*0 u toate acestea, dispoziiile legii noi se
aplic n ceea ce privete modalitile de
Articolul 5 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Aplicarea le#ii !ec9i
Art' 5 - ./0 La data intrrii n vigoare a legii noi,
efectele legii vec+i nceteaz.
.40 %n cazul actelor- faptelor sau situaiilor
juridice ale cror efecte pot fi modificate sau stinse n
mod liber de ctre pri i aflate n curs de realizare la
data intrrii n vigoare a legii noi, legea vec+e va
continua s guverneze natura i ntinderea drepturilor i
obligaiilor prilor, precum i orice alte efecte juridice.
/20 u toate acestea, dispoziiile legii noi se
aplic n ceea ce privete modalitile de e"ercitare a
/. >iind vorba de dispoziii legale cu caracter
tranzitoriu, limitele supravieuirii legii vec+i
trebuie apreciate de la caz la caz, n funcie de
specificul situaiilor juridice n curs de
soluionare .realizare0.
4. Pentru acuratee juridic. Dispoziia de la
alin..40 prevede supravieuirea legii vec+i n
cazul drepturilor contractuale sau
e"tracontractuale disponibile .transmisibile sau
cesibile0, n lipsa unei dispoziii contrare
prevzute de legea nou. Supravieuirea legii
vec+i este justificat, at$t din motive de
oportunitate, c$t i de nevoia de securitate
juridic a drepturilor legalmente dob$ndite.
?ecesitatea de a nu bulversa previziunile
prilor i de a respecta principiul autonomiei de
voin, precum i lipsa unor motive serioase de
a repune n discuie situaia unor contracte deja
nc+eiate i aflate n curs de e"ecutare impun ca
legea nou s ngduie aplicarea legii vec+i ori
de c$te ori aceasta este n msur s satisfac
mai bine interesele ambelor pri, mai ales
atunci c$nd dispoziiile legii noi ar avantaja
doar pe una dintre ele duc$nd la ruperea
ec+ilibrului contractual. Se propune ns
eliminarea tezei finale, din considerente de
te+nic legislativ i de acuratee juridic,
deoarece aceast e"cepie se regsete deja n
alin. *, din proiectul Senatului.
*. )lineatul .*0 a fost modificat n sensul
completrii i clarificrii ipotezei acestuia,
Ie.irea din !i#oare a le#ii ci!ile
Art': - ./0 3 lege nu este abrogat dec$t printr#o
lege ulterioar ce cuprinde o dispoziie e"pres
abrogatoare sau prin incompatibilitatea noilor
dispoziii cu cele precedente atunci c$nd legea
nou reglementeaz n ntregime materia ce era
reglementat de legea anterioar.
.40 3 lege general nu abrog dispoziiile
unei legi speciale anterioare dec$t prin prevederi
e"prese.
Articolul : !a a!ea urmtorul cuprins)
* Le#ea aplica&il termenelor le#ale
Art': /(0 Dac le#ea nou mre.te durata unui
termen le#al care determin e,isten%a- 1ntinderea
sau e,erci%iul unui drept ori producerea altor efecte
6uridice- noul termen se aplic situa%iilor 6uridice 1n
curs de reali$are- %in;ndu8se 1ns seama de timpul
de6a scurs'
/+0 3n ca$ul 1n care le#ea nou mic.orea$
durata termenului artat la alin'/(0- se aplic noul
termen- dar el !a 1ncepe s cur# numai de la data
intrrii 1n !i#oare a le#ii noi' Cu toate acestea-
termenul pre!$ut de le#ea !ec9e !a fi men%inut
dac aplicarea noului termen ar a!ea ca efect
prelun#irea celui !ec9i'
/20 Dac un termen- care nu e,ista 1n le#ea
!ec9e- este introdus prin le#ea nou- el nu !a putea
1ncepe s cur# 1nainte de intrarea 1n !i#oare a le#ii
noi- c9iar dac ar pri!i e,isten%a sau e,erci%iul unui
drept nscut anterior ori- dup ca$- ar !i$a alte
efecte 6uridice ale unor acte sau fapte s!;r.ite
1naintea intrrii 1n !i#oare a le#ii noi'4
oninutul normativ al art. @ din Proiectul
odului ivil, forma adoptat de Senat a fost
strmutat la art. 5, pentru a se reglementa mai
nt$i regimul juridic tranzitoriu al termenelor
legale determinat de succesiunea legilor n timp.
Sub acest aspect, soluiile cuprinse n acest nou
articol sunt tradiionale, fiind c$tigate n
doctrin i jurispruden, iar n prezent agreate
i de legiuitor .a se vedea, de e"emplu, art. 4:
din Decretul nr. /@58/A:6 privitor la prescripia
e"tinctiv, republicat< Dispoziiile prezentului
decret sunt aplicabile i prescripiilor
nemplinite la data intrrii sale n vigoare, n
care caz termenele de prescripie prevzute n
decretul de fa vor fi socotite c ncep s
curg de la intrarea n vigoare a acestui decret.
Cu toate acestea, dispoziiile legii anterioare,
privitoare la termenele de prescripie, rmn
aplicabile, dac termenele ce ele prevd se
mplinesc naintea celor fiate prin prezentul
decret.!0. >iind ns vorba de o regul
tranzitorie general, ea trebuie s in seama de
e"istena oricrui termen, care condiioneaz ori
limiteaz e"istena sau e"erciiul unui drept
subiectiv civil, indiferent c acesta ar fi de
prescripie, de decdere ori o simpl modalitate
juridic .un termen e"tinctiv, de e"emplu0. ) se
vedea, n acelai sens, i art. @ din 1egea asupra
aplicrii reformei odului civil al provinciei
Buebec.
Situa%iile 6uridice
Art'< - %n sensul prezentului capitol, prin situaii
juridice se nelege orice raporturi juridice civile
mpreun cu actele sau faptele juridice
generatoare, modificatoare sau e"tinctive, precum
i starea persoanelor, capacitatea lor civil,
regimul bunurilor i altele asemenea.
Articolul < !a a!ea urmtorul cuprins)
*A&ro#area le#ii ci!ile
Art'< - 3 lege nu este abrogat dec$t printr#o lege
ulterioar ce cuprinde o dispoziie e"pres abrogatoare
sau atunci c;nd le#ea nou este incompati&il cu
le#ea anterioar ori se ocup de 1ntrea#a materie
re#lementat .i de aceasta din urm.
.40 3 lege general nu abrog dispoziiile unei
legi speciale anterioare dec$t prin prevederi e"prese .i
ne1ndoielnice.
'ste fostul art.@ din Proiectul de od civil,
forma adoptat de Senat, mutat din considerente
de te+nic legislativ i uor reformulat din
considerente de acuratee juridic, ca art. 5.
)stfel teza a doua este util n cazurile n care
legea nou reia pur i simplu dispoziiile legii
vec+i, fr a prevedea abrogarea e"pres a
acestora din urm, dar ea este nendoielnic
ntruc$t nu se pot aplica dou r$nduri de reguli
de acelai fel.
oninutul normativ iniial al art. 5 se regsete
la art. * alin. .*0, primul te"t care vorbete de
aplicarea n timp a legii civile.
"u e,ist ('3n cadrul Capitolul II se introduce o sec%iune
nou- Sec%iunea a +8a- care !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Sec%iunea a +8a
Aplicarea 1n spa%iu a le#ii ci!ile4
+' 3n cadrul Sec%iunii a +8a- se introduc + articole
noi- art' <
(
8art' <
+
- cu urmtorul cuprins)
*Teritorialitatea le#ii ci!ile
Art'<
(
/(0 Actele normati!e adoptate de
autorit%ile pu&lice centrale se aplic pe 1ntre#
teritoriul %rii- afar de ca$ul 1n care se pre!ede
altfel'
/+0 Actele normati!e adoptate- 1n condi%iile
le#ii- de autorit%ile pu&lice locale se aplic numai 1n
ra$a lor de competen% teritorial'
E,trateritorialitatea le#ii ci!ile
Art'<
+
3n ca$ul raporturilor 6uridice cu element de
e,traneitate- determinarea le#ii ci!ile aplica&ile se
face %in;ndu8se seama de normele de drept
interna%ional pri!at cuprinse 1n Cartea VII din
pre$entul cod'4
Seciunea a 4#a se ocup de aplicarea n spaiu a
legii civile, enun$nd dou reguli fundamentale
care in de aplicarea legii civile pe teritoriul
(om$niei .art.5
/
0, dup criteriul competenei
organelor emitente, respectiv dup cel al
raporturilor civile cu element de e"traneitate
.art.5
4
0, n acest din urm caz fiind n principal
aplicabile normele conflictuale cuprinse n noua
arte C,, privitoare la raporturile de drept
internaional privat.
"u e,ist 3n cadrul Titlului preliminar- se introduce un nou
capitol- Capitolul III- cu urmtoarea denumire)
*Capitolul III
Interpretarea .i efectele le#ii ci!ile
Din considerente de sistematizare, dispoziiile
referitoare la aplicarea legii civile i cele
privind interpretarea i efectele sale ar trebui
grupate n capitole distincte, deoarece au obiect
diferit de reglementare. De aceea se propune
introducerea unui nou capitol, cap. ,,,, intitulat
"nterpretarea i efectele legii civile!, cu un
coninut de asemenea modificat .art. 5
*
#/40.
"u e,ist
Dup articolul <
+
- se introduce un articol nou- art'<
2-
care !a a!ea urmtorul cuprins)
*Interpretarea le#ii
Art'<
2
/(0 Cel care a adoptat norma ci!il este
competent s fac .i interpretarea ei oficial'
/+0 "orma interpretati! produce efecte numai
pentru !iitor'
/20 Dac prin le#e nu se pre!ede altfel-
interpretarea le#ii de ctre instan% se face numai 1n
scopul aplicrii ei 1n ca$ul dedus 6udec%ii'4
(egulile stabilite prin art.5
*
se refer la organele
competente s interpreteze legea i mai ales la
caracterul neretroactiv al legii interpretative, n
acord cu art./: alin..40 din onstituie,
stabilindu#se totodat scopul i caracterul relativ
al interpretrii aplicabile doar la soluia dat n
pricina dedus judecii. ) se vedea n acest
sens i art./47 alin..*0 din onstituie care
dispune c judectorul se supune numai legii.
Analo#ia le#ii .i analo#ia dreptului
Art'= - ./0 %n cazurile neprevzute de lege se
aplic dispo$i%iile pri!itoare la situa%ii 6uridice
asemntoare- iar n lipsa acestora, principiile
generale ale dreptului civil.
.40 'ste interzis judectorului s stabileasc
dispoziii general obligatorii prin +otr$rile pe
care le pronun n cauzele ce i sunt supuse
judecii.
Articolul = !a a!ea urmtorul cuprins)
*U$an%ele .i principiile #enerale
Art' = /(0 %n cazurile neprevzute de lege- se aplic
u$an%ele- iar- 1n lipsa acestora- dispo$i%iile le#ale
pri!itoare la situa%ii 6uridice asemntoare sau-
dup ca$- principiile generale ale dreptului civil.
/+0 3n materiile re#lementate prin le#e u$an%ele
produc efecte numai 1n msura 1n care sunt
recunoscute ori admise 1n mod e,pres de le#e'
/20 U$an%ele pu&licate 1n cule#eri ela&orate de
ctre entit%ile competente 1n domeniu se pre$um
c e,ist p;n la pro&a contrar'
/70 3n sensul pre$entului cod- prin u$an%e se
1n%ele#e o&iceiul locului .i u$urile profesionale'4

)rticolul 6 este consacrat rolului uzanelor i al
principiilor generale ale dreptului civil n
interpretarea i aplicarea dreptului, n special n
cazurile n care legea civil este lacunar ori
nendestultoare, impun$ndu#se totodat i
modificarea titlului articolului.
%n fine, c$t privete fostul alin..40 al art.6, acesta
fost eliminat, deoarece a fost preluat de art.7
alin..40 din Proiectul ?oului od de procedur
civil.
Aplicarea unor cate#orii de le#i
Art'> - ./0 1egile care derog de la o dispoziie
general, care restr$ng e"erciiul unor drepturi
civile sau care prevd sanciuni civile se aplic
numai n cazurile anume artate.
.40 De la legile care intereseaz ordinea
public sau de la bunele moravuri nu se poate
deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale.
Alineatul /+0 al articolului > !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 "u se poate dero#a prin con!en%ii sau acte
6uridice unilaterale de la legile care intereseaz
ordinea public sau de la bunele moravuri.
3 sc+imbare de topic necesar pentru a pune
accentul pe caracterul pro+ibitiv al interdiciei,
aa cum o face art.: din . civ. actual.
"u e,ist' Dup articolul > se introduce un articol nou- art'>
(
-
cu urmtorul cuprins)
*Li&era circula%ie a &unurilor
Art'>
(
/(0 Oricine poate dispune li&er de &unurile
sale- dac nu este oprit 1n mod e,pres de le#e'
/+0 "imeni nu poate 1ns dispune cu titlu #ratuit
dac este insol!a&il'4
=e"tul este necesar pentru a consacra principiul
liberei dispoziii de bunurile proprii, sub
rezervele prevzute de lege, n special a
ngrdirii dreptului de a dispune cu titlu gratuit,
dac titularul nu este solvabil. Dreptul de
dispoziie nu poate fi ngrdit dec$t n mod
e"cepional i pentru motive serioase de ordine
public, n acord cu principiile constituionale
privind garantarea i ocrotirea proprietii
private.
?una8credin%
Art'(@ ./0 Persoanele fizice i persoanele
juridice participante la raporturile juridice civile
trebuie s i e"ercite drepturile i s i e"ecute
obligaiile cu bun#credin, n acord cu ordinea
public i bunele moravuri.
.40 Duna#credin se prezum, c;t timp nu
se do!ede.te contrariul'
Alineatul /+0 al articolului (@ !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Duna#credin se prezum p$n la proba
contrar.
Pentru acuratee juridic'
A&u$ul de drept
Art'(( - ?ici un drept nu poate fi e"ercitat n
scopul de a vtma sau pgubi pe altul ori, dup
caz, ntr#o manier e"cesiv i nerezonabil,
contrar bunei#credine.
Articolul (( !a a!ea urmtorul cuprins)
*A&u$ul de drept
Art' (( - "iciun drept nu poate fi e"ercitat n scopul
de a vtma sau pgubi pe altul ori, dup caz, ntr#un
mod e,cesi! .i nere$ona&il, contrar bunei#credine.
Pentru acuratee.
"u e,ist
Dup articolul ((- se introduce articolul ((
(
- care !a
a!ea urmtorul cuprins)
*Vino!%ia
Art' ((
(
/(0 Dac prin le#e nu se pre!ede altfel-
persoana rspunde numai pentru faptele sale
s!;r.ite cu inten%ie sau din culp'
/+0 Aapta este s!;r.it cu inten%ie c;nd
autorul pre!ede re$ultatul faptei sale .i fie
urmre.te producerea lui prin intermediul faptei-
fie- de.i nu o urmre.te- accept posi&ilitatea
producerii acestui re$ultat'
/20 Aapta este s!;r.it din culp c;nd autorul
fie pre!ede re$ultatul faptei sale- dar nu 1l accept-
socotind fr temei c nu se !a produce- fie nu
pre!ede re$ultatul faptei- de.i tre&uia s 1l pre!ad'
Culpa este #ra! atunci c;nd autorul a ac%ionat cu o
ne#li6en% sau impruden% pe care nici persoana cea
mai lipsit de di&cie nu ar fi manifestat8o fa% de
propriile interese'
/70 Atunci c;nd le#ea condi%ionea$ efectele
6uridice ale unei fapte de s!;r.irea sa din culp-
condi%ia este 1ndeplinit .i dac fapta a fost
s!;r.it cu inten%ie'4
Se propune introducerea acestui te"t, n
concordan cu precizrile din doctrin, care au
sesizat lipsa de unitate terminologic n ce
privete vinovia n dreptul civil. )lin../0
evoc ideea rspunderii obiective, n afara
oricrei vinovii. )lin..40 i .*0 definesc
intenia i culpa, cu precizarea necesar din teza
a ,,#a a alin..*0, referitoare la culpa grav. %n
sf$rit, alin..70 este menit s nlture orice dubiu
cu privire la ndeplinirea condiiei vinoviei
atunci c$nd legea se refer la culp, dar fapta a
fost sv$rit cu intenie.
Eroarea comun si de ne1nlturat
Art'(+ - ./0 $nd cineva, mprtind credina
comun i in!inci&il, a crezut c o persoan are
un anumit drept sau o anumit calitate juridic,
instana judectoreasc, in$nd seama de
mprejurri, va putea +otr c actul nc+eiat n
aceast eroare va produce fa de cel aflat n
eroare aceleai efecte ca i c$nd ar fi valabil, afar
ns de cazul c$nd desfiinarea lui nu i#ar pricinui
nici o pagub.
.40 'roarea comun i de ne1nlturat nu se
prezum.
.*0 Dispoziiile prezentului articol nu sunt
aplicabile n materie de carte funciar i n orice
alte materii n care legea reglementeaz un sistem
de publicitate.
Articolul (+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Eroarea comun .i in!inci&il
Art'(+ ./0 "imeni nu poate conferi altuia mai multe
drepturi dec;t are el 1nsu.i'
.40 Cu toate acestea, c$nd cineva, mprtind o
credin comun i invincibil, a considerat c o
persoan are un anumit drept sau o anumit calitate
juridic, instana judectoreasc, in$nd seama de
mprejurri, va putea +otr c actul nc+eiat n aceast
stare va produce, fa de cel aflat n eroare, aceleai
efecte ca i c$nd ar fi valabil, afar de cazul n care
desfiinarea lui nu i#ar cauza nici un prejudiciu.
.*0 'roarea comun i in!inci&il nu se prezum.
.70 Dispoziiile prezentului articol nu sunt
aplicabile n materie de carte funciar i nici 1n alte
materii n care legea reglementeaz un sistem de
publicitate.
Pentru acuratee juridic. =e"tul a fost
completat cu un nou alineat, care a devenit
alineatul ./0, pentru a consacra principiul nemo
plus iuris ad alium transferre potest #uam ipse
$abet, care se deducea doar implicit prin
interpretare a contrario a art./4 n forma
adoptat de Senat.
"u e,ist 3n cadrul Titlului preliminar- se introduce un nou
capitol- Capitolul IV- cu urmtorul cuprins)
*Capitolul IV
Pu&licitatea drepturilor- a actelor .i a faptelor
6uridice
Principiul securitii juridice reclam ca
drepturile fiecrei persoane s nu mai fie
contestate, dac au fost legal dob$ndite.
Principalul mijloc de asigurare al securitii
juridice este publicitatea, care este mijlocul
te+nic care permite realizarea securitii
dinamice a circuitului civil. %ntruc$t formele i
efectele publicitii sunt foarte diverse, de la
cele cuprinse n prezentul cod .publicitatea
nfiinrii persoanei juridice, publicitatea
nc+eierii cstoriei, cartea funciar, ar+iva
electronic de garanii reale mobiliare etc.0 la
cele organizate prin alte legi .registrul
comerului, de e".0, e"istena unui minimum de
reguli cu caracter director n aceast materie
este necesar i foarte util.
Pentru aceste motive, au fost propuse te"tele
alturate, cuprinz$nd un set de reguli generale
prin care se urmrete n principal<
a0 fi"area obiectului publicitii legale,
b0 condiiile de efectuare a formalitilor de
publicitate,
c0 stabilirea efectelor acesteia, care pot fi i
constitutive de drepturi, n cazurile anume
prevzute de lege;
d0 prezumiile legale nscute din efectuarea
formalitii de publicitate;
e0 consecinele lipsei publicitii;
f0 concursul dintre formele de publicitate; i
bineneles
g0 caracterul public al registrelor de publicitate.
"u e,ist O&iectul pu&licit%ii
Art' (+
(
/(0 Drepturile- actele .i faptele pri!itoare
la starea .i capacitatea persoanelor- cele 1n le#tur
cu &unurile care apar%in acestora- precum .i orice
alte raporturi 6uridice sunt supuse pu&licit%ii 1n
ca$urile anume pre!$ute de le#e'
/+0 Pu&licitatea se reali$ea$ prin cartea
funciar- Ar9i!a Electronic de Baran%ii Reale
o&iliare- denumit 1n continuare ar9i!- re#istrul
comer%ului- precum .i prin alte forme de pu&licitate
pre!$ute de le#e'
3biectul publicitii poate privi fie nsei
drepturile civile .cum e cazul dreptului tabular0,
fie actele sau faptele juridice .cazul registrului
comerului, al ar+ivei electronice de garanii
reale mobiliare etc.0, astfel nc$t art./4
/
ine
seama de aceste aspecte.
"u e,ist
Condi%ii de pu&licitate
Art'(+
+
/(0 Procedura .i condi%iile de pu&licitate se
sta&ilesc prin le#e '
/+0 3ndeplinirea formalit%ii de pu&licitate
poate fi cerut de orice persoan- c9iar dac este
lipsit de capacitatea de e,erci%iu'
/20 Orice renun%are sau restr;n#ere a
dreptului de a 1ndeplini o formalitate de pu&licitate-
precum .i orice clau$ penal sau alt sanc%iune
stipulat pentru a 1mpiedica e,ercitarea acestui
drept sunt considerate nescrise'
/70 "imeni nu poate in!oca faptul c nu a
cunoscut dreptul- actul sau faptul supus pu&licit%ii-
dac formalitatea de pu&licitate a fost le#al
1ndeplinit'
)rticolul /4
4
se refer la condiii de publicitate
lato sensu.
>ormalitile de publicitate sunt diverse i foarte
variate, fiind reglementate fie n prezentul cod,
fie prin legi speciale, astfel nc$t alin../0 al
art./4
4
este destinat s evoce tocmai acest lucru.
u privire la alin..40 i .*0, a se vedea i
art.4A*: i 4A*@ B.
)lineatul .70 prevede o regul general a
publicitii, faptul c prin publicitate se
prezum irefragabil c orice persoan a luat
cunotin de actul, faptul sau dreptul fcut,
nefiind admisibil nici o prob contrar,
deoarece, altfel, rostul i efectele publicitii ar
fi ani+ilate. ) se vedea, de e"emplu, art.4A alin.
.*0 din 1egea nr. AA8/AAA privind regimul
juridic al garaniilor reale mobiliare< %rin
nscrierea garaniei reale creditorii pentru care
se nscrie ulterior o garanie real asupra
aceluiai bun sunt prezumai c au cunotin
despre eistena garaniei reale, proba
contrarie nefiind admisibil.!
"u e,ist Efectele pu&licit%ii
Art'(+
7
/(0 Pu&licitatea asi#ur opo$a&ilitatea
dreptului- actului sau faptului supus pu&licit%ii-
sta&ile.te ran#ul acestora .i- atunci c;nd le#ea o
pre!ede- condi%ionea$ efectele lor 6uridice'
/+0 3ntre pr%i sau succesorii lor- uni!ersali ori
cu titlu uni!ersal- dup ca$- drepturile- actele sau
faptele 6uridice produc depline efecte- c9iar dac nu
au fost 1ndeplinite formalit%ile de pu&licitate- afar
de ca$ul 1n care prin le#e se dispune altfel'
'fectul normal, primar i general al publicitii
este acela de informare a terilor, dar alturi de
acesta, n funcie de natura sau specificul
formalitii de publicitate, legea prevede i alte
efecte juridice, n general, fie opozabilitatea
erga omnes a actului sau faptului juridic .cazul
clasic al fostului sistem de transcripiuni i
inscripiuni imobiliare0, fie efecte constitutive
de drepturi .dob$ndirea drepturilor tabulare,
nfiinarea persoanelor juridice etc.0.
u privire la efectele publicitii, v. i art. 4A7/
i art. 4A:6 B.
"u e,ist
Alte efecte ale pu&licit%ii
Art'(+
7
/(0 Pu&licitatea nu !alidea$ dreptul- actul
sau faptul supus ori admis la pu&licitate' Cu toate
acestea- ea poate produce efecte ac9i$iti!e 1n
fa!oarea ter%ilor do&;nditori de &un8credin% 1ns
numai 1n ca$urile .i condi%iile anume pre!$ute de
le#e'
/+0 Pu&licitatea nu 1ntrerupe cursul
prescrip%iei e,tincti!e- afar de ca$ul 1n care prin
le#e se dispune altfel'
%n afar de efectelor obinuite enumerate n
articolul anterior, art./4
7
prevede i de alte
efecte ale publicitii.
%n principiu, publicitatea nu are efect purgator,
de validare a unor acte sau fapte juridice nule
sau lipsite de efecte juridice, afar de cazul n
care legea prevede altfel, din raiuni de
securitate juridic, cum este cazul terilor
.sub0ac+izitori de bun#credin a unor drepturi
reale imobiliare, ntemeindu#se pe cuprinsul
crii funciare .aa#numitul principiu al
publicitii materiale0.
u privire la alin. .40, a se vedea art. 4A:5
B.
"u e,ist Pre$um%ii
Art'(+
5
/(0 Dac un drept- act sau fapt a fost
1nscris 1ntr8un re#istru pu&lic- se pre$um c el
e,ist- c;t timp nu a fost radiat sau modificat'
/+0 Dac un drept- act sau fapt a fost radiat se
pre$um c el nu e,ist'
)ceste prezumii sunt relative, iar nu absolute,
dar ele sunt utile n orice sistem de publicitate,
deoarece scutete de o prob direct pe cel care
se prevaleaz de efectul lor. ) se vedea, de
e"emplu, prezumiile din materia crii funciare
.art. @@/0.
"u e,ist Lipsa pu&licit%ii' Sanc%iuni
Art'(+
<
/(0 Dac formalitatea de pu&licitate nu a
fost reali$at- iar aceasta nu era pre!$ut de le#e
cu caracter constituti!- drepturile- actele- faptele
sau alte raporturi 6uridice supuse pu&licit%ii sunt
inopo$a&ile ter%ilor- afar de ca$ul 1n care se
do!ede.te c le8au cunoscut pe alt cale'
/+0 3n ca$urile 1n care le#ea pre!ede c simpla
cunoa.tere de fapt nu supline.te lipsa de pu&licitate-
a&sen%a acesteia poate fi in!ocat de orice persoan
interesat- inclusi! de ter%ul care a cunoscut- pe alt
cale- dreptul- actul- faptul sau raportul 6uridic
supus pu&licit%ii'
/20 3n toate ca$urile- 1ns- simpla cunoa.tere a
dreptului- actului- faptului sau raportului 6uridic nu
supline.te lipsa de pu&licitate fa% de alte persoane
dec;t ter%ul care- 1n fapt- le8a cunoscut'
)cest articol stabilete consecinele juridice ale
lipsei publicitii< inopozabilitatea fa de teri a
actului, faptului sau dreptului supus publicitii,
afar de cazul c$nd publicitatea are caracter
constitutiv.
)lineatul ./0, teza a doua, stabilete raportul
dintre publicitatea legal i cunoaterea
efectiv. um rostul primar al publicitii este
acela de a informa pe cel care nu are cunotin
de situaia respectiv, cel care o cunoate deja
nu are nevoie de a fi informat i, deci, nu mai
poate, fr a fi de rea#credin, s invoce lipsa
publicitii. Se e"cepteaz, bineneles, cazurile
de publicitate constitutiv.
)lineatul .40 prevede c inopozabilitatea poate
fi invocat de orice persoan interesat, c+iar i
de terii de rea#credin, atunci c$nd cunoaterea
efectiv nu suplinete publicitatea legal. 'ste
cazul, spre e"emplu, al art.AA alin. .40 din =itlul
C, din 1egea nr.AA8/AAA privind regimul juridic
garaniilor reale mobiliare< &n cazul unor
cesiuni succesive (de creane' va avea rang de
prioritate fa de teri cesionarul care i(a
nscris primul cesiunea la ar$iv, indiferent
dac are sau nu cunotin de eistena altor
cesiuni.! .a se vedea, spre comparaie, i fostul
art. 5/4 din . pr. civ. actual< !%n la
transcriere, drepturile rezultnd din actele
menionate n articolul de mai sus nu se vor
opune celor de al treilea, care au drepturi
asupra bunului nemictor c$iar dac au
"u e,ist Concursul dintre formele de pu&licitate
Art'(+
<
Dac un drept- act sau fapt este supus 1n
acela.i timp unor formalit%i de pu&licitate diferite-
neefectuarea unei cerin%e de pu&licitate nu este
acoperit de 1ndeplinirea alteia'
)ceast situaie destul de frecvent n practic,
din cauza rolului diferit legat de publicitatea
unei anumite situaii juridice, nu are n prezent
nici o soluie legal, dar cea oferit de te"tul
art./4
5
este una fireasc i raional. De
e"emplu, nscrierea conveniei matrimoniale n
registrul special nu scutete i nu poate scuti de
obligaia de notare n cartea funciar, deoarece
cele dou forme de publicitate nu sunt
ec+ipolente.
"u e,ist
Cons ultarea re#istrelor pu&lice
Art'(+
=
Orice persoan- c9iar fr a 6ustifica un
interes- poate consulta- 1n condi%iile le#ii- re#istrele
pu&lice pri!itoare la un drept- act- fapt sau o
anumit situa%ie 6uridic .i poate o&%ine e,trase sau
copii certificate de pe acestea- cu plata ta,elor
le#ale'4
Publicitatea presupune i posibilitatea de
consultare de ctre teri a registrelor publice,
astfel nc$t acest drept fundamental trebui
recunoscut n cazul oricrui sistem de
publicitate, dar e"erciiul lui este de domeniul
legilor speciale care instituie diferitele
formaliti de publicitate i prevd reguli
particulare de organizare i de acces al
publicului la registrele respective.
Proiectul Codului Ci!il

Proiectul forma adoptat de Senat Amendamente propuse oti!are
CARTEA I
Despre persoane
TITLUL I
Dispo$i%ii #enerale
Su&iectele de drept ci!il
Art'(2 ./0 Subiectele de drept civil sunt persoanele
fizice i persoanele juridice.
.40 Persoana fizic este omul, privit individual, ca
titular de drepturi i de obligaii civile.
.*0 Persoana juridic este orice form de
organizare care, ntrunind condiiile cerute de lege, este
titular de drepturi i de obligaii civile.
Recunoa.terea drepturilor ci!ile
Art'(7 - Drepturile civile ale persoanelor fizice i ale
persoanelor juridice sunt ocrotite i garantate de lege.
Cet%enii strini .i apatri$ii
Art'(5 # ./0 etenii strini i apatrizii sunt asimilai, n
condiiile legii, cu cetenii rom$ni, n ceea ce privete
drepturile lor civile.
.40 )similarea se aplic n mod corespunztor i
persoanelor juridice strine.
Capacitatea ci!il
Art'(: - ./0 apacitatea civil este recunoscut tuturor
persoanelor.
.40 3rice persoan are capacitate de folosin i, n
afar de cazurile prevzute de lege, capacitate de
e"erciiu.
Limitele capacit%ii ci!ile
Art'(< - ./0 ?imeni nu poate fi ngrdit n capacitatea de
folosin sau lipsit, n tot sau n parte, de capacitatea de
e"erciiu, dec$t n cazurile i condiiile prevzute e"pres
de lege.
.40 ?imeni nu poate renuna nici cel pu%in n
parte, la capacitatea de folosin sau la capacitatea de
e"erciiu.
Alineatul /+0 al articolului (< !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 ?imeni nu poate renuna, 1n tot sau n
parte, la capacitatea de folosin sau la capacitatea de
e"erciiu.
Pentru acuratee juridic. ) se vedea i
art. @ alin. 4 din Decretul nr. */8/A:7
privitor la persoanele fizice i
persoanele juridice.
E#alitatea 1n fa%a le #ii ci!ile
Art'(= - (asa, culoarea, naionalitatea, originea etnic,
limba, religia, se"ul, opinia, apartenena politic, averea,
originea social, gradul de cultur, precum i orice alt
situaie similar, nu au nici o influen asupra capacitii
civile.
Articolul (= !a a!ea urmtorul cuprins)
*E#alitatea 1n fa%a le#ii ci!ile
Art' (= - (asa, culoarea, naionalitatea, originea
etnic, limba, religia, !;rsta- se"ul sau orientarea
se,ual, opinia, con!in#erile personale- apartenena
politic, sindical- la o cate#orie social ori la o
cate#orie defa!ori$at, averea, originea social,
gradul de cultur, precum i orice alt situaie similar,
nu au nici o influen asupra capacitii civile.
Pentru corelarea cu dispoziiile
3rdonanei Euvernului nr./*584999
privind prevenirea i sancionarea
tuturor formelor discriminare,
republicat .art.4 i urm.0 care enumer
i alte criterii eventuale de discriminare
ntre persoane.
Patrimoniul
Art'(> - ./0 3rice persoan fizic sau persoan juridic
este titular a unui patrimoniu.
.40 )cesta poate face obiectul unei diviziuni sau
afectaiuni, ns numai n condiiile prevzute de lege.
(' Alineatul /+0 al articolului (> !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 )cesta poate face obiectul unei diviziuni sau
afectaiuni, ns numai n ca$urile .i condiiile
prevzute de lege. Atunci c;nd o asemenea di!i$iune
sau afecta%iune e,ist- transferul drepturilor .i
o&li#a%iilor dintr8o mas patrimonial 1n alta se face
cu respectarea condi%iilor pre!$ute de le#e .i fr a
pre6udicia drepturile creditorilor asupra fiecrei
mase patrimoniale'4
+' Dup alineatul /+0 se introduce un alineat nou-
alineatul /20- cu urmtorul cuprins)
*/20 3n toate ca$urile de di!i$are a
patrimoniului- transferul drepturilor .i o&li#a%iilor
dintr8o mas patrimonial 1n alta- nu constituie o
1nstrinare- ci un simplu act de administrare
intern'4
/. )lineatul .40 consacr regula
divizibilitii patrimoniului, cu
precizarea c at$t cazurile de diviziune,
c$t i coninutul fiecrei mase
patrimoniale sunt stabilite prin lege.
=e"tul este necesar pentru a nltura
orice ec+ivoc n legtur cu problema
divizibilitii patrimoniului. =otui,
trebuie adugat precizarea c ori de
c$te ori legea instituie un anumit caz de
divizare a patrimoniului, transferul
drepturilor i obligaiilor dintr#o mas
patrimonial n alta se poate face numai
n condiiile prevzute de lege. Prin
aceast precizare se asigur protecia
terilor ale cror drepturi s#au nscut n
legtur cu o anumit mas
patrimonial.
4. )lineatul .*0 este necesar pentru c,
n practic, acest transfer este privit ca o
nstrinare, ntruc$t nu este neles
mecanismul divizrii patrimoniului.
onsecinele sunt inec+itabile, c+iar
absurde, deoarece actul de transfer
intrapatrimonial este privit ca un act de
transfer interpatrimonial, fiind supus
cerinelor de form i de ta"are pentru
actele de nstrinare. Prin acest te"t, se
pune capt acestei practici inec+itabile i
absurde.
Dup articolul (> se introduc dou articole noi-
articolele (>
(
.i (>
+
- cu urmtorul cuprins)
*Patrimoniul de afecta%iune
Art' (>
(
Sunt patrimonii de afecta%iune masele
patrimoniale fiduciare- constituite potri!it
dispo$i%iilor Titlului III
(
al Cr%ii III- cele afectate
e,ercitrii unei profesii autori$ate- precum .i alte
patrimonii anume pre!$ute de le#e'
Patrimoniul profesional
Art' (>
+
/(0 Con%inutul masei patrimoniale
afectate e,ercitrii unei profesii autori$ate de le#e
se sta&ile.te prin actul unilateral 1nc9eiat de titular-
cu respectarea condi%iilor de form .i de pu&licitate
pre!$ute de le#e'
/+0 3n acest ca$- transferul drepturilor .i
o&li#a%iilor 1n .i din aceast mas patrimonial se
face tot prin act unilateral- cu respectarea
condi%iilor de form .i de pu&licitate pre!$ute
pentru constituirea patrimoniului profesional.
%n articolul /A
/
, nou introdus, sunt
enumerate principalele patrimonii de
afectaiune, n timp ce n articolul /A
4
a introdus regula potrivit creia
manifestarea unilateral de voin a
profesionistului este suficient, n
absena altor cerine prevzute de lege,
pentru a stabili coninutul masei
patrimoniale afectate e"ercitrii
profesiei i pentru transferul drepturilor
i obligaiilor n i din aceast mas
patrimonial.
TITLUL II
Persoana fi$ic
CAPITOLUL I
Despre capacitatea ci!il a persoanei fi$ice
Denumirea capitolului I !a a!ea urmtorul cuprins)
*Capitolul I
Capacitatea ci!il a persoanei fi$ice4'
Pentru asigurarea uniformitii
denumirii subdiviziunilor codului
.titluri, capitole, seciuni etc.0
Sec%iunea (
Capacitatea de folosin%
"o%iune
Art'+@ - apacitatea de folosin este aptitudinea
persoanei de a avea drepturi i obligaii civile.
Durata capacit%ii de folosin%
Art'+( - apacitatea de folosin ncepe la naterea
persoanei i nceteaz odat cu moartea acesteia.
Drepturile copilului conceput
Art'++ - Drepturile copilului sunt recunoscute de la
concepiune, ns numai dac el se nate !iu' Dispoziiile
art.*4A referitoare la timpul legal al concepiunii sunt
aplicabile.
Articolul ++ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Drepturile copilului conceput
Art' + + - Drepturile copilului sunt recunoscute de la
concepiune, ns numai dac el se nate !ia&il'
Dispoziiile art. *4A referitoare la timpul legal al
concepiunii sunt aplicabile.
2ajoritatea legislaiilor condiioneaz
recunoaterea anticipat a capacitii
civile de condiia viabilitii noului
nscut, soluie care este mai ec+itabil
din punct de vedere al consecinelor
juridice .de e"emplu, n materia
recunoaterii capacitii succesorale este
inutil desc+iderea unei succesiuni de pe
urma unui copil neviabil etc.0, fiind util
i pentru admisibilitatea aciunilor de
filiaie .a se vedea, n acest sens, art.
*7:
4
, nou introdus, n artea ,,
!>amilia0.
Sec%iunea a +8a
Capacitatea de e,erci%iu
"o%iune
Art'+2 - apacitatea de e"erciiu este aptitudinea
persoanei de a nc+eia singur acte juridice civile.
3nceputul capacit%ii de e,erci%iu
Art'+7 - ./0 apacitatea de e"erciiu deplin ncepe la
data c$nd persoana devine major.
.40 Persoana devine major la mplinirea v$rstei de
/6 ani.
Situa%ia minorului cstorit
Art'+5 - ./0 2inorul dob$ndete, prin cstorie,
capacitatea deplin de e"erciiu.
.40 %n cazul n care cstoria este anulat, minorul
care a fost de bun#credin la nc+eierea cstoriei
pstreaz capacitatea deplin de e"erciiu.
Capacitatea de e,erci%iu anticipat
Art'+: Pentru motive temeinice, instana tutelar poate
recunoate minorului care a mplinit v$rsta de /@ ani
capacitatea deplin de e"erciiu. %n acest scop, vor fi
ascultai i prinii sau tutorele minorului, lu$ndu#se,
c$nd este cazul, i avizul consiliului de familie.
Articolul +: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Capacitatea de e,erci%iu anticipat
Art' +: Pentru motive temeinice, instana tutelar
poate recunoate minorului care a mplinit v$rsta de /@
ani capacitatea deplin de e"erciiu. %n acest scop, vor
fi ascultai i prinii sau tutorele minorului, lu$ndu#se,
c$nd este cazul, i avizul consiliului de familie.
Dispo$i%iile art' +@7 pri!itoare la !;rsta
matrimonial rm;n aplica&ile'4
Pentru corelarea cu art. 497 privitor la
v$rsta matrimonial, care rm$n
aplicabile datorit caracterului lor
special.
Capacitatea de e,erci%iu restr;ns
Art'+< - ./0 2inorul care a mplinit v$rsta de /7 ani are
capacitatea de e"erciiu restr$ns.
.40 )ctele juridice ale minorului cu capacitate de
e"erciiu restr$ns se nc+eie de ctre acesta, cu
ncuviinarea prinilor sau, dup caz, a tutorelui, iar n
cazurile prevzute de lege, i cu ncuviinarea instanei
tutelare. %ncuviinarea poate fi dat, cel mai t$rziu, n
momentul nc+eierii actului.
.*0 u toate acestea, minorul prevzut la alin../0,
poate face singur acte de conservare, acte de administrare
care nu sunt pgubitoare, precum i acte de dispoziie de
mic valoare, cu caracter curent i care se e"ecut la data
nc+eierii lor.
Actele minorului care a 1mplinit (5 ani
Art'+= - ./0 2inorul care a mplinit /: ani poate s
nc+eie acte juridice referitoare la munca, la
ndeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia sa, cu
ncuviinarea prinilor sau a tutorelui.
.40 %n acest caz, minorul e"ercit singur drepturile
i e"ecut tot astfel obligaiile izvor$te din aceste acte i
poate dispune singur de veniturile dob$ndite.
Alineatul /(0 al articolului += !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 2inorul care a mplinit /: ani poate s
nc+eie acte juridice referitoare la munca, la
ndeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia sa,
cu ncuviinarea prinilor sau a tutorelui- precum .i cu
respectarea dispo$i%iilor le#ii speciale- dac este
ca$ul.
Pentru corelaia cu legislaia special, de
e"emplu cu art. /* din noul od al
muncii, care, pentru nc+eierea
contractului individual de munc de
ctre un minor care a mplinit v$rsta de
/: ani, impune i condiia ca obiectul
acestuia s constea n activiti potrivite
cu dezvoltarea fizic, cu aptitudinile i
cunotinele sale, i fr a#i fi periclitate
sntatea, dezvoltarea i pregtirea
profesional.
Lipsa capacit%ii de e,erci%iu
Art'+> - ./0 ?u au capacitate de e"erciiu<
a0 minorul care nu a mplinit v$rsta de /7 ani;
b0 interzisul judectoresc.
.40 Pentru cei care nu au capacitate de e"erciiu,
actele juridice se fac de reprezentanii lor legali, n
condiiile prevzute de lege.
.*0 u toate acestea, persoana lipsit de
capacitatea de e"erciiu poate face singur acte de
conservare, precum i acte de dispoziie de mic valoare,
cu caracter curent i care se e"ecut la momentul
nc+eierii lor.
Articolul +> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Lipsa capacit%ii de e,erci%iu
Art' +> - ./0 3n afara altor ca$uri pre!$ute de le#e-
nu au capacitate de e"erciiu<
a0 minorul care nu a mplinit v$rsta de /7 ani;
b0 interzisul judectoresc.
.40 Pentru cei care nu au capacitate de e"erciiu,
actele juridice se 1nc9eie- 1n numele acestora- de
reprezentanii lor legali, n condiiile prevzute de lege.
.*0 u toate acestea, persoana lipsit de
capacitatea de e"erciiu poate 1nc9eia singur actele
anume pre!$ute de le#e- actele de conservare,
precum i acte de dispoziie de mic valoare, cu
caracter curent i care se e"ecut la momentul
nc+eierii lor.
.70 Actele care pot fi 1nc9eiate sin#ur de
ctre minor pot fi fcute .i de repre$entantul su
le#al- afar de ca$ul 1n care le#ea ar dispune altfel
sau natura actului nu i8ar permite acest lucru'4
/. )lineatul ./0 se propune a fi
completat pentru a se arta faptul c
te"tul nu are caracter limitativ si ca prin
lege special se pot prevedea i alte
cazuri de lips sau, dup caz, de pierdere
a capacitii de e"erciiu. %n acest din
urm caz, poate fi ncadrat, de
e"emplu, ipoteza prevzut de 1egea nr.
6:8499@ privind procedura insolvenei
care reglementeaz pierderea de ctre
debitor a dreptului de administrare a
patrimoniului, fie de drept, fie n baza
+otr$rii judectorului sindic, dac este
supus procedurii reorganizrii judiciare
sau a falimentului .art. 75#7A0.
4. $t privete alineatul .40, acesta a fost
completat pentru mai mult claritate i
precizarea e"pres a faptului c, n toate
cazurile, calitatea de parte, respectiv de
titular de drepturi i obligaii nscute din
actele civile nc+eiate de reprezentanii
incapabililor revine acestora din urm,
iar nu reprezentanilor.
*. De asemenea, s#a precizat, n alineatul
.*0, c incapabilii pot face singuri i alte
acte anume prevzute de lege .cum sunt
cele legate de starea lor civil0, iar n
ultimul aliniat nou introdus, s#a
menionat n mod e"pres c
"ulitatea relati! a actelor 6uridice fcute cu
1nclcarea dispo$i%iilor pri!itoare la capacitate
Art'2@ ./0 )ctele fcute de persoana lipsit de
capacitate de e"erciiu sau cu capacitate de e"erciiu
restr$ns, altele dec$t cele prevzute la art.45 alin..*0 i
la art.4A alin..*0, precum i actele fcute de tutore fr
ncuviinarea instanei tutelare, atunci c$nd aceast
autorizare este cerut de lege, sunt lovite de nulitate
relativ, c+iar fr dovedirea unui prejudiciu.
.40 Simpla declaraie fcut de minor c este major
nu#l lipsete de aciunea n anulare sau 1n reduc%iune a
obligaiilor sale.
(' Denumirea articolului 2@ !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Sanc%iunea 1nclcrii dispo$i%iilor pri!itoare la
capacitate'4
+' Alineatul /+0 !a a!ea urmtorul cuprins)
!.40 Simpla declaraie fcut de minor c este
major nu#l lipsete de aciunea n anulare sau n
reducerea obligaiilor sale.
/.Pentru simplificarea denumirii
marginale.
4. Pentru claritate i acuratee juridic.
%n acest sens se propune nlocuirea
sintagmei !reduciunea obligaiilor cu
aceea de !reducerea obligaiilor,
deoarece termenul de reduciune are o
accepiune proprie n materie
succesoral .reduciunea liberalitilor
e"cesive0.
Inadmisi&ilitatea ac%iunii
Art'2( - 2inorul sau interzisul judectoresc nu poate
cere anularea actului sau reduc%iunea obligaiilor sale
dac prejudiciul rezult dintr#un eveniment cazual i
neateptat.
Articolul 2( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Inadmisi&ilitatea ac%iunii 1n anulare
Art' 2( - 2inorul sau interzisul judectoresc nu poate
cere anularea actului sau reducerea obligaiilor sale
dac prejudiciul rezult dintr#un eveniment cazual i
neateptat.
) se vedea e"plicaia de la art.*9 pct. 4
Rspunderea ci!il a minorului
Art'2+ - 2inorul sau interzisul judectoresc nu se poate
sustrage obligaiei e,tracontractuale de a repara
prejudiciul cauzat altuia prin culpa sa.
Articolul 2+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Rspunderea ci!il a minorului
Art' 2+ - 2inorul sau interzisul judectoresc nu se
poate sustrage o&li#a%iei de a repara, 1n condi%iile .i
limitele pre!$ute de le#e- prejudiciul cauzat altuia
prin culpa sa.
Pentru corelare cu regulile din materia
rspunderii civile e"tracontractuale, din
materia izvoarelor obligaiilor.
"ulitatea pentru incapacitate
Art'22 - ./0 el lipsit de capacitate de e"erciiu sau cu
capacitate de e"erciiu restr$ns poate invoca singur, n
aprare, nulitatea actului pentru incapacitatea sa rezultat
din minoritate sau din punerea sub interdicie
judectoreasc.
.40 Persoanele capabile de a contracta nu pot opune
minorului sau inter$isului 6udectoresc incapacitatea
acestora.
Articolul 22 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Re#imul nulit%ii
Art' 22 - ./0 el lipsit de capacitate de e"erciiu sau cu
capacitate de e"erciiu restr$ns poate invoca .i singur,
n aprare, nulitatea actului pentru incapacitatea sa
rezultat din minoritate ori din punerea sub interdicie
judectoreasc.
.40 Persoanele capabile de a contracta nu pot
opune minorului sau celui pus su& interdic%ie
6udectoreasc incapacitatea acestuia.
/20 Ac%iunea 1n anulare poate fi e,ercitat de
repre$entantul le#al- de minorul care a 1mplinit (7
ani- precum .i de ocrotitorul le#al sau- dup ca$- de
ctre instan%a tutelar atunci c;nd minorul a
1nc9eiat un act fr 1ncu!iin%area acestora'
/. Denumirea iniial a articolului nu
reflect coninutul acestuia, impun$ndu#
se reformularea ei.
4. 2odificrile au fost operate pentru
claritatea te"tului.
*. )lineatul .*0 rezolv o controvers n
ce privete calitatea de a introduce
aciunea n anulare atunci c$nd minorul
cu capacitate restr$ns, titularul aciunii
n anulare, refuz s acioneze, caz n
care trebuie recunoscut acest drept i
ocrotitorului su legal, inclusiv instanei
tutelare, deoarece acestea trebuiau s
ncuviineze actele minorului, acte
anulabile pentru acest motiv.
Limitele o&li#a%iei de restituire
Art'27 - Persoana lipsit de capacitate de e"erciiu sau
cu capacitate de e"erciiu restr$ns nu este obligat la
restituire, dec$t n limita folosului realizat.
Articolul 27 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Limitele o&li#a%iei de restituire
Art' 27 - Persoana lipsit de capacitate de e"erciiu sau
cu capacitate de e"erciiu restr$ns nu este obligat la
restituire, dec$t n limita folosului realizat. Dispo$i%iile
art' (+<@
(
.i urmtoarele pri!itoare la restituirea
presta%iilor rm;n aplica&ile'4
Pentru corelarea cu regulile aplicabile n
materia restituirii prestaiilor, =itlul C,
al rii C, nou introduse .art. /459
/
urm.0.
Confirmarea actelor lo!ite de nulitate relati!
Art'25 - 2inorul devenit major poate confirma actul
fcut singur n timpul minoritii, atunci c$nd el trebuia
s fie reprezentat sau asistat. Dup descrcarea tutorelui,
el poate, de asemenea, s confirme actul fcut de tutorele
su fr respectarea tuturor formalitilor cerute pentru
nc+eierea lui valabil.
Articolul 25 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Confirmarea nulit%ii
Art' 25 - 2inorul devenit major poate confirma actul
fcut singur n timpul minoritii, atunci c$nd el trebuia
s fie reprezentat sau asistat. Dup descrcarea
tutorelui, el poate, de asemenea, s confirme actul fcut
de tutorele su fr respectarea tuturor formalitilor
cerute pentru nc+eierea lui valabil. 3n timpul
minorit%ii confirmarea actului anula&il se poate
face numai 1n condi%iile art' ><< .i ><<
(
'4
/. 2odificarea a fost operat pentru
simplificarea denumirii marginale.
4. Pentru corelarea cu art. A55 i, de
asemenea, cu art. A55
/
.nou introdus0,
care enumer condiiile de valabilitate a
actului confirmativ.
Sec%iunea a 28a
Declararea 6udectoreasc a mor%ii
Condi%ii de declarare) 8 #enerale
Art'2: - ./0 %n cazul n care o persoan este disprut i
e"ist indicii c a ncetat din via, ea poate fi declarat
moart prin +otr$re judectoreasc, la cererea oricrei
persoane interesate, dac au trecut cel puin patru ani de
la data primirii ultimelor tiri din care rezult c era n
via.
.40 Dac data primirii ultimelor tiri despre cel
disprut nu se poate stabili, termenul prevzut n alin../0
se socotete de la sf$ritul lunii n care s#au primit
ultimele tiri, iar n cazul n care nu se poate stabili nici
luna, de la sf$ritul anului calendaristic.
Articolul 2: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ca$ul #eneral
Art' 2: - ./0 %n cazul n care o persoan este disprut
i e"ist indicii c a ncetat din via, aceasta poate fi
declarat moart prin +otr$re judectoreasc, la
cererea oricrei persoane interesate, dac au trecut cel
puin patru ani de la data primirii ultimelor tiri din
care rezult c era n via.
.40 Dac data primirii ultimelor tiri despre cel
disprut nu se poate stabili cu e,actitate- termenul
prevzut n alin. ./0 se socotete de la sf$ritul lunii n
care s#au primit ultimele tiri, iar n cazul n care nu se
poate stabili nici luna, de la sf$ritul anului
calendaristic.
/. 2odificarea denumirii marginale a
fost operat pentru acuratee i
sublinierea caracterului general, de drept
comun, al cazului prevzut de art. *@.
4. )lineatul ./0 a fost modificat pentru
acuratee terminologic, iar alineatul .40
a fost completat pentru a se preciza
incidena dispoziiilor acestui te"t,
respectiv condiionarea aplicrii sale
numai n cazul n care nu se poate
stabili cu e"actitate data primirii
ultimelor tiri de la cel disprut.
8 1 n 1mpre6urri speciale
Art'2< - ./0 el disprut n mprejurri deosebite, cum
sunt inundaiile, cutremurul, catastrofa de cale ferat ori
aerian, naufragiul, n cursul unor fapte de rzboi sau
ntr#o alt mprejurare asemntoare, ce ndreptete a se
presupune decesul, poate fi declarat mort, dac au trecut
cel puin ase luni de la data mprejurrii n care a avut
loc dispariia.
.40 Dac ziua n care a intervenit mprejurarea c$nd
a avut loc dispariia nu poate fi stabilit, sunt aplicabile,
n mod corespunztor, dispoziiile art.*@ alin..40.
(' Denumirea articolului 2< !a a!ea urmtorul
cuprins) *Ca$uri speciale4'
+' La articolul 2<- dup alineatul /+0 se introduce un
alineat nou- alineatul /20- cu urmtorul cuprins)
*/20 Atunci c;nd 1ncetarea din !ia% este
si#ur- de.i cada!rul nu poate fi #sit sau
identificat- moartea poate fi declarat prin 9otr;re
6udectoreasc fr a se a.tepta 1mplinirea !reunui
termen de la dispari%ie'4
/. 2odificarea denumirii marginale a
fost operat pentru sublinierea
caracterului special al cazurilor de
declarare judectoreasc a morii
prevzute de acest articol.
4. Pentru considerente de mai bun
te+nic legislativ se propune
completarea art.*5 cu un alineat nou,
prin reamplasarea art.*6 din Proiect,
astfel nc$t toate cazurile speciale n care
se presupune decesul unei persoane s se
regseasc n acelai loc.
8 1n ca$ul mor%ii si#ure
Art'2= Dac 1ncetarea din !ia% este si#ur- de.i
cada!rul nu poate fi #sit sau identificat- moartea
poate fi declarat prin 9otr;re 6udectoreasc fr a
se a.tepta 1mplinirea !reunui termen de la dispari%ie'
Articolul 2= se elimin' ) se vedea e"plicaia de la art.*5.
Procedura de declarare a mor%ii
Art'2> - Fudecarea cererii de declarare a morii se face
potrivit dispoziiilor odului de procedur civil.
Articolul 2> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Procedura de declarare a mor%ii
Art' 2> - Solu%ionarea cererii de declarare a morii se
face potrivit dispoziiilor odului de procedur civil.
Pentru acuratee.
Data pre$umat a mor%ii celui disprut
Art'7@ - ./0 el declarat mort este socotit c a ncetat
din via la data pe care +otr$rea rmas ire!oca&il a
stabilit#o ca fiind aceea a morii. Dac +otr$rea nu arat
i ora morii, se socotete c cel declarat mort a ncetat
din via n ultima or a zilei stabilite ca fiind aceea a
morii.
.40 %n lipsa unor indicii ndestultoare, se va
stabili c cel declarat mort a ncetat din via n ultima
or a celei din urm zile a termenului prevzut de art. *@
sau art. *5, dup caz.
.*0 ,nstana judectoreasc poate rectifica data
morii stabilit potrivit dispoziiilor alin../0 i .40, dac se
dovedete c nu era posibil ca cel declarat mort s fi
murit la acea dat.
Alineatele /(0 .i /20 ale articolului 7@ !or a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 el declarat mort este socotit c a ncetat din
via la data pe care +otr$rea rmas definiti! a
stabilit#o ca fiind aceea a morii. Dac +otr$rea nu
arat i ora morii, se socotete c cel declarat mort a
ncetat din via n ultima or a zilei stabilite ca fiind
aceea a morii.
.G0
!.*0 ,nstana judectoreasc poate rectifica data
morii stabilit potrivit dispoziiilor alin. ./0 i .40, dac
se dovedete c nu era posibil ca acela declarat mort s
fi decedat la acea dat. 3n acest ca$- cel declarat mort
se socote.te c a 1ncetat din !ia% la data sta&ilit
prin 9otr;rea de rectificare'4
/. Pentru corelarea cu dispoziiile
)nteproiectului odului de procedur
civil care au suprimat categoria
+otr$rilor judectoreti irevocabile!
nlocuit cu aceea a +otr$rilor
definitive.
4. =eza a doua a alin..*0 precizeaz n
mod e"pres efectele directe ale +otr$rii
de rectificare.
Pre$um%ia de !ia% a celui disprut
Art'7( - el disprut este socotit a fi n via, dac nu a
intervenit o +otr$re declarativ de moarte rmas
ire!oca&il.
Articolul 7( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Pre$um%ia de !ia% a celui disprut
Art' 7( - el disprut este socotit a fi n via, dac nu
a intervenit o +otr$re declarativ de moarte rmas
definiti!.
Pentru corelare cu noile dispoziii legale
privitoare la +otr$rile judectoreti
definitive prevzute de proiectul noului
od de procedur civil, unde a fost
eliminat categoria +otr$rilor
irevocabile i nlocuit cu aceea a
+otr$rilor definitive.
Anularea 9otr;rii de declarare a mor%ii
Art'7+ - ./0 Dac cel declarat mort este n via se poate
cere, oric$nd, anularea +otr$rii prin care s#a declarat
moartea.
.40 el care a fost declarat mort poate cere, dup
anularea +otr$rii declarative de moarte, napoierea
bunurilor sale n natur, iar dac aceasta nu este cu
putin, restituirea lor prin ec+ivalent. u toate acestea,
dob$nditorul cu titlu oneros nu este obligat s le
napoieze dec$t dac, sub rezerva dispoziiilor n materie
de carte funciar, se va face dovada c la data dob$ndirii
tia ori trebuia s tie c persoana declarat moart este
n via.
.*0 Hotr$rea !a fi oric$nd anulat i n cazul n
care se nfieaz certificatul de deces al celui declarat
mort.
Alineatul /20 al articolului 7+ !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.*0 Hotr$rea poate fi oric$nd anulat i n
cazul n care se nfieaz certificatul de deces al celui
declarat mort.
Pentru acuratee juridic.
Plata fcut mo.tenitorilor aparen%i
Art'72 - Plata fcut motenitorilor sau legatarilor cu
titlu particular ai unei persoane care reapare ulterior
+otr$rii declarative de moarte este valabil i liberatorie,
dac a fost fcut nainte de radierea din registrul de stare
civil a meniunii privitoare la deces.
Articolul 72 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Plata fcut mo.tenitorilor aparen%i
Art' 72 - Plata fcut motenitorilor le#ali sau
legatarilor unei persoane care reapare ulterior +otr$rii
declarative de moarte este valabil i liberatorie, dac a
fost fcut nainte de radierea din registrul de stare
civil a meniunii privitoare la deces.
Pentru acuratee juridic i corelarea cu
dispoziiile rii ,C Despre motenire
i liberaliti!.
Drepturile mo.tenitorului aparent
Art'77 - 2otenitorul aparent care afl de e"istena
persoanei declarate decedat prin +otr$re judectoreasc
pstreaz posesiunea bunurilor i dob$ndete fructele
sau veniturile acestor bunuri, c$t timp cel reaprut nu
solicit restituirea lor.
Articolul 77 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Drepturile mo.tenitorului aparent
Art' 77 - 2otenitorul aparent care afl c persoana
care a fost declarat decedat prin 9otr;re
6udectoreasc este 1n !ia% pstreaz posesia
bunurilor i dob$ndete fructele acestora, c$t timp cel
reaprut nu solicit restituirea lor.
Pentru corelarea cu normele actuale de
ortografie potrivit crora !posesiunea
este folosit numai pentru a determina
teritoriul sau domeniul teritorial, n timp
ce faptul de a stp$ni sub nume de
proprietar este desemnat sub numele de
!posesie.
%n plus, n artea ,,, !Despre bunuri a
fost introdus noiunea de !fructe civile
.art. 7470, impun$ndu#se i aceast
corelare terminologic prin eliminarea
din cuprinsul art.77 a referirii la
!venituri.
CAPITOLUL II
(' Despre respectul fiin%ei umane .i al drepturilor ei
inerente
Denumirea Capitolului II !a a!ea urmtorul
cuprins)
*CAPITOLUL II
Respectul fiin%ei umane .i al drepturilor ei inerente4
Denumirea apitolului ,, a fost
modificat pentru uniformizarea
denumirii subdiviziunilor codului care
nu vor mai cuprinde particula !despre.
3n cadrul Capitolului II se introduce o sec%iune
nou- Sec%iunea (- cu urmtoarea denumire)
*Sec%iunea (
Dispo$i%ii comune4
Se impune completarea apitolului ,,
prin reglementarea i a drepturilor
inerente ale fiinei umane, aa#numitele
drepturi ale personalitii, care sunt
consacrate n acte i documente
internaionale .a se vedea, n special,
onvenia de la (oma pentru aprarea
drepturilor i libertilor fundamentale,
precum i onvenia de la 3viedo
privind drepturile omului i
biomedicina0, fiind apoi reglementate,
fie mai amplu, fie la nivel de principiu,
n odurile civile, ca drepturi i liberti
civile fundamentale, prevz$ndu#se i
mijloacele de reparaie a nclcrilor
aduse acestora, cu scopul de a se asigura
cunoaterea facil i de ctre toate
persoanele fizice a acestora.
) se vedea, spre e"emplu<
# art./9 i urm.B;
# art.A#//, art. /@ -/@#A >;
# art./9 ,.
Dreptul la !ia% .i alte drepturi
Art'75 3rice persoan are dreptul la via, la sntate,
la integritate fizic i psi+ic, la onoare i reputaie, la
respectul vieii sale familiale i private.
Articolul 75 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Drepturile personalit%ii
Art' 75 - /(0 3rice persoan are dreptul la via, la
sntate, la integritate fizic i psi+ic, la onoare i
reputaie, precum .i la respectul !ie%ii sale pri!ate'
/+0 Aceste drepturi sunt incesi&ile'4
%ntruc$t viata privat este genul pro"im,
pe c$nd celelalte noiuni - viaa intim,
viaa familial, personal .individual0,
religioas etc. - sunt diferene specifice,
fiind n realitate aspecte ale vieii private
sau particulare este necesar
ntrebuinarea noiunii generice - !viaa
privat
)lineatul .40 este introdus n vederea
reglementrii unei trsturi caracteristice
de principiu n aceast materie.
Atri&utele de identificare
Art'7: - De asemenea, orice persoan are dreptul la
nume, la domiciliu, la reedin, precum i la o anumit
stare civil.
Articolul 7: !a a!ea urmtorul cuprins)
* Atri&utele de identificare
Art' 7: - De asemenea, orice persoan are dreptul la
nume, la domiciliu, la reedin, precum i la o
anumit stare civil, do&;ndite 1n condi%iile le#ii.
Pentru acuratee juridic i n vederea
corelrii cu legislaia special care
prevede regimul juridic al acestor
drepturi .a se vedea, n principal< 1egea
nr.//A8/AA@ cu privire la actele de stare
civil; 3.&.E. nr.A58499: privind
evidena, domiciliul, reedina i actele
de identitate ale cetenilor rom$ni0.
Dreptul de a dispune de sine 1nsu.i
Art'7<

- Persoana fizic are dreptul s dispun de ea
nsi, dac nu ncalc drepturile i libertile altora,
ordinea public sau bunele moravuri.
Articolul 7: !a a!ea urmtorul cuprins)
* Dreptul de a dispune de sine 1nsu.i
Art' 7<

- Persoana fizic are dreptul s dispun de sine
nsi, dac nu ncalc drepturile i libertile altora,
ordinea public sau bunele moravuri.
%n vederea stabilirii concordanei dintre
denumirea articolului i coninutul
acestuia.
"u e,ist
3n cadrul Capitolului II- se introduce o sec%iune
nou- Sec%iunea a +8a- cu urmtoarea denumire)
*Sec%iunea a +8a
Drepturile la !ia%- la sntate .i la inte#ritate ale
persoanei fi$ice4
Seciune nou introdus, pentru a
completa n odul civil tabloul
drepturilor inerente fiinei umane.
Respectul datorat
Art'7=' # Persoanei decedate i se datoreaz respect cu
privire la memoria sa, precum si cu privire la corpul sau.
Articolul 7= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Barantarea drepturilor inerente fiin%ei umane
Art' 7= /(0 Via%a- sntatea .i inte#ritatea fi$ic .i
psi9ic a oricrei persoane sunt #arantate .i ocrotite
1n mod e#al de le#e'
/+0 Interesul .i &inele fiin%ei umane tre&uie s
prime$e asupra interesului unic al societ%ii sau al
.tiin%ei'4
a valori absolute, viaa, sntatea i
integritatea fizic i psi+ic a fiinei
umane trebuie ocrotite n mod egal, iar
interesul i binele fiinei umane trebuie
s primeze n faa intereselor societii
ori tiinei.
u privire la art. 76 alin. .40, a se vedea,
n acelai sens<
# art. 4 din onvenia european pentru
protecia drepturilor omului i a
demnitii fiinei umane fa de
aplicaiile biologiei i medicinei,
onvenia privind drepturile omului i
biomedicina, semnat la 3viedo la 7
aprilie /AA5, i
# art. / din Protocolul adiional la
onvenia european pentru protecia
drepturilor omului i a demnitii fiinei
umane fa de aplicaiile biologiei i
medicinei, referitor la interzicerea
clonrii fiinelor umane, semnat la Paris
la /4 ianuarie /AA6, ratificat de
(om$nia prin 1egea nr./58499/,
publicat n 2onitorul 3ficial al
(om$niei, Partea ,, nr./9* din 46
februarie 499/ .n continuare
!onvenia 3viedo0.
Respectar ea !oin%ei persoanei decedate
Art'7>' # ./0 3rice persoana poate determina felul
propriilor funeralii i poate dispune cu privire la corpul su
dup moarte. ,n cazul celor lipsii de capacitate de e"erciiu
sau al celor cu capacitate de e"erciiu restr$nsa este
necesar i consimm$ntul scris al prinilor sau, dup caz,
al tutorelui.
.40 %n lipsa dorinei e"prese a persoanei decedate,
va fi respectat, n ordine, voina soului, prinilor,
descendenilor, rudelor n linie colateral p$n la gradul al
patrulea, inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu
universal, iar n lipsa acestora va +otr primria n a crei
raz teritorial a avut loc decesul.
Articolul 7> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Inter$icerea practicii eu#enice
Art' 7> /(0 "imeni nu poate aduce atin#ere speciei
umane'
/+0 Este inter$is orice practic eu#enic prin
se care tinde la or#ani$area selec%iei persoanelor'4
,nterzicerea practicilor eugenice este o
garanie a unicitii i demnitii fiinei
umane.
) se vedea, n acelai sens<
# art. // din onvenia 3viedo;
# art. /@#7 > .introdus prin 1egea nr.
4997#699 din @ august 49970.
Prele!area de %esuturi .i or#ane umane
Art'5@' - Prelevarea de esuturi i organe umane, n scop
medical sau tiinific, de la persoanele decedate se
efectueaz numai n condiiile prevzute de lege.
Articolul 5@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Inter!en%iile asupra caracterelor #enetice
Art' 5@ /(0 Sunt inter$ise orice inter!en%ii
medicale asupra caracterelor #enetice a!;nd drept
scop modificarea descenden%ei persoanei- cu
e,cep%ia celor care pri!esc pre!enirea .i
tratamentul maladiilor #enetice'
/+0 Este inter$is orice inter!en%ie a!;nd drept
scop crearea unei fiin%e umane #enetic identice unei
alte fiin%e umane !ii sau moarte- precum .i crearea
de em&rioni umani 1n scopuri de cercetare'
/20 Utili$area te9nicilor de procrea%ie asistat
medical nu este admis pentru ale#erea se,ului
!iitorului copil dec;t 1n scopul e!itrii unei &oli
ereditare #ra!e le#ate de se,ul acestuia'4
)rt. :9 dezvolt prevederile de principiu
din art. 7A, fiind permise doar
interveniile medicale care privesc
prevenirea i tratamentul maladiilor
genetice.
) se vedea i<
# art. /*, /7 i /6 onvenia 3viedo;
# art. / al Protocolului adiional la
onvenia 3viedo;
# art. /@#7 alin.* i 7 > .introdus prin
1egea nr.4997#699 din @ august 49970.
"u e,ist
Dup articolul 5@- se introduc += de articole noi- art'
5@
(
art' 5@
+=
- care !or a!ea urmtorul cuprins)
* In!iola&ilitatea corpului uma n
Art' 5@
(
/(0 Corpul uman este in!iola&il' Orice
persoan are dreptul la inte#ritatea sa fi$ic .i
psi9ic
/+0 "u se poate aduce atin#ere inte#rit%ii
corpului fiin%ei umane- dec;t 1n ca$ de necesitate
terapeutic .i numai 1n acest scop'
Dreptul la integritate fizic i psi+ic
presupune inviolabilitatea corpului
uman. ) se vedea, n acelai sens<
# art./9 B ()oute personne est
inviolable et a droit * sont int+grit+!0.
# art. /@#7 alin. / >. .,ul ne peut
porter atteinte * l-int+grit+ de l-esp.ce
$umaine!0
"u e,ist E,amenul caracteristicilor #enetice
Art' 5@
+
/(0 E,amenul caracteristicilor #enetice ale
unei persoane nu poate fi 1ntreprins dec;t 1n scopuri
medicale sau de cercetare .tiin%ific- efectuate 1n
condi%iile le#ii'
/+0 Identificarea unei persoane pe &a$a
amprentelor sale #enetice nu poate fi efectuat
dec;t 1n cadrul unei proceduri 6udiciare ci!ile sau
penale- dup ca$- sau 1n scopuri medicale ori de
cercetare .tiin%ific- efectuate 1n condi%iile le#ii'
)rticolul :9
4
reglementeaz condiiile
de efectuare a operaiunilor de
e"aminare a caracteristicilor genetice i
a posibilitilor de identificare a unei
persoane pe baza acestora. ) se vedea,
n mod asemntor art./@#/9 - art./@#/*
>.
"u e,ist
Inter$icerea unor acte patrimoniale
Art' 5@
2
Orice acte care au ca o&iect conferirea
unei !alori patrimoniale corpului uman-
elementelor sau produselor sale sunt lo!ite de
nulitate a&solut- cu e,cep%ia ca$urilor e,pres
pre!$ute de le#e'
)rticolul :9
*
prevede sanciunea pentru
actele juridice cu titlu oneros av$nd ca
obiect corpul uman sau elemente ale
acestuia, care sunt interzise, pentru
obiect ilicit, contrar bunelor moravuri.
) se vedea<
# art. /77 lit. e0 din 1egea nr.A:8499@
privind reforma n domeniul sntii
.!Donarea i transplantul de organe,
esuturi i celule de origine uman nu
pot face obiectul unor acte i fapte
/uridice, n scopul obinerii unui folos
material sau de alt natur0;
# art. 4: B .!1IaliJnation Kue fait une
personne dIune partie ou de produits de
son corps doit etre gratuite; elle ne peut
etre rJpJtJe si elle prJsente une risKue
pour santJ0;
# art. /@#: > .!0es conventions a1ant
pour effet de conf+rer une valeur
patrimoniale au corps $umain, * ses
+l+ments ou * ses produits sont nulles0;
#art. 44 onvenia 3viedo.
"u e,ist
Inter!en%iile asupra unei persoane ma6ore' Condi%ii
Art' 5@
7
/(0 "icio persoan nu poate fi supus
e,perien%elor- testelor- prele!rilor- tratamentelor
sau altor inter!en%ii 1n scop terapeutic sau 1n scop
de cercetare .tiin%ific- dec;t dup ce aceasta .i8a
dat consim%m;ntul 1n scris- 1n mod li&er .i 1n
cuno.tin% de cau$- .i numai dac nu i se aduce
atin#ere !ie%ii sau inte#rit%ii sale fi$ice .i psi9ice'
/+0 Persoana 1n cau$ tre&uie s fie 1n
preala&il .i 1n mod corespun$tor informat cu
pri!ire la scopul- natura- consecin%ele .i riscurile
inter!en%iei medicale'
/20 P;n 1n momentul inter!en%iei
medicale consim%m;ntul poate fi re!ocat oric;nd-
c9iar .i !er&al- dac- dup 1mpre6urri- re!ocarea
scris nu era cu putin%'
/70 Cel care a suferit daune ne6ustificate 1n
urma unei inter!en%ii are dreptul la o repara%ie
ec9ita&il care s compense$e pierderile sau
constr;n#erile fi$ice .i psi9ice suferite' Indemni$a%ia
se sta&ile.te de comun acord- iar 1n lips- de ctre
instan%a 6udectoreasc'
'fectuarea oricror intervenii medicale
nu se poate face dec$t cu acordul e"pres,
scris i prealabil al persoanei n cauz.
)ceasta trebuie informat n prealabil
asupra tuturor consecinelor interveniei
ce urmeaz a fi fcut. ) se vedea<
# art. /9 alin. .40, art. // B;
# art. /77 lit. a0#d0 din 1egea nr.A:8499@
.!consimm$nt informat, scris, liber,
prealabil i e"pres0;
# art. 47 B (0e consentement au
soins #ui ne sont re#uis par l-+tat de
sant+, * l-ali+nation d-une partie du
corps ou * une ep+rimentation doit 2tre
donn+ par +crit. "l peut tou/ours 2tre
r+vo#u+, m2me verbalement!0;
# art. : onvenia 3viedo .revocarea
consimm$ntului n orice moment0;
# art. 47 onvenia 3viedo .dreptul la
reparaie ec+itabil acordat conform
condiiilor i procedurilor prevzute de
lege0.
"u e,ist
Consim%m;ntul e,primat anterior inter!en%iei
medicale
Art' 5@
5
3n ca$urile e,cep%ionale- c;nd persoana 1n
cau$ nu8.i poate da consim%m;ntul la efectuarea
unei inter!en%ii terapeutice- poate fi luat 1n
considerare- dup 1mpre6urri- !oin%a anterior
e,primat de ctre aceasta'
%n cazuri e"cepionale se poate ine
seama i de consimm$ntul e"primat
anterior.
) se vedea, n acest sens, art. A
onvenia 3viedo.
"u e,ist
Inter!en%ia medical fcut 1n stare
de necesitate
Art' 5@
:
/(0 3n ca$ul 1n care este
amenin%at #ra! !ia%a- sntatea sau inte#ritatea
unei persoane aflate 1n imposi&ilitate de a8.i
e,prima consim%m;ntul 1n timp util- aceasta poate
fi supus unor tratamente sau inter!en%ii 1n scop
terapeutic- cu condi%ia ca ele s fie efectuate 1n
&eneficiul su direct'
/+0 Cu toate acestea- este inter$is folosirea de
tratamente- inter!en%ii sau te9nici neomolo#ate sau
ale cror consecin%e ar fi intolera&ile pentru
persoana 1n cau$- dup ca$'
onsimm$ntul nu este cerut dec$t n
cazul unei stri de necesitate, c$nd viaa,
sntatea sau integritatea persoanei este
grav ameninat. %n aceste cazuri, sunt
interzise folosirea de tratamente sau
te+nici neomologate.
) se vedea<
# art.5, A onvenia 3viedo;
# art./* B.
"u e,ist
Inter!en%iile 1n scop terapeutic asupra unui minor
Art' 5@
<
/(0 Inter!en%iile 1n scop terapeutic asupra
minorului care nu a 1mplinit !;rsta de (7 ani sau
asupra unei persoane lipsite de discernm;nt din
cau$a unui 9andicap- unei tul&urri mintale #ra!e
sau dintr8un alt moti! similar se pot efectua numai
cu consim%m;ntul repre$entantului- al
ocrotitorului le#al sau- dup ca$- al mandatarului
ori curatorului- precum .i cu 1ncu!iin%area instan%ei
tutelare dac inter!en%iile respecti!e pre$int un
risc serios pentru sntatea persoanei ori dac ar
putea a!ea efecte #ra!e .i ire!ersi&ile' Dispo$i%iile
art' 5@
<
alin' /+0 .i /20 se aplic 1n mod
corespun$tor'
/+0 inorul care a 1mplinit !;rsta de (7 ani
poate consim%i sin#ur la efectuarea inter!en%iilor 1n
scop terapeutic' Cu toate acestea- este necesar .i
consim%m;ntul prin%ilor sau- dup ca$- al
ocrotitorului le#al- precum .i 1ncu!iin%area instan%ei
tutelare dac inter!en%ia 1n scop terapeutic pre$int
un risc serios pentru sntatea minorului ori dac
ar putea a!ea efecte #ra!e .i ire!ersi&ile'
/20 Dac minorul care a 1mplinit !;rsta de (7
ani refu$ s8.i dea consim%m;ntul- inter!en%iile
nu se pot face dec;t cu 1ncu!iin%area preala&il a
instan%ei tutelare- 1n condi%iile art' 5@
((
- cu e,cep%ia
ca$urilor ur#ente 1n care !ia%a sau inte#ritatea
fi$ic a minorului este #ra! amenin%at- situa%ie 1n
care consim%m;ntul prin%ilor sau- dup ca$- al
ocrotitorului le#al este suficient'
%n cazul minorilor sub /7 ani
consimm$ntul acestora va fi dat de
reprezentanii lor legali, cu ncuviinarea
instanei tutelare pentru interveniile
care implic un risc serios pentru
sntatea minorilor. %n aceste din urm
cazuri, dac minorul are /7 ani, este
necesar i ncuviinarea ocrotitorului
legal i a instanei tutelare.
De la aceste reguli, alin..*0 derog
numai parial, n cazurile e"cepionale
c$nd viaa sau integritatea fizic a
minorului sunt grav ameninate.
) se vedea i<
# art. @, 5 onvenia 3viedo;
# art. /@, /5 i /6 B.
"u e,ist
Inter!en%iile 1n scop de cercetare .tiin%ific asupra
unui minor
Art' 5@
=
/(0 Inter!en%iile 1n scop de cercetare
.tiin%ific asupra unui minor sau asupra unei
persoane lipsite de discernm;nt din cau$a unui
9andicap- unei tul&urri mintale #ra!e sau dintr8un
alt moti! se pot efectua- 1n condi%iile le#ii- numai cu
consim%m;ntul repre$entantului- al ocrotitorului
su le#al sau- dup ca$- al mandatarului ori
curatorului' Dispo$i%iile art'5@
7
alin'/+0 .i /20 se
aplic 1n mod corespun$tor'
/+0 Refu$ul minorului sau al persoanei lipsite
de discernm;nt 1mpiedic efectuarea acestor
opera%ii'
)rticolul :9
6
se refer la regimul
interveniilor n scop de cercetare
tiinific asupra unui minor. ,n acest
caz, dispoziiile art. :9
5
alin. .40 i .*0 se
aplic n mod corespunztor. u toate
acestea refuzul minorului este decisiv. )
se vedea<
# art./5 onvenia 3viedo;
# art.4/ B.
"u e,ist
Condi%iile #enerale ale inter!en%iilor 1n scop de
cercetare .tiin%ific
Art' 5@
>
Inter!en%iile 1n scop de cercetare
.tiin%ific pot fi efectuate numai dac nu e,ist o
alt metod cu efecte compara&ile- dac riscurile
pentru persoana 1n cau$ nu sunt dispropor%ionate
1n raport cu a!anta6ele posi&ile ale cercetrii .i dac
inter!en%ia este accepta&il din punct de !edere
.tiin%ific .i al eticii medicale'
) se vedea, n acest sens, art./: i /A
onvenia 3viedo.
"u e,ist
Condi%iile inter!en%iilor 1n scop de cercetare
.tiin%ific asupra unui mi nor
Art' 5@
(@
Inter!en%iile 1n scop de cercetare
.tiin%ific asupra unui minor sau asupra unei
persoane lipsite de discernm;nt din cau$a unui
9andicap mintal- unei tul&urri mintale #ra!e sau
dintr8un alt moti! similar- se pot efectua numai
dac- pe l;n# condi%iile pre!$ute la art' 5@
>
re$ultatele pre!i$i&ile sunt de natur fie s aduc un
&eneficiu real .i direct snt%ii sale- fie s
contri&uie 1n mod semnificati! .i cu un risc minim
pentru persoana 1n cau$- la de$!oltarea .tiin%ei
medicale'
) se vedea, n mod similar<
# art./5 onvenia 3viedo;
# art.4/ B.
"u e,ist
"ecesitatea autori$rii instan%ei 6udectore.ti
Art' 5@
((
/(0 Instan%a tutelar !a putea 1ncu!iin%a-
la cererea persoanei interesate- efectuarea
opera%iilor 1n scop terapeutic sau de cercetare
.tiin%ific- dac persoanele al cror consim%m;nt
este cerut de le#e sunt 1n imposi&ilitate de a8.i
e,prima !oin%a sau refu$ 1n mod ne6ustificat s8.i
dea acordul'
/+0 Instan%a !a administra orice pro& admis
de le#e .i !a putea asculta mem&ri ai familiei- rude-
afini sau alte persoane- %in;nd seama de rela%iile
personale .i interesul pe care 1l manifest fa% de cel
1n cau$'
>iind vorba despre ocrotirea unor valori
absolute, implicarea organelor judiciare
este necesar at$t n cazul efecturii
operaiilor n scop terapeutic, c$t i
pentru interveniile n scop de cercetare
tiinific, care trebuie s verifice
condiiile prevzute de lege. ) se vedea
i art./@ B.
"u e,ist
Prele!area .i transplantul de or#ane- %esuturi .i
celule umane de la persoanele 1n !ia%
Art' 5@
(+


/(0 Prele!area .i transplantul de or#ane-
%esuturi .i celule de ori#ine uman de la donatori 1n
!ia% se face numai 1n ca$urile .i condi%iile
pre!$ute de le#e'
/+0 Se inter$ice prele!area de or#ane- %esuturi
.i celule de ori#ine uman de la minori- precum .i
de la persoanele aflate 1n !ia%- lipsite de
discernm;nt din cau$a unui 9andicap mintal- unei
tul&urri mintale #ra!e sau dintr8un alt moti!
similar- 1n afara ca$urilor e,pres pre!$ute de le#e'
=e"t de principiu care va fi dezvoltate n
legea special. ) se vedea, n acest scop,
=itlul C, din 1egea nr. A:8499@ intitulat
!'fectuarea prelevrii i transplantului
de organe, esuturi i celule de origine
uman n scop terapeutic .art./7/#/@70
care cuprinde regimul legal al acestor
operaiuni.
"u e,ist
Sesi$area instan%ei 6udectore.ti
Art' 5@
(2
La cererea persoanei interesate- instan%a
poate lua toate msurile necesare pentru a
1mpiedica sau a face s 1ncete$e orice atin#ere ilicit
adus inte#rit%ii corpului uman- precum .i pentru
a dispune repararea- 1n condi%iile pre!$ute art'
(>28(>5- a daunelor materiale .i morale suferite'
=e"t de principiu instituit n materia
garantrii respectrii dreptul la viat i la
integritate n vederea asigurrii realizrii
lor efective, prevz$ndu#se competena
material a instanei judectoreti pentru
tranarea oricrui litigiu legat de
protecia dreptului la via i la
integritate ale oricrei persoane fizice.
"u e,ist
3n cadrul Capitolului II- se introduce o sec%iune
nou- Sec%iunea a 28a- cu urmtoarea denumire)
*Sec%iunea a 28a
Respectul !ie%ii pri!ate .i al demnit%ii persoanei
umane C
%n ceea ce privete denumirea Seciunii a
*#a, precizm c, ntruc$t viata privat
este genul pro"im, pe c$nd celelalte
noiuni - viaa intim, viaa familial,
personal .individual0, religioas etc. -
sunt diferene specifice, fiind n realitate
aspecte ale vieii private sau particulare
este necesar ntrebuinarea noiunii
generice - !viaa privat
"u e,ist
Dreptul la !ia%a pri!at
Art' 5@
(7
/(0 Orice persoan are dreptul la
respectul !ie%ii sale pri!ate'
/+0 "imeni nu poate fi supus !reunor imi,tiuni
1n !ia%a intim- personal sau de familie- nici 1n
domiciliul sau coresponden%a sa- fr s e,iste
consim%m;ntul su ori fr ca le#ea s permit
acest lucru'
/. %n ceea ce privete denumirea
marginal a art.:9
/7
, a se vedea
e"plicaia de la Seciunea a *#a.
4. ) se compara<
# art.6 intitulat !Dreptul la respectarea
vieii private i de familie din
onvenia pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale,
ratificat de (om$nia prin 1egea
nr.*98/AA7, publicat n 2onitorul
3ficial al (om$niei, Partea ,, nr./*: din
*/ mai /AA7, cu modificrile i
completrile ulterioare;
# art.*: B. .!)oute personne a droit
au respect de sa r+putation et de sa vie
priv+e. ,ulle atteinte ne peut 2tre port+e
* la vie priv+e d-une personne sans #ue
celle(ci 1 consente ou sans #ue la loi
l-autorise!0;
# art.A alin../0 > .C$acun a droit au
respect de sa vie priv+e!0.
"u e,ist Dreptul la demnitate
Art' 5@
(5
/(0 Orice persoan are dreptul la
respectul demnit%ii sale'
/+0 Este inter$is orice atin#ere adus ima#inii-
onoarei .i reputa%iei unei persoane- fr
consim%m;ntul acesteia sau fr ca le#ea s
permit acest lucru'
Dreptul la demnitatea persoanei este
distinct de dreptul la viaa privat, motiv
pentru care trebuie menionat separat,
preciz$ndu#se n alin. .40 i limitele sale
juridice.
"u e,ist
Pu&licitatea !ie%ii pri!ate
Art' 5@
(:
/(0 Este inter$is utili$area- 1n mod
pu&lic- a 1nre#istrrilor ima#inii sau !ocii unei
persoane- fr acordul acesteia'
/+0 Este- de asemenea- inter$is utili$area- 1n
mod pu&lic- a coresponden%ei- manuscriselor sau
altor documente personale- precum .i a
informa%iilor din !ia%a pri!at a unei persoane- fr
acordul acesteia- dac sunt de natur s aduc
atin#ere ima#inii sau reputa%iei sale'
/20 Aac e,cep%ie de la pre!ederile alin'/(0 .i /+0
ca$urile 1n care utili$area este permis prin le#e sau
c;nd pre$int un interes pu&lic 6ustificat'
Dreptul la via privat, precum i
respectul demnitii persoanei, presupun
nainte de toate, interzicerea publicitii
vieii private sau a elementelor acesteia,
fr acordul titularului, cu e"cepia
cazurilor anume prevzute de lege.
) se vedea<
a0 art.*: alin..40 B;
b0 odul de reglementare a
coninutului audiovizual .publicat n 2.
3f. nr.**68499@0, n special cerina
prevzut n<
- art.*6 referitor la publicarea
informaiilor dac !coninutul lor
prezint un interes justificat pentru
public;
# art.79 lit.c0< coninutul informaiilor
!prezint un interes public justificat.
.Sintagma interes public /ustificat este,
n prezent, definit n Decizia
onsiliului ?aional al )udiovizualului
nr. 47@84997 privind protecia
demnitii umane i a dreptului la
propria imagine, publicat n 2onitorul
3ficial nr.@@6 din 4@ iulie 4997. )stfel,
conform art.*, &n sensul prezentei
decizii, sunt considerate a fi de interes
public /ustificat orice probleme, fapte
sau evenimente locale ori naionale, cu
semnificaie pentru viaa comunitii i
care nu ncalc drepturile i libertile
fundamentale ale omului.!'.
"u e,ist Ca$uri de atin#eri aduse !ie%ii pri!ate sau reputa%iei
unei persoane
Art' 5@
(<
Pot fi 1ndeose&i considerate ca atin#eri
aduse !ie%ii pri!ate)
a0 intrarea 1n locuin% sau luarea din aceasta a
oricrui o&iectD
&0 interceptarea fr drept a unei con!or&iri
pri!ate s!;r.ite prin orice mi6loace te9niceD
c0 captarea ori utili$area ima#inii sau a !ocii
unei persoane- dac aceasta nu se afl 1ntr8un loc
pu&licD
d0 difu$area de ima#ini ale persoanei- filmat
1n propria locuin% sau 1n orice alte locuri pri!ate-
fr acordul acesteiaD
e0 difu$area de ima#ini care pre$int
interioare ale locuin%ei pri!ate- fr acordul celui
care o ocup 1n mod le#alD
f0 %inerea !ie%ii pri!ate su& o&ser!a%ie- prin
orice mi6loace- 1n afar de ca$urile pre!$ute e,pres
de le#eD
#0 difu$area de .tiri- de$&ateri- anc9ete sau de
reporta6e scrise sau audio!i$uale pri!ind !ia%a
intim- personal sau de familie- fr acordul
persoanei 1n cau$D
90 difu$area de materiale con%in;nd ima#ini
pri!ind o persoan aflat la tratament 1n unit%ile
de asisten% medical- precum .i a datelor cu
caracter personal pri!ind starea de sntate-
pro&lemele de dia#nostic- pro#nostic- tratament-
circumstan%e 1n le#tur cu &oala .i cu alte di!erse
fapte- inclusi! re$ultatul autopsiei- fr acordul
persoanei 1n cau$- iar 1n ca$ul 1n care aceasta este
)rt.:9
/5
enumer principalele cazuri de
atingere aduse vieii private nt$lnite n
practica judiciar i care au fost
legiferate pentru a oferi criterii de
apreciere a unor astfel de fapte ilicite, iar
cei vtmai s poat reaciona mai uor
n vederea sancionrii lor.
) se vedea n acest sens i<
# art.*@ B;
# art.*9 i urm. din odul de
reglementare a coninutului audiovizual.
"u e,ist
Pre$um%ia de consim%m;nt
Art' 5@
(=
C;nd 1nsu.i cel la care se refer o
informa%ie sau un material le pune la dispo$i%ia unei
persoane fi$ice ori persoane 6uridice despre care are
cuno.tin% c 1.i desf.oar acti!itatea 1n domeniul
informrii pu&licului- consim%m;ntul pentru
utili$area acestora este pre$umat- nefiind necesar
un acord scris'
=e"t de principiu referitor la prezumia
de consimm$nt al persoanei n cauz
privind darea publicitii a unor aspecte
ale vieii sale private, caz care nu mai
constituie, p$n la proba contrar, o
nclcare a dreptului la viaa privat.
)ceast regul este dedus din limitele
aduse dreptului la viaa privat,
recunoscute de lege i jurispruden.
"u e,ist
Prelucrarea dat elor cu caracter personal
Art' 5@
(>
/(0 Orice prelucrare a datelor cu caracter
personal- prin mi6loace automate sau neautomate-
se poate face numai 1n ca$urile .i condi%iile
pre!$ute de le#e'
/+0 3n sensul pre$entului articol- prin date cu
caracter personal se 1n%ele#e orice informa%ie
referitoare la o persoan fi$ic identificat sau-
dup ca$- care poate fi identificat- 1n mod direct
ori indirect- prin referire la un numr de
identificare sau la unul ori mai multe elemente
specifice identit%ii sale fi$ice- fi$iolo#ice- psi9ice-
economice- culturale- sociale sau politice'
&na din dimensiunile eseniale ale
ocrotirii personalitii umane este
protecia datelor cu caracter personal. %n
acest scop au fost adoptate reglementri
comunitare i interne menite s instituie
cadrul legal privind prelucrarea datelor
cu caracter personal i protecia
drepturilor personale nepatrimoniale
care pot fi vtmate de ctre operatorii
care dein date despre fiecare persoan
fizic. 1egislaia n acest domeniu este
foarte vast, pe l$ng 1egea nr.@558499/
pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal
i libera circulaie a acestor date .2. 3f.
nr.5A9 din /4 decembrie 499/0 mai
e"ist< 1egea nr.:9@84997 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal
i protecia vieii private n sectorul
comunicaiilor electronice .2. 3f.
nr.//9/ din 4: noiembrie 49970 i 1egea
nr.@648499/ privind ratificarea
onveniei pentru protejarea persoanelor
fa de prelucrarea automatizat a
datelor cu caracter personal, adoptat la
Strasbourg la 46 ianuarie /A6/,
publicat n 2. 3f. nr.6*9 din 4/
decembrie 499/.
'ste ns necesar ca n odul civil s
e"iste c$teva reglementri de principiu
n aceast materie, pentru a completa
regulile privind dreptul la respectul
"u e,ist Dosare personale
Art' 5@
+@
/(0 "icio persoan- autoritate sau
institu%ie pu&lic a!;nd atri&u%ii de prelucrare a
datelor cu caracter personal nu poate 1ntocmi-
de%ine sau distru#e un dosar pri!itor la o anumit
persoan dec;t 1n ca$urile .i 1n condi%iile pre!$ute
prin le#e'
/+0 3n toate ca$urile- ea nu poate aduna .i
conser!a dec;t acele informa%ii ce corespund
scopului pentru care s8a constituit dosarul'
Linerea dosarelor persoanelor trebuie
fcut numai n cazurile i condiiile
prevzute de lege, iar acestea trebuie s
conin numai informaiile care
corespund scopului pentru care au fost
ntocmite.
"u e,ist
Accesul ter%ilor la dosarul altuia
Art' 5@
+(
"imeni nu are dreptul ca- fr acordul
persoanei cu pri!ire la care s8a constituit dosarul
sau fr autori$area pre!$ut de le#e- s comunice
date din acel dosar ter%ilor .i nici s foloseasc
informa%iile pe care le de%ine 1n alte scopuri dec;t
cele pre!$ute 1n art' 5@
+@
alin'/+0'
) se vedea art./: din 1egea nr.@558499/
pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal
i libera circulaie a acestor date. u
privire la reglementri similare n
dreptul comparat, a se vedea, de
asemenea, art.*5#*6 B.
"u e,ist
"u e,ist
"u e,ist
Accesul persoanei la dosarul propriu
Art' 5@
++
/(0 Cel care de%ine un dosar pri!ind o
alt persoan nu 1i poate inter$ice acesteia din urm
accesul la acel dosar dec;t dac 6ustific un interes
serios .i le#itim'
/+0 Dreptul de acces la informa%iile cu caracter
personal prelucrate sau de%inute de o alt persoan-
autoritate sau institu%ie pu&lic- dup ca$- este
#ratuit'
Dreptul de inter!en%ie asupra datelor
Art' 5@
+2
Orice persoan are dreptul- 1n mod
#ratuit- s !erifice .i s cear- 1n condi%iile le#ii-
rectificarea sau actuali$area datelor ine,acte-
incomplete sau ec9i!oce din dosarul su- radierea
datelor perimate sau ne6ustificate prin o&iectul
acelui dosar- precum .i s formule$e- c;nd este
ca$ul- comentarii sau o&ser!a%ii cu pri!ire la
informa%iile pe care acesta le con%ine'
Dreptul de a se adresa 6usti%iei
Art' 5@
+7
/(0 Dac le#ea nu pre!ede condi%iile .i
modalit%ile de e,ercitare a dreptului la consultarea
sau rectificarea unui dosar- acestea !or fi
determinate de instan%a 6udectoreasc- la cererea
persoanei interesate'
/+0 3n toate ca$urile- dreptul la daune8interese
al persoanei care a suferit un pre6udiciu 1n urma
unei prelucrri de date cu caracter personal sau al
%inerii unui dosar- efectuate fr acordul persoanei
interesate ori cu nerespectarea dispo$i%iilor le#ale-
rm;ne neatins .i poate fi !alorificat 1n condi%iile
)ceste dispoziii au caracter de
principiu. 2odul concret n care se
realizeaz accesul la dosar precum i
dreptul de intervenie asupra datelor este
prevzut de legea special< art. /* i /7
din 1egea nr. @558499/. ) se vedea, n
acelai sens, art. *A#7/ B.
S#a prevzut, n plus, ca msur special
de protecie, c dreptul la daune#interese
pentru prejudiciul cauzat prin
prelucrarea sau inerea ilegal a datelor
cu caracter personal nu poate fi pierdut,
c+iar dac prile ar nc+eia o convenie
prin care cel interesat ar renuna la acest
drept.
"u e,ist 3n cadrul Capitolului II- se introduce o sec%iune
nou- Sec%iunea a 78a- cu urmtoarea denumire)
*Sec%iunea a 78a
Respectul datorat persoanei .i dup decesul su4
Prevederile cuprinse n Seciunea a 7#a
sunt elaborate pornindu#se de la
prevederile art. 76 - :9 din Proiectul
odului civil adoptat
de Senat. ) se vedea i art. 74#7A B,
precum i art. @4 /A79.
"u e,ist Respectul datorat persoanei decedate
Art' 5@
+5
Persoanei decedate i se datorea$ respect
cu pri!ire la memoria sa- precum .i cu pri!ire la
corpul su'
)rticolul :9
4:
preia dispoziiile art.76
din Proiectul odului civil adoptat de
Senat.
"u e,ist
Inter$icerea atin#erii memoriei persoanei decedate
Art' 5@
+:
/(0 Este inter$is a se aduce atin#ere
memoriei persoanei decedate prin cu!inte- #esturi-
prin e,punere la &at6ocur ori prin atri&uirea unui
defect- a unei &oli sau infirmit%i care- c9iar dac ar
fi fost reale- nu ar fi tre&uit s fie rele!ate'
/+0 Constituie atin#ere adus memoriei unei
persoane decedate .i afirmarea sau imputarea 1n
pu&lic- prin orice mi6loace- a unei fapte determinate
pri!itoare la acea persoan- care- dac ar fi fost
ade!rat- ar fi e,pus acea persoan- 1n timpul
!ie%ii- la o sanc%iune penal- administrati! sau
disciplinar- ori dispre%ului pu&lic'
/20 Pro&a !erit%ii celor afirmate sau imputate
este admisi&il dac afirmarea sau imputarea au
fost s!;r.ite pentru aprarea unui interes le#itim'
=e"t de principiu pentru a asigura
protecia real, c$t mai eficace a
memoriei persoanei decedate av$nd i
un caracter preventiv, in+ibitor, prin
admiterea probei veritii doar atunci
c$nd s#a urmrit i aprarea unui interes
legitim.
"u e,ist Respectarea !oin%ei persoanei decedate
Art' 5@
+<
/(0 Orice persoan poate determina felul
propriilor funeralii .i poate dispune cu pri!ire la
corpul su dup moarte' 3n ca$ul celor lipsi%i de
capacitate de e,erci%iu sau al celor cu capacitate de
e,erci%iu restr;ns este necesar .i consim%m;ntul
scris al prin%ilor sau- dup ca$- al tutorelui'
/+0 3n lipsa dorin%ei e,prese a
persoanei decedate- !a fi respectat- 1n ordine-
!oin%a so%ului- prin%ilor- descenden%ilor- rudelor 1n
linie colateral p;n la al patrulea #rad inclusi!-
le#atarilor uni!ersali sau cu titlu uni!ersal ori
deci$ia primarului 1n a crui ra$ teritorial a a!ut
loc decesul'
)rticolul :9
45
preia dispoziiile art.7A
din Proiectul odului civil adoptat
de Senat.
) se vedea, de asemenea, i<
# art. 74 B;
# art. @4 /A79.
"u e,ist
Prele!area de or#ane- %esuturi .i celule umane de la
persoanele decedate
Art' 5@
+=
Prele!area de or#ane- %esuturi .i celule
umane- 1n scop terapeutic sau .tiin%ific- de la
persoanele decedate se efectuea$ numai 1n
condi%iile pre!$ute de le#e'4
'ste vorba de un te"t de trimitere la
legea special. ) se vedea, n acest scop,
=itlul C, din 1egea nr. A:8499@ privind
reforma n domeniul sntii .publicat
n 2. 3f. nr. *54 din 46 aprilie 499@0, n
special art. /7/#/:4.
Capitolul III
Identificarea persoanei fi$ice
Sec%iunea (
"umele
Dreptul la nume
Art'5( - 3rice persoan are dreptul la numele stabilit sau
dob$ndit, potrivit legii.
Structura numelui
Art'5+ - ?umele cuprinde numele de familie i
prenumele.
Do&;ndirea numelui
Art'52 - ./0 ?umele de familie se dob$ndete prin
efectul filiaiei i se modific prin efectul sc+imbrii
strii civile, n condiiile prevzute de lege.
.40 Prenumele se stabilete la data nregistrrii
naterii, pe baza declaraiei de natere i poate fi alctuit
din cel mult trei cuvinte. Sunt interzise prenumele
fanteziste, indecente, ridicole i altele asemenea, de
natur a afecta ordinea public i bunele moravuri.
.*0 ?umele de familie i prenumele copilului
gsit, nscut din prini necunoscui, se stabilesc, prin
dispoziia primarului comunei, oraului, municipiului sau
a sectorului municipiului Ducureti, n a crui raz
teritorial a fost gsit copilul.
Alineatele /+0 .i /20 ale articolului 52 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 Prenumele se stabilete la data nregistrrii
naterii, pe baza declaraiei de natere i poate fi
alctuit din cel mult trei cuvinte. Este inter$is
1nre#istrarea de ctre ofi%erul de stare ci!il a
prenumelor fanteziste, indecente, ridicole i altele
asemenea, de natur a afecta ordinea public i bunele
moravuri ori interesele copilului- dup ca$.
.*0 ?umele de familie i prenumele copilului
gsit, nscut din prini necunoscui, precum .i cele
ale copilului care este prsit de ctre mam 1n
spital- iar identitatea acesteia nu a fost sta&ilit 1n
termenul pre!$ut de le#e- se stabilesc prin dispoziia
primarului comunei, oraului, municipiului sau a
sectorului municipiului Ducureti n a crui raz
teritorial a fost gsit copilul ori- dup ca$- s8a
constatat prsirea lui- 1n condi%iile le#ii speciale'4
/. 1a alineatul .40, teza doua, este
necesar sa se prevad de ctre cine i la
ce moment se poate cenzura atribuirea
prenumelui copilului. %n plus,
amendamentul propus introduce i
criteriul interesului copilului, care poate
de asemenea fi luat n considerare de
ctre ofierul de stare civil n
respingerea cererii de nregistrare a unor
prenume contrare interesului copilului.
4. )lineatul .*0 a fost modificat pentru
corelarea cu legislaia special< art.44 i
4* din 1egea nr.//A8/AA@ cu privire la
actele de stare civil .publicat n 2. 3f.
464 din // noiembrie /AA@0, cu
modificrile ulterioare, i art. 4 alin.
final din 3.E. nr. 7/8499* privind
dob$ndirea i sc+imbarea pe cale
administrativ a numelor persoanelor
fizice, te"te care prevd i situaia
!abandonului, mai e"act, prsirea
copilului n maternitate.
Sc9im&area numelui pe cale administrati!
Art'57 - etenii rom$ni pot obine, n condiiile legii,
sc+imbarea pe cale administrativ a numelui de familie i
a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.
Sec%iunea a +8a
Domiciliul .i re.edin%a
Domiciliul .i re.edin%a
Art'55 ./0 Domiciliul persoanei fizice este acolo unde
ea i are locuina statornic sau principal.
.40 (eedina persoanei fizice este acolo unde i
are locuina temporar sau secundar.
(' Denumirea articolului 55 !a a!ea urmtorul
cuprins) *Dreptul la domiciliu .i re.edin%4'
+' Articolul 55 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Dreptul la domiciliu .i re.edin%
Art' 55 /(0 Cet%enii rom;ni au dreptul s8.i
sta&ileasc ori s8.i sc9im&e- 1n mod li&er-
domiciliul sau re.edin%a- 1n %ar sau 1n strintate-
cu e,cep%ia ca$urilor anume pre!$ute de le#e'
/+0 O persoan fi$ic nu poate s ai& 1n
acela.i timp dec;t un sin#ur domiciliu .i o sin#ur
re.edin%- c9iar dac de%ine mai multe locuin%e'4
/. 2odificarea denumirii marginale a
fost operat pentru acuratee juridic i
punerea de acord cu noul coninut al
articolului.
4. Pentru corelare cu dispoziiile art.4:
alin..40 din onstituie i dispoziiile
legislaiei speciale .art.47 alin. 4 din
3.&.E. nr.A58499: privind evidena,
domiciliul, reedina i actele de
identitate ale cetenilor rom$ni,
publicat n 2. 3f. nr. @7/ din 4/ iulie
499:0.
)lineatul .40, nou propus, stabilete
regula unicitii domiciliului i a
reedinei .a se vedea i art. 47 alin. .*0
din 3.&.E. nr. A58499:.0 n ipoteza n
care o persoan deine mai multe
locuine.
"u e,ist Dup articolul 55- se introduc trei noi articole- art'
55
(
- 55
+
.i 55
2
- cu urmtorul cuprins)
*Domiciliul
Art' 55
(
Domiciliul persoanei fi$ice- 1n !ederea
e,ercitrii drepturilor sale ci!ile- este 1n locul unde
1.i are principala a.e$are'
)rticolul ::
/
se refer la domiciliu.
onform art. :: alin. ./0 din Proiect,
domiciliul persoanei fizice este acolo
unde ea i are locuina statornic sau
principal, n acord cu art./* din
Decretul nr. */8/A:7. %n sc+imb, potrivit
art. 4: alin../0 din 3.&.E. nr. A58499:,
domiciliul persoanei fizice este la
!adresa unde ea i are locuina
statornic.
)mbele definiii sunt criticabile pentru
c de esena domiciliului unei persoane
nu este e"istena unei !locuine
statornice, ci a unei aezri sau
stabiliment principal necesar
individualizrii sale n spaiu, n scopul
e"ercitrii drepturilor sale civile,
confund$ndu#se astfel cu reedina,
adic cu locuina obinuit a fiecrei
persoane, aceast coinciden nefiind
obligatorie. De aceea, s#a preferat
soluia art. @* alin. / din /A79
.!Domiciliul unei persoane este n locul
unde i are principala aezare0, la care
s#a adugat i scopul acestuia - n
vederea e"ercitrii drepturilor civile de
ctre fiecare persoan fizic, dup
modelul din dreptul comparat<
) se vedea n acelai sens, de e"emplu<
# art. 5: B< Domiciliul unei persoane,
c$t privete e"erciiul drepturilor sale
civile, este la locul stabilimentului su
"u e,ist Re.edin%a
Art' 55
+
Re.edin%a persoanei fi$ice este 1n locul
unde 1.i are locuin%a o&i.nuit'

(eedina este locul n care persoana
fizic i are locuina obinuit. Prin
art.::
4
se propune renunarea la
concepia actual asupra noiunii de
reedin, ca locul unde persoana fizic
i are locuina temporar sau secundar,
promovat de art.:: alin..40 din Proiect,
respectiv adresa la care persoana fizic
locuiete temporar mai mult de /: zile,
alta dec$t cea de domiciliu. .art.4A din
3.&.E. nr. A58499:0.
) se vedea n acelai sens, de e"emplu<
# art.55 B, teza ,< (eedina unei
persoane este locul unde ea locuiete n
mod obinuit.;
# art.7* alin..40 ,< (eedina este n
locul n care are locuina obinuit.
"u e,ist Sta&ilirea .i sc9im&area domiciliului
Art' 55
2
/(0 Sta&ilirea .i sc9im&area domiciliului
se face cu respectarea dispo$i%iilor le#ii speciale'
/+0 Sta&ilirea sau sc9im&area domiciliului nu
operea$ dec;t atunci c;nd cel care ocup sau se
mut 1ntr8un anumit loc a fcut8o cu inten%ia de a
a!ea o a.e$are principal'
/20 Do!ada inten%iei re$ult din declara%iile
persoanei fcute la or#anele administrati!e
competente s opere$e sta&ilirea sau sc9im&area
domiciliului- iar 1n lipsa acestor declara%ii- din orice
alte 1mpre6urri de fapt'4
%n fine, c$t privete art.::
*
, acesta
prevede c stabilirea i sc+imbarea
domiciliului se face cu respectarea
dispoziiilor legale, n spe, art.4: i
urm. din 3.&.E. nr.A58499:.
Stabilirea i sc+imbarea domiciliului
presupun 4 elemente constitutive< faptul
de a avea o aezare statornic ntr#un
anumit loc i intenia de a face din acel
loc de edere locuina sau aezarea
principal n ce privete e"ercitarea
drepturilor civile care aparin persoanei
n cauz.
) se vedea, n acelai, sens i<
# art. 5:#5@ B;
# art. /94#/9: >;
# art. 7* i 77 ,.
Pre$um%ia de domiciliu
Art'5: - ./0 (eedina va fi considerat domiciliu c$nd
acesta nu este cunoscut.
.40 %n lips de reedin, persoana fizic este
considerat c domiciliaz la locul unde ea se gsete, iar
dac acesta nu se cunoate, la locul ultimului domiciliu.
Do!ada
Art'5< - ./0 Dovada domiciliului i a reedinei se face
cu meniunile cuprinse n cartea de identitate.
.40 %n lipsa acestor meniuni, stabilirea sau
sc+imbarea domiciliului ori a reedinei nu va putea fi
opus altor persoane.
Alineatul /+0 al articolului 5< !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 %n lipsa acestor meniuni ori atunci c;nd
acestea nu corespund realit%ii, stabilirea sau
sc+imbarea domiciliului ori a reedinei nu va putea fi
opus altor persoane.
'ste necesar completarea ipotezei
dispoziiei cuprinse n alin..40 cu situaia
cea mai frecvent, c$nd persoana fizic
i#a stabilit sau sc+imbat domiciliul ori
reedina, locuind, n mod statornic sau
temporar, n alt parte. (ezult,
contrario, c terii pot face dovada
contrar, drept sanciune a faptului c
cel care invoc un anumit domiciliu ori
reedin trebuia s fac demersurile
administrative n vederea atestrii
stabilirii sau sc+imbrii domiciliului
reclamat.
Domiciliul minorului .i al persoanei puse su&
interdic%ie
Art'5= # ./0 Domiciliul minorului este la prinii si sau
la acela dintre prini la care el locuiete n mod
statornic.
.40 %n cazul n care prinii au domicilii separate i
nu se neleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul,
decide instana judectoreasc.
.*0 %n situaiile prevzute de lege, domiciliul
minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de
ncredere, cu consimm$ntul acestora, ori, dup caz, la o
instituie de ocrotire.
.70 Domiciliul minorului, n cazul n care numai
unul dintre prinii si l reprezint ori n cazul n care se
afl sub tutel, precum i domiciliul persoanei puse sub
interdicie, este la reprezentantul legal.
(' Denumirea articolului 5= !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Domiciliul minorului .i al persoanei puse su&
interdic%ie 6udectoreasc4'
+' Alineatele /(0- /+0 .i /70 ale articolului 5= !or a!ea
urmtorul cuprins<
!./0 Domiciliul minorului, care nu a do&;ndit
capacitate deplin de e,erci%iu 1n condi%iile
pre!$ute de le#e- este la prinii si sau la acela
dintre prini la care el locuiete n mod statornic.
.40 %n cazul n care prinii au domicilii separate
i nu se neleg la care dintre ei va avea domiciliul
copilul, instana tutelar- ascult;nd pe prin%i-
precum .i pe copil- dac acesta a 1mplinit (@ ani- !a
decide %in;nd seama de interesele copilului' P;n la
rm;nerea definiti! a 9otr;rii 6udectore.ti-
minorul este pre$umat c are domiciliul la printele
cu care locuie.te 1n mod statornic'
.G0
.70 Domiciliul minorului, n cazul n care numai
unul dintre prinii si l reprezint ori n cazul n care
se afl sub tutel, precum i domiciliul persoanei puse
sub interdicie 6udectoreasc, este la reprezentantul
legal.
/.Denumirea marginal a fost
modificat pentru acuratee.
4. )lineatul ./0 a fost modificat pentru
corelarea cu dispoziiile art.4: .cazul
minorului cstorit0 i 4@ .cazul
minorului necstorit0 privitoare la
dob$ndirea capacitii de e"erciiu
anticipate, prin efectul cstoriei ori n
temeiul unei +otr$ri judectoreti.
)lineatul 4 precizeaz categoriile de
minori care trebuie ascultate i clarific
domiciliul minorului pe parcursul cererii
de soluionare a stabilirii domiciliului
acestuia de ctre instana
judectoreasc. ) se vedea i art.69
alin..40 B.
$t privete alineatul .70, acesta a fost
modificat pentru considerente de
acuratee terminologic.
Domiciliul copilului aflat 1n dificultate
Art'5> - Domiciliul copilului aflat n dificultate, n
cazurile prevzute prin legea special, se afl la familia
sau la persoanele crora le#a fost dat n plasament sau
ncredinat, dup caz.
Articolul 5> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ca$uri speciale
Art' 5> - Domiciliul copilului lipsit- temporar sau
definiti!- de ocrotirea prin%ilor si .i supus unor
msuri de protec%ie special, n cazurile prevzute de
le#e- se afl la familia sau la persoanele crora le#a fost
dat n plasament ori ncredinat, dup caz.
Pentru corelare cu art.:A din 1egea
nr.45484997 privind protecia i
promovarea drepturilor copilului
.publicat n 2. 3f. nr.::5 din 4* iunie
49970, care nu mai cunoate instituia
!copilului aflat n dificultate.
Domiciliul persoanei puse su& curatel
Art':@ # ./0 %n cazul n care s#a instituit o curatel asupra
bunurilor celui care a disprut, acesta are domiciliul la
curator, n msura n care acesta este ndreptit s#l
reprezinte.
.40 Dac un custode sau un curator a fost numit
asupra unor bunuri succesorale, cei c+emai la motenire
au domiciliul la custode sau la curator, n msura n care
acesta este ndreptit s8i reprezinte.
Alineatul /+0 al articolului :@ !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Dac un custode sau un curator a fost numit
asupra unor bunuri succesorale, cei c+emai la
motenire au domiciliul la custode ori la curator, n
msura n care acesta este ndreptit s 1i reprezinte.
Pentru acuratee.
Domiciliul profesional
Art':( - )cela care e"ercit n mod statornic o activitate
profesional sau are una ori mai multe ntreprinderi
agricole, comerciale sau industriale, va fi socotit c
domiciliaz i la locul acelor ntreprinderi sau acti!it%i,
n tot ceea ce privete obligaiile patrimoniale ce s#au
nscut sau urmeaz a se e"ecuta n acel loc.
Articolul :( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Domiciliul profesional
Art' :( - )cela care e"ercit n mod statornic o
activitate profesional sau are una ori mai multe
ntreprinderi agricole, comerciale ori industriale, va fi
socotit c domiciliaz i la locul acelor acti!it%i ori
ntreprinderi, n tot ceea ce privete obligaiile
patrimoniale ce s#au nscut sau urmeaz a se e"ecuta n
acel loc.
Pentru acuratee.
Ale#erea de domiciliu
Art':+ - ./0 Prile unui act juridic pot, prin acelai act
sau printr#un act separat, s aleag un domiciliu n
vederea e"ecutrii actului sau a e"ercitrii drepturilor
nscute din actul principal.
.40 )legerea domiciliului nu se prezum, ci ea
trebuie fcut n scris.
Sec%iunea a 28a
Actele de stare ci!il
Do!ada strii c i!ile
Art':2 Starea ci!il se do!ede.te cu actele 1ntocmite-
potri!it le#ii- 1n re#istrele de stare ci!il- precum .i cu
certificatele de stare ci!il eli&erate pe &a$a acestora'
Articolul :2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Starea ci!il
Art' :2' Starea ci!il este dreptul persoanei de a se
indi!iduali$a- 1n familie .i societate- prin
intermediul calit%ilor strict personale care decur#
din actele .i faptele de stare ci!il'4
)rt.@* din Proiectul odului ivil
adoptat de Senat nu definete starea
civil, ci se ocup numai de dovada
strii civile. 'ste ns necesar o
definiie n prealabil a strii civile,
deoarece elementele de stare civil sunt
atribute de sine stttoare ale persoanei
care nu pot fi confundate cu alte atribute
ale acesteia, precum dreptul la nume sau
domiciliu ori codul numeric personal.
a urmare a introducerii acestei
definiii, din considerente de te+nic
legislativ, coninutul iniial al art.@* din
Proiect va fi reamplasat ntr#un articol
distinct, art.@*
/
, imediat urmtor.
"u e,ist Dup articolul :2 se introduce un articol nou-
articolul :2
(
- cu urmtorul cuprins'
*Do!ada strii ci!ile
Art' :2
(
/(0 Starea civil se dovedete cu actele de
na.tere- cstorie .i deces ntocmite, potrivit legii, n
registrele de stare civil, precum i cu certificatele de
stare civil eliberate pe baza acestora.
/+0 )ctele de stare civil sunt nscrisuri autentice
i fac dovada p$n la nscrierea n fals, pentru ceea ce
reprezint constatrile personale ale ofierului de stare
civil i, p$n la proba contrar, pentru celelalte
meniuni.
/20 Hotr$rea judectoreasc dat cu privire la
starea civil a unei persoane este opozabil oricrei alte
persoane c$t timp printr#o nou +otr$re nu s#a stabilit
contrariul.
/70 Dac printr8o 9otr;re 6udectoreasc s8a
sta&ilit o anumit stare ci!il a unei persoane- iar
printr8o 9otr;re 6udectoreasc ulterioar este
admis o ac%iune prin care se contest starea ci!il
astfel sta&ilit- prima 9otr;re 1.i pierde efectele pe
data rm;nerii definiti!e a celei de a doua 9otr;ri
)rticolul @*
/
preia dispoziiile art.@* din
Proiectul odului ivil adoptat de
Senat, completat cu coninutul normativ
al articolului @:.
) se vedea, cu privire la alin../0, i
e"plicaia de la art. @*.
S#a precizat n plus categoriile de acte
de stare civil care pot fi ntocmite
potrivit 1egii nr.//A8/AA@ cu privire la
actele de stare civil.
$t privete alineatele .40 i .*0, s#a
propus din considerente de te+nic
legislativ reamplasarea fostului art.@:,
in$nd seama c este vorba de puterea
doveditoare a actelor de stare civil
stricto sensu, precum i de
opozabilitatea +otr$rilor judectoreti
date n materie de stare civil.
%n sf$rit, ultimul alineat, nou introdus,
precizeaz n mod e"pres care este
soarta primei +otr$ri judectoreti ca
urmare a admiterii unei aciuni n
contestaie de stat< pierderea, n tot sau
n parte, a efectelor juridice produse
anterior, nemaiput$nd fi astfel opozabil
altor persoane. )ceast precizare este
util, deoarece n prezent nu e"ist un
te"t de acest gen, put$nd da loc la
diverse interpretri i la soluii
contradictorii n practica judiciar.
Anularea- modificarea- rectificarea sau completarea
actelor de stare ci!il
Art':7 - ./0 )nularea, modificarea, rectificarea sau
completarea actelor de stare civil, precum i orice
1nscrieri pe actele de stare ci!il, se pot face numai n
temeiul unei +otr$ri judectoreti ire!oca&ile.
.40 Starea civil a persoanei poate fi modificat
numai n baza unei +otr$ri de anulare, modificare,
rectificare sau completare a unui act de stare civil, dac
nu a fost formulat i o aciune de modificare a strii
civile.
Articolul :7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Anularea- completarea- modificarea sau
rectificarea actelor de stare ci!il
Art' :7 - /(0 Anularea- completarea sau modificarea
actelor de stare ci!il .i a men%iunilor 1nscrise pe
acestea se poate face numai 1n temeiul unei 9otr;ri
6udectore.ti definiti!e'
/+0 Rectificarea actelor de stare ci!il .i a
men%iunilor 1nscrise pe mar#inea acestora se poate
face- din oficiu sau la cerere- numai 1n temeiul
dispo$i%iei primarului de la primria care are 1n
pstrare actul de stare ci!il'
/20 Starea civil a persoanei nu poate fi
modificat doar n baza unei 9otr;ri de anulare-
completare sau modificare a unui act de stare ci!il
ori- dup ca$- a unei dispo$i%ii de rectificare a unui
act de stare ci!il dec;t dac a fost formulat i o
aciune de modificare a strii civile, care a fost admis
printr8o 9otr;re 6udectoreasc rmas definiti!.
/70 Eotr;rea 6udectoreasc prin care se
dispune anularea- completarea- modificarea sau-
dup ca$- rectificarea unui act de stare ci!il-
precum .i 1nre#istrarea fcut 1n temeiul unei
asemenea 9otr;ri este opo$a&il oricrei alte
persoane c;t timp printr8o nou 9otr;re nu s8a
sta&ilit contrariul'4
Pentru acuratee juridic i corelarea cu
reglementrile actuale n materie,
potrivit crora rectificarea actelor de
stare civil are caracter administrativ, iar
nu judiciar.
u privire la alin../0 i .40,
amendamentele au fost propuse pentru
corelarea cu noile dispoziii ale art.:5 i
:5
/
din 1egea nr.//A8/AA@ cu privire la
actele de stare civil, cu modificrile i
completrile aduse prin 1egea
nr.//58499@ .2. 3f. nr.7/9 din // mai
499@0.
Pe cale de consecin, au fost amendate
i dispoziiile fostului alin. .40, devenit
alin. .*0, asigur$ndu#se totodat i o mai
bun claritate a te"tului.
%n fine, n alineatul .70 a fost reamplasat,
din considerente de te+nic legislativ,
fostul alin..40 al art. @: din Proiect. 'ste
ns necesar a se prevedea c este vorba
de +otr$ri date n materia nregistrrilor
de stare civil, iar nu de cele av$nd ca
obiect elementele de stare civil. u
privire la aceste din urm +otr$ri, a se
vedea, supra, art.@* alin..*0 i .70.
Actele de stare ci!il
Art':5 /(0 Actele de stare ci!il sunt 1nscrisuri
autentice .i fac do!ada p;n la 1nscrierea 1n fals
pentru ceea ce repre$int constatrile personale ale
ofi%erului de stare ci!il .i- p;n la pro&a contrar-
pentru celelalte men%iuni'
/+0 Eotr;rea 6udectoreasc dat cu pri!ire la
starea ci!il a unei persoane este opo$a&il oricrei
alte persoane c;t timp printr8o nou 9otr;re nu s8a
sta&ilit contrariul'
Articolul :5 se elimin' )lineatul ./0 a devenit alin..40 al art. @*
.Dovada strii civile0, iar alin..40 a
devenit alin..*0 al aceluiai articol, din
considerente de te+nic legislativ.
"u e,ist
Dup articolul :5 se introduce un nou articol-
articolul :5
(
- cu urmtorul cuprins)
*Actele de stare ci!il 1ntocmite de un ofi%er de
stare ci!il necompetent
Art' :5
(
Actele de stare ci!il 1ntocmite de o
persoan care a e,ercitat 1n mod pu&lic atri&u%iile
de ofi%er de stare ci!il- cu respectarea tuturor
pre!ederilor le#ale- sunt !ala&ile- c9iar dac acea
persoan nu a!ea aceast calitate- afar de ca$ul 1n
care &eneficiarii acestor acte au cunoscut- 1n
momentul 1ntocmirii lor- lipsa acestei calit%i'4
(egula cuprins n acest articol se
regsete n art.5 din 1egea nr.//A8/AA@
cu privire la actele de stare civil, dar
locul acestei este n odul civil. )ceste
dispoziii consacr efectele principiului
validitii aparenei n drept, n materia
actelor i faptelor juridice de stare civil,
iar nu doar efecte pur administrative.
%n plus, fa de te"tul actual, n
amendamentul propus s#a prevzut i
condiia bunei#credine a beneficiarilor
actului, care de lege lata nu este
e"pres, ci se deduce, eventual, numai
pe cale de interpretare, prin aplicarea
teoriei aparenei juridice n materia
actelor fcute de ofierii de stare civil
apareni.
Alte mi6loace de do!ad a strii ci!ile
Art':: - Starea civil se poate dovedi, naintea instanei
judectoreti, prin orice mijloace de prob, dac<
a0 nu au e"istat registre de stare civil;
b0 registrele de stare civil s#au pierdut ori au fost
distruse, n tot sau n parte;
c0 nu este posibil procurarea din strintate a
certificatului de stare civil sau a e"trasului dup
actul de stare civil;
d0 ntocmirea actului de stare civil a fost omis sau,
dup caz, refuzat.
La articolul ::- litera c0 !a a!ea urmtorul cuprins)
*c0 nu este posibil procurarea din strintate a
certificatului de stare civil sau a e"trasului de pe actul
de stare civil;
Pentru acuratee lingvistic.
TITLUL III
Ocrotirea persoanei fi$ice
CAPITOLUL I
Dispo$i%ii #enerale
Interesul persoanei ocrotite
Art':< - ./0 3rice msur de ocrotire a persoanei fizice
se stabilete numai n interesul acesteia.
.40 1a luarea unei msuri de ocrotire, trebuie s se
in seama de posibilitatea persoanei fizice de a#i
e"ercita drepturile i de a#i ndeplini obligaiile cu
privire la persoana i bunurile sale.
"u e,ist Dup articolul :< se introduce un nou articol-
art':<
(
- cu urmtorul cuprins)
*Persoanele ocrotite
Art' :<
(
Sunt supu.i unor msuri speciale de
ocrotire minorii .i cei care- de.i capa&ili- din cau$a
&tr;ne%ii- a &olii sau a altor moti!e pre!$ute de
le#e nu pot s8.i administre$e &unurile .i nici s8.i
apere interesele 1n condi%ii corespun$toare'4
)mendamentul propus suplinete
absena n acest capitol a unui te"t de
principiu privind persoanele ocrotite
prin msurile de protecie stabilite de
lege.
odalit%ile de ocrotire
Art':= - ./0 3crotirea minorului se realizeaz prin
prini, tutel, plasament sau 1ncredin%are, n condiiile
legii.
.40 3crotirea majorului are loc prin punerea sub
interdicie judectoreasc sau prin instituirea curatelei, n
condiiile prevzute de prezentul cod.
(' Denumirea articolului := !a a!ea urmtorul
cuprins) *suri de ocrotire4'
+' Alineatul /(0 al articolului := !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 3crotirea minorului se realizeaz prin
prini, prin instituirea tutelei, prin darea 1n plasament
sau, dup caz, prin alte msuri de protec%ie special
anume pre!$ute de le#e.
/. Se propune reformularea denumirii
marginale pentru a asigura concordana
cu coninutul reglementrii n care se
vorbete de msuri de ocrotire iar nu de
modaliti.
4. Se propune reformularea alineatului
./0 pentru a fi corelat cu prevederile
art.:: i urm. din 1egea nr.45484997
privind protecia i promovarea
drepturilor copilului.
Instan%a tutelar
Art':> - Procedurile prevzute de prezentul cod privind
ocrotirea persoanei prin tutel i curatel, sunt de
competena instanei tutelare.
Articolul :> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Instan%a tutelar
Art' :> - Procedurile prevzute de prezentul cod
privind ocrotirea persoanei prin tutel i curatel sunt
de competena instanei tutelare .i de familie sta&ilite
potri!it le#ii- denumit 1n continuare instan%
tutelar.
Pentru acuratee terminologic i n
vederea corelrii cu legea special care
stabilete atribuiile instanei
judectoreti cu privire la ocrotirea
minorilor prin tutel i curatel.
Ocrotirea persoanei prin tutel
Art'<@ # ./0 3crotirea persoanei prin tutel se realizeaz
de ctre tutore, desemnat sau numit, n condiiile
prezentului cod, precum i de ctre consiliul de familie,
ca organ consultativ.
.40 onsiliul de familie poate fi constituit de ctre
instana tutelar numai la cererea persoanelor interesate.
.*0 %n cazul n care nu se constituie consiliul de
familie, atribuiile acestuia vor fi e"ercitate de ctre
instana tutelar n cazurile prevzute la art.A@, art./99,
art./9@ i art./96.
"u e,ist
Dup articolul <@ se introduce un articol nou-
articolul <@
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ocrotirea persoanei prin curatel
Art' <@
(
- Ocrotirea persoanei prin curatel are loc
numai 1n ca$urile .i condi%iile pre!$ute de le#e'4
)mendamentul propus suplinete
absena n partea introductiv a acestui
titlu i a unui te"t de principiu privind
instituia curatelei, care este
reglementat ulterior de apitolul ,C ale
aceluiai titlu.
CAPITOLUL II
Despre tutela minorului
Denumirea Capitolului II !a a!ea urmtorul
cuprins) *Tutela minorului4'
Pentru uniformizarea denumirilor
subdiviziunilor codului civil care, n
afara crilor nu mai cuprind particula
!despre.
Sec%iunea (
Despre desc9iderea tutelei
Denumirea Sec%iunii ( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Sec%iunea (
Desc9iderea tutelei4'
Pentru uniformizarea denumirilor
subdiviziunilor codului civil care, n
afara crilor nu mai cuprind particula
!despre.
Ca$uri de instituire
Art'<('- =utela minorului se instituie atunci c$nd ambii
prini sunt decedai, necunoscui, deczui din e"erciiul
drepturilor printeti, pui sub interdicie, disprui ori
declarai mori, c;nd copilul este a&andonat sau este
lipsit de 1n#ri6irea am&ilor prin%i- precum i n cazul
n care, la ncetarea adopiei, instana +otrte c este n
interesul minorului instituirea unei tutele.
Articolul <( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ca$uri de instituire
Art' <( - =utela minorului se instituie atunci c$nd
ambii prini sunt decedai, necunoscui, deczui din
e"erciiul drepturilor printeti sau li s8a aplicat
pedeapsa penal a inter$icerii drepturilor
printe.ti, pui sub interdicie 6udectoreasc,
disprui ori declarai 6udectore.te mori, precum i
n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana +otrte
c este n interesul minorului instituirea unei tutele.
%n vederea corelrii cu prevederile art.
79 alin../0 i art.:@ ale 1egii nr.
45484997 privind protecia i
promovarea drepturilor copilului, care
dispun c, n caz de abandon, se instituie
alte msuri de protecie special
.plasamentul0, iar nu tutela.
Art'<+ - )u obligaia ca, n termen de cel mult cinci zile
de la data c$nd afl de e"istena unui minor lipsit de
ngrijire printeasc n cazurile prevzute n art.5/, s
ntiineze instana tutelar<
a0 persoanele apropiate minorului, precum i
administratorii i locatarii casei n care locuiete
minorul;
b0 serviciul de stare civil, cu prilejul nregistrrii morii
unei persoane, precum i notarul public, cu prilejul
desc+iderii unei proceduri succesorale;
c0 instanele judectoreti, reprezentanii 2inisterului
Public i ai poliiei, cu prilejul pronunrii, lurii sau
e"ecutrii unei msuri privative de libertate;
d0 organele administraiei publice locale, instituiile de
ocrotire, precum i orice alt persoan.
Sec%iunea a +8a
Despre tutore
Denumirea Sec%iunii a +8a !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Sec%iunea a +8a
Tutorele4
Pentru uniformizarea denumirilor
subdiviziunilor codului civil care, n
afara crilor nu mai cuprind particu
!despre.
Persoana care poate fi numit tutore
Art'<2 ./0 Poate fi tutore o persoan fizic sau soul i
soia, mpreun, dac nu se afl n vreunul din cazurile de
incompatibilitate prevzute de prezentul cod.
.40 %n cazul n care, n situaia prevzut la art.5/
se afl mai muli minori care sunt frai, se numete de
regul un singur tutore.
( Alineatul /(0 al articolului <2 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 Poate fi tutore o persoan fizic sau soul i
soia mpreun, dac au domiciliul 1n Rom;nia .i nu
se afl n vreunul din cazurile de incompatibilitate
prevzute de prezentul cod.
+' La articolul <2- dup alineatul /+0 se introduce un
nou alineat- alineatul /20- cu urmtorul cuprins)
*/20 Persoana fi$ic sau familia care urmea$
a fi tutore tre&uie s fie e!aluat de ctre direc%ia
#eneral de asisten% social .i protec%ia copilului de
la domiciliul persoanei ori familiei 1n cau$ cu
pri!ire la #aran%iile morale .i condi%iile materiale pe
care tre&uie s le primeasc pentru a primi un copil
1n 1n#ri6ire'4

/.)lineatul ./0 s#a modificat n vederea
complinirii condiiei ca persoanele care
pot fi numite tutore s aib domiciliul n
(om$nia.
4. Pentru corelarea cu prevederile art.74
alin. .40 ale 1egea nr.45484997 privind
protecia i promovarea drepturilor
copilului.
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art'<7 - ./0 ?u poate fi tutore<
a0 minorul, interzisul judectoresc sau cel pus sub
curatel;
b0 cel deczut din drepturile printeti sau
declarat incapabil de a fi tutore;
c0 cel cruia i s#a restr$ns e"erciiul unor drepturi
politice sau civile, fie n temeiul legii, fie prin +otr$re
judectoreasc, precum i cel cu rele purtri;
d0 cel care, e"ercit$nd o tutel, a fost ndeprtat
din aceasta;
e0 cel care, din cauza intereselor potri!nice cu
cele ale minorului, nu ar putea ndeplini sarcina tutelei;
f0 cel nlturat prin nscris autentic sau prin
testament de ctre printele care e"ercita singur, n
momentul morii, responsa&ilitatea printeasc.
.40 Dac una din mprejurrile prevzute la alin../0
este descoperit n timpul tutelei, tutorele va fi
ndeprtat, respect$ndu#se aceeai procedur ca i la
numirea lui.
(' La articolul <7- literele e0 .i f0 ale alineatului /(0
!or a!ea urmtorul cuprins)
!e0 cel care, din cauza intereselor concurente cu
cele ale minorului, nu ar putea ndeplini sarcina tutelei;
f0 cel nlturat prin nscris autentic sau prin
testament de ctre printele care e"ercita singur, n
momentul morii, autoritatea printeasc.
+' Alineatul /+0 al articolului <7 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Dac una din mprejurrile prevzute la alin.
./0 sur!ine sau este descoperit n timpul tutelei,
tutorele va fi ndeprtat, respect$ndu#se aceeai
procedur ca i la numirea lui.
/. # ,nteresele potrivnice pot fi nu numai
contrare, ci i concurente .parial
contrare0.
# 1a alin../0, lit f0 nu este vorba de
responsabilitatea printeasc, ci de
autoritatea printeasc.
4. $t privete alin..40, este posibil ca
mprejurrile prevzute la alineatul ./0
s survin i n timpul tutelei, justific$nd
aceeai msur a ndeprtrii.
Desemnarea tutorelui de ctre printe
Art'<5 - ./0 Printele poate desemna, prin nscris
autentic sau prin testament, persoana care urmeaz a fi
numit tutore al copiilor si.
.40 Desemnarea fcut de printele care n
momentul morii era deczut din drepturile printeti sau
pus sub interdicie, este lipsit de efecte.
La articolul <5- dup alineatul /+0- se introduce un
alineat nou /20- cu urmtorul cuprins)
*/20 Desemnarea fcut 1n condi%iile
pre$entului articol poate fi re!ocat oric;nd de
ctre printe- c9iar .i printr8un 1nscris su&
semntur pri!at'4
Se propune completarea art. 5: cu un
alineat nou, care devine alin. .*0
referitor la caracterul revocabil al
desemnrii, deoarece n aceast materie
actele unilaterale nu pot fi socotite
irevocabile dec$t dac legea o prevede
n mod e"pres.
Desemnarea mai multor tutori
Art'<: - %n cazul n care au fost desemnate mai multe
persoane ca tutore, fr vreo preferin, ori e"ist mai
multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului n
stare s ndeplineasc sarcinile tutelei i care i e"prim
dorina de a fi tutore, instana tutelar va +otr in$nd
seama de condiiile lor materiale, precum i de garaniile
morale necesare dezvoltrii armonioase a minorului.
3mpiedicarea persoanei desemnate de a fi numit
tutore
Art'<< - ./0 el c+emat la tutel n conformitate cu
dispoziiile art.5: nu poate fi nlturat fr acordul su,
dec$t dac se afl n vreunul din cazurile prevzute la
art.57 sau dac prin numirea sa interesele minorului ar fi
periclitate.
.40 Dac cel c+emat la tutel este numai temporar
mpiedicat n e"ercitarea atribuiilor ce i#au fost
conferite, instana tutelar, dup ncetarea mpiedicrii, l
numete tutore la cererea sa, dar nu mai t$rziu de ase
luni de la desc+iderea tutelei. P$n atunci, instana
desemneaz un tutore provizoriu.
.*0 Dup trecerea celor ase luni, dac persoana
desemnat nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit
provizoriu tutore rm$ne s ndeplineasc n continuare
sarcinile tutelei.
"umirea tutorelui de ctre instan%a tutelar
Art'<= - %n lipsa unui tutore desemnat, instana tutelar,
numete ca tutore, dac moti!e 1ntemeiate nu se opun, o
rud sau un afin, ori un prieten al familiei minorului,
av$nd domiciliul n (om$nia, n stare s ndeplineasc
aceast sarcin in$nd seama de relaiile personale, de
apropierea domiciliilor, de condiiile materiale i de
garaniile morale pe care le prezint cel c+emat la tutel.
Articolul <= !a a!ea urmtorul cuprins)
*"umirea tutorelui de ctre instan%a tutelar
Art' <= - %n lipsa unui tutore desemnat, instana
tutelar, numete cu prioritate ca tutore, dac nu se
opun motive ntemeiate, o rud sau un afin ori un
prieten al familiei minorului, av$nd domiciliul n
(om$nia, n stare s ndeplineasc aceast sarcin
in$nd seama de relaiile personale, de apropierea
domiciliilor, de condiiile materiale i de garaniile
morale pe care le prezint cel c+emat la tutel.
Persoanele indicate n acest articol au
prioritate pentru a primi sarcina tutelei,
dac ndeplinesc condiiile prevzute de
lege.
Procedura de numire
Art'<> - ./0 ?umirea tutorelui se face de instana
tutelar n camera de consiliu prin nc+eiere ire!oca&il.
)scultarea minorului care a mplinit /9 ani este
obligatorie.
.40 %n lipsa unui tutore desemnat, dac instana
tutelar a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui
se face, potrivit alin../0, cu consultarea consiliului de
familie.
.*0 %nc+eierea de numire se comunic n scris
tutorelui i se afieaz la sediul instanei tutelare i la
primria de la domiciliul minorului.
.70 Drepturile i ndatoririle tutorelui ncep de la
primirea comunicrii.
.:0 %ntre timp, instana tutelar poate lua msuri
provizorii cerute de interesele minorului, put$nd c+iar s
numeasc un curator special.
Alineatul /(0 al articolului <> !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 ?umirea tutorelui se face de instana tutelar
n camera de consiliu prin nc+eiere definiti!, pe
&a$a raportului de e!aluare artat la art'<2 alin' /20.
)scultarea minorului care a mplinit !;rsta de /9 ani
este obligatorie.
Pentru corelarea cu art. 5* alin. .*0, nou
introdus.
Persoanele care pot refu$a continuarea tutelei
Art'=@ - ./0 el numit tutore este dator s continue
ndeplinirea sarcinilor tutelei.
.40 Poate refuza continuarea tutelei<
a0 cel care are v$rsta de @9 de ani mplinii;
b0 femeia nsrcinat sau mama unui copil mai mic de
opt ani;
c0 cel care crete i educ doi sau mai muli copii;
d0 cel care, din cauza bolii, a infirmitii, a felului
ndeletnicirii, a deprtrii domiciliului de locul unde se
afl bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate, nu
ar mai putea s ndeplineasc aceast sarcin.
3nlocuirea tutorelui
Art'=( - Dac vreuna dintre mprejurrile artate n
art.69 se i!e.te n timpul tutelei, tutorele poate cere s fie
nlocuit. ererea de nlocuire se adreseaz instanei
tutelare, care va +otr de urgen. P$n la soluionarea
cererii sale de nlocuire, el este obligat s continue
e"ercitarea atribuiilor.
Articolul =( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Art' =( - Dac vreuna dintre mprejurrile artate n
art.69 sur!ine n timpul tutelei, tutorele poate cere s
fie nlocuit. ererea de nlocuire se adreseaz instanei
tutelare, care va +otr de urgen. P$n la soluionarea
cererii sale de nlocuire, el este obligat s continue
e"ercitarea atribuiilor.
Pentru acurateea te"tului.
Caracterul personal al tutele i
Art'=+ - ./0 =utela este o sarcin personal.
.40 u toate acestea, instana tutelar, cu avizul
consiliului de familie poate, in$nd seama de mrimea i
compunerea patrimoniului minorului, s decid ca
gestionarea patrimoniului ori doar a unei pri a acestuia
s fie ncredinat, potrivit legii, unei persoane fizice sau
juridice specializate.
Caracterul #ratuit al tutelei
Art'=2 - ./0 =utela este o sarcin gratuit.
.40 u toate acestea, tutorele poate fi ndreptit, pe
perioada e"ercitrii sarcinilor tutelei, la o remuneraie al
crei cuantum va fi stabilit de instana tutelar, cu avizul
consiliului de familie, in$nd seama de munca depus n
administrarea averii i de starea material a minorului i
a tutorelui, dar nu mai mult de /9M din veniturile
bunurilor minorului. ,nstana tutelar, cu avizul
consiliului de familie, va putea modifica sau suprima
aceast remuneraie, potrivit mprejurrilor.
Sec%iunea a 28a
Consiliul de familie
Rolul consiliului de familie
Art'=7' onsiliul de familie se constituie pentru a
supraveg+ea modul n care tutorele i e"ercit drepturile
i i ndeplinete ndatoririle cu privire la persoana i
bunurile minorului.
em&rii consiliului de familie
Art'=5 - ./0 ,nstana tutelar poate constitui un consiliu
de familie, compus din trei rude sau afini, in$nd seama
de gradul de rudenie i de relaiile personale cu familia
minorului. %n lips de rude sau afini pot fi numite i alte
persoane care au avut legturi de prietenie cu prinii
minorului sau care manifest interes pentru situaia
acestuia.
.40 Soul i soia nu pot fi, mpreun, membri ai
aceluiai consiliu de familie.
.*0 %n aceleai condiii, instana tutelar numete
i doi supleani.
.70 =utorele nu poate fi membru n consiliul de
familie.
Alte dispo$i%ii aplica&ile consiliului de familie
Art'=: - Dispoziiile art.57, art. 69 alin../0 i alin..40
lit.d0, art.6/ i art. /95 se aplic n mod corespunztor i
membrilor consiliului de familie.
odificarea consiliu lui de familie
Art'=< - %n afar de cazul prevzut la art. A/, alctuirea
consiliului de familie nu se poate modifica n timpul
tutelei, afar numai dac interesele minorului ar cere o
asemenea sc+imbare sau dac, prin moartea sau dispariia
unuia dintre membri, ar fi necesar completarea.
Procedura de constituire a consiliului de familie
Art'== - ./0 %n vederea constituirii consiliului de familie,
persoanele care ndeplinesc condiiile pentru a fi membri
sunt convocate la domiciliul minorului de ctre instana
tutelar, din oficiu sau la sesizarea minorului, dac acesta
a mplinit /7 ani, a tutorelui desemnat, a oricror altor
persoane care au cunotin despre situaia minorului.
.40 ?umirea membrilor consiliului de familie se
face de ctre instana tutelar pe baza raportului anc+etei
referitoare la situaia psi+o#social, precum i a oricror
altor probe.
.*0 2inorul care a mplinit v$rsta de /9 ani va fi
ascultat.
odul de lucru
Art'=> - ./0 onsiliul de familie este convocat cu cel
puin /9 zile nainte de data ntrunirii.
.40 ei convocai sunt obligai s se prezinte
personal. =otui, dac aceasta nu este posibil, ei pot fi
reprezentai de persoane care sunt rude sau afini cu
prinii minorului, dac aceste persoane nu sunt
desemnate sau convocate n nume propriu ca membri ai
consiliului de familie. Soii se pot reprezenta reciproc.
Atri&u%ii
Art'>@ - ./0 onsiliul de familie d avize consultative, la
solicitarea tutorelui sau a instanei tutelare i ia decizii, n
cazurile prevzute de lege. )vizele consultative i
deciziile se iau n mod valabil cu votul majoritii
membrilor si, consiliul fiind prezidat de persoana cea
mai naintat n v$rst.
.40 1a luarea deciziilor, minorul care a mplinit
v$rsta de /9 ani va fi ascultat; dispoziiile art.494 sunt
aplicabile n mod corespunztor.
.*0 Deciziile consiliului de familie vor fi motivate
i consemnate ntr#un registru special constituit.
3nlocuirea consiliului de familie
Art'>( - =utorele poate cere instituirea unui nou
consiliu, dac n pl$ngerile formulate potrivit prezentului
cod, instana a +otr$t de cel puin dou ori, n mod
ire!oca&il, mpotriva deciziilor consiliului de familie.
Articolul >( !a a!ea urmtorul cuprins)
*3nlocuirea consiliului de familie
Art' >( - =utorele poate cere instituirea unui nou
consiliu, dac n pl$ngerile formulate potrivit
prezentului cod, instana a +otr$t de cel puin dou ori,
n mod definiti!, mpotriva deciziilor consiliului de
familie.
Pentru corelarea cu prevederile
Proiectului noului od de procedur
civil care nu mai pstreaz categoria
!+otr$rilor irevocabile.
Imposi&ilitatea constituirii consiliului de familie
Art'>+ - Dac n cazul prevzut la art.A/ nu este posibil
constituirea unui nou consiliu, ca i n cazul contrarietii
de interese dintre minor i toi membrii consiliului de
familie i supleani, tutorele poate cere instanei tutelare
autorizaia de a e"ercita singur tutela.
Sec%iunea a 78a
Despre e,ercitarea tutelei
Denumirea Sec%iunii a 78a !a a!ea urmtorul
cuprins) *E,ercitarea tutelei4'
) se vedea, supra, e"plicaia de la
nceputul apitolului ,,.
F'( Dispo$i%ii #enerale
E,ercitarea tutelei 1n interesul minorului
Art'>2 - =utela se e"ercit numai n interesul minorului
at$t n ceea ce privete persoana, c$t i bunurile acestuia.
Con%inutul tutelei
Art'>7 - ./0 =utorele are o&li#a%ia de a ngriji de minor.
.40 'l este obligat s creasc copilul, ngrijind de
sntatea i dezvoltarea lui fizic i mental, de educarea,
nvtura i pregtirea profesional a acestuia, potrivit
cu aptitudinile lui.
Alineatul /(0 al articolului >7 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 =utorele are 1ndatorirea de a ngriji de
minor.
Pentru acuratee juridic, deoarece
obligaiile tutorelui sunt 1ndatoriri
le#ale, iar nu simple obligaii civile,
instituite asupra persoanei sale.
Tutela e,ercitat de am&ii so%i
Art'>5 - ./0 %n cazul n care tutori sunt doi soi, acetia
rspund mpreun pentru e"ercitarea atribuiilor tutelei.
Dispoziiile privind responsa&ilitatea printeasc sunt
aplicabile n mod corespunztor.
.40 %n cazul n care unul dintre soi introduce
aciunea de divor, instana, din oficiu, va ntiina
instana tutelar pentru a dispune cu privire la e"ercitarea
tutelei.
Alineatul /(0 al articolului >5 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 %n cazul n care tutori sunt doi soi, acetia
rspund mpreun pentru e"ercitarea atribuiilor tutelei.
Dispoziiile privind autoritatea printeasc sunt
aplicabile n mod corespunztor.
Pentru corelarea cu =itlul ,C
!)utoritatea printeasc din artea ,,,
n care noiunea de !responsabilitate
printeasc este nlocuit cu aceea de
!autoritate printeasc.
F' + E,ercitarea tutelei cu pri!ire la persoana
minorului
A!i$ul consiliul ui de familie
Art'>:- 2surile privind persoana minorului se iau de
ctre tutore, cu avizul consiliului de familie, cu e"cepia
msurilor care au caracter curent.
Domiciliul minorului
Art'>< 2inorul pus sub tutel are domiciliul la tutore.
?umai cu ncuviinarea instanei tutelare minorul poate
avea i o reedin.
Aelul 1n!%turii sau al pre#tirii profesionale
Art'>= - ./0 >elul nvturii sau al pregtirii
profesionale pe care minorul care nu a mplinit /7 ani o
primea la data instituirii tutelei nu poate fi sc+imbat de
acesta, dec$t cu ncuviinarea instanei tutelare.
.40 ,nstana tutelar nu poate, mpotriva voinei
minorului care a mplinit /7 ani, s sc+imbe felul
nvturii acestuia, +otr$t de prini sau pe care
minorul o primea la data instituirii tutelei.
.*0 (eligia n care a fost educat copilul nu se poate
sc+imba dec$t n cazuri e"cepionale, cu ncuviinarea
instanei tutelare.
Ascultarea minorului care a 1mplinit (@ ani
Art'>> ,nstana tutelar nu poate +otr fr ascultarea
minorului, dac acesta a mplinit v$rsta de /9 ani.
F'2 E,ercitarea tutelei cu pri!ire la &unurile
minorului
In!entarul &unurilor minorului
Art'(@@ - ./0 Dup numirea tutorelui i n prezena
acestuia, membrii consiliului de familie vor verifica la
faa locului toate bunurile minorului, ntocmind un
inventar, care va fi supus aprobrii instanei tutelare.
.40 reanele pe care le au asupra minorului,
tutorele sau vreunul din membrii consiliului de familie,
soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile
acestora trebuie declarate, sub sanciunea de a le pierde,
cu prilejul inventarierii i pot fi pltite numai cu
aprobarea instanei tutelare.
Actele de conser!are
Art'(@( - %nainte de nc+eierea inventarului, tutorele nu
poate face, n numele minorului, dec$t acte de conservare
i acte de administrare ce nu sufer nt$rziere.
O&li#a%iile tutorelui) 8 administrarea &unurilor
minorului
Art'(@+ - ./0 =utorele are o&li#a%ia de a administra cu
bun#credin bunurile minorului.
.40 ?u sunt supuse administrrii tutorelui bunurile
dob$ndite de minor cu titlu gratuit, dac testatorul sau
donatorul nu a stipulat altfel. )ceste bunuri sunt
administrate de curatorul desemnat prin actul de
dispoziie sau numit de ctre instana tutelar.
(' Denumirea articolului (@+ !a a!ea urmtorul
cuprins) *3ndatorirea de a administra &unurile
minorului4'
+' Alineatul /(0 al articolului (@+ !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 =utorele are 1ndatorirea de a administra cu
bun#credin bunurile minorului. 3n acest scop-
tutorele ac%ionea$ 1n calitate administrator
1nsrcinat cu simpla administrare a &unurilor
minorului- dispo$i%iile Titlului III
+
din Cartea III
aplic;ndu8se 1n mod corespun$tor- afar de ca$ul
1n care prin pre$entul capitol se dispune altfel'
/. Pentru acuratee juridic, obligaia
tutorelui nu se e"ercit n interes
propriu, ci n interesul minorului, fiind
vorba de o veritabil ndatorire legal.
4. )lineatul ./0 a fost modificat pentru a
preciza natura juridic real a obligaiei
tutorelui, precum i calitatea sa de
administrator nsrcinat cu simpla
administrare a bunurilor altuia.
8 repre$entarea minorului in actele ci!ile
Art'(@2 - =utorele are o&li#a%ia de a reprezenta pe
minor n actele civile, dar numai p$n c$nd acesta
mplinete v$rsta de /7 ani.
Articolul (@2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*3ndatorirea de a repre$enta minorul 1n actele ci!ile
Art' (@2 - =utorele are 1ndatorirea de a reprezenta pe
minor n actele civile, dar numai p$n c$nd acesta
mplinete v$rsta de /7 ani.
Pentru acuratee juridic i totodat
pentru a se sublinia unul din aspectele
dublei naturi juridice a reprezentrii
legale< ndatorire i, deopotriv, putere
juridic, rezultate din lege, n virtutea
crora tutorele nu acioneaz n numele
propriu, ci n numele altuia ori de c$te
ori nc+eie acte juridice n numele i pe
seama celui ocrotit.
Re#imul 6uridic al actelor de dispo$i%ie
Art'(@7 - ./0 =utorele nu poate, n numele minorului, s
fac donaii i nici s garanteze obligaia altuia. >ac
e"cepie darurile obinuite, potrivite cu starea material a
minorului.
.40 =utorele nu poate, fr avizul consiliului de
familie i ncuviinarea instanei tutelare, s fac 1n mod
!ala&il nstrinarea, mpreala, ipotecarea ori, dup ca$-
#a6area bunurilor minorului, renun%area la drepturile
patrimoniale ale acestuia, precum i s nc+eie orice alte
acte ce depesc dreptul de administrare.
.*0 )ctele fcute cu nclcarea dispoziiilor
cuprinse n alin../0 i .40 sunt lovite de nulitate relativ.
%n cazurile prevzute la alin..40 aciunea n anulare
aparine consiliului de familie i instanei tutelare.
.70 u toate acestea, tutorele poate nstrina, fr
avizul consiliului de familie i fr ncuviinarea instanei
tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricciunii, precum
i bunurile devenite nefolositoare pentru minor.
Alineatele /+0 .i /70 ale articolului (@7 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 =utorele nu poate, fr avizul consiliului de
familie i ncuviinarea instanei tutelare, s fac acte
de 1nstrinare- 1mpr%eal- ipotecare ori de #re!are
cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, s renun%e
la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum i s
nc+eie 1n mod !ala&il orice alte acte ce depesc
dreptul de administrare.
.G0
.70 u toate acestea, tutorele poate nstrina, fr
avizul consiliului de familie i fr ncuviinarea
instanei tutelare, bunurile supuse pieirii, de#radrii-
alterrii ori deprecierii, precum i cele devenite
nefolositoare pentru minor.
2odificrile au fost operate pentru
claritatea te"telor. =ermenul de gaj a
fost nlturat n vederea corelrii cu
materia garaniilor reale, unde dreptul de
ipoteca, n accepiune nou, modern,
poate privi at$t bunuri imobile, c$t i
mobile, gajul fiind denumirea
particular a ipotecii cu deposedarea
constituitorului de bunul su.
Pe de alt parte, s#a prevzut e"pres i
situaia actelor de grevare a bunurilor
minorului cu alte sarcini reale, care
datorit gravitii lor, trebuie asimilate
actelor de nstrinare i de ipotecare,
bucur$ndu#se aadar de acelai regim
juridic, spre a asigura o protecie
complet a intereselor minorului aflat
sub tutel.
%n sf$rit, termenul stricciune este
impropriu unui te"t normativ, fiind
nlocuit cu altele mai adecvate<
degradare, alterare ori depreciere, dup
caz..
"u e,ist Dup articolul (@7 se introduce un articol nou-
articolul (@7
(
- cu urmtorul cuprins)
*Acceptarea de dona%ii .i le#ate
Art' (@7
(
Tutorele poate s accepte sin#ur- 1n
numele minorului- o dona%ie sau un le#at cu titlu
particular- cu e,cep%ia dona%iilor .i le#atelor cu
sarcini care nu pot fi acceptate dec;t cu a!i$ul
consiliului de familiei .i 1ncu!iin%area instan%ei
tutelare'4
Se propune un articol nou, pentru a
reglementa valabilitatea acceptrii de
ctre tutore a donaiilor i legatelor cu
titlu particular fcute n favoarea
minorului, deoarece nu sunt
prejudiciabile pentru acesta din urm. )
se vedea, n acest sens, i< art.7@* ..>.
.acceptarea donaiilor i legatelor
individuale pure i simple0, art.4//
..B. .acceptarea de donaii pure i
simple0.
3ncu!iin%area instan%ei tutelare
Art'(@5 - ./0 ,nstana tutelar acord tutorelui
ncuviinarea, numai dac actul rspunde unei nevoi sau
prezint un folos nendoielnic pentru minor.
.40 %ncuviinarea se va da pentru fiecare act n
parte, stabilindu#se, c$nd este cazul, condiiile de
nc+eiere a actului.
.*0 %n caz de v$nzare, ncuviinarea va arta dac
v$nzarea se va face prin acordul prilor, licitaie public-
sau n alt mod.
.70 %n toate cazurile, instana tutelar poate indica
tutorelui modul n care se ntrebuineaz sumele de bani
obinute.
Alineatul /20 al articolului (@5 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.*0 %n caz de v$nzare, ncuviinarea va arta
dac v$nzarea se va face prin acordul prilor, prin
licita%ie pu&lic sau n alt mod.
Pentru acuratee.
3ncu!iin%area actelor minorului care a 1mplinit (7 ani
Art'(@: - ./0 2inorul care a mplinit v$rsta de /7 ani
nc+eie actele juridice cu ncuviinarea scris a tutorelui
sau, dup caz, a curatorului.
.40 Dac actul pe care minorul care a mplinit
v$rsta de /7 ani urmeaz s#l nc+eie face parte dintre
acelea pe care tutorele nu le poate face dec$t cu
ncuviinarea instanei tutelare i cu avizul consiliului de
familie, va fi necesar at$t ncuviinarea acesteia, c$t i
avizul consiliului de familie.
.*0 2inorul nu poate s fac donaii, altele dec$t
darurile obinuite potrivit strii lui materiale i nici s
garanteze obligaia altuia.
.70 )ctele fcute cu nclcarea dispoziiilor alin.
./0#.*0 sunt lovite de nulitate relativ.
Alineatul /20 al articolului (@: !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.*0 2inorul nu poate s fac donaii, altele
dec$t darurile obinuite potrivit strii lui materiale- i
nici s garanteze obligaia altuia.
Dup cuv$ntul !materiale a fost omis
virgula, dei este vorba de o dispoziie
distinct.
Inter$icerea unor contracte
A rt'(@< - ./0 'ste interzis, sub sanciunea nulitii
a&solute, nc+eierea de acte juridice ntre tutore sau
soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile
tutorelui, pe de o parte, i minor, pe de alt parte.
/+0 Dispo$i%iile alin'/(0 nu se aplic 1n ca$ul 1n
care &unul este cumprat la licita%ie pu&lic de un
coproprietar cu minorul sau de un titular al unei
#aran%ii reale asupra acestui &un'
Articolul (@< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Inter$icerea unor acte 6uridice
Art' (@< - ./0 'ste interzis, sub sanciunea nulitii
relati!e, nc+eierea de acte juridice ntre tutore sau
soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile
tutorelui, pe de o parte, i minor, pe de alt parte.
/+0 Oricare din persoanele artate la alin' /(0
poate 1ns cumpra la licita%ie pu&lic un &un al
minorului- dac este titularul unei #aran%ii reale
asupra acestui &un ori se afl 1n indi!i$iune cu
minorul- dup ca$'4
Denumirea marginal a art./95 a fost
modificat pentru corelare cu coninutul
incapacitii prevzute la alin. ./0.
)lineatul ./0 se propune a fi modificat
n sensul nlocuirii sanciunii nulitii
absolute cu aceea a nulitii relative, n
acord cu regimul general al nulitilor
instituite pentru protecia unor interese
particulare, iar nu generale .a se vedea,
art. A@/ din artea a C#a, Seciunea a 7#
a0, soluie care este admis de doctrin i
de jurispruden i de lege lata, n baza
art./46 . fam. .a se vedea E+. Deleiu,
Drept civil romn. "ntroducere n
dreptul civil. 3ubiectele dreptului civil
ed. a N#a, 'd. &niversul Furidic,
Ducureti, 499:, p. **A0. ) se vedea i
art. /457 din Proiect din materia
incapacitilor de a cumpra.
%n ceea ce privete alineatul .40, acesta a
fost reformulat pentru a se preciza mai
limpede e"cepiile de la alin. ./0.
Ai,area sumei anuale necesare pentru 1ntre%inerea
minorului
Art'(@= - ./0 onsiliul de familie stabilete suma anual
necesar pentru ntreinerea minorului i administrarea
bunurilor sale i poate modifica, potrivit mprejurrilor,
aceast sum.
.40 +eltuielile necesare pentru ntreinerea
minorului i administrarea bunurilor sale se acoper din
veniturile acestuia. %n cazul n care veniturile minorului
nu sunt ndestultoare, instana tutelar va dispune
v$nzarea bunurilor minorului, prin acordul prilor sau
prin licitaie public.
.*0 3biectele ce au valoare afectiv pentru familia
minorului sau pentru minor nu vor fi v$ndute dec$t n
mod e"cepional.
.70 Dac minorul este lipsit de bunuri i nu are
prini sau alte rude care sunt obligate prin lege s#i
acorde ntreinere, ori aceasta nu este suficient, minorul
are dreptul la asisten social, n condiiile legii.
Sumele de &ani care dep.esc ne!oile 1ntre%inerii
minorului
Art'(@> - ./0 Sumele de bani care 1ntrec nevoile
ntreinerii minorului i ale administrrii bunurilor sale,
precum i instrumentele financiare, se depun, pe numele
minorului, la asa de 'conomii i onsemnaiuni, de
unde nu pot fi ridicate dec$t cu ncuviinarea instanei
tutelare.
.40 Sumele de bani i titlurile de valoare prevzute
la alin. ./0 nu pot face ulterior obiectul unor tranzacii
ulterioare pe piaa de capital.
.*0 =utorele poate depune i sumele necesare
ntreinerii, tot pe numele minorului. )cestea se trec ntr#
un cont separat i pot fi ridicate de tutore, fr
ncuviinarea prevzut n alin../0.
(' Denumirea articolului (@> !a a!ea urmtorul
cuprins) *Suma anual necesar 1ntre%inerii
minorului4'
+' Alineatele /(0 .i /+0 ale articolul (@> !or a!ea
urmtorul cuprins)
*./0 Sumele de bani care dep.esc nevoile
ntreinerii minorului i ale administrrii bunurilor sale,
precum i instrumentele financiare- o&li#a%iunile sau
alte titluri de !aloare !or fi depuse, pe numele
minorului, la o &anc indicat de consiliul de familie,
1n termen de cel mult o lun de la data 1ncasrii lor'
.40 Tutorele poate dispune de aceste sume
numai cu 1ncu!iin%area preala&il a instan%ei
tutelare' El nu !a putea 1ns folosi sumele de &ani .i
titlurile de !aloare pre!$ute la alin' /(0 pentru
1nc9eierea- pe numele minorului- a unor tran$ac%ii
pe pia%a de capital- c9iar dac ar fi o&%inut
1ncu!iin%area instan%ei tutelare'4
/. Denumirea marginal a fost
modificat pentru acuratee i o mai
bun te+nic legislativ.
4. Se propune modificarea alineatului
./0 pentru a e"emplifica n mod concret
instrumentele financiare i alte titluri de
valoare, precum i termenul pentru
depunerea acestora i a sumelor de bani,
iar condiiile n care tutorele poate
dispune de aceste sume au fost plasate n
alineatul .40, care a fost modificat
corespunztor, deoarece acest din urm
alineat se ocup de regimul juridic al
ntrebuinrii acestor bunuri.
Ca$uri de numire a curatorului special
Art'((@ - ./0 3ri de c$te ori ntre tutore i minor se ivesc
interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie s
duc la nlocuirea tutorelui, instana tutelar va numi un
curator special.
.40 De asemenea, dac din cauza bolii sau din alte
motive, tutorele este mpiedicat s ndeplineasc un
anumit act n numele minorului pe care l reprezint sau
ale crui acte le ncuviineaz, instana tutelar va numi
un curator special.
Sec%iunea a 58a
Despre controlul e,ercitrii tutelei
Controlul instan%ei tutelare
Art'((( - ./0 ,nstana tutelar va efectua un control
efectiv i continuu asupra modului n care tutorele i
consiliul de familie i ndeplinesc atribuiile cu privire la
minor i bunurile acestuia.
.40 %n ndeplinirea activitii de control, instana
tutelar va putea cere colaborarea autoritilor
administraiei publice, a serviciului public specializat de
protecie a copilului sau a instituiilor de ocrotire, dup
caz.
Darea de seam
Art'((+ - ./0 =utorele este dator s prezinte anual
instanei tutelare o dare de seam despre modul cum s#a
ngrijit de minor, precum i despre administrarea
bunurilor acestuia.
.40 Darea de seam se va prezenta instanei
tutelare n termen de *9 de zile de la sf$ritul anului
calendaristic.
.*0 Dac averea minorului este de mic
nsemntate, instana tutelar poate s ncuviineze ca
darea de seam privind administrarea bunurilor
minorului s se fac pe termene mai lungi, care nu vor
depi ns trei ani.
.70 %n afar de darea de seam anual, tutorele
este obligat, la cererea instanei tutelare, s dea oric$nd
dri de seam despre felul cum s#a ngrijit de minor,
precum i despre administrarea bunurilor acestuia.
Descrcarea tutorelui
Art'((2 - ,nstana tutelar va verifica socotelile
privitoare la veniturile minorului i la c+eltuielile fcute
cu ntreinerea acestuia i cu administrarea bunurilor sale
i, dac sunt corect ntocmite i corespund realitii, va
da descrcare tutorelui.
"ulitatea dispensei de a da socoteli
Art'((7 - Dispensa de a da socoteli, acordat de prini
sau de o persoan care ar fi fcut minorului o liberalitate
este considerat ca nescris.
Baran%ii
Art'((5 - ,nstana tutelar poate +otr, din oficiu sau la
cererea consiliului de familie, ca tutorele s dea garanii
reale sau personale dac interesele minorului cer o astfel
de msur; ea stabilete potrivit cu mprejurrile felul i
ntinderea garaniilor.
Pl;n#erea 1mpotri!a tutorelui
Art'((: - ./0 2inorul, consiliul de familie, precum i
toi cei prevzui n art.54, pot face pl$ngere la instana
tutelar cu privire la actele sau faptele tutorelui
pgubitoare pentru minor.
.40 =utorele va fi ndeprtat dac sv$rete un
abuz, o neglijen grav sau fapte care#l fac nedemn de a
fi tutore, precum i dac nu i ndeplinete mulumitor
sarcina.
Sec%iunea a :8a
3ncetarea tutelei
Ca$uri de 1ncetare
Art'((< - ./0 =utela nceteaz n cazul n care nu se mai
menine situaia care a dus la instituirea tutelei, precum i
n cazul morii minorului.
.40 >uncia tutorelui nceteaz prin moartea
acestuia, prin ndeprtarea de la sarcina tutelei sau prin
nlocuirea tutorelui.
oartea tutorelui
Art'((= ./0 %n cazul morii tutorelui, motenitorii si au
o&li#a%ia de a ntiina instana tutelar.
.40 P$n la numirea unui nou tutore, ei vor prelua
sarcinile tutelei. Dac sunt mai muli motenitori, ei pot
desemna, prin procur special, pe unul dintre ei, s
ndeplineasc n mod provizoriu sarcinile tutelei.
.*0 Dac motenitorii sunt minori, ntiinarea
instanei tutelare se poate face de orice persoan
interesat, precum i de cele artate la art.54. %n acest
caz, motenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei,
ci instana tutelar va numi de urgen un curator special,
care poate fi e"ecutorul testamentar.
Alineatele /(0 .i /+0 al articolului ((= !or a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 %n cazul morii tutorelui, motenitorii si
au datoria de a ntiina instana tutelar.
.40 P$n la numirea unui nou tutore, ei vor
prelua sarcinile tutelei. Dac sunt mai muli
motenitori, ace.tia pot desemna, prin procur
special, pe unul dintre ei, s ndeplineasc n mod
provizoriu sarcinile tutelei.
Pentru acuratee juridic.
"umirea curatorului special
Art'((> - P$n la intrarea 1n func%iune a noului tutore,
instana tutelar poate numi un curator special.
Articolul ((> !a a!ea urmtorul cuprins)
*"umirea curatorului special
Art' ((> - P$n la preluarea funciei de ctre noul
tutore, instana tutelar poate numi un curator special.
Pentru acuratee terminologic.
Darea de seam #eneral
Art'(+@ - ./0 1a ncetarea din orice cauz a tutelei,
tutorele sau, dup caz, motenitorii acestuia sunt datori
ca, n termen de cel mult *9 de zile, s prezinte instanei
tutelare o dare de seam general. =utorele are aceeai
ndatorire i n caz de ndeprtare din tutel.
.40 Dunurile care au fost n administrarea tutorelui
vor fi predate, dup caz, fostului minor, motenitorilor
acestuia sau noului tutore.
Descrcarea de #estiune
Art'(+( - ./0 Dup predarea bunurilor, verificarea
socotelilor i aprobarea lor, instana tutelar va da
tutorelui descrcare de gestiunea sa.
.40 +iar dac instana tutelar a dat tutorelui
descrcare de gestiune, acesta rspunde pentru paguba
cauzat prin culpa sa.
.*0 =utorele care nlocuiete un alt tutore are
obligaia s cear acestuia repararea pagubelor pe care le#
a cauzat minorului prin culpa sa, sub sanciunea de a fi
obligat el nsui de a repara prejudiciul suferit de minor.
Alineatul /+0 al articolului (+( !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 +iar dac instana tutelar a dat tutorelui
descrcare de gestiune, acesta rspunde pentru paguba
cauzat din culpa sa.
Pentru acuratee terminologic.
Amenda ci!il
Art'(++ ./0 %n cazul refuzului de a continua sarcinile
tutelei, tutorele poate fi sancionat de ctre instana
tutelar, prin nc+eiere e"ecutorie, cu amend civil, n
folosul statului, care nu poate depi valoarea unui
salariu minim pe economie. )menda poate fi repetat de
cel mult trei ori, la interval de c$te 5 zile, dup care se va
numi un alt tutore.
.40 De asemenea, dac tutorele, prin culpa sa,
ndeplinete defectuos sarcinile tutelei, !a putea fi
obligat la plata unei amenzi civile, n folosul statului,
care nu poate depi trei salarii medii pe economie.
Alineatul /+0 al articolului (++ !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 De asemenea, dac tutorele, din culpa sa,
ndeplinete defectuos sarcinile tutelei, !a fi o&li#at la
plata unei amenzi civile, n folosul statului, care nu
poate depi trei salarii medii pe economie.
Prin amendamentul propus s#a prevzut
obligativitatea sancionrii tutorelui n
cazul n care, din culpa sa, ndeplinete
defectuos sarcinile tutelei.
CAPITOLUL III
Ocrotirea inter$isului 6udectoresc
Condi%ii
Art'(+2 - ./0 Persoana care nu are discernm$ntul
necesar pentru a se ngriji de interesele sale, din cauza
alienaiei mintale ori debilitii mintale, va fi pus sub
interdicie.
.40 Pot fi pui sub interdicie i minorii cu
capacitate de e"erciiu restr$ns.
Articolul (+2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Condi%ii
Art' (+2 - ./0 Persoana care nu are discernm$ntul
necesar pentru a se ngriji de interesele sale, din cauza
alienaiei ori debilitii mintale, va fi pus sub
interdicie 6udectoreasc.
.40 Pot fi pui sub interdicie 6udectoreasc i
minorii cu capacitate de e"erciiu restr$ns.
Pentru acuratee terminologic.
Persoanele care pot cere punerea su& interdic%ie
Art'(+7 - ,nterdicia poate fi cerut de instana tutelar,
precum i de cei prevzui n art.54.
Dup articolul (+7 se introduce un nou articol-
articolul (+7
(
- cu urmtorul cuprins)
*Desemnarea tutorelui de ctre cel pus su&
interdic%ie
Art' (+7
(
Orice persoan care are capacitatea
deplin de e,erci%iu poate desemna- prin 1nscris
autentic- persoana care urmea$ a fi numit tutore
pentru a se 1n#ri6i de persoana .i &unurile sale 1n
ca$ul 1n care ar fi pus su& interdic%ie
6udectoreasc' Dispo$i%iile art' <5 alin' /20- art' <:
.i art' << se aplic 1n mod corespun$tor'4
=utela dativ este util i n aceast
materie, mai ales n cazurile n care o
persoan datorit deficienelor sale
fizice ori din cauza unor intervenii
medicale delicate este supus riscului de
a nu mai avea discernm$ntul necesar
pentru a se ngriji de interesele sale. 3r,
cel mai n msur s stabileasc modul
de ocrotire a sa n asemenea situaii
nefericite este tocmai cel care ar urm s
fie eventual pus sub interdicie
judectoreasc. %n dreptul comparat o
asemenea posibilitate este admis, n
special n dreptul anglo#american .a se
vedea i art. 45* ..B.0.
"umirea unui curator special
Art'(+5 - %n caz de nevoie i p$n la rezolvarea cererii
de punere sub interdicie, instana tutelar va putea numi
un curator special pentru ngrijirea persoanei i
reprezentarea celui a crui interdicie a fost cerut,
precum i pentru administrarea bunurilor.
Articolul (+5 !a a!ea urmtorul cuprins)
*"umirea unui curator special
Art' (+5 - %n caz de nevoie i p$n la rezolvarea cererii
de punere sub interdicie 6udectoreasc, instana
tutelar va putea numi un curator special pentru
ngrijirea persoanei i reprezentarea celui a crui
interdicie a fost cerut, precum i pentru administrarea
bunurilor acestuia.
Pentru acuratee.
Procedura
Art'(+: - Gudecarea cererii de punere sub interdicie se
va face potrivit dispoziiilor odului de procedur civil.
Articolul (+: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Procedura
Art' (+: - Solu%ionarea cererii de punere sub
interdicie se face potrivit dispoziiilor odului de
procedur civil.
Pentru o mai bun te+nic legislativ.
Opo$a&ilitatea interdic%iei
Art'(+< - ./0 ,nterdicia i produce efectele de la data
c$nd +otr$rea judectoreasc a rmas ire!oca&il.
.40 u toate acestea, lipsa de capacitate a celui
interzis nu va putea fi opus unei tere persoane dec$t de
la data ndeplinirii formalitilor de publicitate prevzute
de odul de procedur civil, afar numai dac cel de#al
treilea a cunoscut punerea sub interdicie pe alt cale.
Alineatul /(0 al articolului (+< se modific .i !a a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 ,nterdicia i produce efectele de la data
c$nd +otr$rea judectoreasc a rmas definiti!.
Pentru acuratee i corelarea cu noile
prevederi ale Proiectului ?oului od de
procedur civil care nu mai pstreaz
categoria !+otr$rilor irevocabile
Comunicarea 9otr;rii de punere su& interdic%ie
Art'(+= - ./0 Hotr$rea de punere sub interdicie va fi
comunicat, n condiiile legii, instanei tutelare, care va
desemna de ndat un tutore pentru ocrotirea celui pus
sub interdicie.
/+0 Re#ulile pri!itoare la tutela minorului care
nu a 1mplinit !;rsta de (7 ani se aplic .i 1n ca$ul
tutelei celui pus su& interdic%ie- 1n msura 1n care
le#ea nu dispune altfel'
Articolul (+= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Comunicarea 9otr;rii de punere su& interdic%ie
6udectoreasc
Art' (+= - ./0 Hotr$rea de punere sub interdicie va fi
comunicat, n condiiile legii, instanei tutelare, care
va desemna de ndat un tutore pentru ocrotirea celui
pus sub interdicie 6udectoreasc' C;nd acesta din
urm a desemnat anterior- prin 1nscris autentic- o
persoan care s fie numit tutore- aceasta !a fi
desemnat cu prioritate- %in;ndu8se seama .i de
dispo$i%iile art' <: .i <<- dac este ca$ul'
/+0 De asemenea- 9otr;rea de punere su&
interdic%ie rmas definiti! !a fi comunicat .i
autorit%ilor de sntate pu&lic teritoriale- pentru
ca acestea s instituie asupra celui inter$is- potri!it
instruc%iunilor inisterului Snt%ii Pu&lice- o
supra!e#9ere medical permanent'4
Se propune, n primul r$nd, completarea
art./46 cu o tez nou privind efectele
aa#numitei tutele dative, prevzut de
art./47
/
n cazul n care cel care a fost
pus sub interdicie a desemnat anterior o
persoan care s fie numit tutore.
%n mod eronat coninutul normativ al
alin. .40 este plasat la acest articol n loc
s constituie un articol distinct .a se
vedea, infra, art. /46
/
0. Pe de alt parte,
n cuprinsul art. /46 alin..40 trebuie
complinit omisiunea trimiterii din
oficiu a +otr$rii de punere sub
interdicie i autoritii medicale
competente, conform 1egii nr. A:8499@
privind reforma n domeniul sntii,
pentru a lua msuri de supraveg+ere
medical.
"u e,ist Dup articolul (+= se introduce un articol nou-
articolul (+=
(
- cu urmtorul cuprins)
*Aplicarea re#ulilor de la tutel
Art' (+=
(
Re#ulile pri!itoare la tutela minorului
care nu a 1mplinit !;rsta de (7 ani se aplic .i 1n
ca$ul tutelei celui pus su& interdic%ie
6udectoreasc- 1n msura 1n care le#ea nu dispune
altfel'4
Prin amendamentul propus, alineatul .40
al art. /46 devine articol distinct,
deoarece nu se refer la o problem de
comunicare a +otr$rii judectoreti, ci
de regimul aplicabil tutelei interzisului
judectoresc.
"ulitatea relati! a actelor fcute de persoana pus
su& interdic%ie
Art'(+> - )ctele juridice fcute de persoana pus sub
interdicie, altele dec$t cele prevzute de art.4A alin..*0,
sunt lovite de nulitate relativ, c+iar dac la data
nc+eierii lor aceasta ar fi lucrat cu discernm$nt.
Articolul (+> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Actele 1nc9eiate de persoana pus su& interdic%ie
6udectoreasc
Art' (+> - )ctele juridice nc+eiate de persoana pus
sub interdicie 6udectoreasc, altele dec$t cele
prevzute de art. 4A alin..*0, sunt lovite de nulitate
relativ, c+iar dac la data nc+eierii lor aceasta ar fi
lucrat cu discernm$nt.
Pentru o mai bun te+nic legislativ se
propune simplificarea denumirii
marginale, iar pentru acuratee
terminologic i precizarea c este vorba
de interdicia judectoreasc n cuprinsul
articolului /4A.
3nlocuirea tutorelui
Art'(2@ - =utorele celui pus sub interdicie este n drept
s cear nlocuirea sa dup trei ani de la numire.
Articolul (2@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*3nlocuirea tutorelui
Art' (2@ - =utorele celui pus sub interdicie
6udectoreasc este n drept s cear nlocuirea sa
dup trei ani de la numire.
Pentru acuratee juridic.
O&li#a%iile tutorelui
Art'(2( - ./0 =utorele este dator s ngrijeasc de cel pus
sub interdicie, spre a#i grbi vindecarea i a#i mbunti
condiiile de via; n acest scop, se vor ntrebuina
veniturile i, la nevoie, toate bunurile celui pus sub
interdicie.
.40 ,nstana tutelar, lu$nd avizul consiliului de
familie i consult$nd un medic de specialitate, va +otr,
in$nd seama de mprejurri, dac cel pus sub interdicie
va fi ngrijit la locuina lui sau ntr#o instituie sanitar.
.*0 $nd inter$isul este cstorit, va fi ascultat i
soul acestuia.
Articolul (2( !a a!ea urmtorul con%inut)
*O&li#a%iile tutorelui
Art' (2( - ./0 =utorele este dator s ngrijeasc de cel
pus sub interdicie 6udectoreasc, spre a#i grbi
vindecarea i a#i mbunti condiiile de via; n acest
scop, se vor ntrebuina veniturile i, la nevoie, toate
bunurile celui pus sub interdicie 6udectoreasc.
.40 ,nstana tutelar, lu$nd avizul consiliului de
familie i consult$nd un medic de specialitate, va
+otr, in$nd seama de mprejurri, dac cel pus sub
interdicie 6udectoreasc va fi ngrijit la locuina lui
sau ntr#o instituie sanitar.
.*0 $nd cel pus su& interdic%ie 6udectoreasc
este cstorit, va fi ascultat i soul acestuia.
Pentru acuratee juridic.
Li&eralit%ile primite de descenden%ii inter$isului
Art'(2+ - Din bunurile inter$isului- descendenii
acestuia vor putea fi gratificai sau nzestrai de ctre
tutore cu avizul consiliului de familie i cu ncuviinarea
instanei tutelare, fr ns s se poat da scutire de
raport.
Articolul (2+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Li&eralit%ile primite de descenden%ii inter$isului
6udectoresc
Art' (2+ - Din bunurile celui pus su& interdic%ie
6udectoreasc, descendenii acestuia vor putea fi
gratificai sau nzestrai de ctre tutore cu avizul
consiliului de familie i cu ncuviinarea instanei
tutelare, fr ns s se poat da scutire de raport.
Pentru acuratee juridic.
odul de ocrotire a minorului
Art'(22 - ./0 2inorul care, la data punerii sub
interdicie, se afla sub ocrotirea prinilor, !a rm$ne sub
aceast ocrotire p$n la data c$nd devine major, fr a i
se numi un tutore. Dispoziiile art./*/ sunt aplicabile i
situaiei prevzute n prezentul alineat.

.40 Dac la data c$nd minorul devine major el se
afl nc sub interdicie, instana tutelar va numi un
tutore.
.*0 %n cazul n care, la data punerii sub interdicie,
minorul se afla sub tutel, instana tutelar va +otr dac
fostul tutore al minorului pstreaz sarcina tutelei sau !a
numi un nou tutore.
Articolul (22 !a a!ea urmtorul cuprins)
*odul de ocrotire a minorului
Art' (22 - ./0 2inorul care, la data punerii sub
interdicie 6udectoreasc, se afla sub ocrotirea
prinilor, rm;ne sub aceast ocrotire p$n la data
c$nd devine major, fr a i se numi un tutore.
Dispoziiile art./*/ sunt aplicabile i situaiei prevzute
n prezentul alineat.
.40 Dac la data c$nd minorul devine major
acesta se afl nc sub interdicie 6udectoreasc,
instana tutelar va numi un tutore.
.*0 %n cazul n care, la data punerii sub interdicie
6udectoreasc, minorul se afla sub tutel, instana
tutelar va +otr dac fostul tutore al minorului
pstreaz sarcina tutelei sau dac tre&uie numit un
nou tutore.
Pentru acuratee juridic.
Ridicarea interdic%iei
Art'(27 - ./0 Dac au ncetat cauzele care au provocat
interdicia, instana judectoreasc va pronuna ridicarea
ei.
.40 ererea se va putea face de cel pus sub
interdicie, de tutore, precum i de toi cei prevzui n
art.54.
.*0 Hotr$rea prin care se pronun ridicarea
interdiciei i produce efectele de la data c$nd a rmas
ire!oca&il.
.70 u toate acestea, ncetarea dreptului de
reprezentare al tutorelui nu va putea fi opus dec$t n
condiiile art./45 alin. .40, care se aplic n mod
corespunztor.
(' Denumirea articolului (27 !a a!ea urmtorul
cuprins)*Ridicarea interdic%iei 6udectore.ti4'
+' Alineatele /+0 /20 ale articolului (27 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 ererea se va putea face de cel pus sub
interdicie 6udectoreasc, de tutore, precum i de toi
cei prevzui n art. 54.
.*0 Hotr$rea prin care se pronun ridicarea
interdiciei 6udectore.ti i produce efectele de la data
c$nd a rmas definiti!.
/. Denumirea marginal a fost
modificat pentru acuratee juridic.
4. Pentru acuratee juridic i pentru
corelarea cu Proiectul ?oului od de
procedur civil care nu mai reine
categoria +otr$rilor judectoreti
irevocabile.
CAPITOLUL IV
Despre curatel
Ca$uri de instituire
Art'(25 - %n afar de cazurile prevzute de lege, instana
tutelar poate institui curatela<
a0 dac, din cauza btr$neii, a bolii sau a unei infirmiti
fizice, o persoan, dei capabil, nu poate, personal, s#i
administreze bunurile sau s#i apere interesele n
condiii mulumitoare i, din motive temeinice, nu#i
poate numi un reprezentant;
b0 dac din cauza bolii sau din alte motive o persoan,
dei capabil, nu poate, nici personal, nici prin
reprezentant, s ia msurile necesare n cazuri a cror
rezolvare nu sufer am$nare;
c0 dac o persoan, fiind obligat s lipseasc vreme
ndelungat de la domiciliu, nu a lsat un mandatar
general;
d0 dac o persoan a disprut fr a se avea tiri despre ea
i nu a lsat un mandatar general.
La articolul (25- literele a0- c0 .i d0 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!a0 dac, din cauza btr$neii, a bolii sau a unei
infirmiti fizice, o persoan, dei capabil, nu poate,
personal, s#i administreze bunurile sau s#i apere
interesele n condiii mulumitoare i, din motive
temeinice, nu#i poate numi un reprezentant sau
administrator;
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c0 dac o persoan, fiind obligat s lipseasc
vreme ndelungat de la domiciliu, nu a lsat un
mandatar sau administrator general;
d0 dac o persoan a disprut fr a se avea tiri
despre ea i nu a lsat un mandatar sau administrator
general.
Pentru corelare cu =itlul ,,,
4
din artea
,,, .!Despre bunuri0 privind
administrarea bunurilor altuia, care
instituie i posibilitatea numirii de ctre
cei interesai a unui administrator pentru
gestionarea patrimoniului propriu sau al
altor persoane, dup caz.
Competen%a instan%ei tutelare
Art'(2: - ,nstana tutelar competent este<
a0 n cazul prevzut la art./*: lit.a0, instana de
la domiciliul persoanei reprezentate;
b0 n cazul prevzut la art./*: lit.b0, fie instana
de la domiciliul persoanei reprezentate, fie
instana de la locul unde trebuie luate
msurile urgente;
c0 n cazurile prevzute la art./*: lit.c0 sau d0,
instana de la ultimul domiciliu din ar al
celui lips ori al celui disprut.
Persoana care poate fi numit curator
Art'(2< - Poate fi numit curator orice persoan n
msur s ndeplineasc aceast sarcin.
La articolul (2<- dup alineatul /(0 se introduce un
alineat nou- alineatul /+0- cu urmtorul cuprins)
*/+0 C;nd cel interesat a desemnat- prin
1nscris autentic- o persoan care s fie numit
curator- aceasta !a fi numit cu prioritate- %in;ndu8
se seama .i de dispo$i%iile art' <58<<- dac este
ca$ul'4
)mendamentul este propus deoarece
este posibil i oportun ca persoana care
va fi numit curator s fie desemnat
c+iar de ctre cel interesat, caz n care
este util ca instana s in seama de
aceast alegere.
Efectele curatelei
Art'(2= - %n cazurile prevzute la art./*:, instituirea
curatelei nu aduce nici o atingere capacitii celui pe care
curatorul l reprezint.
Procedura de instituire
Art'(2> - ./0 uratela se poate institui la cererea celui
care urmeaz a fi reprezentat, a soului su, a rudelor sau
a celor artai n art.54. ,nstana tutelar poate institui
curatela i din oficiu.
.40 uratela nu se poate institui dec$t cu
consimm$ntul celui reprezentat, n afar de cazurile n
care consimm$ntul nu poate fi dat.
.*0 ?umirea curatorului se face de instana
tutelar, printr#o nc+eiere care se comunic n scris
curatorului i se afieaz la sediul instanei tutelare,
precum i la primria de la domiciliul celui reprezentat.
Con%inutul curatelei
Art'(7@ - ./0 %n cazurile n care se instituie curatela, se
aplic regulile de la mandat.
.40 ,nstana tutelar poate stabili limitele
mandatului i poate da instruciuni curatorului, n locul
celui reprezentat, n toate cazurile n care acesta din urm
nu este n msur s o fac.
Articolul (7@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Con%inutul curatelei
Art' (7@ - ./0 %n cazurile n care se instituie curatela,
se aplic regulile de la mandat- cu e,cep%ia ca$ului 1n
care- la cererea persoanei interesate ori din oficiu-
instan%a tutelar !a 9otr1 c se impune 1n!estirea
curatorului cu drepturile .i o&li#a%iile unui
administrator 1nsrcinat cu simpla administrare a
&unurilor altuia'
.40 Dac sunt aplica&ile re#ulile de la mandat-
instana tutelar poate stabili limitele mandatului i
poate da instruciuni curatorului, n locul celui
reprezentat, n toate cazurile n care acesta din urm nu
este n msur s o fac.
)mendamentele propuse sunt
determinate de necesitatea corelrii cu
noile dispoziii ale =itlului ,,,
4
din
artea ,,, privitoare la administrarea
bunurilor altuia, care pot fi aplicabile i
n aceste cazuri, dac persoana ocrotit
solicit acest lucru ori instana tutelar
apreciaz c este necesar nvestirea
tutorelui cu nsi simpla administrare a
bunurilor celui ocrotit, n special n
cazurile n care acesta este disprut ori
obligat s absenteze vreme ndelungat
de la domiciliu i nu a instituit un
mandatar sau administrator general.
3nlocuirea curatorului
Art'(7( - uratorul este n drept s cear nlocuirea sa
dup trei ani de la numire.
3ncetarea curatelei
Art'(7+ - Dac au ncetat cauzele care au provocat
instituirea curatelei, aceasta va fi ridicat de instana
tutelar la cererea curatorului, a celui reprezentat, a
oricruia dintre cei prevzui n art.54 ori din oficiu.
Alte dispo$i%ii aplica&ile
Art'(72 - Dispoziiile prezentului capitol se aplic i
curatorului special prevzut de art.64 alin..40, art.//9,
art.//A i art./4:.
Articolul (72 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Dispo$i%ii speciale
Art' (72' - Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic
i curatorului special prevzut de art' =(, art.//9, art.
//A i art. /4:. 3n aceste din urm ca$uri- drepturile
.i o&li#a%iile sta&ilite de le#e 1n sarcina tutorelui se
aplic- 1n mod corespun$tor- .i curatorului
special'4
)mendamentul este propus pentru
stabilirea corelaiei dintre curatela
capabilului i curatela incapabilului,
care reprezint o tutel ad($oc .a se
vedea E+. Deleiu, Drept civil romn.
"ntroducere n dreptul civil. 3ubiectele
dreptului civil, 'd. &niversul Furidic,
Ducureti, 499:, p. *A70, trebuind s
urmeze regulile mult mai riguroase de la
tutela, iar nu pe cele de la mandat, ceea
ce constituie o soluie superioar celei
din Proiect.
Sub un alt aspect, trimiterea la art. 64
alin. .40 este eronat, fiind vorba despre
art. 6/.
TITLUL IV
Persoana 6uridic
CAPITOLUL I
Dispo$i%ii #enerale
Elementele constituti!e ale persoanei 6uridice
Art'(77 - ./0 3rice persoan juridic are o organizare de
sine stttoare i un patrimoniu propriu, afectat realizrii
unui anumit scop, n acord cu interesul general.
/+0 Persoanele 6uridice sunt de drept pu&lic sau
de drept pri!at'
Articolul (77 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Elementele constituti!e ' Condi%ii
Art' (77 - 3rice persoan juridic tre&uie s ai& o
organizare de sine stttoare i un patrimoniu propriu,
afectat realizrii unui anumit scop licit .i moral, n
acord cu interesul general.
2odificarea art. /77 vizeaz
simplificarea denumirii i precizarea
condiiilor de validitate a scopului
oricrei persoane juridice.
)lineatul .40 se elimin i va deveni
articol distinct, art. /77
4
, din
considerente de te+nic legislativ,
acesta referindu#se la principala
clasificare - summa divisio - a
persoanelor juridice de orice fel, iar nu
la elementele constitutive ale persoanei
juridice.
"u e,ist Dup articolul (77- se introduc dou articole noi-
articolele (77
(
.i (77
+
- cu urmtorul cuprins)
*Calitatea de persoan 6uridic
Art' (77
(
Sunt persoane 6uridice entit%ile anume
pre!$ute de le#e- precum .i orice alte or#ani$a%ii
sau #rupri care 1ndeplinesc condi%iile pre!$ute la
art' (77'
Cate#orii de persoane 6uridice
Art' (77
+
Persoanele 6uridice sunt de drept pu&lic
sau de drept pri!at'4
/. )rticolul /77
/
urmrete s clarifice
situaia juridic a entitilor colective
care nu sunt recunoscute ca atare de lege
drept persoane juridice, ns ele
ntrunesc elementele constitutive ale
persoanei juridice prevzute la art. /77,
ceea ce n practic este capital, deoarece
capacitatea juridic i rspunderea
proprie a unui organism colectiv
depinde calificarea acestuia ca persoan
juridic, adic subiect de sine stttor
distinct de membrii care l compun sau
de persoanele care l#au creat.
4.'ste fostul alineat .40 al art. /77, care
se propune a constitui un articol distinct,
art. /77
4
, pentru considerentele artate la
articolul anterior.
3umma divisio a persoanelor juridice n
funcie de regimul juridic general
aplicabil o reprezint, n mod
indiscutabil, mprirea i diferenierea
acestora n persoane juridice de drept
public i persoane juridice de drept
privat, primele av$nd vocaia de a
participa, n cazurile anume prevzute
de lege, i la circuitul civil. 'ste motivul
pentru care aceast clasificare trebuie
reinut i n odul civil, n artea , care
este destinat s constituie legea cadru a
tuturor persoanelor juridice.
Persoana 6uridic de drept pri!at
Art'(75 - Persoanele juridice de drept privat se pot
constitui, n mod liber, ntr#una din formele prevzute de
lege.
Persoana 6uridic de drept pu&lic
Art'(7: - ./0 Persoanele juridice de drept public se
nfiineaz, de re#ul- prin lege.
.40 Prin derogare de la prevederile alin../0,
persoanele juridice de drept public se pot nfiina prin
acte ale autoritilor administraiei publice centrale sau
locale ori 1n alte moduri anume prevzute de lege.
Articolul (7: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Persoana 6uridic de drept pu&lic
Art' (7: - ./0 Persoanele juridice de drept public se
nfiineaz prin le#e.
.40 Prin derogare de la prevederile alin. ./0, 1n
ca$urile anume pre!$ute de le#e- persoanele juridice
de drept public se pot nfiina prin acte ale autoritilor
administraiei publice centrale sau locale ori prin alte
moduri prevzute de lege.
Pentru acuratee juridic. %nfiinarea
persoanelor juridice de drept public
trebuie, pentru a se putea controla
legalitatea constituirii lor i pentru a se
evita e"cesul de putere al autoritilor
administrative, strict reglementat de
lege. De aceea, modurile de nfiinare a
acestora trebuie s aib ntotdeauna o
baz legal.
Diferite cate#orii de persoane 6uridice
Art'(7< Sunt- 1n condi%iile le#ii- persoane 6uridice)
a0 statul .i unit%ile sale administrati!8teritorialeD
&0 ParlamentulD
c0 Administra%ia Pre$iden%ial Bu!ernul .i celelalte
autorit%i ale administra%iei pu&lice centrale-
su&ordonateD
d0 Institu%iile de stat .i cele ale autorit%ilor
administra%iei pu&lice localeD
e0 Autorit%ile administrati!e autonomeD
f0 Instan%ele 6udectore.tiD
#0 Partidele .i alian%ele politiceD
90 Sindicatele .i alte or#ani$a%ii ale acestoraD
i0 Asocia%iile .i funda%iileD
60 Cultele reli#ioaseD
H0 Societ%ile cooperati!e .i asocia%iile teritoriale ale
acestoraD
l0 Societ%ile ci!ile- a#ricole .i comercialeD
m0 Re#iile autonome- societ%ile .i companiile
na%ionaleD
n0 Orice alt or#ani$a%ie sau #rupare care
1ndepline.te condi%iile pre!$ute la art'(77'
Articolul (7< se elimin' Pentru considerente de mai bun te+nic
legislativ i imposibilitatea practic de
a realiza un tablou al tuturor categoriilor
de persoane juridice care s fie complet
si mai cu seam actual, deoarece fiind
reglementate prin legi speciale acestea
sufer adesea multiple modificri care ar
face ca n scurt timp art. /75 s devin
desuet. 3 dovad elocvent n acest sens
este faptul c de la adoptarea Proiectului
de ctre Senat ./*.9A.49970, au aprut
legi noi n materia persoanelor juridice
.1egea cooperaiei agricole nr.
:@@84997, 1egea cooperaiei nr. /8499:,
3.&.E. nr. AA8499@ privind instituiile
de credit i adecvarea capitalului, 1egea
nr. 76A8499@ privind libertatea religioas
i regimul generala al cultelor etc.0
)ceste noi reglementri modific de
multe ori i denumirea unor persoane
juridice .a se vedea, mai recent, 3.&.E.
nr. 4784995 privind stabilirea unor
msuri de reorganizare n cadrul
administraiei publice centrale0, ceea
constituie un motiv in plus pentru
renunarea la enumerarea persoanelor
juridice ntr#un te"t de principiu, fiind
suficiente artarea condiiilor de
e"isten i de calificare a unei entiti
drept persoane juridice .a se vedea,
supra, art. /77 i /77
/
, nou introdus0.
%n sf$rit, enumerarea din articolul /75
Re#imul 6uridic aplica&il
Art'(7= - Persoanele juridice legal nfiinate se supun
dispoziiilor aplicabile categoriei din care fac parte,
precum i celor cuprinse n prezentul cod, dac prin lege
nu se prevede altfel.
"u e,ist Dup articolul (7= se introduce un articol nou-
articolul (7=
(
- cu urmtorul cuprins)
*Efectele personalit%ii 6uridice
Art' (7=
(
/(0 Persoana 6uridic le#al 1nfiin%at
particip 1n nume propriu la circuitul ci!il .i
rspunde pentru o&li#a%iile asumate cu &unurile
proprii- afar de ca$ul 1n care prin le#e s8ar
dispune altfel'
/+0 "imeni nu poate in!oca contra unei
persoane de &un8credin% calitatea de su&iect de
drept a unei persoane 6uridice- dac prin aceasta se
urmre.te ascunderea unei fraude- a unui a&u$ de
drept sau a unei atin#eri aduse ordinii pu&lice'4
)rticol nou introdus pentru a se preciza
efectele generale ale dob$ndirii
personalitii juridice de ctre diferitele
categorii de persoane juridice, te"t care
nu se regsete n prezent n Decretul nr.
*/8/A:7, dei este fundamental.
Scopul recunoaterii personalitii
juridice entitilor create este
participarea n nume propriu la circuitul
i rspunde personal pentru obligaiile
asumate, fapt care este menionat n mod
e"pres la alin. ./0 al articolului /76
/
.
Se propune totodat, n alin. .40,
consacrarea principiului fraus omnia
corrumpit i n materia persoanelor
juridice, atunci c$nd acestea sunt
folosite pentru a frauda drepturile
terilor, e"ercitarea abuziv a unui drept
subiectiv ori nclcarea dispoziiilor de
ordine publice. %n toate aceste cazuri, de
e"emplu, persoanele de bun#credin
pot invoca inopozabilitatea personalitii
juridice dob$ndite si urmri bunurile
aduse ca aport la capitalul unei societi
civile, agricole sau comerciale ori a unei
organizaii cooperatiste, dup caz. ) se
vedea, n acelai sens, i art. */5 B.
CAPITOLUL II
3nfiin%area persoanei 6uridice
3n cadrul Capitolul II se introduce 2 sec%iuni noi- cu
urmtorul cuprins)
*Sec%iunea (
Dispo$i%ii comune4
Se propune sistematizarea apitolului ,,
i mprirea lui n urmtoarele *
seciuni< !3eciunea 45 !Dispoziii
comune! cuprinz$nd art. /7A i /:9;
!3eciunea a 6(a5 ,ulitatea persoanei
/uridice! cuprinz$nd art. /:9
/
#/:9
7
i
!3eciunea a 7(a5 &nregistrarea
persoanei /uridice cuprinz$nd art. /:/#
/:/
7
. (estructurarea acestui capitol este
impus at$t din motive te+nice .gruparea
normelor juridice n funcie de obiectul
lor0, c$t i din considerente practice,
pentru a facilita cunoaterea i aplicarea
lor de ctre destinatari i organele
judiciare.
oduri de 1nfiin%are
Art'(7> - ./0 Persoana juridic se nfiineaz<
a0 prin actul de nfiinare al organului competent, n
cazul autoritilor i al instituiilor publice, al
unitilor administrativ#teritoriale, precum i al
agenilor economici care se constituie de ctre
stat sau de ctre unitile administrativ#teritoriale.
%n toate cazurile, actul de nfiinare trebuie s
prevad n mod e"pres dac autoritatea public
sau instituia public este persoan juridic;
b0 prin actul de nfiinare al celor care o constituie,
autorizat, n condiiile legii;
c0 n orice alt mod prevzut de lege.
.40 Dac prin lege nu se dispune altfel, prin act de
nfiinare se nelege actul de constituire a persoanei
juridice i, dup caz, statutul acesteia.
Durata persoanei 6uridice
Art'(5@ - Persoana juridic se nfiineaz pe durat
nedeterminat dac prin lege, actul de constituire sau
statut nu se prevede altfel.

"u e,ist
Dup articolul (5@ se introduce o nou sec%iune-
Sec%iunea a +8a- cu urmtorul cuprins)
*Sec%iunea a +8a
"ulitatea persoanei 6uridice
(eglementarea nulitii persoanei
juridice este foarte important, deoarece
nu se poate admite ca organisme
neregulat constituite s funcioneze legal
i s vatme, n afara ordinii publice,
drepturile i interesele legitime ale altor
persoane fizice sau juridice. %n prezent,
aceasta este reglementat n mod
satisfctor doar n materia societilor
comerciale, ns regulile statornicite de
legea societilor comerciale, datorit
generalitii i supleei, pot fi e"tinse cu
uurin i adaptate la orice alt
persoan juridic, dispoziiile art. /65
din forma adoptat de Senat fiind total
insuficiente.
3n cadrul Sec%iunii a +8a- se introduc patru articole
noi- art' (5@
(
8 (5@
7
- cu urmtorul cuprins)
*Cau$ele de nulitate
Art' (5@
(
"ulitatea unei persoane 6uridice poate fi
declarat de instan%a 6udectoreasc numai atunci
c;nd)
a0 lipse.te actul de 1nfiin%are sau nu a fost
1nc9eiat 1n forma autentic 1n situa%iile
anume pre!$ute de le#eD
&0 to%i fondatorii sau asocia%ii au fost- potri!it
le#ii- incapa&ili- la data 1nfiin%rii persoanei
6uridiceD
c0 o&iectul de acti!itate este ilicit- contrar
ordinii pu&lice ori &unelor mora!uriD
d0 lipse.te autori$a%ia le#al administrati!
necesar pentru 1nfiin%area acesteiaD
e0 actul constituti! nu pre!ede denumirea-
sediul- o&iectul de acti!itate .i- dup ca$-
aporturile fondatorilor sau ale asocia%ilor-
precum .i capitalul social su&scris .i !rsatD
f0 s8au 1nclcat dispo$i%iile le#ale pri!ind
patrimoniul ini%ial minim- su&scris .i !rsatD
#0 nu s8a respectat numrul minim de fondatori
sau asocia%i pre!$ut de le#eD
90 au fost nesocotite alte dispo$i%ii le#ale
imperati!e pre!$ute su& sanc%iunea nulit%ii
a&solute a actului de 1nfiin%are a persoanei
6uridice'
azurile prevzute la art. /:9
/
au
caracter limitativ, pentru a asigura
securitatea juridic a raporturilor civile.
) se vedea, de e"emplu, art. :@#:A din
1egea societilor comerciale nr.
*/8/AA9, republicat, cu modificrile
ulterioare.
"u e,ist
Re#imul nulit%ii
Art' (5@
+
/(0 "ulitatea persoanei 6uridice poate fi
in!ocat oric;nd .i de orice persoan interesat- cu
e,cep%ia ca$ului pre!$ut de art' (5@
(
lit' &0'
/+0 Dac actul de 1nfiin%are este anula&il
pentru incapacitatea tuturor fondatorilor sau a
asocia%ilor- nulitatea poate fi in!ocat de oricare
dintre fondatori sau asocia%i 1n termen de un de la
data 1nfiin%rii persoanei 6uridice'
/20 3n toate ca$urile- nulitatea se acoper .i
persoana 6uridic nu mai poate fi desfiin%at- dac-
p;n la 1nc9iderea de$&aterilor 1n fa%a primei
instan%e de 6udecat- cau$a de nulitate a fost
1nlturat'
%n cazul nulitii persoanei juridice
regimul nulitii comport anumite
particulariti determinate de necesitatea
asigurrii stabilitii raporturilor
juridice, precum i de salvarea acesteia,
prin remedierea nulitii p$n la data
nc+iderii dezbaterilor n aciunea av$nd
ca obiect declararea nulitii persoanei
juridice pentru vicii care afecteaz
constituirea sa valabil.
"u e,ist
Efectele nulit%ii
Art' (5@
2
/(0 Pe data la care 9otr;rea
6udectoreasc de declarare a nulit%ii a de!enit
definiti!- persoana 6uridic 1ncetea$ fr efect
retroacti! .i intr 1n lic9idare'
/+0 Prin 9otr;rea 6udectoreasc de declarare
a nulit%ii se !or numi .i lic9idatorii'
/20 Instan%a 6udectoreasc ce a declarat
nulitatea !a comunica- din oficiu- 9otr;rea rmas
definiti!- spre a fi notat 1n toate re#istrele pu&lice
1n care persoana 6uridic fusese 1nre#istrat sau-
dup ca$- men%ionat'
/70 3n toate ca$urile- fondatorii sau asocia%ii
rspund- 1n condi%iile le#ii- pentru o&li#a%iile
persoanei 6uridice care s8au nscut 1n sarcina
acesteia de la data 1nfiin%rii ei .i p;n la data
notrii 1n re#istrele pu&lice pre!$ute de le#e a
9otr;rii 6udectore.ti artate la alin' /20'
)rticolul /:9
*
instituie o e"cepie de la
principiul retroactivitii efectelor
nulitii determinat de dificultile
practice ale restabilirii situaiei
anterioare, precum i de necesitatea
salvrii actelor juridice fcute de
persoana juridic neregulat constituit
cu terii de bun#credin.
%n plus, pentru ocrotirea terilor de bun#
credin, +otr$rea de nulitate nu poate
fi opozabil acestora nainte de
publicare.
"u e,ist
Re#imul actelor 6uridice 1nc9eiate cu ter%ii
Art' (5@
7
' /(0 Declararea nulit%ii nu aduce
atin#ere actelor 1nc9eiate anterior 1n numele
persoanei 6uridice de ctre or#anele de
administrare- direct sau prin repre$entare- dup
ca$'
/+0 "ici persoana 6uridic .i nici fondatorii sau
asocia%ii nu pot opune ter%ilor nulitatea acesteia- 1n
afar de ca$ul 1n care se do!ede.te c ace.tia
cuno.teau cau$a de nulitate la momentul 1nc9eierii
actului'4
?ulitatea persoanei juridice nu atrage
nulitatea actelor nc+eiate cu terii dec$t
dac acetia sunt de rea#credin,
indiferent dac actul a fost fcut direct
de ctre persoana juridic prin organele
sale de administrare sau de ctre un
reprezentant mandatat de aceste organe.
"u e,ist
Dup articolul (5@
7
se introduce Sec%iunea 28a- cu
urmtorul cuprins)
*Sec%iunea a 28a
3nre#istrarea persoanei 6uridice4
Pentru o mai bun sistematizare a
materiei, dispoziiile referitoare la
nregistrarea persoanei juridice ar trebui
s alctuiasc o seciune nou. ) se
vedea i e"plicaiile de la partea
introductiv a apitolului ,,, din care ar
urma s fac parte aceast nou
seciune.
3nre#istrarea persoanei 6uridice
Art'(5( - ./0 Persoanele juridice sunt supuse
nregistrrii, dac legile care le sunt aplicabile prevd
aceast nregistrare.
.40 Prin nregistrare se nelege nscrierea,
nmatricularea sau, dup caz, orice alt formalitate de
publicitate prevzut de lege.
Articolul (5( !a a!ea urmtorul cuprins)
*3nre#istrarea persoanei 6uridice
Art' (5( - ./0 Persoanele juridice sunt supuse
nregistrrii, dac legile care le sunt aplicabile prevd
aceast nregistrare.
.40 Prin nregistrare se nelege nscrierea,
nmatricularea sau, dup caz, orice alt formalitate de
publicitate prevzut de lege, fcut 1n scopul
do&;ndirii personalit%ii 6uridice sau al lurii 1n
e!iden% a persoanelor 6uridice le#al 1nfiin%ate- dup
ca$.
/20 3nre#istrarea se face la cerere sau- 1n
ca$urile anume pre!$ute de le#e- din oficiu'4
>a de art. /:/, n forma adoptat de
Senat, s#au propus c$teva modificri
importante - amendarea alin. .40 i
introducerea unui nou alineat, alin..*0.
)lineatul .40 nu prevedea efectele
nregistrrii n registrele publice i
posibilitatea de consultare a acestora de
ctre orice persoan interesat, aspecte
care nu pot fi omise datorit importanei
lor practice nendoielnice
)rticolul /:/ trebuie ns completat i
cu un nou alineat, devenit alin. .*0,
privitor la modalitatea de nregistrare, la
cerere, dar i din oficiu n cazurile
prevzute de lege, deoarece, n practic,
aceast din urm modalitate este foarte
frecvent.
"u e,ist
Dup articolul (5( se introduc patru noi articole-
articolele (5(
(
8(5(
7
- cu urmtorul cuprins)
*O&li#a%ia de !erificare a documentelor pu&licate
Art' (5(
(
Persoana 6uridic este o&li#at s
!erifice identitatea dintre te,tul depus la re#istru .i
cel aprut 1ntr8o pu&lica%ie oficial sau 1n pres' 3n
ca$ de neconcordan%- ter%ii pot opune persoanei
6uridice oricare dintre aceste te,te- 1n afar de ca$ul
1n care se face do!ada c ei cuno.teau te,tul depus
la re#istru'
)rticolul /:/
/
este destinat s rezolve
eventualele neconcordane ntre
documentele privind persoana juridic
supuse publicitii ) se vedea i art. :4
1egea */8/AA9 privind societile
comerciale, republicat, cu modificrile
ulterioare.
"u e,ist
Lipsa 1nre#istrrii
Art' (5(
+
/(0 Dac 1nre#istrarea persoanei 6uridice
are caracter constituti!- c;t timp aceasta nu a fost
efectuat persoana 6uridic nu se consider le#al
1nfiin%at'
/+0 Dac 1ns 1nre#istrarea este cerut numai
pentru opo$a&ilitatea fa% de ter%i- actele sau faptele
fcute 1n numele sau contul unei persoane 6uridice-
pentru care nu s8a efectuat pu&licitatea pre!$ut
1n acest scop de le#e- nu pot fi opuse ter%ilor- 1n
afar de ca$ul 1n care se face do!ada c ace.tia
cuno.teau c pu&licitatea nu a fost 1ndeplinit'
Sanciunea nerespectrii formalitilor
de publicitate este inopozabilitatea
actelor nc+eiate de persoana juridic
nenregistrat. '"cepie face cazul n
care nregistrarea are caracter
constitutiv, c$nd persoana nee"ist$nd
din punct de vedere juridic, toate actele
fcute sunt lovite de nulitate.
"u e,ist
Rspunderea pentru neefectuarea formalit%ilor de
1nre#istrare
Art' (5(
2
Aondatorii- repre$entan%ii persoanei
6uridice supuse 1nre#istrrii- precum .i primii
mem&ri ai or#anelor de conducere- de administrare
.i de control ale acesteia rspund nelimitat .i solidar
pentru pre6udiciul cau$at prin ne1ndeplinirea
formalit%ilor de 1nre#istrare a persoanei 6uridice-
dac aceste formalit%i tre&uiau cerute de aceste
persoane'
?endeplinirea obligaiilor legale
privitoare la nregistrarea persoanei
juridice trebuie imputat persoanelor
inute s o aduc la ndeplinire care vor
fi obligate s repare prejudiciul cauzat.
) se vedea i art. 7A din 1egea nr.
*/8/AA9, republicat, cu modificrile
ulterioare.
"u e,ist
3nre#istrarea modificrilor aduse actului de
1nfiin%are
Art' (5(
7
Dispo$i%iile art' (5(8(5(
2
sunt aplica&ile
.i 1n ca$ul 1nre#istrrii modificrilor aduse actului
de 1nfiin%are a persoanei 6uridice reali$ate cu
respectarea condi%iilor pre!$ute de le#e- actului de
constituire sau statutul acesteia- dup ca$'4
8utatis mutandis, dispoziiile referitoare
la nregistrarea persoanei juridice nou
nfiinate trebuie aplicabile i n cazul
modificrii actelor constitutive ale
acesteia.
CAPITOLUL III
Capacitatea ci!il a persoanei 6uridice
Sec%iunea (
Despre capacitatea de folosin% a persoanei 6uridice Sec%iunea ( !a a!ea urmtoarea denumire)
*Capacitatea de folosin% a persoanei 6uridice4
Pentru considerente de te+nic
legislativ impuse de cerina
uniformizrii denumirilor
subdiviziunilor codului.
Data do&;ndirii capacit%ii de folosin%
Art'(5+ # ./0 Persoanele juridice care sunt supuse
nregistrrii pot avea drepturi i obligaii de la data
nregistrrii lor.
.40 elelalte persoane juridice pot
avea drepturi i obligaii, dup caz, potrivit art./7A, de la
data actului de nfiinare, de la data autorizrii constituirii
lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerine
prevzute de lege.
.*0 u toate acestea, persoanele juridice artate la
alin../0 pot, c+iar de la data actului de nfiinare, s
dob$ndeasc drepturi i s#i asume obligaii, ns numai
n msura necesar pentru ca persoana juridic s ia fiin
n mod valabil.
La articolul (5+- dup alineatul /20 se introduce un
alineat nou- alineatul /70- cu urmtorul cuprins)
*/70 Aondatorii- repre$entan%ii .i orice alte
persoane care au lucrat 1n numele unei persoane
6uridice 1n curs de constituire- rspund nelimitat .i
solidar fa% de ter%i pentru actele 6uridice 1nc9eiate
de ace.tia 1n contul societ%ii- cu 1nclcarea
dispo$i%iilor alin'/20- 1n afar de ca$ul 1n care
persoana 6uridic nou creat- dup ce a do&;ndit
personalitate 6uridic- le8a preluat asupra sa' Actele
astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei
6uridice 1nc de la data 1nc9eierii lor .i !or produce
depline efecte'4
'ste necesar completarea art./:4 cu un
te"t care s prevad sanciunea
nerespectrii dispoziiilor alin. .*0 i
anume< rspunderea nelimitat i
solidar a fondatorilor i altor persoane
care au acionat n contul persoanei
juridice n curs de constituire, afar de
cazul n care persoana juridic nou
creat le#a preluat asupra sa.
Con%inutul capacit%ii de folosin%
Art'(52 - ./0 Persoana juridic poate avea orice drepturi
i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau
1n temeiul legii, nu pot aparine dec$t persoanei fizice.
.40 u toate acestea, persoanele juridice cu scop
nepatrimonial nu pot avea dec$t acele drepturi i obligaii
civile care sunt necesare pentru realizarea obiectului de
activitate, stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
.*0 )ctul juridic nc+eiat cu nclcarea dispoziiilor
alin../0 i .40 este lovit de nulitate absolut.
Alineatul /(0 al articolului (52 !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 Persoana juridic poate avea orice drepturi i
obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau
potri!it legii, nu pot aparine dec$t persoanei fizice.
Drepturile specifice persoanei fizice nu
se nasc, de regul direct din lege, ci n
baza legii, e"presia !potrivit legii fiind
mai e"act din acest punct de vedere.
Desf.urarea acti!it%ilor autori$ate
Art'(57 - %n cazurile prevzute de lege, persoanele
juridice pot desfura anumite activiti numai n baza
unei autorizaii speciale; dreptul de a desfura asemenea
activiti ia natere din momentul obinerii autorizaiei
respective.
Articolul (57 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Desf.urarea acti!it%ilor autori$ate
Art' (57 ./0 3n ca$ul acti!it%ilor care tre&uie
autori$ate de or#anele le#ale competente- dreptul de
a desfura asemenea activiti se nate numai din
momentul obinerii autorizaiei respective.
/+0 Actele .i opera%iunile s!;r.ite fr
autori$a%iile pre!$ute de le#e sunt lo!ite de nulitate
a&solut- iar persoanele care le8au fcut- 1n afara
altor sanc%iuni- rspund nelimitat .i solidar pentru
toate pre6udiciile cau$ate'4
Propunem reformularea alineatului ./0
pentru acuratee, precum i introducerea
unui alineat nou, care s stabileasc
sanciunea nclcrii interdiciei
prevzute la alineatul ./0.
Capacitatea de a primi li&eralit%i
Art'(55 - Dac prin lege nu se dispune altfel, orice
persoan juridic poate primi liberaliti, n condiiile
dreptului comun, c+iar de la data actului de nfiinare sau,
n cazul fundaiilor testamentare, din momentul
decesului testatorului.
Articolul (55 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Capacitatea de a primi li&eralit%i
Art' (55 - Dac prin lege nu se dispune altfel, orice
persoan juridic poate primi liberaliti, n condiiile
dreptului comun, c+iar de la data actului de nfiinare
sau, n cazul fundaiilor testamentare, din momentul
desc9iderii mo.tenirii testatorului.
Pentru corelare cu dispoziiile din
materia succesiunilor.
Sec%iunea a +8a
Despre capacitatea de e,erci%iu .i func%ionarea
persoanei 6uridice
Sec%iunea a +8a !a a!ea urmtoarea denumire)
*Capacitatea de e,erci%iu .i func%ionarea persoanei
6uridice4
Pentru considerente de te+nic
legislativ impuse de cerina
uniformizrii denumirilor
subdiviziunilor codului.
"u e,ist
3n cadrul Sec%iunii a +8a se introduc trei para#rafe
noi- cu urmtorul cuprins)
*F (' Despre capacitatea de e,erci%iu4
Pentru o mai bun sistematizare a
seciunii i grupare a dispoziiilor legale
n funcie de obiectul lor de
reglementare i de sfera lor de aplicare.
Primul paragraf, intitulat Despre
capacitatea de eerciiu! va cuprinde
art. /:@#/:6, care vizeaz reglementarea
in abstracto a aptitudinii generale i
abstracte a persoanei juridice de a
participa la circuitul civil prin nc+eierea
de acte juridice prin organele sale de
administrare.
Data do&;ndirii capacit%ii de e,erci%iu
Art'(5: - ./0 Persoana juridic i e"ercit drepturile i
i ndeplinete obligaiile prin organele sale de
administrare, de la data constituirii lor.
.40 )u calitatea de organe de administrare, n
sensul alin../0, persoanele fizice sau persoanele juridice
care prin lege, actul de constituire sau statut, sunt
desemnate s acioneze, n raporturile cu terii, individual
sau colectiv, n numele i pe seama persoanei juridice.
.*0 (aporturile dintre persoana juridic i cei care
alctuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin
asemnare, regulilor mandatului, dac nu s#a prevzut
altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
E,ercitarea drepturilor .i 1ndeplinirea o&li#a%iilor
p;n la constituirea or#anelor de administrare
Art'(5< # ./0 P$n la data constituirii organelor de
administrare, e"ercitarea drepturilor i ndeplinirea
obligaiilor care privesc persoana juridic se fac de ctre
persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate n
acest scop.
.40 )ctele juridice nc+eiate de ctre persoanele
desemnate cu depirea puterilor conferite potrivit legii,
actului de constituire ori statutului, pentru nfiinarea
persoanei juridice, precum i actele nc+eiate de alte
persoane nedesemnate oblig persoana juridic n
condiiile gestiunii de afaceri.
.*0 el care contracteaz pentru persoana juridic
rm$ne personal inut fa de teri dac aceasta nu se
nfiineaz ori dac nu i asum obligaia contractat, n
afara cazului c$nd prin contract a fost e"onerat de aceast
obligaie.
Denumirea articolului (5< !a a!ea urmtorul
cuprins) *Lipsa or#anelor de administrare4
Pentru simplificarea denumirii
marginale.
Incapacit%i .i incompati&ilit%i
Art'(5= - ?u pot face parte din organele de administrare
ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de
e"erciiu restr$ns, cei deczui din dreptul de a e"ercita
o funcie n cadrul acestor organe, precum i cei declarai
prin lege sau prin actul de constituire incompatibili s
ocupe o astfel de funcie.
Articolul (5= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Incapacit%i .i incompati&ilit%i
Art' (5= - /(0 ?u pot face parte din organele de
administrare .i de control ale persoanei juridice
incapabilii, cei cu capacitate de e"erciiu restr$ns, cei
deczui din dreptul de a e"ercita o funcie n cadrul
acestor organe, precum i cei declarai prin lege sau
prin actul de constituire incompatibili s ocupe o astfel
de funcie.
/+0 Actele or#anelor de administrare .i de
control nu pot fi 1ns anulate pentru simplul fapt c
persoanele care fac parte din aceste or#ane sunt
incapa&ile ori incompati&ile- dup ca$- sau pentru
c acestea au fost numite cu 1nclcarea dispo$i%iilor
le#ale ori statutare'4
Se propune introducerea sintagmei !
de control, dup sintagma !organele de
administrare, deoarece nu numai
organele de administrare, ci i organele
de control c+emate s verifice anteriori
ori a posteriori legalitatea unor acte
trebuie s aib n componena lor
persoane care nu sunt incapabile ori,
dup caz, incompatibile, n vederea
ocrotirii efective a intereselor persoanei
juridice.
De asemenea, se propune completarea
articolului /:6 cu un alineat nou, pentru
a prevedea, n scopul securitii
circuitului civil, c e"istena unor cauze
de incapacitate, incompatibilitate,
inclusiv numirea neregulat a membrilor
organelor de administrare i control nu
atrage anularea actelor fcute de acestea
doar pentru aceste motive. ) se vedea,
n acelai sens, art. *46 ..B..
"u e,ist
Dup articolul (5=- se introduce para#raful +- cu
urmtorul cuprins)
*F+' Aunc%ionarea persoanei 6uridice4
Se propune, pentru motivele artate mai
sus, sistematizarea articolelor referitoare
la funcionarea efectiv a persoanei
juridice ntr#un paragraf distinct, pentru
a marca trecerea de la vocaia general
i abstract de a participa la circuitul
civil .capacitatea de e"erciiu0 la
e"ercitarea efectiv a capacitii de
e"erciiu.
)rt./:6
/
#/@4 se refer la funcionarea
persoanei juridice urm$nd a fi grupate
ntr#un paragraf distinct care ar trebui
completat i cu dispoziii specifice
privind adoptarea actelor colective ale
persoanei juridice.
"u e,ist 2' 3n cadrul para#rafului + se introduc .ase noi
articole- articolele (5=
(
8(5=
:
- cu urmtorul cuprins)
*Actele emise de or#anele persoanei 6uridice
Art' (5=
(
/(0 Eotr;rile .i deci$iile luate de
or#anele de conducere .i administrare- 1n limitele
le#ii- actului de constituire sau statutului- sunt
o&li#atorii c9iar pentru cei care nu au luat parte la
deli&erare sau au !otat 1mpotri!'
/+0 Aa% de ter%i 9otr;rile .i deci$iile luate- 1n
limitele le#ii- actului de constituire sau statutului-
produc efecte numai de la data pu&licrii lor- 1n
condi%iile pre!$ute de le#e- 1n afar de ca$ul 1n care
se face do!ada c ace.tia le cuno.teau pe alt cale'
%n ce privete art. /:6
/
, acesta
reglementeaz obligativitatea actelor
emise de organele persoanei juridice.
)ceast regul, nt$lnit n aproape toate
legile speciale aplicabile diferitelor
categorii de persoane juridice .a se
vedea, de e"emplu, art./*4 din 1egea
nr.*/8/AA9; art. 7* i 77 din 1egea
nr./8499:; art. 4* i 4: din 3.E.
nr.4@849990, constituie, n fapt, o regul
de principiu, de unde i necesitatea de a
fi, n mod formal, consacrat ntr#un te"t
de principiu.
)lineatul .40 condiioneaz efectele
actelor respective de publicarea lor sau,
dup caz, de informarea efectiv a
terilor.
"u e,ist O&li#a%iile mem&rilor or#anelor de administrare
Art' (5=
+
/(0 Cei care fac parte din or#anele de
administrare a unei persoane 6uridice tre&uie s
ac%ione$e cu pruden% .i dili#en%'
/+0 Ei tre&uie de asemenea s ac%ione$e cu
cinste .i loialitate 1n interesul persoanei 6uridice'
)rticolul /:6
4
stabilete obligaiile
generale ale administratorilor, care
trebuie s acioneze cu pruden i
diligen, s fie coreci i loiali
persoanei n numele creia acioneaz i
ale crei interese le gestioneaz. ) se
vedea, n acelai sens, art. *44 ..B.
"u e,ist Confu$ia de patrimonii
Art' (5=
2
/(0 Cei care fac parte din or#anele de
administrare nu pot s confunde ori s amestece
&unurile persoanei 6uridice cu propriile lor &unuri'
/+0 Ei nu pot folosi 1n profitul lor sau al unor
ter%i &unurile persoanei 6uridice sau informa%iile pe
care le o&%in 1n !irtutea func%iei lor- afar de ca$ul
1n care ar fi autori$a%i de cei care i8au numit'
)lte obligaii generale ale
administratorilor privesc interzicerea
confundrii bunurilor persoanei juridice
cu cele personale, precum i folosirea
bunurilor persoanei juridice n interesul
lor propriu sau al unor teri, fr
autorizaia membrilor acesteia. ) se
vedea art. *4* B.
"u e,ist Contrarietatea de interese
Art' (5=
7
/(0 Este lo!it de nulitate relati! actul
6uridic 1nc9eiat- 1n frauda intereselor persoanei
6uridice- de un mem&ru al or#anelor de
administrare dac acesta din urm- so%ul-
ascenden%ii sau descenden%ii lui- rudele 1n linie
colateral sau afinii si p;n la #radul al patrulea
inclusi!- a!eau !reun interes s se 1nc9eie acel act .i
dac cealalt parte a cunoscut sau tre&uia s
cunoasc acest lucru'
/+0 Dac cel care face parte din or#anele de
administrare ale persoanei 6uridice este interesat- el
1nsu.i ori una dintre persoanele pre!$ute la alin'
/(0- 1ntr8o c9estiune supus 9otr;rii acestor
or#ane- tre&uie s 1n.tiin%e$e persoana 6uridic .i s
nu ia parte la nici o deli&erare pri!itoare la aceast
c9estiuneD 1n ca$ contrar- el rspunde pentru
daunele cau$ate persoanei 6uridice- dac fr !otul
lui nu s8ar fi putut o&%ine ma6oritatea cerut'
)rticolul /:6
7
este te"tul art./@4 din
forma odului ivil adoptat de Senat.
)v$nd legtur cu funcionarea
organelor de conducere, coninutul
art./@4 din Proiect ar trebui s fie plasat,
n mod logic, dup art./:6.
"u e,ist
"ulitatea actelor emise de or#anele persoanei
6uridice
Art' (5=
5
/(0 Eotr;rile .i deci$iile contrare le#ii-
actului de constituire sau statutului pot fi atacate 1n
6usti%ie de oricare dintre mem&rii or#anelor de
conducere .i administrare care nu au participat la
deli&erare sau care au !otat 1mpotri! .i au cerut s
se insere$e aceasta 1n procesul8!er&al de .edin%- 1n
termen de (5 $ile de la data c;nd li s8a comunicat
copia de pe 9otr;rea sau deci$ia respecti! ori de
la data c;nd a a!ut loc .edin%a- dup ca$'
/+0 Administratorii nu pot 1ns ataca
9otr;rea pri!itoare la re!ocarea lor din func%ie' Ei
au numai dreptul de a fi desp#u&i%i- dac
re!ocarea a fost intempesti! .i au suferit astfel un
pre6udiciu'
/20 Cererea de anulare se solu%ionea$ 1n
camera de consiliu de ctre instan%a competent 1n
circumscrip%ia creia persoana 6uridic 1.i are
sediul 1n contradictoriu cu persoana 6uridic 1n
cau$- repre$entat prin administratori' Eotr;rea
instan%ei este supus numai apelului'
/70 Dac 9otr;rea este atacat de to%i
administratorii- persoana 6uridic !a fi repre$entat
1n 6usti%ie de persoana desemnat de pre.edintele
instan%ei dintre mem&rii acesteia- care !a 1ndeplini
mandatul cu care a fost 1nsrcinat- p;n ce
or#anul suprem de conducere- con!ocat 1n acest
scop- !a ale#e alt persoan'
/50 Eotr;rea definiti! de anulare !a fi
men%ionat 1n re#istrul pu&lic 1n care este
1nre#istrat persoana 6uridic- fiind opo$a&il de la
Soluia este deja admis n dreptul
aplicabil diferitelor categorii de
persoane juridice, impun$ndu#se i
adoptarea unui te"t de principiu. ) se
vedea, de e"emplu, i<
# art./*4 din 1egea nr. */8/AA9 privind
societile comerciale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
# art. 4*, 4: i 46 din 3.E. 4@84999.
"u e,ist Suspendarea actelor atacate
Art' (5=
:
/(0 Odat cu intentarea ac%iunii 1n
anulare- reclamantul poate cere instan%ei- pe cale de
ordonan% pre.edin%ial- suspendarea e,ecutrii
9otr;rii sau a deci$iei atacate'
/+0 Instan%a- pentru a 1ncu!iin%a suspendarea-
poate o&li#a pe reclamant la darea unei cau%iuni'4
Soluie prevzut deja de legea
societilor comerciale.
) se vedea art./** din 1egea
nr.*/8/AA9. >iind vorba de un te"t de
principiu, regula prevzut de art./**
din legea societilor comerciale ar
trebui generalizat.
Participarea la circuitul ci!il
Art'(5> # ./0 )ctele juridice fcute de organele de
administrare ale persoanei juridice, n limitele puterilor
ce le#au fost conferite, sunt actele persoanei juridice
nsei.
/+0 Aaptele licite sau ilicite s!;r.ite de
or#anele sale de administrare o&li# persoana
6uridic 1ns.i- dac ele au fost 1ndeplinite cu prile6ul
e,ercitrii func%iei lor'
/20 Aaptele ilicite atra# .i rspunderea
personal .i solidar a celor ce le8au s!;r.it- at;t
fa% de persoana 6uridic- c;t .i fa% de ter%i'
Alineatele /+0 .i /20 ale articolului (5> !or a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 3n raporturile cu ter%ii- persoana 6uridic
este an#a6at prin actele or#anelor sale- c9iar dac
aceste acte dep.esc puterea de repre$entare
conferit prin actul de constituire sau statut- 1n
afar de ca$ul 1n care ea do!ede.te c ter%ii le
cuno.teau la data 1nc9eierii actului' Simpla
pu&licare a actului de constituire sau a statutului
persoanei 6uridice nu poate constitui do!ada
cunoa.terii acestui fapt'
/20 Clau$ele sau dispo$i%iile actului de
constituire ori ale statutului- precum .i 9otr;rile
or#anelor statutare ale persoanei 6uridice care
limitea$ sau lr#esc puterile conferite e,clusi! de
le#e acestor or#ane- sunt considerate nescrise- c9iar
dac au fost pu&licate'4
)lineatele .40 i .*0 privesc rspunderea
pentru fapte juridice, motiv pentru care
ar trebui s figureze ntr#un articol
distinct .a se vedea, infra, art. /@/
modificat0. 'le au fost nlocuite cu
dispoziii noi privitoare la efectele
actelor nc+eiate cu depirea puterilor
de reprezentare, conferite prin actul de
nfiinare ori actele statutare, caz n care,
prin derogare de la dispoziiile alin. ./0,
rm$n valabile, dac terii au fost de
bun#credin.
O&li#a%ia ter%ilor
Art'(:@ - Simpla declaraie a organelor de administrare
ale persoanei juridice c acioneaz n limitele puterilor
ce le#au fost conferite, nu e"onereaz pe teri de obligaia
de a verifica aceste puteri.
Denumirea articolului (:@ !a a!ea urmtorul
cuprins) *O&li#a%ia de !erificare a ter%ilor4'
Pentru claritate.
Rspunderea solidar .i indi!i$i&il
Art'(:( 3n ca$ul 1n care mai multe persoane care nu
constituie o persoan 6uridic ac%ionea$- 1n
raporturile cu ter%ii de &un8credin%- ca o persoan
6uridic- ele sunt %inute s rspund fa% de ace.tia
solidar .i indi!i$i&il'
Articolul (:( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Rspunderea pentru fapte 6uridice
Art' (:( /(0 Aaptele licite sau ilicite s!;r.ite de
or#anele persoanei 6uridice o&li# 1ns.i persoana
6uridic- 1ns numai dac ele au le#tur cu
atri&u%iile sau cu scopul func%iilor 1ncredin%ate'
/+0 Aaptele ilicite atra# .i rspunderea
personal .i solidar a celor care le8au s!;r.it- at;t
fa% de persoana 6uridic- c;t .i fa% de ter%i'4
)rt./@/ nu privete funcionarea unei
persoane juridice, ci efectele juridice ale
societilor de fapt, acest te"t urm$nd a
fi amplasat la materia societilor,
reglement$nd o situaie particular .a se
vedea art./7A@
5
, nou introdus, de la
materia societilor simple0. %n sc+imb,
art./@/ a fost pstrat i modificat, prin
preluarea alineatelor .40 i .*0 ale art.
/:A din Proiect, pentru a se referi
e"clusiv la rspunderea
e"tracontractual a persoanei juridice
pentru faptele licite i ilicite sv$rite de
ctre membrii organelor lor, situaie
reglementat de lege lata n art.*: alin.
.*0 i .70 din Decretul nr.*/8/A:7, te"te
cu valoare de principiu. De asemenea,
spre deosebire de art. /:A alin. .40 care
limiteaz ipoteza doar la faptele
!organelor de administrare s#a pstrat
soluia actual, care vorbete de orice
organe ale persoanei juridice, iar nu doar
de cele e"ecutive, soluie pe deplin
corect, deoarece pot sv$ri fapte ilicite
i alte organe ale persoanei juridice, de
e"emplu, cele deliberative ori de
control.
%n sf$rit, n vederea corelrii cu art.
//// modificat, e"presia !dac ele au
fost ndeplinite cu prile/ul eercitrii
funciei lor a fost nlocuit cu sintagma
!dac ele au legtur cu atribuiile sau
Contrarietatea de interese
Art'(:+ /(0 Este lo!it de nulitate relati! actul
6uridic 1nc9eiat- 1n frauda intereselor persoanei
6uridice- de un mem&ru al or#anelor de administrare
dac acesta din urm- so%ul- ascenden%ii sau
descenden%ii lui- rudele 1n linie colateral sau afinii si
p;n la #radul al patrulea inclusi!- a!eau !reun
interes s se 1nc9eie acel act .i dac cealalt parte a
cunoscut sau tre&uia s cunoasc acest lucru'
/+0 Dac cel care face parte din or#anele de
administrare ale persoanei 6uridice este interesat- el
1nsu.i ori una dintre persoanele pre!$ute la alin'/(0-
1ntr8o c9estiune supus 9otr;rii acestor or#ane-
tre&uie s 1n.tiin%e$e persoana 6uridic .i s nu ia
parte la nici o deli&erare pri!itoare la aceast
c9estiuneD 1n ca$ contrar- el rspunde pentru daunele
cau$ate persoanei 6uridice- dac fr !otul lui nu s8ar
fi putut o&%ine ma6oritatea cerut'
Articolul (:+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ac%iunea 1n rspundere contra administratorilor .i
altor persoane din or#anele persoanei 6uridice
Art' (:+ /(0 Ac%iunea 1n rspundere contra
administratorilor- cen$orilor- directorilor .i altor
persoane care au ac%ionat 1n calitate de mem&ri ai
or#anelor persoanei 6uridice- pentru pre6udiciile
cau$ate persoanei 6uridice de ctre ace.tia prin
1nclcarea 1ndatoririlor sta&ilite 1n sarcina lor-
apar%ine- 1n numele persoanei 6uridice- or#anului
suprem de conducere care !a decide cu ma6oritatea
cerut de le#e- iar 1n lips- cu ma6oritatea cerut de
pre!ederile statutare'
/+0 Eotr;rea !a putea fi luat c9iar dac
pro&lema rspunderii persoanelor artate la alin'
/(0 nu fi#urea$ pe ordinea de $i'
/20 Or#anul suprem de conducere desemnea$
cu aceea.i ma6oritate persoana 1nsrcinat s
e,ercite ac%iunea 1n 6usti%ie'
/70 Dac s8a 9otr;t pornirea ac%iunii 1n
rspundere contra administratorilor- mandatul
acestora 1ncetea$ de drept .i or#anul suprem de
conducere !a proceda la 1nlocuirea lor'
/50 Dac ac%iunea se porne.te 1mpotri!a
directorilor- ace.tia sunt suspenda%i de drept din
func%ie p;n la rm;nerea definiti! a 9otr;rii
6udectore.ti'4
)rt./@4 din forma adoptat de Senat a
fost reamplasat, supra, art./:6
7
, fiind
aici nlocuit cu dispoziii privitoare la
aciunea n rspundere contra membrilor
organelor de conducere pentru
prejudiciile cauzate persoanei juridice,
care lipsesc din Proiectul odului civil
n forma adoptat de Senat. ) se vedea,
de e"emplu, art./:: din 1egea nr.
*/8/AA9. privind societile comerciale,
republicat, cu modificrile ulterioare'
"u e,ist
Dup articolul (:+ se introduce un articol nou-
articolul (:+
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ac%iunea 1n rspundere contra ter%ilor
Art' (:+
(
3n toate ca$urile 1n care administratorii
sau directorii 1nc9eie acte 6uridice 1n pre6udiciul
persoanei 6uridice- iar aceasta- din cau$a po$i%iei
de%inute de ace.tia- nu ac%ionea$ 1n !ederea
recuperrii pre6udiciului- oricare dintre asocia%i are
dreptul s introduc ac%iune 1n nume propriu- dar
1n contul persoanei 6uridice- 1n scopul recuperrii
pre6udiciului cau$at- 1ns numai dup ce prin
notificare sau scrisoare recomandat- cu confirmare
de primire- dup ca$- i8a pus 1n 1nt;r$iere- iar
ace.tia nu s8au conformat 1n cel mult (@ $ile
lucrtoare de la comunicarea notificrii sau
1n.tiin%rii respecti!e'4
=e"tul reglementeaz aciunea n
rspundere contra terilor pentru
prejudiciile cauzate persoanei juridice
atunci c$nd organele de conducere sunt
pasive. ) se vedea i art./::
/
din 1egea
nr.*/8/AA9, republicat, cu modificrile
ulterioare.
Dup articolul (:+
(
se introduce para#raful 2- cu
urmtorul cuprins)
*F2' Dispo$i%ii speciale4'
=e"tele articolelor /@*#/@: cuprind
dispoziii particulare ceea ce justific
gruparea lor ntr#un paragraf distinct
pentru a sublinia acest caracter i a
asigura aplicabilitatea acestora numai
cazurile acolo prevzute.
Rspunderea persoanelor 6uridice de drept pu&lic
Art'(:2 - Dac prin lege nu se dispune altfel, persoanele
juridice de drept public sunt rspunztoare de faptele
licite sau ilicite sv$rite de organele lor, n aceleai
condiii ca persoanele juridice de drept privat.
Independen%a patrimonial .i func%ional a persoanei
6uridice
Art'(:7 - Persoana juridic av$nd n subordine o alt
persoan juridic nu rspunde pentru obligaiile acesteia
din urm i nici persoana juridic subordonat nu
rspunde pentru persoana juridic creia i este
subordonat, dac prin lege nu se dispune altfel.
Participarea la circuitul ci!il a statului .i a unit%ilor
administrati!8teritoriale
Art'(:5 - ./0 %n raporturile civile n care se nfieaz
nemijlocit, n nume propriu, ca subiect de drepturi i
obligaii, statul particip prin inisterul Ainan%elor
Pu&lice, afar de cazul n care legea stabilete un alt
organ n acest sens.
.40 Dispoziiile alin../0 sunt aplicabile n mod
corespunztor i unitilor administrativ#teritoriale care
particip la raporturile civile n nume propriu, prin
organele prevzute de lege.
Alineatul /(0 al articolului (:5 !a a!ea urmtorul
cuprins)
*./0 %n raporturile civile n care se nfieaz
nemijlocit, n nume propriu, ca subiect de drepturi i
obligaii, statul particip prin ministerul 1n ale crui
atri&u%ii intr administrarea &u#etului de stat- afar
de cazul n care legea stabilete un alt organ n acest
sens.
)ctualmente 2inisterul >inanelor a fost
preluat de 2inisterul 'conomiei i
>inanelor, ns datorit frecventelor
sc+imbri ale denumirii autoritilor i
instituiilor publice se propune utilizarea
unei sintagme neutre menite a surmonta
dificultile de adaptare i corelare a
normelor juridice, mai ales a celor
cuprinse n coduri i alte legi de
comple"itate mai mare i cu via mai
lung dec$t cele ordinare.
Rspunderea ci!il a statului .i a unit%ilor
administrati!8teritoriale
Art'(:: - ./0 Dac prin lege nu se dispune altfel, statul
nu rspunde pentru obligaiile organelor, autoritilor i
instituiilor publice, care sunt persoane juridice. De
asemenea, nici una dintre aceste persoane juridice nu
rspunde pentru obligaiile statului.
.40 Dispoziiile alin../0 sunt aplicabile n mod
corespunztor i unitilor administrativ#teritoriale care
nu rspund pentru obligaiile organelor, instituiilor i
serviciilor publice din subordinea acestora atunci c$nd
acestea au personalitate juridic.
Articolul (:: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Rspunderea ci!il a statului .i a unit%ilor
administrati!8teritoriale
Art' (:: - ./0 Dac prin lege nu se dispune altfel,
statul nu rspunde dec;t 1n mod su&sidiar pentru
obligaiile organelor, autoritilor i instituiilor
publice, care sunt persoane juridice. De asemenea, nici
una dintre aceste persoane juridice nu rspunde pentru
obligaiile statului.
.40 Dispoziiile alin. ./0 sunt aplicabile n mod
corespunztor i unitilor administrativ#teritoriale care
nu rspund dec;t 1n mod su&sidiar pentru obligaiile
organelor, instituiilor i serviciilor publice din
subordinea acestora atunci c$nd acestea au
personalitate juridic.
Statul sau unitile administrativ#
teritoriale trebuie s rspund, cel puin
subsidiar, pentru obligaiile asumate de
persoanele juridice din subordinea, mai
ales dac se ine seama de faptul c
c+eltuielile fcute de aceste persoane
provin din surse bugetare, iar
patrimoniul acestora este alctuit anual
i din resurse bugetare necesare
funcionrii lor.
CAPITOLUL IV
Identificarea persoanei 6uridice
"a%ionalitatea persoanei 6uridice
Art'(:< - Sunt de naionalitate rom$n toate persoanele
juridice al cror sediu, potrivit actului de constituire, este
stabilit n (om$nia.
Denumirea persoanei 6uridice
Art'(:= - ./0 Persoana juridic va purta denumirea
stabilit n condiiile legii prin actul de constituire sau
prin statut.
.40 O dat cu nregistrarea persoanei juridice, se
va trece n registru denumirea ei i celelalte atribute de
identificare.
Alineatul /+0 al articolului (:= !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Odat cu nregistrarea persoanei juridice, se
va trece n registru denumirea ei i celelalte atribute de
identificare.
Pentru acuratee terminologic.
Sediul persoanei 6uridice
Art'(:> - ./0 Sediul persoanei juridice se stabilete
potrivit actului de constituire sau statutului.
.40 %n funcie de obiectul de activitate, persoana
juridic poate avea mai multe sedii cu caracter secundar
pentru sucursalele sau reprezentanele sale teritoriale.
Dispoziiile art.@4 sunt aplicabile n mod corespunztor.
Sc9im&area denumirii .i sediului
Art'(<@ - Persoana juridic poate s#i sc+imbe
denumirea sau sediul, n condiiile prevzute de lege.
Do!ada denumirii .i sediului
Art'(<( 8 ./0 %n raporturile cu terii, denumirea i sediul
se dovedesc cu meniunile fcute n registrele de
publicitate sau de eviden prevzute de lege pentru
persoana juridic respectiv.
.40 %n lipsa acestor meniuni, stabilirea sau
sc+imbarea denumirii i a sediului nu va putea fi opus
altor persoane.
Alte atri&ute de identificare
Art'(<+ - %n funcie de specificul obiectului de activitate,
persoana juridic mai poate avea i alte atribute de
identificare, cum sunt capitalul social, codul unic de
nregistrare, contul bancar.
Articolul (<+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Alte atri&ute de identificare
Art' (<+ - %n funcie de specificul obiectului de
activitate, persoana juridic mai poate avea i alte
atribute de identificare, cum sunt numrul de
1nre#istrare 1n re#istrul comer%ului sau 1ntr8un alt
re#istru pu&lic- capitalul social, codul unic de
nregistrare, contul bancar.
Printre mijloacele de identificare cele
mai utile se numr numrul de
nregistrare n registrele publice n cazul
persoanelor juridice supuse nregistrrii.
en%iuni o&li#atorii
Art'(<2 - =oate actele care eman de la persoana
juridic trebuie s cuprind denumirea i sediul, precum
i alte atribute de identificare, n cazurile prevzute de
lege, sub sanciunea plii de daune#interese persoanei
prejudiciate.
Articolul (<2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*en%iuni o&li#atorii
Art' (<2 - =oate documentele care eman de la
persoana juridic trebuie s cuprind denumirea i
sediul, precum i alte atribute de identificare, n
cazurile prevzute de lege, sub sanciunea plii de
daune#interese persoanei prejudiciate.
Pentru acuratee.
CAPITOLUL V
Reor#ani$area persoanei 6uridice
"o%iune
Art'(<7 - (eorganizarea persoanei juridice este
operaiunea juridic ce implic una sau mai multe
persoane juridice i care produce efecte creatoare,
modificatoare ori de ncetare a lor.
odurile de reor#ani$are
Art'(<5 - ./0 (eorganizarea persoanei juridice se
realizeaz prin fuziune, prin divizare sau prin
transformare.
.40 (eorganizarea se face cu respectarea condiiilor
prevzute pentru dob$ndirea personalitii juridice, n
afar de cazurile n care prin lege, actul de constituire sau
statut se dispune altfel.
Au$iunea
Art'(<: - >uziunea se face prin absorbia unei persoane
juridice de ctre o alt persoan juridic sau prin
contopirea mai multor persoane juridice pentru a alctui
o persoan juridic nou.
Efectele fu$iunii
Art'(<< - ./0 %n cazul absorbiei, drepturile i obligaiile
persoanei juridice absorbite trec asupra persoanei juridice
care o absoarbe.
.40 %n cazul contopirii persoanelor juridice,
drepturile i obligaiile acestora trec asupra noii persoane
juridice astfel nfiinate.
Di!i$area
Art'(<= - ./0 Divizarea poate fi total sau parial.
.40 Divizarea total se face prin mprirea
ntregului patrimoniu al unei persoane juridice ntre dou
sau mai multe persoane juridice care e"ist sau care iau,
astfel, fiin.
.*0 Divizarea parial const n desprinderea unei
pri din patrimoniul unei persoane juridice, care#i
menine fiina, i n transmiterea acestei pri ctre una
sau mai multe persoane juridice care e"ist sau care se
nfiineaz n acest fel.
Efectele di!i$rii
Art'(<> - ./0 Patrimoniul persoanei juridice care a
ncetat de a avea fiin prin divizare se mparte n mod
egal ntre persoanele juridice dob$nditoare, dac prin
actul ce a dispus divizarea nu s#a stabilit o alt proporie.
.40 %n cazul divizrii pariale, c$nd o parte din
patrimoniul unei persoane juridice se desprinde i se
transmite unei singure persoane juridice e"istente sau
care ia astfel fiin, mprirea patrimoniului se face n
proporia prii desprinse i transmise.
.*0 %n cazul n care partea desprins se transmite
mai multor persoane juridice e"istente sau care iau astfel
fiin, mprirea patrimoniului ntre persoana juridic
fa de care s#a fcut desprinderea i persoanele juridice
dob$nditoare se va face potrivit dispoziiilor alin. .40, iar
ntre persoanele juridice dob$nditoare, mprirea prii
desprinse se va face potrivit dispoziiilor alin../0, ce se
vor aplica n mod corespunztor.
3ntinderea rspunderii 1n ca$ de di!i$are
Art'(=@ - ./0 %n cazul divizrii, fiecare dintre persoanele
juridice dob$nditoare va rspunde<
a0 pentru obligaiile legate de bunurile care
formeaz obiectul drepturilor dob$ndite sau pstrate
integral;
b0 pentru celelalte obligaii ale persoanei juridice
divizate, proporional cu valoarea drepturilor dob$ndite
sau pstrate, socotit dup scderea obligaiilor prevzute
la lit. a0.
.40 Dac o persoan juridic nfiinat n condiiile
art./7A alin../0 lit. a0 este supus divizrii prin actul de
reorganizare se va putea stabili i un alt mod de mprire
a obligaiilor dec$t acela prevzut n prezentul articol.
Reparti$area contractelor 1n ca$ de di!i$are
Art'(=( - %n caz de divizare, contractele se vor repartiza,
cu respectarea dispoziiilor art./:* alin..40, /5A i /69,
astfel nc$t e"ecutarea fiecruia dintre ele s se fac n
ntregime de ctre o singur persoan juridic
dob$nditoare, afar numai dac aceasta nu este cu
putin.
"u e,ist
Dup articolul (=( se introduce un articol nou- art'
(=(
(
- cu urmtorul cuprins)
*3ncetarea unor contracte
Art' (=(
(
/(0 3n ca$ul contractelor 1nc9eiate 1n
considerarea calit%ii persoanei 6uridice supuse
reor#ani$rii- acestea 1.i 1ncetea$ de drept efectele-
cu e,cep%ia ca$ului 1n care pr%ile au stipulat e,pres
contrariul sau partea interesat .i8a dat 1n mod
e,pres acordul cu pri!ire la preluarea contractului
de ctre persoana 6uridic succesoare'
/+0 Partea interesat !a fi notificat sau
1n.tiin%at prin scrisoare recomandat- cu
confirmare de primire- 1n scopul de a8.i da sau nu
consim%m;ntul 1n termen de (@ $ile lucrtoare de
la primirea notificrii sau 1n.tiin%rii' Lipsa de
rspuns 1n acest termen ec9i!alea$ cu refu$ul de
preluare a contractului respecti!'
/20 Dac partea interesat nu este de acord cu
cesiunea contractului pre!$ut la alin' /(0- iar prin
1ncetarea contractului ca efect al reor#ani$rii a
suferit un pre6udiciu- ea poate s fac opo$i%ie la
actul prin care s8a dispus reor#ani$area .i s cear
daune8interese pentru acoperirea 1ntre#ului
pre6udiciu cau$at'
/70 Dispo$i%iile alin'/(0 sunt aplica&ile .i 1n
ca$ul 1n care 1ntr8un contract s8a stipulat c acesta
1.i !a 1nceta efectele dac una dintre pr%i !a intra
1n reor#ani$are'4
a i n cazul decesului unei persoane,
n cazul ncetrii unei persoane juridice,
prin reorganizare, nu toate contractele se
pot transmite automat i fr acordul
celeilalte pri, n special dac este
vorba de un contract intuitu personae.
%n cazul n care partea cocontractant nu
este de acord cu cesiunea i ar suferi un
prejudiciu prin ncetarea contractului,
are dreptul s solicite daune#interese.
Transformarea persoanei 6uridice
Art'(=+ - =ransformarea persoanei juridice intervine n
cazurile prevzute de lege, atunci c$nd o persoan
juridic i nceteaz fiina, concomitent cu crearea, n
locul ei, a unei alte persoane juridice.
La articolul (=+- dup alineatul /(0 se introduce un
alineat nou- alineatul /+0- cu urmtorul cuprins)
*/+0 3n ca$ul transformrii- drepturile .i
o&li#a%iile persoanei 6uridice care .i8a 1ncetat
e,isten%a trec asupra persoanei 6uridice nou create-
cu e,cep%ia ca$ului 1n care prin actul prin care s8a
dispus transformarea se pre!ede altfel' 3n aceste din
urm ca$uri- dispo$i%iile art' (=(- (=(
(
.i art' (=7
rm;n aplica&ile'4
,ntroducerea alineatului .40 este
necesar pentru a preciza felul
transmisiunii patrimoniului persoanei
juridice desfiinate, fiind eliminat din
eroare la Senat.
Data transmiterii drepturilor 1n ca$ de reor#ani$are
Art'(=2 - ./0 =ransmiterea drepturilor i obligaiilor, n
cazul reorganizrii persoanelor juridice supuse
nregistrrii, se ndeplinete, at$t ntre pri c$t i fa de
teri, numai prin nregistrarea operaiunii i pe data
acesteia.
.40 %n ceea ce privete celelalte persoane juridice,
nesupuse nregistrrii, transmiterea drepturilor i
obligaiilor, n cazurile prevzute de alin../0, se
ndeplinete at$t ntre pri c$t i fa de teri, numai pe
data aprobrii, de ctre organul competent, a
inventarului, a bilanului contabil ntocmit n vederea
predrii#primirii, a evidenei i repartizrii tuturor
contractelor n curs de e"ecutare, precum i a oricror
altor asemenea acte prevzute de lege.
(' Denumirea articolului (=2 !a a!ea urmtorul
cuprins) *Data transmiterii drepturilor .i
o&li#a%iilor4'
+' Dup alineatul /+0 al articolului (=2 se introduce
un nou alineat- alineatul /20- cu urmtorul cuprins)
*/20 3n ca$ul &unurilor imo&ile care fac
o&iectul transmisiunii- dreptul de proprietate .i
celelalte drepturi reale se do&;ndesc numai prin
1nscrierea 1n cartea funciar- 1n &a$a actului de
reor#ani$are .i- dac e ca$ul- a certificatului de
1nre#istrare a noii persoane 6uridice- eli&erat 1n
condi%iile le#ii'4
Denumirea marginal a art./6* trebuie
s fac referire i la transmiterea
obligaiilor, iar nu doar a drepturilor.
=e"tul este necesar pentru a preciza data
dob$ndirii drepturilor tabulare de ctre
persoanele juridice dob$nditoare n
acord cu regulile de carte funciar i, n
primul r$nd, cu principiul efectului
constitutiv de drept al nscrierii n cartea
funciar.
Opo$i%ia
Art'(=7 - ./0 )ctele prin care s#a +otr$t reorganizarea
pot fi atacate, dac prin lege nu se dispune altfel, prin
opoziie, de ctre creditori i orice alte persoane
interesate n termen de *9 de zile de la data nregistrrii
operaiunii, iar pentru persoanele juridice nesupuse
nregistrrii, de la data c$nd au luat cunotin de
aprobarea de ctre organul competent a reorganizrii
potrivit legii, dar nu mai t$rziu de / an de la data
aprobrii.
.40 3poziia suspend e"ecutarea fa de oponeni
p$n la rm$nerea definitiv a +otr$rii judectoreti, n
afar de cazul n care prin lege s#ar dispune altfel.
.*0 3poziia se judec n camera de consiliu, cu
citarea prilor, de ctre instana competent.
.70 Hotr$rea pronunat asupra opoziiei este
supus numai recursului.
(' Denumirea articolului (=7 !a a!ea urmtorul
cuprins) *Opo$i%ii4'
+' Alineatele /+0 .i /70 ale articolului (=7 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 3poziia suspend e"ecutarea fa de
oponeni p$n la rm$nerea definitiv a +otr$rii
judectoreti, 1n afar de ca$ul 1n care persoana
6uridic de&itoare face do!ada pl%ii datoriilor sau
ofer #aran%ii acceptate de creditori ori 1nc9eie cu
ace.tia un acord pentru plata datoriilor.
.G0
.70 Hotr$rea pronunat asupra opoziiei este
supus numai apelului'
Denumirea marginal a fost modificat
pentru acuratee.
) se vedea art. 47* alin. .40 din 1egea
nr.*/8/AA9, republicat, cu modificrile
ulterioare, care consacr o soluie de
principiu ce merit a fi generalizat
devenind o regul de drept comun.
)lineatul .70 a fost modificat n vederea
corelrii cu prevederile Proiectului
?oului od de procedur civil care
prevede calea devolutiv a apelului n
locul recursului, deoarece asigur un
control judiciar asupra fondului cauzei,
iar nu doar asupra motivelor de
nelegalitate a +otr$rii atacate.
CAPITOLUL VI
3ncetarea persoanei 6uridice
Sec%iunea (
Dispo$i%ii #enerale
odurile de 1nce tare
Art'(=5 - %ncetarea persoanei juridice are loc, dup caz,
prin fuziune, divizare total, dizolvare, desfiinare sau
printr#un alt mod prevzut de lege.
Articolul (=5 !a a!ea urmtorul cuprins)
*odurile de 1ncetare
Art' (=5' - %ncetarea persoanei juridice are loc, dup
caz, prin declararea nulit%ii- prin fuziune, divizare
total, transformare- dizolvare sau desfiinare, ori
printr#un alt mod prevzut de lege.
)mendamentul propus suplinete
omisiunea transformrii dintre modurile
de ncetare a e"istenei unei persoane
juridice, foarte frecvent n practic, la
care ar trebui adugat i nulitatea.
Sec%iunea a +8a
Di$ol!area persoanei 6uridice
Ca$uri de di$ol!are
Art'(=: - Persoanele juridice de drept privat se dizolv<
a0 prin declararea nulitii actului de nfiinare;
b0 dac termenul pentru care au fost constituite s#a
mplinit;
c0 dac scopul a fost realizat ori nu mai poate fi
ndeplinit;
d0 dac scopul pe care l urmresc sau mijloacele
ntrebuinate pentru realizarea acestuia au devenit
contrare legii sau ordinii publice, ori urmresc un alt
scop dec$t cel declarat;
e0 prin +otr$rea organelor competente ale acestora;
f0 prin orice alt mod prevzut de lege, actul de constituire
sau statut.
Denumirea articolului (=: !a a!ea urmtorul
cuprins) *Di$ol!area persoanelor 6uridice de drept
pri!at4'
Pentru a circumscrie domeniul real i
general de aplicare a dizolvrii, aceasta
nefiind nt$lnit n cazul persoanelor
juridice de drept public dec$t n mod
e"cepional .a se vedea art. /65
modificat0.
"ulitatea persoanei 6uridice
Art'(=< Declararea nulit%ii persoanei 6uridice se
poate cere- pe cale 6udectoreasc- de ctre orice
persoan interesat- 1n ca$ul 1n care actul de
constituire sau- dup ca$- statutul acesteia au fost
fcute cu nerespectarea cerin%elor impuse de le#e
pentru constituirea ei !ala&il'
Articolul (=< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Di$ol!area persoanelor 6uridice de drept pu&lic
Art' (=< Persoanele 6uridice de drept pu&lic se
di$ol! numai 1n ca$urile .i condi%iile anume
pre!$ute de le#e'4
Dizolvarea persoanelor de drept public
este supus unor prevederi speciale, n
principal de natur administrativ.
>ostul te"t al art./65 privitor la nulitatea
persoanei juridice a fost nlocuit cu
prevederile nou introduse ale art. /:9
/:9
7
supra.
Opo$i%ie
Art'(== - %n cazul n care persoana juridic se dizolv
prin +otr$rea organului competent, creditorii sau orice
alte persoane interesate pot face opoziie, dispoziiile
art./67 aplic$ndu#se n mod corespunztor.
Denumirea articolului (== !a a!ea urmtorul
cuprins) *Opo$i%ii4'
Pentru acuratee.
Lic9idarea
Art'(=> - ./0 Prin efectul dizolvrii, persoana juridic
intr n lic+idare, n vederea valorificrii activului i a
plii pasivului.
.40 Persoana juridic i pstreaz
capacitatea civil pentru operaiunile necesare lic+idrii,
p$n la terminarea acesteia.
.*0 Dac ncetarea fiinei persoanei juridice are loc
prin fuziune, transformare sau prin divizare total, nu se
declaneaz procedura lic+idrii.
Destina%ia &unurilor rmase dup lic9idare
Art'(>@ - ./0 3ricare ar fi cauzele dizolvrii, bunurile
persoanei juridice rmase dup lic+idare vor primi
destinaia indicat prin actul de constituire sau n statut,
ori destinaia indicat de +otr$rea organului competent
luat nainte de dizolvare.
.40 %n lipsa unei asemenea prevederi n actul de
constituire sau n statut, ori n lipsa unei +otr$ri luate n
condiiile alin../0, precum i n cazul n care prevederea
sau +otr$rea este contrar legii sau ordinii publice, la
propunerea lic+idatorului, bunurile rmase dup lic+idare
vor fi atribuite de instana competent unei persoane
juridice cu scop identic sau asemntor, dac prin lege
nu se prevede altfel. Dac e"ist mai multe astfel de
persoane juridice, lic+idatorul va propune cel puin trei
persoane juridice, caz n care bunurile se atribuie prin
tragere la sori.
.*0 %n cazul n care persoana juridic a fost
dizolvat pentru motivele prevzute de art./6@ lit.d0,
precum i n cazul n care nici o persoan juridic nu este
de acord cu preluarea bunurilor rmase dup lic+idare n
condiiile alin..40, acestea vor fi preluate de stat, prin
2inisterul >inanelor Publice.
(' Alineatele /+0 .i /20 ale articolului (>@ !or a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 %n lipsa unei asemenea prevederi n actul de
constituire sau n statut, ori n lipsa unei +otr$ri luate
n condiiile alin. ./0, precum i n cazul n care
prevederea sau +otr$rea este contrar legii sau ordinii
publice, la propunerea lic+idatorului, bunurile rmase
dup lic+idare vor fi atribuite, prin 9otr;re supus
numai apelului- de instana competent unei persoane
juridice cu scop identic sau asemntor, dac prin lege
nu se prevede altfel. Dac e"ist mai multe astfel de
persoane juridice, lic+idatorul va propune cel puin trei
persoane juridice, caz n care bunurile se atribuie prin
tragere la sori.
.*0 %n cazul n care persoana juridic a fost
dizolvat pentru motivele prevzute de art./6@ lit.d0,
precum i n cazul n care nici o persoan juridic nu
este de acord cu preluarea bunurilor rmase dup
lic+idare n condiiile alin..40, acestea vor fi preluate de
stat, prin ministerul n ale crui atribuii intr
administrarea bugetului de stat.
+' La articolul (>@- dup alineatul /20 se introduce
un alineat nou- alineatul /70- cu urmtorul cuprins)
*/70 3n toate ca$urile- transmiterea dreptului
de proprietate asupra &unurilor rmase dup plata
creditorilor are loc la data prelurii lor de ctre
&eneficiari- dac prin le#e nu se pre!ede altfel'
Procesul8!er&al de predare8primire .i 9otr;rea
6udectoreasc rmas definiti!- 1n ca$urile
pre!$ute de alin' /+0 ori /20- constituie titlu de
proprietate sau- dup ca$- poate ser!i drept temei
/.1a alineatul .40, pentru celeritate, s#a
prevzut ca +otr$rea s fie supus
numai apelului, cu e"cluderea
recursului, dar care ns, spre deosebire
de recurs, va asigura o rejudecare n
fond a cauzei sub toate aspectele deduse
judecii.
%n ceea ce privete modificarea alineatul
.*0, a se vedea supra e"plicaia de la
art./@: alin../0.
4. =e"t nou introdus, pentru a se preciza
modalitatea efectiv de transmitere a
bunurilor i felul titlului de proprietate,
precum i data dob$ndirii dreptului de
proprietate asupra acestora.
Sec%iunea a 28a
Dispo$i%ii speciale
Desfiin%area unor persoane 6uridice
Art'(>( - ./0 Persoanele juridice nfiinate de ctre
autoritile publice centrale i locale pot fi desfiinate
prin +otr$rea organului care le#a nfiinat.
.40 %n acest caz, dac organul competent nu a
dispus altfel, drepturile i obligaiile persoanei juridice
desfiinate trec asupra persoanei juridice dob$nditoare,
proporional cu valoarea bunurilor transmise acesteia,
in$ndu#se ns seama i de natura obligaiilor respective.
Alineatul /(0 al articolului (>( !a a!ea urmtorul
cuprins)
!./0 Persoanele juridice nfiinate de ctre
autoritile publice centrale i locale, nesupuse
di$ol!rii- pot fi desfiinate prin +otr$rea organului
care le#a nfiinat.
Pentru a circumscrie sfera real de
aplicare a te"tului, cu e"cluderea
persoanelor juridice de drept public
supuse dizolvrii.
Data 1ncetrii personalit%i i 6uridice
Art'(>+ - ./0 Persoanele juridice supuse nregistrrii
nceteaz a avea fiin la data radierii din registrele n
care au fost nscrise.
.40 elelalte persoane juridice nceteaz a avea
fiin de la data actului prin care s#a dispus ncetarea sau,
dup caz, de la data ndeplinirii oricrei alte cerine
prevzute de lege.
TITLUL V
Aprarea drepturilor nepatrimoniale
Ocrotirea personalit%ii umane
Art'(>2 - ./0 Personalitatea este ocrotit de lege.
.40 3rice persoan fizic are dreptul la ocrotirea
valorilor str$ns legate de persoana uman cum sunt
viaa, sntatea, integritatea, demnitatea, intimitatea vieii
private .i de familie, creaia tiinific, artistic, literar
sau te+nic, precum i a oricror altor drepturi
nepatrimoniale.
Articolul (>2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ocrotirea personalit%ii umane
Art' (>2 - /(0 Personalitatea uman este ocrotit 1n
mod e#al de le#e'
/+0 3rice persoan fizic are dreptul la ocrotirea
valorilor str$ns legate de fiin%a uman cum sunt viaa,
sntatea, integritatea, demnitatea, intimitatea vieii
pri!ate, creaia tiinific, artistic, literar sau te+nic,
precum i a oricror altor drepturi nepatrimoniale.
Pentru acuratee i corelare cu dreptul la
respectul vieii private .art. :9
/*
i urm.0,
nou introduse, care nglobeaz lato
sensu at$t viaa intim, viaa personal,
c$t i cea de familie.
odul de aprare
Art'(>7 - ./0 Persoana fi$ic ce a suferit o nclcare cu
pri!ire la drepturile sale nepatrimoniale poate cere
oric$nd ncetarea faptei prin care i se aduce o astfel de
atin#ere i interzicerea ei pentru viitor.
.40 =otodat, cel care a suferit o
nclcare a unor asemenea drepturi va putea cere instanei
s oblige pe autorul faptei s ndeplineasc orice msuri
socotite necesare de ctre instan spre a ajunge la
restabilirea dreptului atins, cum ar fi sec+estrarea,
distrugerea, confiscarea sau retragerea din circulaie a
lucrurilor ori mijloacelor care au servit sau au fost
destinate s serveasc la sv$rirea faptei prejudiciabile,
obligarea autorului la publicarea +otr$rii de condamnare
sau la plata unei sume de bani n folosul unei persoane
juridice cu scop nepatrimonial care desfoar o
activitate de binefacere.

(' Denumirea articolului (>7 !a a!ea urmtorul


cuprins) *i6loace de aprare4
+' Alineatele /(0 .i /+0 ale articolului (>7 !or a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 Persoana fi$ic ale crei drepturi
nepatrimoniale au fost 1nclcate ori sunt amenin%ate
de o 1nclcare iminent poate cere oric$nd instan%ei<
a0 inter$icerea 1nclcrii- dac ea este
iminent;
a0 ncetarea 1nclcrii i interzicerea ei pentru
viitor, dac ea durea$ 1nc;
&0 constatarea caracterul ilicit al 1nclcrii
aduse- dac tul&urarea pe care ea a creat8
o su&$ist 1nc'
.40 =otodat, cel care a suferit o nclcare a unor
asemenea drepturi va putea cere instanei s oblige pe
autorul faptei s ndeplineasc orice msuri socotite
necesare de ctre instan spre a ajunge la restabilirea
dreptului atins, cum ar fi sec+estrarea, distrugerea,
confiscarea sau retragerea din circulaie a lucrurilor ori
mijloacelor care au servit sau au fost destinate s
serveasc la sv$rirea faptei prejudiciabile, obligarea
autorului, pe c9eltuiala sa- la publicarea +otr$rii de
condamnare sau la plata unei sume de bani n folosul
unei persoane juridice cu scop nepatrimonial care
desfoar o activitate de binefacere- inter$icerea
desf.urrii acti!it%ii cau$atoare de pre6udiciu sau
decderea din dreptul de a desf.ura o astfel de
acti!itate- precum .i orice alte msuri necesare
pentru repararea pre6udiciului cau$at .i 1ncetarea
atin#erilor ilicite aduse personalit%ii umane.
/. Pentru acuratee juridic.
4. Pentru acuratee i enumerarea
distinct a obiectului aciunii n justiie,
determinat de mprejurarea concret a
sv$ririi faptei ilicite i de durata
acesteia. =otodat, a fost inclus i
ipoteza interzicerii nclcrilor iminente,
precum i aceea a constatrii
caracterului ilicit al faptei, c$nd urmrile
acesteia subzist, ambele ipoteze omise
de te"tul iniial, dar care n practic sunt
tot mai frecvente .a se vedea, n acelai
sens, i art. 46 lit. a0 alin. ./0, pct. /#*,
'0.
De asemenea, c$t privete alin. .*0, s#a
precizat, in terminis, c modalitile de
sancionare i de reparaie a
prejudiciului sunt e"emplificative, iar nu
limitative, organul de jurisdicie av$nd
puterea de a aprecia i stabili
concreto mijloacele adecvate de
reparaie a prejudiciului cauzat
drepturilor personalitii.
"u e,ist
Dup articolul (>7 se introduc dou articole noi-
art' (>7
(
.i (>7
+
- cu urmtorul cuprins)
*Dreptul la replic .i la rectificarea informa%iilor
#re.ite
Art' (>7
(
/(0 Orice persoan ale crei drepturi sau
interese le#itime au fost le$ate prin pre$entarea 1n
presa scris sau audio!i$ual a unor fapte
neade!rate &eneficia$ de dreptul la replic'
/+0 "u e,ist drept de replic 1n ca$ul
reproducerii fidele a de$&aterilor pu&lice %inute ori
or#ani$ate de o autoritate sau institu%ie pu&lic sau
pri!at- dup ca$- .i la care persoana care se
consider le$at a participat'
/20 De asemenea- orice persoan ale crei
drepturi sau interese le#itime au fost le$ate prin
pre$entarea 1n presa scris sau audio!i$ual a unor
fapte ine,acte &eneficia$ de dreptul de rectificare a
informa%iilor #re.ite'
/70 Dreptul la replic .i dreptul de rectificare
sunt #arantate' Ele se e,ercit #ratuit .i 1n condi%iile
pre!$ute de le#e'
/50 Dac cel sesi$at 1mpiedic e,ercitarea
acestor drepturi- refu$ difu$area sau nu o e,ecut
1n mod corect- persoana le$at se poate adresa
instan%ei competente' Instan%a se !a pronun%a de
1ndat pe &a$a pro&elor disponi&ile- potri!it
dispo$i%iilor pri!itoare la ordonan%a pre.edin%ial'
/:0 E,ercitarea sau- dup ca$- nee,ercitarea
dreptului la replic sau de rectificare nu implic
renun%area persoanei le$ate la dreptul de a o&%ine 1n
condi%iile le#ii o repara%ie ec9ita&il a pre6udiciului
suferit'
)ceste drepturi reglementate n prezent
de art.76#@9 din odul de reglementare
a coninutului audiovizual merit, prin
importana lor cov$ritoare, s fie
codificate la nivel de principiu n titlul
privitor la aprarea drepturilor
nepatrimoniale, deoarece reprezint
instrumentele cele mai utile pentru
aprarea onoarei i reputaiei unei
persoane contra atingerilor aduse n
mass#media, urm$nd ca procedura de
e"ercitare s fie stabilit prin legea
special.
u privire la alin. .40, a se vedea., n
acelai sens, art. 46 lit. g0 alin..40 '.
%n ceea ce privete alin. .:0, a se vedea,
n acest sens, i art.46 lit. l0 din '.
"u e,ist suri pro!i$orii
Art' (>7
+
/(0 Dac cel care se consider le$at 1n
drepturile sale nepatrimoniale face do!ada credi&il
c este o&iectul unei atin#eri ilicite- actual sau
iminent- dup ca$- .i c aceast atin#ere risc s8i
cau$e$e un pre6udiciu dificil de reparat- poate s
cear instan%ei luarea unor msuri pro!i$orii'
/+0 Instan%a poate s dispun 1n special)
a0 inter$icerea 1nclcrii sau 1ncetarea ei
pro!i$orieD
&0 luarea msurilor necesare pentru a asi#ura
conser!area pro&elor'
/20 Cu toate acestea- instan%a nu poate s
dispun 1ncetarea cu titlu pro!i$oriu a atin#erii
aduse prin mi6loacele de pres periodice dec;t dac
aceasta atin#ere este de natur s cau$e$e un
pre6udiciu #ra!- ea nu este 1n mod e!ident
6ustificat .i msura luat de instan% nu pare
dispropor%ionat 1n raport cu atin#erea adus'
/70 Instan%a !a solu%iona cererea potri!it
dispo$i%iilor pri!itoare la ordonan%a pre.edin%ial
care se aplic 1n mod corespun$tor' 3n ca$ul 1n
care cererea este formulat 1nainte de introducerea
ac%iunii de fond- prin 9otr;rea prin care s8a dispus
msura pro!i$orie- se !a fi,a .i termenul 1n care
ac%iunea !a fi introdus- su& sanc%iunea 1ncetrii de
drept a acelei msuri'
/50 Dac msurile luate sunt de natur s
produc un pre6udiciu pr%ii ad!erse- instan%a poate
o&li#a pe reclamant s dea o cau%iune 1n cuantumul
fi,at de aceasta- su& sanc%iunea 1ncetrii de drept a
msurii dispuse'
'ste posibil ca pentru aprarea
drepturilor nepatrimoniale, grav
vtmate sau, dup caz, ameninate
printr#o atingere ilicit, cel vtmat s
aib interesul s cear luarea unor
msuri provizorii, p$n la introducerea
aciunii n justiie. %n prezent, luarea
unor asemenea msuri sunt prevzute
doar n cazul atingerii aduse drepturilor
de proprietate intelectual .a se vedea,
de e"emplu, art./*A din 1egea nr.68/AA@
privind dreptul de autor i drepturile
cone"e0, ns asemenea msuri sunt
necesare i n cazul atingerii altor
drepturi nepatrimoniale. ) se vedea, n
acest sens, i art. 46 lit.c0 - 46 lit.f0 din
..'., care au servit de model la
redactarea prezentului articol.
Calitatea procesual
Art'(>5 - ./0 )ciunea pentru restabilirea
dreptului nepatrimonial nclcat poate fi pornit sau
continuat, dup moartea persoanei vtmate, de ctre
soul rmas n via, de oricare dintre rudele n linie
dreapt ale persoanei decedate, precum i de oricare
dintre rudele sale colaterale p$n la gradul al patrulea
inclusiv.
.40 )ciunea pentru restabilirea integritii
memoriei unei persoane decedate poate fi pornit de cei
prevzui la alin../0.
Aprarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei
6uridice
Art'(>: # ./0 Dispoziiile acestui titlu se aplic prin
asemnare i drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor
juridice, cum sunt dreptul la denumire, la sediu i altele
asemenea.
.40 3rice membru al unei persoane
juridice poate cere aprarea prestigiului acesteia prin
oricare din modalitile prevzute 1n titlul de fa% atunci
c$nd acest prestigiu este lezat printr#o fapt ilicit
sv$rit de un ter.

Articolul (>: !a a!ea urmtorul cuprins)


*Aprarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei
6uridice
Art' (>: # ./0 Dispoziiile pre$entului titlu se aplic
prin asemnare i drepturilor nepatrimoniale ale
persoanelor juridice, cum sunt dreptul la denumire, la
sediu i altele asemenea.
.40 3rice membru al unei
persoane juridice poate cere aprarea prestigiului
acesteia prin oricare din modalitile prevzute 1n
pre$entul titlu atunci c$nd acest prestigiu este lezat
printr#o fapt ilicit sv$rit de un ter.

Pentru acuratee.
Proiectul odului civil
Proiectul forma adoptat de Senat Amendamente propuse oti!are
Cartea II
Aamilia
Titlul I
Dispo$i%ii #enerale
Denumirea Cr%ii a II8a !a fi
urmtoarea)
*Cartea a II8a
Despre familie4
Pentru asi#urarea uniformit%ii denumirii
cr%ilor din structura codului'
Aundamentul rela%iilor de familie
Art'(>< ./0 >amilia se ntemeiaz pe
cstoria liber consimit 1ntre &r&at .i
femeie- pe egalitatea acestora, precum i pe
dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura
creterea i educarea copiilor lor.
.40 >amilia are dreptul la
ocrotire din partea societii i a statului.
('Denumirea articolului (>< !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Aamilia4
+'Dup alineatul /+0 al articolului (>< se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 Statul este o&li#at s spri6ine-
prin msuri economice .i sociale-
1nc9eierea cstoriei- precum .i
de$!oltarea .i consolidarea familiei'4
/0 Se propune sc+imbarea denumirii marginale,
ntruc$t cea din Proiect nu corespunde
ntregului coninut al articolului, care se refer
i la alte aspecte, nu numai la cstorie ca
fundament al familiei .de altfel, cstoria nici
nu este unicul fundament al relaiilor de familie,
care pot e"ista c+iar n afara cstoriei0.
40 Se propune introducerea alin..*0, deoarece
trebuie s se dea un coninut concret obligaiei
statului, corelativ dreptului familiei la ocrotire,
prevzut n alin..40. De altfel, actele normative
emise n vederea ndeplinirii obligaiei
menionate a statului sunt deja adoptate. %n plus,
n viitorul od civil nu se poate cobor sub
standardul reglementrii actuale din .fam.,
unde aceast obligaie este prevzut n art./
alin../0 teza a ,,#a.
Li&ertatea cstoriei
Art'(>= #./0 Drbatul i femeia
au dreptul de a se cstori n scopul de a
ntemeia o familie.
.40 storia religioas
poate fi celebrat numai dup nc+eierea
cstoriei civile.
.*0 ondiiile de
nc+eiere i cauzele de nulitate ale cstoriei
se stabilesc prin prezentul cod.
.70 storia nceteaz
prin decesul sau prin declararea
judectoreasc a morii unuia dintre soi.
.:0 storia poate fi desfcut prin
divor, n condiiile legii.
('Denumirea articolului (>= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Cstoria4

+'Dup alineatul /(0 al


articolului (>= se introduce un alineat
nou- alin'/(
(
0- cu urmtorul cuprins)
*/(
(
0 Cstoria este
uniunea li&er consim%it 1ntre un &r&at
.i o femeie- 1nc9eiat 1n condi%iile le#ii'4

/.Se propune modificarea


denumirii marginale n vederea asigurrii
deplinei concordane dintre aceasta i coninutul
reglementrii, care se refer i la alte aspecte,
nu numai la libertatea cstoriei..

4. Se propune introducerea alin.


.40, deoarece este necesar definirea cstoriei
n lege, iar definiia propus este cea unanim
acceptat n doctrina rom$neasc de dreptul
familiei.
E#alitatea 1n drepturi a copiilor
Art'(>> - opiii din afara cstoriei sunt
egali n faa legii cu cei din cstorie, precum
i cu cei adoptai.
Rspunderea prin%ilor
Art'+@@ - ./0 Prinii sunt, n primul r$nd,
responsabili pentru creterea i educarea
copiilor lor minori.
.40 opilul nu poate fi separat de prini
mpotriva voinei lor, cu e"cepia cazurilor
prevzute de lege.
.*0 opilul care nu locuiete la prinii
si sau, dup caz, la unul dintre ei are dreptul
de a avea legturi personale cu acetia.
Articolul +@@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*3ndatorirea prin%ilor
Art'+@@ - Prin%ii sunt cei care au- 1n
primul r;nd- 1ndatorirea de cre.tere .i
educare a copiilor lor minori'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale,
pentru a asigura concordana dintre aceasta i
coninutul reglementrii.
40 Se propune reformularea alin../0, deoarece
noiunea de !responsabilitate! nu are un
coninut juridic riguros. %n plus, n =itlul ,C din
artea ,, se propune ca noiunea de
!responsabilitate printeasc s fie nlocuit
cu aceea de !autoritate printeasc.
*0 (eglementarea cuprins n alin..40 i .*0 este
reamplasat la art.499
/
, pentru o mai bun
sistematizare.
"u e,ist' Dup articolul +@@ se introduce un articol
nou- art'+@@
(
- cu urmtorul cuprins)
*Rela%iile dintre prin%i .i copii
Art'+@@
(
8 /(0Copilul nu poate fi separat
de prin%i 1mpotri!a !oin%ei lor- cu
e,cep%ia ca$urilor pre!$ute de le#e'
/+0 Copilul care nu locuie.te la
prin%ii si sau- dup ca$- la unul dintre
ei are dreptul de a a!ea le#turi
personale cu ace.tia'4
) se vedea e"plicaia de la art.499 pct.* .
Interesul copiilor
Art'+@( - ./0 %n toate deciziile care l privesc
pe copil, interesele superioare ale acestuia
trebuie s fie luate n considerare cu
prioritate.
.40 %n vederea soluionrii oricror
cereri privind pe minori, autoritile
competente sunt datoare s dea prilor toate
ndrumrile necesare pentru ca acestea s
poat recurge la metodele de soluionare pe
cale amiabil a conflictelor.
.*0 3rice decizie privind relaiile de
familie ntre prini i copii trebuie s
garanteze c dorinele i interesele prinilor
fireti vor fi aduse la cunotina autoritilor i
c acestea vor ine cont de ele.
.70 3rice procedur privind pe minori
trebuie s se desfoare ntr#un timp rezonabil
care s nu afecteze relaiile de familie.
Articolul +@( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Principiul interesului superior al
copilului
Art'+@( /(0 Orice msur pri!itoare la
copil- indiferent de autorul ei- tre&uie s
fie luat cu respectarea interesului
superior al copilului'
/+0 Pentru re$ol!area cererilor care
se refer la copii- autorit%ile competente
sunt datoare s dea toate 1ndrumrile
necesare pentru ca pr%ile s recur# la
metodele de solu%ionare a conflictelor pe
cale amia&il'
/20 Procedurile referitoare la
rela%iile 1ntre prin%i .i copii tre&uie s
#arante$e c dorin%ele .i interesele
prin%ilor fire.ti referitoare la copii pot fi
aduse la cuno.tin%a autorit%ilor .i c
acestea %in cont de ele 1n 9otr;rile pe
care le iau'
/70 Procedurile pri!itoare la copii
tre&uie s se desf.oare 1ntr8un timp
re$ona&il- astfel 1nc;t interesul superior
al copilului .i rela%iile de familie s nu fie
afectate'
/50 3n sensul pre!ederilor le#ale
pri!ind protec%ia copilului- prin copil se
1n%ele#e persoana care nu a 1mplinit (=
ani .i nici nu a do&;ndit capacitatea
deplin de e,erci%iu- potri!it le#ii'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale,
deoarece ocrotirea interesului copilului trebuie
ridicat la rang de principiu juridic, aa cum, de
altfel, prevede n prezent 1egea nr.45484997
privind protecia i promovarea drepturilor
copilului, care folosete sintagma !interesul
superior al copilului!.
40 %n cazul alin../0#.70, amendamentele
urmresc o mai bun formulare n vederea
asigurrii acurateei e"primrii i claritii
reglementrii.
*0 Se propune introducerea alin..:0 pentru a
defini conceptul juridic de copil, n vederea
folosirii sale n mod unitar pe parcursul
reglementrii .n condiiile n care Proiectul
folosete n prezent at$t noiunea de copil, c$t i
pe aceea de minor0.
Ascultarea copilului
Art'+@+ # ./0 %n procedurile care l privesc,
copilul care a mplinit v$rsta de /9 ani va fi
ascultat fie de ctre judector, fie de ctre o
persoan desemnat de acesta. u toate
acestea, poate fi ascultat i copilul care nu a
mplinit v$rsta de /9 ani, dac instana
consider c este necesar pentru soluionarea
cauzei.
.40 3piniile copilului vor fi luate n
considerare n raport cu v$rsta i cu gradul
su de maturitate.
.*0 )scultarea copilului nu confer
acestuia calitatea de parte n proces.
.70 Dispoziiile speciale privind
consimm$ntul sau prezena copilului, n
procedurile care l privesc, precum i
prevederile referitoare la desemnarea de ctre
instan a unui reprezentant n caz de conflict
de interese rm$n aplicabile.
Articolul +@+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Ascultarea copilului
Art'+@+ /(0 3n procedurile
administrati!e sau 6udiciare care 1l
pri!esc- ascultarea copilului care a
1mplinit !;rsta de (@ ani este o&li#atorie'
Cu toate acestea- poate fi ascultat .i
copilul care nu a 1mplinit !;rsta de (@
ani- dac autoritatea competent
consider c acest lucru este necesar
pentru solu%ionarea cau$ei'
/+0 Dreptul de a fi ascultat
presupune posi&ilitatea copilului de a
cere .i a primi orice informa%ie- potri!it
cu !;rsta sa- de a8.i e,prima opinia .i de
a fi informat asupra consecin%elor pe care
le poate a!ea aceasta- dac este
respectat- precum .i asupra
consecin%elor oricrei deci$ii care 1l
pri!e.te'
/20 Orice copil poate cere s fie
ascultat- potri!it pre!ederilor alin'/(0 .i
alin'/+0' Respin#erea cererii de ctre
autoritatea competent tre&uie moti!at'
/70 Opiniile copilului ascultat !or fi
luate 1n considerare 1n raport cu !;rsta .i
cu #radul su de maturitate'
/50 Dispo$i%iile le#ale speciale
pri!ind consim%m;ntul sau pre$en%a
copilului- 1n procedurile care 1l pri!esc-
precum .i pre!ederile referitoare la
desemnarea de ctre instan% a unui
Se propune modificarea te"tului art.494 din
Proiect, av$ndu#se n vedere prevederile art.47
din 1egea nr.45484997, care se aplic deja de la
/ ianuarie 499:. Se propune nlturarea referirii
la !instan, deoarece ascultarea copilului
poate avea loc i n cadrul unor proceduri
administrative.
"u e,ist' Dup articolul +@+ se introduce un articol
nou- art'+@+
(
- cu urmtorul cuprins)
*Instan%a tutelar
Art'+@+
(
Toate msurile date prin
pre$enta carte 1n competen%a instan%ei
6udectore.ti- precum .i toate liti#iile
pri!ind aplicarea dispo$i%iilor pre$entei
cr%i sunt de competen%a instan%ei de
tutel .i familie- sta&ilit de le#e-
denumit .i instan% tutelar'4
Se propune introducerea acestui te"t pentru a
determina instana competent s ia msurile
prevzute de prezenta carte privind ocrotirea
minorilor i s judece litigiile privind raporturile
de familie, fie ele patrimoniale sau
nepatrimoniale.
Titlul II
Cstoria
"u e,ist La Titlul II *Cstoria4 se introduce
Capitolul I8*Lo#odna4- cu urmtorul
cuprins)
*Capitolul I
Lo#odna
'ste necesar reglementarea juridic a logodnei,
care constituie o realitate social tradiional n
(om$nia, c+iar dac frecvena, semnificaia i
importana sa sunt mai sczute n prezent. %n
practic, se ridic probleme mai ales n ceea ce
privete restituirea darurilor reciproce la ruperea
logodnei. Dei nereglementat n > i B,
ea a fost prevzut n /A79 i este
reglementat n ' i ,.
?u e"ist 3nc9eierea lo#odnei
Art'+@+
(
/(0 Lo#odna este promisiunea
reciproc de a 1nc9eia cstoria'
/+0 Dispo$i%iile pri!ind capacitatea
de a 1nc9eia cstoria sunt aplica&ile 1n
mod corespun$tor- cu e,cep%ia a!i$ului
medical .i a autori$rii or#anului
administrati! competent'
/20 3nc9eierea lo#odnei nu este
supus nici unei formalit%i .i poate fi
do!edit cu orice mi6loc de pro&'
/70 3nc9eierea cstoriei nu este
condi%ionat de 1nc9eierea lo#odnei'
/0 1ogodna este definit ca n art./:7 /A79.
40 )lin..40 reglementeaz capacitatea de a
nc+eia logodna, n aceleai condiii ca i pentru
nc+eierea cstoriei, cu e"cepia avizului
medical i a autorizrii date de organul
administrativ, care vor fi necesare numai la
nc+eierea cstoriei. Pentru capacitatea de a
nc+eia logodna, a se vedea i art.A9 alin..40
'.
*0 )lin..*0 este necesar pentru a evita ideea
unor formaliti aparte, speciale, pentru logodn
i pentru a facilita proba acesteia n caz de
conflict.
*0 )lin..70 se impune pentru ca logodna s nu
fie considerat o !pre#condiie a cstoriei.
?u e"ist Ruperea lo#odnei
Art'+@+
+
/(0 Lo#odnicul care rupe
lo#odna nu poate fi constr;ns s 1nc9eie
cstoria'
/+0 Clau$a penal stipulat pentru
ruperea lo#odnei este considerat
nescris'
/0 (efuzul nc+eierii cstoriei de ctre un
logodnic nu poate fi sancionat printr#o aciune
care s l oblige pe cellalt s se cstoreasc
.art.A9 alin..*0 ', art./:: alin../0 /A790.
40 )lin..40 reia soluia raional din art./:: alin.
.40 /A79.
?u e"ist Restituirea darurilor
Art'+@+
2
/(03n ca$ul ruperii lo#odnei-
sunt supuse restituirii darurile pe care
lo#odnicii le8au primit 1n considerarea
lo#odnei sau- pe durata acesteia- 1n
!ederea cstoriei- cu e,cep%ia darurilor
o&i.nuite'
/+0 Darurile se restituie 1n natur
sau- dac aceasta nu mai este cu putin%-
1n msura 1m&o#%irii'
/20 O&li#a%ia de restituire nu e,ist
dac lo#odna a 1ncetat prin moartea
unuia dintre lo#odnici'
Soluiile propuse sunt inspirate din art.A/ ',
art.69 , i art./:A /A79.
?u e"ist Rspunderea pentru ruperea lo#odnei
Art'+@+
7
/(0 Lo#odnicul care rupe
lo#odna 1n mod a&u$i! poate fi o&li#at la
desp#u&iri pentru c9eltuielile fcute sau
contractate 1n !ederea cstoriei- 1ntruc;t
au fost potri!ite cu 1mpre6urrile-
precum .i pentru orice alte pre6udicii
cau$ate'
/+0 Poate fi o&li#at la desp#u&iri 1n
condi%iile alin'/(0 .i lo#odnicul care- 1n
mod culpa&il- l8a determinat pe cellalt
s rup lo#odna'
Soluiile propuse sunt inspirate din art.A4 ',
art.6/ , i art./:@ i /:5 /A79.
?u e"ist Prescrip%ia
Art'+@+
5
Dreptul la ac%iune 1ntemeiat
pe dispo$i%iile art'+@+
2
.i +@+
7
se prescrie
1ntr8un an de la ruperea lo#odnei'4
Soluia propus este inspirat din art.A* ' i
art.6/ alin..*0 ,.
apitolul ,
3nc9eierea cstoriei
Capitolul I *3nc9eierea cstoriei4 de!ine
Capitolul I
(
- cu aceea.i denumire'
Capitolul I
(
3nc9eierea cstoriei
(enumerotarea este impus de introducerea
unui nou capitol .apitolul , - !1ogodna0
Sec%iunea
Condi%iile de fond pentru 1nc9eierea
cstoriei
onsimm$ntul soilor
Art'+@2 - storia se nc+eie
prin consimm$ntul personal al viitorilor
soi.

Articolul +@2 !a a!ea urmtorul cuprins)


*Consim%m;ntul la cstorie
Art'+@2 Cstoria se 1nc9eie prin
consim%m;ntul personal .i li&er al
!iitorilor so%i'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale,
deoarece te"tul reglementeaz consimm$ntul
la cstorie al viitorilor soi, dup cum reiese
din c+iar coninutul articolului.
40 Se propune modificarea articolului, deoarece
este obligatorie menionarea e"pres a
consimmntului liber la cstorie, care e
prevzut ca atare n art.76 alin../0 din
onstituie i n actele internaionale la care
(om$nia este parte .art./@ alin..40 din
Declaraia universal a drepturilor omului,
art.4* alin..*0 din Pactul internaional cu privire
la drepturile civile i politice, etc.0
Capacitatea de a 1nc9eia cstoria
Art'+@7 - ./0 storia se poate nc+eia dac
viitorii soi au mplinit v$rsta de /6 ani.
.40 2inorul care a
mplinit v$rsta de /5 ani se poate cstori
numai dac are ncuviinarea prinilor sau,
dup caz, a tutorelui. Dac unul dintre prini
este decedat sau se afl n imposibilitate de a#
i manifesta voina, ncuviinarea celuilalt
printe este suficient.
.*0 Dac nu e"ist nici
prini, nici tutore care s poat consimi, este
necesar consimm$ntul persoanei sau al
autoritii care a fost abilitat sa e"ercite
drepturile printeti.
.70 u toate acestea, pentru motive
temeinice, minorul care a mplinit v$rsta de
/@ ani se poate cstori n temeiul unui aviz
medical, dac, pe l$ng ncuviinarea
prevzut la alin..40, are i ncuviinarea
preedintelui consiliului judeean sau, dup
caz, a primarului general al municipiului
Ducureti, n a crui raz teritorial i are
domiciliul.
Articolul +@7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*V;rsta matrimonial
Art'+@7 /(0 Cstoria se poate 1nc9eia
dac !iitorii so%i au 1mplinit !;rsta de (=
ani'
/+0 Pentru moti!e temeinice-
minorul care a 1mplinit !;rsta de (: ani
se poate cstori 1n temeiul unui a!i$
medical- cu 1ncu!iin%area prin%ilor si-
sau- dup ca$- a tutorelui- .i cu
autori$area institu%iei pu&lice speciali$ate
pentru protec%ia copilului 1n a crei ra$
teritorial minorul 1.i are domiciliul'
/20 Dac unul dintre prin%i este
decedat sau se afl 1n imposi&ilitatea de
a8.i manifesta !oin%a ori refu$ s
1ncu!iin%e$e cstoria- 1ncu!iin%area
celuilalt printe este suficient'
/70 De asemenea- 1n condi%iile
art'2(=- este suficient 1ncu!iin%area
printelui care e,ercit autoritatea
printeasc'
/50 Dac nu e,ist nici prin%i- nici
tutore care s poat 1ncu!iin%a cstoria-
este necesar 1ncu!iin%area persoanei sau
a autorit%ii care a fost a&ilitat s
e,ercite drepturile printe.ti'4
/0 2odificare propus n concordan cu
modificarea adus art.7 din odul familiei prin
1egea nr.46684995.
40 Soluia propus la alin..*0 privind situaia
nenelegerii dintre prini asupra ncuviinrii
cstoriei minorului a fost preluat din art./76
>.
?i#amia
Art'+@5 # ./0 'ste interzis nc+eierea unei
noi cstorii de ctre persoana care este
cstorit.
.40 %n cazul n care soul de bun#
credin al unei persoane declarate moarte s#a
recstorit i, dup aceasta, +otr$rea
declarativ de moarte este anulat, noua
cstorie rm$ne valabil. Prima cstorie se
consider desfcut pe data nc+eierii noii
cstorii.
Alineatul /+0 al articolului +@5 se elimin' /0 Se propune eliminarea alin..40 din Proiect,
deoarece acesta se refer la o situaie special n
care bigamia nu determin nulitatea absolut a
cstoriei, deci i are locul la capitolul despre
nulitatea absolut .soluie e"istent i n
prezent; a se vedea art.44 . fam.0; ca urmare, a
fost reamplasat ca alin..40 al art.44*.
Cstoria 1ntre rude
Art'+@: # ./0 'ste interzis nc+eierea
cstoriei ntre rudele n linie dreapt, precum
i ntre cele n linie colateral p$n la al
patrulea grad inclusiv.
.40 Pentru motive
temeinice, cstoria ntre rudele n linie
colateral de gradul al patrulea poate fi
ncuviinat de preedintele consiliului
judeean sau, dup caz, de primarul general al
municipiului Ducureti, n a crui raz
teritorial i are domiciliul cel care cere
ncuviinarea.
.*0 Dispoziiile alin../0 i .40 sunt
aplicabile i n cazul rudeniei din adopie.
(0 Denumirea articolului +@: !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Inter$icerea cstoriei 1ntre rude4
+0 Alineatul /+0 al articolului +@: !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 Pentru motive
temeinice, cstoria ntre rudele n linie
colateral de gradul al patrulea poate fi
autori$at de preedintele consiliului
judeean sau, dup caz, de primarul general
al municipiului Ducureti, n a crui raz
teritorial i are domiciliul cel care cere
ncuviinarea.

/0 Denumirea marginal propus reflect mai


bine coninutul articolului, care reglementeaz
interzicerea cstoriei ntre rude, nu cstoria
ntre rude.
40 )rt.497 prevede, ntocmai ca i 1egea
nr.46684995, care a modificat i art.7 din
.fam., c prinii dau ncuviinarea, n timp de
organul administrativ d autorizarea. Se
impune utilizarea unei terminologii unitare.
Inter$icerea cstoriei 1ntre tutore .i
minor
Art'+@< - %n timpul tutelei, cstoria este
oprit ntre tutore i persoana minor care se
afl sub tutela sa.
Denumirea articolului +@< !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Inter$icerea cstoriei 1ntre tutore .i
persoana minor4
=e"tul articolului se refer la persoana minor,
fr a distinge dup se" - ceea ce e corect i n
concordan cu art.497 alin..40 - n timp ce
denumirea se refer doar la minor .persoana de
se" feminin0 aflat sub tutel.
Aliena%ia .i de&ilitatea mintal
Art'+@= # 'ste interzis s se cstoreasc
alienatul mintal i debilul mintal.
Sec%iunea a +8a
Aormalit%ile pentru
1nc9eierea cstoriei

Starea de sntate a so%ilor
Art'+@> - storia nu se va nc+eia dac
viitorii soi nu declar c i#au comunicat
reciproc starea sntii lor. %n cazul n care,
prin lege special, este oprit cstoria celor
suferinzi de anumite boli, se vor aplica
dispoziiile acelei legi.
Denumirea articolului +@> !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Comunicarea strii de sntate4

Se propune modificarea
denumirii marginale pentru o mai bun corelare
cu coninutul articolului. %n plus, cei care i
comunic starea sntii sunt viitorii soi, nu
soii deja cstorii.
Locul 1nc9eierii cstoriei
Art'+(@ - storia se
celebreaz de ctre ofierul de stare civil, la
sediul primriei n a crei raz teritorial i
are domiciliul sau reedina oricare dintre
viitorii soi.


Declara%ia de cstorie
Art'+(( - ./0 ei care vor s
se cstoreasc vor face, personal, declaraia
de cstorie la primria unde urmeaz a se
nc+eia cstoria.
.40 %n cazul n care viitorul so
este minor, prinii sau, dup caz, tutorele vor
face personal o declaraie prin care
ncuviineaz nc+eierea cstoriei.
.*0 Dac unul dintre viitorii
soi, prinii sau tutorele nu se afl n
localitatea unde urmeaz a se nc+eia
cstoria, ei pot face declaraia la primria n
a crei raz teritorial i au domiciliul sau
reedina, care o transmite, n termen de 76 de
ore, la primria unde urmeaz a se nc+eia
cstoria.

(0 Dup alineatul /(0 al articolului +(( se


introduce un alineat nou- alin'/(
(
0- cu
urmtorul cuprins)
*/(
(
0 3n ca$urile
pre!$ute de le#e- declara%ia la cstorie
se poate face .i 1n afara sediului
primriei'4
+0 Alineatul /+0 al articolului +(( !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 %n cazul n care
viitorul so este minor, prinii sau, dup
caz, tutorele vor face personal o declaraie
prin care ncuviineaz nc+eierea cstoriei.
Dispo$i%iile art'+@7 alin'/50 rm;n
aplica&ile.
/0 De vreme ce cstoria se
poate nc+eia n afara sediului primriei,
conform art.4/5 alin..40, cu at$t mai mult
declaraia de cstorie trebuie s poat fi fcut
n aceleai condiii, atunci c$nd viitorul so nu
se poate deplasa. De altfel, aceasta este
interpretarea dat de doctrin actualului art./4
din odul familiei, similar cu art.4// alin../0.

40 Se propune adugarea tezei a


,,#a la alin..40, care trimite la art.497 alin..70,
deoarece raiunile acestui te"t subzist i n
acest caz.
Depunerea declara%iei de cstorie
Art'+(+ - ./0 %n declaraia de cstorie,
viitorii soi vor arta c nu e"ist nici un
impediment legal la cstorie.
.40 3 dat cu declaraia de cstorie, ei vor
prezenta dovezile cerute de lege.
(0 Denumirea articolului +(+!a a!ea
urmtorul cuprins)
*Con%inutul declara%iei de cstorie4
+0 Alineatul /+0 al articolului +(+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 3dat cu declaraia de cstorie,
ei vor prezenta dovezile cerute de lege
pentru 1nc9eierea cstoriei'
/0 Se propune modificarea denumirii marginale,
pentru o mai bun corelare cu coninutul
te"tului.
40 Se propune modificarea alin..40 pentru
claritatea te"tului< este vorba nu de orice
dovezi, ci de acelea cerute de lege pentru
nc$eierea cstoriei.
Pu&licitatea declara%iei de cstorie
Art'+(2 # ./0 %n aceeai zi cu primirea
declaraiei de cstorie, ofierul de stare civil
va dispune publicarea acesteia, prin afiarea
n e"tras, ntr#un loc special amenajat, la
sediul primriei unde urmeaz s se nc+eie
cstoria i la sediul primriei unde cellalt
so i are domiciliul sau reedina.
.40 '"trasul din declaraia de cstorie
va cuprinde, n mod obligatoriu< data afirii,
datele de stare civil ale viitorilor soi i, dup
caz, ncuviinarea prinilor sau a tutorelui,
precum i ntiinarea c orice persoan poate
face opoziie la cstorie, n termen de /9
zile de la data afirii.
.*0 Primarul municipiului, al sectorului
municipiului Ducureti, al oraului sau al
comunei unde urmeaz a se nc+eia cstoria
poate s ncuviineze, pentru motive
temeinice, nc+eierea cstoriei nainte de
mplinirea termenului prevzut la alin. .40.
(0 Alineatul /(0 al articolului +(2 !a a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 %n aceeai zi cu primirea
declaraiei de cstorie, ofierul de stare
civil va dispune publicarea acesteia, prin
afiarea n e"tras, ntr#un loc special
amenajat, la sediul primriei unde urmeaz
s se nc+eie cstoria i, dup ca$, la
sediul primriei unde cellalt so i are
domiciliul sau reedina.
+0 Dup alineatul /+0 al articolului +(2 se
introduce un alineat nou- alin'/+
(
0- cu
urmtorul cuprins)
*/+
(
0 Cstoria se 1nc9eie dup (@
$ile de la afi.area declara%iei de cstorie-
termen 1n care se cuprind at;t data
afi.rii- c;t .i data 1nc9eierii cstoriei'4
20 Alineatul /20 al articolului +(2 !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.*0 Primarul municipiului, al
sectorului municipiului Ducureti, al
oraului sau al comunei unde urmeaz a se
nc+eia cstoria poate s ncuviineze,
pentru motive temeinice, nc+eierea
cstoriei nainte de mplinirea termenului
prevzut la alin./+
(
0.
/0 Se propune modificarea alin../0 prin
adugarea sintagmei !dup caz, deoarece nu n
toate situaiile viitorii soi au domiciliul n
localiti diferite.
40 )t$ta timp c$t n Proiect figureaz alin..*0,
e"istent p$n acum doar n 1egea nr.//A8/AA@
privind actele de stare civil, se impune
introducerea unui alineat care s prevad c nu
se poate nc+eia cstoria naintea e"pirrii
acestui termen i s e"plice modul su de
calcul.
*0 Se propune modificarea alin..*0, datorit
introducerii alin..4
/
0.
Re1nnoirea declara%iei de cstorie
Art'+(7 - %n cazul n care cstoria nu s#a
nc+eiat n termen de *9 de zile de la data
afirii declaraiei de cstorie, trebuie s se
fac o nou declaraie de cstorie i s se
dispun publicarea acesteia.
Opo$i%ia la cstorie
Art'+(5 - ./0 3rice persoan poate face
opoziie la cstorie, dac e"ist un
impediment legal sau dac alte cerine ale
legii nu sunt ndeplinite.
.40 3poziia la cstorie se va face
numai n scris, cu artarea dovezilor pe care
se ntemeiaz.
Refu$ul cele&rrii cstoriei
Art'+(: - 3fierul de stare civil va refuza s
celebreze cstoria dac, pe baza verificrilor
pe care este obligat s le efectueze, a
opoziiilor primite sau a informaiilor pe care
le deine, n msura n care acestea din urm
sunt notorii, constat c nu sunt ndeplinite
condiiile prevzute de lege.
Cele&rarea cstoriei
Art'+(< - ./0 Ciitorii soi sunt obligai s se
prezinte mpreun, la sediul primriei, pentru
a#i da consimm$ntul n mod public, n
prezena a doi martori, n faa ofierului de
stare civil.
.40 u toate acestea, n cazurile
prevzute de lege, ofierul de stare civil
poate celebra cstoria i n afara sediului
serviciului de stare civil, cu respectarea
celorlalte condiii menionate la alin../0.
artori
Art'+(= # ./0 2artorii atest faptul c soii i#
au e"primat consimm$ntul potrivit art.4/5.
.40 ?u pot fi martori la nc+eierea
cstoriei incapabilii, precum i cei care din
cauza unei deficiene psi+ice sau fizice nu
sunt api s ateste faptele prevzute la alin../0.
.*0 2artorii pot fi rude sau afini n
orice grad cu oricare dintre viitorii soi.
(0Denumirea articolului +(= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*artorii la cstorie4
+0 Alineatul /20 al articolului +(= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*.*0 2artorii pot fi rude sau afini,
indiferent de #rad, cu oricare dintre viitorii
soi.
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai corect formulare< este vorba de
martorii la cstorie, nu de martori n general.
40 Se propune modificarea alin..*0, deoarece
sintagma !indiferent de grad este mai
adecvat.
3nc9eierea cstoriei
Art'+(> - storia este nc+eiat n
momentul n care, dup ce ia consimm$ntul
fiecruia dintre viitorii soi, ofierul de stare
civil i declar cstorii.
Denumirea articolului +(> *3nc9eierea
cstoriei4 se !a modifica !a a!ea
urmtorul cuprins)
*omentul 1nc9eierii cstoriei4

Se propune modificarea
denumirii marginale pentru o mai bun corelare
cu coninutul te"tului.
Declararea re#imului
matrimonial
Art'++@ ./0 Dup nc+eierea
cstoriei, soii declar regimul matrimonial
ales, despre care se va face meniune pe actul
de cstorie.
.40 3fierul de stare civil are obligaia
ca, din oficiu i de ndat, s comunice la
registrul special prevzut la art.4@4 alin../0 o
copie de pe actul de cstorie i, dup caz, un
e"emplar de pe convenia matrimonial.
(0 Dup alineatul /(0 al articolului ++@ se
introduce un alineat nou- alin'/(
(
0- cu
urmtorul cuprins)
*/(
(
0 Dac so%ii ale#
un re#im matrimonial con!en%ional- sunt
o&li#a%i s depun un e,emplar ori#inal
al con!en%iei matrimoniale la ser!iciul de
stare ci!il- care !a fi pstrat 1ntr8un
re#istru special- constituit potri!it le#ii'4

+0 Alineatul /+0 al
articolului ++@ !a a!ea urmtorul
cuprins)
*.40 3fierul de stare
civil are obligaia ca, din oficiu i de
ndat, s comunice .i la registrul prevzut
la art.4@4 alin../0 o copie de pe actul de
cstorie i, dac este ca$ul, o copie
certificat de el de pe con!en%ia
matrimonial'
/0 Se propune introducerea alin.
./
/
0, deoarece trebuie s se asigure posibilitatea
pentru terii interesai s aib acces la convenia
matrimonial i la sediul primriei unde s#a
nc+eiat cstoria.

40 1a alin..40 se propun
modificri de redactare, cu e"cepia prii
finale< ofierul strii civile va pstra un
e"emplar original al conveniei matrimoniale la
registrul inut de serviciul de stare civil i va
certifica o copie de pe aceasta, pe care o va
trimite la registrul special.

CAPITOLUL II
Do!ada cstoriei

4. )ctul de cstorie
2' )rt.44/ Dup 1nc9eierea cstoriei-
ofi%erul de stare ci!il !a 1ntocmi- de
1ndat- 1n re#istrul actelor de stare ci!il-
actul de cstorie- care se semnea$ de
ctre so%i- de cei doi martori .i de ctre
ofi%erul de stare ci!il'
7'

:. Dovada cstoriei prin alte mijloace de
prob
:' )rt.444 /(0 Cstoria se do!ede.te
prin actul de cstorie .i prin certificatul
de cstorie eli&erat pe &a$a acestuia'
.40 u toate acestea, n situaiile
prevzute de lege, cstoria se poate dovedi
cu orice mijloc de prob.
Denumirea articolului +++ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Do!ada cstoriei4
5.
=' Se propune modificarea denumirii
mar#inale pentru corelarea cu con%inutul
te,tului- care se refer la dovada cstoriei- 1n
#eneral- .i doar 1n alin'/+0 pre!ede situa%iile
de e,cep%ie'
CAPITOLUL III
"ulitatea cstoriei

Sec%iunea (
"ulitatea a&solut a
cstoriei

Ca$uri de nulitate
Art'++2 - 'ste lovit de
nulitate absolut cstoria nc+eiat cu
nclcarea dispoziiilor prevzute de art.49*,
art.49:, art.49@ i art.4/5 alin../0.

Articolul ++2 !a a!ea


urmtorul cuprins)
*Ca$uri de nulitate
a&solut
Art'++2 ./0 'ste lovit de
nulitate absolut cstoria nc+eiat cu
nclcarea dispoziiilor prevzute la art.49*,
art.49:, art.49@, art'+@= i art.4/5 alin../0.
/+0 3n ca$ul 1n care
so%ul unei persoane declarate moarte s8a
recstorit .i- dup aceasta- 9otr;rea
declarati! de moarte este anulat- noua
cstorie rm;ne !ala&il- dac so%ul
celui declarat mort a fost de &un8
credin%' Prima cstorie se consider
desfcut pe data 1nc9eierii noii
cstorii.
/0 Se propune modificarea
denumirea pentru concordana cu coninutul
te"tului.

40 Se propune modificarea alin.


./0, deoarece n Proiect a fost omis referirea la
art.496 .!)lienaia i debilitatea mintal0, care
constituie cauz de nulitate absolut i n
reglementarea actual .art.A i art./A .fam.0.

*0 Se propune introducerea alin.


.40, care a fost preluat de la alin..40 al art.49:,
situarea lui fiind mai potrivit aici .a se vedea i
reglementarea actual< art.44 .fam., care
consacr aceeai soluie, se gsete n capitolul
referitor la nulitatea cstoriei0.

Confirmarea nulit%ii
Art'++7 - storia nc+eiat de minorul care
nu a mplinit v$rsta de /@ ani este lovit de
nulitate absolut. u toate acestea, nulitatea
se acoper dac, ntre timp, acesta a mplinit
v$rsta de /6 ani sau dac soia a nscut ori a
rmas nsrcinat.
Articolul ++7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Lipsa !;rstei
matrimoniale
Art'++7 - /(0 Cstoria
1nc9eiat de minorul care nu a 1mplinit
!;rsta de (: ani este lo!it de nulitate
a&solut'
/+0 Cu toate acestea-
nulitatea cstoriei se acoper dac- 1ntre
timp- am;ndoi so%ii au 1mplinit !;rsta de
(= ani sau dac so%ia a nscut ori a rmas
1nsrcinat'4
/0 Se propune modificarea
denumirii marginale pentru o mai bun corelare
cu coninutul articolului i cu denumirea
art.497.

40 Se propune transformarea
tezei a ,,#a a te"tului din Proiect n alin..40
pentru c, fiind vorba de o e"cepie, este mai
potrivit un alineat separat .care va reglementa
e"cepia de la alin./0. %n acelai timp, se
propune modificarea te"tului pentru mai mult
rigoare< pentru ca nulitatea s fie acoperit,
amndoi soii trebuie s mplineasc vrsta
matrimonial.

Cstoria ficti!
Art'++5 # storia fictiv este lovit de
nulitate absolut, afar de cazul n care, ntre
timp, a intervenit convieuirea soilor sau au
trecut doi ani de la nc+eierea cstoriei.
Articolul ++5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Cstoria ficti!
Art'++5 - Cstoria 1nc9eiat 1n alte
scopuri dec;t acela de a 1ntemeia o
familie este lo!it de nulitate a&solut-
afar de ca$ul 1n care- 1ntre timp- a
inter!enit con!ie%uirea so%ilor- so%ia a
rmas 1nsrcinat ori a dat na.tere unui
copil sau au trecut doi ani de la
1nc9eierea cstoriei'
Se propune modificarea te"tului din Proiect
pentru a defini - fie i indirect - cstoria
fictiv, conform precizrilor fcute n doctrin.
De asemenea, se adaug - printre cazurile de
asanare a nulitii cstoriei fictive - i sarcina
sau naterea copiilor, recunoscute ca atare n
doctrina actual.
Persoanele care pot in!oca nulitatea
Art'++: - 3rice persoan interesat poate
introduce aciunea n nulitate absolut. u
toate acestea, procurorul nu poate introduce
aciunea dup ncetarea cstoriei.
Articolul ++: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Persoanele care pot in!oca nulitatea
a&solut
Art'++: - Orice persoan interesat poate
introduce ac%iunea 1n constatarea
nulit%ii a&solute a cstoriei' Cu toate
acestea- procurorul nu poate introduce
ac%iunea dup 1ncetarea sau desfacerea
cstoriei- cu e,cep%ia ca$ului 1n care ar
ac%iona pentru aprarea drepturilor
minorilor sau a persoanelor puse su&
interdic%ie'4
Se propune modificarea te"tului din Proiect
pentru corelarea cu prevederile Proiectului
odului de procedur civil referitoare la
participarea 2inisterului Public n procesul
civil.
Sec%iunea a +8a
"ulitatea relati! a cstoriei

Ca$uri de nulitate
Art'++< # ./0 'ste lovit de
nulitate relativ cstoria nc+eiat fr
ncuviinrile prevzute de art.497 alin..40 -
.70.
.40 ?ulitatea poate fi
invocat numai de ctre persoanele a cror
ncuviinare era necesar.
Articolul ++< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Lipsa 1ncu!iin%rilor cerute de le#e
Art'++< # /(0 Este lo!it de
nulitate relati! cstoria 1nc9eiat fr
1ncu!iin%rile sau autori$area pre!$ute
de art'+@7 alin'/+0 .i alin'/70'
/+0 "ulitatea poate fi
in!ocat numai de ctre persoanele a
cror 1ncu!iin%are ori autori$are era
necesar'4

Se propune modificarea te"tului


din Proiect pentru o mai bun corelare cu
art.497, care impune ncuviinarea prinilor ori
a altor persoane, potrivit legii, i autorizarea
organului administrativ competent.
Confirmarea nulit%ii
Art'++= - ./0 %n cazul prevzut
la art.497 alin..40, nulitatea relativ a
cstoriei se acoper dac prinii sau, dup
caz, tutorele au confirmat cstoria nc+eiat
fr ncuviinarea lor.
.40 ?ulitatea relativ a
cstoriei nc+eiat fr ncuviinrile
prevzute la art.497 alin..70 se acoper dac
acestea sunt obinute p$n la rm$nerea
irevocabil a +otr$rii de anulare a cstoriei
sau dac minorul a mplinit, ntre timp, v$rsta
de /5 ani i prinii sau, dup caz, tutorele au
confirmat cstoria astfel nc+eiat.
.*0 %n toate cazurile, nulitatea cstoriei
se acoper dac, ntre timp, minorul a mplinit
v$rsta de /6 ani sau dac soia a nscut ori a
rmas nsrcinat.
Articolul ++= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Confirmarea nulit%ii
Art'++= - /(0 3n ca$urile
pre!$ute la art'+@7 alin/+0 .i alin'/70-
nulitatea relati! a cstoriei se acoper
dac- p;n la rm;nerea definiti! a
9otr;rii 6udectore.ti de anulare a
cstoriei- s8au o&%inut 1ncu!iin%rile .i
autori$area cerute de le#e'
/+0 3n toate ca$urile- nulitatea
cstoriei se acoper dac- 1ntre timp-
am;ndoi so%ii au 1mplinit !;rsta de (= ani
sau dac so%ia a nscut ori a rmas
1nsrcinat'4
/0 Se propune modificarea alin.
./0 pentru corelarea cu art.497, astfel cum a fost
reformulat, urmare adoptrii 1egii nr.46684995,
care a modificat art.7 . fam.; art.497, astfel
cum se propune modificarea sa, stabilete doar
dou praguri ale v$rstei matrimoniale< /@ i,
respectiv, /6 ani.

40 ) fost eliminat alin..40,


deoarece nu i mai are rostul, av$nd n vedere
propunerile fcute pentru modificarea art.497.

*0 )lin..40 - alin..*0 al art. 446


din proiect - a fost modificat pentru mai mult
rigoare< pentru ca nulitatea s fie acoperit,
amndoi soii trebuie s mplineasc vrsta
matrimonial.
Eroarea .i !iolen%a
Art'++> - ./0 storia poate
fi anulat la cererea soului al crui
consimm$nt a fost viciat prin eroare sau
smuls prin violen.
.40 onstituie viciu de consimm$nt
numai eroarea privind identitatea fizic a
viitorului so sau calitile eseniale ale
acestuia, dac n lipsa lor, soul al crui
consimm$nt a fost viciat nu ar fi nc+eiat
cstoria.
(0 Denumirea art'++> *Eroarea .i
!iolen%a4 se !a modifica dup cum
urmea$) *Viciile de consim%m;nt4

+0 Alineatul /(0 al
articolului ++> !a a!ea urmtorul
cuprins)
*/(0 Cstoria poate fi
anulat la cererea so%ului al crui
consim%m;nt a fost !iciat prin eroare-
prin dol sau prin !iolen%'4
/0 Se propune modificarea
denumirii marginale pentru o mai bun
coresponden cu coninutul articolului, astfel
cum se propune s fie modificat.

40 Se propune modificarea alin.


./0, deoarece trebuie reintrodus dolul ca i
cauz de nulitate relativ la cstorie. 'l nu
e"ist n >, B i ,, dar e"ist n '
.art./950. '"istena acestei cauze de nulitate n
art.4/ .fam., precum i jurisprudena n
domeniu, justific pstrarea reglementrii.

Lipsa discernm;ntului
Art'+2@ - 'ste lovit de
nulitate relativ cstoria pe care persoana
lipsit vremelnic de facultile mintale o
nc+eie ntr#un moment n care nu are
discernm$nt.

Prescrip%ia dreptului la
ac%iune
Art'+2( # ./0 )nularea
cstoriei poate fi cerut n termen de @ luni
de la data la care persoanele a cror
ncuviinare era necesar pentru nc+eierea
cstoriei au luat cunotin de nc+eierea
acesteia sau, dup caz, de la data ncetrii
violenei, de la data la care au cunoscut
eroarea ori cauza de anulare prevzut la
art.4*9.
.40 u toate acestea, cstoria nu va
putea fi anulat, dac soii au convieuit timp
de @ luni de la data ncetrii violenei sau de
la data descoperirii erorii ori a cauzei de
anulare prevzute la art.4*9.
Articolul +2( !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Prescrip%ia dreptului la
ac%iune
Art'+2( # /(0 Anularea
cstoriei poate fi cerut 1n termen de :
luni'
/+0 3n ca$ul pre!$ut
la art'++<- termenul cur#e de la data la
care persoanele a cror 1ncu!iin%are sau
autori$are era necesar pentru 1nc9eierea
cstoriei au luat cuno.tin% de
1nc9eierea acesteia'
/20 3n ca$ul nulit%ii
pentru !icii de consim%m;nt ori pentru
lipsa discernm;ntului- termenul cur#e
de la data 1ncetrii !iolen%ei sau- dup
ca$- de la data la care cel interesat a
cunoscut dolul- eroarea ori cau$a de
anulare pre!$ut la art'+2@'
/70 Cu toate acestea-
cstoria nu !a putea fi anulat- dac
so%ii au con!ie%uit timp de : luni de la
data 1ncetrii !iolen%ei sau de la data
descoperirii dolului- a erorii ori a cau$ei
de anulare pre!$ute la art'+2@'4

)mendamentele propuse au n
vedere o mai bun sistematizare a te"tului i
necesitatea referirii la dol, ca urmare a
amendamentului propus la art.44A. De
asemenea, se impune prevederea momentului de
la care ncepe s curg termenul de prescripie.
Continuarea ac%iunii 1n anulare
Art'+2+ Dreptul la aciunea n nulitate
relativ nu se transmite la motenitorii soilor;
ea poate fi, ns, continuat de ctre acetia
dac a fost pornit de ctre unul dintre soi.
Articolul +2+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Continuarea ac%iunii 1n
anulare de ctre mo.tenitori
Art'+2+ - Dreptul la ac%iunea 1n nulitate
relati! nu se transmite la mo.tenitorii
so%ilor' Cu toate acestea- dac ac%iunea
a fost pornit de ctre unul dintre so%i-
ea poate fi continuat de ctre oricare
dintre mo.tenitorii si.
2odificarea propus vizeaz doar o mai
riguroas formulare a te"tului.

Sec%iunea a 28a
Despre efectele anulrii
cstoriei
Denumirea Sec%iunii a 28a 8
*Despre efectele anulrii cstoriei4 !a
a!ea urmtorul cuprins)
*Sec%iunea a 28a
Efectele nulit%ii
cstoriei4

' necesar modificarea, ntruc$t


seciunea nu se refer doar la nulitatea relativ,
ci are n vedere efectele nulitii, n general.
Cstoria putati!
Art'+22 - ./0 Soul care a fost
de bun#credin la nc+eierea cstoriei
lovite de nulitate pstreaz, p$n la data c$nd
+otr$rea judectoreasc rm$ne irevocabil,
situaia unui so dintr#o cstorie valabil.
.40 (aporturile patrimoniale sunt
supuse, prin asemnare, dispoziiilor
privitoare la divor.
Alineatul /(0 al articolului
+22 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Cstoria putati!
Art'+22 - ./0 Soul care a
fost de bun#credin la nc+eierea
cstoriei declarat nul sau anulat
pstreaz, p$n la data c$nd +otr$rea
judectoreasc rm$ne definiti!, situaia
unui so dintr#o cstorie valabil.
/+0 3n acest ca$-
raporturile patrimoniale dintre fo.tii so%i
sunt supuse- prin asemnare- dispo$i%iilor
pri!itoare la di!or%'

2odificare propus pentru


urmtoarele motive<
/0 1a alin../0<
a0 %n referirea la +otr$rea
judectoreasc, trebuie folosit sintagma - mai
riguroas - !declarat nul sau anulat, ca n
actualul art.4* alin../0 .fam
b0 =e"tul trebuie corelat cu
prevederile Proiectului odului de procedur
civil, unde noiunea de !$otrre irevocabil
a fost nlocuit cu aceea de !$otrre
definitiv.

40 1a alin..40< pentru o mai mare


rigoare a te"tului.

Situa%ia copiilor
Art'+27 - ./0 ?ulitatea
cstoriei nu are nici un efect n privina
copiilor, care pstreaz situaia de copii din
cstorie.
.40 %n ceea ce privete drepturile i
obligaiile dintre prini i copii se aplic, prin
asemnare, dispoziiile privitoare la divor.

.
Opo$a&ilitatea 9otr;rii de
anulare a cstoriei
Art'+25 # ./0 Hotr$rea
judectoreasc de anulare a cstoriei este
opozabil terelor persoane, n condiiile legii.
Dispoziiile art. 449 alin..40, art.4@4 i art.4@*
sunt aplicabile n mod corespunztor.
.40 u toate acestea, nulitatea cstoriei
nu poate fi opus unei tere persoane
mpotriva unui act nc+eiat anterior de aceasta
cu unul dintre soi, afar de cazul n care au
fost ndeplinite formalitile de publicitate
prevzute de lege cu privire la aciunea n
nulitate sau terul a cunoscut ori, dup
mprejurri, ar fi putut cunoate cauza de
nulitate a cstoriei, nainte de nc+eierea
actului.
Articolul +25 !a a!ea urmtorul cuprins)
! Opo$a&ilitatea 9otr;rii
6udectore.ti pri!ind nulitatea cstoriei
Art'+25 # ./0 Hotr$rea judectoreasc de
constatare a nulit%ii sau anulare a
cstoriei este opozabil terelor persoane,
n condiiile legii. Dispoziiile art.449 alin.
.40, art.4@4 i art.4@* sunt aplicabile n mod
corespunztor.
.40 u toate acestea, nulitatea
cstoriei nu poate fi opus unei tere
persoane mpotriva unui act nc+eiat
anterior de aceasta cu unul dintre soi, afar
de cazul n care au fost ndeplinite
formalitile de publicitate prevzute de
lege cu privire la aciunea n nulitate sau
terul a cunoscut pe alt cale, nainte de
nc+eierea actului, cauza de nulitate a
cstoriei.

Se propune modificarea art.4*:


pentru urmtoarele raiuni<

/0 Denumirea marginal< pentru


corelarea cu modificarea propus la alin../0,
care se refer at$t la constatarea nulitii, c$t i
la anulare.

40 1a alin../0< formularea
propus este mai corect, deoarece +otr$rea
judectoreasc poate fie s constate nulitatea
absolut, fie s anuleze cstoria.

*0 1a alin..40< pentru nlturarea


formulei ori, dup mprejurri, ar fi putut
cunoate, n scopul unei mai eficiente protecii
a terilor, care vor fi inui s suporte efectele
nulitii cstoriei asupra actelor nc+eiate de ei
cu unul dintre soi numai dac au fost
ndeplinite formalitile de publicitate ori ei au
cunoscut efectiv cauza de nulitate nainte de
ncheierea actului, nu i dac ar fi putut
cunoate.

CAPITOLUL IV
Drepturile .i 1ndatoririle personale ale
so%ilor
Caracterul #eneral al dispo$i%iilor le#ale
Art'+2: - Dispoziiile prezentului capitol se
aplic raporturilor dintre soi, oricare ar fi
drepturile i obligaiile patrimoniale ale
acestora.
Articolul +2: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Re#lementarea raporturilor personale
dintre so%i
Art'+2: Dispo$i%iile pre$entului capitol
se aplic raporturilor personale dintre
so%i- oricare ar fi re#imul lor
matrimonial'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun concordan cu coninutul
articolului.
40 >ormularea propus pentru te"tul articolului
e mai clar i corespunde titlului capitolului i
noii denumiri marginale. %n plus, referirea din
finalul te"tului trebuie s fie fcut la regimul
matrimonial, n concordan cu prevederile
Proiectului, care instituie pluralitatea
regimurilor matrimoniale.
odul de luare a deci$iilor
Art'+2< - Soii +otrsc mpreun n tot ceea
ce privete cstoria. %n caz de nenelegere,
instana tutelar va +otr n interesul familiei,
n condiiile legii.
Articolul +2< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Luarea deci$iilor de ctre so%i
Art'+2<' /(0 So%ii 9otrsc de comun
acord 1n tot ceea ce pri!e.te cstoria'
/+0 3n ca$ de ne1n%ele#ere- ei pot
sesi$a instan%a tutelar' Instan%a sesi$at
!a reaminti so%ilor 1ndatoririle lor
reciproce- !a 1ncerca s 1i concilie$e .i 1i
!a 1ndruma ctre un mediator- potri!it
le#ii speciale'
/20 Dac 1ncercrile de conciliere .i
mediere e.uea$- instan%a !a 9otr1 1n
interesul familiei- 1n condi%iile le#ii.
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun corelare cu coninutul
articolului.
40 Se propun urmtoarele modificri n te"tul
articolului<
a0 a fost nlocuit formularea !mpreun cu
sintagma !de comun acord, deoarece prima
noiune are i o conotaie fizic, adic soii se
afl n acelai loc, mpreun, la momentul
lurii deciziei, ceea ce - n mod evident - nu se
poate realiza. Sintagma !de comun acord o
regsim i n art./:A din ', precum i n
actualul art.4@ .fam., fiind consacrat ca atare.
b0 )lin..40 i .*0 detaliaz n mod util teza a ,,#a
din forma adoptat de Senat, fiind inspirate din
art./54 din '.
3ndatoririle so%ilor
Art'+2= - Soii au ndatorirea de fidelitate, de
a convieui i de a#i acorda sprijin moral
reciproc.
Articolul +2= !a a!ea
urmtorul cuprins)
!3ndatoririle so%ilor
Art'+2= - /(0 So%ii 1.i datorea$ reciproc
respect- fidelitate .i spri6in moral'
/+0 Ei au 1ndatorirea de a locui
1mpreunD cu toate aceste- pentru moti!e
temeinice- ei pot 9otr1 s locuiasc .i
separat'4
/0 )lin. / este inspirat de art. *A4 alin. 4 B
i art. 4/4 >, n care a fost introdus, printr#o
lege din 499@ i obligaia de respect.
40 )lin..40 preia soluia e"pres din art.*A4 alin.
.*0B .obligaia fiind recunoscut ca atare i
n doctrina i jurisprudena rom$neasc0, fiind
adugat e"cepia, consacrat - de asemenea -
n doctrina i jurisprudena noastr.
Ale#erea domiciliului con6u#al
Art'+2> - Dac nu se alege un domiciliu
comun, fiecare dintre soi i pstreaz
domiciliul pe care l avea nainte de cstorie
sau pe care 1l !a do&;ndi ulterior'
Articolul +2> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Independen%a so%ilor
Art'+2> Un so% nu poate s cen$ure$e
coresponden%a- rela%iile sociale sau
ale#erea profesiei celuilalt so%'4

/0 Problema din forma iniial a art.4*A a fost


rezolvat de alin..40 al art.4*6, astfel cum a fost
propus. %n plus, nu e vorba de domiciliu, n sens
de atribut de identificare a persoanei fizice, ci
de locuina soilor, ceea ce e cu totul altceva.
2ai mult, forma iniial a art.4*A era
necorespunztoare.
40 =e"tul nou al art.4*A este propus pornind de
la consideraiile din doctrina rom$neasc, unde
aceast idee este unanim admis, c+iar n lipsa
unei prevederi legale. %n aceste condiii, este util
s e"iste o reglementare e"pres. 3
reglementare asemntoare - n privina
e"ercitrii profesiei i cu unele aspecte
patrimoniale - e"ist n art.44* >.
odificarea numelui de familie
Art'+7@ - ./0 1a nc+eierea cstoriei, viitorii
soi vor declara n faa ofierului de stare
civil i n prezena martorilor numele de
familie pe care au convenit s#l poarte n
timpul cstoriei.
.40 Soii pot conveni s#i pstreze
numele dinaintea cstoriei, s ia numele
oricruia dintre ei sau numele lor reunite. De
asemenea, un so poate s#i pstreze numele
dinaintea cstoriei, iar cellalt s poarte
numele lor reunite.
Denumirea articolul +7@ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*"umele de familie al so%ilor4
Se impune o alt denumire marginal, care s
corespund cu coninutul articolului; n plus,
denumirea marginal a art.47/, din proiectul
adoptat de Senat este 3c$imbarea numelui de
familie.
Sc9im&area numelui de familie
Art'+7( - ./0 Soii sunt obligai s poarte
numele declarat la nc+eierea cstoriei.
.40 Dac soii au convenit s poarte n
timpul cstoriei un nume comun i l#au
declarat potrivit dispoziiilor art.479 alin../0,
unul dintre soi nu va putea cere sc+imbarea
acestui nume, pe cale administrativ, dec$t cu
consimm$ntul celuilalt so.
CAPITOLUL V
Drepturile .i o&li#a%iile patrimoniale ale
so%ilor
Sec%iunea (
Dispo$i%ii comune
F(' Despre re#imul matrimonial 1n #eneral
Re#imurile matrimoniale
Art'+7+ - ./0 Ciitorii soi pot alege ca re#im
matrimonial) comunitatea le#al- separa%ia
de &unuri sau comunitatea con!en%ional.
.40 ,ndiferent de regimul matrimonial
ales, nu se poate deroga de la dispoziiile
prezentei seciuni, dac prin lege nu se
prevede altfel.
Opo$a&ilitatea re#imului matrimonial
Art'+72 # ./0 %ntre soi, regimul matrimonial
produce efecte numai din ziua nc+eierii
cstoriei.
.40 >a de teri, regimul matrimonial
este opozabil numai de la data ndeplinirii
formalitilor de publicitate prevzute de lege.
(0 Denumirea articolului +72!a a!ea
urmtorul cuprins)
*Efectele re#imului matrimonial4
+0 Dup alineatul /+0 al articolului +72 se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20"e1ndeplinirea formalit%ilor de
pu&licitate face ca so%ii s fie considera%i-
1n raport cu ter%ii- ca fiind cstori%i su&
re#imul matrimonial al comunit%ii
le#ale'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun corelare cu coninutul
articolului, care nu se refer numai la
opozabilitate.
40 Proiectul nu prevedea e"pres efectul
sanciunii inopozabilitii, motiv pentru care a
fost propus alin..*0; a se vedea i art./*A7 alin.
.*0 >.
andatul con!en%ional
Art'+77 - &n so poate s dea mandat
celuilalt so s#l reprezinte pentru e"ercitarea
drepturilor pe care le are potrivit regimului
matrimonial.
andatul 6udiciar
Art'+75 ./0 %n cazul n care unul dintre soi
se afl n imposibilitate de a#i e"prima
voina, cellalt so poate obine ncuviinarea
instanei s#l reprezinte pentru e"ercitarea
drepturilor pe care le are potrivit regimului
matrimonial. Prin aceeai +otr$re se stabilesc
condiiile, ntinderea i perioada de
valabilitate a acestui mandat.
.40 %n afara altor cazuri prevzute de
lege, mandatul nceteaz atunci c$nd soul
reprezentat nu se mai afl n situaia prevzut
la alin../0 sau c$nd este numit un tutore ori,
dup caz, un curator.
.*0 Dispoziiile art.45* i 457 sunt
aplicabile n mod corespunztor.
Alineatul /(0 al articolului
+75 !a a!ea urmtorul cuprins)
!./0 ,n cazul n care unul dintre soi se
afl n imposibilitate de a#i manifesta
voina, cellalt so poate cere instanei
ncuviinarea de a#l reprezenta pentru
e"ercitarea drepturilor pe care le are potrivit
regimului matrimonial. Prin +otr$rea
pronunat se vor stabili condiiile, limitele
i perioada de valabilitate a acestui
mandat.
(eformulare propus pentru o mai mare rigoare
a te"tului< eprimarea se refer la
eteriorizarea voinei, or te"tul are n vedere
ipotezele n care soul se afl n situaia n care
voina sa nu se poate forma n mod valabil .este
temporar lipsit de discernm$nt0 sau nu poate fi
cunoscut .este disprut, etc0.
"u e,ist Dup articolul +75 se introduce un articol
nou- art'+75
(
- cu urmtorul cuprins)
*Independen%a patrimonial a so%ilor
Art'+75
(
/(0 Dac prin le#e nu se
pre!ede altfel- fiecare so% poate s 1nc9eie
orice acte 6uridice cu cellalt so% sau cu
ter%e persoane'
/+0 Aiecare so% poate s fac sin#ur-
fr consim%m;ntul celuilalt- depo$ite
&ancare- precum .i orice alte opera%iuni
1n le#tur cu acestea'
/20 3n raport cu societatea &ancar-
so%ul titular al contului are- c9iar .i dup
desfacerea sau 1ncetarea cstoriei-
deplina li&ertate de a dispune de
fondurile depuse'4
)lin../0 este inspirat de art./@6 ', iar alin.
.40 i .*0 sunt inspirate de art.44/ >.
"u e,ist Dup articolul +75
(
se introduce un
articol nou- art'+75
+
- cu urmtorul
cuprins)
*Dreptul la informare
Art'+75
+
8 /(0 Aiecare so% poate s 1i cear
celuilalt s 1l informe$e cu pri!ire la
&unurile- !eniturile .i datoriile sale- iar 1n
ca$ de refu$ ne6ustificat se poate adresa
instan%ei tutelare'
/+0 Instan%a poate s 1l o&li#e pe
so%ul celui care a sesi$at8o sau pe orice
ter% s furni$e$e informa%iile cerute .i s
depun pro&ele necesare 1n acest sens'
/20 Ter%ii pot s refu$e furni$area
informa%iilor cerute- atunci c;nd- potri!it
le#ii- refu$ul este 6ustificat de pstrarea
secretului profesional'
/70 Atunci c;nd informa%iile
solicitate de un so% pot fi o&%inute-
potri!it le#ii- numai la cererea celuilalt
so%- refu$ul acestuia de a le solicita na.te
pre$um%ia relati! c sus%inerile so%ului
reclamant sunt ade!rate'4
)lin../0#.*0 sunt inspirate de art./59 '.
&tilitatea practic a unei asemenea
reglementri nu poate fi negat.
)lin..70 valorific o jurispruden vec+e a
instanelor rom$neti i este util ca soluia s fie
consacrat legislativ.
Actele de dispo$i%ie care pun 1n pericol
#ra! interesele familiei
Art'+7: 8 ./0 %n mod e"cepional, dac unul
dintre soi nc+eie acte juridice prin care pune
n pericol grav interesele familiei, cellalt so
poate cere instanei ca, pentru o durat
determinat, dreptul de a dispune de anumite
bunuri s poat fi e"ercitat numai cu
consimm$ntul su e"pres. Durata acestei
msuri poate fi prelungit, fr ns a se
depi doi ani. Hotr$rea de ncuviinare a
msurii se comunic n vederea efecturii
formalitilor de publicitate imobiliar sau
mobiliar, dup caz.
.40 Dispoziiile art.45* i art. 457 sunt
aplicabile n mod corespunztor.
.*0 )ctele nc+eiate cu nerespectarea
+otr$rii judectoreti sunt lovite de nulitate
relativ. Dreptul la aciune se prescrie n
termen de / an, care ncepe s curg de la data
c$nd soul vtmat a luat cunotin de
e"istena actului.
Alineatul /(0 al articolului +7: !a a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 %n mod e"cepional, dac unul
dintre soi nc+eie acte juridice prin care
pune n pericol grav interesele familiei,
cellalt so poate cere instanei tutelare ca,
pentru o durat determinat, dreptul de a
dispune de anumite bunuri s poat fi
e"ercitat numai cu consimm$ntul su
e"pres. Durata acestei msuri poate fi
prelungit, fr ns a se depi doi ani.
Hotr$rea de ncuviinare a msurii se
comunic n vederea efecturii
formalitilor de publicitate imobiliar sau
mobiliar, dup caz.
2odificare propus pentru a preciza c instana
competent este instana tutelar.
3ncetarea re#imului matrimonial
Art'+7< - ./0 (egimul matrimonial nceteaz
prin anularea, desfacerea sau ncetarea
cstoriei.
.40 %n mod e"cepional, regimul matrimonial
poate fi sc+imbat n timpul cstoriei.
Articolul +7< !a a!ea
urmtorul cuprins)
*3ncetarea re#imului matrimonial
Art'+7< /(0 Re#imul matrimonial
1ncetea$ prin constatarea nulit%ii-
anularea- desfacerea sau 1ncetarea
cstoriei'
/+0 3n timpul cstoriei- re#imul
matrimonial poate fi modificat- 1n
condi%iile le#ii'4
Din redactarea original lipsete menionarea
constatrii nulitii, precum i referirea la
sc+imbarea regimului matrimonial, care duce i
ea la ncetarea sa. ?u se justific menionarea
caracterului e"cepional al sc+imbrii
regimului; posibilitatea sc+imbrii sale ori de
cte ori doresc soii .art.4A:0 nu permite ca
sc+imbarea regimului matrimonial s fie
calificat ca av$nd un caracter e"cepional.
Lic9idarea re#imului matrimonial
Art'+7= - %n caz de ncetare sau de
sc+imbare, regimul matrimonial se lic+ideaz
potrivit legii.
F+' Locuin%a familiei
"o%iune
Art'+7> - ./0 1ocuina familiei este locuina
comun a soilor sau, n lips, locuina soului
la care se afl copiii.
.40 3ricare dintre soi poate cere
notarea n cartea funciar a unui imobil ca
locuin a familiei, c+iar dac nu este
proprietarul imobilului.
Re#imul unor acte 6uridice
Art'+5@ # ./0 ?ici unul dintre soi, c+iar dac
este proprietar e"clusiv, nu poate dispune fr
consimm$ntul scris al celuilalt so de
drepturile care asigur folosina locuinei
familiei.
.40 De asemenea, un so nu poate
deplasa din locuin sau dispune de bunurile
ce mobileaz sau decoreaz locuina familiei,
fr consimm$ntul scris al celuilalt so.
.*0 Soul care nu i#a dat
consimm$ntul la nc+eierea actului poate
cere anularea lui n termen de / an de la data
la care a luat cunotin despre acesta, dar nu
mai t$rziu de / an de la data ncetrii
regimului matrimonial.
.70 %n lipsa notrii locuinei familiei n
cartea funciar, soul care nu i#a dat
consimm$ntul nu poate pretinde dec$t
daune#interese de la cellalt so.
Articolul +5@ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Re#imul unor acte 6uridice
Art'+5@ # /(0 "ici unul dintre so%i- c9iar
dac este proprietar e,clusi!- nu poate
dispune fr consim%m;ntul scris al
celuilalt so% de drepturile asupra locuin%ei
familiei'
/+0 De asemenea- un so% nu poate
deplasa din locuin% &unurile ce
mo&ilea$ sau decorea$ locuin%a familiei
.i nu poate dispune de acestea fr
consim%m;ntul scris al celuilalt so%'
/20 3n ca$ul 1n care consim%m;ntul
este refu$at fr un moti! le#itim- cellalt
so% poate s sesi$e$e instan%a de 6udecat-
pentru ca aceasta s autori$e$e
1nc9eierea actului'
/70 So%ul care nu .i8a dat
consim%m;ntul la 1nc9eierea actului
poate cere anularea lui 1n termen de ( an
de la data la care a luat cuno.tin% despre
acesta- dar nu mai t;r$iu de ( an de la
data 1ncetrii re#imului matrimonial'
/50 3n lipsa notrii locuin%ei familiei
1n cartea funciar- so%ul care nu .i8a dat
consim%m;ntul nu poate cere anularea
actului- ci numai daune8interese de la
cellalt so%- cu e,cep%ia ca$ului 1n care
ter%ul do&;nditor a cunoscut- pe alt cale-
calitatea de locuin% a familiei '
/:0 Dispo$i%iile alin'/50 se aplic 1n
/0 )lin../0 a fost modificat n sensul c se refer
la drepturile asupra locuinei, nu la drepturile
care asigur folosina locuinei. Soluia este
aceeai cu cea din art.797 i art.79: B i
art./@A alin../0 '.
40 )lin..*0 este menit s cenzureze refuzul
abuziv al unui so de a#i da consimm$ntul i
se regsete n art./@A alin..40 . civ. elveian.
*0 )lin..@0 este necesar pentru a acoperi i
ipoteza nclcrii alin..40.
Drepturile locati!e asupra locuin%ei
1nc9iriate
Art'+5( - ./0 %n cazul n care locuina este
deinut n temeiul unui contract de nc+iriere,
fiecare so are un drept locativ propriu, c+iar
dac numai unul dintre ei este titularul
contractului ori contractul este nc+eiat nainte
de cstorie.
.40 Dispoziiile art'+5+ sunt aplicabile
n mod corespunztor.
(0 Denumirea articolului +5(!a a!ea
urmtorul cuprins)
*Drepturile so%ilor asupra locuin%ei
1nc9iriate4
+0 Alineatul /+0 al
articolului +5( !a a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Dispoziiile art'+5@ sunt
aplicabile n mod corespunztor.
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun corelare cu coninutul
articolului. %n plus, drepturile soilor asupra
locuinei nc$iriate nu pot fi dec$t locative.
40 =rimiterea la art.4:4 este greit, referirea
urm$nd a fi fcut, n mod corect, la art. 4:9.
Atri&uirea &eneficiului contractului de
1nc9iriere
Art'+5+ - ./0 1a desfacerea cstoriei, dac
nu este posibil folosirea locuinei de ctre
ambii soi, beneficiul contractului de
nc+iriere poate fi atribuit unuia dintre soi,
in$nd seama, n ordine, de interesele copiilor
minori, de culpa n desfacerea cstoriei i de
interesele legitime ale celorlali membri ai
familiei determinai potrivit legii.
.40 Soul cruia i s#a atribuit beneficiul
contractului de nc+iriere este dator s
plteasc celuilalt so o indemnizaie pentru
acoperirea c+eltuielilor de instalare ntr#o alt
locuin, cu e"cepia cazului n care divorul a
fost pronunat din culpa e"clusiv a soului
nebeneficiar. Dac e"ist bunuri comune,
indemnizaia se poate imputa asupra
contribuiei soului cruia i s#a atribuit
beneficiul nc+irierii, la cererea acestuia.
.*0 )tribuirea beneficiului contractului
de nc+iriere se face cu citarea locatorului i
produce efecte fa de acesta de la data c$nd
+otr$rea judectoreasc a rmas ire!oca&il.
Articolul +5+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Atri&uirea &eneficiului contractului de
1nc9iriere
Art'+5+ - ./0 1a desfacerea cstoriei, dac
nu este posibil folosirea locuinei de ctre
ambii soi i acetia nu se neleg, beneficiul
contractului de nc+iriere poate fi atribuit
unuia dintre soi, in$nd seama, n ordine, de
interesul superior al copiilor minori i de
culpa n desfacerea cstoriei.
.40 Soul cruia i s#a atribuit beneficiul
contractului de nc+iriere este dator s
plteasc celuilalt so o indemnizaie pentru
acoperirea c+eltuielilor de instalare ntr#o
alt locuin, cu e"cepia cazului n care
divorul a fost pronunat din culpa sa
e"clusiv. Dac e,ist &unuri comune-
indemni$a%ia se poate imputa- la parta6-
asupra cotei cu!enite so%ului cruia i s8a
atri&uit &eneficiul 1nc9irierii.
.*0 )tribuirea beneficiului contractului
de nc+iriere se face cu citarea locatorului i
produce efecte fa de acesta de la data c$nd
+otr$rea judectoreasc a rmas
definiti!.

/0 1a alin../0<
a0 se impunea referirea la interesul superior al
copilului, din raiuni de consecven legislativ;
b0 se propune eliminarea criteriului dat de
formula !.i de interesele le#itime ale celorlal%i
mem&ri ai familiei determina%i potri!it le#ii4-
deoarece soluia atribuirii locuinei soilor nu
poate fi influenat de criterii e"terioare vieii
lor de familie, fie acestea legate de ali membri
ai familiei, n sens larg .prini, afini etc.0 '
40 1a alin..40 se propune o modificare formal
.culpa sa eclusiv n loc de culpa eclusiv a
soului nebeneficiar0 i una de fond< imputarea
indemnizaiei nu poate avea loc dec$t la partaj
i nu se poate face asupra contribuiei .care e o
cot procentual0, ci trebuie sczut efectiv din
ce primete soul beneficiar i nu doar la cererea
acestuia .deoarece el nu ar avea niciodat
interes s o cear0.
*0 1a alin..*0 se propune nlocuirea adjectivului
!ire!oca&il4 cu adjectivul !definiti!4- pentru
corelare cu Proiectul viitorului od de
procedur civil.
F2' C9eltuielile cstoriei
Contri&u%iile so%ilor
Art'+52 8 ./0 Soii sunt obligai s#i acorde
sprijin material reciproc.
.40 'i sunt obligai s contribuie, n
raport cu mijloacele fiecruia, la c+eltuielile
cstoriei, dac prin convenie matrimonial
nu s#a prevzut altfel.
(0 Denumirea articolului +52!a a!e
urmtorul cuprins)
*Contri&u%ia so%ilor4

+0 Dup alineatul /+0 al articolului +52 se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 Orice con!en%ie care pre!ede c
sarcinile .i c9eltuielile cstoriei sunt
suportate doar de unul dintre so%i este
considerat nescris'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun formulare< e vorba de
contribuia soilor la c$eltuielile cstoriei, nu
de contribuiile lor.
40 ontribuia ambilor soi la c+eltuielile
csniciei este o c+estiune de principiu, de la
care se poate deroga prin convenia
matrimonial n ce privete cuantumul i
modalitatea contribuiei, dar ideea c un singur
so contribuie la aceste c+eltuieli nu poate fi
acceptat i o astfel de nelegere trebuie
sancionat.
unca 1n #ospodrie
Art'+57 - 2unca oricruia dintre soi n
gospodrie i pentru creterea copiilor
reprezint o contribuie la c+eltuielile
cstoriei.
Veniturile 1ncasate din profesie
Art'+55 >iecare so este liber s e"ercite o
profesie i s dispun, n condiiile legii, de
veniturile ncasate, cu respectarea obligaiilor
ce#i revin privind c+eltuielile cstoriei.
Denumirea articolului +55 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Veniturile din profesie4
Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o formulare mai sintetic.
Dreptul la compensa%ie
Art'+5: - Soul care a participat efectiv la
activitatea profesional a celuilalt so poate
obine o compensaie, n msura mbogirii
acestuia din urm, dac participarea sa a
depit limitele obligaiei de sprijin material
i ale obligaiei de a contribui la c+eltuielile
cstoriei.
F7' Despre con!en%iile matrimoniale
O&li#ati!itatea con!en%iei matrimoniale
Art'+5< - Dac aleg regimul separaiei de
bunuri sau regimul comunitii convenionale,
viitorii soi trebuie s nc+eie o convenie
matrimonial.
Articolul +5< !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Con!en%ia matrimonial
Art'+5< Dac ale# un alt re#im
matrimonial dec;t cel al comunit%ii
le#ale- !iitorii so%i tre&uie s 1nc9eie o
con!en%ie matrimonial'4
2odificarea propus urmrete consacrarea
e"pres a caracterului supletiv, de drept comun,
al regimului comunitii legale< n lipsa unei
convenii matrimoniale, soilor li se aplic acest
regim.
Condi%ii de !aliditate
Art'+5= - Sub sanciunea nulitii absolute,
convenia matrimonial se nc+eie, nainte de
cstorie, prin act autentic notarial, cu
consimm$ntul personal al viitorilor soi.
Articolul +5= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*3nc9eierea con!en%iei
matrimoniale
Art'+5= - /(0 Su&
sanc%iunea nulit%ii a&solute- con!en%ia
matrimonial se 1nc9eie prin act autentic
notarial- cu consim%m;ntul tuturor
pr%ilor- e,primat personal sau prin
mandatar cu procur autentic- special
.i a!;nd con%inut predeterminat'
/+0 Con!en%ia
matrimonial 1nc9eiat 1nainte de
cstorie produce efecte numai de la data
1nc9eierii cstoriei'
/20 Con!en%ia
1nc9eiat 1n timpul cstoriei produce
efecte de la data pre!$ut de pr%i sau-
1n lips- de la data 1nc9eierii ei'4

/0 ?u e"ist nici un motiv pentru a se interzice


nc+eierea conveniei prin mandatar .a se vedea
i art./*A7 >0.
40 (eferirea la prile interesate i nu numai la
soi se e"plic prin aceea c la convenia
matrimonial pot s participe i alte persoane
care s fac, de e"emplu, donaii soilor etc. .a
se vedea i art./*A7 > i art.7*5 B0.
*0 Posibilitatea nc+eierii conveniei i n timpul
cstoriei reiese oricum din art.4A:, astfel nc$t
s#a impus corelarea te"telor.
"u e,ist Dup articolul +5= se introduce un articol
nou- art'+5=
(
- cu urmtorul cuprins)
*Simula%ia con!en%iei matrimoniale
Art'+5=
(
Este considerat nescris orice
con!en%ie secret care are drept scop
modificarea con!en%iei matrimoniale'4

, .art./@70 recunoate dreptul terilor la
aciunea n simulaie .alin./0 i prevede c actul
secret este valabil numai dac este nc+eiat ntre
aceleai pri i n aceleai condiii ca i cel
public. )ceeai este soluia art./*A@ >.
)v$nd n vedere noutatea reglementrii din
dreptul nostru i rigoarea care trebuie s
caracterizeze sistemul conveniilor
matrimoniale, simulaia n acest domeniu nu
trebuie acceptat.
O&iectul con!en%iei matrimoniale
Art'+5> - ./0 Prin convenia matrimonial nu
se poate deroga, sub sanciunea nulitii
absolute, de la dispoziiile legale privind
regimul matrimonial ales, dec$t n cazurile
anume prevzute de lege.
.40 De asemenea, convenia matrimonial nu
poate aduce atingere egalitii dintre soi,
responsa&ilit%ii printeti sau devoluiunii
succesorale legale.
Alineatul /+0 al articolului +5> !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 De asemenea, convenia
matrimonial nu poate aduce atingere
egalitii dintre soi, autorit%ii printeti
sau devoluiunii succesorale legale.
2odificarea propus urmrete corelarea cu
=itlul ,C, n cadrul cruia sintagma
!responsabilitate printeasc a fost nlocuit
cu aceea de !autoritate printeasc.
Clau$a de preciput
Art'+:@ - ./0 Prin convenie matrimonial se
poate stipula ca soul supravieuitor s preia
fr plat, nainte de mpreala succesoral,
unul sau mai multe din bunurile comune,
deinute n devlmie sau n coproprietate.
.40 lauza de preciput nu este supus
raportului donaiilor i nici reduciunii, afar
de cazul n care se aduce atingere drepturilor
motenitorilor rezervatari.
.*0 lauza de preciput devine caduc
atunci c$nd comunitatea nceteaz n timpul
vieii soilor.
(0 Articolul +:@ !a a!ea urmtorul
cuprins)
*./0 Prin convenie matrimonial se
poate stipula ca soul supravieuitor s preia
fr plat, nainte de parta6ul mo.tenirii,
unul sau mai multe din bunurile comune,
deinute n devlmie sau n coproprietate.
/+0 Clau$a de preciput nu este
supus raportului dona%iilor- ci numai
reduc%iunii- 1n condi%iile le#ii'
/20 Clau$a de preciput
nu aduce nici o atin#ere dreptului
creditorilor comuni de a urmri- c9iar
1nainte de 1ncetarea comunit%ii- &unurile
ce fac o&iectul clau$ei'
.70 lauza de preciput devine caduc
atunci c$nd comunitatea nceteaz n timpul
vieii soilor sau c;nd &unurile care au
fcut o&iectul ei au fost !;ndute la
cererea creditorilor comuni.
/0 2odificarea alin../0 este impus de corelarea
cu Proiectul odului de procedur civil, n care
se folosete noiunea de partaj. De asemenea,
pentru corelare cu artea ,C, se propune
sintagma !parta/ul motenirii.
40 Se propune modificarea alin..40 pentru
corectitudinea formulrii i pentru corelare cu
materia motenirii.
*0 =e"tul propus pentru alin..*0 este necesar
pentru protecia creditorilor comuni; soluia
e"ist n art./:/A > i 1n art'+:( alin'/+0 al
Proiectului, dar locul su firesc este aici.
70 2odificarea alin..70 este impus de
introducerea alin..*0.
E,ecutarea clau$ei de
preciput
Art'+:( 8 ./0 '"ecutarea
clauzei de preciput se va face n natur sau,
dac acest lucru nu este posibil, prin
ec+ivalent.
.40 lauza de preciput nu
aduce nici o atingere dreptului creditorilor
comuni de a urmri, c+iar nainte de ncetarea
comunitii, bunurile ce fac obiectul clauzei.

Alineatul /+0 al articolului


+:( se elimin'

Se propune reamplasarea alin..40


ca alin..*0

al art.4@9 .a se vedea e"plicaiile de
la acest te"t0.
Pu&licitatea con!en%iei matrimoniale
Art'+:+ ./0 Pentru a fi opozabile terilor,
conveniile matrimoniale se nscriu ntr#un
registru special, inut de judectoria n a crei
circumscripie se afl domiciliul comun al
soilor sau, n lips, domiciliul fiecruia dintre
soi.
.40 Dac se sc+imb domiciliul n
funcie de care s#a fcut nscrierea potrivit
alin../0, se va face, la cererea oricruia dintre
soi, meniune pe marginea nscrierii iniiale,
urm$nd ca, din oficiu, convenia matrimonial
s se nscrie n registrul special inut de
judectoria n circumscripia creia se afl
noul domiciliu. %n acest scop, instana la care
convenia a fost nscris iniial, va comunica
ultimei instane o copie a conveniei i a
cererii pentru efectuarea meniunii.
.*0 Dispoziiile alin../0 i .40 nu
e"clud dreptul oricruia dintre soi de a
solicita ndeplinirea formalitilor de
publicitate.
.70 De asemenea, in$nd seama de
natura bunurilor, conveniile matrimoniale, la
cererea oricruia dintre soi, se vor nota n
cartea funciar, se vor nscrie n registrul
comerului, precum i n alte registre de
publicitate prevzute de lege; n toate aceste
cazuri, nendeplinirea formalitii de
publicitate nu poate fi acoperit prin
nscrierea fcut n registrul special menionat
la alin../0.
Articolul +:+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Pu&licitatea con!en%iei matrimoniale
Art'+:+ /(0 Pentru a fi opo$a&ile ter%ilor-
con!en%iile matrimoniale se 1nscriu 1n
Re#istrul na%ional al re#imurilor
matrimoniale- %inut 1n format electronic-
de Uniunea "a%ional a "otarilor Pu&lici
din Rom;nia- potri!it le#ii'
/+0 Dup autentificarea con!en%iei
matrimoniale potri!it art'+5=- notarul
pu&lic !a e,pedia- din oficiu- un e,emplar
al con!en%iei la Uniunea "a%ional a
"otarilor Pu&lici din Rom;nia'
/20 Dispo$i%iile alin'/+0 nu e,clud
dreptul oricruia dintre so%i de a solicita
1ndeplinirea formalit%ilor de pu&licitate'
/70 La cererea oricruia dintre so%i
.i %in;nd seama de natura &unurilor-
con!en%iile matrimoniale se !or nota 1n
cartea funciar- se !or 1nscrie 1n re#istrul
comer%ului- precum .i 1n alte re#istre de
pu&licitate pre!$ute de le#e' 3n toate
aceste ca$uri- ne1ndeplinirea
formalit%ilor de pu&licitate speciale nu
poate fi acoperit prin 1nscrierea fcut
1n re#istrul na%ional men%ionat la alin'/(0'
/50 Orice persoan- fr a fi %inut
s 6ustifice !reun interes- poate cerceta
re#istrul special men%ionat la alin'/(0-
precum .i re#istrul con!en%iilor
matrimoniale de la locul 1nc9eierii
/0 Linerea registrului conveniilor matrimoniale
la instane nu poate fi meninut, deoarece
instanele trebuie s i ndeplineasc rolul de a
soluiona litigiile dintre ceteni i trebuie s fie
degrevate de activiti administrative, care nu
au legtur cu activitatea de judecat. Soluia
inerii unui !registru naional de ctre &niunea
?aional a ?otarilor Publici - ine"istent n
dreptul comparat - poate fi interesant, pentru
c - pe de o parte - conveniile matrimoniale
vor fi autentificate de notarii publici, care vor
comunica nc+eierea lor n cadrul profesiei,
ceea ce va fluidiza circuitul informaiei, iar - pe
de alt parte - &??P are posibilitile necesare
pentru a organiza aceast activitate, iar bugetul
de stat nu va fi astfel grevat n mod suplimentar.
40 %n afara problemei competenei de a ine
registrul conveniilor matrimoniale, modificrile
propuse vizeaz<
a0 la alin../0 - necesitatea ca n registru s fie
menionat i alegerea regimului comunitii
legale .care nu presupune nc+eierea unei
convenii0;
b0 la alin..:0 - libertatea terilor de a obine
informaii despre regimul matrimonial i la
locul nc+eierii cstoriei;
c0 la alin..@0 - stabilirea prin regulament
aprobat de 2inisterul Fustiiei a procedurii de
funcionare a registrului regimurilor
matrimoniale inut de &??P(
Inopo$a&ilitatea con!en%iei matrimoniale
Art'+:2 # ./0 onvenia matrimonial nu va
putea fi opus unei tere persoane mpotriva
unui act nc+eiat de aceasta cu unul din soi,
dec$t dac au fost ndeplinite formalitile de
publicitate prevzute la art.4@4.
.40 Simpla cunotin de ctre teri a
conveniei matrimoniale nu acoper niciodat
lipsa formalitilor de publicitate.
Articolul +:2 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Inopo$a&ilitatea con!en%iei
matrimoniale
Art'+:2 # onvenia matrimonial nu va
putea fi opus unei tere persoane cu
pri!ire la un act nc+eiat de aceasta cu unul
din soi, dec$t dac au fost ndeplinite
formalitile de publicitate prevzute la
art.4@4 sau dac terul a cunoscut#o pe alt
cale.
/0 Se propune o modificare de redactare pentru
a reuni cele dou alineate, a cror e"isten
separat nu se justific.
40 Se propune modificarea soluiei din fostul
alin..40 pentru concordana cu concepia
subiectiv n materia publicitii, adoptat i n
cazul crii funciare .opozabilitatea e"ist dac
terul a cunoscut pe alt cale regimul juridic
supus publicitii0.
odificarea con!en%iei matrimoniale
Art'+:7 # ./0 onvenia matrimonial poate fi
modificat, cu respectarea condiiilor
prevzute la art. 4:6 i art. 4:A. Dispoziiile
art. 4@4 i 4@* sunt aplicabile.
.40 ?ici o modificare a conveniei
matrimoniale nu poate fi opus terilor dac
este fcut n frauda intereselor acestora.
Alineatul /(0 al articolului
+:7 !a a!ea urmtorul cuprins)
!./0 onvenia matrimonial poate fi
modificat 1nainte de 1nc9eierea
cstoriei, cu respectarea condiiilor
prevzute la art.4:6 i art.4:A. Dispoziiile
art.4@4 i art.4@* sunt aplicabile.

Se propune modificare alin../0 prin adugarea


sintagmei !1nainte de 1nc9eierea cstoriei4,
deoarece modificarea conveniei n timpul
cstoriei implic o modificare a regimului
matrimonial, reglementat separat la art.4A:; a
se vedea i art./*A@ >.
3nc9eierea con!en%iei matrimoniale de
ctre minor
Art'+:5 # 2inorul poate nc+eia sau modifica
o convenie matrimonial, numai cu
ncuviinarea ocrotitorului su legal i a
instanei tutelare.
Articolul +:5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
!3nc9eierea con!en%iei matrimoniale de
ctre minor
Art'+:5 /(0 inorul care a 1mplinit
!;rsta matrimonial poate 1nc9eia sau
modifica o con!en%ie matrimonial-
numai cu 1ncu!iin%area ocrotitorului su
le#al .i a instan%ei tutelare'
/+0 3n lipsa 1ncu!iin%rii pre!$ute
la alin'/(0- con!en%ia 1nc9eiat de minor
poate fi anulat la cererea acestuia sau a
ocrotitorului su le#al'
/20 Ac%iunea 1n anulare poate fi
formulat p;n la 1mplinirea unui an de
la data ma6oratului'4
/0 Se propune modificarea alin../0 - fost articol
unic n Proiect - pentru a preciza c este vorba
de minorul care a mplinit vrsta
matrimonial.
40 Se propune introducerea alin..40 i .*0 pentru
a preciza sanciunea i regimul su juridic; a se
vedea i art./*A6 >; art. 7*7 i art.7*@ B
"u e,ist'
Dup articolul +:5 se
introduce un articol nou- art' +:5
(
- cu
urmtorul cuprins)
!"ulitatea con!en%iei
matrimoniale
Art'+:5
(
3n ca$ul 1n care
con!en%ia matrimonial este lo!it de
nulitate- 1ntre so%i se aplic re#imul
comunit%ii le#ale- fr a fi afectate
drepturile do&;ndite de ter%ii de &un8
credin%'4

Soluia propus n acest te"t este concordant


cu natura supletiv a regimului comunitii
legale i este inspirat din dreptul francez. 'ste
adevrat c nu e"ist nici o dispoziie n >
.i nici n celelalte coduri folosite ca model0,
dar soluia este consacrat ca atare n doctrin.
Sec%iunea a +8a
Re#imul comunit%ii le#ale
?unurile comune
Art'+:: - ./0 Dunurile dob$ndite n timpul
comunitii legale de oricare dintre soi sunt,
de la data dob$ndirii lor, bunuri comune n
devlmie ale soilor.
.40 Dispoziiile art.4@4 alin. .70 i ale
art.4@* sunt aplicabile n mod corespunztor.
?unuri proprii
Art'+:< - ?u sunt bunuri
comune, ci bunuri proprii ale fiecrui so<
a0 bunurile dob$ndite prin succesiune sau
donaie, cu e"cepia cazului n care
dispuntorul a prevzut, n mod e"pres, c ele
vor fi comune;
b0 bunurile de uz personal;
c0 bunurile destinate e"ercitrii profesiei
unuia dintre soi, dac nu sunt elemente ale
unui fond de comer care face parte din
comunitatea de bunuri;
d0 bunurile dob$ndite cu titlu
de premiu sau recompens, manuscrisele
tiinifice sau literare, sc+iele i proiectele
artistice, proiectele de invenii i alte
asemenea bunuri;
e0 indemnizaia de asigurare i
despgubirile pentru orice prejudiciu material
sau moral adus unuia dintre soi;
f0 bunurile, sumele de bani sau orice valori
care nlocuiesc un bun propriu, precum i
bunul dob$ndit 1n sc9im&ul acestora.

(0 Litera a0 a articolului
+:< !a a!ea urmtorul cuprins)
!a0 bunurile dob$ndite prin mo.tenire
le#al- le#at sau dona%ie, cu e"cepia
cazului n care dispuntorul a prevzut, n
mod e"pres, c ele vor fi comune;
+0 Dup litera f0 se introduce o liter
nou- lit'#0- cu urmtorul cuprins)
*#0 fructele &unurilor
proprii'4

/0 (eferirea la succesiune trebuie


nlturat pentru corelarea cu te"tul
constituional .art.7@0 i cu amendamentele
fcute la artea a ,C#a, unde s#a folosit numai
termenul motenire. %n plus, te"tul art.*/ lit.b
.fam. .av$nd aceast form0 nu a ridicat
probleme n practic.


40 =e"tul propus urmeaz soluia


corect dat acestei c+estiuni n doctrin i
jurispruden sub imperiul odului familiei.
Veniturile din munc .i cele asimilate
acestora
Art'+:= # Dunurile de orice fel dob$ndite prin
e"ecutarea unui drept de crean, precum
veniturile din munc, sumele de bani
cuvenite cu titlu de pensie n cadrul
asigurrilor sociale i altele asemenea,
veniturile cuvenite n temeiul unui drept de
proprietate intelectual, sunt bunuri comune,
indiferent de data dob$ndirii lor, ns numai
n cazul n care creana devine scadent n
timpul comunitii.
Articolul +:= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Veniturile din profesie .i cele asimilate
acestora
Art'+:= 8 Veniturile din profesie- sumele
de &ani cu!enite cu titlu de pensie 1n
cadrul asi#urrilor sociale .i altele
asemenea- precum .i !eniturile cu!enite
1n temeiul unui drept de proprietate
intelectual- sunt &unuri comune-
indiferent de data do&;ndirii lor- 1ns
numai 1n ca$ul 1n care crean%a pri!ind
1ncasarea lor de!ine scadent 1n timpul
comunit%ii'4
/0 Se propune nlocuirea termenului munc!
cu acela de !profesie!, pentru a acoperi toate
activitile cu caracter profesional.
40 Se propune nlturarea prii introductive a
te"tului, care generaliza n mod periculos,
deoarece nu toate bunurile dob$ndite prin
e"ercitarea unui drept de crean n timpul
cstoriei sunt bunuri comune, dup cum nici
nu pot fi, toate, asimilate situaiei salariilor i
altor asemenea venituri .pensii etc.0.
Re#imul 6uridic al &unurilor proprii
Art'+:> 8 Dunurile proprii sunt supuse
regimului separaiei de bunuri.
Articolul +:> !a a!ea
urmtorul cuprins)
!Re#imul 6uridic al &unurilor proprii
Art'+:> Aiecare so% are dreptul de a
folosi- de a administra .i de a dispune
li&er de &unurile sale proprii'4
Se propune modificarea te"tului, deoarece
trimiterea la regimul separaiei nu se justific; a
se vedea i art./746 >.
Do!ada &unurilor comune
Art'+<@ 8 ./0 alitatea de bun
comun nu trebuie s fie dovedit.
.40 Dovada c un bun este propriu se va putea
face prin orice mijloc de prob. %n cazul
prevzut la art.4@5 lit. a0, dovada se face n
condiiile legii.
.*0 Pentru bunurile mobile dob$ndite
nainte de cstorie se va ntocmi un inventar;
n lipsa acestuia, se prezum, p$n la proba
contrarie, c bunurile sunt comune.
(0 Denumirea articolului
+<@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Do!ada &unurilor so%ilor4

+0 Alineatele /+0 .i /20 ale


articolului +<@ !or a!ea urmtorul
cuprins)
!.40 Dovada c un bun este propriu se
va putea face 1ntre so%i prin orice mijloc de
prob. %n cazul prevzut la art.4@5 lit.a0,
dovada se face n condiiile legii.
.*0 Pentru bunurile mobile dob$ndite
anterior cstoriei se va ntocmi un inventar
nainte de nc+eierea acesteia; n lipsa
inventarului, se prezum, p$n la proba
contrarie, c bunurile sunt comune.
/0 Se propune modificarea
denumirii marginale, ntruc$t cea din Proiect nu
corespunde coninutului articolului, care se
refer la toate bunurile soilor.
40 S#a adugat la alin..40 sintagma !1ntre so%i4,
deoarece aceasta este logica te"tului; a se vedea
i te"tul actual#art.: din Decretul nr.*48/A:7
pentru punerea n aplicare a odului >amiliei i
a Decretului privitor la persoanele fizice i
persoanele juridice.
*0 )lin. .*0 a fost modificat
pentru clarificare.
Aormalit%i de pu&licitate
Art'+<( 3ricare dintre soi poate cere s se
fac meniune n cartea funciar ori, dup caz,
n alte registre de publicitate prevzute de
lege despre apartenena unui bun la
comunitate.
Denumirea articolului +<( !a a!ea
urmtorul cuprins) *Aormalit%i de
pu&licitate pri!ind &unurile comune4'
'ste necesar precizarea privind obiectul
formalitilor de publicitate.
Actele de conser!are- de folosin% .i de
administrare
Art'+<+ # ./0 >iecare so are dreptul de a
folosi bunul comun fr consimm$ntul
e"pres al celuilalt so. u toate acestea,
sc+imbarea destinaiei bunului comun nu se
poate face dec$t prin acordul soilor.
.40 De asemenea, fiecare so poate
efectua singur acte de conservare, acte de
administrare cu privire la oricare dintre
bunurile comune, precum i acte de dob$ndire
a bunurilor comune.
.*0 %n msura n care interesele sale
legate de comunitatea de bunuri au fost
prejudiciate, soul care nu a participat la
nc+eierea actului nu poate pretinde dec$t
daune#interese de la cellalt so, fr a fi ns
afectate drepturile dob$ndite de teri.
Alineatul /20 al articolului +<+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.*0 %n msura n care interesele sale legate
de comunitatea de bunuri au fost
prejudiciate printr8un act 6uridic, soul
care nu a participat la nc+eierea actului nu
poate pretinde dec$t daune#interese de la
cellalt so, fr a fi afectate drepturile
dob$ndite de teri.
2odificare propus pentru o mai mare rigoare a
te"tului.
Actele de dispo$i%ie
Art'+<2 - ./0 )ctele de dispoziie av$nd ca
obiect bunurile comune nu pot fi nc+eiate
dec$t cu acordul ambilor soi.
.40 u toate acestea,
oricare dintre soi poate dispune singur, cu
titlu oneros, de bunurile mobile comune a
cror nstrinare nu este supus, potrivit legii,
anumitor formaliti de publicitate.
Dispoziiile art.454 alin..*0 rm$n aplicabile.
.*0 Sunt, de asemenea, e"ceptate de la
prevederile alin../0 darurile obinuite.
"ulitatea relati!
Art'+<7 - )ctul nc+eiat fr consimm$ntul
e"pres al celuilalt so, atunci c$nd el este
necesar potrivit legii, este lovit de nulitate
relativ.
Dup alineatul /(0 al articolului +<7 se
introduce un alineat nou- alin'/+0- cu
urmtorul cuprins)
*/+0 Ter%ul do&;nditor care a depus
dili#en%a necesar pentru a se informa cu
pri!ire la natura &unului este aprat de
efectele nulit%ii' Dispo$i%iile art'+<+ alin'
/20 rm;n aplica&ile'4
Se propune introducerea alin..40 pentru a
proteja interesele terilor.
Aportul de &unuri comune
Art'+<5 - ./0 Dunurile comune pot face
obiectul unui aport la societi, asociaii sau
fundaii, n condiiile legii, dispoziiile art.
45* alin. ./0 i art. 457 aplic$ndu#se n mod
corespunztor.
.40 Pentru e"ercitarea drepturilor ce le revin
ca asociai soii trebuie s desemneze un
reprezentant comun, n condiiile legii.
Re#imul aporturilor comune
Art'+<: # ./0 ?ici unul dintre soi nu poate,
sub sanciunea prevzut la art.457, s devin
singur asociat ntrebuin$nd, fr acordul
celuilalt so, bunurile comune ca aport la o
societate civil ori comercial sau pentru
dob$ndirea de pri sociale ori, dup caz, de
aciuni. %n cazul societilor comerciale ale
cror aciuni sunt tranzacionate pe o pia
organizat, soul care nu i#a dat acordul la
ntrebuinarea bunurilor comune nu poate
pretinde dec$t daune#interese de la cellalt
so, fr a fi afectate drepturile dob$ndite de
teri.
.40 %n toate cazurile, prile sociale sau,
dup caz, aciunile sunt bunuri comune. u
toate acestea, soul care a devenit asociat
e"ercit singur toate drepturile ce decurg din
aceast calitate.
Denumirea articolului +<: !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Re#imul aporturilor de &unuri
comune4'
2odificare propus pentru acurateea
e"primrii.
Dispo$i%iile testamentare
Art'+<< - >iecare so poate dispune prin
testament de partea ce i s#ar cuveni, la
ncetarea cstoriei, din comunitatea de
bunuri.
Rspunderea pentru datoriile comune
Art'+<= - Soii rspund cu bunurile comune
pentru<
a0 obligaiile nscute n
legtur cu conservarea sau administrarea
bunurilor comune;
b0 obligaiile pe care le#au contractat
mpreun;
c0 obligaiile asumate de oricare dintre soi
pentru acoperirea c+eltuielilor obinuite ale
cstoriei.
(0 Denumirea articolului +<= !a a!e
aurmtorul cuprins)
*Datoriile comune ale so%ilor4
+0 Litera a0 a articolului +<= !a a!ea
urmtorul cuprins)
!a0 obligaiile nscute n
legtur cu conservarea, administrarea .i
do&;ndirea bunurilor comune;
20 Dup litera c0 a articolului +<= se
introduce o liter nou- lit'd0 cu
urmtorul cuprins)
*d0 repararea pre6udiciului cau$at prin
1nsu.irea- de ctre unul dintre so%i- a
unor &unuri apar%in;nd unui ter%- 1n
msura 1n care- prin aceasta- au sporit
&unurile comune ale so%ilor'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun corelare cu te"tul articolului.
40 %n ce privete modificarea propus la litera
a0< este firesc ca obligaiile asumate n legtur
cu dob$ndirea unui bun comun s fie comune,
deoarece, prin dob$ndire, crete masa bunurilor
comune.
*0 1itera d0, nou introdus fa de Proiect, preia
actuala reglementare din art.*4 lit.d . fam., dar
fr condiionarea legat de natura proprietii.
Rspunderea pentru
datoriile personale
Art'+<> - ./0 >iecare so
rspunde cu bunurile sale proprii<
a0 dac a dob$ndit singur un
bun comun, pentru obligaiile nscute n
legtur cu dob$ndirea bunului;
b0 dac i#a nsuit fr drept
un bun, pentru obligaia de reparare a
prejudiciului astfel cauzat.
.40 u toate acestea, atunci c$nd
cellalt so se folosete de bunul respectiv
cunosc$nd e"istena obligaiilor nscute n
legtur cu dob$ndirea sau, dup caz,
nsuirea lui ilicit, soii rspund cu bunurile
comune.
Articolul +<> se elimin'

)rt.45A este neclar i poate da


natere la complicaii n aplicarea lui n practic
.mai ales lit.a0. %n dreptul comparat .>,
B, '0 nu e"ist un te"t similar. ,poteza de
la lit.a este acoperit de te"tul propus la
art.46/
/
, iar cea de la lit.b0 este acoperit de
lit.d0 a art.456, a crei introducere a fost
propus.

Rspunderea su&sidiar pentru datoriile


comune
Art'+=@ - ./0 %n msura n care obligaiile
comune nu au fost acoperite prin urmrirea
bunurilor comune, soii rspund solidar, cu
bunurile proprii. %n acest caz, cel care a pltit
datoria comun se subrog n drepturile
creditorului pentru ceea ce a suportat peste
cota#parte ce i#ar reveni din comunitate dac
lic+idarea s#ar face la data plii datoriei.
.40 Soul care a pltit datoria comun n
condiiile alin../0 poate solicita instan%ei
reinerea bunurilor celuilalt so p$n la
acoperirea integral a creanelor pe care
acesta i le datoreaz.
Urmrirea &unurilor comune
Art'+=( - ./0 Dunurile comune nu pot fi
urmrite de creditorii personali ai unuia dintre
soi.
.40 u toate acestea, dup urmrirea
bunurilor proprii ale soului debitor, creditorul
su personal poate cere mpreala bunurilor
comune, ns numai n msura necesar
pentru acoperirea creanei sale.
(0 Alineatul /+0 al articolului +=( !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 u toate acestea, dup urmrirea
bunurilor proprii ale soului debitor,
creditorul su personal poate cere parta6ul
bunurilor comune, ns numai n msura
necesar pentru acoperirea creanei sale.
+0 Dup alineatul /+0 al articolului +=( se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 ?unurile astfel 1mpr%ite de!in
&unuri proprii'4
/0 2odificarea propus la alin../0 este impus
pentru corelarea cu Proiectul odului de
procedur civil, n care se folosete noiunea
de parta/.
40 =e"tul propus ca alin..*0 e"ist i n actualul
art.** alin..*0 .fam. i este necesar s fie
pstrat.
"u e,ist Dup articolul +=( se introduce un articol
nou- art'+=(
(
- cu urmtorul cuprins)
*Urmrirea !eniturilor din profesie
Art'+=(
(
8Veniturile din profesie ale unui
so%- precum .i cele asimilate acestora- nu
pot fi urmrite pentru datoriile comune
asumate de ctre cellalt so%- cu e,cep%ia
celor pre!$ute la art'+<= lit'c0'4
=e"tul este propus pentru corelare cu regimul
juridic al veniturilor din profesie, prevzut de
art.4::, precum i pentru protejarea intereselor
unui so fa de actele potenial abuzive prin
care cellalt ar angaja datorii comune; a se
vedea i art./7/7 >
Lic9idarea re#imului comunit%ii
Art'+=+ - ./0 1a ncetarea comunitii, acesta
se lic+ideaz.
.40 P$n la finalizarea lic+idrii,
comunitatea subzist at$t n privina
bunurilor, c$t i n privina obligaiilor.
.*0 $nd comunitatea nceteaz ca
urmare a ncetrii cstoriei, lic+idarea se face
ntre soul supravieuitor i motenitorii
soului decedat. %n acest caz, obligaiile care
incumb soului decedat se divid ntre
motenitori proporional cu cotele ce le revin
din succesiune.
Alineatul /20 al articolului +=+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.*0 $nd comunitatea nceteaz ca
urmare a ncetrii cstoriei, lic+idarea se
face ntre soul supravieuitor i motenitorii
soului decedat. %n acest caz, obligaiile care
incumb soului decedat se divid ntre
motenitori proporional cu cotele ce le
revin din mo.tenire.
2odificarea este propus pentru corelarea cu
artea ,C, unde termenul succesiune a fost
nlocuit cu acela de motenire.
"u e,ist' Dup articolul +=+ se introduce un articol
nou- art'+=+
(
- cu urmtorul cuprins)
*Efectele 1ncetrii re#imului comunit%ii
Art'+=+
(
- Dac re#imul comunit%ii de
&unuri 1ncetea$ prin desfacerea
cstoriei- fo.tii so%i rm;n coproprietari
1n de!lm.ie asupra &unurilor comune
p;n la sta&ilirea cotei8pr%i ideale ce
re!ine fiecruia'4
>a de unele oscilaii din practica actual, este
util s se prevad e"pres supravieuirea
devlmiei p$n la stabilirea cotei#pri a
fiecrui so, c$nd devlmia se transform n
indiviziune.
3mpr%eala &unurilor comune
Art'+=2 # ./0 %n cadrul lic+idrii comunitii,
fiecare dintre soi i va prelua bunurile sale
proprii, dup care se va proceda la mpreala
bunurilor comune.
>' /+0 3n acest scop- se !or determina
mai 1nt;i cotele8pr%i ideale ce re!in
fiecrui so%- pe &a$a contri&u%iei sale at;t la
do&;ndirea &unurilor comune- c;t .i la
1ndeplinirea o&li#a%iilor comuneD p;n la
pro&a contrarie- se pre$um c so%ii au
a!ut o contri&u%ie e#al'
.*0 Dispoziiile art. 4A9 alin. .40 se
aplic n mod corespunztor.
(0 Denumirea articolului +=28
*3mpr%eala &unurilor comune4 se !a
modifica dup cum urmea$)
*Lic9idarea comunit%ii'Parta6ul4
+0 Alineatele /(0 .i /+0 ale articolului +=2
!or a!ea urmtorul cuprins)
!./0 %n cadrul lic+idrii comunitii,
fiecare dintre soi i va prelua bunurile sale
proprii, dup care se va proceda la parta6ul
bunurilor comune.
.40 %n acest scop, se !a determina mai
nt$i cota8parte ideal ce re!ine fiecrui
so%, pe baza contribuiei sale at$t la
dob$ndirea bunurilor comune, c$t i la
ndeplinirea obligaiilor comune. P$n la
proba contrarie, se prezum c soii au avut
o contribuie egal.
/0 Se impune referirea la momentul partajului,
prin corelaie i cu denumirea marginal a
art.467.
40 Se propune modificarea alin../0 pentru a
nlocui noiunea de mpreal cu aceea de
parta/, utilizat i de Proiectul odului de
procedur civil, iar la alin..40, deoarece fiecare
so are o cot parte ideal, nu mai multe.
3mpr%eala &unurilor comune 1n timpul
re#imului comunit%ii
Art'+=7 - ./0 %n timpul regimului comunitii,
bunurile comune pot fi supuse mprelii,
potrivit dreptului comun, n tot sau n parte,
fie prin acordul pr%ilor, fie pe cale
judectoreasc.
.40 Dunurile atribuite prin mpreal
devin bunuri proprii, iar celelalte rm$n
bunuri comune.
Articolul +=7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Parta6ul &unurilor comune 1n timpul
re#imului comunit%ii
Art'+=7-/(03n timpul re#imului
comunit%ii- &unurile comune pot fi
1mpr%ite- 1n tot sau 1n parte- prin &un
1n!oial ori pe cale 6udectoreasc'
/+0 Pre!ederile art'+=2 alin'/+0 se
aplic 1n mod corespun$tor'
/20 ?unurile atri&uite fiecrui so%
prin parta6 de!in &unuri proprii- iar
&unurile ne1mpr%ite rm;n &unuri
comune'
/70 Re#imul comunit%ii nu
1ncetea$ dec;t 1n condi%iile le#ii- c9iar
dac toate &unurile comune au fost
1mpr%ite potri!it acestui articol'4
2odificarea propus are urmtoarele raiuni<
a0 la alineatul ./0 - se propune doar o
reformulare;
b0 alineatul .40 este necesar pentru a face
referirea la alineatul .40 al articolului 46*,
deoarece i la partajul n timpul comunitii
trebuie stabilite cotele de contribuie pentru a se
realiza partajul;
c0 alineatul .*0 reproduce aproape identic
alineatul .40 din Proiect;
d0 alineatul .70 este menit s prevad e"pres o
soluie implicit n te"tul iniial .ca i n
reglementarea actual a articolului *@ alineatul
.40 . fam.0.
Inter$icerea unor acte
Art'+=5 # 3rice convenie contrar
dispoziiilor prezentei seciuni este lovit de
nulitate absolut, n msura n care nu este
compatibil cu regimul comunitii
convenionale.
Denumirea articolului +=5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Con!en%ii contrare re#imului
comunit%ii le#ale4'
Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun corelare cu te"tul articolului.
3eciunea a 7(a
9egimul separaiei de bunuri
Re#imul 6uridic aplica&il
Art'+=: - >iecare dintre soi este proprietar
e"clusiv n privina bunurilor dob$ndite
nainte de nc+eierea cstoriei, precum i a
celor pe care le dob$ndete n nume propriu
dup aceast dat.
Denumirea articolului 6:; va avea
urmtorul cuprins5 9egimul
bunurilor!.
Se propune modificarea denumirii
marginale pentru o mai bun corelare
cu textul articolului
3ntocmirea in!entarului &unurilor mo&ile
Art'+=< - ./0 1a adoptarea acestui regim,
soii trebuie s ntocmeasc un inventar al
bunurilor mobile ce aparin fiecruia dintre ei
la data nc+eierii cstoriei.
.40 Se poate ntocmi un
inventar i pentru bunurile mobile dob$ndite
n timpul separaiei de bunuri.
.*0 %n toate cazurile,
inventarul se ane"eaz la convenia
matrimonial supun$ndu#se, pentru
opozabilitate fa de teri, la aceleai
formaliti de publicitate ca i aceasta.
.70 %n lipsa inventarului, dreptul de
proprietate e"clusiv se prezum, p$n la
proba contrarie, n favoarea soului posesor.
.:0 Dac bunul a fost dob$ndit printr#
un act juridic supus, potrivit legii, unei
condiii de form, de validitate ori de
publicitate, proprietatea e"clusiv nu se poate
dovedi dec$t prin nscrisul cerut de lege.
4' Denumirea articolului 6:< va avea
urmtorul cuprins5
"nventarul bunurilor mobile!
+0 Alineatul /50 al articolului +=< !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.:0 Dac bunul a fost dob$ndit printr#
un act juridic supus, potrivit legii, unei
condiii de form, de validitate ori de
publicitate, dreptul de proprietate e"clusiv
nu se poate dovedi dec$t prin nscrisul care
1ndepline.te formele cerute de le#e.
Dispo$i%iile pri!ind 1nre#istrrile 1n
cartea funciar rm;n aplica&ile4
/0 Denumirea marginal propus este mai
sintetic.
40 Se propune modificarea alin..:0 pentru a
evidenia mai clar c este necesar ca nscrisul s
ndeplineasc formele cerute de lege, pentru
validitatea actului juridic sau pentru publicitatea
fa de teri, dup caz.
?unurile proprietate comun pe cote8pr%i
Art'+== - ./0 Dunurile dob$ndite mpreun de
soi aparin acestora n proprietate comun pe
cote#pri, n condiiile legii.
.40 Dovada coproprietii se face n condiiile
art.465, care se aplic n mod corespunztor.
Aolosin%a &unurilor celuilalt so%
Art'+=> - ./0 Soul care se folosete de
bunurile celuilalt so fr mpotrivirea
acestuia din urm are obligaiile unui
uzufructuar, cu e"cepia celor prevzute de
art. :5:, art. :56 si art. :5A; el va fi dator s
restituie numai fructele i veniturile e"istente
la data solicitrii lor de ctre cellalt so sau,
dup caz, la data ncetrii ori sc+imbrii
regimului matrimonial.
.40 Dac unul dintre soi nc+eie
singur un act prin care dob$ndete un bun
folosindu#se, n tot sau n parte, de bunuri
aparin$nd celuilalt so, acesta din urm poate
alege, n proporia bunurilor proprii folosite
fr acordul su, ntre a reclama pentru sine
proprietatea bunului ac+iziionat i a pretinde
daune#interese de la soul ac+izitor;
proprietatea nu poate fi ns reclamat dec$t
nainte ca soul ac+izitor s dispun de bunul
dob$ndit.
Rspunderea pentru o&li#a%iile personale
Art'+>@ - ./0 ?ici unul dintre soi nu poate fi
inut de obligaiile nscute din acte sv$rite
de cellalt so.
.40 u toate acestea, soii rspund
solidar pentru obligaiile asumate de oricare
dintre ei pentru acoperirea c+eltuielilor
obinuite ale cstoriei i a celor legate de
creterea i educarea copiilor.
Drept de reten%ie
Art'+>( - 1a ncetarea regimului separaiei de
bunuri, fiecare dintre soi poate reine
bunurile celuilalt p$n la acoperirea integral
a datoriilor pe care le au unul fa de cellalt.
Sec%iunea a 78a
&e'imul comunit(%ii
conven%ionale
Domeniul de aplicare
Art'+>+ (egimul comunitii convenionale
se aplic atunci c$nd, n condiiile i limitele
prevzute n prezenta seciune, se derog, prin
convenie matrimonial, de la dispoziiile
privind regimul comunitii legale.
O&iectul con!en%iei matrimoniale
Art'+>2 - %n cazul n care se adopt
comunitatea convenional, convenia
matrimonial se poate referi la unul sau mai
multe din urmtoarele aspecte<
a0 includerea n comunitate a bunurilor
dob$ndite nainte de cstorie ori restr$ngerea
comunitii numai la acestea din urm;
b0 restr$ngerea comunitii la bunurile anume
determinate n convenia matrimonial,
indiferent dac sunt dob$ndite nainte sau n
timpul cstoriei;
c0 obligativitatea acordului ambilor soi
pentru nc+eierea anumitor acte de
administrare.
%n acest din urm caz,
dac unul din soi se afl n imposibilitate de
a#i e"prima voina sau se opune n mod
abuziv, cellalt so poate s nc+eie singur
actul, ns numai cu ncuviinarea prealabil a
instanei;
d0 includerea clauzei de preciput; e"ecutarea
clauzei de preciput se va face n natur sau,
dac acest lucru nu este posibil, prin
ec+ivalent, din valoarea activului net al
comunitii.
(0 Literelele a0 .i c0 ale articolului +>2 !or
a!ea urmtorul cuprins)
*a0 includerea 1n comunitate a unor
&unuri proprii do&;ndite 1nainte sau
dup 1nc9eierea cstoriei- cu e,cep%ia
celor pre!$ute de art'+:< lit'&0 .i lit'c0D4
c0 o&li#ati!itatea acordului am&ilor so%i
pentru 1nc9eierea anumitor acte de
administrareD 1n acest ca$- dac unul din
so%i se afl 1n imposi&ilitate de a8.i
e,prima !oin%a sau se opune 1n mod
a&u$i!- cellalt so% poate s 1nc9eie sin#ur
actul- 1ns numai cu 1ncu!iin%area
preala&il a instan%eiD4
/0 'ste necesar modificarea alin../0 lit.a,
deoarece formularea din Proiect era prea
restrictiv .fa de art.4A4, care nu permite
derogri convenionale de la regimul
comunitii dec$t n condiiile prezentei
seciuni0, astfel nc$t se propune ca orice bun
propriu s poate fi transformat n bun comun
prin convenia soilor, cu e"cepia celor de uz
personal i a celor destinate e"ercitrii profesiei.
=eza a ,,#a a te"tului de la lit.a0, care se refer
la restrngerea comunitii, este oricum
acoperit de lit.b0.
40 Se propune modificarea lit.c0 doar din
considerente de ordin formal.
Alte dispo$i%ii aplica&ile
Art'+>7 - %n msura n care prin convenie
matrimonial nu se prevede altfel, regimul
juridic al comunitii convenionale se
completeaz cu dispoziiile legale privind
regimul comunitii legale.
Sec%iunea a 58a
Sc9im&area re#imului matrimonial
Denumirea Sec%iunii a 58a 8
*Sc9im&area re#imului matrimonial4
se !a modifica dup cum urmea$)
4odificarea re#imului matrimonial4'
Se propune modificarea denumirii seciunii
pentru o mai mare acuratee.
"u e,ist' Se introduce F( cu urmtoarea
denumire)
*F( odificarea con!en%ional4
Se introduce mprirea seciunii n
paragrafe, pentru o mai bun sistematizare.
Sc9im&area con!en%ional
Art'+>5 # ./0 Dup cel puin un an de la
nc+eierea cstoriei, soii pot sc+imba
regimul matrimonial e"istent, ori de c$te ori
doresc, cu un alt regim matrimonial prin act
autentic notarial, cu respectarea condiiilor
prevzute pentru nc+eierea conveniilor
matrimoniale.
.40 Dispoziiile art.4@4#4@: sunt aplicabile n
mod corespunztor.
Articolul +>5 !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Condi%ii
Art'+>5 8 /(0 Dup cel pu%in un an de la
1nc9eierea cstoriei- so%ii pot- ori de c;te
ori doresc- s 1nlocuiasc re#imul
matrimonial e,istent cu un alt re#im
matrimonial ori s 1l modifice- cu
respectarea condi%iilor pre!$ute de le#e
pentru 1nc9eierea con!en%iilor
matrimoniale'
/+0 Dispo$i%iile art'++@ .i art'+:+8+:5
sunt aplica&ile 1n mod corespun$tor'
/20 Creditorii pre6udicia%i prin
sc9im&area re#imului matrimonial pot
formula ac%iunea re!ocatorie 1n termen
de un an de la data 1ndeplinirii
formalit%ilor de pu&licitate pre!$ute de
le#e pentru con!en%iile matrimoniale'4
/0 2odificarea propus este inspirat de
prevederile art./*A5 > i art.7*6 B.
40 1a alin..40 se propune adugarea referirii i
la art.449, care prevede publicitatea regimului
matrimonial prin meniunea pe actul de
cstorie.
*0 )lin..*0 este insprirat de art.7*6 alin..*0
B.
"u e,ist' Se introduce F+ cu urmtoarea
denumire)
F+ *odificarea 6udiciar4
Se propune introducerea unui al doilea
paragraf, pentru o mai bun sistematizare.
%ntruc$t art.4A@ este inspirat de art.766 B,
n acest paragraf se propune includerea i a
celorlalte te"te din B referitoare la
separaia de bunuri .art.76A#art.7A90.
Aplicarea re#imului separa%iei de &unuri
Art'+>: - ./0 ,nstana, la cererea unuia dintre
soi, poate +otr aplicarea regimului
separaiei de bunuri, atunci c$nd cellalt so
nc+eie acte care pun n pericol interesele
patrimoniale ale familiei.
.40 Dispoziiile art.4@4 i art.4@* se aplic n
mod corespunztor.
=rticolul 6>; va avea urmtorul
cuprins5
*Separa%ia 6udiciar de &unuri
Art'+>: /(0 Dac re#imul matrimonial
al so%ilor este cel al comunit%ii le#ale sau
con!en%ionale- instan%a- la cererea unuia
dintre so%i- poate pronun%a separa%ia de
&unuri- atunci c;nd cellalt so% 1nc9eie
acte care pun 1n pericol intersele
patrimoniale ale familiei'
/+0 Totodat- instan%a !a face
aplicarea art'+=2'
/20 Dispo$i%iile art'++@- art'+:+ .i
art'+:2 se aplic 1n mod corespun$tor'4
/0 Se propune modificarea alin../0, pentru o mai
clar identificare a ipotezei n care se poate
pronuna separaia de bunuri< numai atunci c$nd
soii sunt cstorii sub regimul comunitii.
40 Se propune introducerea alin..40, care face
trimitere la art.46*, deoarece lic+idarea
comunitii i partajul sunt consecine fireti ale
separaiei de bunuri.
*0 Se propune modificarea alin..*0 - alin..40 din
proiect - pentru a se face referire i la art.449,
care reglementeaz publicitatea regimului
matrimonial prin nscrierea n registrul de stare
civil.
"u e,ist'
Dup articolul 6>; se introduc dou
articole noi, art.6>;
4
i art.6>;
6
, cu
urmtorul cuprins5
*Efecte 1ntre so%i
Art'+>:
(


8 /(0 Separa%ia de &unuri
pronun%at de ctre instan% face ca
re#imul matrimonial anterior s 1ncete$e-
iar so%ilor li se !a aplica re#imul
matrimonial pre!$ut de art'+=:8art'+>('
/+0 3ntre so%i- efectele separa%iei se
produc de la data formulrii cererii- cu
e,cep%ia ca$ului 1n care instan%a- la
cererea oricruia dintre ei- dispune ca
aceste efecte s li se aplice de la data
despr%irii 1n fapt'
=e"tul propus este inspirat de art.76A B.
"u e,ist'
?fecte fa de teri
Art'+>:
+
/(0 Creditorii so%ilor nu pot
cere separa%ia de &unuri- dar pot
inter!eni 1n cau$'
/+0 Ei pot- de asemenea- s atace- pe
calea ac%iunii re!ocatorii- separa%ia de
&unuri pronun%at de instan%- atunci
c;nd aceasta 1i pre6udicia$' Ac%iunea
poate fi formulat 1n termen de un an de
la data 1ndeplinirii formalit%ilor de
pu&licitate pre!$ute de le#e pentru
con!en%iile matrimoniale sau de la data
c;nd au cunoscut pe alt cale separa%ia
pe alt cale 1naintea 1ndeplinirii acestor
formalit%i'4
=e"tul propus este inspirat de art.7A9 B.
CAPITOLUL VI
Desfacerea cstoriei
Sec%iunea (
Ca$urile de di!or%
F(' Dispo$i%ii #enerale
oti!ele de di!or%
Art'+>< - Divorul poate fi pronunat<
a0 prin acordul soilor, la cererea ambilor
soi sau a unuia dintre soi acceptat de
cellalt so;
b0 la cererea unuia dintre soi care nu mai
dorete continuarea cstoriei;
c0 atunci c$nd, datorit unor motive
temeinice, raporturile dintre soi sunt
grav vtmate i continuarea cstoriei
nu mai este posibil;
d0 n urma cererii oricruia dintre soi, dac
starea sntii unuia dintre ei face
imposibil continuarea cstoriei;
e0 c$nd unul dintre soi a fost condamnat
definitiv la o pedeaps privativ de libertate
mai mare de : ani.
Articolul +>< !a a!ea urmtorul cuprins)
*oti!ele de di!or%
Art'+>< Di!or%ul poate fi pronun%at)
a0 prin acordul so%ilor- la cererea
am&ilor so%i sau a unuia dintre so%i
acceptat de cellalt so%D
&0 atunci c;nd- din cau$a unor moti!e
temeinice- raporturile dintre so%i sunt
#ra! !tmate .i continuarea
cstoriei nu mai este posi&ilD
c0 la cererea unuia dintre so%i- dup o
separare 1n fapt care a durat cel
pu%in cinci aniD
d0 la cererea oricruia dintre so%i- dac
starea snt%ii unuia dintre ei face
imposi&il continuarea cstoriei'4
/0 Se propune resistematizarea te"tului.
40 )rt.4A5 lit.b0 din proiectul adoptat de Senat,
precum i reglementarea subsecvent .art.*9*0
constituie o adevrat repudiere a celuilalt so,
soluie care nu poate fi acceptat, c+iar dac
divorul s#ar pronuna din culpa e"clusiv a
soului reclamant, astfel cum prevede art.*9*
alin..40. Soluia propus n locul acesteia, dar la
lit.c .di!or%ul dup o 1ndelun#at despr%ire
1n fapt0, este mai raional i rspunde unor
situaii practice, ea fiind cunoscut n trecut n
dreptul nostru.
*0 =e"tul de la lit.e0 din Proiect, forma adoptat
de Senat, a fost nlturat, deoarece nu
reprezint dec$t o ipotez particular a celui de
la litera c0 din amendamente.
F +' Di!or%ul prin acordul so%ilor Denumirea para#rafului + *Di!or%ul prin
acordul so%ilor4 al Sec%iunii ( 8 *Ca$urile
de di!or%4 din Capitolul VI 8 *Desfacerea
cstoriei4 se !a modifica dup cum
urmea$) *Di!or%ul prin acordul so%ilor
pe cale 6udiciar4
2odificarea denumirii paragrafului 4 este
propus pentru a diferenia divorul prin acordul
soilor pe cale 6udiciar de cel pe cale
administrati!, propus a fi introdus prin
art.*94
/
- *94
7
.
Condi%ii
Art'+>= ./0 Divorul prin acordul soilor
poate fi pronunat indiferent de data
nc+eierii cstoriei i indiferent dac e"ist
sau nu copii minori rezultai din cstorie.
.40 Divorul prin acordul soilor nu poate fi
admis dac unul dintre soi este pus sub
interdicie.
Dup alineatul /+0 al articolului +>= se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 Instan%a este o&li#at s !erifice
e,isten%a consim%m;ntului li&er .i
ne!iciat al fiecrui so%'4
Se propune introducerea alin..*0 # fostul art.
*99 din Proiect - pentru c reprezint o condiie
a acestui tip de divor.
Depunerea cererii de di!or%
Art'+>> - ererea de divor poate fi depus
i prin intermediul unui mandatar comun,
inclusiv avocat, cu procur special sub
semntur legalizat.
Se elimin' Se propune eliminarea te"tului, deoarece el
conine o dispoziie procedural, astfel nc$t a
fost introdus n Proiectul odului de procedur
civil.
E,aminarea cererii de di!or%
Art'2@@ - ,nstana este obligat s verifice
e"istena consimm$ntului liber i neviciat al
fiecrui so.
Se elimin' Se propune eliminarea te"tului, deoarece el a
fost reamplasat ca alin..*0 la art.4A6.
Solu%ionarea cererii de di!or%
Art'2@( - ./0 %n toate cazurile, instana va
dispune desfacerea cstoriei fr a pronuna
divorul din vina unuia sau a ambilor soi.
.40 %n cazul divorului prin acordul
soilor, prin aceeai +otr$re instana va lua
act de nvoiala soilor cu privire la cererile
accesorii. %n cazul n care nu e"ist nvoial
sau aceasta este contrar intereselor copiilor
minori ori ale unuia dintre soi, instana va
acorda un termen de cel mult trei luni.
.*0 Dac n termenul prevzut la alin.
.40, acordul soilor cu privire la cererile
accesorii nu se realizeaz sau nu respect
ndrumrile date de instan, aciunea va fi
respins ca inadmisi&il'
Se elimin' Se propune eliminarea te"tului, deoarece el
conine o dispoziie procedural, astfel nc$t a
fost introdus n Proiectul odului de procedur
civil.
Di!or%ul cerut de un so% .i acceptat de
cellalt so%
Art'2@+ - ./0 3ricare dintre soi poate cere
divorul n cazul n care, din motive
temeinice, continuarea cstoriei a devenit
imposibil.
.40 Dac cellalt so recunoate faptele
care au dus la destrmarea vieii conjugale,
instana va admite cererea fr a cerceta
temeinicia motivelor de divor i fr a se
pronuna asupra culpei fiecruia dintre soi.
.*0 Declaraiile fcute de soi nu pot fi
folosite ca mijloc de prob n nici o alt
aciune n justiie.
Se elimin' Se propune eliminarea te"tului, deoarece el
conine o dispoziie procedural, astfel nc$t a
fost introdus n Proiectul odului de procedur
civil.
"u e,ist Dup para#raful + 8 *Di!or%ul prin
acordul so%ilor4 al Sec%iunii ( 8 *Ca$urile
de di!or%4 din Capitolul VI 8 *Desfacerea
cstoriei4- se introduce un para#raf nou-
F+
(
- cu urmtoarea denumire) *Di!or%ul
prin acordul so%ilor pe cale
administrati!4
Se propune reglementarea acestui tip de divor,
necunoscut p$n acum n legislaia rom$neasc,
din urmtoarele considerente<
a0 dac soii nu au copii i se neleg asupra
divorului, nu se justific grevarea
activitii instanelor cu astfel de cereri,
care nu presupun o judecat propriu#
zis, ci constituie mai mult o operaiune
administrativ;
b0 natura juridic mi"t a cstoriei nu este
complet rupt de ideea de act juridic,
astfel nc$t se poate admite ca, n cazuri
e"cepionale, ce s#a fcut prin mutuus
consensus s poat fi desfcut prin
mutuus dissensus.
(eglementarea e"ist i n noul od al familiei
al (epublicii 2oldova.
"u e,ist Condi%ii
Art'2@+
(
- /(0 Dac so%ii sunt de acord cu
di!or%ul- .i nu au copii minori- nscu%i
din cstorie sau adopta%i- ofi%erul de
stare ci!il de la locul cstoriei sau al
ultimei locuin%e comune a so%ilor !a putea
constata desfacerea cstoriei prin
acordul so%ilor- eli&er;ndu8le un
certificat de di!or%- potri!it le#ii'
/+0 Dispo$i%iile art'+>= alin'/+0
rm;n aplica&ile'
/0 )lin../0 prevede condiiile n care poate avea
loc un astfel de divor.
40 %n ce privete alin..40, este
firesc s se aplice aceeai soluie n cazul
soului pus sub interdicie ca i n situaia
divorului prin acord n faa instanei.
"u e,ist Procedur
Art'2@+
+
/(0 Cererea de di!or% !a fi
depus de so%i 1mpreun' Ofi%erul de
stare ci!il !a 1nre#istra cererea- le !a da
so%ilor sfaturi de 1mpcare .i le !a acorda
un termen de dou luni 1n acest scop'
/+0 La e,pirarea acestui termen-
ofi%erul de stare ci!il !a !erifica dac
so%ii struie s di!or%e$e .i dac- 1n acest
sens- consim%m;ntul lor este li&er .i
ne!iciat'
/20 Dac so%ii struie 1n di!or%-
ofi%erul de stare ci!il !a eli&era
certificatul de di!or% fr s fac !reo
men%iune cu pri!ire la culpa so%ilor'
/70 Dispo$i%iile art'2@> alin'/(0 .i
alin'/20 se aplic 1n mod corespun$tor'
Dac so%ii nu se 1n%ele# asupra numelui
de familie dup di!or%- ofi%erul de stare
ci!il !a emite o deci$ie de respin#ere a
cererii de di!or% .i !a 1ndruma so%ii s se
adrese$e instan%ei de 6udecat- potri!it
pre!ederilor art'+>='
/50 Solu%ionarea cererilor pri!ind
alte efecte ale di!or%ului- asupra crora
so%ii nu se 1n%ele#- sunt de competen%a
instan%ei 6udectore.ti'
/0 )rticolul propus reglementeaz probleme de
procedur.
"u e,ist en%iunea 1n actul de cstorie
Art'2@+
2
- /(0 C;nd cererea de di!or% este
depus la primria unde s8a 1nc9eiat
cstoria- ofi%erul de stare ci!il- dup
emiterea certificatului de di!or%- !a face
cu!enita men%iune 1n actul de cstorie'
/+0 3n ca$ul depunerii cererii la o
alt primrie- potri!it art'2@+
(
alin'/(0-
ofi%erul de stare ci!il !a emite
certificatul de di!or% .i 1l !a 1nainta- de
1ndat- la primria locului unde s8a
1nc9eiat cstoria- spre a se face
men%iune 1n actul de cstorie'
'ste necesar reglementarea meniunii
divorului pe actul de cstorie n aceast
ipotez.
"u e,ist Refu$ul ofi%erului de stare ci!il
Art'2@+
7
- /(0 Dac nu sunt 1ndeplinite
condi%iile art'2@+
(
ofi%erul de stare ci!il
!a emite o deci$ie de respin#ere a cererii
de di!or%'
/+0 3mpotri!a refu$ului ofi%erului de
stare ci!il nu e,ist cale de atac- dar
so%ii se pot adresa cu cererea de di!or%
instan%ei de 6udecat- pentru a dispune
desfacerea cstoriei prin acordul lor sau
1n &a$a unui alt temei pre!$ut de le#e'
/20 Pentru daunele suferite prin
refu$ul a&u$i! al ofi%erului de stare ci!il
de a constata desfacerea cstoriei prin
acordul so%ilor .i de a emite certificatul
de di!or%- oricare dintre so%i se poate
adresa- pe cale separat- instan%ei
competente'4
/0 'ste necesar reglementarea situaiei n care
cererea adresat ofierului de stare civil nu
ndeplinete condiiile prevzute de lege.
40 ?u este util reglementarea unei ci de atac
mpotriva refuzului ofierului de stare civil
ntr#o astfel de ipotez, deoarece asta ar duce
doar la o durat mai mare n timp a procedurii<
instana ar admite pl$ngerea i ar obliga ofierul
de stare civil s pronune divorulO ' mai
simplu ca soii s se adreseze direct instanei cu
cererea de divor, fie prin acordul soilor, fie pe
alt temei.
*0 )lin..*0 este necesar pentru ipoteza n care
ofierul de stare civil ar refuza nentemeiat s
emit certificatul de divor. Daunele nu ar putea
fi cerute n cadrul aciunii de divor intentate de
soi subsecvent refuzului ofierului de stare
civil, deoarece asta ar nsemna ca n procesul
de divor s fie citat i acesta.
F2'Di!or%ul la cererea unilateral a unuia
dintre so%i
Se elimin' ) se vedea motivarea modificrii propuse
pentru art.4A5 lit.b0, care e"plic de ce nu poate
fi acceptat soluia art.*9* din Proiect.
Condi%iile di!or%ului
Art'2@2 - ./0 %n cazul n care, indiferent de
motiv, unul dintre soi nu mai dorete
continuarea cstoriei- asum;ndu8.i
responsa&ilitatea pentru e.ecul acesteia- el
va obine divorul numai dac au trecut cel
puin ase luni de la nc+eierea cstoriei.
.40 %n acest caz, divorul se pronun
din culpa e"clusiv a reclamantului.
.*0 Dac, ns, soul p$r$t declar c
este de acord cu divorul, sunt aplicabile
dispoziiile art.*9/.
Se elimin' ) se vedea motivarea modificrii propuse
pentru art.4A5 lit.b0, care e"plic de ce nu poate
fi acceptat soluia art.*9* din Proiect.
F7' Di!or%ul din culpa so%ilor Para#raful 7 *Di!or%ul din culpa so%ilor4
de!ine para#raful 2- cu urmtoarea
denumire *F2' Di!or%ul din culp4'
. Se propune modificarea denumirii par.7 pentru
a nu crea confuzie< s nu se considere c,
ntotdeauna, divorul ar trebui s fie din culpa
ambilor soi.
Condi%iile di!or%ului
Art'2@7 - %n cazul prevzut de art.4A5 lit.c0,
divorul se poate pronuna dac instana
stabilete culpa soului p$r$t n destrmarea
cstoriei. u toate acestea, dac din probele
administrate rezult vina am$ndurora, instana
poate pronuna divorul din culpa comun a
soilor, c+iar dac numai unul dintre ei a fcut
cerere de divor.
Articolul 2@7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Condi%iile di!or%ului din culp
Art'2@7 - /(0 %n cazul prevzut de art.4A5
lit.b0, divorul se poate pronuna dac
instana stabilete culpa soului p$r$t n
destrmarea cstoriei. u toate acestea,
dac din probele administrate rezult culpa
am&ilor so%i, instana poate pronuna
divorul din culpa lor comun, c+iar dac
numai unul dintre ei a fcut cerere de divor.
/+0 3n ca$ul pre!$ut de art'+><
lit'c0- di!or%ul se !a pronun%a din culpa
e,clusi! a so%ului reclamant- cu e,cep%ia
ca$ului 1n care p;r;tul se declar de
acord cu di!or%ul- c;nd di!or%ul se !a
pronun%a fr a se face men%iune despre
culpa so%ilor'4
/0 2odificarea alin../0 urmrete nlocuirea
noiunii de !vin! cu aceea de !culp!, pentru a
se asigura unitatea terminologic, precum i
reformularea te"tului, pentru o mai mare
rigoare.
40 Se introduce alin..40 pentru a reglementa
situaia culpei, n cazul prevzut de art.4A5
lit.c0.
Di!or%ul datorat deten%iei prelun#ite a
so%ului
Art'2@5 # Divorul poate fi cerut de un so,
atunci c$nd cellalt so a fost condamnat
definitiv la o pedeaps privativ de libertate
mai mare de : ani. %n acest caz, divorul se
pronun din culpa acestuia din urm.
Articolul 2@5 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Continuarea ac%iunii de di!or%
Art'2@5 - /(0 3n ca$ul pre!$ut de art'2@7
alin'/(0- dac so%ul reclamant decedea$
1n timpul procesului- mo.tenitorii si pot
continua ac%iunea de di!or%'
/+0 Ac%iunea continuat de
mo.tenitori !a fi admis numai dac
instan%a !a constata culpa e,clusi! a
so%ului p;r;t'4
/0 =e"tul din Proiect cuprindea prevederi
procedurale i a fost preluat n Proiectul
odului de procedur civil.
40 =e"tul propus urmrete ca, n cazul n care
se cere divorul din culpa unuia dintre soi,
motenitorii s poat continua aciunea pentru a
obine +otr$rea de divor i nlturarea de la
motenire, n acest fel, a soului culpabil de
destrmarea cstoriei. (aiunea te"tului propus
este de ordin moral< nu este firesc ca soul
vinovat s l moteneasc pe cel decedat pentru
c decesul a intervenit n cursul procesului de
divor. 'ste evident interesul patrimonial al
motenitorilor de a continua aciunea.
3mpcarea so%ilor
Art'2@: - ./0 %mpcarea soilor poate
interveni oric$nd n timpul procesului de
divor. %ntr#o nou cerere de divor nu pot fi
invocate drept motive fapte petrecute nainte
de mpcarea soilor sub sanciunea
respingerii cererii.
.40 2eninerea sau reluarea temporar a vieii
comune nu sunt considerate ca mpcare dac
au ca motiv doar nevoia, o ncercare de
mpcare sau educarea copiilor.
Se elimin' Se propune eliminarea te"tului, deoarece el
conine o dispoziie procedural, astfel nc$t a
fost introdus n Proiectul odului de procedur
civil.
F5' Di!or%ul remediu Para#raful 5 *Di!or%ul remediu4 de!ine
para#raful 7- cu urmtoarea denumire)
*F7' Di!or%ul din cau$a strii snt%ii
unui so%4
Sintagma !divor remediu! este o creaie
doctrinar, care nu acoper numai ipoteza
acestui te"t, ci i pe aceea a divorului prin
acordul soilor.
Condi%ii
Art'2@< - ./0 %n cazul prevzut de art.4A5 lit.
d0, instana va dispune desfacerea cstoriei
fr a pronuna divorul din vina unuia sau a
ambilor soi.
.40 ,nstana va putea desface cstoria
datorit strii sntii soului p$r$t, numai
dac divorul nu ar produce pentru acesta
consecine deosebit de grave care s justifice
meninerea cstoriei.
Articolul 2@< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Condi%iile di!or%ului4
Art'2@< - /(0 3n ca$ul pre!$ut de
art'+>< lit'd0- desfacerea cstoriei se !a
pronun%a fr a se face men%iune despre
culpa so%ilor'
/+0 Cu toate acestea- cstoria nu !a
putea fi desfcut din cau$a strii
snt%ii so%ului p;r;t dac di!or%ul ar
putea produce pentru acesta consecin%e
#ra!e- care s necesite spri6inul celuilalt
so% .i- astfel- s impun men%inerea
cstoriei'4
/0 1a alin../0 modificrile propuse sunt de ordin
formal.
40 >ormularea te"tului propus - alin..40 din
Proiect - este mai potrivit deoarece<
a0 ipoteza grav a te"tului impune o norm
care s utilizeze o formulare pro+ibitiv;
b0 este necesar precizarea privind
consecinele grave< !care s necesite
spri/inul celuilalt so!.
Sec%iunea a +8a
Efectele di!or%ului
F(' Data desfacerii cstoriei
Data desfacerii cstoriei
Art'2@= # storia este desfcut din ziua
c$nd +otr$rea prin care s#a pronunat divorul
a rmas irevocabil.
Articolul 2@= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Data desfacerii cstoriei
Art'2@= # /(0 Cstoria este desfcut din
$iua c;nd 9otr;rea prin care s8a
pronun%at di!or%ul a rmas definiti!'
/+0 Prin e,cep%ie- dac ac%iunea de
di!or% este continuat de mo.tenitorii
so%ului reclamant- potri!it art'2@5-
cstoria se socote.te desfcut la data
decesului'
/20 3n ca$ul pre!$ut de art'2@+
(
-
cstoria este desfcut pe data men%iunii
di!or%ului 1n actul de cstorie'4
Se propune modificarea art.*96 pentru
urmtoarele considerente<
/0 ?oiunea !irevocabil! a fost nlocuit cu
definitiv, pentru corelare cu proiectul odului
de procedur civil.
40 )lin..40 trebuie s rezolve problema art.*9:;
pentru ca !soul supravieuitor s nu
beneficieze de motenire, este necesar s se
considere desfcut cstoria anterior decesului.
*0 )lin..*0 arat care este data desfacerii
cstoriei n cazul divorului pe cale
administrativ.
"u e,ist )up( para'raful *)ata
desfacerii c(s(toriei+ se
introduce un para'raf nou, -

,
cu urm(toarea denumire:
*-

. Efectele divor%ului cu
privire la raporturile
nepatrimoniale dintre so%i+
'ste necesar restructurarea paragrafelor care
urmeaz, pentru a distinge ntre efectele
divorului cu privire la raporturile
nepatrimoniale i cele patrimoniale
3ncetarea re#imului matrimonial
Art'2@> - ./0 %n ceea ce privete ncetarea
regimului matrimonial, ntre soi, +otr$rea de
divor produce efecte ncep$nd cu data
introducerii cererii de divor.
.40 u toate acestea, soul nevinovat
poate cere instanei s constate c regimul
matrimonial a ncetat de la data separaiei n
fapt.
.*0 Dispoziiile alin..40 sunt aplicabile
i n cazul divorului prin acordul soilor, dac
acetia au convenit astfel.
Articolul 2@> !a a!ea urmtorul cuprins)
*"umele de familie dup cstorie
Art'2@> /(0 La desfacerea cstoriei prin
di!or%- so%ii pot con!eni s pstre$e
numele purtat 1n timpul cstoriei'
Instan%a !a lua act de aceast 1n%ele#ere
prin 9otr;rea de di!or%'
/+0 Pentru moti!e temeinice-
6ustificate de interesul unuia dintre so%i
sau de interesul superior al copilului-
instan%a poate s 1ncu!iin%e$e ca so%ii s
pstre$e numele purtat 1n timpul
cstoriei- c9iar 1n lipsa unei 1n%ele#eri
1ntre ei'
/20 Dac nu a inter!enit o 1n%ele#ere
sau dac instan%a nu a dat 1ncu!iin%area-
fiecare dintre fo.tii so%i !a purta numele
dinaintea cstoriei'4
/0 Se propune reamplasarea te"tului art.*9A din
Proiect la art.*//, datorit resistematizrii
materiei.
40 Se propune reamplasarea aici a art.*/4, cu
unele modificri< se propune reformularea alin.
./0 pentru o mai mare rigoare a te"tului. =eza ,
a alin..40 aparine, logic, alin../0, unde a fost
reamplasat, devenind teza a ,,#a.
*0 (eferirea la interesul soilor sau al copiilor
din alin..40 urmeaz modelul art.4@7 >.
Actele 1nc9eiate 1n frauda celuilalt so%
Art'2(@ - )ctele menionate la art.45* alin.
.40, precum i actele din care se nasc obligaii
n sarcina comunitii, nc+eiate de unul dintre
soi dup data introducerii cererii de divor
sunt lovite de nulitate relativ, dac au fost
fcute n frauda celuilalt so.
Articolul 2(@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Drepturile so%ului di!or%at
Art'2(@ - /(0 Di!or%ul este considerat
pronun%at 1mpotri!a so%ului din a crui
culp e,clusi! s8a desfcut cstoria'
/+0 So%ul 1mpotri!a cruia a fost
pronun%at di!or%ul pierde drepturile pe
care le#ea sau con!en%iile 1nc9eiate
anterior cu ter%ii le atri&uie so%ului
di!or%at'
/20 Aceste drepturi nu sunt pierdute
1n ca$ul culpei comune sau al di!or%ului
prin acordul so%ilor'4
/0 Se propune reamplasarea te"tului art.*/9 din
Proiect la art.*/4, datorit resistematizrii
materiei.
40 Se propune reamplasarea aici a art.*/* din
Proiect, fr modificri.
"u e,ist Dp para#raful ( 8 *Efectele di!or%ului
cu pri!ire la raporturile nepatrimoniale
dintre so%i4- se introduce un para#raf
nou- F+- cu urmtoarea denumire)
F+ *Efectele di!or%ului cu pri!ire la
raporturile patrimoniale dintre so%i4
"u e,ist Se introduce su&para#raful I- cu
urmtoarea denumire)
*I' Efecte cu pri!ire la re#imul
matrimonial4
Se propune sistematizarea acestei pri din
Proiect pe puncte, numerotate cu cifre romane,
n cadrul paragrafelor, pentru c sunt mai multe
categorii de efecte patrimoniale ale divorului.
)cest tip de sistematizare se regsete i n alte
cri ale Proiectului, adoptate ca atare de Senat.
Opo$a&ilitatea 9otr;rii de di!or%
Art'2(( - ./0 Hotr$rea judectoreasc prin
care s#a pronunat divorul este opozabil fa
de teri, n condiiile legii.
.40 Dispoziiile art.449
alin..40 i ale art.4@4 i art.4@* sunt aplicabile
n mod corespunztor.
Articolul 2(( !a a!ea urmtorul cuprins)
*3ncetarea re#imului matrimonial
Art'2(( - /(0 Re#imul matrimonial
1ncetea$ 1ntre so%i la data introducerii
cererii de di!or%'
/+0 Cu toate acestea- oricare dintre
so%i sau am;ndoi- 1mpreun- 1n ca$ul
di!or%ului prin acordul lor- pot cere
instan%ei de di!or% s constate c re#imul
matrimonial a 1ncetat de la data
separa%iei 1n fapt'
/20 Pre!ederile acestui articol se
aplic 1n mod corespun$tor .i 1n ca$ul
di!or%ului pre!$ut de art' 2@+
(
'4
/0 =e"tul propus reproduce, cu modificri, art.
*9A din Proiect.
40 Se propune reformularea alin../0 din
considerente de stil.
*0 1a alin. .40, sunt propuse dou modificri<
a0 ca oricare dintre soi s poat cere constatarea
faptului c regimul matrimonial a ncetat la data
separaiei n fapt, deoarece nu se justific, n
acest domeniu, diferenierea ntre soi pe baza
culpei n destrmarea cstoriei. ) se vedea i
art. 4@4#/ >;
b0 a fost inclus la alin..40 i ipoteza alin..*0 din
Proiect, pentru ca alin..*0 s fie consacrat
normei referitoare la art.*94
/
.
70 )lin..*0 a fost modificat pentru a face
trimiterea la art.*94
/
.
F+' Efectele di!or%ului cu pri!ire la
raporturile dintre so%i
Se elimin =itlul a fost eliminat de aici ca o consecin a
resistematizrii.
"umele de familie dup cstorie
Art'2(+ # ./0 1a desfacerea cstoriei prin
divor, soii pot conveni s pstreze numele
purtat n timpul cstoriei.
.40 ,nstana judectoreasc va lua act de
aceast nelegere prin +otr$rea de divor.
Pentru motive temeinice, instana poate s
ncuviineze acest drept c+iar n lipsa unei
nelegeri ntre soi.
.*0 Dac nu a intervenit o nelegere sau dac
instana nu a dat ncuviinarea, fiecare dintre
fotii soi va purta numele dinaintea
cstoriei.
Articolul 2(+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Actele 1nc9eiate 1n frauda celuilalt so%
Art'2(+ - /(0 Actele men%ionate la art'+<2
alin'/+0- precum .i actele din care se nasc
o&li#a%ii 1n sarcina comunit%ii- 1nc9eiate
de unul dintre so%i dup data introducerii
cererii de di!or% sunt lo!ite de nulitate
relati!- dac au fost fcute 1n frauda
celuilalt so%'
/+0 Dispo$i%iile art'+<+ alin'/20
rm;n aplica&ile'4
/0 =e"tul propus reproduce art.*/9, la care s#a
adugat alin..40, pentru a asigura protecia
terilor dob$nditori i n acest caz.
Drepturile so%ului di!or%at
Art'2(2 - ./0 Divorul este considerat
pronunat mpotriva soului din a crui culp
e"clusiv s#a desfcut cstoria.
.40 Soul mpotriva cruia a fost
pronunat divorul pierde drepturile pe care
legea sau conveniile nc+eiate anterior cu
terii le atribuie soului divorat.
.*0 )ceste drepturi nu sunt pierdute n
cazul culpei comune sau al divorului prin
acordul soilor.
Articolul 2(2 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Opo$a&ilitatea 9otr;rii de di!or%
Art'2(2 /(0 Eotr;rea 6udectoreasc
prin care s8a pronun%at di!or%ul este
opo$a&il fa% de ter%i- 1n condi%iile le#ii'
/+0 Dispo$i%iile art'++@ alin'/+0-
art'+:+ .i art'+:2 sunt aplica&ile 1n mod
corespun$tor- inclusi! 1n ca$ul pre!$ut
de art' 2@+
(
'4
=e"tul propus reproduce art.*//, cu o
modificare la alin..40, care este menit s l fac
aplicabil i n cazul !divorului pe cale
administrativ.
"u e,ist Se introduce su&para#raful II- cu
urmtoarea denumire)
*II' Dreptul la desp#u&iri4
Dreptul la desp#u&iri
Art'2(7 - Soul nevinovat, care sufer un
prejudiciu material sau moral prin desfacerea
cstoriei, va putea cere soului vinovat s#l
despgubeasc. ,nstana judectoreasc va
soluiona cererea prin +otr$rea de divor.
Denumirea articolului 2(7 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Acordarea desp#u&irilor4
Se propune modificarea denumirii, deoarece
titlul potrivit pentru pct.,, este !Dreptul la
despgubiri i trebuie evitat repetiia.
Se introduce su&para#raful III- cu
urmtoarea denumire)
*III' O&li#a%ia de 1ntre%inere 1ntre fo.tii
so%i4
O&li#a%ia de 1ntre%inere
Art'2(5 - ./0 Prin desfacerea cstoriei,
obligaia de ntreinere ntre soi nceteaz.
.40 Soul divorat are dreptul la
ntreinere, dac se afl n nevoie din pricina
unei incapaciti de munc survenite nainte
de cstorie, ori n timpul cstoriei; el are
drept la ntreinere i atunci c$nd
incapacitatea se ivete n decurs de un an de la
desfacerea cstoriei, ns numai dac
incapacitatea se datoreaz unei mprejurri n
legtur cu cstoria.
.*0 %ntreinerea datorat potrivit
dispoziiilor alin..40 se stabilete p$n la o
ptrime din venitul net al soului obligat la
plata ei, n raport cu mijloacele sale i cu
starea de nevoie a soului creditor. )ceast
ntreinere, mpreun cu ntreinerea datorat
copiilor, nu va putea depi o treime din
venitul net al soului obligat la plat.
.70 $nd divorul este pronunat din
culpa e"clusiv a unuia dintre soi, acesta nu
va beneficia de prevederile alin..40 i .*0
dec$t timp de un an de la desfacerea
cstoriei.
.:0 %n afara altor cazuri
prevzute de lege, obligaia de ntreinere
nceteaz prin recstorirea soului ndreptit
sau n cazul n care soul ndreptit triete n
stare notorie de concubinaj.

Se introduce su&para#arful IV- cu


urmtoarea denumire)
*IV' Presta%ia compensatorie4
Se propune introducerea instituiei prestaiei
compensatorii ntre fotii soi, care nu a e"istat
n dreptul nostru, dar este reglementat, n
moduri diferite, n > .art.459 i urm.0 i n
B. %n cele ce urmeaz a fost urmat modelul
>, te"tele propuse fiind ns mult mai
sintetice dec$t cele din model.
"u e,ist Dup articolul 2(5 se introduc .ase
articole noi- art'2(5
(
8art'2(5
:
- cu
urmtorul cuprins)
*Condi%iile presta%iei compensatorii
Art'2(5
(
- /(0 3n ca$ul 1n care di!or%ul
este pronun%at din culpa comun a so%ilor
sau fr a se sta&ili culpa lor- oricare
dintre ei poate &eneficia de o presta%ie
compensatorie- care s compense$e- 1n
msura 1n care este posi&il- diferen%ele
importante pe care di!or%ul le8ar
determina 1n modul de !ia% al celui care
o solicitD de asemenea- presta%ia
compensatorie poate fi cerut de so%ul
reclamant atunci c;nd di!or%ul se
pronun% din culpa e,clusi! a so%ului
p;r;t'
/+0 So%ul care solicit presta%ia
compensatorie nu poate cere de la fostul
su so% .i pensie de 1ntre%inere- 1n
condi%iile art' 2(5'
"u e,ist Sta&ilirea presta%iei compensatorii
Art'2(5
+
- /(0 Presta%ia compensatorie nu
se poate solicita dec;t o dat cu
desfacerea cstoriei'
/+0 La sta&ilirea presta%iei
compensatorii se !a %ine seama at;t de
resursele so%ului care o solicit- c;t .i de
mi6loacele celuilalt so% din momentul
di!or%ului- de efectele pe care le are sau le
!a a!ea lic9idarea re#imului
matrimonial- precum .i de orice alte
1mpre6urri pre!i$i&ile de natur s le
modifice- cum ar fi !;rsta .i starea de
sntate a so%ilor- contri&u%ia la cre.terea
copiilor minori pe care a a!ut8o .i
urmea$ s o ai& fiecare so%- pre#tirea
profesional- posi&ilitatea de a desf.ura
o acti!itate remunerat .i altele
asemenea'
"u e,ist Aorma presta%iei compensatorii
Art'2(5
2
- /(0 Presta%ia compensatorie
poate fi sta&ilit 1n &ani- su& forma unei
sume #lo&ale sau a unei rente !ia#ere-
ori 1n natur- su& forma u$ufructului
asupra unor &unuri mo&ile sau imo&ile
care apar%in de&itorului'
/+0 Renta poate fi sta&ilit 1ntr8o
cot procentual din !enitul de&itorului
sau 1ntr8o sum de &ani determinat'
/20 Renta .i u$ufructul se pot
constitui pe toat durata !ie%ii celui care
solicit presta%ia compensatorie sau
pentru o perioad mai scurt- care se
sta&ile.te prin 9otr;rea de di!or%'
"u e,ist Baran%ii
Art'2(5
7
Instan%a- la cererea so%ului
creditor- poate o&li#a pe so%ul de&itor s
constituie o #aran%ie real sau s dea
cau%iune pentru a asi#ura e,ecutarea
rentei'
"u e,ist odificarea presta%iei compensatorii
Art'2(5
5
- /(0 Instan%a poate mri sau
mic.ora presta%ia compensatorie- dac se
modific- 1n mod semnificati!- mi6loacele
de&itorului .i resursele creditorului'
/+0 3n ca$ul 1n care presta%ia
compensatorie const 1ntr8o sum de
&ani- aceasta se inde,ea$ de drept-
trimestrial- 1n func%ie de rata infla%iei'
"u e,ist 3ncetarea presta%iei compensatorii
Art'2(5
:
Presta%ia compensatorie
1ncetea$ prin decesul unuia dintre so%i-
prin recstorirea so%ului creditor-
precum .i atunci c;nd acesta o&%ine
resurse de natur s 1i asi#ure condi%ii de
!ia% asemntoare celor din timpul
cstoriei'4
F2' Efectele di!or%ului cu pri!ire la
raporturile dintre prin%i .i copiii lor
minori
3ncredin%area copiilor minori
Art'2(: # ./0 ,nstana judectoreasc
+otrte, o dat cu pronunarea divorului,
asupra raporturilor dintre prinii divorai i
copiii lor minori, in$nd seama de interesul
superior al copiilor, de concluziile raportului
de anc+et psi+o#social, precum i, dac este
cazul, de nvoiala prinilor, pe care i va
asculta.
.40 )scultarea copilului care a mplinit
v$rsta de /9 ani este obligatorie, dispoziiile
art.494 fiind aplicabile.
Denumirea art'2(: !a a!ea urmtorul
cuprins)
*Raporturile dintre prin%ii di!or%a%i .i
copiii lor minori4
Se propune modificarea denumirii marginale
deoarece ncredinarea minorilor - aa cum este
ea reglementat azi n art.74 .fam. - dispare,
astfel nc$t denumirea marginal a art.*/@ din
Proiect este inadecvat.
E,ercitarea responsa&ilit%ii printe.ti
Art'2(< - ./0 (esponsabilitatea printeasc
revine n comun ambilor soi, afar de cazul
n care instana decide altfel.
.40 %n lipsa nelegerii dintre prini sau
dac aceasta este contrar interesului superior
al copilului, instana va stabili, o dat cu
pronunarea divorului, domiciliul copilului
minor la printele la care acesta locuiete n
mod statornic.
.*0 %n mod e"cepional, dac este n
interesul superior al copilului, instana poate
stabili domiciliul la bunici sau la alte rude ori
persoane, cu consimm$ntul acestora, ori la o
instituie de ocrotire. )cestea e"ercit
supraveg+erea minorului i ndeplinesc toate
actele obinuite privind sntatea, educaia i
nvtura copilului.
Articolul 2(< !a a!ea urmtorul cuprins)
*E,ercitarea autorit%ii printe.ti de
ctre am&ii prin%i
Art'2(< - Dup di!or%- autoritatea
printeasc re!ine 1n comun am&ilor
prin%i- afar de ca$ul 1n care instan%a
decide altfel'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru urmtoarele motive<
a0 este necesar precizarea c e vorba de
autoritatea ambilor prini dup divor;
b0 pentru corelarea cu =itlul ,C, la care s#a
propus nlocuirea sintagmei !responsabilitatea
printeasc cu !autoritatea printeasc.
40 )lin..40 i .*0 vor forma un nou articol,
deoarece au un alt obiect de reglementare,
respectiv domiciliul copilului .a se vedea
art.*/A
/
, unde au fost reamplasate0.
E,ercitarea responsa&ilit%ii printe.ti de
ctre un sin#ur printe
Art' 2(= ./0 Dac e"ist motive ntemeiate,
av$nd n vedere interesul copilului, instana
va +otr ca responsabilitatea printeasc s
revin numai unuia dintre prini.
.40 ellalt printe pstreaz dreptul de a
veg+ea asupra modului de cretere i educare
a copilului, precum i dreptul de a consimi la
adopia sau la cstoria acestuia.
(0 Denumirea articolului 2(= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*E,ercitarea autorit%ii printe.ti de
ctre un sin#ur printe4
+0 Alineatul /(0 al articolului 2(= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/(0 Dac e,ist moti!e 1ntemeiate-
a!;nd 1n !edere interesul superior al
copilului- instan%a !a 9otr1 ca
autoritatea printeasc s fie e,ercitat
numai de ctre unul dintre prin%i'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru corelare cu =itlul ,C#=utoritatea
printeasc!.
40 Se propune modificarea alin../0 pentru a
introduce sintagma !interesul superior al
copilului.
E,ercitarea responsa&ilit%ii printe.ti de
ctre alte persoane
Art' 2(> - ./0 %n mod e"cepional, instana va
putea +otr plasamentul copilului la o rud
sau la o alt familie ori persoan, cu
consimm$ntul acestora sau ntr#o instituie
de ocrotire. )cestea e"ercit numai drepturile
i ndatoririle care revin prinilor cu privire
la persoana copilului.
.40 ,nstana judectoreasc va stabili dac
drepturile cu privire la bunurile copilului se
e"ercit de ctre prini n comun sau revin
unuia dintre ei.
Denumirea articolului 2(> !a a!ea
urmtorul cuprins)
*E,ercitarea autorit%ii printe.ti de
ctre alte persoane4
Se propune modificarea denumirii marginale
pentru corelare cu =itlul ,C.
"u e,ist Dup articolul 2(> se introduce un articol
nou- art'2(>
(
- cu urmtorul cuprins)
!Locuin%a copilului dup di!or%
Art'2(>
(
- /(0 3n lipsa 1n%ele#erii dintre
prin%i sau dac aceasta este contrar
interesului superior al copilului- instan%a
!a sta&ili- o dat cu pronun%area
di!or%ului- locuin%a copilului minor la
printele cu care locuie.te 1n mod
statornic'
/+0 Dac p;n la di!or% copilul a
locuit cu am&ii prin%i- instan%a 1i !a
sta&ili locuin%a la unul dintre ei- %in;nd
seama de interesul su superior'
/20 3n mod e,cep%ional- .i numai
dac este 1n interesul superior al
copilului- instan%a poate sta&ili locuin%a
acestuia la &unici sau la alte rude ori
persoane- cu consim%m;ntul acestora-
ori la o institu%ie de ocrotire' Acestea
e,ercit supra!e#9erea copilului .i
1ndeplinesc toate actele o&i.nuite pri!ind
sntatea- educa%ia .i 1n!%tura sa'C
/0 Se propune introducerea art.*/A
/
, deoarece el
reprezint un !numitor comun pentru toate
ipotezele de e"ercitare a autoritii printeti
dup divor.
40 )lin../0 i .*0 ale art.*/A
/
reproduc, aproape
identic, alin..40 i .*0 ale art.*/5.
*0 Se propune, fa de alin..40 i .*0 ale art.*/5,
nlocuirea noiunii de domiciliu cu aceea de
locuin, deoarece judectorul nu stabilete
domiciliul n aceast ipotez; domiciliul este
prevzut de lege. ) se vedea art.:6 din Proiect.
70 Se propune introducerea alin..40 pentru c
alin../0 nu acoperea ipoteza practic n care
copilul locuiete cu ambii prini p$n la divor.
:0 Se propune introducerea la alin..*0 a
e"presiei !.i numai dac4 pentru a sublinia
caracterul e"cepional al msurii.
Drepturile printelui separat de copil
Art' 2+@ # ./0 Printele sau, dup caz, prinii
separai de copilul lor au dreptul de a avea
legturi personale cu acesta.
.40 %n caz de nenelegere, instana decide
cu privire la modalitile de e"ercitare a
acestui drept.
Articolul 2+@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Drepturile printelui separat de copil
Art' 2+@ - /(0 3n ca$urile pre!$ute de
art'2(>
(
- printele sau- dup ca$- prin%ii
separa%i de copilul lor- au dreptul de a
a!ea le#turi personale cu acesta'
/+0 3n ca$ de ne1n%ele#ere 1ntre
prin%i- instan%a tutelar decide cu
pri!ire la modalit%ile de e,ercitare a
acestui drept' Ascultarea copilului este
o&li#atorie- art'+@+ fiind aplica&il'4
Se propune modificarea art.*49 din Proiect
pentru urmtoarele motive<
/0 1a alin../0< pentru precizarea ipotezelor de
aplicare a te"tului, prin trimitere la articolul
precedent;
40 1a alin..40< pentru a fi prevzut e"pres
necesitatea ascultrii copilului, potrivit
principiului din art. 494.
Sta&ilirea contri&u%iei prin 9otr;re
6udectoreasc
Art' 2+( - ,nstana, prin +otr$rea de divor,
va stabili contribuia fiecrui printe la
c+eltuielile de cretere a copiilor.
Articolul 2+( !a a!ea urmtorul cuprins)
*Sta&ilirea contri&u%iei prin%ilor
Art' 2+( - /(0 Instan%a- prin 9otr;rea de
di!or%- !a sta&ili contri&u%ia fiecrui
printe la c9eltuielile de cre.tere-
educare- 1n!%tur .i pre#tire
profesional a copiilor'
/+0 Dispo$i%iile Titlului V pri!ind
o&li#a%ia de 1ntre%inere se aplic 1n mod
corespun$tor'4
Se propune modificarea art.*49 din Proiect
pentru urmtoarele motive<
/0 1a alin../0< pentru a fi corespunztor cu
art.*5/ din Proiect .acelai este astzi coninutul
art. 74 alin.* . fam. i nu e"ist nici un motiv
s renunm la aceast formulare, ci
dimpotriv0.
40 )lin..40 prevede n mod e"pres soluia la
care au ajuns doctrina i jurisprudena n
condiiile art. 74 alin..*0 .fam. de azi.
odificarea msurilor luate cu pri!ire la
copil
Art'2++ # %n cazul sc+imbrii mprejurrilor,
instana judectoreasc va putea modifica
msurile cu privire la drepturile i ndatoririle
prinilor divorai fa de copii lor minori, la
cererea oricruia dintre prini sau a unui alt
membru de familie, a copilului, a instituiei de
ocrotire, a instituiei publice specializate
pentru protecia copilului sau a procurorului.
Raporturile dintre prin%i .i copiii lor
minori 1n alte ca$uri
Art' 2+2 - %n cazul prevzut de art.49: alin.
.40, instana va +otr asupra raporturilor
dintre prini i copiii lor minori, dispoziiile
art. */@#*44 fiind aplicabile n mod
corespunztor.
Articolul 2+2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Raporturile dintre prin%i .i copiii lor
minori 1n alte ca$uri
Art'2+2 - 3n ca$ul pre!$ut de art'++2
alin'/+0- instan%a !a 9otr1 asupra
raporturilor dintre prin%i .i copiii lor
minori- dispo$i%iile art'2(:82++ fiind
aplica&ile 1n mod corespun$tor'4
2odificare propus pentru corelarea cu noua
!situare a fostului alin..40 al art.49:.
CARTEA II
Aamilia
TITLUL III
Rudenia
CAPITOLUL I
Dispo$i%ii #enerale
"o%iune
Art'2+7 - ./0 (udenia fireasc este legtura
rezultat din descendena unei persoane dintr#
o alt persoan sau din faptul c mai multe
persoane au un ascendent comun.
.40 (udenia civil este legtura
rezultat din adopia nc+eiat n condiiile
prevzute de lege.


Rudenia 1n linie dreapt sau colateral
Art'2+5 - ./0 (udenia este n linie dreapt n
cazul descendenei unei persoane dintr#o alt
persoan i n linie colateral atunci c$nd
rezult din faptul c mai multe persoane au un
ascendent comun. (udenia n linie dreapt
poate fi ascendent sau descendent.
.40 Eradul de rudenie se stabilete
astfel<
a0 n linie dreapt, dup numrul naterilor<
astfel, copiii i prinii sunt rude de gradul
nt$i, nepoii i bunicii sunt rude de gradul al
doilea;
b0 n linie colateral, dup numrul naterilor,
urc$nd de la una dintre rude p$n la
ascendentul comun i cobor$nd de la acesta
p$n la cealalt rud; astfel, fraii sunt rude de
gradul al doilea, unc+iul sau mtua i nepotul
de gradul al treilea, verii primari de gradul al
patrulea.
Alineatul /(0 al articolului 2+5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/(0 Rudenia este 1n linie dreapt 1n
ca$ul descenden%ei unei persoane dintr8o
alt persoan .i poate fi ascendent sau
descendent'4
Dup alineatul /(0 al articolului 2+5 se
introduce un alineat nou- alin'/(
(
0- cu
urmtorul cuprins)
*/(
(
0 Rudenia este 1n linie colateral
atunci c;nd re$ult din faptul c mai
multe persoane au un ascendent comun'4

Se propune scindarea alin../0 n doua alineate
diferite, pentru o mai bun sistematizare a
reglementrii.
Afinitatea
Art'2+: - ./0 )finitatea este legtura dintre
un so i rudele celuilalt so.
.40 (udele soului sunt, n aceeai linie i
acelai grad, afinii celuilalt so.
CAPITOLUL II Ailia%ia
Sec%iunea (
Sta&ilirea filia%iei
F(' Dispo$i%ii #enerale
odurile de sta&ilire a filia%iei
Art'2+< - ./0 >iliaia fa de mam rezult
din faptul naterii; ea se poate stabili i prin
recunoatere sau prin +otr$re judectoreasc.
.40 >iliaia fa de tat se stabilete prin
efectul prezumiei de paternitate, prin
recunoatere sau prin +otr$re judectoreasc,
dup caz.
(0 Alineatul /+0 al articolului 2+< !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 Ailia%ia fa% de tatl din
cstorie se sta&ile.te prin efectul
pre$um%iei de paternitate'4
+0 Dup alineatul /+0 al articolului 2+< se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 Ailia%ia fa% de tatl din afara
cstoriei se sta&ile.te prin recunoa.tere
sau prin 9otr;re 6udectoreasc- dup
ca$'4
2odificare propus pentru o mai mare claritate
a reglementrii< trebuie s se precizeze deja n
cadrul paragrafului !Dispoziiile generale c
filiaia fa de tat are regim diferit, dup cum
este din cstorie sau din afara ei.
Do!ada filia%iei
Art'2+= # >iliaia se dovedete prin actul de
natere ntocmit n registrul de stare civil; n
cazul copilului din cstorie, dovada se face
prin actul de natere i prin actul de cstorie
al prinilor.
Articolul 2+= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Do!ada filia%iei
Art'2+= # >iliaia se dovedete prin actul de
natere ntocmit n registrul de stare civil;
n cazul copilului din cstorie, dovada se
face prin actul de natere i prin actul de
cstorie al prinilor, trecute 1n re#istrele
de stare ci!il'4
2odificare propus pentru corelare cu regulile
generale de dovad a actelor de stare civil .a se
vedea art.@* din Proiect0.
"u e,ist Dup articolul 2+= se introduc dou
articole noi- art'2+=
(
8art'2+=
+
- cu
urmtorul cuprins)
*Posesia de stat
Art'2+=
(
/(0 Posesia de stat este starea
de fapt care indic le#turile de filia%ie .i
rudenie dintre copil .i familia din care se
pretinde c face parte' Ea const- 1n
principal- 1n urmtoarele 1mpre6urri)
a0 o persoan se comport fa% de un
copil ca fiind al su- 1n#ri6indu8se de
cre.terea .i educarea sa- iar copilul se
comport fa% de aceast persoan ca
fiind printele suD
&0 copilul este recunoscut de ctre
familie- 1n societate .i- c;nd este ca$ul- de
ctre autorit%ile pu&lice- ca fiind al
persoanei despre care se pretinde c este
printele suD
c0 copilul poart numele persoanei despre
care se pretinde c este printelui su'
/+0 Posesia de stat tre&uie s fie
continu- pa.nic- pu&lic .i neec9i!oc'4
Posesia de stat este reglementat de Proiect n
art.**6 alin..*0, n paragraful privind aciunile
referitoare la filiaie. 'a constituie, ns, o
problem cu caracter general, alturi de cele
reglementate de art.*45#*4A. a urmare, se
propune reamplasarea aici a te"tului de la
art.**6 alin..*0 .a se vedea i structura >,
respectiv locul similar unde este situat articolul
corespunztor, *//#/0. =e"tul propus este
modificat, ns, fa de varianta art.**6 alin..*0
din Proiect pentru raiuni de fond i de
redactare<
a0 n partea introductiv se propune
sintagma le#turile de filia%ie .i
rudenie dintre copil .i familie n loc de
le#tura dintre copil .i familie;
formula propus se regsete n odul
civil /A79 .art.**50, dar i n odul civil
/6@7 .art.4A70;
b0 se propune noiunea de copil n locul
celei de fiu, pentru a acoperi at$t ipoteza
fiului, c$t i pe aceea a fiicei
c0 elementele posesiei de stat sunt
enumerate e"emplificativ i descrise
dup modelul art. *//#/ >;
d0 se propune alin..40, dup modelul art.
*//#4 >.
"u e,ist Posesia de stat conform cu actul de
na.tere
Art'2+=
+
/(0 "ici o persoan nu poate
reclama o filia%ie contrar aceleia ce
re$ult din actul su de na.tere .i posesia
de stat conform cu acesta'
/+0 "imeni nu poate contesta filia%ia
persoanei care are o posesie de stat
conform cu actul su de na.tere'
/20 Cu toate acestea- dac printr8o
9otr;re 6udectoreasc s8a sta&ilit c a
a!ut loc o su&stituire de copil ori c a fost
1nre#istrat ca mam a unui copil o alt
femeie dec;t aceea care l8a nscut- se
poate face do!ada ade!ratei filia%ii cu
orice mi6loc de pro&'4
/0 =e"tul propus reproduce art.**5 din Proiect,
care este reamplasat aici, deoarece are legtur
cu dovada filiaiei, reglementat mai sus, n
art.*46.
40 1a alin..*0 a fost propus o modificare de
ordin formal< !a fost 1nre#istrat ca mam4 n
loc de !s8a fcut astfel 1nc;t s se 1nre#istre$e
ca mam4'
Timpul le#al al concep%iunii
Art'2+> - ./0 ,ntervalul de timp cuprins ntre
a trei sutea i a o sut optzecea zi dinaintea
naterii copilului este timpul legal al
concepiunii. 'l se calculeaz zi cu zi.
.40 u toate acestea, se poate face
dovada concepiunii copilului ntr#o anumit
perioad din timpul legal al concepiunii.
Alineatul /+0 al articolului 2+> !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 Prin mi6loace de pro&
.tiin%ifice se poate face do!ada
concep%iunii copilului 1ntr8o anumit
perioad din inter!alul de timp pre!$ut
la alin'/(0 sau c9iar 1n afara acestui
inter!al'4
Din prevederile art.*// > i 4@4 alin..40
', rezult c prezumia din alin../0 e
considerat relativ; se impune, astfel, s se
renune la concepia care a stat la calificarea ei
ca absolut sub imperiul art.@/ . fam. =otui,
nu se poate permite ca dovada contrar s fie
fcut altfel dec$t prin probe tiinifice.
"u e,ist Dup articolul 2+> se introduce un articol
nou- art'2+>
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ce se 1n%ele#e prin copil
Art'2+>
(
Prin dero#are de la dispo$i%iile
art'+@( alin'/(0- 1n pre$entul capitol prin
copil se 1n%ele#e- dup ca$- .i persoana
ma6or a crei filia%ie este cercetat'4
?oul te"t propus este necesar deoarece, n acest
capitol, se folosete n numeroase cazuri
noiunea de copil inclusiv pentru persoanele
majore - formulare impus de faptul c se are n
vedere filiaia unei persoane, care este copilul
altei persoane - astfel nc$t trebuie evitat orice
interpretare n sensul c i aici copil este
persoana care nu a mplinit 4: ani, aa cum
prevede art.49/ alin../0.
F+' Pre$um%ia de paternitate
Pre$um%ia de paternitate
Art'22@ - ./0 opilul nscut sau conceput n
timpul cstoriei are ca tat pe soul mamei.
.40 Paternitatea poate fi tgduit, dac
este cu neputin ca soul mamei s fie tatl
copilului.
.*0 opilul conceput n timpul primei
cstorii i nscut n timpul celei de#a doua
cstorii a mamei sale este considerat fiul
celui de#al doilea so. Dac aceast paternitate
este nlturat prin +otr$re judectoreasc,
tat al copilului este considerat soul din
prima cstorie.
Alineatul /20 al articolului 22@ se elimin' Se propune reamplasarea alin..*0 al art.**9 la
art.**9
/
, ca alin../0.
"u e,ist Dup articolul 22@ se introduce un articol
nou- art'22@
(
- cu urmtorul cuprins)
!Conflicte de paternitate
Art' 22@
(
- /(0 3n ca$ul copilului conceput
1n timpul unei cstorii- dar nscut 1n
timpul altei cstorii- ulterioare- a mamei
sale- tatl copilului este considerat so%ul
mamei din cstoria 1n care el s8a nscut'
/+0 Dac paternitatea sta&ilit
potri!it alin'/(0 este 1nlturat prin
9otr;re 6udectoreasc- tat al copilului
este considerat so%ul din cstoria 1n
timpul creia a a!ut loc concep%ia'
/20 3n ca$ de &i#amie- tatl copilului
este considerat so%ul din ultima cstorie
a mamei- dac s8a nscut dup 1nc9eierea
ei' Dac aceast paternitate este
1nlturat prin 9otr;re 6udectoreasc-
tatl copilului este considerat so%ul
mamei din cstoria 1nc9eiat mai 1nt;i'4
Se propune un nou articol pentru reglementarea
separat a problemei aa#numitelor !conflicte
de paternitate.
)cest nou articol are urmtoarele caracteristici<
/0 alin../0 cuprinde n parte fostul alin..*0 al
art.**9, modificat pentru o mai riguroas
formulare< poate s nu fie vorba de !prima i
!a doua cstorie a soilor, care pot s se afle
n situaia de fi nc+eiat i alte cstoriiG %n
plus, c+iar dac o astfel de situaie este puin
probabil, te"tul n forma din Proiect nu
acoperea ipoteza n care soia ar mai nc+eia o
cstorie ntre cea n care a avut loc concepia i
cea n care are loc naterea.
40 apoi, a fost propus scindarea alin..*0 n dou
alineate distincte pentru c te"tul iniial era prea
amplu;
*0 n sf$rit, n alin..*0 se propune
reglementarea unei probleme neprevzute p$n
acum n lege< funcionarea prezumiei de
paternitate n caz de bigamie; dei o astfel de
ipotez va fi, probabil, rar, nu este inutil s fie
prevzut de lege.
F2' Recunoa.terea copilului
Aelurile recunoa.terii
Art'22( - ./0 Dac naterea nu a fost
nregistrat n registrul de stare civil sau
copilul a fost trecut n registrul de stare civil
ca nscut din prini necunoscui, mama l
poate recunoate pe copil.
.40 opilul conceput i nscut n afara
cstoriei poate fi recunoscut de ctre tatl
su.
.*0 Dup moartea copilului, acesta poate
fi recunoscut numai dac a lsat descendeni
fireti.
Aormele de recunoa.tere
Art'22+ # ./0 (ecunoaterea poate fi fcut
prin declaraie la serviciul de stare civil, prin
nscris autentic sau prin testament.
.40 Dac recunoaterea este fcut prin
nscris autentic, o copie a acestuia va fi
trimis din oficiu serviciului de stare civil
competent, pentru a se face meniunea
corespunztoare n registrele de stare civil.
.*0 (ecunoaterea, c+iar dac a fost fcut
prin testament, este irevocabil.
Denumirea articolului 22+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Aormele recunoa.terii4
2odificare propus pentru o mai corect
e"primare.
Recunoa.terea de ctre minorul
necstorit
Art'222 - 2inorul necstorit poate
recunoate singur pe copilul su, dac are
discernm$nt la momentul recunoaterii.
"ulitatea a&solut a recunoa.terii
Art' 227 - (ecunoaterea este lovit de
nulitate absolut dac<
a0 s#a recunoscut un copil a crui filiaie,
stabilit potrivit legii, nu a fost nlturat;
b0 a fost fcut dup decesul copilului, iar
acesta nu a lsat descendeni fireti;
c0 a fost fcut n alte forme dec$t cele
prevzute de lege.
Litera a0 de la articolul 227 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*a0 a fost recunoscut un copil a crui
filiaie, stabilit potrivit legii, nu a fost
nlturat. Cu toate acestea- dac filia%ia
anterioar a fost 1nlturat prin 9otr;re
6udectoreasc- recunoa.terea este
!ala&il;
/0 ) fost adugat partea cu aldine la lit.a0,
deoarece soluia meninerii nulitii absolute ar
fi e"cesiv pentru ipoteza n care filiaia
stabilit anterior ar fi nlturat< te+nic sunt
posibile dou interpretri
a0 fie se socotete c recunoaterea este fcut
sub condiia nlturrii primei filiaii;
b0 fie se consider c nulitatea absolut se poate
acoperi ca urmare a nlturrii primei filiaii,
deoarece este n interesul superior al copilului;
n#ar fi primul caz n care nulitatea absolut ar
putea fi acoperit n dreptul familiei.
"ulitatea relati! a recunoa.terii
Art'225 - ./0 (ecunoaterea poate fi anulat
pentru eroare, dol sau violen.
.40 Prescripia dreptului la aciune
ncepe sa curg de la data ncetrii violentei
ori, dup caz, a descoperirii erorii sau dolului.

Contestarea recunoa.terii de filia%ie
Art'22: # ./0 (ecunoaterea care nu
corespunde adevrului poate fi contestat
oric$nd i de orice persoan interesat.
.40 Dac recunoaterea este contestat de
cellalt printe, de copilul recunoscut sau de
descendenii acestuia, dovada filiaiei este n
sarcina autorului recunoaterii sau a
motenitorilor si.
F7' Ac%iuni pri!ind filia%ia
Posesiunea de stat conform cu actul de
na.tere
Art'22< - ./0 ?ici o persoan nu poate
reclama o filiaie contrar aceleia ce rezult
din actul su de natere i posesiunea de stat
conform cu acesta.
.40 ?imeni nu poate contesta filiaia
persoanei care are o posesiune de stat
conform cu actul su de natere.
.*0 u toate acestea, dac printr#o +otr$re
judectoreasc s#a stabilit c a avut loc o
substituire de copil ori c s#a fcut astfel nc$t
s se nregistreze ca mam a unui copil o alt
femeie dec$t aceea care l#a nscut, se poate
face dovada adevratei filiaii cu orice mijloc
de prob.
Se elimin' Se propune reamplasarea art.**5 la art.*46
4
.a
se vedea e"plicaia de la acel articol0.
Se introduce su&para#raful I- cu
urmtoarea denumire)
*I' Contestarea filia%iei4
Se propune sistematizarea materiei prin
mprirea P7, !)ciuni privind filiaia n
puncte, numerotate cu cifre romane.
Ac%iunea 1n contesta%ia filia%iei
Art'22= - ./0 3rice persoan interesat poate
contesta prin aciune n justiie filiaia stabilit
printr#un act de natere ce nu este conform cu
posesiunea de stat.
.40 %n acest caz, filiaia se dovedete, n
ordine, prin e"pertiza medico#legal de
stabilire a filiaiei, prin certificatul medical
constatator al naterii sau, n lipsa acestora,
prin orice mijloc de prob, inclusiv prin
posesiunea de stat continu.
.*0 Posesiunea de stat rezult din fapte
care indic legtura dintre copil i familia din
care se pretinde c face parte. Sunt asemenea
fapte<
a0 copilul a purtat ntotdeauna
numele printelui;
b0 printele l#a tratat ca pe fiul su i
s#a ngrijit n aceast calitate de
creterea sa;
c0 copilul a fost ntotdeauna
recunoscut n aceast calitate n
societate i de ctre familie.
.70 u toate acestea, dovada filiaiei nu
se va face prin martori dec$t n cazul prevzut
la art.**5 alin..*0 sau atunci c$nd e"ist
nscrisuri care fac demn de crezare aciunea
formulat.
Articolul 22= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ac%iunea 1n contesta%ia filia%iei
Art'22= ./0 3rice persoan interesat
poate contesta oric;nd- prin aciune n
justiie, filiaia stabilit printr#un act de
natere ce nu este conform cu posesia de
stat.
/+0 3n acest ca$- filia%ia se do!ede.te
prin certificatul medical constatator al
na.terii- prin e,perti$a medico8le#al de
sta&ilire a filia%iei sau- 1n lipsa
certificatului ori 1n ca$ul imposi&ilit%ii
efecturii e,perti$ei- prin orice mi6loc de
pro&- inclusi! prin posesia de stat'
.*0 u toate acestea, dovada filiaiei
nu se va face prin martori dec$t n cazul
prevzut la art'2+=
+
alin'/20 sau atunci c$nd
e"ist nscrisuri care fac demn de crezare
aciunea formulat.4
/0 Se propune modificarea alin../0 pentru
reglementarea imprescriptibilitii acestei
aciuni .care poate fi introdus oricnd0, soluie
e"istent i azi.
40 Se propune modificarea alin..40, deoarece,
fa de principiul libertii aprecierii probelor,
nu poate fi stabilit o ierar+ie a acestora i, deci,
se impune eliminarea sintagmei 1n ordine'
70 Se propune reamplasarea alin..*0 al art.**6
din Proiect la art.*46
/
.a se vedea acel te"t0.
:0 )lin..70 al art.**6 din Proiect a devenit alin.
.*0, fiind modificat doar n ce privete trimiterea
la art.*46
4
alin..*0.
Se introduce su&para#raful II- cu
urmtoarea denumire)
*II' Ac%iunea 1n sta&ilirea filia%iei fa% de
mam4
"u e,ist Dup articolul 22= se introduce un articol
nou- art'22=
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ac%iunea 1n sta&ilirea maternit%ii
Art'22=
(


3n ca$ul 1n care- din orice
moti!- do!ada filia%iei fa% de mam nu se
poate face prin certificatul constatator al
na.terii ori 1n ca$ul 1n care se contest
realitatea celor cuprinse 1n certificatul
constatator al na.terii- filia%ia fa% de
mam se poate sta&ili printr8o ac%iune 1n
sta&ilirea maternit%ii- 1n cadrul creia
pot fi administrate orice mi6loace de
pro&'4
Se propune introducerea acestui te"t, care
reproduce prevederile art.:9 . fam.. Dei nu a
e"istat jurispruden care s l aplice, doctrina
l#a analizat n amnunt i niciodat nu a fost
evocat inutilitatea lui.
Ac%iunea 1n sta&ilirea maternit%ii
Art'22> - ./0 Dreptul la aciunea n stabilirea
filiaiei fa de mam aparine copilului i se
pornete n numele acestuia de ctre
reprezentantul su legal.
.40 Dreptul la aciune nu se transmite
motenitorilor copilului; ei pot ns continua
aciunea pornit de acesta.
.*0 )ciunea n stabilirea filiaiei fa de
mam poate fi introdus i mpotriva
motenitorilor pretinsei mame.
.70 Dreptul la aciune este
imprescriptibil.
Articolul 22> !a a!ea urmtorul cuprins)
*Re#imul 6uridic al ac%iunii 1n sta&ilirea
maternit%ii
Art'22> - /(0 Dreptul la ac%iunea 1n
sta&ilirea filia%iei fa% de mam apar%ine
copilului .i se porne.te 1n numele acestuia
de ctre repre$entantul su le#al'
/+0 Ac%iunea poate s fie pornit
sau- dup ca$- continuat .i de
mo.tenitorii copilului- 1n condi%iile le#ii'
/20Ac%iunea poate fi introdus .i
1mpotri!a mo.tenitorilor pretinsei mame'
/70 Dreptul la ac%iune este
imprescripti&il'
/50 Dac- 1ns- copilul a decedat
1nainte de a introduce ac%iunea-
mo.tenitorii pot s o introduc 1n termen
de un an de la data decesului'4
/0 2odificarea propus vizeaz transmiterea
dreptului la aciune motenitorilor .alin.40, care
este pe deplin ec+itabil, mai ales dac filiaia a
fost descoperit dup decesul copilului. ?u se
justific diferena de tratament, datorat
+azardului, dup cum aciunea a fost ori nu
pornit la data decesului reclamantului. Dreptul
comparat admite transmiterea dreptului la
aciune motenitorilor i atunci c$nd nu a fost
intentat deoarece a intervenit decesul
titularului .art.*44 >, art.459 ,, art.:*5
B0.
40 %n mod corespunztor, se propune
introducerea alin..:0, care prevede o prescripie
special pentru motenitori; soluia este
inspirat de art.459 alin..40 , i art.:*5 B.
Se introduce su&para#raful III- cu
urmtoarea denumire)
*III' Ac%iunea 1n sta&ilirea paternit%ii
din afara cstoriei4
"u e,ist Dup articolul 22> se introduce un articol
nou- art'22>
(
- cu urmtorul cuprins)
!Sta&ilirea paternit%ii prin 9otr;re
6udectoreasc
Art'22>
(
Dac tatl din afara cstoriei
nu 1l recunoa.te pe copil- paternitatea
acestuia se poate sta&ili prin 9otr;re
6udectoreasc'4
=e"tul propus nu e"ist n Proiectul adoptat de
Senat, dar se impune pentru a arta c$nd poate
fi promovat aciunea n stabilirea paternitii.
Ac%iunea 1n sta&ilirea paternit%ii
Art'27@ - ./0 )ciunea n stabilirea
paternitii din afara cstoriei aparine
copilului i se pornete n numele lui de ctre
reprezentantul su legal.
.40 Dreptul de a porni aciunea n
stabilirea paternitii nu se transmite
motenitorilor copilului; ei pot continua
aciunea pornit de acesta.
.*0 )ciunea n stabilirea paternitii
poate fi pornit i mpotriva motenitorilor
pretinsului tat.
Articolul 27@ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Ac%iunea 1n sta&ilirea paternit%ii
Art'27@ /(0 Ac%iunea 1n sta&ilirea
paternit%ii din afara cstoriei apar%ine
copilului .i se porne.te 1n numele lui de
ctre mam- c9iar dac este minor- sau
de ctre repre$entantul lui le#al'
/+0 Ea poate fi pornit sau- dup
ca$- continuat .i de mo.tenitorii
copilului- 1n condi%iile le#ii'
/20 Ac%iunea 1n sta&ilirea
paternit%ii poate fi pornit .i 1mpotri!a
mo.tenitorilor pretinsului tat'4
/0 Se propune modificarea alin../0, prin
preluarea actualei form a art.:A alin../0 .
fam., care este mai bun, deoarece nltur orice
discuii cu privire la dreptul mamei minore de a
formula aciunea. Cersiunea Proiectului adoptat
de Senat abia ar nate asemenea discuii, tocmai
datorit c nu prevede e"pres, ca n prezent,
dreptul mamei minore de a formula aciunea.
40 2odificarea propus la alin..40 vizeaz
transmiterea dreptului la aciune motenitorilor,
care este pe deplin ec+itabil, mai ales dac
filiaia a fost descoperit dup decesul copilului.
?u se justific diferena de tratament, datorat
+azardului, dup cum aciunea a fost ori nu
pornit la data decesului reclamantului. Dreptul
comparat admite transmiterea dreptului la
aciune motenitorilor i atunci c$nd nu a fost
intentat, deoarece a intervenit decesul
titularului .art.*44 >, art.459 ,, art.:*5
B0.
"u e,ist Dup articolul 27@ se introduce un articol
nou- art'27@
(
- cu urmtorul cuprins)
*Pre$um%ia filia%iei fa% de pretinsul tat
Art'27@
(
/(0 Paternitatea se pre$um
dac se do!ede.te c pretinsul tat a
con!ie%uit cu mama copilului 1n perioada
timpului le#al al concep%iunii'
/+0 Pre$um%ia este 1nlturat dac
pretinsul tat do!ede.te c este e,clus ca
el s 1l fi conceput pe copil'4
=e"tul propus nu e"ist n Proiectul adoptat de
Senat, dar alin../0 se regsete n art.*@/ alin.
./0 /A79 i art.4@4 alin../0 ', iar alin..40
- n alin..*0 al art.4@4 '.
Prescrip%ia dreptului la ac%iunea 1n
sta&ilirea paternit%ii
Art'27( - ./0 )ciunea n stabilirea
paternitii din afara cstoriei poate fi pornit
n termen de 4 ani de la naterea copilului.
.40 Dac paternitatea a fost nlturat
prin efectul unei +otr$ri judectoreti,
termenul de prescripie curge de la data
rm$nerii irevocabile a acesteia.
.*0 %n cazul n care mama a convieuit
cu pretinsul tat ori dac acesta din urm a
prestat ntreinere copilului, termenul ncepe
s curg de la ncetarea convieuirii ori a
ntreinerii.
.70 Dac aciunea n stabilirea
paternitii nu a fost formulat n timpul
minoritii copilului, acesta poate s o
introduc n termen de 4 ani de la data
majoratului.
Articolul 27( !a a!ea urmtorul cuprins)
!Prescrip%ia dreptului la ac%iune
Art'27( /(0 Dreptul la ac%iunea 1n
sta&ilirea paternit%ii nu se prescrie 1n
timpul !ie%ii copilului'
/+0 Dispo$i%iile art'22> alin'/50 se
aplic 1n mod corespun$tor'4
/0 Se propune modificarea alin../0 pentru a fi n
conformitate cu recenta modificare a art.@9
.fam. prin 1egea nr.4668499@.
40 )lin..40 face trimitere la art.**A alin..:0, care
prevede prescripia special, de un an, pentru
motenitorii copilului. ) se vedea e"plicaia de
sub acel te"t.
*0 Se propune eliminarea alin..40#.70 ale art.*7/
din Proiect, deoarece nu mai au nici un sens fa
de imprescriptibilitatea aciunii.
"u e,ist Dup articolul 27( se introduce un articol
nou- art'27(
(
- cu urmtorul cuprins)
*Desp#u&iri
Art'27(
(
/(0 ama copilului !a putea
cere pretinsului tat s 1i plteasc)
a0 c9eltuielile na.terii .i ale le9u$ieiD
&0 c9eltuielile de 1ntre%inere ale ei
pentru patru sptm;ni 1nainte de
na.tere .i ale ei .i ale copilului
pentru patru sptm;ni dup
na.tere'
/+0 ama poate solicita aceste
desp#u&iri c9iar .i atunci c;nd copilul
s8a nscut mort sau a murit 1nainte de
pronun%area 9otr;rii pri!ind sta&ilirea
paternit%ii'
/20 Dreptul la ac%iune al mamei se
prescrie 1n termen de trei ani de la
na.terea copilului'
/70 ama nu !a putea cere aceste
desp#u&iri dac nu a formulat .i ac%iune
pentru sta&ilirea paternit%ii'
/50 3n afara c9eltuielilor pre!$ute
la alin'/(0- mama .i mo.tenitorii ei au
dreptul la desp#u&iri pentru orice alte
pre6udicii- potri!it dreptului comun'4
=e"tul propus este inspirat de art.*@7#*@@ .civ.
/A79.
Se introduce su&para#raful IV- cu
urmtoarea denumire)
*IV' Ac%iuni pri!ind filia%ia fa% de tatl
din cstorie4
Ac%iunea 1n t#ada paternit%ii
Art'27+ - ./0 )ciunea n tgduirea
paternitii poate fi pornit de soul mamei, de
mam, precum i de copil; ea poate fi
continuat de motenitorii acestora.
.40 )ciunea se introduce de ctre
soul mamei mpotriva copilului, iar de ctre
copil sau mama acestuia mpotriva soului
mamei.
.*0 %n cazul copilului decedat, aciunea
se pornete mpotriva mamei copilului. Dac
soul mamei este decedat, aciunea se pornete
mpotriva motenitorilor lui.
Articolul 27+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Ac%iunea 1n t#ada paternit%ii
Art'27+ /(0 Ac%iunea 1n t#ada
paternit%ii poate fi pornit de so%ul
mamei- de mam- precum .i de copilD ea
poate fi pornit sau- dup ca$- continuat
.i de mo.tenitorii acestora- 1n condi%iile
le#ii'
/+0 Ac%iunea se introduce de ctre
so%ul mamei 1mpotri!a copiluluiD c;nd
acesta este decedat- ac%iunea se porne.te
1mpotri!a mamei sale .i- dac este ca$ul-
a altor mo.tenitori ai si'
/20 Dac so%ul este pus su&
interdic%ie- ac%iunea !a putea fi pornit
de tutore- iar 1n lips- de un curator
numit de instan%'
/70 ama sau copilul introduce
ac%iunea 1mpotri!a so%uluiD dac acesta
este decedat- ac%iunea se porne.te
1mpotri!a mo.tenitorilor lui'4
/0 Se propune modificarea alin../0 pentru a
prevedea i dreptul motenitorilor de a
introduce aciunea, aa cum s#a propus i la
art.**A i art.*79; a se vedea comentariile pe
marginea acestor te"te.
40 )lin..40 a fost modificat pentru a reglementa
numai aciunea introdus de so, inclusiv n
ipoteza morii copilului. )ciunea pornit de
mam sau copil este reglementat de alin..70.
*0 )lin..*0 reglementeaz ipoteza soului pus
sub interdicie, e"istent n art.:7
. fam., dar nepreluat, n mod ine"plicabil, n
proiectul aprobat de Senat .ea se regsete,
indirect, n te"tul privind prescripia aciunii -
art.*7* - dar nu este suficient0.
70 )lin..70 reglementeaz aciunea introdus de
mam sau copil, inclusiv n ipoteza morii
prezumtivului tat.
Prescrip%ia dreptului la ac%iune 1n t#ada
paternit%ii
Art'272 - ./0 Soul mamei poate e"ercita
dreptul la aciunea n tgduirea paternitii n
termen de / an de la data c$nd a cunoscut
naterea copilului. )ciunea pornit de fostul
so din prima cstorie a mamei, prezumat
tat al copilului potrivit art.**9 alin..*0, se
prescrie n termen de / an de la data la care
acesta a luat cunotin de admiterea aciunii
n tgada paternitii soului din cea de#a doua
cstorie a mamei.
.40 %n cazul n care soul a fost pus sub
interdicie nainte de mplinirea acestui
termen, un nou termen curge pentru tutore de
la data c$nd acesta a aflat despre naterea
copilului.
.*0 Dac aciunea nu a fost pornit de
tutore, ea poate fi introdus de soul mamei
dup ce i s#a ridicat interdicia, nuntrul unui
nou termen de / an.
.70 %n toate cazurile, mama copilului va
fi citat.
Articolul 272 !a a!ea urmtorul cuprins)
!T#duirea paternit%ii de ctre so%ul
mamei
Art'272 /(0 So%ul mamei poate
introduce ac%iunea 1n t#duirea
paternit%ii 1n termen de 2 ani- care cur#e
fie de la data la care so%ul a cunoscut c
este pre$umat tat al copilului- fie de la o
dat ulterioar- c;nd a aflat c pre$um%ia
nu corespunde realit%ii'
/+0 Termenul nu cur#e 1mpotri!a
so%ului pus su& interdic%ie 6udectoreasc
.i- c9iar dac ac%iunea nu a fost pornit
de tutore- ea poate fi introdus de so% 1n
termen de 2 ani de la data ridicrii
interdic%iei'4
/20 Dac so%ul a murit 1nainte de
1mplinirea termenul artat la alin' /(0-
fr a porni ac%iunea- aceasta poate fi
pornit de ctre mo.tenitori 1n termen de
un an de la data decesului'4
/0 Denumirea iniial a art.*7* .!Prescripia
dreptului la aciunea n tgada paternitii0 nu
corespundea cu coninutul su i cu celelalte
te"te .norme privind prescripia acestei aciuni
sunt i n art.*77 i art.*7: din proiect0.
40 )lin../0 prevede termenul de trei ani,
conform cu recenta modificare a art.:: .fam.
prin 1egea nr.46684995, i acoper toate
ipotezele de fapt, at$t ce/e din alin../0 din
Proiect, c$t i unele ipoteze avute n vedere de -
spre e"emplu - /A79 .dolul sv$rit asupra
soului, declararea morii acestuia etc.0
*0 )lin..40 acoper ipotezele alin..40 i alin..*0
din Proiect, ntr#o formul mai sintetic.
70 )lin..*0 reglementeaz prescripia special n
cazul n care motenitorii introduc aciunea
dup decesul soului Qa se vedea i comentariul
de la art.**A pct.4 - referitor la alin..:0 al
art.**AR.
:0 )lin..70 al Proiectului a fost eliminat,
deoarece a fost introdus un te"t comun, referitor
la citarea prinilor i a copilului n toate
cazurile n care acetia nu sunt reclamani sau
p$r$i n aciunile privitoare la filiaie .a se
vedea art.*7:
*
0.
T#duirea paternit%ii de ctre mama
copilului
Art'277 - ./0 )ciunea n tgduirea
paternitii introdus de mam trebuie nsoit
de o aciune n stabilirea adevratei filiaii a
copilului. )supra acestor aciuni, instana se
va pronuna prin aceeai +otr$re.
.40 )ciunea poate fi pornit n termen
de / an de la data naterii copilului.
.*0 Dac mama este pus sub
interdicie, termenul de / an se calculeaz
potrivit dispoziiilor art.*7* alin..40 i .*0.
Articolul 277 !a a!ea urmtorul cuprins)
!T#duirea paternit%ii de ctre mam
Art'277 /(0 Ac%iunea 1n t#duirea
paternit%ii poate fi pornit de ctre
mam 1n termen de 2 ani de la data
na.terii copilului'
/+0 Dispo$i%iile art'272 alin'/+0 .i /20
se aplic 1n mod corespun$tor'4
/0 )lin../0 a fost eliminat pentru c limita
e"erciiul aciunii de ctre mam n cazul n
care ea nu cunoate pe tatl copilului, dar
dorete nlturarea prezumiei de paternitate. %n
forma din Proiect, alin../0 impunea meninerea
unei paterniti care nu corespunde adevrului,
probabil dintr#o greit concepie privind
necesitatea ca !orice copil s aib un tat.
40 )lin../0 propus ine cont de recenta
modificare a . fam prin 1egea nr.46684995.
*0 )lin..40 trimite la art.*7* alin..40 i .*0,
pentru c i mama poate fi pus sub interdicie
sau poate deceda fr s fi introdus aciunea i
atunci trebuie reglementat, la fel ca i n
celelalte cazuri, prescripia dreptului la aciune
al motenitorilor.
T#duirea paternit%ii de ctre copil
Art' 275 - opilul poate tgdui paternitatea
n termen de / an de la data majoratului.
Articolul 275 !a a!ea urmtorul cuprins)
!T#duirea paternit%ii de ctre copil
Art'275 /(0 Copilul poate formula
ac%iunea 1n t#ada paternit%ii 1n timpul
minorit%ii sale prin repre$entantul su
le#al- sau personal- dup ce a 1mplinit
!;rsta de (7 ani'
/+0 Dreptul la ac%iune nu se prescrie
1n timpul !ie%ii copilului'
/20 Dispo$i%iile art'272 alin'/+0 .i /20
se aplic 1n mod corespun$tor'4
2odificrile propuse fa de forma iniial a
art.*7: au urmtoarele raiuni<
a0 alin../0 arat cum poate formula copilul
aciunea n timpul minoritii; sigur, mama o
poate formula n nume personal, dar este posibil
s nu o fac; n mod evident e"ist interesul ca
situaia copilului s fie lmurit c$t mai repede
i atunci, dac nici tatl nu introduce aciunea,
trebuie creat un mecanism care s permit
minorului s acioneze el;
b0 alin..40 prevede imprescriptibilitatea aciunii
pe timpul vieii copilului; soluia este similar
cu cea din materia aciunii n stabilirea
paternitii;
c0 alin..*0 este necesar pentru c i copilul poate
fi pus sub interdicie la majorat sau poate
deceda fr s fi introdus aciunea i atunci
trebuie reglementat, la fel ca i n celelalte
cazuri, prescripia dreptului la aciune al
motenitorilor.
"u e,ist Dup articolul 275 se introduce un articol
nou- art'275
(
- cu urmtorul cuprins)
*Contestarea filia%iei fa% de tatl din
cstorie
Art'275
(
Orice persoan poate cere-
oric;nd- instan%ei s constate c nu sunt
1ntrunite condi%iile pentru ca pre$um%ia
de paternitate s se aplice unui copil
1nre#istrat 1n actele de stare ci!il ca
fiind nscut din cstorie'4
Se propune introducerea acestui te"t, deoarece
aciunea n !contestarea filiaiei fa de tatl din
cstorie este recunoscut de doctrina i
jurisprudena de dreptul familiei.
"u e,ist Se introduce su&para#raful V- cu
urmtoarea denumire)
*V' Dispo$i%ii comune pri!ind ac%iunile
referitoare la filia%ie4
"u e,ist Dup articolul 275
(
se introduc .apte
articole noi- art'275
+
275
>
- cu urmtoarea
denumire)
*Situa%ia copilului ne!ia&il
Art'275
+
"ici o ac%iune pri!ind filia%ia
nu !a fi primit 1n ca$ul unui copil care
nu s8a nscut !ia&il'
=e"tul propus este inspirat de art.*/6 >.
"u e,ist Ailia%ia le#al sta&ilit
Art'275
2
/(0 At;ta timp c;t o le#tur
de filia%ie le#al sta&ilit n8a fost
contestat 1n 6usti%ie- nu se poate sta&ili-
pe nici o cale- o alt filia%ie'
/+0 Dispo$i%iile art':2
(
alin'/70
rm;n aplica&ile'
/0 )lin../0 preia soluia din art.*49 >.
40 )lin..40 este menit s rezolve o problem
e"isten i astzi< potrivit art.4* alin..40 din
Decretul nr.*/8/A:7, +otr$rea judectoreasc
n materie de stare civil este opozabil terilor,
dar acetia sunt n drept s fac dovada
contrar, dar nici un te"t de lege nu spune ce se
nt$mpl cu +otr$rea judectoreasc mpotriva
creia s#a fcut aceast dovad.
"u e,ist Citarea prin%ilor .i a copilului
Art'275
7
Prin%ii .i copilul !or fi cita%i
1n toate cau$ele referitoare la filia%ie-
c9iar .i atunci c;nd nu au calitatea de
reclamant sau de p;r;t'
=e"tul propus este inspirat din art.476 alin..*0
,.
"u e,ist' Inadmisi&ilitatea renun%rii
Art'275
5
/(0 3n ac%iunile pri!itoare la
filia%ie nu se poate renun%a la drept'
/+0 De asemenea- cel care introduce
o ac%iune pri!itoare la filia%ie 1n numele
unui copil sau inter$is- precum .i copilul
minor care a introdus sin#ur- potri!it
le#ii- o astfel de ac%iune- nu pot renun%a la
6udecarea ei'
=e"tul alin../0 este inspirat de art.*4* >, care
este foarte general< aciunile privitoare la
filiaie nu pot face obiectul unei renunri; acest
caracter general a fost atenuat prin adugarea
alin..40, care reproduce o soluie constant din
jurispruden i doctrin.
"u e,ist' Situa%ia copilului
Art'275
:
/(0 C;nd admite o ac%iune 1n
sta&ilirea filia%iei- instan%a face aplicarea
art'252'
/+0 C;nd admite o ac%iune 1n
contestarea filia%iei- instan%a poate sta&ili-
dac e ca$ul- modul 1n care copilul !a
pstra le#turi personale cu acela care l8a
crescut'
/0 )lin../0 urmeaz modelul art.**/ >.
40 )lin..40 urmeaz modelul art.**5 >.
"u e,ist Ac%iunea formulat 1mpotri!a statului
Art'275
<
3n ca$ul 1n care o ac%iune
pri!itoare la filia%ie poate fi pornit
1mpotri!a mo.tenitorilor- iar ace.tia nu
e,ist ori au renun%at la mo.tenire-
ac%iunea !a putea fi pornit 1mpotri!a
statului' o.tenitorii renun%tori !or fi
cita%i- dac sunt- pentru a8.i !alorifica
e!entualele drepturi'
=e"tul propus este inspirat de art.*46 alin..*0
>.
"u e,ist Efectele sta&ilirii filia%iei asupra unui
proces penal
Art'275
=
3n ca$ul infrac%iunilor a cror
s!;r.ire presupune e,isten%a unui
raport de filia%ie care nu este le#al
sta&ilit- 9otr;rea penal nu !a putea fi
pronun%at 1nainte de rm;nerea
definiti! a 9otr;rii ci!ile pronun%at
asupra raportului de filia%ie'4
=e"tul este inspirat de art.*/A >.
(eglementarea este util, deoarece, n prezent,
soluia doctrinei este aceea a stabilirii filiaiei
c+iar n procesul penal, ceea ce este discutabil.
F5' Procrearea asistat medical Para#raful 5 8 *Procrearea asistat
medical4 de!ine Sec%iunea (
(
cu
urmtoarea denumire)
*Sec%iunea (
(
Reproducerea uman asistat medical cu
ter% donator4
2odificare denumirii e impus de coninutul
reglementrii, care are n vedere doar
reproducerea uman asistat medical cu ter
donator. ) fost nlocuit formula !procrearea
cu !reproducerea uman, av$nd n vedere c
aceasta a fost utilizat n proiectul 1egii privind
sntatea reproducerii i reproducerea uman
asistat medical, adoptat de Parlament, dar
declarat neconstituional de urtea
onstituional prin decizia nr.7/68499:,
publicat n 2onitorul 3ficial nr.@@78499:.
Re#imul filia%iei
Art'27: - ./0 %n cazul procrerii asistate
medical cu ter donator nu se stabilete nici o
legtur de filiaie ntre copil i donator.
.40 De asemenea, mpotriva
donatorului nu poate fi pornit nici o aciune
n rspundere.
Articolul 27: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Re#imul filia%iei
Art'27: /(0 Reproducerea uman
asistat medical- cu ter% donator- nu
determin nici o le#tur de filia%ie 1ntre
copil .i donator'
/+0 3n acest ca$- nici o ac%iune 1n
rspundere nu poate fi pornit 1mpotri!a
donatorului'4
2odificarea propus este doar de ordin formal.
"u e,ist Dup articolul 27: se introduce un articol
nou- art'27:
(
- cu urmtorul cuprins)
*Condi%ii
Art'27:
(
/(0 Prin%ii care- pentru a a!ea
un copil- doresc s recur# la
reproducerea asistat medical cu ter%
donator tre&uie s 1.i dea
consim%m;ntul 1n preala&il- 1n condi%ii
care s asi#ure deplina confiden%ialitate-
1n fa%a unui notar pu&lic care s le
e,plice- 1n mod e,pres- consecin%ele
actului lor cu pri!ire la filia%ie'
/+0 Consim%m;ntul rm;ne fr
efect 1n ca$ul decesului- al formulrii unei
cereri de di!or% sau al despr%irii 1n fapt-
sur!enite anterior reproducerii umane
asistate medical' El poate fi re!ocat
oric;nd- 1n scris- inclusi! 1n fa%a
medicului c9emat s asi#ure asisten%a
pentru reproducerea cu ter% donator'4
/0 )lin../0 este inspirat de art.*//#49 alin../0
> i este util, deoarece asigur cunoaterea
efectiv de ctre cei n cauz a consecinelor
deciziei lor.
40 )lin..40 este inspirat de alin..*0 al art.*//#49
> i este necesar s nsoeasc alin../0.
Ac%iunea 1n t#ada paternit%ii
Art'27< - ./0 ?imeni nu poate contesta
filiaia copilului astfel conceput, pentru
motive ce in de caracterul asistat medical al
procrerii.
.40 opilul nscut astfel nu poate
contesta filiaia sa.
.*0 Soul mamei poate tgdui
paternitatea acestuia, n condiiile legii, dac
nu a consimit la procrearea asistat medical
realizat cu ajutorul unui ter donator sau dac
face dovada c respectivul copil nu a fost
conceput n acest mod.
Articolul 27< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Contestarea filia%iei
Art'27< /(0 "imeni nu poate contesta
filia%ia copilului pentru moti!e ce %in de
reproducerea asistat medical .i nici
copilul astfel nscut nu poate contesta
filia%ia sa'
/+0 Cu toate acestea- so%ul mamei
poate t#dui paternitatea copilului- 1n
condi%iile le#ii- dac nu a consim%it la
reproducerea asistat medical reali$at
cu a6utorul unui ter% donator'
/20 3n ca$ul 1n care copilul nu a fost
conceput 1n acest mod- dispo$i%iile
pri!ind t#duirea paternit%ii rm;n
aplica&ile'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale
pentru o mai bun concordan cu coninutul
te"tului.
40 %n ce privete te"tul articolului, se propun
doar modificri de redactare.
Rspunderea tatlui copilului
Art'27= # Soul mamei, care a consimit la
procrearea asistat medical cu ter donator
este responsabil fa de copil i fa de mama
acestuia, potrivit dispoziiilor legale privitoare
la copilul nscut din cstorie.
Articolul 27= !a a!ea urmtorul cuprins)
*Rspunderea tatlui
Art'27= - Cel care- dup ce a consim%it la
reproducerea asistat medical cu ter%
donator- nu recunoa.te copilul astfel
nscut 1n afara cstoriei- rspunde fa%
de mam .i fa% de copil' 3n acest ca$-
paternitatea copilului !a fi sta&ilit pe
cale 6udectoreasc 1n condi%iile art'22< .i
art'22>'4
=e"tul din proiectul Senatului pare inspirat de
art.:79 B i art.*//#49 alin..70 >, dar
aceste te"te spun cu totul altceva< Cel care,
dup ce a consimit la procrearea asistat
medical, nu recunoate copilul astfel nscut,
rspunde fa de mam i fa de copil.! De
aceea se propune aceast form pentru art.*75,
care face trimitere i la aciunea n constatarea
paternitii.
Interdic%ia procrea%iei .i purtrii sarcinii
pentru alt persoan
Art'27> - 3rice convenie av$nd drept scop
procrearea sau purtarea sarcinii pentru alt
persoan este lovit de nulitate absolut.
Denumirea articolului 27> !a a!ea
urmtorul cuprins)
!Inter$icerea unor con!en%ii4
Se propune modificarea denumirii marginale,
pentru o mai bun concordan cu te"tul.
Confiden%ialitatea informa%iilor
Art'25@ # ./0 3rice informaii privind
procrearea asistat medical sunt confideniale.
.40 u toate acestea, n cazul n care
e"ist riscul unui prejudiciu grav referitor la
sntatea unei persoane astfel concepute sau a
descendenilor acesteia n lipsa unor astfel de
informaii, instana poate autoriza
transmiterea lor, n mod confidenial,
autoritii competente.
.*0 )sigurarea confidenialitii unor
astfel de informaii, precum i modul de
transmitere a acestora se stabilesc prin lege.
(0 Alineatele /+0 .i /20 ale articolului 25@
!or a!ea urmtorul cuprins)
*/+0 Cu toate acestea- 1n ca$ul 1n
care- 1n lipsa unor astfel de informa%ii-
e,ist riscul unui pre6udiciu #ra! pentru
sntatea unei persoane astfel concepute
sau a descenden%ilor acesteia- instan%a
poate autori$a transmiterea lor- 1n mod
confiden%ial- medicului sau autorit%ilor
competente'4
/20 De asemenea- oricare din
descenden%ii persoanei astfel concepute
poate s se pre!ale$e de acest drept- dac
faptul de a fi pri!at de informa%iile pe
care le cere poate s pre6udicie$e #ra!
sntatea sa ori pe cea a unei persoane
care 1i este apropiat'4
/0 2odificarea la alin..40 vizeaz doar o mai
bun formulare a te"tului.
40 )lin..*0, n forma propus, reproduce teza a
,,#a din art.:74 alin..40 B, nepreluat de
redactorii proiectului. ,ntroducerea te"tului este
util, pentru c alin..40 nu acoper i ipoteza
descendenilor persoanei nscute prin
reproducere asistat medical cu ter donator,
care pot avea interesul de avea acces la
informaiile menionate.
*0 )lin..*0 din Proiect a fost reamplasat la
art.*:9
4
.
"u e,ist Dup articolul 25@ se introduc dou
articole noi- art'25@
(
.i art'25@
+
- cu
urmtorul cuprins)
!Raporturile dintre tat .i copil
Art'25@
(
Tatl are acelea.i drepturi .i
o&li#a%ii fa% de copilul nscut prin
reproducere asistat medical cu ter%
donator ca .i fa% de un copil nscut prin
concep%iune natural'
Se propune introducerea te"tului - ine"istent n
dreptul comparat - deoarece este necesar s se
prevad c nu e"ist nici o diferen ntre cele
dou categorii de copii n ce privete drepturile
i obligaiile tatlui.
"u e,ist Re#uli aplica&ile
Art'25@
+
Reproducerea uman asistat
medical cu ter% donator- re#imul su
6uridic- asi#urarea confiden%ialit%ii
informa%iilor care %in de aceasta- precum
.i modul de transmitere a lor se sta&ilesc
prin le#e special'4
Se propune introducerea acestui te"t .care
include i alin..*0 al art.*:90 pentru a arta c
aceste c$teva te"te din cod sunt doar !de
principiu i c o astfel de c+estiune trebuie
reglementat n mod amnunit prin legea
special .a e"istat un astfel de proiect, respectiv
proiectul 1egii privind sntatea reproducerii i
reproducerea uman asistat medical, adoptat de
Parlament, dar declarat neconstituional de
urtea onstituional prin decizia nr.7/68499:,
pronunat n cadrul controlului de
constituionalitate a priori i publicat n
2onitorul 3ficial al (om$niei nr.@@78499:0.
Sec%iunea a +8a
Situa%ia le#al a copilului
E#alitatea 1n drepturi a copiilor
Art'25( - opilul din afara cstoriei a crui
filiaie a fost stabilit potrivit legii are, fa de
fiecare printe i rudele acestuia, aceeai
situaie ca i aceea a unui copil din cstorie.
"umele copilului din cstorie
Art'25+ # ./0 opilul din cstorie ia numele
de familie comun al prinilor si.
.40 Dac prinii nu au un nume
comun, copilul va lua numele unuia dintre ei
sau numele lor reunite. %n acest caz numele
copilului se va stabili prin acordul prinilor i
se va declara, o dat cu naterea copilului, la
serviciul de stare civil.
.*0 %n lipsa acordului prinilor, va
decide instana tutelar.
Alineatul /20 al articolului 25+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.*0 %n lipsa acordului prinilor, va
+otr instana tutelar, care !a comunica
de 1ndat 9otr;rea rmas definiti! la
ser!iciul de stare ci!il unde a fost
1nre#istrat na.terea.
Se propune adugarea tezei a ,,#a a alin..*0
pentru a asigura nregistrarea n registrul de
stare civil.
"umele copilului din afara cstoriei
Art'252 # ./0 opilul din afara cstoriei ia
numele de familie al aceluia dintre prini fa
de care filiaia a fost mai nt$i stabilit.
.40 %n cazul n care filiaia a fost
stabilit ulterior i fa de cellalt printe,
copilul, prin acordul prinilor, poate lua
numele printelui fa de care i#a stabilit
filiaia ulterior sau numele reunite ale
acestora. %n lipsa acordului prinilor se aplic
dispoziiile art.4:4 alin..*0.
.*0 %n cazul n care copilul i#a stabilit filiaia
n acelai timp fa de ambii prini, se aplic
n mod corespunztor dispoziiile art.4:4 alin.
.40 i .*0.
Alineatele /+0 .i /20 ale articolului 252 !or
a!ea urmtorul cuprins)
!.40 %n cazul n care filiaia a fost
stabilit ulterior i fa de cellalt printe,
copilul, prin acordul prinilor, poate lua
numele de familie al printelui fa de care
i#a stabilit filiaia ulterior sau numele
reunite ale acestora. "oul nume de familie
al copilului se !a declara- de ctre
prin%i- 1mpreun- la ser!iciul de stare
ci!il la care a fost 1nre#istrat na.terea'
%n lipsa acordului prinilor se aplic
dispoziiile art.25+ alin..*0.
.*0 %n cazul n care copilul i#a
stabilit filiaia n acelai timp fa de ambii
prini, se aplic n mod corespunztor
dispoziiile art.25+ alin..40 i .*0.
/0 2odificarea propus la ambele alineate este
impus de trimiterea greit fcut la art.4:4.
orect< 25+ .adic articolul precedent0.
40 Se propune adugarea tezei a doua la alin..40,
care prevede cum se va nregistra noul nume de
familie al copilului< prinii trebuie s declare
mpreun noul nume al copilului, pentru ca
ofierul de stare civil s aib certitudinea
e"istenei acordului lor. %n legea special .legea
actelor de stare civil0 se poate prevedea c se
poate prezenta unul singur dintre prini, av$nd
mputernicirea sau acordul e"pres .n form
autentic0 al celuilalt printe, etc.
)P,=31&1 ,,,
)dopia
3?S,D'()L,, E'?'()1'
1egea privind adopia a fost adoptat n anul
4997 .nr.45*849970 i a intrat n vigoare la /
ianuarie 499:. Se pune, aadar, problema
raportului dintre aceast reglementare - relativ
recent i care a generat o serie de discuii
politice - i odul civil. %n consecin,
propunerile vor viza reglementarea n odul
civil a !constantelor adopiei .condiiile de
fond, efectele, ncetarea - nulitatea i
desfacerea0, prelu$nd din 1egea nr.45*84997
ceea ce se subsumeaz acestor probleme i
ls$nd n domeniul de reglementare a acesteia
c+estiunile care pot suferi modificri n funcie
de factori de moment .cum ar fi procedura0 sau
care sunt e"trem de sensibile i susceptibile de
modificri determinate de interese politice .cum
este situaia adopiei internaionale0. %n aceste
condiii, ar urma ca prin legea de punere n
aplicare a odului civil s se abroge prevederile
privind condiiile de fond, efectele i ncetarea
adopiei din legea special, urm$nd ca aceasta
s reglementeze numai procedura i unele
condiii speciale, cum ar fi cele referitoare la
adopia internaional.
Seciunea /
Dispoziii generale
?oiune
Art'257 - ./0 )dopia este operaiunea
juridic prin care se creeaz legtura de
filiaie intre adoptator si adoptat, precum i
legturi de rudenie ntre adoptat i rudele
adoptatorului.
.40 )dopia se nc+eie n interesul superior
ale copilului.
)lineatul .40 al articolului *:7 se elimin. Alin'/+0 a fost reamplasat la art'255
*Principiile adop%iei4
Persoanele care pot fi adoptate
Art'255 - ./0 opilul poate fi adoptat p$n la
dob$ndirea capacitii depline de e"erciiu.
.40 u toate acestea, poate fi adoptat,
n condiiile legii, i persoana care a dob$ndit
capacitate deplin de e"erciiu, dac a fost
crescut n timpul minoritii de ctre cel care
dorete s o adopte.
Articolul 255 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Principiile adop%iei
Art'255 Adop%ia este supus
urmtoarelor principii)
a0 principiul interesului superior al
copiluluiD
b0 principiul necesit%ii de a asi#ura
cre.terea .i educarea copilului
1ntr8un mediu familialD
c0 principiul continuit%ii cre.terii
.i educrii copilului- %in;ndu8se
seama de ori#inea sa etnic-
lin#!istic .i cultural'4
/0 oninutul art.*:: din Proiect, modificat, se
va regsi n seciunea privind condiiile de fond
ale adopiei.
40 =e"tul propus reia principiul din art.*:7 alin.
.40 .forma Proiectului adoptat de Senat0,
precum i alte dou principii, ce se regsesc n
art.4 lit.b0 i c0 din 1egea nr.45*84997. ?u au
fost reluate alte dou principii din acelai act
normativ< principiul informrii copilului .art.4
lit.d0 din 1egea nr.45*849970 - deoarece se
regsete, ca principiu general al relaiilor de
familie, n art.494 din proiect - i principiul
celeritii procedurii adopiei .art.4 lit.e0 din
1egea nr.45*849970 - deoarece este un principiu
general al procesului civil.
Adop%ia interna%ional
Art'25: - )dopia internaional poate fi
ncuviinat, potrivit legii, numai n cazul n
care copilul nu a putut fi adoptat sau
ncredinat unei persoane sau familii, n ar,
ori ngrijirea copilului n cadrul serviciilor de
protecie special, publice sau private nu
poate fi asigurat n mod corespunztor pe
plan intern.
Articolul 25: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Adop%ia interna%ional
Art'25: Adop%ia interna%ional poate fi
1ncu!iin%at numai 1n ca$ul 1n care
copilul nu a putut fi adoptat 1n %ar'
Condi%iile .i procedura adop%iei
interna%ionale- ca .i efectele acesteia
asupra cet%eniei copilului- se sta&ilesc
prin le#e special'4
=e"tul a fost modificat pentru a se corela cu
dispoziiile 1egii nr.45484997 privind protecia
i promovarea drepturilor copilului i ale 1egii
nr.45*84997 privind adopia< aceste acte
normative nu prevd msura ncredinrii, ca
msur de protecie independent, ci numai ca
msur premergtoare adopiei. %n acelai timp,
msurile de protecie prevzute de 1egea
nr.45484997 .plasamentul, plasamentul n regim
de urgen i supraveg+erea specializat0 au
caracter temporar i luarea lor nu poate justifica
mpiedicarea unei adopii internaionale, dac
aceasta ar fi n interesul copilului. De asemenea,
av$nd n vedere caracterul posibil sc+imbtor al
reglementrii adopiei internaionale, se
propune, n teza a ,,#a, ca aceasta s fie
reglementat prin legea special, care poate fi
mai lesne modificat dec$t odul civil.
Instan%a 6udectoreasc
Art'25< 8 )dopia se ncuviineaz de ctre
instana judectoreasc competent, n
condiiile i cu procedura prevzut de lege.
Articolul 25< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Procedura adop%iei
Art'25< Adop%ia se 1ncu!iin%ea$ de
ctre instan%a tutelar' Procedura
adop%iei este re#lementat prin le#e
special'4
%n conformitate cu cele artate la
!onsideraiile generale de la titlul apitolului
,, - )dopia, se propune ca procedura acesteia
s fie reglementat prin legea special.
"u e,ist Dup Seciunea / # !Dispoziii generalese
introduce o seciune nou, seciunea /
/
, cu
urmtorul cuprins<
!Seciunea /
/
Condi%iile de fond ale adop%iei
"u e,ist Se introduce para#raful (- cu urmtoarea
denumire)
*F(' Persoanele care pot fi adoptate4
"u e,ist V;rsta adoptatului
Art' 25<
(
- /(0 Copilul poate fi adoptat
p;n la do&;ndirea capacit%ii depline de
e,erci%iu'
/+0 Cu toate acestea- poate fi
adoptat- 1n condi%iile le#ii- .i persoana
care a do&;ndit capacitate deplin de
e,erci%iu- dac a fost crescut 1n timpul
minorit%ii de ctre cel care dore.te s o
adopte'
=e"tul propus reproduce art.*:: din proiect i
art.: alin..40 i .*0 din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Adop%ia fra%ilor
Art'25<
+
- Adop%ia fra%ilor de ctre
persoane sau familii diferite se poate face
numai dac acest lucru este 1n interesul
lor superior'
=e"tul propus reproduce, cu modificri de
form, art.@ alin..40 din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Inter$icerea adop%iei 1ntre fra%i
Art'25<
2
Adop%ia 1ntre fra%i este
inter$is'
=e"tul propus reproduce art.6 alin../0 din 1egea
nr.45*84997.
"u e,ist Situa%ia so%ilor
Art'25<
7
Adop%ia a doi so%i sau fo.ti so%i
de ctre acela.i adoptator sau familie
adoptatoare- precum .i adop%ia 1ntre so%i
sau fo.ti so%i sunt inter$ise'
=e"tul propus reproduce art.6 alin..40 din 1egea
nr.45*84997.
"u e,ist Se introduce para#raful +- cu urmtoarea
denumire)
*F+' Persoanele care pot adopta4
"u e,ist Capacitatea .i starea de sntate
Art'25<
5
'Persoanele care nu au
capacitate deplin de e,erci%iu- precum .i
cele cu &oli psi9ice sau 9andicap mintal
nu pot adopta'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art.A
alin../0 teza , i art.6 alin..*0 din 1egea
nr.45*84997.
"u e,ist Diferen%a de !;rst
Art'25<
:
/(0 Adoptatorul tre&uie s fie
cu (= ani mai 1n !;rst dec;t adoptatul'
/+0 Pentru moti!e temeinice-
instan%a 6udectoreasc poate 1ncu!iin%a
adop%ia c9iar dac diferen%a de !;rst
dintre adoptat .i adoptator este mai mic
dec;t (= ani- dar nu mai pu%in de (5 ani'
/0 )lin../0 reproduce, cu modificri, art.A alin.
./0 teza ,, din 1egea nr. 45*84997.
40 )lin..40 reproduce, cu modificri, art.A alin.
.40 din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Condi%ii morale .i materiale
Art'25<
<
/(0 Adoptatorul sau familia
adoptatoare tre&uie s 1ndeplineasc
#aran%iile morale .i condi%iile materiale
necesare cre.terii- educrii .i de$!oltrii
armonioase a copilului'
/+0 3ndeplinirea condi%iilor
pre!$ute la alin' /(0 se atest de ctre
autorit%ile competente- potri!it le#ii
speciale'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art./9
din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Adop%ia simultan sau succesi!
Art'25<
=
/(0 Dou persoane nu pot
adopta 1mpreun- nici simultan .i nici
succesi!- cu e,cep%ia ca$ului 1n care sunt
so% .i so%ie'
/+0 Cu toate acestea- o nou adop%ie
poate fi 1ncu!iin%at atunci c;nd)
a0 adoptatorul sau so%ii adoptatori au
decedatD 1n acest ca$- adop%ia anterioar
se consider desfcut pe data rm;nerii
definiti!e a 9otr;rii 6udectore.ti de
1ncu!iin%are a noii adop%iiD
&0 adop%ia anterioar a 1ncetat din orice
alt moti!'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art.5
din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Se introduce para#raful 2- cu urmtoarea
denumire)
*F2' Consim%m;ntul la adop%ie4
"u e,ist Persoanele care consimt la adop%ie
Art'25<
>
/(0 Pentru 1nc9eierea unei
adop%ii este necesar consim%m;ntul
urmtoarelor persoane)
a0 prin%ii fire.ti ai adoptatului minor sau
cel care e,ercit autoritatea printeasc-
dac prin%ii sunt necunoscu%i- mor%i-
declara%i mor%i sau pu.i su& interdic%ie
6udectoreascD
&0 adoptatul care a 1mplinit (@ aniD
c0 adoptatorul sau- dup ca$- familia
adoptatoareD
d0 so%ul celui care adopt- cu e,cep%ia
ca$ului 1n care este 1n imposi&ilitate de a8
.i manifesta !oin%a'
/+0 "u este !ala&il consim%m;ntul
dat 1n considerarea promisiunii sau
o&%inerii efecti!e a unor foloase-
indiferent de natura acestora'
/0 =e"tul propus reproduce, cu modificri,
art.// din 1egea nr.45*84997.
40 1a alin../0, modificrile sunt urmtoarele<
a0 meniunea de la lit.a0, referitoare la
adoptatul minor, n cazul cruia este necesar
consimm$ntul prinilor. %er a contrario,
dac adoptatul este major, acest consimm$nt
nu este necesar. %n 1egea nr.45*84997, aceast
c+estiune este reglementat separat, n art./4
alin..70 in fine;
b0 adugarea literei d0, care e"ista ca un articol
separat .art./6 alin.40 n 1egea nr.45*84997.
Poziionarea te"tului n 1egea adopiei separat
de te"tul de principiu privind consimm$ntul la
adopie nu se justific, deoarece aici trebuie
enumerate toate persoanele care trebuie s
consimt la adopie.
*0 1a alin..40, se nltur sintagma final din
art.// al 1egii nr.45*84997 - fie ea .prestaia0
anterioar sau ulterioar @care este inutil.
"u e,ist Situa%ii speciale pri!ind consim%m;ntul
prin%ilor
Art'25<
(@
/(0 Dac unul dintre prin%ii
fire.ti este necunoscut- mort- declarat
mort- precum .i dac se afl- din orice
moti!- 1n imposi&ilitate de a8.i manifesta
!oin%a- consim%m;ntul celuilalt printe
este 1ndestultor' C;nd am&ii prin%i se
afl 1ntr8una din aceste situa%ii- adop%ia
se poate 1nc9eia fr consim%m;ntul lor'
/+0 Printele sau prin%ii dec$u%i
din e,erci%iul drepturilor printe.ti ori
crora li s8a aplicat pedeapsa inter$icerii
drepturilor printe.ti pstrea$ dreptul
de a consim%i la adop%ia copilului' 3n
aceste ca$uri- consim%m;ntul celui care
e,ercit autoritatea printeasc este .i el
o&li#atoriu'
/20 Persoana cstorit care a
adoptat un copil tre&uie s consimt la
adop%ia aceluia.i copil de ctre so%ul tu'
/0 )lin../0 teza , reproduce, cu modificri,
art./4 alin..*0 din 1egea nr.45*84997; teza a ,,#a
reproduce parial alin..70 din acelai articol al
1egii nr.45*84997.
40 )lin..40 reproduce, cu modificri, art./4 alin.
.40 din 1egea nr.45*84997.
*0 )lin. * reproduce, cu modificri, art. /4 alin.
/ teza a ,,#a din 1egea nr. 45*84997.
"u e,ist Li&ertatea consim%m;ntului prin%ilor
Art'25<
((
Prin%ii fire.ti ai copilului sau-
dup ca$- cel care e,ercit autoritatea
printeasc- tre&uie s consimt la
adop%ie 1n mod li&er- necondi%ionat .i
numai dup ce au fost informa%i 1n mod
corespun$tor asupra consecin%elor
adop%iei- 1n special asupra 1ncetrii
le#turilor de rudenie ale copilului cu
familia sa de ori#ine'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art./7
teza , din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Data .i re!ocarea consim%m;ntului
prin%ilor
Art'25<
(+
/(0 Consim%m;ntul la
adop%ie al prin%ilor fire.ti sau- dup ca$-
al tutorelui poate fi dat numai dup
trecerea unui termen de :@ de $ile de la
data na.terii copilului'
/+0 Consim%m;ntul dat 1n condi%iile
alin'/(0 poate fi re!ocat 1n termen de 2@
de $ile de la data e,primrii lui'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art./@
din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Refu$ul prin%ilor de a8.i da
consim%m;ntul
Art'25<
(2
3n mod e,cep%ional- instan%a
6udectoreasc poate trece peste refu$ul
prin%ilor fire.ti sau al tutorelui de a
consim%i la adop%ie- dac se do!ede.te- cu
orice mi6loc de pro&- c acesta este
a&u$i! .i instan%a aprecia$ c adop%ia
este 1n interesul copilului- %in;nd seama .i
de consim%m;ntul acestuia- dat 1n
condi%iile le#ii'
=e"tul propus reproduce, cu modificri, art./*
din 1egea nr.45*84997.
"u e,ist Condi%iile e,primrii consim%m;ntului
Art'25<
(7
Condi%iile 1n care 1.i e,prim
consim%m;ntul persoanele c9emate s
consimt la adop%ie sunt re#lementate
prin le#e special'4
onform celor artate n !onsideraiile
generale de la nceputul apitolului ,,, -
!)dopia, problemele de procedur urmeaz s
fac obiectul unei legi separate.
Seciunea a 4#a
'fectele adopiei
Efectele adop%iei
Art'25= - ./0 )dopia produce efecte numai
de la data rm$nerii irevocabile a +otr$rii
judectoreti prin care a fost ncuviinat.
.40 Prin adopie se stabilesc raporturi de
rudenie ntre adoptat i descendenii si, pe de
o parte, i adoptator i rudele acestuia, pe de
alt parte.
.*0 (aporturile de
rudenie nceteaz ntre adoptat i descendenii
si, pe de o parte, i prinii fireti i rudele
acestora, pe de alt parte. u toate acestea,
impedimentul la cstorie izvor$t din rudenie
se aplic ntre adoptat i descendenii si, pe
de o parte, i rudele fireti ale acestuia, pe de
alt parte.

)rticolul *:6 va avea urmtorul cuprins<
!Data adop%iei
Art'25= - Adop%ia produce efecte de la
data rm;nerii definiti!e a 9otr;rii
6udectore.ti prin care a fost
1ncu!iin%at'4
/0 Se propune scindarea art.*:6 din Proiect din
raiuni de sistematizare< reglementarea datei
adopiei separat de efectele acesteia; art.*:6 va
reglementa numai data adopiei, iar alin..40 i
alin..*0 vor constitui un articol separat -
art.*:6
/
.
40 =e"tul propus e practic identic cu alin../0.
2odificarea privete numai corelarea cu
proiectul odului de procedur civil< +otr$re
definitiv n loc de irevocabil. De asemenea, a
fost nlturat adverbul numai, care e inutil.
"u e,ist Dup articolul 25= se introduce un articol
nou- art'25=
(
- cu urmtorul cuprins)
!Efecte asupra rudeniei
Art'25=
(
/(0 Prin adop%ie se sta&ilesc
filia%ia 1ntre adoptat .i cel care adopt-
precum .i le#turi de rudenie 1ntre
adoptat .i rudele adoptatorului'
/+0 Raporturile de
rudenie 1ncetea$ 1ntre adoptat .i
descenden%ii si- pe de o parte- .i prin%ii
fire.ti .i rudele acestora- pe de alt parte'
/20 C;nd adoptator
este so%ul printelui firesc sau adopti!-
le#turile de rudenie a adoptatului
1ncetea$ numai 1n raport cu printele
firesc .i rudele printelui firesc care nu
este cstorit cu adoptatorul'4
(0 Au fost preluate- cu modificri- alin'/+0 .i
alin'/20 ale art'25=- din considerente de
sistemati$are /!e$i e,plica%ia de su& articolul
precedent- pct'(0'
40 )lin../0 - fostul alin..40 al art.*:6 - este n
concordan cu definiia adopiei .art.*:70 i
este relativ identic cu art.:9 din 1egea
nr.45*84997.
*0 )lin..40 este, cu unele modificri, fostul alin.
.*0 teza , din art.*:6.
70 )lin..*0 reproduce alin..*0 partea final din
art.:9 al 1egii adopiei.
:0 =eza a ,,#a din alin..*0 al art.*:6 i teza , din
alin..70 al art.:9 din 1egea adopiei .referitoare
la impedimentul la cstorie0 nu a mai fost
reprodus, deoarece art.49@ alin..*0 din Proiect
rezolv aceast c+estiune.
@0 =eza a ,,#a a aceluiai alin..70 al art.:9 din
1egea adopiei prevede c impedimentul la
cstorie rezult$nd din rudenie e"ist ntre
adoptat i rudele din familia de adopie.
Prevederea este inutil fa de caracterul general
al impedimentului la cstorie rezult$nd din
rudenie, prevzut de art.49@ din Proiect.
E,ercitarea drepturilor .i 1ndatoririlor
printe.ti
Art'25> ./0 )doptatorul are fa de copilul
adoptat drepturile i ndatoririle printelui fa
de copilul su firesc.
.40 %n cazul n care cel care adopt este soul
printelui firesc al adoptatului, drepturile i
ndatoririle printeti se e"ercit de ctre
adoptator i printele firesc cstorit cu
acesta.
/0 Denumirea articolului *:Ava avea
urmtorul cuprins<
*Raporturile dintre adoptator .i adoptat4
+0 Dup alineatul /+0 al articolului 25> se
introduce un alineat nou- alin'/20- cu
urmtorul cuprins)
*/20 Adoptatul are fa% de adoptator
drepturile .i 1ndatoririle pe care le are
orice persoan fa% de prin%ii si fire.ti'4
/0 Se propune modificarea denumirii marginale,
pentru o mai bun coresponden cu coninutul
articolului, la care se adaug i alin..*0.
40 )lin..*0 reproduce alin..*0 al art.:/ din
1egea nr.45*84997.
Decderea adoptatorului din e,erci%iul
drepturilor printe.ti
Art'2:@ Dac adoptatorul va fi deczut din
e"erciiul drepturilor printeti, instana,
in$nd seama de interesul superior al
copilului, va putea fie s redea prinilor
fireti e"erciiul drepturilor printeti, fie s
+otrasc instituirea tutelei. )scultarea
copilului este obligatorie, dispoziiile art.494
fiind aplicabile.
"umele adoptatului
Art'2:( ./0 opilul adoptat dob$ndete prin
adopie numele celui care adopt.
.40 Dac adopia se face de ctre doi
soi ori de ctre soul care adopt pe copilul
celuilalt so, iar soii au nume comun, copilul
adoptat va purta acest nume. %n cazul n care
soii nu au nume de familie comun, ei sunt
obligai s declare instanei care ncuviineaz
adopia, numele pe care acesta urmeaz s#l
poarte. Dispoziiile art.494 sunt aplicabile
prin analogie.
.*0 Pe baza +otr$rii ire!oca&ile de
ncuviinare a adopiei, serviciul de stare
civil competent va ntocmi, n condiiile
legii, un nou act de natere al copilului, n
care adoptatorii vor fi trecui ca fiind prinii
si fireti. Cec+iul act de natere se va pstra,
menion$ndu#se pe marginea acestuia
ntocmirea noului act.
(0 Articolul 2:( !a a!ea urmtorul
cuprins)
*"umele adoptatului
Art'2:( /(0 Copilul adoptat do&;nde.te
prin adop%ie numele de familie al celui
care adopt'
/+0 Dac adop%ia se face de ctre doi
so%i ori de ctre so%ul care adopt pe
copilul celuilalt so%- iar so%ii au nume
comun- copilul adoptat !a purta acest
nume' 3n ca$ul 1n care so%ii nu au nume
de familie comun- ei sunt o&li#a%i s
declare instan%ei care 1ncu!iin%ea$
adop%ia- numele pe care acesta urmea$
s8l poarte' Dac so%ii nu se 1n%ele#- !a
9otr1 instan%a' Dispo$i%iile art'+@+
rm;n aplica&ile'
/20 Pentru moti!e temeinice-
instan%a- 1ncu!iin%;nd adop%ia- la cererea
adoptatorului sau a familiei adoptatoare
.i cu consim%m;ntul copilului care a
1mplinit (@ ani- poate dispune sc9im&area
prenumelui copilului adoptat'
/70 3n ca$ul adop%iei unei persoane
cstorite- care poart un nume comun
cu cellalt so%- so%ul adoptat poate lua
numele adoptatorului- cu consim%8
m;ntul celuilalt so%- dat 1n fa%a instan%ei
care 1ncu!iin%ea$ adop%ia'
/50 Pe &a$a 9otr;rii definiti!e de
1ncu!iin%are a adop%iei- ser!iciul de stare
ci!il competent !a 1ntocmi- 1n condi%iile
/0 Se propune modificarea alin../0, prin
menionarea e"pres a numelui de familie,
pentru corelare cu art.:4 din Proiect, care
prevede structura numelui.
40 Se propune modificarea alin..40, prin
introducerea unei teze privind cazul .puin
probabil, dar nu imposibil0 al nenelegerilor
dintre adoptatori, rezolvat ca i n cazul numelui
copilului, n general .art.*:4 i art.*:* din
proiect0. De asemenea, se propune nlocuirea
formulrii sunt aplicabile prin analogie, care nu
este riguroas .i nici nu se nt$lnete n te+nica
legislativ0.
*0 Se propune introducerea a dou noi alineate,
alin..*0 i alin..70, care reproduc prevederile
utile ale alin..*0 i .70 din art.:* al 1egii
nr.45*84997.
70 2odificarea din alin..:0 - alin..*0 din Proiect
- privete corelarea cu proiectul odului de
procedur civil< +otr$re definitiv n loc de
irevocabil.
"u e,ist' Dup articolul 2:( se introduce un articol
nou- art'2:(
(
- cu urmtorul cuprins)
!Informa%ii cu pri!ire la adop%ie
Art'2:(
(
Informa%iile cu pri!ire la
adop%ie sunt confiden%iale' odul 1n care
adoptatul !a fi informat cu pri!ire la
adop%ie .i la familia sa de ori#ine- precum
.i re#imul 6uridic #eneral al informa%iilor
pri!ind adop%ia se sta&ilesc prin le#e
special'4
)rt.:4 alin../0 din 1egea nr.45*84997 prevede<
=doptatorii vor informa copilul c este adoptat,
de ndat ce vrsta i gradul de maturitate ale
acestuia o permit. .elelalte alineate
reglementeaz regimul informaiilor privitoare
la adopie etc.0 Dup cum se vede, te"tul din
lege instituie o adevrat obligaie pentru
adoptatori de a#l informa pe adoptat cu privire
la situaia sa. Principiul nu se regsete n
conveniile internaionale privind adopia i - n
aceast form - nici n codurile#model. B
reglementeaz confidenialitatea informaiilor
cu privire la adopie, precum i modul n care
ele pot fi obinute .de e"emplu, adoptatul poate
obine informaii despre prinii si fireti
numai dac acetia consimt - art.:6*0. )rt.4@6
' prevede dreptul adoptatului, dup /6 ani
sau nainte - dac justific un interes legitim -,
de a obine informaii cu privire la familia de
origine. ,u este, ns, reglementat obligaia
adoptatorilor ca, din oficiu!, s(i aduc la
cunotin adoptatului situaia sa. %n aceste
condiii se propune introducerea art.*@/
/
,
pentru a nu greva odul civil cu o c+estiune
sensibil, care poate fi mai lesne rezolvat n
legea special.
Seciunea a *#a
%ncetarea adopiei
%ncetarea adopiei
Art'2:+ )dopia nceteaz prin nulitate sau
desfacere.
)rticolul *@4 va avea urmtorul cuprins<
!3ncetarea adop%iei
Art'2:+ Adop%ia 1ncetea$ prin
desfacere sau ca urmare a anulrii ori a
declarrii nulit%ii sale'4
2odificarea este propus din considerente de
form, dar - mai ales - pentru a aduga
nulitatea relativ ca o cauz de ncetare a
adopiei. %n sistemul odului familiei, anterior
3rdonanei de urgen nr.4:8/AA5, adopia
.nfierea0 putea fi lovit i de nulitate relativ,
dei reglementarea nu era foarte clar; totui,
jurisprudena i doctrina au recunoscut n mod
constant aceast posibilitate. Potrivit 3&E
nr.4:8/AA5, nulitatea adopiei era supus
dreptului comun, deci adopia putea fi
sancionat i cu nulitatea relativ. %n concepia
1egii nr.45*8499*, adopia nu poate fi
sancionat dec$t cu nulitatea absolut .vezi art.
:@0; cu toate acestea, doctrina continu s evoce
ideea c, de vreme ce legea nu nltur e"pres
posibilitatea sancionrii adopiei cu nulitatea
relativ, se aplic dreptul comun. )a fiind, a
fost propus modificarea art.*@4 n sensul
prevederii i a nulitii relative.
"ulitatea adop%iei
Art'2:2 ./0 )dopia este lovit de nulitate,
dac a fost nc+eiat cu nclcarea condiiilor
prevzute de lege.
.40 )dopia fictiv este lovit de nulitate
absolut, n afara cazului c$nd ulterior
ncuviinrii adopiei ntre adoptator i adoptat
s#au stabilit raporturi de natur s satisfac
interesul superior al copilului.
)rticolul *@* va avea urmtorul cuprins<
!Desfacerea de drept a adop%iei
Art'2:2 /(0 Adop%ia este desfcut de
drept 1n ca$ul pre!$ut de art'25<
=
alin'
/+0 lit'a0'4
/0 =e"tul propus reia soluia din art.5 alin..*0
lit.a0 din 1egea nr.45*84997.
40 Prevederile art.*@* din Proiect se regsesc,
cu modificri, n art.*@:
4
.
Desfacerea adop%iei
Art' 2:7 )dopia se desface n cazurile i n
condiiile prevzute de lege.
)rticolul *@7 va avea urmtorul cuprins<
*Desfacerea adop%iei la cererea
adoptatorului
Art'2:7 /(0 Adop%ia poate fi desfcut
la cererea adoptatorului sau a familiei
adoptatoare- dac adoptatul a atentat la
!ia%a lor sau a ascenden%ilor ori
descenden%ilor lor- precum .i atunci c;nd
adoptatul s8a fcut !ino!at fa% de
adoptatori de fapte penale pedepsite cu o
pedeaps pri!ati! de li&ertate de cel
pu%in + ani'
/+0 Dac adoptatorul a decedat ca
urmare a faptelor adoptatului- adop%ia
poate fi desfcut la cererea celor care ar
fi !enit la mo.tenire 1mpreun cu
adoptatul sau 1n lipsa acestuia'4
/0 1egea nr.45*84997 a reglementat un singur
caz de desfacere a adopiei, cel din art.5 alin..*0
lit.a0. Singurul od care reglementeaz
desfacerea adopiei este cel italian, din care sunt
inspirate te"tele art.*@7 i art.*@: .art.*9@ i
art.*95 ,0. Soluiile , sunt nelepte i in
cont de ceea ce poate s apar n practic, astfel
nc$t propun preluarea lor. De altfel, problema
desfacerii adopiei la cererea adoptatorului a
fost dezbtut n doctrin, nc n regimul legal
prevzut de odul familiei, opin$ndu#se n
sensul recunoaterii dreptului acestuia de a cere
desfacerea adopiei. )v$nd n vedere c n
practic pot s apar situaii n care s se
impun desfacerea adopiei din vina adoptatului
i la cererea adoptatorului, precum i caracterul
e"cepional al situaiilor din te"tele propuse, se
impune includerea lor n viitorul od civil.
40 )lin../0 este inspirat de art.*9@ alin../0 ,.
*0 )lin. .40 este inspirat de art.*9@ alin..40 ,.
Efectele 1ncetrii adop%iei
Art'2:5 ./0 1a ncetarea adopiei, adoptatul
redob$ndete numele de familie avut nainte
de ncuviinarea adopiei. u toate acestea, la
desfacerea adopiei, pentru motive temeinice,
instana va putea ncuviina ca adoptatul s
pstreze numele de familie dob$ndit prin
adopie.
.40 1a ncetarea adopiei, prinii fireti
ai copilului redob$ndesc drepturile i
ndatoririle printeti, dac instana nu decide
o alt msur de protecie a copilului, n
condiiile legii. Dispoziiile art.5/ sunt
aplicabile.
)rticolul *@: va avea urmtorul cuprins<
!Desfacerea adop%iei la cererea
adoptatului
Art'2:5 Adop%ia poate fi desfcut la
cererea adoptatului dac adoptatorul s8a
fcut !ino!at fa% de adoptat de faptele
pre!$ute de art'2:7'4
=e"tul propus reproduce art.*95 ,.
"u e,ist Dup articolul *@: se introduc patru articole
noi, art.*@:
/
#art.*@:
7
, cu urmtorul cuprins<
!Anularea adop%iei
Art'2:5
(
/(0 Adop%ia poate fi anulat la
cererea oricrei persoane c9emate s
consimt la 1nc9eierea ei .i al crei
consim%m;nt a fost !iciat prin eroare
asupra identit%ii adoptatului- dol sau
!iolen%'
/+0 Ac%iunea poate fi formulat 1n
termen de : luni de la descoperirea erorii
sau a dolului ori de la data 1ncetrii
!iolen%ei- dar nu mai t;r$iu de doi ani de
la 1nc9eierea adop%iei'
/0 ) se vedea comentariile de la art.*@4 privind
nulitatea relativ a adopiei.
40 )lin..40, privitor la termenul n care se poate
cere anularea adopiei, este inspirat de art.4@A
lit.b0 '.
"u e,ist "ulitatea a&solut a adop%iei
Art'2:5
+
- /(0 Este nul adop%ia ficti!-
precum .i cea 1nc9eiat cu 1nclcarea
condi%iilor de form sau de fond- dac- 1n
acest din urm ca$- le#ea nu o
sanc%ionea$ cu nulitatea relati!'
/+0 Adop%ia este ficti! dac a fost
1nc9eiat 1n alt scop dec;t cel al ocrotirii
interesului superior al copilului-
.*0 )ciunea n constatarea nulitii
adopiei poate fi formulat de orice
persoan interesat. Dup dob$ndirea de
ctre adoptat a capacitii depline de
e"erciiu, aciunea poate fi formulat numai
de ctre acesta.
/0 =e"tul propus reia, cu unele modificri,
prevederile art.:@ alin../0 i art.:5 din 1egea
nr.45*84997.
40 Se propune ca n alin../0 s fie enumerat i
fictivitatea printre cauzele de nulitate absolut a
adopiei, deoarece ea e"ist n art.*@* alin..40
din Proiect .
*0 Pe cale de consecin, se propune n alin..40
definirea adopiei fictive.
70)lin..*0 al art.*@:
4
reproduce art.:5 din 1egea
nr.45*84997.
"u e,ist en%inerea adop%iei
Art'2:5
2
- Instan%a poate respin#e
cererea pri!ind nulitatea dac
men%inerea adop%iei este 1n interesul celui
adoptat' Acesta !a fi 1ntotdeauna
ascultat- dispo$i%iile art'+@+ rm;n;nd
aplica&ile'
/0 =e"tul propus reia, n teza ,, reglementarea
din art.:@ alin..40 al 1egii nr.45*84997 i
prevede posibilitatea nlturrii sanciunii
nulitii adopiei .aceeai soluie se regsete i
n ', art.4@A alin../0 in fine.0.
40 =eza a ,,#a prevede ascultarea obligatorie a
adoptatului, norm e"istent i n art.:6 alin..40
din 1egea nr.45*84997.
*0 =e"tul propus acoper i ipoteza art.*@* alin.
.40, care mpiedic declararea nulitii adopiei
fictive, dac, ulterior ncuviinrii sale, ntre
adoptator i adoptat s(au stabilit raporturi de
natur s satisfac interesul superior al
copilului.
"u e,ist Efectele 1ncetrii adop%iei
Art'2:5
7
/(0 La 1ncetarea adop%iei-
prin%ii fire.ti ai copilului redo&;ndesc
drepturile .i 1ndatoririle printe.ti- afar
numai dac instan%a nu 9otr.te c este
1n interesul superior al copilului s
instituie tutela sau o alt msur de
protec%ie a copilului- 1n condi%iile le#ii'
/+0 De asemenea- adoptatul
redo&;nde.te numele de familie .i- dup
ca$- prenumele a!ut 1nainte de
1ncu!iin%area adop%iei' Cu toate acestea-
pentru moti!e temeinice- instan%a !a
putea 1ncu!iin%a ca acesta s pstre$e
numele do&;ndit prin adop%ie'
/20 Adoptatul !a fi 1ntotdeauna
ascultat- dispo$i%iile art'+@+ rm;n;nd
aplica&ile'4
=e"tul propus se regsete, ntr#o form
asemntoare, i n art.:A din 1egea
nr.45*84997. >a de acest din urm te"t, e"ist
ns unele diferene<
a0 alineatele sunt inversate n raport cu art.:A
din 1egea nr.45*84997 i e firesc, deoarece
primeaz redob$ndirea autoritii printeti fa
de redob$ndirea numelui.
b0 alin../0 menioneaz c instana va institui o
alt msur de ocrotire numai dac este n
interesul copilului, condiie care nu e"ist n
art.:A din 1egea nr.45*84997, dar e"ista n
fostul art.6: din odul familie, care reglementa
aceeai ipotez.
c0 alin..40 reglementeaz i ipoteza revenirii la
prenumele avut anterior adopiei, care poate fi
sc+imbat potrivit art.*@/ alin..*0 din Proiect.
d0 se propune i un alin..*0, care prevede
obligativitatea ascultrii adoptatului, conform
principiului prevzut n art.494 din Proiect.
TITLUL IV
Responsa&ilitatea printeasc
Denumirea Titlului IV8
*Responsa&ilitatea printeasc4 se !a
modifica- dup cum urmea$)
*TITLUL IV
/utoritatea p(rinteasc(+
>, B i ' reglementeaz =utoritatea
printeasc, noiune care reflect mai e"act
raporturile dintre prini i copii dec$t aceea de
responsabilitate printeasc. ,
reglementeaz puterea printeasc - noiune
folosit i de /A79, dar creia i s#ar putea
reproa caracterul ar+aic, inadecvat concepiei
moderne despre raporturile dintre prini i
copii.
CAPITOLUL I
Dispo$i%ii #enerale
3ndatoririle prin%ilor
Art'2:: # )mbii prini
rspund pentru creterea copiilor lor minori.
Se elimin' Se propune reamplasarea te"tului art.*@@ ca
alin..*0 al art.*@5, rspunderea prinilor fiind o
component a autoritii printeti.
Con%inutul responsa&ilit%ii
printe.ti
Art'2:< # ./0 Drepturile i
ndatoririle printeti privesc at$t persoana,
c$t i bunurile copilului minor.
.40 %n e"ercitarea
drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor pe care
le au fa de copilul lor minor, prinii trebuie
s aib n vedere interesul superior al
copilului.
Articolul 2:< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Autoritatea printeasc
Art'2:< - /(0 Autoritatea printeasc este
un ansam&lu de drepturi .i 1ndatoriri-
care apar%in 1n mod e#al am&ilor prin%i
.i pri!esc at;t persoana- c;t .i &unurile
copilului'
/+0 Prin%ii e,ercit autoritatea
printeasc numai 1n interesul superior
al copilului- cu respectul datorat
persoanei acestuia- .i 1l asocia$ pe copil
la toate deci$iile care 1l pri!esc- %in;nd
cont de !;rsta .i de #radul su de
maturitate'
/20 Am&ii prin%i rspund pentru
cre.terea copiilor lor minori'4
/0 Se propune modificarea te"tului din Proiect,
deoarece este firesc ca acest capitol s nceap
cu definirea autoritii printeti.
40 =e"tul propus este inspirat de
art.*5/#/ >.

*0 )lin..*0 este fostul art.*@@.

Durata responsa&ilit%ii
printe.ti
Art'2:= - (esponsabilitatea
printeasc dureaz p$n c$nd copilul
dob$ndete capacitatea deplin de e"erciiu.
Articolul 2:= !a a!ea urmtorul cuprins)
!Durata autorit%ii
printe.ti
Art'2:= - Autoritatea
printeasc se e,ercit p;n c;nd copilul
do&;nde.te capacitatea deplin de
e,erci%iu'4

2odificarea este impus de


nlocuirea noiunii de responsabilitate.
3ndatorirea copilului
Art'2:> - opilul datoreaz respect prinilor
si indiferent de v$rsta sa.
Denumirea articolului 2:> se !a modifica
dup cum urmea$)!3ndatorirea de
respect
Se propune modificarea denumirii marginale,
deoarece denumirea iniial induce ideea c
e"ist o unic ndatorire a copilului.
"e1n%ele#erile 1ntre prin%i
Art'2<@ 3ri de c$te ori e"ist nenelegeri
ntre prini cu privire la e"erciiul drepturilor
sau la ndeplinirea ndatoririlor printeti,
instana tutelar, dup ce ascult pe prini i
lu$nd n considerare concluziile raportului
referitor la anc+eta psi+osocial, +otrte
potrivit interesului superior al copilului.
)scultarea copilului este obligatorie,
dispoziiile art. 494 fiind aplicabile.
CAPITOLUL II
Drepturile .i 1ndatoririle printe.ti

Drepturile .i 1ndatoririle
printe.ti
Art'2<( - Prinii au dreptul i
ndatorirea de a crete copilul, ngrijind de
sntatea i dezvoltarea lui fizic, psi+ic i
intelectual, de educaia, nvtura i
pregtirea profesional a acestuia, potrivit
propriilor lor convingeri i nsuirilor
copilului; ei sunt datori s dea copilului
orientarea i sfaturile necesare e"ercitrii
corespunztoare a drepturilor pe care legea le
recunoate acestuia.

Denumirea articolului 2<(


!a a!ea urmtorul cuprins)
!Con%inutul autorit%ii
printe.ti4


Se propune modificarea
denumirii marginale pentru a evita repetiia fa
de titlul capitolului, dar i pentru c, din punct
de vedere teoretic, drepturile i ndatoririle
printeti alctuiesc coninutul autoritii
printeti.
"u e,ist'
Dup articolul 2<( se
introduc dou articole noi- art'2<(
(
.i
art'2<(
+
- cu urmtorul cuprins)
!3ndatoriri specifice
Art'2<(
(
- /(0 Prin%ii au
1ndatorirea de a cre.te copilul 1n condi%ii
care s asi#ure de$!oltarea sa fi$ic-
mental- spiritual- moral .i social 1n
mod armonios'
/+0 3n acest scop-
prin%ii sunt o&li#a%i)
a0 s coopere$e cu copilul .i
s 1i respecte !ia%a intim- pri!at .i
demnitateaD
&0 s informe$e copilul
despre toate actele .i faptele care l8ar
putea afecta .i s ia 1n considerare opinia
acestuiaD
c0 s ia toate msurile
necesare pentru prote6area .i reali$area
drepturilor copiluluiD
d0 s coopere$e cu
persoanele fi$ice .i persoanele 6uridice cu
atri&u%ii 1n domeniul 1n#ri6irii- educrii .i
formrii profesionale a copilului'

=e"tul propus este preluat, cu


modificri, din 1egea nr.45484997 privind
drepturile copilului .art.*4 - mai puin obligaia
de supraveg+ere, care se regsete mai jos, n
art.*5:0.
"u e,ist' suri disciplinare
Art' 2<(
+
- surile
disciplinare nu pot fi luate de prin%i
dec;t cu respectarea demnit%ii copilului'
Sunt inter$ise pedepsele fi$ice- precum .i
orice alte msuri care pot afecta
de$!oltarea fi$ic- psi9ic sau starea
emo%ional a copilului'4

=e"tul este preluat, cu


modificri, din 1egea nr.45484997 privind
drepturile copilului .art.46 alin. 40.
Drepturile printelui minor
Art'2<+ # ./0 Printele minor
care a mplinit v$rsta de /7 ani are numai
drepturile i ndatoririle printeti cu privire la
persoana copilului.
.40 Drepturile i ndatoririle cu
privire la bunurile copilului revin tutorelui.

Alineatul /+0 al articolului


2<+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*/+0 Drepturile .i
1ndatoririle cu pri!ire la &unurile
copilului re!in tutorelui sau- dup ca$-
altei persoane- 1n condi%iile le#ii'4
Se propune modificarea te"tului
din Proiect pentru a acoperi i situaiile n care
nu a fost instituit .nc0 tutela, iar drepturile i
ndatoririle printeti se e"ercit, potrivit legii,
de alte persoane .a se vedea, spre e"emplu,
art.@4 din 1egea nr.454849970.
Reli#ia copilului
Art'2<2 # ./0 Prinii +otrsc
credina religioas a copilului.
.40 redina religioas a
copilului care a mplinit /7 ani nu poate fi
sc+imbat fr consimm$ntul acestuia.
.*0 opilul care a mplinit v$rsta de /@
ani are dreptul s#i aleag singur credina
religioas.

"umele copilului
Art'2<7 # Prinii aleg numele i prenumele
copilului, n condiiile legii.
Articolul 2<7 !a a!ea urmtorul cuprins)
!"umele copilului
Art'2<7 # Prin%ii ale# prenumele .i- c;nd
e ca$ul- numele de familie al copilului- 1n
condi%iile le#ii'4
2odificare propus deoarece numai prenumele
se alege ntotdeauna. ?umele de familie al
copilului nu se alege dec$t atunci c$nd prinii
au nume diferite.
Supra!e#9erea copilului
Art'2<5 # ./0 Prinii au
dreptul i ndatorirea de supraveg+ere a
copilului minor.
.40 u toate acestea,
prinii nu pot, n afara unor motive
temeinice, s mpiedice corespondena i
legturile personale ale copilului cu bunicii
si ori cu fraii i surorile sale sau cu orice
alte persoane, c+iar dac nu sunt rude cu
minorul. 3rice nenelegeri se soluioneaz de
ctre instana tutelar.

Alineatul /+0 al articolului


2<5 se elimin'
)lin..40 are un domeniu de
aplicare care, dei e cone" supraveg+erii,
justific transformarea sa ntr#un articol separat,
i anume art.*5:
/
.

Dup articolul 2<5 se


introduce un articol nou- art'2<5
(
- cu
urmtorul cuprins)
!Rela%iile sociale ale
copilului
Art'2<5
(
- Prin%ii nu pot-
1n afara unor moti!e temeinice- s
1mpiedice coresponden%a .i le#turile
personale ale copilului cu &unicii si ori
cu fra%ii .i surorile sale sau cu orice alte
persoane- c9iar dac nu sunt rude cu el'
Orice ne1n%ele#eri se solu%ionea$ de
ctre instan%a tutelar- cu ascultarea
copilului- dispo$i%iile art'+@+ fiind
aplica&ile'4

=e"tul reproduce alin..40 al


art.*5:, cu modificarea referitoare la
necesitatea ascultrii minorului.
3napoierea copilului de la
alte persoane
Art'2<: # ./0 Prinii pot cere
oric$nd instanei tutelare napoierea copilului
de la orice persoan care l ine fr drept.
.40 ,nstana tutelar
poate respinge cererea numai dac napoierea
este vdit contrar interesului copilului.
.*0 )scultarea copilului
este obligatorie, dispoziiile art. 494 fiind
aplicabile.


Locuin%a copilului
Art'2<< # 1ocuina copilului se
stabilete de prini, de comun acord.
Articolul 2<< !a a!ea
urmtorul cuprins)
!Locuin%a copilului
Art'2<< - /(0 Copilul minor
locuie.te la prin%ii si'
/+0 Dac prin%ii nu
locuiesc 1mpreun- ace.tia !or sta&ili- de
comun acord- locuin%a copilului'
/20 3n ca$ de
ne1n%ele#ere 1ntre prin%i- instan%a
tutelar !a 9otr1- lu;nd 1n considerare
conclu$iile raportului de anc9et
psi9osocial .i ascult;ndu8i pe prin%i .i
pe copil- dac a 1mplinit (@ ani'
Dispo$i%iile art'+@+ rm;n aplica&ile'
/70 Copilul minor nu
poate prsi locuin%a sta&ilit potri!it
acestui articol- fr acordul prin%ilor-
dec;t 1n ca$urile pre!$ute e,pres de
le#e'4

/0 2odificarea propus pleac de


la actualul art./99 .fam., care a fost analizat n
doctrin i a creat o ndelungat jurispruden,
ce nu a ridicat probleme. 'ste c+iar periculos s
se renune la acest te"t i, mai ales, la principiul
din alin../0, potrivit cruia !locuina copilului
minor este la prinii si.

40 S#a propus, n plus fa de


reglementarea actual din .fam., alin..70, dup
modelul art.@94 B i art.*5/#* >.
"u e,ist'
Dup articolul 2<< se
introduce un articol nou- art'2<<
(
- cu
urmtorul cuprins)
!Sc9im&area locuin%ei
copilului
Art'2<<
(
- /(0 Dac
afectea$ e,erci%iul autorit%ii sau al unor
drepturi printe.ti- sc9im&area locuin%ei
copilului- 1mpreun cu printele la care
locuie.te- nu poate a!ea loc dec;t cu
acordul preala&il al celuilalt printe'
/+0 3n ca$ de
ne1n%ele#ere 1ntre prin%i- !a 9otr1
instan%a tutelar potri!it interesului
superior al copilului- lu;nd 1n
considerare conclu$iile raportului de
anc9et psi9osocial .i ascult;ndu8i pe
prin%i' Ascultarea copilului este
o&li#atorie- dispo$i%iile art'+@+ fiind
aplica&ile'4

=e"tul a fost introdus dup


modelul art.*5*#* > i este important s fie
adoptat, in$nd cont de situaiile din practic, n
care un printe i sc+imb domiciliul, uneori
c+iar n strintate, ceea ce face practic
imposibil pentru cellalt printe e"ercitarea
drepturilor i ndatoririlor printeti.
Sc9im&area felului
1n!%turii ori al pre#tirii profesionale
Art'2<= # ./0 opilul care a
mplinit v$rsta de /7 ani poate cere
ncuviinarea instanei tutelare pentru a#i
sc+imba felul nvturii ori al pregtirii
profesionale ori pentru sc+imbarea locuinei
necesare desv$ririi nvturii ori pregtirii
sale profesionale.
.40 ,nstana tutelar va +otr pe baza
raportului referitor la anc+eta psi+osocial.
)scultarea copilului este obligatorie,
dispoziiile art.494 fiind aplicabile.
Articolul 2<= !a a!ea
urmtorul cuprins)
!Sc9im&area felului
1n!%turii ori al pre#tirii profesionale
Art'2<= # /(0 Copilul care a
1mplinit !;rsta de (7 ani poate cere
prin%ilor s 1.i sc9im&e felul 1n!%turii
sau al pre#tirii profesionale ori locuin%a
necesar des!;r.irii 1n!%turii ori
pre#tirii sale profesionale'
/+0 Dac prin%ii se opun- copilul
poate sesi$a instan%a tutelar- iar aceasta
!a 9otr1 pe &a$a raportului de anc9et
psi9osocial' Ascultarea copilului este
o&li#atorie- dispo$i%iile art'+@+ fiind
aplica&ile'4
Se propune modificarea te"tului
pentru a sublinia c, mai nt$i, copilul solicit
prinilor sc+imbarea i, dac acetia se opun,
abia apoi se adreseaz instanei.

O&li#a%ia de 1ntre%inere
Art'2<> # ./0 opilul minor
este ntreinut de prinii si.
.40 Dac minorul are un
venit propriu care nu este ndestultor, prinii
au ndatorirea s asigure condiiile necesare
pentru creterea acestuia.
.*0 %n caz de nenelegere, ntinderea
obligaiei de ntreinere, felul i modalitile
e"ecutrii, precum i contribuia fiecruia
dintre prini, se stabilesc de ctre instan pe
baza raportului referitor la anc+eta
psi+osocial.
Articolul 2<> !a a!ea
urmtorul cuprins)
!O&li#a%ia de 1ntre%inere
Art'2<> # /(0 Tatl .i mama
sunt o&li#a%i- 1n solidar- s dea 1ntre%inere
copilului lor minor- asi#ur;ndu8i cele
necesare traiului- precum .i educa%ia-
1n!%tura .i pre#tirea sa profesional'
/+0 Dac minorul are
un !enit propriu care nu este
1ndestultor- prin%ii au o&li#a%ia de a8i
asi#ura condi%iile necesare pentru
cre.terea- educarea .i pre#tirea sa
profesional'
/20 Prin%ii sunt o&li#a%i s8l
1ntre%in pe copilul de!enit ma6or- dac
se afl 1n continuarea studiilor- p;n la
terminarea acestora- dar fr a dep.i
!;rsta de +: de ani'
/70 3n ca$ de ne1n%ele#ere- 1ntinderea
o&li#a%iei de 1ntre%inere- felul .i
modalit%ile e,ecutrii- precum .i
contri&u%ia fiecruia dintre prin%i- se
sta&ilesc de instan%a tutelar pe &a$a
raportului de anc9et psi9osocial'4

/0 Se propune modificarea alin.


./0, dup modelul art.45@ ' i art.:AA alin.
.40 B, care prevd e"pres obligaia prinilor
de a#i ntreine pe copii, pentru a accentua ideea
de obligaie. %n plus, se prevede c aceast
obligaie este solidar, pentru a stabili natura ei
juridic; nefiind consacrat legal solidaritatea
p$n acum, n condiiile odului familiei
doctrina a apreciat c este o obligaie in
solidum, categorie juridic nereglementat i ale
crei definiie i regim juridic nu au fost
ntotdeauna clare.

40 2odificarea alin..40, in fine,


vizeaz conturarea mai complet a coninutului
obligaiei de ntreinere a prinilor fa de
copii.

*0 Se propune introducerea alin.


.*0, care va reglementa o situaie neprevzut
p$n acum n materia obligaiei de ntreinere,
dar rezolvat ca atare prin aplicarea, prin
asemnare, a reglementrii din legislaia
pensiilor privitoare la pensia de urma. )v$nd
n vedere constana aplicrii n practic a acestei
soluii, se impune consacrarea ei acolo unde ii
este locul, adic n cadrul normelor privind
obligaia de ntreinere a prinilor fa de copiii
lor.

Independen%a patrimonial
Art'2=@ 8 Printele nu are nici un drept asupra
bunurilor copilului i nici copilul asupra
bunurilor printelui, n afar de dreptul la
motenire i la ntreinere.
Administrarea &unurilor copilului
Art'2=( # ./0 Prinii au dreptul i ndatorirea
de a administra bunurile copilului lor minor,
precum i de a#l reprezenta n actele civile ori
de a#i ncuviina aceste acte, dup caz.
.40 Dup mplinirea v$rstei de /7 ani
minorul i e"ercit singur drepturile i i
e"ecut, tot astfel, obligaiile, ns numai cu
ncuviinarea prinilor i, dup caz, a
instanei tutelare.
Alineatul /(0 al articolului
2=( !a a!ea urmtorul cuprins)
*/(0 Prin%ii au dreptul .i
1ndatorirea de a administra &unurile
copilului lor minor- precum .i de a8l
repre$enta 1n actele 6uridice ci!ile ori de
a8i 1ncu!iin%a aceste acte- dup ca$'4

2odificare propus pentru o mai mare rigoare a


e"primrii< !actele juridice civile, n loc de
!actele civile.
Alte dispo$i%ii aplica&ile
Art'2=+ - ./0 Drepturile i
ndatoririle prinilor cu privire la bunurile
copilului, sunt aceleai cu cele ale tutorelui,
dispoziiile care reglementeaz tutela fiind
aplicabile n mod corespunztor.
.40 u toate acestea, nu se va ntocmi
inventarul prevzut de art./99, n cazul n care
copilul nu are alte bunuri dec$t cele de uz
personal.

CAPITOLUL III
E,ercitarea responsa&ilit%ii printe.ti
Denumirea Capitolului III 8
*E,ercitarea responsa&ilit%ii printe.ti4
se !a modifica dup cum urmea$)
*CAPITOLUL III
E,ercitarea autorit%ii printe.ti4
2odificare impus de nlocuirea noiunii de
!responsabilitate cu aceea de !autoritate
printeasc.
Responsa&ilitatea prin%ilor
Art'2=2 - ./0 Prinii sunt egali n drepturi i
au o responsabilitate comun pentru creterea
copilului lor minor.
.40 3ricare dintre prini, care ndeplinete
singur un act curent pentru e"ercitarea
drepturilor i ndeplinirea obligaiilor
printeti, este prezumat c are i
consimm$ntul celuilalt printe.
Articolul 2=2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*odul de e,ercitare a autorit%ii
printe.ti
Art'2=2 - /(0 Prin%ii e,ercit 1mpreun
.i 1n mod e#al autoritatea printeasc'
/+0 Aa% de ter%ii de &un8credin%-
oricare dintre prin%i- care 1ndepline.te
sin#ur un act curent pentru e,ercitarea
drepturilor .i 1ndeplinirea 1ndatoririlor
printe.ti- este pre$umat c are .i
consim%m;ntul celuilalt printe'4
/0 2odificarea propus la alin../0 este inspirat
de art.*54 >, art.@99 B i art.4A5 alin../0
', care - toate - evoc ideea e"ercitrii n
comun, de ctre prini, a autoritii printeti.
40 )lin..40 a fost modificat prin adugarea
referirii la terii de bun credin; art.*54#4
>, art.@9* B i art.*97 alin..40 ' au
aceast redactare, cu diferena c > se refer
doar la actele privind persoana copilului.
>ormularea generic i care nu distinge ntre
tipurile de acte, din B i ' e mai
potrivit.
Responsa&ilitatea prin%ilor di!or%a%i
Art'2=7 - ./0 Dac prinii sunt divorai,
responsabilitatea printeasc se e"ercit
potrivit dispoziiilor referitoare la efectele
divorului n raporturile dintre prini i copii.
.40 %n cazul copilului din afara
cstoriei recunoscut concomitent sau, dup
caz, succesiv, de ambii prini,
responsabilitatea printeasc se e"ercit n
comun i n mod egal, dac prinii
convieuiesc la data recunoaterii sau,
respectiv, a celei de a doua recunoateri a
copilului.
.*0 Dac filiaia copilului
din afara cstoriei se stabilete prin +otr$re
judectoreasc, instana este obligat s
dispun asupra modului de e"ercitare a
responsabilitii printeti, fiind aplicabile
prin asemnare dispoziiile privitoare la
divor.

Articolul 2=7 !a a!ea urmtorul cuprins)
*E,ercitarea autorit%ii printe.ti 1n ca$
de di!or%
Art'2=7 - Dac prin%ii sunt di!or%a%i-
autoritatea printeasc se e,ercit
potri!it dispo$i%iilor referitoare la
efectele di!or%ului 1n raporturile dintre
prin%i .i copii'4
2odificarea propus are urmtoarele raiuni<
a0 numai alin../0 se refer la situaia
prinilor divorai, celelalte alineate
av$nd un alt domeniu de aplicare; alin.
.40 i alin..*0 vor constitui articolul
urmtor - *67
/
;
b0 a fost nlocuit noiunea de
!responsabilitate cu aceea de
!autoritate.
Dup articolul 2=7 se introduce un articol
nou- art'2=7
(
- cu urmtorul cuprins)
*Copilul din afara cstoriei
Art'2=7
(
- /(0 3n ca$ul copilului din afara
cstoriei a crui filia%ie a fost sta&ilit
concomitent sau- dup ca$- succesi!- fa%
de am&ii prin%i- autoritatea printeasc
se e,ercit 1n comun .i 1n mod e#al- de
ctre prin%i- dac ace.tia con!ie%uiesc'
/+0 Dac prin%ii copilului din afara
cstoriei nu con!ie%uiesc- modul de
e,ercitare a autorit%ii printe.ti se
sta&ile.te de ctre instan%a tutelar- fiind
aplica&ile prin asemnare dispo$i%iile
pri!itoare la di!or%'
/20 Instan%a sesi$at cu o cerere
pri!ind sta&ilirea filia%iei- este o&li#at s
dispun asupra modului de e,ercitare a
responsa&ilit%ii printe.ti- fiind
aplica&ile prin asemnare dispo$i%iile
pri!itoare la di!or%'4
Se propune modificarea te"telor alin..40 i alin.
.*0 ale art.*67 din Proiect, deoarece esenial
pentru modul de e"ercitare a autoritii
printeti nu este felul n care a fost stabilit
filiaia, ci faptul dac prinii convieuiesc sau
nu. Dac ei convieuiesc i se neleg, e"ercit
n comun autoritatea printeasc, ca i cum ar fi
cstorii. Dac nu convieuiesc, oricare dintre
ei poate sesiza instana de judecat - odat cu
aciunea n stabilirea filiaiei sau separat -
pentru ca aceasta s +otrasc potrivit regulilor
de la divor. De altfel, aceasta este i soluia
actual, n art.@: .fam., singura diferen fiind
aceea c acest te"t nu reglementeaz situaia n
care prinii convieuiesc i se neleg, ci
prevede doar soluia pentru situaia de conflict
ntre prini.
3n!oiala prin%ilor
Art'2=5 ,nstana competent poate s
ncuviineze nelegerea liber consimit
dintre prini cu privire la e"ercitarea
responsabilitii printeti sau cu privire la o
msur de protecie a copilului, dac este
respectat interesul superior al acestuia.
Articolul 2=5 !a a!ea urmtorul cuprins)
!3n!oiala prin%ilor
Art'2=5 Instan%a tutelar poate s
1ncu!iin%e$e 1n%ele#erea li&er consim%it
dintre prin%i cu pri!ire la e,ercitarea
autorit%ii printe.ti sau cu pri!ire la
luarea unei msuri de protec%ie a
copilului- dac este respectat interesul
superior al acestuia' Ascultarea copilului
este o&li#atorie- dispo$i%iile art' +@+ fiind
aplica&ile'4
2odificare propus pentru urmtoarele motive<
a0 nu poate fi vorba dec$t de instana
competent .oricum, te"tul nu este
consecvent cu restul prevederilor din
Proiect, care se refer la instana
tutelar0;
b0 este nlocuit noiunea de
!responsabilitate cu aceea de
!autoritate;
c0 este adugat, firesc, obligativitatea
ascultrii copilului.
d0
E,ercitarea drepturilor printe.ti de ctre
un sin#ur printe
Art'2=: - Dac unul dintre prini este
decedat, pus sub interdicie, declarat mort prin
+otr$re judectoreasc, deczut din e"erciiul
drepturilor printeti sau dac, din orice
mprejurare, se afl n neputin de a#i
e"prima voina, cellalt printe e"ercit
singur drepturile printeti.
Articolul 2=: !a a!ea urmtorul cuprins)
!E,ercitarea autorit%ii printe.ti de
ctre un sin#ur printe
Art'2=: - /(0 Dac unul dintre prin%i
este decedat- declarat mort prin 9otr;re
6udectoreasc- pus su& interdic%ie-
dec$ut din e,erci%iul drepturilor
printe.ti sau dac- din orice moti!- se
afl 1n neputin% de a8.i e,prima !oin%a-
cellalt printe e,ercit sin#ur
autoritatea printeasc'4
Se propune modificarea pentru consecven cu
restul te"telor, care se refer la autoritatea
printeasc.
CAPITOLUL IV
Decderea din e,erci%iul drepturilor
printe.ti
Condi%ii
Art'2=< # ./0 ,nstana, la cererea autoritilor
administraiei publice cu atribuii n domeniul
proteciei copilului, poate pronuna decderea
din e"erciiul drepturilor printeti, dac prin
relele tratamente aplicate copilului, prin
consumul de alcool sau stupefiante, prin
purtare abuziv ori prin neglijena grav n
ndeplinirea obligaiilor printeti pune n
pericol sntatea, securitatea sau dezvoltarea
copilului.
.40 ererea se judec de urgen, cu
citarea prinilor, pe baza raportului referitor
la anc+eta psi+osocial a copilului.
Participarea procurorului este obligatorie.
Articolul 2=< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Condi%ii
Art'2=< - /(0 Instan%a tutelar- la cererea
autorit%ilor administra%iei pu&lice cu
atri&u%ii 1n domeniul protec%iei copilului-
poate pronun%a decderea din e,erci%iul
drepturilor printe.ti dac printele
pune 1n pericol !ia%a- sntatea sau
de$!oltarea copilului prin relele
tratamente aplicate acestuia- prin
consumul de alcool sau stupefiante- prin
purtare a&u$i! ori prin ne#li6en%a #ra!
1n 1ndeplinirea o&li#a%iilor printe.ti'
/+0 Cererea se 6udec de ur#en%- cu
citarea prin%ilor .i pe &a$a raportului de
anc9et psi9osocial' Participarea
procurorului este o&li#atorie'4
/0 2odificrile alin../0 sunt de topic, cu
e"cepia faptului c se propune nlocuirea
formulrii !pune n pericol sntatea,
securitatea sau dezvoltarea copilului4 cu
!pune n pericol viaa, sntatea sau
dezvoltarea copilului4, care este mai potrivit.
40 1a alin..40 se propune nlocuirea formulrii
!raportului referitor la ancheta psihosocial a
copilului4 cu !raportului de anchet
psihosocial4, cum figureaz i n celelalte
te"te.
3ntinderea decderii
Art'2== - Decderea din e"erciiul drepturilor
printeti este total i se ntinde asupra
tuturor copiilor nscui la data pronunrii
+otr$rii, afar de cazul n care prin +otr$rea
judectoreasc se limiteaz numai la anumite
drepturi printeti ori numai la anumii copii.
Articolul 2== !a a!ea urmtorul cuprins)
!3ntinderea decderii
Art'2== - /(0 Decderea din e,erci%iul
drepturilor printe.ti este total .i se
1ntinde asupra tuturor copiilor nscu%i la
data pronun%rii 9otr;rii'
/+0 Cu toate acestea- instan%a poate
dispune decderea numai cu pri!ire la
anumite drepturi printe.ti ori la anumi%i
copii- dar numai dac- 1n acest fel- nu
sunt prime6duite cre.terea- educarea-
1n!%tura .i pre#tirea profesional a
copiilor'4
2odificarea este inspirat de actualul art.///
.fam.< este util prevederea ca instana s
verifice, c$nd nu dispune decderea total, dac
e"erciiul anumitor drepturi printeti nu pune
n pericol dezvoltarea copilului .cum prevede
art./// . fam., referitor la dreptul de a avea
legturi personale cu copilul0.
O&li#a%ia de 1ntre%inere
Art'2=> # Decderea din e"erciiul drepturilor
printeti nu scutete printele de obligaia sa
de a da ntreinere copilului.
Instituirea tutelei
Art'2>@ # %n cazul n care, dup decderea din
e"erciiul drepturilor printeti, copilul se afl
n situaia de a fi lipsit de ngrijirea ambilor
prini, se va institui tutela.
Ridicarea msurii decderii
Art'2>( # ./0 ,nstana va reda printelui
e"erciiul drepturilor printeti, dac au
ncetat mprejurrile care au dus la decderea
din e"erciiul acestora i dac sntatea,
securitatea i dezvoltarea copilului nu mai
sunt puse n pericol.
.40 P$n la soluionarea cererii, instana
poate ngdui printelui s pstreze legturi
personale cu copilul, dac aceasta este n
interesul superior al copilului.
.*0 Drepturile printeti nu vor putea fi
ns redate printelui n cazul n care copilul a
fost ncredinat n vederea adopiei.
(0 Denumirea articolului 2>( !a a!ea
urmtorul cuprins)
!Redarea e,erci%iului drepturilor
printe.ti4
+0 Alineatele /(0 .i /+0 ale articolului 2>(
!or a!ea urmtorul cuprins)
*/(0 Instan%a !a reda printelui
e,erci%iul drepturilor printe.ti- dac au
1ncetat 1mpre6urrile care au dus la
decderea din e,erci%iul acestora .i dac
printele nu mai pune 1n pericol !ia%a-
sntatea .i de$!oltarea copilului'
/+0 P;n la solu%ionarea cererii-
instan%a poate 1n#dui printelui s ai&
le#turi personale cu copilul- dac
aceasta este 1n interesul superior al
copilului'4
/0 %n ce privete denumirea marginal, se
propune modificare pentru o mai bun
concordan cu te"tul.
40 1a alin../0 se propune o modificare apt s
realizeze concordana cu art.*65 .pune n
pericol viaa, sntatea i dezvoltarea
copilului0; n rest - la ambele alineate se propun
numai modificri de formulare.
TITLUL V
O&li#a%ia de 1ntre%inere
La Titlul V 8 *O&li#a%ia de 1ntre%inere4 se
introduce Capitolul I- cu urmtoarea
denumire)
*CAPITOLUL I
Dispo$i%ii #enerale4
"u e,ist' Dup articolul 2>( se introduc trei
articole noi- art'2>(
(
8art'2>(
2
- cu
urmtorul cuprins)
!Caracterul le#al al o&li#a%iei de
1ntre%inere
Art'2>(
(
- O&li#a%ia de 1ntre%inere e,ist
numai 1ntre persoanele pre!$ute de le#e'
Ea se datorea$ numai dac sunt
1ntrunite condi%iile cerute de le#e'
1egalitatea obligaiei de ntreinere a fost
subliniat n doctrin, sub imperiul odului
familiei. 'ste util ca acest caracter s fie
consacrat e"pres, at$t n ce privete e"istena,
c$t i n ce privete condiiile n care se
datoreaz.
"u e,ist' Caracterul personal al o&li#a%iei de
1ntre%inere
Art'2>(
+
- /(0 O&li#a%ia de 1ntre%inere are
caracter personal'
/+0 Ea se stin#e prin moartea
de&itorului sau a creditorului o&li#a%iei
de 1ntre%inere- dac prin le#e nu se
pre!ede altfel'
/20 Dreptul la 1ntre%inere nu poate fi
cedat .i nu poate fi urmrit dec;t 1n
condi%iile pre!$ute de le#e'
aracterul personal al obligaiei de ntreinere -
cu consecinele sale< incesibilitatea i
insesizabilitatea - a fost evideniat n doctrin,
pe baza interpretrii te"telor din odul familiei.
)lin..40 reproduce cuprinsul alin../0 al art.79/
din Proiect.
"u e,ist' Inadmisi&ilitatea renun%rii la 1ntre%inere
Art'2>(
2
- "imeni nu poate renun%a
pentru !iitor la dreptul su la
1ntre%inere'4
=e"tul reproduce alin..40 al art.79/ din proiect.
CAPITOLUL I
Persoanele 1ntre care e,ist o&li#a%ia de
1ntre%inere .i ordinea 1n care aceasta se
datorea$
Capitolul I 8* Persoanele 1ntre care e,ist
o&li#a%ia de 1ntre%inere .i ordinea 1n care
aceasta se datorea$4de!ine Capitolul I
(
-
cu aceea.i denumire'
Renumerotarea s8a produs ca urmare a
introducerii Capitolului I*Dispo$i%ii
#enerale4'
Su&iectele o&li#a%iei de 1ntre%inere
Art'2>+# ./0 3bligaia de ntreinere e"ist
ntre so i soie, rudele n linie dreapt, ntre
frai i surori, precum i ntre celelalte
persoane anume prevzute de lege.
.40 Dispoziiile alin../0 privind
obligaia de ntreinere ntre rudele n linie
dreapt, precum i ntre frai i surori sunt
aplicabile i n cazul adopiei.
.*0 3bligaia de ntreinere e"ist ntre
fotii soi, n condiiile prevzute de lege.
O&li#a%ia de 1ntre%inere a copilului de ctre
alt persoan dec;t prin%ii fire.ti
Art'2>2 8 el care a luat un copil pentru a#l
crete fr a cere, n condiiile legii,
ncuviinarea adopiei, are obligaia s#l
ntrein c$t timp copilul este minor, ns
numai dac prinii fireti au murit, sunt
disprui ori sunt n nevoie.
Se elimin' )rt.*A* din proiect reia prevederile fostului
art.66 .fam., care a fost abrogat prin art./74
alin../0 lit.a0 din 1egea nr.45484997 privind
protecia drepturilor copilului. 2otivul
abrogrii a fost acela c n aceeai lege e"ist
un te"t .art./* alin.40, care prevede urmtoarele<
!cel care ia un copil spre a(l ngri/i sau prote/a
temporar, pn la stabilirea unei msuri de
protecie n condiiile legii, are obligaia de a(l
ntreine i, n termen de A: de ore, de a
anuna autoritatea administraiei publice locale
n a crei raz i are sediul sau domiciliul.
O&li#a%ia so%ului care a contri&uit la
1ntre%inerea copilului celuilalt so%
Art'2>7 - ./0 Soul care a contribuit la
ntreinerea copilului celuilalt so este obligat
s continue a da ntreinere copilului c$t timp
acesta este minor, ns numai dac prinii si
fireti au murit, sunt disprui ori sunt n
nevoie.
.40 %n acest caz, copilul va putea fi
obligat s dea ntreinere celui care l#a
ntreinut timp de /9 ani.
(0 Denumirea art'2>78*O&li#a%ia so%ului
care a contri&uit la 1ntre%inerea copilului
celuilalt so%4 se !a modifica dup cum
urmea$)*3ntre%inerea copilului de ctre
so%ul printelui su4
+0 Alineatul /+0 al articolului 2>7 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 La r;ndul su- copilul !a putea
fi o&li#at s dea 1ntre%inere celui care l8a
1ntre%inut astfel timp de (@ ani'4
/0 Se propune o denumire mai succint.
40 2odificare de natur formal.
O&li#a%ia mo.tenitorilor
persoanei care a fost o&li#at la
1ntre%inerea altuia
Art'2>5# ./0 2otenitorii persoanei care a
fost obligat la ntreinerea unui minor sau
care i#a dat ntreinere fr a avea obligaia
legal sunt inui, n msura valorii bunurilor
motenite, s continue ntreinerea, dac
prinii minorului au murit, sunt disprui sau
sunt n nevoie, ns numai c$t timp cel
ntreinut este minor.
.40 %n cazul n care sunt mai muli
motenitori, fiecare dintre ei contribuie la
ntreinerea minorului proporional cu
valoarea bunurilor motenite.
(0 Denumirea articolului 2>5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*O&li#a%ia de 1ntre%inere apar%in;nd
mo.tenitorilor4
+0 Alineatul /+0 al articolului 2>5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
!.40 %n cazul n care sunt mai muli
motenitori, o&li#a%ia este solidar, fiecare
dintre ei contribuind la ntreinerea
minorului proporional cu valoarea
bunurilor motenite.
/0 Denumirea propus e mai succint; n plus,
cea din proiect nici nu reflect cu acuratee
coninutul, deoarece te"tul se refer i la
defunctul care a luat spre ntreinere un copil,
fr a fi obligat la aceasta.
40 =e"tul art.*A: reproduce actualul art.A@
.fam., fr ca alin..40 s prevad, ns,
caracterul solidar al obligaiei. 'ste necesar ca
acesta s fie meninut, deoarece este n interesul
creditorului obligaiei de ntreinere .iar
doctrina nu a criticat niciodat aceast soluie0.
Ordinea de plat a 1ntre%inerii
Art'2>: - %ntreinerea se datoreaz n ordinea
urmtoare<
a0 soii i fotii soi i datoreaz ntreinere
naintea celorlali obligai;
b0 descendentul este obligat la ntreinere
naintea ascendentului, iar, dac sunt mai
muli descendeni sau mai muli ascendeni,
cel n grad mai apropiat naintea celui mai
ndeprtat;
c0 fraii i surorile i datoreaz ntreinere
dup prini, ns naintea bunicilor.
3ntre%inerea 1n ca$ul desfacerii adop%iei
Art'2>< - Dup desfacerea adopiei, adoptatul
poate cere ntreinere numai de la prinii si
fireti.
Articolul 2>< !a a!ea urmtorul cuprins)
*Art'2>< - Dup 1ncetarea adop%iei-
adoptatul poate cere 1ntre%inere numai de
la rudele sale fire.ti sau- dup ca$- de la
so%ul su'4
>ormularea art.*A5 din proiect nu este
corespunztoare<
a0 se refer numai la desfacerea adopiei,
dei trebuie s se aplice i n cazul
nulitii acesteia i, atunci, cea mai
potrivit soluie este aceea de a folosi
noiunea generic de ncetare, creia i se
subsumeaz i desfacerea i nulitatea .a
se vedea art.*@40;
b0 formularea poate cere ntreinere numai
de la prinii si fireti poate genera
interpretarea c numai acetia sunt
obligai la ntreinere fa de fostul
adoptat, ceea ce este - n mod evident -
o soluie greit< practic renate
obligaia de ntreinere ntre cel adoptat
i rudele din familia de origine, n care
el s#a rentors; iar dac este cstorit,
soul su este primul obligat la
ntreinere, conform art.*A@ lit.a0.
Pluralitatea de de&itori
Art'2>= - ./0 %n cazul n care mai multe
dintre persoanele prevzute la art.*A4 sunt
obligate s ntrein aceeai persoan, ele vor
contribui la plata ntreinerii, proporional cu
mijloacele pe care le au.
.40 Dac printele are drept la
ntreinere de la mai muli copii, el poate, n
caz de urgen, s porneasc aciunea numai
mpotriva unuia dintre ei. el care a pltit
ntreinerea se poate ntoarce mpotriva
celorlali obligai pentru partea fiecruia.
Rspunderea su&sidiar
Art'2>> # %n cazul n care cel obligat n
primul r$nd la ntreinere nu are mijloace
ndestultoare pentru a acoperi nevoile celui
care o cere, instana judectoreasc va putea
obliga pe celelalte persoane ndatorate la
ntreinere s o completeze, n ordinea
stabilit la art. *A@.
Articolul 2>> !a a!ea urmtorul cuprins)
!Art'2>> # %n cazul n care cel obligat n
primul r$nd la ntreinere nu are mijloace
ndestultoare pentru a acoperi nevoile celui
care o cere, instana tutelar va putea
obliga pe celelalte persoane ndatorate la
ntreinere s o completeze, n ordinea
stabilit la art.*A@.
2odificare propus pentru ca te"tul s
menioneze e"pres c este vorba de instana
tutelar.
Di!i$i&ilitatea 1ntre%inerii
Art'7@@ - $nd cel obligat nu poate presta, n
acelai timp, ntreinere tuturor celor
ndreptii s o cear, instana judectoreasc,
in$nd seama de nevoile fiecreia dintre aceste
persoane, poate +otr fie ca ntreinerea s se
plteasc numai uneia dintre ele, fie ca
ntreinerea s se mpart ntre mai multe sau
toate persoanele ndreptite s o cear. %n
acest caz, instana va +otr, totodat, modul
n care se va mpri ntreinerea ntre
persoanele care urmeaz a o primi.
Articolul 7@@ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Art'7@@ - $nd cel obligat nu poate presta,
n acelai timp, ntreinere tuturor celor
ndreptii s o cear, instana tutelar,
in$nd seama de nevoile fiecreia dintre
aceste persoane, poate +otr fie ca
ntreinerea s se plteasc numai uneia
dintre ele, fie ca ntreinerea s se mpart
ntre mai multe sau toate persoanele
ndreptite s o cear. %n acest caz, instana
va +otr, totodat, modul n care se va
mpri ntreinerea ntre persoanele care
urmeaz a o primi.
2odificare propus pentru ca te"tul s
menioneze e"pres c este vorba de !instana
tutelar!.
Stin#erea o&li#a%iei de 1ntre%inere
Art'7@( - ./0 3bligaia de ntreinere se
stinge prin moartea debitorului sau a
creditorului obligaiei de ntreinere, dac prin
lege nu se dispune altfel.
.40 ?imeni nu poate renuna pentru
viitor la dreptul su la ntreinere.
Articolul 7@( se elimin' =e"tul art.79/ a fost reamplasat< alin../0 la
art.*A/
4
alin..40, iar alin..40 - la art.*A/
*
.
CAPITOLUL II
Condi%iile o&li#a%iei de 1ntre%inere
Situa%ia creditorului
Art'7@+ 8 )re drept la
ntreinere numai cel care se afl n nevoie,
neput$ndu#se ntreine din munca sau din
bunurile sale.
Denumirea articolului 7@+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Creditorul 1ntre%inerii4
Se propune modificarea denumirii marginale
pentru a corespunde te"tului< nu este vorba de o
anumit situaie n care s#ar afla creditorul
ntreinerii, ci de condiiile pe care o persoan
trebuie s le ndeplineasc pentru a fi creditor
al ntreinerii.
Dreptul la 1ntre%inere al minorului
Art'7@2 # ./0 2inorul care cere ntreinere de
la prinii si se afl n nevoie dac nu se
poate ntreine din munca sa, c+iar dac ar
avea bunuri.
.40 u toate acestea, n cazul n care
prinii n#ar putea presta ntreinerea fr a#i
primejdui propria lor e"isten, dac nu e"ist
alte persoane care ar putea fi obligate la
ntreinerea minorului, instana tutelar poate
ncuviina ca ntreinerea s se asigure prin
valorificarea bunurilor pe care acesta le are,
cu e"cepia celor de strict necesitate.
.*0 Prinii sunt obligai s ntrein pe
copilul devenit major, dac se afl n
continuarea studiilor, p$n la terminarea
acestora, fr a depi v$rsta de 4@ de ani.
(0 Alineatul /+0 al articolului 7@2 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 Cu toate acestea- 1n ca$ul 1n
care prin%ii n8ar putea presta
1ntre%inerea fr a8.i prime6dui propria
lor e,isten%- instan%a tutelar poate
1ncu!iin%a ca 1ntre%inerea s se asi#ure
prin !alorificarea &unurilor pe care
acesta le are- cu e,cep%ia celor de strict
necesitate'4
+0 Alineatul /20 al articolului 7@2 se
elimin'
/0 2odificarea propus nltur condiia de a
nu eista alte persoane care ar putea fi obligate
la ntreinerea minorului, deoarece impunerea
ei este greit< alte persoane dec$t prinii
oricum nu ar putea fi obligate la ntreinerea
minorului dac acesta ar avea bunuri pe care ar
putea s le valorifice pentru ntreinerea sa.
40 'liminarea alin..*0 este justificat de faptul
c te"tul a fost reamplasat ca alin..*0 la art.*5A,
unde se afl locul su firesc. De altfel, el nici nu
i gsea locul aici, unde sunt reglementate
condiiile specifice n care minorul cere
ntreinere de la prinii si.
Lipsa dreptului la 1ntre%inere
Art'7@7 - ./0 ?u poate pretinde ntreinere
acela care s#a fcut vinovat fa de cel obligat
la ntreinere de fapte grave, contrare legii sau
bunelor moravuri.
.40 De asemenea, cel care se afl n
stare de nevoie din vina sa poate cere numai
ntreinerea de strict necesitate.
(0 Denumirea articolului 7@7 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Comportamentulnecorespun$tor4
+0 Alineatul /+0 al articolului 7@7 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/+0 Acela care se afl 1n stare de
ne!oie din culpa sa- poate cere numai
1ntre%inerea de strict necesitate'4
/0 Denumirea marginal din proiect nu este
corespunztoare< nu e vorba de lipsa dreptului
la ntreinere, n general, ci de comportamentul
necorespunztor al unei persoane, care nu are
dreptul la ntreinere din cauza conduitei sale.
40 Se propune modificarea alin..40 din raiuni de
stil< nu poate fi folosit sintagma !de
asemenea, deoarece nu e o reglementare
identic n raport cu cea din alin../0, nici din
punctul de vedere al ipotezei normei juridice i
nici din acela al dispoziiei sale.
Situa%ia de&itorului
Art'7@5- ./0 Poate fi obligat la ntreinere
numai cel care are mijloacele pentru a o plti
sau are posibilitatea de a dob$ndi aceste
mijloace.
.40 1a stabilirea mijloacelor celui care
datoreaz ntreinerea se va ine seama de
veniturile i bunurile acestuia, precum i de
posibilitile de realizare a acestora; de
asemenea, vor fi avute n vedere sarcinile i
obligaiile persoanei respective.
(0 Denumirea articolului 7@5 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*De&itorul 1ntre%inerii4
+0 Alineatul /+0 al articolului 7@5 se
modific .i !a a!ea urmtorul cuprins)
!.40 1a stabilirea mijloacelor celui
care datoreaz ntreinerea se va ine seama
de veniturile i bunurile acestuia, precum i
de posibilitile de realizare a acestora; de
asemenea, vor fi avute n vedere celelalte
o&li#a%ii ale sale.
/0 Denumirea din proiect nu corespunde
te"tului< nu este vorba de o anumit situaie n
care s#ar afla debitorul ntreinerii, ci de
condiiile pe care o persoan trebuie s le
ndeplineasc pentru a fi debitor al ntreinerii.
40 Se propune modificarea alin..40 prin
eliminarea referirii la sarcinile debitorului,
deoarece noiunea de !sarcin are un sens
te+nic precis .care nu se potrivete neaprat
aici0 i, de fapt, ea constituie tot o obligaie a
celui asupra cruia apas.
i6loace de pro&
Art'7@: 8 Starea de nevoie a persoanei
ndreptite la ntreinere, precum i
mijloacele celui care datoreaz ntreinere pot
fi dovedite prin orice mijloc de prob.
Denumirea articolului 7@: !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Do!ada strii de ne!oie4
Se propune denumirea marginal Dovada
strii de nevoie!, deoarece te"tul nu arat
mi/loacele de prob, ci arat cum se face
dovada< cu orice mi/loc de prob.
CAPITOLUL III
Sta&ilirea .i e,ecutarea o&li#a%iei de
1ntre%inere
Cuantumul 1ntre%inerii
Art'7@< - ./0 %ntreinerea este datorat
potrivit cu nevoia celui care o cere i cu
mijloacele celui care urmeaz a o plti.
.40 $nd ntreinerea este datorat de
printe, ea se stabilete p$n la o ptrime din
venitul su lunar net din munc pentru un
copil, o treime pentru doi copii i o jumtate
pentru trei sau mai muli copii.
.*0 uantumul ntreinerii datorate
copiilor, mpreun cu ntreinerea datorat
altor persoane, potrivit legii, nu va putea
depi jumtate din venitul net lunar din
munc al celui obligat.
Alineatele /+0 .i /20 ale articolului 7@5 !or
a!ea urmtorul cuprins)
*/+0 C;nd 1ntre%inerea este datorat
de printe- ea se sta&ile.te p;n la o
ptrime din !enitul su lunar net pentru
un copil- o treime pentru doi copii .i o
6umtate pentru trei sau mai mul%i copii'
/20 Cuantumul 1ntre%inerii datorate
copiilor- 1mpreun cu 1ntre%inerea
datorat altor persoane- potri!it le#ii- nu
!a putea dep.i 6umtate din !enitul net
lunar al celui o&li#at'4
Se propune nlturarea, din ambele alineate a
referirii restrictive la venitul lunar net din
munc, deoarece - n mod evident - astzi nu
mai putem vorbi, n multe cazuri, doar de
venitul din munc, n sensul su strict, de
salariu, ci sunt o sumedenie de situaii practice
n care se obin venituri i din alte activiti<
nc+irieri, activiti comerciale etc. 3r, forma
din proiect, ntr#o interpretare literal, ar limita
cuantumul ntreinerii prin calcularea sa doar
raportat la venitul din munc, cu e"cluderea
altor surse de venit, ceea ce ar putea fi
prejudiciabil pentru creditorul ntreinerii. De
altfel, art.796 folosete sintagma !venitul net
lunar.
odalit%ile de e,ecutare
Art'7@= # ./0 3bligaia de ntreinere se
e"ecut n natur sau prin plata unei sume de
bani.
.40 Pensia de ntreinere se poate stabili
sub forma unei sume fi"e sau ntr#o cot
procentual din venitul net lunar al celui care
datoreaz ntreinere. Dispoziiile art.795 alin.
.40 i .*0 rm$n aplicabile.
(0 Alineatul /(0 al articolului 7@= !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/(0 O&li#a%ia de 1ntre%inere se
e,ecut 1n natur- prin asi#urarea celor
necesare traiului .i- dup ca$- a
c9eltuielilor pentru educare- 1n!%tur .i
pre#tire profesional'4
+0 Dup alineatul /(0 al articolului 7@= se
introduce un alineat nou- alin'/(
(
0- cu
urmtorul cuprins)
*/(
(
0 Dac o&li#a%ia de 1ntre%inere
nu se e,ecut de &un !oie- 1n natur-
instan%a 6udectoreasc dispune
e,ecutarea ei prin plata unei pensii de
1ntre%inere- sta&ilit 1n &ani'4
/0 Se propune modificarea alin../0 pentru a
defini coninutul obligaiei de ntreinere.
40 Se propune introducerea alin../
/
0 pentru c,
n principiu, ntreinerea se e"ecut de bun
voie, n natur, i numai n cazul n care
debitorul refuz aceast e"ecutare instana l va
obliga s e"ecute prin ec+ivalent, prin plata unei
pensii de ntreinere. %n acest fel se asigur i
legtura cu alin..40, care folosete direct
sintagma !pensie de ntreinere, fr a o
e"plicita.
a6orarea- reducerea .i sistarea pensiei de
1ntre%inere
Art'7@> - Dac se ivete o sc+imbare n ceea
ce privete mijloacele celui care presteaz
ntreinerea i nevoia celui care o primete,
instana judectoreasc, potrivit
mprejurrilor, va putea mri sau micora
obligaia de ntreinere sau va putea +otr
ncetarea ei.
Articolul 7@> !a a!ea urmtorul cuprins)
*odificarea .i 1ncetarea pensiei de
1ntre%inere4
Art'7@> - /(0 Dac se i!e.te o sc9im&are
1n ceea ce pri!e.te mi6loacele celui care
prestea$ 1ntre%inerea .i ne!oia celui care
o prime.te- instan%a 6udectoreasc-
potri!it 1mpre6urrilor- !a putea mri
sau mic.ora pensia de 1ntre%inere sau !a
putea 9otr1 1ncetarea pl%ii ei'
/+0 Pensia de 1ntre%inere sta&ilit
1ntr8o sum fi, se inde,ea$ de drept-
trimestrial- 1n func%ie de rata infla%iei'4
/0 Denumirea marginal propus e mai succint
i corespunde mai bine te"tului .modificarea
poate nsemna creterea, dar i reducerea, iar
te"tul reglementeaz ncetarea, nu sistarea
pensiei de ntreinere0.
40 1a alin../0 se propune nlocuirea noiunii de
obligaie cu aceea de pensie, deoarece te"tul are
aplicabilitate atunci c$nd debitorul nu i
e"ecut de bun voie obligaia, deci c$nd
aceasta se e"ecut sub forma plii pensiei de
ntreinere, cu prevede te"tul alin../
/
0, propus la
art.796.
*0 Se propune introducerea alin..40 pentru
ipoteza n care pensia este stabilit ntr#o sum
fi" .inde"area fiind o soluie fireasc0.
Data de la care se datorea$ 1ntre%inerea
Art'7(@ - ./0 %ntreinerea se datoreaz de la
data cererii de c+emare n judecat.
.40 Pensia de ntreinere se poate
acorda pentru o perioad anterioar cererii de
c+emare n judecat dac introducerea aciunii
n justiie a fost nt$rziat din culpa
debitorului ntreinerii.
Articolul 7(@ !a a!ea urmtorul cuprins)
*Data de la care se datorea$ pensia de
1ntre%inere
Art'7(@ - /(0 Pensia de 1ntre%inere se
datorea$ de la data cererii de c9emare
1n 6udecat'
/+0 Cu toate acestea- pensia poate fi
acordat .i pentru o perioad anterioar-
dac introducerea cererii de c9emare 1n
6udecat a fost 1nt;r$iat din culpa
de&itorului'4
Se propune modificarea, deoarece nu este vorba
de data de la care se datoreaz ntreinerea,
pentru c aceasta se datoreaz din momentul
ndeplinirii condiiilor, ci de data de la care
debitorul poate fi obligat, prin +otr$re
judectoreasc, la plata pensiei de ntreinere.
elelalte modificri sunt de ordin formal.
Plata pensiei de 1ntre%inere
Art'7(( - ./0 Pensia de ntreinere se pltete
periodic, la termenele convenite de pri sau,
n lips, la cele stabilite prin +otr$re
judectoreasc.
.40 +iar dac creditorul ntreinerii a
decedat n perioada corespunztoare unei rate,
ntreinerea este datorat n ntregime pentru
acea perioad.
.*0 De asemenea, prile pot conveni
sau, dac sunt motive temeinice, instana de
judecat poate +otr ca ntreinerea s se
e"ecute prin plata anticipat a unei sume
globale care s acopere nevoile de ntreinere
ale celui ndreptit pe o perioad mai
ndelungat sau pe ntreaga perioad n care
se datoreaz ntreinerea.
Alineatul /(0 al articolului 7(( !a a!ea
urmtorul cuprins)
*/(0 Pensia de 1ntre%inere se plte.te
1n rate periodice- la termenele con!enite
de pr%i sau- 1n lipsa acordului lor- la cele
sta&ilite prin 9otr;re 6udectoreasc'4
2odificri de ordin formal. Se propune
referirea la ratele periodice pentru a face
legtura cu alin..40, care folosete aceast
noiune.
"u e,ist' Dup articolul 7(( se introduce un articol
nou- art'7((
(
- cu urmtorul cuprins)
!Restituirea 1ntre%inerii nedatorate
Art'7((
(
- Dac, din orice motiv, se
dovedete c ntreinerea prestat, de
bunvoie sau ca urmare a unei +otr$ri
judectoreti, nu era datorat, cel care a
e"ecutat obligaia poate s cear restituirea
de la cel care a primit#o sau de la cel care
avea, n realitate, obligaia s o presteze, n
acest din urm caz, pe temeiul mbogirii
fr just cauz.
Se propune introducerea acestui te"t, ine"istent
n proiect, deoarece este necesar i reproduce
soluia doctrinei i a jurisprudenei cu privire la
aceast c+estiune, nereglementat nici n odul
familiei.
Proiectul odului civil
Proiectul forma adoptat de Senat )mendament propus oti!are
)(=') ) ,,,#)
?U"URILE

Denumirea Cr%ii a III8a !a fi urmtoarea)


*Cartea a II8a
Despre &unuri4
Pentru asi#urarea uniformit%ii denumirii
cr%ilor din structura codului'
O&ser!a%ie #eneral
artea a ,,,#a - !Despre bunuri, necesit o
restructurare sub un dublu aspect.
2ai nt$i, accesiunea este, n principal, un
mod de dob$ndire a dreptului de proprietate
privat, astfel nc$t necesit o tratare separat de
problema ntinderii acestui drept. Desigur, pot fi
avute n vedere i celelalte sensuri ale accesiunii,
care vor fi reglementate fie n capitolul special
care trateaz accesiunea ca mod de dob$ndire a
dreptului de proprietate privat, fie n conte"tul
corespunztor.
%n al doilea r$nd, ntruc$t, pe de o parte, n
titlul despre posesie sunt tratate mai multe
moduri de dob$ndire a dreptului de proprietate
privat i a drepturilor reale principale
ntemeiate pe acesta, iar, pe de alt parte,
posesia ca stare de fapt corespunde i dreptului
de proprietate public, respectiv drepturilor reale
principale ntemeiate pe acesta.
=,=1&1 ,
DESPRE ?U"URI II DREPTURILE REALE 3"
BE"ERAL
Titlul I !a a!ea urmtoarea denumire)
!=itlul ,
?unurile .i drepturile reale 1n #eneral4
CAPITOLUL I
DESPRE ?U"URI 3" BE"ERAL
Capitolul I !a a!ea urmtoarea denumire)
*Capitolul I
Despre &unuri 1n #eneral4
Sec%iunea (
Despre distinc%ia &unurilor
Sec%iunea ( !a a!ea urmtoarea denumire)
*Sec%iunea (
Despre distinc%ia &unurilor4
?unurile
Art' 7(+ - Sunt bunuri lucrurile care pot forma
obiectul unui drept patrimonial.
Articolul 7(+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Lucrurile .i &unurile
Art'7(+ - Sunt bunuri lucrurile, corporale
sau incorporale- care constituie obiectul unui
drept patrimonial.
1ucrurile neapropriabile, nici n form
public, nici n form privat, sunt lucrurile
comune - res communes, cum sunt aerul i apa
mrii sau a fluviilor; lucrurile comune nu pot fi
apropriate niciodat n ntregul lor, ci numai
parial; de e"emplu, aerul lic+id, apa mrii
folosit pentru e"tragerea srii. &nele lucruri
sunt apropriabile doar n form public. )ltele
sunt apropriabile at$t n form public, c$t i n
form privat. %n actuala redactare, te"tul art.
7/4 implic i distincia dintre lucrurile
apropriabile i cele neapropriabile.
%n plus, ntruc$t n te"tele urmtoare nu este
cuprins distincia dintre bunurile corporale i
bunurile incorporale, s#a fcut precizarea n
te"tul art. 7/4 referitoare la posibilitatea
aproprierii nu numai a lucrurilor corporale, ci i
a celor incorporale. a urmare, regula potrivit
creia lucrurile devin bunuri prin apropriere se
aplic i lucrurilor incorporale. Precizarea este
important pentru c, pe temeiul ei, drepturile
reale nu vor mai fi privite ca bunuri dec$t n
cazul n care, ntr#un fel sau altul, ele nsele sunt
apropriabile. =otodat, bunurile incorporale
constituie o noiune care include n sfera ei i
alte situaii de apropriere a lucrurilor
incorporale, cum este cazul creaiilor
intelectuale.
?unuri mo&ile .i imo&ile
Art'7(2 # Dunurile sunt mobile sau imobile.
?unuri imo&ile
Art'7(7 # Sunt imobile terenurile, izvoarele i
cursurile de ap, plantaiile prinse de rdcini,
construciile i orice alte lucrri av$nd o aezare fi",
construciile plutitoare solid legate de rm,
platformele i alte instalaii de e"ploatare a resurselor
submarine situate pe platoul continental, precum i tot
ceea ce, n mod natural sau artificial, este ncorporat
durabil n acestea.
Articolul 7(7 !a a!ea urmtorul cuprins)
!?unuri imo&ile
Art'7(7 - Sunt imobile terenurile, izvoarele i
cursurile de ap, plantaiile prinse de rdcini,
construciile i orice alte lucrri fi,ate 1n
pm;nt cu caracter permanent, platformele
i alte instalaii de e"ploatare a resurselor
submarine situate pe platoul continental,
precum i tot ceea ce, n mod natural sau
artificial, este ncorporat n acestea cu
caracter permanent.
S#a preferat sintagma !cu caracter
permanent! n locul termenului durabil pentru a
se nltura orice ec+ivoc, ntruc$t acest din urm
termen nu are doar o semnificaie temporal, ci
i una material. Pe de alt parte, sintagma cu
caracter permanent are at$t avantajul unei
semnificaii clare de continuitate temporal, c$t
i avantajul c nu e"clude ideea detarii
ulterioare a plantaiilor sau a construciilor de pe
terenul pe care au fost fi"ate.
%n plus, a fost nlturat meniunea referitoare
la construciile plutitoare solid legate de rm,
ntruc$t aceast categorie de bunuri intr n sfera
noiunii de !orice alte lucrri fiate n pmnt
cu caracter permanent!.
Dunuri care rm$n sau devin imobile
Art' 7(5 - ./0 (m$n bunuri imobile materialele
separate n mod provizoriu de un fond, pentru a fi din
nou ntrebuinate, at$t timp c$t sunt pstrate n aceeai
form, precum i prile integrante ale unui imobil care
sunt temporar detaate de acesta, dac sunt destinate
spre a fi reamplasate.
.40 2aterialele aduse pentru a fi ntrebuinate n
locul celor vec+i devin bunuri imobile.
?unuri mo&ile
Art'7(: # Dunurile pe care legea nu le consider
imobile sunt bunuri mobile.
La articolul 7(: se introduce un alineat
nou- alin'/+0- cu urmtorul cuprins)
!/+0 Sunt &unuri mo&ile .i undele
electroma#netice- precum .i ener#ia de
orice fel captate- 1n condi%iile le#ii- de orice
persoan .i puse 1n ser!iciul su- indiferent
de caracterul mo&iliar sau imo&iliar al
sursei acestora'
)lineatul 4 este necesar in$nd seama de
evoluia cunoaterii tiinifice. De la dara
adoptrii odului civil francez i, respectiv, a
odului civil rom$n, aceste dou forme de
materie, undele electromagnetice i energia de
orice fel, au intrat n sfera aproprierii i
constituie bunuri mobile cu o utilizare foarte
larg. =e"tul precizeaz c aceste bunuri sunt
mobile indiferent de caracterul mobiliar sau
imobiliar al sursei acestora.
?unuri mo&ile prin anticipa%ie
Art'7(< # ./0 Dogiile de orice natur ale solului i
subsolului, fructele prinse de rdcini, plantaiile i
construciile ncorporate n sol devin mobile prin
anticipaie, atunci c$nd, prin voina prilor sunt privite
n natura lor individual n vederea detarii lor.
.40 Pentru opozabilitate fa de teri, este
necesar notarea n cartea funciar.
?u e"ist Dup articolul 7(< se introduce un articol
nou- art' 7(<
J
- cu urmtorul cuprins)
!Uni!ersalitatea de &unuri
Art'7(<
(
/(0 Constituie o uni!ersalitate de
&unuri ansam&lul lucrurilor care apar%in
aceleia.i persoane .i au o destina%ie comun
sta&ilit prin !oin%a acesteia sau prin le#e'
/+0 ?unurile care alctuiesc
uni!ersalitatea pot s fac o&iectul unor
acte sau raporturi 6uridice distincte'
./0 =e"tul a fost introdus ntruc$t, p$n n
prezent, nu a fost consacrat, de principiu,
noiunea de universalitate de fapt. 2ai mult,
p$n n prezent nu a e"istat un temei legal care
s permit constituirea unei universaliti de fapt
prin voina proprietarului. a urmare, era
discutabil dac asemenea universaliti de fapt
trebuiau menionate e"pres ntr#un te"t de lege
sau dac persoana putea, prin simpla ei voin,
s constituie asemenea universaliti de fapt.
Dei te"tul se refer e"plicit doar la
universalitatea de bunuri, implicit el se refer i
la universalitatea de drepturi patrimoniale
corespunztoare.
.40 )lineatul 4 este necesar pentru a sublinia
autonomia fiecrui bun n cadrul universalitii
de fapt, e"cluz$nd orice interpretare contrar.
Re#uli aplica&ile drepturilor purt;nd asupra
&unurilor
Art'7(= - ./0 Dac nu se prevede altfel, sunt supuse
regulilor referitoare la bunurile imobile i drepturile
reale asupra acestora.
.40 elelalte drepturi patrimoniale sunt supuse,
n limitele prevzute de lege, regulilor referitoare la
bunurile mobile.
?unuri fun#i&ile .i &unuri nefun#i&ile
Art'7(> # ./0 Dunurile sunt fungibile sau nefungibile.
.40 Sunt fungibile bunurile determinabile dup
numr, msur sau greutate, astfel nc$t pot fi
nlocuite unele prin altele n e"ecutarea unei obligaii.
.*0 Prin act juridic, un bun fungibil prin natura
sa poate fi considerat ca nefungibil.
?unuri consumpti&ile .i &unuri neconsumpti&ile
Art'7+@ # ./0 Dunurile sunt consumptibile sau
neconsumptibile.
.40 Sunt consumptibile bunurile mobile a cror
ntrebuinare obinuit implic nstrinarea sau
consumarea substanei.
.*0 &n bun consumptibil prin natura sa poate
deveni neconsumptibil dac, prin act juridic, i se
sc+imb ntrebuinarea.
?unuri di!i$i&ile .i &unuri indi!i$i&ile
Art'7+( # ./0 Dunurile sunt divizibile sau indivizibile.
.40 Dunurile care nu pot fi mprite n natur
fr a li se sc+imba destinaia sunt bunuri indivizibile.
.*0 Prin act juridic, un bun divizibil prin natura
lui poate fi considerat indivizibil.
Dunuri principale i bunuri accesorii
Art'7++ - ./0 Dunul care fost destinat n mod
permanent ntrebuinrii economice a altui bun este
bun accesoriu, at$t timp c$t satisface aceast utilizare.
.40 Destinaia comun poate s fie stabilit
numai de proprietarul ambelor bunuri.
.*0 Dac nu se prevede altfel, bunul accesoriu
urmeaz situaia juridic a bunului principal, inclusiv
n caz de nstrinare sau de grevare a bunului principal.
.70 %ncetarea calitii de bun accesoriu nu poate
fi, ns, opus unui ter care a dob$ndit anterior
drepturi privitoare la bunul principal.
.:0 Separarea temporar a unui bun accesoriu de
bunul principal nu#i nltur aceast calitate.
.@0 Drepturile unui ter cu privire la un bun nu
pot fi nclcate prin transformarea acestuia n bun
Alineatele /(0 .i /:0 ale articolului 7++ !or
a!ea urmtorul cuprins)
!./0 Dunul care a fost destinat, 1n mod
sta&il .i e,clusi!, ntrebuinrii economice a
altui bun este bun accesoriu at$t timp c$t
satisface aceast utilizare.
.@0 Drepturile unui ter pri!itoare la un
bun nu pot fi nclcate prin transformarea
./0 =rebuie eliminat necesitatea afectrii
bunului accesoriu n mod permanent
ntrebuinrii bunului principal, ntruc$t regimul
juridic prevzut pentru bunurile accesorii este n
egal msur justificat i atunci c$nd afectarea
este doar temporar, pe perioada n care o
asemenea afectare este meninut. %n plus, n
formularea actual, te"tul este contradictoriu; pe
de o parte, se vorbete despre o destinaie
permanent, iar pe de alt parte, sintagma att
timp ct satisface aceast utilizare arat c este
vorba despre o destinaie temporar, iar nu
permanent.
,at de ce s#a optat pentru sintagma n mod
stabil i eclusiv, care are avantajul de a sublinia
at$t ideea de continuitate temporal, c$t i ideea
c, dac un bun ar servi ntrebuinrii economice
a mai multor bunuri, el nu ar mai avea caracter
accesoriu n raport cu niciunul dintre aceste
bunuri.
.@0 S#a apreciat c redactarea actual este
preferabil din motive de acuratee juridic i de
Seciunea a 4#a
Despre produsele &unurilor
Seciunea a 4#a va avea urmtoarea denumire<
SSeciunea a 4#a
Produsele &unurilor4
Produsele bunurilor
Art' 7+2 - Produsele bunurilor sunt< fructele,
veniturile i productele.
Articolul 7+2 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Produsele bunurilor
Art'7+2 - Produsele bunurilor sunt fructele i
productele.
(enunarea la clasificarea tradiional a
fructelor nu se justific. Pe de o parte, ntre
fructele naturale i cele industriale e"ist o
diferen de regim juridic sub aspectul
c+eltuielilor pe care le presupun fructele
industriale. Pe de alt parte, veniturile sunt
tocmai fructele civile.
>ructele i veniturile
Art' 7+7 - ./0 >ructele i veniturile reprezint acele
produse care deriv din folosirea unui bun, fr a
diminua substana acestuia.
.40 >ructele sunt produsele directe i periodice
ale unui bun obinute cu sau fr intervenia omului,
cum ar fi recoltele, produsele i sporul animalelor.
.*0 Ceniturile sunt sumele de bani sau alte
produse rezultate din folosirea bunului de ctre o alt
persoan, precum c+iriile, arenzile, dob$nzile, venitul
rentelor, dividendele i partea din activul net
distribuit, n condiiile legii, n urma lic+idrii unui
patrimoniu.
Articolul 7+7 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Aructele
Art'7+7 - ./0 >ructele reprezint acele
produse care deriv din folosirea unui bun,
fr a diminua substana acestuia. Aructele
sunt) naturale- industriale .i ci!ile' Aructele
ci!ile se numesc .i !enituri'
.40 >ructele naturale sunt produsele
directe i periodice ale unui bun, obinute fr
intervenia omului, cum ar fi acelea pe care
pm;ntul le produce de la sine- produc%ia i
sporul animalelor'
/20 Aructele industriale sunt produsele
directe .i periodice ale unui &un- o&%inute
ca re$ultat al inter!en%iei omului- cum ar fi
recoltele de orice fel'
.70 Aructele ci!ile sunt !eniturile
rezultate din folosirea bunului de ctre o alt
persoan pe temeiul unui act 6uridic, precum
c+iriile, arenzile, dob$nzile, venitul rentelor .i
dividendele.

./#*0 ?oiunea definit n alin../0 n forma
actual este tocmai noiunea fructelor. Dup
cum am artat i anterior, este inutil ca aceeai
noiune s fie denumit cu dou cuvinte, fructe
i venituri. %n realitate, veniturile sau fructele
civile sunt doar o specie de fructe. a urmare,
titlul articolului trebuie s fie i el modificat n
mod corespunztor.
'"emplele cuprinse n partea final a
alineatului 4 n forma iniial a Proiectului
odului civil au fost distribuite n alineatul 4 i
n alineatul * din forma amendat, ca urmare a
meninerii distinciei dintre fructele naturale i
fructele industriale.
.70 %n plus, definirea fructelor civile sau a
veniturilor trebuie s includ i ideea c ele sunt
produse i culese pe temeiul unui act juridic,
pentru a le diferenia de despgubirile civile.
Productele
Art'7+5 # Productele sunt foloasele obinute dintr#un
bun, prin consumarea sau diminuarea substanei
acestuia, precum copacii unei pduri, piatra dintr#o
carier i altele asemenea.
?u e"ist Dup articolul 7+5 se introduce un articol
nou- art'7+5
(
- cu urmtorul cuprins)
!Do&;ndirea fructelor .i a productelor
Art'7+5
(
/(0 Aructele .i productele se
cu!in proprietarului- dac prin le#e nu se
dispune altfel'
/+0 Dreptul de proprietate asupra
fructelor naturale .i industriale se
do&;nde.te la data separrii de &unul care
le8a produs'
/20 Dreptul asupra fructelor ci!ile se
do&;nde.te $i cu $i'
/70 Cel care- fr acordul
proprietarului- a!ansea$ c9eltuielile
necesare pentru producerea .i cule#erea
fructelor- respecti! a !eniturilor sau
productelor poate cere restituirea
c9eltuielilor'
/50 3n acest ca$- produsele sau
contra!aloarea acestora pot fi re%inute p;n
la restituirea c9eltuielilor' Cu toate acestea-
proprietarul poate cere o&li#area
posesorului la predarea produselor ori a
contra!alorii acestora dac furni$ea$ o
#aran%ie 1ndestultoare'
%ntruc$t s#a introdus un articol nou, este
necesar i denumirea acestuia.
./#:0 )cest articol nou sintetizeaz regulile
stabilite n jurispruden i n doctrin n
legtur cu fructele i productele.
)P,=31&1 ,,
DESPRE DREPTURILE REALE 3" BE"ERAL
apitolul ,, va avea urmtoarea denumire<
!apitolul ,,
Drepturile reale 1n #eneral4
Drepturile reale
Art' 7+: - %n afar de alte cazuri prevzute de lege,
sunt drepturi reale<
/. dreptul de proprietate;
4. dreptul de superficie;
*. dreptul de uzufruct;
7. dreptul de uz;
:. dreptul de abitaie;
@. dreptul de servitute;
5. dreptul de administrare;
6. dreptul de concesiune;
A. dreptul de folosin.
Articolul 7+: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Drepturile reale
Art' 7+: - Sunt drepturi reale<
/. dreptul de proprietate ;
4. dreptul de superficie;
*. dreptul de uzufruct;
7. dreptul de uz;
:. dreptul de abitaie;
@. dreptul de servitute;
5. dreptul de administrare;
6. dreptul de concesiune;
A. dreptul de folosin;
(@' drepturile reale de #aran%ieD
((' alte drepturi crora le#ea le recunoa.te
acest caracter'
'numerarea a fost completat cu drepturile
reale de garanie i a fost subliniat posibilitatea
pe care o are legiuitorul de a recunoate i alte
drepturi reale dec$t cele stabilite p$n n prezent.
?u e"ist
Dup articolul 7+: se introduc trei articole
noi- art' 7+:
(
- 7+:
+
.i 7+:
2
- cu urmtorul
cuprins)
!Aormele de proprietate
Art'7+:
(
- Proprietatea este pu&lic sau
pri!at'
)rt. 74@
/
#74@
*
au fost introduse ca o consecin
a reglementrii constituionale a dreptului de
proprietate.
"u e,ist
Proprietatea pri!at
Art'7+:
+
/(0 Sunt o&iect al propriet%ii
pri!ate toate &unurile de u$ sau de interes
pri!at apar%in;nd persoanelor fi$ice-
persoanelor 6uridice de drept pri!at sau de
drept pu&lic- inclusi! &unurile care
alctuiesc domeniul pri!at al statului .i al
unit%ilor administrati!8teritoriale'
/+0 o.tenirile !acante .i imo&ilele cu
pri!ire la care s8a renun%at la dreptul de
proprietate conform art'7+=
5
/+0 se
do&;ndesc- fr 1nscriere 1n cartea
funciar- de comun- ora. sau municipiu-
dup ca$- .i intr 1n domeniul pri!at al
acestora'
/20 ?unurile o&iect al propriet%ii
pri!ate- indiferent de titular- sunt .i rm;n
1n circuitul ci!il- dac prin le#e nu se
dispune altfel' Ele pot fi 1nstrinate- pot
face o&iectul unei urmriri silite .i pot fi
do&;ndite pe orice cale pre!$ut de le#e'

.40 Spre deosebire de reglementarea din odul
civil n vigoare, n reglementarea propus,
motenirile vacante i imobilele cu privire la
care s#a nscris declaraia de renunare la dreptul
de proprietate n cartea funciar nu mai revin
statului, ci comunei, oraului sau municipiului.
Soluia ine seama de principiul autonomiei
financiare care ntemeiaz autonomia
comunitilor locale.
=otodat, s#a precizat c motenirile vacante
i imobilele cu privire la care s#a renunat la
dreptul de proprietate se dob$ndesc de comun,
ora sau municipiu fr nscriere n cartea
funciar. %ntruc$t aceste bunuri intr n domeniul
privat, ele vor putea fi dob$ndite de teri, prin
uzucapiune e"tratabular, c$t timp comuna,
oraul sau municipiul nu i#a intabulat propriul
drept de proprietate n cartea funciar. ,mportant
este c imobilele nu intr niciodat n categoria
bunurilor fr stp$n, astfel nc$t poate opera
ntotdeauna rspunderea proprietarului n
condiiile art. ///5 din Proiectul odului civil.
?u e"ist Proprietatea pu&lic
Art'7+:
2
/(0 ?unurile statului .i ale
unit%ilor administrati!8teritoriale care-
prin natura lor sau prin declara%ia le#ii- sunt
de u$ sau de interes pu&lic formea$
o&iectul propriet%ii pu&lice- 1ns numai
dac au fost le#al do&;ndite de ctre
acestea'
/+0 Dac prin le#e nu se pre!ede altfel-
dispo$i%iile aplica&ile dreptului de
proprietate pri!at se aplic .i dreptului de
proprietate pu&lic- 1ns numai 1n msura
1n care sunt compati&ile cu acesta din
urm'
./0 %n acest alineat se reia ideea cuprins n art. @
din 1egea nr. 4/*8/AA6 cu privire la proprietatea
public i regimul juridic al acesteia. )adar,
nainte de a se stabili apartenena unui bun la
domeniul public sau la domeniul privat al
stratului sau al unei uniti administrativ#
teritoriale este necesar s se stabileasc e"istena
dreptului de proprietate asupra acelui bun n
patrimoniul unui anumit titular. Simpla afectare
a unui bun este relevant numai pentru
apartenena la domeniul public sau la domeniul
privat, dar nu este relevant cu privire la dovada
dreptului de proprietate asupra bunului.
)mendamentul este important i pentru c
subliniaz criteriile apartenenei unui bun la
domeniul public, ntruc$t precizarea titularului
dreptului de proprietate nu este suficient pentru
a stabili aceast apartenen. riteriile sunt uzul
i interesul public, iar aplicarea n concret a
acestor criterii se face n funcie de natura
bunului sau de declaraia legiuitorului. =e"tul
este corelat cu formularea amendat a art. @4*
din Proiect.
=,=1&1 ,,
DESPRE PROPRIETATEA PRIVATK
)P,=31&1 ,
DISPOLIMII BE"ERALE
Titlul II !a a!ea urmtoarea denumire)
!=itlul ,,
Proprietatea pri!at4
%n forma amendat, primele dou capitole
din acest titlu au fost restructurate. Pe de o parte,
n apitolul , au fost incluse dispoziiile din
apitolul ,, n forma neamendat privitoare la
ntinderea obiectului dreptului de proprietate
privat .limitele materiale ale acestui drept0,
precum i dispoziiile din apitolul ,C n forma
neamendat, iar, pe de alt parte, dispoziiile din
actualul apitol ,, privitoare la accesiune ca
mod de dob$ndire a dreptului de proprietate au
rmas n acest capitol, al crui titlu a devenit
ns !)ccesiunea.
Pe cale de consecin, ntruc$t actualul
apitol ,C a fost inclus n apitolul ,, apitolele
C i C, vor fi renumerotate, dup adoptarea
Proiectului odului civil devenind apitolele ,C
i C din acest titlu.

"u e,ist
Articolele din cuprinsul Capitolului I al
Titlului II se restructurea$ 1n dou
sec%iuni- prima dintre ele a!;nd urmtorul
cuprins)
*Sec%iunea (
Con%inutul- 1ntinderea .i stin#erea
dreptului de proprietate pri!at4
Primul capitol a fost mprit n dou
seciuni, n funcie de specificul reglementrilor.
%ntr#o prim seciune au fost grupate
reglementrile referitoare la coninutul,
ntinderea i stingerea dreptului de proprietate
privat, iar n a doua seciune au fost incluse
reglementrile privitoare la aprarea dreptului de
proprietate privat.
Dreptul de proprietate pri!at
Art' 7+< - ./0 Proprietatea este dreptul de a folosi i
dispune de un bun, n mod e"clusiv i absolut, ns n
limitele prevzute de lege.

Articolul 7+< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Con%inutul dreptului de proprietate
pri!at
Art'7+< - ./0 Proprietatea pri!at este dreptul
titularului de a poseda, folosi i dispune 1n
mod li&er .i complet de un bun, n limitele
stabilite de lege.


=itlul acestui articol a fost modificat ntruc$t el
nu se refer la dreptul de proprietate privat n
general, ci numai la coninutul acestui drept.
./0 =e"tul alineatului / n redactarea actual
reia te"tul art.769 din odul civil actual. 3r, pe
marginea acestui ultim te"t, s#a fcut distincia
dintre atribuitele de posesie, folosin i
dispoziie. a urmare, n forma amendat, te"tul
face trimitere la aceste trei atribute. Pe de alt
parte, sintagma !n mod eclusiv i absolut! a
fost nlocuit cu sintagma !n mod liber i
complet, in$nd seama de controversele care
e"ist n legtur cu nelegerea caracterului
e"clusiv i a caracterului absolut ale dreptului de
proprietate privat. ) fost preferat sintagma !n
mod liber i complet! ntruc$t aceasta e"prim,
pe de o parte, legtura dintre dreptul de
proprietate privat i libertatea persoanei, iar, pe
de alt parte, caracterul complet pune n lumin
at$t ideea c numai proprietarul are totalitatea
atributelor posesiei, folosinei i dispoziiei, c$t
i ideea c toate celelalte persoane sunt e"cluse
de la e"ercitarea acestor atribute, c$t timp
dreptul de proprietate privat nu a fost
dezmembrat. ?u s#a menionat caracterul
perpetuu al dreptului de proprietate ntruc$t s#a
apreciat c acest caracter ine doar de natura, iar
nu i de esena dreptului de proprietate privat;
or definiia acestui drept trebuie s conin doar
elementele eseniale, indispensabile,
nesusceptibile de e"cepii.
"u e,ist
Dup articolul 7+< se introduce un articol
nou- articolul 7+<
(
- cu urmtorul cuprins)
!Limitele materiale .i limitele 6uridice ale
e,ercitrii dreptului de proprietate pri!at
Art'7+<
(
/(0 Dreptul de proprietate poate
fi e,ercitat 1n limitele materiale ale
o&iectului su' Acestea sunt limitele
corporale ale &unului care formea$
o&iectul dreptului de proprietate- cu
1n#rdirile sta&ilite prin le#e'
/+0 Prin le#e poate fi limitat
e,ercitarea atri&utelor dreptului de
proprietate'
/20 Aceast limitare se poate face .i
prin con!en%ie- cu e,cep%iile pre!$ute de
le#e'
=e"tul este necesar ca o introducere la te"tele
care reglementeaz ntinderea dreptului de
proprietate privat .limitele materiale0 i limitele
juridice ale acestui drept.
Do&;ndirea dreptului de proprietate
Art' 7+= - ./0 Dreptul de proprietate se poate dob$ndi,
n condiiile legii, prin convenie, testament, motenire
legal, accesiune, uzucapiune, ocupaiune, precum i
prin +otr$re judectoreasc, atunci c$nd aceasta este
translativ de proprietate.
.40 %n cazurile prevzute de lege, proprietatea se
poate dob$ndi prin efectul unui act administrativ.
.*0 Prin lege se pot reglementa i alte moduri de
dob$ndire a dreptului de proprietate.
.70 %n cazul bunurilor imobile, dreptul de
proprietate se dob$ndete prin nscriere n cartea
funciar, cu e"cepia cazurilor anume prevzute de
lege.
Alineatul /(0 al articolului 7+= !a a!ea
urmtorul cuprins)
!./0 Dreptul de proprietate se poate
dob$ndi, n condiiile legii, prin convenie,
testament, motenire legal, accesiune,
uzucapiune, ca efect al posesiei de &un8
credin% 1n ca$ul &unurilor mo&ile .i al
fructelor- prin ocupaiune, tradi%iune,
precum i prin +otr$re judectoreasc, atunci
c$nd ea este translativ de proprietate prin ea
1ns.i'
%n redactarea iniial, alineatul ./0 nu
cuprindea toate modurile de dob$ndire a
dreptului de proprietate. $t privete +otr$rea
judectoreasc, s#a precizat c ea este un mod de
dob$ndire a dreptului de proprietate privat
numai c$nd este translativ de proprietate prin
ea nsi, spre deosebire de situaia c$nd
+otr$rea judectoreasc suplinete doar
consimm$ntul unei pri n mecanismul de
nc+eiere a contractului.
"u e,ist
Dup articolul 7+= se introduc cinci articole
noi- art'7+=
(
87+=
5
- cu urmtorul cuprins)
!Riscul pieirii &unului
Art'7+=
(
Proprietarul suport riscul pieirii
&unului- dac acesta n8a fost asumat de o
alt persoan sau dac prin le#e nu se
dispune altfel'

=e"tul a fost adugat pentru a consacra
regula res perit domino i e"cepiile de la
aceasta.
"u e,ist
3ntinderea dreptului de proprietate asupra
terenurilor
Art'7+=
+


/(0 Proprietatea terenului se
1ntinde .i asupra su&solului .i a spa%iului de
deasupra terenului- cu respectarea limitelor
le#ale'
/+0 Proprietarul poate face- deasupra
.i 1n su&solul terenului- toate construc%iile-
planta%iile .i lucrrile ce #se.te de cu!iin%-
1n afar de e,cep%iile sta&ilite de le#e- .i
poate tra#e din ele toate foloasele ce acestea
ar produce' El este %inut s respecte- 1n
condi%iile .i 1n limitele determinate de le#e-
drepturile ter%ilor asupra resurselor
minerale ale su&solului- i$!oarelor .i apelor
su&terane- lucrrilor .i instala%iilor
su&terane .i altora asemenea'
/20 Apele de suprafa% .i al&iile
acestora apar%in proprietarului terenului pe
care se formea$ sau cur#- 1n condi%iile
pre!$ute de le#e' Proprietarul unui teren
are- de asemenea- dreptul de a apropria .i
de a utili$a- 1n condi%iile le#ii- apa
i$!oarelor .i a lacurilor aflate pe terenul
respecti!- apa freatic- precum .i apele
plu!iale'
=e"tul reglementeaz ntinderea dreptului de
proprietate asupra terenurilor. 'ste necesar
ntruc$t, pe de o parte, numai n cazul terenurilor
limitele materiale se definesc prin suprafa,
subsol i spaiul de deasupra terenurilor, iar, pe
de alt parte, aceste limite sunt restr$nse de
legiuitor, astfel nc$t ele nu se mai suprapun cu
corporalitatea bunului.
De asemenea, te"tul reglementeaz situaia
apelor care se afl pe teren sau n subsolul
acestuia, precum i situaia apelor pluviale. $t
privete apa freatic, proprietarul terenului poate
apropria i utiliza numai cantitile prevzute de
legea special .1egea apelor nr./958/AA@,
publicat n 2onitorul oficial al (om$niei,
Partea ,, nr. 477 din 6 octombrie /AA@0.
"u e,ist
O&li#a%ia de #rni%uire
Art'7+=
2
Proprietarii terenurilor
1n!ecinate sunt o&li#a%i s contri&uie la
#rni%uire prin reconstituirea 9otarului .i
fi,area semnelor corespun$toare-
suport;nd- 1n mod e#al- c9eltuielile
oca$ionate de aceasta'
)cest te"t reproduce coninutul art. 7*4 din
Proiectul odului civil. 'l a fost reaezat n
raport cu noua structur a apitolului , din =itlul
,,.
"u e,ist
O&li#a%ia de 1n#rdire
Art'7+=
7
/(0 Orice proprietar este dator a8
.i 1n#rdi proprietatea- suport;nd- 1n
condi%iile le#ii- c9eltuielile oca$ionate'
/+0 O&li#a%ia de 1n#rdire nu e,ist
pentru terenurile situate 1n e,tra!ilan- 1n
afara ca$urilor pre!$ute de le#e'
)cest te"t reproduce coninutul art. 7** din
Proiectul odului civil. 'l a fost reaezat n
raport cu noua structur a apitolului , din =itlul
,,.
"u e,ist
Stin#erea dreptului de proprietate
Art'7+=
5
/(0 Dreptul de proprietate
pri!at nu se stin#e prin neu$' El poate fi
1ns do&;ndit de altul- prin u$ucapiune sau
1ntr8un alt mod- 1n ca$urile .i condi%iile
anume determinate de le#e'

/+0 Proprietarul poate a&andona
&unul su mo&il sau poate renun%a la
dreptul de proprietate asupra &unului
imo&il 1nscris 1n cartea funciar' Dreptul se
stin#e 1n momentul prsirii &unului mo&il-
iar dac &unul este imo&il- prin 1nscrierea
1n cartea funciar- 1n condi%iile le#ii- a
declara%iei de renun%are'

)ctualul art.746
:
reia, ntr#o form amendat,
coninutul art.7A9 din Proiectului odului civil.
./0 )lin. / al actualului art.7A9 din Proiectul
odului civil ar putea da natere unor confuzii.
%ntr#adevr, dreptul de proprietate, dei nu se
stinge prin neuz, se stinge i se dob$ndete ca
urmare a unor fapte juridice n sens restr$ns<
ocupaiunea, accesiunea, uzucapiunea,
dob$ndirea fructelor prin posesie de bun#
credin, dob$ndirea bunurilor mobile prin
posesie de bun#credin.
Precizarea cuprins n te"tul actual se refer
numai la un caz particular de ocupaiune. a
urmare, s#a completat precizarea astfel nc$t s
includ toate faptele juridice n sens restr$ns de
care legiuitorul a neles s lege producerea
efectului e"tinctiv i al efectului ac+izitiv de
proprietate.
.40 %n te"t se face distincie ntre
abandonarea bunului mobil i renunarea la
dreptul de proprietate asupra bunului imobil.
'fectul constitutiv al nscrierilor n cartea
funciar nu mai permite pierderea dreptului de
proprietate asupra bunului imobil n momentul
abandonrii acestuia, ci doar n momentul n
care se nscrie n cartea funciar declaraia de
renunare .a se vedea art. @:4 alin. ./0. a
urmare, n cazul imobilelor, renunarea poate s
fie at$t pur abdicativ, ipotez reglementat n
acest alineat, c$t i in favorem. Declaraia de
renunare n favoarem are, n realitate,
semnificaia unei oferte de donaie. %n absena
"u e,ist *Sec%iunea a +8a
Aprarea dreptului de proprietate pri!at4
Ac%iunea 1n re!endicare
Art' 7+> - ./0 Proprietarul poate e"ercita aciunea n
revendicare mpotriva posesorului pentru a obine, n
temeiul recunoaterii dreptului, intrarea sa n
posesiunea bunului revendicat.
.40 )ciunea n revendicare este imprescriptibil,
cu e"cepia cazurilor n care prin lege se dispune altfel.
/20 Proprietarul poate intenta ac%iunea
ne#atorie contra oricrei persoane care pretinde c
este titularul !reunui drept de superficie- u$ufruct-
u$- a&ita%ie sau ser!ituteD dreptul la ac%iune este
imprescripti&il'
Articolul 7+> !a a!ea urmtorul cuprins)
!Ac%iunea 1n re!endicare
Art'7+> /(0 Proprietarul unui &un are
dreptul de a8l re!endica de la posesor sau
de la alt persoan care 1l de%ine fr drept'
El are- de asemenea- dreptul la desp#u&iri-
dac este ca$ul'
.40 Dreptul la aciunea n revendicare
este imprescriptibil, cu e"cepia cazurilor n
care prin lege se dispune altfel.
/20 Eotr;rea 6udectoreasc prin
care s8a admis ac%iunea 1n re!endicare
introdus 1mpotri!a posesorului este
opo$a&il .i celui care de%ine &unul pentru
./0 =e"tul primului alineat a fost reformulat
integral i constituie prima fraz din noul alineat
pentru a sublinia posibilitatea proprietarului de a
revendica bunul nu numai de la posesor, ci i de
la o alt persoan care l deine fr drept.
)ciunea n revendicare poate fi introdus i
mpotriva detentorului precar care a nc+eiat un
contract cu proprietarul, dar a e"pirat termenul
contractual. Proprietarul are dreptul s aleag
ntre aciunea contractual sau aciunea n
revendicare pentru restituirea lucrului. Dac a
e"pirat termenul de prescripie pentru aciunea
personal n restituire, proprietarul are la
ndem$n doar aciunea n revendicare mpotriva
detentorului precar; cu at$t mai mult aciunea n
revendicare este admisibil mpotriva
detentorului precar care nfieaz, ca temei al
deinerii lucrului, un contract nc+eiat cu o alt
persoan dec$t proprietarul revendicant.
) doua fraz a acestui alineat a fost introdus
pentru c proprietarul are i dreptul la
despgubiri, fie c aciunea n despgubiri este
asociat aciunii n revendicare, fie c o
nlocuiete pe aceasta n cazul n care bunul a
pierit n totalitate.
.40 )cest alineat a fost reformulat din
considerente de acuratee juridic.
.*0 )lin. .*0 al art. 74A se elimin din cadrul
acestui articol, urm$nd s fie reluat n cadrul art.
74A
/
.
?oul te"t al alin. .*0 este necesar pentru a
"u e,ist
Dup articolul 7+> se introduc dou articole
noi art'7+>
(
.i 7+>
+
- cu urmtorul cuprins)
!Ac%iunea ne#atorie
Art'7+>
(


@ ./0 Proprietarul poate intenta
aciunea negatorie contra oricrei persoane
care pretinde c este titularul vreunui drept,
altul dec;t cel de proprietate, asupra bunului
su.
.40 Dreptul la aciunea ne#atorie este
imprescriptibil.
)lin. * al art. 74A a fost amendat n sensul c
s#a formulat un nou articol, cu dou alineate.
./0 =e"tul a fost amendat pentru a sublinia c
aciunea negatorie se poate introduce at$t n
situaia n care terul pretinde c are un drept
real asupra bunului, c$t i n situaia n care el ar
pretinde c ar avea un drept de crean cu privire
la bun.
.40 &ltima tez din fostul alin..*0 al art. 74A
a fost reluat ntr#un alineat distinct.
"u e,ist
Pro&a dreptului de proprietate asupra
imo&ilelor 1nscrise 1n cartea funciar
Art'7+>
+
3n ca$ul imo&ilelor 1nscrise 1n
cartea funciar- do!ada dreptului de
proprietate se face cu e,trasul de carte
funciar'
(egulile referitoare la proba dreptului de
proprietate n regimul registrelor de
transcripiuni i inscripiuni nu mai au aplicare
n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar. %n
acest caz, proba dreptului de proprietate se face
cu e"trasul de carte funciar. ei interesai s
fac dovada contrar au la ndem$n doar
aciunea n rectificare de carte funciar.
!Restituirea c9eltuielilor
Art' 72@ - ./0 Proprietarul este obligat s restituie
posesorului c+eltuielile necesare pe care acesta le#a
avansat.
.40 +eltuielile utile se restituie n limita
sporului de valoare, dac prin lege nu se prevede altfel.
.*0 Proprietarul nu este dator s acopere
c+eltuielile !oluptuarii. Posesorul are ns dreptul de
a#i nsui lucrrile efectuate cu aceste c+eltuieli numai
dac prin aceasta bunul nu se deterioreaz.
Articolul 72@ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Efectele admiterii ac%iunii 1n re!endicare
Art' 72@ /(0 P;r;tul !a fi o&li#at la
restituirea &unului sau la desp#u&iri dac
&unul a pierit din culpa sa ori a fost
1nstrinat' 3n acelea.i condi%ii- p;r;tul !a fi
o&li#at la restituirea productelor sau a
contra!alorii acestora' 3n toate ca$urile-
desp#u&irile !or fi e!aluate 1n raport cu
momentul restituirii'
/+0 Posesorul de rea8credin% sau
detentorul precar !a fi o&li#at- la cerere- .i
la restituirea fructelor produse de &un p;n
la 1napoierea acestuia ctre proprietar.
.*0 Proprietarul poate fi obligat, la
cerere, s restituie posesorului c+eltuielile
necesare pe care acesta le#a fcut.
.70 +eltuielile utile se restituie, la
cerere- n limita sporului de valoare, dac prin
lege nu se prevede altfel.
%n actuala redactare a titlului acestui articol
este avut n vedere numai un efect al aciunii n
revendicare. 'ste firesc s fie avute n vedere i
celelalte efecte ale admiterii aciunii n
revendicare.
./0 =e"tul alin. / face distincie ntre situaia
n care este posibil restituirea n natur a
bunului i a productelor acestuia i situaia n
care bunul i productele au pierit din culpa
p$r$tului ori au fost nstrinate. Dac bunul sau
productele ar fi pierit oricum i dac se aflau la
proprietar, nu se mai justific ns obligarea
p$r$tului la despgubiri.
=e"tul are n vedere pieirea integral a
bunului sau a productelor. Pentru ipoteza pieirii
pariale a bunului sau a productelor, restituirea
bunului este cumulat cu plata despgubirilor,
ipotez acoperit ns de te"tul art. 74A, alin. /.
Desigur, dac bunul a pierit numai parial, dar el
nu mai prezint interes pentru proprietar, se va
aprecia c este vorba despre o pieire total.
.40 =e"tul alin. .40 face distincie ntre
posesorul de rea#credin i cel de bun#credin
n legtur cu restituirea fructelor. Sunt avute n
vedere fructele produse p$n n momentul
restituirii bunului.
?umai posesorul de bun#credin are
dreptul s rein fructele. Posesorul de rea#
credin sau detentorul precar va fi obligat nu
numai la restituirea bunului, ci i la restituirea
fructelor.
.4#:0 Sintagma !la cerere! utilizat n alin.
Re#uli aplica&ile propriet%ii pu&lice
Art' 72( - Dac prin lege nu se dispune altfel,
dispoziiile prezentului titlu se aplic i proprietii
publice, ns numai n msura n care sunt compatibile
cu aceasta din urm.
Se elimin din cuprinsul acestei sec%iuni' uprinsul art. 7*/ a fost reluat, n forma
amendat a Proiectului odului civil, n art.
74@
*
alin. .40.
CAPITOLUL II
3"TI"DEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
PRIVATK
Capitolul II !a a!ea urmtoarea denumire)
*Capitolul II
Accesiunea4
Sec%iunea (
Dispo$i%ii #enerale
Dei titlul acestei seciuni a rmas
nesc+imbat, cuprinsul ei este total diferit fa de
redactarea iniial a acestei seciuni. Pe de o
parte, te"tele care erau cuprinse iniial n
aceast seciune au fost mutate n apitolul ,. Pe
de alt parte, n redactarea actual, seciunea
cuprinde numai dispoziiile care definesc
noiunea de !accesiune! n general.
O&li#a%ia de #rni%uire
Art' 72+ Proprietarii terenurilor 1n!ecinate sunt
o&li#a%i s contri&uie la #rni%uire prin
reconstituirea 9otarului .i fi,area semnelor
corespun$toare- suport;nd- 1n mod e#al-
c9eltuielile oca$ionate de aceasta'
Se elimin din cuprinsul acestei sec%iuni' )rt. 7*4 a fost mutat n Seciunea , .!Despre
coninutul, ntinderea i stingerea dreptului de
proprietate privat0 a apitolului ,, devenind
art. 746
2
.
O&li#a%ia de 1n#rdire
Art' 722 /(0 Orice proprietar este dator a8.i
1n#rdi proprietatea- suport;nd- 1n condi%iile le#ii-
c9eltuielile oca$ionate'
/+0 O&li#a%ia de 1n#rdire nu e,ist pentru
terenurile situate 1n e,tra!ilan- 1n afara ca$urilor
pre!$ute de le#e'
Se elimin din cuprinsul acestei sec%iuni' )rt. 7** a fost mutat n Seciunea , .!Despre
coninutul, ntinderea i stingerea dreptului de
proprietate privat0 a apitolului ,, devenind
art. 746
7
.

Limitele materiale ale dreptului de proprietate
Art' 727 Dreptul de proprietate asupra unui teren
se e,tinde asupra coloanei de aer aflate deasupra
sa- precum .i asupra su&solului- 1n limitele
pre!$ute de le#e'
Se elimin din cuprinsul acestei sec%iuni'

,deea cuprins n art. 7*7 a fost mutat n
Seciunea , .!Despre coninutul, ntinderea i
stingerea dreptului de proprietate privat0 a
apitolului ,, n coninutul art. 746
4
alin. /.
Accesiunea
Art' 725 - =ot ceea ce produce bunul, precum i tot ce
se unete ori ncorporeaz n bun, ca urmare a faptei
proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz
fortuit, revine proprietarului, dac legea nu prevede
altfel.
Articolul 725 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Do&;ndirea dreptului de proprietate prin
accesiune
Art'725 - Proprietarul unui &un de!ine
proprietarul a tot ce se une.te cu &unul ori
se 1ncorporea$ 1n acesta- dac legea nu
prevede altfel.
=itlul articolului a fost modificat pentru a se
distinge de titlul apitolului ,, .!)ccesiunea0.
%n redactarea iniial a art. 7*: din Proiectul
odului civil, sintagma !tot ceea ce produce
bunul! se refer la fructe i nu are legtur cu
accesiunea.
)ceast definiie legal are n vedere at$t
accesiunea ca mod de dob$ndire a dreptului de
proprietate, fie c este vorba de ipoteza
dob$ndirii unui lucru din categoria res nullius,
fie c este vorba de dob$ndirea bunului unui alt
proprietar, c$t i accesiunea ca modificare a
obiectului dreptului de proprietate sau crearea
unui ansamblu de bunuri n patrimoniul aceluiai
proprietar.
auzele care determin unirea sau
ncorporarea celor dou lucruri au fost precizate
n articolul urmtor referitor la tipurile de
accesiune .felurile accesiunii0.
Restituirea c9eltuielilor fcute pentru producerea
.i cule#erea fructelor
Art' 72: - ./0 el care, fr acordul proprietarului,
avanseaz c+eltuielile necesare pentru producerea i
culegerea fructelor, respectiv a veniturilor sau
productelor poate cere restituirea c+eltuielilor.
.40 %n acest caz, produsele sau contravaloarea
acestora pot fi reinute p$n la restituirea c+eltuielilor.
u toate acestea, proprietarul poate cere obligarea
posesorului la predarea produselor ori a contravalorii
acestora dac furnizeaz.
Articolul 72: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Aelurile accesiunii
Art'72: - Accesiunea este natural c;nd
unirea sau 1ncorporarea este urmarea unui
e!eniment natural ori artificial c;nd
re$ult din fapta proprietarului ori a unei
alte persoane.
oninutul iniial al art. 7*@ a fost cuprins, cu
modificri, n art. 7*9 alin. .:0#.50 din Seciunea
, .!Despre coninutul, ntinderea i stingerea
dreptului de proprietate privat0 a apitolului ,.
%n redactarea propus, art.7*@ reglementeaz
tipurile accesiunii. Sintagma caz fortuit a fost
nlocuit cu sintagma eveniment natural ntruc$t,
n conte"t, s#ar putea crea confuzie cu sensul pe
care cazul fortuit l are n materia rspunderii, n
opoziie cu fora major.
Sec%iunea a +8a
Accesiunea imo&iliar natural

Alu!iunile
Art'72< - )dugirile de teren la malurile apelor
curgtoare revin proprietarului fondului riveran, numai
dac ele se formeaz treptat.
Terenul lsat de apele cur#toare
Art'72= Proprietarul fondului riveran dob$ndete, de
asemenea, terenul lsat de apele curgtoare care s#au
retras treptat de la rmul respectiv.
Terenul lsat de apele stttoare
Art'72> ./0 Proprietarul terenului nconjurat de
+eletee, iazuri, canale i alte asemenea ape stttoare,
nu devine proprietarul terenurilor aprute prin scderea
temporar a acestor ape sub nlimea de scurgere.
.40 =ot astfel, proprietarul acestor ape nu
dob$ndete nici un drept asupra terenului acoperit ca
urmare a unor revrsri sporadice.
A!ulsiunea
Art'77@ - Proprietarul terenului de la care o ap
curgtoare a smuls brusc o parte important de teren,
alipind#o la terenul altuia, nu pierde dreptul de
proprietate asupra prii desprinse dac o revendic n
termen de un an de la data intrrii n posesiune.
Articolul 77@ !a a!ea urmtorul cuprins)
!A!ulsiunea
Art'77@ - Proprietarul terenului de la care o
ap curgtoare a smuls brusc o parte
important de teren, alipind#o la terenul altuia,
nu pierde dreptul de proprietate asupra prii
desprinse dac o revendic n termen de un an
de la data intrrii n posesie.
Pentru corelarea cu normele actuale de
ortografie potrivit crora !posesiunea este
folosit numai pentru a determina teritoriul sau
domeniul teritorial, n timp ce faptul de a stp$ni
sub nume de proprietar este desemnat sub
numele de !posesie.
Al&iile r;urilor- insulele .i prundi.urile
Art'77( ./0 )lbiile r$urilor aparin proprietarilor
riverani, cu e"cepia acelora care, potrivit legii, fac
obiectul proprietii publice.
.40 ,nsulele i prundurile care nu sunt n legtur
cu terenurile av$nd malul la nivelul mediu al apei
revin proprietarului albiei.
.*0 Dac insula aparine proprietarilor riverani i
trece peste jumtatea apei, fiecare dintre ei are dreptul
de proprietate asupra prii de insul ce se ntinde spre
el pornind de la jumtatea apei.
Dreptul de proprietate asupra insulelor nou
formate
Art'77+ - %n cazul n care o ap curgtoare, form$ndu#
i un bra nou, nconjoar terenul unui proprietar
riveran, el rm$ne proprietar asupra insulei astfel
create.
Dreptul de proprietate asupra al&iilor apelor
cur#toare
Art'772 )lbia prsit de o ap curgtoare care i#a
format un nou curs se mparte n mod egal ntre
proprietarii riverani.
Articolul 772 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Al&iile prsite de apele cur#toare
Art'772 )lbia prsit de o ap curgtoare
care i#a format un nou curs !a a!ea re#imul
6uridic sta&ilit 1n le#ea special'
%n forma actual, dispoziiile art. 77* din
Proiectul odului civil nu au fost corelate cu
dispoziiile din 1egea apelor nr. /958/AA@ .art. *
corelat cu art. 740. Sunt posibile dou soluii< fie
s fie preluate prevederile din 1egea apelor,
eventual cu amendamente, fie s se trimit pur i
simplu la legea special. ) doua soluie este
preferabil ntruc$t, n aceast materie, este
posibil o succesiune mai rapid a modificrilor
legislative, astfel nc$t sediul materiei ar trebui
s fie nu odul civil, ci o lege special.

Accesiunea natural asupra


animalelor
Art'777 ./0 )nimalele domestice sau
domesticite rtcite pe terenul altuia revin acestuia din
urm dac proprietarul nu le revendic n termen de o
lun de la data declaraiei fcute la primrie de ctre
proprietarul terenului.

3n cuprinsul articolului 777 se


introduce alineatul /+0- actualul alineat /+0
de!enind alineatul /20- forma modificat a
acestui articol de!enind urmtoarea)
!Accesiunea natural asupra
animalelor
Art'777 ./0 )nimalele domestice rtcite pe
terenul altuia revin acestuia din urm dac
proprietarul nu le revendic n termen de dou
luni de la data declaraiei fcute la primrie de
ctre proprietarul terenului.
/+0 Porum&eii- iepurii- pe.tii .i alte
asemenea animale care trec pe fondul altui
proprietar apar%in acestuia c;t timp rm;n
pe fond- cu e,cep%ia ca$ului 1n care trecerea
a fost pro!ocat prin fraud sau prin
artificii'
./0 Soluia este preluat din odul rural
francez .art. 4940, care completeaz soluia
prevzut n art. :@7 din odul civil francez. %n
timp ce soluia prevzut n art. 494 din odul
rural francez se refer la animale domestice,
soluia prevzut n art. :@7 din odul civil
francez se refer la porumbei, iepuri i peti,
adic la o categorie intermediar de animale
ntre cele domestice i cele slbatice.
.40 )cest alineat nlocuiete te"tul articolului
:9* din odul civil n vigoare. (edactorii
acestui te"t s#au ndeprtat, n mod criticabil, de
te"tul art. :@7 din odul civil francez, nefc$nd
distincia dintre animalele slbatice i animalele
semidomestice.
%n plus fa de te"tul art. :@7 din odul civil
francez a fost adugat sintagma !i alte
asemenea animale! ntruc$t, cum s#a observat n
mod judicios n doctrin, categoria animalelor
semidomestice nu se reduce la porumbei, iepuri
i peti, incluz$nd, uneori, i cerbii i cprioarele
dac aceste animale nu au rmas slbatice,
precum i albinele.
=otui, in$nd seama de soluiile cuprinse n
art. 49A din odul rural francez i art. A47 din
odul civil italian, situaia albinelor este
reglementat n alineatul .*0.
.*0 )cest alineat are acelai coninut ca i art.
A47 din odul civil italian.
Sec%iunea a 28a
)ccesiunea imobiliar artificial
"u e,ist
Cuprinsul Sec%iunii a 28a !a fi restructurat
1n para#rafe- a!;nd urmtorul cuprins)
*F'( Dispo$i%ii comune4

Structurarea acestei seciuni n paragrafe este
necesar in$nd seama de amploarea
reglementrii i de diversitatea problemelor
reglementate.
Accesiunea imo&iliar artificial
Art'775 8 ./0 onstruciile i lucrrile efectuate pe un
teren sau n subsolul acestuia revin proprietarului
terenului, dac prin lege sau convenie nu se prevede
altfel.

.40 Dreptul de proprietate asupra construciei sau
lucrrii se nate, pe msura edificrii, cu ncepere de la
data ncorporrii fundaiei, respectiv a nceperii
lucrrii.

/20 Dispo$i%iile pre$entei sec%iuni referitoare la
construc%ii sunt aplica&ile lucrrilor- ori de c;te ori
nu se pre!ede altfel' Prin lucrare se 1n%ele#e
planta%ia- precum .i amena6rile aduse unui fond-
care nu se 1ncorporea$ 1n mod dura&il 1n acesta.
Alineatele /(0 .i /+0 ale articolului 775 se
modific- iar alineatul /20 al aceluia.i articol
se elimin- te,tul final a!;nd urmtorul
cuprins)
!Do&;ndirea lucrrii de ctre proprietarul
imo&ilului
Art' 775 8 ./0 onstruciile, planta%iile .i
orice alte lucrri efectuate asupra unui
imo&il- denumite 1n continuare *lucrri4,
revin proprietarului acelui imo&il dac prin
lege sau act 6uridic nu se prevede altfel.
.40 Dreptul de proprietate asupra
lucrrii se nate 1n fa!oarea proprietarului
imo&ilului din momentul nceperii lucrrii,
pe msura reali$rii ei, dac prin le#e sau
act 6uridic nu se pre!ede altfel'
./0 =ermenul !teren! a fost nlocuit cu
noiunea de !imobil! ntruc$t unele lucrri se
efectueaz nu direct pe teren, ci asupra unei
construcii sau unei alte lucrri pree"istente. a
urmare, s#a folosit sintagma !lucrare efectuat
asupra unui imobil! pentru a include ambele
ipoteze. %n toate te"tele urmtoare s#a folosit
aceast sintagm. De asemenea, termenii
!teren! i !fond! au fost nlocuii cu termenul
!imobil! ori de c$te ori a fost necesar.
=ermenul de !convenie! a fost nlocuit cu
termenul de !act /uridic! pentru a include
legatul i alte acte juridice unilaterale, cum ar fi
actul administrativ n ipoteza drepturilor care se
ntemeiaz pe proprietatea public.
.40 =e"tul a fost completat sub un dublu
aspect. 2ai nt$i, s#a precizat n favoarea cui se
nate dreptul de proprietate asupra lucrrii,
pentru a nu lsa loc niciunei confuzii. %n al
doilea r$nd, s#a precizat, ca i n cazul primului
alineat, c regula instituit prin al doilea alineat
cunoate e"cepii care pot fi prevzute fie prin
lege, fie prin act juridic.
.*0 )lineatul * a fost eliminat ca urmare a
reformulrii primului alineat, din a crui form
amendat rezult c noiunea de !lucrare! este
genul pro"im pentru construcii, plantaii i orice
alte lucrri.
"u e,ist
Dup articolul 775 se introduce un articol
nou- art'775
(
- a!;nd urmtorul cuprins)
!Cate#orii de lucrri
Art'775
(


/(0 Lucrrile pot fi autonome sau
adu#ate- cu caracter dura&il sau
pro!i$oriu'
/+0 Lucrrile autonome sunt
construc%iile- planta%iile .i orice alte lucrri
cu caracter de sine stttor reali$ate asupra
unui imo&il'
/20 Lucrrile adu#ate nu au caracter
de sine stttor' Ele pot fi necesare- utile
sau !oluptuare' Sunt necesare lucrrile fr
de care imo&ilul ar pieri sau s8ar deteriora-
total sau par%ial' Sunt utile lucrrile care
sporesc !aloarea economic a imo&ilului'
Sunt !oluptuare lucrrile adu#ate pentru
simpla plcere a celui care le8a reali$at- fr
a spori !aloarea imo&ilului'
)cest articol nou a fost introdus pentru a
distinge ntre lucrrile autonome i lucrrile
adugate, precum i ntre lucrrile cu caracter
durabil i lucrrile cu caracter provizoriu. De
asemenea, n sfera lucrrilor adugate a fost
fcut diferenierea ntre lucrrile necesare, cele
utile i cele voluptuare. )ceste distincii sunt
necesare pentru c fiecare categorie de lucrri
are un regim juridic specific.
)ceast concepie este apropiat de concepia
adoptat n B i se ndeprteaz de concepia
care st la baza reglementrii cuprinse n art.
7A7 din odul civil actual. Potrivit acestei
ultime concepii, dispoziiile referitoare la
accesiunea imobiliar artificial se aplic numai
n cazul lucrrilor autonome, iar nu i n cazul
lucrrilor adugate, acestea din urm fiind sub
incidena teoriei referitoare la c+eltuielile
necesare, utile sau voluptuare.
oncepia odului civil actual este ns
criticabil, ntruc$t i lucrrile adugate se
dob$ndesc de proprietarul fondului prin
accesiune. a urmare, se justific renunarea la
reglementarea acestor c+eltuieli n primul
capitol al acestui titlu, fiind preferabil
reglementarea regimului juridic al lucrrilor
autonome i a celor adugate n prezenta
seciune referitoare la accesiunea imobiliar
artificial din apitolul ,, privind accesiunea.
Pre$um%ii 1n fa!oarea proprietarului terenului
Art'77: ./0 P$n la proba contrar, proprietarul
terenului este prezumat c este cel care a edificat
construcia i c edificarea s#a fcut pe c+eltuiala sa.
.40 el care construiete pe terenul altuia, c+iar
de bun#credin fiind, nu poate dob$ndi proprietatea
asupra construciei dec$t n cazurile pentru care legea
recunoate naterea dreptului de superficie.
Articolul 77: !a a!ea urmtorul cuprins)
!Pre$um%ii 1n fa!oarea proprietarului
imo&ilului
Art' 77: ./0 Orice lucrare este pre$umat
a fi fcut de proprietarul imo&ilului- cu
c9eltuiala sa .i c este a lui- p$n la proba
contrar.
.40 Pro&a contrar se poate face c;nd
s8a constituit un drept de superficie- c;nd
proprietarul imo&ilului nu .i8a inta&ulat
dreptul de proprietate asupra lucrrii noi
sau 1n alte ca$uri pre!$ute de le#e'

./0 =e"tul a fost modificat sub dou aspecte.
2ai nt$i, pe l$ng prezumia c lucrarea a fost
fcut de proprietarul terenului i prezumia c
lucrarea a fost fcut cu c+eltuiala acestuia, a
fost adugat i prezumia c proprietarul
terenului este i proprietarul lucrrii. Practic, a
fost preluat, ntr#o form simplificat,
formularea cuprins n art. 7A4 din odul civil
n vigoare. ele trei prezumii se regsesc n art.
A:: din B i n art. ::* din odul civil
francez.
%n al doilea r$nd, sub aspect redacional,
te"tul a fost reformulat, pentru a se pune
accentul pe obiectul celor trei prezumii,
respectiv lucrarea efectuat asupra unui imobil i
pentru unitate terminologic .a se vedea
e"plicaia de la art. 77: alin. ./0.
.40 )cest alineat a fost amendat, ntruc$t
proba contrar se poate face nu numai c$nd s#a
constituit un drept de superficie, ci i n alte
cazuri.
"u e,ist
*F'+ Reali$area lucrrii cu materialele
altuia4
) se vedea e"plicaia de la paragraful /.
Edificarea construc%iei cu materialele altuia
Art'77< 8 ./0 %n cazul n care a construit cu materialele
altuia, proprietarul terenului devine proprietarul
construciei, neput$nd fi obligat la desfiinarea acesteia
i nici la restituirea materialelor folosite.

.40 Proprietarul materialelor are numai dreptul
la despgubiri care s acopere valoarea materialelor,
precum i orice alte prejudicii ocazionate.
Articolul 77< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Re#im 6uridic
Art'77< 8 ./0 %n cazul n care a reali$at
lucrarea cu materialele altuia, proprietarul
imo&ilului devine proprietarul lucrrii,
neput$nd fi obligat la desfiinarea acesteia i
nici la restituirea materialelor 1ntre&uin%ate.
.40 Proprietarul materialelor are numai
dreptul la contra!aloarea materialelor-
precum i la repararea, 1n condi%iile le#ii, a
oricror alte prejudicii cau$ate.
./0 =e"tul a fost amendat din considerente
terminologice, in$nd seama c este nevoie de un
termen care s defineasc noiunea care
constituie genul pro"im al construciilor,
plantaiilor i al oricror altor lucrri i c
termenul teren a fost nlocuit cu termenul
!imobil! .a se vedea e"plicaia de la art. 77:
alin. ./0.
.40 S#a adugat sintagma n condiiile legii!
pentru a trimite la reglementarea rspunderii
civile delictuale, inclusiv la condiia vinoviei.
"u e,ist
*F'2 Reali$area unei lucrri autonome
asupra imo&ilului altuia4
) se vedea e"plicaia de la paragraful /.
Ca$ul construc%iei efectuate cu &un8credin%
Art'77= 8 %n cazul n care constructorul este de bun#
credin, proprietarul terenului devine i proprietarul
construciei, fiind dator s plteasc o despgubire care
s acopere, la alegerea proprietarului, fie valoarea
materialelor i manopera, fie sporul de valoare adus
fondului prin efectuarea construciei.
Articolul 77= !a a!ea urmtorul cuprins)
!Lucrri autonome cu caracter dura&il
efectuate cu &un8credin%
Art'77= %n cazul n care autorul lucrrii
autonome cu caracter dura&il este de bun#
credin, proprietarul imo&ilului are dreptul<
a0 s cear 1nscrierea sa 1n cartea funciar
ca proprietar al lucrrii- pltind- la ale#erea
sa- autorului lucrrii- fie valoarea
materialelor i a manoperei, fie sporul de
valoare adus imo&ilului prin efectuarea
lucrrii sau
&0 s cear o&li#area autorului lucrrii s
cumpere imo&ilul la !aloarea de circula%ie
pe care acesta ar fi a!ut8o dac lucrarea nu
s8ar fi efectuat'4
=itlul marginal a fost modificat pentru a fi
pus de acord cu amendamentele anterioare.
%n ansamblul su, reglementarea accesiunii
imobiliare artificiale se fundamenteaz pe
principiul ocrotirii intereselor proprietarului
terenului. )cest principiu funcioneaz nu numai
n ipoteza n care lucrarea autonom cu caracter
durabil a fost efectuat cu rea#credin, ci i n
ipoteza n care aceasta a fost efectuat cu bun#
credin. Soluia din odul civil n vigoare, care
l oblig pe proprietarul terenului s preia
ntotdeauna lucrarea n ipoteza n care aceasta a
fost efectuat cu bun#credin, nu este de natur
s satisfac principiul ocrotirii intereselor
proprietarului terenului. 'ste posibil ca acesta s
nu aib interes s preia lucrarea, ci mai degrab
s obin contravaloarea fondului iniial, prin
obligarea autorului lucrrii la plata valorii de
circulaie a acesteia. 'ste vorba despre o v$nzare
forat, soluie care se regsete e"pres n art.
A@9 din B. )adar, prin amendamentul
propus, i se acord proprietarului terenului
dreptul de a opta ntre dob$ndirea dreptului de
proprietate asupra lucrrii prin nscrierea acestui
drept n cartea funciar i obligarea autorului
lucrrii la cumprarea fondului iniial, cu plata
valorii de circulaie a acesteia.
=ermenii !teren! i !fond! au fost nlocuii
cu termenul imobil din considerente de unitate
terminologic .a se vedea e"plicaia de la art.
77: alin. ./0.
Ca$ul construc%iei efectuate cu rea8credin%
Art'77> 8 ./0 )tunci c$nd construcia a fost edificat
cu rea#credin, proprietarul terenului poate opta ntre
pstrarea construciei n proprietate i obligarea
constructorului la desfiinarea construciei. %n primul
caz, proprietarul datoreaz o despgubire care, la
alegerea sa, trebuie s acopere o ptrime fie din
valoarea materialelor i a manoperei, fie din sporul de
valoare adus fondului.
.40 Desfiinarea construc%iei se face, cu
respectarea dispoziiilor legale n materie, pe c+eltuiala
constructorului, care este inut, totodat, s repare
orice prejudicii cauzate fondului, inclusiv pentru lipsa
de folosin.
Articolul 77> !a a!ea urmtorul cuprins)
!Lucrri autonome cu caracter dura&il
efectuate cu rea8credin%
Art'77> 8 ./0 3n ca$ul 1n care autorul
lucrrii autonome cu caracter dura&il este
de rea8credin%- proprietarul imo&ilului are
dreptul)
a0 s cear 1nscrierea sa 1n cartea funciar
ca proprietar al lucrrii- cu plata- la
ale#erea sa- ctre autorul lucrrii- a N din
!aloarea materialelor .i a manoperei ori din
sporul de !aloare adus imo&ilului sau
&0 s cear o&li#area autorului lucrrii la
desfiin%area acesteia sau
c0 s cear o&li#area autorului lucrrii s
cumpere imo&ilul la !aloarea de circula%ie
pe care acesta ar fi a!ut8o dac lucrarea nu
s8ar fi efectuat'

.40 Desfiinarea lucrrii se face, cu
respectarea dispoziiilor legale n materie, pe
c+eltuiala autorului acesteia, care este inut,
totodat, s repare orice prejudicii cauzate,
inclusiv pentru lipsa de folosin.
=itlul marginal a fost modificat pentru a fi
pus de acord cu amendamentele anterioare.
./0 $nd lucrarea a fost efectuat cu rea#
credin, se justific diminuarea sumei pltite de
proprietarul terenului la T din valoarea
materialelor i a manoperei sau din sporul de
valoare adus fondului. Soluia din te"tul actual
al Proiectului este prea drastic. 'ste de observat
c nici n odul civil francez, nici n B nu a
fost adoptat soluia diminurii acestei sume,
in$nd seama c, dac proprietarul terenului a
optat pentru pstrarea lucrrii, obligaia de
indemnizare nu are un temei delictual, ci se
ntemeiaz pe mbogirea fr just cauz.
Proprietarului terenului i s#a recunoscut, i n
aceast variant, posibilitatea de a opta pentru
obligarea autorului lucrrii la cumprarea
fondului iniial la valoarea de circulaie.
.40 =e"tul a fost adaptat n raport cu sensul
acordat noiunii de !lucrare! ca gen pro"im
pentru construcii, plantaii i orice alte lucrri .a
se vedea e"plicaia de la art. 77: alin. ./0.
./#40 =ermenii !teren! i !fond! au fost
nlocuii cu termenul !imobi!l din considerente
de unitate terminologic .a se vedea e"plicaia
de la art. 77: alin. ./0.
"u e,ist
*F'7 Reali$area unei lucrri adu#ate
asupra imo&ilului altuia4
) se vedea e"plicaia de la paragraful /.
"u e,ist
Dup articolul 77> se introduc trei noi
articole- art'77>
(
877>
2
- a!;nd urmtorul
cuprins)
!Lucrri adu#ate necesare
Art'77>
(
/(0 Proprietarul imo&ilului
do&;nde.te dreptul de proprietate asupra
lucrrii adu#ate necesare din momentul
efecturii acesteia- pltind autorului
c9eltuielile re$ona&ile fcute de acesta-
c9iar dac imo&ilul nu mai e,ist'
/+0 3n ca$ul 1n care lucrarea a fost
efectuat cu rea8credin%- din suma
datorat de proprietarul imo&ilului se !a
putea deduce !aloarea fructelor imo&ilului
diminuat cu costurile necesare o&%inerii
acestora'
./0 Prin acest te"t, s#a consacrat ideea c
proprietarul terenului dob$ndete, prin
accesiune, dreptul de proprietate asupra lucrrii
adugate necesare din momentul efecturii
acesteia. =otodat, tocmai pentru c lucrarea a
fost necesar, autorul acesteia are dreptul s fie
indemnizat, in$nd seama de c+eltuielile fcute.
.40 =e"tul consacr o soluie de principiu
adoptat n practica judiciar i n jurispruden.
Desigur, prin ipotez, este vorba despre fructele
care nu mai pot fi restituite n natur i n
legtur cu care nu a operat prescripia dreptului
de a cere restituirea contravalorii lor.
"u e,ist
Lucrri adu#ate utile
Art'77>
+
/(0 3n ca$ul 1n care autorul
lucrrii utile este de &un8credin%-
proprietarul imo&ilului de!ine proprietarul
lucrrii din momentul efecturii acesteia- cu
plata- la ale#erea sa)
a0 a !alorii materialelor .i a manoperei sau
&0 a sporului de !aloare adus imo&ilului'
/+0 3n ca$ul 1n care autorul lucrrii
utile este de rea8credin%- proprietarul
imo&ilului are dreptul)
a0 s de!in proprietarul lucrrii- fr
1nscriere 1n cartea funciar- pltind- la
ale#erea sa- autorului lucrrii fie N din
!aloarea materialelor .i a manoperei- fie N
din sporul de !aloare adus imo&ilului- sau
&0 s cear o&li#area autorului lucrrii la
desfiin%area acesteia- cu repunerea
imo&ilului 1n situa%ia anterioar .i plata de
daune8interese'
/20 3n am&ele ca$uri- c;nd !aloarea
lucrrii este considera&il- proprietarul
./0 %n acest caz, nemaifiind vorba de o
lucrare necesar, ci numai de una util,
proprietarul terenului are dreptul de a opta ntre
indemnizarea autorului lucrrii fie cu valoarea
materialelor i a manoperei, fie cu sporul de
valoare adus fondului.
.40 S#a apreciat c, din considerente de
ec+itate, proprietarul imobilului trebuie s aib
i n cazul lucrrilor adugate utile, dac autorul
acestora este de rea#credin, nu numai
posibilitatea de a pstra lucrrile n proprietate,
ci i posibilitatea de a cere ridicarea acestora, cu
obligarea autorului acestora la repunerea
imobilului n situaia anterioar i la plata de
daune#interese. Diferena fa de regimul juridic
al lucrrilor autonome efectuate cu rea#credin
este meninut ns sub aspectul c, n acest caz,
dob$ndirea dreptului de proprietate prin
accesiune nu este condiionat de nscrierea n
cartea funciar. Desigur, dac prin lucrrile
adugate s#a mrit ntinderea imobilului, devin
aplicabile dispoziiile art. @7* alin. ./0 din
Proiect.
Soluia diminurii indemnizaiei n cazul n
care autorul lucrrii utile este de rea#credin
este corelat cu soluia adoptat n cazul n care
este vorba de o lucrare autonom cu caracter
durabil efectuat cu rea#credin .a se vedea
art.77A alin../0.
.*0 Soluia este n acord cu cea adoptat n
art. 776 i art. 77A alin. ./0.
"u e,ist
Lucrri adu#ate !oluptuare
Art'77>
2
/(0 3n ca$ul lucrrii !oluptuare-
proprietarul imo&ilului are dreptul)
a0 s de!in proprietarul lucrrii- fr
1nscriere 1n cartea funciar .i fr nicio
o&li#a%ie ctre autorul lucrriiD
&0 s cear o&li#area autorului de rea8
credin% a lucrrii la desfiin%area acesteia-
cu readucerea imo&ilului 1n situa%ia
anterioar .i plata de daune8interese'
/+0 Autorul de &un8credin% al
lucrrii poate s o ridice 1nainte de
restituirea imo&ilului ctre proprietar- cu
condi%ia de a readuce imo&ilul 1n situa%ia
anterioar'

./0 Lin$nd seama c, printr#o lucrare
voluptuarie, nu se aduce niciun spor de valoare
fondului, este ec+itabil ca autorul ei s nu fie
indemnizat.
$nd autorul lucrrii este de rea#credin,
trebuie s i se recunoasc proprietarului
imobilului, din considerente de ec+itate, i
posibilitatea de a cere desfiinarea lucrrii i
repunerea imobilului n situaia anterioar, cu
plata de daune#interese.
.40 Din considerente de ec+itate, este necesar
un tratament juridic difereniat al autorului de
bun#credin n raport cu cel de rea#credin.
astfel, autorul de bun#credin are un dublu
avantaj< mai nt$i, dup predarea imobilului, el
nu poate fi obligat s desfiineze lucrarea
voluptuoar; n al doilea r$nd, nainte de
predarea lucrrii, are posibilitatea s ridice
aceast lucrare fr acordul proprietarului.

"u e,ist
F' 5 3n%elesul unor termeni ) se vedea e"plicaia de la paragraful /.
"o%iunea de constructor
Art'75@ - Drepturile i obligaiile prevzute pentru
constructor nu sunt aplicabile dec$t celui care, n lipsa
accesiunii, ar deveni proprietarul construciei sau
titularul unui alt drept real asupra acesteia.
Articolul 75@ !a a!ea urmtorul cuprins)
!"o%iunea de autor al lucrrii
Art'75@ - Drepturile i obligaiile prevzute
pentru autorul lucrrii nu sunt aplicabile
dec$t aceluia care a reali$at lucrarea pentru
sine.
=itlul a fost amendat pentru a fi pus de acord
cu noiunea de !lucrare! ca gen pro"im .a se
vedea e"plicaia de la art. 77: alin. ./0.
=e"tul a fost amendat pentru a se face n mod
limpede distincia ntre ipoteza n care lucrarea a
fost efectuat pentru sine de ctre autorul
acesteia i ipoteza n care lucrarea a fost
efectuat pentru proprietarul terenului. %n prima
situaie, autorul lucrrii are calitatea de posesor
cu privire la teren i are reprezentarea c
efectueaz lucrarea pentru el nsui, n timp ce,
n a doua situaie, autorul lucrrii are o relaie
contractual cu proprietarul terenului i
efectueaz lucrarea pentru proprietarul terenului,
pe aceste temei contractual, cum se nt$mpl, de
e"emplu, n cazul contractului de antrepriz.
?una8credin% a constructorului
Art'75( 8 ./0 onstructorul este de bun#credin
numai dac se ntemeiaz pe cuprinsul crii funciare
n care, la data edificrii construciei, este nscris ca
proprietar al terenului.
.40 u toate acestea, nu poate invoca buna
credin cel care construiete n lipsa sau cu
nerespectarea autorizaiilor cerute de lege.
.*0 Dispoziiile alin../0 i .40 sunt aplicabile i
constructorului care se ntemeiaz pe un drept de
superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, i
permite, edific$nd pe terenul altuia, s devin
proprietarul construciei.
Alineatele /(0 .i /20 ale articolului 75( !or
a!ea urmtorul cuprins)
!?una8credin% a autorului lucrrii
Art'75( 8 ./0 Autorul lucrrii este de bun#
credin dac se ntemeiaz fie pe cuprinsul
crii funciare n care, la data reali$rii
lucrrii, era nscris ca proprietar al
imo&ilului- fie pe un mod de do&;ndire
nesupus 1nscrierii 1n cartea funciar- dac-
1n am&ele ca$uri- nu re$ulta din cartea
funciar .i nu a cunoscut pe nicio alt cale
!iciul titlului su'
.*0 Dispoziiile alin../0 i .40 sunt
aplicabile i autorului lucrrii care se
ntemeiaz pe un drept de superficie sau pe
orice alt drept care, potrivit legii, i permite,
reali$;nd o lucrare asupra imo&ilului altuia,
s devin proprietarul acesteia.
=itlul a fost amendat pentru a fi pus de acord
cu noiunea de !lucrare! ca gen pro"im .a se
vedea e"plicaia de la art. 77: alin. ./0.
./0 =e"tul a fost amendat, n primul r$nd,
pentru a fi pus de acord cu noiunea de
!lucrare! ca gen pro"im iar, n al doilea r$nd,
pentru a fi corelat cu art. @7A, art. @:/ i @@4
alin. .40 din Proiect.
.*0 =e"tul a fost amendat, n primul r$nd,
pentru a fi pus de acord cu noiunea de lucrare
ca gen pro"im.
./, *0 =ermenul !teren! a fost nlocuit cu
termenul !imobil! din considerente de unitate
terminologic .a se vedea e"plicaia de la art.
77: alin. ./0.
"u e,ist
*F': Dispo$i%ii speciale4 ) se vedea e"plicaia de la paragraful /.
Construc%ii edificate par%ial pe terenul
constructorului
Art'75+ # ./0 %n cazul construciei edificate n parte pe
terenul constructorului, proprietarul vecin poate, n
sc+imbul unei despgubiri, s dob$ndeasc ntreaga
construcie dac cel puin o jumtate din suprafaa
ocupat de construcie se afl pe propriul teren.
Articolul 75+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Lucrri reali$ate par%ial asupra imo&ilului
autorului
Art'75+ 8 ./0 %n cazul lucrrii cu caracter
dura&il reali$ate cu &un8credin% par%ial
asupra imo&ilului autorului .i par%ial pe
terenul proprietarului !ecin, acesta din
urm poate cere 1nscrierea 1ntr8o nou carte
funciar a unui drept de coproprietate al
!ecinilor asupra imo&ilului re$ultat-
inclu$;nd terenul aferent- 1n raport cu
!aloarea contri&u%iei fiecruia'
Ui n titlul marginal, i n te"tul articolului,
termenii !construcii! i !teren! au fost nlocuii
cu termenii !lucrri! i !imobil! din
considerente de unitate terminologic .a se
vedea e"plicaia de la art. 77: alin. ./0.
%n coninutul acestui articol, au fost avute n
vedere numai lucrrile cu caracter durabil,
autonome sau adugate, iar nu i lucrrile cu
caracter provizoriu, pentru acestea din urm
fiind prevzut un regim juridic distinct .a se
vedea art. 7:4
/
0.
Carianta propus prin prezentul amendament
are avantajul c nu se limiteaz doar la situaia
n care cel puin jumtate din suprafaa ocupat
de lucrare se afl pe terenul proprietarului vecin,
ci are n vedere toate situaiile n care lucrarea
este efectuat parial pe terenul autorului ei i
parial pe terenul proprietarului vecin, indiferent
de proporia de situare a lucrrii pe cele dou
terenuri.
./0 $nd autorul lucrrii este de bun#
credin, a fost adoptat soluia potrivit creia
proprietarii terenurilor vecine dob$ndesc un
drept de coproprietate asupra lucrrii i asupra
terenului aferent. Prin teren aferent sunt avute n
vedere parcelele aparin$nd celor doi vecini pe
care se afl lucrarea i care sunt necesare pentru
e"ploatarea lucrrii. Suprafaa terenului aferent
va fi stabilit de la caz la caz, n funcie de
mprejurri. otele#pri din dreptul de
proprietate vor fi stabilite n raport cu
contribuia fiecrui vecin n ansamblul
"u e,ist
Dup articolul 75+ se introduc trei noi
articole- art'75+
(
875+
2
- a!;nd urmtorul
cuprins)
!Lucrri pro!i$orii
Art'75+
(
C;nd lucrarea are caracter
pro!i$oriu- 1n a&sen%a unei 1n%ele#eri
contrare- autorul ei !a fi o&li#at s o
desfiin%e$e- cu respectarea dispo$i%iilor
le#ale 1n materie- .i- dac este de rea8
credin%- s plteasc desp#u&iri pentru
pre6udiciile cau$ate- inclusi! pentru lipsa de
folosin%'4
=ocmai pentru c are caracter provizoriu,
soluia ridicrii acesteia de pe teren se justific
n toate cazurile, cu singura precizare c, dac
autorul ei este de rea#credin, va putea fi obligat
i la daune#interese.
"u e,ist
3nscrierea dreptului de proprietate 1n
cartea funciar
Art'75+
+


Ori de c;te ori do&;ndirea
dreptului de proprietate- e,clusi! sau pe
cote8pr%i- este condi%ionat- potri!it
re#lementrilor din aceast sec%iune- de
1nscrierea 1n cartea funciar- 1nscrierea se
face 1n temeiul con!en%iei pr%ilor sau- dup
ca$- al 9otr;rii 6udectore.ti'
=e"tul este necesar pentru a face corelaia cu
prevederile referitore la cartea funciar. =ocmai
pentru c dob$ndirea dreptului de proprietate
presupune lmurirea unor aspecte juridice
adiacente, nscrierea dreptului n cartea funciar
este posibil fie pe baza conveniei prilor, fie
pe baza +otr$rii judectoreti care rezolv toate
aceste aspecte.
)u fost avute n vedere at$t situaiile n care
dreptul de proprietate se dob$ndete de
proprietarul imobilului iniial, c$t i situaiile de
e"cepie n care dreptul de proprietate se
dob$ndete de autorul lucrrii.
"u e,ist
Dreptul autorului lucrrii la ridicarea
materialelor
Art' 75+
2


- /(0 P;n la data 1nc9eierii
con!en%iei sau a introducerii ac%iunii de
ctre cel 1ndrept%it la 1nscrierea 1n cartea
funciar- autorul lucrrii 1.i poate ridica
materialele'
/+0 Dac lucrarea a fost efectuat cu
rea8credin%- autorul acesteia !a putea fi
o&li#at- dac este ca$ul- la plata de daune8
interese'4
=e"tul se justific n raport cu soluia
adoptat n amendamentele anterioare. 'ste
firesc ca autorul lucrrii s i poat ridica
materialele de pe teren c$t timp nu a fost
nc+eiat o convenie sau nu a fost introdus
aciunea n justiie pentru clarificarea
raporturilor juridice dintre pri.
Re#uli pri!ind e,ercitarea dreptului
constructorului la desp#u&iri
Art'752 ./0 Prescripia aciunii constructorului
privind plata despgubirilor nu curge c$t timp el este
lsat de proprietar s dein fondul.
.40 onstructorul nu poate invoca ns dreptul
de retenie nici n cazul n care a edificat construcia cu
bun#credin.
Articolul 752 se !a a!ea urmtorul cuprins)
!Re#uli pri!ind e,ercitarea dreptului
autorului lucrrii la indemni$a%ie
Art'752 ./0 Prescripia dreptului la aciune
al autorului lucrrii privind plata
indemni$a%iei nu curge c$t timp el este lsat
de proprietar s dein imo&ilul.
.40 Autorul lucrrii de &un8credin%
are- 1n condi%iile art'(=7(
(
- un drept de
ipotec le#al asupra imo&ilului p;n la
plata indemni$a%iei.

./0 =e"tul a fost amendat din considerente de
ordin terminologic.

.40 =e"tul a fost amendat, pe de o parte, din
considerente de ordin terminologic, iar pe de alt
parte, s#a sc+imbat soluia de fond n sensul c
se recunoate un drept de ipotec legal n
favoarea autorului lucrrii efectuate cu bun#
credin.
Dreptul de ipotec legal este preferabil
dreptului de retenie, ntruc$t ea nu mpiedic
e"ploatarea economic fireasc a bunului
imobil. De lege lata, dreptul de retenie este
recunoscut n favoarea autorului lucrrii n
absena unei dispoziii legale e"prese. Desigur,
n absena unei asemenea dispoziii nu s#ar fi
putu merge p$n la recunoaterea, de lege lata, a
unui drept de ipotec legal.
Soluia din te"tul actual este mult prea
drastic i deci neec+itabil. ?erecunoaterea
niciunei garanii se justific numai n cazul n
care lucrarea a fost efectuat cu rea#credin.
"u e,ist
Dup articolul 752 se introduce un nou
articol- art'752
(
- cu urmtorul cuprins)
*Re#uli pri!ind o&li#area autorului lucrrii
la cumprarea imo&ilului
Art'752
(
/(0 Ori de c;te ori proprietarul
optea$ pentru o&li#area autorului lucrrii
la cumprarea imo&ilului- 1n a&sen%a
1n%ele#erii pr%ilor- proprietarul poate cere
instan%ei 6udectore.ti sta&ilirea pre%ului .i
pronun%area unei 9otr;ri care s %in loc
de contract de !;n$are8cumprare'
/+0 Proprietarul ini%ial al imo&ilului
are un drept de ipotec le#al asupra
acestuia pentru plata pre%ului de ctre
autorul lucrrii'
./0 Soluia este util pentru a nltura orice
confuzie n practica judiciar n legtur cu
dreptul proprietarului de a cere stabilirea
preului i pronunarea unei +otr$ri
judectoreti care s in loc de contract de
v$nzare#cumprare ori de c$te ori opteaz pentru
obligarea autorului lucrrii la cumprarea
imobilului.
.40 Ui n aceast ipotez dreptul de ipotec
legal este preferabil dreptului de retenie,
ntruc$t ipoteca nu mpiedic e"ploatarea
economic fireasc a bunului imobil.
Pasi!itatea proprietarului pe durata edificrii
construc%iei
Art'757 Proprietarului nu i se poate opune- 1n nici
un ca$, pasivitatea pe care ar fi vdit#o pe durata
edificrii construc%iei'
Articolul 757 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Pasi!itatea proprietarului pe durata
reali$rii lucrrii
Art'757 Autorul lucrrii de rea8credin%
nu poate s opun proprietarului terenului
pasivitatea pe care ar fi vdit#o pe durata
reali$rii lucrrii.
=e"tul a fost amendat din considerente de
ordin terminologic i a fost limitat aplicarea lui
la autorul lucrrii de rea#credin.
Constructorul de rea8credin% care folose.te
materialele altuia
Art'755 el care construiete pe terenul altuia
folosind, cu rea#credin, materialele unui ter este
obligat la despgubiri n condiiile art. 775.
Articolul 755 se !a a!ea urmtorul cuprins)
!Autorul lucrrii care folose.te materialele
altuia
Art'755 Dac nu sunt 1ndeplinite
condi%iile le#ale pentru do&;ndirea
&unurilor mo&ile prin posesia de &un8
credin%- cel care reali$ea$ o lucrare
asupra imo&ilului altuia folosind materialele
unui ter este obligat la plata contra!alorii
materialelor- precum .i la repararea- 1n
condi%iile le#ii- a oricror alte pre6udicii
cau$ate'
=e"tul a fost amendat pentru a se face mai
bine distincie ntre cazurile n care materialele
sunt dob$ndite pe temeiul posesiei de bun#
credin a bunurilor mobile i cazurile n care
sunt dob$ndite pe temeiul accesiunii.
Soluia din acest te"t este corelat cu soluia
cuprins n art. 775. S#a renunat ns la
trimiterea la acest articol, ntruc$t condiiile
menionate n el sunt identice cu cele menionate
n art. 7::.
Criteriile de e!aluare a desp#u&irilor
Art'75: 3ri de c$te ori, n aplicarea unei dispoziii
din prezenta seciune, instana este nvestit s
stabileasc ntinderea despgubirilor, ea va ine seama
de valoarea de circulaie a bunului calculat la data
+otr$rii judectoreti.
Articolul 75: se !a a!ea urmtorul cuprins)
*Sta&ilirea indemni$a%iei sau a
desp#u&irii
Art'75: 3ri de c$te ori, n aplicarea unei
dispoziii din prezenta seciune, instana este
nvestit s stabileasc ntinderea
indemni$a%iei sau a desp#u&irii, ea va ine
seama de valoarea de circulaie a bunului
calculat la data +otr$rii judectoreti.
=e"tul a fost amendat pentru a face distincie
ntre situaia n care se pltete o indemnizaie,
caz n care temeiul plii este mbogirea fr
just cauz, i situaia n care se pltete o
despgubire, caz n care temeiul este
rspunderea civil delictual.
"u e,ist
Dup articolul 75: se introduc dou articole
noi- art' 75:
(
875:
+
- a!;nd urmtorul
cuprins)
*Ca$uri speciale de accesiune
Art' 75:
(
/(0 Titularul dreptului de
superficie ori al altui drept real asupra
imo&ilului altuia care 1i permite s
do&;ndeasc proprietatea asupra lucrrii
reali$ate asupra acelui imo&il !a a!ea- 1n
ca$ de accesiune- 1n mod corespun$tor-
drepturile .i o&li#a%iile re#lementate pentru
proprietarul imo&ilului- dac nu s8a
pre!$ut altfel 1n momentul constituirii
dreptului real'
/+0 Dispo$i%ii art'77> .i 75+ alin'/+0 se
aplic- 1n mod corespun$tor- .i lucrrilor
autonome cu caracter dura&il efectuate de
titularul unui drept real asupra imo&ilului
altuia care nu 1i permite s do&;ndeasc
proprietatea asupra lucrrii reali$ate
asupra acelui imo&il'
/20 Pentru lucrrile adu#ate efectuate
de titularul unui drept real asupra
imo&ilului altuia care nu 1i permite s
do&;ndeasc proprietatea lucrrii reali$ate
asupra acelui imo&il se aplic- 1n mod
corespun$tor- dispo$i%iile art'5:=- 1n lipsa
unei pre!ederi contrare'
=e"tul a fost adugat pentru a reglementa
dou cazuri speciale de accesiune. %n absena
unei reglementri speciale, ar persista
contradiciile i confuziile din practica judiciar.
"u e,ist
Lucrri efectuate de un detentor precar
Art'75:
+
/(0 Lucrrile fcute de un
detentor precar sunt supuse- 1n mod
corespun$tor- re#ulilor aplica&ile
posesorului de rea8credin%'
/+0 Detentorul precar nu poate fi 1ns
o&li#at s cumpere imo&ilul4'
=e"tul a fost adugat pentru a nltura
contradiciile i confuziile din practica judiciar.
=otui, s#a precizat, din considerente de ec+itate,
c detentorul precar nu poate fi obligat s
cumpere fondul iniial, ntruc$t cel puin cu
privire la teren, a avut ngduina proprietarului
de a#l ocupa.
=e"tul acestui articol este corespondentul art.
A@7 din B.
Sec%iunea a 78a
Accesiunea mo&iliar
Accesiunea mo&iliar
Art'75< # ./0 Dunul mobil produs cu materialele altuia
aparine celui care l#a confecionat sau, dup caz,
proprietarului materialelor, n funcie de raportul dintre
manoper i valoarea materialelor, determinat la data
confecionrii bunului.
.40 Proprietarul bunului datoreaz despgubiri
egale cu valoarea manoperei sau, dup caz, cu valoarea
materialelor.
Raportul dintre !aloarea manoperei .i !aloarea
materialelor
Art'75= # %n toate cazurile n care valoarea
materialelor este egal cu manopera sau e"ist o
diferen nesemnificativ, proprietatea asupra bunului
este comun i se e"ercit n condiiile Seciunii a 4#a
a apitolului C din prezentul titlu.
Unirea a dou &unuri mo&ile
Art'75> # %n cazul n care se unesc dou bunuri mobile
av$nd proprietari diferii, fiecare poate pretinde
separarea bunurilor dac prin aceasta cellalt
proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o
zecime din valoarea bunului su.
Re#uli aplica&ile 1n ca$ul imposi&ilit%ii de separare
a &unurilor unite
Art'7:@ # Dac nu se poate obine separarea bunurilor
mobile unite sunt aplicabile, n mod corespunztor,
dispoziiile art. 7:5 i 7:6.
CAPITOLUL III
LIITELE /3"BRKDIRILE0 DREPTULUI DE
PROPRIETATE
Capitolul III !a a!ea urmtoarea
denumire)
*CAPITOLUL III
LIITELE GURIDICE ALE DREPTULUI
DE PROPRIETATE PRIVATK4
=ermenul de !ngrdire! a fost nlturat
pentru a nu se crea nicio confuzie cu obligaia de
ngrdire. %n plus, limitele juridice se refer la
coninutul dreptului de proprietate, n timp ce
termenul de !ngrdire! trimite mai degrab la
obiectul dreptului de proprietate. =ermenul de
!limite! este mai potrivit cu natura intelectual a
dreptului de proprietate i a coninutului su
juridic.
Sec%iunea (
Dispo$i%ii #enerale
Sec%iunea ( !a a!ea urmtoarea denumire)
*Sec%iunea (
Limite le#ale4
Limitarea e,erci%iului dreptului de proprietate
Art'7:( # '"ercitarea dreptului de proprietate poate fi
limitat prin lege, prin act juridic sau prin +otr$re
judectoreasc.
Se elimin' =e"tul art. 7@/ a fost absorbit n art. 745
/
.
Prin urmare, nu mai este necesar nici pstrarea
seciunii ,. apitolul ,,, va fi alctuit din trei
seciuni< 0imite legale, 0imite convenionale i
0imite /udiciare.
Seciunea a 4#a
%ngrdiri legale
Se elimin' =e"tele din cuprinsul acestei seciuni sunt
incluse n Seciunea /.
P./ Dispoziii comune
Interesul pu&lic .i interesul pri!at
Art'7:+ # ./0 1egea poate 1n#rdi e"ercitarea
dreptului de proprietate fie n interes public, fie n
interes privat.
.40 3n#rdirile le#ale n interes privat pot fi
agravate, modificate ori desfiinate temporar prin
acordul prilor; pentru opozabilitate fa de teri este
necesar ndeplinirea formalitilor de publicitate
prevzute de lege.
Articolul 7:+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Interesul pu&lic .i interesul pri!at
Art'7:+ # ./0 1egea poate limita e"ercitarea
dreptului de proprietate fie n interes public,
fie n interes privat.
.40 Limitrile legale n interes privat pot
fi agravate, modificate ori desfiinate temporar
prin acordul prilor; pentru opozabilitate fa
de teri este necesar ndeplinirea
formalitilor de publicitate prevzute de
lege.
2odificrile au fost impuse de necesitatea
folosirii unei terminologii uniforme.
Dreptul de a folosi subsolul proprietilor imobiliare
)rt.7@* # ./0 Pentru lucrri de interes general,
autoritatea public poate folosi subsolul oricrei
proprieti imobiliare, cu obligaia de a despgubi
proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaiilor
sau construciilor, precum i pentru alte daune
imputabile autoritii.
.40 %n acest caz, despgubirea se stabilete prin
convenia nc+eiat ntre proprietar i autoritatea
public sau, n caz de divergen, prin justiie.
Se elimin' Dispoziiile cuprinse n acest te"t au fost
ncorporate n art. 7*@ alin..*0 i .70.
Re#uli pri!ind protec%ia mediului .i &una
!ecintate
Art'7:7 8 Dreptul de proprietate oblig la respectarea
sarcinilor privind protecia mediului i asigurarea
bunei vecinti, precum i la respectarea celorlalte
sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin
proprietarului.
F' + Aolosirea apelor
Re#uli pri!ind cur#erea fireasc a apelor
Art'7:5 # ./0 Proprietarul fondului inferior nu poate
mpiedica n nici un fel curgerea fireasc a apelor
provenite de pe fondul superior.
.40 Dac aceast curgere cauzeaz prejudicii
fondului inferior, proprietarul acestuia poate cere
autorizarea justiiei spre a face pe fondul su lucrrile
necesare sc+imbrii direciei apelor, suport$nd toate
c+eltuielile ocazionate.
.*0 1a r$ndul su, proprietarul fondului superior
este obligat s nu efectueze nici o lucrare de natur s
agraveze situaia fondului inferior.
Re#uli pri!ind cur#erea pro!ocat a apelor
Art'7:: # ./0 Proprietarul fondului inferior nu poate
mpiedica nici curgerea provocat de proprietarul
fondului superior sau de alte persoane, aa cum este
cazul apelor care $nesc pe acest din urm fond
datorit unor lucrri subterane ntreprinse de
proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea
terenurilor mltinoase, al apelor folosite ntr#un scop
casnic, agricol sau industrial, ns numai dac aceast
curgere preced vrsarea ntr#un curs de ap sau ntr#
un an.
.40 %n acest caz, proprietarul fondului superior
este obligat s aleag calea i mijloacele de scurgere
de natur s aduc prejudicii minime fondului inferior,
rm$n$nd dator la plata unei despgubiri juste i
prealabile ctre proprietarul acestui din urm fond.
.*0 Dispoziiile prezentului articol nu se aplic
atunci c$nd pe fondul inferior se afl o construcie,
mpreun cu grdina i curtea aferent, sau un cimitir.
C9eltuieli referitoare la iri#a%ii
Art' 7:< - ./0 Proprietarul care vrea s foloseasc
pentru irigarea terenului su apele naturale i artificiale
de care poate dispune n mod efectiv, are dreptul ca, pe
c+eltuiala sa e"clusiv, s fac pe terenul riveranului
opus lucrrile necesare pentru captarea apei.
.40 Dispoziiile art. 7@@ alin. .40 i .*0 se aplic
n mod corespunztor.
O&li#a%ia proprietarului cruia 1i prisose.te apa
Art' 7:= - ./0 Proprietarul cruia i prisosete apa
pentru necesitile curente este obligat ca, n sc+imbul
unei juste i prealabile despgubiri, s ofere acest
surplus pentru proprietarul care nu i#ar putea procura
apa necesar pentru fondul su dec$t cu o c+eltuial
e"cesiv.
.40 Proprietarul nu poate fi scutit de obligaia
menionat la alin. / pretinz$nd c ar putea acorda
surplusului de ap o alt destinaie dec$t satisfacerea
necesitilor curente. 'l poate ns cere despgubiri
suplimentare proprietarului aflat n nevoie, cu condiia
de a dovedi e"istena real a destinaiei pretinse.
3ntre&uin%area i$!oarelor
Art' 7:> - ./0 Proprietarul poate acorda orice
ntrebuinare izvorului ce ar e"ista pe fondul su, sub
rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dob$ndite de
proprietarul fondului inferior.
.40 Proprietarul fondului pe care se afl izvorul
nu poate s#i sc+imbe cursul dac prin aceast
sc+imbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa
necesar pentru satisfacerea nevoilor curente.
Desp#u&iri datorate proprietarului i$!orului
Art' 7<@ - ./0 Proprietarul izvorului poate cere
repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin
lucrrile efectuate, a secat, a micorat ori a alterat
apele sale.
.40 Dac starea de fapt o permite, proprietarul
poate pretinde restabilirea situaiei anterioare atunci
c$nd apa era indispensabil pentru e"ploatarea
fondului su.
Re#uli speciale pri!ind folosirea apelor
Art' 7<( Dispoziiile prezentului paragraf se
completeaz cu reglementrile speciale n materia
regimului apelor.
F2' Pictura stre.inii
Pictura stre.inii
Art' 7<+ - Proprietarul este obligat s i fac streaina
casei sale astfel nc$t apele provenind de la ploi s nu
se scurg pe fondul proprietarului vecin.
F7' Distan%a .i lucrrile intermediare cerute pentru
anumite construc%ii- lucrri .i planta%ii
Distan%a minim fa% de linia de 9otar
Art'7<2 8 3rice construcii, lucrri sau plantaii se pot
face de ctre proprietarul fondului numai cu
respectarea unei distane minime fa de linia de +otar,
conform legii, regulamentului de urbanism sau, n
lips, obiceiului locului, astfel nc$t s nu se aduc
atingere drepturilor proprietarului vecin.
Sanc%iuni
Art'7<7 8 ./0 %n lipsa unor dispoziii cuprinse n lege,
regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului,
arborii trebuie sdii la o distan de cel puin doi metri
de linia de +otar, cu e"cepia acelora mai mici de doi
metri, a plantaiilor i a gardurilor vii.
.40 %n caz de nerespectare a distanei,
proprietarul vecin este ndreptit s cear scoaterea
ori, dup caz, tierea, la nlimea cuvenit, a arborilor,
plantaiilor ori a gardurilor vii, pe c+eltuiala
proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.
.*0 Proprietarul fondului peste care se ntind
rdcinile sau ramurile arborilor aparin$nd
proprietarului vecin are dreptul de a le tia, precum i
dreptul de a pstra fructele czute n mod natural pe
fondul su.
F5' Vederea asupra propriet%ii !ecinului
Aereastra sau desc9iderea 1n $idul comun
Art'7<5 8 ?u este permis s se fac fereastr sau
desc+idere n zidul comun.
Distan%a minim pentru fereastra de !edere
Art'7<: 8 ./0 'ste obligatorie pstrarea unei distane
de cel puin doi metri ntre fondul, ngrdit sau
nengrdit, aparin$nd proprietarului vecin, i fereastra
pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri ce ar
fi orientate ctre acest fond.
.40 Cederile piezie spre fondul nvecinat sunt
interzise la o distan mai mic de un metru.
.*0 Distana se calculeaz de la punctul cel mai
apropiat de linia de +otar, e"istent pe faa zidului n
care s#a desc+is vederea sau, dup caz, pe linia
e"terioar a balconului, p$n la linia de +otar.
Aereastra de lumin
Art' 7<< - Dispoziiile art. 766 nu e"clud dreptul
proprietarului de a#i desc+ide, fr limit de distan,
ferestre de lumin dac sunt astfel construite nc$t s
mpiedice vederea spre fondul nvecinat.
F:' Dreptul de trecere
Dreptul de trecere
Art' 7<= - ./0 'ste recunoscut dreptul de a trece pe
fondul vecin n favoarea proprietarului fondului care
este n totalitate lipsit de acces la calea public.
.40 =recerea trebuie s se fac n condiii de
natur s aduc o minim st$njenire e"ercitrii
dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la
Alineatul /(0 al articolului 7<= se modific-
iar dup alineatul /+0 al acestui articol se
introduce un alineat nou- forma final a
articolului 7<= a!;nd urmtorul cuprins)
*Dreptul de trecere
Art'7<= - ./0 Proprietarul fondului care este
lipsit de acces la calea public are dreptul s
cear trecerea pe locul !ecinului su pentru
e,ploatarea fondului propriu'
.40 =recerea trebuie s se fac n
condiii de natur s aduc o minim
st$njenire e"ercitrii dreptului de proprietate

./0 'ste preferabil o formulare apropiat
aceleia din art. @/@ . civ. actual din dou
considerente.
2ai nt$i, sintagma !este recunoscut dreptul
de a trece! cuprins n actualul art. 756 din
Proiectul odului civil las s se neleag c se
cunoate de la bun nceput locul de e"ercitare a
servituii legale de trecere. %n realitate, acest loc
se stabilete fie prin prescripie ac+izitiv, fie
prin nelegerea prilor, fie prin +otr$re
judectoreasc n urma e"ercitrii dreptului
potestativ de trecere care este distinct de
servitutea propriu#zis de trecere. ,at de ce este
preferabil formularea !%roprietarul fondului
care este lipsit de acces la calea public are
dreptul s cear!.
%n al doilea r$nd, precizarea c fondul
dominant este n totalitate lipsit de acces la
calea public este discutabil, ntruc$t lipsa de
acces se judecat n raport cu nevoile de
e"ploatare a fondului dominant. Pentru acest
motiv, trebuie pstrat i precizarea c trecerea
pe locul vecinului are ca scop e"ploatarea
fondului dominant.
De&itorii o&li#a%iei de trecere .i desp#u&iri
Art'7<> - ./0 Dac lipsa accesului provine din
v$nzare, sc+imb, mpreal sau dintr#un alt act juridic,
trecerea nu va putea fi cerut dec$t celor care au
dob$ndit partea de teren pe care se fcea anterior
trecerea.
.40 $nd lipsa accesului este imputabil
proprietarului care pretinde trecerea, proprietarul
fondului care are acces la calea public are alegerea
ntre a cere dublul despgubirii i a#l obliga pe vecinul
su la v$nzarea locului nfundat.
Denumirea .i alineatul /+0 al articolului 7<>-
!or a!ea urmtorul cuprins)
*E,ercitarea dreptului de trecere 1n situa%ii
speciale
.40 $nd lipsa accesului este imputabil
proprietarului care pretinde trecerea, aceasta
poate fi sta&ilit numai cu consim%m;ntul
proprietarului fondului care are acces la
calea pu&lic .i cu plata du&lului
desp#u&irii'4

)ctualul titlu marginal al acestui articol
.Debitorii obligaiei de trecere i despgubiri0
este inadecvat, pentru c trimite la raporturile
juridice obligaionale i pentru c te"tul
reglementeaz, n realitate, e"ercitarea dreptului
de trecere n situaii speciale.
.40 )lineatul .40 a fost modificat, ls$nd o
mai mare libertate proprietarului fondului
aservit. )stfel, se inverseaz situaia ntre cei doi
proprietari, fiind instituit un drept potestativ n
favoarea proprietarului fondului aservit, iar nu n
favoarea proprietarului fondului dominant.
"u e,ist
Dup articolul 7<> se introduc dou articole
noi- art'7<>
(
87<>
+
- a!;nd urmtorul
cuprinsD
*3ntinderea .i modul de sta&ilire a ser!itu%ii
de trecere
Art'7<>
(
3ntinderea .i modul de e,ercitare
a ser!itu%ii de trecere sunt determinate prin
1n%ele#erea pr%ilor- prin 9otr;re
6udectoreasc sau printr8o folosin%
continu pe timp de $ece ani'
=e"tul este necesar pentru a nltura orice
ndoial n legtur cu posibilitatea aplicrii
prescripiei ac+izitive n cazul unei servitui care
nu ntrunete dubla cerin de a fi continu i
aparent. Dei problema a fost rezolvat de mult
timp n jurispruden i n doctrin n sens
favorabil cu motivarea c, pe de o parte,
interzicerea dob$ndirii prin uzucapiune a
servituilor care nu au acest dublu caracter
privete numai servituile stabilite prin fapta
omului, iar nu servituile legale, iar pe de alt
parte, n acest caz, prin uzucapiune se stabilete
numai ntinderea i modul de e"ercitare a
servituii, n timp ce dreptul potestativ de trecere
se nate din faptul juridic al nfundrii fondului
dominant de care legea leag un anumit efect
juridic.
Durata folosinei continue a fost stabilit la
zece ani, din considerente de corelate cu noua
reglementare a uzucapiunii, specifice regimului
de carte funciar .cea mai lung uzucapiune n
acest sistem este uzucapiunea de zece ani,
potrivit concepiei din Proiectul odului civil0.
"u e,ist
Prescrip%ia ac%iunii 1n desp#u&ire .i
restituirea desp#u&irii 1ncasate
Art'7<>
+
/(0 Termenul de prescrip%ie
pentru dreptul la ac%iunea 1n desp#u&ire
pe care o are proprietarului fondului
aser!it 1mpotri!a proprietarului fondului
dominant 1ncepe s cur# din momentul
sta&ilirii ser!itu%ii de trecere'
/+0 3n ca$ul 1n care 1ncetea$ dreptul
de trecere- proprietarul fondului aser!it
este dator s restituie desp#u&irea
1ncasat- cu deducerea pa#u&ei suferite 1n
raport cu durata efecti! a ser!itu%ii'4

(enunarea la precizarea prescriptibilitii
aciunii n despgubire, care este cuprins n art.
@/A din odul civil actual, poate crea discuii.
'ste deci necesar pstrarea acestei precizri, cu
evidenierea momentului n care ncepe s curg
termenul de prescripie.
F<' Alte 1n#rdiri le#ale
Para#raful < !a a!ea urmtoarea
denumire)
*F<' Alte limite le#ale4
Dreptul de trecere pentru utilit%i
Art' 7=@ - ./0 Proprietarul este obligat s permit
trecerea prin fondul su a conductelor de ap, gaz sau
altele asemenea, a firelor electrice subterane ori
aeriene, precum i a oricror alte instalaii sau
materiale ce deservesc fonduri nvecinate sau din
aceeai zon.
.40 )ceast obligaie subzist numai pentru
situaia n care trecerea prin alt parte ar fi imposibil,
periculoas sau foarte costisitoare.
.*0 %n toate cazurile, proprietarul are dreptul la
plata unei juste despgubiri.
Alineatul /20 al articolului 7=@ se modific .i
se adau# un alineat nou- alin' /70- dup
cum urmea$)
!.*0 %n toate cazurile, proprietarul are
dreptul la plata unei despgubiri juste. Dac
este !or&a despre utilit%i noi- desp#u&irea
tre&uie s fie .i preala&il'
/70 Cldirile- cur%ile .i #rdinile
acestora sunt e,ceptate de la aceast
ser!itute- - dac ea are ca o&iect conducte .i
canale- su&terane- 1n ca$ul 1n care acestea
sunt utilit%i noi'4
.*0 )dugarea caracterului prealabil al
despgubirii pentru utilitile noi este necesar
n scop de garanie n favoarea proprietarului
fondului aservit.
.70 Precizarea cuprins n alineatul 7 este
necesar pentru a nu crea prejudicii grave
proprietarului fondului aservit. Desigur, dac
este de lucrri pree"istente, aceast e"cepie nu
poate opera.
Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrri
Art'7=( - ./0 De asemenea, proprietarul este obligat s
permit folosirea fondului su pentru efectuarea unor
lucrri necesare fondului nvecinat, precum i accesul
vecinului pe terenul su pentru tierea crengilor i
culegerea fructelor, n sc+imbul unei despgubiri dac
este cazul.
.40 Dispoziiile art.769 alin..40 sunt aplicabile.
Dreptul de trecere pentru reintrarea 1n posesie
Art'7=+ 8 ./0 Proprietarul unui fond nu poate
mpiedica accesul altuia pentru a redob$ndi posesiunea
unui bun al su, ajuns nt$mpltor pe fondul respectiv,
dac a fost ntiinat n prealabil.
.40 %n toate cazurile, proprietarul fondului are
dreptul la o just despgubire pentru prejudiciile
ocazionate de reintrarea n posesiune, precum i pentru
cele pe care bunul le#a cauzat fondului.
Alineatul /(0 al articolului 7=+ !a a!ea
urmtorul cuprins)
Dreptul de trecere pentru reintrarea 1n
posesie
Art'7=+ 8 ./0 Proprietarul unui fond nu poate
mpiedica accesul altuia pentru a redob$ndi
posesia unui bun al su, ajuns nt$mpltor pe
fondul respectiv, dac a fost ntiinat n
prealabil.
.40 %n toate cazurile, proprietarul
fondului are dreptul la o just despgubire
pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea n
posesie, precum i pentru cele pe care bunul
le#a cauzat fondului.
Starea de necesitate
Art' 7=2 - ./0 el care, pentru a se apra pe sine ori pe
altul de un pericol iminent, folosete sau distruge un
bun al altuia poate fi obligat s plteasc proprietarului
o despgubire ec+itabil; n acest din urm caz el are,
dup mprejurri, un drept de regres mpotriva celui
care s#a mbogit fr just temei.
.40 ?u poate pretinde nici o despgubire
proprietarul care a provocat sau a favorizat apariia
pericolului.
Alineatul /(0 al articolului 7=2 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*Starea de necesitate
Art'7=2 - ./0 3n ca$ul 1n care o persoan a
folosit sau a distrus un &un al altuia pentru a
se apra pe sine ori pe altul de un pericol
iminent, proprietarul &unului are dreptul s
cear o desp#u&ire ec9ita&il numai de la
cel care a fost sal!at'4
./0 (eformularea te"tului este necesar din
dou considerente< mai nt$i, referirea la
mbogirea fr just temei nu este potrivit,
ntruc$t nu ntotdeauna cel salvat de la un
pericol iminent se mbogete. )ltfel, dac s#ar
avea n vedere numai bunurile celui salvat,
ipoteza reglementat n te"t s#ar confunda cu
aceea a gestiunii de afaceri. %n realitate, ipoteza
reglementat n te"t are n vedere i persoana, i
bunurile acesteia.
Re#uli speciale
Art'7=7 %ngrdirile cuprinse n prezenta seciune se
completeaz cu dispoziiile legilor speciale privind
regimul juridic al anumitor bunuri, cum ar fi terenurile
i construciile de orice fel, pdurile, bunurile din
patrimoniul naional#cultural, bunurile sacre ale
cultelor religioase, precum i altele asemenea.
Sec%iunea a 28a
3n#rdiri con!en%ionale
Sec%iunea a 28a de!ine sec%iunea a +8a .i !a
a!ea urmtoarea denumire)
*Sec%iunea a +8a
Limite con!en%ionale4
%ntruc$t Seciunea / !Dispoziii generale a fost
nlturat, se impune renumerotarea acestei
seciuni. De asemenea, pentru consecven
terminologic, seciunea a fost redenumit.
Limitarea dreptului de proprietate prin acte
6uridice
Art'7=5 8 Proprietarul poate s consimt la limitarea
dreptului su prin acte juridice dac nu ncalc ordinea
public i bunele moravuri.
Clau$a de inaliena&ilitate' Condi%ii' Domeniu de
aplicare'
Art' 7=: - ./0 Prin convenie sau testament se poate
interzice nstrinarea unui bun, ns numai pe durata
pentru care e"ist un interes serios i legitim.
.40 ?ulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate
ntr#un contract cu titlul oneros atrage, n toate
cazurile, nulitatea contractului nsui.
Articolul 7=: !a a!ea urmtorul cuprins)
*Clau$a de inaliena&ilitate' Condi%ii'
Domeniu de aplicare
Art'7=: - ./0 Prin convenie sau testament se
poate interzice nstrinarea unui bun, 1ns
numai pentru o durat de cel mult <5 de ani
.i dac e"ist un interes serios i legitim.
.40 ?ulitatea clauzei de inalienabilitate
stipulate ntr#un contract atrage nulitatea
1ntre#ului contract dac a fost
determinant la 1nc9eierea acestuia' 3n
contractele cu titlu oneros- caracterul
determinant se pre$um- p;n la pro&a
contrar'4

./0 (eformularea acestui alineat este
necesar pentru c admisibilitatea clauzelor de
inalienabilitate voluntar este dublu
condiionat. ondiia duratei rezonabile este
diferit de condiia interesului serios i legitim.
a urmare, dac o condiie nu mai este
ndeplinit, nceteaz efectul clauzei de
inalienabilitate. De e"emplu, c+iar dac interesul
serios i legitim subzist, dar a trecut durata
rezonabil care este apreciat, de regul, n
funcie de criteriul duratei unei viei omeneti,
clauza de inalienabilitate nu mai subzist.
,nvers, c+iar dac nu a e"pirat durata rezonabil,
dar a disprut interesul serios i legitim, efectul
este acelai.
%ntruc$t, n practica judiciar i n doctrin, s#
a apreciat c durata ma"im pentru care poate fi
stipulat clauza de inalienabilitate este durata
unei viei omeneti, pentru a nltura dificultile
de interpretare, este util stabilirea acestei durate
la 5: de ani.
.40 =e"tul a fost amendat sub mai multe
aspecte.
2ai nt$i, a fost nlturat, n prima parte,
meniunea cu titlu oneros, ntruc$t clauza de
inalienabilitate poate s fie inclus i ntr#un
contract cu titlu gratuit.
%n al doilea r$nd, s#a precizat c nulitatea clauzei
Condi%ii de opo$a&ilitate
Art'7=< 8 ./0 Pentru opozabilitate, clauza de
inalienabilitate trebuie s fie supus formalitilor de
publicitate prevzute de lege, dac este cazul.
.40 %n cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, n
mod corespunztor, regulile prevzute pentru
dob$ndirea proprietii prin posesiunea de bun#
credin.
.*0 ?endeplinirea condiiilor de opozabilitate
nu l lipsete pe creditorul obligaiei de a nu nstrina
de dreptul de a pretinde daune#interese proprietarului
care nu se conformeaz acestei obligaii.
Articolul 7=< !a a!ea urmtorul cuprins)
!Condi%ii de opo$a&ilitate
Art'7=< - ./0 lauza de inalienabilitate nu
poate fi invocat mpotriva dob$nditorilor
bunului sau a creditorilor proprietarului care s#
a obligat s nu nstrineze dec$t dac este
valabil i ndeplinete condiiile de
opozabilitate.
.40 Pentru opozabilitate, clauza de
inalienabilitate trebuie s fie supus
formalitilor de publicitate prevzute de lege,
dac este cazul.
.*0 %n cazul bunurilor mobile, sunt
aplicabile, n mod corespunztor, regulile
prevzute pentru dob$ndirea proprietii prin
posesia de bun#credin.
/70 3n ca$ul 1n care clau$a de
inaliena&ilitate a fost pre!$ut 1ntr8un
contract cu titlu #ratuit- ea este opo$a&il .i
creditorilor anteriori ai do&;nditorului'
.:0 ?endeplinirea condiiilor de
opozabilitate nu l lipsete pe creditorul
obligaiei de a nu nstrina de dreptul de a
pretinde daune#interese proprietarului care nu
se conformeaz acestei obligaii.
)rticolul 765 a fost restructurat integral. 2ai
nt$i, alineatul / al articolul 766 a fost integrat n
art. 765, devenind alineatul / al acestui te"t. %n
al doilea r$nd, dup alineatul * a fost introdus
alineatul 7, pentru a face distincia, din
considerente de ec+itate, ntre dob$nditorul cu
titlu gratuit i dob$nditorul cu titlu oneros ntr#
un contract n care s#a prevzut clauza de
inalienabilitate. a urmare, actualul alineat 7 a
devenit alineatul :. (estructurarea a fost
necesar din considerente de sistematizare.
.70 '"cepia se justific in$nd seama de
faptul c creditorii dob$nditorului cu titlu gratuit
nu sunt prejudiciai.
Sanc%iuni pentru nerespectarea clau$ei de
inaliena&ilitate
Art'7== - ./0 lauza de inalienabilitate nu poate fi
invocat mpotriva dob$nditorilor bunului sau a
creditorilor proprietarului care s#a obligat s nu
nstrineze dec$t dac este valabil i ndeplinete
condiiile de opozabilitate.
.40 )ctul de nstrinare nc+eiat cu
nerespectarea clauzei este anulabil la cererea persoanei
n interesul creia s#a stipulat inalienabilitatea.
.*0 ?u pot fi supuse urmririi bunurile pentru
care s#a stipulat inalienabilitatea, c$t timp clauza
produce efecte.
La articolul 7== se adau# alineatele /+0 .i
/20- actualul alineat /+0 de!enind alineatul
/70- iar actualul alineat /20- 1n form
amendat- de!ine alin'/70)
!/+0 3nstrintorul poate s cear
re$olu%iunea contractului 1n ca$ul 1nclcrii
clau$ei de inaliena&ilitate de ctre
do&;nditor'
/20 At;t 1nstrintorul- c;t .i ter%ul-
dac inaliena&ilitatea s8a stipulat 1n
fa!oarea acestuia- pot s cear anularea
actului de 1nstrinare su&sec!ent 1nc9eiat
cu nerespectarea clau$ei'
.70 ?u pot fi supuse urmririi bunurile
pentru care s#a stipulat inalienabilitatea, c$t
timp clauza produce efecte, dac prin le#e nu
se pre!ede altfel.


.4#*0 )mendamentele sunt necesare pentru c
nstrintorul are desc+is calea aciunii n
rezoluiune n cazul nclcrii clauzei de
inalienabilitate. %n plus, aciunea n anulare
poate fi introdus n primul r$nd de ctre
nstrintor i, n egal msur, de un ter dac
clauza de inalienabilitate a fost stipulat n
favoarea acestuia.

.70 )lineatul * n redactarea actual devine
alineatul 7. =otodat, s#a adugat sintagma
final ntruc$t legiuitorul poate s prevad
e"cepii de la aceast regul.
Sec%iunea a 78a
3n#rdiri 6udiciare
Sec%iunea a 78a de!ine sec%iunea a 28a .i !a
a!ea urmtoarea denumire)
*Sec%iunea a 28a
Limite 6udiciare4
E,ercitarea a&u$i! a dreptului de proprietate
Art' 7=> - ./0 Dac proprietarul cauzeaz un
prejudiciu prin e"ercitarea abuziv a dreptului su,
instana poate s l oblige la despgubiri n folosul
celui vtmat, precum i la restabilirea situaiei
anterioare, atunci c$nd acest lucru este posibil.
.40 Dac prejudiciul este iminent sau foarte
probabil, instana poate s ncuviineze, pe cale de
ordonan preedinial, msurile necesare pentru
prevenirea pagubei.
Articolului 7=> se !a denumi *Dep.irea
incon!enientelor normale ale !ecint%ii4 .i
!a a!ea urmtorul cuprins)
*Dep.irea incon!enientelor normale ale
!ecint%ii
Art'7=> - ./0 Dac proprietarul cauzeaz,
prin e,ercitarea dreptului su-
incon!eniente mai mari dec;t cele normale
1n rela%iile de !ecintate- instan%a de
6udecat poate- din considerente de
ec9itate, s l oblige la despgubiri n folosul
celui vtmat, precum i la restabilirea
situaiei anterioare atunci c$nd acest lucru este
posibil.
/+0 3n ca$ul 1n care pre6udiciul cau$at
ar fi minor 1n raport cu necesitatea sau
utilitatea desf.urrii acti!it%ii
pre6udicia&ile de ctre proprietar- instan%a
!a putea 1ncu!iin%a desf.urarea acelei
acti!it%i' Cel pre6udiciat !a a!ea 1ns
dreptul la desp#u&iri'
.*0 Dac prejudiciul este iminent sau
foarte probabil, instana poate s ncuviineze,
pe cale de ordonan preedinial, msurile
necesare pentru prevenirea pagubei.
./#40 %ntemeierea limitelor judiciare pe ideea
abuzului de drept trimite la noiunea de
rspundere delictual. 3r limitele rezult$nd din
rspunderea delictual sunt legale, iar nu
judiciare. ?umai n cazul n care este vorba
despre depirea inconvenientelor normale ale
vecintii proprietarul poate fi obligat la
despgubiri n absena oricrei culpe. %n ultima
instan, ideea de ec+itate ntemeiaz aceast
obligaie la despgubiri.
CAPITOLUL IV
3"CETAREA PROPRIETKMII PRIVATE'
EOPROPRIEREA II CO"AISCAREA
Acest capitol se elimin' Con%inutul su a fost inclus 1n Capitolul I-
Sec%iunea ('
Stin#erea dreptului de proprietate
Art' 7>@ # ./0 Dreptul de proprietate nu se stinge prin
neuz. Dispoziiile legale privind dob$ndirea de ctre
gsitor a bunului pierdut rm$n aplicabile.
.40 Proprietarul poate renuna la dreptul su prin
abandonarea bunului mobil sau prin nscrierea n
cartea funciar, n condiiile legii, a declaraiei de
renunare la proprietate.
.*0 '"proprierea se poate face numai pentru o
cauz de utilitate public stabilit potrivit legii, cu
just i prealabil despgubire, fi"at de comun acord
ntre proprietar i e"propriator sau, n caz de
divergen, pe cale judectoreasc.
.70 ?u pot fi supuse confiscrii dec$t bunurile
destinate sau folosite de sv$rirea unei infraciuni ori
contravenii sau cele rezultate din acestea.
Articolul 7>@ se elimin' )rt. 7A9 a fost mutat n Seciunea , .!Despre
coninutul, ntinderea i stingerea dreptului de
proprietate privat0 a apitolului ,, devenind
art. 746
5
.
CAPITOLUL V
DESPRE PROPRIETATEA COU"K
Capitolul V de!ine Capitolul IV .i !a a!ea
urmtoarea denumire)
*CAPITOLUL IV
PROPRIETATEA COU"K4
a urmare a eliminrii apitolului ,C,
apitolul C devine apitolul ,C.
Sec%iunea (
Dispo$i%ii #enerale
Proprietatea comun
Art' 7>( - ./0 Dispoziiile prezentului capitol se aplic
ori ce c$te ori, prin efectul legii sau n temeiul unui
act juridic, dreptul de proprietate cu privire la unul sau
mai multe bunuri are mai muli titulari.
Denumirea .i cuprinsul articolului 7>( !or
a!ea urmtorul cuprins)
*"o%iune
Art'7>( - Dispoziiile prezentului capitol se
aplic ori ce c$te ori, 1n temeiul unui act
6uridic sau al altui mod de do&;ndire
pre!$ut de le#e- dreptul de proprietate
pri!at are doi sau mai muli titulari.
=itlul marginal a fost sc+imbat pentru a#l
pune de acord cu coninutul te"tului.
=e"tul a fost modificat sub dou aspecte. 2ai
nt$i, sintagma !prin efectul legii! a fost
nlocuit prin sintagma !altui mod de
dobndire! prevzut de lege pentru a face mai
bine distincia, cunoscut n teoria dreptului
civil, ntre acte juridice i fapte juridice n sens
restr$ns. %ntr#adevr, n ultimul caz, efectele se
produc pentru c legea le prevede, dar ele nu se
produc doar n temeiul legii, ci n temeiul unui
anumit fapt juridic n sens restr$ns. Prin ea
nsi, legea ca act normativ nu este niciodat
izvor de raporturi juridice civile concrete.
%n al doilea r$nd, sintagma !cu privire la
unul sau mai multe bunuri! a fost nlturat,
ntruc$t creeaz o dubl confuzie. Pe de o parte,
referirea la mai multe bunuri ar prea s trimit
la ideea de universalitate, ceea ce este ine"act,
ntruc$t dreptul de proprietate nu poate s aib
ca obiect o universalitate. &niversalitatea
juridic propriu#zis este patrimoniul, iar masele
patrimoniale sunt asimilate unei universaliti
juridice. $t privete universalitile de fapt, ele
sunt bunuri incorporale, cel puin n cazul n
care sunt prevzute de lege; ca urmare, n
msura n care se poate vorbi despre un drept de
proprietate asupra universalitii de fapt, este
vorba de un singur bun, iar nu de mai multe
bunuri. Pe de alt parte, dreptul de proprietate se
Dup articolul 7>( se introduce un articol
nou- art' 7>(
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ca$uri
Art' 7>(
(
./0 Proprietatea comun poate fi
proprietate pe cote#pri .coproprietate0 sau n
devlmie.
/+0 Coproprietatea poate fi o&i.nuit
sau for%at'
/20 Coproprietatea for%at nu poate
1nceta prin parta6 6udiciar'4


%n acest nou articol a fost integrat alineatul 4
din art. 7A/ n redactarea iniial. )lineatele 4 i
* au fost adugate pentru a preciza temeiul legal
al distinciei dintre coproprietatea obinuit i
coproprietatea forat.

1
Dup articolul 7>(
(
se introduce un articol
nou- art' 7>(
+
- cu urmtorul cuprins)
*Pre$um%ia de coproprietate
Art'7>(
+
# Dac bunul este stp;nit 1n comun,
coproprietatea se prezum, p$n la proba
contrar.
%n acest te"t a fost mutat alineatul * din
actualul art. 7A/, ntr#o form amendat.
=e"tul a fost amendat sub dou aspecte.
2ai nt$i, sintagma !bunul este comun! a
fost nlocuit cu sintagma !bunul este stpnit
n comun! pentru a sublinia care este faptul
vecin i cone" de la care, plec$nd, se trage
concluzia e"istenei coproprietii. )ltfel, ar
rezulta c e"ist o dubl prezumie, mai nt$i,
prezumia c bunul este comun, fr a se preciza
forma comunitii, iar apoi, prezumia de
coproprietate. u alte cuvinte, ar e"ista un fapt
vecin i cone", respectiv stp$nirea n comun a
bunului, din care s#ar trage concluzia c bunul
este comun, iar apoi aceast concluzie ar fi ea
nsi un al doilea fapt vecin i cone" din care s#
ar trage concluzia coproprietii. &n asemenea
raionament este ns nu numai complicat, ci i
inutil.
)poi, forma corect a adjectivului contrar la
feminin este contrar, iar nu contrarie, potrivit
Dicionarului ortografic, ortoepic i morfologic
al limbii rom$ne.
Sec%iunea a +8a
Despre coproprietatea o&i.nuit
3ntinderea cotelor8pr%i
Art' 7>+ - ./0 >iecare coproprietar este proprietarul
e"clusiv al unei cote#pri ideale din bun.
.40 otele#pri sunt prezumate a fi egale, p$n
la proba contrar. Dac bunul a fost dob$ndit prin act
juridic, proba contrarie nu se va putea face dec$t prin
nscrisuri.
Articolul 7>+ !a a!ea urmtorul cuprins)
*3ntinderea cotelor8pr%i
Art'7>+ - ./0 >iecare coproprietar este
titularul e"clusiv al unei cote#pri ideale din
dreptul de proprietate .i poate dispune 1n
mod li&er de aceasta 1n lips de stipula%ie
contrar'
.40 otele#pri sunt prezumate a fi
egale, p$n la proba contrar. Dac bunul a
fost dob$ndit prin act juridic, proba contrar
nu se va putea face dec$t prin nscrisuri.
./0 %n forma actual a te"tului se face
confuzie ntre coproprietate i obiectul ei.
otele#pri ideale sunt e"presia mpririi
dreptului, iar nu a mpririi bunului.
Dimpotriv, bunul nu este fracionat. $nd se
subliniaz caracterul ideal i abstract al cotelor#
pri se are n vedere tocmai ideea c este vorba
de o fracionare a dreptului, care este o realitate
intelectual, deci ideal i abstract, iar nu de o
fracionare a bunului, care este o realitate
material, corporal.
Partea final este necesar pentru a sublinia
c fiecare coproprietar i poate e"ercita
dispoziia juridic n legtur cu cota sa parte
din dreptul de proprietate.
.40 = se vedea eplicaia de la art.A>4.
Reparti$area &eneficiilor .i a sarcinilor 1ntre
coproprietari
Art' 7>2 - oproprietarii vor mpri beneficiile i vor
suporta sarcinile coproprietarii, proporional cu cota lor
parte.
E,ercitarea 1n comun a dreptului de folosin%
Art' 7>7 - ./0 >iecare coproprietar are dreptul de a
folosi bunul comun n msura n care nu sc+imb
destinaia i nu aduce atingere drepturilor celorlali
coproprietari.
.40 el care, n lipsa acordului celorlali
coproprietari, e"ercit n mod e"clusiv folosina
bunului comun poate fi obligat la plata de despgubiri.
Alineatul /+0 al articolului 7>7 !a a!ea
urmtorul cuprins)
*E,ercitarea 1n comun a dreptului de
folosin%
.40 el care, 1mpotri!a !oin%ei
celorlali proprietari, e"ercit n mod e"clusiv
folosina bunului comun poate fi obligat la
despgubiri.
.40 Prin formularea actual .care se refer la
lipsa acordului celorlali coproprietari0, se
impune celui care folosete e"clusiv bunul s
fac dovada e"istenei acordului celorlali
coproprietari; cum, de cele mai multe ori, n
cazul coproprietii, un asemenea acord este
tacit, este preferabil s se impun obligaia
celorlali coproprietari de a dovedi mpotrivirea
lor - aspect mai uor de probat.
Aructele si !eniturile &unului comun
Art' 7>5 - >ructele i veniturile produse de bunul
comun se cuvin tuturor coproprietarilor, proporional cu
cota lor parte.
Articolul 7>5 !a a!ea urmtorul cuprins)
*Aructele &unului comun
Art'7>5- >ructele produse de bunul comun se
cuvin tuturor coproprietarilor, proporional cu
cota lor parte.
'ste nevoie de o terminologie unitar. %n
comentariul de la art. 74* s#a precizat c se
pstreaz distincia tradiional dintre fructele
naturale, industriale i civile, cu meniunea c
fructele civile mai pot fi numite i venituri. a
urmare, n acest te"t trebuie pstrat doar
termenul fructe, n care sunt incluse i veniturile.
Dreptul la restituirea c9eltuielilor
Art' 7>: - ./0 oproprietarul care a suportat singur
c+eltuielile producerii sau culegerii fructelor, respectiv a
veniturilor, are dreptul la restituirea acestor c+eltuieli de
ctre coproprietari, n proporie cu cotele lor pri.
.40 >ructele i veniturile bunului comun nsuite
de un coproprietar fac parte din masa partajabil c$t
timp ele nu au fost consumate ori nstrinate i pot fi
identificate distinct. n caz contrar, dreptul de a le
reclama este supus prescripiei.
Alineatul /+0 al articolului 7>: se modific .i
se adau# un nou alineat- alineatul /20-
forma final a articolului 7>: a!;nd
urmtorul cuprins)
!Dreptul la restituirea c9eltuielilor
Art'7>: - ./0 oproprietarul care a suportat
singur c+eltuielile producerii sau culegerii
fructelor are dreptul la restituirea acestor
c+eltuieli de ctre coproprietari, n proporie
cu cotele lor pri.
.40 >ructele naturale sau fructele
industriale ale bunului comun nsuite de un
coproprietar fac parte din masa partajabil c$t
timp ele nu au fost consumate ori nstrinate
sau nu au pierit i pot fi identificate distinct.
%n caz contrar, coproprietarul interesat are
dreptul la desp#u&iri- cu e,cep%ia ca$ului
1n care fructele au pierit 1n mod fortuit'
Dreptul la ac%iunea 1n desp#u&iri este
supus prescripiei, potri!it dreptului comun'
/20 Dreptul de a reclama fructele ci!ile
ale &unului comun 1nsu.ite de un
coproprietar este supus prescrip%iei-
./0 %n noua formulare a fost pus de acord
terminologia te"tului cu nelesul noiunii de
fructe, n sfera creia intr i fructele civile sau
veniturile.
.40 Soluia prevzut n acest te"t are n
vedere numai fructele naturale sau fructele
industriale ale bunului comun, ntruc$t numai
acestea au o e"isten autonom dup separarea
de bunul frugifer. 'le sunt practic obiectul unui
nou drept de coproprietate, astfel nc$t este
justificat includerea lor n masa partajabil.
Pe de alt parte, nu pot face parte din masa
partajabil nu numai fructele care au fost
consumate ori nstrinate, ci i fructele care au
pierit.
$nd fructele au fost consumate, nstrinate
ori au pierit din culpa unui coproprietar, ceilali
coproprietari au drept la despgubiri, caz n care
dreptul lor este supus prescripiei, potrivit
dreptului comun. %n cazul n care fructele au
pierit n mod fortuit .caz fortuit ori for major0
se aplic regula res perit domino, riscul fiind
suportat, n mod proporional, de toi
coproprietarii.
.*0 )lineatul * este necesar ntruc$t fructele
civile sau veniturile au un regim juridic distinct
de fructele naturale i de fructele industriale.
%ntruc$t fructele civile sau veniturile sunt
odul de folosire a &unului comun
Art'7>< # 2odul de folosire a bunului comun se
stabilete prin acordul coproprietarilor, iar n caz de
nenelegere, prin +otr$re judectoreasc.
E,ercitarea actelor de conser!are
Art' 7>= - >iecare coproprietar poate s fac acte de
conservare fr acordul celorlali coproprietari.
Articolul 7>= !a a!ea urmtorul cuprins)
!Actele de conser!are
Art'7>= - >iecare coproprietar poate s fac
acte de conservare cu pri!ire la &unul comun
fr acordul celorlali coproprietari.
)mendamentul are n vedere simplificarea
denumirii, precum i precizarea ipotezei
te"tului.
3nc9eierea actelor de administrare .i de dispo$i%ie
Art' 7>> - ./0 )ctele de administrare, precum
nc+eierea sau denunarea unor contracte de locaiune,
cesiunile de venituri imobiliare i altele asemenea pot fi
fcute numai cu acordul majoritii coproprietarilor i a
cotelor#pri.

.40 )ctele de administrare care limiteaz n
mod substanial posibilitatea unui coproprietar de a
folosi bunul comun ori care impun acestuia o sarcin
e"cesiv prin raportare fie la cota sa parte, fie la
c+eltuielile suportate de ctre ceilali coproprietari nu
vor putea fi efectuate dec$t cu acordul acestuia.

.*0 oproprietarii pot cere instanei s suplineasc
consimm$ntul coproprietarului aflat n imposibilitate
de a#i e"prima voina sau care se opune n mod abuziv
la efectuarea unui act de administrare indispensabil
meninerii utilitii sau valorii bunului.
Denumirea .i alineatele /(0- /20 .i /70 ale
articolului 7>> se modific- forma final a
art' 7>> a!;nd urmtorul cuprins)
!Actele de administrare .i de dispo$i%ie
Art'7>> - ./0 )ctele de administrare, precum
nc+eierea sau denunarea unor contracte de
locaiune, cesiunile de venituri imobiliare i
altele asemenea cu pri!ire la &unul comun
pot fi fcute numai cu acordul majoritii
coproprietarilor i a cotelor#pri.
.40 )ctele de administrare care limiteaz
n mod substanial posibilitatea unui
coproprietar de a folosi bunul comun n raport
cu cota sa parte ori care impun acestuia o
sarcin e"cesiv prin raportare la cota sa parte
sau la c+eltuielile suportate de ctre ceilali
coproprietari nu vor putea fi efectuate dec$t cu
acordul acestuia.
.*0 oproprietarul sau coproprietarii
interesa%i pot cere instanei s suplineasc
acordul coproprietarului aflat n imposibilitate
de a#i e"prima voina sau care se opune n
mod abuziv la efectuarea unui act de
administrare indispensabil meninerii utilitii
)mendamentul are n vedere simplificarea
denumirii.
./0 )mendamentul este necesar pentru a
preciza ipoteza te"tului.
.40 =e"tul reglementeaz dou ipoteze. %n
prima ipotez, referitoare la limitarea n mod
substanial a posibilitii unui coproprietar de a
folosi bunul comun este necesar precizarea
separat a criteriului n funcie de care se
apreciaz caracterul substanial al limitrii.
)cest criteriu nu poate s fie dec$t raportarea la
cota#parte a coproprietarului respectiv. %n a doua
ipotez, referitoare la sarcina e"cesiv impus
unui coproprietar, sunt dou criterii alternative,
respectiv cota sa parte sau c+eltuielile suportate
de ctre ceilali coproprietari. %n redactarea
actual, s#ar putea crea confuzia ntre criteriile
care se aplic n cele dou ipoteze distincte.
)mendamentul propus difereniaz clar aceste
criterii n funcie de fiecare ipotez.
.*0 %n anumite situaii, aciunea poate fi
introdus de un singur coproprietar, n alte
situaii, ea poate fi introdus de mai muli
coproprietari. )mendamentul propus acoper
toate situaiile posibile. %n orice caz, c$nd e"ist
doar doi coproprietari, aciunea are ca titular un
singur coproprietar.
Sanc%iuni
Art' 5@@ - ./0 )ctele juridice fcute cu nerespectarea
regulilor prevzute la art.7AA sunt inopozabile
coproprietarului care nu a consimit, e"pres ori tacit, la
nc+eierea actului.
.40 oproprietarului vtmat i se recunoate
dreptul ca, nainte c+iar de mpreal, s e"ercite
aciunile posesorii mpotriva terului care ar fi intrat n
posesiunea bunului comun n urma nc+eierii actului.
%n acest caz, restituirea posesiei bunului se va face n
folosul tuturor coproprietarilor, cu daune#interese, dac
este cazul, n sarcina celor care au participat la
nc+eierea actului.
Alineatul /+0 al articolului 5@@ !a a!ea
urmtorul cuprins)

!.40 oproprietarului vtmat i se
recunoate dreptul ca, nainte de mpreal, s
e"ercite aciunile posesorii mpotriva terului
care ar fi intrat n posesia bunului comun n
urma nc+eierii actului. %n acest caz, restituirea
posesiei bunului se va face n folosul tuturor
coproprietarilor, cu daune#interese, dac este
cazul, n sarcina celor care au participat la
nc+eierea actului.

.40 %n te"t e"ist o inconsecven
terminologic. %n prima fraz se folosete
termenului !posesiune!, iar n a doua fraz se
folosete termenul !posesie!. %n ultima ediie a
D332 se precizeaz sensurile diferite ale celor
doi termeni. )adar, aceti termeni nu sunt
sinonimi. =ermenul care trebuie s fie folosit n
raport cu sensul din te"t este acela de !posesie!,
iar nu cel de !posesiune!.
E,erci%iul drepturilor procesuale de ctre
coproprietari
Art' 5@( - ./0 >iecare coproprietar poate sta singur n
justiie, indiferent de calitatea procesual, n orice
aciune privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul
aciunii n revendicare.
.40 Hotr$rile judectoreti pronunate n
folosul coproprietii profit tuturor
coproprietarilor. Hotr$rile judectoreti potrivnice
unui coproprietar nu sunt opozabile celorlali
coproprietari.
La articolul 5@(- se modific denumirea .i
se adau# alineatul /20- a!;nd urmtorul
cuprins)
!Ac%iunile 1n 6usti%ie

/20 C;nd ac%iunea nu este introdus
de to%i coproprietarii- p;r;tul poate cere
instan%ei de 6udecat introducerea 1n cau$
a celorlal%i coproprietari 1n calitate de
reclaman%i- 1n termenul pre!$ut 1n Codul
de procedur ci!il pentru c9emarea 1n
6udecat a altor persoane'
Denumirea a fost amendat din considerente de
simplificare.
.*0 =e"tul este util pentru a nu crea o situaie
mpovrtoare p$r$tului, care s#ar putea vedea
c+emat n judecat n mod succesiv de fiecare
coproprietar.
Contractele de administrare a copropriet%ii
Art' 5@+ ./0 Se poate deroga de la dispoziiile
art.7A*, 7A@, 7A5 alin..40, 7AA i :99 alin..l0 printr#un
contract de administrare a coproprietii nc+eiat
cu acordul tuturor coproprietarilor.
.40 %n cazul n care printre bunurile aflate n
coproprietate se afl i bunuri imobile, contractele de
administrare a coproprietii vor fi notate n cartea
funciar.
Articolul 5@+ !a a!ea urmtorul cuprins)
!Contractele de administrare a
copropriet%ii
Art' 5@+ - ./0 Se poate deroga de la
dispoziiile art. 7A*, 7A@, 7AA i :99, alin../0
printr#un contract de administrare a
coproprietii nc+eiat cu acordul tuturor
coproprietarilor.
/+0 3n ca$ul 1n care oricare dintre
coproprietari denun% contractul de
administrare- acesta 1.i 1ncetea$ e,isten%a-
rm;n;nd aplica&ile re#ulile din pre$enta
sec%iune'
.*0 %n cazul n care, printre bunurile
aflate n coproprietate, se afl i bunuri
imobile, contractele de administrare a
coproprietii .i declara%iile de denun%are a
acestora vor fi notate n cartea funciar, la
cererea oricruia dintre coproprietari.
./0 2ai nt$i, n te"t se face trimitere la art.
7A5 alin. .40, dei acest te"t nu are dec$t un
singur alineat. Prin cuprinsul su, art. 7A5 nu
trebuie s fie inclus n enumerarea din te"t,
ntruc$t nu cuprinde dispoziii de la care s se
fac derogare.
.40 =e"tul este necesar pentru a sublinia
efectele specifice ale denunrii unilaterale n
acest caz, spre deosebire de efectele denunrii
unilaterale a mandatului colectiv reglementate n
art. /@/* n numerotarea actual.
.*0 a urmare a introducerii unui nou
alineat, s#a sc+imbat numerotarea acestui
alineat, al crui coninut a fost i adaptat n
funcie de introducerea celui de#al doilea alineat.
Precizarea final este necesar pentru a
nltura nenelegerile care ar putea s apar n
practic n legtur cu persoana ndreptit s
cear notarea n cartea funciar.
Re#uli aplica&ile in ca$ul cotitularilor altor drepturi
reale
Art'5@2 - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic n
mod corespunztor i n cazul e"ercitrii mpreun de
dou sau mai multe persoane a unui alt drept real.
Articolul 5@2 !a a!ea urmtorul cuprins)
!Re#uli aplica&ile 1n ca$ul cotitularilor
altor drepturi reale
Art'5@2 - Dispoziiile prezentei seciuni se
aplic n mod corespunztor i n cazul
e"ercitrii mpreun, de ctre dou sau mai
multe persoane, a unui alt drept real
principal'
(egulile aplicabile coproprietii obinuite
pot fi aplicate, mutatis mutandis, numai
drepturilor reale principale, iar nu i drepturilor
reale accesorii. Pentru drepturile reale accesorii
e"ist reglementri speciale.
Sec%iunea a 28a
Despre coproprietatea asupra pr%ilor comune din
cldirile cu mai multe eta6e sau apartamente
Sec%iunea a 28a !a a!ea urmtoarea
denumire)
*Sec%iunea a 28a
Coproprietatea for%at4
Denumirea Seciunii a *#a a fost modificat
din considerente de sistematizare. )ctualele
seciuni * i 7 vor alctui paragrafele 4 i * din
Seciunea a *.a, care vor fi precedate de un
paragraf intitulat !Dispoziii comune.

"u e,ist F'( Dispo$i%ii comune %n Seciunea a *#a este necesar un paragraf
Dispoziii comune, ntruc$t e"ist un regim
juridic general pentru cele mai multe dintre
cazurile de coproprietate forat.
"u e,ist
Dup articolul 5@2 se introduce un articol
nou- art'5@2
(
- cu urmtorul cuprins)
*Ca$uri de coproprietate for%at
Art' 5@2
(
Se afl 1n coproprietate for%at)
(' &unurile pre!$ute 1n art' 5@5- 5(:- 57+ .i
=<(D
+' &unurile comune necesare sau utile
pentru folosirea a dou imo&ile !ecine-
situate pe linia de 9otar 1ntre acestea- cum
sunt potecile- f;nt;nile- drumurile .i
i$!oareleD
2' &unurile comune afectate utili$rii a
dou sau mai multe fonduri- cum ar fi o
central termic sau alte instala%ii care
deser!esc dou sau mai multe cldiri- un
drum comun 1ntr8un cartier de locuin%e sau
alte asemenea &unuriD
7' orice alt &un comun pre!$ut de le#e'4

'ste necesar un te"t n care s fie menionate
cazurile de coproprietate forat.
%n acest te"t, sunt menionate cazurile de
coproprietate forat reglementate n proiectul
odului civil, respectiv coproprietatea asupra
prilor comune din cldirile cu mai multe etaje
sau apartamente, coproprietatea asupra
despriturilor comune, proprietatea periodic i
coproprietatea asupra bunurilor constituind
amintiri de familie.
Dup articolul 5@2
(
se introduce un articol
nou- art'5@2
+
- a!;nd urmtorul cu