Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura proprie de stabilire i/sau alocare de numere a facturilor

Antet Procedura nr. ................. din ........................ privind regimul intern de numerotare a facturilor exercitiului financiar 2008 Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, numerotarea interna a facturilor se face incepand cu nr. ............................. seria ........................... Prima cifra reprezinta (punctul de lucru, sucursala etc.) urmatoarea cifra gestiunea iar celelalte cifre reprezinta numarul acesteia. emnatura, (Persoana care r!spunde de organizarea "i conducerea conta#ilit!$ii)