Sunteți pe pagina 1din 4

PROFILUL 1

Nr. fiola

Adancimea (cm)

u = 100% x (b-c) /(c-a )


a (g)

b (g)

c (g)

u, umiditatea %

104 0 5

17.01

37.38

34.14

18.91%

M1

187 5 10

17.59

42.59

39.55

13.84%

M2

201 10 15

18.67

30.77

29.49

11.83%

M3

1360 15 20

17.25

33.7

32.32

9.16%

M4

1372 20 25

17.64

28.58

27.53

10.62%

M5

287 25 - 30

19.24

30.02

29.2

8.23%

M6

PROFILUL 2
Nr. fiola

Adancimea (cm)

100% x (b-c) /(c-a )


a (g)

b (g)

c (g)

u, umiditatea %

273 0 5

18.93

39.48

35.2

26.31%

M1

214 5 10

18.42

29.41

27.46

21.57%

M2

165 10 15

17.58

33.75

31.11

19.51%

M3

1325 15 20

16.93

35.61

33.1

15.52%

M4

1147 20 25

16.64

33.78

31.75

13.43%

M5

165 25 - 30

18.87

36.28

34.13

14.09%

M6

PROFILUL 3
Nr. fiola

Adancimea (cm)

100% x (b-c) /(c-a )


a (g)

b (g)

c (g)

u, umiditatea %

745 0 5

17.13

37.01

33.06

24.80%

M1

963 5 10

16.86

32.72

31.35

9.45%

M2

1359 10 15

17.87

33.99

31.75

16.14%

M3

161 15 20

18.61

34.71

30.52

35.18%

M4

276 20 25

18.21

41.21

30.13

92.95%

M5

1289 25 - 30

17.08

33.73

32.12

10.70%

M6

Da = M / Vt

h (cm) M (g) Vt

Ru = u x h x Da

PT = (1 Da/D) x 100%

Da, densitatea
Ru, rezerva de umiditate PT, porozitatea totala
D
aparenta (g/cm3)
(tone la hectar)
(%)
(g/cm3)

118 100

2.68

1.18

1.115936953

55.970%

126 100

2.68

1.26

0.872131148

52.985%

139 100

2.68

1.39

0.822181146

48.134%

142 100

2.68

1.42

0.650165893

47.015%

151 100

2.68

1.51

0.80156724

43.657%

159 100

2.68

1.59

0.654518072

40.672%

Da = M / Vt

h (cm) M (g) Vt

Ru = u x h x Da

PT = (1 Da/D) x 100%

Da, densitatea
Ru, rezerva de umiditate PT, porozitatea totala
D
aparenta (g/cm3)
(tone la hectar)
(%)
(g/cm3)

118 100

2.68

1.18

1.552059004

55.970%

126 100

2.68

1.26

1.358960177

52.985%

139 100

2.68

1.39

1.356097561

48.134%

142 100

2.68

1.42

1.102102659

47.015%

151 100

2.68

1.51

1.014328259

43.657%

159 100

2.68

1.59

1.12008519

40.672%

Da = M / Vt

h (cm) M (g) Vt

Ru = u x h x Da

PT = (1 Da/D) x 100%

Da, densitatea
Ru, rezerva de umiditate PT, porozitatea totala
D
aparenta (g/cm3)
(tone la hectar)
(%)
(g/cm3)

118 100

2.68

1.18

1.462962963

55.970%

126 100

2.68

1.26

0.595652174

52.985%

139 100

2.68

1.39

1.121613833

48.134%

142 100

2.68

1.42

2.497816961

47.015%

151 100

2.68

1.51

7.01795302

43.657%

159 100

2.68

1.59

0.851030585

40.672%

200%

Gt = PT / Da
Gt

u, umiditatea %

180%

PT, porozitatea totala (%)

Incadrare 160%
clasa
140%
120%

0.474

S, L

0.421

U, S

80%

0.346

U, S

60%

0.331

N, U, S

0.289

U, S

0.256

S, L

Da, densitatea aparenta (g/cm3)

1.42

1.39

1.26

1.18

100%
55.97%

52.99%

48.13%

47.01%

40%
20%

18.91%

13.84%

11.83%

9.16%

0%
05

5 10

10 15

15 20

200%

Gt = PT / Da
Gt

u, umiditatea %

180%

Incadrare
clasa

PT, porozitatea totala (%)

160%

Da, densitatea aparenta (g/cm3)

140%
120%

0.474

S, L

0.421

U, S

80%

0.346

U, S

60%

0.331

N, U, S

0.289

U, S

0.256

S, L

1.42

1.39

1.26

1.18

100%

40%

55.97%
26.31%

52.99%
21.57%

20%

48.13%
19.51%

47.01%
15.52%

0%

05

5 10

10 15

15 20

200%

Gt

u, umiditatea %

180%

Gt = PT / Da
Incadrare
clasa

160%

PT, porozitatea totala (%)

140%

Da, densitatea aparenta (g/cm3)


1.26
1.18

120%

0.474

S, L

100%

0.421

U, S

80%

0.346

U, S

0.331

N, U, S

0.289

U, S

0.256

S, L

60%
40%

55.97%
26.31%

20%

52.99%
21.57%

1.42

1.39

48.13%
19.51%

47.01%
15.52%

0%

05

5 10

10 15

15 20

47.01%

43.66%
10.62%

43.66%

20 25

40.67%

25 - 30 ADANCIMEA

1.59

1.51

1.42

43.66%
13.43%

20

1.59

14.09%

13.43%

47.01%

25 - 30 ADANCIMEA

1.51

1.42

20

40.67%
8.23%

20 25

47.01%

1.59

1.51

1.42

20 25

40.67%
14.09%
25 - 30 ADANCIMEA