Sunteți pe pagina 1din 236

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕНКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

D E C I Z I E

Nr 19/1-1

EDINET

„ Сиprivire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-185 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 3 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

9

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 13 04

ОТ 6-185 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet

privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea

„ Cu

1. Se

nr. 18/1-3 din 28 iunie 2013

legislatiei.

3.

Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre^edintele §edintei

mi

В

Secretarul consiliului огачепечс

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-2

EDINET

„ Си privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-186 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 2 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

>

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-186 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-2 din 28 iunie 2013 „ Cu

privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3.

Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Nicolae Cretu

Secretarul consiliului ora§enesc

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-3

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-182 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- ? din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-182 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-7 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno^tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei

Secretarul consiliului orasanesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA^ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-4

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-181 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 6 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

j

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-181 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-6 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintci

Secretarul consiliului ora§anesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORAJjlENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-5

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-180 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.18/1- 11 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

5

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 13 04

ОТ 6-180 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-11 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-6

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-179 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 10 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-179 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-10 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei

Jf

Secretarul consiliului ora§anesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-7

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-178 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 9 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-178 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-9 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3.

Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei

л

Secretarul consiliului ora§anesc

o

Nicolae Cretu

rcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-8

EDINET

Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-177 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 8 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se

admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304

ОТ 6-177 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet

nr. 18/1-8 din 28 iunie 2013

„ Cu

privire la

ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea

legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei

Secretarul

Nicolae

Cretu

9

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

EDINET

Din 23 august 2013

DECIZIE

Nr 19/1-9

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei

de Stat ”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-1877 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-1 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-187 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-1 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea legislatiei.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Secretarul consiliului ora§anesc

Nicolae Cretu

9

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-10

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-184 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1- 5 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 13 04

ОТ 6-184 din 11.07.2013. 2. Se abroga decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 18/1-5 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea

legislatiei.

3.

Secretarul consiliului va aduce la cuno^tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei§edintei

Nicolae Cretu

Secretarul consiliului ora§enesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

Din 23 august 2013

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

DECIZIE

Nr 19/1-11

EDINET

„ Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 13 04 ОТ 6-183 din 11.07.2013, cu privire la abrogarea deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.18/1- 4 din 28 iunie 2013 „ Cu privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

5

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE:

1. Se admite Notificarea Oficiului Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr. 1304 ОТ 6-183 din 11.07.2013.

„ Cu

privire la ridicarea inainte de termen a unui mandat de conselier”, ca emisa cu incalcarea

legislatiei.

2. Se abroga decizia Consiliului ora^enesc Edinet

nr. 18/1-4 din 28 iunie 2013

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partii cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei

'

Secretarul consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR. O.CEREMPEI 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ 30 ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIA NR./ # / £ - /

Din

&<?

2013

„Cu privire la formarea comisiei de transmitere §i transmiterea in gestiunea economica a bunurilor materiale”

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.A constitui comisia de transmitere in gestiune economica a bunorilor materiale in urmatoarea componenta:

• Iatco Victor - Consilier

• §cerbatiuc Andrei - Consilier

• Strimbanu Lilia - Contabil-§ef

• Pautova Natalia- Contabil -§ef DPGLC

2.Se permite transimiterea bunurilor materiale in gestiunea IM DPGLC Edinet a urmatoarelor bunuri materiale:

Nr.

Denumirea bunurilor

Canti-

Pretul

Suma

 

-tatea

1.

Divan-scaun la teren de joaca

6

2657

15942

2. Ghiveci dreptunghiular

150

18,75

2813,40

3. Placa de marmora p-u postament

4

1050

4200

4. Uma

 

100

459

45900

5. Sculptura “Svidanie”

4

2800,00

11200,00

6. Cablu luminos

 

200

25,0

5000,00

7. Fiting cablu luminos

15

36,0

540

8. Gherlanda

 

30

60

1800

 

Total OMVSD

 

87395,40

Mijloace fixe

1.

Plante decorative din gradina publica V.Alexandri conform anexei

454

86704,62

2. Bust de marmora E.Cojeru

1

35000

35000

3. Bust de marmora

I.Buzdugan

1

35000

35000

4. Bust de marmora M.Eminescu

1

35000

35000

5. Bust de marmora

 

1

35000

35000

6. Havuz

1

12000

12000

7. Balansor Malaia

 

6518

13036

8. Balansor cu resort Horse

1

10068

10068

9. Carusel

 

1

18028

18028

10. Complex

de joaca

1

73716

73716

11. Complex

de joaca

1

41313

41313

12. Scrinciob

1

18338

18338

13. Scrinciob

1

9534

9534

14. Transformator de tensiune

1

14550,02

14550,02

15. Masa pentru conducator

1

9651

9651

16. Renovarea strazii centrale

1

20738025,44

20738025,44

Total mijloace fixe

21184954,08

Anul

Uzura

07.06.2011

17.03.2011

26.04.2011

27.04.2011

12.07.2010

12.12.2010

12.12.2010

12.12.2010

 

I

 

l

l

27.04.2011

 

1

\

25.05.2011

25.05.2011

25.05.2011

25.05.2011

12.07.2010

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

07.06.2012

03.03.2001

19.09.2012

3.Contabilitatii primariei (contabil §ef- L.Strfmbanu)a efectua modificarile corespunzatoare in evidenta contabila.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Nicolai Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBL1CA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR. O.CEREMPEI 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIA N R.[B j_ 3 - 2

Din „j

j

2013

„Cu privire la casarea mijloacelor fixe”

in legatura cu expirarea termenului de exploatare a cazanelor din cazangeria autonoma a §colii de muzica,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se permite casarea urmatoarelor mijloace fixe:

Nr.

Denumirea bunurilor

Canti-

Pretul

Suma

Anul

Uzura

 

-tatea

1.

Cazan “Bogdan-50”

2

13400

26800

07.06.2005

100%

Total

26800

2.A lua la evidenta contabila „fier uzat” in cantitatea stabilita de comisie conform normelor.

2.Contabilitatii primariei (contabil §ef- L.Strimbanu)a efectua modificarile corespunzatoare in evidenta contabila. x

Pre§edintele §edintei

/„

/

ill/ ЖщШ

Secretarul Consiliului ora^enes^ Edinet

' viJ

Nicolae Cretu

£*>

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-1

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Cervatiuc Aliona §i Cervatiuc Igor”

Examinind cererea cet. Cervatiuc Aliona §i Cervatic Igor cu nr. Ce-03 din 02.01.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, Procesul-Verbal de receptie finala nr. 103 din 05 Noiembrie 2011, procesul verbal al comisiei funciare din 27.06.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se

atribuie cet. Cervatiuc Aliona §i Cervatiuc Igor in proprietate privata

terenul cu nr. cadastral 4101215024, cu suprafata totala de

S=0,0274 ha,

aferent

casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Octavian Cirimpei

Nr.33.

2. OCT -E dinet

3.

de

autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0274 ha, cu

nr.4101215024.

la indeplinire

de a

elibera

cet. Cervatiuc Aliona §i Cervatiuc Igor Titlul

Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce prevederile prezentei decizii.

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-2

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea Cet. Isacencu Pavel”

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii nr. 1308 din 25. 07. 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Legea nr. 121 din 04. 05. 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, cererea solicitantului nr. 1-358 din 14. 05. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se permite darea in folosinta a unui teren cu S-0,06 ha amplasat in

intravilanul or. Edinet,

2. Se interzice efectuarea lucrarilor de constructie de orce fel,§i a ingradirii

terenului solicitat.

3. Secretarul Consiliului

cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

str. Moro§anu 27/1.

or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la

Secretarul Consiliului ora§encsc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-3

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea Cet. Isacencu Maxim

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii nr. 1308 din 25. 07. 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Legea nr. 121 din 04. 05. 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, cererea solicitantului nr. 1-359 din 14. 05. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013 ,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite darea in folosinta a unui teren cu S-0,06 ha amplasat in

intravilanul or. Edinet,

2. Se interzice efectuarea lucrarilor de constructie de orce fel, §i a ingradirii

terenului solicitat.

3.

cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate

str. Moro§anu 25/1.

Secretarul Consiliului

or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНИЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-4

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea SRL Rustel-Nord”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea SRL Rustel-Nord cu nr. RN-509 din 18. 06. 2012, privind darea in arenda a unui sector de teren cu suprafata de S-0,0140 ha pe str. §os. Bucovinei conform Planului de incadrare anexat, pentru instalarea temporala a unei gherete u§or demontabile pe un termen de trei ani, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se refuza darea in arenda folosinta pentru amplasarea vremelnica a unei gheretei comerciale pe un termen de trei ani, SRL Rustel-Nord pe str.§os.

Bucovinei, pe suprafata de teren S-0,016

2. Secretarul Consiliului

prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

ha ( vezi anexa la cerere).

or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta

Pre§edinele §edintei

/^ > ^ s

Secretarul Consiliului ora§enesc

j

:

/

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23” August 2013

DECIZIE № 19/10-5

„ Cu privirea la cererea cet. Podgorodetcaia Liudmila.

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente, cererii solicitantului P-522 din 20.06.2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite cet. Podgorodetcaia Liudmila cumpararea terenului cu S- 0,0060 ha adiacent terenului aferent cu c.c 4101223021 amplasat pe adresa or. Edinet, str.

Gorkii,26.

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Juristul Primariei de comun cu specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare, va intocmi contractul de instrainare a terenului indicat in pet. 2 din prezenta decizie, va perfecta pachetul de documente necesare in conformitate cu legislatia in vigoare §i le va prezenta primarului pentru semnare.

4. Se imputemiceste primarul or. Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul de instrainare a terenului de pamint in conditiile indicate in pet. 2 din prezenta decizie.

(Cultul Penticostal) de a autentifica

contractul de inregistrare a terenului la notar cu prezenta informatie la Inspectoratul Fiscal de Stat §i inregistrarea obligatorie la Oficiu Cadastral Teritorial Edinet.

6. Oficiu Cadastral Teritorial Edinet va efectua inscrierile §i modificarile respective in Registrul Bunurilor Imobile in conformitate cu prezenta decizie.

7. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta

5. Se

obliga

cet.

Podgorodetcaia

Liudmila,

prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate

8. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET »

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. „Cecan Mihail ”.

DECIZIE № 19/10-6

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vmzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. Ce-528 din 22. 06. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 23. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite arenda iazului cu suprafata S- 4,2247 ha, cu c.c 4135108490 amplasat pe adresa m. Edinet, com. Gordine§tii Noi (extravilan), prin licitatie publica .

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului V. Ciobanu.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora;

Cretu Nicolae

9

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

ч

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-7

din “23 ”August 2013

„ Cu privirea la cererea Comandamentul Directiei regionale de supraveghere §i control a Frontierei de Stat “Edinet”

in temeiul art. 14 alin. 2

al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. 351 din 22. 06. 2012, conform Planului de incadrare,

procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se permite amenajarea locului de parcare de pe str. Independents nr. 60 conform Planului de incadrare pentru transporturile auto a colaboratorilor

supraveghere §i control a

Comandamentul Directiei regionale de

2.

Frontierei de Stat “Edinet”. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului

Valerian Ciobanu.

 

3.

va cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Secretarul

Consiliului

or.

Edinet dl.

Arcadie

Gudumac

aduce

la

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

4

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-8

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Raileanu Lilia”

Examinind cererea cet. Raileanu Lilia Nicolai cu nr. R-547 din 28.06.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luTnd ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Raileanu Lilia Nicolai in proprietate privata '/2 din suprafata

totala de S- 0,0769 ha terenul cu nr. cadastral 44101215166, aferent casei de locuit

situata pe adresa : or.Edinet, str. Gorkii Nr. 10.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Raileanu Lilia Nicolai Titlul de

autentificare a dreptului detinatorului de teren in proprietate privata Vi din suprafata totala de S-0,0769, cu c.c 4101215166.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cuno§tinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-9

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Berliba Ana”

Examinind cererea cet. Berliba Ana cu nr. B-562 din 03. 07. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei, procesul verbal al comisiei funciare din 27.06.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se refuza de a elibera cet. Berliba Ana Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren cu suprafata de S-0,2401 pe motiv ca in fondul de rezerva al Primariei or. Edinet nu exista terenuri libere.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului local al or. Edinet dl. Arcadii Gudumac va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

/

I] |f Secretarul Consiliului orasenescora^enesc

,

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA?ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-10

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Grosu Andrei”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Grosu Andrei cu nr.G-575 din 06. 07. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren aferent casei de locuit amplasata pe adresa Raionul Edinet, or. Edinet str. Alexandru cel Bun nr.64/2, luTnd ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cetatenilor. Grosu Andrei, Grosu Adrian, Grosu Galina, Grosu

Elena in proprietate 40,29% din terenul cu suprafata totala de 0,063 ha cu nr. cadastral 4101215174, aferent blocului locativ situat pe adresa : or.Edinet, str.

Alexandru cel Bun nr.64.

cetatenilor . Grosu Andrei, Grosu Adrian, Grosu

Galina, Grosu Elena Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pentru 40,29% din terenul cu suprafata totala de 0,063 ha, cu nr. 4101215174.

2. OCT -E dinet va

elibera

3.

Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4.

Secretarul

Consiliului

or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la

cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-11

din “23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Grosu Andrei

In temeiul art. 14 alin. 2

al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Grosu Andrei cu nr.G-576 din 06. 07. 2012, luind ca temei extrasul din registrul

bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie in folosinta comuna cetatenilor domociliati pe adresa or. Edinet str. Alexandru cel Bun nr 64 о portiune de teren cu suprafata de S-0,00865 in fata casei spre strada Alexandru cel Bun pentru constructia gardului.

2. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

3. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30,2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. „ B o d a r e v Veceslav ”.

DECIZIE № 19/10-13

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. B-605 din 13. 07. 2012, procesulverbal al comisiei funciare din 23. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite arenda iazului din extravilanul or. Edinet cu suprafata S- 1,6853 ha, cu c.c 4101103330, prin licitatie publica .

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului V. Ciobanu.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului orasenescora§enesc

x?

Cretu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

DECIZIE № 19/10-13

„ Cu privirea la cererea cet. „Roma Vrabie Administratorul Societatii cu Raspundere Limitata S.R.L Orchardtrucs”.

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. V-864 din 26. 09. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite arenda terenului agricol din extravilanul or. Edinet cu suprafata S- 3,7964 ha, cu c.c 4101101134, prin licitatie publica .

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului V. Ciobanu.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliiilui orasenesc

\\- v

щй

Cretu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

1f4

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

din “23 ” August 2013

CONSILIUL ORA§EISESC EDINET

DECIZIE № 19/10-19

„ Cu privirea la cererea Directorului liT A dl. Iachim V:ssile”

Analizind cererea Directorului BTA

Iachim Vasile, si a unui grup de cetateni a or.

Edinet privind deschiderea unei rute urbane cererii solicitantului nr. CM-659 din 30. 07. 2012,

propunerea comisiei funciare.

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

1. Se permite deschiderea unei rute urbane L.T “Mihai Eminescu” - str. Gr. V ieru - str. M. Eminescu - str. §os. Bucovinei - Lukoil (gaz) —str. Independents - str. §tefan Voda - str. Serghei Lazo - str. V. Ro^ca - sir. 31 August - str. Independentei - Lukoil (gaz) - str. $os. Bucovinei - L.T “Mihai Eminescu” - prin licitatie publica.

2. Secretarul Consiliului (dl.Gudumac Arcadie) a aduce prezenta decizie la cuno§tinta persoanelor cointeresate.

Pre§edinele sediutei

Secretarul Consiliului ora§eue

C retu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-23

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Ion Gaina”

in temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. 1-679 din 07. 08. 2013, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

9

Se

repartizeaza in folosinta o ' cet Gaina Ion un teren cu suprafata de S-23,45

-

0

m

Independentei 75, pe teritoriul baii ora§ane§ti. 2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea docmentatiei de

proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu

cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr.5 pe adresa or. Edinet, str.

Pre§edinele §edintei

%\A>OVa.^

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

ч

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-24

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Babiuc Andrei”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Babuci Andrei cu nr.B-683 din 07. 08. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren aferent casei de locuit amplasata pe adresa Raionul Edinet, or. Edinet str. I. Negruta nr.21, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se atribuie cet. Babiuc Andrei in proprietate privata terenul cu nr. cadastral

4101211502, cu suprafata totala de S= 0.0646 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. I. Negruti nr. 21.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Babiuc Andrei Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0.0646 ha, cu nr. 4101211502.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Secretarul Consiliului ora^enesc

^

Щ

/ ?,

Nicolae Cretu

4

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-30

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Ciorba Olga”

in temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. Ci-994 din 08.11. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se repartizeaza in folosinta cet Ciorba Olga un teren cu suprafata de S-30,4 m2 cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr.3 pe adresa or. Edinet, str. Independents 75, pe teritoriul baii ora§ane§ti. 1. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu.

2.

Prefedinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-30

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Flocea Zinovia”

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. F-732 din 20. 08. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se repartizeaza in folosinta cet Flocea Zinovia un teren cu suprafata de S-

48,62 m2 cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr. 4 pe adresa or. Edinet, str.

Independentei 75, pe teritoriul baii ora§ane§ti. 2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Cu privire la cererea cet. Be§leaga lacob

DECIZIE

19/10-31

din

23 August 2013

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii cet. Be§leaga lacob nr. B- 748 din 21. 08. 2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Se permite cet. Be§leaga lacob constructia anexei la apartamentul de pe adresa or. Edinet str. Alexandru cel Bun nr. 59 ap. 12.

2. Se permite cet. Be§leaga lacob proiectarea anexei la blocul locativ cu doua nivele;

3. Se obliga cet. Be§leaga lacob in termen de 30 de zile calendaristice, prezentarea documentatiei prevazute de pct.l 1 din “Regulament” - pentru primirea certificatului de urbanism.

4. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii certificatului.

5. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adaptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

6. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului Primariei Singereanu Tudor.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae CRETU

*

Arcadie GUDUMAC

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINEJ TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-34

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Jurac Serghei”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Jurac Serghei cu nr. J-764 din 28. 08. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisie funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Jurac Serghei in proprietate privata terenul cu nr. cadastral

4101211499, cu suprafata totala de S=0,06 ha, aferent casei de locuit situata pe

adresa : or.Edinet, str. Em. Bucov nr.27.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Jurac Serghei Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,06 ha, cu nr. 4101211499.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului orasenescora§enesc

/t?

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA?ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-35

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Zosim Sergiu”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Zosim Petru cu nr. Z-769 din 29. 08. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisie funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Zosim Sergiu in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101201329, cu suprafata totala de S=0,06 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Dmitre Cantemir nr. 20.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Zosim Sergiu Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,06 ha, cu nr. 4101201329.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

I f

j f

Secretarul Consiliului ora§enesc

e

/

Nicolae Cretu

*

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ .2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-37

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea Cet. Zavarotmi Vadim

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantilor Nr. Z-795 din 07. 09. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

>

9

1. Se repartizeaza in folosinta cet Zavarotnii Vadim un teren cu suprafata de S-24 m2 cu destinatia constuctia unui garaj pe adresa or. Edinet, str. §oseaua Bucovinei Nr. 25/3, in ograda blocului locativ conform schemei anexate la

cerere.

2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii

- §i coordonat cu serviciul arhitectura. Controlul prezentei decizii se pune in seama specialistului primariei d-lui Tudor Singereanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-38

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cetatenilor. Caraulan Victor §i Caraulan Adrian”

in temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantilor Nr. C-802 din 10. 09. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza in folosinta cet Caraulan Victor un teren cu suprafata de S- 24 m2 cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr 2 pe adresa or. Edinet, str. Independents 75, pe teritoriul baii ora§ane§ti.

2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de

proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V Ciobanu.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. „Beltei Dumitru ”.

DECIZIE № 19/10-42

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. B-817 din 14. 09. 2012, procesulverbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite cumpararea terenului cu suprafata S- 0,0178 ha, cu c.c 4101105259 amplasat pe adresa or. Edinet (extravilan), prin licitatie publica .

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea mscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului V. Ciobanu.

Cretu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ANESC EDINET

Din 23 august 2013

DECIZIE

№19/10-43

Cu privire la cererea SRL”MODELPROFIT”

in temeiul art 14 a Legii 436 din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art.10 Cod Funciar, Legea nr.93 din 01.04.2004 privind aprobarea Titlului VII al Codului Fiscal - Taxele Locale, Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare cumparare a pamintului, cererea SRL „Modelprofit” cu privire la atribuirea in folosinta temporara a terenului pentru amplasarea unui panou publicitar in or. Edinet str.Independentei 99, avizul comisiei de specialitate;

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. A permite SRL „Modelprofit” atribuirea in folosinta temporara a terenului cu suprafata de 0,0003 ha pentru amplasarea unui panou publicitar cu dimensiunile 0,8 X 1,3 m in or. Edinet str.Independentei 99.

2. Juristul Primariei (dl. Dumitru Gladiniuc) va perfecta contractul de

folosinta temporara a

terenului pentru amplasarea unui panou publicitar pe un termen de 3 ani §i-l va prezenta partilor pentru semnare. 3. Se imputernice§te primarul or. Edinet dl Constantin Cojocaru de a semna contractul de folosinta temporara a terenului in conditiile indicate in p. 1 §i 2 din prezenta decizie. 4. Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet va adduce la cuna§tinta partlor cointeresate prezenta

decizie.

Presedintele sedintei $ Secretarul Consiliului oratenesc

Ш

'

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-44

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Celac Rodica

Examinmd cererea cet. Celac Rodica cu nr. Ce-826 din 18. 09. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei Dosarul de inventariere tehnica a domiciliului, procesul verbal al comisiei funciare.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se refuza de a elibera Titlu de autentificare a dreptului detinatorului de teren pe pamintul aferent apartamentului nr. 1 de pe adresa or. Edinet str. §oseaua Bucovinei nr. 41, pe motiv ca nu permite legislatiea funciara. 2. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-45

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Pincov Igor

Examinind cererea cet. Pincov Igor cu nr. P-829 din 18. 09. 2012, privind eliberarea

procesul verbal al

Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei, comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Pincov Igor in proprietate privata terenul cu suprafata totala de S- 0,0659 ha cu nr. cadastral c.c 4101202969, aferent casei de locuit situata pe adresa :

or.Edinet, str. Tamara Ciobanu Nr 2.

5

'

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Pincov Igor Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren pe terenul cu c.c 4101202969 de pe adresa or. Edinet str. Tamara Ciobanu Nr. 2

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cuno§tinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

WX Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-46

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Duminica Ruslan”

Examinind cererea cet. Duminica Ruslan cu nr. D-836 din 19. 09. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei Procesul-Verbal de receptie finala nr. 60 din 14 Septembrie 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 23. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se modifica decizia Nr. 37 din 31.01. 2003 §i anume din suprafata S-0,06 ha in suprafata S-0,0783. 2. Se atribuie cet. Duminica Ruslan in proprietate privata terenul cu nr cadastral 4101211506, cu suprafata totala de S=0,0783 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Magurele Nr.3. 3. OCT -E dinet de a elibera cet. Duminica Ruslan Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0783 ha, cu nr.4101211506. 4.1nginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

5. Secretarul consiliului dl. Arcadii Gudumac va aduce la cuno§tinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

vV4'

» }

Secretarul Consiliului ora§enesc

t 'jh i

m

Nicolae Cretu

REPUBLICS MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ь!А

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙРАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

CONSfL, JL GI1ASENESC EDINET

din “ 23” August 2013

„ Cu pri.iiv:. ia cererea cet. Jidacevschi Ivan”

'EC1Z1E №

1 9 /; 0-47

In temeiul art.14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administratia publica locala. urt.6 art.-!2 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din

17 mai 1996 i-i din “Regulame constructiiior §i Nr. J-839 uin if

vind principiile urbani. ul privind cert!ficatul

, ;lui $i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor :■ urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii

menajarilor”—aprobat pi n 1IGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului J9.2013, procesului-verbal al comisiei de speeialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul

et DECIDE:

1. Se rejjuitizeaza. in foiosinta temporara cet. Jidacevschi Ivan un teren cu suprafata de S-0,0024 ha cu destlnatia constuctia unui garaj conform planului de mcadrare N r.l, pe adresa or. Fc!; et, str. luacyendentei Nr. 13.

2. Constructia garajului se a., ite numai dupa elaborarea docmentatiei de proiect, uaegistrarea autcra atL' de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonaS: cu serviciul arhiteciura.

3.

Control i.i prezentei decizii se pune In seama viceprimarului d-lui V.

U

i

О

0

t i l

i V. i

Pre§eoii.ale ,

S e c a e b rJ

dintei

iiliul

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Condratenco Galina

DECIZIE № 19/10-48

in temeiul art. 14 alin. 2 lit. (f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991, art.6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. C-842 din 20. 09. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Cet. Condratenco Galina i se respinge atribuirea in folosinta temporara a unui sector de teren cu suprafata de 8,8 m2 cu destinatia pentru constructia situat pe adresa or. Edinet, str. Independents nr. 79/1, pentru instalarea unui tambur din material u§or demontabil conform planului de incadrare anexat la cerere.

2. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Cretu Nicolae

9

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-49

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Botnariuc Ana”

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Botnariuc Ana cu nr.B-851 din 21. 09. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisie funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Botnariuc Ana in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101201203, cu suprafata totala de S=0,0742 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Prieteniei nr. 13.

9 ~

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Botnariuc Ana Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0742 ha, cu nr. 4101201203.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ .2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-51

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Cravetchi Ecaterina”

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. C-871 din 26. 09. 2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 20. 08. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se permite cet. Cravetchi Ecaterina de a amenaja sectorul de teren adiacent gheretei amplasata pe adresa or. Edinet str. §tefan Voda la oprirea auto.

2.

Controlul

prezentei

decizii

se

pune

in

seama

viceprimarului

d-lui

V.

Ciobanu

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§eriesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

DECIZIE № 19/10-52

„ Cu privirea la cererea cet. Certan Dumitru” in temeiul art. 14 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991, art.6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. Ce-886 din 28. 09. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se modifica decizia nr. 26 din 08. 11. 2005 cu privire la repartizarea unui sector de teren in marime de 0,06 ha, pe adresa or. Edinet str. Cogalniceanu nr. 14, dupa modificarea va avea urmatorul continut.

2. Se atribuie cet. Certan Dumitru in folosinta un sector de teren cu suprafata de 0,0659 ha cu destinatia pentru constructiea casei individuale de locuit pe adresa or. Edinet, str. Episcopul Dorimedont nr. 24.

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei se obliga de a asigura atribuirea terenului in natura §i eliberarea actului respectiv solicitantului.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

5. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-56

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Moglldea M aria”

Examinind cererea cet. Moglldea Maria cu nr. M-910 din 05.

10. 2012,

privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luTnd ca temei prevederile art. 315 §i art 332 din codul civil, extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se atribuie cet. Moglldea Maria in proprietate privata 61 % din terenul cu

nr. cadastral 4101106217, cu suprafata totala de S=0,1972 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Valentin Ro§caNr.217. 2. OCT -E dinet de a elibera cet. Moglldea Maria Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe 61 % din terenul cu S-0,1972 ha, cu

nr.4101106217.

3.

Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire

4.

prevederile prezentei decizii. Secretarul Consiliului local al or. Edinet dl. Arcadii Gudumac va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-57

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Botica Nicolae”

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. B-948 din 22.10.2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza cet. Botica Nicolae in folosinta temporara un teren cu

в

в

о

suprafata de S-24 m cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr. 344 pe adresa or.

Edinet, str. §oseaua Bucovinei nr. 19/9. 2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, Tnregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

I f

р

Щ

Secretarul Consiliului ora§enesc

»

y$

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-58

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea

cet. Vendereu

M ircea”

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 si art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor si amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. V-949 din 22.10.2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza in folosinta cet Vendereu Mircea un teren cu suprafata de S-

24 m2 cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr. 343 pe adresa or. Edinet, str.

§oseaua Bucovinei nr. 19/9. 2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructs §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

4

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Cu privire modificarea Deciziei nr. 20/11-4 din 20.12. 2008=

DECIZIE

№ 19/10-59

din

23 August 2013

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii cet. Moraru veronica Gheorge nr. M-970 din 29. 10. 2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

Se modifica decizia consiliului ora§enesc Edinet nr. 20/11-4 din 20.12. 2008 §i dupa modificare va avea urmatorul continut:

1. Cet. Moraru Veronica Gheorgehe i se atribuiein folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha, cu destinatia - constructia casei individuale de locuit, de pe adresa or.Edinet, str.Livezilor nr. 27 cu codul cadastral c.c 4101202444;

2. Specialistul Principal in problemele reglementarii funciare (dl. Caraulan Vadim) se obliga de a atribui in natura terenul dat.

3. Se permite cet. Moraru Veronica Gheorhe proiectarea casei individuale de locuit pe terenul

4. Se obliga cet. Moraru Veronica Gherghe in termen de 30 de zile calendaristice, prezentarea documentatiei prevazute de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea certificatului de urbanism.

5. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii certificatului.

6. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adaptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

7. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de folosinta a terenului.

respectiv;

8. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Rodelia Vasilcov.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

^

Nicolae CRETU

Arcadie GUDUMAC

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-60

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Gangur Evghenia”

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinind cererea cet. Gangur Evghenia cu nr.G-981 din 02. 11. 2012, privind atribuirea in proprietate a terenului cu c.c 4111106245, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, , procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite cet. Gangur Evghenia cumpararea terenului aferent constructiei comerciale de pe adresa m. Edinet s. Alexandreni (intravilan) cu c.c 4111106245 cu suprafata de S- 0,0125 ha

2. Juristul Primariei va intocmi contractul de instrainare a terenului indicat in pet. 1 din prezenta decizie, va perfecta pachetul de documente necesare in conformitate cu legislatia in vigoare §i le va prezenta primarului pentru semnare.

3. Se imputemiceste primarul or. Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul de instrainare a terenului de pamint in conditiile indicate in pet. 1 din prezenta decizie.

4. Se obliga cet. Gangur Evghenia, de a autentifica contractul de inregistrare a terenului la notar cu prezenta informatie la Inspectoratul Fiscal de Stat §i inregistrarea obligatorie la Oficiu Cadastral Teritorial Edinet.

5. Oficiu Cadastral Teritorial Edinet va efectua inscrierile §i modificarile respective in Registrul Bunurilor Imobile in conformitate cu prezenta decizie.

6. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

7. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

8. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-61

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Reaboi Vasili

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. R-991 din 08. 11. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se

repartizeaza in folosinta cet. Reaboi •

Vasili • un teren cu suprafata de S-24 m

2

cu destinatia constuctia unui garaj pe adresa or. Edinet, str. Florar nr. 105/c conform

planului de incadrare in teritoriu.

2.

inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat

cu serviciul arhitectura.

Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect,

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-64

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Certan Dumitru

Examinind cererea cet. Certan Dumitru cu nr. C-1008 din 14. 11. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei, procesul verbal de receptie finala Nr. 72 din 30. Octombrie 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Certan Dumitru §i Certan Iana in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101202312, cu suprafata totala de S- 0,0659 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Episcopul Dorimedont nr.

24.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Certan Dumitru §i Certan Iana Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0,0659 ha,

cu nr. 4101202312.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

/i/o

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASI LUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

9

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Tomciac Valentina

DECIZIE № 19/10-65

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cererii solicitantului nr. T-1041 din 22. 11. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 23. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se recunoa§te documentatia de urbanism eliberata pe numele lui Tomciac Vasile, ca eliberata lui Tomciac Valentina nascuta la 07. 01. 1962 seria buletinului A

14067318 pe motiv ca primul a decedat.

2. Se obliga Tomciac Valentina in termen de 30 de zile de a prezenta procesul de receptie finala spre aprobare.

3. OCT- Edinet de a inregistra in Registrul bunurilor imobile, bunurile imobile receptionate dupa Tomceac Valentina.

4.

Secretarul Consiliului

or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta

9

9

prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edin

Secretarul

Nicolae

Cretu

9

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-67

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Lungu Tatiana

Examinind cererea cet. Lungu Tatiana cu nr. L-1070 din 28. 11. 2011, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, lumd ca temei Certificatul de Mo§tenitor legal §i Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile Eliberat de OCT- Edinet la data de 19. 11. 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03. 2012.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Lungu Tatiana in proprietate privata Vi cota parte ceea ce constituie S-0,02485 ha din terenul cu c.c 4101216020 cu suprafata totala S-0,0497 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Sfintul Vasile Nr.73. 2. OCT -E dinet de a elibera cet. Lungu Tatiana Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, in proprietate privata Vi cota parte ceea ce constituie S-0,02485 ha din terenul cu c.c 4101216020 cu suprafata totala S-0,0497 ha.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

9

Pre^edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET 9

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-69

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Dovbenco Leonti

In temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. D-l 106 din 13. 12. 2012 , procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza in folosinta cet. Dovbenco Leonti un teren cu suprafata de

S-24 m2 cu destinatia constuctia unui garaj cu Nr. 209 in terenul cu c.c 4101202070 pe adresa or. Edinet, str. §oseaua Bucovinei nr. 19/9. 2. Construetia garajului se admite numai dupa elaborarea documentatiei de proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructs

§i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui

V. Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

9

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-70

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. §cerbatiuc Igor”

/V

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, examinmd cererea cet. §cerbatiuc Igor cu nr.§-1139 din 21. 12. 2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren aferent casei de locuit amplasata pe adresa Raionul Edinet, or. Edinet str. Donici nr.7, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal de receptie finala, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. §cerbatiuc Igor in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101211025, cu suprafata totala de S= 0,0645 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Donici nr. 7.

9 '

2. OCT -E dinet de a elibera cet. §cerbatiuc Igor Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0.0645 ha, cu nr. 4101211025.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

9

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului

Nicolae Cretu

4

republic

R A I O N U L

i

CO.

T !

11

i

LJ i

2-29-

bOVA

NESC EDINET

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА MHEUK'llii РАЙОН ШЕЦК’И II ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОЛ.2-29-30, 2-28-30

.S2

" ’.sc: EDINET

di

2013

Ca privii

ia cererea

 
 

cet. Seer

line V ictor”

In t<

■inI art. 14 alin. -

'publicii Moldova nr. 436-XVI din

2 °

(! -cen.b

2006 privind

a*

publ locala, examinmd cererea cet.

§cerbatiuc

oor cu nr.§-l 13

0 20 privind eliberarea Titlului de

au:

bucao.

reptulai

detina

cen с rent casei de locuit amplasata pe

ad.

oi Rab.

i .odiiici,

or.

Et

Miici nr.9, luTnd ca temei extrasul din

registml bu

iilor imobile, p:'

:! tie "eceptie finala, procesul verbal al

comisiei fa

.ire dm 27. 03. 2.

Consiliul

Se

\baic

cet.

§cerb;

, situaaa pe aoresa : or.Ealnet, sO'.

cad

rai

: 2 i 1024, cu supra;';

.Cv.iiiet: de a eliuci;

dreptului deiinatorului de teren, 2 . Ingiiooat cadastral- al p;.,. p r e v c г;iс prezentei uee-i. oeco.-., .'.п Uoiisuiuiiu cuno л; да prevcacrile p:

1

ОС

Pi

Se

М

у

wL

/л ¥?

v‘- О. о

;v•

' ' П]?

A . i -J

.

JL J>

yrietate

privata terenul

cu

nr.

;,0683 ha, aferent

casei de locuit

■Victor Tillul de autentificare a J6S3 ha, cu nr. 4101211024.

- Vadim va aduce

2ic

Gudumac

la indeplinire

va

aduce

la

aaelor cointeresate.

Nicolae Cretu

Ac -adii Gudumac

/

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea ,,SRL. Focus Legatura”

DECIZIE № 19/10-72

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii nr. 1308 din 25. 07. 1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pammtului, Legea nr. 121 din 04. 05. 2007 privind administrarea $i deetatizarea proprietatii publice, cererea solicitantului nr. 736 din 27. 12. 2013, procesul verbal al comisie funciare din 23. 03. 2013,

Consiliul orast-nosc Edinet DECIDE:

1. Se refuza “SivL. Focus Legatura” vinzarea cumpararea terenurilor de pe adresa or. Edinet str. Independents 41 unde este amplasat pavilionul cu suprafata de S17m/p ji terenul de pe adresa or. Edinet str. Indepndentei nr. 122 unde este amplasat pavilionul cu suprafata S-18 m/p, pe motivul ca terenurile mentionate mai sus fac parte din domeniul public.

2. Secretarul consiliului dl. Arcadii Gudiunac, va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliulu

Nicolae Cretu

9

Arcadii Gudumac

REPUBUCA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-73

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Onea Lilia

Examimnd cererea cet. Onea Lilia cu nr. 0-17 din 09. 01. 2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de OCT- Edinet, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

atribuie cet. Onea Lilia in proprietate privata terenul cu nr. cadastral

41012091233, cu suprafata totala de S-0,1353 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Alexanru Hajdeu Nr.38. 2. OCT -E dinet de a elibera cet. Onea Lilia Titlul de autentificare a dreptului

detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,1353 ha, cu nr.4101209123. 3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

1.

Se

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-75

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Gamco Denis

in temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. G-71 din 21. 01. 2013, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 23. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza in folosinta temporara cet. Gamco Denis un teren cu

suprafata de S-24 m cu destinatia constuctia unui garaj pe adresa or. Edinet, str.

FlorarN r. 105/c.

2. Constructia garaj ului se admite numai dupa elaborarea docmentatiei de

proiect, inregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructii §i coordonat cu serviciul arhitectura.

3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu

2

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enescorasenesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-76

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea Societatii pe Actiuni S.A „VOLAN”

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii nr. 1308 din 25. 07. 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Legea nr. 121 din 04. 05. 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, cererea solicitantului nr. 35 din 21. 01. 2013, procesul verbal al comisie funciare din 27. 03. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite Societatii pe Actiuni S.A “VOLAN” cumpararea terenului cu codul cadastral 4101224779 cu suprafata de S-0,0228 ha amplasat pe adresa or. Edinet str. Independents

Nr.228/5.

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei (dl. Vadim Caraulan) va intocmi documntatia cadastrala necesara §i va prezenta-o la ОСТ-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile.

3. Juristul Primariei de comun cu specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare, va intocmi contractul de instrainare a terenului indicat in pet. 1 din prezenta decizie, va perfecta pachetul de documente necesare in conformitate cu legislatia in vigoare §i le va prezenta primarului pentru semnare.

4. Se imputerniceste primarul or. Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul de instrainare a terenului de pamint in conditiile indicate in pet. 1 din prezenta decizie.

5. Se obliga Societatii pe Actiuni S.A “VOLAN” de a autentifica contractul de inregistrare a terenului la notar cu prezenta informatie la Inspectoratul Fiscal de Stat §i inregistrarea obligatorie la Oficiu Cadastral Teritorial Edinet.

6. Oficiu Cadastral Teritorial Edinet va efectua inscrierile §i modificarile respective in Registrul Bunurilor Imobile in conformitate cu prezenta decizie.

7. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

8. Secretarul consiliului dl. Arcadii Gudumac, va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

)

Nicolae Cretu

rcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

9

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-78

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Gutu Antonina”

Examinind cererea cet. Gutu Antonina cu nr. G-85 din 25. 01. 2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei, procesul verbal de receptie finala Nr. 71 din 17. Octombrie 2012, procesul verbal al comisiei funciare din 27.03.2013,

9

~

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Gutu Antonina in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101211492, cu suprafata totala de S- 0,0595 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Constantin^tamati nr. 39.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Gutu Antonina Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0595 ha, cu nr.

9

9

4101211492.’

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

•>

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-79

din “ 23” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Majeru Iurie §i Majeru Stela

Examinind cererea cet. Majeru Iurie §i Majeru Stela cu nr. M-86 din 25. 01. 2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei Procesul-Verbal de receptie finala nr. 9 din 04. 01. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se

atribuie cet. Majeru Iurie §i Majeru Stela in proprietate privata terenul

cu nr. cadastral 4101202308, cu suprafata totala de S=0,063 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Salcutei Nr.6.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Majeru Iurie §i Majeru Stela Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,063 ha, cu

nr.4101202308.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edinele §edintei

far Ui-

Secretarul Consiliului ora§enesc

4

\

m

r

<

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Caterinciuc Vadim

DECIZIE № 19/10-81

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vmzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. C-469 din 27. 02. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se permite cet. Caterinciuc Vadim cumpararea terenului cu c.c 4111102342 cu suprafata S-0,5 amplasat pe adresa or. Edinet , satul. Alexandreni (extravilan) destinatia terenului Agricol.

2. Juristul Primariei de comun cu specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare, va intocmi contractul de instrainare a terenului indicat in pet. 1 din prezenta decizie, va perfecta pachetul de documente necesare in conformitate cu legislatia in vigoare §i le va prezenta primarului pentru semnare.

3. Se imputemiceste primarul or. Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul de instrainare a terenului de pamint in conditiile indicate in pet. 1 din prezenta decizie.

4. Se obliga cet. Caterinciuc Vadim de a autentifica contractul de inregistrare a terenului la notar cu prezenta informatie la Inspectoratul Fiscal de Stat §i inregistrarea obligatorie la Oficiu Cadastral Teritorial Edinet.

5. Oficiu Cadastral Teritorial Edinet va efectua inscrierile §i modificarile respective in Registrul Bunurilor Imobile in conformitate cu prezenta decizie.

6. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

7. Secretarul consiliului dl. Arcadii Gudumac, va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Cretu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-85

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Petraru Lilian Tudor”

Examinind cererea cet. Petraru Lilian cu nr. P-231 din 22.03.2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, procesul verbal al comisiei funciare din

27.03.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Petraru Lidia Mihail in proprietate privata terenul cu nr.

cadastral 4101202972, cu suprafata totala de

situata pe adresa : or.Edinet, str. Me§terul Manole Nr. 5.

S=0,063 ha, aferent casei de locuit

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Petraru Lidia Mihail Titlul de autentificare

a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,063 ha, cu nr.4101202972.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Dolghi Victor

DECIZIE № 19/10-86

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. D-239 din 27. 03. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 23. 03. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se permite cet. Dolghi Victor, domiciliat in m. Edinet s. Timova buletin de identitate

A

14090012 c/p 0962504580966, cumpararea terenului cu c.c 4101215030 cu

suprafata S-0,1441 ha amplasat pe adresa or. Edinet str. Octavian Cirimpei, 41.

2.

Juristul Primariei de comun cu specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare, va intocmi contractul de instrainare a terenului indicat in pet. 1

din

prezenta decizie, va perfecta pachetul de documente necesare in conformitate cu

legislatia in vigoare §i le va prezenta primarului pentru semnare.

3.

Se imputemiceste primarul or. Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul

de

instrainare a terenului de pamint in conditiile indicate in pet. 1 din prezenta

 

decizie.

4.

Se

obliga cet. Dolghi Victor de a autentifica contractul de inregistrare a terenului la

notar cu prezenta informatie la Inspectoratul Fiscal de Stat §i inregistrarea obligatorie

la Oficiu Cadastral Teritorial Edinet.

5.

Oficiu Cadastral Teritorial Edinet va efectua inscrierile §i modificarile respective in Registrul Bunurilor Imobile in conformitate cu prezenta decizie.

6.

Secretarul consiliului dl. Arcadii Gudumac, va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Cretu Nicolae

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30,2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-90

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Badali Andrei”

in temeiul art. 14 alint.2 al Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor”- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului Nr. B-340 din 15.05.2013, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 27. 06. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se repartizeaza in folosinta temporara cet. Badali Andrei un teren cu suprafata de S-0,0024 ha cu destinatia constuctia unui garaj conform planului de incadrare pe adresa or. Edinet, str. Independents Nr. 22. 2. Constructia garajului se admite numai dupa elaborarea docmentatiei de proiect, mregistrarea autorizatiei de construire la Inspectia de stat in constructs §i coordonat cu serviciul arhitectura. 3. Controlul prezentei decizii se pune in seama viceprimarului d-lui V. Ciobanu

Pre§edinele §edintei

Y'y .-VI О Л

';

•6 Щ: a'"V

Щ

\d

Щ

:

)

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

Cu privirea la cererea cet. Babuci Iulia.

DECIZIE № 19/10-91

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991 ’’Codul Funciar”, art. 3 §i art. 4 din legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor, cererii solicitantului cu nr. B-346 din 17. 05. 2013, procesulverbal al comisiei funciare din 27. 06. 2013.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se refuza cet. Babuci Iulia cumpararea terenului de pamint proprietate a Administratiei Publice Locale Primaria or. Edinet cu suprafata S- 1,1863 ha, c.c 4101101014 amplasat pe adresa or. Edinet (extravilan). 2. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta

prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama viceprimarului Valerian

Ciobanu.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliuli

Cretu Nicolae

9

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

DECIZIE № 19/10-92

Cu privirea la cererea Comunitatii Religioase Parohia cu Hramul „ Sfintul Mare Mucenic Pantelimon” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Edinet” In temeiul art. 14 alin. 2 lit. (f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991, art.6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. 355 din 01.06. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 20. 08. 2013, Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Comunitatii Religioase Parohia cu Hramul „ Sfintul Mare Mucenic Pantelimon” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Edinet i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de 0,07 ha cu destinatia constructia unei Biserici pe adresa or. Edinet, str. §oseaua Bucovinei N r.l, (pe teritoriu Spialului Raional Edinet), conform planului de incadrare .

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei se obliga de a atribui in natura terenul cu mtocmirea §i eliberarea actului respectiv solicitantului.

3. Se obliga Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul „ Sfintul Mare Mucenic Pantelimon” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Edinet de a inregistra la ОСТ-Edinet dreptul de folosinta al terenului cu suprafata de 0,07 ha pe adresa or. Edinet str. §oseaua Bucovinei nr.l(pe teritoriul Spitalului Raional Edinet), conform planului de incadrare anexat.

4. ОСТ-Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite Comunitatii Religioase Parohia cu Hramul „ Sfintul Mare Mucenic Pantelimon” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Edinet proiectarea Bisericii pe terenul cu suprafata de S-0,07 ha amplasat pe adresa or. Edinet str. §oseaua Bucovinei nr.l, conform planului de incadrare anexat.

6. Se obliga Comunitatea Religioasa Parohia cu Hramul „ Sfintul Mare Mucenic Pantelimon” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Edinet in termen de 30 zile calendaristice, prezentarea documentatiei prevazute de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea certificatului de urbanism.

7. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data inregistrarii certificatului la Primarie (termen de constructie 24 luni).

8. Se obliga solicitantul in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

10. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor eointeresate.

11. ControlttI,indeplinirii 'prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edinele §edfotei

Secretarul Consiliului ora§en6sc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-93

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Samson Ion”

Examinind cererea cet. Samson Ion cu nr. S-409 din 06.06.2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, Procesul-Verbal de receptie fmala nr. 85 din 30 noiembrie 2011, procesul verbal al comisiei funciare din 27.06.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE

1. Se atribuie cet. Samson Ion Sergiu in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101202350, cu suprafata totala de S=0,1687 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Maria Cibotaru Nr.51.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Samson Ion Sergiua Titlul de autentificare

a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,1687 ha, cu nr.4101202350.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

5

REPUB LI CA MOLDOVA RAIONUL EDiNET CONSILIUL OKA.SENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

din “23” August 2013

„ Cu privirea hi eererea Cet. Orehova Svetlana'’

N£=4.

'!I

1’ЕСПУБЛI!IvA МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙРАЙОН ЕД1111ЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

D EC IZIE № 19/10-94

Analizind cererea cet. Orehovn Svetlana nr.0-425 din 07. 06. 2013, intem eiul art. 14 alint. 2 h’t. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adminir.:raria publica locala, propunerea comisiei pe mtrebarile repertizani spatiului localiv si sectoarelor de pa mint din 27. 06. 2013

2.

veceuiui- closet cu haznaua impermiabila pentru acumularea volumului de

ape uzate din gospo lari a рг:,т 'а si'zir.ta pe rvlr-^a or. Edinet str. Camarovf

nr. 25 conform planutui de Incadrare elaborat de serviciul de Arhitectura.

or. cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Secretarul

Consiliului

Edinet

dl.

Arcadie

Gudumac

va

aduce

Pre§edinele siadntei

Secretarul Coasiiiuh

Nicolae C retu

9

Arcadii Gudumac

la

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-95

din “ 23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet. Protic M aria”

Examinind cererea cet. Protic Maria cu nr. P-433 din 13.06.2013, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, Procesul-Verbal de receptie finala nr. 55 din 17 mai 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 27.06.2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Protic Maria in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101202977, cu suprafata totala de S=0,0585 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Zimbrului Nr.3.

2. OCT -E dinet de a elibera cet. Protic Maria Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,05 85 ha, cu nr.4101202977.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Caraulan Vadim va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Ч-КоЧ'-.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

DECIZIE № 19/10-97

„ Cu privirea la cererea cet. Bejenari Sergiu” In temeiul art. 14 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991, art.6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. B-460 din 25. 06. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 27. 06. 2013,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

1. Se modifica decizia nr. 26/1-29 din 08. 11. 2005 cu privire la repartizarea unui sector de teren in marime de 0,07 ha, pe adresa or. Edinet str. Rena§terii nr.21, dupa modificarea va avea urmatorul continut.

2. Se atribuie cet. Vremea Roman Roman in folosinta un sector de teren cu suprafata de S-0,0735 ha cu destinatia pentru constructiea casei individuale de locuit pe adresa or. Edinet, str. Meseria§ilor nr. 10.

3. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei se obliga de a asigura atribuirea terenului in natura §i eliberarea actului respectiv solicitantului.

cunosinta

4. Secretarul Consiliului

or.

Edinet

dl.

Arcadie

Gudumac

va

aduce

la

prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

5. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian

Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului orasenescora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23” August 2013

„ Cu privirea la cererea cet.Andrusic Dana”

DECIZIE

nr.19/10-99

Analizind cererea cet.Andrusic Dana, in temeiul art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, propunerea comisiei pe intrebarile repertizarii spatiului locativ.

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se respinge de a elibera cet.Andrusic Dana in folosinta temporara un sector de teren pentru constructia casei de locuit in intravilanul or.Edinet pe motivul lipsei certicatelor eliberate de Oficiul Cadastral Teritorial Edinet, §i a certificatului ca sotul nu are lot in satul Vii§oara.

2.

Termenurile pot fi atribuite doar persoanelor care nu detin bunuri in proprietate.

3.

indeplinirea prezentei decizii se pune in sarcina specialistului pentru reglemetarea regimului funciar- Caraulan Vadim.

4.

Secretarul consiliului ora§enesc Edinet dl. Arcadii Gudumac va aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “23 ” August 2013

DECIZIE № 19/10-100

Cu privirea la cererea Bisericii Ortodoxe Din Moldova Episcopia de Edinet §i Briceni Biserica ” Sf. Me. Serghie §i Vah”

In temeiul art. 14 alin. 2 lit. (f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 10 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25. 12. 1991, art.6 §i art. 42 din Legea Republici Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 ’’Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18. 04. 1997, cererii solicitantului nr. 357 din 03.07. 2013, procesul verbal al comisiei funciare din 20. 08. 2013,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Bisericii Ortodoxe din Moldova Episcopia de Edinet §i Briceni Biserica „Sf. MC. Serghie §i Yah” din or. Edinet i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de 0,2046 ha cu c.c 4101105253 cu destinatia constructia Bisericii §i a Casei Parohiale cu о cantina sociala, §coala duminicala, biblioteca, sala de §edinta pe adresa or. Edinet, conform planului cadastral al terenului su mentionat.

2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare al Primariei se obliga de a atribui in natura terenul cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv solicitantului.

3. Se obliga Biserica Ortodoxa din Moldova Episcopia de Edinet §i Briceni Biserica „Sf. MC. Serghie §i Vah” de a inregistra la ОСТ-Edinet dreptul de folosinta al terenului cu suprafata de 0,2046 cu c.c 4101105253 ha pe adresa or. Edinet.

4. ОСТ-Edinet va asigura inscrierile respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite Bisericii Ortodoxe din Moldova Episcopia de Edinet §i Briceni Biserica „Sf. MC. Serghie §i Vah” proiectarea Bisericii pe terenul cu suprafata de S-0,2046 ha cu c.c 4101105253 amplasat pe adresa or. Edinet.

6. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

7. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

rcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET 9

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-101

din “ 23” August 2013

Cu privirea la demersul SA” RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD-VEST” FRED Edinet 9

Examinind demersul SA” RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD-VEST” FRED Edinet inregistrat cu nr. 402 din 15. 07. 2013, privind transmiterea in folosinta a terenurilor aferente statiilor de transformare de tip inchis amplasate in or. Edinet, procesul verbal al comisiei funciare din 20.08.2013

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se transmite in folosinta catre “ SA RED NORD-VEST” FRED Edinet terenurile aferente statiilor de transformare de tip inchis §i anume: PTI 002- §. Bucovinei 35/21, PTI 50- str. M. Costin, PTi 87- Teritoriul pietei, PTi 513- Gara Auto, PTI 24- teritoriul Сельхозтехника, PTI 94- Regiunea

о

/V

a

S

/V

A

9

Restaurantului Clasic,

_ /V

PTI 436 -G radinita de copii nr. 5, PTI 571-

Policlinica, PTI 489 - §. Bucovinei 17-19, pentru utilizarea efecienta §i siguranta statiilor de transformare de tip inchis in scopul alimentarii calitative §i fiabile a consumatorilor cu energie electrica §i lichidarea consecintelor de avarie la timp. 2. Secretarul consiliului ora§enesc Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cuno§tinta prevederile prezentei decizi persoanelor cointeresate.

Pre§edinele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE № 19/10-102