Sunteți pe pagina 1din 5

INSTITUTULCENTRAL,DECERCETARE,PROIECTARE IDIRECTIVARENCONSTRUCII Biroulexecutiv DECIZIANR.

7 din11aprilie1986

PENTRUAPROBAREA,,INSTRUCTIUNILORTEHNICEPRIVIND EXECUTAREAPLACAJELOR,DINPLCIDEFAIAN,MAJOLICI PLCICERAMICESMLUITE,APLICATEPEPEREIPRINLIPIRECU PASTESUBIRI"INDICATIVC22386 Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului central de cercetare, proiectare idirectivare nconstrucii Avnd n vedere prevederile art. 5 litera "d" din Decretul nr. 170/1976, ct i avizulCTE ICCPDCnr.543din5noiembrie1985 ntemeiulDecretului nr.170/1976, modificatprinDecretul nr.31/1983,privind organizarea i funcionarea Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n construecii,ctiLegeanr.5/1978,emiteurmatoarea DECIZIE: 1.Seaproba,,Instructiuniletehniceprivindexecutariplacajelor,dinplcide faian,majolicaiplci ceramieismluite,aplicatepepereiprinlipirecupastesubiri" avndindicativulC22386. 2.Instructiuniletehnicedela,pct.1 intranvigoareladatapublicriiinBuletinul construciilor.

PREEDINTELEBIROULUI EXECUTIV DIRECTORGENERAL Ing.VALERIUCRISTESCU

INSTRUCIUNITEHNICEPRIVIND EXECUTAREAPLACAJELOR, DINPLCIDEFAIAN,MAJOLIC IPLCICERAMICESMLUITE APLICATEPEPEREIPRINLIPIRE CUPASTESUBIRI INDICATIVC22386


Elaboratde: INSTITUTUL DE CERCETARI N CONSTRUCII I ECONOMIA CONSTRUCIILOR INCERC

Directoradj.tiinific:Dr.ing.R.Constantinescu efcolectivindep. TFF:Dr.ing.Fl.Gheorghiu ResponsabildinparteaICCPDC:Arh.DoroteiaCocheci

INSTRUCTIUNITEHNICE PRIVINDEXECUTAREAPLACAJELOR, DINPLCIDEFAIAN, MAJOLIC IPLCICERAMICESMLUITE, APLICATEPEPEREIPRINLIPIRECU PASTESUBIRI

indicativ: C22386

1.GENERALITATIIDOMENIUDEAPLICARE 1.1. Suprafeele netede de beton realizate n cofraje de inventar, precum i suprafeele de zidrie de caramid, tencuite, permit nlocuirea placajelor ceramice aplicatecuunstratdemortardeciment,cuplacajeaplicatecuopastasubirepebazde rainiacrilice.Pastasubirede3...5mmgrosimeseprepardintrunamestecdeciment, nisip0...1mmiRomacrilER. , 1.2.Placajeleaplicatecupastapebazderiniacrilicesuntpracticimpermeabile laapa,cuaderensporitlasuprafaastratuluisuport,suntrezistentelaocuritermicei splarecuapfierbintede70...80C. 1.3. Placajele din plci de faian, majolic sau din plci ceramice smluite aplicatecupastpebazderiniacrilicesefolosescnncpericuumiditaterelativ a aerului mai mare de 60%) la cldirile din industria alimentar (abatoare, fabrici de lapte etc.). sau la alte industrii n ncperi la care pereii sunt supui, n timpul exploatrii,laocuritermiceimecanicefrecvente. 2.MATERIALEIPREPARAREAPASTEIDEAPLICARE 2.1.Materiale. 2.1.1.Nisipsiliciosderusaucarier(0...1 mm)binespalat,graunos,conform STAS166776nusevafolosinisipdemare. 2.1.2.CimentPa35,conformSTAS150078. 2.1.3.Cimentalb,conformSTAS705580. 2.1.4.RomacrilER,conformSTAS1118379. 2.1.5.Apa,conformSTAS79084. 2.2.Amoreaipastadelipireaplcilor. 2.2.1.Amorsapentrupensulareaplcilorpespate,inclusivpensularea suprafeeisuportului,sepreparadintrunamestecdeRomacrilERiap,nproporie de1:2(nvolume).

2.2.2.Pastadelipireaplcilorareurmatoareareet(nvolume): 3prinisip0...1mm 1parteRomacrilER 7pricimentPa35 ap(pnlaconsistenadelucruapasteide10cm,msuratcuconuletalon). 2.2.3.Pentrupreparareapasteiseamestecmainticimentulcunisipulpnla omogenizare,apoicantitateade RomacrilERitreptatap,pnlaobinereaconsistenei delucru. 2.24.Pastaseprepar ncantiticonsumabilen1/2oradelucru. 3.TEHNOLOGIADEREALIZAREAPLACAJELOR 3.1. Condiiile tehnice pentru suprafeele pereilor (support) precumi operaiile detrasarepesuprafeeleacestora,nvedereaaplicriiplacajelorsunt nconformitatecu prevederiledin,,Instruciuniletehnicepentruexecutareaplacajelordinfaian,majolic iplciceramicesmluiteCESAROM",indicativC675(pct.5.1,5.2,5.4,5.10,5.11). 3.2.Principalelefazederealizareaplacajelorsunt: sortarea plcilor de faian, majolica sau respectiv a plcilor ceramice smluite,dinpunctdevederealdimensiunilor,utiliznduseunablondelemn curarea suprafeei suportului cu o mistrie sau cu un paclu de eventualele urmedemortar nlturareaprafuluidepesuprafaadeplacat,cupistolulracordatlacompresor, saumanualcubidineaua aplicarea mecanizat pe perete cu pistolul sau manual cu pensula a unei amorsedeRomacrilERiap aplicarea manual cu pensula a amorsei de Romacril ER i ap pe spatele plcilor,peocantitatedeplcinecesarpentru1/2ordelucru aplicareapastei cumistriapentreagasuprafaaspateluiplcilor,presndu seulteriorplcile,printrouoarbaterecucoadamistrieipesuprafaadeplacatamorsat nprealabil,peloculdinaintestabilit,pn cndpastadepespateleplcilortnestepe marginincazulcndsuprafaapereteluiesteperfectplan,pastasepoateaplicadirect peperetecuajutorulunuifierdegletcuomargineuorzimat turnarea n spatele plcilor, la fiecare rnd, dupa aplicarea acestora, a unei pastefluidepentruumplereaeventualelorgoluri curaarearosturilordintreplci(de3...5mmlime)desurplusuldepast,n aceeai zi, la terminarea ntregii suprafee placate, inclusiv tergerea placajelor cu o crpumezit pensulareamuchiilorrosturilorcuoamorsdeRomacrilERiap prelucrarea i matarea rosturilor dintre plcile de faian dup 10 zile de la aplicareaacestoracuopastdecimentalbsaucolorat,RomacrilERiap. 3.3. Alte detalii privind tehnologia de realizare a placajelor, sculele i dispozitiveleutilizate,condiiiledecalitatealeplacajului,prevederiledeprotecia munciietc.,suntcele"din,,Instruciuniletehnicepentruexecutareaplacajelordinfaian, majoliciplciceramicesmluite",indicativC675. 3.4. n ANEXA la prezentele instruciuni tehnice se dau orientativ consumurile dematerialeimanoper,precumipreuldecost.

ANEXA

CONSUMURILEORIENTATIVEDEMATERIALEIMANOPERA,INCLUSIV PREULDECOSTPENTRUPLACAJEDINPLCIDEFAIAN APLICATE CUPASTESUBTIRI(GROSIMEAMEDIEASTRATULUIDEPASTADE4mm), EXCLUSIVROSTUIREA

Materiale
2 Plcidefaianalbm CimentPa35 kg Nisip0...1mm kg Romacril ER kg 3 Ap m

1,05x72,00 =75,60lei 4,3x 0,435= 1,90 lei 2,2x 0,03 = 0,06lei 0,4x 28,00 =11,20lei 0,04x 1,00 = 0,04lei 2 88,82lei/m

Manoper Faianar4.2 Faianar1.2 ore0,65x 11,80 = 7,67lei ore 0,65x 9,20 = 5,08 lei 2 13,65 lei/m 2 Total 102,47lei/m

Elaboratede: INSTITUTULDECERCETRI N CONSTRUCIIIECONOMIA CONSTRUCIILOR INCERC

Aprobatede: INSTITUTULCENTRALDE CERCETARE,PROIECTAREI DIRECTIVARENCONSTRUII cuDecizianr.7din11aprilie1986