Sunteți pe pagina 1din 17

M.T.C.T.

Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Reabilitare c min 1

Sdc = 1.138 mp; 73,75 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
3,68 1,10
Finisaje, arhitectur

9,75

Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice

59,21

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
12,78

5,22

1,53 42,48 11,74

Materiale Manoper Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Reabilitare c min 2

Sdc = 1.310 mp; 66,03 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
1,35 4,41
Finisaje, arhitectur

6,59

Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice

53,68

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
11,42

4,98

1,47

32,27

Materiale Manoper Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

15,89

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Reabilitare cl dire cursuri

Sdc = 616 mp; 120,72 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp

25,45

Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice Re#ea de canalizare Amenaj ri exterioare

8,70

76,82 9,75

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
20,95

11,27

46,70

Materiale Manoper Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

14,53

27,27

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Reamenajare ambulatoriu

Sdc = 364 mp; 126,55 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
1,82 1,16 7,65 3,14 2,34
Suprastructur -rezisten# Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice Instala#ii ventila#ie $i climatizare Organizare de $antier (lucr ri generale) Echipamente $i dot ri

15,09

19,28

76,05

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


4,96 20,53

/mp
Materiale Manoper Utilaje

7,00 0,33 0,09 72,63 21,00

Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit Echipamente, dot ri, lucr ri generale

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Consolidare #i modernizare Spital

Sdc = 1,341 mp; 248,30 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


1,19 3,18 7,95 4,97 6,42 4,28 3,75 3,24 0,13 10,68 7,84 17,19 9,22 Infrastructur - terasamente $i funda#ii 57,44 Suprastructur -rezisten# Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice Instala#ii gaze Re#ea electric Re#ea hidro Re#ea canalizare Re#ea termic Anten $i instala#ii Tc+RTV Amenaj ri exterioare Alte lucr ri Organizare de $antier (lucr ri generale) Echipamente $i dot ri 100,96 9,88

/mp

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


11,07 29,87

/mp
Materiale Manoper

15,06 2,44 2,73

Utilaje Transporturi Taxe sociale

45,17

141,97

Cheltuieli indirecte $i profit Echipamente, dot ri, lucr ri generale

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

RK cl dire cazarm L n regionala CF Ia#i

Sdc = 115 mp; 486,80 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
11,68 38,87 18,19 76,33 Suprastructur -rezisten# Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro 12,49 Re#ea hidro 10,94 Re#ea canalizare Amenaj ri exterioare mprejmuiri Alte lucr ri 264,65

34,96

18,69

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
Materiale Manoper Utilaje
10,93

81,90

24,16 4,86

Transporturi
72,50 292,45

Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Cabina atelier CUS

Sdc = 119 mp; 222,15 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
5,47 16,29 37,69 Infrastructur - terasamente $i funda#ii

Suprastructur -rezisten#

Finisaje, arhitectur

Instala#ii electrice 88,26 74,45 Amenaj ri exterioare

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
Materiale Manoper Utilaje
2,65 25,85

38,49

8,81 3,01

Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

143,34

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

RK Cl dire de c l tori

Sdc = 2.942 mp; 277,47 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
4,11 14,58 14,89 4,93 9,75 116,98 Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice Anten $i instala#ii Tc_RTV Organizare de $antier (lucr ri generale) Echipamente $i dot ri 112,17 0,06 Suprastructur -rezisten#

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


36,67 4,17

/mp
Materiale Manoper

21,29 3,98

Utilaje Transporturi
130,95

14,91

Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit


65,50

Echipamente, dot ri, lucr ri generale

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Hangar multifunc&ional #i platform helioport

Sdc = 2.180 mp; 519,63 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
47,17 94,04 Infrastructur - terasamente $i funda#ii Suprastructur -rezisten# Finisaje, arhitectur 4,21 82,04 Instala#ii electrice Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice Instala#ii ventila#ie $i climatizare 81,71 95,35 1,43 29,28 29,75 0,61 9,82 5,54 38,67 Re#ea hidro Re#ea canalizare Re#ea de gaze Amenaj ri exterioare Organizare de $antier (lucr ri generale) Echipamente $i dot ri

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


98,25

/mp
Materiale Manoper Utilaje

55,71

Transporturi Taxe sociale

12,28 12,88 4,96 37,79

297,76

Cheltuieli indirecte $i profit Echipamente, dot ri, lucr ri generale

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

RK #i modernizare gar fluvial

Sdc = 688 mp; 328,80 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
57,84 5,46

Infrastructur - terasamente $i funda#ii Finisaje, arhitectur Instala#ii electrice

12,42 Instala#ii sanitare-hidro Instala#ii termice $i centrale termice Anten $i instala#ii Tc-RTV 180,96 23,70 Instala#ii tehnologice $i utilaj tehnologic Echipamente $i dot ri 19,92

16,6

11,90

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
Materiale Manoper
25,17

57,84

Utilaje
153,79

Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

17,30 3,04 18,14

53,52

Echipamente $i dot ri

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale Caz rmi #i districte L

Repara&ii #i igieniz ri interioare #i exterioare caz rmi #i districte L, Sucursala Regional CF Craiova 1

Sdc = 212 mp; 78,57 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
2,20 1,42 23,08
Acoperi$

Finisaje, arhitectur

Instala#ii electrice

Amenaj ri exterioare

51,88

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


10,55

/mp

6,17

0,42

18,51 49,92

Materiale Manoper Utilaje Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale Caz rmi #i districte L

Repara&ii #i igieniz ri interioare #i exterioare caz rmi #i districte L, Sucursala Regional CF Craiova 2

Sdc = 365 mp; 82,27 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


0,71

/mp

Acoperi$ Finisaje, arhitectur

37,36

Instala#ii electrice

44,20

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


11,04

/mp

7,20 0,23 0,13 42,08

Materiale Manoper Utilaje Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

21,59

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale Caz rmi #i districte L

Repara&ii #i igieniz ri interioare #i exterioare caz rmi #i districte L, Sucursala Regional CF Craiova 3

Sdc = 432 mp; 38,24 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
0,42 8,15
Acoperi$

0,88

Finisaje, arhitectur

Instala#ii sanitare-hidro

Amenaj ri exterioare

28,78

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp

5,14

2,51

0,02

7,52 23,05

Materiale Manoper Utilaje Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale Caz rmi #i districte L

Igieniz ri caz rmi #i districte L, Sucursala Regional CF Ia#i

Sdc = 224,5 mp; 100,58 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp

0,53 18,21
Acoperi$

Finisaje, arhitectur

Amenaj ri exterioare

81,83

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
19,20

7,31

49,57 3,05

Materiale Manoper Transport Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit

21,45

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale Caz rmi #i districte L

Repara&ii #i igieniz ri caz rmi #i districte L, Sucursala Regional CF Craiova media a 18 sta&ii

Sdc = 1.611,8 mp; 46,72 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
0,25 1,01

Acoperi$

Finisaje, arhitectur

22,52 22,94
Instala#ii electrice

Instala#ii sanitare-hidro

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


/mp
6,99

2,95

0,07

9,42

Materiale Manoper Utilaje Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit


27,29

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Implementare sistem ticketing 1

Sdc = 84 mp; 458,66 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
35,12 5,50
Suprastructur -rezisten#

74,36
Finisaje, arhitectur

Instala#ii electrice

240,20
Instala#ii termice $i centrale termice

103,47

Echipamente $i dot ri

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


35,12 61,56

/mp

18,16 2,13 2,17 57,97

281,55

Materiale Manoper Utilaje Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit Echipamente $i dot ri

M.T.C.T. Sistem de indici elaborat de COCC


Cl diri administrative #i sociale

Implementare sistem ticketing 2

Sdc = 77 mp; 480,60 /mp

STRUCTURA PRE ULUI PE GRUPE DE CATEGORII DE LUCR!RI


/mp
85,75
Finisaje, arhitectur

167,40
Instala#ii electrice Echipamente $i dot ri

227,45

STRUCTURA PRE ULUI PE CAPITOLE DE CHELTUIELI


85,75

/mp

92,69

218,52

Materiale Manoper Utilaje Transporturi Taxe sociale Cheltuieli indirecte $i profit Echipamente $i dot ri

19,23 1,62 1,27 61,52