Sunteți pe pagina 1din 85

INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,

PROIECTAREIDIRECTIVARENCONSTRUCII
Biroulexecutiv
DECIZIANR.14,
din18aprilie1986
PRIVINDAPROBAREA,,INSTRUCTIUNILORTEHNICE
PENTRUFOLOSIREAIMONTAREAGEAMURILOR
IAALTORPRODUSEDESTICLNCONSTRUCII"
INDICATIVC4786

Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului Central de Cercetare, Proiectare i


DirectivarenConstrucii
Avndnvedereprevederileart.5,litera"d"dinDecretulnr.170/1976,ctiavizulCTE
ICCPDCnr.54din24ianuarie1986
n temeiul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul nr. 31/1983, privind
organizareaifunctionareaInstituluiCentraldeCercetare,ProiectareiDirectivarenConstrucii,
ctiLegeanr.5/1978,emiteurmatoarea

DECIZIE:
Seaprob,,Instructiuniletehnicepentrufolosireaimontareageamuriloriaaltorproduse
desticlnconstrucii"IndicativulC4786.
2. Instruciunile tehnice de la pct. 1 intr n vigoare la data publicrii n Buletinul
construciilor.Elesevorpublicainnormativeiinstruciuni.
Laaceeaidatnceteazvalabilitateaurmatoareledocumentetehnice:
Instructiuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor n construcii, indicativ C
4779,aprobatedeICCPDCcudecizianr.130/19.VI.1979
Instruciuni tehnice de folosire la perei a profilelor U din sticl, indicativ C 20781,
aprobatedeICCPDCcudecizianr.75/9.VI.1981.

PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV
DIRECTORGENERAL
Ing.VALERIUCRISTESCU

INSTRUCTIUNITEHNICEPENTRUFOLOSIREAI
MONTAREA
GEAMURILORIAALTORPRODUSEDESTICL
NCONSTRUCII
INDICATIVC4786

Elaboratede:
INSTITUTULDECERCETARINCONSTRUCII
IECONOMIACONSTRUCIILORINCERC

Directoradj.tiinific:Dr.ing.R. Constantinescu
eflaborator:Dr.ing.I.Brnzan
Responsabillucrare:ing.M.Stnescu
ing.N.Ocoleanu
Arh.R.Stoenescu

ResponsabilidinparteaICCPDC:Arh.ClaudiuPopetianu
ing.VictorCristescu

INSTRUCTIUNITEHNICEPENTRUFOLOSIREA
SI MONTAREAGEAMURILOR
IAALTORPRODUSEDESTICL NCONSTRUCTII

indicativC4786
nlocuiesc
C4779
iC20781

1.OBIECT
1.1. Prezentele instruciuni tehnice stabilesc modul de folosire i montare a urmatoarelor
sortimentedegeamuriiaaltorprodusedinsticlnconstrucii:
geamuritrase
geamurilefuite,polizate
geamuricristal
geamuriplanesecurizate
geamuriarmate
geamuriornament
geamuriprelucrate(mate,muslin,givrate)
geamuritermoabsorbante(trase)
geamuritermoizolantecuchit
geamuriemailatesecurizate
oglinzidegeamtras
oglinzidegeamlefuit
foidegeampentruuidingeamsecurizat
geamuriprelucratepemargini
profiledinsticl
caramizipresatedesticlcugoluri.

Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETARIN
CONSTRUCIIIECONOMIA
CONSTRUCIILOR
INCERC

Aprobatde:
INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,
PROIECTAREIDIRECTIVAREN
CONSTRUCII ICCPDCcuDecizianr.14
din18aprilie1986

2.TIPURI1DOMENIIDEFOLOSIRE
2.1.Geamuritransparente:
a)GeamuritraseconformSTAS853.
Geamurile trase se livreaz n ase caliti rezultate prin sortare, notate cu S, 1, 2, 3, 4, 5,
careseutilizeaznconstruciiastfel:
geam calitatea1a,lacldirireprezentativeivitrine
geamcalitatea2a,lalocuine
geamcalitatea2ai3alacldiriindustrialeiagrozootehnice
geamcalitatea4ai5alaconstruciiiprovizoriisaudemicimportan.
Dimensiunilemaximealegeamurilortrase,folositen constructii,suntdatentabelul1.
Tabelul 1
Grosime (mm)
nominal

efectiv

2
3
4
5
6
8

1,8...2,2
2,8...3,2
3,8...4,2
4,6...5,4
5,6...6,4
7,6... 8,4

Lime(mm)

Lungime
(mm)

280...800
280...1600
280...2200
280...2200
500...2200
500...2200

pnala 1800
pnala 2100
pnala 2500
pnala 2500
pnala2500
pnala 3500

ncazurijustificatedinpunctdevederetehnicoeconomicesepotlivrapentruconstruciii
geamuricudimensininafaracelorindicatentabelul1.
Dimensiunile formatelor tipizate de geamuri trase pentru ferestre i ui care se folosesc la
construciidelocuinesocialculturaleiindustrialesuntdatencapitolul4.2.
b) Geamuri slefuite, polizate, conform STAS 9041. Geamurile slefuite, polizate se
producindouatipuri:
tipA,destinatnprincipalconfecionriioglinzilorigeamurilorsecurizate
tipB,destinatnprincipalconfecionriivitrinelori geamurilorsecurizate.
Ambeletipuri selivreazndoucaliti,IiII.
GeamurilelefuitedetipAsefabricndimensiunileprezentateintabelul2.
DimensiunilemaximealegeamurilorlefuitedetipBfolositenconstruciisuntprezentate
ntabelul3.
c)GeamuricristalconformN.I.93.36384.
Geamurilecristalseproducncincicaliti:A0A BCD.
n domeniul construciilor civile i industriale se folosesc numai geamurile cristal calitatea
D,caresefabricndimensiunileprezentatentabelul4.

Tabelul2
Grosime(mm)
nominal
4
5
6
7

efectiv
3,8...4,2
4,8...5,2
5,8...6,2
6,8...7,2

Lime(mm)

Lungime(mm)

400...2100
400...2100
400...2100
400...2100

500...2800
500...3200
500...3600
500...4500

Tabelul3
Grosime(mm)

nominal

efectiv

Lime(mm)

Lungime(mm)

5
6
8
10
12
15

4,8... 5,1
5,8...6,2
7,8...8,2
9,8...10,2
11,8...12,2
14,8...15,2

400...2500
400...2500
400...2500
400...2500
400...2500
400...2500

500...3000
500...3500
500...4500
500...4500
500...4500
500 ...4500

Tabelul4
Grosime(mm)
nominal
efectiv
3
4
5
6

2,8...3,0
3,8...4,0
4,8...5,0
5,7...6,0

Lime(mm)

Lungime(mm)

400...1240
400...1500
400...1600
400...1600

pnala 2300
pnala 2300
pnala 2300
pnala 2300

Cuacordulpartilorsepotlivrageamurisicudimensiuniinafaracelorindicateintabelul4.
d)GeamuriplanesecurizateconformSTAS1853.Geamulsecurizatsefabricaindoua
tipuri:
tipS,executatdingeamslefuitpolizatsaudingeamcristal
tipT,executatdingeamtras.
Geamulsecurizatsefolosestelaferestre,usisiglasvanduripentru:
spitale,birouri,laboratoare,hoteluri,muzee,magazine,constructii industriale
cladiripublicepretentioase,cupublicnumeros,caretrebuiesafieprotejat incazul
spargeriiunorgeamuridedimensiunimaimari.
Geamurile plane securizate folosite in construct se fabrica in dimensiunile prezentate in
tabelul5.

Tabelul5
Grosimea(mm)
nominal
efectiv
4
5
6
8
10

3,8...4,2
4,8...5,2
5,6...6,4
7,6...8,4
9,5...10,5

Lungime(mm)

Lime(mm)

350...1500
350...1800
350...2000
350...2000
350...2000

200...1200
200...1200
200...1200
200...1200
200...1200

Dimensiunile geamurilor se vor stabili prin comand, n limitele nscrise n tabelul 5, iar
formasestabiletepebazaablonuluiprezentatdebeneficiar.
Dimensiunile formatelor tipizate de geamuri plane securizate pentru ferestre, ui i
luminatoare,caresefolosesclaconstruciiindustriale,suntdatencapitolul4.2.
2.2. Geamuritranslucide.
a)GeamuriarmateconformSTAS94986.
nfunciedeculoare,geamurilearmateseproducntreitipuri:
tipA,incolore
tipB,coloratenmas
tipC,colorateprinpeliculizare.
Dupaaspectulsuprafeei,geamurilearmatepotfi:
geamurilise
geamuriornamentatendiferitemodele.
Geamularmatsefolosete:
n locuri expuse lovirii, unde un geam nearmat ar da loc la eventuale accidente, prin
cadereasprturilorprovocatedeocurimecanicesaulapereiexterioridehalepestecota+5mfa
decotapardoseliifinite
pentruluminatoareledelaacoperiuri,laconstructiiindustriale,lahaleiperoanedegri,
laexpoziiiilahalealimentare
laplafoaneleinterioaresuspendate
labalcoaneiscriundeserecomandafiicolorat,conformnevoilordecromaticale
proiectuluirespectiv.
Dimensiuniledefabricatiealegeamurilorarmate,folositeinconstruciisuntdatentabelul
6.
Tabelul6
Grosimea(mm)
nominal
7

efectiv
6,3...7,3

Limemax.
(mm)

Lungimemax.
(mm)

2000

3000

Dimensiunileformatelortipizatedegeamuriarmatepentruferestre,uiiluminatoare,care
sefolosesclaconstruciiindustriale,suntdatencapitolul4.2.
ncazulutilizriigeamurilorcolorate,culoareaacestoravafistabilitdeproiectant.

b)Geamuriornament,conformSTAS351586.
nfunctiedeculoare,geamurileornamentseproducindouatipuri:
tipA,incolore
tipB,colorate.
Geamurile tip A se livreaza ntro singur calitate, iar geamurile tip B n dou calitai,
rezultateprinsortaresinotatecuI iII.
Geamul ornament se foloseste ca element de inchidere n cadrul timplariei, n scopuri
decorative, pentru locurile unde este necesar geam translucid (ui i glasvanduri la birouri, holuri,
expoziii,casedescri)i ngeneral nlocurileundeestenecesaroluminadifuz.
ncazulutilizriigeamurilorornamentcolorate,modeluliculoareaacestoravorfistabilite
deproiectant.
Geamurileornamentfolositenconstruciisefabricndimensiunileprezentatentabelul7.
Tabelul7
Grosime
(mm)

nominal efectiv
2,9...3,3
3
4

5
6

3,8...4,2
4,7...5,3
5,7...6,5

Lime
(mm)

Lungime
(mm)

tipA

tipB

tipA

tipB

500...2500
500...2500
500...2500
500...2500

500...1800
500...1800
500...1800
500...1800

500...4000
500...4000
500...4000
500...4000

1500...3000
1500...3000
1500...3000
1500...3000

Cuacordulparilorsepotexecutageamuriornamentcuformespeciale.
c)Geamuriprelucratemate,muslin,givrat,conformN.I.I.9355884.
Geamurileprelucratesefabricntrosingurcalitate.
Geamurileprelucratefolositenconstruciisefabricn dimensiunileprezentatentabelul8.
Tabelul8
Denumirea
formatului
Fiinormalei
combinate
Msurilibere

Grosime
mm

3
4,5,6

Limedin100n Lungimedin300n
100mm
300mm

500...1000
400...1000

1000...1900
1100...1900

Geamurileprelucratesefolosescla:
ui,ferestreiglasvandurilacldirilecivileiindustriale,nscopuridecorative
laplafoaneluminoase,lacaredimensiunileredusealeochiurilornunecesitgeamarmat
la mascarea diferitelor corpuri de iluminat amplasate n firide la plafon sau perei i n
general n locuri n care vizibilitatea nu este necesar sau trebuie mpiedicat printrun geam
translucid.
2.3.Geamuritermoabsorbantetrase,conformSTAS1155280.
Geamuriletermoabsorbanteselivreazn6caliti,rezultateprinsortare,simbolizatecu:S
1234 i 5.

Dimensiuniledefabricaiealegeamurilortermoabsorbantefolositenconstruciisuntdaten
tabelul9.
Tabelul9
Dimensiuni
Grosime
Lime
Lungime

Valorinominale(mm) Abateri(mm)
3,4,5,6
0,3
400...1400
2
1000...1600
2

Geamurile termoabsorbante se folosesc ca nchideri la construcii civile i industriale,


acoloundeestenecesaroprotejarefadeefectultermicalrazelorsolare.Datfindcoeficientullor
de transmisie termic i luminoas mai redus, ele trebuiesc folosite la faadele cu orientare spre
razeleincidentealesoarelui.
2.4.Geamuritermoizolantecuchit,conformSTAS1155386i1218384.
Foiledegeamutilizatelaconfecionareageamurilortermoizolantefolositenconstruciipot
fidin:
geamtrasde34i6mmgrosime,cal.2sau3conformSTAS853
geamcristal de6mm,calitateaD,conformN.I.I.9336384
geam lefuitde6mm,tipB,cal.I i II, conformSTAS9041
geamarmatcal.2de7mmi reeauade12sau24mm,conformSTAS94986.
Laalctuireageamurilortermoizolantecuchitsefolosesccatedoufoidinacelaifel
sau combinaii ale acestora din geam tras, lefuit sau geam armat, n gama de grosimi, conform
tabelului10.
Dimensiunile de fabricaie ale geamurilor termoizolante cu chit folosite n construcii sunt
datentabelul10.Geamuriletermoizolantecuchitselivreazlamsurinlimiteledimensionale
prevzutentabelul10.
Acestegeamuriseutilizeazla:
magazine,vitrine,birouri,spitale
construciidelocuit
cldiri din complexe industriale (hale, grupuri sociale, laboratoare) i n general n
locurileundeesteindicatcasuprafeevitratesasigureobunizolaretermic.
Dimensiunile formatelor tipizate de geamuri termoizolante cu chit, pentru ferestre, ui i
luminatoare,care sefolosesclaconstruciiindustriale,suntdatencapitolul4.2.
2.5.Geamurilefolositenscopfuncionalsuntgeamuriemailatesecurizate,conformSTAS
857278.
2.5.1.Geamurileemailatesecurizatesuntgeamuricoloratenetransparenteutilizatenspecial
pentrurealizareafaadelori interioarelor,laplacareapereiloretc.

Tabelul10
Grosimea Distanier Lungimemas. Limemax. Suprafaamax.
foiidegeam
(mm)
(mm)
(mm)
(m2)
(mm)
3
1000
1500
1,15
4
6
2000
2000
2,00
6
2400
2400
3,40
7
2400
2000
3,40

3
4
6
7
3
4
6
7

1500
2500
3000
3000
1500
2500
3000
3000

12

1000
2200
2400
2000
1000
2200
2400
2000

1,30
2,50
4,50
4,50
1,44
3,57
6,04
6,04

Geamurilese fabric ndiferiteculori,conform nelegerii ntrepri.Cuacordul


prilor,geamurileemailate securizatesepotexecutaicumaimulteculoripeaceiaifoaiede
geam.
Dimensiuniledefabricaiealegeamuriloremailatesecurizatesuntprezentatentabelul11.
Tabelul 11
Grosime(mm)
nominal
4
5
6
8
10

efectiv
3,6...4,4
4,6...5,4
5,6...6,4
7,6...8,4
9,4 ... 10,6

Lime(mm)

Lungime(mm)

200...1200
200...1200
200...1200
200...1200
200 ...1200

350...1500
350...1800
350...2000
350...2000
350...2000

Cu acordul prilor se pot executa i geamuri emailate securizate cu alte dimensiuni dect
celeprevzutentabelul11icualteformedectcelerectangulare.
2.5.2.Oglinzidingeamtras,conformSTAS1032386.
nfunciedecalitateageamuluifolosit,oglinziledingeamtrasseexecutndoutipuri:
tipA,dingeamtrascalitateaSi1conformSTAS853.
tipB,dingeamtrascalitatea2sau3conformSTAS653.
Oglinzile de tip A se execut ntro singur calitate, iar oglinzile de tip B n dou caliti,
rezultatedinsortareinotatecu Ii II.
Dimensiuniledefabricaiealeoglinzliordingeamtrassuntprezentatentabelul12.
Cu acordul prilor se pot executa oglinzi din geam tras cu alte forme i dimensiuni dect
celeprezentaten tabelul 12.
Pentru construcii tipizate, oglinzile din geam tras se livreaz n form dreptunghiular cu
dimensiunilede400x500mmi500x 600mm.
Oglinzile de dimensiuni mari se folosesc n scop funcional la magazine de confecii,
saloanedecoafuri cosmeticsaucaelementdedecoraie n holuri,sliderecepiede hoteluri,
restaurante.
Tabelul12
Grosime(mm)
nominal

efectiv

Oglinziargintate
lungime
lime(mm) (mm)

Oglinzialuminizate
limi
lungimi
minime
minime
(mm)
(mm)

3
4
5
6

2,83,2 400...2000
3,84,2 400...2000
4,65,4 400...2000
5,66,4 100...2000

500...1800
500...2500
500...2500
500...2500

600
1140

1600

Oglinzile de dimensiuni mai mici (oglinzi pentru grupuri sanitare i bi) se utilizeaz la
locuine,spltoarecomune,WCuripubliceetc.
2.5.3.Oglinzidingeam lefuit,conformSTAS904283.
Oglinziledingeamlefuitselivreazntreicaliti: I, II, III.
Oglinzileargintatedingeamlefuitseproducndimensiunileprezentatentabelul13.
Oglinzile aluminizate din geam lefuit se produc n dimensiunile maxime 1600 x600 mm
sau1600x1100mmcugrosimile3,4,5,6i7mm.
Oglinzile din geam lefuit se folosesc n construcii n scop funcional, ca elemente de
decoraienholuriigrupuri sanitare.
2.5.4.Uidingeamsecurizat,conformSTAS9250/1.2 80i9250/386.
nfunciedesensuldenchidere,uiledingeamsecurizatserealizeazndoutipuri:
tipB,uibatante
tipF,uicunchideripefal.

Tabelull3
Grosime
nominal
(mm)

Oglinziargintate
lungime(mm)

Lime (nun)

5
6
7

Oglinzidingeamlefuit
.500...3200
500...3500
500...3500

400...2100
400...2100
400...2100

3
5

Oglinzidingeamfloat
500...2500
500...2500

3
4
5
6

Oglinzidingeamcristal
500...2000
500...2500
500...2500
500...2500

400...1600
400...1600

400...1000
400...1400
400...1400
400...1400

Ambeletipuriseexecutndouvariante:
varianta1,ntrunsingurcanat
varianta2,ndoucanaturi.
nfunciedeaccesoriilemetalicefolosite,foiledegeamsntprevzutecuguriidecupaje
ntreivariante:
varianta I, foipentruuicumner,balamaje, frbroasc,cudispozitivdeblocare
varianta II, foi pentru ui cu mner, balamale, broasc la partea inferioar i fr
dispozitivdeblocare
varianta III, foi pentru ui cu balamale, broasc lateral la nivelul minerului i cu
dispozitivdeblocare.

Dimensiunile de fabricaie ale foilor de geam pentru ui din geam securizat montat n
panourisuntdatentabelul14.
Uiledegeamsecurizatsntfolositecauideexterior(intrri principale)icauideinterior
(peholuri)lacldiricivile,industrialeisocialculturale.
Tabelul14
Grosime 0,2mm Lime 1,5mm
750
800
850
900
950
1000
750
800
850
10
900
950
1000
750
800
850
900
950
1000

nlime+l,5mm

2000

2100

2200

2.5.5.Geamuriprelucratepemargini,conformN.I.I.2938876.
Dimensiunilelimitdefabricaieageamurilorprelucratepemarginisuntdatentabelul15.
Tabelul15
Lungimealaformate
dreptunghiulare(mm)
min.100
max.1500

Limealaformate
dreptunghiulare(mm)
min.100
max.1000

Geamurileprelucratepemarginisuntutilizatenconstruciicapolielabi.
2.6.Alteprodusedinsticl.
2.6.1.Profiledinsticl,conformSTAS1155486iSTAS1245486.
Profileledinsticlseproducndousortimente:
profiledinsticlcuseciunedeschis
profiledinsticlcuseciunenchis.
Dimensiuniledefabricaiealeprofilelordinsticl,folositenconstrucii,suntdatentabelul16.
Cuacordulprilorsepotlivraprofiledinsticlicualtelungimidectceleprevzutentabelul16.

Tabelul16
Nr.crt. Denumirea
produsului

Dimensiuni
Limea
mm

Inlimea
mm

Grosimea
mm

Lungimea
mm
12001500
18002100
24002700
3000 3600
12001500
18002100
24002700
3000 3600

Profile
deschise

250
300

40

5,5

Profile
nchise

250
300

50

5,5

Profileledesticl,armatesau nearmate, incoloresaucolorate,seutilizeazcaelementede


construcii pentru perei exterior i interiori pentru hale industriale, magazine, pavilioane de
expoziii,hangare,garaje,staiidealimentarecubenzin,construciidelocuitetc.
2.6.2.Crmizipresatedinsticlcugoluri,conformSTAS1069080.
Funciededimensiuni,crmiziledinsticlseproducntreitipuri:1,2,3.
Funciedeaspect(defecteadmise),crmiziledinsticlsesorteazn treicaliti:I,II, III.
Feeleinterioarepotficumodel(marmorate,cunervurietc.)modelulstabilindusepebaz
denelegerentrepri.
Dimensiuniledefabricaiealecrmizilorpresatedin sticlcugolurisuntdatentabelul17.
Tabelul17
Tip

Dimensiuni(lxbxh)mm

1
2
3

190X 190 X80


240X 115X80
240X240X 80

Masekg/buc
nominal
minim
2,5
2,4
4,0

2,2
1,8
3,5

Crmiziledinsticlcugolinteriorsuntfolositelaexecutareapereilor neportaniinteriori
iexteriori,lacldiri delocuit,socialculturaleiindustriale.
3. MATERIALEFOLOSITE
3.1.Geamuri,conform capitolului2dinprezenteleinstruciunitehnice.
3.2.Materialeauxiliare.
3.2.1.Materialepentruetanare.
3.2.1.1.Chitdegeam,conformNTR821681
C1011,tipIi IIdincretpentrumontareageamurilorncerceveledelemn
C3511,tipIiIIdincretcuminiudeplumbsauoxidroudefierpentrumontarea
geamurilorncercevelemetalicesaudebetonarmat.
3.2.1.2. Chit Romtix 1200, pentru montarea geamurilor n tmplrie metalic i a pereilor
dinprofiledesticlicrmizipresatedinsticlcugoluri.
3.2.1.3. Chit elastic n dou componente pe baz de polimeri polisulfidici (Alutchit),
conformNII739878,pentrumontareageamurilorntmplriemetaliciapereilordinprofilede
sticl.

3.2.1.4.Chit Romalchid conformNTR940975,pentru montareapereilordinprofiledin


sticl.
3.2.1.5.Emailalbperclorvinilseria4070,pentru realizareapereilordincrmizipresatede
sticlcugoluri,conformF.T.4781.
32.1.6.Lacperclorvinilseria4070,pentrurealizareapereilordincrmizipresatedesticl
cugoluri.
3.2.1.7. Diluant D 00470, pentru realizarea pereilor din crmizi presate de sticl cu
goluri.
3.2.1.8.AdezivRomeltex200,conform N.I. 1056881,produsdeAnticorozivul.
3.2.2. inte,tifturi,uruburi,buloaneiboluri.
3.2.2.1. intealbe,conformSTAS211165.
3.2.2.2.tifturidinsrmOB37.Seconfecioneazpeantieriaudimensiunile:grosimea
01,5mmi3mmlungimeadupnecesiti.
3.2.2.3. uruburi pentru lemn cu cap necat, conform STAS 145276 cu dimensiunile:
grosimea23mm,lungimea2030mm.
3.2.2.4. Buloane de 6 i 8 mm i 4050 mm lungime sudate pe elemente metalice de
sprijinireageamurilor.Buloanelesuntprevzutecucteopiuliiaibzincat.
3.2.2.5.uruburicucapnecatcrestat:
semiprecise,conformSTAS257169
precise,conformSTAS751871.
3.2.2.6.uruburicucapcilindriccrestat:
semiprecise,conformSTAS395469
precise,conformSTAS751773.
3.2.2.7.BoluriM6C.20/50,mpucatecupistolul tipP.I.B.IsauP.I.B.IIpentrufixarea
profilelormetalicedeelementeledebetonalestructurii.
3.2.3.Bagheteigarnituripentrumontareageamurilor.
3.2.3.1.BaghetedinlemnsauPVC.Seconfecioneazdeatelierulcarerealizeaztmplria
respectivconformproiectului.
3.2.3.2.Garnituri:
din cauciuc cu seciunea profilat n form de U conform STAS 323074, sau
confecionatepeantierdinfiidecauciucdecca.1,5mmgrosime
garnituridinPVCplastifiatstabilizat,produsdeITMPCMPBuzu,conformcatalogului
detmplriedinPVC
cordoanedegarniturdinbanddecauciucneopren,cudimensiunilacomand
garnituri din PVC plastifiat sub form de profil, de 1...1,5 mm grosime, de 7 mm
deschidereinterioar.

3.2.4. Profile,fii,distanieri,pentrumontareapereilordinprofilit.
3.2.4.1.ProfilemetaliceUdinbanddeoelconformSTAS7835/180,profilecorniercu
aripiegaleiinegaleconf.STAS7836/1,280irespectivSTAS825080.
3.2.4.2. Fii din plci moi din fibr de lemn, conform STAS 784878 i plci
fibrolemnoase dure, conform STAS 698680 n loc de fii fibrolemnoase se pot utiliza fii din
deeuridepolistiren,cndacestea suntdisponibilela constructor.
3.2.4.3. Distanieridinbanddecauciucde20X20X3mm.
3.2.5.Materialeauxiliarepentrurealizareapereilordincrmizipresatedinsticlcugoluri.
3.2.5.1.Mortarul folositareurmtoareacompoziien volume:

CimentM30............................................1p
Nisip.........................................................3p
dincare13mm70%,sort01mm30%
var............................................................0,25p
3.2.5.2.OelbetonOB37conformSTAS438/180.Oelbetonlaminatlacald.Condiii
tehnicegeneraledecalitate.
3.2.5.3. Profile metalice U. M. Iai Ui 100 X 45X3 iLi 45 X 45 X 3 STAS 783580 i
STAS783680.
3.2.5.4. Vat mineral G 80 sau G 100 conform STAS 5838/176 i carton bitumat
conformSTAS13880.
3.2.6. Profile, agrafe, etc, pentru montarea pereilor de compartimentare din foi de geam
armat,lefuit,cristalsausecurizatlahaleindustriale.
3.2.6.1. Profile cu perei subiri tip TM 02, TM 03 pentru montani i rigle metalice,
conformSTAS 914280.
3.2.6.2. Profilecuperei subiri Li 20X22x1,5conformSTAS825080.
3.2.6.3.Tablzincat0,6mmi0,8mmconformSTAS1089680.
3.2.6.4.Tablneagr0,6mmi0,8mmconform STAS972480,protejatanticoroziv.
3.2.6.5.Agrafemetalicedintablzincatsautablneagrprotejatanticoroziv,confecionate
natelieredeantier,de15X0,6X30mmi15X0,75X30mm.
3.2.6.6. uruburiautofiletante,conformSTAS1116179.
4.DATEDEPROIECTAREIALCTUIREAVITRAJELOR
4.1.Geamurifolositelaferestre,pereivitraiiluminatoare.
4.1.1.Stabilireancrcrilorpentrudimensionareageamurilor.
4.1.1.1. ncrcrile din aciunea vntului n funcie de zona climatic, amplasament i
nlimeaconstruciei,secalculeazcurelaia:
p nv = b cn gv
pnv componentanormalaaciuniivntuluilasuprafaaexpus,ndaN/m2
coeficientuldinamic=1,3
cn coeficientul componenteinormaleaaciunii vntului.
Coeficientul cn se calculeaz conform STAS 10101/2078 "Aciuni n construcii
Aciuneavntului",dupcumurmeaz:
pentrupereiinteriori:
cn =0,4 (pentrupereicarempartcompletspaiul interior)
cn =0,2(pentrupereicarempartincompletspaiulinterior)
pentrupereiexteriorivitraiiluminatoare:
cn = cn 0,2(pentrunchideri cupermeabilitatenormal)
cn = cn 0,5(pentrunchidericugolurimaimaride15%dinsuprafa)
Valorile coeficientului cn pentru diferite scheme de construcie se iau conform STAS
10101/2078,tabelul3.
ncazulpereilorexteriorivitrai cn =0,8.
gv presiuneadinamicdebazlanlimearespectiv,nKN/m2.

PresiuneadinamicdebazsedeterminconformSTAS10101/2078,tabelul1.
n cazul pereilor exteriori vitrai, pentru construcii de locuine avnd pn la 15 etaje sau
pentru construcii socialculturale i construcii industriale avnd pn la 40 m nlime, valoarea
presiuniivntuluisedeterminconformtabelului18.
Tabelul 18
Zonclimatic
Amplasament

ZonaA
ZonaB
ZonaC
ZonaD
Extra Intra Extra Intra Extra Intra Extra Intra
vilan vilan vilna vilan vilan vilan vilan vilan

nlimeaconstr.

Presiuneavntului
KN/cm2
De la013,5m(de 0,66 0,52 0,81 0,62 1,01 0,79 1,21 0,94
la05nivele)
De la 1427m(de 0,86 0,70 1,01 0,83 1,24 1,01 1,46 1,20
la610nivele)
De la 27,540 m (de 0,98 0,84 1,15 0,98 1,36 1,16 1,61 1,36
la1115nivele)

Dateledintabeluldemaisusaufoststabiliteconsiderandunprocentde ochiurimobilemai
marede15%,deci cn =1,3.
4.1.1.2. Incrcriledinaciuneazpeziinfunciedezonaclimaticsedetermincurelaia:
p nz =cz gz
ncare:
pnz intensitateanormatancrcriidatdezpad,nKN/m2
gz greutateadereferinastratuluidezpad,nKN/m2
cz coeficientdeformasuprafeeiconstruciei,expuszpezii.
Greutateadereferinastratuluidezpad"gz"sedeterminconformSTAS10101/2178
Aciuninconstrucii.Incrcridatedezpad",tabelul1.
Coeficientul de form a suprafeei construciei "c2" se determin n funcie de mrimea
panteiluminatorului(fig.1),astfel:

pentru 25 ,respectiv 25,cz =1


1

pentru 45,respectiv 45, cz =1- A


2a
2h
1 a
ncare: A= 1- +
3
gz 2a 2h
pentru25<<45 respectiv25<<45,
cz seinterpoleazliniarntre cazula=25,respectiv=25icazul=45,respectiv
=45,ncare:"a"i "h"seexprimn "m"iar"gz"n "KN/m2 ".
4.1.1.3.Incrcriledingreutateproprie sedetermin in funciedegrosimea foilordegeam
respective,considerandgreutateaspecificasticleide25KN/m2.
4.1.1.4. Geamurile pentru ferestre i perei vitrai se dimensioneaz la ncrcarea dat de
vnt,exprimatnKN/m2.
p = pnv
4.1.1.5. Geamurile pentru luminatoare se dimensioneaz la sarcin uniform distribuit n
urmtoareleipotezedencrcare:
ipoteza1: p = gnp cosa + 0,9 pnz cos2 a + pnz
ipoteza2: p = gnp.cosa + pnz.cos2 a
4.1.2.Determinareasuprafeeimaximeageamurilorsimplurezematepe4laturi,folositela
ui,ferestreipereivitrainfunciedegrosimealoripresiuneavntului.
Pentru dimensionare, geamurile nrmate pe contur, folosite la ferestre i perei, snt
consideraterezematepepatrulaturi,raportullaturilorncadrndusenlimitele1/1...1/3.
Suprafaa maxima acestorgeamuri, n funciedegrosimea loripresiunea vntului, este
datntabelele19...24.
Valoriledintabeleaufostobinutepebazarezultatelorexperimentale,lacaresaaplicatun
coeficientdesigurande2,5princaresaavutnvederegradulmaredeneomogenitatealstructurii
materialului.
4.1.2.1. Suprafeele maxime ale geamurilor trase n funcie de grosimea lor i presiunea
vntului,suntdaten tabelul19.

Tabelul19
Presiunea
vntului
"p"
daN/m2
0

Suprafaamaximageamului m2pentrugrosimea
(mm)de:
2

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350
400
500

0,90
0,72
0,65
0,52
0,40
0,27

2,16
2,00
1,84
1,67
1,50
1,22
1,04
0,96
0,88
0,82
0,78
0,74
0,70
0,66
0,62
0,58

2,68
2,53
2,30
2,21
2,05
1,87
1,69
1,50
1,38
1,25
1,12
1,00
0,97
0,94
0,91
0,88
0,71
0,53

4,59
3,98
3,37
2,90
2,67
2,42
2,19
1,97
1,82
1,67
1,52
1,45
1,39
1,33
1,27
1,21
0,97
0,81
0,67
0,53

6,32
5,66
5,00
4,33
3,94
3,55
3,15
2,87
2,58
2,29
2,00
1,92
1,84
1,76
1,67
1,59
1,34
1,08
0,99
0,90
0,71

8,32
7,66
7,00
6,34
5,68
5,00
4,72
4,44
4,16
3,88
3,60
3,30
3,00
2,87
2,74
2,60
2,00
1,50
1,33
1,16
1,01

4.1.2.2.Suprafeelemaximealegeamurilorlefuite,polizate,nfunciedegrosimealoripresiunea
vntului,suntdatentabelul20.
Tabelul 20
Suprafaamaximageamului m2 pentrugrosimea
(mm) de:

Presiunea
vntului "p"
daN/m2
daN/m2

10

12

15

0
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350
400
500

1
5,12
4,50
3,89
3,34
2,92
2,72
2,53
2,32
2,12
1,97
1,90
1,82
1,75
1,62
1,60
1,52
1,15
0,78
0,48

2
6,45
6,00
5,55
5,10
4,20
3,72
2,36
3,00
2,87
2,74
2,61
2,48
2,35
2,22
2,09
1,97
1,63
1,28
0,93
0,59

3
7,70
7,18
6,66
6,14
5,62
5,10
4,58
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,88
2,75
2,64
2,52
1,97
1,73
1,48
1,23
0,72

4
8,93
8,58
8,24
7,89
7,20
6,51
5,83
5,14
4,71
4,35
4,00
3,79
3,59
3,38
3,18
2,98
2,43
1,96
1,77
1,57
1,19

5
12,00
10,66
9,34
8,00
7,40
6,80
6,20
5,60
5,00
4,77
4,55
4,32
4,10
3,86
3,58
3,29
2,67
2,25
1,95
1,81
1,57

6
15,40
14,40
13,40
12,40
11,40
10,40
9,45
8,54
7,87
7,48
7,11
6,74
6,37
6,00
5,62
5,25
4,23
3,51
2,93
2,61
1,98

7
25,40
23,66
21,92
20,16
18,30
16,13
13,90
13,05
12,20
11,35
10,50
9,65
8,80
1,91
7,73
7,48
6,25
5,04
4,40
3,83
295

4.1.2.3. Suprafeele maxime ale geamurilor plane securizate, n funcie de grosimea lor i
presiuneavntului,suntdatentabelul21.
Tabelul 21
Presiuneavntului
"p"
daN/m2
50
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

Suprafaamaximageamului m2
pentrugrosimea(mm) de:
4
5,25
3,74
2,23
1,87
1,47
1,25
0,61

5
6,70
4,55
2,40
1,95
1,70
1,45
0,92
0,50

6
7,65
5,87
4,08
2,29
2,09
1,85
1,43
1,06
0,57

8
11,20
9,49
7,78
6,07
4,36
2,62
2,06
1,77
1,52
1,11
0,71
0,36

10
13,88
12,60
11,32
10,04
8,76
7,48
4,92
2,34
2,06
1,78
1,50
1,08
0,78
0,50

4.1.2.4. Suprafeei maxime ale geamurilor armate, n funcie de grosimea lor i presiunea
vntului,suntdatentabelul,22.
Tabelul 22
Presiuneavntului"p"
daN/m2
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350

Suprafaamaxima geamului m2 pentru


grosimeanominalade7 mm
cureeauade
cureeauade
12X 12 mm
24X 24mm
5,67
5,63
5,25
5,20
4,93
4,77
4,61
4,34
4,29
3,91
3,97
3,48
3,62
3,03
3,30
2,74
2,98
2,45
2,66
2,34
2,16
2,00
1,87
1,90
1,58
1,80
1,47
1,70
1,36
1,60
1,25
1,50
1,14
1,00
1,02
0,75
0,5
0,50

4.1.2.5. Suprafeele maxime ale geamurilor ornament, n funcie de grosimea i presiunea


vntului,suntdatentabelul23.

Tabelul 23
Presiunea
vntului"p"
daN/m2
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350
400
500

3
0,90
0,72
0,65
0,52
0,40
0,27

Suprafaa maxima geamului m2


pentrugrosimea(mm)de:
4
5
6
7
2,16
2,68
4,59
632
2,00
2,53
3,98
5,66
1,84
2,30
3,37
5,00
1,67
2,21
2,90
4,33
1,50
2,01
2,67
3,94
1,22
1,87
2,42
3,55
1,04
1,69
2,19
3,15
0,96
1,50
1,97
2,87
0,88
1,38
1,82
2,58
0,82
1,25
1,67
2,29
0,78
1,12
1,52
2,00
0,74
1,00
1,45
1,92
0,70
0,97
1,39
1,84
0,66
0,94
1,33
1,76
0,62
0,91
1,27
1,67
0,58
0,88
1,21
1,59

0,71
0,97
1,34

0,53
0,81
1,08

0,67
0,99

0,53
0,90

_
0,71

7,32
6,66
6,00
5,34
4,81
4,27
3,94
3,65
3,37
3,08
2,80
2,62
2,42
2,31
2,21
2,10
1,67
1,29
1,16
1,03
0,86

4.1.2.6.Suprafeele maximealegeamurilorprelucrate(mate,muslin,givrate),n funciede


grosimealoripresiuneavntului,suntsimilarecusuprafeelemaximealegeamurilorornament
tabelul23.
4.1.2.7.Suprafeelemaximealegeamurilortermoabsorbantetrase,nfunciedegrosimealor
ipresiuneavntului,suntsimilarecusuprafeelemaximealegeamurilortrase tabelul 19.
4.1.2.8.Suprafeelemaximealegeamurilortermoizolatoarecuchit,nfunciedenatura
foii degeamexpuse(tras,lefuit sauarmat),grosimea ei ipresiunea vntului, sunt similarecu
suprafeelemaximealegeamurilortrase,lefuitesauarmate,respectivtabelele19,20i22.
4.1.2.9.Suprafeelemaximealegeamuriloremailatesecurizate,nfunciede grosimea
lor i presiunea vntului, similare cu suprafeele maxime ale geamurilor plane securizate
tabelul21.

Tabelul 24
Presiuneavntului
daN/m2

Suprafaamaximageamului m2
prutiugrosimea(mm)de:
3
4
5
6

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350

255
2,38
2,20
2,02
1,84
1,65
1,34
1,14
1,06
0,97
0,90
0,86
0,81
0,77
0,73
0,68
0,63

3,12
2,95
2,78
2,53
2,43
2,26
2,06
1,86
1,65
1,52
1,38
1,23
1,10
1,07
1,03
1,00
0,97
0,78
0,58

5,75
5,12
4,50
3,89
3,34
2,92
2,72
2,53
2,32
2,12
1,97
1,90.
1,82
1,75
1,62
1,60
1,52
1,15
0,78
0,48

7,30
6,45
6,00
5,55
5,10
4,20
3,72
3,36
3,00
2,87
2,74
2,61
2,48
2,35
2,22
2,09
1,97
1,63
1,28
0,93

4.1.2.10. Suprafeele maxime ale geamurilor trase cristalin funcie de grosimea lor i
presiuneavntului,sntdatentabelul24.
4.1.3. Determinarea limii maxime a geamurilor simplu rezemate pe dou laturi paralele,
folositelaui,ferestreipereivitrai,nfunciedegrosimealoripresiuneavintului.
Pentru dimensionare, geamurile fixate pe dou laturi paralele i geamurile nrmate pe
contur,curaportullaturilormaimicde1/3,suntconsiderateclucreazcaplcisimplurezemate
pedou laturi.
Limeamaximaacestorgeamuri,nfunciedegrosimealoripresiuneavntului,estedat
ntabelul25.Valoriledintabelaufostobinutepebazarezultatelorexperimentalelacaresaaplicat
un coeficient de siguran de 2,5 prin care sa avut n vedere gradul mare de neomogenitate a
structuriigeamului.

Tabelul25
Nr
.
crt
.

Tipuldegeam
expus

Sarcinatotalpecareopoatepreluageamul
expus,simplurezematpedou laturi,ndaN/m2,
cudeschiderea(mm)de:
500

600

750

1000

1250

1 Geamtrasde4mm
grosime
2 Geam trasde6mm
grosime
3 Geamtrasde8mm
grosime
4 Geam armatde7
mmgrosime
5 Geamornamentde4
mmgrosime
6 Geamornamentde
6mmgrosime

150

100

60

215

180

120

75

385

325

235

100

70

240

200

145

65

110

70

185

145

95

60

4.1.4. Determinarea limii maxime a geamurilor folosite n luminatoare n funcie de


grosimea lor i ncrcarea uniform distribuit din greutate proprie, din vnt i zpad. Pentru
dimensionare, geamurile fiind fixate pe dou laturiparalele, sunt considerate c lucreaz ca plci
simplurezematepedoulaturi.
Sarcinacapabilpecareopoatepreluageamul nfuncie lungimeaprosului, momentul lui
deinerieidistanadintreprosuriestedatntabelul26.
Valoriledintabelaufostobinuteinndseamaderezistenalarupereageamurilor,lacare
saaplicatuncoeficientligurande2,5,precumidelimitareadeformabilitiiprosurilorla1/180
dindeschiderealor.

Tabel26
Sarcina capabil (corespunztoareexprimate ndaN/m2 pentru
gruprilorde ncrcri normate)prosuricudeschidereade:
3290mm

2230 mm

1700 mm

Tipuldegeamexpus

Momentuldeinerieal
proaului cm4
Ix=7,8

1
a. prosuridispusela
interax: 1000mm
geamuriarmate7mm
geamuritrase6mm
b.prosuridispuse la
interax:750mm
geamuriarmate7mm
geamuritrase6mm

Momentuldeinerieal
prosului cm4

Ix=9 Ix=10,6 Ix=12 Ix=7,5

Momentuldeinerieal
prosului cm4

Ix=9 Ix=10,5 Ix=12 Ix=7,5

Ix=9 Ix=10,5 Ix=12

10

11

12

12

35
35

40
40

46
40

45
45

50
50

60
60

55
55

65
65

75
75

85
85

40
40

50
45

60
55

70
65

70
65

85
80

100 115 100


90 105 95

120
115

140
135

160
150

c.prosuri dispusela
interax: 600mm
geamuri armate 7mm
geamuri trase6mm

70
55

80
70

90
80

105
90

100
90

120
110

135
130

160
145

140
130

170 195
155 180

225
210

d.prosuri dispusela
interax: 500mm
geamuri armate 7mm
geamuri trase6mm

75
70

90
80

105
95

120
110

120
110

140
130

160
150

185
170

170
160

205 240
190 225

270
255

4.1.5.RezistenalatransfertermicRo icoeficientultotaldetransfertermic.
4.1.5.1. Rezistena la transfer termic a geamului simplu de diferite grosimi i coeficientul
totaldetransfertermicsuntdatentabelul27.
Tabelul27
Grosimea
geamului

Rezistentala transfertermic

Coeficientultotalde
transfertermic,(K)

Ro

mm

m2hC/Keal

m2K/W

Kcal/m2hC

W/m2K

3
4
5
6
8
10
12
15

0,198
0,199
0,201
0,202
0,205
0,208
0,211
0,216

0,170
0,171
0,173
0,174
0,176
0,179
0,182
0,186

5,051
5,025
4,975
4,950
4,878
4,808
4,739
4,630

5,875
5,843
5,785
5,756
5,672
5,591
5,510
5,384

4.1.5.2. Rezistena la transfer termic n cmp (fr a ine seama de ramele de pe contur) i
respectivcoeficientultotaldetransfertermicalgeamurilortermoizolatoaresuntdatentabelul28.
4.1.6.Indiceledereduciesonoralferestrelordinlemncuunu,douitreirnduridegeam
saugeamtermoizolatorestedatntabelul29.
4.1.7.Rezistenala focageamurilorsimple,memontatentmplrieestede3...8minute.
Pentrustabilirealimiteiderezistenlafocpeelementedeconstrucie(ferestre,vitrajeetc.)
se vor efectua ncercari pe elemente la scar natural conform STAS 7771/181 ,,Msuri de
sigurancontraincendiului.Determinarearezisteneilafocaelementelordeconstrucii".
4.1.8.Factoruldetransmisiealuminii.

Valorile minimeale factoruluidetransmisiea luminiisevor luaconformprevederilordin


standardeledeprodus.
Tabelul28
Grosimea Grosimea
primeifoi celeidea
de
douafoi
geam
degeam
mm
mm
3
4
6
4
4
6
3
4
6
7
4
4
6
3
4
6
7
4
4
6

3
4
6
7
6
7
7
3
4
6
7
6
7
7
3
4
6
7
6
7
7

Distan Rezistenalatrans Coeficientultotal


ier
fertermic(Ro)a detransfertermic
mm
geamului
(K)ageamului
termoizolator
termoizolator
m2hC/ m2K/W Kcal/ W/m2K
Kcal
m2hC

12

0,352
0,355
0,361
0,364
0,358
0,360
0,363
0,366
0,369
0,375
0,378
0,372
0,375
0,377
0,393
0,396
0,402
0,405
0,399
0,402
0,404

0,303
0,305
0,311
0,313
0,308
0,310
0,312
0,315
0,317
0,323
0,325
0,320
0,323
0,324
0,338
0,341
0,346
0,349
0,343
0,346
0,347

2,841
2,817
2,770
2,747
2,793
2,778
2,755
2,732
2,710
2,667
2,646
2,688
2,667
2,653
2,544
2,525
2,487
2,459
2,506
2,487
2,475

3,303
3,275
3,221
3,194
3,247
3,230
3,203
3,177
3,151
3,101
3,076
3,125
3,101
3,084
2,959
2,936
2,892
2,871
2,914
2,892
2,878

Tabelul29
Nr.
crt.

Tipdefereastr

Indicelede
reduciesonor
Ifa (dB)

Ferestresimple,cudeschidereinterioarsau
exterioar,cuungeamde3mmgrosime.
2 Ferestre simple,cuungeamfixde3mmgrosime.
3 Ferestresimple,cudougeamurifixe,de3
mmgrosime, avnddistanantregeamuri
d=20...30mm
4 Ferestre simplecudougeamuride3mmgrosime,
unulfixiunulperammobil,cudistane ntre
geamurid =20...30mm.
5 Ferestresimple,cudeschidereainterioarsauexte
rioar,cuungeamtermoizolantdindoufoide
geamde3mmgrosimeidistanierde9mm.
6 Ferestresimplecuungeamtermoizolant fixdin
doufoide geamde3mmgrosimeidistanierde
9mm.
7 Ferestreduble,cudeschidereinterioar,cu
dou rnduridegeamde3mmgrosimeidistana
dintregeamurid=100 min.
8 Ferestrecuplatenefinisate,cudournduride
geam de3mmgrosimeidistanadintregeamuri
d=40mm.
9 Ferestrecuplate finisate,eu3rnduridegeamde3
4i4mmgrosimeidistaneledintre foilede
geam de60mm.
(3+60+4+ 60+4mm).
10 Ferestrecuplatefinisate,cuungeamtermoizolant
dindoufoidegeamde3mmgrosime,cu
distanierde9mmiungeamsimplude3mmgro
simecudistanadintreelede60mm.

22
22
25

24

24
24

30

24

34

27

4.1.9.Alctuireavitrajelorlahaleincperiindustriale
4.1.9.1.Vitrajele lateralesituate la nlimide maximum5 mpestecotafinitapardoselii
ncperii vor fi realizate cu geamuri nearmate (trase, securit, termoabsorbante, termo izolante cu
chit,profiledinsticlnchisesau,deschise).
ncazulgeamurilorsecurit,acesteavorputeafiprevzutepnlamaximum10mpestecota
finitapardoselii.
4.1.9.2. Vitrajele laterale situate la nlimi peste 5 m, respectiv 10 m (n cazul folosirii
geamuluisecurit),vor firealizatecugeamuriplanearmatesauprofiledinsticlarmatecuseciune
deschis,saucugeamurinearmate(trase,profiledeschiseetc.)protejatecuplasedinsrmdeoel
conformSTAS254276,cuochiuridemaximum25mmaezateorizontal(eventualcuonclinare
decca30cm fadeorizontal) sau verticaln cazulproteciei cuplaseaezateorizontal,acestea
voravealimeadecelpuin1/4dinnlimeavitrajului,darnumaipuinde1mivorfidispusela
intervaledemaximum5mpenlime.
4.1.9.3. n cazul folosirii geamurilor nearmate la hale cu poduri rulante i pasarele de
circulaie,serecomandasedispuneplasorizontaldeprotecielanivelulpasarelei,considernd
cpasarela,dacesterealizatdintablexpandatsaunsistemfagure,poateparticipalaalctuirea
protecieiorizontale.
4.1.9.4. n cazul vitrajelor cu geamuri duble la nlimi de peste 5 m, dac nu se iau
msurideproteciecuplasedinsrmdeoel,sevautilizageamarmatsauprofiledinsticlarmate
pentrufoaiainterioarigeamnearmatsauprofiledinsticlnearmatepentrufoaiaexterioar.

4.1.9.5. Vitrajele verticale sau nclinate care fac parte din alctuirea luminatoarelor se vor
realiza cu geamuri armate sau cu geamuri termoizolante la care foaia interioar este din geam
armat,cuplcitranslucidedinPASsaualtematerialeplasticestabilizatelaradiaiileultraviolete.
4.1.10.Condiiprivindformaialctuireafalurilor.
4.1.10.1.Falurileramei,ncareurmeazssemontezegeamurile,trebuiesndeplineasc
urmtoarelecondiii:
fundulfaluluitrebuiespermitopoziionarecorectacaleloriprinintermediulacestora
oaezarestabilageamului
feele verticale ale falurilor i ale baghetelor vecine trebuie s fie paralele cu feele
geamuluiisnuprezinteieituri maimaride1mm
adncimea minim a falului este dat de suma toleranelor ramelor i a vitrajului, a
jocurilorminimeperifericeideprinderepropriuzisafalului.Eapoatevariadela11...20mm,n
funcie de materialele utilizate (natura i dimensiunile geamurilor, metal, lemn, PVC, chit etc), n
corelaiecusolicitrileexterioareconsiderate
limea util a falurilor (f) este determinat de grosimea geamurilor (g) i trebuie s
asigurejocurilelateraleimpusepeconsiderentedeetaneitate:
f=g+(5...6)mmncazulrosturilorcuchit
f=g(8...10)mmncazulrosturilorcugarnituri.
4.1.10.2.Dupform,falurilepotfi:
a) faluri deschise (fig. 2) avnd la exterior cordon din chit de cuit. n acest caz
geamurilesuntfixatecuintebtutenfalsauagrafe.Acesttipdefalsefolosetelatmplriadin
lemn
b)falurinchise,cubaghetademontabil,nepermindstrngerearostuluideetanare(fig.
3)
c)falurinchise,cubaghetedemontabilecepermitstrngerearostului(fig.4,5).

4.1.11.
Produse pentru
etanare.
n
vederea

alegeriitipuluidechit,baghetsaugarnitur,sevaineseamadeurmtorii parametri:
a)naturaimrimeasarcinilordatoritpresiuniivntului
b)mrimeadeformaiilordedilatarecontracii
c)temperaturilemaximeiminimenzonarostului
d)efectulnsoririi(aciuneaultravioletelor)
e)naturamicroclimatului
f)tipulidimensiuneasuportului(lungimeamontaniloritraverselortmplriei)precumi
rigiditatealui
g)dimensiunilefalului
h) tipuldevitrare(simpl,dubl,tripl)
i)tipuldegeamutilizat
j)naturaiproprietilechitului:
alungireamaxim(variinddela2%pentruchiturilecuuleidein,la100%pentruchiturile
pebazdethiocol)
permeabilitatea la vapori de ap (n anumite situaii este necesar un strat de vopsea de
protecie)
rezistenalacompresiune.
4.1.12.Calareageamurilor.
4.1.12.1. Calareageamurilorsefacepentru:
asigurareauneipoziiicorecteageamuluinrampenlime,limeigrosime
transmiterea la ram, n anumite puncte judicios alese, a greutii proprii a geamului,
precumiancrcrilorpecareaceastalepreia(ncrcareadinvnt)
evitareaunordeformaiialeramei
evitareacontactuluisticlrampecontur,nmoddeosebitpentrucazulramelordinmetal
saudinbeton.
4.1.12.2. Existtreitipuridepiesedecalare:
a) Calele de rezemare C1 (fig. 6) sunt destinate poziionrii vitrajului n ram i asigur
transmiterea laramagreutiigeamului, faptpentrucaresuntnpermanencomprimate.Aceste
calesuntdenaturimputrescibilisedimensioneazastfelnctsnusedeformezeexagerat.
b)Caleledepoziionare C2 (fig.6) suntdestinateasigurrii stabilitiigeamului n planul
su,permindtotodatmicriledatorateschimbrilordetemperatur.
c)Calelelateralesaudistanieri C3 (fig.6)suntdestinateasigurriistabilitiigeamuluin
plannormal,precumitransmiteriiefortuluidelageamlasuprafaaperimetralderezemare.
Calelesepotrealizadinlemn,impregnatecuuleiifungicizate,saudincauciucsinteticcare
potfisubformdecalefixsaudinfiicontinue.

Calelederezemareserecomandntoatecazurilencarelimeageamurilorestemaimare
de60cm,numrulcalelorderezemarefiinddemax.2.
4.1.12.3.Dimensiunilecalelorderezemareidepoziionaresunturmtoarele:
lungimea calelor de rezemare este funcie de duritatea i de presiunea exercitat de
greutateageamului,valoareaminimaeifiindurmtoarea:
caledinlemndur:1(ncm)=0,8S(nm2)corespunztoareuneipresiunimaximepe
calde15daN/cm2
caledinlemnmoale:1(ncm)=1,3S(nm2)corespunztoareuneipresiunimaximepe
calde10daN/cm2
caledincauciucsauprodusesimilare:1(ncm)=2,9S(nm2)corespunztoareunei
presiunimaximepecalde4,3daN/cm2.

PresiuneapecalPsepoatecalculacurelaia:

P=

25S
2l

ncare: P=presiuneapefiecarecal,n daN/cm2


S=suprafaavitrajului,nm2
l =lungimeafiecruicalajderezemare,ncm
25=masavitrajului,n kg/m2 icmgrosimedesticl.
limea calelor de rezemare i de poziionare trebuie s fie cel puin egal cu grosimea
vitrajuluilacareseadauggrosimeajoculuilateral
lungimeacalelordepoziionareseiaegalculungimeacalelorderezemare
grosimeacalelorderezemareidepoziionaretrebuiesfiecelpuinegalcujoculminim
dinfundulfaltuluiinoricecazsuficientpentruampiedicageamulsvinncontactcu
ramanoricepunct.
4.1.12.4.Poziionareacalelor.
Calelederezemaresevordispunefadecoluriladistanade1/10...1/5dinlimearamei
(fig.7).
Posibilitiledeamplasareacalelordepoziionarei derezemaresuntartatenfigura8.

Calele laterale sau distanierii se monteaz n general fa n fa la cca. 30...40 cm sau n


situaii speciale se realizeaz sub form de calare continu cu cordoane de garnitur din band de
cauciucsauneopren.Duritateamaterialelordincaresuntconfecionate,dimensiunilecalelorlaterale
imoduldeamplasareallorsealegnfunciedeintensitateavntului,consistenachituluiijocurile
lateralecareserealizeaz.
4.1.13.Principalelemetodedematareafalurilor(rosturideetanjare).
4.1.13.1.Chit,cucalebilateralesaudistanieri(fig.9).
4.1.13.2. Cordonpreformatdechit+chit+cordonmatare,cucaleunilaterale(fig.10).

4.1.13.3.Cordondematare+obturator,cucalebilaterale(fig.11).
4.2.Formatefixedegeamuripentruferestre,uiiluminatoare.
Laferestreleiuiletipizatesevorfolosiochiuridegeamtiatelamrimifixedinfabric.
4.2.1.Dimensiunileformatelorfixedegeamuritrasepentruferestreiuidinlemnconform
NTR38451983"Ferestreiuidebalconcuplatepentruconstruciidelocuine.Formate,alctuiri
iseciuni",pentruconstruciidelocuineiconstruciisocialculturalesntprezentatentabelul
37.
Tabelul37
Nr.crt.

abaterilimit
Lime X lungimea
(mm)
(mm)
1

Grosimea(mm)
Valoarea Abaterilimit
nominal

3i 4

0.4...0

3i4

0.4...0

a)Ferestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

456x 456
456x1056
456x1356
756x 456
756x1056
756x1356
348x 1056
348x 1356
498x 1056
498x 1356
376x1056
376x 1356
432x 432
432x1032
432x 1332
732x 432
732x1032
732x1332
324x 1032
324x1332
474x1032
474x1332
352x1032
352x 1332
b)Ui

25
26
27
28
29
30
31
32

510x1033
510x1333
710x1033
710x1333
486x 1021
486x 1321
686x1021
686x 1321

4.2.2. Dimensiunile formatelor fixe de geamuri trase, armate, securizate i termoizolatoare


cu chit pentru ferestre, ui i luminatoare din profile metalice de tip I. M. Iai, I.T.M.Buzu i
IREMOASBucureti,pentruconstruciiindustrialesuntprezentatentabelul38.

Ferestredinprofile:

Luminatoaredin
profile

Uidin
profile

I.M. Iai
600x 600

Buzu

IREMOAS

I.M. IaiBuzu

I.M. Iai

900
1140
1450
840x 1080
1390

1080x 1080
1390

840x 1080

996
1330
1080x 1080

816

996

1530

1390x 688
730
990
996
1030
1330x 688
730
990

1140
900x
1164

840x 600
"
840

1140
830x 590

830

1130

762x 762

1062
772x772

1072

1390

590
960
1115
1130

840x

735x

1190
1225
1500
1525
1550
1700
1750
1775
2066
2080
2175
3000

630 x 692
985

770x 692
985

780x 692
985

4.2.3.Pentrucelelaltecategoriidetmplrienecuprinselapunctele4.2.1i4.2.2,cuacordul
prilor,sepotexecutageamurilamrimifixeipentrualteformate.
4.2.4. Alctuirea geamurilor termoizolante folosite la ferestre i ui din profile metalice
pentruhaleindustrialeestedatntabelul39.

Tabelul 39
Foaieinterioar
Foaieexterioar
Nr. Tipul Grosime
Tipul
Grosime
crt. geamului (mm)
geamului
(mm)
1
2
3

tras
armat
armat

4
7
7

tras
armat
tras

4
7
4

Distan Grosime Abaterea


ier
a
lagro
(mm)
total
sime
(mm)
(mm)
69
1417
0,4
69
2023
0,8
69
1720
0,8

4.2.5.Alctuireageamurilortermoizolantefolositelaluminatoaredinprofilemetalicepentru
haleindustrialeestedatntabelul40.
Tabelul 40
Nr.
crt.

l
2

Foaieinterioar
Foaieexterioar Distanier Grosime
(mm)
total(mm)
Tipul
Grosime Tipul Grosime
geamului (mm) geamului (mm)
Armat
armat

7
7

armat
tras

7
6

9
9

23
22

4.2.6.Abaterileladimensiunipentruformatelefixesntdatentabelul41.
4.3.Crmizipresatedinsticlcugolurifolositelapereivitrai.
Tabelul41
Tipuldegeam
Geamtrasde3i4mm
Geam trasde6mm
Geamsecurizatde4mm
Geamarmat
Geamtermoizolantcuchit

Abatereala:
Grosime
lungime
(mm)
(mm)
0,4...0,0
0,6...+0,2
0,4...0,0
0,7...+0,3
1,0...+1,0

1
2
3
3
3

Lime
(mm)
1
2
3
3
3

4.3.1. Pereii sunt alctuii din crmizi presate din sticl, separate ntre ele prin rosturi
verticale i orizontale coninui, neesute ntre ele, umplute cu mortar i armate cu bare din oel
beton. Pereii pot fi alctuii din crmizi de unul sau mai multe formate. Astfel, n alctuirea
pereilor din crmizi format 240X240X80 mm pot intra prin intercalare, n scopul de a se obine
efectearhitecturale,crmizileformat240X115X80mm.
4.3.2. Legturile dintre perei i elementele structurii (stlpi, planee etc) se realizeaz
astfelcasfieasiguratdeformarealiberapereiloricaacetiasnupreianici unfeldesolicitri
delastructuracldirii.
4.3.3.Rosturilevorficompletumplutecumortar.Grosimearosturilorlafaalorvafide10
mm, adminduseo baterede2 mm. Pe faa pereilorexpui aciunii ageniloratmosferici sau
altor surse de umiditate, rosturile se vor etana obligatoriu cu materialele artate la punctele
3.2.1.2, 8.2.1.5,3.2.1.6i3.2.1.7.
4.3.4.Armareapereilorexteriori(fig.12)sefacepebazdecalcul,nfunciedencrcarea
dat de vnt, cu bare continui din oel OB 37. La nevoie barele pot fi nndite pe o lungime de
minimum15mmcucondiiacanndirilesnusefacnaceeaiseciune.Stratuldeacoperireal
armturii cumortarvafidecca.20mm.

Armareapereilorinteriorisevafacecucte1 6nfiecarerostpeambeledirecii.

4.3.5. Prinderea pereilor la partea superioar de grinzi sau planee se poate face ca n
detaliile din fig. 13, cu profile de tabl U. M. Iai Ui 100X45X3 sau cornier Li 45X40X3 sau cu
ajutorul unui prag prevzut n elementul de beton armat. n toate cazurile la partea superioar a
pereteluiseprevedeunstratelasticdinvatmineralde2cmgrosimeprotejatmpotrivaumeziriicu
ofiedecartonbitumat.Petotconturulpereteluiserealizeazocenturdemortardeciment1:3
(nvolume).Armareacenturilorverticaleiorizontalesefaceanalogcuarmarearosturilor.
Armturiledinrosturiseancoreazcuciocuridearmturiledincenturi(fig.12).
4.3.6. Rezemarea pereilor exteriori pe soclu se poate face ca n fig. 14 a, iar rezemarea
pereilorinterioricanfig.14b,c.
4.3.7.Prinderealateralapereilorexterioriiinterioridestlpiidiafragmedebetonarmat
sefacefiecuprofiledintabldeoelndoitlareceprodusedeU.M.Iai(fig.15a),fienliuri
(fig.15b).Prindereadepereiidezidriesefacecuprofiledintablfixatnghermele(fig.15c).
Grosimeastratuluielasticdevatmineralvafidecca15mm.
4.3.8.Montareatmplrieisefacecanexempleledinfig.16.
4.3.9.Colurile,ramificaiileiinterseciileserealizeazprinintermediulunormontani din
beton armatcandetaliuldinfig.17.
4.3.10.Conductoriielectrici se monteaz ntuburidePVC nglobate n mortarulcenturilor
orizontale i verticale odat cuturnarea acestora.Doza ntreruptorului se nglobeaz n mortar n
timpulexecuiei(fig.18)ncarescoplimeacenturiiverticalesesporetecorespunztor.
4.3.11. La proiectarea pereilor din crmizi de sticl se va avea n vedere ca nlimea i
lungimea lor s fie respectiv multiplul nlimii i lungimii crmizilor, innd seama totodat de
grosimearosturiloriacenturilordepecontur.
4.3.12.Dimensiunilepereilorsuntlimitatedecondiiacaarialorsnudepeasc14m2,iar
lungimeauneilaturislepeasc6m.

4.3.13. ncrcrile pe care trebuie s le preia pereii sunt cele provenite din greutatea lor
proprieiceleprodusedeaciuneavntului.Totodatpereiitrebuiesrezistelaaciuneaocurilor
accidentalemoiidure.
nafaracelormenionate,pereiidincrmizidesticlnuvorfisupuilaniciunfeldealte
solicitri
4.3.14.Greutateaproprieapereilorsevaluancalculcuurmtoarelevalori:
pereiidincrmiziformat
240X240X 80mm...........80kg/m2
pereiidincrmiziformat
190X190X80mm............ 85kg/m2.
4.3.15. ncrcarea din aciunea vntului, n funcie de zona cliatic, amplasament i
nlimeaconstruciei(pnv)secalculcazcurelaiadinSTAS10101/2078,prezentatilapunctul
4.1.1.1,cuprecizareaccoeficientuldinamic=1.
4.3.16.Factoruldetransmisiealuminiiarevalorile:
pereidincrmiziformat
240X240X30mm.............49...59%
perei dincrmiziformat190x190X80mm,custriuriverticaleiorizontale56...65%
perei dincrmiziformat190x190X80mm,custriuriorizontale.........59...67%
pereidincrmiziformat190X190x80mm,custriuri verticale......... 62...64%
pereidincrmizi format240X115X80mm.............65...67%.
4.3.17. Caracteristicile higrotermice ale pereilor, de care va ine seama la proiectarea si la
stabilireadomeniuluilordefolosire,suntartatentabelul42.

Tabelul42
Caracteristici higrotermice

Pereidin
Pereidincrmizi
crmizi
de:
190x190x80 mm 240x240x80mm
Conductivitatea termicechivalent
0,44
0,43
echnKcal/mhC
Rezistenala transmisia termicRc,
m2hC/Kcal
Coeficientuldetransfertermic K,
m2hC/Kcal
Indicele inerieitermice,D

0,373

0,378

2,68

2,64

0,33

0,32

Rezistena la transmisiatermic
corectat,Ro cor

0,310

0,315

4.3.18.Caracteristicile higrotermicealepereilorsuntsimilarecuceleale ferestrelorduble.


PereiiexterioripotfifolosiilacldiridingrupaVdefiniinSTAS647273(ncperilecldirilor
de producii cu degajri nsemnate de ci dur i cu regim sczut de umiditate hale pentru
prelucrritermice)atuncicndsepoateasiguraoumiditaterelativaaeruluiinteriorsub35%.
4.3.19.Indiceledereduciesonorapereilorestede36dB(EA = 12dB).
4.3.20.Caracteristicilepereilorprivindcomportarealafocsunturmtoarele:
limitaderezistenlafocizolaretermic:30'
limitaderezistenlafocetanareiniialifinal:1h18'
limitaderezistenlafocstabilitate:1h35'.
Pereii din crmizi de sticl se ncadreaz n categoria construciilor de gradul II de
rezistenlafoc.
4.3.21.Comportarealasolicitriprinocapereilorcuarmareminimde16mmla
fiecarerost,peambeledireciiesteurmtoarea:
subaciuneaoculuimoalecuintensitateade100kgfpereteleavndariamaximadmisde
2
14,4m nusuferniciodegradare
sub aciunea ocului dur, peretele rezist la ocul produs de o bil de oel de 0,5 kg n
cderefrviteziniialdelaonlimede0,75m0,375kgf/m).
4.3.22.Rezistenalarupereprincompresiuneazidrieidincrmizidesticlestede15
kgf/cm2.
4.3.23. n vederea verificrii pereilor la ncrcarea produs de vnt, momentele
ncovoietoare se calculeaz ca pentru o plac omogen rezemat pe contur. n fig. 19 se dau
valorilemomentelorncovoietoarecalculatepentrupresiuneavntuluide100kgf/m2.
4.3.24.ncalcululmomentelorcapabilealeseciunilornervurilorsevaconsideracntregul
efortdecompresiuneesteluatdearmturacomprimat,mortarulservindnumaipentrutransmiterea
eforturilordintrefibrelecomprimateintinse.
n fig. 12 se arat detaliile de armare a rosturilor corespunztoare cazului cnd peretele
lucreazdupdoudireciipentruMx <My,Mx =My iMx >My (tipuriledearmareA,BiC)i
duposingurdirecie(tipuriledearmareD1 iD2 ).
4.4.Profiledinsticlfolositelapereivitrai.
4.4.1.Pereiidinprofiledinsticlseamplaseaznfaastlpilorstructuriisauntrestlpii
potficontinuipetoatfatadasauntrerupideferestremetalicecugeamplan.
nfig.20i21sedauexempledefaadepentruhaleindustrialerealizatedinprofiledinsticl
montatenfaastlpilor.

4.4.2.Pereiiexecutaidinprofiledeschisesepotmontasimplu,ntrunrndpeprofilesau
dublu,realizndusedindourndurideprofile(fig.22).
Pereiiexecutaidinprofilenchisesemonteazntrunsingurrndcanfig.23.
4.4.3. nlimea maxim a pereilor exteriori i interiori precum i lungimea maxim a
profilelordinsticlnfunciedepresiuneavntului,esteartatntabelul43.
4.4.4.ValorilecoeficientuluidetransfertermicKialrezisteneilatransmisiatermicRo,
pentrupereiexecutaidinprofiledinsticl,suntartatentabelul44.
4.4.5.nncperilencaresepotproducevibraiiiocurisevorluamsuriconstructivede
izolare a pereilor de elementele de structur prin care se pottransmite vibraiile i de protecie a
pereilormpotrivaocurilor.
4.4.6.Pereiidinprofiledinsticl sepotmonta nrigidebetonprecomprimatprevzutecu
ulucsaunprofilemetalicedintablformatlarece,canfig.24i25.
4.4.7.Pereii interiorirealizaidinprofiledinsticlpotfialctuiinacelaimodcapereii
exteriori. n funcie destinaia ncperilor, detaliile din fig. 24 i 25 pot fi modificate pentru a
corespundediferitelorcerineestetice.Deasemenisepoaterenunalaetanareacuchitarosturilor
veriicaleiorizontale.
4.4.8. Racordarea la coluri a pereilor executai din profile nchise i deschise montate
simpluidublu,custructuraderezisten,serealizeazcanfig.26...30.
4.4.9.Unexemplude mbinareapereilordinprofiledinsticl i montareatmplrieieste
artatnfig.31i 32.

Tabelul43
nlimeadeasupraterenuluim)
ZonaA
ZonaB
ZonaC
ZonaD
Extra Intra Extra Intra Extra Intra Extra Intra

vilian vilian vilian vilan vilian vilian vilian vilian


Pereidinprofiledeschisemontatesimplu,cudes
30
40
20 30
10
20

10
chidereantrereazemepnla180cmmax.
Pereidinprofiledeschisemontate dublu,cudes
40
50
40 50
20
30
10
20
chidereantrereazemepnla240cm.
Idem,pnla300cm.
40
50
20 30
10
20

10
Pereidinprofilenchise cudeschidereantrerea
40
50
40 50
20
30
10
20
Fereiexterioriiinterioridinprofiledinsticl

ZonaA 0,45KN/m2 ZonaB0,55KN/m2 ZonaC0,70KN/m2 ZonaD0,85KN/m2.


ConformSTAS10101/278"Aciuniinconstrucii.Aciuneavintnlui".
Tabelul44
K
Kcal/ m2hC

W/m2K

Peretedinprofiledeschisemontatesimplu

4,914

5,714

0,203

0,175

Peretedinprofile deschisemontatedublu

2,170

3,150

0,369

0,317

Peretedinprofilenchise

2,739

3,185

0,365

0,314

Tipuldeperete

R0
m2hC/Kcal m2K/ W

5.EXECUTAREALUCRRILOR
5.1.Executarealucrrilordemontareageamurilor.
5.1.1.Lucrripremergtoarenvedereamontajului.
Montaregeamurilorserealizeazdupexecutarealucrrilordetencuieli, naintea lucrrilor
devopsitoriiipardoseli.
Lucrrilepregtitoarenvedereamontajului constaun:
curirea tmplriei metalice cu ajutorul periei de srm pentru ndeprtarea petelor de
rugin
vopsireacugrundpebazdeuleiafalului,attncazultmplrieidelemn,ctiacelei
metalice
aplicareaunuistratdevopseapentreagatmplriemetalicidoustraturidevopseape
raliuri
aducereageamurilornzonadelucruncazulcndacesteaaufostprocuratelamrimifixe.
n cazul n care geamurile nu au fost procurate la dimensiuni fixe se va proceda, n prealabil, la
tierealorpeantier,peomasdelucruacoperitcuopturmoaledimensiunilormsuratelafaa
locului.nacestcazoperaiadetieresevafacecudiamantul,liniaivinciul.
naintedetiere,geamurilemaigroasede4mmsevorungedealungullinieidetierecu
petrol,aplicatcuocrpnmuiatibinestoars.
5.1.2.Calareageamurilor
Calareageamurilorsefaceastfelnctsselimitezedeformaiileprosurilor,asigurndbuna
funcionareaochiurilormobilecurespectareaprevederilordelapct. 4.1.12.
5.1.3.Montareageamurilorlauiiferestre.
5.1.3.1. Montarea geamurilor pe tmplria de lemn se face n dou variante prezentate n
plana1:
a)variantacuchit, obinuit:
la geamurile montate cu chit se aplic pe falul tmplriei patul de chit, care va fi bine
nivelat
geamul tiat la dimensiuni se aeaz pe patul de chit astfel nct s se lipeasc bine de
acestaisefixeazcuintebtutenfalladistantade20...30cmunadealta
geamulseapasuorcumna,astfelcadupbatereaintelorsnujoace
sentindechituldealungulntreguluicontur,acoperindcompletinteledupaceeachitul
senetezetecucuitul
chitulsevopseteodatcu tmplria.
b)variantacubaghetedelemn:
lageamurilemontatecubaghetedinlemnseaplicunpatdechitdealungulfalului,dup
careseaeazgeamultiatladimensiuni,presndusecumnaastfelcasselipeascbinedechit
sefixeazbagheteledelemncareaufostnprealabiltiatei potrivite
bagheteleseaeazpegeamise fixeazcucuiecucapcilindricsaucuuruburicucap
inecat,nctgeamulsnuaibjoc.

5.1.3.2.Montareageamurilorpetmplriemetalicseface:
a)Cuagrafeichitcuadaosdeminiudeplumb(pl.2,3):

pentru montarea geamurilor cu agrafe i chit de miniu, prosurile vor avea prevzute pe
inimaprofiluluiagrafemontatedin atelierul deconfecionareatmplrieimetalice
dacdimensiunileochiuluidegeamsuntmaimicide30X30cm,agrafelevorfi montatela
jumtateafiecreilaturiacercevelei
dac ochiul de geam are dimensiuni mai mari de 30X30 cm, se vor amplasa agrafe la
distanadecca10cmfadeextremitilefiecreilaturi,iarpentrudistanarmasla2530cm
agrafele se confecioneaz din tabl zincat de 0,5 mm prin tierea acesteia la lungimea
necesar
succesiuneaoperaiilor esteurmtoarea:
seaplicunpatdechitdealungulfalurilor
seaeazgeamul,apsndul cumnapentruaselipibinedepatuldechit
sendoaieagrafelepestegeam
se inunde un strat de chit cu adaos de miniu de plumb dea lungul ntregului contur al
ochiului de geam, astfel ncit s se acopere bine agrafele, dup care chitul se netezete bine cu
cuitul
chitulsevopsetecuminiudeplumbiulteriorcuvopsea,odatcutmplria.
b)Cubaghetemetalicecugarniturdeetanare(pl.2,3):
Seprocedeaznfelulurmtor:
sedemonteazbaghetelemetalicefixatepetmplrie:
seaplicgarnituradeetanaredincauciucpemuchiageamului
se aeaz geamul la locul respectiv i se monteaz baghetele n poziie definitiv prin
fixareacuuruburi
strngereabaghetei sevafaceastfelcaspresezesuficientgarnituradeetanarepentruca
geamul snuaibjoc
baghetelemetalicevorfivopsiteodatcutmplria.
c)Cucaleichitelastic(plana2,3).
Se monteaz n prealabil baghetele metalice pe toate laturile ramei ochiului de geam, se
curbinentreagasuprafaisegrunduietecuvopseademiniudeplumb.
Dupconfecionarea,aezareaifixareacalelorderezemare,distanareipoziionarentrun
patdechitelasticaplicatpefaluricupistolulspecialpentruchit,se monteazpeacesteageamul,
presndul pepatuldechitpnlanivelulcalelor.
Ulteriorseaplicunaldoileapatdechitelasticcupistolul,ncareseaeazaldoilearnd
decalededistanare.
Pestealdoilearnddecalededistanare,dupverificareacalelordepoziionare,sefixeaz
baghetele metalice cu uruburile respective n locaurile prevzute special pe conturul ramei
metalice.
Eventualulexcesdechitsecurcupaclul,astupnduseieventualelegoluri.
5.1.3.3.MontareageamurilorpetmplriedinPVCPLASTOLZ (plana4).
n funcie de alegerea tipurilor de profile, geamul poate fi montat de la interior sau de la
exterior.

Tipuridegeamuriutilizate:
geamtrasde3mmgrosime
geamtermoizolantde18mmgrosime.

nambelecazurimontareageamurilorcugarnituridinPVCplastifiatstabilizatsefaceprin
mpnareanbaghetaunuiprofilspecial.
n vederea montajului, garnitura pentru geam se introduce n locaul special dintre toc i
baghet,cumulndfunciadecalarelateralcuceadeetanare.
5.1.3.4.Montareageamurilorarmateplanepetmplriedebeton armat.
Operaiiledemontareageamurilorntmplriadinbetonarmatsunturmtoarele:
se aplic dea lungul prii profilate a prosului pe care se fixeaz geamul, un strat de
vopseapebazdeminiudeplumbpentrurealizareastratuluideaderenpentruchit
sentindepatuldechitcuadaosdeminiudeplumbcareseegalizeazcupaclul
seaeazgeamulnram,apsndulcumnapepatuldechit
seintroductifturiledinsrmdeoelde3mmgrosimepringurilelsatenprosuri
seaplicchitulnfal,astfelnctsacoperenntregimetifturile.
5.1.4.Montareageamurilorarmateplanesautermoizolantelaluminatoare.
5.1.4.1.Montareageamurilorarmateplanesautermoizolantepetmplriemetalic.
Montareageamurilortrebuiefcutastfelnctsseasigureoetaneitatebun.
La luminatoarele cu lungimea pantei mai mare de 3,00 m este admis suprapunerea
geamurilordupsistemul"caplama".Suprapunereasevafacepeodistandecelpuin10cm.
Pentruaevitaalunecareageamurilorsuprapusesevorfolosilafiecarefoaiedegeamcte
douagrafedintablzincatsaudintablneagrprotejatanticoroziv,ndoitenformde
crlig,carepotficonfecionateipeantier.
ndreptulpicturiiluminatoarelorsefolosescagrafedintabldenlimeaprofiluluipecare
se sprijin geamul. Un capt al acestei agrafe este prins de ultimul bulon de fixare de pe profilul
metalic,iarcellaltcapt,subformdecrlig,susineambelegeamuricaresesprijinpeelementul
desusinererespectiv.
Succesiuneaoperaiilordemontareesteurmtoarea:
pesteelementelemetalicedesusinereageamurilorprevzutecupiesedefixaredin50n
50 cm se monteaz colectorul de picturi de ap din tabl zincat sau tabl neagr protejat
anticorosiv
pebulonuldecaptdelapictursemonteazagrafeledecapt
se aplic pe toat lungimea elementelor metalice de susinere a geamurilor cordonul de
garniturdin banddecauciuc neoprende30x6 mmsau fiidepnz,de cartonsau mpslitur
bitumat
semonteazplciledegeamarmat,ncepnddelapictursprecoam,sprijinindusen
crligeleagrafelordecapt
ncazdesuprapunereageamurilornlungulpantei,semonteazndreptulsuprapunerilor
ctedouagrafedenndirelafiecaregeam,dupcaresemonteazgeamurilencontinuare
dup montarea celor dou iruri de geamuri armate care se sprijin pe acelai element
metalicdesusinere,sechituietespaiuldintremarginilegeamurilorcuchitpermanentelastic
seaplicpemargineairurilordegeam,nlungulpanteicordonuldecauciucsaustraturile
defiidepnzbitumat(cordondecnepgudronat)
se monteaz dispozitivul de fixare "omega" din tabl zincat sau tabl neagr, protejat
anticoroziv,prevzutcugurilenecesarefixrii
se monteaz butonul cu rondel, aib i piuli care constituie garnitura de strngere i
etanare
pesteacesteaseaplicuncpceldeproteciedinpolietilen
lamontaresevaaveagrijcadistaneleelelamargineageamurilorpnlabulonsfiede
cea5mm.

5.1.4.2.Montareageamurilorarmateplanesautermoizolantepetmplriedinbetonarmat.
Succesiuneaoperaiilordemontareesteurmtoarea:
pesteelementeledebetonarmatdesusinereageamurilorprevzutecubuloanencastrate
din50n50cm,seaplicofiedecartonbitumat(mpsliturbitumat)saucordondegarnitur
dinbanddecauciucneopren, cugurindreptulbuloanelor
se monteaz colectorul de picturi de ap, din tabl zincat sau tabl neagr protejat
anticoroziv,prevzutcugurilerespectivendreptulbuloanelor
restul operaiilordemontaresuntidenticecuceleindicatelaluminatoarelemetalice.
5.1.5.Montareageamurilorlaperei(plana5).
Succesiunea operaiilor de placare a pereilor cu geamuri ornament, termoabsorbant, mat,
muslinsaugivrat,esteurmtoarea:
n funcie de dimensiunile foilor de geam i distanele dintre golurile de fixare fcute n
fabric,setraseazpefaaperetelui,punctelencaresevorfaceprinderile
nacestepunctesemonteazdiblurile
peste dibluri se aeaz, inut cu mna, foaia de geam n poziia exact de fixare i se
nseamngauradefixarepedibluri
dupndeprtareageamului,sedauguricuburghiulnlocurilensemnate
se aeaz foaia de geam, verificnduse planeitatea i fcnd corecturi prin adugiri de
garnituridecauciuc
seintroducuruburiledelemncugarnituradecauciuciaibadetabl.
5.1.6.Montareaoglinzilorlaperei(plana5).
Montareaoglinzilorsepoatefacenmaimultefeluri,astfel:
a)Cuclemepesuprafeedelemn:
se fixeaz locul de prindere al clemelor, innd seama de locul de montare a oglinzii se
folosescdouclemefixe

laparteadejosidouclemecucioculmobillaparteadesusfiecareclemseprindedesuportulde
lemn prin douauruburipentrulemn
sefixeazclemeledejosnumaicuunsingururub
seaeazundreptar nciocul clemelorisepotrivesc astfel nctdreptarulsse sprijine
uniformnciocurileclemelorsefixeazialdoilearnddeuruburi
se fixeaz clemele de la partea de sus, astfel ca s fie aezate cele omoloage pe o linie
verticaliladistanegalcunlimeaoglinzii,cuotolerande2mm
se monteaz oglinda pe clemele de jos cu o deosebit atenie i se potrivete n poziie
definitiv
sepotrivescisefixeazdefinitivciocurileclemelordelaparteadesus
pentruasigurareapoziieisepotfixaclemeipemuchiilelaterale,aezatesimetric.
b)Curamdelemnpesuprafeeledelemn:
pe suprafaa de lemn se fixeaz locul pe carel va ocupa oglinda, innd seama de
dimensiunileeiseconfecioneazoramdelemncufalegaldegrosimeaoglinzii
sefixeazcuuruburipentrulemnparteadejosaramei
semonteazoglindapeaceastpartearameiisepotrivetenpoziiadefinitiv
semonteazirestulramei,carepoatefi completncheiatisefixeazcuuruburipentru
lemn.
c)Cuclemepestetencuial:
montareacuclemepestetencuialapereilorse faceperamedin lemn,prinsecuuruburi
pentru lemn n dibluri de lemn, fixate n perete, conturul lor exterior urmrind exact conturul
oglinzilor
ramade lemnrespectiv,confecionatdinipci de67cm lime i2,2cmgrosime,
estengropatntrun ancaresefacentencuialastfelcafaaeisfielanivelulfinisajului
nainte de fixare rama este biuit pentru oglinzile mari ochiurile ramelor nu trebuie s
depeasc1,00m2,pentruevitareadeformaiilor
diblurile snt aezate la o distan de cea 50 cm unul de altul i n orice caz la fiecare
intersecieaipcilor
tencuialadinspateleoglinziinuarestratuldefavzut,cisecompunedingrundul
respectiv,netezitcudrica
faaacesteitencuieliseaflla5mmdefaarameidelemniatencuieliiperetelui
ramadelemntrebuiesfieastfelaezatcafaaeisfieperfectplan
pe toat lungimea ramelor, dup montarea lor, exist un interspaiu de cca 1 mm ntre
ipcilerameloritencuialacestluftserealizeazprinintroducereantimpulexecuieiauneifii
dubledintablifolosetelaevitareacontactuluintrelemnitencuial.
fiecareoglindsefixeazcupatrucleme,doujosidousus,naafelnctdistanantre
clemesfiedecca50cm
pentru a deprta oglinda de rama din lemn i a lsa un spaiu de circulaie a aerului n
spateleei,seprindperamadelemn,dinlocnloc, tampoanedepostavde1mmgrosime
d)Cubutonipestetencuial:
sefolosescoglinziguritelacelepatrucoluri
sefixeaznperetedibluridelemnpentru,locurileundevorfifixateuruburile
seconfecioneazcuajutorulunei bucidecarton,unablon,pecaresepuncteaz locul
guriloroglinzii
ablonulseaeazpepereteculocuriledegaurndreptuldiblurilorpecaresetranspun
cuunburghiudemnsefaclocaurinvedereauurrii introduceriiuruburilor
semonteazoglindafixndmaintiiuruburiledesusiapoiceledejos

seaeazpesteuruburirozetaornamental, nichelatsaucromat,careacopercomplet
loculgurilor
lamontaresevorprevedea,nspatelefiecreiguri,rondeledepostavdela1mmgrosime,
caresdeprteze oglindadeperetelsndnspateunspaiudecirculaieaaerului.
5.1.7.Montareageamurilornpereidecompartimentarepentruconstruciiindustriale.
Pereiidecompartimentarepentruconstruciiindustrialepartersauetajate,sepotrealizadin
geamuriarmate,securizate,trase,nurmtoarelecondiii:
pnlanlimeade4,30msepoatefolositoatgamadegeamurisusmenionatncazul
geamurilor securit, acestea vor putea fi folosite pn la maximum 6,50 m peste cota finit a
pardoselii
nfunciedenlime,pereiiinteriorivitraisepotalctuinurmtoarelesoluii:
pereirealizaidinfoidegeammontateverticalifixatelateralpemontanimetalicidin
profileI.M.Iai,cuagrafemetaliceichit,demax.3mnlimelaparteasuperioaripeparapet,
foiledegeamsemonteazdeasemeninprofileI. M.Iai(plana6)
perei realizai din foi de geam montate vertical, n faa unor montani din beton
precomprimatla3,00minterax,periglemetalicedinprofileI.M.Iai.Rostulverticalestenchiscu
profilecornier,iarpeconturfoaiadegeamsefixeazcuagrafeichit(plana7)
pereidecompartimentarecunlimeamaimicdectnlimeautilahaleilacarefoile
degeam suntfixatentremontanimetalici(plana8)
la nivelul parteruluiperetele se amplaseaz pe parapei realizai din materiale locale sau
dinbetonarmatprefabricat,iarlaetajelecurentepeparapeidinblocuridezidrieGVP
pevertical,pereteleseamplaseazsubgrinzilongitudinalesautransversale,subelemente
secundare de planeu sau acoperi, sub fii cu goluri pentru planeu sau sub fii din b.c.a. de
acoperi(numailongitudinal)
pereiisepotamplasantrepereiihaleisauncmpcurent.

Fazelederealizareapereilordecompartimentare interioardin foidegeam, laconstrucii


industriale,sunturmatoarele:
a)Semonteazstructuraproprieapereilorinterioriformatdinmontanimetaliciastfel:
pentruhalepartersemonteazstlpiidinbetonprecomprimatdispuila3,00minteraxi
riglele metalice dispuse la 1,502,00 m pe nlimea stlpului, conform detaliilor din proiect ntre
stlpiseexecutunparapetdinzidriedindiferitematerialelocale,de20cmgrosimeinlimede
0,501,70m,pestecaresetoarnocenturdebetonarmaide5cmgrosimeismburidinbeton
armatndreptulmontanilor
pentruhaleetajateseexecutmaintiparapetuldezidriedinblocuriGVPde12,5cm
grosimeinlimede0,401,00mdupcaresemonteazmontaniimetaliciaezaipeparapeti
dispuila1,735minterax.
b) Se monteaz profilele orizontale inferioare, superioare i laterale din oel cornier, cu
boluri mpucate sau piese din oel cornier, se vopsesc falurile cu grund pe baz de ulei i 12
straturidevopseaiseaeazcalelederezemare.
c)Seaduce foaiadegeamcuajutorulunui scripetemontatpeschel i adispozitivuluide
montajsereazemcantulinferioralfoiidegeampecalelederezemare.
d) Se menine foaia de geam n poziia anterioar de ctre doi muncitori i se
desprindeunineldeagare,dincrlig,celdealdoileacaptalchingiirmnndprinsncrligul
dispozitivuluidemontaj.Captulliberalchingiiestetrasprinrostulorizontalinferior,creatdecala
derezemaresaueventualgeamulesteridicatpentrueliberareachingii.
e)Foaiadegeamesteadusnpoziieverticaldemontajprinrabatereapriisuperioarea
geamuluiimpingereageamuluinparteadejos,sprearipaverticalacornierului.
f)Seintroduccaleledepoziionarentrefoaiadegeamicornierelelaterale.
g)Sefixeazgeamulcuagrafemetalicedispusepeconturulgeamului,laintervaledecea50
cmisechituiescfalurileirosturile.
ncazulhaleloretajate,succesiuneaoperaiilordemontajageamurilorsepstreaz(punctele
b...g),cuprecizareacridicareageamurilorlacotademontajsefacemanualdepepodinadelucrua
uneicapremetalicedeinventar.
Fazeleioperaiiledemontaj,cuajutoruldispozitivuluipentrumontajulfoilordegeam,sunt
prezentatenplana9.
5.2.Executareapereilordincrmizipresatedin sticlcugoluri.

5.2.1.Lucrrilepregtitoarenvedereaexecutriipereilorconstaudinurmtoareleoperaii:
trasarea peretelui pe soclu sau pardoseal, precum i pe elementele structurii (stlpi,
diafragme,planee,grinzi),ntrecareseexecutperetelerespectiv
hidroizolareasocluluisaupardoseliicuunstrat decartonbitumatlipitlacaldpeunstratde
bitum
tierealadimensiuni,conformproiectuluiifixareaprofilelormetalice,conformdetaliilor
dinfig.13,14i15cubolurimpucateM620/50,cupistolulPIBIsauPIBII.Sevorfolosi
numaiprofilemetalice,protejateanticorozivcusistemedeproteciecaresevorstabilidelacazla
caznfunciedecondiiiledeexploataredate
n interiorul profilelor metalice sau al liurilor prevzute n stlpii sau diafgramele de
betonarmat,seaplicprinlipirecu aracetsau prenadez,conform detaliilordinfig.13i15,un
stratcontinuuiuniformdevatmineraltipG80sauG100grosimeastratuluidevatmineral
se va lua cu cca. 5 mm mai mare dect cea indicat n detaliile menionate. Peste stratul de vat
mineral se aeaz fii de carton bitumat, tiate la dimensiuni i ndoite n prealabil, conform
detaliilordinfig.13i15
se masoar cu o rulet metalic distanele dintre profilele metalice verticale i orizontale
montateisestabiletenumruldecrmizidincarevafialctuitperetele.Eventualeleabaterifa
de cotele din proiect se compenseaz prin ngroarea centurilor dup conturul peretelui pe baza
msurtorilorfcutesetaiebareledeoelbeton pentruarmareacenturilorirosturilorisendoaie
lacapete
nprofilele metalicese monteaz,conformdetaliilordinproiect,armtura longitudinala
centurilorntrunadinvarianteleartatenfig.12,alctuitdinunasaudoubaredeoelbetonise
fixeazprovizoriu,pnlaturnareacenturii,ncarescopseleagdeprofile,cusrmneagr
peprofilelemetalicesemsoarcuruletaisenseamnvizibilpoziiafiecreicrmizii
arosturilor
ndreptulrosturilorverticalesemonteazarmturaverticaliseancoreazcuciocuride
armturacenturiiinferioareisuperioare,conformdetaliilordinproiectpentrupoziionareacorect
a barelor se leag provizoriu, cu srm, de una sau dou bare orizontale, la o nlime
corespunztoare. Atunci cnd armarea rosturilor verticale se face cu cte dou bare, ntre ele se
monteazdinlocnloc,distanieridelemn.
Se va acorda o atenie deosebit poziionrii corecte a armturilor la cotele prevzute n
proiectirealizrii,grosimiide2cmamortaruluideacoperire
nlunguluneiadinfeelepereilorsemonteazdoitreipopideinventardecaresefixeaz
undreptar(dulapide45cmgrosimeavndlungimeaperetelui).Dreptarulseaducenplanulfeei
peretelui i servete ca ghidaj pentru a asigura planeitatea acestuia. Dup terminarea unei asize,
dreptarulsedeplaseazpeverticallanivelulceleideadoua.nloculdreptarului,pentruverificarea
planeitiipereiloriorizontalitiiasizelor,sepotfolosisforidetrasat.
5.2.2.Zidireapereilorconstdinurmtoarele:
n profilul metalic inferior se toarn i se compacteaz bine mortar 1 : 3 (avnd
consistena4cm,determinatcuconuletalon)conformdetaliilordinfig.14
pestratulde mortarseaeazprimulrndorizontaldecrmizi, ntre semnele trasatepe
profilulmetalic,astfelcagrosimearosturilorverticaledintrecrmizisfiede10mm
rosturileverticaledintrecrmiziseumplucomplet,cuacelaimortar,nscuconsistena
10...11cm,urmrindcaarmturasnuvinn contact directcusticla.Odatcuexecutarea
fiecreiasize,setoarncenturiledinprofilelemetaliceverticale,cumortarcuconsistena4
rndulurmtordecrmizisezidetedupcemortaruldinprimulrndorizontalsantrit
ndeajuns,pentrua seprentmpinatasarea sau expulzarea lui subgreutateacrmizilor.Peste

primulrnddecrmiziseaternecumistriaunstratuniformdemortarcuconsistena4,ncarese
nglobeazarmturarosturilororizontaleiseancoreazcuciocuridearmturacenturilor
dup zidirea ultimei asize, pe o fa a peretelui, n dreptul rostului dintre marginea
profilului metalic superior i crmizi se fixeaz o ipc, apoi spaiul dintre profil i crmizi se
umplecumortaravndconsistena4.ipcasendeprteazdup23ore,iarrostulsenetezetei
seracordeazcumortar

n timpul execuiei pereilor, mortarul prelins pe crmizi se ndeprteaz nainte de a se


ntri.
5.2.3. n vederea etanrii rosturilor cu chit, acestea se las neumplute cu mortar, pe o
adncimede4...5mmpefaarespectivaperetelui.Chitulseapliccupistolulprevzutcuoduz
de 8 mm, dup ntrirea i uscarea mortarului, sub form de cordon uniform i continuu, apoi se
ndeasn rostisenetezetecuunpacluelastic(deexempluPVC)profilatdupformarosturilor.
5.2.4.Etanarearosturilorcuemail saulacperclorvinilicseface,deasemenea,dupntrirea
i uscarea mortarului, prin aplicarea cu pensula n 5 straturi, a emailului sau lacului la interval de
cte 4 ore. Consumul de lac sau email este de cea 150 gr/m2 de strat. Primul strat, avnd rol de
amorsa,va fi diluatcudiluantulD000470pn la vscozitateadeaplicaretimpde scurgere10
secunde,determinatcucupaSTAS209661,5mm.Urmtoarelestraturiautimpdescurgere
decca.20secunde.
5.2.5.Montarea tmplriei deuiiferestresefaceconformdetaliilordinfig.16.
5.2.6.Executareacolurilor,ramificaiiloriinterseciilordepereisefaceconformdetaliilor
dinfig.17,prinintermediulunormontanidebetonarmat,alecrordimensiuniiarmarevorfi
stabiliteprinproiect.
5.2.7.Pentrumontareainstalaiilorelectricenprofilelemetalicedelaparteainferioarsau
superioaraperetelui,precumincenturileverticale,ngroatenmodcorespunztor(fig.18)se
vor monta tuburi de PVC care se vor ngloba apoi n mortar. Dozele electrice se vor fixa, de
asemenea,ncenturileverticale.
5.3.Executareapereilordinprofiledesticl.
5.3.1. Lucrrile pregtitoare la montarea pereilor din profile din sticl constau din:
verificarea poziionrii i cotelor riglelor, stlpilor, parapetului etc, executarea proteciei anii
corozive a elementelor metalice, confecionarea distanierilor, verificarea profilelor din sticl
careurmeazafi montate.
5.3.2.Montareaprofilelordinsticllapereicurigledebetonprecomprimatsefaceastfel:
seaeaznriglainferioarfiadePFLdurfuncizat
selipesccuRomeltex200ctedoidistanieridinfiePFLporossaudeeuripolistirenla
cca30cmdecapetelefiecruiprofildesticl
profilul din sticl, curat de praf n prealabil, se introduce cu captul superior n rigla
superioar,dupcareseaeazprincoborre,pefiadePFLdurdinriglainferioar
se monteaz profilele urmtoare, apropiinduse de profilul montat anterior, pn la
realizareaunuirostde4...5mm,pemsuramontriiprofilelordinsticlacesteasefixeaznrigle
i nmontanicuajutorul fiilorrealizatedinPFLporossaupolietilenexpandat
naintedemontareaultimelordouprofilesemsoarspaiulrmaspnlamontantulsau
elementuldestructur,nraportcuacestspaiusetaieladimensiuneacorespunztoareultimulprofil
dinsticlsau secompleteazcuunprofil io fiedetablzincatde0,75mm sautablneagr
protejatanticoroziv(fig.30).
5.3.3.Rosturileverticale,dintreprofileledinsticlirosturileorizontaledintreprofileledin
sticl i riglele din beton armat sau profilele metalice, se realizeaz cu cordoane de chit
ROMTIX1502,AlutchitCsauchitRomalchid.

5.3.4.Montareapereilornprofilemetalice(fig.25)sefacesimilarcumontareaprofilelor
dinsticlnrigledebetonprecomprimat,canfig.24.
5.3.5.ncazulpereilorrealizaidinprofiledeschise,montatedublu,semonteazmainti
rndul dinspre exteriorul ncperii. Pe faa interioar a primei aripi a profilului se lipete cte un
distanierdinfiedePFLporossaudeeuripolistiren.nrigla inferioarisuperioar,ndreptul
mijloculuifiecruiprofildesticl,sefixeazundistanierdinPFLporosavndlungimeade100
mmilimeaegalcudistanadintreceledourndurideprofiledinsticl.Grosimeadistanierului
estedeminimum20mmlarigla inferioar i60mmlariglasuperioar.
Dup executarea acestor operaii se trece la montarea la interior a rndului al doilea de
profiledinsticl.
5.3.6.Montareatmplrieimetalicelapereidinprofilenchiseideschise,montatesimplui
dublu,serealizeazcanfig.33,34,35.

6.SCULEIDISPOZITIVE
Unelteleprincipalefolositelatransportul,manipulareaimontareapeantierageamurilori
acelorlalteprodusedinsticlpentruconstruciisunturmtoarele:
chingipentrutransport
containereuoarecuramitalpdelemn
metru
vinclu
dispozitiv cudiamantpentrutiatgeamuri
cletedegeam
foarfecdetiattabl
foarfecdetiatprofiledecauciucsauPVC
cuitsaupaclupentruaplicatchitul
ciocan
cletedecuie
urubelni
cheimecanicefixe
maindegurit
pistolpneumaticpentruinjectatchitnrosturi
pistol manual pentruaplicatchituri,cucapacitateade350...400cm3
pacluprofilatdinPVC,pentruchituirearosturilorverticale
dispozitivcudiamantpentrutiereaprofilelordinsticl
cuitdetiatchitulRomtix1502
mistrie
cancioc
fircuplumb
nivelcubuldeaer
ramfierstrucupnzmetalicpentrutiereaarmturilor
dreptar
sfoar
dispozitivpentrumontajulfoilordegeam nperei despritori.

7.CONDIIITEHNICEDECALITATE
7.1.Geamurileicelelalteprodusedinsticltrebuiesaibgrosimeaicalitateaprevzut
nproiectisnuaibdefectemaimaridectceleadmisedestandard,pentrucalitatearespectiv.
7.2.naintedencepereamontajuluisevaverificacalitateaprotecieianticoroziveariglelor,
montaniloriacelorlalteelementemetalice.
7.3. Tierea geamurilor i a profilelor din sticl pe antier se va face numai cu scule
adecvate.
7.4. Se va verifica respectarea prevederilor referitoare la etanarea rosturilor: mrimea
rosturilor necesare pentru asigurarea unei bune etaneiti, prevederea tuturor tipurilor de cale,
distanieri i garnituri elastice, umplerea cu chit a tuturor rosturilor fr ntreruperi, cu cordon de
grosimeuniformiprofilareachituluidinrosturi.
7.5. Linia chitului pe locul contactului cu geamul trebuie s fie dreapt i paralel cu
margineafaltului.

Din masa chitului nu trebuie s ias capetele intelor sau tifturilor cu care se fixeaz
geamul.
7.6.ncazulfixriigeamurilorcubaghetedinlemnsaumetalice,acesteatrebuiesfiebine
fixatenfaluricucuiesauuruburi.Capetelecuielorsauuruburilordefixare abaghetelorvorfi
lanivelulfeeisuperioareabaghetei.
Baghetele trebuie s fie vopsite n culoarea cercevelei iar vopseaua trebuie s acopere i
cepetelecuielor.
7.7.UmplerearosturilorcuchitAlutchitsauRomalchid,sevafacenumaicupistolulmanual
saupneumatic,neadmindusefolosireaaltormijloace.
7.8.Lamarginileluminatoarelor,suprapunereageamurilorpeprosuritrebuiesfiedemin.
26 mm. Se va controla etaneitatea geamurilor, aruncnd ap. Nu se admite ptrunderea apei la
aruncare.
7.9. Dispozitivele de fixare a geamurilor armate plane la luminatoare i baghetele pentru
tmplriametalicvorfifixatecutoateelementeledeprindere.
7.10. Buloanelevorfisudatepetalpaelementelormetalicesauncastratenelementelede
beton, perpendicular pe planul n care se aeaz geamurile. Capetele filetate ale buloanelor,
piulielor i rondelelor nu vor fi vopsite. Filetul bulonului nu trebuie s prezinte degradri.
uruburile mecanice vorfi introduseperpendicularpeorificiul filetat,iarcapullorva fi la nivelul
baghetei.Baghetelevorfibinepotrivitelacoluriivopsiteodatcutmplria.
7.11.Suprafaageamurilormontatetrebuiesfiecurat,frurmedechit,petedegrsime
sauvopsea.
7.12. La recepionarea lucrrilor se va controla respectarea de ctre constructor a
documentaieitehnicedeexecuieprivitoarela:alctuireaelementelorvitrate, realizareadetaliilorde
racordareapereilorlacoluri,parapet,cornie,rosturidedilataieetc.

8.TRANSPORT,DEPOZITARE
Conform standardelorinormelordefabricaiemenionatelacap.2i3.
9.PRESCRIPIIPENTRUEXECUIEPETIMPFRIGUROS
9.1. Montarea geamurilor pe timp friguros se va face n conformitate cu prevederile
"Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i instalaii aferente"
indicativC1684.
9.2. La executarea pe timp friguros a pereilor din profile de sticl se vor lua urmtoarele
msuri:
rigleleimontaniisevorcuradezpadighea
tierea profilelor care au fost depozitate la temperaturi sczute se va face numai dup
pstrarealornncperi nclzite.
9.3. La executarea petimp friguros a pereilor de zidrie, din crmizi de sticl presate cu
goluri,sevorluaurmtoarelemsuri:
crmiziledinsticl,naintedepunerealornoper,sevorpstranncperinclzite
se vor respecta toate msurile pentru realizarea pe timp friguros a pereilor de
zidriedincrmiziiblocuriceramiceprevzutennormativulC1684.

10.TEHNICASECURITIIMUNCII
IPROTECIACONTRAINCENDIILOR
10.1.Sevorrespectaprevederiledin:
Normele republicane de protecia muncii aprobate de Ministerul Muncii i Ministerul
Sntiicu ordinelenr.34/1975i 60/1975
NormeledeproteciamunciinactivitateadeconstruciimontajaprobatedeM.C.Ind.cu
ordinulnr.1233/D1980
NormelegeneraledeproteciempotrivaincendiiloraprobateprinDecretul290/16august
1977
Normele tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea
focului Pl1883
Normele de prevenire i stingere a incendiilor aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr.
742/D/1981.
10.2.ncazul manipulrii lzilor,plcilordegeamsauprofilelordesticl,cu macarale,se
vorrespectaiprevederileaferenteinstruciunilornr.68aleInspectoratuluiGeneraldeStatpentru
ControlulCalitiiProduselor InspeciadeMetrologie.
10.3. Muncitorii care manipuleaz foile de geam sau profilele de sticl, vor folosi ca
materialedeproteciepalmareiumerare,dupcaz,iarceicarelucreazlatiatimontarevorpurta
mnecue.
10.4.Lamontarealuminatoarelormetalicecugeamsevorluaurmtoarelemsuri:
a)elementelederezistennusevorncrcacusarcini(oameni,materiale)maimaridect
celeavutenvederelaproiectarealor
b) nu se va circula direct pe geamuri, ci numai pe platforme, scri, podee fixate pe
elementelederezisten
c)sevainterzicecirculaiapesubelementelela caresemonteazgeamurile
d)muncitoriinuvorfolosinclmintecutlpi alunecoaseidure
e)muncitoriivorfiechipaicuctideprotecie.
10.5. n cazurile cnd produsele de sticla se monteaz la nlime, locul respectiv va fi
semnalizat,pentruanuintranrazadelucrumuncitoriistrinideloculrespectiv demunc.
10.6.Muncitoriivorlucrapeschele,corespunztoareloculuiinlimiidemontajlegarea
cu centurile de siguran se va face pe elementele indicate de conductorul tehnic al punctului de
lucru.
10.7.Pentrulucrupetimpfrigurossevorrespectaprevederileaferentelucrrilordemontare
aproduselordinsticldinnormelenvigoare.

CUPRINS

1.OBIECT
2.TIPURIIDOMENIIDEFOLOSIRE
2.1.Geamuri transparente
2.2. Geamuritranslucide
2.3.Geamuri termoabsorbante
2.4.Geamuri termoizolantecuchit
2.5. Geamurifolositenscopfuncional
2.6. Alteprodusedinsticl
3.MATERIALEFOLOSITE
3.1. Geamuri
3.2. Materialeauxiliare
4.DATEDEPROIECTAREIALCTUIREAVITRAJELOR
4.1. Geamurifolositelaferestre,pereivitraiiluminatoare
4.2.Formatefixedegeamuripentruferestre,ui iluminatoare
4.3. Crmizipresatedinsticlcugolurifolositelapereivitrai
4.4. Profiledesticlfolositelapereivitrai
5.EXECUTAREALUCRRILOR
5.1. Executarealucrrilordemontareageamurilor
5.2.Executareapereilordincrmizipresatedinsticlcugoluri
5.3. Executareapereilordinprofiledesticl
6.SCULEIDISPOZITIVE
7.CONDIIITEHNICEDECALITATE
8.TRANSPORT,DEPOZITARE
9.PRESCRIPIIPENTRUEXECUIEPETIMPFRIGUROS
10.TEHNICASECURITIIMUNCIIIPROTECIACONTRA
INCENDIILOR

Elaborate de:
INSTITUTULDECERCETARI IN
CONSTRUCIIIECONOMIA
CONSTRUCIILOR INCERC

Aprobatede:
INSTITUTULCENTRALDE
CERCETARE,PROIECTAREI
DIRECTIVAREN CONSTRUCII
ICCPDC
cuDecizianr.14din18aprilie1986