Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE SPONSORIZARE

ntre________________________________________________________________,
reprezentat prin ________________________________________, si Liceul cu Program
Sportiv Iasi, reprezentat prin director, prof. Ilie Gheorghica, a intervenit urmatorul contract de
sponsorizare:
1. Scopul_____________________________________________________________
2. Durata sponsorizarii _________________________________________________
3. Obiectul sponsorizarii ________________________________________________
____________________________________________________________________
ATLETISM___________________________________________________________
FOTBAL_____________________________________________________________
HANDBAL___________________________________________________________
4. Temei legal/Legea Sponsorizarii 32/1994
5. Beneficiarul Liceul cu Program Sportiv Iasi
6. Realizari ale
beneficiarului:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Prezentul contract s-a ncheiat astazi ________________ , n doua exemplare, unul
pentru fiecare parte.
Liceul cu program Sportiv Iasi
Director, Prof.Ilie Gheorghica

Sponsor,