Sunteți pe pagina 1din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu privind relatia dintre randamentul scolar si tulburarile de limbaj la deficientul mintal

INTRODUCERE

Limba este ntiul mare poem al unui popor Lucian Blaga

Limba ul uman ! care" n lumina #tiin$ei contemporane %e&ine cel mai important mi loc %e rela$ie ntre con#tiin$' #i realitatea obiecti&'" instrument al cunoa#terii" al crea$iilor &alorilor cultural!morale #i al trans(orm'rii naturii! constituie unul %intre cele mai comple)e (enomene psi*osociale+ El repre,int' actul (un%amental %e legitimare a omului #i %e situare a sa pe scara e&olu$iei #i progresului materiei &ii+ Limba ul se reali,ea,' prin coor%onarea unitar' a unui comple) %e sisteme a(erente #i e(erente+ Transpus n termenii teoriei in(orma$iei" limba ul este re,ultatul acti&it'$ii unor organe %e coor%onare" care recep$ionea,' %in e)teriorul organismului o serie %e semnale linguale" le %esci(rea,' con$inutul semantic #i" pe ba,a acestora" elaborea,' semnale &erbale" inteligibile+ Limba ul este mai mult %ect un simplu mi loc %e transmisie" ele este #i un tip aparte %e con%uit' a in%i&i%ului" #i anume" %e con%uit' &erbal'" ce implic' acti&it'$i %i&erse -&orbire" ascultare" sc*imb %e i%ei" re$inerea mesa elor sonore" repro%ucerea sau tra%ucerea lor.+ /tu%iul limba ului presupune in&estigarea unor probleme cum ar (i0 perceperea limba ului" n$elegerea %iscursului" memori,area (ra,elor #i a te)telor" ac*i,i$ia #i pro%ucerea limba ului+ 1nsu#irea limba ului este o acti&itate care presupune un e(ort n%elungat %in partea in%i&i%ului+ 2ceasta" pentru c' te*nica %e recep$ionare -limba ul impresi&. #i %e e)primare -limba ul e)presi&. a comunic'rii este una %in priceperile omene#ti cele mai complicate" pentru nsu#irea c'reia este ne&oie" %e multe ori" %e un #ir ntreg %e ani+ 3inn%u!se seama %e %i(icultatea coor%on'rii mi#c'rilor (oarte (ine ale aparatului (onoarticulator" un anumit

Pagina 1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

procent al semenilor no#tri nu reu#esc s' st'pneasc' te*nica &orbirii" #i %e aceea pre,int' tulbur'ri %e limba + Tulbur'rile %e limba se %i(eren$ia,' %e particularit'$ile &orbirii in%i&i%uale" acestea %in urm' repre,int' &aria$ii n limitele normalului+ 2st(el" unii oameni &orbesc nuan$at" e)presi&" clar" cu sunetele bine conturate" n &reme ce al$ii" %impotri&'" au o &orbire mai pu$in inteligibil'" obositoare" stri%ent' sau prea #optit'" cu sunete insu(icient sau mai pu$in conturate+ Toate acestea nu sunt %ect mani(est'ri in%i&i%uale ale limba ului n limitele normalului+ Tulbur'rile %e limba se %i(eren$ia,' %e aceste &aria$ii in%i&i%uale #i %e particularit'$ile psi*o(i,iologice %e &'rst'" cte&a %intre caracteristicile %istincti&e ale acestora (iin% 0 neconcor%an$a %intre mo%ul %e &orbire #i &rsta &orbitorului" caracterul sta$ionar al tulbur'rilor %e limba " susceptibilitatea m'rit' la complica$ii neuro!psi*ice" necesitatea aplic'rii unui tratament logope%ic+ 2st',i" cn% #colari,area ncepe" %e regul'" la &rsta %e 4 ani" consoli%area &orbirii corecte" la o &rst' ct mai timpurie" trebuie s' %e&in' una %in preocup'rile ma ore ale n&'$'mntului pre#colar+ 5re&enirea #i nl'turarea tulbur'rilor %e limba constituie o problem' comple)' a c'rei re,ol&are trebuie s'!i interese,e %eopotri&' att pe speciali#ti ct #i pe to$i cei c*ema$i s' contribuie la %es'&r#irea e%uca$iei &orbirii copiilor+ Dreptul la e%uca$ie #i n&'$'mnt" ca %rept (un%amental consemnat #i legi(erat prin Declara$ia %repturilor %e(icien$ilor mintali #i prin Con&en$ia cu pri&ire la %repturile copilului" a%optat' %e 2%unarea 6eneral' O+N+U+-78 noiembrie 9:;: < art+ 7= . presupune n ca,ul persoanelor cu *an%icap (i,ic" sen,orial" mintal" comportamental sau social" temporar sau permanent" asigurarea real' a egalit'$ii n preg'tirea #i %e,&oltarea personalit'$ii prin e%uca$ie #i sociali,are+ Egali,area #anselor se re(er'" n principal" la tratamentul e%uca$ional %i(eren$iat" n (unc$ie %e speci(icul *an%icapului" lucru reali,abil prin integrarea persoanelor *an%icapate n institu$ii #colare speciale" ale c'ror planuri #i programe %e n&'$'mnt sunt elaborate n (unc$ie %e tipul %e *an%icap+ 1n pre,ent" instruirea" e%ucarea #i preg'tirea pentru munc' a copiilor *an%icapa$i" %eci sistemul e%uca$iei speciale" constituie parte integrant' a sistemului general %e e%uca$ie #i n&'$'mnt #i se reali,ea,' n unit'$i #colare speciale + 1n&'$'mntul special este un n&'$'mnt %esc*is care permite att intr'ri! %e la ni&elul n&'$'mntului general" ct #i ie#iri" %ac' constat'm c' un copil (ace progrese care
Pagina 2 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

permit (ormularea unei speran$e %e a re&eni #i a (ace (a$' cerin$elor n clasele cu ele&i normali+ >coala special' -a ut'toare. constituie ca%rul speciali,at pentru instruirea" e%ucarea #i orientarea socio ! pro(esional' a copiilor *an%icapa$i mintal < recuperabili + 5ornin% %e la i%eea integr'rii n &ia$a acti&' a copiilor #i tinerilor *an%icapa$i mintal" n&'$'mntul special #i propune ca obiecti&e0 &alori(icarea ma)im' a poten$elor biologice #i psi*ice ale copiilor %ebili mintali" stimularea #i corelarea %e,&olt'rii lor (i,ice #i intelectuale" preg'tirea acestora pentru integrarea socio ! pro(esional' .+ Reali,area obiecti&elor enun$ate este posibil' prin urm'rirea a %ou' categorii %e sarcini care se completea,' reciproc0 a. ! sarcini comune cu cele ale n&'$'mntului %e mas'" n%reptate spre %e,&oltarea multilateral' a copiilor" narmarea lor cu un sistem minim %e cuno#tin$e" priceperi #i %eprin%eri necesare a%apt'rii? b. ! sarcini speci(ice n&'$'mntului special" &i,n% %iminuarea insu(icien$elor acti&it'$ii cogniti&e #i a altor insu(icien$e asociate la %ebilul mintal+ 2c$iunea %e recuperare nu se nc*eie %ect n momentul n care re,ultatele ob$inute n procesul %e integrare socio < pro(esionala %e c'tre in%i&i,ii *an%icapa$i mintal nu atest' calitatea #i e(icien$a muncii noastre + Ne ntreb'm" ns'" ce se ntmpla cu copii #i tinerii *an%icapa$i mintal" n con%i$iile actuale %in $ara noastr'" cn% economia %e pia$' &a spori mereu e)igen$ele (a$' %e ran%amentul in%i&i%ului n pro%uc$ie+ Oare aceast' re$ea %e institu$ii speciali,ate #i m'surile ntreprinse pn' acum &or mai (i e(iciente sub aspectul recuper'rii propriu!,ise a *an%icapa$ilor" care &or ntmpina n &iitor %i(icult'$i %in ce n ce mai multe n procesul %e a%aptare pro(esional' #i integrare social' @ 5entru a!i preg'ti mai bine pentru acest proces" n noua etap'" se impun m'suri operati&e %e ameliorare a structurii #i con$inutului e%uca$iei lor speciale" ct #i o temeinic' regn%ire a mo%alit'$ilor %e orientare #i %e preg'tire pentru munc'" precum #i %e protec$ie social' +. 1n acest conte)t n&'$'mntul special pentru *an%icapa$ii mintal %in $ara noastr'" a&n% un pro(un% umanism" cunoa#te un su(lu nou" re&itali,n%u!se n esen$a sa + 1n consecin$'" procesul recuperati& < conpensator %es('#urat asupra copilului *an%icapat mintal" trebuie s' (ie o ac$iune unitar'" comple)'" cali(icat' #i permanent'+ De aceea" reu#ita in(luen$ei e%ucati&e asupra *an%icapului trebuie s' (ie ct mai comple)' #i ct mai %urabil'" implicn% ntreaga personalitate a e%ucatului" n %i(erite iposta,e ale acti&it'$ilor procesului %e n&'$'mnt #i %e corectare psi*o ! (i,ic'+
Pagina 3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cel care %eci%e s' se %e%ice muncii %e recuperare #i re%are a societ'$ii a acestor ele&i" obligatoriu trebuie s' probe,e eros pai%iAos" ceea ce implic' %e&otament n munca %e n&'$are #i e%ucare" acestea con%ucn% spre maturitate" cu certe re,ultate la (iin$ele umane *an%icapate+ Un alt aspect necesar unui a%e&'rat e%ucator este acela %e a r'mne mereu tn'r n su(let #i n ac$iunile sale reali,ate cu ele&ii+ Implicarea e%ucatorului n acti&it'$ile ele&ilor repre,int' secretul reu#itei certe n procesul %e (ormare #i consoli%are a personalit'$ii ele&ului+ 1ntregul proces %e n&'$'mnt %in #coala a ut'toare are o (unc$ie terapeutic'" care poten$ea,' capacitatea meto%elor #i proce%eelor pe%agogice %e a reali,a" ntr!o situa$ie patologic'" e(ecte terapeutice" %e a reec*ilibra" restructura #i rea%apta ele&ul *an%icapat mintal pe tot parcursul acti&it'$ii #colare+ 5rintre terapiile utili,ate n #coala a ut'toare se num'r' #i terapia logope%ic' + 2st(el" este cunoscut (aptul c' toate (enomenele %in organismul uman sunt %iri ate %e compartimentul cel mai nalt al sistemului ner&os central < &orbirea (iin% cea mai caracteristic' %intre toate mi#c'rile ce le (ace omul ." el (iin% singura &ietate care se mani(est' prin interme%iul &orbirii+ La rn%ul s'u" 5ierre Banet spunea c' omul este un animal &orb're$" care #i roste#te actele #i!i ac$ionea,' &orbele+ 5rin urmare" stu%ierea &orbirii" corectarea ei atunci cn% este ca,ul" repre,int' o sarcin' plin' %e r'spun%ere" a&n% menirea s' &in' n a utorul tuturor celor care &orbesc %e(ectuos" ne(iin% n stare s'!#i mbrace gn%urile n *aina unei &orbiri corecte" armonioase" #i care" %in aceast' cau,'" sunt ngr'%i$i n acti&itatea lor pro%ucti&a" #i" n consecin$'" ocupa un loc i,olat in colecti&itatea umana+ Ciecare logope% care este su(icient %e generos #i %ornic s' &in' n a utorul copiilor care pre,int' tulbur'ri %e limba " are menirea" metamor(o,n%u!se ntr!un a%e&'rat 5igmalion" %e a (ace %in ace#tia lucr'tori %e &aloare #i %e a!i scoate %in starea lor %e i,olare+

C25ITOLUL I CON/IDER23II 2/U5R2 TULBURDRILOR DE LIEB2B L2 DECICIENTUL EINT2L 2+ CON/IDER23II 2/U5R2 TULBURDRILOR DE LIEB2B C2UFELE TULBURDRILOR DE LIEB2B

Pagina

din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Eul$i %intre (actorii care ac$ionea,' asupra (iin$ei umane sunt noci&i" in(luen$n% negati& %e,&oltarea acesteia+ Organismul uman %ispune ns'" %e o anumit' re,isten$' (a$' %e ace#ti (actori" care pot in(luen$a limba ul" %eteriorn%u!l + /!a constatat c'" %e multe ori la ba,a tulbur'rilor %e limba se a(l' un comple) %e cau,e" ce apar prin ac$iunea unor procese comple)e n perioa%a intrauterin' a %e,&olt'rii ('tului" n timpul na#terii sau %up' na#tere+ Dintre cau,ele care pot ac$iona n timpul sarcinii amintim0 %i(erite into)ica$ii #i in(ec$ii" boli in(ec$ioase ale gra&i%ei" incompatibilitatea (actorului R+G+" caren$e nutriti&e" traumatisme mecanice" care le,ea,' (i,ic organismul ('tului" traumatismele psi*ice su(erite %e gra&i%'" ncepn% cu neacceptarea psi*ic' a sarcinii #i s(r#in% cu tr'irea unor stresuri" (r'mnt'ri interioare" spaime care #i pun amprenta asupra %e,&olt'rii normale a ('tului #i altele+ Din categoria cau,elor care ac$ionea,' n timpul na#terii men$ion'm0 na#terile grele #i prelungite care %uc la le,iuni ale sistemului ner&os central" as(i)iile" ce pot %etermina *emoragii la ni&elul scoar$ei cerebrale" %i(erite traume (i,ice #i altele+ 1n s(r#it" a treia categorie o constituie cau,ele care ac$ionea,' %up' na#tere #i care alc'tuiesc grupa cea mai mare + Ele pot (i mp'r$ite n patru categorii0 a. Cau,e organice < care pot (i %e natur' central' sau peri(eric'+ Este &orba %espre %i(erite traumatisme mecanice care in(luen$ea,' negati& %e,&oltarea sistemului ner&os central sau a(ectea,' nemi locit au,ul #i organele (onoarticulatorii + 1n ca,ul unor le,iuni la ni&elul sistemului ner&os central se pot pro%uce" printre alte tulbur'ri" *an%icapuri %e limba ce au o mare &arietate + Cu ct ,ona le,at' este mai ntins'" sau mai pro(un%'" cu att tulbur'rile sunt mai comple)e" %eoarece sunt atin#i mai mul$i centri corticali responsabili pentru %i(erite (unc$ii psi*ice+ De e)emplu" le,area timpanului mpie%ic' recep$ia corect' a limba ului #i emiterea normal' a &orbirii" iar anomaliile %ento<ma)ilo<(aciale nu permit o participare sincroni,at' a tuturor elementelor implicate n procesul &orbirii+ O asemenea situa$ie se pro%uce #i n prognatism #i progenie" ca #i n macroglosie #i microglosie + O anumit' (rec&en$' au in(ec$iile #i into)ica$iile cu substan$e c*imice" me%icamentoase" cu alcool" care pot a(ecta organic sau (unc$ional mecanismele neuro(i,iologice ale limba ului #i unele boli ale copil'riei" cum ar (i 0 meningitele" ence(alita" scarlatina" ru eola" po arul" etc+ pot %etermina *an%icapuri ale limba ului" att la ni&elul central" ct #i peri(eric + b. Cau,e (unc$ionale+ Ca urmare a acestor categorii %e cau,e se &or pro%uce tulbur'ri ale limba ului care pri&esc att s(era sen,orial' -receptoarele. ct #i cea motorie -e(ectoare.+
Pagina ! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cau,ele (unc$ionale pot a(ecta oricare %in componentele pronun$'rii0 e)pira$ie" (ona$ie" articula$ie+ 2st(el apar %eregl'ri ale proceselor %e e)cita$ie #i in*ibi$ie" %e nutri$ie la ni&elul corte)ului" insu(icien$e (unc$ionale ale sistemului ner&os central" insu(icien$e ale au,ului (onematic" care toate sunt %i(icil %e e&i%en$iat" %ar au implica$ii nemi locite asupra e&olu$iei limba ului+ c. Cau,e psi*o!neurologice+ 2cestea in(luen$ea,' mai ales pe acei subiec$i care" congenital" au o construc$ie anatomo!(i,iologic' cu implica$ii patologice+ 2semenea cau,e se ntlnesc mai ales la copii %e(icien$i mintali" la aliena$ii mintal" la cei cu tulbur'ri %e memorie #i %e aten$ie" la cei cu tulbur'ri ale repre,ent'rilor optice #i acustice+ Din aceast' categorie (ac parte #i subiec$ii care mani(est' nencre%ere e)agerat' n posibilit'$ile proprii" timi%itate e)cesi&'" ca #i supraaprecierea propriei persoane sau n('ptuirea" ce marc*ea,' negati& structura limba ului #i a personalit'$ii n general+ %. Cau,e psi*osociale+ De#i n literatura %e specialitate se insist' mai pu$in asupra lor" acestea nu sunt lipsite %e importan$'+ La o anali,' mai atent' s!a constatat c' ele au (rec&en$' relati& mare" iar e(ectele lor negati&e impietea,' nu numai asupra %e,&olt'ri limba ului ci #i asupra ntregii &ie$i psi*ice a omului+ Din aceast' categorie (ac parte unele meto%e gre#ite n e%uca$ie" slaba %e,&oltare a &orbiri n ontogene,a timpurie" ncura area copilului mic n (olosirea unei &orbiri incorecte pentru amu,amentul a%ul$ilor" toate con%ucn% la (ormarea obi#nuin$ei %e(icitare" imitarea unor meto%e cu o &orbire incorect' n perioa%a constituirii limba ului" tr'irea unor st'rii con(lictuale" stresante" suprasolicit'rile care (a&ori,ea,' oboseala e)cesi&' -e)emplu < (enomenele %e biling&ism ap'rute prin obligarea copilului s' n&e$e o limb' str'in' nainte %e a!#i (orma %eprin%erile necesare n limba matern' . etc+ Cunoa#terea cau,elor care pro&oaca tulbur'rile %e limba este important' pentru %iagnosticarea corect' #i alegerea meto%elor" proce%eelor a%ec&ate n terapia corecti&! recuperatorie+

7+ CRECHEN32 TULBURDRILOR DE LIEB2B >I IE5ORT2N32 CORECTDRII LOR De#i (rec&en$a tulbur'rilor %e limba constituie unul %in (actorii %e ba,' n aprecierea importan$ei logope%iei" pn' n pre,ent nu e)ist' nic'ieri %ate statistice cu &aloare general' pri&in% ntreaga popula$ie" ct #i anumite p'turi ale sale+

Pagina 6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Elaborarea unei asemenea statistici este (rnat' %e %i(icult'$ile pricinuite %e lipsa unor criterii unanim acceptate #i clasi(icarea tulbur'rilor %e limba #i %e pre,en$a lor relati& mic' n masa popula$iei" ceea ce pentru conclu%en$a %atelor presupune s' se cercete,e colecti&it'$i (oarte mari . /tatisticile e)istente o(er' %ate contra%ictorii" pentru c' unele au n &e%ere tulbur'rile scrisului" n timp ce altele se limitea,' %oar la tulbur'rile %e &orbire+ 1n unele cercet'ri se inclu% #i (ormele u#oare ale unor tulbur'ri %e &orbire" mici %e&ieri %e la &orbirea obi#nuit'" care se pot interpreta ns' #i ca &aria$ii n ca%rul &orbirii normale+ 1n aceast' pri&in$'" n logope%ie nu e)ist' criterii pentru o %elimitare precis'+ 5rocenta ele copiilor cu tulbur'ri %e limba %i(er' %e la o $ar' la alta" %e la un cercet'tor la altul+ La noi n $ar'" Emilia Boscaiu constat'" n 9:49" un procenta %e 9I"=JK la un num'r %e ;J8 copii pre#colari e)amina$i #i :"J7K la un num'r %e =+84J ele&i e)amina$i -procenta ul sc',n% progresi& %e la 9="4K n clasa I" la L"8IK n clasa a IH!a.+ C+ 5'unescu" n 9:44" arat' c' tulbur'rile %e limba n rn%ul copiilor se ci(rea,' la 9;!78K n clasele mici" iar n 9:;I constat' c'" n rn%ul copiilor pre#colari #i al #colarilor mici" procenta ul *an%icapa$ilor &aria,' ntre 9L!7;K+ 1n 9:;J " Emilia #i Nicolae Burc'u au reali,at" o in&estigare pri&itoare la (rec&en$a tulbur'rilor %e limba + Ei au elaborat un c*estionar logope%ic" ce a (ost %istribuit unui num'r %e 9+789 ca%re %i%actice -JLL e%ucatoare #i 47I n&'$'tori. %in ,ece u%e$e+ Num'rul copiilor cu care lucrau n acel an ca%re %i%actice in&estigate era %e =7+:77 -9L+9:J copii %e &rsta pre#colar' #i 9J+L7L copii %e &rst' #colar' mic'.+ Datele statistice obtinute n ca%rul acestei in&estiga$ii au (ost %e 9="4JK la copiii pre#colari %in cele ,ece u%e$e" iar la ele&ii #colari" clasele I!IH" tulbur'rile %e limba au (ost pre,ente n procent %e ;"=7K+ C*estionarul a (ost alc'tuit %e a#a manier'" nct ca%rele %i%actice in&estigate s' n$eleag' clar c' tulbur'rile %e limba nu se restrng la tulbur'rile %e &orbire" ci c' acestea au o s(er' mai larg'" inclu,n% #i tulbur'rile %e scriere" cele %e ritm #i in(luen$' etc+ O caracteristic' general' a statisticilor e)istente este aceea c' ele au e&i%en$iat (rec&en$a ri%icat' a tulbur'rilor %e &orbire la &rste mici #i sc'%erea num'rului %e ast(el %e ca,uri la &rstele mari+ 2cest (apt se e)plic' prin %e,&oltarea #i maturi,area aparatului (onoarticulator pe %e o parte" iar pe %e alt' parte in(luen$ele e%ucati&e %irecte #i in%irecte contribuie la %e,&oltarea &orbirii corecte+

Pagina " din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La %e(icien$ii %e intelect (rec&en$a tulbur'rilor %e limba este mult mai ri%icat' %ect la copilul normal M e)ist' aici o legitate0 cu ct gra%ul %e(icien$ei mintale este mai mare cu att #i (rec&en$a tulbur'rilor %e limba este mai mic'+. O alt' caracteristic' a tulbur'rilor %e limba la copiii %e(icien$i mintal const' ntr!o persisten$' mai mare #i o re,isten$' speci(ic' la ac$iunea %e corectare+ 5ropor$ia statistic' a tulbur'rilor %e limba la copiii %e(icien$i mintal este %e 44K n clasa I #i I9K la cei %in clasa a III!a+ 5on%erea cea mai mare n rn%ul tulbur'rilor %e &orbire o au %islalia" mog*ilalia -omiterea. #i paralalia -nlocuirea . sunetelor0 :="LK la copii %e &rst' pre#colar' cu tulbur'ri %e limba #i ;:K la #colarii mici %e aceea#i categorie+ Toate aceste procente" cu toate nea unsurile lor" pun n e&i%en$' necesitatea corect'rii tulbur'rilor %e limba " nu numai pentru u#urarea comunic'rii #i a integr'rii n procesul instructi&!e%ucati&" %ar #i pentru (aptul c' tulbur'rile %e limba " n (unc$ie %e gra&itatea lor" pro&oac' o serie %e mo%i(ic'ri negati&e la ni&elul personalit'$ii #i comportamentului logopa$ilor+ 1ntr!o serie %e cercet'ri se men$ionea,' (aptul c' ele&ii cu tulbur'ri %e limba au un ran%ament #colar re%us %atorit' posibilit'$ilor sc',ute %e integrare n acti&itate #i re(u,ul %e a participa la actul comunicati&+ Dac' tulbur'rile scris!cititului se (ac mai pu$in sim$ite n comunicare" tulbur'rile &orbirii %eran ea,' mai mult #i n general" acestea le %etermin' a%eseori pe primele+ 5rin urmare" se impune corectarea &orbirii orale n%at' ce apar primele semne ale tulbur'rii ei+ >coala" (amilia" societatea sunt interesate %eopotri&' n corectarea tulbur'rilor %e limba " ceea ce %esc*i%e perspecti&a %e,&olt'rii armonioase a in%i&i%ului+ .

=+! REL23I2 DINTRE DEFHOLT2RE2 INTELECTU2LD >I LIEB2B L2 CO5ILUL DECICIENT EINT2L Din &ec*imea istoriei umane" limba ul articulat a %e&enit un instrument al progresului pentru c' este singurul sistem %e transmitere a unei in(orma$ii esen$iale" re,ultate %in cunoa#tere #i acti&itate+ Rubinstein" n lucrarea sa E)isten$a #i con#tiin$a arat' c'" atunci cn% gn%irea omului cercet'toare #i isco%itoare s!a ntors spre sine" ce s!a oprit n (a$a miracolului limba ului miti,n%u!l+ 5rin el li se %escopereau n$elesuri" sensuri" semni(ica$ii ascunse cunoa#terii nemi locite+
Pagina # din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Nu numai n %e,&oltarea istoric' a omului" ci #i n %e,&oltarea ontogenetic' a psi*icului uman" rolul limba ului este consi%erabil+ 6enetic" orice copil pose%' %e la na#tere poten$ialitatea %e a &orbi" %ar singur'" aceast' poten$ialitate" nu este su(icient' pentru %e,&oltarea real' a limba ului+ 5entru ca un copil s' n&e$e s' &orbeasc'" este necesar s' (ie e)pus n permanen$' unor stimul'ri pro&enite %in ambian$a social'+ Delga%o spunea c'" creierul unui copil nu in&entea,' limba ul" nici nu alege ce limb' s' n&e$eM 2ceasta %epin%e n ntregime %in in(orma$ia (urni,at' %e lumea e)terioar' . Din momentul n care copilul ncepe s'!#i nsu#easc' limba ul" structurile &erbale #i pun amprenta pe %e,&oltarea tuturor celorlalte procese psi*ice+ /!a pus problema %ac' stabilirea apari$iei #i %e,&olt'rii limba ului la copil poate o(eri %ate su(iciente pentru aprecierea ni&elului lor intelectual+ Cercet'rile e(ectuate n acest sens au pus n e&i%en$' comple)itatea rela$iilor %intre cei %oi termeni+ 1n ce ar consta rela$ia %intre ni&elul intelectual #i limba la copiii %e(icien$i mintal@ 1n urma unor cercet'ri mai &ec*i s!a rele&at (aptul c' apari$ia ntr,iat' a limba ului repre,int' un in%iciu al %e,&olt'rii anormale a copilului+ 2ceast' conclu,ie are acoperire numai par$ial" ntruct s!a %o&e%it (aptul c' %e(icien$a mintal' nu implic' n mo% obligatoriu %e(icien$e %e limba " %e#i cea mai (rec&ent' cau,' a apari$iei ntr,iate a limba ului" precum #i tulbur'rile %e limba care apar" o constituie %e(icien$a intelectual'+ /tu%iile ce s!au e(ectuat n ceea ce pri&e#te procesele cogniti&e la %e(icientul mintal" au pus n e&i%en$' %oi (actori0 ni&elul %e maturi,are a (unc$iilor neuronale? e)perien$ele %e n&'$are ale copilului+ La %e(icientul mintal e)ist' suspiciunea unor le,iuni sau %is(unc$ii ale creierului" iar e)perien$a copilului este limitat'" s'rac'+ Limitele pri&esc toate ni&elurile cunoa#terii" %ar apar mai e&i%ente la ni&elul proceselor superioare0 gn%irea " consi%erat' ca stat ma or al intelectualului -ntruct orientea,'" con%uce #i &alori(ic' toate celelalte (unc$ii psi*ice. #i limba ul+ Capacitatea copilului %e(icient mintal %e a gn%i este cea mai rele&ant' n stabilirea ni&elului intelectual" precum #i a posibilit'$ilor %e a e(ectua anumite acti&it'$ii+. Eai mult %ect att" %e(icien$a intelectual' s!a constatat n toate opera$iile gn%irii n%eosebi n ceea ce pri&e#te generali,area" abstracti,area" n$elegerea sensurilor cu&intelor #i re,ol&area %e probleme+ Or%on'rile" ierar*i,'rile" stabilirea asem'n'rilor #i %eosebirilor" a
Pagina $ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

raporturilor cau,ale #i sesi,area esen$ialului se (ac la un ni&el in(erior" sau se intro%uc criterii care %emonstrea,' puerilismul gn%irii+. La intrarea n #coal'" copilul *an%icapat mintal pre,int' o e)perien$' &erbal limitat'" ceea ce (ace %i(icil procesul %e nsu#ire a cuno#tin$elor #i n&'$area citit!scrisului+ De#i n ca,urile %e *an%icapat u#or el are posibilitatea s' n$eleag' &orbirea celor %in ur #i reu#e#te s' se (ac' n$eles prin cu&inte #i propo,i$ii scurte" au o alc'tuire simpli(icat' %in punct %e &e%ere gramatical" ntmpin' totu#i %i(icult'$i pregnante n ceea ce pri&e#te (olosirea (unc$iei semiotice a cu&intelor #i n e)primarea %i(eren$elor #i nuan$elor (oarte numeroase ce e)ist' n limba + Ni&elul sc',ut al proceselor intelecti&e" iner$ia psi*ic'" slaba mobilitate #i &ocabularul s'rac sunt (actorii principali care!#i pun amprenta pe n$elegerea &orbirii+ /ub aspectul cantit'$ii #i calit'$ii" limba ul %e(icientului mintal este net in(erior (a$' %e normal" ntruct %e#i e)ist' un (lu) %e in(orma$ie" acesta nu reu#e#te s' (ie preluat %e blocurile gn%irii" %atorit' iner$iei" rigi%it'$ii #i concreten$ei ce e)ist' la ni&elul acestuia+ 5e lng' (aptul c' limba ul apare mai tr,iu" el are #i o e&olu$ie mult mai lent' %ect la normal+ De asemenea este pre,ent' ntr,ierea #i n ceea ce pri&e#te laturile0 (onetica" le)icala" semantica #i gramaticala" la care se a%aug' marea (rec&en$' a tulbur'rilor %e limba + Horbirea ntr,iat' #i a%esea %e(ectuoas' -%atorit' unor particularit'$i ale aparatului (onator" ale anali,atorului &erbomotor #i anali,atorului au%iti&. caracterul situati& al limba ului" utili,area i,olat' a cu&intelor" nen$elegerea sau slaba n$elegere a celor %in ur" sunt parametrii %up' care se aprecia,' ni&elul %e,&olt'rii psi*ice re(lectn%" toto%at' ni&elul i%ea$iei %e(icientului mintal+ Cormele sau tipurile %e comunicare pe care le (olose#te subiectul se corelea,' nemi locit cu comportamentele speci(ice #i cu mobilitatea caracteristic' personalit'$ii acestuia+ Cenomenele %e in(antilism sunt e(ecte #i ale imaturit'$ii &erbale" ce repro%uc planurile nee&oluate ale intelectului+ Depen%en$a n$elegerii ling&istice a cu&ntului %e ni&elul opera$iilor mintale" %e %i(icult'$ile abstracti,'rii #i generali,'rii nu!i con(er' copilului posibilitatea %e a se %esprin%e %e semni(ica$ia obiectual' a cu&ntului pentru a e)prima rela$ii cau,ale #i categoriale %e(inirii esen$ei elementelor &e*iculate+ 1n #coal'" ns'" copilul %ebil mintal n&a$' s' (ac' e(orturi #i s' asimile,e cuno#tin$ele n mo% organi,at" s' con#tienti,e,e e)isten$ele impuse %e procesul instructi&!e%ucati&i" s' %e&in' mai organi,at n ac$iuni #i gn%ire #i n general s'!#i %iscipline,e ntreaga acti&itate psi*ic'+ 2tunci cn% stimularea limba ului se a%aug' ac$iunilor #tiin$i(ice procesului instructi&!e%ucati&" se pot ob$ine progrese nsemnate la ma oritatea copiilor n %e,&oltarea proceselor cogniti&e #i n (ormarea unor tr's'turi %e personalitate care u#urea,' integrarea lor n colecti&itate+ Totu#i" cu toate e(orturile %epuse" se
Pagina 1% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

men$in o serie %e caracteristici speci(ice limba ului in&oluntar" n care nota %ominant' este aceea a comunic'rii incoerente #i a progresului lent pe linia (unc$iei semiotice a &orbirii+ De remarcat este (aptul c'" n ca,ul acestor copii %e(icien$i mintal" limba ul se supune mai u#or in(luen$elor po,iti&e" n raport cu celelalte (unc$ii psi*ice #i ca atare este necesar ca prin interme%iul acestuia s' se organi,e,e ntreaga acti&itate compensatorie #i recuperatorie+. La ei" %ecala ul %intre %e,&oltarea limba ului #i celelalte (unc$ii psi*ice este (oarte e&i%ent' %atorit' (aptului c' posibilit'$ile %e n$elegere #i i%ea$ie r'mn limitate" n timp ce capacitatea %e e)primare nregistrea,' progrese interesante" %e(icien$ii mintal putn% s'!#i nsu#easc' unele (ormule stereotipe pe care s' le utili,e,e n con&ersa$ii simple+ Regulile gramaticale sunt utili,ate %e(ectuos" ceea ce %etermin' o sc'%ere a clarit'$ii comunic'rii" la care se a%aug' #i (rec&entele tulbur'ri ale pronun$iei" &ocii" ritmului &orbirii etc+ Imaturitatea &orbirii (iin% principala #i cea mai stabil' caracteristic' a copilului %e(icient mintal" se accentuea,' n raport cu gra&itatea %e(icien$ei mintale" putn% a unge pn' la marcarea e)clusi&' a in(antilismului" caracteristic copiilor %in ontogene,a timpurie. Di(eren$ele %intre &orbirea copilului %ebil mintal #i cea a normalului se accentuea,' #i %atorit' (enomenelor %e perse&erare caracteristice structurilor mentale nee&oluate ale primului+ 2ceste (enomene -%e perse&erare. se e)tin% %e la ni&elul cu&intelor #i propo,i$iilor %n% o not' %e,agreabil' &orbirii" iar comunicarea %e&ine tot mai con(u,'!+. Caracteristic copilului %ebil mintal este #i (aptul c' el ntmpin' %i(icult'$i n n$elegerea subconte)tului n care se %es('#oar' con%uita &erbal'" ca #i n plasarea comunic'rii ntr!un conte)t organi,at+ 2st(el" cele = straturi conte)tuale" #i anume0 conte)tul total" conte)tul e)plicat #i conte)tul &erbal nu sunt organi,ate n comunicarea %e(icientului mintal #i nici nu apar bine %elimitate" pentru c' transportul #i asimilarea in(orma$iei se reali,ea,' incomplet sau neorgani,at ntr!un sistem mental unitar al cuno#tin$elor+ Con%uita &erbal' a acestor copii este %ominat' #i %e caracteristicile emo$ional!a(ecti&e care nu ntot%eauna ntregesc con$inutul semnatic ci %impotri&' estompea,' cogni$ia+ Con%uita &erbal' nu r'mne aceea#i" ea se mo%i(ic' n raport cu e&olu$ia psi*ic' a in%i&i%ului" cu ni&elul %e,&olt'rii cultural!e%ucati&e" cu particularit'$ile &rstei tipul %e moti&a$ie #i nc'rc'tura a(ecti&'.+ Con%uita &erbal' #i gra%ul %e %e,&oltare intelectual' se intercon%i$ionea,' re(lectn% gra%ul %e normalitate sau %eregl'ri posibile ale limba ului+ De &reme ce &orbirea are aspecte intelectuale pur ling&istice" precum #i aspecte (onatorii" au%iti&e #i articulatorii este (iresc s' ne a#tept'm ca o %e(icien$' s' (ie nso$it' %e aceea a &orbirii+ Inteligen$a ca atribut al organi,'rii mintale" ct #i comportamental' este tributar'
Pagina 11 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%i&erselor procese psi*ice ca0 n$elegerea" memoria" imagina$ia" ra$ionamentul #i mai ales cu&ntul+ Copilul cu %ebilitate mintal' are posibilit'$i re%use %e concentrare" nu!#i poate organi,a i%eile logic" opern% (ragmentar #i %iscontinuu" utili,n% un &ocabular s'rac n i%ei" cu elemente intuiti&e imprecise" alteori eronate" iar transportul %e in(orma$ii se (ace incomplet n ambele planuri" ale recep$iei #i ale emisiei+ /tructura limba ului se caracteri,ea,' prin imobilitate" rigi%itate" att pe linia e)prim'rii" articul'rii #i succesiunii cu&intelor n propo,i$ii #i (ace" ct #i %in punct %e &e%ere semantic #i %e structur' a i%eilor a or%inii #i succesiunii lor+ . De#i &ocabularul %ebilului mintal se mbog'$e#te mai u#or #i mai rapi% n primele clase" cunoa#te mai tr,iu" n clasele mari o perioa%' %e stagnare" %e ng*e$are" r'mnn% rigi% lipsit %e suple$e intelectual'" concret #i s'rac+ 1ncetineala e&olu$iei intelectuale marc*ea,' mai bine %ecala ul ntre ni&elul intelectual -E+E+. #i &rsta real' -E+C+. #i se re(lect' n con%uita &erbal'" uneori printr!un in(antilism al &orbirii pn' la &rsta naintat'" incoerent'" stereotipie+ De(icien$a intelectual' ngreunea,' n&'$area limba ului" mani(estarea unei con%uite &erbale a%ec&ate" %atorat' nu numai slabei st'pniri a mi loacelor ling&istice %ar #i al reali,'rii %e(icitare a autocontrolului n n&'$area &erbal'+ Copilul %ebil mintal pose%' (ormul'ri &erbale stereotipe n &e%erea unei con&ersa$ii simple" ce e)prim' trebuin$ele" #i rela$iile n (amilie" #coal'" societate+ 2ccentuarea *an%icapului prin interme%iul limba ului tulburat %uce la %eteriorarea (unc$iilor %e cunoa#tere" rigi%itate psi*omotorie" imaturi,are a(ecti&'" #i nu att %in cau,a %ebilit'$i mintale" ct mai cu seam' lipsei %e n$elegere #i comunicare prin limba + La %ebilul armonic singura mani(estare %ominant' este %e(icien$a mintal' la cel %i,armonic %e(icien$a mintal' este asociat' cu multiple (orme %e instabilitate psi*ic'" reac$ii para%o)ale" pe lng' care se a%aug' tulbur'ri %e limba " complicate" re,istente la tratamentul logope%ic" cu %ese rec'%eri sau treceri %e la o (orm' la alta+ La #colarii mici se remarc' %islaliile" %isle)iile" blbiala" %isgra(ia" iar la #colarii mari %islaliile sca%" men$inn%u!se %isgra(iile #i %isle)iile+ 1n&'$area citit!scrisului l'rge#te" oarecum" ori,ontul cuno#tin$elor" copilului #i contribuie la %isciplinarea gn%irii sale+ La rn%ul ei" e)perien$a cogniti&' poate %e&enii (actor %inami,ator n organi,area planurilor &erbale #i a n$elegeri %iscursi&e+ Constat'm ast(el" c' gn%irea copilului se %e,&olt' n %epen%en$a %e limba " care are o importan$' (oarte mare pentru %e,&oltarea intelectual'" rolul cu&ntului (iin% acela %e (ormare #i structurare a
Pagina 12 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

intelectualului" c*iar %ac' aceast' %e,&oltare este %iscontinu'" cu multe elemente %e stagnare #i c*iar perioa%e %e regres+ Cu toate acestea" prin inclu%erea copiilor la acti&it'$i #colare prin mo%alit'$i speci(ice #i prin &alori(icarea raportului n&'$are!%e,&oltare" aceste perioa%e pot (i recuperate c*iar %ac' numai par$ial+

B+INCLUENT2

C2CTORILOR

C2EILI2LI

/I

/COL2RI

2/U5R2

R2ND2EENTULUI /COL2R Este cunoscut (aptul ca atitu%inea parintilor" ca %ealt(el si reactia me%iului social (ata %e copiii cu tulburari %e limba in(luentea,a in mare masura per(ormantele scolare ale acestor copii+ /tu%iin% atitu%inea a%optata %e parinti (ata %e copilul %e(icient"E+ C*i&a arata ca ea %epin%e %e mai mul$i (actori0 gra%ul %e(icientului sau al anomaliei pe care o pre,int'? (actorii a(ecti&i" sociali si culturali ai antura ului care con%itionea,a mo%ul in care mama traieste aceasta realitate? ni&elul %e aspira$ie (amiliala si &alori,area potentialitatilor intelectuale? masura in care copilul nu a corespuns asteptarilor paterne in sensul unei reali,'ri sociale sau intelectuale+ Unii %in parinti &a% numai aspectul %e in(irmitate si in consecin$a ei alinta copilul in mo% e)cesi&+/unt unii parinti care i,olea,' copilul si se i,olea,' si pe ei+Copilul %e(icient are ne&oie %e societatea normalilor %eoarece trebuie s!o cunoasca %e mic+ /epararea copilului %uce la o separare a parintilor" (apt care pre u%icia,' %e multe ori climatul (amiliei+ B+9 5si*oterapia (amiliei copilului %e(icient /e pot stabili cte&a principii c'l'u,itoare pe care to$i cei care sunt implica$i in procesul terapeutic trebuie sa si le insuseasca pentru reglarea comuna a rela$iilor cu (amilia+ 5rocesul %e ree%ucare trebuie sa inceapa cat mai %e&reme si in mo% necesar in (amilie+Logope%ul" pe langa in%icatiile generale trebuie sa in%ice in (iecare ca, in parte e)ercitiile ce trebuie (acute si sa %emonstre,e cum sa proce%e,e in %i(erite situatii pentru obtinerea unei &orbiri inteligibile+ 5si*ologul sa in%ice mo%ele %e reactii ale parintilor la %i(eritele comportamente ale copiilor %e(icienti pentru a obtine re,ultate a%aptati&e+

Pagina 13 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Este contrain%icata goana %e la un me%ic la altul +In plus" se &a e)plica (amiliei cum copilul %e(icient are ne&oie %e a(ectiunea parintilor si" in special a mamei pentru imbunatatirea re,ultatelor scolare insa trebuie e&itate Nras(atul si Nin(antili,area+ Unitatea %e &e%eri si %e conceptie a parintilor cu ec*ipa %e ree%ucare si ulterior cu scoala" este absolut necesara pentru obtinerea unor re,ultate importante+ 5arintilor trebuie sa li se in%ice permanent o serie %e scopuri precise" operationale"concrete" care sa urmareasca aspectele practice" sa le &ectori,e,e munca cu copilul si sa poata (i atinse+ /e recoman%a ca pana la L!; ani copilul sa (ie crescut si e%ucat in me%iul (amilial+ Ca principiu general se in%ica o atitu%ine %e intelegere si buna&ointa (ata %e (amilie pentru a nu se crea culpabilitati si %e,ec*ilibre (amiliale care %aunea,a mult copilului+ 5lecan% %e la lucrarile lui GaOAins -9:44." Bernal -9:4:. si Pane -9:L4. s!a subliniat permanent (aptul ca parintii pot (i &ectori principali ai terapiei logope%ice+ Un program %e (ormare a parintilor cu copii %e(icienti &a inclu%e urmatoarele etape0 5rima intre&e%ere+E&aluarea preliminara pentru a stabili problemele (amiliei +Copilul este supus unui e)amen clinic si psi*ologic general iar parintilor li se aplica un test proiecti& -Lusc*er. pentru aprecierea structurii personalitatii si un c*estionar pentru a masura satis(actia con ugala -LocAe!Qallace Earitol 2% estament In&entorR.+9"7 /tabilirea unei linii %e re(erinta inaintea inceperii tratamentului pentru a masura (rec&enta si intensitatea comportamentelor enante" semnalate la prima intre&e%ere+ Dupa ce terapeutul are su(iciente %ate asupra comportamentelor care pun probleme" el incepe tratamentul care se %erulea,a in etape sistematice0 Conceptele in&atarii sociale+ /e %e,&olta la parinti intelegerea si insusirea acestor concepte0aprobarea -intarirea po,iti&a." %e,interesul -e)tinctia. si atentia negati&a+ Cormarea %iscriminarii comportamentelor pentru a in&ata sa %eosebeasca comportamentele copiilor si sa raspun%a la acestea intr!un mo% a%ec&at+ /tabilirea unui program concret00 terapeutul impreuna cu parintii stabilesc un in&entar %e comportamente (rec&ent intalnite in relatiile pe care copilul le stabileste in relatiile sale cu (amilia si pentru (iecare" comportamentul %e reactie al parintilor+ Camilia &a (i permanent consiliata %e specialist+

1 2

Luscher, Max-Four Color Person, Pocket books, 1980, Locke, J.H.,Wallace, .M. !hort "ar#tal $%&'uste"ent an& (re&#ct#on tests) Mar#a*e an& +a"#l, l#-#n*,19.9, (a* /9

Pagina 1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Etapa post cura se initia,a cu scopul %e mentinere a ac*i,itiilor terapeutice" precum si %e urmarire prin bilanturi sistematice repetate -(olloO!up.+= B 7+Copilul cu tulburari %e limba si scoala Orice tulburare n s(era limba ului atrage mo%i(ic'ri n %e,&oltarea celorlalte (unc$ii #i procese psi*ice" altern% ntreaga personalitate a ele&ului+ Orice ca%ru %i%actic trebuie #i poate inter&eni n ca%rul procesului instructi&! e%ucati&" pentru pre&enirea #iSsau corectarea tulbur'rilor %e limba constatate la ele&ii s'i" (olosin% mi loace #i meto%e ct mai &ariate+ Reu#ita #colar' sau succesul se mani(est' prin n%eplinirea obiecti&elor impuse %e programa #colar'" corespun,'toare &rstei" la un ran%ament superior" %eci este o e)presie a concor%an$ei %intre posibilit'$ile" capacit'$ile #i interesele ele&ului" pe %e o parte #i e)igen$ele #colii" pe %e alt' parte+ Copiii cu intelect normal" ca urmare a con#tienti,'rii" tr'iesc %ramatic mani(est'rile tulbur'rilor %e limba " ceea ce le alterea,' #i mai mult con%uita &erbal'+ /ubliniin% consecin$ele tulbur'rilor %e limba " C+ 5'unescu e&i%en$ia,' caracterul lor multiplu" att la ni&elul #colii" mani(estate prin ntr,iere #colar'" %e,interes #colar" apatie" %e,interes pentru lectur'" instabilitate #colar'" ct #i la ni&el (amilial" prin atitu%inea supraprotectoare a (amiliei sau prin reac$ii %e opunere" %e respingere+ Din literatura %e specialitate" e%ucatoarele #i n&'$'torii au posibilitatea %e a alege o multitu%ine %e e)erci$ii pentru corectarea tulbur'rilor %e pronun$ie" o(erin% (iec'rui copil posibilitatea %e a e)ersa actul &orbirii n clas' sau acas'+ E)erci$iile sunt %e gimnastic' general'" ocuri %e mi#care nso$ite %e &orbire" e)erci$ii %e gimnastic' pentru membre" trunc*i" pentru mobilitatea (e$ei" a ma)ilarelor #i a bu,elor" #+a+ 5entru e%ucarea au,ului (onematic" e%ucatoarele #i mai apoi n&'$'torii -n special n perioa%a preabece%ar' #i abece%ar'. (olosesc0 e)erci$ii %e imitare a sunetelor %in natur'" %e pronun$are a unor serii %e silabe opuse" %in cu&inte paronime" %e %i(eren$iere a consoanelor sur%e %e cele sonore" %e %i(eren$iere a sunetelor cu punct %e articulare apropiat" %e trans(ormare a cu&intelor prin nlocuiri %e sunete sau silabe+ Dup' e)erci$iile %e articulare" se urm're#te pronun$area sunetelor n silabe #i cu&inte+ Urm'toarea etap' o repre,int' intro%ucerea cu&intelor n propo,i$ii" urm'rin%u!se con#tienti,area #i automati,area lor n &orbire" (olosin% e)erci$ii %e memori,are a unor &ersuri speci(ice pentru anumite sunete" po&estiri" repo&estiri" %iscu$ii %up' plan#e+

%rcan, P.,C#u"a*eanu,1.-Co(#lul &e+#c#ent "#ntal, 2&.Facla,3#"#soara,1980, (a* 024

Pagina 1! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La clasa I" n&'$'torii p'strea,' ocul %i%actic ca mo%alitate %e %e,&oltare a capacit'$ii %e e)primare oral'" (olosin% a%esea0 ocuri pentru acti&i,area" mbog'$irea #i %i&ersi(icarea &ocabularului ele&ilor 0 TCine spune mai multe cu&inte %espre+++T" T5o&esti$i ce&a %espreT" T2 &enit toamnaT" TLa libr'rieT" TCu ce c'l'torimT" T/pune un%e st'T" T6*ici ce eT" TCe s!a sc*imbatT" prin care se urm're#te crearea unei atmos(ere permisi&e" posibilitatea %e a (orma %eprin%eri %e comportare ci&ili,at'" (ormularea %e propo,i$ii corecte prin e)ersarea continu' a actului &orbirii+ ocuri pentru nsu#irea structurii gramaticale a limbii 0 TBaba!oarbaT" T2-al. cui esteT" TEu spun una" tu spui multeT" TCe (ace sau ce (ac@T" TCum esteT" TCe #tii %espre mineT" prin care se urm're#te articularea corect' a substanti&elor" (ormarea capacit'$ii %e anali,' #i asociere" (ormarea pluralului" utili,area corect' a pronumelui personal"acor%ul /!5" acor%ul substanti&!a% ecti&+ ocuri pentru %e,&oltarea e)prim'rii orale 0 TCine spune mai multe propo,i$iiT" TEai spune ce&aT" T/pune o po&este %espre+++T" prin care se urm're#te mbog'$irea &ocabularului" iar copiii cu e)primare %e(ectuoas' sunt a uta$i s' (ormule,e propo,i$ii corecte #i clare+ memori,area &ersurilor #i %e,legarea g*icitorilor" completarea unor rebusuri" etc+ Intrarea copilului n lumea #colii a%uce cu sine o problematic' speci(ic'+ 1nsu#irea citit!scrisului se (ace prin meto%a (onetic'" analitico!sintetic'" prin acti&it'$i %i(eren$iate pentru (iecare ele&" n (unc$ie %e particularit'$ile %e &rst' #i in%i&i%uale+ /crisul este o acti&itate comple)'" %e aceea meto%ele #i proce%eele %e nsu#ire corect' trebuie s' (ie %i&ersi(icate" (olosin% n acela#i timp meto%e Aineste,ice" (onomimice" %e percep$ie &i,ual'" ling&istice" etc+ O mare parte %in greut'$ile ntmpinate la clasa I se %atorea,' imaturit'$ii #colare+ De#i la aceast' &rst' &orbirea este mult mai corect'" %isp'rn% %islalia (i,iologic'" totu#i limba ul imaturilor #colar p'strea,' o serie %e particularit'$i0 relatarea e&enimentelor po&estirilor" a impresiilor personale este a%esea incorect'" (iin% necesar' sus$inerea prin ntreb'ri" unii mai pre,int' nc' tulbur'ri %e pronun$ie" precum #i unele tulbur'ri %e ritm #i (luen$'+ Din punct %e &e%ere psi*ope%agogic multe %in gre#elile scris!cititului la #colarul mic se pro%uc n limitele nomalului" n ca%rul #colari,'rii+ Dac' ele se prelungesc #i n clasele urm'toare sunt consi%erate %isle)ii!%isgra(ii+ 5rintre %i(icult'$ile cele mai (rec&ente ntlnite la &rsta #colar' mic' se pot aminti0 %i(icult'$i n reali,area gra(ic' a literelor? %i(icult'$i n corelarea comple)ului sonor cu simbolul gra(ic? omisiuni %e litere" elemente gra(ice" silabe" (inale %e cu&nt" %i(tongi #i c*iar
Pagina 16 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cu&inte? substituiri %e litere" silabe" cu&inte? a%'ugiri %e litere" silabe" cu&inte? in&ersiuni %e litere" silabe" cu&inte? contopiri #i comprim'ri %e cu&inte? nerespectarea regulilor gramaticale+ 1n&'$'torul trebuie s' inter&in' prin0 e)erci$ii %e legare a sunetelor %e repre,ent'rile lor gra(ice" %e %i(eren$iere a sunetelor #i literelor asem'n'toare acustico!optic" %e anali,' (onetic' a cu&intelor" %e scriere corect' a %i(tongilor" e)erci$ii cu grupuri %e consoane" e)erci$ii pentru scrierea corect' a grupurilor ce!ci" ge!gi" c*e!c*i" g*e!g*i+ Dup' ce ele&ii scriu corect cu&intele se trece la scrierea n propo,i$ii" urm'rin%u!se apoi automati,area ac*i,i$iilor+ 1n lucr'rile %estinate %isle)iei!%isgra(iei" E+ Her,a propune o gam' &ariat' %e e)erci$ii %e copiere" transcriere" %ictare" compunere" auto%ictare ! ca mo%alitate e(icient' %e reali,are a autocontrolului+ Optimi,area acti&it'$ilor instructi&!e%ucati&e se re(er' la alegerea &ariantei celei mai bune pentru a ob$ine cu resurse minime o e(icien$' ma)im'+ Tratarea in%i&i%uali,at' a ele&ului i u#urea,' acestuia reali,area unor sarcini #colare in%epen%ent %e colegii lui" a utat mai mult sau mai pu$in %e n&'$'tor+ Reu#ita n re,ol&area acestor sarcini are e(ect bene(ic asupra personalit'$ii ele&ului" prin cre#terea ncre%erii n (or$ele proprii" prin %econ%i$ionarea sa (a$' %e actul n&'$'rii+ 1n&'$'torul poate optimi,a acti&it'$ile instructi&!e%ucati&e prin0 (olosirea (ormelor %e acti&itate (rontal'" pe grupe #i in%i&i%ual'? %epistarea precoce a gre#elilor #i a %i(icult'$ilor tipice ale ele&ilor la ni&el in%i&i%ual? reali,area abor%'rii in%i&i%uali,ate a ele&ilor? (olosirea (i#elor %e lucru cu con$inut unic" %ar cu sarcini %e lucru in%i&i%uali,ate" a (i#elor %e munc' in%epen%ent'" a (i#elor pentru (i)area #i consoli%area cuno#tin$elor" a (i#elor %e recuperare" a (i#elor ca tem' pentru acas'" a (i#elor pentru &eri(icarea cuno#tin$elor? m'rirea" &arierea proce%eelor %e (i)are" aplicare a cuno#tin$elor" priceperilor #i %eprin%erilor? reali,area concret'" pe obiecti&e" a trat'rii %i(eren$iate? re,ol&area real' a acti&i,'rii ele&ilor" pe tot parcursul lec$iei? l'rgirea posibilit'$ilor %e tratare %i(eren$iat' a ele&ilor" att n ca%rul lec$iei" ct #i prin sarcini suplimentare pentru munca in%epen%ent'" n a(ara clasei+ 5entru orice %asc'l este o %atorie sacra s'!i n&e$e pe ele&i s' se e)prime corect+

C+ ECECTELE NE62TIHE 2LE TULBURDRILOR DE LIEB2B 1N CEE2 CE 5RIHE>TE COE5ORT2EENTUL HERB2L >I
Pagina 1" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5/IGO!2CECTIH Eult' &reme" pentru tulbur'rile %e comportament sunt incrimina$i (actorii socio! economici #i cei (amiliali care" %e#i importan$i" nu sunt #i su(icien$i" pentru e)plicarea acestor tulbur'ri" ignorn%u!se (aptul c'" pot e)ista #i al$i (actori speci(ici generatori %e tensiuni #i (r'mnt'ri interioare" ct #i a mani(est'rilor e)terioare+ 5rintre ace#ti (actori speci(ici se num'r' tulbur'rile %e limba + Eul$i speciali#ti" printre care E+E+ G&atte&" /+ Borel!EaisonnR? C+ LuanaR" E+ 6+ 2rnol%? E+ /eeman? E+ Critc*lR" au scos n e&i%en$' importan$a cunoa#terii *an%icapurilor %e limba pentru n$elegerea #i e)plicarea comportamentului %eteriorat+ Ei au ar'tat c'" orict %e nensemnate ar (i *an%icapurile %e limba " ele #i pun amprenta asupra comportamentului #i %in aceste moti&e acti&itatea cu logopa$ii trebuie s' urm'reasc'" att %e,&oltarea &orbirii" ct #i a ntregii personalit'$i+ 2st(el" s!a statornicit concep$ia cu pri&ire la a#a!numita terapie comple)' n acti&itatea logope%ic' ce &i,ea,' stimularea #i %e,&oltarea ntregii &ie$i psi*ice+ 1n momentul n care una %in (unc$iile esen$iale ale limba ului" #i anume" cea reglatorie este %eteriorat'" se pro%uc perturb'ri n organi,area #i sistemati,area acti&it'$ii psi*ice ceea ce %etermin' o permanent' stare %e ncor%are #i o sc'%ere a ncre%erii n propriile posibilit'$i+ 5e %e alt' parte" *an%icapurile %e limba creea,' reticen$e e)agerate n rela$ionarea cu cei %in ur #i o slab' integrare n colecti&+ 2tunci cn% tulbur'rile %e limba apar pe (on%ul %e(icien$ei mintale" %e,or%inile comportamentale %e&in tot mai persistente+ Este a%e&'rat c' pentru copiii care pre,int' %e(icien$e %e intelect" tulbur'rile %e limba ne(iin% %ect par$ial con#tienti,ate" nu pro&oac' neap'rat tulbur'ri comportamentale+ 2cest (apt este &alabil %oar pentru cei la care %e(icien$a intelectual' este pro(un%'+ 1n sc*imb" *an%icapurile %e limba la copiii cu intelect %e limit' #i n ca,urile %e %ebilitate mintal' u#oar'" pot constitui (actori traumati,an$i n plan comportamental+ 2st(el" n (unc$ie %e gra&itatea logopatiei" ace#ti copii pot a%opta un comportament negati&ist" %e&in nc'p'$na$i" &agabon%ea,'" au o atitu%ine %e(a&orabil' acti&it'$ii #colare+ Dislaliile #i blbiala" (rec&ente la ace#ti copii" constituie (actori stresan$i" nesiguran$a accentun% %i(icultatea %e a%aptare #colar' #i social'" cren% %e,ec*ilibru ntre organism #i me%iul social+ Teama %e e)primare &erbal' %e&ine permanent'" %eterminn% nencre%erea n e%ucatori" logope%" colegi+
Pagina 1# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Re$inerea n a %a r'spunsuri la lec$ie" agita$ia permanent'" instabilitatea motorie" neaten$ia la e)plica$ii" pe (on%ul %ebilit'$i mintale" agra&ea,' tulbur'rile" att n plan &erbal" ct #i comportamental+ La copiii cu %isle)o!%isgra(ie" tulbur'rile %e comportament se mani(est' prin re(u,ul %e a scrie #i citi" ei %e&enin% negati&i#ti" cu atitu%ine in%olent' (a$' %e acti&it'$ile #colare+ Captul %e a (i pus s' citeasc' n (a$a colecti&ului %e ele&i #i neputin$a %e a citi corect" cursi&" atrage ironia celorlal$i copii" ceea ce %etermin' accentuarea sensibilit'$ii a(ecti&e #i re(u,ul %e a r'spun%e la lec$ii %e teama s' nu gre#easc'+ Con(lictele #i (r'mnt'rile interioare in(luen$ea,' negati& ran%amentul #colar" att prin mani(est'rile men$ionate" ct #i prin (aptul c' oboseala psi*ic' se instalea,' (oarte repe%e+ Copilul nu mai ntre&e%e posibilitatea unei recuper'ri" reac$ionea,' ca urmare a acestor st'ri prin %emisie n (a$a sarcinilor #colare+ Deseori ele&ii ne istorisesc greut'$ile ntmpinate n #coala general'" cn% nu nu!mi pl'cea s' stau pe la ore" sau s' mearg' la #coal'+ De&ine clar' e&itarea unor acti&it'$i ce le!ar (i pus n e&i%en$' #i mai mult *an%icapul+ Tr'irile #i (r'mnt'rile interioare in(luen$ea,' negati&" att (ormarea caracterului" ct #i %e,&oltarea psi*ic' n ansamblul ei" ap'rn% (rec&ente oscila$ii #i contra%ic$ii n a%optarea mo%alit'$ilor %e ac$iune mintal' #i practic'+ Eai mult %ect att" la copiii %e(icien$i mintali tulbur'rile %e limba %etermin' regresia psi*ic' #i comportamental'" ca urmare a %e(icitului (unc$iilor %e cunoa#tere #i e)primare" a imaturit'$ii a(ecti&e" a cre#terii sugestibilit'$ii" impulsi&it'$ii #i rigi%it'$ii psi*omotorii+ 2ceasta #i pentru (aptul c' %e(icitul %e intelect (ace %i(icil' aprecierea corect' #i a%ec&at' a situa$iilor %e &ia$' ce presupun a%aptarea comportamental' prin anticiparea ac$iunii" a riscurilor #i mpre ur'rilor (a&orabile n care se a(l' subiectul la un moment %at+ De aici re,ult' c' tr's'turile %e personalitate ale acestor copii au gra% ri%icat %e (ragilitate #i instabilitate" ast(el nct rela$ia %intre caracteristicile stabile #i cele instabile" conturea,' o personalitate %i,armonic' #i imatur'+ Ori" tocmai rela$ia %intre caracteristicile stabile #i cele instabile %enot' un anumit tip %e personalitate #i" n raport %e %ominarea uneia sau alteia" se conturea,' o personalitate puternic'" bine structurat'" ori %impotri&'" o personalitate (ragila" lipsit' %e re,isten$' . Interrela$iile e)istente ntre limba #i comportament sunt incontestabile" ntruct o%at' cu conturarea personalit'$i copilului apare un comportament &erbal" nc'rcat %e semni(ica$ii" con%uita &erbal' purtn% pecetea unor mani(est'ri speci(ice (iec'rui in%i&i% n parte" a (elului cum sunt tr'ite" asimilate #i re(lectate in(luen$ele me%iului+
Pagina 1$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5rin interme%iul limba ului se e)prim' cel mai a%ec&at st'rile aptitu%inale #i anume aptitu%inea (a$' %e sine" (a$' %e al$ii #i (a$' %e acti&itate+ 2st(el" con%uita &erbal' %e(ine#te omul ca persoan'" cu toate atributele sale+ Deregl'rile limba ului in(luen$ea,' negati& mecanismele operati&e n plan i%eal #i ac$ional" ceea ce %etermin' o %e,organi,are la ni&elul ntregii personalit'$i+ O%at' cu ameliorarea tulbur'rilor %e limba " se ob$in progrese importante n aceast' %irec$ie" care sunt cu att mai mari cu ct logope%ul" ca #i ceilal$i (actori ai e%uca$iei" sunt mai implica$i n corectarea #i %e,&oltarea limba ului+ 5e ba,a anali,elor %e ca," a %atelor anamne,ei #i obser&'rii %irecte a subiec$ilor s!a conturat un tablou simptomatologic al principalelor categorii speci(ice comportamentului aberant n *an%icapurile %e limba 0 ! instabilitate a(ecti&'? st'ri %epresi&e sau impulsi&e? in%i(eren$a (a$' %e acti&itatea #colar'? in%i(eren$a (a$' %e acti&itatea colecti&ului? nesociabilitatea #i slaba integrare n colecti&? ten%in$a %e e&a%are? *ipersensibilitatea #i agresi&itatea? %eteriorarea rela$iilor cu cei %in ur+ 1nl'turarea unor asemenea comportamente" ct #i %e,&oltarea personalit'$ii armonioase" s!a putut reali,a concomitent cu acti&itatea logope%ic' %e corectare a limba ului care e)ercit' o in(luen$' po,iti&' in%irect' asupra comportamentului #i prin utili,area psi*oterapiei %estinate ac$iunii nemi locite #i %e nl'turare a mani(est'rilor aberante+ Logopa$ii care reu#esc s' n$eleag' caracterul tran,itoriu al *an%icapurilor %e limba (ac e(orturi sus$inute n acti&it'$ile e%ucati&e" ceea ce %uce la re,ultate ncura atoare pe linia corect'rii limba ului" ct #i pe %irec$ia nl'tur'rii tulbur'rilor %e comportament+ Ca atare o%at' cu unele progrese ob$inute n corectarea *an%icapurilor %e limba " se mani(est' o ameliorare e&i%ent' a comportamentului+ Tot n aceast' perioa%' s!au mbun't'$it rela$iile %intre *an%icapa$i #i colegi" %e#i integrarea n colecti& s!a reali,at mai greu #i numai %up' ce subiec$ii s!au con&ins %e aptitu%inea n$eleg'toare a colegilor (a$' %e ei+ C*iar #i %up' aceast' etap' erau aten$i la toate mani(est'rile colecti&ului #i nencre,'tori n cele mai nensemnate reac$ii+5re(erau o participare tacit' #i se antrenau n acele ac$iuni care solicitau ct mai pu$in &orbirea+
Pagina 2% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De subliniat r'mne (aptul c'" orice e#ec nregistrat pe linia terapiei logope%ice" orict %e nensemnat" l poate trans(orma pe subiect n negati&ist #i recalcitrant (a$' %e acti&itatea terapeutic'+ 2colo un%e s!a ob$inut spri inul (amiliei #i al #colii" prin mani(estarea n$elegerii #i tactului (a$' %e logopat" re,ultatele po,iti&e s!au ('cut repe%e sim$ite+ 1mbinarea ac$iunii logope%ice cu cea psi*ologic' a (acilitat (ormarea automatismelor %e limba corect #i %e,&oltarea comportamentelor integrati&e #i a%ec&ate sarcinilor pe care le %es('#oar' subiec$ii+ 1n (elul acesta s!au atenuat comple)ul %e in(erioritate" a ungn% ca o%at' cu corectarea *an%icapului %e limba s' %ispar'+ 2ceast' meto%ologie a permis relie(area &alorii te*nicilor logope%ice #i a instrumentelor %e psi*oterapie" pe %e o parte" iar pe %e alta" e(icacitatea ac$iunii combinate a proce%eelor pe%agogice #i psi*ologice n e%ucarea *an%icapa$ilor+ 5entru e)empli(icare &oi pre,enta 7 stu%ii %e ca,0 6+E+5+ < n &rst' %e 98"J ani" se) masculin" ele& n clasa a III<a >colii /peciale NConstantin 5aunescu" Iasi+ Cace parte %intr!o (amilie alc'tuit' %in 4 persoane0 p'rin$ii #i I copii" -este al =!lea copil.+ 2 (ost n'scut la termen" a&n% o %e,&oltare somato!psi*ic' n limitele normale" pn' la 4 luni" cn% a su(erit un traumatism cranian" prin c'%ere" ceea ce a in(luen$at %e,&oltarea somato!psi*ic' ulterioar' a copilului+ 2st(el" a mers la 7 ani #i a &orbit la I U ani" pre,entn% #i tulbur'ri %e &e%ere+ 2mnat 9 an %e la #coal'" a (ost nscris la clasa I a >colii %e mas' n anul #colar 7888S7889 + 2 repetat clasa I %e 7 ori" %up' care" e)aminat %e Comisia %e Diagnostic #i Triere" i s!a pus %iagnosticul %e Oligo(renie gra%ul I prin (actori postnatali" (iin% orientat c'tre >coala /pecial' n anul 7887+ 1n urma e)amin'rilor me%ico!psi*o!pe%agogice" s!au constatat urm'toarele aspecte0 V+I+ <corespun%e %e(icitului mintal me%iu in(erior? Capacit'$ile %e obser&are" intui$ie" %iscriminare &i,ual' sunt re%use? Eemoria este mecanic' -re$ine timp n%elungat poe,ii" %ar nu se n$elege con$inutul.? 1n$elegerea este greoaie" limitat' la aspectele concrete ale obiectelor" (enomenelor #i situa$iilor %e &ia$'? 6n%irea este concret intuiti&'" copilul neputn% sesi,a leg'turile generale" esen$iale %intre obiectele #i (enomenele realit'$ii?
Pagina 21 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Hocabularul este s'rac" iar e)primarea este greoaie? 1n ce pri&e#te &orbirea pre,int' %e(icien$e %e pronun$ie" respecti& sigmatism #i parasigmatism+ Tulbur'rile %e pronun$ie sunt nso$ite %e %isle)ie" copilul neputn% reali,a sinte,a literelor n cu&inte + 2cti&itatea gra(ic' este perturbat' %e omisiuni" in&ers'ri %e litere #i silabe" (u,iuni %e cu&inte+ Disgra(ia se mani(est' #i prin neregularitatea %esenului" literelor #i %ispunerea lor anar*ic' n pagin'+ Re,ultatele la n&'$'tur' sunt slabe #i %atorit' unei percep$ii %i(u,e" super(iciale a materiei %e n&'$at+ /ub aspectul comportamental" copilul pose%' %eprin%eri %e con%uit' ci&ili,at'" n sc*imb are o mare labilitate n mani(est'ri+ Este u#or in(luen$abil" cre%ul+ 1n colecti&itate este retras" pu$in comunicati&+ Este *ipersensibil" interiori,at" nesigur" an)ios+ Instbilitatea a(ecti&' se mani(est' #i prin treceri rapi%e %e la o stare la alta" %e&enin% nc'p'$nat #i nc*is n sine+ Este inconsec&ent" abulic" renun$n% u#or la acti&itate la cel mai mic obstacol+ /!au constatat %i(icult'$i accentuate %e a%aptare #i tulbur'ri emo$ionale ce agra&ea,' %e(icitul intelectual+ Ciin% un ca, %eosebit" (a$' %e marea ma oritate a ele&ilor" i s!a acor%at o aten$ie %eosebit' n ca%rul acti&it'$ilor %e terapie corecti&!recuperatorie a%ec&at' particularit'$ilor sale psi*ice+ 1n ca%rul terapiei logope%ice s!a nceput cu acti&it'$i %e psi*oterapie+ Discu$iile libere %es('#urat' ntr!o atmos(er' calm'" apropiat'" ocurile" %esenul reali,ate pe un (on% mu,ical lini#titor" a a&ut ca e(ect %up' mai multe #e%in$e" ob$inerea cooper'rii copilului" acesta ncepn% s' participe mai acti& #i ncet!ncet s' se acomo%e,e acti&it'$ilor n comun+ 2tenuarea %i(icult'$ilor ntmpinate %e copil pe multiple planuri ale %e,&olt'rii psi*ice care s!au obser&at ulterior" s!a %atorat #i conlucr'rii %intre logope% #i n&'$'tor" care s! au in(ormat reciproc n pri&in$a e&olu$iei acestuia" precum #i punerea %e acor%" n ceea ce pri&e#te meto%ele (olosite n acti&it'$ile e%ucati&!recuperatorii+ 5rogresele nregistrate" %e#i mai lente %au posibilitatea (ormul'rii unui prognostic po,iti&" att pe linia ac*i,i$iilor cogniti&e" ct #i n ceea ce pri&e#te integrarea n colecti& G+C+E+ < n &rst' %e 99"7 ani" se) masculin" ele& n clasa a III!a a >colii speciale+
Pagina 22 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cace parte %intr!o (amilie organi,at'" alc'tuit' %in I persoane0 p'rin$ii #i 7 copii -este primul copil.+ 2 (ost n'scut la termen cu (orceps" a&n% o e&olu$ie psi*omotric' %e(icitar' < *ipotro(ie staturo!pon%eral'" cri,e comitiale+ 2 mers %up' 9 an #i 4 luni #i a &orbit n urul &rstei %e 7 ani+ 1nscris n clasa I a >colii %e mas' n anul #colar 7889S7887 a nregistrat e#ecuri la n&'$'tur' pre,entn% #i tulbur'ri %e comportament" (apt pentru care a (ost n%rumat spre Comisia %e Diagnostic pentru e)aminare+ 1n urma e)amin'rii me%ico!psi*ice s!a stabilit %iagnosticul %e Oligo(renie gra%ul I prin (actorii perinatali #i orientat c'tre #coala a ut'toare+ V+I+ corespun%e %e(icitului mintal le er spre me%iu+ La nceput a (ost serioase probleme %e integrare" copilul a&n% cri,e %e &iolen$'" lo&in%u!#i colegii" precum #i ten%in$a %e a p'r'si #coala" ceea ce a impus o supra&eg*ere (oarte atent'+ Luat n e&i%en$a cabinetului me%ical %in #coal'" i s!a a%ministrat un tratament cu (enobarbital" a&n%u!se n &e%ere cri,ele comitiale pe care le are" %in p'cate" la inter&ale inegale+ La nceput e)aminarea a (ost %i(icil' %in cau,a lipsei %e cooperare a copilului+ 5e parcurs" pe m'sur' ce s!a obser&at o oarecare integrare n colecti& #i a (ost posibil' e)aminarea" s!a remarcat (aptul c' acest copil nu are tulbur'ri %e pronun$are" n sc*imb " pre,int' %i(icult'$i n acti&itatea gra(o!le)ic'" pe %e o parte %atorit' %e(icien$elor %e au, (onematic" iar pe %e alt' parte nensu#irii literelor+ Capacitatea %e anali,' (onogra(ic' este (oarte slab'" apar (rec&ente con(u,ii" optico! acustice+ O a%e&'rat' problem' o constituie instabilitatea psi*o!motric' #i iritabilitatea crescut' care in(luen$ea,' negati& aten$ia" memoria" concentrarea la lec$ii+ Necesitatea inter&en$iei logope%ice a (ost clar'" %ar pentru a putea (i #i e(icient'" s!a nceput cu psi*oterapia + 1mbucur'tor a (ost (aptul c' am obser&at o pl'cere e&i%ent' %e %esena #i a colora+ 1ncura n%u!l n acest sens" acti&itatea s!a %o&e%it bene(ic' pentru e&olu$ia ulterioar' instructi&!e%ucati&' + De#i %i(icult'$ile pe care le are acest copil le ntmpina" %atorit' mai ales tulbur'rilor %e comportament" s!a conturat" totu#i" speran$a %e recuperare" n primul rn% n plan a(ecti&! comportamental+

Pagina 23 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5entru aceasta" mpreun' cu n&'$'toarea clasei #i e%ucatorul %e %up'!amia,' am stabilit s' ne in(orm'm reciproc n leg'tur' cu orice mic progres" precum #i n abor%area unor meto%e #i mi loace %e e%ucare #i instruire comune+

D+ INCLUEN32 TULBURDRILOR DE LIEB2B 2/U5R2 R2ND2EENTULUI >COL2R 9+Ran%ament" e(icien$'" succes S insucces #colar 2bor%area procesului %e n&'$'mnt prin prisma e(icien$ei sale se impune ast',i cu tot mai mult' insisten$'+ 5roiectarea e%uca$ional' inclu%e ca sec&en$' intrinsec' #i nregistrarea re,ultatelor ob$inute+ 2cestea se obiecti&ea,' n comportamentul &erbal #i non&erbal al ele&ilor #i mbrac' (orma ran%amentului #colar sau per(orman$elor #colare+ E'surarea per(orman$elor #i e)primarea lor cantitati&'" o(er' posibilitatea e&alu'rii acestui proces+ Categoria %e e(icien$' e)prim' ni&elul %e concor%an$' %intre cerin$ele sociale #i pro%usul procesului %e n&'$'mnt" materiali,at n elaborarea structurii interne a personalit'$ii umane+ E(icien$a poate (i e&aluat' n interiorul sistemului %e n&'$'mnt" prin anali,a re,ultatelor materiali,ate n pro%usul unor cicluri -mo%ule." ale acestuia #i n a(ara sistemului %e n&'$'mnt" prin anali,a pro%usului (inal" respecti& a mo%ului n care absol&en$ii se integrea,' n &ia$a social'+ 5e plan psi*ologic" e(icien$a const' n %ep'#irea #i re,ol&area contra%ic$iilor interne %intre solicit'rile obiecti&e" impuse %in e)terior #i starea %e %e,&oltare psi*ic' la care a a uns ele&ul+ Din aceast' perspecti&' ea mbrac' (orma succesului sau insuccesului #colar+ Dac' e(icien$a procesului %e n&'$'mnt presupune raportarea ran%amentului sau per(orman$elor #colare la solicit'rile obiecti&e succesul S insuccesul #colar presupune raportarea concomitent'" att la e)igen$ele e)treme ct #i la posibilit'$ile interne ale ele&ului+ 1n consecin$'" calitatea acestor per(orman$e" m'surate #i e&aluate cu a utorul %i(eritelor instrumente %ocimologice" constituie criteriul %e apreciere a e(icien$ei procesului %e n&'$'mnt #i ca%rul %e re(erin$' pentru anali,a succesului S insuccesului #colar+
Pagina 2 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2celea#i per(orman$e" %esemnn% un anumit gra% %e e(icien$'" &or a&ea semni(ica$ii psi*ope%agogice %i(erite %in punct %e &e%ere al reu#itei #colare+ Nuan$area este impus' %e %i(eren$ele care e)ist' ntre ele n ceea ce pri&e#te posibilit'$ile lor interne %e a r'spun%e la solicit'rile e)terne" succesul S insuccesul #colar presupunn% cu necesitate raportarea per(orman$elor la aceste posibilit'$i+ Din aceast' cau,'" aprecierea st'rii %e succes sau insucces nu se poate (ace lun% n consi%erare criteriul e(icien$ei" e)primat n notele #colare ale ele&ilor+ /uccesul S insuccesul #colar mbrac' (orme concrete %e mani(estare" %i(erite %e la o situa$ie la alta sau %e la un ni&el la altul+ Criteriul e(icien$ei" urmea,' s' (ie ntregit cu mani(est'rile psi*ope%agogice pe care le implic' asemenea st'ri + 5ersonalitatea ele&ului con(er' speci(icitate mani(est'rilor %e succes sau insucces n acti&itatea %e n&'$are+ Recunoscn% aceste %i(eren$e in%i&i%uale" generate %e con%i$ii interne" realitatea #colar' o(er' posibilitatea %elimit'rii unor tipologii %e mani(estare+ 2st(el" n ceea ce pri&e#te insuccesul #colar n literatura %e specialitate se (ace %istinc$ia %intre insuccesul generali,at #i cel particular+ 1n primul ca, este &orba %e ele&i care ntmpin' %i(icult'$i %e a%aptare la &ia$a #colar' n ansamblu" care nu (ac (a$' baremurilor minime la ma oritatea obiectelor %e n&'$'mnt+1n ceea %e!a %oua categorie sunt inclu#i ele&i care ntmpin' greut'$i la unele obiecte %e n&'$'mnt sau pentru o anumit' perioa%' %e timp+ 5e %e alt' parte" insuccesul #colar este un (enomen %inamic" e&olu$ia lui parcurgn% mai multe (a,e" %e intensitate &ariabil' #i cu mani(est'ri speci(ice+ De aceea se pot %elimita %ou' (a,e" una ini$ial'" ce mbrac' (orma r'mnerii n urm' la n&'$'tur' #i alta (inal' %e insucces e&i%ent" relati& stabil" (apt consemnat prin corigen$' #i repeten$ie" pe cn% r'mnerea n urm' la n&'$'tur' este o (a,' premerg'toare" cu mani(est'ri oscilante care pre&estesc e#ecul+ Caracterul oscilant al acestei (a,e const' n e&olu$ia contra%ictorie pe care o cunoa#te" aceasta nc*ein%u!se cu o stare %e succes sau insucces #colar+ R'mnerea n urm' la n&'$'tur' este %eci" o (a,' %e insucces latent #i temporar+ /urprins' n sta%iile sale incipiente" cn% se pro%uc primele nea unsuri n munca #colar' a ele&ului" cn% este numai un moment al e&olu$iei situa$iei sale #colare" r'mnerea n urm' la n&'$'tur' poate (i %iri at' printr!o inter&en$ie pe%agogic' a%ec&at' spre n&ingerea greut'$ilor #i asigurarea reu#itei la n&'$'tur'+
Pagina 2! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/ocietatea contemporan' cu toate (enomenele #i mani(est'rile ei" multe %intre ele ine%ite" ampli(ic' #i intensi(ic' solicit'rile obiecti&e ce se e)ercit' asupra copilului prin interme%iul e%uca$iei+ 1n acest conte)t" problema succesului #i insuccesului #colar se impune cu tot mai mult' acuitate+ 1ntrebarea %e ce unii ele&i reu#esc s' (ac' (a$' acestei solicit'ri iar al$ii nu" polari,ea,' tot mai mult preocup'rile psi*ope%agogice contemporane+ Nu ntmpl'tor lucr'rile re(eritoare la con%i$iile reu#itei #i e#ecului la n&'$'tur' s!au nmul$it+ Datele statistice consemnea,' cre#terea num'rului copiilor cu ten%in$e %e r'mnere n urm' la n&'$'tur'+ 2ceasta nseamn' c' insuccesul #colar a ncetat s' (ie un (enomen peri(eric" aria #i (ormele sale %e mani(estare e)tin,n%u!se tot mai mult+ Care!i sunt cau,ele #i mai ales cum poate (i prentmpinat" sunt %ou' ntreb'ri corelati&e asupra c'rora mi!am n%reptat aten$ia+

7+ In(luen$a tulbur'rilor %e limba asupra re,ultatelor ob$inute %e ele&i la limba romn' 2bor%n% problema corela$iei %intre tulbur'rile %e limba #i re,ultatele ob$inute %e ele&i la limba romn'" cercetarea pe care am ntreprins!o s!a orientat c'tre aceast' %isciplin' prioritar' n ca%rul tuturor celorlalte %iscipline %e n n&'$'mnt+ Eoti&a$ia a constat n (aptul c' limba romn' repre,int' mi locul principal %e comunicare ntre oameni+ 5rin mi locirea acestei (unc$ii (un%amentale care este comunicarea" limba ul %e&ine instrument al gn%irii al ac$iunilor interiori,ate" nsu#irea #i %e,&oltarea lui ocupn% un loc pri&ilegiat n procesul instructi&!e%ucati&+ 5e %e alt' parte limba romn' #i logope%ia au (oarte multe elemente comune" amn%ou' urm'rin% nsu#irea e)prim'rii corecte" orale" #i scrise a ele&ilor" (ormarea priceperilor #i %eprin%erilor %e a!#i or%ona logic i%eile" %e a le %e,&olta #i %e a crea %up' posibilit'$ile (iec'ruia" constituin% ast(el un spri in &aloros n n$elegerea #i aplicarea cuno#tin$elor %obn%ite la celelalte %iscipline %e n&'$'mnt+ Eai mult %ect att" preocuparea pentru (ormarea #i %e,&oltarea mecanismelor comunic'rii prin limba " abilitarea acestor copii pentru i%enti(icarea #i (olosirea corect' a %i&erselor mesa e orale #i scrise" cu alte cu&inte n&'$area structurilor (onem!gra(ice comple)e" cu nc'rc'turi semantice #i (ormale" %i(erite" au un rol important n a!i (ace ap$i pentru a tr'i n societate #i %e a e)ercita o pro(esie+
Pagina 26 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

I%eea %e la care am pornit cu cercetarea %e (a$' se %esprin%e %in e)perien$a practicat' n leg'tur' cu %i(icult'$ile pe care le ntmpin' la n&'$'tur'" ele&i cu tulbur'ri %e limba " %at (iin% (aptul c' la ace#ti copii este perturbat' (unc$ia %e comunicare+ De#i s!a sus$inut i%eea c' re,ultatele #colare oglin%esc starea %e,&olt'rii intelectuale" am constatat c'" aceast' opinie are o &alabilitate par$ial'+ 2#a %e e)emplu" gre#elile %e scris re(lect' n primul rn%" nu starea %e %e,&oltare intelectual'" ci lipsa capacit'$ii %e a %i(eren$ia #i pronun$a %i(erite sunete+ Tulbur'rile %e pronun$ie ngreunea,' procesul %e recep$ie %atorit' %e,organi,'rii (ormei cu&intelor care" n acest (el #i pier% sensul #i %eci" ne(iin% n$elese" nu sunt re$inute+ De e)emplu" am constatat c' unul %intre e(ectele negati&e ale acestui (apt re,i%' n incapacitatea sau slaba capacitate %e memorare a poe,iilor #i g*icitorilor %in manual+ Di(icult'$ile %e e)primare nu mai pot o(eri suportul necesar n construirea propo,i$iilor" n comunicarea oral' #i scris'" n curn%" ace#ti copii nu %ispun %e posibilitatea %e a elabora mesa e &erbale #i prin urmare" nu reu#esc s' le structure,e logic+ De asemenea" ei nu reu#esc s' cunoasc' #i s' (oloseasc' corect normele limbii literare0 %e ortoepie" ortogra(ie" &ocabular #i gramatic'+ O consecin$' nu lipsit' %e importan$' a in(luen$elor negati&e pe care le au tulbur'rile %e pronun$ie re,i%' n (aptul c' unii %intre ace#ti copii e&it' comunicarea" acest (apt a&n% e(ecte asupra acti&it'$ii %e n&'$are #i integrare + 2l'turi %e %e(icien$ele %e pronun$ie cu care sunt %eseori legate" tulbur'rile gra(o! le)ice e)ercit' o in(luen$' negati&' (oarte mare asupra acti&it'$ii %e n&'$are" ngreunn% procesul %e recep$ie #i emisie a mesa elor+ 5erturbarea nsu#irii acestor instrumente esen$iale ale acti&it'$ii intelectuale are e(ecte negati&e #i asupra mo%el'rii personalit'$ii copiilor+ Este %e n$eles importan$a ce se acor%' nsu#irii scris!cititului" %ac' ne gn%im la consecin$ele gra&e ce le pot a&ea tulbur'rile lor asupra situa$iei #colare" precum #i a reu#itei n genere+ Copii cu tulbur'ri %isle)o!gra(ice au o capacitate (oarte sc',ut' %e a citi #i scrie corect" ('cn% %ese con(u,ii #i repet'ri ntre (onemele #i gra(emele asem'n'toare sub aspect acustic #i optic+ 5re,ente (rec&ent sunt #i omisiunile" in&ersiunile #i a%'ug'rile %e (oneme #i gra(eme" silabe" cu&inte #i c*iar propo,i$ii+ 6reutatea %e a combina cu&intele n unit'$i mai mari %e limba %uce la tulbur'ri ale li,ibilit'$ii #i ale laturii semantice+

Pagina 2" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Datorit' %i(icult'$ilor %e anali,' con#tient' a e(ementelor (onetice ale &orbirii #i ale putin$ei %e a!#i repre,int' (ormele componente abstracte ce compun cu&intele" ace#ti copii au greut'$i e&i%ente n n$elegerea celor citite #i n transpunerea corect' a i%eilor n scris" ceea ce stn ene#te comunicarea" ntr,iin% %e,&oltarea percep$iei #i a capacit'$ii %e obser&are inten$ionat' #i n acela#i timp" a(ectn% %e,&oltarea memoriei #i a gn%irii &erbal!logice" (apt ce se a(l' la ba,a %i(icult'$ilor ntmpinate n procesul %e cunoa#tere #i la s'r'cia e)perien$ei lor sociale+ Ele&ii cu tulbur'ri %isle)o!gra(ice %in clasa a III!a nu #i!au nsu#it n totalitate al(abetul pe care s'!l (oloseasc' n acti&it'$ile %e citire #i scriere" punn%u!I n %i(icultatea %e a %es('#ura acti&it'$i mai complete" cum ar (i 0 citirea cursi&'" e)presi&'" con#tient' a unui te)t" r'spunsul la ntreb'ri legate %e aceasta" pre%area con$inutului acestuia" copierea" %ictarea" compunerea+ 1n e(ortul pe care!l %epun pentru a citii #i a scrie ele&ii cu tulbur'ri %e citire #i scriere" nu re$in con$inutul %e i%ei" n &e%erea a%ncirii n$elegerii #i a &alori(ic'rii caracterului e%ucati& al te)tului+ Trebuie men$ionat (aptul c' %i(icult'$ile ntmpinate %e unii %intre ace#ti copii" nu se %atorea,' numai %e(icien$ei mintale" %e#i aceasta are partea ei %e contribu$ie" ci (aptul c' se constat' o anumit' r'mnere n urm' n ceea ce pri&e#te asimilarea cuno#tin$elor %atorate tulbur'rilor pe care le pre,int'+ 2st(el" ei nu reu#esc s' $in' pasul cu colegii lor care nu pre,int' ast(el %e *an%icapuri ntruct se e)prim' mai greu" n$eleg cu %i(icultate" nu au un &ocabular corespun,'tor" cu alte cu&inte" nu pose%' acele abilit'$i pe care s' se spri ine acti&itatea %e cunoa#tere #i asimilare a cuno#tin$elor care nu se (ac numai prin ac$iuni nemi locite #i obser&are %irect'" ci #i prin leg'tura c'r$ilor+ Numai c' ace#ti copii nu au %eprin%erea %e a citii n gn%" -limba ul ne(iin% interiori,at." ast(el c' ei nu pot r'spun%e la ntreb'rile care li se pun n leg'tur' cu cele citite" sau s' re%ea con$inutul te)tului ntr!o succesiune logic'+ Ele&ii cu tulbur'ri %e limba nu se pot %escurca singuri n acti&it'$ile %e munc' in%epen%ente" spri inul n&'$'torului (iin% absolut necesar+ 1n spri inul celor a(irmate" cre% c' un e)emplu concret ar putea (i e%i(icator+ 5entru acesta &oi pre,enta constat'rile ('cute n ca%rul unei acti&it'$i %e munc' in%epen%ent' la limba romn' la clasa III!a +

Pagina 2# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

O prim' cerin$' a acestei acti&it'$i a constat n copierea unui (ragment %in lec$ia Cum te mbraci iarna@ " iar a %oua cerin$' const' n completarea unor propo,i$ii simple cu cu&inte care arat' ac$iunii" puse n parante,'+ Fi%arii MMMMM+ 5as'rea MMMMM Clopo$elulMMMM+-,boar'" ,i%esc" toarce" scrie" sun'.+ Ele&ul MMMMMM Bunica MMMMMM Ce s!a constatat @ 1n primul rn%" ele&ii cu %i(icult'$i %e limba au solicitat repetarea instructa ului" apeln% mereu la spri inul n&'$'torului" n reali,area sarcini" sim$in%" toto%at'" ne&oia %e a (i aproba$i n ceea ce (ac+ Cu toate acestea" nu au reu#it n totalitate s' (oloseasc' a utorul acor%at" ceea ce s!a obser&at n urma e)amin'rii lucr'rilor+ 2st(el" unii %intre ele&i au completat propo,i$iile cu cu&intele %in parante,' n or%inea n care au (ost %ate" ne(iin% selectate corect" ast(el ca propo,i$iile s' capete un sens logic+ 5rin urmare" %ac' au ('cut gre#eli n (ormularea propo,i$iilor" cu toate c' au (ost n%ruma$i ntr!o anumit' m'sur'" ne putem %a seama cum s!ar %escurca n situa$ia cn% nu mai sunt %iri a$i+ Un alt aspect care s!a obser&at este (aptul c' nu sunt su(icient %e aten$i" ntruct c*iar #i la copiere (ac gre#eli+ 2st(el" pe lng' (aptul c' nu respect' a#e,area corect' n pagin'" gra(ia este inestetic'" lipsit' %e li,ibilitate" apar multe omisiuni" substituiri" in&en$iuni #i comprim'ri %e cu&inte + De asemenea" nu %espart corect cu&intele n silabe" impietn% ortoepia care are implica$i n procesul %e nsu#ire al ortogra(iei #i punctua$iei+ R'spun,'toare pentru aceast' stare %e lucruri este #i memoria motric'" n strns' leg'tur' cu ceea &i,ual' care" (iin% %e(icitare" mpie%ic' procesul %e (i)are a %eprin%erilor motrice re(le)e implicate n actul gra(ic+ 5roblema este c'" la copiii cu tulbur'ri %e limba oboseala se instalea,' u#or" sca%e interesul (a$' %e acti&itate" ceea ce %etermin' acumularea %e lacune n raport cu e)igen$ele #colare+ Eai mult %ect att" ace#ti copii nregistrea,' mo%i(ic'ri comportamentale" instaln%u!se o stare permanent'" (ie %e agita$ie" ner&o,itate" iritabilitate" (ie o stare %e %eprimare" %e sc'%ere a &oin$ei" %e,orientare" %e,interes care %e,organi,ea,' acti&itatea %e
Pagina 2$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

n&'$are+ 1n con%i$iile unui sistem ner&os (ragil sau n lipsa suportului a(ecti&" tr'irile interioare %e&in %eosebit %e comple)e" punn%u!#i amprenta pe ntregul comportament ca #i pe tulburarea unor (unc$ii psi*ice" printre care #i cee a scris!cititului+ 1n (elul acesta" ce%area n (a$a %i(icult'$ilor nu poate %ect s' in(luen$e,e negati& ran%amentul #colar+

C25ITOLUL II ! EETODOLO6I2" OBIECTIHELE >I I5OTEFELE LUCRDRII EOTIH23I2 2LE6ERII TEEEI >I OBIECTIHELE UREDRITE 2#a cum am mai ar'tat" este binecunoscut rolul e)traor%inar pe care l are limba ul n e&olu$ia #i %e,&oltarea psi*ic' a (iin$ei umane" ast(el ca" orice %ereglare la ni&elul acestuia" %etermin' %eregl'ri la ni&elul %i(eritelor (unc$ii #i procese psi*ologice" n%eosebi la ni&elul proceselor %e cunoa#tere+ 2m constatat " n acti&itatea cu ele&ii %ebili mintal c'" una %intre cau,ele e#ecului #colar al acestor copii n constituie tulbur'rile %e limba + 5roblema in(luen$ei tulbur'rilor %e limba asupra ran%amentului #colar" ca #i asupra e&olu$iei a(ecti&!comportamentale a %ebililor mintali este o preocupare mai &ec*e+ 1ntr!a%e&'r unii %intre ace#ti copii ob$in re,ultate slabe la mai toate %isciplinele %in n&'$'mntul special" n%eosebi la limba romn' #i matematic'" #i ntr!a%e&'r una %intre cau,ele importante ale acestei st'ri %e (apt o constituie tulbur'rile %e limba + 5rece%entul (iin% creat" mi!am continuat acti&itatea %e cercetare" centrn%u!mi aten$ia asupra ran%amentului #colar n general" -la limba romn' n special." ct #i n planul a(ecti&! comportamental al copiilor %ebili mintali+ Lucrarea %e (a$'" respecti& Rela$ia %intre tulbur'rile %e limba #i ran%amentul #colar are %rept scop e&i%en$ierea rela$iei %intre limba #i intelect0 m'sura n care tulbur'rile %e limba in(luen$ea,' acti&itatea %e n&'$are" ca #i consecin$ele pe care le au re,ultatele sc',ute" e#ecurile acestei acti&it'$i asupra comportamentului #i acti&it'$ii" #i implicit asupra a%apt'rii #colare #i sociale+ Constat'rile la care am a uns mi!au (ost utile n alegerea meto%elor" proce%eelor #i mi loacelor a%ec&ate acti&it'$ilor corecti&!recuperatorii+ Logope%ul" ca orice lucr'tor ce se %'ruie muncii sale" trebuie s' (ie permanent un c'ut'tor %e mai bine+Ceea ce a reu#it s' (ac' nu trebuie s' repre,inte pentru el %ect un
Pagina 3% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

mo%est pas nainte" spre mai e(icient+ In(orma$ia la ,i n specialitate trebuie s' (ie %e&i,a" ceea ce nseamn' implicit" permanenta mprosp'tare a instrumentelor cu care lucrea,'+ Ipote,ele cercet'rii0 Dac' limba ul are un rol %eosebit in %e,&oltarea psi*ic'" atunci structurile personalit'$ii %e(icien$ilor mintal sunt mai pu$in e&oluate #i mai pu$in e(iciente" mai ales cele ale intelectului" aspect e&i%en$iat in re,ultatele #colare slabe+ Dac' la copiii cu *an%icap mintal (rec&an$a #i amplitu%inea tulbur'rilor %e limba este mare" atunci re,ultatele #colare mai slabe sunt %eterminate #i %e aceste %is(unc$ii prin sc'%erea capacit'$ii lor %e repre,entare #i conceptuali,are +

EETODIC2 CERCETDRII 1n (a,a pree)perimental' a cercet'rii au (ost %epista$i ele&ii cu tulbur'ri %e &orbire %in clasa a III!a+ 5entru preci,area %iagnosticului logope%ic" ace#ti ele&i au (ost supu#i unei e)amin'ri mai %etaliate in%i&i%uale+ 5entru %iagnostic am utili,at meto%ele u,uale" ca %e e)emplu" %enumirea unor obiecte" con&ersa$ia" nara$ia" citirea unui te)t necunoscut #i repro%ucerea celor citite etc+ 5entru (iecare ele& cu %e(icien$e %e &orbire" am ntocmit o (i#' logope%ic'" care" n a(ar' %e %atele personale #i %iagnosticul logope%ic" cuprin%e #i notele #colare ob$inute la limba romn'" precum #i unele obser&a$ii asupra ac$iunii #i con%uitei ele&ului+ 1n ntocmirea (i#elor am ('cut apel la a utorul n&'$'toarei+ 5entru a ob$ine %ate ct mai &alabile" n leg'tur' cu gra%ul %e %e,&oltare a limba ului la ele&ii cu tulbur'ri %e limba " n compara$ie cu cei ('r' tulbur'ri %e limba am aplicat urm'toarele probe0 DE/CRIERE2 5ROBELOR 25LIC2TE0 5robe pentru cunoa#terea ni&elului %e %e,&oltare a limba ului Denumirea #i %escrierea imaginilor+ /e pre,int' ele&ilor un num'r %e I8 %e imagini+ Li se cere s' le %enumeasc' #i apoi spun' cte ce&a %espre (iecare imagine i%enti(icat'+

Pagina 31 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

R'spunsurile se notea,' cu cte un punct pentru (iecare r'spuns corect+ De asemenea" se notea,' tot ce spune copilul" pentru a putea (ace anali,a calitati&' a celor %ou' serii %e r'spunsuri+ Recunoa#terea #i repro%ucerea unor nsu#iri contrarii %up' imagini #i obiecte+ /!au pre,entat copiilor un num'r %e imagini #i obiecte -98." cu propriet'$i contra%ictorii #i anume0 Imaginea unei ciuperci mari #i a uneia mici? O peni$' nou' #i una &ec*e? O bucat' %e (ier tare #i o bucat' %e cauciuc moale? Imaginea unui bloc nalt #i o cas' scun%'? O bucat' %e *rtie nete%' #i un gla#papir ,grun$uros? Imaginea unui b'trn #i a unui tn'r? O bucat' %e sto(' c'lcat' #i una mototolit'? Imaginea unui copil &esel #i a unui copil trist? Desenul unei linii %repte #i a uneia curbe? Dou' cutii %e aceea#i m'rime #i aceea#i (orm'" %ar una este goal'" iar cealalt' este plin'? Imaginile #i obiectele se pre,int' succesi&" n or%inea %at'" cu urm'toarele preci,'ri &erbale0 2ceasta este o ciuperc' mare " ! i se arat' imaginea < iar aceasta este M copilul trebuie s' spun' a% ecti&ul contrariu+ La (el se proce%ea,' #i cu celelalte imagini #i obiecte" consemnn%u!se num'rul %e r'spunsuri corecte+ /e reia proba" %ar n sens in&ers -a%ic' se pre,int' nti imaginea ciupercii mici #i apoi cea a ciupercii mari. #i a#a mai %eparte+ Din nou se consemnea,' r'spunsurile e)acte" se a%un' re,ultatele la cele %ou' serii %e r'spunsuri #i se (ace me%ia+ Denumirea a 98 culori+ /!au pre,entat urm'toarele culori0 ro#u" &er%e" negru" ro," alb" &iolet" gri" galben" maron" albastru+ /!a cerut copiilor s' le %enumeasc'" notn%u!se cu un punct (iecare r'spuns corect+ -2ne)a 9.+ Repetare %e numere+ Testul are urm'toarele serii %e numere0 /eria I W 7 < I /eria a II!a W J! 4 < =
Pagina 32 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/eria a III!a W I < L < = < 7 /eria a IH!a W ; < I < 4 < J < : /eria a H!a W 4 < : < 7 < = < I < ; /e &a anun$a copilul c' i se &or spune ni#te numere" pe care el &a trebui s' le repete+ Dac' copilul nu n$elege" se repet' seria %e numere" %ar nu se mai notea,'+ Dac' nu poate repeta %ect prima serie" prime#te %ou' puncte0 pentru seria a II!a < = puncte? seria a III!a < I puncte? seria a IH!a < J puncte #i seria a H!a < 4 puncte+ /e consemnea,' coe(icientul ultimei serii repro%use corect+ Contrarii" ('r' obiecte sau imagini+ /e e)pun ; termeni" iar copilul &a spune termenul opus? cal% M (rig -rece.? uscat M u% -ume%.? (rumos M urt? neascult'tor M ascult'tor -cuminte.? curat M mur%ar? mare M mic? u#or M greu? &esel M trist -in%ispus" ne(ericit.+ /e notea,' cu cte un punct (iecare r'spuns corect+ Cunoa#terea sensului &erbelor+ Testul are %ou' serii %e cte 4 &erbe+ /eria I0 a tu#i" a (rec$iona" a coase" a arunca" a sp'la" a respira+ /e mimea,' tusea" iar ele&ul spune ce (acem #i a#a mai %eparte+ /eria a II!a? se cere ele&ului s' imite prin ac$iune sensului &erbelor0 a scrie" a se apleca" a se balansa" a se ri%ica" a s'ri" a mpinge -ce&a.+ /e mimea,' scrierea cern% ele&ului s' (ac' la (el" apoi s' spun' ce (ace+ /e notea,' r'spunsurile corecte cu cte 9 punct (iecare+ 5roba %e generali,are+ /e pre,int' ele&ilor trei serii %e imagini" repre,entn%0 2 < (ructe? B < p's'ri? C < mbr'c'minte+

Pagina 33 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1n (iecare set e)ist' o imagine ce nu se nca%rea,' n grupa respecti&' #i pe care ele&ul trebuie s!o %episte,e0 -2 < o (loare? B < un iepure? C ! oc*elari.+ /e cere ele&ilor s' spun' cu un cu&nt ce repre,int' (iecare serie %e imagini+ R'spunsurile se notea,' a%!literam pentru a permite anali,a calitati&' a acestora -2ne)a 7.+ Completarea lacunelor %intr<un te)t+ Este o prob' scris'" constn% %intr!un nr+ %e : propo,i$ii #i (ra,e" cu leg'tur' ntre ele+ Din aceasta lipse#te cte un cu&nt" pe care ei &or trebui s'!l %escopere %in #irul %e cu&inte %at n parante,'+ /!a ('cut (rumos" cerul este M+ /oarele este (oarte M++ Ioana #i Earia se plimb' pe cmp+ Ele a%un' M+ Ele sunt (oarte mul$umite au,in% cntecele (rumoase ale micilor MM Deo%at' cerul se ntunec'" se acoper' %e M++ Ceti$ele se gr'besc s' se ntoarc' MM++ 1nainte %e a a unge acas'" a nceput o mare MM Ceti$ele se sperie %e ,gomotul MM++ : + Ele roag' s' (ie a%'postite ntr!o cas'" %eoarece plou' puternic #i nu au MM++" iar *ainele lor erau complet MM+ -(ierbinte" albastru" p's'rele" (lori" nori" (urtuna" acas'" tunetului" umbrel'" u%e+. La s(r#it se consemnea,' num'rul %e r'spunsuri corecte+ Dup' aplicarea celor ; probe" se a%un' re,ultatele tuturor acestora+

I+DE/CRIERE2 LOTULUI DE /UBIEC3I 5entru cercetare" am selec$ionat un nr+ %e 77 %e ele&i ai >colii /peciale NC+5aunescu" Iasi+99 %intre ei au constituit grupa e)perimental'" iar ceilal$i 99 grupa %e control+ In alc'tuirea acestor 7 grupe au a&ut n &e%ere urm'torii (actori0 a. ni&elul %e,&olt'rii mintale? b. gra%ul %e instruc$ie #colar'? a. b. c. &rsta? se)ul? pre,en$a tulbur'rilor %e limba ?
Pagina 3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1n (unc$ie %e ace#ti (actori" am c'utat ca" ntre cele 7 grupe s' nu e)iste %i(eren$e" %ect sub aspectul pre,en$ei sau absen$ei tulbur'rilor %e limba + 2st(el" prin aplicarea testelor %e inteligen$' ne&erbal' 6oo%enoug* #i Dearborn #i corelarea re,ultatelor ob$inute" am c'utat s' elimin %i(eren$ele prea mari n ceea ce pri&e#te ni&elul %e,&olt'ri mintale %in momentul ini$ial al cercet'rii+ Coe(icien$ii %e inteligen$' ob$inu$i corespun% %ebilit'$ii mintale u#oare #i me%ii la to$i ele&ii+ 1n ceea ce pri&e#te gra%ul %e instruc$ie #colar'" to$i ele&ii apar$in claselor a III <a " instrui$i #i e%uca$i n >coala /pecial' NC+5aunescu" %eci cunosc acela#i tratament e%uca$ional+ Hrsta cronologic' &aria,' ntre ; #i 99 ani" iar n pri&in$a se)ului" to$i sunt b'ie$i+ Di(eren$a %intre cele 7 grupe" %up' cum am mai men$ionat const' n aceea c'" 99 ele&i %in cei 77 au tulbur'ri %e limba " iar ceilal$i 99 nu pre,int' tulbur'ri propriu!,ise %e limba " ni&elul %e,&olt'rii acestuia corespun%e ni&elului %e,&olt'rii lor mintale+

/TUDIU DE C2F I I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti I2>I 9 greco!catolic' E+ 5+ 94+97+9::J

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J9794774L4I

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 copilul a (ost n'scut normal -prin ce,arian'" la termenul %e #apte luni" #i a a&ut o greutate la na#tere %e 7;88 g+ Din punct %e &e%ere (i,ic" a mers la 7 anisi a &orbit la I 9X7 ani+ Nu pre,int' semne particulare+
Pagina 3! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 E+5+ a (ost crescut n (amilie pn' n 9::;" ast(el c'" cre#terea ngri irea #i stimularea copilului s!au ('cut ntr!un me%iu (amilial normal+ La 4 luni a su(erit un traumatism cranian prin ca%ere+ B+ 2specte legate %e ata#ament E+5+ este ata#at %e ambii p'rin$i cu care este n rela$ii apropiate+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' ns' %ac' este stimulat" cooperea,'+ II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icit mintal me%iu spre in(erior+ 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament sang&inic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 cooperant" sociabil? rareori apar bloca e in*ibiti&e+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0 %islalie -sigmatism si paraprotacism.? %isgra(ie! %isle)ie+ De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi p'rin$i neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icien$a mintal' u#oar'" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+

Pagina 36 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 9="I g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < tulburari %e &e%ere? /tare %e nutri$ie < anore)ie+

IH+ EDUC23I20 E+5+ are &rsta %e 98"= ani #i a (ost nscris la #coala special' C+ 5'unescu+ La testele 6oo%enoug* si Dearborn obtine coe(icienti care il inca%rea,a in limitele %e(icitului mintal me%iu spre in(erior+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea copilului n (amilie+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti I luni >coala special' C+ 5'unescu I ani J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR EH EC EB EN mama tata (rate bunica matern'
Pagina 3" din 136

D2T2 INTERNDRII 9J+87+7887 8;+8:+9::;

EOTIH23IE lipsa resurselor

ne&oi speciale

s'pt'mnal bilunar ; ori 99 ori

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+

Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 -Eol%omec /+2+. DOEICILIUL I" Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 E+C E+C n+ 94+97+9::J -sor' geam'n'. n+ 78+8=+9::L greco!catolic' romn' romn' greco!catolic' romn' romn' str+ Hasile Lupu" nr+ 9J7" bl+ B9" sc+ 2" et+ I" ap+ T2T2 E++2+ 79+8L+9:4I 98 clase c's'torit' #omer' 5+C 77+87+9:47 98 clase c's'torit muncitor

E+BC n+ 7:+8;+9::; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni < E2" L7 ani" com+ Ciorte#ti" I/ EN" L8 ani" com+ Ciorte#ti" I/ bunicii paterni < /I" %ece%at" 9::; /H" L= ani" com+ 5ocreaca" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0

Pagina 3# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui E+H cu E+C au re,ultat %oI gemeni -%intre care unul este E5. #i %oi b'ie$i+ E5 a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale Ionel Teo%oreanu iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar %atorit' ritmului %e lucru lent #i a unor st'ri %e in*ibi$ie+ 5e ;+8:+788= se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care E+5+ este n%reptat spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele II!III+ E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+788= Tipul0 %e(icien$' mintal' intelectual' 6ra%ul0 intelect %e limit' S%islalie -sigmatism si paraprotacism. %isgra(ie!%isle)ieX personalitate ec*ilibrat'" cooperant' S bloca e in*ibiti&e S inteligen$' practic' #i social' n limite normale S autonomie personal' #i social'+ Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii pro(esionale" clasa %e ucenici -integrare in%i&i%ual'" anul I.+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0 Terapie comportamental' Terapie logope%ica 5si*oterapie %e suport E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice 5rogresele au (ost bune0copilul a raspuns po,iti& e(orturilor logope%ului si s!a a%aptat ritmului %e lucru +Re,ultatele sunt bune in sensul ca E+5+ a inregistrat o e&olutie in ceea ce pri&este scrisul si cititul+pre,inta inca %i(icultati in pronuntia sunetului Ns + Toate aceste progrese s!au re(lectat in re,ultatele scolare " ele&ul promo&an% anul scolar cu me%ii superioare comparati& anilor prece%enti+ /uccesul acestor prime re,ultate a constituit inceputul &in%ecarii si integrarii in colecti&ul clasei+ Legatura cu copilul este in continuare pastrata prin se%intele %e logope%ie si se urmareste e&olutia limba ului si comportamentului in ca%rul scolii si (amilie+ De la inceput s!a obser&at o rapi%a si %inamica integrare in acti&itate" %ar cu alternarea perioa%elor %e buna per(ormanta si %e insucces total+ In general e&olutia a (ost lenta" cu un ritm oscilant+

Pagina 3$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2 continuat sa se mentina mult timp o e)citabilitate crescuta+ O %at pro%us" (ocarul %e e)citatie persista mult+ /!a mentinut mult timp si incapacitatea copilulu %e a asculta" %e a (i atent la ce au,ea si %e a %i(erentia comple)ele sonore+ E(ectuarea e)ercitiilor %e gimnastica ale aparatului articulator a necesiatat o perioa%a in%elungata+ Eult timp E+5+ n!a putut su(la pe gura" (luiera" um(la obra ii" balonul" scuipa %atorita inertiei bu,ei superioare" a obra ilor+ Limba n!a putut (ace contactul cu bolta palatina" ast(el ca elementele %e articulatie %e(ectuoase au persistat+ /!a mentinut o perioa%a in%elungata o inconstanta si nestatornicie a perceptiilor acustice care se inrautateau in ca, %e boala" situatii tensionate" %e abatere a atentiei au%iti&e acti&e+ Unele sunete au (ost pronuntate corect" %ar cu articulatie necorespun,atoare+ Nu s!a insistat insa asupra reali,arii punctelor corecte" %eoarece starea aparatului articulator nu!i permite aceasta+ 2st(el pentru Nr" limba nu &ibra in atingerea sa cu partea anterioara aa palatului" ci punctul %e articulare s!a mentinut peste bu,a superioara+ /unetul Nl a (ost articulat mult timp %i(u, spre Nn lucru ce i!a pro%us copilului greutati %eosebite la memorarea si (olosirea litereil+ In pronuntarea consoanelor e)plo,i&e Ns N, Nt" a suieratoarelor Ns N " a intampinat %i(icultati %eosebite %atorita lipsei presiunii subglotice si inertiei limbii+ /unetele Np" NbN% au (ost inlocuite cu un su(lu na,al+ 2samblarea sunetelor in silabe" %ar mai ales a silabelor in cu&inte a (ost %i(icila" pier,an% %eseori sunete si mai ales silabe" in special pe cele (inale in&ersan% si %enaturan% silabele si cu&intele+ 5e masura imbogatirii &ocabularului" multe cu&inte au (ost pronuntate tot mai corect si (olosite mai %es+ Treptat &orbirea a %e&enit mai coerenta" %ar s!a mentinut agramata+ In general &orbirea re(lectata era mult mai corecta %ecat cea in%epen%enta" persistan% un (oarte slab control au%iti&+ In pri&inta insusirii scris cititului %esenarea literelor a (ost reali,ata cu usurinta" rapi%itate in e)ecutare" %ar le!a memorat (oarte greu %upa multe e)ercitii stabilin% cu (oarte multa greutate legatura %intre (onem si gra(em+ 2 intampinat greutati si la legarea sunetelor in silabe si a silabelor in cu&inte+ Dupa aceea a reusit sa reali,e,e o anali,a si sinte,a a sunetelor -orala. la ni&elul silabei" a cu&intelor a trecut la scrierea lor+ 5reocupat %e prima litera o uita pe urmatoarea" uita silabele %enaturan% si sc*imban% cu&antul+ O e&olutie mai rapi%a a inregistrat!o citirea" per(ormantele in &ite,a si corectitu%ine intrecan%u!le cu mult pe cele %in scriere+ 5rogrese e&i%ente s!au obser&at si in reali,area operatiilor %e calcul aritmetic+ Dupa un an %e terapie logope%ica" an in care posibilitatile articulatorii" %e pronuntare a cu&intelor"
Pagina % din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%e (ormulare a propo,itiilor au crescut simtitor E+5+ a trecut in clasa a %oua continuan% si terapia logope%ica+ /i in acest an preocuparile au (ost in%reptate tot in %irectia reali,arii pronuntiei corecte" %e,&oltarii limba ului oral si scris" %eoarece persistau inca imper(ectiuni in articularea limba ului oral si scris" o &orbire agramaticala cu lipsa in special a (le)iunilor" &erbe si substanti&e" un &ocabular sarac" limitat la cu&intele ce semnalau necesitati ime%iate+ In scriere continuau sa apara greutati %atorita tulburarilor au,ului (onematic si %i(icultatilor in reali,area anali,ei si sinte,ei (onetice si &erbale+ 2st(el apareau pier%eri a silabelor" (inalurilor cu&intelor" omiterea literelor" o serie %e constructii gramaticale eronate+ 2&an% %e a unele cunostiinte in %irectia scris!cititului si socotitului" copilul s!a inca%rat bine la inceput" a capatat incre%ere si siguranta" in&atatoarea se %eclara multumita" ne%umeriri a&an% insa cu particularitatile limba ului lui+ I s!a e)plicat starea copilului si a (ost s(atuita sa actione,e cu calm si rab%are pentru a nu %uce la aparitia altor tulburari psi*ice+ Totusi" E+5+ in scurt timp a %e&enit tinta ironiilor colegilor" ceea ce l!a %emorali,at" i! a pro&ocat cri,e %e plans si re(u,ul %e a merge la scoala+ 2u (ost necesare o serie %e alte %iscutii cu in&atatoarea" colegii" cu el pentru inlaturarea (actorilor traumati,anti si reec*ilibrarea a(ecti&a" care s!a obtinut relati& usor+ 2spectul cel mai %e(icitar ramanan% tot la ni&elul limba ului oral si la transcrierea acestuia" accentul s!a pus in continuare pe corectarea si %e,&oltarea lui+ 2 (ost (olosita mult timp &orbirea pe ba,a %e intrebari" urmarin%u!se prin aceasta reali,area unei participari acti&e si constiente" %e,&oltarea in continuare a au,ului (onematic cat si al limba ului si gan%irii+ 5rin interme%iul intrebarilor s!a urmarit toto%ata reali,area usurintei %e a &orbi si gan%i+ In acest scop s!a urmarit" pe langa (ormarea priceperii %e a raspun%e corect si (ormarea priceperii %e a pune intrebari+ /!a insistat mult asupra e)punerilor libere" a po&estirilor stiin% ca po&estirile maresc atentia" sporesc %orinta %e a intelege si toto%ata e(ortul %epus pentru aceasta" obisnuin%u!l pe copil cu prelucrarea pe plan mintal a unor intamplari &ariate si neasteptate+ 5aralel cu aceasta s!au continuat e)ercitiile pentru in&atarea scris!cititului" un%e se intalneau aceleasi greutati %in limba ul oral" %atorate in primul ran% tulburarilor %e organi,are temporala" care nu permiteau respectarea corecta a succesiunii sunetelor" silabelor" cu&intelor in propo,itii" tulburari accentuate si %e instabilitatea atentiei si memoriei au%iti&e+ /TUDIU DE C2F II

Pagina 1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII COD NUEERIC 5ER/ON2L RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE IN/TITU3I2 DE OCROTIRE Rosetti II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0 II+9+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 Copilul a (ost crescut %e p'rin$ii naturali ns' ace#tia nu au locuit mereu mpreun'" cren% o stare %e insecuritate pentru minor+ B+ 2specte legate %e ata#ament0 BE/ a %e,&oltat un ata#ament %e tip nesigur (a$' %e ambii p'rin$i %atorit' %eselor sc*imb'ri inter&enite+ 2re re,er&e n a se impune n grup #i pre,int' o oarecare %epen%en$' (a$' %e asisten$ii sociali %in centru" apeln% %eseori la ace#tia pentru a (i n$eles #i ncura at+ 1n rela$iile cu colegii %e clas' #i centrul %e plasament este timi%+ II+ 7+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icien$a mintal' u#oar'" V W 4J Caren$e mari e%ucati&e #i socio!a(ecti&e? Tulbur'ri %e limba 0 %islalie -%e e&olu$ie." polimor('? Eemorie < capacitate re%us' %e stocare #i re$inerea in(orma$iilor+ 2ten$ie0 instabil'+ 1ntr,iere me%ie n %e,&oltarea psi*o!motorie+ Ni&elul cuno#tin$elor generale0 (oarte sc',ut pe (on%ul %e(icitului intelectual u#or < me%iu #i a nestimul'rii+ Imaturitate socio!a(ecti&'+ Conclu,ii+ Recoman%'ri0
Pagina 2 din 136

E B+/+ I+8:+9::J I2>I 7 9:J8:8:I774LLI orto%o)' romn' romn' Centrul %e plasament C+2+

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Terapie logope%ic'? 5rogram %e recuperare in%i&i%uali,at? 5si*oterapie %e suport+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE 2ntece%ente (amiliale patologice ! Una %in m'tu#ile materne su(er' %e *epatit' cronic'? 2ntece%ente personale patologice0 De la na#tere pn' n pre,ent" copilul a pre,entat ru eol'" grip' #i o opera$ie %e e)tirpare a amig%alelor+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat BC6" T+ COV" GE5+ B" HHR" IDR+ 2lte anali,e importante0 minorul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 *emoglobina 9="J K" GIH < -negati&." e)amen RC" e)u%at na,o!(aringian" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 ! tulbur'ri %e static' #i motricitate0 instabilitate motorie? ! tulbur'ri ale organelor %e sim$0 nu pre,int'? ! stare %e nutri$ie0 bun'+ IH+ EDUC23I2 Copilul" n &rst' %e 98"9 ani" a urmat gr'%ini$a special' %in ca%rul #colii C+ 5'unescu n anul 9:::!7889 %atorit' constat'rii %e(icien$ei mintale u#oare %in Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' %in 9=+8:+7888+ 1n anul #colar 7887!788=a urmat clasa I la #coala special' C+ 5'unescu con(orm planului %e n&'$'mnt #i programelor #colare speci(ice #colii speciale pentru %e(icien$i mintal+ IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ 5n' la %ata %e 97+87+7887 copilul a (ost crescut n (amilie ns' a a&ut statut %e intern par$ial -centru %e ,i. n perioa%a 7;+99+7888 < 97+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei resurselor #i alternati&elor+
Pagina 3 din 136

H+

I/TORIC

2L

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+5+ C+2+ Rosetti! centrul %e ,i 9J luni C+5+ C+2+ Rosetti < intern luni 6r'%ini$a special' an >coala special' C+ 5'unescu an J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul@ NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR B+E+ B+C+ mam' tata 9I ori 98 ori 9=+8L+7884 ne&oi speciale 9 9=+8:+7889 preg'tire #colar' 9 97+87+7884 lipsa con%i$iilor L 7;+99+788I lipsa con%i$iilor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oste < care" %eoarece (amilia a ntre$inut leg'tura cu el #i a %orit reintegrarea lui (amilial'+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI E2E2 NUEE+ 5RENUEE B+C+ D2T2 N2>TERII 9I+8I+9:4J EDUC23I2 clase /T2TUT E2RIT2L nec's'torit nec's'torit' opt clase opt 9L+89+9:L8 B+E T2T2

Pagina

din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

OCU523I2 necali(icat DOEICILIUL RELI6IE N23ION2LIT2TE romn' ETNIE romn' 7+ I%entitatea (ra$ilor0

('r'

muncitor I2>I" str+ Decebal" nr+ 9

orto%o)' romn' romn'

orto%o)

%in rela$ia %e concubina a lui B+C+ cu B+E+ a mai re,ultat #i B+2+" ocrotit' prin plasament n C+ 5+ C+2+ Rosetti+ =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni0 B+/+" %ece%at n 9::J+ B+L+ " 48 ani" str+ I+C+ Br'tianu" nr+ 4" I/ bunicii paterni0 B+N+" L; ani" com+ /c*itu!Duca" I/ B+2+" L8 ani" com+ /c*itu!Duca" I/ I+ Istoricul social al copilului0 BE/ este re,ultatul unei rela$ii %e concubina al lui BC cu BE+ Din aceast' rela$ie a mai re,ultat #i minora B2" n &rst' %e : ani care" %e asemenea" a (ost ocrotit' n centrul %e plasament C+2+ Rosetti+ Eoti&ul intern'rii a (ost lipsa con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea a%ec&at' a minorului+ 2st(el" n perioa%a 7;+99+7888 ! 97+87+7887" BE/ a a&ut statut %e intern par$ial urmn% centrul %e ,i %in centrul %e plasament C+2+ Rosetti %up' care" timp %e #apte luni" a (ost internat n centrul %e plasament C+2+ Rosetti+ 5'rin$ii au locuit n %i&erse locuri (ie mpreun'" (ie separa$i" moti&ul sc*imb'rii %ese a a%resei (iin% (aptul c' pleac' ('r' s'!#i ac*ite %atoriile+ 2ce#tia &in aproape ,ilnic la ru%e -bunica" %oi unc*i" o m'tu#'. cu care se ceart' uneori a(ln%u!se n rela$ii tensionate+ 5e 77+98+7889" p'rin$ii locuiau mpreun' #i au *ot'rt s' ia minorii n (amilie o%at' la trei s'pt'mni+ J+ /itua$ia material' a (amiliei0precara" mama locuieste la bunicii materni" intr!o casa cu 7 camere+ ZI+ 5ER/O2NE RELEH2NTE 5ENTRU REFOLH2RE2 C2FULUI0

Pagina ! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5ersoanele care au a utat la solu$ionarea ca,ului sunt p'rin$ii care au ntre$inut rela$ia cu minorul prin &i,ite" %n%u!i acestuia sentimentul c' este iubit+ ZII+ 2N2LIF2 CYE5ULUI DE COR3E 2specte po,iti&e0 2ta#amentul p'rin$i!copil? 5osibilitatea tat'lui %e a ntre$ine (amilia+ Lipsa unui &enit stabil al mamei? Tipul %e rela$ie al celor %oi p'rin$i? Lipsa %e e)perien$' a p'rin$ilor n cre#terea unui copil cu %e(icien$' mintal'? Rela$ii tensionate cu (amilia l'rgit'+

2specte negati&e0

E)tras %in Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7I+8:+78870 Tipul < %e(icien$a mintal' 6ra%ul < u#oar' S%islalie %e e&olutie"polimor(aS caren$e e%uca$ionale" *ipomne,ie %e (i)are S u#oar' instabilitate aten$iei S imaturitate psi*o!a(ecti&' S %eprin%eri %e munc' intelectual' nestructurate+ Recoman%'ri curriculare0 ! ! 5lan %e n&'$'mnt 5rograme #colare speci(ice #colii publice clasei III terapia motricit'$ii? terapie logope%ica

Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

! terapie cogniti&!comportamental'+ Recoman%'ri pri&in% satis(acerea CE/0 ! a%aptarea cerin$elor #colare? meto%e %i(eren$iate %e lucru+ E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 5entru inceput s!au obser&at a&ersiuni %in partea copilului in sensul abentei %e la se%inte" absente care au (ost corectate %e logope% prin intro%ucerea unor elemente atracti&e

Pagina 6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

precum mu,ica si ocurile+/!a lucrat pe %e,&oltarea unor %eprin%eri %e munca intelectuala structurate care sa!l a ute sa inregistre,e progrese in acti&itatea scolara+ In ceea ce pri&este %islalia %e e&olutie" polimor(a" terapia logope%ica a reusit sa stope,e acest proces" incepan%u!se corectarea tuturor grupelor %e (oneme a(ectate+ 5e parcurs s!au e&i%entiat progrese &i,ibile in ceea ce pri&este articulatia!pronuntia sunetelor a(ectate si s!au imbunatatit re,ultatele scolare+ In pre,ent se continua terapia pentru (ormarea %eprin%erii %e a articula corect toate sunetele+ In plan comportamental" se urmareste ameliorarea stabilitatii atentiei si a laturii psi*o!a(ecti&e+ E)amenul logope%ic a scos la i&eala (aptul ca %e,&oltarea limba ului si a &orbirii sunt (oarte limitate %atorita mo%i(icarilor aparatului (ono!articulator+ Eal(ormatiile boltii si &alului palatin il impie%ica pe copil in e)ecutia corecta a sunetelor+Copilul nu poate pronunta consoanele0 r" s" )+" in sc*imb poate pronunta na,ali,at toate &ocalele+ /unetele 0 ce" ci" ge" gi sunt a(ectate (iin% inlocuite cu un su(lu na,al+2u,ul (onematic nu este a(ectat+2tentia au%iti&a este (oarte buna+ Horbirea e)presi&a este limitata si %e(ormata+ Hocabularul acti& este re%us" capacitatea %e e&ocare a cu&intelor este re%usa" (iin% pre(erate mimica si gesturile+ Diagnosticul logope%ic a (ost cel %e %islalie polimor(a %atorata %espicaturii &elo! palatine+ 5rognosticul logope%ic este %e e&olutie lenta pe toate palierele limba ului+ Terapia logope%ica a urmarit mai multe planuri+ 2cti&itatea logope%ica a %ebutat cu gimnastica aparatului (ono!articulator" urmarin%u!se %e,&oltarea si e%ucarea miscarilor necesare articularii corecte a sunetelor si pronuntarii cu&intelor+ 2ceste e)ercitii %e gimnastica au a&ut rolul %e a imbunatati (unctia motorie a sistemelor cerebrale ramase +/!au reali,at e)ercitii %e gimnastica pentru bu,e" limba si &alul palatin " a%ministran%u!se probe sub (orma %e oc+ De asemenea s!au e(ectuat e)ercitii pentru e%ucarea respiratiei"pentru (ormarea inspirului si e)pirului pro(un%" %ia(ragmatic" intens" pentru (ormarea su(lului bucal si e%ucarea e)pirului bucal in (unctie %e sunet+ In continuare s!a trecut la corectarea pronuntiei pornin% %e la articularea corecta a sunetelor si %e la particularitatile articulatorii+ In acti&itatea %e corectare s!au utili,at imagini &i,uale si motorii" a%ministrate sub (orma %e oc+ La inceputul (iecarei ore" s!a e)ersat cate&a minute la pronuntarea i,olata a sunetelor+ Dupa emiterea sunetului %e(icitar" s!a trecut la intro%ucerea sunetului in silabe+ Copilul trebuie sa pronunte cu&inte ce contin sunete in silabe %irecte si in&erse"%upa e)emplu"in (ata oglin,ii logope%ice+5roba se e)ecuta in mai multe se%inte"pana la pronuntia in%epen%enta corect+
Pagina " din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Intro%ucerea sunetului in cu&inte se (ace sub in%rumarea logope%ului+ Copilului i se cere sa pronunte cu&inte monosilabice"bisilabice"polisilabice" ce contin sunetul a(ectat+ Di(erentierea sunetelor la ni&elul silabelor si cu&intelor se (ace solicitan% copilului sa sesi,e,e %i(erentele %intre silabele si cu&intele au,ite+/e cere copilului sa preci,e,e prin ce se %eosebesc silabele sau cu&intele au,ite+ Etapa automati,arii consta %in e)ersarea sunetului %e(icitar in propo,itii0 se cere copilului sa pronunte propo,itii simple in care este pre,ent in cu&inte sunetul %ee(icitar" in po,itia %e inceput"mi loc si (inal+2ceste e)ercitii se reali,ea,a treptat"respectan%u!se prncipiul pasilor mici si al %i(icultatii gra%uale+ E)ersarea sunetului %e(icitar corectat in scurte po&estiri" poe,ii si g*icitori se reali,ea,a pre,entan% copilului po&esti cunoscute "in imagini "ase,ate or%onat si i se solicita sa spuna po&estea care presupune (olosirea unor cu&inte continan% sunetul %e(icitar corectat+ Treptat s!au intro%us %i(erite combinatii consonantice" gra%ul %e %i(icultate marin%u! se treptat marin%u!se in (unctie %e ritmul %e insusire corecta a acestora %e catre copil+ 5e tot parcursul se%intelor" copilul a (ost incura at permanent si recompensat cu %ulciuri si buline iar in a(ara se%intelor s!a conlucrat cu in&atatorul pentru ca copilul sa (ie stimulat si in clasa+ La (inalul e)perimentului" copilul se a(la in (a,a corectarii acti&e a &orbirii+ /TUDIU DE C2F III I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti I2>I 9 greco!catolic' 5+ I+ 94+97+9::J

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J9794774L4I

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

Pagina # din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II+9+ Descrierea (i,ic'0 copilul a (ost n'scut normal -prin ce,arian'" la termenul %e #apte luni" #i a a&ut o greutate la na#tere %e 7;88 g+ Din punct %e &e%ere (i,ic" s!a %e,&oltat normal+ Nu pre,int' semne particulare+ II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 2 (ost nascut in a(ara casatoriei si crescut %e bunici+ Eama l!a parasit" s!a recasatorit si nu i se cunoaste %omiciliul+De remarcat ca mama este oligo(rena+ B+ 2specte legate %e ata#ament 5+I+este ata#at %e ambii bunici cu care este n rela$ii apropiate+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' ns' %ac' este stimulat" cooperea,'+ II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icit mintal me%iu+ 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament melancolic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 tulburari %e comportament prin (actori progenetici+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0%e(icit mintal me%iu" %islalie -progenie."%isle)o! %isgra(ie+ De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi bunici neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icien$a mintal' u#oar'" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+
Pagina $ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 97"= g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < nu pre,int'? /tare %e nutri$ie < buna+

IH+ EDUC23I20 5+I+ are &rsta %e 98": ani #i a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale Ionel Teo%oreanu iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar+ Urm'torii %oi ani a (ost nscris' la #coala special' C+ 5'unescu+ 5e 7J+84+788I s!a %at Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' care a *ot'rt orientarea catre scoala speciala cu %iagnosticul %ebilitate mintala asociata cu tulburari %e comportament prin (actori progenetici+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ Bunicii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea copilului n (amilie+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti I luni >coala special' C+ 5'unescu I ani J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR
Pagina !% din 136

D2T2 INTERNDRII 9J+87+7884 8;+8:+7887

EOTIH23IE lipsa resurselor

ne&oi speciale

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/C /B EN

tata (rate bunica matern'

bilunar ; ori 99 ori

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 /+2+. DOEICILIUL Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 5+C n+ 78+8=+9:;L 5+C n+ 7:+8;+9:;; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni < E2" L7 ani" com+ Ciorte#ti" I/ EN" L8 ani" com+ Ciorte#ti" I/ bunicii paterni < 5+I" %ece%at" 9::; 5+H" L= ani" com+ 5ocreaca" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0 greco!catolic' romn' romn' greco!catolic' romn' romn' str+Cu,a Ho%a" nr+ 9J7" bl+ 9" sc+ 2" et+ I" ap+ I" T2T2 5+H 79+8L+9:4I 98 clase c's'torit' #omer' 5+C 77+87+9:47 98 clase c's'torit muncitor -5ro%al

Pagina !1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui 5+H cu 5+C au re,ultat %ou' gemene #i %oi b'ie$i+ 5+I a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale Ionel Teo%oreanu iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar %atorit' ritmului %e lucru lent #i a unor st'ri %e in*ibi$ie+ 5e ;+8:+788= se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care 5+I este n%reptat' spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele II!III + E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+788= Tipul0 %e(icien$' mintal' intelectual' 6ra%ul0 intelect %e limit' S personalitate ec*ilibrat'" cooperant' S %islalie -progenie."%isle)o!%isgra(ieS bloca e in*ibiti&e S inteligen$' practic' #i social' n limite normale S autonomie personal' #i social'+ Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii speciale+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0 5si*oterapie %e suport Terapie logope%ica E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 In &orbirea spontana se inregistrea,a o &orbire (luenta si ritmica " totusi mai apar sunete gresite pe care %emersul logope%ic incearca sa le corecte,e"in ciu%a (aptului ca sunt pre,ente %e la nastere+ In ce pri&este gra(ismul " s!au remarcat progrese %eosebite " reusin% sa! si organi,e,e o scriere li,ibila" corecta" cu o buna or%onare macrospatiala+ /i!a insusit mai greu un ritm normal %e citire" s!au mentinut mai mult timp omisiuni" inlocuiri" in&ersiuni" sunete si litere suplimentare" o instabilitate a atentiei+ 5e parcursul stabilirii (luentei &orbirii si pe masura progreselor inregistrate la scriere! citire" precum si succese scolare l!au mobili,at si incura at mai mult " stimulan%u!i &ointa si obtinan% re,ultate mai bune atat in plan scolar cat si in relatiile cu colegii si cu ca%rele %i%actice+ Intrucat 5+I+ a&ea probleme %e insusirea scris!cititului trebuie lucrat" in primul ran%" in aceasta %irectie+ E)ercitiile utili,ate in scopul inlaturarii %isgar(iei au (ost preluate in etapa corectional! compensatoare si %e stimulare a %e,&oltarii neuromotorii" (iin% treptat complicate si a%aptate la speci(icul %e(icientei constate si incluse la orele %e caligra(ie" ca e)ercitii prealabile
Pagina !2 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

scrierii" precum si la orele %e e%ucatie (i,ica sau intro%use ca pau,e acti&e in timpul lectiilor+ 2st(el apar imbunatatiri sub aspectul coor%onarii" preci,iei supletei miscarilor %isparan% complet %isabilitate manuala" gestica neintentionata" saca%ata" nearmonioasa+ In paralel cu e)ercitiile %e stimulare neuromotorie trebuie utili,ate si ocuri cu implicarea simultana a anali,atorilor au%iti&i" &i,uali" motrici in care sa se respecte intonatia speci(ica propo,itiilor enuntiati&e e)clamati&e si interogati&e pentru a %e %uce rolul puncuatiei in scriere si pentru intelegerea %eplina a celor citite+ Trebuie aplicate e)ercitii ortoepice si %e scriere cu caracter repro%ucti&" care constau in transcrieri si copieri in ritm impus si accelerat progresi&+ 2ceste e)ercitii sunt prece%ate %e lectura e)presi&a si %e anali,a ortogra(ica si %e punctuatie a cu&intelor" propo,itiilor si te)telor+ In acelasi timp trebuie sa se aiba in &e%ere si pre&enirea %i,armoniei e&oluti&e intre%e,&oltarea intelectuala si cea a aptitu%inilor motrice pentru ca %e,&oltarea neuromotrica sa (ie corespun,atoare celei a ni&elului %e %e,&oltare psi*ica+ In (ormarea %eprin%erilor %e scris!citit trebuie a&ut in &e%ere nu numai ni&elul %e %e,&oltare psi*o!motrica a subiectului ci si raportul e)istent intre %i(erite elemente ale acestei %e,&oltari" cum ar (i0 stare generala %e sanatate" ni&elul %e,&oltarii motrice" stapanirea sc*emei corporale" un minimum %e repre,entari spatio!temporale" o anumita maturitate si ec*ilibru a(ecti&" o anumita moti&atie si capacitate %e concentrare si %e e(ort" precum si pre,enta" pe (on%ul ni&elului %e %e,&oltare intelectuala" a (unctiei %e simboli,are" concreti,ata in capacitatea %e intelegere si %e utili,are a limba ului ca mi loc %e comunicare+ Eani(estarile %isle)iei in acest ca, au (ost0 nerespectarea sensului %reapta!stanga la %esen in ca%rul e)ercitiilor gra(ice pregatitoare pentru scriere" %escompunerea %e(ectuoasa a cu&intelor in silabe" sunete si in&ers" %e asamblare a elementelor (onetice in unitati &erbale" con(u,iile au%iti&e si &i,uale persistente" greutati in retinerea imaginilor gra(ice a unor litere sau in (ormularea i%eilor etc+ 2semenea mani(estari au (ost inlaturate prin e)ercitii in%i&i%uale %e tip (ormati&+ Daca in pre,ent subiectul cu %i(icultati re,ol&a sarcinile scolare numai %aca primeste a utor" apelan%u!se la procesele care sunt in (ormare" cu timpul el &a a unge" in ba,a acestor e)ercitii" sa le re,ol&e in%epen%ent" pe ba,a (unctiilor psi*ice %e a (ormate+ 5entru automati,area citirii se scriu pe cartonase cu&inte compuse %in literele in&atate %e subiect+ E)ercitiile se aplica in%i&i%ual" ,ilnic cate cinci sau ,ece minute " pana la in&atare+ Treptat se intro%uc si e)ercitii %in manual+ Dupa ce subiectul a unge la per(ormanta %e a recunoaste si %e a citi cu&intele scrise pe cartonase se trece la insusirea unor cu&inte %e gra%e
Pagina !3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%i(erite %e %i(iculate" asimilan% in a acest (el citirea cursi&a+ 2st(el" subiectul a reusit sa!si insuseasca temeinic imaginea gra(ica a cu&intelor e)ersate" citin%u!le in%epen%ent corect+ 2sa cum se poate obser&a in re,ultatul e)perti,ei" subiectul se caracteri,ea,a prin instabilitate motrica+ 2st(el" in ca,ul lui 5+I+ este necesara organi,area si con%ucerea motorie generala" si anume (ormarea si %e,&oltarea miscarilor (un%amentale -gestul rectiliniu si gestul rotati&.+ De asemenea" in ca,ul lui 5+I+ s!a a&ut in &e%ere si organi,area con%uitelor si structurilor percepti& motrice" si anume organi,area sc*emei corporale si lateralitatea" precum si organi,area spatiala -cunoasterea notiunilor" orientarea spatiala" organi,area elementelor %in spatiul incon urator" intelegerea relatiilor spatiale.+ 5si*omotricitatea este pro(un% implicata in structurarea partilor &i,ibile ale personalitatii si in a ustarea comple)a a comportamentului in%i&i%ual in %i&ersele situatii %e &iata+ Tulburarile psi*omotrice au un puternic impact asupra imaginii %e sine a subiectului" (apt care %etermina o serie %e %is(unctii in planul personalitatii acestuia+ /!a reali,at si o terapie a relationarii" psi*o%rama repre,entan% (orma cea mai comple)a a mo%ului %e organi,are si utili,are a relatiilor interpersonale pentru obtinerea unei im&estigatii psi*ologice si a unor e(ecte terapeutice compensatoare+ 5si*o%rama a (ost o (orma %e terapie prin care subiectul si!a recastigat capacitatea %e a (i spontan %e a!si stapani propria (iinta si %e a cunoaste -controla. propriile alegeri+ /ubiectul trebuie pri&it si apreciat in conte)tul relatiilor sale sociale+ In psi*o%rama" (iecare membru al grupului este si poate %e&eni agent terapeutic pentru oricare alt membru+ 5si*oterapia &i,ea,a recuperarea %isponibilitatilor subiectului" a capacitatii sale %e a (i a%aptat spontan si optim+ Orice persoana se poate corecta %aca primeste in(ormatii %espre ea insasi" %aca este a utata sa se cunoasca" sa se inteleaga" sa se e)prime asa cum este+ Din cele cate&a sute %e te*nici %e pro%uctie psi*o%ramatica" cele aplicate in ca,ul lui 5+I+ au (ost0 pre,entarea unui rol -subiectul se pre,inta pe sine intr!un rol semni(icati& pentru rolul sau %e a (i." in&ersare %e rol -subiectul intra in rolul unei alte pesrsoane si in&ers." %ublul -o persoana %in grup" %e obicei un ego au)iliar il repre,inta sau il oaca pe subiectul protagonist." soliloc&iul -protagonistul &erbali,ea,a un monolog interior" el Ngan%este cu &oce tare" ca si cum ar (i singur." aparte!ul -altcine&a e)prima trairile protagonistului" trairi pe care el nu le poate e)prima sau &erbali,a in &iata reala." oglin%a -egourile au)iliare il repre,inta pe subiectul protagonist" el &a,an%u!si ast(el intr!o oglin%a psi*ologica propriile mani(estari si mai ales" reactiile emotionale.+ 5si*o%rama a (ost a%aptata la scopurile terapiei" la ni&elul %e inteligenta" la ni&elul %e so(isticare psi*ologica si %e maturi,are a eului subiectilor %in ca%rul grupuli %e terapie+
Pagina ! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5si*o%rama nu a (ost nicio%ata impusa nici %e catre un participant nici %e monitorul!terapeut? aceasta nu este un spectacol" ci o terapie in pro(un,imea grupului" o meto%a care con(era" prin actiune autenticitatea in%i&i%uala" prin catarsisul pe care il pro&oaca" prin cri,a %e constiinta" prin elaborarea" punerea in or%ine a rolurilor si a%ec&area acestora la situatia actuala a lui 5+I+ In ceea ce pri&este comunicarea" primele obiecti&e ce au (ost atinse sunt0 %oban%irea intelegerii cu&antului &orbit si (ormarea capacitatii %e e)primare intr!o multitu%ine %e acti&itati %e &orbire si ascultare" gasirea unui stil a%ec&at %e raspuns in (ata interlocutorului+ Capacitatile e)presi&e inclu% &orbirea" gesturile si e)presiile (aciale? capacitatile interacti&e inclu% contacul &i,ual si luarea cu&antului pe ran% in con&ersatii? capacitatile recepti&e inclu% au,ul si &a,ul+ 2cti&itatile reali,ate in programul %e inter&entie in%i&i%uali,at au (ost stabilit in (unctie %e capacitatile lui 5+I+ si %e ac*i,itiile pe care acesta ar (i trebuit sa le pose%e+ 2&an% in &e%ere particularitatile psi*oin%i&i%uale ale copilului si simptomatologia pe care o pre,inta este probabil ca procesul %e recuperare &a (i unul %e lunga %urata" unele %e(iciente amelioran%u!se" iar altele (iin% recuperate c*iar total+

/TUDIU DE C2F IH I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti I2>I 9 greco!catolic' D+ C+ 7=+8L+9::J

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J8L7=774L4I

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 pre,int' *ipotro(ie staturo!pon%eral'+ Din punct %e &e%ere (i,ic" s!a %e,&oltat normal" e)ceptan% *ipotro(ia staturo! pon%eral'+ Nu pre,int' semne particulare+
Pagina !! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 5ro&ine %intr!o (amilie %e,organi,ata+%e mentionat ca mai are %oi (rati cu intelect %e limita + B+ 2specte legate %e ata#ament D+C+ este ata#at %e ambii p'rin$i+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' + II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 Oligo(renie gra% I prin (actori progenetici 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament sang&inic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 cooperant" sociabil? uneori apar bloca e in*ibiti&e+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0 %e(icitului mintal me%iu+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %islalie!%isgra(ie De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi p'rin$i neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icitul mintal me%iu" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 9="I g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+
Pagina !6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < nu pre,int'? /tare %e nutri$ie < anore)ie+

IH+ EDUC23I20 D+C+ are &rsta %e 98"4 ani iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec a (ost nscris la #coala special' C+ 5'unescu+ 5e 7J+84+7887 s!a %at Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' care a *ot'rt e)istenta %e(icitului mintal me%iu+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %islalie!%isgra(ie+

H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7889+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucare a copilului n (amilie %atorita %e(icientei mintale si %e limba I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti >coala special' C+ 5'unescu 9J+87+7887 8;+8:+7887 lipsa resurselor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

ne&oi speciale

J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR DH DC DB mama tata (rate s'pt'mnal bilunar ; ori

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT

Pagina !" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+

Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 muncitor-EOLDO5L2/T /+2+. DOEICILIUL I" Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 DC DB n+ 94+97+9:;J n+ 78+8=+9:;L catolic' romn' romn' greco!catolic' romn' romn' str+ 5ro(esor paul" nr+ 9J" bl+ B9" sc+ 2" et+ I" ap+ T2T2 DH 79+8L+9:L7 97 clase c's'torit' #omer' DC 77+87+9:L8 98 clase c's'torit

DB n+ 7:+8;+9:;; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni < E2" L7 ani" com+ Ciorte#ti" I/ EN" L8 ani" com+ Ciorte#ti" I/ bunicii paterni < DI" %ece%at" 9::; DH" L= ani" com+Ra%ucaneni" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0 copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui DH cu DC au re,ultat %ou' gemene #i %oi b'ie$i+

Pagina !# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5e ;+8:+7887 se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care D+C+ este n%reptat' spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele I!III+

E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+7887 Tipul0 %e(icit mintal 6ra%ul0me%iu" %islalie-sigmatism.!%isgra(ie Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii speciale Terapie comportamental' Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 5rogresele au (ost imbucuratoare" copilul inregistran% re,ultate bune in pronuntia sunetelor sigmatice+ /!a a%aptat usor ritmului %e lucru muncin% cu serio,itate si cu %orinta %e a!si insusi cat mai repe%e %eprin%erile %e scris+ 2u persistat greselile %e or%in gramatical" %atorita (olosirii incorecte a unor ca,uri si timpuri in relatiile %intre %i(erite parti %e propo,itii "precum si unele greutati in (olosirea semnelor %e punctuatie+ Toate acestea s!au re(lectat in re,ultatele scolare" ele&ul promo&an% anul scolar cu me%ii superioare comparati& anilor prece%enti+ /uccesul acestor prime re,ultate a constituit inceputul &in%ecarii si integrarii in colecti&ul clasei+ Legatura cu copilul este in continuare pastrata" terapia urmarin% e&olutia limba ului si comportamentului in ca%rul scolii si colecti&ului %e colegi+ In ca,ul lui D+C+" in ceea ce pri&este actiunea lu%ica si organi,area proceselor a(ecti&! moti&ationale" se impune %isciplinarea trairilor a(ecti&e" culti&area capacitatii %e stapanire %e sine" a emotiilor primare" e)plo,i&e" e%ucarea mo%alitatilor %e e)teriori,are a starilor a(ecti&e+ Bocul este mo%alitatea prin care se a(irma si se strucurea,a eul si personalitatea+ Ne&oia %e oc il constituie necesitatea relatiilor a(ecti&e cu me%iul %e %e,&oltare+ Innici o acti&itate umana" poate cu e)ceptia creatiei artistice" nu e)ista o traire a(ecti&a mai intensa ca
Pagina !$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

in oc+ Trairea totala a situatiei %e oc e)prima participarea a(ecti&a+ Ciin% legat %e moti&atia eu!lui in con%itiile a(ectogene" ocul poate sa repre,inte si o (ormula %e ec*ilibrare sau %e compensare+ Bocul o(era posibilitatea subiectuluio %e a se e)prima prin interme%iul unei e)periente speciale" ceea ce nu inga%uie sau nu stimulea,a con%itiile %e e)istenta+ Curentul impulsurilor" %orintelor" intereselor care alcatuiesc eul cauta o iesire %in (ictiune in oc" atunci can% realitatea nu!i o(era cai su(iciente %e mani(estare+ In ocul simbolic reapar mai ales con(lictele a(ecti&e+ Bocul simbolic poate sa ser&easca la lic*i%area con(lictelo" %ar si la compensarea trebuintelor nesatis(acute" la rasturnari %e roluri -supunere si autoritate." la eliberarea si e)tin%erea eu!lui" etc+ Bocul permite sa se gaseasca in (ictiune o in%eplinire a trebuintelor (un%amentale" %ar si o compensare" prin bucuria pe care o pro%uce" a insuccesului su(erit in alte %irectii+ 5si*oterapia %e e)presie este utili,ata pentru %isciplinarea trairilor a(ecti&e" culti&area capacitatii %e stapanire %e sine" a emotiilor primare" e)plo,i&e" e%ucarea mo%alitatilor %e e)teriori,are a starilor a(ecti&e+ Dansul repre,inta o (orma %e e)presie %e mare comple)itate+ El constituie in primul ran% o (orma (un%amentala %e mani(estare a actiunii" a miscarii" a %plasarii in spatiu in &irtutea unor trairi a(ecti&e+ 2st(el" %ansul poate constitui o (orma %e comunicare a unor trairi" a unor con(licte interioare+ Din punctul %e &e%ere al comportamentului general" %ansul ree%uca impunan% prin ritmicitate si coor%onare %e ansamblu a miscarilor corpului+ Culti&area %e stapanire a emotiilor primare" e)plo,i&e se poate reali,a prin interme%iul meloterapiei+ 2ceasta poate %etermina %iminuarea tensiunilor" re%ucerea agresi&itatii" imbogateste cooperarea in ca%rul grupului" stimulea,a munca in ec*ipa+ Organi,area timpului liber" in ca,ul lui D+C+ este necesara consta in incre%intarea sarcinilor ce presupun acti&itati si responsabilitati sociale (orman%u!i ast(el u%ecata si con%uita morala+ In ceea ce pri&este acti&itatile e)trascolare! cercuri" me%itatii" acti&itati cultural! sporti&e" organi,ate %e scoala se recoman%a ca in general" continutul lor sa (ie corelat cu procesul %e in&atamant in scopul completarii instructiei ce se poate (ace in scoala" in scopul preci,arii si cercetarii pe &iu a unor aspecte" (enomene" ca si pentru e&itarea suprapunerilor si paralelismelor+

Pagina 6% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

6ama acti&itatilor e)trascolare" este necesar sa aiba un continut instructi&!e%ucati& %ar si recreati& luan% pe cat posibil un caracter %e oc si sa (ie a%aptata inclinatiilor si aspiratiilor subiectilor+ Diri area intereselor subiectului trebuie (acuta cu tact" in ca%rul unor %iscutii in care acestuia sa i se e)plice cu rab%are scopurile si necesitatile e%ucatiei" sa (ie calau,it" cu spirit %e raspun%ere" competenta si atentie pentru atigerea scopurilor lui+ Ca%rele %i%actice" parinti si insotitor" prin %i(erite actiuni pe care le!au organi,at" au contribuit la e%ucarea intereselor subiectului" la orientarea lui scolara si pro(esionala" la (ormarea atasamentului pentru acti&itatea intelectuala si pentru munca in general+ Cara in%oiala ca o prima organi,are -globala. a timpului subiectului o organi,ea,a scoala care" prin orare u%icios intocmite ii ocupa ele&ului patru!sase ore ,ilnic in ca%rul procesului %e in&atamant+ In a(ara acestora" subictul mai poate participa la in(rumusetarea si buna gospo%arire a scolii" la acti&itatea (ormatiilor si ansamblurilor artistice" a ec*ipelor sporti&e etc+ Timpul trebuie ast(el organi,at %e catre subiect incat sa!i permita buna pregatire a temelor" ser&itul mesei" re,ol&area treburilor gospo%aresti ce ca% in sarcina sa" participarea la acti&itatea cercurilor" a (ormatiilor artistice etc+ si oaca+ Deorece aparitia tulburarilor %e comportament este %eterminata %e o %i&ersitate %e cau,e si %emersul %e re,ol&are a acestora presupune abor%ari si actiuni multiple+ 2st(el" in practica inter&entiei" urmarin% re,ol&area tulburarilor %e comportament ale subiectului se pot %istinge mai multe elemente+ 2bor%area psi*ologica se concentrea,a pe inter&entia (armacologica" %e e)emplu pentru a re%uce an)ietatea sau pentru a reprima comportamentul agresi& sau pentru a se re%uce comportamentul osesional!ritualist+ 2bor%area sociala accentuea,a importanta unui me%iu %e &iata normal" %e calitate si" in special" ne&oia %e a trata subiectul cu %i(icultati in in&atare cu respect si %emnitate" precum si pentru a o(eri o mai mare autonomie in me%iul lui %e &iata+ 5remisa %e la care porneste aceasta abor%are este ca " %aca subiectul este tratat bine" el &a reactiona in mo%uri mai a%ec&ate+ 2bor%area e%ucationala sublinia,a importanta %e,&oltarii abilitatilor si %eprin%erilor" precum si a e)perientei personale %eoarece subiectul tin%e sa!si (oloseasca orice %eprin%ere %isponibila pentru a!si reali,a trebuintele+

Pagina 61 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cea psi*ologica urmareste inlaturarea starilor psi*ice con(lictuale" a sentimentelor %e in(erioritate si consoli%area trasaturilor po,iti&a %e personalitate" %ublata %e crearea unei moti&atii superioare pentru acti&itate+ Terapia comportamentala porneste %e la constatarea ca stimulii po,iti&i -recompense. intaresc comportamentul in timp ce stimulii negati&i-pe%epsele . il re%uc sau ani*ilea,a+ Oricum" este contrain%icata a%monestarea sau pe%epsirea copilului pentru un comportament+

/TUDIU DE C2F H I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII COD NUEERIC 5ER/ON2L RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE IN/TITU3I2 DE OCROTIRE Rosetti II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0 II+9+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 L+6+ 98"4 ani" (ace parte %intr!o (amilie numeroas' -4 copii.+ Tat'l este bolna& T+B+C+ Copilul a (ost ncre%in$at la nceput leag'nului %e copii+ Dosarul ele&ului nu cuprin%e #i alte %ate anterioare &enirii sale n scoala++ B+ 2specte legate %e ata#ament0 L+6+ a %e,&oltat un ata#ament %e tip nesigur (a$' %e tata %atorit' sc*imb'rilor inter&enite+ 2re re,er&e n a se impune n grup #i pre,int' o oarecare %epen%en$' (a$' %e asisten$ii sociali %in centru" apeln% %eseori la ace#tia pentru a (i n$eles #i ncura at+ 1n rela$iile cu colegii %e clas' #i centrul %e plasament este timi%+ II+ 7+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0
Pagina 62 din 136

L+ 6+ I+8:+9::J I2>I 7 9:J8:8:I774LLI orto%o)' romn' romn' Centrul %e plasament C+2+

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De(icien$a mintal' u#oar'" %ebilitate mintal'" cu etiologie necunoscut'+ Caren$e mari e%ucati&e #i socio!a(ecti&e? Tulbur'ri %e limba 0 %islalie" -sigmatism. < %isgra(ie+ Copilul pre,int' #i tulbur'ri %e comportament" cri,e %e &iolen$' " ten%in$a spre &agabon%a Eemorie < capacitate re%us' %e stocare #i re$inerea in(orma$iilor+ 2ten$ie0 instabil'+ 1ntr,iere me%ie n %e,&oltarea psi*o!motorie+ Ni&elul cuno#tin$elor generale0 (oarte sc',ut pe (on%ul %e(icitului intelectual u#or < me%iu #i a nestimul'rii+ Imaturitate socio!a(ecti&'+ Conclu,ii+ Recoman%'ri0 Terapie logope%ic'? 5rogram %e recuperare in%i&i%uali,at? 5si*oterapie %e suport+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE 2ntece%ente (amiliale patologice ! Una %in m'tu#ile materne su(er' %e *epatit' cronic'? 2ntece%ente personale patologice0 De la na#tere pn' n pre,ent" copilul a pre,entat ru eol'" grip' #i o opera$ie %e e)tirpare a amig%alelor+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat BC6" T+ COV" GE5+ B" HHR" IDR+ 2lte anali,e importante0 minorul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 *emoglobina 9="J K" GIH < -negati&." e)amen RC" e)u%at na,o!(aringian" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 ! tulbur'ri %e static' #i motricitate0 instabilitate motorie? ! ! tulbur'ri ale organelor %e sim$0strabism ! stare %e nutri$ie0 bun'+

IH+ EDUC23I2

Pagina 63 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Copilul" n &rst' %e 98"4 ani" a urmat gr'%ini$a special' %in ca%rul #colii C+ 5'unescu n anul 9:::!7889 %atorit' constat'rii %e(icien$ei mintale u#oare %in Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' %in 9=+8:+9:::+ 1n anul #colar 7887!7887884 a urmat clasele I!III la #coala special' C+ 5'unescu con(orm planului %e n&'$'mnt #i programelor #colare speci(ice #colii speciale pentru %e(icien$i mintal+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ 5n' la %ata %e 97+87+7887 copilul a (ost crescut n (amilie ns' a a&ut statut %e intern par$ial -centru %e ,i. n perioa%a 7;+99+7888 < 97+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei resurselor #i alternati&elor+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+5+ C+2+ Rosetti! centrul %e ,i 9J luni C+5+ C+2+ Rosetti < intern luni 6r'%ini$a special' an >coala special' C+ 5'unescu an J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul@ NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR L+E+ L+C+ mam' tata 9I ori 98 ori 9=+8L+7884 ne&oi speciale 9 9=+8:+7889 preg'tire #colar' 9 97+87+7884 lipsa con%i$iilor L 7;+99+788I lipsa con%i$iilor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT

Pagina 6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oste < care" %eoarece (amilia a ntre$inut leg'tura cu el #i a %orit reintegrarea lui (amilial'+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI E2E2 NUEE+ 5RENUEE L+C+ D2T2 N2>TERII 9I+8I+9:4J EDUC23I2 clase /T2TUT E2RIT2L nec's'torit OCU523I2 necali(icat DOEICILIUL RELI6IE orto%o) N23ION2LIT2TE romn' ETNIE romn' 7+ I%entitatea (ra$ilor0 %in rela$ia %e concubina a lui L+C+ cu B+E+ a mai re,ultat #i L++2+" ocrotit' prin plasament n C+ 5+ C+2+ Rosetti+ =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni0 B+/+" %ece%at n 9::J+ B+L+ " 48 ani" str+ I+C+ Br'tianu" nr+ 4" I/ bunicii paterni0 L+N+" L; ani" com+ /c*itu!Duca" I/ L+2+" L8 ani" com+ /c*itu!Duca" I/ I+ Istoricul social al copilului0 Eoti&ul intern'rii a (ost lipsa con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea a%ec&at' a minorului+ 2st(el" n perioa%a 7;+99+7888 ! 97+87+7887" BE/ a a&ut statut %e intern par$ial urmn%
Pagina 6! din 136

T2T2 L+E 9L+89+9:L8 opt clase nec's'torit' ('r' muncitor I2>I" str+ Decebal" nr+ 9 orto%o)' romn' romn' opt

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

centrul %e ,i %in centrul %e plasament C+2+ Rosetti %up' care" timp %e #apte luni" a (ost internat n centrul %e plasament C+2+ Rosetti+ J+ /itua$ia material' a (amiliei0precara ZI+ 5ER/O2NE RELEH2NTE 5ENTRU REFOLH2RE2 C2FULUI0 5ersoanele care au a utat la solu$ionarea ca,ului sunt bunicii care au ntre$inut rela$ia cu minorul prin &i,ite" %n%u!i acestuia sentimentul c' este iubit+

ZII+ 2N2LIF2 CYE5ULUI DE COR3E 2specte po,iti&e0 2ta#amentul bunici!copil? 5osibilitatea tat'lui %e a ntre$ine (amilia+ Lipsa unui &enit stabil al mamei? Tipul %e rela$ie al celor %oi p'rin$i? Lipsa %e e)perien$' a p'rin$ilor n cre#terea unui copil cu %e(icien$' mintal'? Rela$ii tensionate cu (amilia l'rgit'+

2specte negati&e0

E)tras %in Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7I+8:+788=0 Tipul < %e(icien$a mintal' 6ra%ul < u#oar' S caren$e e%uca$ionale" *ipomne,ie %e (i)are S %islalie" -sigmatism. < %isgra(ieS u#oar' instabilitate aten$iei S imaturitate psi*o!a(ecti&' S %eprin%eri %e munc' intelectual' nestructurate+ Recoman%'ri curriculare0 ! ! 5lan %e n&'$'mnt 5rograme #colare speci(ice #colii publice clasei I terapia motricit'$ii? terapie logope%ica

Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

! terapie cogniti&!comportamental'+ Recoman%'ri pri&in% satis(acerea CE/0


Pagina 66 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

! a%aptarea cerin$elor #colare? ! meto%e %i(eren$iate %e lucru+ E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 E&olutia a (ost buna0copilul a raspuns po,iti& e(orturilor logope%ului si s!a a%aptat ritmului %e lucru +Re,ultatele sunt bune in sensul ca L+6+ a inregistrat o e&olutie in ceea ce pri&este scrisul si cititul+pre,inta inca %i(icultati in pronuntia sunetului Ns + Toate aceste progrese s!au re(lectat in re,ultatele scolare " ele&ul promo&an% anul scolar cu me%ii superioare comparati& anilor prece%enti+ /uccesul acestor prime re,ultate a constituit inceputul &in%ecarii si integrarii in colecti&ul clasei+ Legatura cu copilul este in continuare pastrata prin se%intele %e logope%ie si se urmareste e&olutia limba ului si comportamentului in ca%rul scolii si (amiliei+ 5si*oterapia cuprin%e ansamblul meto%elor curati&e utili,an% mi loace psi*ologice" prin cu&intele si prin actiunile sale un terapeut cauta" uneori cu a utorul unui grup"sa atenue,e su(erinta unei personae ale carei tulburari au o componeta psi*ologica semni(icati&a+ In campul &ast al psi*oterapiilor psi*analitica" specialistii psi*oterapia utili,ea,a"a%eseori %e (amilie" prin con ugare"merto%ele0psi*oterapia consilierea

psi*ologica" socioterapiile" ergoterapia" psi*oterapiile ocupationale" artterapia-care" in (unctie %e criteriile %e clasi(icare se intrepatrun%.+ Din aceasta %i&ersitate sunt (olosite acele meto%e si procee%e a%ec&ate speci(icului tulburarii %e limba " &arstei" se)ului" particularitatilor psi*ologice ale copilului logopat+/e poate e&i%ential importanta psi*oterapilor ocupationale si socioterapia in ca%rul terapiei tulburarilor %e limba + Din categoria psi*oterapiilor ocupationale (ac parte ergoterapia" artterapia si lu%oterapia+ Ergoterapia se poate organi,a si e(ectua si in grupuri terapeutice (iin% ast(el %irect legata %e socioterapie+ Ea consta in %es(asurarea unor practice"pana la acti&itati %e tip creati&-cum ar (i mo%ela ul.+ Toto%ata" prin ergoterapie se a&anta ea,a %etasarea subiectului %e %ominantele %eterminate %e traumatismele psi*ice su(erite anterior" %istragerea lui %e la preocuparea %e e)perientele negati&e parcurse si impe%icarea actuali,arii acestora? se (a&ori,ea,a

Pagina 6" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

intercomunicarea umana" stabilirea unor relatii psi*osociale si a%aptarea la conte)tele social! uman+ Cormele artterapiei -meloterapie" terapia prin artele plastice!%esen"picture"sculptura. sunt" toto%ata" legate si %e categoria socioterapilor in con%itile in care subiectii actionea,a in comun+ /ocioterapiile se utili,ea,a in scopul asigurarii con%itiei psi*ologice normale a subiectului" pentru (acilitarea integrarii sociale+acestea sunt reali,abile (iin%ca speci(icul principal al socioterapiilor este sa asigure e)ersarea comportamentului social+ In ca%rul actiunilor %e socioterapie se e)ten% interrelatiile si interactiunile in grup" %an%u!le" toto%ata"participantilor sentimentul %e in%epen%enta"%e ec*ilibru si libertatea in actiune"stimulan%u!le si capacitatea %e initiati&a+ Caracteristicile"principiile si scopurile socioterapiei se regasesc in alte (orme %e terapii!ergoterapia" lu%oterapia" psi*o%rama!impreuna (acan% parte %in categoria psi*oterapiei integratoare+ 5si*o%rama are &aloarea atat ca meto%a terapeutica" cat si ca mi loc %e cunoastere a subiectului+In ca%rul ei terapeutul poate obser&a gan%urile" preocuparile" sentimentele" %ispo,itiile etc care!l a uta sa!si (orme,e o imagine %espre structura su(leteasca a subiectului si particularitatile acesteia+ Eo%alitatile %e organi,are a psi*o%ramei sunt %i(erite %e la o ec*ipa la alta %e psi*oterapeuti+ In general" se lucrea,a cu I!J copiii %e aceleasi se) si %e &arsta omogena intr!un ca%ru su(icient %e mare si neutru pentru mani(estarea copiilor si (ara public+ Depin%e %e priceperea con%ucatorului ca sa cree,e o atmos(era permisi&a -proprie tuturor logopatilor." tema %e ucat paote (i o come%ie" o po&este" %ar si o impro&i,atie a copiilor participanti+ Rolurile le imparte terapeutul sau si le impart copiii intre ei+ De (apt" rolurile se pot sc*imba" (iin%ca in interpretare e)ista o libertate totala" participantii putan% intro%uce impro&i,atiile %e te)t" mimica" gestica" miscarile pe care le %oresc+ In psi*o%rama copilul isi re&e%e con(lictele sub (orma %e oc" si le poate e)teriori,e,e si aceasta e)teriori,are (iin% luci% ail a uta sa se cunoasca mai bine si sa se trans(orme+ Toto%ata" e)primarea spontana in ocul %ramatica antrenea,a in ambianta %e oc" %es(asurarea a(ecti&a? permite relatiei intersubiecti&e" interpersonale si o comunicare simbolica cu &aloare %e cat*arsis+

Pagina 6# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In conclu,ie" psi*oterapia urmareste sa (orme,e o atitu%ine (ata %e comunicare si (ata %e sine insusi ca &orbitor+ 5entru a abor%a comunicarea (ara teama si an)ietate" pentru a e)perimenta cu success situatiile %e &orbire trebuie ca logope%ul sa!si %e,&olte o atitu%ine po,iti&a (ata %e el insusi ca &orbitor+ 5entru reali,area acestor atitu%ini sunt recoman%ate urmatoarele acti&itati0 Incura area si consoli%area acti&itatilor cu caracter artistic? cantatul" recitatul" %esenatul ce contribuie la %es(asurarea cu placere a terapiei+ Ea se aplica cu succes la copii si are re,ultate (oarte interesante la prea%olescenti+ Initierea si mentinerea unei comunicari %esc*ise" sincere %eoarece copilul trebuie sa simta incre%ere in posibilitatile terapeutului %e a!al a uta" acesta (iin% un suport moral %e!a lungul terapiei+ Terapeutul sa incura e,e %iscutia %esc*isa %espre tulburarea %e limba si sa re%uca conspiratia tecerii care a%esea in&aluie tulburarea %e &orbire+ Discutia &a crea o atmos(era %e totala acceptare ce &a in(luienta estimarea proprie a copilului 2cti&itatile %espre cum pot %e&eni un bun &orbitor &or a uta copilul sa reali,e,e ca in comunicare mai mult %espre cum &orbeste cine&a este important si ce are %e spus+ Discutarea atributiilor globale ale copilului in comunicare ste (oarte important in procesul sc*imbarii atitu%inale+ Can% copilul spune nu pot sau nicio%ata trebuie sa se e)plice copilului in(luienta %iscutiilor cu sine asupra propriului comportament+ 2st(el" sc*imbarea %iscutiei negati&e cu sine intr!o con&ersatie po,iti&a cu sine sunt sarcini &iabile atat pentru terapeut cat si pentru copil+ Eeto%e si proce%ee speci(ice logope%ice se (olosesc pentru (ormarea %eprin%erii %e a articula correct+ Daca este ne&oie" o parte %in aceste e)ercitii &or (i reluate+ La inceput se &a incerca emiterea corecta a sunetelor pe ba,a %e onomatopee sau coarticulare+ Daca nu se reuseste se &or (ace e)ercitii speciale+ In (ata oglin,ii" logope%ul &a %emonstara care este po,itia limbii" bu)elor" obra ilor" %esc*i%erea gurii" actul respirator" intensitatea &ocii+ 5rin imitatie se &a cere si copilului sa reali,e,e articualrea coretcata asunetului+ La ne&oie este a utat si mecanic+ Dupa aceasta etapa %e articualare a sunetelor" urmea,a pronuntarea sunetelor - mai intai cele sur%e" apoi cele sonore.+ /e &or intro%uce apoi sunetul in silabe %irecte" in%irecte intre &ocale" apoi asociat cu consoane" ocupan% %i(erite po,itii - initial" me%ian" (inal.+ Cu&intele &or (i intro%use in propo,itii uramarin%u!se consoli%area si automati,area lor in &orbire+ In acest scop se &or memora la inceput &ersuri sub (orma (ramantarilor %e limba" urmarin% sa pre%omine sunetul impostat+ Tot in aceasta etapa a consoli%arii sunetelor" se &or
Pagina 6$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(olosi mult po&estirile" incepan%u!se cu repo&estirile %eoarece acestea sunt mai usoare+ 5rin ele se &a urmari corectarea &orbirii sub aspect articulator" %ar si (ormarea %eprin%erii %e a se e)prima in propo,itii scurte" coretce sub aspect grammatical si %e apo&esti cursi&e si logic+ /e &a urmari e)ercitarea &orbirii sub toate aspectele -(onetic" le)ical" gramatical." e)ersan% in acelasi timp memoria" gan%irea" atentia+ La inceput e bine sa (oloseasca po&estirile ilustarete" pe tablouri care &or (i commentate pe ran% si apoi se &a inc*ega o po&estire scurta" respectan% succesiunea momentelor principale in(atisate prin ilustratie+ Urmea,a apoi etapa %e &eri(icare a sunetelor impostate si a gra%ului %e automati,are in &orbirea curenta+ La ba,a acestei etape &or sta tot po&estirile" care &or (i insa mai ample" mai bogate in continut" care sa o(ere posibilitati %e interpretare" %e apreciere proprie+ La clasele II!IH se pot (olosi si repo&esti %upa te)te citite %e ei sau %e logope% -scris sau oral" compuneri %upa plan %at sau %upa tablouri. /e recoman%a ca primele lecturi sa (ie (acute pe te)te prelucrate+ Ultima etapa este intor%ucerea sunetului in te)te obisnuite" in &orbirea curenta+ 5reocupati %e continutul po&estirii" logica &orbirii" sensul celor spuse" se poate intampla copilul sa nu mai acor%e su(icienta atentie sunetului impostat" putan%u!se &eri(ica ast(el gra%ul %e consoli%are a pronuntiei corecte+ La ne&oie se re&ine cu e)ercitii e(ecuate in etapele anterioare+ 5entru corectarea grupului %e consoane un%e pot sa apara omisiuni sau sc*imbarea locului" %atorate unei slabe capacitati %e anali,a sau %e %ie(rentiere %in ,ona &erbo!motorie" se (ac e)ercitii %e anali,a (onetica+ /e %espart in silabe cu&intele care contin grupul %e(icitar" se anali,ea,a grupul %e consoane" se articulea,a sunetele separate pentru constienti,area locului si mo%ului %e articulare" se articulea,a apoi pe silabe" prelungin% primul sunet" apoi se unesc silabele in cu&intele respecti&e+ /TUDIU DE C2F HI I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE I2>I 9 orto%o)a
Pagina "% din 136

I+ C+ 9+97+9::4

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:49789774L4I

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

N23ION2LIT2TE ETNIE

romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 copilul a (ost n'scut normal -prin ce,arian'" la termenul %e #apte luni" #i a a&ut o greutate la na#tere %e 7:88 g+ Din punct %e &e%ere (i,ic" a mers la 7 ani si a &orbit la = ani+ Nu pre,int' semne particulare+ II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 I+C+ a (ost crescut n (amilie pn' n 9::;" ast(el c'" cre#terea ngri irea #i stimularea copilului s!au ('cut ntr!un me%iu (amilial normal+ La : luni a su(erit un traumatism cranian prin ca%ere+ B+ 2specte legate %e ata#ament I+C+ este ata#at %e ambii p'rin$i cu care este n rela$ii apropiate+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' ns' %ac' este stimulat" cooperea,'+ II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icit mintal me%iu+ 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament sang&inic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 cooperant" sociabil+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0 %isgra(ie!%isle)ie+ De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

Pagina "1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi p'rin$i neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icien$a mintal' u#oar'" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 9="L g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < tulburari %e &e%ere? /tare %e nutri$ie < anore)ie+

IH+ EDUC23I20 I+C+ are &rsta %e :"= ani #i a (ost nscris la #coala special' C+ 5'unescu+ La testele 6oo%enoug* si Dearborn obtine coe(icienti care il inca%rea,a in limitele %e(icitului mintal me%iu+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea copilului n (amilie+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti I luni >coala special' C+ 5'unescu I ani
Pagina "2 din 136

D2T2 INTERNDRII 9J+87+7887 8;+8:+9::;

EOTIH23IE lipsa resurselor

ne&oi speciale

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR IH IC IB EN mama tata (rate bunica matern' s'pt'mnal bilunar 7 ori J ori

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+

Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 E)pres /+2+. DOEICILIUL Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 /C /BC n+ 94+97+9::J -sor' geam'n'. n+ 78+8=+9::L catolic' romn' romn' catolic' romn' romn' str+Ho&i%eniei" nr+ 9J" bl+ B9" sc+ 2" et+ I" ap+ I" T2T2 I+H+ 79+8L+9:4I 98 clase c's'torit' #omer' I+C+ 77+87+9:47 98 clase c's'torit muncitor -Inter

/BC n+ 7:+8;+9::; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0

Pagina "3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

bunicii materni < E2" L7 ani" com+ Ciorte#ti" I/ EN" L8 ani" com+ Ciorte#ti" I/ bunicii paterni < I+I+" %ece%at" 9::; I+H+" L= ani" com+ 5ocreaca" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0 copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui IH cu IC au re,ultat %oI gemeni -%intre care unul este I+C+. #i %oua (ete+ I+C+ a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale 5etru 5oni iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar %atorit' ritmului %e lucru lent #i a unor st'ri %e in*ibi$ie+ 5e ;+8:+788= se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care /I este n%reptat spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele II!III+

E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+788= Tipul0 %e(icien$' mintal' intelectual' 6ra%ul0 intelect %e limit' S %isgra(ie!%isle)ieS personalitate ec*ilibrat'" cooperant' S perceptie slabaSmemorie sca,utaS inteligen$' practic' #i social' n limite normale S autonomie personal' #i social'+ Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii pro(esionale" clasa %e ucenici -integrare in%i&i%ual'" anul I.+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0 Terapie comportamental' Terapie logope%ica 5si*oterapie %e suport E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice Copilul a reusit sa %epaseasca %i(icultatile %e scris!citit prin multiple e)ercitii (acute sub in%rumarea logope%ului %ar se mai pastrea,a unele omisiuni sau a%augiri %e litere %atorita problemelor in ceea ce pri&este memoria si ni&elul inteligentei+ 2st(el" e)ercitiile si! au %o&e%it e(icienta in acti&itatea %e anali,a a actiunilor %e scris!citit in care inter&ine

Pagina " din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

constienti,area si concentrarea atentiei+ Incura at %e progresele (acute" I+C+ s!a implicat mai mult in clasa si a reusit sa!si imbunatateasca re,ultatele scolare+ In corectarea %isgra(iei si %isle)iei trebuie sa se aiba in &e%ere cate&a obiecti&e importante in raport %e care se a%opta meto%ele si proce%eele cele mai a%ec&ate+ Dintre acestea enumeram urmatoarele0 simptomatologia si %iagnosticul logope%ic %i(erential" natura etiologiei %isle)o!%isgra(iei" %aca tulburarile %e scris!citit sunt %ublate %e o alta %e(icienta - %e intelect" sen,oriala" psi*ica.ni&elul %e,&oltarii psi*ice a logopatului" care sunt re,ultatele scolare ale logopatului" &arsta logopatului" ni&elul %e %e,&oltare a limba ului in general" speci(icul %ominatiei si a lateralitatii" caracteristicile perceptiei au%iti&e si &i,ual!Aineste,ice" speci(icul orientarii saptio!temporale" re(lectarea in planul personalitatii a tulburarilor %e limba + Ca si in ca,ul corectarii tulburarii %e limba " si in terapia %isle)o!gra(iei se pot (olosi %oua categorii %e meto%e si proce%ee0 meto%e si proce%ee cu caracter general si meto%e si proce%ee cu caracter speci(ic logope%ic+ 2ceasta categorie &i,ea,a in%irect corectarea %isle)o!gra(iei" %ar ele sunt %eosebit %e importante %eoarece" pe %e o parte" pregatesc subiectul %in punct %e &e%ere psi*o!(i,ic" pentru aplicarea meto%ologiei speci(ic logope%ice" iar pe %e alta parte (orti(ica organismul si (acilitea,a e(ectele actiunii meto%elor %in categoria celor speci(ice+ E)ercitii pentru %e,&oltarea musculaturii %egetelor si a mainii au o importanta %eosebita pentru (ormarea miscarilor (ine ale %egetelor si mainii" ceea ce contribuie la o mai buna tinere a instrumentului %e scris" e&itarea oboselii si alunecarea (acila pe (oaia %e scris" cresterea &ite,ei actiunii si a%optarea unei scrieri corecte+ Toate e)ercitiile trebuie sa contribuie la sincroni,area grupelor %e musc*i antrenati in actul scrierii ceea ce %uce la reali,area miscarilor economicoase+ 2ceste e)ercitii trebuie sa se %es(asoare sub (orma ritmica+ De asemenea e)ercitiile (i,ice generale sunt importante pentru (orti(icarea generala a organismului" %ar si pentru reali,area organi,arii saptio!temporale si pentru %e,&oltarea miscarilor (ine si sincroni,ate+ E%ucarea si %e,&oltarea au,ului (onematic pri&este capacitatea %e a i%enti(ica si %i(erentia sunetele limbii" %e a %istinge intre sunet si litera" intre sunet si repre,entarea sa gra(ica+ E)istenta tulburarilor au,ului (onematic sau slaba %e,&oltare a acestuia %etermina %i(icultati nu numai la ni&elul emisiei" %ar si la cel al %iscriminarii literelor si repre,entarii lor in planul gra(ic+ Colosirea cu&intelor sinonime si paronime este %eosebit %e e(icace la taote &arstele+

Pagina "! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In (ormarea %eprin%erilor %e scris!citit (unctionarea corecta a acti&itatii %e orientare si structurare spatiala %e&ine con%itie sine![ua!non" pentru ca trasarea semnelor gra(ice si urmarirea succesiunii %es(asurarii literelor in cu&inte" a cu&intelor in (ra,e" a succesiunii ran%urilor si pastrarea spatiilor %intre ele se constituie in (a,e ale procesului %e ac*i,itie le)ico!gra(ica+ /unt in%icate e)ercitiile care sa %uca la constienti,area raporturilor stanga! %reapta" inainte!inapoi" %easupra!%e%esupr" sus! os+ Disle)o!%isgra(ia %etermina o stare %e neliniste si teama %e insucces" ceea ce!l (ace pe subiect sa traiasca momente stresante+ Repetarea insuccesului scolar accentuea,a starea %e oboseala intelectuala si (i,ica+ Cu timpul" se instalea,a o *ipersensibilitate a(ecti&a si o stare %e repulsie (ata %e procsul instructi&e" in general" si (ata %e acti&itatea %e scris!citit" in special+ 5entru inlaturarea unor ast(el %e comportamente" cel mai e(icace proce%eu este acel al psi*oterapiei+ Ea se (oloseste cu scopul %e a inlatura starile psi*ice" con(lictuale" %eterminate %e %e(icienta %e scris!citit+ In primul ran% trebuie urmarit sa se inlature teama patologica ca &a comite greseli si sa se inlature sentimental %e in(erioritate instalat+ Un loc aparte il ocupa ocul < R+ /c*iling apelea,a la ocul curati& logope%ic+ In scopuri similare se pot (olosi %esenul si %ramati,are Este necesar sa amintesc o serie %e cerinte in terapia speci(ic logope%ica a %isle)o! %isgra(iei0 Can% tulburarile le)ico!gra(ice sunt mani(estari ale re(lectarii &orbirii %e(icitare" acti&itatea %e corectare trebuie sa inceapa cu inlaturarea %islaliei" rinolaliei" balbaielii" %upa meto%ologia cunoscuta+ Inceperea acti&itatii terapeutice cat mai %e timpuriu si o%ata cu mani(estarea primelor elemente cu caracter %isle)o!%isgra(ic+ Cormarea si %e,&oltarea %eprin%erilor %e anali,a!sinte,a" atat in plan ling&istic" cat si in cel logic+ Trebuie sa se aiba in &e%ere o serie %e principii generale care sa %irectione,e acti&itatea %e terapie 0corectarea cat mai %e timpuriu a %isle)o!%isgra(iei? e)ercitiile e(ectuate sa (ie in raport cu gra&itatea tulburarilor %isle)o!%isgra(ice? colaborarea si participarea acti&e a logopatului la acti&itatea logope%ica ? colaborarea cu parinti logopatului? colaborarea cu in&atatorii"e%ucatorii in &e%erea mani(estarii tactului si inga%uintei necesare (ata %e ele&ul logopat? e)ercitiile e(ectuate sa se ba,e,e pe materialul pe care il (oloseste ele&ul in scoala+

Pagina "6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Obisnuirea logopatului sa!si concentre,e acti&itatea psi*ica"si in primul ran% gan%irea si atentia" asupra procesului %e anali,a!sinte,a a elementelor componente ale gra(o!le)iei (ace parte %in meto%ele si proce%eele speci(ice+ /ubiectul &a (i in&atat sa %escompuna elmentele gra(ice si le)ice %in care este (ormat cu&antul" apoi propo,itia si uni(icarea lor pentru a le putea re%a in mo% unitar si cursi&e in scris!citi+ 5rin (ormarea capacitatii %e constienti,are a erorilor tipice %isle)ice!%isgra(ice subiectul in&ata sa!si controle,e in plan mental si actional" intreaga acti&itate necesara comportamentului le)ico!gra(ic+ 2tentionarea asupra greselilor trebuie sa (ie insortita %e in%icarea corecta a mo%ului %e scris!citit+ In ca,ul omiterii sau substituirii unor litere se apelea,a la (i)area si recunoasterea sunetului cu care incepe cu&antul+ 2ceasta contribuie la (ormarea asociatiilor %intre (oneme si gra(eme" cat si la %i(erentierea acestora+ De,&oltarea capacitatii %e sesi,are a relatiei %intre (onem!gra(em" litera!gra(em si (onem!litera+ 5roce%ee0 intr!un te)t se sublinia,a litera sau literele a(ectate? subiectul citeste singur te)tul" sub supra&eg*erea logope%ului" si sublinia,a literele sau cu&intele intampina %i(icultati si apoi le transpune in scris? %upa principiul %e la simplu la comple)" se citesc litere" grupuri %e litere sau cu&inte %e pe sc*eme!planse" apoi se &or scrie? la imaginile mai greu %a e&ocat se poate scrie inceputul %enumirii ca apoi sa (ie completat %e copil+ De,&oltarea capacitatii %e %iscriminare au%iti&a" &i,uala si Aineste,ic!motrica /e recoman%a (olosirea unor proce%ee care sa stimule,e si sa (acili,e,e anali,a si sinte,a (onetica a structurii cu&intelor si propro,itiilor + Re,ultatele sunt mai bune %aca se porneste %e la cu&inte mono si bisilabice" ca in (inal sa se a unga la cele polisilabice +/e poate (olosi scrierea colorata cu una sau mai multe culori+ 5entru %e,&oltarea capacitatii %e %iscriminare se pot (olosi comparatiile pentru %istingerea asemanarilor si %eosebirilor intre %i(erite grap*eme si litere+ p!b!%" m!n" s!s+ -componenta &i,uala. ,! " s!s" (!&" -componenta au%iti&a.+ Citirea imaginilor i,olate si in suita! stimulea,a si contribuie la %e,&oltarea &orbirii copilului" %e,&olta interesul pentru citit si poate (i apreciat ca o etapa ce contine elemente %e organi,are a acti&itatii mentale + Deprin%erile %e citit!scris selecti&e! consta in in%icarea cu&intelor si propo,itiilor apreciate ca (iin% critice sau care au un anumit gra% %e %i(icultate ce poate %etermina erori

Pagina "" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

tipice si pe care subiectul trebuie sa le citeasca si sa le citeasca si sa le scrie+ Citit!scris selecti& tre,este interesul si moti&atia pentru %esa&arsirea actiunii+ Citirea simultana si scrisul sub control!subiectul citeste o%ata cu terapeutul si scrie sub supra&eg*erea acestuia+ Ciecare greseala este corectata ime%eat" ceea ce intareste incre%erea in posibilitatile sale %e scriere!citire+ Citirea si scrierea in perec*e!%oi subiecti citesc si scriu in acelasi timp si se corectea,a reciproc prin sc*imbarea alternati&e a rolurilor+ Eeto%a este e(icienta prin mentinerea starii %e &igilenta" (ormarea!%e,&oltarea moti&atiei competitionale si a satis(actiei pentru succesul implinit+ Citirea si scrierea in sta(eta! un copil %in grup citeste sau scrie pe tabla una sau mai multe propo,itii" apoi in%ica un alt coleg care sa continue actiunea+ /timulea,a atentia pentru a corecta greselile si sa poata continua actiunea+ Cititea si scrierea in sta(eta greselilor!subiectul citeste sau scrie pana in momentul comiteri unei greseli"apoi continua un alt goleg in mo% asemantor+ /e poate alcatui un clasament pentru a stimula interesul %e a obtine un re,ultat bun+ Citirea si scrierea cu caracter ortoepic!(iecare silaba care se citeste sau scrie cu %i(icultati este repetata %e %oua ori"spre %eosebire %e celelalte ce se scriu si se citesc normal + Citirea si scrierea pe roluri!(iecare subiect in%eplineste un rol in ca%rul unei po&estiri si &a citi sau scrie numai acea parte care se re(era la rolul cu care a (ost in&estit+ El in&ata sa (ie atent" se obisnuieste cu starea %e asteptare" ceea ce %uce treptat la %e,&oltarea ec*ilibrului %intre e)citatie si in*ibitie+ Citirea si scrierea pe sintagme! subiectul trebuie in&atat sa sesi,e,e sensul celor citite si scrise si sa cuprin%a in campul sau percepti& unitatile sintactice purtatoare %e semni(icatii+ E)ercitii %e copiere "%ictare si compunere+ Cele mai multe greseli se (ac la compunere + copierea contribuie la reali,area %eprin%erilor motorii si la obisnuirea subiectului cu (orma gra(emelor si cu %i(erentele %intre ele+ Dictare este mai %i(icila pentru %isle)o!%isgra(ici si %e aceea trebuie alese te)te scurte si organi,ate in (unctie %e posibilitatile subiectului+ Corectarea tulburarilor %e &orbire se (ace inaintea sau concomitant cu terapia %isle)o! gra(iei+Ea oritatea tulburarilor %e &orbire se transpun in limba ul scris!citit+ /i in acest ca, se respecta principiul %e la simplu la comple)+ Terapia %isle)o!gra(iei trebuie sa &i,e,e %e,&oltarea limba ului si stimularea acti&itatii psi*ice+

Pagina "# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E)plicarea cu&intelor" a semni(icatiei lor si a sensului propo,itiei cu care se e)ersea,a" ca si solicitarea subiectului sa (ormule,e po&estiri" compuneri" auto%ictari" (acilitea,a stimularea acti&itatii psi*ice pentru transpunerea i%eilor in planul comportamental &erbal+ Corectarea con(u,iilor %e gra(eme si %e litere" con%itie %e ba,a in terapia tulburarilor gra(o!le)ice+ /!au (olosit e)ercitii care sa urmareasca (ormarea capacitatii %e %iscriminare mai intai a gra(emelor si literelor separate" apoi in combinatii %e cu&inte monosilabice" bi si trisilabice+ Este necesar sa se (oloseasca si grupurile %i(tongilor" tri(tongilor pentru ca aici au loc cele mai multe con(u,ii+ 5o,itia ocupata in cu&inte %e literele a(ectate trebuie sa &arie,e la inceputul" mi locul si (inalul cu&antului+

/TUDIU DE C2F HII I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII COD NUEERIC 5ER/ON2L RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE IN/TITU3I2 DE OCROTIRE Rosetti II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0 II+9+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 Copilul a (ost crescut %e p'rin$ii naturali"intr!o (amilie organi,ata" cren% o stare %e securitate pentru minor+ B+ 2specte legate %e ata#ament0 romn' Centrul %e plasament C+2+ romn' C+ I+ I+99+9::J I2>I = 9:J998II774LLI orto%o)'

Pagina "$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C+I+ a %e,&oltat un ata#ament %e tip sigur (a$' %e ambii p'rin$i %atorit' gri ii pe care acestia au mani(estat!o (ata %e cei cinci copii ai (amiliei+ 2re re,er&e n a se impune n grup #i pre,int' o oarecare %epen%en$' (a$' %e asisten$ii sociali %in centru" apeln% %eseori la ace#tia pentru a (i n$eles #i ncura at+ 1n rela$iile cu colegii %e clas' #i centrul %e plasament este sociabil+ II+ 7+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icien$a mintal' u#oar'" V W 4J Caren$e e%ucati&e #i socio!a(ecti&e? Tulbur'ri %e limba 0 %islalie !%isgra(ie? Eemorie < capacitate re%us' %e stocare #i re$inerea in(orma$iilor+ 2ten$ie0 instabil'+ 1ntr,iere me%ie n %e,&oltarea psi*o!motorie+ Ni&elul cuno#tin$elor generale0 (oarte sc',ut pe (on%ul %e(icitului intelectual u#or < me%iu+ Imaturitate socio!a(ecti&'+ Conclu,ii+ Recoman%'ri0 Terapie logope%ic'? 5rogram %e recuperare in%i&i%uali,at? 5si*oterapie %e suport+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE 2ntece%ente (amiliale patologice ! Una %in m'tu#ile materne su(er' %e *epatit' cronic'? 2ntece%ente personale patologice0 De la na#tere pn' n pre,ent" copilul a pre,entat ru eol'" grip' #i o opera$ie %e e)tirpare a amig%alelor+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat BC6" T+ COV" GE5+ B" HHR" IDR+ 2lte anali,e importante0 minorul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 *emoglobina 9="J K" GIH < -negati&." e)amen RC" e)u%at na,o!(aringian" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 ! tulbur'ri %e static' #i motricitate0 instabilitate motorie? ! tulbur'ri ale organelor %e sim$0 nu pre,int'?
Pagina #% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

! stare %e nutri$ie0 bun'+ IH+ EDUC23I2 Copilul" n &rst' %e 98"9 ani" a urmat gr'%ini$a special' %in ca%rul #colii C+ 5'unescu n anul 9:::!7889 %atorit' constat'rii %e(icien$ei mintale u#oare %in Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' %in 9=+8:+7888+ 1n anul #colar 7887!788=a urmat clasa I la #coala special' C+ 5'unescu con(orm planului %e n&'$'mnt #i programelor #colare speci(ice #colii speciale pentru %e(icien$i mintal+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ 5n' la %ata %e 97+87+7887 copilul a (ost crescut n (amilie ns' a a&ut statut %e intern par$ial -centru %e ,i. n perioa%a 7;+99+7888 < 97+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei resurselor #i alternati&elor+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+5+ C+2+ Rosetti! centrul %e ,i 9J luni C+5+ C+2+ Rosetti < intern luni 6r'%ini$a special' an >coala special' C+ 5'unescu an J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul@ NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR C+E+ C+C+ mam' tata 9; ori 97 ori 9=+8L+7884 ne&oi speciale 9 9=+8:+7889 preg'tire #colar' 9 97+87+7884 lipsa con%i$iilor L 7;+99+788I lipsa con%i$iilor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

Pagina #1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oste < care" %eoarece (amilia a ntre$inut leg'tura cu el #i a %orit reintegrarea lui (amilial'+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI E2E2 NUEE+ 5RENUEE C+C+ D2T2 N2>TERII 9I+8I+9:4L EDUC23I2 /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 necali(icat DOEICILIUL RELI6IE N23ION2LIT2TE romn' ETNIE romn' 7+ I%entitatea (ra$ilor0 %in rela$ia lui C+C+ cu C+E+ au mai re,ultat inca I copii ocrotiti in (amilie+ =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni0 B+/+" %ece%at n 9::J+ B+L+ " 48 ani" str Hasile Lupu" nr+ 4" I/ bunicii paterni0 C+N+" L; ani" com+/arca" I/ C+2+" L8 ani" com+ /arca" I/ I+ Istoricul social al copilului0 C+I+ este re,ultatul unei rela$ii normale %e casatorie al lui CC cu CE+ Din aceast' rela$ie au mai re,ultat inca J minori B2+ Eoti&ul intern'rii a (ost lipsa con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea a%ec&at' a minorului+ 2st(el" n perioa%a 7;+99+7888 ! 97+87+7887" C+I+ a a&ut statut %e intern par$ial urmn% centrul %e ,i %in centrul %e plasament C+2+ Rosetti %up' care" timp %e #apte luni" a (ost internat n centrul %e plasament C+2+ Rosetti+
Pagina #2 din 136

T2T2 C+E 9L+89+9:L8 opt clase c's'torit' ('r' opt clase c's'torit muncitor I2>I" str+ Decebal" nr+ 9 orto%o)' romn' romn' orto%o)

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5'rin$ii au locuit n %i&erse locuri (ie mpreun'" (ie separa$i" moti&ul sc*imb'rii %ese a a%resei (iin% (aptul c' pleac' ('r' s'!#i ac*ite %atoriile+ 2ce#tia &in aproape ,ilnic la ru%e -bunica" %oi unc*i" o m'tu#'. cu care se ceart' uneori a(ln%u!se n rela$ii tensionate+ 5e 77+98+7889" p'rin$ii locuiau mpreun' #i au *ot'rt s' ia minorul n (amilie o%at' la trei s'pt'mni+ J+ /itua$ia material' a (amiliei0precara" mama locuieste la bunicii materni" intr!o casa cu 7 camere+ ZI+ 5ER/O2NE RELEH2NTE 5ENTRU REFOLH2RE2 C2FULUI0 5ersoanele care au a utat la solu$ionarea ca,ului sunt p'rin$ii care au ntre$inut rela$ia cu minorul prin &i,ite" %n%u!i acestuia sentimentul c' este iubit+

ZII+ 2N2LIF2 CYE5ULUI DE COR3E 2specte po,iti&e0 2ta#amentul p'rin$i!copil? 5osibilitatea tat'lui %e a ntre$ine (amilia+ Lipsa unui &enit stabil al mamei? Tipul %e rela$ie al celor %oi p'rin$i? Lipsa %e e)perien$' a p'rin$ilor n cre#terea unui copil cu %e(icien$' mintal'? Rela$ii tensionate cu (amilia l'rgit'+

2specte negati&e0

E)tras %in Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7I+8:+78870 Tipul < %e(icien$a mintal' 6ra%ul < oligo(renie gra%ul I -etiologie nepreci,ata. S%islalie!%isgra(ieS caren$e e%uca$ionale" *ipomne,ie %e (i)are S u#oar' instabilitate aten$iei S imaturitate psi*o!a(ecti&' S %eprin%eri %e munc' intelectual' nestructurate+ Recoman%'ri curriculare0 5lan %e n&'$'mnt 5rograme #colare speci(ice #colii publice clasei III

Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0


Pagina #3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

! !

terapia motricit'$ii? terapie logope%ica

! terapie cogniti&!comportamental'+ Recoman%'ri pri&in% satis(acerea CE/0 ! a%aptarea cerin$elor #colare? meto%e %i(eren$iate %e lucru+ E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 /!au obser&at a&ersiuni %in partea copilului in sensul abentei %e la se%inte" absente care au (ost corectate %e logope% prin intro%ucerea unor elemente atracti&e precum mu,ica si ocurile+/!a lucrat pe %e,&oltarea unor %eprin%eri %e munca intelectuala structurate care sa!l a ute sa inregistre,e progrese in acti&itatea scolara+ In ceea ce pri&este %islalia si %isgra(ia"tulburari ce riscau sa se stabili,e,e" terapia logope%ica a reusit sa stope,e acest proces" incepan%u!se corectarea tuturor grupelor %e (oneme a(ectate+ 5e parcurs s!au e&i%entiat progrese &i,ibile in ceea ce pri&este articulatia! pronuntia sunetelor a(ectate si s!au imbunatatit re,ultatele scolare+ In pre,ent se continua terapia pentru (ormarea %eprin%erii %e a articula corect toate sunetele+ In plan comportamental" se urmareste ameliorarea stabilitatii atentiei si a laturii psi*o!a(ecti&e+ Eeto%ele si proce%eeele (olosite in corectarea %islaliei" ca si a celorlalte tulburari %e &orbire" trebuie selectate si a%aptate speci(icului (iecarei tulburari si copil in parte+ Daca %islalia este se&era si %aca sunt si alte mo%i(icari" se,oriale" neurologice"%e motricitate" a(ecti&e" etc" atunci se impune intr!o prima etapa e(ectuare unor e)ercitii suplimentare+ In corectarea %islaliei se aplica" la inceput o serie %e meto%e cu caracter general in (unctie %e gra&itatea tulburarii+ 2cestea urmaresc sa pregateasca si sa (acilite,e aplicarea meto%elor si proce%eelor logope%ice in%i&i%uali,ate in (unctie %e ca, si %e natura %ialaliei 5entru corectarea %isaliei se pot %istinge %oua categorii mari %e meto%e si proce%ee si anume 0 In categoria meto%elor si proce%eelor generale sunt cuprinse 0 gimnastica si miogimnastica corpului si a organelor care participa la reali,area pronuntieie? e%ucarea respiratiei si a ec*ilibrului %intre e)pir si inspire? e%ucare au,ului (onematic? e%ucarea personalitatii" inlaturarea negati&ismului (ata %e &orbire si a unor tulburari comportamentale+

Pagina # din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5entru imbunatatirea motricitatii generale si a miscarilor (ono!articulatorii se pot in%ica o serie %e e)ercitii care au o importanta %eosebita nu numai pentru %e,&oltarea limba ului %ar si pentru sanatatea organismului +E)ercitiie (i,ice generale au scopul %e a usura %es(asurarea unor miscari comple)e ale %i(eritelor grupuri %e musc*i care i!au parte la acti&itatea %e respiratie si la (unctionarea aparatului (onoarticulator+ /e %isting %oua categorii mari %e e)ercitii si anume0 unele cu scopul %e a rela)a organismul si musculature aparatului %e emisie" e)ercitii utile in pronuntarea ma oritatii sunetelor limbii romane si a altele %e incor%are care se (olosesc in special in timpul pronuntarii sunetelor sur%e+ 5entru %e,&oltarea organelor (onoarticulatorii se recoman%a o serie %e e)ercitii ce se re(era la %e,&oltare miscarilor e)presi&itatii (aciale" linguale" man%ibulare" labiale etc+ E%ucarea respiratiei si a ec*ilibrului %intre inspir si e)pir are un rol importanat nu numai in asigurarea unor (uncti biologice %ar si in pronuntie+In timpul e)pirului" su(lul (ace sa &ibre,e coar%ele &ocale necesare pentru pro%ucerea sunetelor+5resiunea e)pirului si a inspirului se mo%i(ica in (unctie %e (iecare sunet+ Unii logopati incearca sa &orbeasca si in timpul inspirului nu numai al e)pirului -cum este normal.+ In (elul acesta pronuntarea %e&ine %e(ectoasa prin %e(ormarea sunetelor" omisiunea sau inlocuirea lor in cu&int si mai ales prin aparitia unor tulburari ale ritmului si ca%entiei &orbirii+ E)ercitiile %e respiratie se %es(asoara in (unctie %e &arsta %islalicului0 la copii mici ele se pot %es(asura sub (orma ocului utili,an%u!se o serie %e ucarii in care sa se su(le? la copiii mai mari se pot utili,e materiale %i%actice &i,uale" spirometrul" cat si e)ersarea e)pir!inspir pe ba,a apelarii la intelegere+ cantului si al recitarii %e poe,ii ritmice+ 2u,ul (onematic" a%ica capacitatea %e a in%enti(ica si %i(erentia sunetele limbii contribuie alaturi %e alte elemente la reali,area unei pronuntari corecte+ 5rin acti&itatea %e %e,&oltare a au,ului (onematic se creea,a un sistem relational intre mo%alitatea sen,oriala %e percepe si crearea unor imagini i%eale la ni&eluri superioare+ De(icientele au,ului (onematic (ac imposibil autocontrolul au%iti& si %islalicului (ace e(orturi %e in%reptare a &orbirii pe ba,a motrico!Aineste,ica a aparatului %e emisie+ In general" la %islalici sunt e(icace pronuntarea" %i(erentierea si i%enti(icarea cu&intelor sinonime si paronime+ Consi%eram ca pentru %e,&oltarea au,ului (onematic sunt mai importante e)ercitiile in cu&inte %ecat pronuntare sunetelor i,olate" asa cum in corectarea %islaliei cu&antul oaca un /e recoman%a ca e)ercitiile %e respiratie sa (ie e(ectuate o%ata cu pronuntarea si sa se reali,e,e la inceput cu a utorul

Pagina #! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

rol *otarat+ 2st(el" in reali,area pronuntiei corecte %islaliculreuseste sa e(ectue,e o comparati&e intre propria sa pronuntie receptionala %e la persoanele %in urul sau si sa reali,e,e un autocontrol" pe ba,a au,ului"asupra emisiei &ocale+ E%ucarea personalitatii %islalicului trebuie sa inceapa o%ata cu corectarea %islaliei in%i(erent %e &arsta %islalicului + E%ucarea personalitatii trebuie sa urmareasca 0re%area incre%erii in propriile posibilitati" crearea con&ingerii ca %ilalia eate o tulburare pasagera care pote (i corectata" crearea incre%erii in logope%" inlaturatrarea negati&ismului si re%earea optimismului 2st(el" corectarea tuturor tulburarilor %e limba este con%itioanata nu numai %e e(icacitatea meto%elor logope%ice" ci si %e o serie %e (actor ice tin %e particularitatile psi*oin%i&i%uale ale *an%icapatilor %e limba Re,ultatele cele mai bune in e%ucarea personalitatii le are psi*oterapia+ 5si*oterapia (oloseste o serie %e meto%e si te*nice psi*ope%agogice in &e%erea restabilirii ec*ilibrului psi*o!(i,ic al logapatului" incercan%a sa stearga %in mintea copilului cau,elel care au %eclansat tulburarea %e limba " sa inlature si sa pre&ina unele simptome crean% in (elul acesta" con%itii (a&orabile pentru acesta pentru actiunea proce%eelor logope%ice %in ca%ru unui tratament complet + 5si*oterapia se constitue %intr!un comple) %e meto%e terapeutice prin care se uramareste intarirea personalitatii" intarirea cunostintei si imbunatatirea a(ecti&a+ In practica logope%ica psi*oterapia urmareste restabilirea psi*icului logopatului prin0e%ucarea personalitatii" !e%ucarea unei aprecieri corecte a propriului %e(ect si al me%iului social" !in(luentarea microme%iului social+ Eeto%ele psi*oterapeutice" utili,ate asta,i" prin in(luentarea %i(eritelor &erigi perturbate ale unitatii biopsi*osociale in(antile+5si*oterapia generala &i,ea,a eliminarea con(lictelor psi*ice ce au %eterminat tulburarea %e limba si restructurarea personalitatii + 5entru a reali,a aceasta este necesar0 sa se e)plice logopatului cau,ele si con%itiile con(lictelor pentru ca" prin ri%icarea acestora la ni&elul constintei" ele sa %ispara"re,ol&area relatiilor negati&e -copil!me%iu" copil!copil" copil!pro(esor" copil!parinte"etc+. acomo%area la colecti& prin capatarea a(ecti&a a copilului+ Camilia logopatului" prin mani(estarile %e neincre%ere si %e retinere constitue obstacolul" uneori %i(icil in terapie+ De aceasta " este necesar sa li se e)plice parintilor tulburarea %e limba %in care su(era copilul" cau,elel %eclansarii" comportarea (ata %e copil"

Pagina #6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cum se %es(asoara terapia comple)a" care este rolul parintilor in terapie si cum sa asigure regimul %e &iata propriilor copii logopati+ Eo%i(icarea conceptiei" a opticii si a mo%alitatilor comportamentale trebuie sa %uca la inlaturarea tensiunii intra(amiliare+ 2cesta se reali,ea,a prin0 cunoasterea personalitatii parintilor" %in con&orbirile anamestice" &i,ite la %omiciliu" %iscutii %i(erite in grupuri %e parinti" resturucturarea atitu%ini parintilor" atat in cursul se%intelor in%i&i%uale" cat si in ca%rul se%intelor collecti&e+ In ca%rul se%intelor colecti&e este posibila cunosterea relatiilor %intre parinti si copil" cat si optical lor in legatura cu tulburarea %e limba al copilului+ /e &a initia un proces %e reconsi%erare a greselilor e%ucati&e" %escoperirea propriilor greseli si eliminarea lor+ 2ceasta &i,ea,a trans(ormarea parintelui intr!un element principal psi*oterapeutic si logope%ic" prin organi,area regimului %e &iata al copilului in (amilie" organi,area acti&itatii logope%ice si uramarirea re,ultatelor+ /TUDIU DE C2F HIII I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti I2>I 7 orto%o)a 2+ 2+ 9:+97+9::J

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J979:774L4I

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 copilul a (ost n'scut normal #i a a&ut o greutate la na#tere %e =;88 g+ Din punct %e &e%ere (i,ic" s!a %e,&oltat normal+ Nu pre,int' semne particulare+ II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0
Pagina #" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2 (ost nascut intr!o (amilie organi,ata cu trei copii+ B+ 2specte legate %e ata#ament 2+2+este ata#at %e ambii parinticu care este n rela$ii apropiate+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' ns' %ac' este stimulat" cooperea,'+ II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icit mintal le er+ 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament melancolic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 tulburari %e comportament prin (actori progenetici+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0%e(icit mintal le er" %isgra(ie"tulburari %e &oce -bra%ilalie."tulburari %e ritm+ De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi bunici neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icien$a mintal' u#oar'" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 97"= g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < nu pre,int'?
Pagina ## din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/tare %e nutri$ie < buna+

IH+ EDUC23I20 2+2+ are &rsta %e 98"9 ani #i a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale Ionel Teo%oreanu iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar+ Urm'torii %oi ani a (ost nscris' la #coala special' C+ 5'unescu+ 5e 7J+84+788I s!a %at Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' care a *ot'rt orientarea catre scoala speciala cu %iagnosticul %ebilitate mintala asociata cu tulburari %e comportament+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ Bunicii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea copilului n (amilie+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti I luni >coala special' C+ 5'unescu I ani J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR 2+C 2+B 2+/ sora J ori EN bunica paterna = ori tata (rate bilunar ; ori 8;+8:+7887 ne&oi speciale 9J+87+7884 lipsa resurselor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT

Pagina #$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 Impe) /+2+. DOEICILIUL ap+ I" Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 2C n+ 94+97+9:;J -sor' geam'n'. 2+B+C+ n+ 78+8=+9:;L 2+B+C+ n+ 7:+8;+9:;; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni < E+2" L7 ani" com+Comarna" I/ E+N" L8 ani" com+ Comarna" I/ bunicii paterni < 2+I" %ece%at" 9::; 2+H" L= ani" com+ Belcesti" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0 copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui 2+H cu 2+C au re,ultat o (ata #i %oi b'ie$i+ 2+2+ a urmat pn' n 788=" cursurile #colii generale 2l+ I+Cu,a iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec #colar %atorit' ritmului %e lucru lent #i a unor st'ri %e in*ibi$ie+ orto%o)a romn' romn' orto%o)a romn' romn' str+ 2l+ Lapusneanu" nr+ J7" bl+ B9" sc+ 2" et+ I" T2T2 2+H+ 79+8L+9:LI 98 clase c's'torit' #omer' 2+C 77+87+9:47 98 clase c's'torit muncitor -Eurocris

Pagina $% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5e ;+8:+788= se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care 5+I este n%reptat' spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele II!III + E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+788= Tipul0 %e(icien$' mintal' intelectual' 6ra%ul0 intelect %e limit' S personalitate ec*ilibrat'" cooperant' S %isgra(ie" tulburari %e &oce -bra%ilalie." tulburari %e ritmS bloca e in*ibiti&e S inteligen$' practic' #i social' n limite normale S autonomie personal' #i social'+ Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii speciale+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0 5si*oterapie %e suport Terapie logope%ica E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 In &orbirea spontana se inregistrea,a o &orbire (luenta si ritmica atunci can% nu se simte stresat + In ce pri&este gra(ismul " s!au remarcat progrese %eosebite " reusin% sa!si organi,e,e o scriere li,ibila" corecta" cu o buna or%onare macrospatiala+ /e lucrea,a in continuare cu copilul pentru obtinerea unui ritm constant %e &orbire+ 5e parcursul stabilirii (luentei &orbirii si pe masura progreselor inregistrate la scriere! citire" precum si succese scolare l!au mobili,at si incura at mai mult " stimulan%u!i &ointa si obtinan% re,ultate mai bune atat in plan scolar cat si in relatiile cu colegii si cu ca%rele %i%actice+ Comple)itatea tulburarilor a impus initierea unor terapii comple)e" urmarin%u!se actionarea asupra %i(eritelor laturi0 articulatorie" a %e,&oltarii limba ului" %e,&oltarii motricitatii generale si (ine" memoriei" atentiei" a(ecti&itatii si nu in ultimul ran% psi*ocomportamentale+ 2&an% in &e%ere comple)itatea tulburarilor" am reali,at un program in%i&i%uali,at care urmarea ac*i,itionarea gra%ata a abilitatilor %e comunicare+ In prima etapa s!a urmarit0 !(ormarea unei respiratii costo!%ia(ragmatice !inlaturarea tulburarilor motricitatii organelor %e &orbire" pentru a crea posibilitatea articularii corecte a %i(eritelor sunete !%e,&oltarea au,ului (onematic pentru o buna sesi,are si %i(erentiere a sunetelor
Pagina $1 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!e)ercitii pentru concentrarea atentiei" stimularea memoriei 5rimele e)ercitii au (ost e)ercitii %e gimnastica a aparatului (ono!articulator" in &e%erea inlaturarii apra)iei acestuia si e)ercitii %e gimnastica respiratorie pentru e%ucarea respiratiei" a ec*ilibrului %intre inspir si e)pir in scopul asigurarii unor (unctii biologice+ 2m trecut apoi la miscari mai comple)e si mai precise a bu,elor" limbii" obra ilor" pe ba,a imitarii" in (ata oglin,ii" (ara emitere %e sunete+ 5e masura %iminuarii %i(icultatilor articulatorii am trecut la emiterea sunetelor+ In pre,ent emite" re(lectat" &ocalele a" e" i" o" u" intampinan% greutati la " '" precum si silabe (ormate %in 7 &ocale 0 au" ua" ai" ou" eu+ Emite silabe %esc*ise (ormate %in consoanele m" n" p" b" t" % -e)+ ma" me" mi" m" mu? n" ne" no" nu" ni? pa.+ Rosteste o serie %e cu&inte \apa]" \asa]" \%a%a]" \buba]" \%oi]" \copii]" \gata]" \Ina]" \pui]" \*ai]" \paru]!patru" \pa%on] <par%on" \ute] < uite" \pocu] < porcul" \coco] < cocos" \baca]! &aca" \mao] < maro+ /e insista asupra %i&ersi(icarii cu&intelor in&atate" nu asupra corectitu%inii pronuntiei+ 2socia,a silabe 0 pa!pa" ta!ta" ma!ma" na!na" co!co" %a!%a" ba!ba+ Cormulea,a propo,itii simple 0 \nu pun] < nu spun" \te!am pins] < te!am prins+ Coloseste cu&inte < &erbe" in special" cu rol %e propo,itie 0]%a]" \*ai]" \ute]"\poua]" \apa]+ /pune si recunoaste onomatopeele emise %e %i(erite animale si pasari %omestice" in%ican% sursa acestora 0 \cane]!caine <*am!*am" \baca]!&aca!mu!mu" \pui]!pui!pui!pui" \oi]! oaie!be!be" \coco]!cocos" precum si alte onomatopee cunoscute+ Recunoaste si in%ica la cerere toate animalele si pasarile" inclusi& cele pe care nu le poate imita 0 rata" gaina" calul" porcul" pisica+ In &e%erea ameliorarii %isgra(iei s!au e(ectuat e)ercitii pentru %e,&oltarea motricitatii (ine+ 2 reusit sa treca ast(el %e la \ma,galituri] la linii in spatiul gra(ic al caietului < si anume 0 linie oblica %reapta!stanga" linie %reapta ori,ontala si &erticala" punctul+ Colorea,a imagini mari" ramanan%" cel mai a%es" in spatiul %esenului+ Reuseste partial sa trase,e contururile (ormelor geometrice+ /i!a imbogatit mult limba ul pasi&" in%ican% la cerere %i(erite obiecte %in spatiu 0 casa" clasa" me%iu+ /ortea,a %upa (orma si culoare (ara a putea &erbali,a+ De asemeni" cunoaste sensul notiunilor %e spatialitate -sus" os" pe" sub" langa. si notiunile percepti&!motrice %e (orma" marime" culoare+

Pagina $2 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ciin% integrat in colecti&ul clasei" s!a obisnuit sa stea in banca %esi nu timp in%elungat" sa respecte normele si regulile impuse %e in&atatoare+ Colegii %in clasa l!au acceptat" il a uta can% are ne&oie" il spri ina can% nu reuseste sa (aca ceea ce %oreste <e) +il a uta sa traga (ermoarul la *aina+ In urma sociali,arii" se obser&a sca%erea agresi&itatii atat (ata %e a%ulti" cat si (ata %e colegi+ 5rognosticul logope%ic este %e e&olutie lenta pe toate liniile 0 articulatorie" a limba ului" intelectului" scris!cititului" cu posibilitati limitate %e recuperare pe linia limba ului oral <scris+ E)ercitiile au (ost e(ectuate in or%inea urmatoare 0 !e)ercitii %e gimnastica a aparatului (ono!articulator si e)ercitii %e gimnastica respiratorie pentru e%ucarea respiratiei (araScu la emitere %e sunete+ !emite" re(lectat" &ocalele a" e" i" o" u" intampinan% greutati la " '" precum si silabe (ormate %in 7 &ocale 0 au" ua" ai" ou" eu+ !emite silabe %esc*ise (ormate %in consoanele m" n" p" b" t" % -e)+ ma" me" mi" mo" mu ? na" ne" no" nu" ni ? pa.+ !rosteste cu&intele \apa]" \asa]" \%a%a]" \buba] " \%oi]" \copii]" \gata]" \Ina]" \pui]" \*ai]" \paru]!patru" \pa%on]<par%on" \ute]<uite" \pocu] < porcul" \coco]! cocos" \baca]!&aca" \mao]< maro+ !asocia,a silabe 0 pa!pa" ta!ta" ma!ma" na!na" co!co" %a!%a" ba!ba+ !(ormulea,a propo,itii simple0 \nu pun] < nu spun" \te!am pins] < te!am prins+ Coloseste cu&inte S &erbe cu rol %e propo,itie 0]%a]" \*ai]" \ute]"\pou]" \apa]+ !spune si recunoaste onomatopeele emise %e %i(erite animale si pasari %omestice" in%ican% sursa acestora0 \cane]!caine <*am!*am" \baca]!&aca!mu!mu" \pui]!pui!pui!pui" \oi]! oaie!be!be" \coco]!cocos+ In &e%erea ameliorarii %isgra(iei s!au e(ectuat e)ercitii pentru %e,&oltarea motricitatii (ine+ !a trecut %e la \ma,galituri] la linii in spatiul gra(ic al caietului < si anume0 linie oblica %reapta!stanga" linie %reapta ori,ontala si &erticala" punctul+ ! colorea,a imagini mari" ramanan% cel mai a%es" in spatiul %esenului+ Reuseste partial sa trase,e contururile (ormelor geometrice+ !si!a imbogatit mult limba ul pasi&" in%ican% la cerere %i(erite obiecte %in spatiu0 casa" clasa" me%iu+ !sortea,a %upa (orma si culoare (ara a putea &erbali,a+
Pagina $3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!cunoaste sensul notiunilor %e spatialitate -sus" os" pe" sub" langa. si notiunile percepti&!motrice %e (orma" marime" culoare+

/TUDIU DE C2F IZ I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti I2>I 9 greco!catolic' C+ E+ 7=+8;+9::J

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J8;7=774L4I

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 pre,int' *ipotro(ie staturo!pon%eral'+ Din punct %e &e%ere (i,ic" s!a %e,&oltat normal" e)ceptan% *ipotro(ia staturo! pon%eral'+ Nu pre,int' semne particulare+ II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 5ro&ine %intr!o (amilie %e,organi,ata+%e mentionat ca mai are %oi (rati cu intelect %e limita + B+ 2specte legate %e ata#ament C+E+ este ata#at %e ambii p'rin$i+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' + II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 Oligo(renie gra% I prin (actori progenetici 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament sang&inic?
Pagina $ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De,&oltare socio!a(ecti&'0 cooperant" sociabil? uneori apar bloca e in*ibiti&e+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0 %e(icitului mintal me%iu+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %isle)ie!%isgra(ie De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi p'rin$i neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icitul mintal me%iu" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 9="I g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < nu pre,int'? /tare %e nutri$ie < anore)ie+

IH+ EDUC23I20 C+E+ are &rsta %e 98"I ani #i a urmat clasa I la scoala N6*eorg*e 2sac*i iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec a (ost nscris la #coala special' C+ 5'unescu+ 5e 7J+84+7887 s!a %at Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' care a *ot'rt e)istenta %e(icitului mintal me%iu+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %isle)ie! %isgra(ie+

Pagina $! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7889+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucare a copilului n (amilie %atorita %e(icientei mintale si %e limba I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+ 5+ C+2+ Rosetti >coala special' C+ 5'unescu 9J+87+7887 8;+8:+7887 lipsa resurselor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

ne&oi speciale

J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR C+H C+C C+B mama tata (rate s'pt'mnal bilunar ; ori

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+

Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE T2T2 C+H 79+8L+9:L7 97 clase C+C 77+87+9:L8 98 clase

Pagina $6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/T2TUT E2RIT2L OCU523I2 muncitor-EOLDO5L2/T /+2+. DOEICILIUL I" Ia#i RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 C+C n+ 94+97+9:;J -sor' . C+B+C n+ 78+8=+9:;L C+B+C n+ 7:+8;+9:;; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0

c's'torit' #omer'

c's'torit

str+ 5ro(esor paul" nr+ 9J" bl+ B9" sc+ 2" et+ I" ap+ catolic' romn' romn' orto%o)a romn' romn'

bunicii materni < E2" L7 ani" com+Costuleni" I/ EN" L8 ani" com+ Costuleni" I/ bunicii paterni < C+I" %ece%at" 9::; C+H" L= ani" com+Ra%ucaneni" I/ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0 copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui C+H cu C+C au re,ultat %oi b'ie$I si o (ata+ 5e ;+8:+7887 se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care C+E+ este n%reptat' spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele I!III+

E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+7887 Tipul0 %e(icit mintal 6ra%ul0me%iu"%isle)ie!%isgra(ie Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii speciale Terapie comportamental' Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

Pagina $" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport+

E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 5rogresele au (ost imbucuratoare" copilul inregistran% re,ultate bune la citit+ /!a a%aptat usor ritmului %e lucru muncin% cu serio,itate si cu %orinta %e a!si insusi cat mai repe%e %eprin%erile %e scris+ 2u persistat greselile %e or%in gramatical" %atorita (olosirii incorecte a unor ca,uri si timpuri in relatiile %intre %i(erite parti %e propo,itii "precum si unele greutati in (olosirea semnelor %e punctuatie+ Toate acestea s!au re(lectat in re,ultatele scolare" ele&ul promo&an% anul scolar cu me%ii superioare comparati& anilor prece%enti+ /uccesul acestor prime re,ultate a constituit inceputul &in%ecarii si integrarii in colecti&ul clasei+ Legatura cu copilul este in continuare pastrata" terapia urmarin% e&olutia limba ului si comportamentului in ca%rul scolii si colecti&ului %e colegi+ E)amenul logope%ic a scos la i&eala (aptul ca %e,&oltarea limba ului si a &orbirii sunt (oarte limitate %atorita mo%i(icarilor aparatului (ono!articulator+ Eal(ormatiile boltii si &alului palatin il impie%ica pe copil in e)ecutia corecta a sunetelor+Copilul nu poate pronunta consoanele0 r" s" )+" in sc*imb poate pronunta na,ali,at toate &ocalele+ /unetele 0 ce" ci" ge" gi sunt a(ectate (iin% inlocuite cu un su(lu na,al+2u,ul (onematic nu este a(ectat+2tentia au%iti&a este (oarte buna+ Horbirea e)presi&a este limitata si %e(ormata+ Hocabularul acti& este re%us" capacitatea %e e&ocare a cu&intelor este re%usa" (iin% pre(erate mimica si gesturile+ Diagnosticul logope%ic a (ost cel %e %islalie polimor(a %atorata %espicaturii &elo! palatine+ 5rognosticul logope%ic este %e e&olutie lenta pe toate palierele limba ului+ Terapia logope%ica a urmarit mai multe planuri+ 2cti&itatea logope%ica a %ebutat cu gimnastica aparatului (ono!articulator" urmarin%u!se %e,&oltarea si e%ucarea miscarilor necesare articularii corecte a sunetelor si pronuntarii cu&intelor+ 2ceste e)ercitii %e gimnastica au a&ut rolul %e a imbunatati (unctia motorie a sistemelor cerebrale ramase +/!au reali,at e)ercitii %e gimnastica pentru bu,e" limba si &alul palatin " a%ministran%u!se probe sub (orma %e oc+ De asemenea s!au e(ectuat e)ercitii pentru e%ucarea respiratiei"pentru (ormarea inspirului si e)pirului pro(un%" %ia(ragmatic" intens" pentru (ormarea su(lului bucal si e%ucarea e)pirului bucal in (unctie %e sunet+
Pagina $# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In continuare s!a trecut la corectarea pronuntiei pornin% %e la articularea corecta a sunetelor si %e la particularitatile articulatorii+ In acti&itatea %e corectare s!au utili,at imagini &i,uale si motorii" a%ministrate sub (orma %e oc+ La inceputul (iecarei ore" s!a e)ersat cate&a minute la pronuntarea i,olata a sunetelor+ Dupa emiterea sunetului %e(icitar" s!a trecut la intro%ucerea sunetului in silabe+ Copilul trebuie sa pronunte cu&inte ce contin sunete in silabe %irecte si in&erse"%upa e)emplu"in (ata oglin,ii logope%ice+5roba se e)ecuta in mai multe se%inte"pana la pronuntia in%epen%enta corect+ Intro%ucerea sunetului in cu&inte se (ace sub in%rumarea logope%ului+ Copilului i se cere sa pronunte cu&inte monosilabice"bisilabice"polisilabice" ce contin sunetul a(ectat+ Di(erentierea sunetelor la ni&elul silabelor si cu&intelor se (ace solicitan% copilului sa sesi,e,e %i(erentele %intre silabele si cu&intele au,ite+/e cere copilului sa preci,e,e prin ce se %eosebesc silabele sau cu&intele au,ite+ Etapa automati,arii consta %in e)ersarea sunetului %e(icitar in propo,itii0 se cere copilului sa pronunte propo,itii simple in care este pre,ent in cu&inte sunetul %ee(icitar" in po,itia %e inceput"mi loc si (inal+2ceste e)ercitii se reali,ea,a treptat"respectan%u!se prncipiul pasilor mici si al %i(icultatii gra%uale+ E)ersarea sunetului %e(icitar corectat in scurte po&estiri" poe,ii si g*icitori se reali,ea,a pre,entan% copilului po&esti cunoscute "in imagini "ase,ate or%onat si i se solicita sa spuna po&estea care presupune (olosirea unor cu&inte continan% sunetul %e(icitar corectat+ Treptat s!au intro%us %i(erite combinatii consonantice" gra%ul %e %i(icultate marin%u! se treptat marin%u!se in (unctie %e ritmul %e insusire corecta a acestora %e catre copil+ 5e tot parcursul se%intelor" copilul a (ost incura at permanent si recompensat cu %ulciuri si buline iar in a(ara se%intelor s!a conlucrat cu in&atatorul pentru ca copilul sa (ie stimulat si in clasa+ La (inalul se%intelor" copilul se a(la in (a,a corectarii acti&e a &orbirii+ /TUDIU DE C2F Z I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI0 NUEE 5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII I2>I 9
Pagina $$ din 136

C+ H+ 97+8I+9::J

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

COD NUEERIC 5ER/ON2L 9:J8I97774L4I RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE romn' romn' centru %e plasament C+2+ Rosetti orto%o)a

IN/TITU3I2 DE OCROTIRE II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0

II+9+ Descrierea (i,ic'0 pre,int' *ipotro(ie staturo!pon%eral'+ Din punct %e &e%ere (i,ic" s!a %e,&oltat normal+Nu se cunosc %ate anterioare intrarii copilului in centrul %e plasament+ Nu pre,int' semne particulare+ II+7+ Istoricul %e,&olt'rii0 2+2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 5ro&ine %intr!o (amilie %e romi + B+ 2specte legate %e ata#ament C+H+ este ata#at %e ambii p'rin$i+ 5e perioa%a intern'rii n centrul %e plasament a colaborat cu asisten$ii sociali #i cu pro(esorii %in #coala %e mas' ns' au (ost situa$ii con(lictuale cu unii colegi pe care le!a re,ol&at ('r' s' cear' a utorul cui&a+ Uneori" se in*ib' + II+=+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 Debilitate mintala usoara+ 5ersonalitate ec*ilibrat'? temperament sang&inic? De,&oltare socio!a(ecti&'0 cooperant" sociabil? uneori apar bloca e in*ibiti&e+ 2utonomie personal' #i social' bine %e,&oltat'+ Ritm %e lucru lent De,&oltare cogniti&' #i a limba ului0 %e(icitului mintal le er+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %isle)ie!%isgra(ie De,&oltare psi*o!motorie0 u#oar' instabilitate psi*o!motorie Conclu,ii+ Recoman%ari0 Terapie comportamental'? Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport? /pri in (amilial a%ec&at? /timulare permanent' n actul n&'$'rii+
Pagina 1%% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE0 2ntece%ente (amiliale patologice0 cei %oi p'rin$i neag' e)isten$a n (amilie a unor boli cronice sau unor boli in(ecto!contagioase+ 2ntece%ente personale patologice0 e)ceptn% %e(icitul mintal me%iu" copilul a pre,entat #i bolile copil'riei+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat0 BC6" 25" DT5" 2RR" RDT" IDR+ 2lte anali,e importante0 copilul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 GIH < -negati&." *emoglobina 9="I g K" e)u%at na,o!(arigian < absen$i streptococ B < *emolitic" REC < 7L4J" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 Tulbur'ri %e static' #i motricitate < u#oar' instabilitate psi*o!motorie? Tulbur'ri ale organelor %e sim$ < nu pre,int'? /tare %e nutri$ie < anore)ie+

IH+ EDUC23I20 D+C+ are &rsta %e 98"; ani #i a urmat cursurile scolii NIonel Teo%oreanu iar n clasa a II!a a pre,entat un e#ec a (ost nscris la #coala special' C+ 5'unescu+ 5e 7J+84+7887 s!a %at Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' care a *ot'rt e)istenta %e(icitului mintal me%iu+La e)amenul logope%ic %iagnosticul este0 %isle)ie! %isgra(ie+

H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI0 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ Copilul a (ost crescut n (amilie pn' n 9J+87+7889+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+ =+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucare a copilului n (amilie %atorita %e(icientei mintale si %e limba I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2
Pagina 1%1 din 136

D2T2 INTERNDRII

EOTIH23IE

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C+ 5+ C+2+ Rosetti >coala special' C+ 5'unescu

9J+87+7887 8;+8:+7887

lipsa

resurselor

ne&oi speciale

J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul0 NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR C+H C+C mama tata bilunar bilunar

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oster!care %eoarece %urata intern'rii n centrul %e plasament a (ost scurt' iar (amilia a $inut leg'tura cu copilul+

Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI0 9+ I%entitatea p'rin$ilor0 E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII EDUC23IE /T2TUT E2RIT2L OCU523I2 DOEICILIUL RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE 7+ I%entitatea (ra$ilor0 C+C n+ 94+97+9:;J -sor' . C+B+C n+ 78+8=+9:;L C+C n+ 7:+8;+9:;; =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 Nu se cunosc %ate %espre (amilia largita+ I+ Istoricul social al copilului #i al (amiliei0
Pagina 1%2 din 136

T2T2 C+H 79+8L+9:L7 97 clase c's'torit' #omer' str+ Tatarasi nr+ 9J" Ia#i orto%o)a romn' romn' orto%o)a romn' romn' C+C 77+87+9:L8 98 clase c's'torit muncitor

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Copilul pro&ine %intr!o (amilie legal constituit' n 9:;=+ Din c's'toria lui C+H cu C+C au re,ultat %oi b'ie$i+ 5e ;+8:+7887 se eliberea,' Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' n care C+H+ este n%reptat spre n&'$'mntul special+ 2st(el urmea,' la #coala special' C+ 5'unescu clasele I!III+

E)tras %in certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7J+84+7887 Tipul0 %e(icit mintal 6ra%ul0me%iu" %isle)ie!%isgra(ie Recoman%'ri curriculare0 ! plan %e n&'$'mnt #i programe #colare speci(ice #colii speciale Terapie comportamental' Terapie logope%ica? 5si*oterapie %e suport+ Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 Desi la inceput s!au inregistrat a&ersiuni %in partea lui C+H" aceste absente au (ost corectate %e logope% prin intro%ucerea unor elemente atracti&e precum mu,ica si ocurile+/!a lucrat pe %e,&oltarea unor %eprin%eri %e munca intelectuala structurate care sa!l a ute sa inregistre,e progrese in acti&itatea scolara+ In ceea ce pri&este %isle)ia ce risca sa se stabili,e,e" terapia logope%ica a reusit sa stope,e acest proces" incepan%u!se corectarea tuturor grupelor %e (oneme a(ectate+ 5e parcurs s!au e&i%entiat progrese &i,ibile in ceea ce pri&este articulatia!pronuntia sunetelor a(ectate si s!au imbunatatit re,ultatele scolare+ In pre,ent se continua terapia pentru (ormarea %eprin%erii %e a articula corect toate sunetele+ In plan comportamental" se urmareste ameliorarea stabilitatii aten$iei si a laturii psi*o!a(ecti&e+ De la inceput s!a obser&at o rapi%a si %inamica integrare in acti&itate" %ar cu alternarea perioa%elor %e buna per(ormanta si %e insucces total+ In general e&olutia a (ost lenta" cu un ritm oscilant+ 2 continuat sa se mentina mult timp o e)citabilitate crescuta+ O %at pro%us" (ocarul %e e)citatie persista mult+ /!a mentinut mult timp si incapacitatea copilulu %e a asculta" %e a (i atent la ce au,ea si %e a %i(erentia comple)ele sonore+
Pagina 1%3 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E(ectuarea e)ercitiilor %e gimnastica ale aparatului articulator a necesiatat o perioa%a in%elungata+ Eult timp C+H+ n!a putut su(la pe gura" (luiera" um(la obra ii" balonul" scuipa %atorita inertiei bu,ei superioare" a obra ilor+ Limba n!a putut (ace contactul cu bolta palatina" ast(el ca elementele %e articulatie %e(ectuoase au persistat+ /!a mentinut o perioa%a in%elungata o inconstanta si nestatornicie a perceptiilor acustice care se inrautateau in ca, %e boala" situatii tensionate" %e abatere a atentiei au%iti&e acti&e+ Unele sunete au (ost pronuntate corect" %ar cu articulatie necorespun,atoare+ Nu s!a insistat insa asupra reali,arii punctelor corecte" %eoarece starea aparatului articulator nu!i permite aceasta+ 2st(el pentru Nr" limba nu &ibra in atingerea sa cu partea anterioara aa palatului" ci punctul %e articulare s!a mentinut peste bu,a superioara+ /unetul Nl a (ost articulat mult timp %i(u, spre Nn lucru ce i!a pro%us copilului greutati %eosebite la memorarea si (olosirea litereil+ In pronuntarea consoanelor e)plo,i&e Ns N, Nt" a suieratoarelor Ns N " a intampinat %i(icultati %eosebite %atorita lipsei presiunii subglotice si inertiei limbii+ /unetele Np" NbN% au (ost inlocuite cu un su(lu na,al+ 2samblarea sunetelor in silabe" %ar mai ales a silabelor in cu&inte a (ost %i(icila" pier,an% %eseori sunete si mai ales silabe" in special pe cele (inale in&ersan% si %enaturan% silabele si cu&intele+ 5e masura imbogatirii &ocabularului" multe cu&inte au (ost pronuntate tot mai corect si (olosite mai %es+ Treptat &orbirea a %e&enit mai coerenta" %ar s!a mentinut agramata+ In general &orbirea re(lectata era mult mai corecta %ecat cea in%epen%enta" persistan% un (oarte slab control au%iti&+ In pri&inta insusirii scris cititului %esenarea literelor a (ost reali,ata cu usurinta" rapi%itate in e)ecutare" %ar le!a memorat (oarte greu %upa multe e)ercitii stabilin% cu (oarte multa greutate legatura %intre (onem si gra(em+ 2 intampinat greutati si la legarea sunetelor in silabe si a silabelor in cu&inte+ Dupa aceea a reusit sa reali,e,e o anali,a si sinte,a a sunetelor -orala. la ni&elul silabei" a cu&intelor a trecut la scrierea lor+ 5reocupat %e prima litera o uita pe urmatoarea" uita silabele %enaturan% si sc*imban% cu&antul+ O e&olutie mai rapi%a a inregistrat!o citirea" per(ormantele in &ite,a si corectitu%ine intrecan%u!le cu mult pe cele %in scriere+ 5rogrese e&i%ente s!au obser&at si in reali,area operatiilor %e calcul aritmetic+ Dupa un an %e terapie logope%ica" an in care posibilitatile articulatorii" %e pronuntare a cu&intelor" %e (ormulare a propo,itiilor au crescut simtitor C+H+ a trecut in clasa a %oua continuan% si terapia logope%ica+

Pagina 1% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/i in acest an preocuparile au (ost in%reptate tot in %irectia reali,arii pronuntiei corecte" %e,&oltarii limba ului oral si scris" %eoarece persistau inca imper(ectiuni in articularea limba ului oral si scris" o &orbire agramaticala cu lipsa in special a (le)iunilor" &erbe si substanti&e" un &ocabular sarac" limitat la cu&intele ce semnalau necesitati ime%iate+ In scriere continuau sa apara greutati %atorita tulburarilor au,ului (onematic si %i(icultatilor in reali,area anali,ei si sinte,ei (onetice si &erbale+ 2st(el apareau pier%eri a silabelor" (inalurilor cu&intelor" omiterea literelor" o serie %e constructii gramaticale eronate+ 2&an% %e a unele cunostiinte in %irectia scris!cititului si socotitului" copilul s!a inca%rat bine la inceput" a capatat incre%ere si siguranta" in&atatoarea se %eclara multumita" ne%umeriri a&an% insa cu particularitatile limba ului lui+ I s!a e)plicat starea copilului si a (ost s(atuita sa actione,e cu calm si rab%are pentru a nu %uce la aparitia altor tulburari psi*ice+ Totusi" C+H+ in scurt timp a %e&enit tinta ironiilor colegilor" ceea ce l!a %emorali,at" i! a pro&ocat cri,e %e plans si re(u,ul %e a merge la scoala+ 2u (ost necesare o serie %e alte %iscutii cu in&atatoarea" colegii" cu el pentru inlaturarea (actorilor traumati,anti si reec*ilibrarea a(ecti&a" care s!a obtinut relati& usor+ 2spectul cel mai %e(icitar ramanan% tot la ni&elul limba ului oral si la transcrierea acestuia" accentul s!a pus in continuare pe corectarea si %e,&oltarea lui+ 2 (ost (olosita mult timp &orbirea pe ba,a %e intrebari" urmarin%u!se prin aceasta reali,area unei participari acti&e si constiente" %e,&oltarea in continuare a au,ului (onematic cat si al limba ului si gan%irii+ 5rin interme%iul intrebarilor s!a urmarit toto%ata reali,area usurintei %e a &orbi si gan%i+ In acest scop s!a urmarit" pe langa (ormarea priceperii %e a raspun%e corect si (ormarea priceperii %e a pune intrebari+ /!a insistat mult asupra e)punerilor libere" a po&estirilor stiin% ca po&estirile maresc atentia" sporesc %orinta %e a intelege si toto%ata e(ortul %epus pentru aceasta" obisnuin%u!l pe copil cu prelucrarea pe plan mintal a unor intamplari &ariate si neasteptate+ 5aralel cu aceasta s!au continuat e)ercitiile pentru in&atarea scris!cititului" un%e se intalneau aceleasi greutati %in limba ul oral" %atorate in primul ran% tulburarilor %e organi,are temporala" care nu permiteau respectarea corecta a succesiunii sunetelor" silabelor" cu&intelor in propo,itii" tulburari accentuate si %e instabilitatea atentiei si memoriei au%iti&e+

/TUDIU DE C2F ZI I+ D2TE DE IDENTICIC2RE 2 CO5ILULUI NUEE 2+


Pagina 1%! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5RENUEE D2T2 N2>TERII LOCUL N2>TERII R2N6UL N2>TERII COD NUEERIC 5ER/ON2L RELI6IE N23ION2LIT2TE ETNIE IN/TITU3I2 DE OCROTIRE Rosetti II+ DE/CRIERE2 CO5ILULUI0 II+9+ Istoricul %e,&olt'rii0

I+ I+849::J I2>I 7 9:J84:I774LLI orto%o)' romn' romn' Centrul %e plasament C+2+

2+ 2specte legate %e me%iul n care a (ost crescut #i stimulat copilul0 2+I+"4 ani" (ace parte %intr!o (amilie numeroas' -4 copii.+ Tat'l este bolna& T+B+C+ Copilul a (ost ncre%in$at la nceput leag'nului %e copii+ Dosarul ele&ului nu cuprin%e #i alte %ate anterioare &enirii sale n scoala++ B+ 2specte legate %e ata#ament0 2 %e,&oltat un ata#ament %e tip nesigur (a$' %e tata %atorit' sc*imb'rilor inter&enite+ 2re re,er&e n a se impune n grup #i pre,int' o oarecare %epen%en$' (a$' %e asisten$ii sociali %in centru" apeln% %eseori la ace#tia pentru a (i n$eles #i ncura at+ 1n rela$iile cu colegii %e clas' #i centrul %e plasament este timi%+ II+ 7+ 2specte ale %e,&olt'rii psi*o!motorii0 De(icien$a mintal' u#oar'" %ebilitate mintal'" cu etiologie necunoscut'+ Caren$e mari e%ucati&e #i socio!a(ecti&e? Tulbur'ri %e limba 0 +Disle)ie!%isgra(ie" tulburari %e ritm si (luenta+ Copilul pre,int' #i tulbur'ri %e comportament" cri,e %e &iolen$' " ten%in$a spre &agabon%a Eemorie < capacitate re%us' %e stocare #i re$inerea in(orma$iilor+ 2ten$ie0 instabil'+ 1ntr,iere me%ie n %e,&oltarea psi*o!motorie+ Ni&elul cuno#tin$elor generale0 (oarte sc',ut pe (on%ul %e(icitului intelectual u#or < me%iu #i a nestimul'rii+ Imaturitate socio!a(ecti&'+
Pagina 1%6 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Conclu,ii+ Recoman%'ri0 Terapie logope%ic'? 5rogram %e recuperare in%i&i%uali,at? 5si*oterapie %e suport+

III+ /T2RE2 DE /DNDT2TE 2ntece%ente (amiliale patologice Nu sunt inregistrate+ 2ntece%ente personale patologice0 De la na#tere pn' n pre,ent" copilul a pre,entat ru eol'" grip' #i o opera$ie %e e)tirpare a amig%alelor+ Haccin'ri0 pn' n pre,ent" copilul a (ost &accinat BC6" T+ COV" GE5+ B" HHR" IDR+ 2lte anali,e importante0 minorul a (ost e&aluat me%ical prin interme%iul anali,elor0 *emoglobina 9="J K" GIH < -negati&." e)amen RC" e)u%at na,o!(aringian" coproculturi #i uroculturi perio%ice+ E)amen somatic general0 tulbur'ri %e static' #i motricitate0 instabilitate motorie? tulbur'ri ale organelor %e sim$0strabism ! stare %e nutri$ie0 bun'+ IH+ EDUC23I2 Copilul" n &rst' %e 98"Lani" a urmat gr'%ini$a special' %in ca%rul #colii C+ 5'unescu n anul 9:::!7889 %atorit' constat'rii %e(icien$ei mintale u#oare %in Certi(icatul %e E)perti,' #i orientare #colar' #i pro(esional' %in 9=+8:+9:::+ 1n anul #colar 7887!7887884 a urmat clasele I!III la #coala special' C+ 5'unescu con(orm planului %e n&'$'mnt #i programelor #colare speci(ice #colii speciale pentru %e(icien$i mintal+ H+ I/TORIC 2L IN/TITU3ION2LIFDRII CO5ILULUI 9+ De un%e &ine copilul la prima a%mitere ntr!o unitate %e ocrotire@ 5n' la %ata %e 97+87+7887 copilul a (ost crescut n (amilie ns' a a&ut statut %e intern par$ial -centru %e ,i. n perioa%a 7;+99+7888 < 97+87+7887+ 7+ Cine a solicitat institu$ionali,area copilului@ 5'rin$ii+
Pagina 1%" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

=+ Ce ncerc'ri %e pre&enire a institu$ionali,'rii au (ost interprinse n acel moment@ Nu s!a putut pre&eni institu$ionali,area %atorit' lipsei resurselor #i alternati&elor+ I+ /uccesiunea unit'$ilor prin care a trecut copilul0 IN/TITU3I2 DE OCROTIRE 5ERIO2D2 C+5+ C+2+ Rosetti! centrul %e ,i 9J luni C+5+ C+2+ Rosetti < intern luni 6r'%ini$a special' an >coala special' C+ 5'unescu an J+ De c'tre cine a (ost &i,itat copilul@ NUEE 5RENUEE 6R2D DE RUDENIE NR+ HIFITELOR 2+E 2C+ mam' tata 9I ori 98 ori 9=+8L+7884 ne&oi speciale 9 9=+8:+7889 preg'tire #colar' 9 97+87+7884 lipsa con%i$iilor L 7;+99+788I lipsa con%i$iilor D2T2 INTERNDRII EOTIH23IE

HI+ 5L2/2EENTE 2LE CO5ILULUI ECECTU2TE 5YND 1N 5REFENT Copilul nu a (ost plasat n (amilii %e asisten$i maternali" n (amilia l'rgit' sau n (amilii (oste < care" %eoarece (amilia a ntre$inut leg'tura cu el #i a %orit reintegrarea lui (amilial'+ Z+ D2TE DE/5RE C2EILI2 CO5ILULUI E2E2 NUEE+ 5RENUEE D2T2 N2>TERII 9I+8I+9:4J EDUC23I2 clase /T2TUT E2RIT2L nec's'torit nec's'torit' opt clase opt 2+E 9L+89+9:L8 T2T2 2+C+

Pagina 1%# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

OCU523I2 necali(icat DOEICILIUL RELI6IE N23ION2LIT2TE romn' ETNIE romn' 7+ I%entitatea (ra$ilor0

('r' I2>I"str+5etre Ispirescu"nr J orto%o)' romn' romn'

muncitor

orto%o)

Din rela$ia lui 2C+ cu 2+E+ a mai re,ultat #i 2+2+" ocrotit' prin plasament n C+ 5+ C+2+ Rosetti+ =+ Date %espre (amilia l'rgit'0 bunicii materni0 B+/+" %ece%at n 9::J+ B+L+ " 48 ani" str+ I+C+ Br'tianu" nr+ 4" I/ bunicii paterni0 2+N+" L; ani" com+ /c*itu!Duca" I/ 2+2+" L8 ani" com+ /c*itu!Duca" I/ I+ Istoricul social al copilului0 Eoti&ul intern'rii a (ost lipsa con%i$iilor %e cre#tere #i e%ucarea a%ec&at' a minorului+ 2st(el" n perioa%a 7;+99+7888 ! 97+87+7887" 2+I+ a a&ut statut %e intern par$ial urmn% centrul %e ,i %in centrul %e plasament C+2+ Rosetti %up' care" timp %e #apte luni" a (ost internat n centrul %e plasament C+2+ Rosetti+ J+ /itua$ia material' a (amiliei0precara ZI+ 5ER/O2NE RELEH2NTE 5ENTRU REFOLH2RE2 C2FULUI0 5ersoanele care au a utat la solu$ionarea ca,ului sunt bunicii care au ntre$inut rela$ia cu minorul prin &i,ite" %n%u!i acestuia sentimentul c' este iubit+ ZII+ 2N2LIF2 CYE5ULUI DE COR3E 2specte po,iti&e0 2ta#amentul bunici!copil? 5osibilitatea tat'lui %e a ntre$ine (amilia+ Lipsa unui &enit stabil al mamei?
Pagina 1%$ din 136

2specte negati&e0

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tipul %e rela$ie al celor %oi p'rin$i? Lipsa %e e)perien$' a p'rin$ilor n cre#terea unui copil cu %e(icien$' mintal'? Rela$ii tensionate cu (amilia l'rgit'+

E)tras %in Certi(icatul %e e)perti,' #i orientare #colar' %in 7I+8:+788=0 Tipul < %e(icien$a mintal' 6ra%ul < u#oar' S caren$e e%uca$ionale" *ipomne,ie %e (i)are S %isle)ie! %isgra(ie"tulburari %e ritm si (luenta S imaturitate psi*o!a(ecti&' S %eprin%eri %e munc' intelectual' nestructurate+ Recoman%'ri curriculare0 ! ! 5lan %e n&'$'mnt 5rograme #colare speci(ice #colii publice clasei I terapia motricit'$ii? terapie logope%ica

Recoman%'ri pri&in% reabilitarea0

! terapie cogniti&!comportamental'+ Recoman%'ri pri&in% satis(acerea CE/0 ! a%aptarea cerin$elor #colare? meto%e %i(eren$iate %e lucru+ E&olutia copilului pe parcursul terapiei logope%ice0 5aralel cu e)ercitiile logope%ice s!au %es(asurat se%intele %e psi*oterapie -in%i&i%uale si %e grup." urmarin%u!se restabilirea ec*ilibrului psi*o!emotional cocomitent cu stabilirea ritmului corect %e &orbire+ 2cti&itatea %e ree%ucare a ritmului &orbirii a (ost esalonata in patru perioa%e0 5erioa%a %e acomo%are si (ormare a %eprin%erilor %e acti&itate or%onata" %e (ormare si ascutire a au,ului (onematic+ 2ceasta perioa%a a constat %in0 e)ercitii %e respiratie ritmica? e)ercitii %e miscari ritmice? ocuri simple" usoare! care sa cuprin%a miscari %e ritm ec*ilibru" siguranta (olosirii intregului corp? obisnuirea copilului cu noul mo% %e &orbire -&orbire clara" rara" accentuata ritmic" prelungita si legata.+ In aceasta perioa%a s!a apelat la po&esti scurte si atracti&e+ 5si*oterapia se (oloseste cu scopul %e a inlatura starile psi*ice" con(lictuale" %eterminate %e %e(icienta %e scris!citit+ In primul ran% trebuie urmarit sa se inlature teama patologica ca &a comite greseli si sa se inlature sentimental %e in(erioritate instalat+
Pagina 11% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Un loc aparte il ocupa ocul < R+ /c*iling apelea,a la ocul curati& logope%ic+ In scopuri similare se pot (olosi %esenul si %ramati,are Este necesar sa amintesc o serie %e cerinte in terapia speci(ic logope%ica a %isle)o! %isgra(iei+ Can% tulburarile le)ico!gra(ice sunt mani(estari ale re(lectarii &orbirii %e(icitare" acti&itatea %e corectare trebuie sa inceapa cu inlaturarea %islaliei" rinolaliei" balbaielii" %upa meto%ologia cunoscuta+ Inceperea acti&itatii terapeutice cat mai %e timpuriu si o%ata cu mani(estarea primelor elemente cu caracter %isle)o!%isgra(ic+ Cormarea si %e,&oltarea %eprin%erilor%e anali,a!sinte,a" atat in plan ling&istic" cat si in cel logic+ Trebuie sa se aiba in &e%ere o serie %e principii generale care sa %irectione,e acti&itatea %e terapie 0corectarea cat mai %e timpuriu a %isle)o!%isgra(iei? e)ercitiile e(ectuate sa (ie in raport cu gra&itatea tulburarilor %isle)o!%isgra(ice? colaborarea si participarea acti&e a logopatului la acti&itatea logope%ica ? colaborarea cu parinti logopatului? colaborarea cu in&atatorii"e%ucatorii in &e%erea mani(estarii tactului si inga%uintei necesare (ata %e ele&ul logopat? e)ercitiile e(ectuate sa se ba,e,e pe materialul pe care il (oloseste ele&ul in scoala+ Obisnuirea logopatului sa!si concentre,e acti&itatea psi*ica"si in primul ran% gan%irea si atentia" asupra procesului %e anali,a!sinte,a a elementelor componente ale gra(o!le)iei (ace parte %in meto%ele si proce%eele speci(ice+ /ubiectul &a (i in&atat sa %escompuna elmentele gra(ice si le)ice %in care este (ormat cu&antul" apoi propo,itia si uni(icarea lor pentru a le putea re%a in mo% unitar si cursi&e in scris!citi+ 5rin (ormarea capacitatii %e constienti,are a erorilor tipice %isle)ice!%isgra(ice subiectul in&ata sa!si controle,e in plan mental si actional" intreaga acti&itate necesara comportamentului le)ico!gra(ic+ 2tentionarea asupra greselilor trebuie sa (ie insortita %e in%icarea corecta a mo%ului %e scris!citit+ In ca,ul omiterii sau substituirii unor litere se apelea,a la (i)area si recunoasterea sunetului cu care incepe cu&antul+ 2ceasta contribuie la (ormarea asociatiilor %intre (oneme si gra(eme" cat si la %i(erentierea acestora+ De,&oltarea capacitatii %e sesi,are a relatiei %intre (onem!gra(em" litera!gra(em si (onem!litera 5roce%ee0 intr!un te)t se sublinia,a litera sau literele a(ectate? subiectul citeste singur te)tul" sub supra&eg*erea logope%ului" si sublinia,a literele sau cu&intele intampina %i(icultati si apoi le transpune in scris? %upa principiul %e la simplu la comple)" se citesc litere" grupuri
Pagina 111 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%e litere sau cu&inte %e pe sc*eme!planse" apoi se &or scrie? la imaginile mai greu %a e&ocat se poate scrie inceputul %enumirii ca apoi sa (ie completat %e copil+ De,&oltarea capacitatii %e %iscriminare au%iti&a" &i,uala si Aineste,ic!motrica /e recoman%a (olosirea unor proce%ee care sa stimule,e si sa (acili,e,e anali,a si sinte,a (onetica a structurii cu&intelor si propro,itiilor + Re,ultatele sunt mai bune %aca se porneste %e la cu&inte mono si bisilabice" ca in (inal sa se a unga la cele polisilabice /e poate (olosi scrierea colorata cu una sau mai multe culori+ 5entru %e,&oltarea capacitatii %e %iscriminare se pot (olosi comparatiile pentru %istingerea asemanarilor si %eosebirilor intre %i(erite grap*eme si litere+ p!b!%" m!n" s!s+ -componenta &i,uala. ,! " s!s" (!&" -componenta au%iti&a.+ Citirea imaginilor i,olate si in suita! stimulea,a si contribuie la %e,&oltarea &orbirii copilului" %e,&olta interesul pentru citit si poate (i apreciat ca o etapa ce contine elemente %e organi,are a acti&itatii mentale + Deprin%erile %e citit!scris selecti&e! consta in in%icarea cu&intelor si propo,itiilor apreciate ca (iin% critice sau care au un anumit gra% %e %i(icultate ce poate %etermina erori tipice si pe care subiectul trebuie sa le citeasca si sa le citeasca si sa le scrie+ Citit!scris selecti& tre,este interesul si moti&atia pentru %esa&arsirea actiunii+ Citirea simultana si scrisul sub control!subiectul citeste o%ata cu terapeutul si scrie sub supra&eg*erea acestuia+ Ciecare greseala este corectata ime%eat" ceea ce intareste incre%erea in posibilitatile sale %e scriere!citire+ Citirea si scrierea in perec*e!%oi subiecti citesc si scriu in acelasi timp si se corectea,a reciproc prin sc*imbarea alternati&e a rolurilor+ Eeto%a este e(icienta prin mentinerea starii %e &igilenta" (ormarea!%e,&oltarea moti&atiei competitionale si a satis(actiei pentru succesul implinit+ Citirea si scrierea in sta(eta! un copil %in grup citeste sau scrie pe tabla una sau mai multe propo,itii" apoi in%ica un alt coleg care sa continue actiunea+ /timulea,a atentia pentru a corecta greselile si sa poata continua actiunea+ Citirea si scrierea in sta(eta greselilor!subiectul citeste sau scrie pana in momentul comiteri unei greseli"apoi continua un alt goleg in mo% asemantor+ /e poate alcatui un clasament pentru a stimula interesul %e a obtine un re,ultat bun+ Citirea si scrierea cu caracter ortoepic!(iecare silaba care se citeste sau scrie cu %i(icultati este repetata %e %oua ori"spre %eosebire %e celelalte ce se scriu si se citesc normal + Citirea si scrierea pe roluri!(iecare subiect in%eplineste un rol in ca%rul unei po&estiri si &a citi sau scrie numai acea parte care se re(era la rolul cu care a (ost in&estit+ El in&ata sa
Pagina 112 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(ie atent" se obisnuieste cu starea %e asteptare" ceea ce %uce treptat la %e,&oltarea ec*ilibrului %intre e)citatie si in*ibitie+ Citirea si scrierea pe sintagme! subiectul trebuie in&atat sa sesi,e,e sensul celor citite si scrise si sa cuprin%a in campul sau percepti& unitatile sintactice purtatoare %e semni(icatii+ E)ercitii %e copiere "%ictare si compunere+ Cele mai multe greseli se (ac la compunere + copierea contribuie la reali,area %eprin%erilor motorii si la obisnuirea subiectului cu (orma gra(emelor si cu %i(erentele %intre ele+ Dictare este mai %i(icila pentru %isle)o!%isgra(ici si %e aceea trebuie alese te)te scurte si organi,ate in (unctie %e posibilitatile subiectului+ Corectarea tulburarilor %e &orbire se (ace inaintea sau concomitant cu terapia %isle)o! gra(iei+Ea oritatea tulburarilor %e &orbire se transpun in limba ul scris!citit+ /i in acest ca, se respecta principiul %e la simplu la comple)+ Terapia %isle)o!gra(iei trebuie sa &i,e,e %e,&oltarea limba ului si stimularea acti&itatii psi*ice+ E)plicarea cu&intelor" a semni(icatiei lor si a sensului propo,itiei cu care se e)ersea,a" ca si solicitarea subiectului sa (ormule,e po&estiri" compuneri" auto%ictari" (acilitea,a stimularea acti&itatii psi*ice pentru transpunerea i%eilor in planul comportamental &erbal+ Corectarea con(u,iilor %e gra(eme si %e litere" con%itie %e ba,a in terapia tulburarilor gra(o!le)ice+ /e (olosesc e)ercitii care sa urmareasca (ormarea capacitatii %e %iscriminare mai intai a gra(emelor si literelor separate" apoi in combinatii %e cu&inte monosilabice" bi si trisilabice+ Este necesar sa se (oloseasca si grupurile %i(tongilor" tri(tongilor pentru ca aici au loc cele mai multe con(u,ii+ 5o,itia ocupata in cu&inte %e literele a(ectate trebuie sa &arie,e la inceputul" mi locul si (inalul cu&antului+

C25ITOLUL III REFULT2TELE OB3INUTE >I 2N2LIF2 LOR /itua$ia #colar' Calculn% me%ia notelor ob$inute la limba romn' %e c'tre ele&ii cu tulbur'ri %e limba #i comparn%!o cu me%ia ob$inut' %e ele&ii ('r' ast(el %e tulbur'ri" am putut constata (aptul c'" n general re,ultatele ob$inute %e copiii cu tulbur'ri %e limba sunt mai slabe+ Re,ultatele la n&'$'tur' sunt n general cu att mai slabe cu ct tulbur'rile %e limba ale
Pagina 113 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ele&ilor sunt mai accentuate+ 2st(el" n timp ce me%iile copiilor ('r' %i(icult'$i %e limba &aria,' ntre ;"II < :"L7 me%ia copiilor cu %e(icien$e %e limba cerceta$i r'mne sub ; iar la unii copii cu %e(icien$e accentuate sca%e sub L+ Dup' cum se poate obser&a %i(eren$a %intre copii ('r' tulbur'ri %e limba #i cei cu tulbur'ri mai u#oare -L":7. este mai mic' -;"II.+ 1n acela#i timp %i(eren$a %intre re,ultatele copiilor cu %e(icien$e accentuate -4";J. #i a celor ('r' %e(icien$e este semni(icati&'+ Din aceste %ate se poate &e%ea n mo% e&i%ent c' %e(icien$ele %e limba in(luen$ea,' negati& re,ultatele la n&'$'tur'+ E!a interesat ns'" care ar putea (i e)plica$ia acestui (apt@ 2cest (apt ar putea (i e)plicat atribuin% greut'$ile pe care le ntmpin' ele&ii cu tulbur'ri %e limba la n&'$'tura e(ectelor ime%iate ale %e(icien$ei asupra acti&it'$ii #colare+ E(ectul ime%iat al tulbur'rilor %e limba se poate mani(esta n greut'$ile ele&ului %e a e)prima oral #i n scris" n (rec&en$a mare a gre#elilor %e scris" n apari$ia %e in*ibi$ii" n lipsa %e cura cu oca,ia mani(est'rilor n (a$a clasei etc+ E(ectul tulbur'rii %e limba asupra acti&it'$ii intelectuale a copiilor nu se limitea,' ns' la aceste mani(est'ri #i se e)tin% #i asupra ntregii %e,&olt'ri intelectuale a ele&ilor+ Dac' %e(icien$ele %e limba ar a&ea numai e(ecte ime%iate #i ar r'mne ('r' consecin$e %e %urat'" atunci" n urma unui tratament logope%ic reu#it" %i(eren$ele la note ntre ele&ii cu tulbur'ri %e limba #i cei ('r' tulbur'ri %e limba ar trebui s' %ispar' repe%e+ Captele ns'" arat' altce&a+ Dup' cum %o&e%esc %atele a%unate" n urma tratamentului logope%ic re,ultatele la n&'$'tur' se mbun't'$esc la toate categoriile %e %e(icien$e %up' eliminarea %e(ectelor sau ameliorarea lor" %i(eren$a %e ni&el (a$' %e copiii ('r' %e(icien$e %e limba nu %ispare total+ 1mbun't'$irea re,ultatelor la n&'$'tur' n urma tratamentului logope%ic este cea mai mare la ele&ii cu tulbur'ri %e limba mai u#oare " n timp ce la ele&ii cu %e(icien$e accentuate sc'%erea acesteia este mai mic'+ 2ceasta nseamn' c' %i(icult'$ile %e limba " mai cu seam' cele accentuate" se nglobea,' ntr!un tablou mai comple)" se nca%rea,' n constela$ia mai multor (actori care a(ectea,' mai multe aspecte ale personalit'$ii" #i cel intelectual" a(ecti&" &oli$ional" #i c*iar %e caracter" toate acestea in(luen$n% negati& acti&itatea %e n&'$are #i integrarea n colecti&+ Re,ultatele ob$inute la probele %e %e,&oltare a limba ului 5entru a ob$ine un in%ice cel pu$in apro)imati& al ni&elului %e %e,&oltare a limba ului #i Implicit a ni&elului intelectual" am aplicat ; probe %escrise n Capitolul al =!lea+ 5robele

Pagina 11 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

sunt accesibile copiilor" ntruct presupun cuno#tin$a %in e)perien$a lor anterioar'+ Eai mult %ect att" aceste probe o(er' multiple posibilit'$i0 s' au%'" s' &a%'" s' pip'ie" s' comunice+ 1n a(ar' %e ultima prob' care este o prob' scris'" toate celelalte L sunt probe &erbale+ 2&n% n &e%ere c' r'spunsurile la (iecare prob' presupun n$elegerea instructa ului &erbal" nseamn' ca (actorul n$elege este (actorul comun al acestora+ 5entru a elimina pe ct posibil (actorii care ar (i putut in(luen$a negati& mani(estarea copiilor n cursul e)amin'rii am e&itat pre,en$a altor persoane" atitu%inea critic'" aprecierea gre#elilor %e &orbire etc+ Comparn% re,ultatele ob$inute la cele ; probe %e grup' e)perimental' cu cele ale grupei martor" am constatat c'" sub aspect cantitati& -num'rul %e puncte ob$inute. %i(eren$a %intre cele %ou' grupe sunt semni(icati&e+ 2st(el" %ac' la grupa martor" num'rul %e puncte a &ariat ntre ;I < :7 -puncta ul ma)im care ar (i putut ob$inut este %e :4 %e puncte. la grupa e)perimental' num'rul %e puncte &aria,' ntre J7 #i ;8+ Dup' care se poate &e%ea" copiii cu tulbur'ri %e limba au ob$inut un puncta mult mai slab (a$' %e cei care nu au tulbur'ri %e limba " %e#i" sub raportul coe(icientului %e inteligen$'" ntre cele 7 grupe nu sunt %i(eren$e semni(icati&e+ Di(eren$ele %e puncte %intre cele %ou' grupe sunt cu att mai mari cu ct tulbur'rile %e limba sunt mai accentuate+ 2st(el " %in cei 99 copii ai grupei e)perimentale" J copii au ob$inut ntre J7 #i 48 %e puncte+ Re,ultatele ob$inute %o&e%esc c' %i(eren$a %intre re,ultatele copiilor cu tulbur'ri accentuate #i a celor ('r' tulbur'ri este semni(icati&'" n timp ce %i(eren$a %intre copii cu tulbur'ri %e limba mai u#oare (a$' %e cei ('r' tulbur'ri nu pot (i consi%erate semni(icati&e + 1n conclu,ie" ni&elul %e %e,&oltare a limba ului este cu att mai sc',ut cu ct tulbur'rile %e limba sunt mai accentuate+ Compararea re,ultatelor #colare cu re,ultatele ob$inute la probele %e %e,&oltare a limba ului+ Datele ob$inute cu pri&ire la re,ultatele #colare se %eosebesc %e re,ultatele ob$inute n re,ol&area probelor %ate+ Deosebirea const' n (aptul c' ntre re,ultatele la n&'$'tur' ale copiilor cu tulbur'ri %e limba #i ale celor ('r' tulbur'ri e)ist' o %i(eren$' semni(icati&'" cu e)cep$ia copiilor cu %e(icien$e mai u#oare" n timp ce n pri&in$a ni&elului %e %e,&oltare a limba ului %i(eren$ele sunt mai mici (iin% semni(icati&e numai la copiii cu %e(icien$e accentuate %e limba +
Pagina 11! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Di(eren$ele %intre re,ultatele sc',ute la n&'$'tur' a copiilor cu tulbur'ri u#oare nu apar n aspectul intelectual a personalit'$ii copiilor ci n primul sunt al celui psi*o!a(ecti&+ 2ceasta se e)plic' prin rolul *ot'rtor pe care l au la ace#ti copii tr's'turile %e temperament #i atitu%inea lor mai ales n %omeniul rela$iilor sociale #i n ultimul rn% e(ectele ime%iate ale %e(icien$ei %e limba asupra acti&it'$ii #colare+ Datorit' acestor (actori" unii ele&i au acti&itate intelectual' re,onabil'" ob$in re,ultate mai slabe la n&'$'tur'+ Cu totul alta este situa$ia la ele&ii cu tulbur'ri accentuate+ 1n ca,ul lor corela$ia ntre re,ultatele #colare #i re,ultatele ob$inute la probe este semni(icati&'+ Datele %e la punctele 9 #i 7 precum #i constat'rile %in lucr'rile %e specialitate permit o anali,' mai apro(un%at' a raportului %intre %i(icult'$ile %e limba #i %e,&oltarea acti&it'$ii intelectuale+ 1n primul rn% trebuie s' clari(ic raportul %intre cau,' #i e(ect" %eoarece nu numai tulbur'rile %e limba pot genera un tablou %e(icitar al acti&it'$ii intelectuale" ci #i in&ers" c*iar tulbur'rile %e limba pot (i o mani(estare a %e(icien$ei mintale+ Este un (apt cunoscut ca" %intre copiii %ebil mintal ma oritatea au #i %e(ecte %e limba + La ace#ti copii tulbur'rile %e pronun$ie" %e e)emplu apar %atorit' %i(icult'$ilor pe care le are aten$ia lor+ 1n urma tulbur'rilor %e aten$ie apar #i tulbur'ri n %omeniul percep$iei sunetelor #i n %omeniul Aineste,iei ceea ce %uce la %e(ectele %e pronun$ie+ Iner$ia proceselor %e e)cita$ie #i in*ibi$ie" %e(icien$ele %e anali,' #i sinte,' a scoar$ei cerebrale stau la ba,a particularit'$ilor psi*ice ale %ebilului mintal+ 5rin urmare #i lipsa %e %i(eren$iere au%iti&' #i c*ineste,ic' poate a&ea e)plica$ia tot prin aceste particularit'$i ale acti&it'$ii ner&oase+ 1ns'" %e(ectul neuro%inamicii poate s' nu aib' un caracter particular al %e(ectului" repre,int' %e multe ori c*eia n$elegerii #i %iagnostic'rii corecte a unui (enomen %e %e,&oltare psi*ic' anormal'+ Este posibil ca tocmai n raportul %intre organele sau sistemele (unc$ionale s'n'toase #i cele atinse" #i nu n caracteri,area lor general' s' g'sim c*eia pentru o anali,' apro(un%at' a oric'rui proces patologic+ Caracterul %e(icitar al proceselor ner&oase se poate limita sau se poate locali,a asupra anumitor sisteme (unc$ionale sau se poate e)tin%e asupra mai multora %intre aceste sisteme+ 2st(el" %e e)emplu" tabloul %e(icitar al proceselor ner&oase n ca,ul %e(icien$ei mintale poate s' nu cuprin%' #i sistemul (unc$ional al %i(eren$ieri sunetelor #i al articula$iei+ Tocmai %e aceea nu la to$i %e(icien$ii mintali apar %e(ecte %e pronun$ie+ De(icien$a mintal' a(ectea,' ns'" n mo% nemi locit numai anumite (orme ale tulbur'ri %e limba " ca %e e)emplu" incapacitatea %e a n$elege &orbirea+
Pagina 116 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1n acela#i timp este posibil ca n sistemele (unc$ionale au%iti&!&er&o!motorii s' constat'm %e(icien$e %estul %e gra&e ('r' ca acestea s' (ie consecin$a %e(icien$ei mintale+ La ele&ii cu tulbur'ri accentuale #i cu un ni&el n general sc',ut al %e,&olt'rii &orbirii nu se poate asigura eliminarea total' a %e(ectelor %e limba #i nu a%uce %up' sine mbun't'$iri semni(icati&e la n&'$'tur'+ 2ce#ti copii trebuie neap'rat separa$i" pentru a (i supu#i unui tratament corespun,'tor+ Dup' cum am mai men$ionat" e)ist' particularit'$i patologice ale acti&it'$ii ner&oase superioare care au un caracter general+ 1n ma oritatea ca,urilor ns'" aceast' particularitate caracteri,ea,' mai mult sau mai pu$in numai anumite sisteme (unc$ionale+ 5e lng' aceasta trebuie s' sublinie,e c' sistemele (unc$ionale sunt ntr!o strns' leg'tur' ntre ele+ 5rin urmare" %in punctul %e &e%ere al unui sistem (unc$ional atins sau neatins nu este in%i(erent %ac' alte sisteme (unc$ionale pre,int' particularit'$i patologice sau nu+ 2st(el" %e e)emplu" %atorit' caracterului neatins al unor anumite sisteme (unc$ionale este posibil' compensarea %e(icien$elor altor sisteme+ 1n acela#i timp %e(icien$ele unui anumit sistem (unc$ional nu poate (i compensate" ci %in contr' ele pot (i agra&ate" apro(un%ate %e alte sisteme (unc$ionale %e asemenea %e(icien$e+ Dac' aplic'm acest principiu al (enomenelor cercetate putem a(irma urm'toarele0 n ca,ul cn% n urma unei le,iuni organice peri(erice sau centrale i,olate" sau a unei %e(icien$e (unc$ionale mai u#oare" apar la copil anumite %e(icien$e %e limba " acestea &or (i nl'turate prin corectare sau c*iar prin compensare" %ac' organismul %ispune %e alte sisteme (unc$ionale -%e anali,' #i sinte,'" primul #i cel %e!al %oilea sistem %e semnali,are etc+. puternice+ 1n aceste ca,uri %e(icien$a poate (i mult ameliorat'+ 1n alte mpre ur'ri" ns'" %ac' %e e)emplu" %e(icien$a %e limba se gre(ea,' pe (on%ul unor sisteme (unc$ionale mai slab %e,&oltate" eliminarea lor &a ntmpina greut'$i mai mari #i &a necesita tratament logope%ic n%elungat+ 2ceasta este situa$ia n cele mai multe ca,uri pe care le!am ntlnit+ 1n ast(el %e con%i$ii" a utorul acor%at copilului poate sc*imba esen$ial situa$ia+ Dac' ns' nu se acor%' acest a utor" tulbur'rile %e limba se r's(rng la rn%ul lor asupra %e,&olt'rii altor sisteme (unc$ionale #i n primul rn% asupra %e,&olt'rii acti&it'$ii intelectuale+ 2ceasta este" cre%" sursa %i(eren$elor care au ap'rut la re,ol&area probelor %e %e,&oltare a limba ului ntre ele&ii cu %e(icien$e %e limba #i cei ('r' %e(icien$e" %in aceea#i clas'+ Tulbur'rile %e limba a(ectea,' %eci %e,&oltarea acti&it'$ii intelectuale+ 5resupunem ns' c' prin eliminarea %e(icien$elor %e limba pot (i eliminate n mo% progresi& -nu %intr!o %at'. #i urm'rile pe care aceste %e(ecte le!au a&ut asupra acti&it'$ii intelectuale+
Pagina 11" din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De(icien$ele %e &orbire pot s' se (i)e,e #i s' persiste n urma tratamentului logope%ic %ac' me%iul n care tr'ie#te copilul timp n%elungat (a&ori,ea,' (i)area %e(icien$ei -%e e)emplu %ac' #i alte persoane %in me%iul copilului pre,int' %e(ecte %e &orbire.+ Dar n toate aceste ca,uri" inter&en$ia c*ib,uit'" perse&erent' nu prea ntr,iat' poate s' asigure nu numai ameliorarea sau c*iar eliminarea %e(icien$ei %e limba " %ar #i a urm'rilor pe care le!a a&ut n %omeniul acti&it'$ii intelectuale+ Conclu,ii+ /inteti,n% constat'rile pe care le!am ('cut n cursul anali,ei #i interpret'rii %atelor ob$inute n cercetarea %e (a$' pot spune urm'toarele0 Re,ultatele ob$inute la n&'$'tur' %e c'tre ele&ii cu tulbur'ri %e limba sunt mai slabe %ect re,ultatele ele&ilor ('r' %e(ecte+ Di(eren$ele %intre aceste 7 grupe %e ele&i este minim' n ca,ul %e(icien$elor %e limba u#oare #i este (oarte mare n ca,ul %e(icien$elor accentuate+ 1n pri&in$a gra%ului %e %e,&oltare a acti&it'$ii intelectuale %i(eren$e mari se constat' numai ntre re,ultatele ele&ilor ('r' tulbur'ri %e limba #i a celor cu %e(icien$e %e limba accentuate+ Corela$ia %intre re,ultatele la n&'$'tur' #i %intre cele ob$inute la probele %e %e,&oltare a limba ului este (oarte mare la copiii cu %e(icien$e %e limba accentuate+ 2cesta nseamn' c' %e(icien$ele %e limba e(ectuea,' n mo% negati& re,ultatele la n&'$'tur'? La ele&ii cu %e(icien$e %e limba corela$ia ! intergra&itatea tulbur'rilor #i ni&elului ob$inut n probele %e %e,&oltare a limba ului ! este mare? 1n urma tratamentului logope%ic re,ultatele la n&'$'tur' se mbun't'$esc" %ar nu n aceea#i m'sur' la toate categoriile %e %e(icien$i+ 1n ca,urile %e tulbur'ri accentuate ameliorarea este mic'+ Tratamentul logope%ic n general nu elimin' %intr!o %at' %i(eren$a care e)ist' (a$' %e copiii ('r' %e(icien$e+ 5rin tratamentul logope%ic se elimin' n prima (a,' numai e(ectele ime%iate pe care le au %e(ectele %e limba asupra acti&it'$ii %e n&'$are+ Eliminarea e(ectelor (i)ate se poate reali,a numai ntr!un inter&al %e timp mai n%elungat? E(ectele pro(un%e ale %e(ectelor %e limba asupra %e,&olt'rii acti&it'$ii intelectuale se (i)ea,' tocmai n (orma unui tablou %e(icitar al acti&it'$ii intelectuale ? La unii %intre ace#ti copii" %e(icien$ele %e limba a(ectea,' s(era e(ecti&'" care le generea,' a%ncin% caracterul %e(initi& al acesteia+ La ace#ti copii urm'rile %e(ectelor %e limba n %omeniul acti&it'$ii intelectuale r'mn pe planul %oi?

Pagina 11# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ciin% &orba %e o cumulare #i %e o (i)are a tulbur'rilor %eri&ate" se impune necesitatea inter&en$iei ct mai timpurii a tratamentului logope%ic n %es('#urarea procesului+ 2st(el se pot pre&eni urm'toarele mai gra&e care pot ap'rea prin consoli%area tabloului patologic al acti&it'$ii la ni&elul sistemului &erbal ca #i al integr'rii personalit'$ii+

C25ITOLUL IH Eo%alit'$i %e inter&en$ie corecti&!recuperatorie 1ntruct limba ul este un (enomen comple)" acti&itatea e%ucati&' %e corectare #i %e,&oltare a limba ului trebuie s' (ie multilateral'+ 5unctul %e plecare l constituie %e,&oltarea unei moti&a$ii a%ec&ate" cu alte cu&inte" este necesar" n primul rn%" s' se ob$in' cooperarea copilului" s' i se tre,easc' interesul pentru acti&itatea %e comunicare #i %orin$a %e a &orbi corect+ 1n al %oilea rn%" acti&itatea e%ucati&' nu se poate re%uce la corectarea articul'rii" a ritmului #i a (ona$iei+ Trebuie s' se m'reasc' %e,&oltarea limba ului ca instrument al gn%irii #i ca mi loc %e reglare a acti&it'$ii #i comportamentului+ 2&n% n &e%ere aceste aspecte" acti&it'$ile corecti&!recuperatorii trebuie ast(el organi,ate" nct s' aib' e(ecte po,iti&e att n plan &erbal" ct #i n plan a(ecti&!moti&a$ional #i n acela#i timp s' (ie a%ec&ate &rstei #i particularit'$ilor psi*ice ale copiilor+ 2st(el" n ca%rul acti&it'$ilor logope%ice mi!am propus s' aplic o terapie comple)' %e %e,&oltare a ntregii personalit'$i a copilului %ebil mintal" &i,n% n special e%uca$ia sen,orial'" %e,&oltarea &ocabularului #i (actorilor moti&a$ionali e(ecti&i 5rin urmare" am consi%erat c' e(icien$a acti&it'$ii logope%ice este %eterminat' %e o terapie comple)' care inclu%e %e,&oltarea tuturor (actorilor implica$i n nsu#irea corect' a propo,i$iei" citirii #i scrierii ca #i a ntregii personalit'$i a copilului+ 1n corectarea tulbur'rilor %e limba am nceput cu e)erci$ii e#alonate" n (unc$ie %e gra%ul tulbur'rii" respectn% principiul accesibilit'$ii" intui$iei #i punn% copilul n situa$ii concrete %e a opera e(ecti& cu material %i%actic+ O mare parte %in e)erci$iile %e corectare le! am %es('#urat sub (orm' %e oc" pentru a stimula (actorul moti&a$ional!a(ecti& #i a crea o ambian$' %econectant' pentru copil+ 2ceste e)erci$ii le!am ierar*i,at %e la cele mai simple la cele mai comple)e" n (unc$ie %e etapa #i scopul urm'rit n (iecare acti&itate+
Pagina 11$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Etapele %e corectare a limba ului oral #i scris propriu!,ise" au (ost prece%ate %e e)erci$ii pentru optimi,area e%uca$iei sen,oriale+ 2cestea au (ost e(ectuate pe ba,a unui bogat material intuiti&" pe care copilul l!a manipulat n mo% e(ecti&" (iin% cunoscut (aptul c' orice ac$iune %e cunoa#tere se spri in' pe percep$ie+ 5unctul %e plecare n terapia limba ului l!a constituit e%uca$ia plurisen,orial' care asigur' saltul calitati& spre treptele superioare %e cunoa#tere+ 1ntruct" mai ales" scris!cititului este o re,ultant' comun' a mai multor (actori" s!a a&ut n &e%ere ca (iecare component' a acestei acti&it'$i s' %e&in' un e)erci$iu interesant" un moti& %e acti&itate pentru copil+ 2m acor%at o aten$ie %eosebit' %e,&olt'rii (actorilor moti&a$ionali" care poten$ea,' actul n&'$'rii" stimulat po,iti& n acti&itatea subiectului0 crearea unei ambian$e pl'cute" %i&ersitatea %e material %i%actic intuiti& #i acti&it'$i nt'rite prin aprecieri po,iti&e+ 5entru nsu#irea #i %i(eren$ierea (onemelor #i gra(emelor" al'turi %e e)erci$ii %e e%ucare a unei articul'ri corecte acolo un%e a (ost ca,ul" am utili,at &ariate proce%ee pentru %e,&oltarea percep$iilor" repre,ent'rilor &i,uale" au%iti&e" tactil!Aineste,ice" consi%ern% c' acestea se %i(eren$ia,' printr!o intens' acti&itate plurisen,orial'+ 1n ceea ce pri&e#te e(icien$a (unc$iei percepti&!motrice" pre,en$a n%eosebi n scris" ea se e)prim' n capacitatea ele&ului %e a percepe con(igura$ii spa$iale" %e a compara" %e a &e%ea spa$iul #i (orma care poate ser&i %rept con$inut al %i(eritelor opera$ii mintale+ 2ceast' capacitate se %e,&olt' prin interme%iul no$iunii obiectuale care poten$ea,' motricitatea" %e)teritatea manual' n mi#c'ri ce implic' bra$ul #i mna" controlate prin &e%ere+ 2ceste e)erci$ii au urm'rit (ormarea la copil a no$iunilor care re(lect' (orme geometrice #i rela$ii spa$iale (un%amentale" care presupun st'pnirea repre,ent'rilor cercului" p'tratului" liniei ori,ontale" &erticale #i oblice" n scopul nsu#irii po,i$iei literelor #i a rela$iilor %intre ele+ E)erci$iile %e cunoa#tere a (ormelor geometrice au (acilitat e(ectuarea unor sarcini mai comple)e" care presupun o anali,' #i o structurare spa$ial' superioar'+ De(icien$ele percep$iei la copilul %ebil mintal se oglin%esc #i n %i(icultatea (orm'rii repre,ent'rilor temporo!spa$iale #i n &ocabular -este &orba %e cu&inte care %esemnea,' m'rimea." rela$iile spa$iale (iin% s'rac repre,entate+ 2&n% n &e%ere %i(icult'$ile %ebilului mintal n (ormarea repre,ent'rilor spa$io! temporale #i incriminarea acestora n etiologia tulbur'rilor scris!citit" mi!am orientat acti&itatea spre elaborarea spre elaborarea unui program %e %iminuare a acestora+
Pagina 12% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

O importan$' %eosebit'" n ca%rul terapiilor logope%ice" am acor%at!o %e,&olt'rii au,ului (onematic" a motricit'$ii (ine" a memoriei au%iti&!&erbale #i a aten$iei au%iti&e+ 1n general" copiii cu tulbur'ri citit!scris" nu %espart cu&ntul n elementele sale (onetice+ /ubstan$a sonor' a cu&ntului le apare pe ba,a percep$iei global!structurale" in%i&i%uale+ Cu&ntul (iin% pentru copil cea mai mic' unitate cu sens -#i nu (onemul." acti&itatea %e %e,&oltare a capacit'$ii %e anali,' #i sinte,a (onematic'" a nceput cu %i(eren$ierea #i n$elegerea cu&intelor %in propo,i$ii+ Copilul trebuia s' n&e$e s' %isting' #i s' repro%uc' precis' la citirea #i scrierea %i(eritelor combina$ii" sub (orm' %e logatomi" silabe" cu&inte" propo,i$ii+ /crierea acestora s!a ('cut numai %up' o prealabil' anali,' (onetic'" copilul %iscriminn% (iecare sunet #i (iecare sunet #i g'sin%u!I n al(abetul %ecupat gra(emul corespun,'tor+ Iner$ia acti&it'$ii cogniti&e a copilului %ebil mintal" %e(icien$ele anali,ei #i sinte,ei" mai ales %atorate ngustimii" cmpul &i,ual" precum #i (aptul c' elementelor nu sunt anali,ate ntr!o anumit' or%ine #i ierar*i,are" au impus orientarea acti&it'$ii logope%ice spre e)erci$ii %e %e,&oltare a procesului %e sinte,' n scopul leg'rii gra(emelor n cu&inte #i a acestora n propo,i$ii+ Rolul limba ului n mi locirea gn%irii are o importan$' %eosebit' pentru practica logope%ic'+ De aceea" acti&itatea nu s!a re,umat numai la combina$ii %e sunet ('r' sens" sau la e)erci$i rigi%e" stereotipe? acti&itatea logope%ic' a (ost orientat' spre e(ectuarea unor lec$ii colecti&e" pe grupe omogene" (olosin% n special" con&ersa$ia" %ialogul+ De,&oltarea &ocabularului" preci,area sensului cu&intelor" %e,&oltarea capacit'$ii %e e)primare &erbal' (ormati&e %eosebite n nsu#irea %eprin%erilor citit!scris #i a %e,&olt'rii personalit'$ii n general+ 2#a%ar" acti&itatea logope%ic' a (ost orientat' spre urm'toarele obiecti&e generale0 %e,&oltarea abilit'$ilor percepti&!motorii #i intelectuale implicite n limba ul oral #i scris? %e,&oltarea capacit'$ii %e orientare #i structurare spa$ial' cu accent pe anali,a structurii spa$iale a simbolurilor gra(ice %e,&oltarea au,ului (onematic prin %i(eren$ierea particularit'$ilor acustico!motrice ale (enomenelor %e,&oltarea elementelor %e sc*em' corporal' #i (i)area lateralit'$ii? %e,&oltarea #i organi,area limba ului" a comunic'rii+ E%ucarea psi*o!motric'" reali,at' printr!o intens' acti&itate plurisen,orial'+
Pagina 121 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1n ca%rul acestei etape am urm'rit0 %e,&oltarea motricit'$ii generale? %e,&oltarea (inei motricit'$i -solicitat' %e pronun$ie" scriere #i acti&itatea practic' ulterioar'.? e%ucarea respira$iei? e%ucarea ec*ilibrului postural #i ritmul mi#c'rilor? e%ucarea mi#c'rilor simultane -coor%onare mn'!picior" oc*i!mna.? e)ersarea %omina$iei laterale? e%ucarea (orm'rii unei imagini corecte a sc*emei corporale? %e,&oltarea n%emn'rii motrice necesare pentru autoser&ire #i n %i&erse acti&it'$i cu caracter practic+ I+2+ E%ucarea psi*o!motric'+ Con$inutul acti&it'$ilor #i mo%alit'$i %e re,ol&are+ Ei#c'ri generale ale corpului + W e)erci$i %e e)tensie #i contrac$ie a corpului + Copilul este antrenat n a e(ectua mi#c'ri prin care s' %escopere c' p'r$ile corpului s'u se pot mi#ca n %i(erite %irec$ii+ W e)erci$i %e trre -pe co&or.? ocuri %e trre ? cine trece mai repe%e pe sub mas' @ W e)erci$ii %e aplecare" %e rotire a corpului" a capului0 nainte" napoi" la stnga" la %reapta" n spate" n (a$'" in sus" n os? ntoarceri" r'suciri" n%oiri ale corpului" g*emuiri+ Ei#c'ri ale picioarelor W e)erci$i %e %eplasare n mers 0 mers obi#nuit" cu controlul $inutei corporale #i a respira$iei" mers lent -simuln% oboseala." mers rapi% -simuln% graba.? W alergare" alternant' cu mers" alergare n ritm &ariat" alergare n linie %reapt'" alergare n cerc" alergare n scopul reali,'rii unei acti&it'$i concrete - 2learg' la pomul acela #i a%u mingea.+ W mers nainte" mers napoi " mers lateral? W e)erci$ii %e (le)iuni" balans'ri" rotiri" n%oiri #i ntin%eri ale picioarelor" balans'ri -nainte " napoi" lateral." rotiri -%in po,i$ia culcat pe spate.+ W e)erci$ii %e salt" urcare" coborre" salt pe o saltea? salt peste un obstacol -la nceput un prag" apoi o bar' a#e,at' la n'l$ime mic'.+

Pagina 122 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

W e)erci$ii %e %e,&oltare a ec*ilibrului motric 0 mers pe &r(uri? s'ritura ntr!un picior" s'ritura pe loc" s'ritura cu o %eplasare pe o %istan$' mic'? ocuri 0Cocostrc ntr!un picior" R'$u#ca #c*ioap'" etc+ Ei#c'ri ale minilor W e)erci$ii %e apucare ? W e)erci$ii %e aruncare -aruncarea mingi.? W e)erci$ii %e %e,&oltare a %e)terit'$ii mn'!%eget" a (or$ei musculare" a siguran$ei mi#c'rilor" %e coor%onare oc*i!mn'? ruperea n buc'$ele mici a *rtiei-sau n (#ii mai nguste sau mai late.+ Ciin% &orba %e copii %ebil mintal" care ar putea e)tin%e aceast' ac$iune #i la alte materiale" este necesar s' se %ea un sens precis acti&it'$ilor0 buc'$elele rupte pot %e&eni (ulgi %e ,'pa%'+ W t'ierea %e %i(erite materiale 0 %ecuparea +La nceput se (ace t'ierea la ntmplare a unor buc'$i %e *rtie" buc'$i %e carton" $es'turi" s(ori" (ire %e a$'? se (i)ea,' un singur obiecti& #i anume" acela %e a mane&ra corect (oar(eca #i %e a parcurge %istan$a respecti&'+ 2poi" se &or %ecupa (iguri simple" cern%u!i!se copilului s' respecte conturul (igurii %esenate pe *rtie+ W mo%elarea %in plastelin' 0 la nceput se urm're#te %obn%irea posibilit'$ii %e a (r'mnta plastelina cu %ou' mini" %e a o (ace cocolo#" %e a o (rac$iona n buc'$i+ /e &or mo%ela %i(erite obiecte (amiliare copilului #i care sunt simplu %e e(ectuat+ W n%oirea unui carton" a unei *rtii+ /e pot reali,a %i(erite obiecte 0 b'rcu$'" solni$'" c'ma#' etc+ W rularea unei buc'$i %e *rtie a unui #er&e$el" a *rtiei creponate" bobinarea unui (ir %e a$'" %e srm' pe un mosor+ W punerea ntr!o sticlu$' a unor m'rgele? la nceput m'rgelele mai mari" luate cu %ou' %egete" #i puse n sticlu$e" apoi m'rgelele %in ce n ce mai mici? W trasarea %e linii cu cret' pe tabl' " legarea -unirea." unor puncte %ate+ W %esenarea0 la nceput mi#carea (oarte simpl' %e trasare a liniei" %e $inere corect' a creionului? apoi linii" mici" mari" &erticale" ori,ontale" ntret'iate? punctarea cu creionul a unei linii %ate &ag" %esenarea unor (iguri simple? W colorarea unor (iguri mai mari" la nceput+ 1n aceast' etap'" simpla ac$iune %e a a#terne culoarea pe *rtie" contactul tactil cu acuarela" contactul &i,ual cu culoarea" &or %etermina %esc'rcarea emo$ional' a copilului #i cre#terea tonusului a(ecti&" ceea ce &a implica copilul #i mai mult n acti&itate+

Pagina 123 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1ntr!o (a,' ulterioar' i se &a cere copilului s' $in' seama %e contur0 (iguri simple -un m'r #iragul %e m'rgele.+ 2poi se poate a%'uga alte moti&e simple" %ar colorate %i(erit+ 2#a%ar" pe lng' ac$iunea %e colorare" care implic' un anumit e(ort muscular #i cere #i coor%onarea mi#c'rilor" precum #i preci,ie n mi#c'ri" copilul &a ac*i,i$iona cuno#tin$e re(eritoare la culoare" m'rime" %irec$ie" etc+ E)erci$ii %e gimnastic' a aparatului (onoarticulator /copul acestor e)erci$ii este %e a nl'tura tulbur'rile %e pronun$ie" care %e multe ori" sunt asociate cu %isle)ie #i %isgra(ia+ E)erci$iile %e gimnastic' mimico!articulatorie" se impun #i la copii care nu pre,int' %islalii" %e care mani(est' o rigi%itate a musculaturii (aciale" linguale" labiale" ct #i cei care nu sesi,ea,' mi#c'rile (onoarticulatorii implicate n pronun$ia sunetelor+ I+B+De,&oltarea (unc$iilor percepti&!motorii+ 2cti&it'$ile %es('#urate s!au a)at pe 0 E)erci$ii sen,oriale!motrice care urm'resc (ormarea no$iunilor %e (orm'" m'rime" %irec$ie" po,i$ie ! /e pre,int' imagini ale unor obiecte mici #i mari+ /e trece %e la obiecte cunoscute" la obiecte mai pu$in cunoscute+ 5rimele compara$ii se &or (ace pe acela#i obiect sau pe aceea#i (iin$' -%e e)emplu" un m'r mic #i un m'r mare." apoi se (ac compara$ii ntre obiecte" (iin$e %i(erite ca i%entitate" %ar #i ca %imensiuni0 un cine mare" o pisic' mic'" un balon mare" o minge mic'" etc+ /e pre,int' obiecte scurte #i lungi+ De asemenea primele compara$ii se (ac pe obiecte i%entice -o linie scurt' < o linie lung'.+ 2poi se (ac compara$ii ntre obiecte %i(erite ca i%entitate" %ar #i ca m'rime0 un baston lung < o linie scurt'+ /e pre,int' (iin$e nalte #i (iin$e scun%e -am nlocuit termenul %e scun% cu cel %e statur' mic'.+ 2m luat #i e)emple %in grup'0 copii nal$i #i copii scun,i+ /e pre,int' obiecte #i (iin$e pentru a ilustra no$iunile0 larg #i strmt" lat #i ngust" slab #i gras+ E)emple0 un %rum lat" o c'rare ngust'" un palton larg" un palton strmt" un material lat" un material ngust" un om gras" un om slab" etc+ 2m creat situa$ii c*iar n grupa0 un copil a mbr'cat *aina mea #i to$i ceilal$i au constatat ca e prea larg'? am ncercat eu s' mbrac un
Pagina 12 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

palton al unui copil" %ar s!a constatat %e c'tre toat' lumea c' nu!l pot mbr'ca pentru c' este strmt+ 2ceste e)emple sunt la n%emn' #i sunt e(iciente pentru atingerea scopului urm'rit+ W 5entru a %etermina copiii s' (ac' e(ort %e %iscriminare ntre %i(erite m'rimi #i (orme ale obiectelor" pentru a sesi,a c' unele au aceea#i m'rime" iar altele au alt' m'rime" c' unele au aceea#i (orm'" iar altele au alt' (orm'" le!am pus n (a$a copiilor mai multe imagini ale aceluia#i obiect la (el %e mari -%e e)emplu ! p'l'rii." #i le!am cerut s' le colore,e n ro#u apoi am a#e,at pe mas' imagini ale unor triung*iuri cern% copiilor s' le colore,e n &er%e+ W 5entru (ormarea no$iunilor %e po,i$ie #i %irec$ie am %es('#urat acti&it'$i" ca %e e)emplu0 copiii sunt a#e,a$i n (a$a mesei lungi %in cabinet? pe mas' am pus %i(erite obiecte" %ispuse n anumite rela$ii spa$iale0 o carte" pe care am pus un creion" lng' creion am pus o ra%ier'" al'turi %e carte am pus un caiet? masa am tras!o aproape %e tabl'? ea este %eparte %e (ereastr'+ 5+ st' n (a$a %oamnei pro(esoare+ C+ st' la %reapta lui 5+" iar I+ La stnga lui 5+" sus %e ta&an era ag'$at becul" os era co&orul" etc+ E)erci$ii pentru %e,&oltarea sc*emei corporale 5rin aceste e)erci$ii am urm'rit con#tienti,area %e c'tre copii" a p'r$ilor propriului corp" precum #i po,i$ia acestuia n spa$iu+ Le!am ar'tat copiilor s' mi#te capul" minile" picioarele" s' nc*i%' oc*ii" s' %esc*i%' gura? E)erci$iile %e mi#care a %i(eritelor p'r$i ale corpului s!au repetat" copiii stn% n %i(erite po,i$ii0 stn% n picioare" stn% pe co&or" stn% pe scaun etc+ Desen incomplet al unui om0 am %esenat la tabl' sc*ematic un om c'ruia i lipsea ce&a + Copiii trebuiau s' spun' #i s' %esene,e partea care lipse#te Di(eren$ierea stnga!%reapta0 am %esenat %in nou pe tabl' un om ntrebn% copiii cu ce mn' am %esenat -2ceasta este mna %reapt' M+ Care este mna ta a %reapt'@. 1n timpul acti&it'$ilor" tot timpul mi!am &erbali,at ac$iunile" cern% copiilor s'!#i &erbali,e,e la rn%ul lor propriile ac$iuni+ /e accentuea,' %iscriminarea stnga!%reapta+ %. E)erci$ii pentru %e,&oltarea capacit'$ii %e %iscriminare au%iti&' Este un (actor important care" mpreun' cu celelalte tipuri %e %iscriminare" (ac posibil' cunoa#terea lumii e)terioare+
Pagina 12! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

O %iscriminare &i,ual' s'rac' *an%icapea,' in%i&i%ul? el &a a&ea %i(icult'$i %e i%enti(icare a obiectelor" %e %i(eren$iere a (ormelor #i m'rimii acestora" a (ormelor geometrice" a (ormei unei litere" etc+ W copiilor li s!a creat posibilitatea s' cunoasc' %irect o &arietate %e obiecte" ncepn% cu cele care sunt n ime%iata apropiere" pn' la cele necunoscute+ 2ceste e)erci$ii sunt nso$ite %e %enumirea lor %e c'tre n&'$'tor+ W n (a,a a %oua s!au pre,entat imagini ale obiectelor pe care le!au cunoscut %irect" pentru ai a uta s' i%enti(ice obiectul perceput anterior" la alte %imensiunii %ect cele reale? imaginile pot &aria0 ast(el s!au pre,entat copiilor 7 < = imagini ale aceluia#i obiect" pentru ca acesta s' nu r'mn' (i)at %oar pe o anumit' imagine #i s' nu poat' recunoa#te obiectul n alte po,i$ii" cu alt' culoare" etc+ W pentru obiecte care nu pot (i a%use n cabinet -%e e)emplu" autobu,ul" trenul" etc+." ca #i pentru animale" am (olosit %iapo,iti&ele+ W aran area imaginilor pe principiul similitu%inii0 se pre,int' imagini ale %i(eritelor obiecte" cern%u!li!se copiilor s' le aran e,e n (unc$ie %e culoare" (orm' #i utilitate" etc+ W %esene lacunare ? copiii trebuiau s' i%enti(ice ce anume lipse#te (iec'rei imagini #i s!o %esene,e+ W s!au pre,entat imagini care repre,entau p'r$i ale unor obiecte sau (iin$e cunoscute? roata unei ma#ini" piciorul unui om" etc+? copiilor li s!a cerut s' spun' c'rui obiect sau (iin$' apar$ine" %eci s' i%enti(ice ntregul prin percep$ia unei p'r$i+ W ce a gre#it pictorul@ se cere copiilor s' obser&e %esenele #i s' spun' ce a gre#it pictorul@ s' %ecupe,e a %oua parte a (iec'rui eton" care nu corespun%e imaginii? s' asamble,e #i s' lipeasc' n caietele lor" p'r$ile ast(el nct imaginea ob$inut' s' corespun%' cu realitatea + E)erci$ii pentru %e,&oltarea au,ului (onematic E)erci$iile %e %e,&oltare a au,ului (onematic sunt legate %e gra%ul %e tulburare a percep$iilor &erbo!acustice+ 1nainte %e a!l n&'$a pe copil s' pronun$e corect un anumit sunet" am ('cut e)erci$ii %e anali,' (onematic" am reali,at!o mpreun' cu e)erci$iile %e articulare a sunetului+ W e)erci$ii %e imitare a sunetelor a sunetelor %in natur'" pronun$ia ('cn%u!se cn% n #oapt' cn% tare" n ritm stacatto #i prelung+
Pagina 126 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

W pronun$ia unor serii %e silabe opuse luate %in cu&inte paronime0 pa < pe < pi < po ! pu < pa < pi ba < be < bi < bo < bu < ba < bi W e)erci$ii %e %i(eren$iere a consoanelor sur%e %e cele colore+ copilul st' cu spatele la logope%" la = < I m+" pe linie me%ian'" apoi n po,i$ie %reapt' sau stnga < se &orbe#te %e la o &oce #optit'" crescn% n intensitate0 pa < ba pe < be pi < bi po < bo pu < bu pa < ba pi < bi t<% < &ata tar < %ar < &oi tac < %ac poal' < boal' coal' < goal' cat < gat cura < gura crai < grai creier < greier lunc' < lung' etc+ sale < ale #apc' < apc' #oc < oc #ir < ir #ur' < ur' pr'#it < pr' it
Pagina 12" din 136

ap < ab ep < eb ip < ib op < ob up < ub ap < ab ip < ib p<b

apa < aba epe < ebe ipi < ibi

papa < baba pepe !bebe pipi < bibi opo !obo upu < ubu popo < bobo pupu < bubu etc+

apa < aba ipi < ibi c<g paie < baie para < bara (<&

papa < baba pipi < bibi

W cu&inte paronime tare < %are car' < gar' ca, < ga, (ile < &ile (ar < &ar+ (iu < &iu (ata (oi

trepte < %repte pere < bere topor < %obor pile < bile lat' < la%' (a,' < &a,' pot < po% cl'tite < cl'%ite etc+ s<, sare < ,are seu < ,eu seam' < ,eam' &ars' < &ar,' &ase < &a,e oase < oa,e prun' < brun' alpine < albine etc+ s< pun < bun

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

groas' < groa,' ! barca < bar%a < bar,a ! rece < lege < rege ! clon$ < glon$

pr'#itur' < pr' itur' tap < top < %op cer < ger

W cu&inte %i(erite cu puncte %e articulare apropiate+

W %i(eren$ierea sunetelor cu punct %e articulare apropiat+ s<# soc < #oc sol% < #ol% las < la# munca < mu#ca teap' < ceap' ro, < lor W trans(orm'ri %e cu&inte prin nlocuiri %e silabe0 pac pil cos co oc (rig ra! ma! sa! ca! soa! re ca! ra! ma! stoar! tra! etc+ sa cor %apat %uc lung a %anc puc ,< t < ce < ci ,ar < ar ,ale < ale ,oi < oi r<l ate < ace tine < cine $el < cel n$eap' < nceap' pl'$i ! pl'ci rama < lama crema < clema rege < lege ra%a< la%a rob < lob

peste < pe#te ,ur < ur

De,&oltarea capacit'$ii %e transpunere a limba ului oral n limba ul scris+


Pagina 12# din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E)erci$ii %e cunoa#tere a sensului cu&intelor" pronun$area lor #i anali,a (onogra(ic' a acestora+ Completarea sunetului omis %in cu&inte care %esemnea,' o imagine -e)emplu0 pa < a? ma ! a." etc+ Cormularea mai multor cu&inte %up' sunetul sau silaba reper0 ase apte s ina ura ra c*eta na ma %io

2lc'tuirea %e cu&inte %in silabe pre,entate in or%ine ncruci#at'0 sa cu pa pe ban %u lap ca

2lc'tuirea %e cu&inte %in sunete a#e,ate n or%ine in&ersat'0 e!&!l!e c!r!a!t!e Dict'ri %e cu&inte cu omiterea unor sunete0 ^^^^^ cito," ^^^^^^^^^^^^^ turist" ^^^^^^^^^^^^^ ele&" ^^^^^^^^^^^^^^ %a(ir+ nota pentru (acilitarea r'spunsurilor se pre,int' #i imaginile corespun,'toare+ Curtuna a rupt ar ^^^^^^^^^ %in pa ^^^^^^^^^^^ 2u n(lo ^^^^^^^^^^^^^ tran ^^^^^^^^^^^^^^^^ Rostirea (iec'rui cu&nt" a#a cum este scris0 %e lemn" %e (ier" %e n&'$at" %e scris" %e ieri" %e %iminea$'" %e %ou' ori" %e pe mas'+ /e cere copiilor s' preci,e,e num'rul cu&intelor pronun$ate+ 5ronun$area cu&ntului care lipse#te %in propo,i$ie #i scrierea lui+ Earia ia cartea %e MMMMMMM+ mas'+ 5isica sare %e MMMMMMMMM+ %ulap 2na #terge pra(ul %e MMMMMM++ scaun ca,!&al!na re!%e!pe

Pagina 12$ din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Completarea silabei care lipse#te #i rostirea cu &oce tare0 O cocoa ^^^^^^^^^^^^^ %e c'mil' O masu ^^^^^^^^^^^^^^ rupt' O cirea ^^^^^^^^^^^^^^coapt' O curelu ^^^^^^^^^^^^^ nou' O %oam ^^^^^^^^^^^^^^ pro(esoar' O pisic' lene ^^^^^^^^^^^^^^^ O bro#' (rumoa ^^^^^^^^^^^^^ B+ E)erci$ii pentru consoli%area pronun$'rii #i scrierii literei m nainte %e p #i b a. %esp'r$irea n silabe a cu&intelor0 ambi$ie" bumbac" combinat" %umbra&'" *ambar" campanie" compunere+ pronun$area cu &oce tare a literei scrise nainte %e p #i b+ b. completarea literei care lipse#te %in cu&inte %ate #i pronun$area acestora cu &oce tare0 a^mbala " bu^bac" ca^pion" ca^pie" co^punere" co^pas" cu^par" i^posibil" i^portant" ^barca" ^pinge" po^pa" ti^p" u^brela" ti^mbru+ C+ E)erci$ii pentru consoli%area cu&intelor n care una %in silabe se repet' i%entic0 /alata este s'rat'+ Fora are la (erestre ,orele+ Fa*arni$a este plin' cu ,a*'r+ Co#ul este plin cu c'p#uni+ Hi#ina este ro#ie+ C+ Intro%ucerea listei %e propo,i$ii pentru consoli%area sunetelor p < b" % < t+ Barbu %uce un butoi+ Dan are n gr'%in' %o&lecei+ 5escarul prin%e pe#te cu n'&o%ul+ Banii sunt n bu,unar+ Ion %obora un copac cu toporul+ Ber,ele se %uc n $'rile cal%e+ Toamna este brum'+ Dulcea$a este %in tran%a(iri+
Pagina 13% din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

etc+ De,&oltarea limba ului #i a comunic'rii 2lc'tuirea %e propo,i$ii %e c'tre ele&i cu a utorul cu&intelor %ate+ De e)emplu" se %au %ou' cu&ine (oarte cunoscute %e copii0 ac #i mas'+ 2m un ac+ 2cul este pe mas'+ 6'sirea cu&intelor in%icate %in coloanele %e cu&inte %ate0 c'utarea ultimului cu&nt %in toate coloanele? c'utarea celui %e al treilea cu&nt %in prima coloan'? citirea %e os n sus a cu&intelor %in prima coloan'? citirea %e cu&inte care arat' nume %e (iin$e" lucruri" etc+ 2ceste e)erci$ii concentrea,' aten$ia ele&ilor asupra sensului cu&intelor+ 5roce%ee pentru l'rgirea cmpului &i,ual+ /e scriu pe tabl' %ou' cu&inte cunoscute %e ele&i0 2na Ica /e citesc apoi" se a%aug' cu&ntul coase 2na coase Ica /e #terge cu&ntul coase #i se scrie0 2na are Ica are /e cite#te apoi" se a%aug' cu&ntul mere0 2na are mere Ica are 1n scopul citirii e)presi&e %up' citirea propo,i$iilor a(irmati&e" se nlocuie#te punctul cu semnal ntreb'rii #i se cite#te mo%el propo,i$ia cu intona$ia interogati&'+ Ele&ii n$eleg ast(el" c' sc*imbarea sensului %e punctua$ie atrage %up' sine sc*imbarea sensului propo,i$iei+ E)erci$ii pentru completarea propo,i$iilor lacunare0 Cerul esteMMMMMM Iarba este MMMMM++
Pagina 131 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ea#ina merge pe MMMM Trenul merge pe MMMM 2&ionul ,boar' n MMM+ Cructele m'rului se numesc MMM + Ele au culoarea MMM + Cructele cire#ului se numesc MMM + Ele au culoarea MMM + Cructele p'rului se numesc MMM + Ele au culoarea MMM + MMMM ,boar'+ MMMM#uier'+ MMMMare bra,%e a%nci+ 2lc'tuirea propo,i$iilor n cu&intele in&ersate0 ele&ii coase (ata ,boar' p's'rile n&a$' blocul sunt ro#ii merele este nalt p'%urea cnt'

Cormularea %e propo,i$ii cu cu&inte in%icate0 cal%" r'u" copiii" &ara" &acan$a sau alc'tuirea unor po&estiri+ Descrierea unor imagini" mai nti oral" apoi n scris? 5entru l'rgirea ariei limba ului &erbal se reali,ea,' ocurile0 Cine spune mai multe cu&inte %espre0 lucrurile #colarului? mbr'c'minte? lucruri %in cas'? lucruri #i obiecte %in cas'+ 5o&estiri %up' imagini sau po&estiri %up' o succesiune %e imagini pentru %e,&oltarea capacit'$ii %e a percepe o imagine sau o succesiune %e imagini" %e a n$elege semni(ica$ia lor #i a e)pune propo,i$ional ceea ce au n$eles" %e a stabili rela$ii ntre sec&en$ele imaginilor n succesiunea lor #i a le trans(orma n i%ei #i u%ec'$i" %e rela$ie+ 2lc'tuirea propo,i$iilor cu cu&intele0 sat < sac" &ar+ < &al+ Combinarea literelor -sunetelor. n silabe #i a silabelor n cu&inte+ Bocul antonimelor0 cine g'se#te mai repe%e opusul cu&intelor0 bun" cuminte" %ulce" etc+ E)erci$ii pentru nsu#irea citirii e)presi&e0 Citirea propo,i$iilor a(irmati&e" interogati&e" e)clamati&e+

Pagina 132 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ciecare propo,i$ie se cite#te n mai multe &ariante" pentru e&itarea ten%in$ei %e perse&erare a unui mo%el+ E)erci$ii pentru %elimitarea corect' a propo,i$iilor urmate %e citirea e)presi&'+ pre,entarea unui test ('r' semne %e punctua$ie" ele&ii a&n% sarcina s' %elimite,e corect prin bare #i s' transcrie ortogra(ic+ 2cti&itatea %e copiere0 2ceste e)erci$ii sunt %e mare utilitate" %eoarece solicit' ele&ul pe linia cunoa#terii #i reactuali,'rii semnelor #i sc*emelor gra(ice" n&'$ate" a coor%on'rii &i,ual!motrice #i a orient'rii corecte n pagin'+ E)erci$iile %e cooperare presupun" %e asemenea" un e(ort %e aten$ie #i un gra% %e in%epen%en$'" ele %n% posibilitatea posibilitatea pro(esorului s' in%i&i%uali,e,e sarcinile sub aspect cantitati&+ 1n (unc$ie %e ca," el poate &aria nu numai sarcina" %ar #i mo%elul gra(ic" %up' care se reali,ea,' copierea0 te)t sau cu&inte scrise cu caractere mai mari" mo%ele n care particularit'$ile mai greu %e sesi,at ale literelor sunt pre,entate printr!o alt' culoare" pagini cu spa$ii mai largi" %emarcate cu ro#u" caiete cu p'tr'$ele+ %e %i(icultate se %isting mai multe tipuri %e copiere0 Copierea unor cu&inte sau propo,i$ii scrise %e mn'0 2ceast' acti&itate presupune recunoa#terea semnelor gra(ice %e mn' n&'$ate" ct #i un e(ort %e coor%onare &i,ual!motric'+ Copierea unor propo,i$ii %e la tabl' o(er' ele&ilor pe lng' mo%elul scrierii unor cu&inte #i obi#nuirea %e a percepe spa$iile libere %intre cu&inte+ Este util ca n ca,ul ele&ilor care ntmpin' %i(icult'$i" s' se inter&in' prin %emarcarea spa$iilor %intre cu&inte" prin linii &erticale sau spa$ii colorate+ Eo%elul ce urmea,' a (i copiat trebuie citit n prealabil %e c'tre (iecare ele&+ Copierea %up' cu&inte sau po&estiri scrise cu litere %e tipar+ 2cest tip %e copiere este mult mai %i(icil %ect copierea %up' mo%elul gra(ic scris %e mn'" %eoarece presupune trans(erul %e la un sistem %e simboluri gra(ice" la altul+ Di(icult'$ile acestui tip %e copiere presupun un antrenament sistematic n &e%erea (i)'rii corespon%en$elor litera %e tipar" litera %e mn'+ /e recoman%' n acest sens" sub cte&a e)erci$ii sub (orm' %e oc0 se mpart ele&ilor cartona#e cu litere scrise %e mn'? logope%ul pune pe stati& litera %e tipar" iar ele&ii trebuie s' aleag' #i s' ri%ice semnul perec*e+ se scriu o silab' sau un cu&nt la tabl'+ Dup' scopul urm'rit #i gra%ul lor

Pagina 133 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ele&ii trebuie s' compun' cu litere %in al(abetar" silabe sau cu&ntul scris cu litere %e mn' la tabl'+ Copierea %up' cu&inte s!au po&estiri scrise cu litere %e tipar repre,int' un e)erci$iu util" att pentru scriere" ct #i pentru citire+ O cerin$' important' este ca (iecare ele& s' citeasc' cu &oce tare ceea ce scrie+ Copierea acti&'+ 1n acest sens" se recoman%' urm'toarele tipuri %e e)erci$ii0 ele&ii au n (a$' coloane %e cu&inte cunoscute" att %in punct %e &e%ere semantic" ct #i gra(ic+ Ei sunt solicita$i s' copie,e toate cu&intele care ncep cu un anumit sunet -liter'." toate cu&intele care ncep sau se termin' cu o anumit' silab'" cu&inte care au n interior o anumit' silab' sau un anumit sunet" cu&inte care %enumesc %i(erite categorii %e (iin$e sau obiecte+ Ele&ii au n (a$' un te)t bine cunoscut" %in care li se %ictea,' o propo,i$ie" iar ei trebuie s' o caute #i s!o copie,e+ 9=. 2cti&it'$i %e %ictare+ Dictarea este o acti&itate mai %i(icil' %ect copierea" %eoarece ea solicit' perceperea #i conser&area semnalului au%iti&" anali,a elementelor componente" respectarea sc*emelor gra(ice corespun,'toare semnalului sonor" coor%onarea au%io!gra(ic'+ Dict'rile pot (i %e mai multe tipuri0 %ictarea unor sunete sau silabe n scopul consoli%'rii corespon%en$elor %intre sunetele &orbirii #i semnalele gra(ice? %ictarea unor cu&inte0 1n acest ca," cu&intele &or (i e)ersate prealabil" prin lecturi %up' imagini" citirea #i copierea lor" etc+ Dictarea cu&intelor se reali,ea,' %up' urm'toarea or%ine0 se pronun$' clar cu&ntul %e c'tre logope%" apoi %e c'tre ele&i? se anali,ea,' (onematic cu&ntul" se roste#te cu&ntul legat" apoi se scrie in%epen%ent #i se &eri(ic' corectitu%inea lui+ De remarcat c'" %up' nc*eierea acti&it'$ii logope%ice" ele&ul trebuie urm'rit n continuare la acti&it'$ile %e la clas'+ 2st(el" ca%rele %i%actice &or (i in(ormate %e logope% asupra sta%iului corect'rii limba ului #i cu pri&ire la proce%eele ce pot (olosi pentru stimularea ntregi acti&it'$i psi*ice+ 1n$elegerea #i tactul pe%agogic creea,' o atmos(er' (a&orabil' pentru e&olu$ia ulterioar' a ele&ului+
Pagina 13 din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CONCLUFIILE LUCRDRII Din toate cele pre,entate n aceast' lucrare re,ult' c' terapia tulbur'rilor %e limba este o necesitate+ Haloarea m'surilor timpurii %e pro(ila)ie #i corectare a lor este incontestabil' %ac' a&em n &e%ere e(ectele po,iti&e pe care le are asupra acti&it'$ii %e n&'$are" asupra %e,&olt'rii psi*ice n general" precum #i asupra integr'rii sociale a copilului %e(icient mintal care pre,int' tulbur'ri %e limba + E)perien$a practic' a %emonstrat (aptul c'" n urma corect'rii %e(icien$elor %e limba " ele&ii logopa$i ob$in re,ultate mai bune n&'$'tur' nu numai prin note mai bune #i prin corectarea e(ectului intelectual %epus n preg'tirea lec$iilor+ O importan$' co&r#itoare n ca,ul acti&it'$ilor %e terapie logope%ic' o are psi*oterapia care ocup' un loc central ntre te*nicile generale %e re%ucere a personalit'$ii logope$ilor+ Ea se reali,ea,' n (orma %iscu$iilor libere #i %iri ate prin oc #i %esen" &i,ionare %e %ia(ilme #i %ispo,iti&e" prin munc'" prin lectur' etc+ 5rin speci(icul lor" (iecare %intre aceste mo%alit'$i %e %es('#urare a psi*oterapiei are e(ecte bene(ice asupra a(ecti&it'$ii copiilor" in(luen$n% po,iti& rela$iile %intre ace#tia #i copii %in ur" precum #i atitu%inea (a$' %e acti&itatea %e in&entare+ 2#a " %e e)emplu" utili,area c'r$ii ca instrument terapeutic este nou'+ In Egiptul antic c'r$ilor li se spunea balsamul su(letului+ 5uterea %e sugestie a lecturii asupra sugestiei este utili,at' att pentru e(ectul ei se%ati&" ct #i curati& cu ecouri n comportamentul copiilor+ 2propierea copiilor" ob$inerea colabor'rii lor" sunt con%i$ii esen$ial' n acti&itatea logope%ic' #i se reali,ea,' prin crearea unui climat %e con(ort psi*ic #i o atitu%ine plin' %e bun'&oin$'+ 1n (elul acesta copilul cap't' ncre%ere n logope% str'%uin%u!se s'!#i corecte,e %e(ectul+ 5ractic s!a %emonstrat c' mbinarea armonioas' a terapiei %irect' cu cea in%irect' este bine&enit'+ Colaborarea pro(esorului logope% cu to$i cei care se ocup' %e e%ucarea copiilor este (oarte important+ Copilul %e(icient mintal trebuie corectat n permanen$' %e c'tre to$i (actorii e%uca$ionali+ 1ntruct tulbur'rile %e limba repre,int' una %in cele mai importante cau,e ale e#ecului #colar" acti&itatea logope%ic' nu trebuie s' repre,inte un scop n sine" ci ea se nscrie
Pagina 13! din 136

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

pe linia cerin$elor puse n (a$a #colii #i anume" %e a g'si cele mai a%ec&ate meto%e pentru a u#ura a%aptarea copilului la sistemul muncii #colare #i sociale+ De aceea" logope%ul trebuie s' (ie narmat cu cele mai noi #i e(iciente instrumente %e lucru+ 2ceasta presupune o permanent' in(ormare #i implicit o perpetu' autoper(ec$ionare+ 1n Eetamor(o,ele lumii interioare" Hasile 5a&elcu spunea0 Nu e)ist' o surs' mai bogat' %e satis(ac$ie %ect aceea %e a sim$i opera propriei tale personalit'$i+ Nu suntem ntot%eauna mul$umi$i %e opera noastr'" nu a&em ntot%eauna priceperea artistic' %e a ne mo%ela a#a cum am %oriM 2spira$ia" este &'%it'" (ireasc' #i necesar' (iin$ei noastre+ /untem uneori plini %e mn%rie" alteori ne ntrist'm n (a$a re,ultatelor ob$inute+ 1n e(orturile %e a ne ri%ica la n'l$imea cerin$elor" ne reali,'m pe noi n#ine+ Reali,'m acor%ul ntre ceea ce ni se cere #i ceea ce putem o(eri" ntre c*emare #i r'spuns+ 1ntr!a%e&'r" r'spun%erea (a$' %e e%uca$ia #i instruirea acestor solitari ('r' &oie care sunt copiii %e(icien$i mintal este (oarte mare+ 1n ca,ul acestor copii inter&in multe necunoscute" unele impalpabile greu %e apreciat prin simptomele e)terioare #i care uneori las' incertitu%ini ceea ce pri&e#te reu#ita (inal' a terapiei corecti&!recuperatorii" in ciu%a unor succese ini$iale+ Cu toate acestea nu trebuie s' re(u,'m lupta #i s' o %ucem mai %eparte cu armele r'b%'rii #i meto%ei+

Pagina 136 din 136