Sunteți pe pagina 1din 3

Ctre,

Preedintele Consiliului Judeean /Primar


*)
____777777777__________________
CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul
1)
____XXXXXXXXXXXXX____________________________________________________
_____CNP___________________________, cu domiciliul
)
/sediul !n "udeul
______________________, munici#iul/oraul/comuna,____________________________,
satul,________________________, sectorul________,cod #otal_________,
str$__________________________, nr$_____________, bl$_____, sc$_____,et$______,a#$_____,
tele%on/%a& ______________,e'mail_________________
!n calitate de/re#re(entant al ___________________________________________,
C)*_______________________
!n con%ormitate cu #re+ederile ,e-ii nr$.//1001, #ri+ind autori(area e&ecutrii lucrrilor de
construcii, re#ublicat, cu modi%icrile i com#letrile ulterioare, solicit emiterea certi%icatului de
urbanism !n sco#ul1
________________________________________________________________________________________________
1$2laborarea documentaiei #entru autori(area e&ecutrii
lucrrilor
de construcii !n con%ormitate cu #re+ederile art$3$alin$41)din ,e-e
#ri+ind 1$1$ ,ucrri de construire
1$$ ,ucrri de des%iinare
a) ,ucrri de construire, reconstruire, consolidare,
modi%icare, e&tindere, reabilitare, sc5imbare de destinaie sau
de re#arare a construciilor de orice %el, #recum i a instalaiilor
a%erente acestora, cu e&ce#ia celor #re+(ute la art$1 din ,e-ea
.//10016
b) lucrri de construire, reconstruire, e&tindere, re#arare,
consolidare, #rote"are, restaurare, conser+are, #recum i orice
alte lucrri indi%erent de +aloarea lor, care urmea( s %ie
e%ectuate la construcii re#re(ent7nd monumente istorice, inclusi+
la cele din (onele lor de #rotecie, stabilite con%orm le-ii6
c) lucrri de construire, reconstruire, modi%icare, e&tindere,
re#arare, moderni(are i reabilitare, #ri+ind ci de comunicaie de
orice %el,drumurile %orestiere,lucrrile de art, reele i dotri
te5nico'edilitare, lucrrile 5idrote5nice, amena"rile de albii, lucrri
de !mbuntiri %unciare, lucrri de instalaii, de in%rastructur,
lucrri #entru noi ca#aciti de #roducere, de trans#ort, de
distribuie a ener-iei electrice i/sau termice, #recum i de
reabilitare i de rete5nolo-i(are a celor e&istente6
d) !m#re"muiri i mobilier urban, amena"ri de s#aii +er(i,
#arcuri, #iee i alte lucrri de amena"are a s#aiilor #ublice
e) lucrri de %ora"e i e&ca+ri necesare #entru e%ectuarea
studiilor -eote5nice i a #ros#eciunilor -eolo-ice, #roiectarea i
desc5iderea e&#loatrilor de cariere i balastiere, a sondelor
de -a(e i #etrol, #recum i alte e&#loatri de su#ra%a sau
subterane6
%) lucrri, amena"ri i construcii cu caracter #ro+i(oriu
necesare !n +ederea or-ani(rii e&ecutrii lucrrilor !n condiiile
#re+(ute la art$7 alin $41)din ,e-ea .//1001
-) or-ani(area de tabere de corturi, csue sau rulote6
5) lucrri de construcii cu caracter #ro+i(oriu, c5iocuri,
tonete, cabine, s#aii de e&#unere situate #e cile i s#aiile
#ublice, cor#uri i #anouri de a%ia", %irme i reclame, #recum i
ane&ele -os#odreti ale e&#loataiilor a-ricole situate !n
e&tra+ilan6
i)cimitire ' noi i e&tinderi$
$ 8#eraiuni notariale #ri+ind circulaia imobiliar1
+7n(ri, cum#rri, concesionri,
cesionri de(membrri #arcelri
comasri #arta"e succesiuni etc$
3$ 9d"udecarea #rin licitaie a #roiectrii lucrrilor #ublice
4denumire)________________________________________
___________________________________________________
$:$ Cereri !n "ustiie$
$.$ 9lte sco#uri 4 de%inire ) _______________________
____________________________________________________
#entru imobilul ; terenul i/sau construcii ' , situat !n "udeul ______________________________,
munici#iul/oraul/comuna, ____________________________, satul,_______________________,
sectorul________, cod #otal___________, str$_________________________, nr$_____, bl$____,
sc$______, et$_______, a#$_______, sau identi%icat #rin
3)
________________________________
<n s#ri"inul identi%icrii imobilului ane&e(1
#lanul cadastral/to#o-ra%ic actuali(at la (i, scara 11 $$$$$$$$$$$, #recum i e&trasul de carte %unciar #entru
in%ormare, eliberate de 8CP**:)6______________________
Su#ra%aa terenului #entru care solicit certi%icatul de urbanism este de ________m

$
=ata______________ Semntura
.)______________________


_________________
*)
Se com#letea(, du# ca(1
' #reedintele consiliului "udeean
' #rimarul -eneral al munici#iului >ucureti
' #rimarul sectorului _____ al munici#iului >ucureti
' #rimarul munici#iului
' #rimarul oraului
' #rimarul comunei
**)
Se introduce ?@X @@ !n caset i se anulea( ce nu cores#unde
***) Se %ace #reci(are du# ca(

PRECIZRI
privind completarea orm!lar!l!i
"Cerere pentr! emiterea certiicat!l!i de !r#ani$m"

1) Numele i #renumele solicitantului1
' #ersoan %i(ic sau
' re#re(entant al %irmei 4#ersoan "uridic), cu #reci(area denumirii acesteia i a calitii
solicitantului !n cadrul %irmei$
)=omiciliu / sediu %irm
Pentru #ersoan %i(ic1
' se com#letea( cu date #ri+ind domiciliul acesteia$
Pentru #ersoan "uridic1
' se com#letea( cu date #ri+ind sediul social al %irmei$
3) 9lte elemente de identi%icare1
<n situaia !n care am#lasamentul imobilului nu este e+ideniat !n #lanurile cadastrale sau to#o-ra%ice
ale localitii/teritoriului administrati+ 4la scrile 11.//, 11/// sau 111/$///, du# ca(), a%late !n
-estiunea o%iciului de cadastru i #ublicitate imobiliar teritorial, #entru identi%icarea imobilului solicitantul
+a #utea #re(enta, du# ca(, in%ormaii #ri+ind1
' localitate, numr cadastral i numr de carte %unciar, !n ca(ul !n care le-ea nu dis#une alt%el, sau
% elemente de re#er, -eneral cunoscute, sau
% numrul de ordine i su#ra%aa de teren !nscrise !n Ae-istrul a-ricol, sau
' #lan de situaie e&tras din cadrul unor studii i/sau #lanuri urbanistice elaborate anterior !n (on$
:) Planuri cadastrale/to#o-ra%ice cu e+idenierea imobilelor !n cau(, ast%el1
' #entru imobilele ne!nscrise !n e+idenele de cadastru i #ublicitate imobiliar6Plan de !ncadrare !n
(on la una din scrile 11.//, 11$/// sau 111/$///, 111$///, 11.$/// , du# ca(, eliberat, la cerere, de
ctre o%iciul de cadastru i #ublicitate imobiliar $
' #entru imobilele !nscrise !n e+idenele de cadastru i #ublicitate imobiliar 2&tras din #lanul cadastral
de #e orto%oto#lan i e&trasul de carte %unciar #entru in%ormare actuali(at la (i, eliberate la cerere, de
ctre o%iciul de cadastru i #ublicitate imobiliar$

.) ,a rubrica BSemnturB se +a !nscrie i !n clar numele solicitantului1 #ersoan %i(ic sau re#re(entant
al #ersoanei "uridice$