Sunteți pe pagina 1din 36

Ministerul Educaiei a Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Institutul de Studii Politice i Relaii Internaionale

Tez anual:

Alegerile parla entare !n Republica Moldova

A e"ectuat: Studenta anului I# de studii $rupa %&' ISPRI Ursu #iorica (oordonator tiini"ic: #olentir Andrei )ector universitar

(*iinu &++%

&

&++%

(uprins: Introducere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(apitolul I Pluralis ul politic . o condiie esenial a de ocraiei parla entare,,,,/ 0 1,1 (onsideraii generale privind sisite ul politic al Republicii Moldova,,,,,,/ 0 1,& Pluripartidis ul i evoluia sa !n Republica Moldova,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 1,- E"ectele re"or ei constituionale din / iulie &+++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12 (apitolul II Alegerile parla entare . e3presia de ocraiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&% 0 &,1 Parla entul Republicii Moldova . purttor al suveranitii naionale,,,,,,&% 0 &,& (andidaii pentru "uncia de deputat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&' 0 &,- )istele electorale,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&4 0 &,% #otarea,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-+ 0 &,/ #alidarea andatelor de deputat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-(oncluzii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-% 5ibliogra"ie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-/

&++%

Introducere Actualitatea investigaiei, Ti pul alegerilor "r alternativ a trecut, 6e ocratizarea vieii publice o"er "iecrui cetean posibilitatea de a7i e3pri a liber si patiile i pre"erinele politice8 de a bene"icia de procedura alegerii structurilor puterii de orice nivel pentru a contribui ast"el la prosperarea satului8 a oraului8 regiunii8 a !ntregului stat, Iat de ce alegtorul nu este candidatul !n deputai 8 ce partid sau acesta situaia din ar 8 ce progra ai este indi"erent cine apreciaz icare politic reprezint8 cu

!nainteaz8 ce prezint el !nsui ca

personalitate8 ce caliti pro"esionale posed etc, Scopul i sarcinile lucrrii, Realizarea acestui obiectiv const !n "atul de a de onstra c partidele politice s!nt constituenii de baz ai siste ului politic, Spre deosebire de alte co ponente ale siste ului politic8 ele se i pun ca o singur instituie ce e3pri interesele8 aceste interese sunt aduse la cunotina aselor largi anu e prin inter ediul ca paniilor electorale8 i este evident rolul partidelor !n cadrul lor "iindc8 e si plu8 ca paniile electorale nu se petrec "r prezena pertidelor politice8 c*iar i !n cazul alegerilor prezideniale8 care dup cu reprezint !n candidaii la postul de preedinte anu ite partide politice, 9n aceste circu stane8 participanii ca paniilor electorale se con"runt cu ulte di"iculti: nu ai este su"icient s7i anune participarea la alegeri8 !n condiiile unei concurene acute8 c!nd !n btliile preelectorale pentru o "uncie public concureaz c!iva pretendeni8 ca pania electoral trebuie pregtit inuios, Iat de ce pentru un partid politic8 "ie pentru un politician "ie candidat la postul de pri ar ori de preedinte al rii8 consilier al pri riei ori deputat !n Parla ent8 este "oarte i portant s deprind arta de a convinge, Aceast art presupune utilizarea te*nologiilor electorale oderne8 aplicarea e"icient a ti

&++%

ar:etingului politic8 capacitatea de a organiza ec*ipa candidatului ;"or aiunii politice<8 cunoaterea "or elor i etodelor de in"luen propagandistic etc, utilizat nu ai literatur Literatura tiinific utilizat, )a scrierea lucrrii a reviste i ziare etc, Metodele de investigaie utilizate n cercetarea temei, A etoda investigativ 7 practic8 iari !n baza aterialului cercetat, utilizat !n special

care se re"er strict la te 8 date statistice8 publicaii anuale periodice8 articole din

Structura i volu ul lucrrii, )ucrarea de "a este structurat !n & capitole: Pri ul capitol se !ntituleaz 7 Pluralismul politic o condiie esenial a democraiei parlamentare; (apitolul & se !ntituleaz 7 Alegerile parlamentare expresia democraiei #olu ul lucrrii este de -/ pagini,

&++%

(apitolul I Pluralis ul politic . o condiie esenial a de ocraiei parla entare 0 1,1 (onsideraii generale privind sisite ul politic al Republicii Moldova Eliber!ndu7se de sub dictatul ideologic i politic al etropolei sovietice i pind

pe calea suveranitii i independenei reale8 Republica Moldova8 la !nceputul anilor =2+8 a procedat la crearea "unda entului politic i >uridic al statului de drept de ocratic8 !n s"era politic ara noastr a avut i8 parial8 ai are de soluionat o de organizare serie de proble e generate de procesul de tranziie de la un siste
1< edi"icarea unui siste

politic a societii la altul,1 Esena acestor proble e se reduce la ur toarele: de ocratic bazat pe roluri sociale institutionalizate i raporturi care ar asigura e3ercitarea e"icient a puterii asupra !ntregii societi?
&< constituirea noilor structuri "unda entale ale siste ului politic8 a cror

"uncionare ar contribui8 pe de o parte8 la o colaborare rodnic !ntre instituiile de guvern !nt8 iar8 pe de alt parte8 !ntre celelalte co ponente ale vieii politice i sociale 7 partide8 grupuri de in"luen8 organizaii nonguverna entale8 sindicate etc?
-< alegerea adecvat a "or ei de organizare a puterii supre e de stat8 av!nd ca

baz trei siste e7 odel: prezidenial ;a erican<8 se iprezidenial ;"rancez< i parla en tar ;englez8 italian8 spaniol etc,<?
%< deter inarea strict a atribuiilor constituionale ale ra urilor puterii de stat

i a

ecanis elor de colaborare a acestora !n vederea asigurrii unui ec*ilibru politic?&

!ntre ele i "uncionrii e"iciente a !ntregului siste

/< instituirea unui organ specializat8 !nzestrat cu >urisdicie constituional !n

scopul asigurrii controlului constituionalitii legilor i a altor acte nor ative cu caracter si ilar i al eninerii ec*ilibrului constituional !ntre ra urile puterii social7politic i ;legislativ8 e3ecutiv i >udectoreasc<, (a i !n alte ri8 proble ele perioadei de tranziie la un siste
1 &

Platon @runtau AASiste e politice conte poraneAA8 vol,18 (E USM8 (*iinu &++1 (lin #!lsan AAPolitologieAA ed, Econo ic8 5ucureti 122B

'

&++%

econo ic nou pot "i soluionate la noi !n ar8 evident8 doar !n baza pro ovrii consecvente i coerente a re"or elor !n toate s"erele societii8 !ns !n conte3tul general al trans"or rilor rolul prioritar revine8 !n opinia noastr8 anu e re"or elor politice, Prin esena lor acestea s!nt orientate spre edi"icarea statalitii8 de ocratizarea integral a societii8 asigurarea drepturilor i libertilor o ului8 instaurarea ordinii de drept8 co baterea srciei8 corupiei i a altor "eno ene social7econo ice i "lageluri politice negative din viaa societii !n tranziie, (u alte cuvinte8 re"or area s"erei politice asigur condiiile necesare pentru re"or area celorlalte laturi ale vieii !n societate, Realizarea trans"or rilor c*e ate s consolideze instituiile politice ale rii a necesitat elaborarea cadrului >uridic propriu unui stat suveran i independent8 !n vederea atingerii acestui scop8 a "ost des"urat o vast activitate de elaborare a actelor i nor elor >uridice respective i de pro ulgare a legilor proprii RM ca stat de drept, Actual ente !n tot spaiul legislativ poziiile do inante revin actelor ce asigur crearea i consolidarea bazei legislative a stabilirii statalitii oldoveneti8 a siste ului organelor puterii reprezentative8 a >ustiiei constituionale8 a securitii interne i e3terne, Printre ele pot "i enionate8 !n pri ul r!nd8 Declaraia cu privire la suveranitatea Republicii Moldova ;&- iunie 122+<8 Decretul cu privire la puterea de stat ( ! iulie 122+<8 Declaraia de independen a Republicii Moldova ;&B august 1221<8 "onstituia Republicii Moldova ;&2 iulie 122%<8 "odul #lectoral al Republicii Moldova ;&1 noie brie 122B<- etc, Prin aceste i alte acte a "ost instituit principiul de ocratic al separrii puterilor !n stat !n trei ra uri distincte ;legislativ8 e3ecutiv i >udectoreasc<8 asigur!ndu7se ast"el bazele i procedurile ; ecanis ele< crerii i "uncionrii organelor puterii publice !n Republica Moldova, Prin adoptarea )egii @unda entale siste ul politic al Republicii Moldova a "ost supus unei i portante redistribuiri a "unciilor8 o"erind nite repere7garanii pentru t!nra noastr de ocraie8 pentru t!nrul nostru stat ce se vrea suveran i independent, (onstituia stabilete o sc*e concret a pluralis ului instituional8 care se re"lect !n
-

#aleriu Moneaga AARepublica Moldova, Alegerile Parla entare ;122%< i geogra"ia politic a electoratului8 (*iinu 122B

&++%

ur toarele categorii de instituii: populare ;alegerile i re"erendu ul<8 legislative ;Parla entul<8 e3ecutive ;!n principal $uvernul8 dar i Preedintele rii<8 >urisdicional ;(urtea Supre de Custiie8 (urtea de Apel8 tribunale i >udectorii<, 6eci8 pentru Republica Moldova procla area independenei !nsea n i un apel !n vederea renaterii anu itor tradiii i stabilirii unei noi structuri a instituiilor politice, (o ponentul principal8 nucleul organizaiei politice a societii !l constituie statul cu toate ele entele sale integrale ;organele legislative8 e3ecutive8 >udectoreti 7 de di"erit nivel<, Art,l al (onstituiei de"inete atributele statului ca cea ai principal instituie politic: DRepublica Moldova este un stat de drept8 de ocratic8 !n care de nitatea o ului8 drepturile i libertile lui8 libera dezvoltare a personalitii u ane8 dreptatea i pluralis ul politic reprezint valori supre e i s!nt garantateD, Procesul de constituire a "unda entelor statului oldovenesc conte poran i ale societii de ocratice cunoate trei etape relativ distincte, $rima etap ;nu it adesea etap contradictorie< a "ost de scurt durat8 !ncep!nd !n 122+8 o dat cu des"urarea pri elor alegeri libere ;&/ "ebruarie 122+<8 i drept, )a &- iunie 122+ Sovietul Supre arc!nd un pas i portant !n procesul de de ocratizare a societii i de edi"icare a statului de ;Parla entul<8% !ntrunit !n pri a sa sesiune i e3pri !nd voina poporului8 a declarat RSS Moldova stat suveran, Prin acest act au "ost pre"igurate principiile "unda entale ale procesului constituional: izvorul i purttorul suveranitii este poporul? integritatea i indivizibilitatea statului? drepturile "unda entale ale o ului? cetenia republicii ,a, 6e "apt8 6eclaraia cu privire la suveranitatea Republicii Moldova ur a s serveasc drept baz pentru elaborarea noii (onstituii, 6e alt"el8 art,& al (onstituiei Republicii Moldova stipuleaz c Dsuveranitatea naional aparine poporului Republicii Moldova8 care o e3ercit !n od direct i prin organele sale reprezentativeD, )a cele spuse voi aduga c !n virtutea circu stanelor din interiorul rii8 dar ai ales a celor din a"ar8 a !nceput constituirea instituiilor unui nou stat, Ast"el8 la %

Platon @runtau AASiste e politice conte poraneAA8 Epere citate

&++%

septe brie 122+8 ca o replic la aciunile de dez e brare teritorial a RSS Moldova din partea "orelor ostile din sudul i estul rii8 !n ansa blul autoritilor publice apare instituia prezidenial8 autoritate public cu suveranitatea de stat, )a &Republica Moldova, A doua etap de constituire a statalitii oldoveneti !ncepe dup seis ul politic din 127&1 august 1221 de la Moscova care a condus ulterior la prbuirea URSS ;la 4 dece brie 12218 la Mens:8 Preedintele Republicii 5ielo7rusia8 Preedintele @ederaiei Ruse i Preedintele Ucrainei au se nat Acordul cu privire la crearea (o unitii Statelor Independente8 iar prin 6eclaraia de la Al a7Ata8 din &1 dece brie 12218 se nat de 11 state8/ se constat c Do dat cu crearea (SI URSS !i !nceteaz e3istenaD<, Parla entul Republicii Moldova8 la &B august 12218 !n virtutea dreptului popoarelor la autodeter inare8 procla Republica Moldova stat suveran8 independent i de ocratic8 solicit!nd tuturor statelor i guvernelor lu ii recunoaterea independenei sale ;$uvernul Ro Fniei a "ost pri ul care a recunoscut independena Republicii Moldova<, Acest act8 care cristaliza i aginea t!nrului stat pe *arta politic a lu ii8 prezenta8 de "apt8 o D iniconstrucieD a Republicii Moldova, P!n la adoptarea noii (onstituii8 adic ti p de aproape trei ani8 a ur at o perioad anevoioas i controversat8 caracterizat de succese i reculuri !n procesul re"or ei politice: consolidarea valorilor statului de drept8 pregtirea pri elor alegeri parla entare de ocratice8 elaborarea proiectului )egii @unda entale a t!nrului nostru stat independent, A treia etap a !nceput o dat cu adoptarea (onstituiei Republicii Moldova ;&2 iulie 122%<8 !n baza creia s7a trecut la edi"icarea statului de drept8 a siste ului instituional al puterii, Actuala )ege Supre a rii' o"er o concepie clar despre raporturile dintre individ i stat, Puterea statal este li itat prin drepturi "unda entale recunoscute cetenilor ;Titlul II al (onstituiei<8 !n te eiul drepturilor
/

isiunea de a asigura respectul legii i

ai 1221 este adoptat denu irea o"icial a statului 7

'

(o>ocaru $*eorg*e AAPolitica e3tern a Republicii MoldovaAA (*iinu 1222 @or aiuni politice din Moldova ;122171224<8 (*iinu 1224

&++%

acordate de (onstituie8 cetenii se pot opune

otivat puterii8 cu at!t

ai

ult c

starul este i garant al drepturilor i libertilor ceteanului, Strict vorbind8 statul de drept presupune nu nu ai producere de nor e ;(onstituie8 alte legi i acte nor ative<8 ci i "uncionalitatea e"ectiv a ecanis elor care asigur respectul absolut al acestor nor e8 ceea ce deoca dat ne lipsete, Trebuie subliniat !n special "aptul c cele trei puteri clasice se regsesc e3pri ate !n Titlul III ;Autoritile publice< al (onstituiei Republicii Moldova8 !n )egea Supre a statului i a societii s!nt cuprinse nor ele7cadru re"eritoare la Parla ent ;cap,I#<8 preciz!ndu7se c acesta este organul reprezentativ supre al poporului Republicii Moldova i unica autoritate legislativ a statului ;art,'+<8 de"inindu7se ast"el subiectul cruia poporul !i deleag e3ercitarea puterii legislative, Totodat8 !n (onstituie s!nt no inalizate cele trei instituii care "or eaz puterea e3ecutiv: Preedintele Republicii Moldova ;cap,#<8 $uvernul ;cap,#I< i Ad inistraia public ;cap, #III<, Gi8 !n s"!rit8 !n ulti ul capitol ;cap,H< al Titlului enionat este vorba despre Autoritatea ;sau puterea< >udectoreasc,B 9n procesul de constituire i e3ercitare a puterii un rol i portant revine8 "irete8 "actorului legislativ8 Parla entul "iind o instituie deliberativ co pus din reprezentani alei periodic la ter enele stabilite potrivit ciclurilor electorale, !n activitatea acestei instituii politice !i gsete e3presia o anu it corelaie dintre reprezentanii poporului i cei guvernai de ei8 dintre "orele a"late la guvernare i cele de opoziie8 con"igurarea lor rezult!nd din alegeri periodice, Elita politic8 nu it uneori clas politic8 inclusiv opoziia8 d e3presie opiunilor cetenilor cu drept de vot ;electoratului<8 guvernanii pri ind ;legiti < intereselor lor8 deleg!ndu7i reprezentani !n Parla ent, (on"or art,'' al (onstituiei Republicii Moldova8 Parla entul are aisprezece atribuii de baz, Principalele "iincii ale acestuia s!nt: cea deliberativ ;adic de
B

andatul puterii din

partea guvernailor8 care opteaz liber8 !n virtutea contiinei8 convingerilor i

(onstituiei Republicii Moldova cu odo"icri p!n !n / iulie &+++

1+

&++%

dezbatere i adoptare a legilor<8 de control asupra e3ecutivului i de recrutare a personalului guverna ental, Totodat el deine un rol decisiv !n deter inarea i controlul politicii c*eltuielilor publice: aprob bugetul statului si e3ercit controlul asupra lui, Procedura legislativ !n Parla entul onoca eral al Republicii Moldova cuprinde ur toarele etape: iniiativa legislativ8 e3a inarea i avizarea proiectelor de legi de ctre co isiile per anente8 includerea proiectelor !n ordinea de zi a edinelor !n plen8 dezbaterile acestora !n plen8 adoptarea ; a3i ul a trei lecturi<8 se narea legii de ctre Preedintele Parla entului8 pro ulgarea i publicarea legii, Mai preciz c ele entele procedurii legislative s!nt deter inate de (onstituie8 de Regula entul Parla entului i8 !n unele cazuri8 de regulile cutu iare rezultate din tradiiile i practica parla entar ;care !ns la noi deoca dat e ca srac<, Potrivit art,-B al )egii Supre e a republicii8 dreptul la iniiativ legislativ aparine deputailor8 $uvernului i Preedintelui rii8 iar iniiativa legislativ de revizuire a (onstituiei poate "i !naintat de un nu r de &++,+++ de ceteni cu drept de vot8 de cel puin o trei e din deputaii Parla entului8 de Preedintele republicii i de $uvern ;art, 1%1<,4 Revenind la caracteristica celor trei puteri de stat8 trebuie evideniat i "actorul e3ecutiv8 !n conte3tul guvernrii prin separaia puterilor i asigurarea unor relaii de ec*ilibru !ntre acestea8 e3ecutivul >oac un rol deosebit, Puterii e3ecutive !i revin atribuii legate de aplicarea politicilor i legilor adoptate de ctre puterea legislativ, Regle entrile (onstituiei Republicii Moldova prevd ca8 potrivit progra ului propriu de guvernare acceptat de Parla ent8 e3ecutivul s asigure !n"ptuirea politicii interne i e3terne a statului i s e3ercite conducerea general a ad inistraiei publice8 cooper!nd cu organis ele sociale interesate8 !n ce privete odul de constituire a $uvernului8 Preedintele rii dese neaz un candidat pentru "uncia de Pri 7 inistru

Analele USM8 Seria Gtiine Socio7U ane8 vol,II8 (*iinu &++18 pag,&14

11

&++%

!n ur a consultrii

a>oritii parla entare i ast"el nu ete $uvernul pe baza votului

de !ncredere acordat de Parla ent ;art,4& al (onstituiei<, (onstituirea $uvernului este deter inat de alegerile parla entare? alegerile prezideniale8 de regul8 nu pot in"luena e3erciiul $uvernului8 !ns alegerile prezideniale de la s"!ritul anului 122' au deter inat totui de isia $uvernului8 datorit "aptului c Pri 7 inistrul a"lat atunci !n e3erciiu ;A,Sang*eli< a candidat la "uncia de Preedinte al rii, El a !ntrunit la alegeri doar 28/+I din su"ragii8 ceea ce a ec*ivalat cu votul de ne!ncredere,2 (onstrucia constituional a siste ului autoritilor publice nu presupune o separare rigid a puterilor !n stat8 ci8 di potriv8 ea este !ntoc it ast"el !nc!t s per it colaborarea rrea structurilor politice !n cadrul unui ec*ilibru care este asigurat de controlul reciproc al acestora, $uvernul este responsabil !n "aa Parla entului pentru !ntreaga sa activitate i prezint in"or aiile i docu entele cerute de acesta8 de co isiile lui de deputai8 (onstituia regle ent!nd raporturile dintre cele dou autoriti publice ;cap,#II<, 6ar relaiile Paria ent7$uvern pot "i dereglate i !nrutite prin e3cesul de zel8 pe de o parte8 la i plicarea legislativului !n activitatea e"ului de stat i a $uvernului i8 pe de alt parte8 la i plicarea e3ecutivului !n activitatea legislativului, (ellalt subiect al e3ecutivului8 Preedintele Republicii Moldova8 "iind e"ul statului8 Dreprezint statul i este garantul suveranitii8 independenei naionale81+ al unitii i integritii teritoriale a riiD ;art,BB al (onstituiei<8 !n )egea @unda ental s!nt stipulate alegerea8 atribuiile !n do eniul aprrii8 !n do eniul politicii e3terne i alte prerogative ale e"ului statului, Totodat8 (onstituia stipuleaz statului posibilitatea de a in"luena activitatea $uvernului !n ai ulte odaliti de colaborare a Preedintelui republicii cu $uvernul i acord e"ului od direct i indirect, Se cere subliniat aparte "aptul c a enda entele din /,+B,&+++ la (onstituia Republicii Moldova din 122% prevedeau un guvern !nt prezidenial8 !ns )egea
2 1+

(ernenco M,8 $alben A, etc, AAIstoria politic ;12427&+++<,6ocu ente i Moldova Suveran, 7&++1,714 ianuarie

ateriale, #ol, II8 (*iinu &+++


&++%

1&

@unda ental actual a di inuat substanial prerogativele Preedintelui rii, A inti c dup stabilirea instituiei prezideniale ;- septe brie 122+< atitudinea ult ca at!t8 !n societatea noastr erau "a de Preedinie devenise neunivoc, Mai

ve*iculate opinii care contestau !nsi necesitatea instituiei prezideniale, Pentru abolirea instituiei prezideniale a pledat liderul Partidului (o unitilor din Republica Moldova8 revendic!nd8 din considerente ideologice8 o republic parla entar8 D ai apropiat de interesele poporuluiD,

1-

&++%

0 1,& Pluripartidis ul i evoluia sa !n Republica Moldova Procesul de constituire !n Republica Moldova a siste ului politic pluripartidist s7a !nceput !nc p!n la trans"or rile instituiilor legislative8 e3ecutive i >udectoreti8 !n vederea crerii statului de drept, El a condus la "or area unei reele largi de organizaii social7politice i asociaii obteti8 care cuprind aria creativitii politice i civice a cetenilor8 con"or diversitii de ai interese8 aspiraii8 orientri8 credine, Pluralis ul politic8 sub "or a sa cea

dezvoltat 7 ultipartidis ul8 co plet!nd pluralis ul instituional8 a "ost produs de abrogarea prevederii constituionale co uniste re"eritoare la rolul conductor doar al unui partid, E dat cu dispariia onopolului politic al Partidului (o unist8 al partidului7stat8 societatea noastr cunoate o sc*i bare de esen, @irete8 aceast sc*i bare a avut continuare !n re"or area legislaiei8 !n constituirea noilor instituii de ocratice8 !n evoluia spre instaurarea econo iei de pia etc, !ns pro ovarea trans"or rilor radicale !n societate nu s!nt posibile !n lipsa pluripartidis ului,11 Alt"el spus8 !n condiiile de ocraiei dezvoltate un gen aparte de pluralis constituie recunoaterea dreptului la "iinarea ai !l ultor partide politice8 structurate

dup scopul declarat de a dob!ndi i e3ercita puterea politic sau de a in"luena asupra deciziilor acesteia, Tinz!nd spre a"ir area la noi a valorilor de ocratice ale societii8 legiuitorii Republicii Moldova au regle entat i acest aspect al principiului pluralis ului de ocratic8 au asigurat libertatea de a se constitui i de a aciona pentru partidele politice i alte organizaii social7politice, Apariia lor !n ara noastr8 rolul deosebit pe care !l ani"est !n con"igurarea instituiilor politice ne vorbesc at!t despre e"iciena tuturor principiilor de ocratice8 c!t i despre asigurarea drepturilor i libertilor "unda entale ale o ului, E dat cu pluralis ul 7 esena de ocraiei constituionale8 )egea @unda ental stabilete pluripartidis ul i libertatea de constituire i de aciune a partidelor
11

Platon @runtau AASiste e politice conte poraneAA8 vol,18 Epere citate

1%

&++%

politice, (on"or

(onstituiei8 cetenii se pot asocia liber !n partide i !n alte

organizaii social7politice8 ele "iind egale !n "aa legii, Statul !i asu obligaia s asigure respectarea drepturilor i intereselor legiti e ale tuturor "or aiunilor politice, Totodat8 partidele i organizaiile social7politice8 care prin scopuri ori prin activitatea lor iliteaz ! potriva pluralis ului politic8 a principiilor statului de drept8 a suveranitii i independenei naionale8 a integritii teritoriale a Republicii Moldova8 s!nt declarate neconstituionale, Apariia di"eritelor partide i icri social7politice !n perioada restructurrii oldovenilor a ridicat i perios proble a gorbacioviste i a renaterii naionale a

interaciunii lor cu statul, Ast"el8 !n vara anului 1242 (onsiliul de Minitri al RSS Moldoveneti adopt Regula entul Provizoriu cu privire la !nregistrarea reuniunilor social7politice8 !n baza cruia la &' octo brie a aceluiai an s!nt !nregistrare pri ele trei "or aiuni politice sau8 cu erau nu ite de ass7 edia republican !n aceast perioad8 asociaii ne"or ale: @rontul Popular din Moldova8 Micarea Internaionalist DUnitate7EdinstvoD i Micarea Popular D$agauz7Jal:!D,1& Procesul de de ocratizare a vieii social7politice a rii presupune !n od inevitabil descentralizarea puterii de stat i a ad inistrrii !n general8 pluralizarea s"erei politice i a !ntregii viei sociale8 !n acest sens un pas i portant a "ost "cut la 1+ ai 122+8 c!nd Sovietul Supre al RSSM a adoptat )egea privind legalizarea icrilor i partidelor politice8 odi"ic!nd corespunztor prevederile art, '8B i %2 onopolul Partidului

din (onstituie8 iar !n iunie 1221 Preedintele adopt 6ecretul D(u privire la repartizarea organelor puterii de statD care a sub inat (o unist al Moldovei asupra puterii de stat8 a li itat activitatea structurilor de partid dup principiul teritorial8 ast"el !nc!t organele de partid au "ost scoase !n a"ara organelor de stat, Eecul puciului de apro"undarea
1&

ilitar7co unist de la Moscova ;august 1221< i

obinerea independenei de ctre Republica Moldova ;august 1221< au "ost !nsoite ecanis ului relaiilor dintre stat i "or aiunile politice, Prin

Evolutia social econo ica a Republicii Moldova8 Editie Anuala8 MinistrK o" Econo K8 (*isinau8 &+++

1/

&++%

Jotr!rea Prezidiului Parla entului Republicii Moldova ;august 1221< este suspendat activitatea Partidului (o unist al Moldovei8 iar ulterior ;septe brie 122-< aceast decizie este anulat ca "iind anticonstituional, 9n corespundere cu 6ecretul D(u privire la puterea de statD8 adoptat de Sovietul Supre al RSS Moldova la &B iulie 122+81- se legi"ereaz principiul depolitizrii i ale ar atei, 6epolitizarea icrile politice erau organelor puterii i ad inistraiei de stat8 precu

acestora la !nceputul anilor =2+ avea drept scop e3cluderea i i3tiunii tuturor "or aiunilor politice !n treburile de stat8 iar partidele i obligate s se preocupe doar de proble ele lor interne !n corespundere cu progra ul i statutul aprobat, Acest proces a constituit un pas serios at!t !ntru li itarea structurilor organizatorice ale partidelor e3istente cu pondere8 !n pri ul r!nd ale Partidului (o unist al Moldovei8 precu revana, 9ns cel ai se ni"icativ o ent !n asigurarea bazei legislative a siste ului pluripartidist !n Republica Moldova 17a constituit8 indiscutabil8 adoptarea la 1B septe brie 1221 de ctre Parla entul Republicii Moldova a )egii cu privire la partide i alte organizaii social7politice8 care garanteaz condiii >uridice egale pentru activitatea diverselor "or aiuni politice8 precu i nea estecul organelor de stat i al persoanelor o"iciale !n activitatea lor8 la "el ca i nea estecul partidelor i organizaiilor social7politice !n activitatea organelor de stat i a persoanelor o"iciale8 !n acest act nor ativ de are se ni"icaie politic8 care conine ' capitole i &4 de articole8 e legi"erat dreptul la asociere !n partide i !n alte organizaii social7politice8 de ase enea s!nt indicate bazele i garaniile8 condiiile i principiile activitii acestor "or aiuni politice8 alte aspecte eseniale pentru "uncionarea partidelor !n societatea noastr, Un o ent principal al )egii !n cauz !l constituie "aptul c ea conine noiunea de partid i de organizaie social7politic, Partide i alte
1-

i !ntru prevenirea crerii unor ase enea

structuri ale partidelor i organizaiilor social7politice care tind cu insisten s7i ia

LMNOPQ R,8 STUQVWP R,8 AAXPNYPZ[Q\]O^[ _`aTN`AA 12248 (*iinu 1222

1'

&++%

organizaii social7politice8 !n sensul prezentei )egi8 s!nt asociaiile benevole ale cetenilor8 constituite pe baza co unitii de concepii8 idealuri i scopuri8 care contribuie la realizarea voinei politice a unei anu ite pri a populaiei i care prin reprezentanii lor particip la elaborarea politicii republicii8 la conducerea treburilor statului8 la soluionarea proble elor econo ice i social7culturale ;art,l<, Erganizaii social7politice s!nt considerate8 de ase enea8 "ronturile8 ligile8 politice de as etc, odi"icarea i icrile

Parla entul Republicii Moldova a adoptat la 12 octo brie 122- i la -+ septe brie 1224 dou acte >uridice cu denu irea )egea pentru co pletarea )egii privind partidele i alte organizaii social7politice, Ulti a odi"icare constituie un eveni ent i portant !n viaa politic a rii, 6ac dup adoptarea !n 1221 a )egii privind partidele i organizaiile social7politice !n republic activau '+ de ase enea subieci politici8 dintre care !n anul 1224 au r as !nregistrai nu ai /+8 apoi dup perioada re!nregist7rrii lor ;1& noie brie 1224 7 1& "ebruarie 1222< spectrul politic al rii se constituia !n pri vara lui 1222 doar din &% de partide i locale din &icri social7politice care erau !n drept s participe la alegerile ai 1222, Acestea s!nt: Micarea DPentru o Moldov 6e ocratic i

ProsperD8 Partidul (o unitilor din Republica Moldova8 Partidul Renaterii i (oncilierii din Moldova8 Micarea Social7Politic DAliana (ivic pentru Re"or eD 7 D@urnicaD8 Partidul @orelor 6e ocratice8 Partidul 6e ocrat Agrar din Moldova8 Partidul Socialist din Moldova8 Partidul 6reptii Social7Econo ice din Moldova8 Partidul baional7)iberal din Moldova8 @rontul Popular (retin76e ocrat8 Partidul @orelor Progresiste ale Moldovei8 Micarea Social7Politic a Pro"esionitilor DSperanaD8 Partidul Re"or ei8 boul Partid baional Moldovenesc8 )iga 6e ocrat7 (retin a @e eilor din Republica Moldova8 Partidul Ecologist DAliana #erdeD din Republica Moldova8 Micarea Social7Politic DPa5Jonpa75JeD8 Partidul 6e ocrat7 Popular din Moldova8 )iga baional a Tineretului din Moldova8 Partidul Socialitilor din Republica Moldova8 Partidul Social76e ocrat din Moldova8
1B
&++%

Micarea Social7Politic D@ora bouD8 Asociaia #icti elor Regi ului (o unist de Ecupaie i a #eteranilor de Rzboi ai Ar atei Ro Fne i Partidul baional7 crnesc din Moldova, 9n baza )egii cu privire la partide i alte organizaii social7politice8 $uvernul Republicii Moldova adopt la 4 septe brie 122& DRegula entul cu privire la asociaiile obtetiD8 care regle enteaz condiiile i principiile de baz ale activitii i !ncetrii "uncionrii asociaiilor obteti8 iar la 1' ai 122' Parla entul od legal republicii adopt )egea D(u privire la asociaiile obtetiD8 care !ri

acord dreptul cetenilor de a crea organizaii nonguverna entale ;la !nceputul anului 1222 erau !nregistrate o"icial 4/+ de Eb$<, 6ac "or aiunile politice s!nt o "or organizat a cetenilor cu orientare politic co un8 al cror scop principal este lupta pentru puterea politic ;preluarea acesteia<8 "ie e3ercitarea in"luenei asupra puterii de stat8 apoi asociaiile obteti reprezint organizaii nonstatale ;nonguverna entale< ale cetenilor create pentru satis"acerea i ocrotirea intereselor lor econo ice8 de creaie8 de v!rst8 sportive8 religioase8 etnoculturale i de alt gen, Spre deosebire de partidele i icrile politice8 aceste asociaii nu au idealuri8 opiuni i obiective politice legate de cucerirea puterii, Rolul politic al organizaiilor obteti const !n "aptul ca ele8 "iind ele ente ale societii civile8 interacioneaz activ cu "or aiunile politice8 asigur legtura !ntre societate i stat8 particip indirect la procesul legislativ8 in"luen7!nd !ntr7un presiune as3ipra puterii politice prin organizarea aciunilor de ani"estri8 od sau altul clasa politic la adoptarea deciziilor politice concrete, Ele e3ercit in"luen i as ; itinguri8 suri etc,<, Asociaiile obteti opteaz pentru adoptarea deciziilor

politice "avorabile lor8 "r a participa ne i>locit la procesul adoptrii acestora i "r a purta rspundere politic pentru consecinele lor, )a per"ecionarea contribuit ecanis ului relaiilor dintre stat i partidele politice a ult )egea privind alegerea Parla entului8 adoptat la 1% octo brie 122-8

care prevedea organizarea unor alegeri libere potrivit siste ului reprezentrii
14
&++%

proporionale pe liste de partide !n condiiile unui pluralis

politic real8 av!ndu7se !n

vedere necesitatea de a asigura condiii egale pentru toate "or aiunile politice !n concurena lor pentru crearea structurilor de stat, Adoptarea )egii !n cauz ur at de ca pania electoral pentru alegerile parla entare din &B "ebruarie 122% i a (odului Electoral al Republicii Moldova din &1 noie brie 122B pentru alegerile parla entare din && artie 1224 a condus la contientizarea strategiei i tacticii de co portare a "or aiunilor politice8 a sporit activitatea lor !n direcia cutrii susinerii sociale i soluionrii altor proble e ale vieii politice oldoveneti,1% 9n concluzie v7o spune c alegerile ultipartidiste8 "iind o "or a>or a de ocraiei pluraliste8 au generat !n Republica Moldova apariia unor procese i "eno ene politice noi, (oncurena agenilor ;sau subiecilor< politici pentru includerea lor !n structurile de putere a condus la apariia !n perioada ca paniilor electorale a diverselor co porta ente at!t !n cazul "or aiunilor social7politice8 c!t i !n cel al di"eritelor seg ente ale electoratului, (on"runtarea !ntre di"erite interese politice8 econo ice i sociale a condiionat at!t cristalizarea8 c!t i scindarea blocurilor electorale !n "uncie de progra ele politice i de plat"or ele preelectorale8 de si patiile i antipatiile di"eritelor pturi sociale,

1%

Platon @runtau AASiste e politice conte poraneAA8 vol,18 Epere citate

12

&++%

0 1,- E"ectele re"or ei constituionale din / iulie &+++ E in"luen deosebit asupra procesului "uncionrii siste ului politic din Republica Moldova a constituit7o re"or a constituional din / iulie &+++, Proble a re"or ei constituionale !n societatea noastr a "ost un obiect pei anent de discuie !ntre principalele "ore politice8 cu participarea >uritilor8 politologilor i a cet enilor de r!nd, Ma>oritatea acestora s7au e3pri at !n "avoarea si pli"icrii siste ului de conducere prin consolidarea puterii e3ecutive8 care ur eaz sa activeze !n str!ns legtur cu puterea legislativ, becesitatea acestor odi"icri a "ost deter inat de realitatea i de practica constituional din ulti ii ani8 care au de onstrat i per"eciunea siste ului se iprezidenial de guvernare8 caracterizat prin "recvente tensionri ale relaiilor dintre ra urile puterii i lipsa de conlucrare dintre ele8 "apt care a a"ectat situaia politic intern8 calitatea guvernrii i nivelul de trai al populaiei, (onvocat !ntr7o edin e3traordinar8 )egislativul a adoptat8 la / iulie &+++8 !ntr7o edin special8 cu 2+ de voturi8 trei proiecte de lege privind revizuirea (onstituiei, (el ai i portant dintre ele8 nr, %+24 din &%,11,12228 a "ost elaborat de grupul parla entar al PP(68 "iind se nat !n total de -4 de deputai, Proiectul !n cauz a "ost avizat pozitiv de (urtea (onstituional i prevedea lipsirea Preedintelui Republicii Moldova de dreptul la iniiativ legislativ ;art,B-< i alegerea e"ului statului prin vot secret de ctre Parla ent ;art,B4<, )a acestea se adaug o serie de prevederi i portante re"eritoare la odalitatea de investire a $uvernului i la atribuiile Pri 7 odi"icarea inistrului8 la procedura de dizolvare a Parla entului, Un alt proiect de revizuire a (onstituiei8 nr,--42 din &4,1+,12228 a "ost !naintat de $uvern i prevedea art,1&% i 1&/ din )egea Supre 8 care se re"erea la atribuiile8 structura Procuraturii i statutul procurorilor, (ea de7a treia iniiativ8 nr,--%' din +&,1&,12228 a "ost !naintat de un grup din -2 de deputai cu privire la e3tinderea prerogativelor $uvernului,
&+
&++%

6up ce reprezentanii tuturor "raciunilor parla entare i preedintele P,)ucinsc*i i7au e3pus opiniile asupra lor8 cele trei iniiative au "ost votate !n pri a lectur de ctre a>oritatea absolut a deputailor8 )egislativul lu!nd8 totodat8 decizia de a te co asa si de a adopta !n a doua lectur un singur proiect de )ege privind odi"icarea i co pletarea (onstituiei8 !n ur a acestor a enda ente8 regi ul se iprezidenial a "ost !nlocuit cu unul parla entar8 !n "avoarea acestei decizii s7au pronunat grupurile parla entare ale (onveniei 6e ocrate din Moldova8 Partidului @orelor 6e ocratice8 Partidului Popular (retin76e ocrat8 Partidului 6e ocrat din Moldova i al Partidului (o unitilor, (inci deputai independeni au votat ! potriva instituirii unui regi iniiativ respins de parla entar de guvernare, Ei au propus instituirea p!n la oratoriu asupra odi"icrilor !n (onstituia republicii8 a>oritatea deputailor, Reprezentanii tuturor "raciunilor8 cu alegerile prezideniale a unui

e3cepia grupului de deputai independeni8 au re arcat c aceste iniiative au pornit de la necesitatea per"ecionrii raporturilor !ntre ra urile puterii !n stat prin stabilirea clar a co petenelor8 ceea ce8 !n opinia lor8 va avea o in"luen bene"ic asupra evoluiei societii noastre, )egea a "ost adoptat i tri is e"ului statului spre pro ulgare, Preedintele P,)ucinsc*i8 "olosindu7se de prerogativele sale constituionale8 nu s7a grbit s pro ulge )egea8 !ncerc!nd s c!tige ti p i s conving opinia public despre inoportunitatea acestor odi"icri8 !n opinia sa8 decizia ai ult criza )egislativului !n "avoarea unei republici parla entare va apro"unda i o variant a alegerilor parla entare i prezideniale anticipate, )a &+ iulie &+++8 Preedintele P,)ucinsc*i a re is )egislativului )egea privind odi"icarea (onstituiei pentru ree3a inare, Ge"ul statului a e3pediat Parla entului i un ir de a enda ente8 dintre care deputaii au acceptat doar dreptul Preedintelui Republicii Moldova la iniiativ legislativ i dreptul de a purta negocieri i tratative pentru se narea unor acorduri internaionale,

politic intern8 !ntruc!t nu e3ist o a>oritate parla entar stabil8 de aceea e posibil

&1

&++%

)a &1 iulie8 Parla entul i7a recon"ir at8 cu 4B de voturi8 opiunea pentru trans"or area Republicii Moldova din republic se iprezidenial !n una cu regi parla entar de guvernare8 !n edina plenar din &' iulie &+++ Parla entul a adoptat o declaraie privind odi"icrile la (onstituie8 operate la / iulie, Potrivit declaraiei8 prin legea votat din / iulie8 deputaii i7au propus s pun capt con"runtrii !ndelungate i lipsite de sens dintre organele puterii de stat, Proiectul republicii parla entare a "ost o replic dat proiectului republicii prezideniale8 prevederile cruia i plicau8 !n are parte8 i riscul unei concentrri e3cesive a puterii de stat !n !inile unei singure persoane, Er8 o ase enea tendin de centralizare a puterii de stat putea "i tolerat de co unitatea internaional8 !n care Moldova tinde s se integreze, Modi"icrile !n (onstituia Republicii Moldova racordeaz siste ul nostru constituional la activitatea i s reacioneze odelele celor ai avansate ri8 ai e"icient consolideaz puterea e3ecutiv8 !i per it $uvernului s7i des"oare

ai pro pt Ia necesitile econo ice i sociale ale

populaiei, Re"or a constituional a "ost e"ectuat !n deplin concordan cu prevederile (onstituiei i ale legislaiei !n vigoare8 prin votul a>oritii cov!ritoare a deputailor8 !nse ntatea istoric a acestei re"or e i consecinele ei asupra siste ului politic vor "i contiintizate !n ti p, Este necesar a evidenia alegerile parla entare din &/ "ebruarie &++1, Autorii republicii parla entare i7au propus s evite !n &+++ o ca panie prezidenial costisitoare i istovitoare8D dar8 indirect8 ei au provocat alegeri parla entare anticipate, Incapacitatea Parla entului de a alege Preedintele rii a avut drept o consecin direct alegerile parla entare anticipate, In con>unctura politic creat dup / iulie &+++8 era i posibil s "ie ales preedintele rii de ctre Parla ent8 deoarece nu e3ista o a>oritate parla entar stabil, Scrutinul parla entar din &/ "ebruarie &++1 s7a des"urat !n condiiile odi"icrii (odului Eelectoral i !ntr7un nou regi politic 7 cel parla entar, Miza

&&

&++%

alegerilor era "oarte

are8 deoarece noua co ponen a Parla entului trebuia s aleag

urgent Preedintele rii i s "or eze $uvernul, )a alegerile parla entare anticipate din &/ "ebruarie &++1 au participat / blocuri electorale8 1& partide i organizaii social7politice8 pe listele crora au "igurat 1'/4 candidai pentru andatul de deputat8 precu i 1+ candidai independeni, 9n rezultatul acestor alegeri doar trei "or aiuni politice au reuit s depeasc bare ul de 'I din totalul voturilor valabil e3pri ate ;P(RM7%282-I8 5EA571-8%+ I8 PP(6748-1I<, 6ei sonda>ele electorale prognozau un procenta> de participare 6intre candidaii independeni8 cel ai ic al electoratului dec!t !n ulti ele alegeri8 prezena la urne a "ost destul de are 7 '282' I, ai bine s7a prezentat !n cursa electoral ai ulte #aleriu $*ilec*i8 care a obinut 18B%I sau &B&22 din su"ragii8 acu ul!nd voturi dec!t unele partide ca 5EPb8 MSPE68 P@6, 6ac !n privina P@6 se tia dinainte c nu va a>unge !n Parla ent8 deoarece i aginea liderului acestui partid a avut ult de su"erit !n ulti ii ani8 celelalte dou ini , Prin co ponente ale A6R nu aveau dubii !n ceea ce privete trecerea pragului

ridicarea pragului electoral de la %I la 'I8 autorii acestui proiect au vrut s creeze o a>oritate stabil !n Parla ent i s scoat din curs partidele inco ode8 nelu!nd de "apt !n calcul c baza lor social s7a redus considerabil !n ulti ii ani, In acest conte3t8 surpriza nu a !nt!rziat s apar: cei care au pierdut alegerile au "ost PR(M i P6M8 care au reuit s acu uleze 42/1B ;%8B&I<8 respectiv B424% ;/8+/I< din su"ragii,1/ 6ei uli prognozau victoria co unitilor8 ni eni nu se atepta la o victorie detaat a lor, Ma>oritatea analitilor politici prognozau repetarea ispravei co unitilor din 12248 cu o ar> de eroare /I, Rezultatele scrutinului parla entar au scos8 !ns8 n eviden c!teva trsturi ale societii oldoveneti !n tranziie, )a 1+ ani de la obinerea independenei8 nostalgia dup Draiul pierdutD sau Dtrecutul glorios i lu inosD este !nc are,
1/

(ernenco M,8 $alben A, etc, AAIstoria politic ;12427&+++<,6ocu ente i

ateriale, #ol, II8 (*iinu &+++


&++%

&-

Alegerea

a>oritii electoratului re"lect o anu it stare de spirit8 !ntr7o

societate !n care predo in srcia s!nt create condiii prielnice pentru a"ir area co unis ului8 ceea ce s7a i aterializat prin rezultatul electoral, )a victoria detaat a co unitilor au contribuit indirect i "orele de ocratice, Tergiversarea re"or elor8 costul ridicat al re"or elor econo ice i sociale au deza git pe "oarte uli ceteni, 6iscuiile sterile inter inabile i certurile per anente din Parla ent au dus o bun parte din populaie la e3asperare, Participarea separat la alegeri a "orelor de ocratice8 incapacitatea lor de a crea blocuri electorale8 capabile s concureze cu P(RM8 a dus la aceea c P(RM n7a avut concureni I aginea P(RM !n societate ca "iind un partid a"lat !n opoziie8 deplorabil din ar a adus rezultatele scontate, Alegerile parla entare anticipate au creat o va scuti ara de crize politice !n viitorii ani, (a concluzie voi spune c eveni entele ulterioare8 care au avut loc !n viaa politic a republicii8 de ase enea au in"luenat substanial siste ului politic, odul de "uncionare a a>oritate parla entar stabil8 care anevrele abile ale liderilor co uniti de a !nvinui "orele de ocrate pentru situaia econo ic

&%

&++%

(apitolul II Alegerile parla entare . e3presia de ocraiei 0 &,1 Parla entul Republicii Moldova . purttor a suveranitii naionale Parla entul8 organ reprezentativ supre i legislativ, al poporului Republicii Moldova

Parla entul este organul reprezentativ supre

i unica autoritate legislativ a statului, Parla entul este co pus din 1+1 deputai, Parla entul este ales prin vot universal8 egal8 direct8 secret i liber e3pri at, Modul de organizare i de des"urare a alegerilor este stabilit prin lege organic, Alegerile deputailor !n Parla ent se des"oar !n cel ult - luni de la e3pirarea andatului de deputat andatului sau de la dizolvarea Parla entului precedent, (urtea (onstituionala8 propunerea (o isiei Electorale (entrale8 *otarte validarea sau nevalidarea lui !n cazul !nclcrii legislaiei electorale, Parla entul este ales pentru un andat de % ani8 care poate "i prelungit8 prin lege ult -+ de zile de la alegeri, organic8 in caz de razboi sau de catastro", Parla entul se !ntrunete8 la convocarea Preedintelui Republicii Moldova8 !n cel 9n aceast perioad nu poate "i Mandatul Parla entului se prelungete p!n la !ntrunirea legal a noii co ponene, odi"icat (onstituia i nu pot "i adoptate8 odi"icrile sau abrogate legi organice, Structura8 organizarea i "uncionarea Parla entului se stabilesc prin regula ent, Resursele "inanciare ale Parla entului s!nt prevzute !n bugetul aprobat de acesta, Preedintele Parla entului se alege prin vot secret8 cu deputailor alei8 pe durata o ent prin vot secret de ctre Parla ent cu o a>oritatea voturilor andatului Parla entului, El poate "i revocat !n orice a>oritate de cel puin dou trei i

din voturile tuturor deputailor, #icepresedinii se aleg la propunerea Preedintelui Parla entului8 cu consultarea "raciunilor parla entare, Parla entul are ur toarele atribuii de baz: a< adopt legi8 *otr!ri i oiuni? b< declar re"erendu uri?
&/
&++%

c< interpreteaz legile i asigur unitatea regle entrilor legislative pe intreg teritoriul rii? d< aprob direciile principale ale politicii interne i e3terne a statului? e< aprob doctrina ilitar a statului? "< e3ercit controlul parla entar asupra puterii e3ecutive8 sub "or ele i !n li itele prevzute de (onstituie? g< rati"ic8 denun8 suspend i anuleaz aciunea tratatelor internaionale inc*eiate de Republica Moldova? *< aprob bugetul statului i e3ercit controlul asupra lui? i< e3ercit controlul asupra acordrii ! pru uturilor de stat8 asupra a>utorului econo ic i de alt natur acordat unor state strine8 asupra !nc*eierii acordurilor privind ! pru uturile i creditele de stat din surse strine? >< alege i nu ete persoane o"iciale de stat8 !n cazurile prevzute de lege? :< aprob ordinele i edaliile Republicii Moldova? l< declar obilizarea partiala sau generala? < declara starea de urgent8 de asediu i de rzboi? n< iniiaz cercetarea i audierea oricror c*estiuni ce se re"er la interesele societii? o< suspend activitatea organelor ad inistraiei publice locale8 !n cazurile prevzute de lege? p< adopt acte privind a nistia? r< !ndeplineste alte atribuii8 stabilite prin (onstituie i legi, Parla entul se !ntrunete !n dou sesiuni ordinare pe an, Pri a sesiune !ncepe !n luna "ebruarie i nu poate depi s"!ritul lunii iulie, A doua sesiune !ncepe !n luna septe brie i nu poate depi s"!ritul lunii dece brie, Parla entul se !ntruneste i !n sesiuni e3traordinare sau speciale8 la cererea Preedintelui Republicii Moldova8 a Preedintelui Parla entului sau a unei trei i din deputai,

&'

&++%

0 &,& (andidaii pentru "uncia de deputat 6reptul de a "i alei !l au cetenii Republicii Moldova cu drept de vot care !ntrunesc condiiile prevzute de legislaia Republicii Moldova i care !ntrunesc proble a dat, 9n cazul alegerilor parla entare8 procesul de dese nare a candidailor !ncepe i ediat dup anunarea alegerilor i se ter in cu -+ de zile !nainte de ziua alegerilor,1' 9n cazul alegerilor locale8 dese narea candidaturilor se e"ectueaz dup constituirea circu scripiilor electorale i consiliilor electorale de circu scripie con"or art,1&+,1B Pot "i alei deputai !n Parla ent cetenii Republicii Moldova cu drept de vot care au i plinit8 inclusiv !n ziua alegerilor8 v!rsta de 14 ani8 au do iciliul !n ar i !ntrunesc condiiile prevzute de prezentul cod, 6reptul de a dese na candidai pentru alegeri !l au: a< partidele i alte organizaii social7politice !nregistrate8 !n legislaia !n vigoare14 b< blocurile electorale8 "or ate pe baza deciziilor adoptate con"or statutelor ;regula entelor< partidelor i altor organizaii social7politice ce le7au constituit8 care s!nt inregistrate corespunztor de (o isia Electoral (entral 7 la alegerile parla entare i alegerile locale generale sau de consiliile electorale de circu scripie 7 !n cazul alegerilor noi8 !n decursul a 1/ zile de la data constituirii blocurilor electorale8 iar dac s7au constituit p!na la !nceperea perioadei electorale 7 !n decursul a 1/ zile de la !nceperea acestei perioade?12 odul stabilit8 p!n la stabilirea datei alegerilor8 !n con"or itate cu statutele ;regula entele< lor i cu

1' 1B

)egea nr,1&&B7HI# din &1,+2,&+++ )egea nr,&'47HI# din +%,+&,22 14 )egea nr,1%&&7HI# din 1/,1&,&+++ 12 )egea b B2'7H# din &/,+1,&++&

&B

&++%

c< cetenii Republicii Moldova care !i !nainteaz propria candidatur ;candidaii independeni<, (etenii Republicii Moldova care8 !n virtutea "unciei pe care o dein8 nu au dreptul s "ie e bri ai partidelor sau ai altor organizaii social7politice8 din o entul !nregistrrii lor !n calitate de concureni electorali8 !i suspend activitatea !n "uncia pe care o dein,

&4

&++%

0 &,- )istele electorale 9n con"or itate cu prevederile codului electoral a Republicii Moldova8 lista electoral este lista ce cuprinde toi cetenii cu drept de vot care do iciliaz pe teritoriul unei secii de votare. )istele electorale se !ntoc esc de ctre pri rie8 !n dou e3e plare8 pentru "iecare secie de votare, 6up ce au "ost !ntoc ite8 listele se veri"ic la do iciliul alegtorilor !nscrii !n ele8 se se neaz de ctre pri arul localitii i se aduc la cunotinta public cel ai t!rziu cu 1+ zile !nainte de ziua alegerilor,&+ 9n listele electorale se !nscriu alegtorii8 indic!ndu7se nu ele i prenu ele8 anul naterii8 do iciliul8 seria i nu rul actului de identitate al acestora, Erdinea de !nscriere se stabilete de pri rii, )istele electorale incluz!nd ilitarii a"lai !n uniti ilitare8 precu i e brii "a iliilor lor8 ali alegtori care do iciliaz pe teritoriul unitilor !ntoc esc pe baza datelor prezentate de co andanii unitilor Militarii do iciliai !n a"ara unitilor ilitare8 precu i ilitare8 se

ilitare respective,

e brii "a iliilor lor8 se

!nscriu !n listele electorale de la do iciliu, 9n seciile de votare constituite !n sanatorii i case de odi*n8 !n spitale i alte instituii curative staionare8 listele electorale se !ntoc esc pe baza datelor prezentate de conductorii instituiilor enionate,&1 9n seciile de votare constituite !n a"ara Republicii Moldova8 listele electorale se !ntoc esc pe baza datelor colectate de conductorii perioadei electorale8 isiunilor diplo atice i ai o"iciilor consulare care activeaz pe teritoriul statelor respective, )a !nceputul isiunile diplo atice i o"iciile consulare aduc la cunotina public i actualizeaz listele electorale deinute, (u B zile !nainte de ziua

&+ &1

)egea b B2'7H# din &/,+1,&++& )egea nr,&'47HI# din +%,+&,22

&2

&++%

alegerilor8 procedura de actualizare a listelor electorale !nceteaz, )istele actualizate se tri it de indat (o isiei Electorale (entrale,&& Alegtorul poate "i !nscris nu ai !ntr7o singur list electorala i la o singur secie de votare !n baza actelor ce atest do iciliul acestora !n peri etrul seciei de votare respective,&9n cazul !n care alegtorul !i sc*i b do iciliul !n perioada dintre data !ntoc irii listelor electorale i data alegerilor8 biroul electoral al seciei de votare8 la rug intea acestuia i pe baza paaportului sau a unui alt act de identitate8 !i elibereaz un certi"icat pentru drept de vot, Alegtorul care a pri it certi"icat pentru drept de vot con"ir pri irea lui se n!nd !n lista electoral8 !n dreptul nu elui su, )istele electorale se a"ieaza !n localurile seciilor de votare cu 1+ zile inainte de ziua alegerilor, Un e3e plar al listei se pstreaz la pri rie, Alegtorilor li se co unic8 cel ai t!rziu cu B zile !nainte de ziua alegerilor8 sediul seciei de votare la care ei vor vota,&% Alegtorilor li se asigur posibilitatea de a lua cunostin de listele electorale i de a veri"ica corectitudinea !ntoc irii lor, Ei au dreptul s "ac contestaii ! potriva neincluderii lor !n lista sau e3cluderii din ea8 precu la !nscrierea datelor despre sine, i ! potriva altor erori co ise

&& &-

)egea nr,1%-27HI# din &4,1&,&+++ )egea nr,&'47HI# din +%,+&,22 &% )egea b B2'7H# din &/,+1,&++&

-+

&++%

0 &,% #otarea #otarea se e"ectueaza !n ziua alegerilor !ntre orele +B,++ si &1,++, 5iroul electoral al sectiei de votare aduce la cunostinta publica ti pul si locul votarii cel ai tirziu cu 1+ zile inainte de ziua alegerilor, In ti pul rezervat votarii se interzice de a inc*ide localul de votare si de a suspenda votarea8 cu e3ceptia cazurilor de dezordine in asa8 de cala itati naturale8 de alte circu stante neprevazute8 care ii pun pe alegatori in pericol sau "ac i posibila e"ectuarea alegerilor, In aceste cazuri8 presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru cel ult & ore8 ti p in care va aduce localul sectiei de votare in starea corespunzatoare sau va gasi un alt local8 instiintind despre acest "apt alegatorii, Persoanele care au dreptul sa asiste la votare nu pot "i obligate sa paraseasca localul sectiei de votare in ti pul suspendarii votarii,&/ #otarea se e"ectueaza in localuri special a ena>ate cu ese la care se elibereaza buletinele de vot8 cu cabine sau ca ere pentru vot secret si cu urne de vot, Urnele se instaleaza in asa "el incit alegatorul8 pentru a se apropia de ele8 sa traverseze neaparat cabina sau ca era pentru vot secret, )ocalul sectiei de votare trebuie sa "ie dotat cu un nu ar su"icient de cabine sau ca ere pentru a se evita aglo eratia, Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin sectia de votare si evitarea aglo eratiei8 biroul electoral al sectiei de votare stabileste un traseu pentru alegatori8 incepind de la intrare8 spre a ena>ata ast"el incit sa per ita esele la care se elibereaza buletinele8 pe ur a spre cabinele de vot secret si urnele de vot, Sectia de votare trebuie sa "ie e brilor biroului electoral al sectiei de votare si od altor persoane autorizate sa asiste la operatiile electorale8 sa supraveg*eze8 in

continuu8 toate aspectele procesului de votare8 inclusiv identi"icarea alegatorului8


&/

Monitorul E"icial al R,Moldova nr,41 din +4,1&,122B

-1

&++%

in inarea buletinelor si introducerea lor in urnele de vot8 nu ararea voturilor si intoc irea proceselor7verbale, Sectia de votare se asigura de catre autoritatile ad inistratiei publice locale cu cabine8 urne de vot si celelalte ateriale necesare, entinerea in ele a ordinii Responsabilitatea pentru organizarea votarii8 pentru secretul e3pri arii vointei alegatorilor8 pentru a ena>area localurilor si pentru cuvenite o poarta biroul electoral al sectiei de votare, @iecare alegator voteaza personal, #otarea in locul altor persoane nu se ad ite, 5iroul electoral al sectiei de votare in ineaza alegatorului buletinul de vot8 con"or listei electorale8 nu ai la prezentarea actului de identitate, )a pri irea buletinului8 alegatorul se neaza in lista electorala in dreptul nu elui, Alegatorii din raza sectiei de votare care nu sint inscrisi in listele electorale se inscriu intr7o lista supli entara la prezentarea docu entului ce atesta do icilierea lor in peri etrul sectiei de votare in cauza, In aceeasi lista supli entara8 se inscriu si alegatorii care au venit la sectia de votare cu certi"icatul pentru drept de vot, (erti"icatul pentru dreptul de vot ra ine la biroul sectiei de votare si se ane3eaza la lista supli entara, Alegatorii care nu au "ost inscrisi in listele electorale intoc ite la sectiile de votare constituite in a"ara Republicii Moldova pot "i inscrisi in listele supli entare8 care vor contine: a< nu ele si prenu ele alegatorului? b< data si locul nasterii? c< ulti ul loc de do iciliu in Republica Moldova,&' Presedintele si e brii biroului electoral al sectiei de votare voteaza in sectia unde isi des"asoara activitatea8 iar daca este necesar8 dupa inscrierea lor in lista supli entara in baza certi"icatului pentru drept de vot, Presedintele biroului electoral al sectiei de votare duce evidenta eveni entelor i portante ce au avut loc in ti pul votarii si pe parcursul nu ararii voturilor, )a cererea
&'

e brilor biroului

)egea nr,1%-27HI# din &4,1&,&+++

-&

&++%

sau a persoanelor autorizate sa asiste la operatiile electorale8 sau a oricarui alegator8 presedintele noteaza co entariile si obiectiile e3puse de acestia in privinta procedurii votarii intr7un act care se ane3eaza la procesele7verbale ale biroului electoral al sectiei de votare,

--

&++%

0 &,/ #alidarea 9n e3ercitarea i perativ este nul,

andatelor de deputat andatului8 deputaii s!nt !n serviciul poporului, Erice andat

9n con"or itate cu Articolul '2 al (onstituiei Republicii Moldova8 6eputaii intr !n e3erciiul andatului sub condiia validrii, (alitatea de deputat inceteaza la data intrunirii legale a Parla entului nou ales8 in caz de de isie8 de ridicare a andatului8 de inco patibilitate sau de deces,&B (alitatea de deputat este inco patibila cu e3ercitarea oricarei alte "unctii retribuite8 cu e3ceptia activitatii didactice si stiinti"ice, (o isia Electorala (entrala8 in ter en de %4 de ore dupa totalizarea rezultatelor alegerilor8 prezinta (urtii (onstitutionale actele deputatilor alesi&4 si candidatilor supleanti,&2 9n ter en de 1+ zile dupa pri irea actelor de la (o isia Electorala (entrala8 (urtea (onstitutionala con"ir a sau in"ir a8 printr7un aviz8 legalitatea alegerilor, (onco itent8 (urtea (onstitutionala valideaza legiti atii deputatilor alesi,-+ Procesul7verbal cu privire la rezultatele alegerilor8 insotit de avizul (urtii (onstitutionale prin care se con"ir a legalitatea alegerilor si *otarirea privind validarea a cel putin &d- din nu arul de (o isiei Electorale (entrale, (o isia Electorala (entrala dispune publicarea rezultatelor "inale ale alegerilor in ter en de &% de ore de la pri irea actelor de la (urtea (onstitutionala.
&B &4

entionate la art,'+ si listele

andatele deputatilor alesi, In cazul

in care alegerile sint declarate legale8 (o isia Electorala (entrala elibereaza

andate de deputat8 se trans ite entionate se trans ite

Parla entului in ter en de & zile, E copie a actelor

)egea b 1%B+7H# din &1,11,&++& )egea nr,11+B7HI# din -+,+',&+++ &2 Sintag a Ddepupati supleantiD introdusa prin odi"icarea )egii nr,%4+ din +&,+B,22 se declara neconstitutionala prin Jot, (urtii (onstitutionale nr,1 din 11,+1,&+++ -+ )egea nr,%4+7HI# din +&,+B,22

-%

&++%

(oncluzii Alegerile au de onstrat c !n Republica Moldova se "or eaz un siste politic

pluripartit, Se constituie partide politice care !ncearc s7i gseasc i aginea8 co porta entul8 tactica, Procesul se des"oar !n condiii co ple3e, Pe viitor el va lua "or e Alegerile ai ra"inate8 va servi la a"ir area de ocraiei i la dezvoltarea unei ultipartidiste8 "iind o "or a>or a de ocraiei pluraliste8 au generat !n societi civile !n Republica Moldova, Republica Moldova apariia unor procese i "eno ene politice noi, (oncurena agenilor ;sau subiecilor< politici pentru includerea lor !n structurile de putere a condus la apariia !n perioada ca paniilor electorale a diverselor co porta ente at!t !n cazul "or aiunilor social7politice8 c!t i !n cel al di"eritelor seg ente ale electoratului, (on"runtarea !ntre di"erite interese politice8 econo ice i sociale a condiionat at!t cristalizarea8 c!t i scindarea blocurilor electorale !n "uncie de progra ele politice i de plat"or ele preelectorale8 de si patiile i antipatiile di"eritelor pturi sociale Alt"el8 scopul este al partidelor politice ce vizeaz8 !n pri ul r!nd8 speci"icitile structurii partidelor8 durata e3istenei lor8 diveri "actori ai stabilitii lor sociale, Aceste abordri privesc partidele ca pe nite Dasociaii de oa eni av!nd propriile sale structuriD8 ca D"or aiuni sociale relativ trainice i durabile ce tind spre ocuparea "unciilor de stat i av!nd o structur a organizrii sale interne capabil s uneasc liderii de partid din centrele de conducere cu susintorii si de pe scena politic8 prin inter ediul ca paniei electorale8 ca pre"az a alegerilor parla entare propriuzise, Alegerile parla entare ca o condiie a e3istenei activitii i a"ir rii partidelor poitice pe arena politic8 sunt de natur s invoce o nou replic !n situaia actual a de ocraiei8 !ndeosebi !n Republica Moldova8 ceea ce ar deter ina noi tendine la nivelul siste ului politic naional al Republicii Moldova,
-/
&++%

5ibliogra"ie Literatur n limba romn: Monografii, lucrri tiinifice, tratate: 1, Platon @runtau AASiste e politice conte poraneAA8 vol,18 (E USM8 (*iinu &++1 &, 6uverger M, AAPolitical partiesAA8 ), 12B+ -, #irgil Mgureanu AAStudii de sociologie poiticAA8 5ucureti 122' %, Sobor E,8 Andrievsc*i #, AAErganizarea ca paniei electorale i te*nologiile electiveAA8 @undaia sociu Moldova8 (*iinu 1222 /, Tristaru M, AAPolitologie, 9ntroducere !n studiul teoriei politiceAA8 5ucureti 1224 ', Pietre Andrei AASociologie generalAA edit, Acade iei 12B+ B, (lin #!lsan AAPolitologieAA ed, Econo ic8 5ucureti 122B 4, Pruteanu Gte"an e(o unicare i negociere !n a"acerif8 Iai8 122' 2, (ernenco M,8 $alben A, etc, AAIstoria politic ;12427&+++<,6ocu ente i ateriale, #ol, II8 (*iinu &+++ 1+,#aleriu Moneaga AARepublica Moldova, Alegerile Parla entare ;122%< i geogra"ia politic a electoratului8 (*iinu 122B 11, @or aiuni politice din Moldova ;122171224<8 (*iinu 1224 1&,(ernenco E,8 Solo on (,8 etc, Alegerile parla entare din 1224 !n Republica Moldova i consolidarea siste ului politic pluripartidist, Seria AAIstorieAA8 (*iinu &+++ 1-,(o>ocaru $*eorg*e AAPolitica e3tern a Republicii MoldovaAA (*iinu 1222 Articole, documente, publicaii, acte , legi: 1%,Analele USM8 Seria Gtiine Socio7U ane8 vol,II8 (*iinu &++18 pag,&14 1/,Electorala 122%, 6ocu ente i ci"re, (*iinu 122% 1',Evolutia social econo ica a Republicii Moldova8 Editie Anuala8 MinistrK o" Econo K8 (*isinau8 &+++ 1B,Electorala 1224, 6ocu ente i ci"re, (*iinu 1224 14, )egi ale Republicii Moldova ;vezi !n tri iteri< 12,#etile sovietului supre al $uvernului RSSM8 122+8 br,1 &+, Moldova Suveran, 7&++1,714 ianuarie Literatur n limba rus: &1, gh^Q]\_T,7 122',7 &4 dece brie &&, iT_[\]OPV STYhP_^V, 71242, 7&B octo brie &-, LMNOPQ R,8 STUQVWP R,8 AAXPNYPZ[Q\]O^[ _`aTN`AA 12248 (*iin 1222
-'
&++%