Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul National Vasile Alecsandri Galati Clasa a V-a B

Instructiunea de decizie multipla Switchcase


1. Sintaxa instructiunii

switch (operator) { case val1 : instructiune1; break; case val2 : instructiune2; break;

In_caz_ca (operator) { cazul val1 : instructiune1; break; cazul val2 : instructiune2; break;

case val i : instructiunei; break; case val n : instructiune n; break;


unde:

cazul val i : instructiunei; break;


cazul val n : instructiune n; break; altfel: instructiune n_1; }

operator=variabila val1, val2,,val I, , val n reprezinta valori din multimea de valori in care este definita variabila operator; break;=instructiune de intrerupere executie instructiune ramura default(implicit) poate lipsi din structura La acest tip de instructiune se face selectarea intre mai multe actiuni (instructiune1, instructiune2,.)in functie de valoarea unei variabile de memorie numita operator. Structura de decizie multipla cu n ramuri este echivalenta cu n structuri alternative imbricate(scrise una in interiorul alteia)

2. Mod de executie
Se verifica daca operator are valoarea egala cu una din valorile precizate val1 sau val2 sau val3 In cazul in care valoarea operator este egala cu: Val1-se executa actiunile din ramura 1 si apoi instructiunea break permite parasirea structurii prin intreruperea executiei; In cazul in care valoarea operator este egala cu: Val2-se executa actiunile din ramura 2 si apoi instructiunea break permite parasirea structurii prin intreruperea executiei;

Prof. Iordachi Lizeta-Mihaela

Colegiul National Vasile Alecsandri Galati Clasa a V-a B

Actiunea de verificare se face pana cand selector isi regaseste valoarea pentru a urma ramura corespunzatoare valorii. In cazul in care nu-si gaseste valoarea echivalenta structura va alege sa execute actiunea implicita cea daca exista precizata in program.

3. Aplicatii rezolvate in clasa


Exemplul 1: Fie variabila zi=numarul corespunzator zilei din saptamana. Scrieti un program care sa afiseze in functie de valoarea zi citita de la tastatura numele zilei corespunzatoare. Daca zi=1 se va afisa LUNI Daca zi=7 se va afisa DUMINICA Daca zi=100 se va afisa Nu exista aceasta zi;

TEST1 zi=7

TEST2 zi=100

Prof. Iordachi Lizeta-Mihaela

Colegiul National Vasile Alecsandri Galati Clasa a V-a B

Exemplul 2: Fie variabila luna=numarul corespunzator unei luni calendaristice. Scrieti un program care sa afiseze in functie de valoarea luna citita de la tastatura numele anotimpului din care face parte luna. Daca luna={12,1,2} se va afisa IARNA Daca luna={3,4,5} se va afisa PRIMAVARA Daca luna={6,7,8} se va afisaVARA Daca luna={9,10,11} se va afisa TOAMNA

Test1: luna=6

Test2 luna=15

Prof. Iordachi Lizeta-Mihaela

Colegiul National Vasile Alecsandri Galati Clasa a V-a B

4. Tema pentru acasa


1. Se introduce de la tastatura numerele intregi n, a, b, c. Sa se calculeze valoarea lui e definita astfel: (a b) / c pentru n 1

(b c) / a pentru n (c a ) / b pentru n

2 3

2. Se citesc de la tastatura variabilele intregi a si b si un caracter c. Scrieti un program care va afisa urmatoarele: Daca c=+ afiseaza suma este:, a+b; Daca c=- afiseaza a-b= , a+b; Daca c=* afiseaza a*b=, a*b; Daca c=/ afiseaza catul operatiei a/b; Daca c=% afiseaza restul operatiei a%b; Daca c=^ afiseaza rezultatul operatiei ab

Lectia viitoare: Structurile repetitive: while; dowhile.

Prof. Iordachi Lizeta-Mihaela

S-ar putea să vă placă și