Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Educaiei i tiinei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative
Catedra Relaii Internaionale
Te! de licen!"
Lupta Uniunii Europene mpotriva terorismului
Realiat"
Studenta an# $ %E STU%II
&rupei '('
FRIPA
Strelnicov Ion
)oordonator tiini*ic"
+urdelin,i Eu-en
.ector Universitar
)/iin!u 0((1
.upta statelor Europene ,mpotriva terorismului
Plan"
Introducere
)apitolul I )onsideraii -enerale cu privire la terorismul internaional
Paragraful 1.1 Noiunea i clasificrile terorismului internaional
Paragraful 1.2 Istoricul, cauzele apariiei terorismului internaional
Paragraful 1.3 Nomenclatorul organizaiilor teroriste
)apitolul II Ap!rarea comun! a statelor Europene2relevaii e3treme pentru
presiunile din e3terior
Paragraful 2.1 Reprimarea naional ca efect al pericolului terorismului
internaional (cauza statelor europene)
Paragraful 2.2 Intensificarea euroscepticizmului ca efect al ten!inelor
teroriste
Paragraful 2.3 "istemul !e aprare colecti#relaie #erita$il !e
securitate comun (acor!uri i tratate !e $az)
)oncluii
+iblio-ra*ie
0
Introducere
.a momentul dat terorismul internaional a c!p!tat valori indescriptibile
printre cercurile, doritoare de asc/imba situaia e3istent! prin intermediul actelor
de sabota4, distru-erilor, asasin!rilor etc#
Terorismul contemporan este total distructiv, pentru c! teroritii nu recunosc
normele morale -eneral umane i nea-! un drept esenial al omului 2 dreptul la
via!# Acest *apt l2a *!cut pe Paul 5il6inson s! a*irme c! 7teroarea se deosebete
radical de alte *orme de violen! nu doar prin cruime, ci i prin -radul de
amoralitate, prin incapacitatea de a ale-e mi4loacele de realiare a aciunilor
teroriste i prin lipsa de autocontrol7#
8
Terorismul internaional este *olosirea nele-al! a *orei sau a violenei, comis!
de un -rup sau de indivii, care se a*l! ,n sr!in!tate i s,nt condui de !ri sau de
-rup!ri din a*ar!, sau a !ror activitate transcente /otarele naionale, ,mpotriva
persoanelor sau a propriet!ii, pentru a intimida sau a coercita un -uvern,
populaia civil! sau orice se-ment al acesteia, ca s!2i realiee obiectivele
politice sau sociale# 9n acest sens, actele de terorism internaional s,nt pre-!tite
de cele mai multe ori ,ntr2n alt teritoriu dec,t cel, unde e3ecutate# )a
principale *orme de mani*estare amintim pirateria aerian!, luarea de ostatici,
r!pirea de diplomai i demnitari, pentru a c!ror eliberare se pun condiii -rele, de
ordin politic sau material, la a !ror reolvare s,nt an-reate mai multe state# In
materialiarea sa, terorismul internaional p!strea! ,nsuirile oric!rui act terorist,
,ns! ,n cadrul lui se distin- mai multe elemente"naionalitatea autorilor sau a
compliciilor, naionalitatea victimeor, c!rui stat ,i aparine teritoriul unde s2au
produs e*ectele actului terorist, ,n ce ar! s2au re*u-iat autorii, ce state concurea! la
,nl!turarea e*ectelor#
.ucrarea de *a! propune studierea i abordarea momentelor determinante la
adresa terorismului internaional, metodele sale de mani*estare, i implicit
clasi*ic!ri ,n con*ormitate de caracterele care le poart!#
1
:# ;<=<>?@< AAB?>C>D=E F<F GDH HCIDGDJ?KFCLC HC@?M?NDOAA,PQRSP# 8TTU, VW# )U1
U
Socotim c! o inovaie destul de semni*icativ! este ralierea pericolului
terorismului internaional ,n ceea ce privete# Uniunea European! i noul s!u val
de e3tindere c!tre 0((X#
Actualitatea investi-aiei Actualul sistem de relaii internaionale se opune
ve/ement terorismului internaional, i cele mai importante evenimente ce se
petrec ,n el sunt de natura diminu!rii acestui pericol# Aceasta ne2o demonstrea!
intervenia din A*-anistan, )ria Ira6ian! etc# %eaceea este necesar ca
comunitatea internaional! s! se determine care sunt adev!raii susin!tori ai
acestui peicol i care sunt adversarii e3tinderii valorilor sale violente#
Vivelul de cercetare a temei 9nt,lnim o bo-at! stare de cercet!ri la adresa,
at!t a viitoarei e3tinderi a Uniunii Europene, c,t i cea terorismului, precum i
suntem martorii interp!trunderii tot mai insistente a acestor dou! subiecte, ca
e*ect al unei viitoare, inevitabile interaciuni#
Yri-inalitatea lucr!rii Semani*est! prin *aptul c!, pe l!n-! *aptul preent!rii
caracteristicii terorismului, acord! atenie ,n primul r,nd anume aciunilor ce in
de asi-urarea securit!ii, care se prea poate abate asupra UE# Mai este veritabil!
tea precum lucrarea conine i momenmte ce in nemi4locit de starea -eneral2
social! din interiorul Europei unice#
Metode *olosite ,n cercetarea temei Am *olosit ,n specil, ,n scopul unei
trat!ri mai obiective, metoda comparativ!, implicat! ,n devoltarea le-islaiilor
principalelor state Europene# Metoda sistemic! nu a lipsit nici ea, permi,ndum2i
s! analie evenimentele con*orm des*!ur!rii lor#
Structura i volumul teei .ucrarea de *a! are subiectul devoltat prin dou!
capitole, care respectiv" )apitolul I ,ntitulat2 )onsi!eraii generale cu pri#ire la
terorismul internaional, care abordea! anume problema de*inirii acestui
*enomen# i capitolul II cu titulatura de 2 %prarea comun a statelor
&uropenerele#aii e'treme pentru presiunile !in e'terior, care analiea!
momentele de interaciune ,ntre (& i )&R*RI"+.
$olumul lucr!rii este de UW pa-ini#
1
)apitolul I )onsideraii -enerale cu privire la terorismul internaional
Para-ra*ul 8#8 Voiunea i clasi*ic!rile terorismului internaional
9n esen!, terorismul ca *enomen repreint! o *orm! de mani*estare a
violenei, care a c!p!tat mare amploare ,n a doua 4um!tate a secolului al ZZ2lea,
proporiile lui devenind alarmante ,n ultimul timp# Actele teroriste din 88
septembrie ,n Statele Unite au demonstrat c! terorismul este o problem! -lobal!
a contemporaneit!ii i necesit! a *i eradicat prin uni*icarea e*orturilor
comunit!ii internaionale i a4ustarea le-islaiilor naionale la normele de drept
internaional#
Voiunea 7terorism, [lat#7terror7, 7terroris7\, dup! cum am menionat
mai sus, ,nseamn! -roa!, *ric!, provocat! premeditat prin ameninare i
intimidare#
$iolena terorist! a *ost caracteristic! pentru istoria politic! a omenirii ,nc!
din antic/itate, mani*est,duse prin atentate la viaa ,mp!railor i re-ilor, cu
scopul de a destabilia viaa social! i a sc/imba conducerea#
%e la s*]ritul secolului al Z$III2lea i ,n decursul primului s*ert al secolului
al ZIZ2lea prin 7teroare7 se ,nele-ea *orma desc/is! de violen! a dictaturii i
practica atentatelor politice de o sin-ur! dat!, iar prin 7terorism7 2 acte de
represiune i de violen! comise pe timp de r!boi# Ulterior, termenul 7tero2rism7
era utiliat pentru a desemna or-aniaiile de oiie, care practicau omorurile
politice, iar prin noiunea 7teroare7 se sub,nele-eau aciunile represive ale
statului#
Terorismul a devenit obiect al cercet!rii tiini*ice ,n ultimele decenii, ,ns!
p]n! ,n preent nu a *ost elaborat! o teorie adecvat!, -eneral acceptat!
privind violena politic! i terorismul, din caua evoluiei rapide a acestuia ,n
timp i spaiu, a pre*erinelor politice i ideolo-ice# Termenul 7terorism7 provoac!
reacie ne-ativ! i e utiliat ,n scopul aprecierii unor diverse tipuri de
comportament#
'
E3ist! o multitudine de de*iniii care re*lect! esena terorismului# Unii autori
atribuie acestui *enomen doar caracter politic, ali teoreticieni susin c!
terorismul include ast*el de mani*est!ri ca concurena economic!, *apt ce vine ,n
contradicie cu caracterul lui politic, ,n lucr!rile celui de2al treilea -rup de
cercet!tori, terorismul este identi*icat cu micarea de eliberare naionala, r!boiul
civil i -uerilla# E cert *aptul c! pentru a2i realia scopurile, at]t teroritii, c]t i
criminalii, *olosesc aproape aceleai metode i mi4loace, ,ns! deosebirea const! ,n
scopurile lor# Aproape toate cercet!rile evidenia! caracterul sistematic i
or-aniat al terorismului#
Enciclopedia +ritanic! o*er! urm!toarea de*iniie a violenei teroriste"
terorismul repreint! utiliarea sistematic! a violenei sau terorii ,mpotriva
-uvernelor, naiunilor sau indiviilor pentru a atin-e obiective politice#
9n opinia lui A# Scottle, terorismul este o metod! criminal!, caracteriat! prin
teroare i violen! ,n vederea atin-erii unui scop bine de*init#
0
Unii atribuie terorismului doar caracter politic, ,ntre acetia ,nscri4ndu2se
*#^a_mann, care a*irm! c! 7terorismul repreint! *olosirea violenei politice
e3traordinare sau ameninarea cu *olosirea acesteia ,n scopul inducerii unei st!ri de
*ric!, nelinite, panic! ,n r]ndul maselor spectatoare mult mai numeroase dec]t
-rupul victimelor simbolice7#
)riminolo-ul Ion Pitulescu propune o de*iniie mai lar-! a acestui *enomen,
susin]nd c! 7terorismul este practica de reolvare prin mi4loace violente a
diver-enelor dintre -rupuri de interese, or-aniaii criminale sau indivii, precum
i impunerea unor revendic!ri politice, economice, reli-ioase, etnice sau de alt!
natur!, urm!rindu2se cu preponderen! ,n*ricoarea unei colectivit!i de oameni, a
opiniei publice, care, la r]ndul ei, s! e3ercite presiuni asupra autorit!ilor i c/iar a
-uvernului pentru satis*acerea revendic!rilor, ,naintate de -rupurile criminale sau
or-aniaiile teroriste# Prin urmare, actele teroriste se deosebesc de crimele de
drept comun prin scopul i urm!rile produse, respectiv provocarea panicii,
deordinii i terorii ,n cadrul unei colectivit!i or-aniate#
U
2
Ion +ondulescu AAFla-elul terorismului internaionalAA, +ucureti, 8TXW# Pa-#88
3
Ion Pitulescu AA)rima internaional! or-aniat!AA, +ucureti 8TT'# Pa-#'`
`
Specialitii ,n domeniu tratea! terorismul ,ncep]nd cu identi*icarea lui cu
crima i termin]nd cu r!boiul, ma4oritatea de*iniiilor inclu]nd patru elemente"
meto!a [*ora sau violena\, autorul crimei [un -rup revoluionar sau
conspirativ\, intele [autorit!ile statului sau populaia civil!\ i scopul 2 de a
convin-e i intimida#
a#.evasseur este si-ur c! 7nu orice omor politic e o mani*estare terorist!7# El
devine act terorist numai atunci c]nd este comis de un -rup or-aniat, care
activea! ,n mod sistematic, ,n acelai timp recunosc]nd drept mani*estare
terorist! i aciunile or-aniate de un membru al -rup!rii teroriste, ce are o
anumit! ideolo-ie# Atentatele politice ,mpotriva revoluionarilor i politicienilor
nu pot *i considerate teroriste, pentru c! de realiarea lor r!spund doar e3ecutorii,
nu ,ns! autorit!ile statului#
%reptul tuturor naionalit!ilor la e3isten! i devoltare de sine st!t!toare
constituie un proces de amploare istoric!, ,n 8T`( Adunarea &eneral! a
Yr-aniaiei Vaiunilor Unite a adoptat %eclaraia privind acordarea
independenei !rilor i popoarelor coloniale#
.a 80 octombrie 8TX0 a *ost adoptat pro-ramul de aciuni pentru realiarea
inte-r! a %eclaraiei, ,n realitate, nu toi cercet!torii recunosc drepturile
popoarelor la e3isten! i devoltare de sine st!t!toare#
Ast*el, ,n lucrarea --International terrorism. naional, regional an! glo$al
perspecti#e--, Yr-aniaia pentru Eliberarea Palestinei este tratat! ca o
con*ederaie de -rup!ri teroriste palestiniene, care utiliea! teroarea pentru a
distru-e statul israelian#
)ercet!torii ,n domeniu consider! c! re*lectarea activit!ii or-aniaiilor
teroriste de c!tre mass2media este o condiie esenial! pentru ca aciunea terorist!
s! capete o reonan! ma3imal!# %e obicei, teroritii ,ncearc! s! prevad! reacia
autorit!ilor i a opiniei publice la aciunile lor, acest moment *iind mai
important dec]t num!rul de 4ert*e cauate#
Unul din *ondatorii terorismului anar/ist, I#Most, considera actul terorist drept
cea mai bun! modalitate de propa-and!, *ormul]nd aa2numitul e*ect al ecoului,
X
con*orm c!ruia *iecare act de teroare ,i -!sete imitatori i produce o reacie ce
poate -enera o e3ploie i nimici societatea# Alt*el spus, orice aciune de acest
-en are scopul de a atra-e atenia opiniei publice la problemele de a c!ror
soluionare sunt preocupai teroritii#
1
auristul rus b#eremet a*irm! c! terorismul repreint! cultul violenei i
contribuie la devoltarea acestuia ,n de*avoarea metodelor sociale i 4uridice de
soluionare a con*lictelor# Ast*el, terorismul creea! i intensi*ic! sentimentul de
*ric! ,n societate, care in/ib! dorina cet!enilor de a participa la viaa politic!#
'
9n opinia lui Ale3andru %obro/otov, pro*esor la *acultatea de *iloso*ie a
Universit!ii de Stat din Moscova, societatea ,ns!i a creat premise pentru
apariia acestui tip de violen!, el *iind nu numai un mi4loc de ieire temporar! din
cri!, ci i o condiie necesar! pentru e3istena sociumului#
`
.o-ica teroritilor ar *i urm!toarea" de *iecare dat! ei se ,ntreab! dac! toi sunt
e-ali ,n *aa le-ii# Si-ur c! nu, cei bo-ai pot in*luena 4ustiia i ast*el devine
imposibil a lupta cu o ast*el de societate prin metode nonviolente, soluia *iind
distru-erea ordinii e3istente prin teroare# %ar teroarea ,n mas! e mult mai
e*icient! dec]t cea individual!, pentru c! este practicat! ,mpotriva oamenilor
inoceni, iar atmos*era de panic! provocat! destabiliea! sociumul# Psi/olo-ii
a*irm! c! e3ist! similitudini ,ntre teroarea ,n mas! i ritualurile s]n-eroase din
antic/itate# %ar tr!s!tura principal! a terorismului contemporan este caracterul
primar al voinei *a! de violen!# Ast*el, motivaia terorii are caracter secundar,
ea *iind studiat! de psi/olo-ii i *iloso*ii care lucrau cu teroritii *rancei i
-ermani din anii cX(2cW(# )ercet!rile au ar!tat c! motivele persoanelor antrenate
,n activit!i teroriste erau variate" de la o sup!rare personal! p]n! la teorii
politice comple3e# )auele apariiei violenei teroriste ,n societate sunt
,nstr!inarea membrilor societ!ii de viaa politic!, criele de personalitate,
nivelul cresc]nd al criminalit!ii i problemele de ordin se3ual
4
d# QM?KKFDe, f# g?IhME<N# B?>>C> F<F DM?CICL?E<# Q:P# 8TT1# V#` )#8`(
5
B?>>C>DKE# iKDjCICLDJ?KFD? FC>ND D H><@C@k? Cl?NFD#mmnCKoM# D H><@C# 8TT' V1#c0'
6
;DG?><Go>N<O L<=?G<# 8TT`# V80# c#81
W
Psi/olo-ul %avid ^abbard a studiat 1` de cauri de deturn!ri de nave aeriene
pentru a e3plica actele teroriste comise la bordul acestora i a a4uns la concluia
c!, de obicei, ta*iil piratului aerian e alcoolic, mama su*er! de *anatism reli-ios,
iar copilului nu i s2a acordat o atenie deosebit! ,n copil!rie# +ra_an )roier,
directorul Institutului de cercet!ri con*licto2lo-ice din .ondra, susine c! scopul
teroristului const! ,n sc/imbarea ordinii e3istente prin orice mi4loace# paser Ara*at
spune c! 7nici un om care lupt! pentru o cau! dreapt! nu poate *i considerat
terorist7# Studiile ,n domeniu au demonstrat c! c/iar dac! e3ist! di*eren! ,n ceea
ce privete motivaia aciunilor teroriste, tipul teroristului ca personalitate r!m]ne
acelai ,n toate perioadele# )ine sunt teroritiiq Tineri cu studii superioare sau
persoane de v]rsta a treia din *amilii ,nst!rite# Ast*el, e3ist! trei tipuri psi/olo-ice
de teroriti" primul tip se caracteriea! printr2un nivel intelectual ,nalt, dorete s!
se a*irme, cel de2al doilea se simte ne*ericit i nu are ,ncredere ,n propriile
capacit!i, al treilea *iind repreentat de persoane cu devieri psi/ice# %ac! scopul
*inal este un adev!r absolut, atunci orice crim! odioas! poate *i ,ndrept!it! dac!
duce la realiarea acestui scopr caracterul sacru al scopului ,l *ace pe terorist s! se
uite cu s]n-e rece la su*erinele 4ert*ei#
X
%eseori teroriti devin nu persoanele care cred ,ntr2o idee absolut!, ci cele
in*luenate de o anumit! ambian!# Acest *apt este condiionat nu numai de
ale-erea politic!, ci i de cultura politic! local!# %ac! un t]n!r, care a locuit ,n
+eirut cu 0( de ani ,n urm!, st! acum la +el*ast i vede c! compatrioii lui sunt
antrenai ,n aciuni violente, atunci el nu poate r!m]ne indi*erent i ader! la
aciunile lor#
%atorit! *aptului c! terorismul s2a mani*estat i se mani*est! sub multiple
aspecte, scopurile i mobilurile aciunilor teroriste ne*iind aceleai, acesta a *ost
cali*icat de c!tre specialiti dup! anumite criterii#
9n literatura de specialitate e3ist! o multitudine de criterii dup! care s2a *!cut
clasi*icarea terorismului, ,n Frana, de e3emplu, clasi*icarea cuprinde patru mari
tipuri"
7
dD>C@<O sFCNCEDF< D E?tMoN<>CMNk? CGNCu?NDO# 0((0# VU# )UT
T
2terorismul regional, a c!rui cau! o constituie re*uul unei populaiei, care
se consider! mar-inaliat! i e3ploatat! ,n s,nul unei !ri unitare, re*u de a
recunoate bacest stat# %e e3emplu, vuebec, Irlanda, ara +asc! etcr
2 terorismul anticolonial, repreentat de mic!rile de eliberare, care viea!
constituirea unei contraputeri, ,n *aa c!reia populaia ,i va -!si securitatear
2terorismul ni/ilist [anar/ismul internaional\ care are un scop ,ndelun-at i
este r!sp,ndit ,n &ermania i Italiar
2terorismul internaional, care bene*icia! ,n mod desc/is de spri4inul
statelor i este cali*icat ca un act de barbarie, e3ecutat pe teritoriul unui al treilea
stat, de c!tre un str!in ,mpotriva unei persoane, care n2are naionalitatea
autorului, ,n scopul de a e3ercita presiune ,ntr2un con*lict, care nu este intern#
W
Precum observ!m, terorismul este multi*orm, variabil ,n timp i ,n spaiu,
di*erit dup! scopurile sale, individual sau colectiv, criminal i idealist,
reacionar i revoluionar, care cere *olosirea sistematic! a violenei pentru a
impresiona *ie indivii, *ie populaia ,n-enere#
Av,nd ,n vedere cele e3puse mai sus, clasi*ic!m terorismul dup!
urm!toarele criterii" 8# 0up mo$ilul sau intenia care st la $aza actului terorist,
!istingem.
a) terorism !e !rept comun, prin care se urm!rete realiarea unui avanta4
material ori cu titlul personal, cum ar *i e3torcarea de *onduri sau r!bunarea,
anta4ul, amenin!rile, rapide etc# 9n asemenea cauri ne a*l!m ,n *aa unor
in*raciuni de drept comun, a c!ror consecine cad sub incidena codului penal,
a-ravat! prin metoda de e3ecuiei actelor teroriste#
Forma respectiv! a terorismului este cunoscut! din cele mai vec/i timpuri, care
poate *i atribuite pirateriei i 4a*ului la drumul mare# Ast!i *orma cea mai
r!sp,ndit! a in*raciunii date este r!pirea de persoane#
Terorismul de drept comun const!, ,n esen!, dintr2o aciune violent! sau de
intimidare, comis! de un individ sau de un -rup de persoane i care nu urm!resc
obiective politice#
8
aac6 Soppelsa# .e &rand Terrorisme# Sorbona et# 8TTX# pa-#0U
8(
b\ terorismul social este acea *orm! a terorismului, care urm!rete
sc/imbarea or,nduirii sociale ,ntr2o ar!, impun,ndu2i o alt! ideolo-ie social! i
economic!# )aracteristica acestui -en de terorism este *aptul, c! el nu
dep!ete -raniele !rii respective# E3emplu de terorism social a e3istat ,n
istorie spre s*,ritul secolului al ZlZ2lea ,n Rusia, ,n America de Vord, ,n
Frana i c/iar ,n An-lia, unde acionau o serie de -rup!ri anar/iste, care
c!utau s! impun! ideolo-ia lor#
Terorismul politic are drept scop ruperea relaiilor dintre state, ,nl!turarea
anumitor lideri politici, inclusiv e*i de state, devenii indeirabili unor cercuri
politice, s! in*luenee prin intimidarea politic! -eneral! a unor state#
T
In*raciunile de terorism politic s,nt acele in*raciuni, care se servesc de
mi4loace speci*ice ,n vederea atin-erii unui scop politic i care provoac! un
sentiment de team!# %intre cele mai semni*icative acte de acest -en, amintim
asasinarea *otilor preedini ao/n Fit-erald bened_2S#U#A#r Anwar El Sadat2
E-iptr Salvador Alliende 2 Republica )/iler a *otilor prim2minitri ai Indiei2
Indira i Rad4iv &]ndir pit/a6 Rabin 2 Israelr
c) terorismul !e stat" *orm! ce presupune recur-era din partea unui stat la
acte de natur! terorist! ,n lupta contra unor mic!ri sau persoane, considerate
subversive# 9n aceast! cate-orie se mai ,nscrie e3ercitarea sistematic! a
actelor de coerciie baate pe utiliarea pe scar! lar-! a *orei i pe un lar-
evantai de mi4loace violente" meninerea unor -rupuri sociale etnice sau
reli-ioase ,n condiii de in*erioritate prin oprimarea i represiune, politica de
se-re-aie rasial! i apart/eid#
Acest tip de terorism se poate mani*esta at,t pe plan naional, prin politica de
*or! a unor -uverne dictatoriale *a! de masele populare, de partidele i de
or-aniaiile democratice, c,t i pe plan internaional, prin aciunile de
ameninare cu *olosirea violenei, actele de teroare, e3ercitate de un stat ,n
potriva altui stat, *olosindu2se atacuri armate, bombardarea i mitralierea
populaiei civile, distru-eri materiale toate acestea vi,nd impunerea prin *or! a
9
Ibidem# Pa-# UX
88
voinei politice a unui stat asupra altui stat sau obinerea de c!tre acesta de
avanta4e de ordin economic, politic, social ori teritorial#
&ravitatea deosebit! a acestei *orme de terorism const! i ,n *aptul, c! ea
poate pre4udicia ,n cel mai ,nalt -rad pacea, securitatea i stabilitatea
mondial!#
8(
0# 0up spaiul 1n care este practicat, al factorilor implicai sau afectai,
precum i !in punct !e #e!ere al 1ntin!erii efectelor sale, terorismul poate fi.
a) terorism naional sau intern, care provoac! o stare de teroare pentru a2i
atin-e scopul pe calea unor acte de violen!, susceptibile s! e3ercite o
in*luen! distructiv! asupra st!rii morale a maselor# Starea de intimidare a
maselor, pe care o crea! i care ar putea atra-e o deor-aniare a *orelor
sociale, constituie condiia necesar! a reli!rii unui succes probabil al
pro-ramului urm!rit de autor#
Terorismul naional sau intern a c!p!tat ai noi dimensiuni i *orme, el *iind
de*init ca *olosirea nele-itim! a *orei sau a violenei, comise de un -rup, de doi sau
de mai muli indivii, ,mpotriva persoanelor ori propriet!ii, pentru a intimida sau a
coercita un -uvern, populaia civil!, sau orice se-ment al acesteia, ca s!2i
realiee obiectivele politice i sociale#
b) terorismul internaional este *olosirea nele-al! a *orei sau a violenei,
comis! de un -rup sau de indivii, care se a*l! ,n sr!in!tate i s,nt condui de !ri
sau de -rup!ri din a*ar!, sau a !ror activitate transcente /otarele naionale,
,mpotriva persoanelor sau a propriet!ii, pentru a intimida sau a coercita un
-uvern, populaia civil! sau orice se-ment al acesteia, ca s!2i realiee
obiectivele politice sau sociale# 9n acest sens,actele de terorism internaional s,nt
pre-!tite de cele mai multe ori ,ntr2n alt teritoriu dec,t cel, unde
e3ecutate# )a principale *orme de mani*estare amintim pirateria aerian!,
luarea de ostatici, r!pirea de diplomai i demnitari, pentru a c!ror eliberare se pun
condiii -rele, de ordin politic sau material, la a !ror reolvare s,nt an-reate
mai multe state# In materialiarea sa, terorismul internaional p!strea! ,nsuirile
10
Y +alan AATerorismul2*la-el internaionalAA, Rev .e-ea i $iaa, Vr#W din 8TTX# )/iin!u# Pa-# W(
80
oric!rui act terorist, ,ns! ,n cadrul lui se distin- mai multe elemente"naionalitatea
autorilor sau a compliciilor, naionalitatea victimeor, c!rui stat ,i aparine teritoriul
unde s2au produs e*ectele actului terorist, ,n ce ar! s2au re*u-iat autorii, ce state
concurea! la ,nl!turarea e*ectelor#
Un e3emplu de -rup terorist internaional ar *i Mu4a/edin E2b/a6d# M E# b #
este un -rup terorist iranian, ce se opune re-imului iranian curent#
Yproblem!, le-at! de terorismul internaional, o constituie sponsoriarea
acestuia de di*erite state#
Sponsoriarea unor activit!i teroriste din partea statelor2sponsori are di*erite
motive, unele apelea! la terorism pentru atin-erea unor obiective ale politicii
e3terne, sau pentru m!rirea puterii de in*luien! ,n cadrul unor mic!ri
revoluionare sau reli-ioase#
c) terorismul transnaional 2 este o nou! *orm!, denumire ,nt,lnit! ,n
literatura de specialitate, dar care aproape c! este con*undat! cu terorismul
internaional, deosebirea const,nd ,n *aptul, c! autorii actelor teroriste s,nt autonomi
*a! de orice stat#
88
Adesea -rup!rile teroriste transnaionali s,nt compuse din indivii de
naionalit!i di*erite, unii sub drapelulreli-iei i al violenei# E3ploia din 5orld
Trade )enter este un e3emplu de acest *el de terorism, ,n a c!rui componen!
*i-urea! e-ipteni, ira6ieni, iordanieni, palestinieni i americani# Terorismul
internaional radical a devenit un *enomen transnaional, care implic! o interpretare
radical! a credinelor# P!rtai ai acestei mic!ri radicale s,nt persoane din toate
p!turile sociale#
U# 0up principalele cauze care 1l genereaz, putem !istinge.
a) terorism rasist, care a ap!rut ,n SUA ,n a doua 4um!tate a secolului ZIZ l
avea drept repreentant de *runte vestita or-aniaie bu2blu32blan# Yr-aniaia
a *ost interis! ,n 8T`(, ,ns! aceasta continu! s! e3iste ,ntr2o deplin!
clandestinitate, iar aciunile teroriste s!v,rite crea! un sentiment de teroare ,n
11
&rand .arousse Universel# Yp# cit#mmp# 80(
8U
comunit!ile ne-rilor de pe ,ntre- teritoriul S#U#A#, dar mai ales a ad,ncit
nesi-urana i teama pentru iua de m,ine ,n r,ndul cet!enilor de culoare#
b\terorismul e'tremistnaionalist , ,n -eneral, ,i limitea! aria ,n
interiorul unei sin-ure !ri#
Ast*el, autorii unor studii consider! c! o mare pondere a aciunilor
teroriste, comise ,ndeosebi ,n ultimii ani, se ,nscriu sub semnul teelor
anar/iste i ni/iliste# 9n acest conte3t, o parte restr,ns! a mani*estaiilor de
violen! ar *i inspirate de concepiile naionaliste, semni*icative *iind aciunile
or-aniaiilor palestiniene, armene 2 7%rmata secret pentru eli$erarea
%rmeniei7, or-aniaii paramilitare 2 7%rmata Repu$lican Irlan!ez,,
,+icarea $asc patriotic !e eli$erare7#
80

c\ terorismul neoficial sau neonazist # &ra*at pe *ondul unor situaii
internaionale comple3e i contradictorii, neo*ascismul, ca mani*estare politic! i
idiolo-ic! a e3tremei dreptpe, ,ncearc! ast!i s! reactualiee cultul violenei,
,ndeamn! la nesocotirea drepturilor le-itime ale popoarelor, la amestecul ,n
treburile inerne ale statelor, la aciuni de *or! de natur! s! periclitee climatul
internaional#
9ntre *ascism i neo*ascism e3ist! numeroase elemente de continuitate i
asem!nare, a*init!i ce nu pot *i i-norate#
%e aceea, recrudescena terorismului de inspiraie *ascist! impune o ripost!
tot mai /ot!r,t! nu numai a popoarelor din !rile respective, ci i pe plan
internaional, pentru ca ororile su*erite de omenire de pe urma naismului i
*ascismului s! nu se mai repete niciodat!#
d) terorismul !e nuan fun!amentalistreligioas# %ei pare a *i ne*iresc,
terorismul a devenit totui un mi4loc, o metod! de aciune c/iar i pentru
unele -rup!ri i or-aniaii care pretind a avea un caracter reli-ios# Ybserv!m
c! sub acoperirile reli-ioase s,nt e3ecutate acte teroriste ,n numele )retinismului,
Iudaismului i +udismului# )a e3emplu avem acte s!v,rite de secta Aum S/inr_6o
,n aaponia, I#R#A# ,n Irlanda, ^amas ,n Israel, etc#
12
.e &rand Robert de la lan-ue *ranxaise# Yp# cit# p#TT
81
1# 0up mo!alitile !e e'ecutare a aciunilor teroriste, !istingem.
a) terorismul !irect, prin care atacul viea! scopul propus, aceaste
constituind ,nsui obiectivul actului terorist#
Actul terorist, s!v,rit sub aceast! *orm!, poate ,mbr!ca, ,n principal,
urm!toarele *orme"
2 atacul *or! adus! obiectivului viatr
2atacul de la distan! ,mpotriva obiectivuluir
2producera de e3ploii, incendii etcr
2deturnarea mi4loacelor de transportr
2r!pirea, luarea de ostatici i sec/estrarea de persoane#
b\terorismul in!irect, prin care actele teroriste se comit, *olosind metode i
procedee de aciune indirect!, care conduc la atin-erea scopului propus ori
concur! la realiarea acestuia#
%intre metodele speci*ice acestei *orme, reinem"
2plasarea de dispoitive e3ploiver
2e3pedierea sau trimiterea de scrisori i colete capcan!r
2in*estarea sau in*ecterea mediului, spaiului sau bunurilor de lar- consumr
2perturbarea sau dere-larea unor sisteme electronice ,n scopul teroristr
Terorismul in*ormaional este o *orm! nou! ap!rut!# Voua te/nolo-ie
in*ormaional! o*er! teroritilor noi posibilit!i# Folosind te/nolo-iile
in*ormaionale, scad c/eltuielile *inanciare# Ast*el terorismul in*ormaional devine
un real pericol pentru societate#
8U
%eta,ndune de scopul urm!rit mai sus voi ,ncerca, ,n limitele posibile, s!
dev!lui problema cauelor apariiei *enomenului terorismului ast!i, at,t de
neelucidat#
.a 8W decembrie 8TX0, ,n cadrul Y#V#U#, a *ost creat un comitet special pentru
terorismul internaional,
81
care are drept principala sarcin! de a studia cauele
13
Ion +ondulescu# Yp# cit# Pa-# TT
14
AARevista rom]n! de drepturile omului# )entrul pentru drepturile omului y pro*# $alentin Stan, AAart# Securitatea
Internaional! i %repturile YmuluiAA, ed# Apador, Vr# T[aprilie, mai, iunie\, +ucureti, 8TT'
8'
*enomenului terorismului i de a recomanda m!suri practice pentru reprimarea
actelor de violen! i teroare#
Printre cauele cele mai ,nsemnate ale actelor teroriste, comitetul le
evidenia! pe cele de ordin social, politic, rasial, *undamentalist2reli-ios,
naionalist, economic etc# 9n aceast! ordine de idei, )omitetul menionea!
urm!toarele dintre aceste caue" politica de dominaie, e3pansiunea i
/e-emonia, dicriminarea rasial!, politica de apar/eid, *olosirea *orei ,n relaiile
internaionale i violarea independenei politice, a suveranit!ii naionale i
inte-rit!ii teritoriale a statelorr
8'
amestecul ,n treburile interne ale altor state,
teroarea ,n mas!r e3odul *orat al populaiei persecutater meninerea unei
ordini economice internaionale in4uste i inec/itabiler e3ploatarea str!in! a
resurselor naturale naionaler distru-erea sistematic! de c!tre o putere str!in! a
populaiei, *lorei, *aunei, mi4loacelor de transport, a sineturilor economicer
violarea drepturilor politice, economice i sociale, violarea sistematic! a
drepturilor omului, arest!rii ,n mas!, utiliarea torturilor i represaliilor, s!r!cia,
*oametea, mieria i *rusr!rile#
.a aceste caue ar putea *i ad!u-ate i altele cum ar *i instalarea la putere ,n
unele !ri a unor re-imuri totalitare sau dictatoriale, ,nvr!4birea ,ntre cet!eni de
reli-ii i naionalit!i di*eriter apariia i devoltarea curentelor idealist2*ataliste,
oma4ul, criminalitatea, violena, tra*icul ilicit de arme etc# Y alt! cau!, i poate
cea mai important!, o constituie le-!turile terorismului cu anumite state, -uverne
i servicii secrete, manipularea de cele mai multe ori 7inviibil!c a *enomenului
terorist ca i a teroritilor de c!tre acestea prin intermediul serviciilor secrete, ,n
scopul *r,n!rii ascensiunii *orelor democratice, ale p!cii i pro-resului#
Pe l,n-! aceste caue -enerale, pentru ,nele-erea corespun!toare a
dimensiunilor i problematicii *enomenului terorist internaional trebuie de
menionat i unele caue speci*ice *iec!rui continent ,n parte#
$orbind despre cauele *enomenului ,n Europa Yccidental!, se cere de
accentuat separatismul irlande ,n Irlanda de Vord, iar ,n Spania2
15
Marian Viciu AA%rept Internaional PublicAA, ed# Servosat# Arad 8TTX, pa-#WT
8`
naionalismul bascilor# )ooperarea dintre politica *rance! i cea spaniol! a
dus la sl!birea activit!ii E#T#A#
9n Europa de R!s!rit i *osta U#R#S#S#
8`
c!derea re-imurilor comuniste a dat
*r,u liber con*lictelor etnice# Sunt bine cunoscute aciunile dramatice ale
armatei ruse ,n )ecenia, precum i aciunile unor -rupuri etnice cu intenia
,ndep!rt!rii puterii Moscovei ,n anumite re-iuni# Restructurarea ,n *osta
U#R#S#S# a devenit pricina apariiei multiplilor or-aniaii de tineret, o parte
dintre acestea au devenit mai apoi or-aniaii criminale i -rup!ri
e3tremiste# Spaiul *ostei Iu-oslavii ne2a preentat, mai ales +osnia, un
e3emplu -roanic de terorism#
Yrientul Apropiat este re-iunea, unde aciunile teroriste au devenit dup!
8T`W un adev!rat r!boi#
)on*orm opiniilor unor specialiti, la baa devolt!rii teroresmului ,n
Yrientul Apropiat stau 1 motive#
8X
8. 9nverunarea -rup!rilor de opoiie palestiniene, care se opun e3estentei
statului Israelitean i care nu sunt de acord cu tratatul dintre Ara*at i
&uvernul Israelian# Potrivit acestora, Ara*at a tr!dat caua de autodeterminare
a palestinienilor
0# 9n *iecare stat musulman, e3ist! -rupe de *undamintaliti islamici,
e3tremiti, inspirai i susinui activ de re-imul revoluionar din Iran, care
este -ata s! aduc! un 7r!boi s*,nt7cu re-imurile arabe pro2occidentale, ,n
scopul de a ,nlocui cu republici islamice#
U# &rup!rile *undamentaliste islamice amenin! nu numai re-imurile
musulmane din lume, dar ,i au ca int! i pe europenii, care locuiesc ,n !rile
musulmane# Ameninarea terorismului islamic, ,ndreptat ,mpotriva statelor
Europei Yccidentale i S#U#A#, este periculos i din motivul, c! aceste -rup!ri
s,nt *oarte c/iar pe teritoriul statelor respective din r,ndul persoanelor, a*late pe
teritoriul acestor state cu statul de emi-rant sau cu un alt statut# E3ploia din
8`
Stelian Sc!una AA%reptul Internaional PublicAA, ed# All +ec6, +ucureti 0((0, pa-#XX
17
Revista de In*ormare i Anali! Politic! AA)adran PoliticAA2 art# zYrdine sau /aosAA, Anul 8, Vr#W, octombrie, +ucureti
0((U, pa-# 8`
8X
*ebruarie 8TTU din )entrul de )omer Internaional din Vew 2por6 arat!, c!
aceasta a *ost or-aniat! anume de o atare -rupare independent! de
*undamentalitii islamici# Aceste -rup!ri creea! mari probleme serviciilor de
securitate a statelor, ,ntruc,t ele s,nt -reu de depistat#
8W
Para-ra*ul 8#0 Istoricul, cauele apariiei terorismului internaional
Termenul de terorism a ap!rut ,n istorie, ca ulterior s! evoluionee ,ntr
un *enomen mult mai comple3 i controversat, dup! revoluia *rance! din
8XWT# Voiunea era ,ns! cunoscut! de omenire de la ,nceputurile istoriei#
Teroarea era din antic/itate perceput! ca *olosirea sistematic! a *ricii pentru a
obine ceva# %ar, ca arm! politic!, terorismul a *ost *olosit ,n sec ZII i ZIII de
c!tre un ordin islamic, cunoscut sub denumirea de 7%sasinii 7#
Termenul provine din arab! i se traduce literar prin 7consumator de
/ai7 sau 7to3icoman7# Aceast! -rupare de musulmani sectani *anatici, care
adesea acionau sub in*luiena dro-urilor, era *olosit! de c!tre conduc!torii ei
spirituali pentru a r!sp,ndi prin violen! i crim! teroare ,n r,ndul
7necredincioilor7#
8W
Asasinii au *ost prima -rupare care au *olosit crima plani*icat! i sistematic!
pentru a menine teroarea pe termen lun-, trans*orm,nd atentatele ,ntr2o arm!
politic!#
)on*orm a*irmaiilor unor istorici, -ruparea 7asasinilor7 num!r! c,teva eci
de mii, de aceea, de 7+!tr,nul din muni7, se temeau de moarte c,rmuitorii de
la Vil i p,n!la Scandinavia i de la Marea )aspic! p,n! la Yceanul Atlantic#
El nu iera nici re-e, nici armat!# Sin-urul lucru pe care o avea era putera2teribil!
puterea asupra oamenilor, putere ce2i determina la moarte ori s!2i ucid! pe alii#
8T
Sub ameninarea cu moartea, 7Asasinii7 au reuit s!2i *oloseasc! cu succes
reputaia, e3troc,ndu2i de banii at,t pe conduc!torii musulmani, c,t i pe cei
cretini# &ruparea 7asasinilor7 a preentat similitudini certe cu mic!ri i
or-aniaii teroriste moderne i contemporane, d,nd dovad! de un manierism
evident ,n materie i atentate *olosind ,ntodeauna pumnalul ,n realiarea scopului,
,n 80'` c,nd armata mon-olilor a intrat ,n Persia, puterea 7Asasinilor7a luat
s*,rit# 9n 8W8(, ,ns!, au *ost descoperite de c!tre consulul *rance ,n Siria noi
18
&eneral de diviie dr# &/eor-/e Ar]d]voaice, &eneral de diviie %umitrulescu, Maior .aureniu %an Vi!, AATerorism,
antiterrorism, contraterorismAA, Ed# Antet, Yradea, 8TTX# pa-#'8
19
Ale3andru &orbovsc/ii, Iulian Semeonov AA{acr,t,ie strani, istoriiAA Ed# M,sli, Moscova, 8TTW, pa-#0U(
8T
in*ormaii denspre asasini# )onduc!torul acestora locuia ,ntr2un s!tuc l,n-!
Te/eran#
Y alt! pomenire denspre asasini datea! din 8W`` c,nd la un proces din
+ombei sa vorbit denspre -ruparea asasinilor c!reia i2a *ost re*uat! plata unei
sume de 8(((( de lire sterline#
0(
Teroarea constituie o stare, o *ric! cresc,nd! dar de pe timpurile Revoluiei
Francee devine deasemenea un re-im politic, c/iar i o *orm! de -uvern!m,nt,
care permite puterii e3istente s!2i nimiciasc!, prin m!suri e3treme i intimidare
colectiv!, pe cei care i se opun#
08
Folosirea modern! a conceptului de teroare a ,nceput ,n Revoluia France! din
8XWT# Teroarea este numele -eneric dat perioadei ce a urmat prelu!rii puterii de cea
mai radical! -rupre, a iacobinilor, perioad! ,n care violena *iic!, asociat! cu
ameninarea prin *olosirea violenei, a *ost practicat! ,n scopul cre!rii baei unei
noi ordini sociale#
00
)/iar dac! teroarea a *ost *olosit! i p,n! la Robespierre de unii indivii sau de
di*erite -rup!ri, -uvernarea 7Marelui Teror7a dus la teroriarea sistematic! i
violent! susinut! de stat prin c!i, care au servit mai apoi la crearea concepiei
contemporane a terorismului#
Ast*el, ,n Frana odat! cu ,nl!turarea de la putere a re-elui se instaurea!
7%omnia Terorii7# Iar ca urmare pe 08 ianuarie 8XTU re-ele .YUI{ Z$I este
e3ecutat prin -/ilotinare#
0U
Vou! luni mai t,riu aceeai soart! a avuto Marie2
Antoinette#
%ata ,nceputului 7%omniei Terorii7este controversat!# Unii socot aceast! dat!
iua c!derii +astiliei, adic! 81 iulie 8XWT, iar alii2mascararea din septembrie 8XT0#
,n acea lun! de septembrie au *ost e3ecutai sub di*erite prete3te 0((( de oameni,
,n peroada 8XTU28XT1, teroarea a *ost nu numai ca mi4loc de supraveuire a naiunii
*rancee, dar i ca o cale spre bine i bun!stare social!# Este necesar a *i amintit i
20
Ale3andru &orbovsc/ii, Iulian Semeonov# Yp# cit# Pa-# 0UX
21
.e Mond au present# Enc_clopedia Universalis# France# 8TT1
22
&eneral de diviie dr# &/eor-/e Ar]d]voaice# Yp cit# pa-# ''
23
%icionar Petit .arousse, ed#UU, pa-#8'('
0(
un alt persona4 istoric al epocii2dctorul a# &uillotin, care i2a adus aportul ,n
revoluia *rance! din 8XWT prin iventarea aparatului de decapitare, ce i2a luat
numele# Pentru prima dat! ,ncercat! ,n 8XT0, -/ilotina ,n scurt timp cap!t! un
renume mondial ,r!m,n,nd ca o trist! amintire despre revoluia *rance!, ,n timpul
7%omniei Terorii7 au *ost arestai apro3imativ 1( ((( de oameni, dintre cere
8X((( au *ost 4udecai i e3ecutai#
%ar nu este cunoscut! ci*ra celor care au *ost e3ecutai *!r! 4udecat!# %e
e3emplu, ,n oraul Vantes, cei arestai erau ,mbarcai pe nave avariate care erau
mai apoi trase ,n mi4locul .oire i scu*undate cu tot cu arestaii de la bort#
7%omnia Terorii7 a luat s*,rit o dat! cu arestarea i e3ecutarea lui
Robespierre, care, ,mpreun! cu 08 de susin!tori, a *ost -/ilotinat pe data de 0W
iulie 8XT1# )a reacie la arestarea i e3ecutarea lui Robespierre, partianii
tribunalelor revoluionare iacobine au *ost etic/etai drept 7teroriti7# Folosirea
deliberat! a terorii i a violenei de c!tre stat, pentru a insu*la team! ,n r,ndul
ma4orit!ii populaiei, indi*erent de convin-erile i inteniile acestora, a dus la
apariia ,n Rusia a unei -rup!ri secrete care ,ncearc! s!28 r!stoarne pe arul Vicolae
I# Aceasta trans*ormase poliia secret! y Y/rana ,ntr2un instrument de -uvernare prin
teroare discriminatorie, ce era capabil! s! ,n!bue orice *orm! de nesupunere#
Ast*el, ,n decembrie 8W0', nobilimea rus! a a4uns la concluia c! bunele
intenii nu s,nt su*iciente pentru al r!sturna pe |ar# Sub in*luena revoluiilor din
Frana i S#U#A#,a mic!rilor revoluionare din &recia, Spania, Italia i,ca urmare
a treirii sentimentelor naionale dup! r!boiul din 8W80 , micarea revoluionar!
din Rusia ,i pune scopul instaur!rii ,n ar! a unui re-im republican sau
constituional#
01
%ecembritii /ot!r!sc ,nl!turarea de la putere a arului cu
propriile lui arme2apelul la teroare i terorism, ,ns! actul lor terorist nu s2a
,ncununat de succes, din care cau! cinci dintre or-aniatori au *ost e3ecutai,
iar ceilali au *ust deportai ,n Siberia sau ,n )auca# Re-imul de teroare,
instaurat de Vicolae I, care a durat U( de ani, din 8W0'28W'', inea sub control
at,t instituiilede stat, reli-ia, precum i masele populare# )enura a4unese p,n!
24
%icionar *iloso*ic, ed#a '2a# Ed .iteratura Politic!, Moscova, 8TWX, pa-#888
08
la absurd# Permisiunea de plecare peste /otare era obinut! *oarte -reu# 9n trei
decenii de -uvernare a lui Vicolae I au avut loc aproape '(( de r!scoale, dar
care aveau un caracter local i necoordonat, de aceea ele erau repede i
s,n-eros ,n!buite#
%rept urmane a revoluiei din 8WX8, Frana, este cuprins! de un nou val de
teroare# )omuna din Paris, a *ost primul -uvern revoluionar, ce a condus
Parisul X0 de ile
0'
i avea mai multe tendine politice, printre care i cea de
teroriare#
Peste U(((( de comunari au *ost ucii ,n lupte sau sau e3ecutai
*!r! 4udecat!, alte eci de mii au *ost trimii la munc! silnic!, comuna din Paris
a c!ut, teroarea alb! s2a dovedit a *i mai puternic! dec,t teroarea roie a
comunarilor# %ar ,n -,ndirea revoluionar! din Europa, c!derea )omunei din
Paris n2a ,nsemnat un parastas# 9n cur,nd vor *i alte revoluii2revoluii
trium*!toare#
%up! )omuna din Paris, urmea! o perioad! ,ndelun-at! a
individualismului acional, caracteristic! terorismului anar/ic clasic# Anar/itii
visau s! sc/imbe societatea cu a4utorul bombelor, al pistoalelor sau al cuitelor#
Teroarea era o metod! de propa-and! a anar/itilor# Fiecare act terorist
trebuia s! atra-! atenia poporului i s! treeasc! activitatea revoluionar! a
maselor#
0`
Ast*el ,n ianuarie 8WXW $#{asulici, membr! a or-aniaiei norodniciste
7P!m,nt i libertate7, l2a ,mpucat pe c,rmuitorul oraului Petersbur-, F#Trepov#
.a 4udecat! {asulici a a*irmat c! prin actul terorist a avut intenia s! atra-! atenia
societ!ii asupra *aptului c! Trepov, ca repreentant al puterii, a dat ordin s! *ie
mutilai deinuii politici# Vorodnicitii au ,nceput s! a*irme c! actele teroriste s,nt
primele *orme ale revoluiei# Ei considerau c! uciderea celor mai nepopulari
repreentaniai arului va atra-e simpatia maselor *a! de micarea revoluionar!#
25
%icionar Politic, ed#Politic!, +ucureti, 8TX'# Pa-#8U0
26
Tiucav6ina $# Istoria SSSR 8W`828T8X# Moscova, 8TT(, pa-#T(
00
Ast*el, princiipalul scop al norodnicitilor devine uciderea arului Ale3andru II#
9n aprilie 8W`` a *ost pus ,nceputul v,n!rii 7arului 1ntregii Rusii7#
Unul din primii teroriti este studentul %#)aracoov, care a ,mpucat ,n ar,
dar *!r! reultat# In urma acestui atentat, arul ordon! arest!ri ,n mas!, ,nteirea
e3ercit!rii cenurii, intensi*icarea presiunilor asupra intelectualilor ,n scopul
inerii situaiei sub control#
9n ciuda arest!rilor masive, membrii or-aniaiei 7.ibertatea poporului7
pre-!tesc un alt atentat ,mpotriva arului# 9n urma acestui atentat marele scop a *ost
atins" asupra arului este aruncat! o bomb!, ,n urma c!rea arul moare#
%up! asasinarea arului, deam!-irea anar/itilor a *ost imens!# In locul
paradisului social preconiat, Rusia s2a con*runtat cu un re-im mai opresiv i
reacionar condus de Ale3andru al III2lea#
.a 8U martie 8WWX, peste ` ani de la moartea lui Ale3andru II,s2a ,ncercat
omor,rea motenitorului, acestuia, Ale3andru III# %in caua unor -reeli,
atentatorii s,nt ,ns! descoperii de poliie, care ,i arestea!, pre,nt,mpin,nd ast*el
actul terorist# )inci atentatori s,nt sp,nurai, prrintre ei i *ratele mai mare al lui
.enin, Ale3andru Ulianov#
$iolena i teroarea politic! nu au ameninat numai capetele ,ncoronate ale
b!tr,nei Europe# %incolo de ocean, ,n America, preedinii tinerei republici s2au
con*runtat i ei cu anar/iti prime4dioi care se considerau alei ai providenei cu
misiunea de a2i lic/ida pe aleii naiunii#
0X
Ast*el, dup! s*,ritul r!boiului dintre
Sud i Vord, ,n iua de 81 aprilie 8W`', preedintele Statelor Unite, Abra/am
.incoln, devine victima unui atentat terorist# .a 81 octombrie 8T80 asupra lui
T/eodore Roosevelt, care inea un discurs, a *ost desc/is *ocul dintr2un
revolver# &lontele a nimerit ,n tocul pentru oc/elari, salv,ndu2i viaa
preedintelui, care s2a ridicat i i2a continuat discursul ,nc! o or! 4um!tate# Vu
este ,ncon4urat! de acte teroriste nici |ara Romaneasc!, care p!ete ,n epoca
modern! depl,n-,nd pe unul dintre marii conduc!tori ai poporului, Tudor
27
%r# &/eor-/e Ar]d]voaice# Yp# cit# pa-# `U
0U
$ladimirescu# R!scoala lui T#$ladimirescu ,ncepe ,n ianuarie 8W08# Scopul
r!scoalei era alun-area din |ara a &recilor *anarioi#
0W
Y pa-in! tra-ic! a istoriei romaneti, o constituie reprimarea marii r!scoale
!r!neti din 8T(X# 9n cursul r!scoalei, timp de c,teva s!pt!m,ni, au *ost
comise acte de teroare *!r! precedent# %in ordinul -uvernului i al monar/ului,
88((( de !rani care2i cereau drepturile, au *ost asasinai, iar alte c,teva
eci de mii mutilai#
0T
9n toate aceste atentate i omoruri, observ!m o multitudine
de motive, dar ma4oritatea dintre ele erau e3ecutate de indivii aparte i nu mai
puine la num!r erau puse la cale de or-aniaii care urm!reau scopuri politice#
Epoca modern! nu s2a con*runtat numai cu asaltul teroritilor individuali, ci
i cu mic!ri clandestine, care adeseori promovea! un terorim or-aniat ea,
epoca, r!m,n,nd ,n istorie ca o perioad! a societ!ilor secrete#
Av,nd ,n vedere de*icult!ile semnalate prin e3emplele aduse mai sus, ,n locul
*ormul!rii unei de*iniii univerale i -enerale acceptabile, ar *i mai reonabil
identi*icarea caracteristicilor terorismului#
Una din principalele caracteristici a terorismului o *ormea! folosirea cu
preme!itate a ameninrii cu #iolena# %ac! lipsete acest element, *apta
respectit! nu se ,ncadrea! ,n cate-oria actelor de terorism# Tra*icul de
armament sau de dro-uri nu constituie un act terorist, dac! nu conine elemente
de violen! premeditar!#
Y alt! caracteristic! a terorismului o alc!tuiete clan!estinitatea.
Vecesitatea clandestinit!ii reiese din natura aciunii violente, ,ntruc,t teroritii s,nt
nevoii s! acionee acoperit, pentru evitarea identi*ic!rii lor de c!tre *orele de
ordin# &rupele teroriste baate pe principii etnice, ,i recrutea! membrii din
r,ndul cunoscuilor i c/iar din r,ndul rudelor, oameni, care se bucur! de o anumit!
reputaie# Penetrarea spionilor ,ntr2o or-aniaie de aa tip aste, practic,
imposibil!# Antrenarea teroritilor la di*erite aciuni este la *el de important! pentru
securitatea i clandestinitatea -rupului#
28
Pro*# Univ# AAPetree Panaitescu# AAIstoria Rom]nilorAA, Ed# %idactic! i peda-o-ic!# +ucureti, 8TT(, pa-#0'X
29
Ion +ondulescu AAFla-elul terorismului InternaionalAA, Ed# Militar!, +ucureti, 8TXW, pa-#W8
01
Y alt! caracteristic! a terorismului" el este practic 1n grup# &rupurile teroriste
crea!, de obicei o structur! de susinere din r,ndul simpatianilor i al oamenilor,
care au *ost constr,ni s!2i a4ute# Fiind de obicei, restr,nse ca num!r, -rupurile
teroriste devin unit!i operative ,n cadrul unor or-aniaii mai mari# 9n mod
obinuit, or-aniaiile teroriste impun membrilor s!i constr,n-eri, dar apartenena
la -rup este, pentru muli, mai important! dec,t scopurile politice ale -rupului#
9n concluie menion!m c!, dei terorismul internaional este unanim
con!amnat ca fenomen , putem a*irma, totui, c! ,n prezent nu e'ist 1n !reptul
internaional o noiune clar !e terorism, principala cau! a acestei situaii *iind
imposibilitatea de a elabora i adopta p,n! la ora actual! o de*iniie -eneral! a
terorismului#
.a baa apariiei i proli*er!rii *enomenului terorismului stau caue i *actori,
ce continu! s!2l revi-oree i ad,nceasc!# Tendina actual! a terorismului este,
,n mod ne,ndoielnic, determinat! de evoluia sa la scara mondial!, *apt atestat tot
mai elocvent, at,t de sporirea lui din punct de vedere -eo-ra*ic, c,t i *ire-vena i
-ravitatea actelor teroriste, comise ,n multe din statele lumii#
U(
$arietatea i
comple3itatea acestor caue *ac din acest *enomen una dintre cele mai
complicate probleme ale ilelor noastre#
Indi*erent de ona ,n care acionea!, terorismul este un instrument politic,
o continuare, de *apt, a politicii, o modalitate e3tremist! de mani*estare a unei
opoiii politice# )oncluia, care se impune, o constituie caracterul or-aniat,
sistematic i coordonat prin care terorismul acionea! la scar! internaional!# S2a
dovedit, c! nici o -rupare terorist! nu acionea! strict individual, ceea ce
,nseamn! c! e3ist! relaii str,nse ,ntre -rup!rile teroriste at,t ,n interiorul unei !ri,
c,t i pe plan internaional#
30
Ioan Ma3im# Yp# cit# pa-#`W
0'
Para-ra*ul 8#U Vomenclatorul or-aniaiilor teroriste
.a data de 0X martie 0((0, %epartamentul de Stat al Statelor Unite a
publicat lista or-aniaiilor teroriste str!ine, lista cuprin]nd ultimele modi*ic!ri
impuse de situaia internaional! dup! evenimentele tra-ice din 88 septembrie
0((8, din S#U#A# .a data de (' octombrie 0((8, aceeai autoritate publicase o
list! cuprin]nd un num!r mai mic de or-aniaii teroriste#
Actuala list! cuprinde urm!toarele or-aniaii teroriste"
8# A. FATA^ 2 )YVSI.IU. RE$Y.U|IYVAR [A+U VI%A.\ Palestina
0# &RUPAREA A+U SAppAF [-rupare cunoscut! i sub numele de Al
^ara6at Al Islami__a\ Filipine
U# MARTIRII +RI&}{I.YR A.2AvSA Palestina
1# &RUPU. IS.AMI) ARMAT Al-eria
'# AS+AT A.2AVSAR pemen
`# SE)TA AUM [AUM S^IVRIbpY\ aaponia
X# YR&AVI{A|IA SEPARATIST} +AS)} [ETA\ Spania
W# &AMAcA A. IS.AMIppA E-ipt
T# ^AMAS [Micarea de Reisten! Islamic!\ Palestina
8(# ^ARAbAT U.2MUaA^I%IV Pa6istan
88# ^E{+Y..A^ .iban
80# MI)AREA IS.AMI)} %IV U{+EbISTAV Ube6istan
8U# aAIS^2E2MY^AMME% [Armata lui Mo/ammed\ Pa6istan
81# A. aI^A% [ai/adul Islamic E-iptean\ E-ipt
8'# bA^AVE )^AI [bac/\ Israel
8`# PARTI%U. MUV)ITYRI.YR %IV bUR%ISTAV [Pbb 2 de la data de
8`#(1#0((0 poart! denumirea de bA%Eb, )on-resul pentru .ibertate i
%emocraie al burdistanului\ Turcia
8X# .AS^bAR2E2TAppI+A Pa6istan
8W# TI&RII E.I+ER}RII EE.AMU.UI TAMI. Sri .an6a
8T# MUaA^E%IV2E2b^A.v Iran
0(# ARMATA VA|IYVA.} %E E.I+ERARE )olumbia
08# aI^A%U. IS.AMI) PA.ESTIVIAV Palestina
00# FRYVTU. %E E.I+ERARE A PA.ESTIVEI Palestina
0U# FRYVTU. PYPU.AR %E E.I+ERARE A PA.ESTIVEI Palestina
01# FRYVTU. PYPU.AR %E E.I+ERARE A PA.ESTIVEI 2
)YMAV%AMEVTU. &EVERA. Palestina
0'# A. vAI%A A*-anistan
0`# A%E$}RATA ARMAT} REPU+.I)AV} IR.AV%E{} Irlanda de Vord
0X# FYR|E.E ARMATE RE$Y.U|IYVARE %IV )Y.UM+IA )olumbia
0W# VU).EE.E RE$Y.U|IYVARE [*ost! 7.upta Revoluionar! a
Poporului7\ &recia
0`
0T# YR&AVI{A|IA RE$Y.U|IYVAR} 78X Voiembrie7 &recia
U(# PARTI%U.mFRYVTU. RE$Y.U|IYVAR %E E.I+ERARE A
PYPYRU.UI Turcia
U8# &RUPU. SA.AFIST PEVTRU )^EMARE I .UPT} Al-eria
U0# )A.EA .UMIVYAS} Peru
UU# FYR|E.E UVITE %E AUTYAP}RARE %IV )Y.UM+IA )olumbia
%e asemenea, la data de (0 mai 0((0, )onsiliul Uniunii Europene a ,ntocmit
o list! a persoanelor i entit!ilor implicate ,n acte teroriste, ale c!ror bunuri au
*ost ,n-/eate# .ista, ce urmea! s! *ie reactualiat! la intervale re-ulate de timp,
cuprinde urm!toarele -rup!ri teroriste"
8# SE)TA AUM [AUM S^IVRIbpY\ aaponia
0# +A++AR b^A.SA India
U# )YVTIVUATYAREA ARMATEI REPU+.I)AVE IR.AV%E{E Irlanda de
Vord
1# YR&AVI{A|IA SEPARATIST} +AS)} [ETA\ Spania
'# &AMAcA A. IS.AMIppA E-ipt
`# &RUPU. %E RE{ISTEV|} AVTIFAS)IST} 78 Y)TYM+RIE7 Spania
X# &RUPAREA 7I{{ A.2%IV A.2vASSEM7 [aripa militar! a ^AMAS\
Palestina
W# FE%ERA|IA IVTERVA|IYVA.} A TIVERI.YR SIb^ India
T# PARTI%U. MUV)ITYRI.YR %IV bUR%ISTAV [Pbb 2 de la data de
8`#(1#0((0 poart! denumirea de bA%Eb, )on-resul pentru .ibertate i
%emocraie al burdistanului\ Turcia
8(# .AS^bAR2E2TAppI+A Pa6istan
88# FYR|A $Y.UVTAR} .YIA.IST} Irlanda de Vord
80# MUaA^E%IV2E2b^A.v [*!r! 7)onsiliul de reisten! din Iran7\ Iran
8U# $Y.UVTARII YRAV&E Irlanda de Vord
81# aI^A%U. IS.AMI) PA.ESTIVIAV Palestina
8'# A%E$}RATA ARMAT} REPU+.I)AV} IR.AV%E{} Irlanda de Vord
8`# AP}R}TYRII M~IVII RYII Irlanda de Vord
8X# VU).EE.E RE$Y.U|IYVARE &recia
8W# YR&AVI{A|IA RE$Y.U|IYVAR} 78X VYIEM+RIE7 &recia
8T# PARTI%U.mFRYVTU. RE$Y.U|IYVAR %E E.I+ERARE A
PYPYRU.UI Turcia
0(# .UPTA RE$Y.U|IYVAR} A PYPYRU.UI &recia
08# )A.EA .UMIVYAS} Peru
00# ASY)IA|IA %E AP}RARE A U.STERU.UI Irlanda de Vord
0U# FYR|E.E UVITE %E AUTYAP}RARE %IV )Y.UM+IA )olumbia
0X
)apitolul II Ap!rarea comun! a statelor Europene2relevaii e3treme pentru
presiunile din e3terior
Paragraful 2.1 Reprimarea naional ca efect al pericolului terorismului
internaional (cauza statelor europene)
%in punct de vedere al or-anelor, care lupt! cu terorismul, aceasta este una
din cele mai di*icile probleme de asi-urare a securit!ii statului, societ!ii i
persoanei# )omple3itatea principal! const! ,n aceea, c! lupta e*icient! cu
terorismul presupune nu numai m!suri, ,ndreptate nemi4locit contra lui, dar, de
asemenea, dac! nu der!d!cinarea acelor *actori, care contribuie la apariia i
devoltarea lui, m!car la neutraliarea acestuia# )/iar dac! la nivel internaional
nu sunt speci*icate -ranie concrete
U8
privind protecia domeniului internaional, al
*iind privit ca un sinescop nelimitat ,n spaiu, atunci caua intern! a securit!ii
statului este privit! ca ceva mai amplu la un micro domeniu naional# Problema
asi-ur!rii luptei e*iciente cu terorismul necesit! e*ectuarea unor sisteme de
m!suri de intercone3iune pentru depistarea, prevenirea i curmarea unei atare
activit!i# )omunitatea internaional! a *ost pus! ,n *aa necesit!ii activi!rii
reistenei actelor de terorism la s*,ritul anilor7`(2,nceputul anilor7X(# Anume
,n aceast! perioad! actele teroriste au ,nceput activ s! *ie *olosite, ca mi4loc de
lupt! politic! i metod! de in*luen! asupra proceselor politice, care au loc ,n
societate# )a reacie invers! de r!spuns s2a activiat colaborarea statelor ,n lupt!
cu terorismul# Italia, Marea +ritanie, &ermania i ,nc! c,teva state, ,n care
problema respectiv! ,n acea perioad! a c!p!tat cea mai mare actualitate, ,ntru
,ndeplinirea tratatelor internaionale i lu,nd ,n considerare necesit!ile proprii ,n
anii 7X(, au adoptat o serie de le-i, orientate spre prevenirea i curmarea actelor de
terorism# Re-ulile, din actele internaionale nu s,nt concretiate de*initiv# Ast*el,
p# 0 al )onveniei YVU din 8TXU stipulea! c!" 7Fiecare stat2participant prevede
pedeapsa respectiv! pentru ast*el de crime, reult,nd din caracterul -rav al lor#AA
31
Revisat Naional de Drept Art !eroris"#l Internaional$ An 2002$ Nr1
0W
Unele state *i3ea! sub raport 4uridic coninutul i mecanismul re-lement!rii
4uridice ,n s*era luptei cu terorismul ,n *orm! de le-islaie e3cepional!# 9n Marea
+ritanie, la ,nceputul anilor cX(, a *ost e*ectuat! codi*icarea, ,n reultatul c!reia, la 0T
noiembrie 8TX1, a *ost adoptat! .e-ea cu privire la prevenirea terorismului
[prevederi proviorii\# .a 0' martie 8TX`, parlamentul en-le de*initivea!
modi*ic!rile la le-ea menionat!, care stabilete, ,n special, m!suri suplimentare
privind responsabilitatea penal! pentru *inanarea activit!ii teroriste
U0
, pentru
nedenunarea pre-!tirii unui act terorist i t!inuirea persoanelor ,nvinuite de
terorism# Y nou! etap! de intensi*icare a luptei cu activitatea terorist! i uni*icarea
le-islaiei naionale ,n acest domeniu ,n Marea +ritanie este le-at! de adoptarea
)onveniei Europene cu privire la prevenirea i reprimarea terorismului, ,n le-islaia
Marii +ritanii toate crimele, comiterea c!rora este urm!rit!, ,n con*ormitate cu
)onvenia European!, s,nt e3aminate ,n scopul e3tr!d!rii, care nu viea! crimele cu
caracter politic# Aici se re*er! i crimele -rave care atentea! la viaa, inte-ritatea
*iic! i libertatea persoanei, a*late sub protecia internaional!, inclusiv personalul
misiunilor diplomatice, indi*erent de *aptul dac! ele au *ost comise pe teritoriul
Marii +ritanii ori ,n str!in!tate# 9n le-islaia Italiei, &ermaniei, Franei s,nt
caracteristice le-ile speciale, direcionale ,n combaterea actelor de terorism antistatal
i internaional# .e-islaia &ermaniei conine circa 8( le-i speciale orientate spre
combaterea terorismului# Ele *uncionea! i ca documente 4uridice, i ca acte ce
modi*ic! i completea! le-islaia penal! i de procedur! penal! a statului#
Ast*el, para-ra*ul 80T din .e-ea din 8TX` cu privire la modi*icarea i completarea
)P i )PP ale RF&, al!turi de para-ra*ul X`1 al )odului Penal, atribuie *ormarea
-rupurilor teroriste la componena cali*icativ! a crimei, care are un pericol social
sporit# Se stabilete un nivel mai ,nalt de responsabilitate i o pedeaps! mai aspr!
*a! de conduc!tori i persoanele care recrutea! ,n or-aniaiile teroriste#

.e-ea,
adoptat! ,n *ebruarie 8TXW, a l!r-it considerabil drepturile procesuale ale or-anelor
de poliie ,n privina perc/eiiilor, reinerilor, arest!rilor re*eritor la *aptele, ce
viea! activitatea terorist!, a *undamentat 4uridic *ormarea punctelor de control i
32
Telu Ion AAImpactul -lobalAA, ed# A.. +ec6, +ucureti 8TT`, pa-#0U
0T
trecere privind veri*icarea persoanelor b!nuite de activitate terorist!# .a momentul
de *a! pe teritoriul RF& acionea! .e-ea cu privire la lupta cu terorismul ,n
redacia din 8TW`# Vec!t,nd la toate aceste metode de precauie, la nivelul
le-islativ2naional al statelor cu statut de membri deplini ai Uniunii Europene,
e*ectele ei nu se resimt, si-ur, ,n a*ara -ranielor acestor din urm! state# Este
valabil! *iliera invers! de p!trundere a ororilor, standardelor Europene ,n *iecare
din aceste !ri# %up! p!rerea noastr!, pertinena desc/is! a -ranielor din interiorul
Uniunii Europene, implic! necesarmente, anume aceasta# Este inevitabil, dar
nec!t,nd la unele reprouri, ine nemi4locit de vitalitatea structural! i *uncional!
aUE, prin intermediul asi-ur!rii securit!ii interne a ,ns!i statelor membre#
U(
Paragraful 2.2 Intensificarea euroscepticizmului ca efect al ten!inelor
teroriste
Un *enomen interesant de urm!rit ,n devoltarea evenimentelor la nivel
european ,l constituie intensi*icarea valului de euro2scepticism, ca e*ect al
amenin!rilor din partea main!riei internaionale a terorismului#
Europa lui 8' va ,n-loba de la lansarea ei ,n 0((1 ece noi !ri, mai puin
dornice dec]t oricare din statele vec/ii Europe s! renune la proasp!t
dob]nditele atu2uri ale suveranit!ii, totodat! mult mai pro2atlantiste dec]t
acestea# %ar e3ist! o dilem!, ,n con*ormitate cu care noile state care vor intra ,n
arealul uicit!ii europene sunt apte, dup! spusele a ,nilor cet!eni le-ali ai EU,
s! in*iltree o pa-ub! la adresa i aa precar! astabilit!ii Europei $ec/i, i
principalul pericol pe care l2ar atra-e ele dup! aderare ar *i terorismul#
$orbind despre c/estiunea euroscepticismului care este ,ntr2o tot mai mare
cretere, elementele ce *ormea! substratul convin-erilor pro sau anti2 europene
este la *el de di*erit ca i momentul eventual de atac, i locul unde ar putea s!
apie#
9n primul r]nd se impune o delimitare clar! a actorilor i punctelor lor de
vedere speci*ice# .ider incontestabil al mic!rii eurosceptice, Marea +ritanie
,naintea! ,n spatele slo-anului de ce nu pe 4um!tate ,n!untru, pe 4um!tate ,n
a*ar!q
UU
Relaiile sale veritabile cu SUA ,n vederea c/estiunii Ira6iene,
U1
ar putea
pune ,n pericol si-urana britanicilor, ca e*ect al e3tinderii reali!rii
amenin!rilor teroriste# +ucur]ndu2se ,nc! din perioada R!boiului Rece de o
relaie privile-iat! cu Statele Unite, ,n special ,n c/estiuni de securitate [,n
sediul de la &eneva ,n care s2au purtat ne-ocierile privind diversele acorduri
SA.T a e3istat o camer! special! utiliat! doar pentru consilierea SUA cu aliaii
britanici\, dei Re-atul Unit continu! s! ,i tra-! peste 4um!tate din venituri din
sc/imburi economice cu b!tr]nul continent, pre*er! s! se tie aproape de
33
aac6 Soppelsa# .e &rand Terrorisme# Sorbona et# 8TTX
U1
Revista de In*ormare i Anali! Politic! AA)adran PoliticAA2 art# zYrdine sau /aosAA, Anul 8, Vr#W, octombrie,
+ucureti 0((U, pa-# 8`
U8
partenerul de peste ocean, motiv pentru care, orice alian! care ar muta centrul
de -reutate al securit!ii continentale de la VATY spre o alt! structur!, se
lovete de opoiia *erm! a acestuia# %ar se impune o idee care dup! p!rerea
noastr! ar druncina un pic starea de lucruri e3istent!q Yare acest semi2
iolaionim, at,t de *erm perpetuat de c!tre Marea +ritanie, nu ar *i capabil s! o
separe irevocabil de vec/iul continent, l!s,nd2o *a!n2*a! cu inviibilul
adversar# Euro2scepticismul nu se preint! ,ntotdeauna la *el# El varia! de la
reticena, ar!tat! mai sus, de a renuna la anumite atribute ale suveranit!ii sau
nu 2 i p]n! la nesi-urana ,n le-!tur! cu direcia care s! se dea Uniunii 2
trans*ormarea ,ntr2un rival
U'
pentru SUA, aceasta din urma ar implica diver-ene
la adresa contribuirii reprim!rii terorismului# Trec]nd peste aceste aspecte care
ar necesita o anali! mai pro*und! dec]t o permite acest material, putem puncta
,ns! problema nodal! la care a4un-e inevitabil orice discuie despre euro2
scepticism" a *i sau a nu *i ,n Europa# Ale-erea corect! i lo-ic! pare a *i optarea
pentru a *i ,ntr2un interior si-ur sau ,n a*ar! i renunarea la balansul permanent
,ntre cele dou! c/estiuni, cea de securitatev nationala, precum si cea
internationala #
U'
Ale3andru )osticiu AATerorismul ,n dreptul internaionalAA, ed All +ec6, +ucureti 0((0
U0
Paragraful 2.3 "istemul !e aprare colecti#relaie #erita$il !e
securitate comun (acor!uri i tratate !e $az)
%ebaterile asupra necesit!ii cre!rii structurilor de plan*icare europene, a
unui cartier -eneral european se a*l! ,n str]ns! le-!tur! cu un alt subiect e3trem
de delicat ,n acest moment, i anume relaia transatlantic!, ,n -eneral, pus! la
,ncercare dup! evenimentele de la 88 septembrie 0((8 i dup! cria ira6ian!, dar
asupra c!reia toi actorii internaionali sunt de acord c! este esenial! pe ambele
maluri ale Atlanticului#
Iniial, evenimentele de dup! 88 sdeptembrie, precum i intervenia aliailor
,n A*-anistan i Irax, ,n scopul atenu!rii pericolului terorismului internaional,
sa pus pentru prima dat! problema desp!ririi la-!rului unic european, constituit
din pro sau contra interveniei, debaterile *iind mai apri-e ,n decursul celei de2a
doua campanii# Este cert c! statele care au participante, ca aliai veritabili ai
SUA, vor avea de su*erit, i aceasta este o realitate# %e aceea este at,t de actual!
,ntrebarea ,n vederea constituirii c,t mai rapide a Sistemului de Securitate
)olectiv!, baele c!ruia sau pus ,nc! din anii '(2ci#
Europa a ,ncercat ,nc! din anii c'( s! se dotee cu o veritabil! politic!
e3tern! i de securitate comun!, ,ns! abia ,n anii cT( dispoiii re*eritoare la
acest domeniu aveau s! *ie ,ncorporate ,n le-islaia comunitar!, prin
introducerea unor prevederi re*eritoare la Politica E3tern! i de Securitate
)omun! [PES)\ i Politica European! de Securitate i Ap!rare [PESA\#
%eciiile adoptate cu prile4ul )omisiilor Europene de boln [iunie 8TTT\ i
^elsin6i [decembrie 8TTT\ aveau s! completee acest cadru, prin crearea unor
instituii cu competene e3clusive ,n acest domeniu" Political and Securit_
)ommitee, Militar_ )omitee, Militar_ Sta**, Polic_ Plannin- and Earl_ 5arnin-
Unit# %e asemenea, la ^elsin6i s2a decis constituirea unui catalo- de *orte,
puse la dispoiia Uniunii Europene de c!tre statele membre, i s2a stabilit data
de 8 ianuarie 0((U pentru completa operaionaliare a Forei Europene de
Reacie Rapid! [FERR\0# Aceste evoluii au *ost posibile doar dup! ce cria
UU
iu-oslav! a demonstrat Europei c! nu dispune de instrumente politice, mi4loace
e*iciente i proceduri adecvate pentru soluionarea unui con*lict de intensitate
redus! situat ,n imediata sa vecin!te# Prin aceste iniiative UE s2a dotat cu
structuri, mecanisme
U`
i institutii care s! ,i permit! s! -estionee o misiune
proprie, dar ele nu sunt su*iciente# A *ost stabilit! o list! cu de*icenele
,nre-istrate ,n constituirea unei FERR, *iind constituite -rupuri de lucru care s!
analiee modalit!ile de acoperire a lacunelor# Acoperirea lacunelor ,n
domeniul ap!r!rii ar putea *i realiat! doar pe termen lun-, printr2o cretere
substanial! a bu-etelor ap!r!rii din statele membre UE, pentru ac/iiionarea de
te/nic! militar! ultramodern! i pentru investiii ,n R%# %ar nici un -uvern
vest2european nu ,i poate permite s! *ac! acest lucru de unul sin-ur#
.a s*]ritul lunii aprilie 0((U, la +ru3elles, e*ii -uvernelor din +el-ia,
Frana, &ermania i .u3embur- au participat la o reuniune destinat! acceler!rii
procesului de creare a unei veritabile politici europene de ap!rare# )ei 1 prim
minitri i2au e3primat acordul asupra unui set de propuneri, menite s!
coa-ulee un pol european de securitate i ap!rare# 9n acelai timp s2a decis ca
propunerile adoptate s! *ie transmise )onveniei pentru viitorul Europei, pentru
ca ulterior s! le susin! ,n )I& 0((U, pentru a *i inte-rate ,n Tratatul
)onstituional# Participarea la acest proiect este desc/is! oric!rui stat membru#
Propunerile viea!"
Posibilitatea aplic!rii cooper!rii consolidate ,n domeniul ap!r!riir
Y clau! -eneral! de solidaritate i securitate comun!, care s! le-e toate
statele membre UE, pentru a le permite s! *ac! *a! riscurilor de orice
natur! la adresa Uniuniir
Posibilitatea desc/is! statelor membre de a2i asuma obli-aii
suplimentare, ,n cadrul cooper!rii consolidate, *!r! ca aceasta s! creee i
obli-aii *a! de state terer
U`
.eonida .o-/in AAMari con*erine internaionaleAA, ed# Politic!, +ucureti, 8TWX
U1
Re*ormularea sarcinilor Petersber-, pentru a permite UE s! utiliee
capacit!ile civile i militare pentru prevenirea con*lictelor i -estionarea
crielorr
)rearea unei A-enii Europene de %evoltare i ac/iiii ,n domeniul
capacit!ilor, av]nd ca obiectiv e3tinderea capacit!ilor militare europene,
consolidarea interoperatibilit!ii i cooper!rii ,ntre *orele armate ale
statelor membre UE# Aceast! A-enie va contribui la crearea unui cadru
*avorabil pentru o industrie european! de ap!rare competitiv!#
)rearea unui )ole-iu European de Securitate i Ap!rare, ,n vederea
devolt!rii i e3tinderii culturii de securitate europene#
.a 0T aprilie a#c#, premierii +el-iei, Franei, &ermaniei i .u3embur-ului au
decis adoptarea imediat! a unor m!suri ,n domeniul politicii europene comune,
iniiative care se ,nscriu ,n participarea comun! la operaiuni ale UE sau VATY"
%evoltarea unei capacit!i europene de reacie rapid!# Pornind de la
bri-ada *ranco2-erman! ,n care sunt inte-rate unit!i de para2comando
bel-iene i de recunoatere lu3embur-/ee, se propune constituirea unei
structuri militare iniiale# Participarea la aceste structuri este desc/is!
tuturor statelor membre UE#
)rearea, p]n! ,n iunie 0((1, a unui comandament european de transport
strate-ic, disponibil at]t pentru operaiunile UE c!t i pentru cele ale
VATY# Pe termen lun- se are ,n vedere constituirea unei unit!i comune
de transport aerian strate-ic#
)rearea unei capacit!i europene comune pentru protecia V+)#
)rearea, ,n colaborare cu )omisia European! i Ec/o a unui sistem
european de a4utor de ur-en! ,n ca de catastro*e [EU2FAST, European
Union First Aid and Support Team\, pentru a permite Uniunii s!
*oloseasc! mi4loace civile i militare pentru a livra ,n 01 de ore a4utor
umanitar de ur-en!#
Toate iniiativele celor 1 sunt desc/ise particip!rii oric!rui stat membru UE
i *useser! de4a pre*i-urate la *inele lunii iulie 0((0, ,ntr2o scrisoare adresat! de
U'
premierul bel-ian preedintelui *rance i premierului britanic, ,n care preenta
un set de m!suri, destinate amelior!rii aciunilor ,n s*era PESA"
Introducerea ,n viitorul tratat constituional al UE a unei -aranii de
securitate mutual!r
)rearea unui )artier &eneral Militar European, cu bu-et propriu,
alimentat ,n comun de statele membrer
Plasarea sub acest )artier &eneral a tuturor corpurilor multinaionale
e3istente ,n preent ,n UEr
)rearea unui spaiu economic omo-en ,n materie de industrie de ap!rare#
Procesul demarat la 0T aprilie a#c# repreint! o iniiativ! ener-ic! a unui -rup
de state europene care doresc s! avansee mai repede ,n proiectul construirii
unei politici de securitate i ap!rare comune# Europa nu poate aciona ca un
actor de talie internaional! *!r! a dispune i de capacit!i militare i civile de
-estionare a crielor# Statele participante la aceast! iniiativ! ar-umentea! c!
Acordul Sc/en-en i demersurile pentru crearea unei monede unice au debutat
tot ca o iniiativ! a unui num!r redus de state membre UE, a4un-]nd ,n *inal s!
atra-! ma4oritatea statelor membre UE#
Punctul din documentul dat publicit!ii la ,nc/eierea reuniunii de la
+ru3elles care a atras cele mai ve/emente critici, considerat un veritabil m!r al
discordiei, ,l repreint! propunerea de a construi capacit!i de plani*icare
autonome# Av]nd ,n vedere c! nici un alt stat membru UE nu a *!cut, p]n! ,n
preent, declaraii ,n susinerea reuniunii din 0T aprilie, i c!, ,n po*ida
ar-umentelor aduse, potrivit c!rora iniiativa va consolida componenta
european! a VATY, statele europene privesc cu reticen! acest proiect, este
di*icil de apreciat ,n ce m!sur! iniiativa celor 1 va primi p!l!ria UE i cum va
evolua ea#
%ebaterile asupra necesit!ii cre!rii structurilor de plan*icare europene, a
unui cartier -eneral european se a*l! ,n str]ns! le-!tur! cu un alt subiect e3trem
de delicat ,n acest moment, i anume relaia transatlantic!, ,n -eneral, pus! la
,ncercare dup! evenimentele de la 88 septembrie 0((8 i dup! cria ira6ian!#
U`
)oncluii
9n esen!, terorismul ca *enomen repreint! o *orm! de mani*estare a
violenei, care a c!p!tat mare amploare ,n a doua 4um!tate a secolului al ZZ2lea,
proporiile lui devenind alarmante ,n ultimul timp# Actele teroriste din 88
septembrie ,n Statele Unite au demonstrat c! terorismul este o problem! -lobal!
a contemporaneit!ii i necesit! a *i eradicat prin uni*icarea e*orturilor
comunit!ii internaionale i a4ustarea le-islaiilor naionale la normele de drept
internaional#
Voiunea 7terorism, [lat#7terror7, 7terroris7\, dup! cum am menionat
mai sus, ,nseamn! -roa!, *ric!, provocat! premeditat prin ameninare i
intimidare# E3ist! o multitudine de de*iniii care re*lect! esena terorismului# Unii
autori atribuie acestui *enomen doar caracter politic, ali teoreticieni susin c!
terorismul include ast*el de mani*est!ri ca concurena economic!, *apt ce vine ,n
contradicie cu caracterul lui politic, ,n lucr!rile celui de2al treilea -rup de
cercet!tori, terorismul este identi*icat cu micarea de eliberare naionala, r!boiul
civil i -uerilla# E cert *aptul c! pentru a2i realia scopurile, at]t teroritii, c]t i
criminalii, *olosesc aproape aceleai metode i mi4loace, ,ns! deosebirea const! ,n
scopurile lor# Aproape toate cercet!rile evidenia! caracterul sistematic i
or-aniat al terorismului#
.o-ica teroritilor ar *i urm!toarea" de *iecare dat! ei se ,ntreab! dac! toi
sunt e-ali ,n *aa le-ii# Si-ur c! nu, cei bo-ai pot in*luena 4ustiia i ast*el
devine imposibil a lupta cu o ast*el de societate prin metode nonviolente, soluia
*iind distru-erea ordinii e3istente prin teroare#
Uniunea European!, ,n calea sa spre e3tindere, este a*ectat! de valul
-lobaliaional al e3tinderii violenei prin intermediul actelor teroriste# %eaceea
este necesar de a evidenia clar prero-ativele care ar permite asi-urarea
securit!ii -ranielor at,t a statelor din interiorul sistemului European, c,t i la
peri*eriile cu alte sisteme#

UX
+iblio-ra*ie
8# Ion +ondulescu AAFla-elul terorismului internaionalAA, +ucureti, 8TXW#
0# Ion Pitulescu AA)rima internaional! or-aniat!AA, +ucureti 8TT'
U# :# ;<=<>?@< AAB?>C>D=E F<F GDH HCIDGDJ?KFCLC HC@?M?NDOAA,PQRSP#
8TTU, VW# )U1
1# d# QM?KKFDe, f# g?IhME<N# B?>>C> F<F DM?CICL?E<# Q:P# 8TT1# V#`
)#8`(
'# B?>>C>DKE# iKDjCICLDJ?KFD? FC>ND D H><@C@k? Cl?NFD#mmnCKoM# D
H><@C# 8TT' V1#c0'
`# ;DG?><Go>N<O L<=?G<# 8TT`# V80# c#81
X# dD>C@<O sFCNCEDF< D E?tMoN<>CMNk? CGNCu?NDO# 0((0# VU# )UT
W# aac6 Soppelsa# .e &rand Terrorisme# Sorbona et# 8TTX# pa-#0U
T# Y +alan AATerorismul2*la-el internaionalAA, Rev .e-ea i $iaa, Vr#W din
8TTX# )/iin!u# Pa-# W(
8(#AARevista rom]n! de drepturile omului# )entrul pentru drepturile omului y
pro*# $alentin Stan, AAart# Securitatea Internaional! i %repturile YmuluiAA,
ed# Apador, Vr# T[aprilie, mai, iunie\, +ucureti, 8TT'
88#Marian Viciu AA%rept Internaional PublicAA, ed# Servosat# Arad 8TTX, pa-#WT
80#Stelian Sc!una AA%reptul Internaional PublicAA, ed# All +ec6, +ucureti
0((0, pa-#XX
8U#Revista de In*ormare i Anali! Politic! AA)adran PoliticAA2 art# zYrdine sau
/aosAA, Anul 8, Vr#W, octombrie, +ucureti 0((U, pa-# 8`
81#&eneral de diviie dr# &/eor-/e Ar]d]voaice, &eneral de diviie
%umitrulescu, Maior .aureniu %an Vi!, AATerorism, antiterrorism,
contraterorismAA, Ed# Antet, Yradea, 8TTX# pa-#'8
8'#Ale3andru &orbovsc/ii, Iulian Semeonov AA{acr,t,ie strani, istoriiAA Ed#
M,sli, Moscova, 8TTW, pa-#0U(
8`#.e Mond au present# Enc_clopedia Universalis# France# 8TT1
8X#%icionar Petit .arousse, ed#UU, pa-#8'('
8W#%icionar *iloso*ic, ed#a '2a# Ed .iteratura Politic!, Moscova, 8TWX, pa-#888
8T#Pro*# Univ# AAPetree Panaitescu# AAIstoria Rom]nilorAA, Ed# %idactic! i
peda-o-ic!# +ucureti, 8TT(, pa-#0'X
0(#Ser-iu T!ma AA &eopoliticaAA, ed# $itris, +ucureti, 8T`X
08#.eonida .o-/in AAMari con*erine internaionaleAA, ed# Politic!, +ucureti,
8TWX
00#Raluca Mi-a2+eteliu AAYr-aniaii internaionale -uvernamentaleAA, ed# A..
+ec6, +ucureti 8TTT
0U#Ale3andru )osticiu AATerorismul ,n dreptul internaionalAA, ed All +ec6,
+ucureti 0((0
UW