Sunteți pe pagina 1din 1

ntotm0

Pontormo, cel mai rnare Pictor mani'eristflorentin' antichsicd, i2clydath .ri tt'ofa:: . I)roPune o arti

salepentru grahcl. CiIiva imitalo ii vor continua.manie Bronzino,

DEMERS$I CARACTER

esrc accentuati de iuloril" arbitrar;i glacial.

ntid" ;i reci, de eclerajul

PARCURS BIOGRAFIC

(151!, Florenla, Uffizi),erpriml in Magnificul rrtil lui Lorenzo BdtuAn,

careatinge ori$nal 9i tensionat cedeullocul unui manierism Clasicismul de pe Cruce,tabloude alttr (1526,BisericaS' in Cobor1,rea apogeul dincarmignano). reticitDgi vizitalia (152v1529,biserica linia manieristiflorentinlin o Ca pofiretist, el adoptlde asemenea pedexandrudeMedici(cca poate Portreiulunui tknd,r,rcprezenttndu-l -1528'Los (cca1527 halebardier unui Portretul in 1525-1527,Lucca), (?,Franldurt, S.K.). cdlel cu in Doamnd sau P.G.M.) Angeles, -Citre . 1539,inainte de a plecala Roma,cunoattedeia schilelelui

q in Princigal a Produs Pontormo un s i se cunoase mare fi Portrete; suntpictatepntn celedecorative del Cosimo a ducelui Leon alX-lea, de cilu Pe lemn sunt comandate ai fan membri indeosebi reprezinti sein Pontormo la Florenla, Stabilit Retheapn ai Rena;terii' inaintasi" graura Presivia liniei florentine, r manierismu Vinci,a lui Rafael 9i ' Lainceputurile imiti stilult sale, bine ordonate,culoareaacesu influenlatde Fra Baflolomeo imt c ii dePlaseazi armonioasi. echilibru 9i pistrind uniuteaciru ' Ci$vaani mai tirziu. renumi imPmmutl de la Michelangdo propune sct in paralel, chipurilor. nrzn in monumental. cu caracter tramein ad2ncime 9i firZ sPaliu, (Vertumne;i Ponone). Pornt* pdho colguros 9i la sensibilitarea celBdtrin). Direr (Cosimo . Anul 1523 marcheazi o rer ConPoz ehb ercu\,declasicism. de numst qi rafinate,PoPulate phnes qerpuitoareexrcetbatd' 9i crudi hrm Culoarea inexistent. or o rozulsecoloreazi cromatice: slu se acutia violet.Manierismul reinventate Pentru a adinci s semodifici Srtit conuersazione (scena tt CoborArii... sugestivi qi tulburare emotie WecE Pentru ireal sed giratorii,intr-un spatiu ! ale figurilor, instabile.agftarc fo P dramarici traduco tensiune

intuitivi. dar9i,fapt rcdtzeudschile, Pontormo foarteproductiv, Pictorgidesenator alelibertifii 9i dragostei reflexe in creionde sinestitdtoare, nou,desene 78

MAESTRU UNMARE nuaiostrecunoscu a luiPontormo artisticd i Valoarea prost perceput si Fa arta gi al XVlll-lea i-au al XVll-lea XKpAnd veacului laincepuiul uitat Artistul a r5mas rup florentin. cel mai maremanierist a Pontormo, in totusi seinscrie desenat5 safoarte Scriitura Renasterii. rel(;i teme cdteva originald manierd intr-o a Regandeste depeCruce. plas interpreliri unei se afld$i la originea a Artistul lum colorit gesturilor, cangianti, religioase: dramatizarea olacial siarbitrar.

79