Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat( ) !n .................... "o#mule$% &ONTEST'(IE L' E)E&UT'RE !m*ot#i+a e,ecut #ii silite a deci$iei ci+ile n#. ......... din .......... *#onun-at de ........... # mas de.initi+ /i i#e+ocabil , !n+estit cu .o#mul e,ecuto#ie, la ce#e#ea intimatului(ei) ..........., domiciliat( ) !n ........... P0n la solu-iona#ea acestei contesta-ii, + #o1 s dis*une-i% SUSPEND'RE' E)E&UT2RII 'dmi-0nd contesta-ia /i anul0nd .o#mele de e,ecuta#e, + #o1 s dis*une-i s 3mi .ie #estituit ta,a de timb#u !n +aloa#e de ........... lei, consemnat /i intimatul(a) s .ie obli1at( ) s 3mi *l teasc c4eltuielile de 5udecat *e ca#e le +oi .ace cu acest *#oces. Moti+ele contesta-iei% 6n .a*t, (se *#e$int sta#ea de .a*t /i moti+ele ca#e 5usti.ic sus*enda#ea e,ecut #ii !nce*ute /i !n .inal anula#ea e,ecut #ii). "a- de sta#ea de .a*t enun-at , + #o1 s admite-i contesta-ia, s anula-i .o#mele de e,ecuta#e /i *0n la solu-iona#ea acestei contesta-ii s dis*une-i sus*enda#ea e,ecut #ii sale. "iind +o#ba de un ca$ u#1ent, + #o1 ca !n ba$a a#t. 789 &. *#oc. ci+. s sus*enda-i e,ecuta#ea !nainte de o#ice !n. -i/a#e. 6n d#e*t, !mi !ntemeie$ contesta-ia *e dis*o$i-iile a#t. :;; 3 a#t. 789 &. *#oc. ci+. De*un *#e$enta contesta-ie !n dublu e,em*la# *ent#u a se comunica intimatului(ei) odat cu cita-ia. Do+ada o +oi .ace cu ..................... 'ne,e$ c4itan-a de *lata ta,ei de timb#u !n +aloa#e de ....... lei /i timb#ul 5udicia# !n +aloa#e de ........... lei. Data de*une#ii ............... Semn tu#a, .......... DOMNULUI PREEDINTE 'L ..................