Sunteți pe pagina 1din 40

Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia pentru Protecia Mediului Alba

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248

/.2013

AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU
Nr.

Titularul activitii/operator: S.C. ROMAQUA GROUP S.A.
Adresa: Borsec, str. Carpai nr. 46, judeul Harghita
Locaia activitii: Lancrm, DN 1, km 372, judeul Alba

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Ordonanei de urgen nr. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri de Legea nr. 84/2006:
6.4. b (2) tratare i procesare n scopul fabricrii produselor alimentare din materii prime de
origine vegetal, avnd capacitate de producie mai mare de 300 to produse finite/zi de exploatare
(valoare medie trimestrial)

Cod CAEN
Cod CAEN 1105 - Fabricarea berii
Cod CAEN 1107- Producerea buturilor rcoritoare nealcooliceEmis de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAII
Data emiterii: 2013
Data expirrii: .2023DIRECTOR EXECUTIV, EF SERVICIU AVIZE,
Mihaiela DEHELEAN MIH ACORDURI, AUTORIZAII
Doina BRBAT


ntocmit: Alexandra RISTINAgenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII/OPERATORULUI
S.C. ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul n localitatea Borsec, str. Carpai nr. 46, judeul Harghita,
Sucursala Sebe, localitatea Lancrm, DN 1, km 372, judeul Alba, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului Alba, seria B nr. 1152492, cod unic de nregistrare 23575296 din 24.03.2008.
Date de contact ale societii:
Tel: 0741/819.770
Fax: 0741/819.771
e-mail: box.albacher@romaqua.ro
Informaii privind perioada de tranziie: instalaie nou, fr perioad de tranziie.
2. TEMEIUL LEGAL
Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul n Borsec, str. Carpai nr.
46, jud.Harghita, Sucursala Sebe, localitatea Lancrm, DN 1, km 372, nregistrat la Agenia pentru
Protecia Mediului Alba cu nr. 7587/03.09.2012,
- n baza analizrii documentaiei de susinere a cererii de autorizare integrat,
- n baza comentariilor i punctelor de vedere nregistrate n timpul consultrilor cu autoritile
membre ale Colectivului de Analiz Tehnic,
- n urma organizrii dezbaterii publice la sediul Hotel Parc din Alba Iulia n data de
22.11.2012;
- n urma evalurii condiiilor de operare i a respectrii cerinelor O.U.G. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare,
- n baza O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei integrate de
mediu, modificat i completat prin O.M. 1158/2005, respectiv O.M. 3970/03.12.2012,
- n baza H.G. nr. privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i
Schimbrilor Climatice;
- n baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea i funcionarea Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordinea acesteia;
- n baza O.U.G. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat prin Legea nr. 265/2006,
modificat i completat prin O.U.G. 114/2007;
- n baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmrii directe, a Documentelor
de referin privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
European,
Cu respectarea cerinelor legale prevzute de:
- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului;
- STAS 12574/1987 privind condiiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferei;
- STAS 10009/1988 privind acustica urban limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea Apelor nr. 107/1996 modificat i completat cu Legea nr. 310/2004 i Legea nr.
112/2006, modificat i completat de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul
acvatic a apelor uzate cu modificrile i completrile aduse de HG nr. 352/2005 i HG nr.
210/2007;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificat prin Legea nr. 311/2004;
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, cu modificrile i completrile
aduse de H.G. nr. 783/2006 i H.G. nr. 210/2007;
- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitii apelor
de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a apelor de suprafa;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a
deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate la fiecare clas de depozit de
deeuri;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje, modificat i
completat prin HG 1872/2006, cu modificrile aduse de H.G. 247/2011;
- Ordinul nr. 749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i
deeuri de ambalaje;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i
acumulatori;
- H.G. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i electronice i O.M. nr.
901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de echipamente
electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea
personalului din punctele de colectare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul
Romniei;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor
chimice periculoase;
- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a
preparatelor periculoase;
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind
nfiinarea Registrului European al Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor
Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE;
- HG. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 360/2003, privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase,
modificat i completat de Legea nr.265/2005;
- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i
a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum i de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice
(REACH);
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificrile ulterioare;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informaie, participarea
publicului la luarea deciziei i la accesul n justiie n probleme de mediu, semnat la Aarhus
la 25.01.2000,
- O.U.G. nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- n condiiile n care orice emisie rezultat n urma activitii va fi n conformitate i nu va
depi cerinele legislaiei de mediu din Romnia, armonizat legislaiei Uniunii Europene,
- innd seama de recomandrile documentelor de referin BREF:
- Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink, Milk Industries,
august 2006
- Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage
Titularul/operatorul autorizaiei integrate de mediu este obligat s respecte legislaia de mediu n
vigoare, cu toate modificrile/completrile intervenite ulterior emiterii actului de reglementare pn
la expirarea valabilitii acesteia.
se emite:
AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR. .,


pentru: FABRICA DE BERE I BUTURI RCORITOARE NEALCOOLICE

Autorizaia include condiiile necesare pentru asigurarea c:
a) sunt luate toate msurile preventive adecvate mpotriva polurii, n special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;
b) nu este cauzat nici o poluare semnificativ;
c) este evitat generarea deeurilor, iar acolo unde deeurile sunt produse ele sunt valorificate
sau n cazul n care recuperarea este imposibil din punct de vedere tehnic i economic,
deeurile sunt eliminate evitnd sau reducnd orice impact asupra mediului;
d) sunt luate msuri necesare pentru a preveni accidentele i a limita consecinele lor;
e) este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiiile de funcionare, n afara
parametrilor normali de operare ai instalaiei;
f) sunt luate msurile necesare pentru ca la ncetarea definitiv a activitii s se evite orice risc
de poluare i s se readuc amplasamentul la o stare satisfctoare pentru a fi utilizat n
circuitul economic;
g) sunt luate msurile necesare pentru utilizarea eficient a energiei;
h) sunt respectate principiile BAT.

Autorizaia integrat de mediu conine cerinele de monitorizare adecvate descrcrilor de poluani
care au loc i specific metodologia i frecvena de msurare, procedura de evaluare i obligaia de a
furniza autoritii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformrii cu autorizaia.
Nerespectarea prevederilor autorizaiei integrate de mediu atrage dup sine suspendarea
i/sau anularea acesteia, dup caz.


Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Autorizaia se refer la o instalaie IPPC format din urmtoarele activiti din anexa nr. 1 a O.U.G.
152/2005:
6.4. b (2) tratare i procesare n scopul fabricrii produselor alimentare din materii prime de
origine vegetal, avnd capacitate de producie mai mare de 300 to produse finite/zi de exploatare
(valoare medie trimestrial).
Capacitatea instalaiei:
- Producie bere 1.400.000 hl/an (400 to/zi).
- Fabricare energizant: 12.000.000 l/an, respectiv 12.000 mc/an

Activiti direct legate tehnic:
- aprovizionarea cu materii prime;
- mbutelierea berii, etichetarea i ambalarea berii mbuteliate
- mbuteliere energizant (linia de mbuteliere bere la doz)
- ambalare paletizare
Activiti anexe:
- activiti administrative i de ntreinere a instalaiilor;
- producerea energiei termice n centrale termice;
- gospodrirea apelor: alimentarea cu ap, colectarea apelor uzate i epurarea acestora la staia de
epurare;
- bazin de ap i cas de pompe;
- staie de epurare tip Edwards pentru apele uzate fecaloid menajere
- staie de epurare tip TIA pentru apele uzate tehnologice

Autorizaia integrat de mediu se refer la instalaia IPPC delimitat conform planului de general
al societii, anex la documentaia de solicitare.

4. DOCUMENTAIA DE SOLICITARE

Documentaia naintat de S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borsec Sucursala Sebe pentru obinerea
autorizaiei integrate de mediu:
- Formular de solicitare, ntocmit de PFA Daniela Leopold;
- Raport de amplasament, ntocmit de PFA Daniela Leopold;
- Acord de mediu nr. SB 16 din 16.08.2012 emis de Agenia Regional pentru Protecia
Mediului Sibiu;
- Autorizaie de gospodrire a apelor nr.168 din 19.12.2012 eliberat de Administraia
Naional APELE ROMNE Administraia Bazinal de Ap Mure;
- Aviz de gospodrire a apelor nr. 108 din 10.07.2012 eliberat de Administraia Naional
APELE ROMNE Administraia Bazinal de Ap Mure;
- Clasare notificare pentru investiia Construire bazin ap i cas de pompe emis de
Agenia pentru Protecia Mediului Alba;
- Buletine de analiz;
- Fie de securitate;
- Plan de ncadrare, planuri de situaie fluxuri tehnologice;
- Documente doveditoare privind mediatizarea repetat a solicitrii autorizaiei integrate, a
etapelor procedurii de autorizare;
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Dovada achitrii taxelor i tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaiei integrate de
mediu;
- Certificat de nregistrare seria B nr. 1209916 eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe
lng Tribunalul Harghita;
- Certificat de nregistrare seria B nr. 1152492 eliberat la 31.03.2008 de Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Alba;
- Certificat constatator nr.4395 emis la data de 25.03.2008 de Oficiul Registrului Comerului
de pe lng Tribunalul Alba;
- Contract nr. CE 49/19.02.2010 de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili,
ncheiat cu SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA;
- Contract de furnizare reglementat a gazelor naturale nr. 2252/23.10.2009 ncheiat cu E-ON
Gaz Romnia SA;
- Contract nr.31 pentru furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,
ncheiat cu SC APA CTTA SA Alba;
- Contract nr. 4707/19.10.2012 de prestri servicii de colectare a deeurilor de tip municipal,
ncheiat cu SC GREENDAYS SRL;
- Act adiional nr.4 la Contractul de prestri servicii pentru preluarea obligaiilor de
valorificarei reciclare a deeurilor de ambalaje precum i a obligaiilor de raportare a datelor
privind ambalajele i deeurile de ambalaje nr.2081714/2008, ncheiat cu SC ECO-ROM
AMBALAJE SA;
- Contract nr.411/17.01.2012 de vnzare cumprare deeuri rezultate n urma procesului de
producie, ncheiat cu Asociaia Judeean a Cresctorilor de Bovine Alba,
- Protocol de colaborare nr.1430/12.09.2008 pentru colectarea deeurilor provenite din surse
de iluminat, ncheiat cu Asociaia RECOLAMP;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITII
S.C. ROMAQUA GROUP S.A. aplic un sistem de management de mediu standardizat ISO 14001
Sistemul de management de mediu i ISO 9001 Sistemul de management al calitii.
Societatea are implementate alte dou sisteme de management implementate sunt HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) i IFS (International Food Standard), privind asigurarea
securitii produselor alimentare din punct de vedere igienico-sanitar.
Politica de mediu include angajamentul managementului de vrf pentru respectarea reglementrilor
de mediu, mbuntirea continu, prevenirea polurii. Este un suport cadru al obiectivelor i
intelor de mediu, adecvat naturii i dimensiunilor impactului ambiental al activitilor, produselor
i serviciilor.
Managementul de mediu const din structurarea proceselor i activitilor societii n direcia
mbuntirii eficienei acestora i a profitabilitii firmei n timp, concomitent cu minimizarea
cantitii de deeuri evacuate n mediu.
5.1.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru realizarea
de instruiri adecvate privind protecia mediului pentru toi angajaii a cror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurnd pstrarea documentelor privind instruirile efectuate.
5.1.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie s fie calificat conform specificului
instalaiei, pe baz de studii, instruiri i/sau experien adecvat.
5.1.3. Un exemplar din prezenta autorizaie trebuie s rmn, n orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atribuii n domeniul proteciei mediului.

5.2. Responsabiliti
5.2.1. Titularul autorizaiei trebuie s asigure cu decizie o persoan responsabil cu probleme de
protecia mediului. n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen nr. 195/2005 privind
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248protecia mediului (art. 94, lit. e, f, g), aprobat prin Legea nr. 265/2006, S.C. ROMAQUA
GROUP S.A. Borsec Sucursala Sebe, prin persoana cu atribuii n domeniul proteciei mediului,
va asista persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control, punndu-le la
dispoziie evidena msurtorilor proprii i toate celelalte documente relevante i le va facilita
controlul activitii precum i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor
mputernicite pentru verificare, inspecie i control la instalaiile tehnologice generatoare de
impact asupra mediului, la echipamentele i instalaiile de depoluare a mediului, precum i n
spaiile sau n zonele aferente acestora. Titularul/operatorul activitii are obligaia de a realiza,
n totalitate i la termen, msurile impuse prin actele de constatare ncheiate de persoanele
mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control.
5.2.2. Contribuia la Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai (PRTR) va fi depus la
termenul stabilit conform punctului 14 din prezenta autorizaie. Poluanii care trebuie inclui n
raportul ctre autoritatea competent pentru protecia mediului vor fi cei menionai n Ghidul pentru
Implementarea PRTR la nivel european.
5.2.3. Prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului
n cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activitii suport costul pentru repararea
prejudiciului i nltur urmrile produse de acesta, restabilind condiiile iniiale producerii
prejudiciului, conform principiului poluatorul pltete. Se vor respecta prevederile O.U.G.
68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra
mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008.
n cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007, operatorul are obligaia de a
informa, n maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Alba i Comisariatul Judeean
Alba al Grzii Naionale de Mediu despre:
a) date de identificare ale operatorului;
b) momentul i locul producerii prejudiciului adus mediului;
c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;
d) cauzele care au generat prejudiciul;
e) elementele de mediu afectate;
f) msurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravrii prejudiciului adus mediului;
g) alte informaii considerate relevante de operator.
n cazul unei ameninri iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definit conform OUG 68/2007,
operatorul este obligat s ia imediat msurile preventive necesare, i n termen de 2 ore de la luarea
la cunotin a apariiei ameninrii, s informeze A.P.M. Alba i Comisariatul Judeean Alba al
Grzii Naionale de Mediu.
Informaiile pe care operatorul este obligat s le aduc la cunotin autoritilor se refer la:
a) date de identificare ale operatorului;
b) momentul i locul apariiei ameninrii iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) msurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informaii considerate relevante de operator.
n termen de 1 or de la finalizarea msurilor preventive operatorul informeaz autoritile despre
msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului i eficiena acestora.
n cazul n care ameninarea iminent persist n ciuda msurilor adoptate, operatorul informeaz, n
termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficiena msurilor luate, APM Alba i
Comisariatul Judeean Alba al Grzii Naionale de Mediu despre:
a) msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului;
b) evoluia situaiei n urma aplicrii msurilor preventive;
c) alte msuri, dup caz, care se iau pentru prevenirea nrutirii situaiei.
5.3. Aciuni de control
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.8132485.3.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia s respecte condiiile impuse prin prezenta
autorizaie i va iniia investigaii i aciuni de remediere n cazul unor neconformiti cu prevederile
acesteia.
5.3.2. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile care s asigure c nici o poluare
important nu va fi cauzat.
5.3.3. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile de prevenire eficient a polurii, n special
prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
5.3.4. Titularul/operatorul activitii trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe amplasament
vor fi realizate n aa manier nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativ a mediului din afara limitelor amplasamentului.
5.3.5. Titularul activitii trebuie s stabileasc i s menin un Sistem de Management al
Autorizaiei (SMA) pentru ndeplinirea cerinelor prezentei autorizaii. Acest sistem va evalua toate
operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a
unei producii mai curate, precum i pentru evitarea producerii i/sau minimizarea cantitilor de
deeuri.
5.4. Raportri
5.4.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze i s pstreze n registre toate punctele de
prelevare a probelor, analizele, msurtorile, examinrile i toate cerinele nscrise n prezenta
autorizaie.
5.4.2. Registrul va fi pus la dispoziia autoritii competente pentru protecia mediului i/sau
autoritii de control pentru verificri.
5.4.3. Persoana mputernicit cu atribuii n domeniul proteciei mediului va transmite autoritii
competente pentru protecia mediului raportrile solicitate la datele stabilite, conform prevederilor
capitolului 14 al prezentei autorizaii.
5.4.4. Frecvena i scopul raportrilor prevzute n autorizaie pot fi modificate, prin acceptul scris al
autoritii competente pentru protecia mediului, care va urmri i centraliza datele transmise.
5.5. Notificarea autoritilor
5.5.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia anunrii A.P.M. Alba, G.N.M. Comisariatul
Judeean Alba, Administraia Naional Apele Romne i Primria Oraului Sebe n termen de 24
ore din momentul producerii:
- oricrei emisii aprute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;
- oricrei funcionri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricrui sistem de reducere a polurii
de pe amplasament.
Notificrile vor cuprinde: data i ora incidentului, detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui
risc creat de incident i msurile luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea repetrii incidentului.
5.5.2. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze orice incident. Aceast nregistrare
trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i
circumstanele care au dat natere acestuia. nregistrarea trebuie s includ toate msurile corective
luate pentru protejarea mediului i evitarea repetrii n timp. Dup notificarea incidentului, titularul
trebuie s depun la sediul Ageniei pentru Protecia Mediului Alba raportul privind incidentul. Un
raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus, ca parte a R.A.M.
5.5.3. n cazul unor situaii de urgen, definite conform O.U.G. 21/2004, aprobat prin Legea nr.
15/2005, va fi anunat Inspectoratul pentru Situaii de Urgen, care asigur coordonarea unitar i
permanent a activitii de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen.
5.5.4. n cazul oricrei situaii de mai jos, titularul activitii va trimite o notificare scris ctre
A.P.M. Alba, G.N.M. Comisariatul Judeean Alba, n termen de 14 zile de la producere:
- ncetarea permanent a activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate;
- ncetarea activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate pentru o perioad care
poate depi un an;
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate dup oprire;
- schimbarea titularului activitii/operatorului instalaiei;
- revizuirea autorizaiei de gospodrire a apelor.
5.5.5. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei
proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de
dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica
autoritatea competent pentru protecia mediului.
Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de
mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare existente.
n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre
proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului
obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalul. Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public.
ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de
lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii.
5.5.6. Operatorul are obligaia s informeze autoritatea competent cu privire la orice modificri
planificate n exploatarea instalaiei. Orice modificare substanial planificat n exploatarea
instalaiei nu va fi realizat fr a avea autorizaie integrat de mediu, potrivit prevederilor legislaiei
n domeniul evalurii impactului asupra mediului i celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006.

6. MATERII PRIME I AUXILIARE

6.1. Prevederi generale privind materiile prime i auxiliare
Titularul/operatorul activitii va folosi materiile prime descrise n documentaie, conforme cu cele
mai bune tehnici disponibile.
6.1.1. Operatorul va ine evidena lunar a materiilor prime, materialelor i substanelor chimice
utilizate.
6.1.2. Se vor afla n stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.1.3. Orice modificare a materiilor prime i a substanelor utilizate va fi notificat autoritii
competente pentru protecia mediului.

CLASIFICAREA SI ETICHETAREA SUBSTANTELOR SAU
PREPARATELOR CHIMICE
DENUMIREA
MATERIEI PRIME, A
SUBSTANTEI SAU
PREPARATULUI
CHIMIC
CATEGORIE
Periculoase/
Nepericuloase
Periculozitate Fraze de risc
Fabricare bere
Mal N
Porumb N
Hamei N
Hidroxid de
sodiu(leie,soda caustic
48%)
P C (corosiv)


R35 coroziv
Detal HP
(acid azotic 47%, acid
fosforic 3,8%)
P C coroziv

R35 coroziv
SOPUROXID 15 P Coroziv C R10- inflamabil
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248CLASIFICAREA SI ETICHETAREA SUBSTANTELOR SAU
PREPARATELOR CHIMICE
DENUMIREA
MATERIEI PRIME, A
SUBSTANTEI SAU
PREPARATULUI
CHIMIC
CATEGORIE
Periculoase/
Nepericuloase
Periculozitate Fraze de risc
Acid acetic 191 g/l
Acid sulfuric 8,6 g/l
Acid peracetic 172,5 g/l
Acid sulfonic 6,9 g/lOxidant - O


R35 coroziv
R8 favorizeaz
inflamabilitatea
materialelor combustibile
R20/21/22 nociv prin
inhalare, n contact cu
pielea i ingestie
P3 oxonia active 150
Peroxide de hydrogen 15
-40%
Acid acetic 7-13%
Acid peroxiacetic 5-10%
P Oxidant -O R5 pericol de explozie
sub aciunea cldurii
R22 Nociv n caz de
nghiire
R34 Provoac arsuri
Glicolul
(propilenglicol)
Produsul nu
este clasificat
prin atribuire
de fraze de risc
conform H.G.
1408/2008
(Directivei
67/548/EEC)

Amoniac
gaz lichefiat
P Inflamabil-F,
Toxic T
Coroziv C
Nociv pentru
mediu Xn
R10 inflamabil;
R23 toxic prin inhalare
R50 foarte toxic pentru
organismele acvatice
Euromelt 377
Adeziv pentru lipit
etichete
petrol 10-30%
Distilate din petrol 10-
30%
Produsul nu
este clasificat
prin atribuire
de fraze de risc
conform H.G.
1408/2008
(Directivei
67/548/EEC)

Calgonit Bandfit EE
Agent pentru ungerea
benzilor
P Iritant - Xi R38 irit pielea
R41 pericol de afectare
serioas a ochilor
Clorura feric, min.
40%, utilizat la staia
de epurare
P Nociv - Xn
Iritant - Xi
R22 nociv n caz de
nghiire
R38 iritant pentru piele
R41 risc de leziuni
oculare grave
R43 - poate provoca
sensibilizare n contact cu
pielea
PET N
Doze de aluminiu (0,5 l) N
Sticl (0,5 l, 0,33 l, 0,66
l)
N
Carton pentru ambalaje N
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248CLASIFICAREA SI ETICHETAREA SUBSTANTELOR SAU
PREPARATELOR CHIMICE
DENUMIREA
MATERIEI PRIME, A
SUBSTANTEI SAU
PREPARATULUI
CHIMIC
CATEGORIE
Periculoase/
Nepericuloase
Periculozitate Fraze de risc
Folie de plastic N
Fabricare energizant
Zahr N
Concentrat N
Dextroz N
Bioxid de carbon Produsul nu
este clasificat
prin atribuire
de fraze de risc
conform H.G.
1408/2008
(Directivei
67/548/EEC)Modul de depozitare a materiilor prime, a produselor i materialelor utilizate
Denumirea materiei prime, a
substanei sau a preparatului
chimic
Modul de depozitare/ambalare
Mal, porumb Se aduc de la furnizori cu mijloace de transport proprii i se ncarc
n silozurile de mal i mlai n sector depozitare.
Siloz mal: 3 x 250 to, existente ; 3 x 720to, noi
Siloz mlai: 1 x 250 to, existente; 1 x 500 to, nou
Hamei Este ambalat n pungi din folie de aluminiu i mpachetat n cutii din
carton. Esena este ambalat n cutii metalice. Hameiul este
depozitat n magazia de hamei, n condiii de climatizare pentru
meninerea aromelor.
Glicolul

Stocat ntr-un rezervor cu capacitate de 23.000 l. Cantitatea maxim
din instalaie este de 40.000 l
Detal HP Stocat n rezervor de 50 hl, prevzut cu perei dubli , montat pe
platform betonat, n spaiu nchis
Hidroxid de sodiu, soluie
48%
Stocat n rezervor de 160 hl, montat pe platform betonat, n spaiu
nchis;
SOPUROXID 15 n ambalajul furnizorului, n bidoane de plastic, stocat n magazie
P3 oxonia active 150 n ambalajul furnizorului, n bidoane de plastic, stocat n magazie
Euromelt 377
Adeziv pentru lipit etichete
n ambalajul furnizorului, n bidoane de plastic, stocat n magazie
Calgonit Bandfit EE
Agent pentru ungerea benzilor
n ambalajul furnizorului, n bidoane de plastic, stocat n magazie
Amoniac La centrala de frig, n recipientul sub presiune i sistemul de
conducte
Bioxid de carbon Stocat n rezervor cu capacitatea de 50 to
Clorura feric Butoaie de mase plastice, depozitate n magazie la staia de epurare

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.8132486.2. Gestiunea substanelor chimice periculoase
6.2.1. Achiziionarea substanelor chimice periculoase, definite conform H.G. 1408/2008 privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, se va face
numai n condiiile n care productorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaz fia tehnic de
securitate n ultima form actualizat, care va permite utilizatorului s ia toate msurile necesare
pentru protecia mediului, sntii i pentru asigurarea securitii la locul de munc.
6.2.2. Testarea i evaluarea proprietilor substanelor n vederea clasificrii se efectueaz n
conformitate cu Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH).
6.2.3. Substanele se clasific pe baza proprietilor intrinseci.
6.2.4. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac ambalajul acestora nu
ndeplinete urmtoarele cerine:
- ambalajul trebuie s fie proiectat i realizat astfel nct s mpiedice orice pierdere a
coninutului;
- materialele din care sunt realizate ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente
la atacul coninutului i nu trebuie s formeze compui periculoi cu coninutul;
- ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente i solide pentru a se evita slbirea
acestora i pentru a ndeplini criteriile de securitate n condiiile unei manipulri normale;
- recipientele prevzute cu sisteme de nchidere care s permit renchiderea sunt astfel
proiectate i realizate astfel nct ambalajul s poat fi nchis n mod repetat fr pierderi de
coninut.
6.2.5. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac etichetele nu ndeplinesc
cerinele prevzute de H.G. 1408/2008.

7. RESURSE: AP, ENERGIE

7.1. Alimentarea cu ap:
Se vor respecta prevederile autorizaiei de gospodrire a apelor nr. 168 din 19.12.2012,
valabil pn la 19.12.2023, emis de Administraia Naional Apele Romne Administraia
Bazinal de Ap Mure.
7.1.1. Surse:
Alimentarea cu ap a obiectivului se realizeaz prin racordarea unitii la aduciunea
magistral de ap potabil n baza contractului nr.454/2007 ncheiat cu operatorul SC APA CTTA
SA Alba. Apa prelevat este contorizat i este utilizat n urmtoarele scopuri:
- igienico-sanitar pentru personalul angajat
- n scop tehnologic ca i ap tehnologic nglobat n produs
- n scop tehnologic pentru igienizarea spaiilor de producie i a instalaiilor, pentru rcire
instalaii. Splarea instalaiilor se realizeaz automat prin intermediul a 2 instalai CIP, cu
recircularea soluiilor de splare.
7.1.2. Volume de ap autorizate:

Volume de ap Necesarul de ap
Ap menajer Ap tehnologic Total
zilnic maxim 22,0 mc/zi (0,26 l/s) 2600,0 mc/zi (30 l/s) 2622,0 mc/zi (30,26 l/s)
zilnic mediu 15,7 mc/zi (0,17 l/s) 2250,0 mc/zi (26,0 l/s) 2265,7 mc/zi (26,17 l/s)
zilnic minim 11,0 mc/zi (0,13 l/s) 1300,0 mc/zi (15,0 l/s) 1311,0 mc/zi (15,13 l/s)
Total (menajer +
tehnologic)
zilnic mediu: 2265,7 mc/zi (26,17 l/s)
827,0 mii mc/an

Volume de ap Cerina de ap
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Ap menajer Ap tehnologic Total
zilnic maxim 22,0 mc/zi (0,26 l/s) 2500,0 mc/zi (28,8 l/s) 2522,0 mc/zi (29,06 l/s)
zilnic mediu 15,7 mc/zi (0,17 l/s) 2163,0 mc/zi (25,0 l/s) 2178,7 mc/zi (25,17 l/s)
zilnic minim 11,0 mc/zi (0,13 l/s) 1250,0 mc/zi (14,4 l/s) 1261,0 mc/zi (14,53 l/s)
Total (menajer +
tehnologic)
zilnic mediu: 2178,7 mc/zi (25,17 l/s)
795,2 mii mc/an

Gradul de recirculare general, aplicat apei de rcire: 4 5 % .
7.1.3. Instalaii de captare: Dou branamente la cele dou conducte magistrale ale sistemului
zonal de alimentare cu ap potabil al SC APA CTTA SA Alba.
7.1.4. Instalaii de tratare: nu sunt necesare.
7.1.5. Instalaii de aduciune i nmagazinare a apei: Nu este necesara tratarea apei utilizata in
scop igienico-sanitar.
7.1.6. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: Conductele de bransament au o jonctiune,
fabrica fiind alimentata de o conducta Dn 200 mm. Pe conducta de alimentare cu ap potabil din
conducta magistral a SC APA CTTA SA Alba este montat un debitmetru tip Meinecke Woltman.
Apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de V = 400 mc echipat cu statie de pompare.
De la rezervorul de inmagazinare al apei, alimentarea se face prin intermediul a 2 linii de alimentare
cu apa, interconectabile (de 6 bar, respectiv 12 bar).
7.1.7. Apa pentru stingerea incendiilor: Nu exists rezervoare pentru stocarea apei in scop PSI.
7.1.8. Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie:
Consumul specific de apa pentru Fabrica de bere Lancram: 0,44 mc/hl bere (conform BREF:
consumul de apa intre 0,35 1,0 mc/hl bere)

7.2. Alimentarea de energie
Alimentarea cu energie electric se face din reeaua de medie tensiune existent n zon


7.3. Producerea energiei termice
Energia termic este necesar, n fabric, pentru nclzirea pe liniile de procesare i pentru
nclzirea construciei.
Aburul necesar este produs n Centrala de abur , este dotat cu 2 cazane de abur LOOS de 12t\h la
o presiune de 10 atm;
Agentul termic
Centrala termic sediul administrativ dotat cu 2 cazane cu puterea de 0,1 MW fiecare.
Centrala termic producie dotat cu 2 cazane cu puterea termic de 0,75 MW fiecare.
Gazul este alimentat continuu prin conducte de evi, marcate corespunztor n interiorul fabricii.
7.4. Obligaii ale titularului / operatorului activitii pentru utilizarea eficient a resurselor:
ACTIVITATEA RESURSE FOLOSITE N SCOPUL ASIGURRII
PRODUCIEI
DENUMIRE CANTITATE
ANUALA
Denumire Consum energetic
anual
Furnizor
Energie
electric
Consum energetic
anual 11.500 MWh
SC Electrica SA


Fabricarea berii
i a buturilor
rcoritoare
nealcoolice
1,4 milioane
hectolitri bere

12.000.000 l Gaz metan Consum anual
2.200.000 mc
78.232 GJ

SC E-on Gaz
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Titularul activitii/operatorul trebuie s ia msuri pentru a minimiza consumul de energie de
orice tip;
- Titularul/operatorul activitii va menine i utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru
eficientizarea energetic ;
- Titularul/operatorul de activitate va nregistra anual consumul total pentru energie (electricitate)
i ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu.
7.5. Titularul/operatorul activitii va realiza un audit privind utilizarea eficient a energiei, la
fiecare 3 ani de la emiterea autorizaiei. Metodologia utilizat i recomandrile auditului vor fi
prezentate autoritii competente pentru protecia mediului dup 2 luni de la ncheierea acestuia.
7.6. Titularul/operatorul activitii are obligaia realizrii unui studiu privind utilizarea apei i
eficientizarea consumului de ap la fiecare 3 ani. Metodologia utilizat i rezultatele
recomandrilor auditului vor fi prezentate autoritii competente pentru protecia mediului dup 2
luni de la ncheierea acestuia.

8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE
AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului
Amplasamentul fabricii n suprafa de 243.922 mp, aflat n proprietatea S.C. ROMAQUA GROUP
S.A. este situat n intravilanul oraului Sebe, sat Lancrm pe DN 1, km 372, jud. Alba.
Vecinti:
- nord nord-est cu fosta albie a rului Sebe
- sud sud-est drum de folosina local
- sud SC Nordab Trade SRL, SC Intertrans Maria SRL, SC D&C Impex SRL, SC
Tehnotranzaction SRL, DN 1.
- la vest drum de folosina local paralel cu DN 1
8.2. Descrierea principalelor activiti i procese
Capacitatea instalaiei:
Producie bere 1.400.000 hl/an (400 to/zi).
Fabricare energizant: 12.000.000 l/an, respectiv 12.000 mc/an


Fabricarea berii:
Pentru desfurarea activitii de producie sunt prevzute urmtoarele faze principale de producie :
- Aprovizionarea cu materii prime
- Depozitarea materiei prime n silozuri
- Mcinarea malului
- Brasajul
- Filtrarea mustului
- Fierberea mustului cu hamei
- Separarea trubului format la cald
- Rcirea mustului
- Fermentarea mustului de bere
- Filtrarea berii
- Diluia automat a berii i carbonatarea ei (procesul de blending)
- Linitirea berii
- Filtrarea la rece a berii
- mbutelierea berii, etichetarea i ambalarea berii mbuteliate

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Fabricarea berii Dotri/utilaje
Sector depozitare, transport, prelucrare materii
prime

Silozuri mal: 3 x 250 to; 3 x 720 to
Siloz mlai: 1 x 250 to; 1 x 500 to;
Linie de transport mlai: capacitate 3 to/h;
Linie de curire mal: capacitate 7,5 to/h;
Linie de descrcare materii prime (mal): 1
buc. - capacitate 20 to/h;
Moara mcinare umed - Type Variomill
20.2 - capacitate 20 to/h;
Sector fierbere

2 cazane de plmdire cu capacitate de 240
hl (pentru prelucrare mlai), respectiv 463
hl (pentru prelucrare mal);
Cazan filtrare cu capacitate de 718 hl;
Rezervor intermediar de borhot 18 mc
Rezervor borhot cu capacitatea de 110 mc
amplasat n exteriorul halei;
Compresor de aer pentru evacuare borhot;
Cazan intermediar (capacitate 800 hl);
Rezervor ap de splare (capacitate 170hl );
Cazan fierbere (capacitate de 732 hl);
Dozatoare de hamei-2 x5.99 hl
Recuperator abur (condensator de vapori
2,505 KW, schimbtor de cldur 45 hl/h,
rezervor de stocare apa calda742 hl);
Cazan separare trub la cald (Whirlpool) cu
capacitatea de 633 hl;
Tanc de recuperare trub cu capacitatea de
41,2 hl;
Rcitor cu plci cu capacitatea de 600 hl/h;
4 cazane CIP cu capaciti de 83,6 hl
fiecare;
2 rezervoare de ap rece (800 hl/buc);
Rezervor de ap cald 1x 1350 hl ;
Rezervor de ap subrcit 1 x 800 hl.
Sector gospodria de drojdie

Cazan de sterilizare must 1 x 36 hl;
Cazan propagare drojdie 1 x 75 hl ;
Tancuri pstrare drojdie 3 x 75 hl;
Tanc drojdie uzat 1 x 150 hl;
Sector fermentare bere

Tancuri fermentare 16 x 3750/3000 hl
(dotate cu ventile de siguran i
platform de acces);
Instalaia de splare spum pentru
recuperare CO2 12.6 hl
Instalaie de splare CIP: 8 tancuri : 4 x
51,5 hl, 2 x 61,4 hl, 1 x 83,6 hl, 1 x 104,2
hl;
Rezervoare de chimicale cu perei
dublii: NaOH 1 x 160 hl; acid azotic
alimentar 1 x 50 hl;
Sector de filtrare bere 2 centrifugi 300 hl/h;
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Filtre cu membran capacitate de
filtrare 3x120 hl/h;
- Stabilizare coloidal 240 hl/h;
- Instalaie de diluie (blending) - 310 hl/h
- Rezervor ap dezaerat - 260 hl;
- 5 tancuri pentru dozare materiale
auxiliare (amreal, gust, culoare final,
stabilizare): 3 x 6 hl i 2 x 3 hl;
Tancuri de linitire a berii (BBT) 4 x 1575 hl; 4 x 1563 hl
Instalaii de filtrare la rece 3x300 hl/h
Instalaie de recuperare CO
2


capacitate 500 kg/h;
Rezervor de stocare CO
2
de 50 to.

Instalaie de rcire (agent rcire glicol
alimentar)


2 compresoare (1996 kW fiecare);
Rezervor glicol cu capacitate de 23000 l
prevzut cu cuv de retenie.

Producerea aburului


cazane de abur LOOS:2x12 to/h la 10 bar
presiune
Instalaia de producere aer instrumental

3 compresoare x10mc/min la 8 bar presiune
Instalaia de filtrare a apei

capacitate 180 mc/h, sistem cu membrane
Sector mbuteliere

linii de mbuteliere:
1 linie PET 18.000 buc./h, se mbuteliaz
PET de 2,5 l/buc.
1 linie doze 20.000 buc./h (0,5 l/buc) sau
20.000 buc/h (0,33 l/buc)
1 linie nou de mbuteliere a berii la sticl
Krones-30 000 sticle de 0.5 l/h (330ml,
500ml i 660ml). Linie de mbuteliere
sticle: main de depaletizat, main de
splat sticle, main de umplut sticle,
main de splat sticle n exterior, usctor,
main de baxat, main de foliat, main
de paletizat, main de cntrit.

Fabricare energizant
Fabricare energizant Staie de dizolvare zahr : cuv alimentare
zahr, pasteurizator sirop zahr, rcitor
sirop zahr, tanc de stocare zahr;
Staie de dozare componente - 3 tancuri de
stocare sirop concentrat de capacitate 6000
l fiecare;
Instalaie de amestecare sirop concentrat cu
ap i CO
2 ;

Pasteurizator butur energizant;
Tanc de stocare butur energizant de
6000 l;
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Instalaie de rcire (Ciler) - care deservete
instalaiile de pasteurizare, montat n
exteriorul halei, agent de rcire glicolul.


Materia prim pentru fabricare berii este format din ap, mal, mlai, hamei i drojdie de bere.
Malul este livrat din silozul de mal la secia de fierbere cu ajutorul transportoarelor mecanice. Aici
este supus unei operaii de polizare n urma creia se obine subprodusul: pleava.
Procesul de fabricare al berii este fracionat n arje.
Operaiile de fabricare a berii sunt urmtoarele:
Mcinarea malului
Mcinarea malului este o operaiune pur mecanic i const n sfrmarea bobului n particule de
diferite mrimi pentru a favoriza att difuzia diferitelor substane solubile n apa de plmdire ct i
aciunea enzimelor asupra componentelor din bob. Se folosete o mcinare umed pentru mal.
Brasajul
Este procesul, n care are loc dezagregarea proteinelor, transformarea amidonului n maltoz i
dextrine n prezena apei i sub aciunea enzimelor ce s-au format la germinarea orzului sau orzoaicei.
Procesul se conduce automat cu un calculator de proces pe baza unor diagrame de brasaj prestabilite.
Operaia se realizeaz n cazane de plmdire i zaharificare, prevzute cu sisteme de
nclzire cu abur i agitare mecanic. n urma operaiei de brasaj se obine plmada de mal format
dintr-o faz solubil (must de mal) i una insolubil (borhot).
Din punct de vedere al apelor uzate evacuate i a subproduselor rezultate, trebuie menionat c:
- se recupereaz total pleava i borhotul rezultat, n buncre de colectare i se valorific ca
furaj;
- se recupereaz total trubul;
- se recupereaz ultima ap de splare a borhotului i se reutilizeaz n procesul de brasaj;
- se rein suspensiile printr-o cuv cu site, 2 x 2 x 1,5 m, aflat pe conducta de canalizare
evacuare ape uzate;
- suspensiile colectate se ridic de firm autorizat.

Filtrarea mustului
Se face n cazane de filtrare n scopul separrii prii solubile de partea insolubil (borhotul) obinute
n timpul plmdirii. Procesul filtrrii are loc n dou etape: mai nti are loc separarea mustului din
borhot i apoi splarea borhotului pentru a epuiza extractul rmas n el.
Fierberea mustului cu hamei
Fierberea mustului cu hamei se face n scopul solubilizrii i transformrii componentelor eseniale
ale hameiului, de a coagula substanele proteice, de a steriliza mustul, de a distruge enzimele i de a
concentra mustul. n timpul fierberii se produce dizolvarea i transformarea componentelor din
hamei, precum i o evaporare a apei pentru concentrarea mustului.
Fierberea mustului se realizeaz normal fr presiune ntr-un cazan Steineker Stromboli pe o
perioada de timp ntre 60- 90 minute.
Separarea trubului format la cald
Separarea trubului la cald (trub grosier) se face cu ajutorul separatorului tip Whirlpool Calypso care
funcioneaz pe principiul hidrociclonului. Trubul obinut se folosete ca adaos la borhot.
Rcirea mustului
nainte de a trece la faza de fermentare primar, mustul este rcit la o temperatur cuprins 8-12
o
C.
Aceast rcire se realizeaz ntr-un schimbtor de cldur cu o treapt cu agent de rcire numit ap
subrcit. Dup rcire se face aerarea mustului de bere i transferul ctre fermentare.
Fermentarea mustului de bere
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Fermentarea primar i secundar a mustului de bere se realizeaz n tancuri cilindro-conice (TCC)
cu manta de rcire, numite UNITANCURI.
- Fermentarea primar const n transformarea zaharurilor fermentescibile n alcool etilic i
CO
2
cu degajare de cldur. Bioxidul de carbon provenit din fermentare se recupereaz i se
folosete n procesul tehnologic.
Drojdia folosit provine din staia de culturi pure a fabricii, fiind obinut n urma unui proces
automatizat de propagare. Durata ciclului de fermentare primar este de 6-8 zile, funcie de diagrama
de fermentare.
- Fermentarea secundar a berii are loc n acelai tanc ca i fermentarea primar rcind berea
pn la temperatura de 0-1
o
C. Rcirea se realizeaz prin folosirea jachetelor de rcire cu glicol.
Procesul de fermentare este condus sub presiune de bioxid de carbon, presiune creat n tancurile de
fermentare datorit eliberrii bioxidului n urma fermentaiei. Presiunea de lucru care se menine n
fermentaia secundar n tancurile de bere este de 0,5-0,7 atm.
In timpul fermentaiei secundare, are loc i impregnarea berii cu bioxid de carbon, astfel nct n
produsul finit coninutul de bioxid de carbon s fie de minim 4g/l.
Durata total a ciclului de fermentare este n funcie de sortimentul de bere i variaz de la 15 zile la
21 zile.
Din punct de vedere al evacurii apelor uzate trebuie menionat c se recupereaz drojdia uzat
rezultat din fermentaie n tancuri de recuperare i se valorific.
Filtrarea berii
Berea dup fermentare conine o suspensie aglomerat proteic, cele de drojdie i rini de hamei care
trebuiesc ndeprtate pentru ca berea s aib un gust mai plcut, un aspect comercial mai bun i un
termen de valabilitatea mai mare. Filtrarea berii se face n trei trepte:
- treapta 1 - centrifugare;
- treapta 2 - filtrare prin membrane;
- treapta 3 stabilizare coloidal.
Procesul de blending
Se impune deoarece n prezent se folosete tehnologia obinerii de musturi concentrate n vederea
mririi capacitii de producie. Acesta const n diluia automat a berii filtrate i carbonatarea
acesteia conform specificaiei de sortiment.
Linitirea
Berea filtrat se depoziteaz n tancul de linitire, pentru ca dioxidul de carbon acumulat n bere, n
timpul fermentaiei secundare s rmn legat n bere i berea filtrat s se omogenizeze dup
operaia de blending.
Filtrarea la rece a berii
Berea pregtit pentru mbuteliere se filtreaz la rece printr-o instalaie de filtrare cu membrane ce
au o porozitate de 0,45 microni.
Imbutelierea
Berea fabricat se mbuteliaz n recipiente de PET de capacitate 2500 ml, 2000 ml, 1000ml, 500 ml,
doze cu volum de 500 ml, sticl cu volum de 330 ml, 500 ml i 660 ml, folosind liniile Krones de
mbuteliere. nainte de mbuteliere, recipientele vor fi splate i sterilizate. Umplerea sticlelor se face
dup principiul nivelmetric i volumetric cu maini automate de mbuteliat .
Ambalarea
Dup umplerea recipienilor, nchiderea se face cu capace specifice fiecrui sortiment de produs i
tip de recipient, acestea fiind etichetate la maina de etichetat, aezate i ambalate n pachete din
folie de plastic(baxuri), carton i cutii de carton/navete, iar apoi ambalajele sunt aranjate pe palei i
transportate la depozitul de produse finite.
Din punct de vedere al evacurii apelor uzate trebuie menionat c pierderile n procesul de
producie i mbuteliere se ncadreaz n valorile stabilite de productorul utilajelor.
Livrarea
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Livrarea se face nsoind produsul cu declaraie de conformitate, transportul realizndu-se cu
mijloace de transport rutier. Transportul ca activitate este realizat pe baz contractual, cu firme
specializate de transport.
Procesul de fabricare a berii este monitorizat i controlat de laborator pe baza unui Plan tehnologic
de control.
Din punct de vedere al evacurii apelor uzate trebuie menionat c n tot procesul de producere a
berii pe lng cuvele cu site aflate la evacuarea apelor de la procesele de filtrare, sunt intercalate n
toate procesele mai multe sisteme de reinere cu site, n scopul de a nu permite suspensiilor s
ajung n apa evacuat.
Fabricare buturi rcoritoare nealcoolice
Principalele faze tehnologice sunt:
- Tratarea apei se realizeaz n instalaia de tratare existent a fabricii de bere
- Dizolvarea zahrului
- Pasteurizarea siropului de zahr
- Rcire i stocare sirop
- Dozare componente
- Preparare (mixare) butur energizant
- Pasteurizare energizant
- mbuteliere energizant (linia de mbuteliere bere la doz)
- Ambalare paletizare
- Livrare beneficiari

8.4. Cerine BAT:
- Dac instalaia necesit utilizarea CO2, utilizarea, n msura posibilului, a CO2 rezultat din
procesele de fermentare sau a CO2 rezultat ca produs secundar din alte procese
- Recuperarea drojdiilor dup fermentare.
- Utilizarea sistemelor n mai multe trepte pentru splarea sticlelor
- Optimizarea consumului de ap n zona de cltire a utilajului de splare a sticlelor, prin
controlarea fluxului de ap de cltire, prin instalarea unui dispozitiv de oprire automat a
alimentrii n cazul opririi liniei i prin utilizarea apei curate numai n ultimele dou iruri de
duze de cltire.
- Reutilizarea apei calde rezultate din procesul de rcire a musturilor i recuperarea cldurii de
la fierberea musturilor
- Reutilizarea apei vrsate n unitatea de pasteurizare a sticlelor.
- ndeprtarea reziduurilor de materii prime ct mai curnd posibil dup procesare i curarea
frecvent a suprafeelor;
- Operarea cu sistemul CIP (cleaning in place) pentru echipamentele nchise i asigurarea c
sistemul este utilizat ntr-un mod optim.
- Consum de ap cuprins ntre 0,35 1 mc/hl de bere produs.


9. INSTALAII PENTRU EVACUAREA, REINEREA, DISPERSIA POLUANILOR N
MEDIU
9.1. AER
Nr.
crt.
Simbol
surs
Tip de emisie, locul
emisiei
Poluani Dimensiunile
geometrice ale
sursei
Tip sistem
de
purificare
1. PT1 Co 1 Linia siloz
mlai, instalaia de
Pulberi Tubulatur
H= 20 m
Filtru cu
saci, 10
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248filtrare
Q = 5 m
3
/min

L x l = 1550 x
1030 mm
buci
2. PT2

Co 2 Linia de
alimentare silozuri
mal, sistem de
desprfuire
Q = 7 m
3
/min
Pulberi Tubulatur
H= 20 m
L x l = 1550 x
1030 mm
Filtru cu
saci, 80
buci
3. PT3 Co 3 Linia de
polizare, sistem de
desprfuire
Q = 7 m
3
/min
Pulberi Tubulatur
H= 20 m
L x l = 700 x 200
mm
Filtru cu
saci, 9
buci
4. CTa1
CTa2
Co central abur
LOOS
Debit nominal gaz
natural 839 mc/h x 2
Debit maxim gaze de
ardere 9508 mc/h x 2
Funcionare 24 ore/zi
CO, CO
2
,
N
2
O,
NMVOC,
NOx,
SO
2

D = 1,0 m
H= 12m
T = 190
0
C

5. CTsa Co central termic
administrativ, 2
cazane BONGIOANI,
P= 2 x 0,1 MW
Debit max. gaz
natural consumat
2x15 mc/h
Funcionare 24 ore/zi
CO, CO
2
,
N
2
O,
NMVOC,
NOx,
SO
2

D = 0,3 m
H= 10m
T = 150
0
C

6. CTp Co central termic
producie, 2 cazane
ICI CALDAIE
P= 2 x 0,75 MW
Debit nominal gaz
natural 150 mc/h x 2
Funcionare 24 ore/zi
CO, CO
2
,
N
2
O,
NMVOC,
NOx,
SO
2

D = 0,3 m
H= 10m
T = 170
0
C

7. Cb1,
Cb2
Dou couri de la
cazanele de brasaj
Vapori
compui
organici
D1= 0,3 m H=
16m, D2
= 0,475 m H= 16
m

8. Cfil1, Un co de la cazanul
de filtrare
Vapori
compui
organici
D1= 0,7 m H=
16m,

9. Cfier, Un co de la cazanul
de fierbere
Vapori
compui
organici
D1 = 0,7 m H=
16 m

10 Cwhp, Un co de la sistemul
de recuperare cldur
WHIRLPOOL
Vapori
compui
organici
D = 0,6m
H= 16m


9.1.1. Emisii fugitive/nedirijate n aer
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248
Sursa Poluani Msuri de reducere
Emisii provenite de la
diversele faze de pregtire
a materiilor prime din
fluxul de fabricare
Pulberi totale - Etanarea utilajelor;
- Eliminarea tuturor posibilitilor de mprtiere a
materiilor prime i materialelor pulverulente pe sol,
ci de acces, platforme i eliminarea posibilitilor
de antrenare a pulberilor de ctre vnt;
- Meninerea permanent a strii de curenie n
halele de producie i n incinta societii;
Emisii de la mijloacele de
transport
CO , NOx, SO
x,
COV
Pentru reducerea cantitii de noxe evacuate
se va urmri ca autovehiculele i utilajele
s-i menin parametrii nscrii n cartea
tehnic, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice i
a reparaiilor;

9.1.3. Toate echipamentele de reducere trebuie ntreinute, conform celor mai bune tehnici
disponibile n domeniu.
9.1.4. Este obligatoriu s nu existe alte emisii n aer, semnificative pentru mediu, cu excepia celor
acceptate legal.
9.1.5. In cazul n care titularul activitii intenioneaz efectuarea unei modificri la instalaiile
existente sau la procesul tehnologic, trebuie s informeze nainte de efectuarea modificrii
autoritatea regional pentru protecia mediului.

9.2. Instalaii de colectare, tratare i evacuarea apelor uzate:

9.2.1 Evacuarea apelor uzate:

Volum evacuat (mc/zi l/s)
Zilnic (mc/zi l/s **)
Categoria apei Receptori
autorizati
maxim mediu minim
Anual
(mii mc)
Ape uzate fecaliod
menajere epurate (st.
de epurare ape
fecaloid menajere)
17,6 mc/zi
0,20 l/s
8,8 mc/zi
0,10 l/s
5,2 mc/zi
0,06 l/s
3,2
Ape uzate
tehnologice epurate
(staia de epurare ape
tehnologice uzate)
1962,4 mc/zi
22,8 l/s
1000,0 mc/zi
11,5 l/s
Debitul este
fluctuant, n
funcie de
nivelul
produciei
432,0 mc/zi
5,0 l/s
365,0
Ape pluviale
convenional epurate
(separator de produse
petroliere)
ru Sebes
printr-o singura
gur de
descrcare

Total 1980 mc/zi*
23,0 l/s
1008,8 mc/zi
11,6 l/s
437,2 mc/zi
5,06 l/s
368,2
* Debitul reprezinta capacitatea maxima a statiei de epurare ape uzate tehnologice
** Calculele sunt fcute pentru 24 ore/zi i 3600 s/h
Funcionarea: 365 zile/an, 16-24 ore/zi.
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248
9.2.2. Staii i instalaii de epurare/preepurare:
9.2.2.1. Apa uzat fecloid-menajer este colectat prin reeaua intern de canalizare i dirijat ctre
staia de epurare a apelor uzate fecaloid menajere. Staia de epurarea ape uzate fecaloid-menajere
este o staie de epurare mecano biologic tip EDWARDS dimensionat pentru 220 e.l.Sistemul este
alctuit dintr-un bazin de beton i 10 rezervoare cilindrice avand urmtoarele funciuni:
- bazinul de beton staie de pompare
- rezervorul 1 rezervor de acumulare, egalizare debite i ncrcri
- rezervoarele 2-10 sunt grupate pe trei linii paralele de epurare biologic, identice. O linie de
epurare biologic este structurat astfel: un rezervor care sunt asigurate condiii anoxice, un
rezervor n care sunt asigurate condiiile aerobe i un rezervor n care este asigurat separarea fazelor
(decantare secundar)
Apele uzate menajere evacuate din staia de epurare sunt conduse n cminul de intrare al staiei de
epurare tip TIA pentru apele uzate tehnologice.
9.2.2.2. Apa uzat tehnologic este colectat prin reeaua intern de canalizare i condus la o staie
de epurare mecano-biologic dimensionat pentru Q
zi max
= 1980 mc/zi (80 mc/h) de tip TIA. Staia
de epurare nu este echipat cu conduct de by-pass.
Staia de epurare ape uzate tehnologice este compus din urmtoarele obiecte tehnologice:
- cmin intrare staie: colecteaz apa uzat fecaloid menajer epurat i apa tehnologic uzat;
- staie de pompare ap uzat brut echipat cu 2 pompe submersibile de caracteristici Q = 80
mc/h, H = 5 mCA, P = 1,8 kW;
- grtar cu mrimea interspaiilor de 1,0 mm, echipat cu un sistem automat de colectare i
compactare deeuri; deeurile colectate sunt depozitate n containere. Grtarul are
urmtoarele dimensiuni constructive: 1,2 x 1,5 x 0,8 m.
- aparat msur debite;
- bazin de mixare i omogenizare prin insuflare de aer;
- staie intermediar de pompare ape uzate echipat cu 2 pompe submersibile de caracteristici:
Q=80 mc/h, H=3,8 mCA, P=2,6 kW, prevzut cu senzori de nivel;
- bazin biologic bicompartimentat, cu nmol activ i insuflare aer prin membrane poroase
(bule fine); n acest bazin apa uzat este tratat cu reactiv pentru precipitarea fosforului;
- decantor secundar echipat cu pomp air-lift pentru evacuarea/recircularea nmolului activ n
bazinul biologic; nmolul n exces este trimis n bazinul de stocare nmol;
- cmin ieire staie: n acest cmin apa epurat n staia TIA se unete cu apa pluvial epurat
n separatorul de produse petroliere. Descrcarea n emisar (r. Sebe) se face printr-o
conduct Dn 800 mm, L = 280 m.
- bazin de stocare/stabilizare nmol prin aerare (bule fine) tip ARS;
- echipament de deshidratare nmol de tipul filtru pres cu band; apa uzat rezultat de la
deshidratarea nmolului este reintrodus n fluxul de epurare (n bazinul staiei de pompare);
- staia de suflante.
Apa uzat epurat este evacuat n rul Sebe gravitaional.
9.2.2.3. Apa pluvial colectat de pe platforme, cu potenial de poluare cu produse petroliere este
dirijat ctre un sepatator de produse petroliere tip HAURATON dimensionate pentru 200 l/s.
9.2.2.4. Evacuare ape uzate epuate: Apele uzate epurate pe categorii, n funcie de provenien, sunt
descrcate n emisar: rul Sebe printr-un colector comun Dn 800 mm de lungime L = cca. 280 m.
Gura de descrcare de pe malul stng al rului Sebe este amenajat prin lucrri de aprri de mal pe
lungimi de cte 4 m amonte i 4 m aval de aceasta.
La intrarea n staia de epurare, dup gratare, este montat un debitmetru marca Endress+Hauser tip
PromagW, Dn 150 mm, cu facilitate de contorizare i afiare momentan a volumelor de ap.
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.8132489.2.3. Controlul parametrilor de proces i al epurrii apelor uzate evacuate:
Titularul activitii are urmtoarele obligaii:
9.2.3.1. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate n apele de suprafa
sau n pnza freatic.
9.2.3.2. Se interzice depozitarea i/sau aruncarea deeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de ap
sau n albia acestora.
9.2.3.3. S exploateze construciile i instalaiile de captare, distribuie, folosire, epurare i evacuare
a apelor uzate, precum i dispozitivele de masurare a debitelor i volumelor de ap, n conformitate
cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrant din documentaia pentru
fundamentarea autorizaiei de gospodrire a apelor.
9.2.3.4. S ntrein construciile i instalaiile de captare, aduciune, folosire, epurare i evacuare a
apelor uzate n condiii tehnice corespunztoare n scopul minimizrii pierderilor de ap.
9.2.3.5. S solicite anual necesarul de apa pentru funcionarea folosinei i s ncheie abonamentul n
vederea utilizrii resurselor de apa.
9.2.3.6. n caz de modificare, retehnologizare, restrngere, de ncetare provizorie sau definitiv a
utilizrii apelor, s solicite emitentului modificarea autorizaiei de gospodrire a apelor.

9.3. Emisii pe sol
9.3.1. Surse posibile de poluare a solului
- scurgerile accidentale de materii prime, materiale,
- eventualele pierderi de ulei i produse petroliere din transportul auto,
- deversri de lapte i depuneri necontrolate de deeuri pe sol,
9.3.2. Controlul emisiilor pe sol
9.3.2.1. Se vor evita deversrile accidentale de produse care pot polua solul. In caz contrar, se
impune eliminarea deversrilor accidentale, prin ndeprtarea urmrilor acestora i restabilirea
condiiilor anterioare producerii deversrilor.
9.3.2.2. Valorile concentraiilor agenilor poluani specifici activitii, prezeni n solul terenurilor
limitrofe perimetrului societii, nu vor depi limitele pentru terenuri de folosin mai puin
sensibil prevzute n O.M.A.P.P.M. 756/1997.
9.3.2.3. Incrcrile i descrcrile de materiale, materii prime i auxiliare, deeuri trebuie s aib loc
n zone desemnate, protejate mpotriva pierderilor prin scurgeri accidentale.
9.3.2.4. Toate bazinele subterane trebuie etanate i izolate corespunztor, dup caz, pentru a preveni
contaminarea solului.
9.3.2.5. Titularul activitii are obligaia s dein n depozite/magazii o cantitate corespunztoare de
substane absorbante, potrivit pentru controlul oricrei deversri accidentale de produse.
9.3.2.6. Titularul activitii trebuie s planifice i s realizeze, o dat la 3 ani, activitile de revizii i
reparaii la elementele de construcii subterane, respectiv conducte, bazine, cmine de vizitare.

10. CONCENTRAII DE POLUANI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIUL
NCONJURTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER
10.1.1. Valorile limit de emisie pentru poluanii specifici activitii desfurate sunt stabilite innd
cont de cele mai bune tehnici aplicabile n domeniu, precum i de nivelul calitii aerului
nconjurtor la nivel local.
Modificarea celor mai bune tehnici disponibile va conduce la modificarea valorilor limit de emisie
stabilite.

Faza de proces Cod
surs
Poluani Valori limit la
emisie
Perioada de
mediere
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248(mg/Nmc)
Linia siloz mlai,
instalaia de
filtrare

PT1 pulberi

20

Medie zilnic
Linia de
alimentare
silozuri mal
PT2

pulberi

20

Medie zilnic
Linia de polizare,
sistem de
desprfuire
PT3 pulberi

20

Medie zilnic
Central abur
LOOS
CTa1
CTa2
pulberi
CO
NOx
SO
x

5
100
350
35
Medie zilnic
3% coninut de
oxigen (%
volum)
Central termic
administrativ, 2
cazane
BONGIOANI,
CTsa pulberi
CO
NOx
SO
x

5
100
350
35
Medie zilnic
3% coninut de
oxigen (%
volum)
Central termic
producie, 2
cazane ICI
CALDAIE
CTp pulberi
CO
NOx
SO
x

5
100
350
35
Medie zilnic
3% coninut de
oxigen (%
volum)
Brasaj Cb1,
Cb2
COT 50 mgC/Nmc Medie zilnic
Filtrare Cfil1, COT 50 mgC/Nmc Medie zilnic
Fierbere Cfier COT 50 mgC/Nmc Medie zilnic
WHIRLPOOL
sistemul de
separare i
recuperare a
trubului la cald
Cwhp COT 50 mgC/Nmc Medie zilnic

Not:
- Valorile limit de emisie de la centrala termic se raporteaz la un coninut n oxigen al
efluenilor gazoi de 3% vol. i condiiile standard T = 273 K si p = 101,3 kPa, gaze uscate.
- Pentru msurtorile discontinue: valorile medii zilnice se determin prin media valorilor orare
determinate prin cel puin 3 exerciii de msurare/zi, n timpul de lucru efectiv (excluznd
perioadele de pornire i oprire).
- Rezultatele msurtorilor fcute pentru a verifica respectarea valorilor limit de emisie trebuie
raportate la condiii standard: T= 273 K, p=101,3 kPa, gaz uscat.

10.1.2. Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valoarea limit de emisie stabilit n prezenta
autorizaie. Este obligatoriu s nu existe alte emisii n aer, semnificative pentru mediu, cu excepia
celor acceptate legal.
10.1.3. Toate echipamentele de reducere, control i monitorizare trebuie calibrate i ntreinute,
conform standardelor n vigoare i a regulamentelor interne.
10.1.4. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form
adecvat pentru a permite autoritilor competente pentru protecia mediului s verifice
conformitatea cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite.
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324810.1.5. Respectarea dispoziiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor este
obligatorie.
10.1.6. Titularul de activitate are urmtoarele atribuii i responsabiliti:
aplic i respect dispoziiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor;
anun, de ndat, A.P.M. Alba, Comisariatul Judeean Alba al G.N.M. i Primria Sebe la
producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc;
particip la elaborarea planurilor de calitate a aerului i a planurilor de aciune pe termen scurt;
aplic msurile de reducere a emisiilor de poluani n aer, cuprinse n planurile de calitate a
aerului;
la declanarea de ctre autoritatea public teritorial pentru protecia mediului a planului de
aciune pe termen scurt, ia msuri urgente i eficace de reducere a emisiilor de poluani n aer n
conformitate cu planul, astfel nct concentraia acestora n aerul nconjurtor s fie redus pn
la atingerea nivelului valorii-limit, inclusiv prin oprirea temporar a activitii, dac este cazul;
monitorizeaz emisiile de poluani n aerul nconjurtor i transmite rezultatele autoritilor
competente pentru protecia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaie;
transmite autoritii publice teritoriale pentru protecia mediului toate informaiile solicitate n
vederea realizrii inventarelor de emisii, n conformitate cu metodologia recomandat de
Comisia European i de Agenia European de Mediu;
asigur puncte de prelevare i control al emisiilor de poluani n aer, n conformitate cu
prevederile prezentei autorizaii;
informeaz autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului n cazul nregistrrii depirii
valorilor-limit de emisie impuse prin actele de reglementare.
10.1.7. n cazul depirii valorilor-limit de emisie pentru unul sau mai muli poluani, autoritatea
competent decide s ia toate msurile necesare pentru nlturarea cauzelor i consecinelor asupra
calitii aerului nconjurtor ale acestor depiri, inclusiv ntreruperea temporar a activitii
instalaiei care a generat aceast situaie.

10.2. AP
Se vor respecta valorile limit la emisiile n ap impuse prin autorizaia de gospodrire a apelor nr.
168 din 19.12.2012 emis de Administraia Naional Apele Romne Administraia Bazinal de
Ap Mure, valabil pn la 19.12.2022.
10.2.1. Limitele indicatorilor de calitate pentru apele menajere i tehnologice epurate, la descrcarea
lor n rul Sebe, vor fi n conformitate cu prevederile HG 188/2002, cu modificarile i completarile
unletrioare, astfel:

Indicator de calitate Unitate de
msur
Valoare limit
maxim admis
pH upH 6,5-8,5
Materii n suspensie mg/l 60
Reziduu fix mg/l 2000
CBO5 mgO
2
/l 25
CCO-Cr mgO
2
/l 125
Amoniu mg/l 3
Fosfor total mg/l 2
Substane extractibile mg/l 20

10.2.2. La evacuarea apelor pluviale epurate n rul Sebe, limitele indicatorilor de calitate vor fi n
conformitate cu prevederile HG 188/2002, cu modificarile i completarile unletrioare, astfel:


Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Indicator de calitate Unitate de
msur
Valoare limit
maxim admis
pH upH 6,5-8,5
Materii n suspensie mg/l 60
Produse petroliere mg/l 5

10.3. SOL
Titularul activitii/operator va realiza analize asupra solului, n puncte stabilite n cadrul raportului
de amplasament.
Valorile msurate ale indicatorilor de calitate vor fi prezentate comparativ cu datele din 2012.
Valorile de referin pentru urme de elemente chimice n sol sunt exprimate n mg/kg substan
uscat. Metodele de analiz sunt cele corespunztoare standardelor n vigoare.
Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosin pentru soluri mai puin
sensibile. Rezultatele msurtorilor vor fi incluse n Raportul Anual de Mediu.

10.4. Zgomot i vibraii
10.4.1. Surse de zgomot i vibraii
- utilajele din hala de producie;
- staia de compresoare;
- sisteme de ventilaii
10.4.2. Msuri de reducere a zgomotului i vibraiilor
10.4.2.1.Valoarea admis a nivelului de zgomot la limita incintei industriale va respecta nivelul de
zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB, conform STAS 10009/88.
10.4.2.2. Msurtorile i calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectnd
prevederile STAS 6161/1-79, STAS 6156-86 i STAS 6161/3-82
10.4.2.3. Activitile de pe amplasament nu trebuie s produc zgomote care depesc limitele de
presiune (Leq), prevzute de STAS 10009/88, de 50 dB (A), Cz 45, n timpul zilei i 40 dB (A), Cz
35, n timpul nopii, conform O.M.S. 563/97, n afara amplasamentului, n locaii sensibile, zone
rezideniale, de recreere, coli i spitale, cu excepia cazului n care zgomotul de fond depete
aceste valori.
10.4.2.4. Operaiile generatoare de zgomot se vor desfura numai n halele sau zonele special
destinate sau se vor lua msuri de ecranare a surselor de zgomot.
10.4.2.5. naintea instalrii utilajelor i echipamentelor noi, titularul de activitate va demonstra
autoritii de mediu respectarea condiiilor privind zgomotele i vibraiile prevzute de lege.
10.4.2.6. Se vor respecta prevederile H.G. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului
ambiental.
10.4.2.7. Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor
de producie pentru a preveni creterea nivelului de zgomot ambiental.
10.4.2.8. Titularul activitii se va preocupa n permanen de monitorizarea i reducerea nivelului de
zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zon.
10.4.2.9. Se vor evita operaiile de transport care pot mri nivelul de zgomot, n timpul nopii,
precum i orice alte activiti n afara halelor.

10.5. Miros
10.5.1. Surse de mirosuri emisii dirijate sau fugitive generate din urmtoarele operaii:
- instalaiile tehnologice ;
- zona de depozitare materii prime, materiale i produse finite;
- rampa de descrcare.
10.5.2. Se vor lua urmtoarele msuri:
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- Se va asigura c toate operaiile de pe amplasament s fie realizate n aa fel nct mirosurile
s nu determine o deteriorare semnificativ a calitii aerului, dincolo de limitele
amplasamentului.
- Se va urmri prevenirea generrii mirosurilor la surs sau reducerea acestora prin sisteme
speciale de tratare, n cazul n care acestea nu pot fi prevenite.
- Se vor lua msurile necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.
- Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor de
producie pentru a preveni emisiile de miros n aer.

11. GESTIUNEA DEEURILOR

11.1. Prevederi generale
11.1.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia evitrii producerii deeurilor. n cazul n care
aceasta nu poate fi evitat, se impune valorificarea deeurilor, iar n caz de imposibilitate tehnic i
economic, neutralizarea i eliminarea acestora, evitndu-se sau reducndu-se impactul asupra
mediului. Se va realiza un audit privind minimizarea deeurilor la fiecare doi ani. Concluziile
acestuia vor fi prezentate autoritii de mediu n cadrul RAM.
11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deeurilor trebuie s se desfoare aa cum s-a precizat la
punctul 11.2. din prezenta autorizaie i n conformitate cu legislaia naional n domeniu. Nu
trebuie eliminate sau valorificate alte deeuri nici pe amplasament, nici n afara amplasamentului,
fr a informa n prealabil autoritatea competent pentru protecia mediului i fr acordul scris al
acesteia.
11.1.4. Transportul deeurilor
Deeurile expediate n afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate
numai de ctre ageni economici autorizai, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei, pe baza formularelor
prevzute n Anexele 1, 2 i 3 ale hotrrii de guvern, funcie de categoria deeurilor i destinaia
acestora . Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitii la amplasamentul de
valorificare/eliminare fr a afecta n sens negativ mediul i n conformitate cu reglementrile legale
n vigoare.
11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deeuri se va realiza cu respectarea strict a prevederilor
Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.
11.1.6. Titularul de activitate/operatorul are obligaia s desemneze o persoan din rndul angajailor
proprii care s urmreasc i s asigure ndeplinirea obligaiilor prevzute de Legea nr. 211/2011
privind regimul deeurilor sau s delege aceast obligaie unei tere persoane. Persoanele desemnate
trebuie s fie instruite n domeniul gestiunii deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate.
11.1.7. Gestionarea deeurilor trebuie s se realizeze fr a pune n pericol sntatea uman i fr a
duna mediului, n special:
a) fr a genera riscuri pentru aer, ap, sol, faun sau flor;
b) fr a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fr a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
11.1.8. Titularul activitii are obligaia s colecteze separat cel puin urmtoarele categorii de
deeuri: hrtie, metal, plastic i sticl.
11.1.9. Deeurile vor fi colectate i depozitate temporar pe tipuri i categorii, fr a se amesteca.
11.1.10. Abandonarea deeurilor este interzis.
11.1.11. Eliminarea deeurilor n afara spaiilor autorizate n acest scop este interzis.
11.1.12. Zonele de depozitare temporar a deeurilor vor fi marcate i semnalizate. Recipienii vor fi
inscripionai, verificai periodic, asigurndu-se proceduri pentru containerele avariate.
11.1.13. Deeuri periculoase
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Titularul activitii are obligaia s efectueze i s dein o caracterizare a deeurilor periculoase
generate din propria activitate i a deeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii
sau compoziiei, n scopul determinrii posibilitilor de amestecare, a metodelor de tratare i
eliminare a acestora.
Productorii/deintorii de deeuri periculoase, precum i operatorii economici autorizai din
punctul de vedere al proteciei mediului s desfoare activiti de colectare, transport, stocare,
tratare sau valorificare a deeurilor periculoase sunt obligai s colecteze, s transporte i s stocheze
separat diferitele categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizico-chimice, de
compatibiliti i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de
deeuri n caz de incendiu, astfel nct s se poat asigura un grad ridicat de protecie a mediului i a
sntii populaiei, incluznd asigurarea trasabilitii de la locul de generare la destinaia final.
Productorii i deintorii de deeuri periculoase au obligaia s nu amestece diferitele categorii
de deeuri periculoase cu alte categorii de deeuri periculoase sau cu alte deeuri, substane ori
materiale. Amestecarea include diluarea substanelor periculoase.
Productorii de deeuri sunt obligai s se asigure c pe durata efecturii operaiunilor de
colectare, transport i stocare a deeurilor periculoase acestea sunt ambalate i etichetate potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotrrii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea,
ambalarea i etichetarea substanelor periculoase i ale Hotrrii Guvernului nr. 937/2010 privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase.
Transferul deeurilor periculoase pe teritoriul naional trebuie s fie nsoit de documentul de
identificare prevzut n anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.
11.1.14. Evidena gestiunii deeurilor
Titularul activitii/operatorul are obligaia s asigure evidena gestiunii deeurilor pentru fiecare
tip de deeu, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.
856/2002, cu completrile ulterioare, i s transmit anual centralizarea gestiunii deeurilor la A.P.M
Alba. Titularul activitii/operatorul are obligaia s pstreze evidena gestiunii deeurilor cel puin 3
ani.
Productorii i deintorii de deeuri persoane juridice trebuie s pstreze buletinele de analiz
care caracterizeaz deeurile periculoase generate din propria activitate i s le transmit, la cerere,
autoritilor competente pentru protecia mediului.
Titularul activitii/operatorul are obligaia s in pentru deeurile periculoase o eviden
cronologic a cantitii, naturii, originii i, dup caz, a destinaiei, a frecvenei, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, precum i a operaiunilor prevzute n anexele nr. 2 i 3 din Legea nr.
211/2011i s o pun la dispoziia autoritilor competente, la cererea acestora.
11.1.15. Deeuri de echipamente electrice i electronice
Se vor respecta dispoziiile H.G. nr. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i
electronice.
11.1.16. Transferul deeurilor
Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deeuri.

11.2. Deeuri produse, colectate, stocate temporar

Managementul deeurilor
Denumire
deeu

Cod deeu,
conform
H.G.

Valorificare

Eliminare

Stocare temporar
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248856/2002
Borhot 02 07 99 Valorificare prin
firme autorizate
- Stocare n buncr metalic
Drojdie 02 07 99 Valorificare prin
firme autorizate
- Stocare n rezervor de inox
Pleava mal 02 07 01 Valorificare prin
firme autorizate
- Stocare n saci n magazie
Deeuri
menajere
20 03 01

20 01 01
20 01 02
20 01 39
Valorificare prin
firme autorizate
Eliminare prin
firme autorizate
Colectare selectiv a
deeurilor menajere;
Stocare n containere
metalice
Ambalaje de
hrtie i carton
15 01 01 Valorificare prin
firme autorizate
- Se depoziteaz selectiv n
recipieni sau n spaii
special amenajate
Ambalaje de
materiale
plastice
- folie;
- PET;
- Rebuturi
- Dopuri
- Etichete
- Recipient
plastic
15 01 02 Valorificare prin
firme autorizate
- Se depoziteaz selectiv n
recipieni sau n spaii
special amenajate
Ambalaje de
lemn (palei)
15 01 03 Valorificare prin
firme autorizate
- Stocate n spaiu special
amenajat n incint, pe
platform betonat
Ambalaje
metalice
Doze capace
Doze

15 01 04 Valorificare prin
firme autorizate
- Stocare n containere
metalice n magazia
central
Nmol de la
staia de
epurare
02 07 05 Valorificare prin
firme autorizate
Eliminare prin
firme autorizate
Container fix la staia de
epurare
Echipamente
electrice i
electronice
casate
16 02 13*
16 02 14
16 02 11*
20 01 35*
20 01 36
Valorificare prin
firme autorizate
- Stocate n magazia
central
Uleiuri uzate 13 02 05* Valorificare prin
firme autorizate
- Stocate temporar n
butoaie metalice, cu
rezisten mecanic
corespunztoare, nchise,
depozitate n magazia
central

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324812. INTERVENIA RAPID, PREVENIREA I MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE
URGEN

12.1. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c exist o procedur de intervenie rapid, care s
trateze orice situaie de urgen care poate aprea pe amplasament. Aceast procedur trebuie s
includ prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aprute n urma oricrei situaii de
urgen.
12.2. Politica de prevenire i management a situaiilor de urgen este cuprins n Planul operativ
de prevenire si management al situaiilor de urgen, care va fi revizuit anual si actualizat, dup
caz. Planul trebuie s fie disponibil pe amplasament, pentru a putea fi verificat n orice moment, de
ctre autoritatea cu drept de inspecie i control.

13. MONITORIZAREA ACTIVITII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea
13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin dou tipuri de aciuni:
- supraveghere din partea organelor abilitate i cu atribuii de control
- automonitorizarea
13.1.2. Automonitorizarea este obligaia societii i are urmtoarele componente:
- monitorizarea emisiilor i calitii factorilor de mediu
- monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces
- monitorizarea post nchidere.
13.1.3. Automonitoringul emisiilor n faza de exploatare are ca scop verificarea conformrii cu
condiiile impuse de autoritile competente. Automonitorizarea emisiilor const n urmrirea
poluanilor emii i este obligaia titularului.
13.1.4. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s realizeze prelevrile, analizele, msurtorile,
prevzute n prezenta autorizaie.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de ctre laboratoare care dein acreditarea cerut de
legislaia naional. n cazul n care titularul/operatorul activitii realizeaz monitorizarea emisiilor
prin laboratorul propriu, o dat pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. n
buletinele de analiz se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor i analiza acestora,
aparatura utilizat, calibrat conform normelor naionale. Se va specifica i procentul de eroare a
metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate n U.E. (CEN, ISO) sau naionale care
asigur o calitate echivalent.
13.1.6. Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor, aa cum sunt prevzute n
prezenta autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritii competente pentru protecie a
mediului.
13.1.7. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form
adecvat pentru a permite autoritrilor competente pentru protecia mediului s verifice conformitatea
cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite.
13.1.8. Titularul/operatorul de activitate este obligat s informeze cu regularitate autoritatea
competent pentru protecia mediului despre rezultatul monitorizrii emisiilor (anual n cadrul
RAM) i n termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afecteaz semnificativ
mediul.
13.1.9. Echipamentele de monitorizare i analiz trebuie exploatate, ntreinute i verificate astfel
nct monitorizarea s reflecte cu precizie emisiile sau evacurile. Calibrarea acestora se va face
conform legislaiei n vigoare.
13.1.10. Titularul/operatorul activitii trebuie s asigure persoanelor mputernicite pentru verificare,
inspecie i control accesul sigur i permanent la urmtoarele puncte de prelevare i monitorizare:
punctele de prelevare a emisiilor n aer
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor n canalizare, evacuare n emisar, foraje
de control a apelor subterane
zonele de depozitare a deeurilor pe amplasament
accesul la orice alte puncte de prelevare i monitorizare cerute de autoritatea de mediu.
13.1.11. Titularul/operatorul are obligaia monitorizrii emisiilor i factorilor de mediu i a
raportrii ctre autoritatea competent conform celor precizate n autorizaie.
13.2. Monitorizarea emisiilor n aer
Faza de proces Cod
surs
Poluani Frecvena de
monitorizare
Metoda de
analiz
Linia siloz mlai,
instalaia de
filtrare

PT1 Pulberi

Semestrial Standard
Linia de
alimentare
silozuri mal
PT2

Pulberi

Semestrial Standard
Linia de polizare,
sistem de
desprfuire
PT3 Pulberi

Semestrial Standard
Central abur
LOOS
CTa1
CTa2
pulberi
CO
NOx
SO
x

Semestrial Standard
Central termic
administrativ, 2
cazane
BONGIOANI,
CTsa pulberi
CO
NOx
SO
x

Semestrial Standard
Central termic
producie, 2
cazane ICI
CALDAIE
CTp pulberi
CO
NOx
SO
x

Semestrial Standard
Brasaj Cb1,
Cb2
COT Semestrial Standard
Filtrare Cfil, COT Semestrial Standard
Fierbere Cfier COT Semestrial Standard
-WHIRLPOOL
sistemul de
separare si
recuperare a
trubului la cald
Cwhp COT Semestrial Standard


13.3. Monitorizarea emisiilor n ap
13.3.1. Conform autorizaiei de gospodrire a apelor nr. 168 din 19.12.2012 emis de Administraia
Naional Apele Romne Administraia Bazinal de Ap Mure, frecvena de automonitorizare a
indicatorilor de calitate pentru apele menajere i tehnologice epurate, la evacuarea din staia de
epurare, este urmtoarea:
- sptmnal, din prob momentan, pentru indicatorii: pH, materii n suspensie, CCO-Cr,
substane extractibile i reziduu fix.
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248- lunar, din prob momentan, pentru indicatorii: CBO
5
, amoniu, fosfor total.
- anual, din prob momentan, pentru indicatorii: cloruri, sulfai, azotii (NO
2
-
), azotai
(NO
3
-
)
Automonitorizarea se va realiza cu laboratoare acreditate RENAR, din canalul de evacuare al apelor
uzate epurate din staia de epurare.

Indicator de calitate Unitate de
msur
Metoda de analiz
pH upH SR ISO 10523-97
Materii n suspensie mg/l STAS 6953-81
Reziduu fix mg/l STAS 9187-84
CBO5 mgO
2
/l SR EN 1899-2/2002
CCO-Cr mgO
2
/l SR ISO 6060/96
Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001
Fosfor total mg/l STAS 10064-75
Substane extractibile mg/l SR 7587-96

13.3.2. Conform autorizaiei de gospodrire a apelor nr. 168 din 19.12.2012 emis de Administraia
Naional Apele Romne Administraia Bazinal de Ap Mure, frecvena de automonitorizare a
indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate, la evacuarea din separatorul de produse
petroiere, este anual. Automonitorizarea se va realiza cu laboratoare acreditate RENAR, la
evacuarea din separatorul de produse petroliere.

Indicator de calitate Unitate de
msur
Metoda de analiz
pH upH SR ISO 10523-97
Materii n suspensie mg/l STAS 6953-81
Produse petroliere mg/l SR 7877/1-95
SR 7877/2-95

13.4. Monitorizarea urmelor de poluani pe sol
Monitorizarea urmelor de poluani pe sol se va realiza la fiecare 10 ani, n punctele stabilite n
raportul de amplasament. Rezultatele vor fi transmise ca parte a R.A.M.
13.5. Monitorizarea deeurilor
Evidena gestiunii deeurilor se va realiza conform prevederilor H.G. 856/2002, Anexa nr. 1.
Evidena gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i eliminate se
raporteaz autoritilor competente la solicitarea acestora.
13.6. Monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea
periodic a strii i funcionrii instalaiilor n care se desfoar activitatea autorizat.
Se monitorizeaz presiunea, temperatura i nivelul produselor n rezervoare.
13.7. Monitorizarea post nchidere
n cazul ncetrii definitive a activitii vor fi realizate i urmrite urmtoarele aciuni:
- golirea bazinelor i conductelor, splarea lor;
- demolarea construciilor, colectarea separat a deeurilor din construcii, valorificarea lor sau
depozitarea pe o hald ecologic, funcie de categoria deeului;
- refacerea analizelor pentru sol n vederea stabilirii condiiilor amplasamentului la ncetarea
activitii.

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324814. RAPORTRI LA AUTORITATEA COMPETENT PENTRU PROTECIA MEDIULUI
I PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze toate prelevrile, analizele, msurtorile i
ntreinerile realizate conform cerinelor prezentei autorizaii.
14.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate incidentele care afecteaz
exploatarea normal a activitii i care pot crea un risc pentru mediul nconjurator. Aceast
nregistrare trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i
circumstanele care au dat natere incidentului. nregistrarea trebuie s includ toate msurile
corective luate pentru gestionarea incidentului i evitarea reapariiei.
14.3. nregistrrile incidentelor vor fi puse la dispoziia autoritii de mediu i/sau autoritii de
control pentru verificri n timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in RAM.
14.4. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate reclamaiile legate de mediul
nconjurator care au legatur cu operaiile, sau care ar putea fi generate de operaiile ce au loc n
activitatea sa. Fiecare nregistrare de acest tip trebuie s ofere detalii n legatur cu datele i timpul n
care au fost fcute aceste reclamaii, numele reclamantului i alte detalii legate de natura plngerii.
nregistrrea trebuie de asemenea s conina i rspunsul dat n cazul fiecrui reclamant.
Titularul/operatorul de activitate va nainta un raport cu toate reclamaiile de acest tip n timpul
urmtoarei luni ctre autoritatea competent pentru protecia mediului, nsoit de toate amnuntele
legate de reclamaiile existente.
14.5. nregistrrile i raportrile vor fi transmise autoritii competente pentru protecia mediului, la
datele stabilite.
14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborrii autorizaiei trebuie s fie disponibile i puse
la dispoziia inspectorilor autorizai n timp util.
14.7. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s menin un dosar pentru informarea public, care s
fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s conin urmtoarele: autorizaia,
solicitarea, raportarea anual privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul
autorizaiei le consider adecvate.
14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de ctre managerul agentului economic titular al
autorizaiei sau de ctre alt persoan desemnat de managerul instalaiei.
14.9. Frecvena i scopul raportrii, aa cum sunt prevzute n prezenta autorizaie, pot fi modificate
cu acordul scris al autoritii competente pentru protecia mediului, care urmrete i centralizeaz
datele transmise.
14.10. Titularul/operatorul de activitate trebuie s se informeze la nceputul fiecrui an calendaristic
despre coninutul raportrilor i datele limit de predare la autoritatea competent pentru protecia
mediului.
14.11. n scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, operatorii au obligaia de a informa
trimestrial publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare,
despre consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind
accesul publicului la informaia de mediu, art. 26).

Raportri

Frecvena
raportrilor
Data limit a
raportrii
Autoritatea la care se face
raportarea
Raportul Anual de Mediu (RAM) anual 30 martie A.P.M. Alba
C.J. Alba al G.N.M.
Primria Oraului Sebe
Raportul anual pentru Registrul
european al poluanilor emii i
transferai, conform H.G. nr.
140/2008 (EPRTR)
anual La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului
A.P.M. Alba

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248Raportarea inventarului emisiilor n
atmosfer, conform OMMP nr.
3299/2012
A.P.M. Alba

Raportarea situaiei gestiunii
deeurilor conform HG nr. 856/2002

anual La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului
A.P.M. Alba

Raportarea situaiei gestiunii
ambalajelor i a deeurilor de
ambalaje, conform H.G. nr.
621/2005 modificat prin HG
247/2011 i O.M. nr. 794/2012
anual pn la data de
25 februarie a
fiecrui an pentru
anul anterior celui
pentru care se face
raportarea
A.P.M. Alba

Reclamaii (dac ele exista)

cnd exist n luna urmtoare
primirii acesteia
A.P.M. Alba
C.J. Alba G.N.M.
Raportarea incidentelor
semnificative
cnd se
produc
La data producerii A.P.M. Alba
C.J. Alba G.N.M.
Primria Oraului Sebe
Raportarea investiiilor i
cheltuielilor de mediu
periodic n luna urmtoare
realizrii acestora
A.P.M. Alba
C.J. Alba G.N.M.
Raportarea situaiei colectrii i
valorificrii acumulatorilor,
bateriilor i anvelopelor scoase din
uz, precum i a uleiurilor uzate ce
intr sub incidenta HG nr.
1132/2008, HG 235/2007, HG
nr.170/2004
conform
legislaiei
specifice
La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului
A.P.M. Alba

Verificarea strii tehnice a
construciilor subterane
O dat la 3
ani
La o lun dup
realizare
A.P.M. Alba

Notificrile n caz de pornire/oprire
programat a instalaiei
Cu 48 de ore
nainte
Cu 48 de ore nainte A.P.M. Alba
C.J. Alba G.N.M.
Auditul energetic 3 ani La 2 luni dup
realizare, prima
raportare n RAM
2015
A.P.M. Alba
Audit privind minimizarea
deeurilor
2 ani La 2 luni dup
realizare, prima
raportare n RAM
2014
A.P.M. Alba
Studiu privind eficiena utilizrii
apei
3 ani La 2 luni dup
realizare, prima
raportare n RAM
2015
A.P.M. Alba
NOTA: Raportul Anual de Mediu (RAM) va fi ntocmit n conformitate cu ghidul ntocmit de
autoritatea competent pentru protecia mediului. Cte un exemplar al RAM va fi depus att pe
suport electronic ct i pe hrtie la Agenia pentru Protecia Mediului Alba, Comisariatul Judeean
Alba al Grzii Naionale de Mediu i Primria Oraului Sebe.

15. OBLIGAIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE/OPERATORULUI

Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324815.1.Exploatarea instalaiei se poate efectua numai n baza autorizaiei integrate de mediu.
15.2.Titularul/operatorul activitii va respecta condiiile din autorizaia integrat de mediu privind
modul de exploatare a instalaiei.
15.3. Autorizaia impune condiiile de desfurare a activitii instalaiei din punct de vedere al
proteciei mediului.
15.4. Autorizaia este emis n scopul respectrii normelor privind prevenirea, controlul integrat al
polurii, definite prin O.U.G. nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006 inclusiv msurile
privind gestiunea deeurilor, astfel nct s se ating un nivel ridicat de protecie a mediului,
considerat n ntregul su, n acord cu legislaia n vigoare i cu obligaiile din conveniile
internaionale n domeniu, la care Romnia este parte.
15.5. Titularul/operatorul activitii este obligat s informeze autoritile competente pentru protecia
mediului despre orice schimbare pe care dorete s o aduc instalaiei sau procesului tehnologic i
asupra modificrilor planificate n exploatarea instalaiei.
Autoritatea competent pentru protecia mediului va reanaliza dup caz condiiile de funcionare
stabilite n autorizaia de mediu.
15.6. Orice modificare substanial planificat n exploatarea instalaiei va fi realizat potrivit
legislaiei n domeniul evalurii impactului asupra mediului i prevederilor din Ordonana de
Urgen nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006.
15.7. Conform Ordonanei de Urgen nr. 152/2005 art. 25: Autoritatea competent evalueaz
periodic condiiile din autorizaia integrat de mediu i acolo unde este necesar le revizuiete.
Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n toate situaiile n care:
- poluarea cauzat de instalaie este semnificativ nct necesit revizuirea valorilor limit de
emisie sau includerea de noi astfel de valori n autorizaia integrat de mediu
- schimbrile substaniale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibil reducerea
semnificativ a emisiilor fr a impune costuri excesive
- sigurana n exploatare a proceselor sau activitilor impune utilizarea altor tehnici
- prevederile unor noi reglementri legale o impun.
15.8. Autorizaia integrat de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea
competent n domeniul apelor. Revizuirea acestuia implic i revizuirea condiiilor din prezenta
autorizatie. Titularul/operatorul activitii este obligat s prezinte la autoritatea competent pentru
protecia mediului orice revizuire a autorizaiei de gospodrire a apelor pentru instalaia IPPC n
termen de 14 zile de la primire.
15.9. Orice referire la amplasament va nsemna zona marcat pe Planul de delimitare a instalaiei i
pe Planul de ncadrare n zona, anexe la solicitare.
15.10. Titularul/operatorul asigur reprezentanilor autoritii competente pentru protecia mediului
ntreaga asisten necesar pentru a le permite s desfaoare orice inspecie a instalaiei, prelevare de
probe, culegerea oricaror informaii necesare pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu.
15.11. Titularul/operatorul activitii are obligaia furnizrii de informaii, la cerere, autoritilor
competente pentru protecia mediului n vederea ntocmirii programelor de reducere a emisiilor la
nivel local.
15.12. Conform H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul, n
scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, titularul are obligaia de a informa trimestrial
publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre
consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului.
15.13. Prezenta autorizaie este emis n scopul proteciei integrate a mediului i nimic din prezenta
autorizaie nu va fi interpretat ca negnd obligaiile statutare ale titularului autorizaiei sau cerinele
altor acte juridice sau reglementari.
15.14. Titularul/operatorul activitii are obligaia achitrii sumelor la Fondul pentru mediu, n
conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobat prin Legea nr.105/2006 i a legislaiei subsecvente n
vigoare.
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324815.15. n caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de ncetare
provizorie sau definitiva a activitatii, titularul/operatorul de activitate este obligat s efectueze
notificrile care se impun ctre autoritatea de mediu i autoritatea de gospodrirea apelor.
15.16. La transpunerea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale avei obligaia de a
solicita revizuirea prezentei autorizaii integrate de mediu.


16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI I AL REZIDUURILOR

16.1. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei
proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de
dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica
autoritatea competent pentru protecia mediului.
Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de
mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare existente.
n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre
proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului
obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalul.
Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public.
ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de
lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii.
16.2. n cazul ncetrii temporare sau definitive a activitii ntregii instalaii, sau a unor pri din
instalaie se vor respecta prevederile din Planul de nchidere a amplasamentului ntocmit de S.C.
ROMAQUA GROUP S.A., anex la documentaia de solicitare.
Se vor lua toate msurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, innd
seama de urmtoarele :
- oprirea n condiii de siguran a procesului tehnologic i a funcionrii instalaiilor ;
- golirea instalaiilor tehnologice i de stocare cu recuperarea coninututlui, gestionarea
produselor rezultate ;
- splarea/curarea instalaiilor tehnologice i de stocare ;
- gestionarea corespunztoare a deeurilor existente pe amplasament ;
- investigaii iniiale privind calitatea solului i subsolului pe amplasament ;
- dezafectarea i demolarea construciilor i reelelor existente, cu refacerea amplasamentului.
16.3. Planul de nchidere trebuie s identifice resursele necesare pentru punerea lui n practic i s
declare mijloacele de asigurare a disponibilitii acestor resurse, indiferent de situaia financiar a
titularului autorizaiei.
16.4. Titularul/operatorul activitii are obligaia ca n cazul ncetrii definitive a activitii s ia
msurile necesare pentru evitarea oricrui risc de poluare i de aducere a amplasamentului i a
zonelor afectate ntr-o stare care s permit reutilizarea lor.
16.5. La ncetarea activitii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitii sau a
destinaiei terenului, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s realizeze
investigarea i evaluarea polurii mediului geologic.

17. FUNCIONAREA N AFARA CONDIIILOR NORMALE DE LUCRU
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.81324817.1. Titularul/operatorul activitii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor
responsabile cu parametrii de performan ai instalaiei, incluznd alarmarea rapid i eficient a
operatorilor instalaiei privind abaterile de la funcionarea normal a instalaiei.
17.2. n caz de producere a unei poluri accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la
poluare iminent se vor anuna persoanele cu atribuiuni prestabilite pentru combaterea avariilor, n
vederea trecerii imediate la msurile i aciunile necesare eliminrii cauzelor i pentru diminuarea
efectelor avariei (eliminarea cauzelor care au provocat poluarea, limitarea i reducerea ariei de
rspndire a substanelor poluante implicate, ndeprtarea lor prin mijloace adecvate, colectarea,
transportul i depozitarea intermediar n condiii de securitate corespunztoare pentru mediu, n
vederea recuperrii, neutralizrii, distrugerii substanelor poluante).

Verificarea conformrii cu prevederile autorizaiei integrate de mediu se face de ctre Agenia
pentru Protecia Mediului Alba i Comisariatul Judeean Alba al Grzii Naionale de MediuAgenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248ANEXA NR. 1 - GLOSAR DE TERMENI

1.
Autoritatea competent
pentru protecia mediului

Agenia pentru Protecia Mediului Alba,2.
Autoritatea cu atribuii de
control, inspecie i
sancionare n domeniul
proteciei mediului
Comisariatul Judeean Alba al Grzii Naionale de Mediu

3.
Autoritatea central de
protecie a mediului
Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice
B-dul Libertii, nr. 2, Sector 5, Bucureti
Agenia Naional pentru Protecia Mediului
Bucureti, Splaiul Independenei, nr. 294, sector 6
4. Titularul/operatorul activitii
Persoana juridic care opereaz ori deine controlul instalaiei, aa cum este
prevzut n legislaia naional, sau care a fost investit cu putere economic
decisiv asupra funcionrii instalaiei, respectiv S.C. ROMAQUA GROUP
S.A.
5. BAT
Stadiul de dezvoltare cel mai avansat i eficient nregistrat n dezvoltarea unei
activiti i a modurilor de exploatare, care demonstreaz posibilitatea practic a
tehnicilor specifice de a constitui referin pentru stabilirea valorilor limit de
emisie n scopul prevenirii polurii, iar n cazul n care acest fapt nu este posibil,
pentru a reduce n ansamblu emisiile i impactul asupra mediului, n ntregul su.
6. Instalaie IPPC
Orice instalaie tehnic staionar, n care se desfoar una sau mai multe
activiti prevzute n anexa 1 din OUG nr. 152/2005, precum i orice alt
activitate direct legat, sub aspect tehnic, de activitile desfurate pe acelai
amplasament, susceptibil de a avea efecte asupra emisiilor i polurii.
7. Prejudiciu
O schimbare negativ msurabil a unei resurse naturale sau o deteriorare
msurabil a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau
indirect
8.
Ameninare iminent cu un
prejudiciu
O probabilitate suficient de producere a unui prejudiciu asupra mediului n
viitorul apropriat
9. Prejudiciul asupra mediului
a) prejudiciul asupra speciilor i habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu
care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau meninerii unei stri
favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul
semnificativ al acestor efecte se evalueaz n raport cu starea iniial, innd cont
de criteriile prevzute n anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor i habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezult din
aciunile unui operator care a fost autorizat n mod expres de autoritile
competente n concordan cu prevederile legale n vigoare;
b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse
semnificative asupra strii ecologice chimice i/sau cantitative i/sau potenialului
ecologic al apelor n cauz, astfel cum au fost definite n Legea nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu excepia efectelor negative pentru care
se aplic art. 2
7
din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezint un risc
semnificativ pentru sntatea uman, care este afectat negativ ca rezultat al
introducerii directe sau indirecte a unor substane, preparate, organisme sau
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248microorganisme n sol sau n subsol.
10. Emisii fugitive
Emisii nedirijate, eliberate n aerul nconjurtor prin ferestre, ui i alte orificii,
sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intr n mod normal n categoria
surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011ABREVIERI

1. A.P.M. Alba Agenia pentru Protecia Mediului Alba

2. C.J. Alba al G.N.M. Comisariatul Judeean Alba al Grzii Naionale de
Mediu
3. CAT Colectiv tehnic de avizare
4. CBO
5
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
5. CCOCr Consumul chimic de oxigen metoda cu dicromat de
potasiu
6. COV Compui organici volatili
7. dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
8. IPPC Prevenirea i controlul integrat al polurii
9. RAM Raport anual de mediu
10. EPRTR Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai
11. SMA Sistem de management al autorizaiei
12. Cod CAEN Clasificarea activitilor din economia naional
Agenia pentru Protecia Mediului Alba Autorizaie integrat de mediu nr.

AGLN[IA PLN1RU PRO1LC[IA MLDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 51021
L-mail: oiceapmab.anpm.ro, 1eleon 0258.813290, 0258.83380, lax 0258.813248

CUPRINS


1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII .. . .. 2
2. TEMEIUL LEGAL.. .. .. .. .. .. . 2
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE . .. .. .. .. .. .. .. 5
4. DOCUMENTAIA DE SOLICITARE .. ... 5
5. MANAGEMENTUL ACTIVITII.. . . 6
5.2. Responsabiliti 6
5.3. Aciuni de control .. .. .. .. .. .. . . . ..7
5.4. Raportri .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. 8
5.5. Notificarea autoritilor .. ,. ... 8
6. MATERII PRIME I AUXILIARE . .. .. . . 9
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE... . . 12
8. DESCRIEREA INSTALAIILOR I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT . . .. .. 14
8.1 Descrierea amplasamentului ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........... .. . 14
8.2 Descrierea activitilor i proceselor.... ........ ......... ............. .......... ..... . . .. . .. 14
9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA
POLUANILOR N MEDIU .. .. . . .. .. .

19
9.1 Aer .. . . .. . .. .. . .. 19
9.1.2. Emisii fugitive i msuri de reducere .................. . . .. 20
9.2 Instalatii de colectare, tratare si evacuarea apelor uzate . .. . . 21
9.3 Emisii pe sol .. .. . . .. . 23
10. CONCENTRAII DE POLUANI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIUL
NCONJURTOR, NIVEL DE ZGOMOT .. .. .

23
10.1
10.2
Aer ............. ....................... ...................... .................... .................... ...................... ..............
Ap ..................... ................. ................... ............... .. ... ..
23
25
10.3.
10.4.
10.5.
Sol ...................... ................... .................... ......................... ......................... .............. ...........
Zgomot i vibraii ................ ....................... ......................... ....................... ................ ...
Miros ....... ...... .......... ............... ................ .......... .. . ....
26
26
26
11. GESTIUNEA DEEURILOR .......... .......... ............ ......... .... . .. ... .. 27
12. INTERVENIA RAPIDA, PREVENIREA I MANAGEMENTUL SITUAIILOR
DE URGEN . . ....... ...... .. . .. .. ..

29
13. MONITORIZAREA ACTIVITII . . . . .. 30
13.1 Prevederi generale privind monitorizarea . . .. . 30
13.2 Monitorizarea emisiilor n aer . .. . .. 31
13.3 Monitorizarea emisiilor n ap .......... ........................ ............................. ............... ........ ... 31
13.4 Monitorizarea poluanilor pe sol . 32
14. RAPORTRI LA AUTORITATEA COMPETENT PENTRU PROTECIA MEDIULUI... ...32
15. OBLIGAIILE TITULARULUI..................................................................................... . 34
16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR . ....
....................................... . .

36
17. FUNCTIONAREA N AFARA CONDIIILOR NORMALE DE LUCRU ............... .................
Anexa nr. 2 Glosar de termeni .... ..................... ........................ ......... ...... ....... ...... . .. .
36
38