Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Intreprinderea cu capital strain LOGITEX-FUTURE a fost infiintata pe data de 28 octombrie a anului 2005.

Conform legislatiei in vigoare dupa forma sa organizatorico-juridica Societatea este societate cu raspundere limitata. Aceasta a fost consituita in conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi, Legii Republicii Moldova nr. 1265-XIV din 05.10.2000 Cu privire la inregistrarea de stat a intrerprinderilor si organizatiilor, Legii nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator legislatiei in vigoare. Societatea sa creat pentru desfasurarea activitatii de antreprenoriat ce prevede fabricarea productiei, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, desfasurata in mod independent , din propria initiative, din numele intrerpinderii, pe rsicul propriu si sub raspunderea sa patrimoniala, de catre organelle ei cu scopul de a asigura o sursa permanenta de venituri. Pentru a-si realize sarcinile asumate Societatea va desfasura urmatorul gen de activitate: Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru si anume : uniforme medicale, uniforme pentru restaurante, cafenele. La data constituirii Societatii, capitalul social este de 5400 lei, care este format exclusive din investitiile straine ale asociatilor, convertite in lei conform cursului official al Bancii Nationale a Moldovei la data de /20.10.2005 (12,59 lei mold.