Sunteți pe pagina 1din 3

Cine si pana la ce termen va depune Declaratia 311?

Va prezentam, prin randurile urmatoare, principalele aspecte privind declararea taxei pe valoarea adaugata colectata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau g) din !egea nr. 5"1#$%%3 privind &odul 'iscal(, formular 311. Obligatia completarii si depunerii 'ormularul 311 ()eclaratie privind ta*a pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de ta*a pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau g) din !egea nr. 5"1#$%%3 privind &odul 'iscal( se completeaza si se depune: potrivit art. 15+,3 alin. (1%) lit. a) din &odul 'iscal (&'), de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri#prestari de servicii si#sau achizitii de bunuri si#sau de servicii pentru care sunt obligate la plata ta*ei, pentru care e*ista obligatia platii ta*ei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) &'potrivit art. 15+,3 alin. (1%) lit. a) din &', coroborat cu pct. .%1 alin. ($) din /ormele 0etodologice de aplicare a Titlului V1 din &', de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din &' si al caror cod de inregistrare in scopuri de ta*a pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de e*ecutare silitapotrivit art. 15+,3 alin. (1%) lit. b) din &', de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', pentru livrari de bunuri#prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror e*igibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 132,$ alin. (3) (.) din &', in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVApotrivit art. 15+,3 alin. (1%1) din &', de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din &', care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri#prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror e*igibilitate de ta*a, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 132,$ alin. (3) (.) din &', a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. Continut declaratie Formularul 311 cuprinde: ta*a colectata de catre persoanele a caror inregistrare in scopuri de ta*a pe valoarea adaugata a fost anulata, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', care trebuie

platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din &' pentru livrari de bunuri#prestari de servicii si#sau pentru achizitii de bunuri si#sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVAta*a colectata de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din &' si al caror cod de inregistrare in scopuri de ta*a pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de e*ecutare silitata*a colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri#prestari de servicii efectuate inainte de anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', dar a caror e*igibilitate de ta*a, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 132,$ alin. (3) (.) din &', intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVAta*a colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri#prestari de servicii efectuate inainte de anularea, la cerere, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din &', dar a caror e*igibilitate de ta*a, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 132,$ alin. (3) (.) din &', intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA.

Termen de depunere Termenul de depunere a Declaratiei 311 este: - pana la data de ! inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri"prestarile de servicii si#sau pentru ac3izitiile de bunuri si#sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &', in situatia in care e*igibilitatea ta*ei pentru aceste operatiuni intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA- pana la data de ! inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din &', livrari efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) din &'- pana la ! inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri"prestari de servicii# efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de T$%# potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau g) din &', in situatia in care e*igibilitatea ta*ei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Alte precizari

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata. )eclaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular. 4 Baza legala: 5rdinul presedintelui Agentiei /ationale de Administrare 'iscala nr. $.$$2#$%13 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 311 ()eclaratie privind ta*a pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de ta*a pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau g) din !egea nr. 5"1#$%%3 privind &odul 'iscal(, publicat in 0onitorul 5ficial al 6omaniei 7artea 1, nr. 529#$9.%..$%13. 8ursa9 ):'7 Valcea;#br