Sunteți pe pagina 1din 14

DREPT CONSTITUTIONAL Curs I Constitutio aezare solid; pe un te ei !

!ust; Cratos putere; auto sin"ur; Dreptul Constituional dese neaz ansa #lul nor elor !uridi$e $are re"le enteaz relaiile so$iale %unda entale $e apar in pro$esul instaurrii& en inerii i e'er$itrii puterii politi$e (adi$ in pro$esul realizrii puterii politi$e)* Iz+oarele Dreptului Constituional ro ,nes$Iz+orul de Drept& in sens %or al se ni%i$ %or a de e'pri are a nor elor !uridi$e& odul de e'teriori'are a Dreptului* .eniona $ nu toate iz+oarele de Drept sunt i iz+oare ale Dreptului Constituional* De ase enea nu toate iz+oarele de Drept Constituional din alte state sunt i iz+oare ale Dreptului Constitu ional ro ,nes$* (e'$utu ele sau /otr,rile de 0u+ern nu sunt iz+oare ale Dreptului Constituional ro ,nes$)* Curs II Iz+oarele %or ale ale Dreptului Constituional ro ,nes$Constituia i le"ile de odi%i$are a Constituiei (Constituia este prin$ipalul iz+or al Dreptului Constituional& dar nu este i sin"urul) Le"ile adoptate de Parla ent pot %i iz+oare ale Dreptului Constitu ional ro ,nes$* Parla entul adopt trei $ate"orii de le"i& di%ereniate intre ele at,t prin inse ntatea lor& $,t i prin odul de adoptareLe"i $onstituionale (se nu es$ ast%el %iind$ sunt le"ile $are re+izuies$ Constituia) Le"i or"ani$e (le"ile $are re"le enteaz $ele ai i portante do enii de a$ti+itate) Le"i ordinare (re"le enteaz $elelalte do enii de a$ti+itate) In Dreptul Constituional sunt utilizate patru tipuri de a!oriti.a!oritatea $ali%i$at (este pre+azut e'pli$it de le"e; e'- 123 din nu rul total& 4 din nu arul total et$; le"ile $onstituionale se adopt $u a!oritate $ali%i$at de 123 din nu arul total de deputai i senatori) .a!oritatea a#solut (!u tate 5 6 din nu rul total; le"ile or"ani$e se adopt $u a!oritate a#solut) .a!oritatea si pl (!u tate 5 6 din $ei prezeni& da$ $ei prezeni sunt $ar !u tate 5 6 din nu rul total- C7ORU.; le"ile ordinare se adopt $u a!oritate si pl) .a!oritatea relati+ (este o a!oritate $o parati+ de tipul 8$el ai ult dintre9 %r pretenia lui !u tate 5 6; $u ast%el de a!oritate se ale"& in Ro ,nia& in turul doi preedintele rii i pri arii)* 6

Ordonanele de 0u+ern sunt iz+oare ale Dreptului Constituional ro ,nes$* Ordonanele de 0u+ern sunt a$te nor ati+e dele"ate ($,nd Parla entul nu este in a$ti+itate el dele" 0u+ernul s adopte a$te nor ati+e $u putere de le"e ordinar& nu ite ordonan e si ple; $,nd apar situaii a $ror soluionare nu suport a ,nare& 0u+ernele adopt Ordonane de Ur"en $u putere de le"e or"ani$& $are tre#uie ins +otat i de $tre Parla ent)* :urisprudena Curii Constituionale (ansa #lul de$iziilor adoptate de Curtea Constituional a Ro ,niei)* Re"ula entele Parla entului (datorit inse nt ii lor& re"ula entele de %un$ionare ale Parla entului sunt iz+oare ale Dreptului Constituional ro ,nes$- re"ula entul Senatului& re"ula entul Ca erei Deputailor& re"ula entul edinelor $o une ale $elor dou Ca ere)* Tratatele internaionale (ele pot %i iz+oare ale Dreptului Constituional nu ai da$ se re%er in od dire$t la pro#le e de Drept Constituional& s %ie li$it& s %ie rati%i$at de $tre Ro ,nia)* TEORIA CONSTITU;IEIDin se$olul <7III Constituia de+ine aez ,ntul (a$tul) politi$ i !uridi$ %unda ental al unui stat& $uprinz,nd iniial nor e de li itare a puterii "u+ernanilor i de "arantare a drepturilor $eteneti %unda entale* Constituiile #ur"/eze din se$olul <7III au pre$edat re+oluiile #ur"/eze* Trsturi "enerale ale unei ConstituiiConstituia este tot o le"e& dar are $ara$ter de le"e %unda ental; Are un $oninut $o ple'& deoare$e este #aza !uridi$ a le"islaiei unei ri& dei re"le enteaz $u pre$dere puterea politi$ din ar; Are %or !uridi$ supre ; Are %or s$ris ($u e'$epia .arii =ritanii& Noii >eelande i Israelului); Are o %or siste atizat i su$$int; Se adopt in %or e sole ne; Are sta#ilitate deose#it; Curs III Constituiile au pre$edat re+oluiile #ur"/eze& adoptarea lor ar$,nd apariia statului de drept* Pri a Constitu ie din istorie este $ea en"lez $are in$epe $u .a"na C/arta Li#ertatu din 616?* Ea a %ost ins o Constitu ie nu ai parial s$ris* Pri a Constituie inte"ral s$ris este $ea a eri$an de la 6@A@ de la P/iladelp/ia & in +i"oare i astzi* De la in$eputul se$* <I< in Europa& unde p,n atun$i e'istau doar re"uli $onstituionale& au in$eput s se adopte dup odel a eri$an i $onstituii s$rise* Adoptarea Constituiei1

Adoptarea unei Constituii este un pro$es $o ple' $are reunete trei ele enteiniiati+a le"islati+ ($ine propune o Constituie) or"anul $o petent s adopte o Constituie odalitile de adoptare a unei Constituii De o#i$ei or"anul $are are iniiati+a adoptrii unei Constituii este a$el or"an $are o$up in ierar/ia politi$ poziia de +,r% i tot de re"ul or"anul $are propune o Constituie este i $el $are o adopt* Spe$ialitii denu es$ or"anul $are adopt Constitu ia 8Puterea Constituant9* Unele Constituii pre+d in od e'pli$it $ine este Puterea Constituant& altele nu o pre+d& ur ,nd $a a$est or"an s %ie dedus din odul de or"anizare le"islati+ a rii* Puterea Constituant este de dou %eluriPuterea Constituant ori"inar ea este utilizat in rile in $are nu ai e'ista Constituie in +i"oare sau nu a e'istat delo$ (statele re$ent in%iin ate& statele re$ent eli#erate de su# o$upaie& statele in $are au a+ut lo$ re+oluii politi$e)* De re"ul& $ondu$torii puterii pro+izorii din a$este state sunt i $ei $are adopt Constituii* Puterea Constituant instituit reprezint a$el or"an a#ilitat s odi%i$e sau s adopte o Constituie i pe $are Constituia in +i"oare il pre$izeaz in od e'pli$it* Adoptarea unei Constituii se %a$e $u pro$eduri sole ne* DeBa lun"ul istoriei a inre"istrat ur toarele odaliti de adoptare a unei Constituii6* Constituia a$ordat (C/arta Con$edatC) B este o Constituie rudi entar i nede o$rati$ adoptat de un onar/ in $alitatea lui de su+eran a#solut al rii (+ezi Drana 6A6E& :aponia 6AAF)* 1* Constituia statut (sau ple#is$itar) B este o +ariant a Constituiei a$ordate& ins o +ariant odernizat& dei tot nede o$rati$* Constituia este adoptat tot de onar/ dar %or al este supus apro#rii populare prin ple#is$it (re%erendu ); E'- Constituia din 6F3A a lui Carol I* 3* Constituia pa$t B este Constituia ineleas $a un $ontra$t intre re"e i popor* Constituia pa$t a %ost utilizat in dou s$opuripentru a soluiona i$ri populare re+endi$ati+e (in An"lia partea s$ris a Constituiei este %or at dintrBun ir de pa$te in$/eiate intre re"e i popor 616?& 6GFF& 6A31 et$)* Constituia pa$t a %ost utilizat $a odalitate de a$$es al unui prin$ipe strin pe tronul unui stat (noul re"e %$ea $ontra$t $u poporul& reprezentat de Parla ent)* E* Constituia $on+enie B este Constituia de tip a eri$an- Constituia se adopt de $tre o Con+enie& adi$ de $tre un or"an spe$ial ales in a$est s$op* ?* Constituia Parla entar B este +arianta european a Constituiei $on+enie* B Constituia se adopt de $tre Parla ent in $alitatea lui de Adunare Constituant* De o#i$ei Constituiile sBau adoptat in Parla ent $u a!oritate $ali%i$at de 123* Dup al doilea 3

raz#oi ondial in Europa adoptarea Constitu iei de $tre Parla ent a %ost ur at de $on%ir area ei prin re%erendu * In Ro ,nia a$tuala Constituie a %ost adoptat in 6FF6 de $tre un Parla ent ales pentru un andat de 1 ani& $u rol de Adunare Constitut ional* Constituia a %ost $on%ir at prin re%erendu la A de$* 6FF6* Curs I7 .odi%i$area (re+izuirea) ConstituieiIn prin$ipiu dreptul de re+izuire al unei Constitu ii il are a$elai or"an $are a adoptatB o& %iind$ pro$edura de re+izuire este ase ntoare pro$edurii de adoptare* In %un$ie de rezistena la odi%i$are& Constituiile suntsuple (%le'i#ile) se odi%i$ $u uurin; ri"ide se odi%i$ $u di%i$ultate; Tendina natural a ori$rei Constituii este s se ri"idizeze& s se sta#ilizeze pentru a rezista $,t ai ult ti p* In pra$ti$a $onstituional sBau %olosit ur toarele etode de ri"idizare a unei Constituii6* Pre+ederea ne odi%i$rii +eni$e a Constitu iei (Drana 6F?A)& este o pre+edere %r ni$io +aloare !uridi$& deoare$e Puterea Constituant de astzi nu poate porun$i Puterii Constituante de ,ine* 1* Pre+ederea ne odi%i$rii nu ai a unor do enii din Constitu ie (+ezi Constituia Ro ,niei& art*6?1)* 3* Interzi$erea odi%i$rii Constituiei pe o perioad presta#ilit* A eri$anii au interzis odi%i$area Constituiei lor in ulti ii 16 de ani de la adoptare* E* Introdu$erea unor pro$eduri de odi%i$are e'tre e de "reoaie $are s des$ura!eze intenia re+izuirii (Constituia Ro ,niei& 6AGG)* ?* Interzi$erea re+izuirii Constituiei in $ondiiile o$upaiei ilitare strine& pariale sau totale (Constituia Dranei& 6F?A)& sau interzi$erea re+izurii Constituiei pe durata strilor de asediu& de ur"en sau de rz#oi (Constituia Ro ,niei& 1HH3)* Iniiati+a odi%i$rii Constituiei este uneori pre+zut e'pli$it in Constituie& iar da$ nu este iniiatorul este a$elai $u or"anul $are a adoptat Constituia* In Ro ,nia re+izuirea Constituiei poate %i iniiatde $tre preedintele Ro ,niei& la propunerea 0u+ernului; de $el puin I din nu rul total de deputai i senatori; de $el puin ?HH de ii de $eteni $u drept de +ot& pro+enind din $el pu in !u tate a rii& ini $,t 1H de ii de $eteni din %ie$are !ude; Suspendarea ConstituieiE

In prin$ipiu ori$e suspendare a Constitu iei este ile"al& dar pentru $ in pra$ti$ au a+ut lo$ suspendri pariale sau totale de Constituii& spe$ialitii !usti%i$ a$east pra$ti$ prin teoria ne$esitii* Constituia Ro ,niei de la 6AGG interzi$ea ori$e suspendare a Constituiei* Constituia din 1HH3 ad ite posi#ilitatea suspendrii pariale a Constituiei in art* ?3* In pra$ti$& Constituiile au %ost suspendate in ur toarele situaiia) in situaii de $riz politi$ "ra+& $,nd "u+ernanii renun la de o$raie; #) $,nd sBau instituit strile de ur"en& de asediu& de ne$essitate; $) in $azul "u+ernrilor prin de$reteBle"i; d) in $azul lo+iturilor de stat; A#ro"area unei Constituii insea n s$oaterea ei din +i"oare i are lo$ atun$i $,nd se adopt o nou Constituie* A#ro"ri se petre$ ai rar deoare$e este ai si plu de re+izuit Constitu ia e'istent de$,t a o inlo$ui in totalitate* Curs 7 Supre aia Constituiei indi$ poziia ei pri+ile"iat in ierar/ia a$telor nor ati+e dar i in $adrul +ieii politi$e a statului* Supre a ia Constituiei de$ur"e din poziia de %runte a or"anului $are o adopt dar i din raporturile ei $u $elelalte a$te nor ati+e* I portante sunt ins $onse$inele supre aieiori$e a$t nor ati+e tre#uie ast%el s %ie in $on%or itate $u Constitu ia& de a$eea in %ie$are ar se or"anizeaz un $ontrol al $onstituionalitii le"ii* atun$i $,nd Constituia se odi%i$& toate a$tele nor ati+e dependente de do eniul odi%i$at tre#uie la r,ndul lor s se odi%i$e pentru a se pune in a$ord $u odi%i$area inter+enit* Controlul Constituionalitii le"ii Este un ansa #lu de pro$edee i or"ane enite s +eri%i$e $on%or itatea le"ilor $u Constituia* Pentru $& $onstituionalitatea le"ii insea n de %apt& le"alitatea le"ii* Sunt supuse $ontrolului de $onstituionalitatele"ile re"ula entele Parla entului Ordonanele de 0u+ern (%iind$ au %ora !uridi$ a unei le"i) de$reteleBle"i de$retele %ostului Consiliu de stat Controlul de $onstituionalitate al le"iiB se poate %a$e anterior adoptrii le"ii (este un $ontrol pre+enti+e i $are de o#i$ei este %a$ultati+); ?

B se poate %a$e posterior le"ii ($onsiderat $ontrol +erita#il i $are este o#li"atoriu); In di%eritele state ale lu ii $ontrolul de $onstitu ionalitate al le"ii este e%e$tuat de or"ane di%erite& dup $u ur eaz6* In unele state $ontrolul de $onstituionalitate este realizat $/iar de $tre or"anul le"islati+e (Parla entul)& $eea $e de %apt reprezint un auto$ontrol (+ezi Ro ,nia inainte de 6FAF)* 1* In alte state $ontrolul este e%e$tuat de un or"an politi$ spe$ial a#ilitat in a$est s$op* 3* In unele state (Drana& Ro ,nia)& au %ost $reate or"ane politi$oB!uridi$e de e%e$tuare a $onstrolului de $onstituionalitate* E* In unele state $ontrolul de $onstitu ionalitate este or"anizat de $tre $ea ai inalt instana a rii (Curtea Supre de :ustiie in SUA)* ?* In alte state $ontrolul de $onstituionalitate se realizeaz de $tre instanele $o une& %ie dire$t pe $ale o%ensi+ (El+eia)& %ie indire$t pe $ale de%ensi+ prin e'$ep ia de ne$onstituionalitate (Ro ,nia)* Controlul Constituionalitii le"ii in Ro ,nia Sediul aterieiB art* 6E1 6E@ din Constituia Ro ,niei; B Le"ea E@26FF1 repu#li$at in 1HHE; B re"ula entul de %unionare al Curii Constituionale; B alte le"i (e'- Le"ea re%erendu ului& Le"ea ale"erii preedintelui Ro ,niei et$); Or"anizarea Curii Constituionale in Ro ,niaCurtea este %or at din nou !ude$tori alei pentru un sin"ur andate de nou ani& dup $u ur eaztrei !ude$tori sunt alei de $tre Ca era Deputailor; trei !ude$tori sunt alei de $tre Senat; trei !ude$tori sunt alei de $tre preedintele Ro ,niei; La %ie$are trei ani Curtea se reinoieste $u o trei e* :ude$torii ale" din r,ndul lor un preedinte pentru un andate de trei ani* Se pot e'e$uta a'i dou andate de preedinte* :ude$torii alei tre#uie s ai# ini 6A ani +e$/i e intrBo %un$ie !uridi$ i rezultate de presti"iu in a$ti+itatea lor* Sunt or"aniza i dup odelul instanelor !ude$toreti (dei in a!oritatea lor sunt pro%esori uni+ersitari)* =ene%i$iaz de i unitate i ina a#ilitate (sta#ilitate)* Pe durata andatului nu au +oie s %a$a parte din partide politi$e (de$i nu au +oie s $andideze) i nu au +oie s indeplineas$ ni$io alt %un$ie pu#li$ sau pri+at& $u e'$epia $elei de $adru dida$ti$ uni+ersitar* Curs 7I G

Atri#uiile Curii Constituionale6* Se pronun asupra $onstituionalitii le"ilor inainte de pro ul"area a$estora& la sesizare* 1* Se pronun din o%i$iu asupra iniiati+elor de re+izuire a Constituiei* 3* Se pronun asupra $onstituionalitii asupra unor tratate sau a$orduri internaionale& la sesizare* E* Se pronun asupra $onstituionalitii re"ula entelor Parla entului& la sesizare* ?* Jotrte asupra e'$epiilor de ne$onstituionalitate pri+ind le"ile i ordonanele ridi$ate in %aa instanelor !ude$toreti& sau dire$t de $tre a+o$atul poporului* G* Soluioneaz $on%li$tele !uridi$e de natur $onstituional dintre autoritile pu#li$e la $ererea preedintelui Ro ,niei& la sesizare* @* 7e"/eaz la respe$tarea pro$edurii pentru ale"erea preedinteli Ro ,niei i $on%ir rezultatele ale"erilor* A* Constat e'istena i pre!urrilor $are !usti%i$ interi atul in e'er$itarea %un$ iei de preedinte al Ro ,niei i $o uni$ $ele $onstatate Parla entuli i 0u+ernului* F* D a+iz $onstituti+ pentru propunerea de suspendare din %un$ ie a preedintelui Ro ,niei* 6H* 7e"/eaz la respe$tarea pro$edurii pentru or"anizarea i des%urarea re%erendu ului i $on%ir rezultatul a$estuia* 66* 7eri%i$ indeplinirea $ondiiilor pentru e'er$itarea iniiati+ei le"islati+e de $tre $eteni (iniiati+ le"islati+ e"al; dreptul de a propune le"i in Parla ent $orelat $u o#li"aia Parla entului de a dez#ate i a +ota a$ele proie$te)* 61* Jotrte asupra $ontestaiilor $are au $a o#ie$t $onstituionalitatea unui partid politi$ (Curtea poate dispune radierea unui partid politi$ din re"istrul partidelor politi$e)* Curtea indeplinete i alte atri#uii* A$tele Curii Constituionale sunt de$iziile i a+izele $onstituti+e* De$iziile $onstituti+e se pu#li$ in .onitorul O%i$ial& sunt "eneral o#li"atorii i produ$ e%e$te nu ai pentru +iitor* Prin De$izie& Curtea suspenda e%e$tele unei le"i sau ordinan e ne$onstituionale iar da$ in E? de zile a$estea nu sunt $ore$tate& ele ii in$eteaz de%initi+ a$ti+itatea* Tratatele sau A$ordurile Internaionale $onstatate $a %iind ne$onstituionale de Curtea Constituional nu ai pot %i rati%i$ate de $tre Ro ,nia* Curs 7II Conceptul de stat Statul dese neaz o popula ie "u+ernat $e lo$uiete in li itele unui teritoriu $are ii aparine* Prin ur are& un stat este $onse$ina reunirii a trei ele enteun teritoriu @

o populaie o su+eranitate (o putere politi$ "u+ernant) Rolul statului $onst in pro o+area i prote!area =INELUI CO.UN& nu it i interes general* Desi"ur& %ie$are stat ii are propriul interes "eneral* E'ist ins i in+arian i ai interesului "eneral pe $are ii re"si la toate statele (prote!area +ie ii $etenilor& $onsolidarea independenei de stat)* Dun$iile statuluiDese neaz ansa #lul de atri#uii $e re+ine %ie$rui or"an de stat* Dun$iile statului se $lasi%i$ dup ai ulte $riteriiIn %un$ie de planul in $are statul ii e'er$it puterea& %un$iile suntinterne (au in +edere realizarea puterii statului inuntrul teritoriului) e'terne (sunt de $onsolidare a independenei i de $ooperare $u alte state) Din pun$t de +edere al spe$i%i$ului a$ti+itilor des%urate de stat& distin"e %un$ii e$ono i$e(pro"ra area e$ono iei naionale& $ontrolul preurilor& e'pansiunea e$ono i$) %un$ii $ulturale (edu$aia naional& asisten sanitar& prote!area patri oniului naional& onitorizarea presei) %un$ii so$iale (pro"ra e de asisten i prote$ie so$ial& detensionarea $on%li$telor so$iale& sti ularea $lasei teriare) %un$ii !uridi$e (asi"urarea aprrii so$iale& neutralizarea !ustiiei et$) Din pun$tul de +edere al odului de realizare a puterii politi$e& %un$iile statului sunt%un$ia le"islati+ (%a$erea le"ii) %un$ia e'e$uti+ (ad inistrati+)- or"anizarea e'e$utrii i e'e$utarea le"ii %un$ia !urisdi$ional soluionarea $on%li$telor !uridi$e Teritoriul ele ent $onstituti+ al statului Teritoriul dese neaz spaiul "eo"ra%i$ asupra $ruia statul ii e'er$it puterea politi$ instituit* Ele entele $o ponente ale teritoriului suntB solul (us$atul)- $ea ai i portant parte $o ponent a teritoriului i a $rei inse ntate a %ost reluat de nu eroase teorii (teoria deter inis ului "eo"ra%i$& teoria spaiului +ital)* B su#solul- li ita in ad,n$i e a teritoriului unui stat este li ita te/ni$ii* B spaiul aerian- este $oloana de aer de deasupra us$atului i a spa iului a$+ati$* Li ita in inli e a +zdu/ului unei ri este li ita in%erioar a spaiului e'traat os%eri$ (FHB61H K inali e) B spaiul a$+ati$- este %or at& in a%ara apelor $ur"toare i stttoare interne& de apele ariti e interne& de area teritorial pre$u i de r,urile& %lu+iile i la$urile de %rontier* B platoul $ontinental- insea n prelun"irea su# are a us$atului& i $are apar ine statului p,n la distana de 3?H de ile arine in lar"* A

Pentru $in$i dintre statele a%late la pro'i itatea Polului Nord (Ar$ti$ii)& in $o ponen a teritoriului lor intr i se$toarele polare ale Ar$ti$ii* O e'isten pro#le ati$ o au in $onte poraneitate en$la+ele (sunt pr i ale teritoriului unui stat a%late in interiorul %rontierelor altui stat)* Curs 7III Cara$terele teritoriuluia) Inaliena#ilitatea teritoriuluiB dese neaz i posi#ilitatea instrinrii teritoriului naional (i posi#ilitatea odi%i$rilor %rontierelor in a%ara +oinei populare)* B Constituia Ro ,niei $onsa$r inaliena#ilitatea teritoriului de stat& iar a$east nor produ$e ur toarele e%e$te !uridi$eteritoriul de stat al Ro ,niei nu poate %i odi%i$at i potri+a +oinei poporului* re$ti%i$rile de %rontiere de i$ an+er"ur pot %i de$isi+e prin le"e or"ani$; pentru retrasri de a ploare ale %rontierei este ne$esar ins o re+izuire a Constituiei* $on%or Constituiei in +i"oare nu este posi#il re$unoaterea atri#u iilor de putere ale unui stat asupra unor re"iuni din Ro ,nia& prin str utarea sau $olonizarea unor popula ii strine* pe $ale de re$ipro$itate& statul ro ,n re$unoate i unit ile i pri+ile"iile reprezentanilor diplo ati$e a%late pe teritoriul su* #) Indi+izi#ilitatea teritoriuluiB are in +edere nead iterea i pr irii teritoriului naional intre autoritatea ai ultor state& in$lusi+ a a$elor state $onstituite prin separare unilateral ne$on%ir at prin +oin a naiunii din statul naional* Stru$tura statuluiB stru$tura de stat dese neaz odul de or"anizare a puterii in raport $u teritoriul statului* B in raport de stru$tura de stat& a+e A) State unitare (si ple) =) State %ederale ($o puse sau unionale) A) Statul unitar B a$el tip de stat pe teritoriul $ruia i asupra popula iei $ruia se e'er$it o sin"ur or"anizare politi$ i o sin"ur ordine politi$* B este $el ai rsp,ndit tip de stat* B nu tre#uie $on%undat $u statul naional* Trsturi$onstituie o uni$ %or aiune statal* au o sin"ur Constituie* F

e'ist un sin"ur rand de or"ane ale puterii i o sin"ur $etenie a lo$uitorilor si* deli itarea intern a teritoriului de stat in unit i ad inistrati+ teritoriale i pune o su#ordonare e"al a a$estora %a de ad inistraia $entral*

Curs I< E+olutia statului unitar Statul unitar a u#$eput prin a %i $entralizat ($entralizarea inse n,nd unitatea de de$izie i ad inistrati+)& ulterior statele $entralizate au su%erit un pro$es de des$entralizare treptat $are a in$eput $u pro$esul de deconcentrare (insea n prelun"irea a$ti+itii $entrale la ni+el lo$al prin inter ediul unor ser+i$ii e'terioare supuse $ontrolului a$ti+itii $entrale)* Des$entralizarea insea n de %apt trans%erul unei pr i a $o petenelor statului %ie $tre uniti teritoriale (des$entralizare teritorial)& %ie $tre institu ii pu#li$e lo$ale (des$entralizare %un$ional) ast%el statul ii ai pstreaz prero"ati+a $ontrolului* =) Statul %ederal B dese neaz a$ea aso$iaie de state in $are $oe'ist dou ordini !uridi$i- una apar in,nd statelor e #re ($are au $onstituii i instituii proprii)& iar $ealalt este deinut de statul %ederal $a entitate !uridi$ distin$t* B %ederaia este o uniune !uridi$ de Drept Constitu ional in $are statele aso$iate ii pierd su+eranitatea e'tern& dar iBo pstreaz& dei doar parial& pe $ea intern* Cauze ale %ederalizriiB %ederalizare %orat e'- $rearea I periului 0er an la 6A@6 (Prusia in%r,n"e Drana)* B %ederalizare #ene+ol e'- SUA 6@A@& Iu"osla+ia 6F6A& 6@A6 63 state $on%ederaie& 6@A@ se neaz o Constituie* B %ederalizare prin dislo$area statului unitar (Ce/oslo+a$ia 6FGA& =el"ia 6FF3)* B %ederalizare prin di$tat al arilor puteri ( Loso+o dup 6FFH& IraK dup 1HH3)* Dor area unei %ederaii este "u+ernat de dou prin$ipii6* PRINCIPIUL AUTONO.IEIB "aranteaz li#era or"anizare a statelor %ederale& dreptul lor de aBi sta#ili propria ordine !uridi$ (statele aso$iate au $onstituie proprie& "u+ern propriu& le"islaie proprie)* De a$eea& in statele %ederale e'ist dou tipuri de $etenii& iar parla entul este in od 6H

o#li"atoriu #i$a eral (una dintre $a ere %iind %or at din reprezentan i ai %ie$rui stat $o ponent)* .enion $B in +ederea soluionrii unor pro#le e etni$e lo$ale statul %ederal poate or"aniza repu#li$i autono e (Rusia AF de repu#li$i autono e)& re"iuni autono e (Ser#ia 5 7oi+odina)& distri$te naionale (Puerto Ri$o) sau pro+in$ii autono e (CatalunMa)* B teoreti$ statele parti$ipante la o %ederaie nu au drept de desprindere (se$esiune)* Pra$ti$ ins& pre+ederile C/artei ONU se apli$ i in a$east pri+in* 1* PRINCIPIUL PARTICIPARIIB au in +edere $ola#orarea $ole$ti+itilor aso$iate la %or area de$iziei %ederale prin reprezentare (statele e #re au dreptul de a dese na e%ul de stat %ederal& "u+ernul %ederal& alte instituii $o une)* Tendinele e+oluti+e ale %ederaiilor $onte porane sunt $ontradi$toriiB unele %ederaii sBau deza"re"at (URSS& Iu"osla+ia) altele sBau $entralizat e'$lusi+& tinz,nd $tre o posi#il uni%i$are (SUA) suri de Drept Constituional dup F66*F*1HH6* Alte %or e de aso$iere intre stateA$este %or e de aso$iere au $ara$ter istori$& ele nu se ai re"ses$ in $onte poraneitate i au %ost aso$ieri pe #aza tratatelor internaionale& in $are statele parti$ipante siBau pstrat neatins su+eranitatea* 6* Uniunea personalB a inse nat aso$ierea unor state prin inter ediul unui e% de stat $o un& %r $a prin a$easta s se adu$ atin"ere su+eranitii a$elor state* E'B Uniunea personal a statelor Peru Colu #ia 7enezuela ; 6F63 6F6G Se on =oli+ar* B Uniunea =el"iei $u Con"o BN =razza+ille (prin su$$esiune onar/i$)* B Uniunea Olandei $u Lu'e #ur" (6AFH 6F6?)* B Uniunea personal a prin$ipatelor ro ,ne in ianuarie 6A?F* 1* Uniunea realB dese neaz aso$ierea unor state su# e"ida (prote$ia) a$eleiai dinastii* Su+eranitatea e'tern a statelor se $ontopete& %iind e'er$itat de un or"an $o un (uneori statele dintrBo uniune real iBau uni%i$at nu nu ai .inisterul de E'terne& $i i .inisterul de Dinan e& Ar ata& oneda)* E'- B Austro Un"aria (6AG@ 6F6A) B Suedia i Nor+e"ia (6A6? 6FH?) B Dane ar$a i Islanda (6F6A 6FEE) B Prin$ipatele Unite Ro ,ne (6A?F 6AG1) 3* Con%ederaia66

B este tot o uniune de state aso$iate printrBun tratat interna ional prin $are rile ii pun in $o un s$opurile pstr,nduBi su+eranitatea* Au or"ane $o une de politi$ e'tern& de aprare& de %inane i uneori au i or"anis e e$ono i$e $o une* B spe$i%i$ $on%ederaiei este or"anizarea unui or"anis $o un $onsultati+- Adunare& Diet& Con"res* A$esta %or uleaz de$izii re$o andri $are de+in o#li"atorii doar da$ sunt adoptate de $tre Parla entele statelor parti$ipante* E'- B Con%ederaia $elor 63 state a eri$ane (6@A6 6@AF) Con%ederaia Jel+et (6A6? 6AEA) Con%ederaia 0er an (6A6? 6AGG) Repu#li$a Ara# Unit (E"ipt Siria& 6F?A 6FG6) Con%edera iile nu ai e'ist* Totui o serie de aso$ieri ale statelor din perioada $onte poran ar putea reprezenta un $orespondent al istori$elor $on%ederaiiCO..ONOEALTJ OD NATIONS in%iinat in 6F6@& %or at din peste ?H de state si ?H de teritorii autono e; reuniuni $u $ara$ter de re%le$ ie* In repli$ in 6A?A %ran$ezii au $reat Co unitatea Dran$ez (Dran$o%onia)* De ase enea& dup deza"re"area URSS din 6FF6 in spa iul %ost so+ieti$ sBa $reat tot in 6FF6 Co unitatea Statelor Independente (CSI) $u un pronun at $ara$ter e$ono i$ $uprinz,nd aproape toate toate %ostele repu#li$i so+ieti$e* UNIUNEA EUROPEANA deo$a dat UE reprezint o %or de aso$iere interstatal parado'al* Din pun$t de +edere internaional& pare a %i o %ederaie- are un tratat $onstituional (Lisa#ona)& are un Parla ent European ales& are o Curte de :usti ie $are pro o+eaz superioritatea Dreptului Co unitar& are o =an$ Central european (=CE) $are e ite i "estioneaz oneda uni$ Euro* Totui& din pu$t de +edere al Dreptului Interna ional& UE este o or"anizaie internaional deoare$e enine un Consiliu European al e%ilor de stat i de 0u+ern& pre$u i un Consiliu .inisterial* Din pun$t de +edere al rezultatelor (si pla $ooperare) e$ono i$ i $ultural UE ar %i o $on%ederaie* Pro#a#il $ intrBun +iitor ai indeprtat UE se +a trans%or a intrBo %ederaie* Curs < I* Or"anizarea ad inistrati+ teritorialB are un tre$ut indelun"at i se datoreaz neputin ei realizrii puterii politi$e doare de $tre or"anelle $entrale in $ondiiile in $are statele sunt +aste* In Ro ,nia #azele or"anizrii ad inistrati+ teritoriale saunt puse in 6AGE printrBo le"e spe$ial $are a rezistat peste trei s%erturi de +ea$* O odernizare a or"anizrii ad inistrati+e are lo$ in anul 6F1F* In 6F?H sun# presiunea o$upantului so+ieti$& Ro ,nia adopt o le"e ad inistrati+ ne%ireas$ tradiiei sale* 61

Re+eni la or"anizarea ad inistrati+ teritorial prin le"ea nr* 126FGA & in +i"oare i astzi* Potri+it Constitu iei 126FGA i $on%or le"ii 16?21HH6 repu#li$ate& Ro ,nia este i prit in !udee& orae i $o une* :udeele- sunt E6& $lasi%i$ate in !udee de $ate"oria 6& $u peste ?HH*HHH de lo$uitori i !udee de $ate"oria a doua& $u populaie su# ?HH*HHH* Orae- sunt peste 6AH de orae dintre $are apro'i ati+ FH sunt de$larate uni$ii* Co une- sunt 1@HH de $o une $onstituite din unul sau ai ulte state* Le"islaia a$tual pre+ede or"anizarea unor staiuni #alneoB$li ateri$e pre$u i a zonelor li#ere* II* Populaia ele ent $onstituti+ al statuluiNi$iun stat nu dispune de o popula ie o o"en %iind$ alturi de populaia a!oritar sta#il ($etenii a$elui stat) $on+ieuies$ rezidenii ($eteni strini sau apatrizi) $are +re elni$ sau per anent sBau sta#ilit pe teritoriul a$elui stat in $are ii des%oar a$ti+itatea* In ti p& ai ales la s%,ritul se$olului <7III popula ia& $a "rup so$ial al unui stat a de+enit naiune* Naiunea reprezint astzi odul de e'isten al populaiei statalizate* Din a$est pun$t de +edere& statele se i part instate naionale (in $are populaia a!oritar $onstituie o sin"ur naiune) state ultinaionale (in $are $oe'ist $o uniti enti$e di%erite) Deo$a dat& le"tura dura#il dintre un stat i popula ia sa se e'pri prin raportul politi$oB!uridi$ de $etenie* Con$eptul de $etenieCetenia dese neaz $ondiia !uridi$ a persoanelor %izi$e $e se a%l in relaii per anente e$ono i$oBso$iale i politi$oB!uridi$e $u un state $are o%er totalitatea unor drepturi i o#li"aii re$ipro$e $onse$rate de le"e* Alt%el spus& $etenia este o le"tur politi$oB!uridi$ dintre o persoan i statul $ruia ii aparine* Conse$ineB noiunea de $etenie este apli$at nu ai persoanelor %izi$e& nu i #unurilor ateriale (+or#i totui de naionalitatea unor na+e& aerona+e& $/iar %ir e)* B este do inant tendina de uni%i$are a $on$eptelor de $etenie i naionalitate* B persoana pstreaz $etenia oriunde sBar a%la (pe Pa ,nt sau in spaiul e'traterestru)* B lo$uitorii planetei se i part in $eteni i apatrizi (oa eni %r ni$io $etenie)* Spre deose#ire de apatrizi se a%l pretutindeni su# prote$ia statului $are leBa $on%erit $etenia* Re"le entarea !uridi$ a $eteniei ro ,neCetenia ro ,n este re"le entat prin le"ea nr* 1626FF6 repu#li$at i odi%i$at de $,te+a ori prin $,te+a Ordonane de Ur"en* Cetenia ro ,n se inte eiaz pe ur toarele prin$ipii de re"le entare63

Cetenia ro ,n $onstituie in e'$lusi+itate o pro#le de stat (nu ai statul de$ide drepturile i indatoririle %unda entale i nu ai statul de$ide odurile de do#,ndire i de pierdere ale $eteniei ro ,ne*

6E