Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

PROCES VERBALDE VERIFICARE PE FAZE A CALITĂŢII EXECUŢIEI


ÎMBINĂRILOR PRIN ŞURUBURIDE ÎNALTĂ REZISTENŢĂ ÎNCHEIAT ÎN
ZIUA DE ......................
1. Verificările au fost făcute la îmbinările nr........ din schema de poziţionare anexată,
care aparţine grinzii căiide rulare (fermei...........) din şirul ..... axul ........
deschiderea ........ hala ...... obiectul ...... obiectivul ........
2. La verificarea detaliată a elementelor îmbinării privind calitatea curăţirii suprafeţelor
ce vin în contact,verificare efectuată imediat, înainte de asamblare, s-a constatat că
suprafeţele sunt curăţate conforminstrucţiunilor tehnice C 133-82.3.
La verificarea calităţii contactului între suprafeţe, cu spionul de 0,2 mm, efectuată
după faza iniţială destrângere, s-a constatat că sunt respectate prevederile
instrucţiunilor C 133-82.4.
Atât la verificarea cu spionul 0,1 mm a calităţii contactului între suprafeţe, cât şi la
verificarea cu cheiadinamometrică a calităţii pretensionării şuruburilor montate s-a
constatat că sunt respectate prevederileinstrucţiunilor C 133-82.
Au fost verificate cu cheia dinamometrică şuruburile marcate pentru
încercare în schiţa anexată a îmbinării.Şuruburile M .... şi M ...... ale îmbinării au
fost verificate la momentele de strângere de ...... daN şi respectivde ..... daN.5.
Toate operaţiile de executare a îmbinării, începând cu curăţirea şi terminând cu
chituirea, au fost efectuate în cadrul unui singur schimb de lucru.
ŞEFUL ECHIPEI CARE A EXECUTAT ÎMBINAREAŞEFUL ECHIPEI SPECIALE
DE CONTROL A UNITĂŢII DE CONSTRUCŢII-
MONTAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . DELEGATUL BENEFICIARULUI(diriginte de şantier)........................................