Sunteți pe pagina 1din 27

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU UTILIZAREA CONVECTORADIATOARELOR TIP PANOU N

INSTALAIILE DE NCLZIRE CENTRAL


Indicativ: I 40-!
n"#c$i%&c: I D !'-()
Cuprins
*+ ,ENERALITI
1.1. Prezentele instruciuni tehnice se refer la convectoradiatoarele tip panou CRP, produse de M.C. Ind. ntreprinderea de Aparataje i
Accesorii din Ale!andria, "n #aza nor$ei %.I.I. &'1()*.
1.+. ,#iectul prezentelor instruciuni tehnice "l constituie-
( prevederi pentru proiectarea instalaiilor de "nclzire central cu convectoradiatoare tip panou CRP .cap. +/0
( prevederi pentru depozitarea, $ontarea i pro#area corpurilor CRP pe antier .cap. &/0
( prevederi pentru e!ploatarea instalaiilor de "nclzire central cu convectoradiatoare tip panou CRP .cap. '/.
D#-%ni$ d% $ti"i.a/% a" c#nv%ct#/adiat#a/%"#/ ti0 0an#$
1.&. Convectoradiatoarele tip panou se pot folosi "n instalaiile de "nclzire central "n care a1entul ter$ic este-
( apa av2nd presiunea de $a!i$u$ 13 #ar .circa 13 at./ i te$peratura de $a!i$u$ 145C0
( a#urul de te$peratur p2n la 145C.
1.'. Convectoradiatoarele tip panou se folosesc drept corpuri de "nclzire "n cldiri civile i industriale de orice fel cu e!cepia cldirilor sau
"ncperilor specificate $ai jos-
a/ cldiri cu cerine speciale de i1ien .spitale, policlinici, cree, 1rdinie, #uctriile cantinelor i restaurantelor i altele si$ilare/0
#/ "ncperi de producie cu de1ajri de praf, pul#eri sau sca$e0
c/ "ncperi "n care prin specificul activitii e!ist riscul de a deteriora corpurile CRP prin lovire .depozite de $rfuri .a./.
D%&c/i%/%a c#nv%ct#/adiat#a/%"#/ ti0 0an#$
1.4. Convectoradiatoarele tip panou .corpurile CRP/ fac parte din clasa corpurilor de "nclzire statice convectiv(radiative.
1.3. Convectoradiatoarele tip panou .fi1. 1, ane!a I/ sunt alctuite din ele$ente asa$#late nede$onta#il .sudate/ confecionate din eav
i ta#l de oel i se fa#ric "n ur$toarele variante-
a/ si$ple cu un r2nd de ele$ente cu "nli$ea "ntre a!ele de racordare de ')+, 3+' i ))) $$0
#/ du#le cu dou r2nduri de ele$ente cu "nli$ea "ntre a!ele de racordare de racordare de ')+, 3+' i ))) $$.
6ivrarea corpurilor du#le se face la cerere fie "n stare asa$#lat, fie "n stare neasa$#lat .cu ele$entele de le1tur respective/.
Convectordiatoarele tip panou si$ple se racordeaz la instalaie prin $ufe &7899, iar cele du#le prin $ufe 17+99.
1.). n scopul asi1urrii unei #une circulaii a apei prin toate ele$entele, corpurile si$ple i du#le cu $ai $ult de +5 ele$ente tre#uie
racordate "n dia1onal la instalaie.
1.8. Mri$ea convectoradiatoarelor tip panou, e!pri$at prin nu$rul de ele$ente si$ple sau du#le din care este constituit corpul de
"nclzire este cuprins "ntre ' i +8 ele$ente.
Prin element dublu se "nele1e 1rupul de dou elemente simple aezate unul n spatele celuilalt.
Pasul dintre dou ele$ente si$ple sau du#le este de 35 $$.
1.*. %otarea convectoradiatoarelor tip panou se face astfel-
( pentru corpuri si$ple- CRP I/h/N
( pentru corpuri du#le- CRP II/h/N
unde-
CRP si$#olul corpului0
h "nli$ea "n $$ "ntre a!ele racordurilor0
% nu$rul de ele$ente si$ple sau du#le.
:!e$ple- 1/ Convectoradiator tip panou si$plu, de 3+' $$ "ntre a!ele racordurilor, cu 14 ele$ente-
CRP I/624/1
+/ Convectoradiator tip panou du#lu de ))) $$ "ntre a!ele racordurilor cu +5 ele$ente du#le-
CRP II/!!!/2"
;top<

!+ PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA INSTALAIILOR DE NCLZIRE CENTRAL CU
CONVECTORADIATOARE TIP PANOU CRP
+.1. Convectoradiatorul tip panou se va a$plasa "n "ncpere pe peretele e!terior su# fereastr, cu fantele orientate astfel "nc2t aerul s
intre prin panoul frontal i s ias pe la spatele corpului. =e interzice $ontajul cu fantele orientate invers .aerul ieind prin panoul frontal/.
Prevederea "ntr(o "ncpere a unui corp CRP la perete e!terior fr fereastr sau la perete interior se va putea face la toate cldirile cu
e!cepia celor de locuit i nu$ai "n situaia "n care corpul prevzut la perete e!terior su# fereastr nu asi1ur satisfacerea "n totalitate a
necesarului de cldur al "ncperii respective.
+.+. nli$ea corpului se va ale1e "n funcie de parapetul cldirii, astfel "nc2t cota de $ontaj fa de pardoseala finit s fie confor$ pct.
&.4.
+.&. :cuaia caracteristic ter$ic a corpurilor CRP este-
a/ CRP si$ple- .1/
#/ CRP du#le- .+/
"n care-
( puterea ter$ic a corpurilor CRP "ntr(o situaie oarecare de funcionare, "n >0
n puterea ter$ic no$inal a corpului CRP, "n ur$toarele condiii no$inale- ali$entat cu ap de *57)5 C i te$peratura interioar a
"ncperii de +5 C, racordat sus(jos la instalaie, $ontat li#er pe un pe#ete e$te#io# sub %e#east# i funcion2nd la altitudinea de la nivelul
$rii0
? de#itul de ap prin corpul CRP, "ntr(o situaie oarecare de funcionare, "n @17s0
?n de#itul de ap no$inal, "n @17s0
t diferena $edie de te$peratur ap(aer, calculat cu for$ula-
.&/
tt, tr te$peraturile de intrare i ieire ale apei "n corp, "n C0
ti te$peratura interioar a "ncperii, "n C0
%,AA- n ecuaia corpurilor CRP du#le factorul cu de#itul de ap s(a ne1lijat av2nd valori foarte $ici.
+.'. Ale1erea $ri$ii corpurilor CRP si$ple i du#le funcion2nd cu ap de *57)5, *47)4, 1157)5, 1&57)5 i 1457)5 C se va face cu
ajutorul ta#elelor de puteri ter$ice 1...15 din ane!a II, pe #aza necesarului de cldur al "ncperii.
Puterile ter$ice din aceste ta#ele sunt vala#ile "n ur$toarele condiii de referin- corpul racordat sus(jos "n dia1onal la instalaie, $ontat
li#er la un perete e!terior su# fereastr i funcion2nd la altitudinea de la nivelul $rii.
Pentru alte situaii de $ontare i altitudine, necesarul de cldur se va corecta cu coeficieni corespunztori, confor$ for$ulei-
.'/
"n care-
nec necesarul de cldur al "ncperii, calculat confor$ =AA= 1*5)(85, "n >0
cr coeficientul de corecie cu racordarea, dat "n ta#elul 11 din ane!a II0
c$ coeficientul de corecie cu $ontajul, dat "n ta#elul 1+ din ane!a II0
ch coeficientul de corecie cu altitudinea, dat "n ta#elul 1& din ane!a II.
+.4. Ale1erea $ri$ii .nu$rului de ele$ente %/ al corpurilor CRP funcion2nd la ali para$etri ai a1entului ter$ic dec2t cei specificai la
pct. +.'. se va face utiliz2nd for$ula-
.4/
"n care-
Bnec necesarul de cldur corectat, deter$inat cu relaia .'/, "n >0
ele$ puterea ter$ic a ele$entului de corp CRP "n condiiile de referin specificate la art. +.'., "n >7ele$. aflat din fi1. 1...3 .ane!a II/,
"n funcie de diferena de te$peratur tt ti i cderea de te$peratur a apei "n corp tt C tt ti tr
+.3. Dat fiind puternica di$inuare a puterii ter$ice a corpurilor CRP "n cazul racordrilor jos(sus la instalaie, se interzice folosirea acestor
racordri.
+.). =e per$ite utilizarea racordrii jos(jos, cu luarea $surilor corespunztoare pentru dezaerisirea corpurilor.
%u$rul de ele$ente % al corpului CRP racordat jos(jos "ntr(o instalaie $onotu# orizontal se deter$in pe #aza necesarului de cldur al
"ncperii, uitiliz2nd puterile ter$ice pe ele$ent specifice acestui $od de racordare, aflate din dia1ra$ele din fi1. )...1+ .ane!a II/, "n funcie
de cderea de te$peratur a apei "n corp t i de diferena de te$peratur tt ti.
Puterile ter$ice din aceste dia1ra$e sunt vala#ile pentru corpurile CRP si$ple respectiv du#le $ontate la perete e!terior su# fereastr i
funcion2nd la altitudinea de la nivelul $rii.
Pentru alte situaii de $ontare i altitudine, necesarul de cldur al "ncperii se va corecta cu coeficieni corespunztori aflai din ta#elele
1+ i 1& .ane!a II/.
+.8. n cazul "n care a1entul ter$ic este a#urul, la di$ensionarea corpurilor CRP se vor utiliza puterile ter$ice pe ele$ent din ta#elul 1'
.ane!a II/.
+.*. Ealorile te$peraturii superificiale $edii a corpurilor CRP, necesare pentru calcule de confort, sunt date "n fi1. 1& .ane!a II/.
+.15. n calculul hidraulic de di$ensionare al conductelor de "nclzire, coeficientul de rezisten local al corpurilor CRP se va lua astfel-
( pentru corpuri si$ple- C +,4
( pentru corpuri du#le- C 11,5.
Infor$ativ, "n ta#elele 14 i 13 din ane!a II sunt date valorile pierderilor de sarcin ale apei prin corpurile CRP .h, "n $$F+,/ pentru
funcionarea "n condiiile *47)4 C ti C 18 C i respectiv 1457)5 C ti C 13 C, calculate cu for$ula-
.3/
unde-
1 C *,85334 $7s
+
acceleraia 1ravitaional0
v viteza apei "n racordul de intrare al corpurilor CRP, "n $7s0
( 1reutatea volu$ic a apei .considerat la te$peratura $edie/, "n %7$
&
.@1f7$
&
/.
+.11. n scopul echili#rrii hidraulice a instalaiei confor$ prescripiilor "n vi1oare, la corpurile CRP se vor prevedea ro#inete cu du#lu
re1laj.
+.1+. 6e1area prin spate a corpurilor CRP la coloane se va putea face cu condiia ca interspaiul li#er pentru circulaia aerului, "n spatele
corpului, "n seciunea cea $ai tran1ulat, s fie de $ini$u$ &5 $$.
n cazul "n care acest interspaiu $ini$ nu poate fi asi1urat, conductele de le1tur se vor a$plasa deasupra i respectiv dedesu#tul
corpului.
+.1&. 6a proiectarea instalaiilor de "nclzire cu ap cald tre#uie avut "n vedere ca prin soluiile adoptate s nu se per$it ptrunderea
continu a aerului .o!i1enului/ "n ap de "nclzire.
n acest scop se reco$and ca po$pa de circulaie s fie a$plasat pe conducta de ducere0 "n cazul c2nd acest lucru nu este posi#il,
a$plasarea ei pe conducta de "ntoarcere ."n a$onte fa de conducta de si1uran de "ntoarcere/, necesit luarea de $suri pentru
evitarea apariiei unor su#presiuni "n instalaie.
;top<

1+ PREVEDERI PENTRU DEPOZITAREA2 3ONTAREA 4I PRO5AREA CORPURILOR CRP PE 4ANTIER
&.1. Depozitarea corpurilor CRP se va face nu$ai "n a$#alaje ori1inale, "n spaii "nchise i uscate, respect2nd indicaiile din nor$a
produsului.
&.+. Aransportul corpurilor CRP, de la "ntreprinderea productoare p2n la locul de $ontaj "n cldire se va face nu$ai "n stare a$#alat.
Corpurile CRP vor fi aezate "n $ijloacele de transport de preferin, "n poziie vertical.
=e vor evita "n toate cazurile $anevrrile #rutale i loviturile.
&.&. Montarea "n "ncpere a corpului CRP se va face "n stare a$#alat, utiliz2nd ele$entele de prindere livrate de productor .+ supori i
+ console/. Poziionarea lor este indicat "n ane!a III.
&.'. Corpul CRP se va $onta "n "ncpere cu colectoarele orizontal.
Distana dintre a!ul racordurilor i peretele din spate va fi de 84 $$ la corpul si$plu i 114 $$ la corpul du#lu.
n cazul "n care structura peretelui nu per$ite utilizarea ele$entelor de prindere livrate de productor, se va folosi o susinere de piciorue
fi!ate "n planeu, "n e!ecuie adecvat locului de $ontare i respect2nd distanele de $ai sus.
&.4. Distana de la $ar1inea colectorului inferior al corpului CRP i pardoseala finit se reco$and a fi de 1+5 $$0 pentru situaii speciale
aceast distan se poate co#or" p2n la $ini$u$ 85 $$.
&.3. n cazul aezrii corpului "n faa unui perete din sticl, distana fa de acesta $surat de la spatele corpului va fi de cel puin +55
$$.
&.). Pentru protejarea corpului "$potriva de1radrii, a$#alajul se va $enine pe corpul $ontat "n instalaie pe toat perioada "n care
constructorul are de e!ecutat lucrri la interiorul aparta$entului care ar putea periclita finisajul sau inte1ritatea corpului de "nclzire.
&.8. Pe durata e!ecutrii instalaiei se vor lua $suri de "$piedicarea a ptrunderii de i$puriti .nisip, $ortar, $ateriale izolatoare, c2nep
etc./ "n evile instalaiei.
&.*. Pro#a la rece a instalaiei se va face cu corpurile CRP $ontate i protejate "n a$#alaj.
&.15. Pentru efectuarea pro#ei la cald a instalaiei se va scoate a$#alajul de pe corpurile CRP.
;top<

4+ PREVEDERI PENTRU E6PLOATAREA INSTALAIILOR DE NCLZIRE CENTRAL CU
CONVECTORADIATOARE TIP PANOU CRP
'.1. n tot ti$pul anului instalaia interioar de "nclzire se va ine plin cu ap.
:ventualele 1oliri de ap necesitate de reparaii sau revizii se vor li$ita ca nu$r i durat la strictul necesar.
'.+. =e va face un control per$anent al nivelului apei "n instalaie, pentru a se evita scderea lui i ptrunderea aerului "n corpurile CRP de
la ulti$ul nivel al cldirii.
'.&. Pentru #una funcionare a instalaiilor de "nclzire echipate cu corpuri CRP, este necesar ca furnizarea a1entului ter$ic s se fac la
te$peraturile cerute de cli$a e!terioar .te$peratur, v2nt/, "n confor$itate cu 1raficele de re1laj e!istente.
'.'. Pentru #una funcionare a corpurilor CRP, deschiderile de intrare a aerului .fantele/ nu tre#uie s fie o#turate prin $odul de aezare al
diverselor o#iecte din "ncpere.
'.4. Periodic corpurile CRP se vor cura de praf cu o c2rp, perie sau se vor sufla cu aparat aspirator.
;top<

7+ PREVEDERILE 8INALE
4.1. Prevederile cu caracter 1eneral privind proiectarea i e!ecuia instalaiei de "nclzire cuprinse "n G%or$ativul pentru proiectarea i
e!ecuia instalaiilor de "nclzireG I 1&()*, se aplic i "n cazul utilizrii convectoradiatoarelor tip panou CRP.
;top<

ANE6A I
AIP I(')+ I(3+' I())) II(')+ II(3+' II()))
h ;$$< ')+ 3+' ))) ')+ 3+' )))
v ;l< 5,1+4 5,1'4 5,135 5,+45 5,+*5 5,&+5
!/ M
;@1<
13!+ 1,55+ 1,18' 1,&&5 +,55' +,&38 +,)35
13!+,4
1,534 1,+38 1,'83 +,1&5 +,4&3 +,*)+
&7899 1,5+) 1,+1) 1,'++ +,54' +,'&' +,&''
!/ n funcie de sorti$entul de eav folosit la coloana ele$entului
%,AH- 6a $asa corpului CRP du#lu se va adu1a $asa celor dou #uc ele$ente de le1tur &,&14 @17corp
Ii1. 1- Convectoradiatorul tip panou CJP
;top<

ANE6A II
Aa#elul 11
Va"#/i"% c#%9ici%nt$"$i d% c#/%c:i% c$ /ac#/da/%a c/
Modul de racordare
!/
cr 1,55 1,55
!/ Jacordare per$is "n corpurile CRP av2nd % +5 ele$ente

INSTRUCIUNI TEHNICE PENTRU UTILIZAREA CONVECTORADIATOARELOR TIP PANOU N
INSTALAIILE DE NCLZIRE CENTRAL
Indicativ: I 40-!
n"#c$i%&c: I D !'-()
Cuprins
*+ ,ENERALITI
1.1. Prezentele instruciuni tehnice se refer la convectoradiatoarele tip panou CRP, produse de M.C. Ind. ntreprinderea de Aparataje i
Accesorii din Ale!andria, "n #aza nor$ei %.I.I. &'1()*.
1.+. ,#iectul prezentelor instruciuni tehnice "l constituie-
( prevederi pentru proiectarea instalaiilor de "nclzire central cu convectoradiatoare tip panou CRP .cap. +/0
( prevederi pentru depozitarea, $ontarea i pro#area corpurilor CRP pe antier .cap. &/0
( prevederi pentru e!ploatarea instalaiilor de "nclzire central cu convectoradiatoare tip panou CRP .cap. '/.
D#-%ni$ d% $ti"i.a/% a" c#nv%ct#/adiat#a/%"#/ ti0 0an#$
1.&. Convectoradiatoarele tip panou se pot folosi "n instalaiile de "nclzire central "n care a1entul ter$ic este-
( apa av2nd presiunea de $a!i$u$ 13 #ar .circa 13 at./ i te$peratura de $a!i$u$ 145C0
( a#urul de te$peratur p2n la 145C.
1.'. Convectoradiatoarele tip panou se folosesc drept corpuri de "nclzire "n cldiri civile i industriale de orice fel cu e!cepia cldirilor sau
"ncperilor specificate $ai jos-
a/ cldiri cu cerine speciale de i1ien .spitale, policlinici, cree, 1rdinie, #uctriile cantinelor i restaurantelor i altele si$ilare/0
#/ "ncperi de producie cu de1ajri de praf, pul#eri sau sca$e0
c/ "ncperi "n care prin specificul activitii e!ist riscul de a deteriora corpurile CRP prin lovire .depozite de $rfuri .a./.
D%&c/i%/%a c#nv%ct#/adiat#a/%"#/ ti0 0an#$
1.4. Convectoradiatoarele tip panou .corpurile CRP/ fac parte din clasa corpurilor de "nclzire statice convectiv(radiative.
1.3. Convectoradiatoarele tip panou .fi1. 1, ane!a I/ sunt alctuite din ele$ente asa$#late nede$onta#il .sudate/ confecionate din eav
i ta#l de oel i se fa#ric "n ur$toarele variante-
a/ si$ple cu un r2nd de ele$ente cu "nli$ea "ntre a!ele de racordare de ')+, 3+' i ))) $$0
#/ du#le cu dou r2nduri de ele$ente cu "nli$ea "ntre a!ele de racordare de racordare de ')+, 3+' i ))) $$.
6ivrarea corpurilor du#le se face la cerere fie "n stare asa$#lat, fie "n stare neasa$#lat .cu ele$entele de le1tur respective/.
Convectordiatoarele tip panou si$ple se racordeaz la instalaie prin $ufe &7899, iar cele du#le prin $ufe 17+99.
1.). n scopul asi1urrii unei #une circulaii a apei prin toate ele$entele, corpurile si$ple i du#le cu $ai $ult de +5 ele$ente tre#uie
racordate "n dia1onal la instalaie.
1.8. Mri$ea convectoradiatoarelor tip panou, e!pri$at prin nu$rul de ele$ente si$ple sau du#le din care este constituit corpul de
"nclzire este cuprins "ntre ' i +8 ele$ente.
Prin element dublu se "nele1e 1rupul de dou elemente simple aezate unul n spatele celuilalt.
Pasul dintre dou ele$ente si$ple sau du#le este de 35 $$.
1.*. %otarea convectoradiatoarelor tip panou se face astfel-
( pentru corpuri si$ple- CRP I/h/N
( pentru corpuri du#le- CRP II/h/N
unde-
CRP si$#olul corpului0
h "nli$ea "n $$ "ntre a!ele racordurilor0
% nu$rul de ele$ente si$ple sau du#le.
:!e$ple- 1/ Convectoradiator tip panou si$plu, de 3+' $$ "ntre a!ele racordurilor, cu 14 ele$ente-
CRP I/624/1
+/ Convectoradiator tip panou du#lu de ))) $$ "ntre a!ele racordurilor cu +5 ele$ente du#le-
CRP II/!!!/2"
;top<

!+ PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA INSTALAIILOR DE NCLZIRE CENTRAL CU
CONVECTORADIATOARE TIP PANOU CRP
+.1. Convectoradiatorul tip panou se va a$plasa "n "ncpere pe peretele e!terior su# fereastr, cu fantele orientate astfel "nc2t aerul s
intre prin panoul frontal i s ias pe la spatele corpului. =e interzice $ontajul cu fantele orientate invers .aerul ieind prin panoul frontal/.
Prevederea "ntr(o "ncpere a unui corp CRP la perete e!terior fr fereastr sau la perete interior se va putea face la toate cldirile cu
e!cepia celor de locuit i nu$ai "n situaia "n care corpul prevzut la perete e!terior su# fereastr nu asi1ur satisfacerea "n totalitate a
necesarului de cldur al "ncperii respective.
+.+. nli$ea corpului se va ale1e "n funcie de parapetul cldirii, astfel "nc2t cota de $ontaj fa de pardoseala finit s fie confor$ pct.
&.4.
+.&. :cuaia caracteristic ter$ic a corpurilor CRP este-
a/ CRP si$ple- .1/
#/ CRP du#le- .+/
"n care-
( puterea ter$ic a corpurilor CRP "ntr(o situaie oarecare de funcionare, "n >0
n puterea ter$ic no$inal a corpului CRP, "n ur$toarele condiii no$inale- ali$entat cu ap de *57)5 C i te$peratura interioar a
"ncperii de +5 C, racordat sus(jos la instalaie, $ontat li#er pe un pe#ete e$te#io# sub %e#east# i funcion2nd la altitudinea de la nivelul
$rii0
? de#itul de ap prin corpul CRP, "ntr(o situaie oarecare de funcionare, "n @17s0
?n de#itul de ap no$inal, "n @17s0
t diferena $edie de te$peratur ap(aer, calculat cu for$ula-
.&/
tt, tr te$peraturile de intrare i ieire ale apei "n corp, "n C0
ti te$peratura interioar a "ncperii, "n C0
%,AA- n ecuaia corpurilor CRP du#le factorul cu de#itul de ap s(a ne1lijat av2nd valori foarte $ici.
+.'. Ale1erea $ri$ii corpurilor CRP si$ple i du#le funcion2nd cu ap de *57)5, *47)4, 1157)5, 1&57)5 i 1457)5 C se va face cu
ajutorul ta#elelor de puteri ter$ice 1...15 din ane!a II, pe #aza necesarului de cldur al "ncperii.
Puterile ter$ice din aceste ta#ele sunt vala#ile "n ur$toarele condiii de referin- corpul racordat sus(jos "n dia1onal la instalaie, $ontat
li#er la un perete e!terior su# fereastr i funcion2nd la altitudinea de la nivelul $rii.
Pentru alte situaii de $ontare i altitudine, necesarul de cldur se va corecta cu coeficieni corespunztori, confor$ for$ulei-
.'/
"n care-
nec necesarul de cldur al "ncperii, calculat confor$ =AA= 1*5)(85, "n >0
cr coeficientul de corecie cu racordarea, dat "n ta#elul 11 din ane!a II0
c$ coeficientul de corecie cu $ontajul, dat "n ta#elul 1+ din ane!a II0
ch coeficientul de corecie cu altitudinea, dat "n ta#elul 1& din ane!a II.
+.4. Ale1erea $ri$ii .nu$rului de ele$ente %/ al corpurilor CRP funcion2nd la ali para$etri ai a1entului ter$ic dec2t cei specificai la
pct. +.'. se va face utiliz2nd for$ula-
.4/
"n care-
Bnec necesarul de cldur corectat, deter$inat cu relaia .'/, "n >0
ele$ puterea ter$ic a ele$entului de corp CRP "n condiiile de referin specificate la art. +.'., "n >7ele$. aflat din fi1. 1...3 .ane!a II/,
"n funcie de diferena de te$peratur tt ti i cderea de te$peratur a apei "n corp tt C tt ti tr
+.3. Dat fiind puternica di$inuare a puterii ter$ice a corpurilor CRP "n cazul racordrilor jos(sus la instalaie, se interzice folosirea acestor
racordri.
+.). =e per$ite utilizarea racordrii jos(jos, cu luarea $surilor corespunztoare pentru dezaerisirea corpurilor.
%u$rul de ele$ente % al corpului CRP racordat jos(jos "ntr(o instalaie $onotu# orizontal se deter$in pe #aza necesarului de cldur al
"ncperii, uitiliz2nd puterile ter$ice pe ele$ent specifice acestui $od de racordare, aflate din dia1ra$ele din fi1. )...1+ .ane!a II/, "n funcie
de cderea de te$peratur a apei "n corp t i de diferena de te$peratur tt ti.
Puterile ter$ice din aceste dia1ra$e sunt vala#ile pentru corpurile CRP si$ple respectiv du#le $ontate la perete e!terior su# fereastr i
funcion2nd la altitudinea de la nivelul $rii.
Pentru alte situaii de $ontare i altitudine, necesarul de cldur al "ncperii se va corecta cu coeficieni corespunztori aflai din ta#elele
1+ i 1& .ane!a II/.
+.8. n cazul "n care a1entul ter$ic este a#urul, la di$ensionarea corpurilor CRP se vor utiliza puterile ter$ice pe ele$ent din ta#elul 1'
.ane!a II/.
+.*. Ealorile te$peraturii superificiale $edii a corpurilor CRP, necesare pentru calcule de confort, sunt date "n fi1. 1& .ane!a II/.
+.15. n calculul hidraulic de di$ensionare al conductelor de "nclzire, coeficientul de rezisten local al corpurilor CRP se va lua astfel-
( pentru corpuri si$ple- C +,4
( pentru corpuri du#le- C 11,5.
Infor$ativ, "n ta#elele 14 i 13 din ane!a II sunt date valorile pierderilor de sarcin ale apei prin corpurile CRP .h, "n $$F+,/ pentru
funcionarea "n condiiile *47)4 C ti C 18 C i respectiv 1457)5 C ti C 13 C, calculate cu for$ula-
.3/
unde-
1 C *,85334 $7s
+
acceleraia 1ravitaional0
v viteza apei "n racordul de intrare al corpurilor CRP, "n $7s0
( 1reutatea volu$ic a apei .considerat la te$peratura $edie/, "n %7$
&
.@1f7$
&
/.
+.11. n scopul echili#rrii hidraulice a instalaiei confor$ prescripiilor "n vi1oare, la corpurile CRP se vor prevedea ro#inete cu du#lu
re1laj.
+.1+. 6e1area prin spate a corpurilor CRP la coloane se va putea face cu condiia ca interspaiul li#er pentru circulaia aerului, "n spatele
corpului, "n seciunea cea $ai tran1ulat, s fie de $ini$u$ &5 $$.
n cazul "n care acest interspaiu $ini$ nu poate fi asi1urat, conductele de le1tur se vor a$plasa deasupra i respectiv dedesu#tul
corpului.
+.1&. 6a proiectarea instalaiilor de "nclzire cu ap cald tre#uie avut "n vedere ca prin soluiile adoptate s nu se per$it ptrunderea
continu a aerului .o!i1enului/ "n ap de "nclzire.
n acest scop se reco$and ca po$pa de circulaie s fie a$plasat pe conducta de ducere0 "n cazul c2nd acest lucru nu este posi#il,
a$plasarea ei pe conducta de "ntoarcere ."n a$onte fa de conducta de si1uran de "ntoarcere/, necesit luarea de $suri pentru
evitarea apariiei unor su#presiuni "n instalaie.
;top<

1+ PREVEDERI PENTRU DEPOZITAREA2 3ONTAREA 4I PRO5AREA CORPURILOR CRP PE 4ANTIER
&.1. Depozitarea corpurilor CRP se va face nu$ai "n a$#alaje ori1inale, "n spaii "nchise i uscate, respect2nd indicaiile din nor$a
produsului.
&.+. Aransportul corpurilor CRP, de la "ntreprinderea productoare p2n la locul de $ontaj "n cldire se va face nu$ai "n stare a$#alat.
Corpurile CRP vor fi aezate "n $ijloacele de transport de preferin, "n poziie vertical.
=e vor evita "n toate cazurile $anevrrile #rutale i loviturile.
&.&. Montarea "n "ncpere a corpului CRP se va face "n stare a$#alat, utiliz2nd ele$entele de prindere livrate de productor .+ supori i
+ console/. Poziionarea lor este indicat "n ane!a III.
&.'. Corpul CRP se va $onta "n "ncpere cu colectoarele orizontal.
Distana dintre a!ul racordurilor i peretele din spate va fi de 84 $$ la corpul si$plu i 114 $$ la corpul du#lu.
n cazul "n care structura peretelui nu per$ite utilizarea ele$entelor de prindere livrate de productor, se va folosi o susinere de piciorue
fi!ate "n planeu, "n e!ecuie adecvat locului de $ontare i respect2nd distanele de $ai sus.
&.4. Distana de la $ar1inea colectorului inferior al corpului CRP i pardoseala finit se reco$and a fi de 1+5 $$0 pentru situaii speciale
aceast distan se poate co#or" p2n la $ini$u$ 85 $$.
&.3. n cazul aezrii corpului "n faa unui perete din sticl, distana fa de acesta $surat de la spatele corpului va fi de cel puin +55
$$.
&.). Pentru protejarea corpului "$potriva de1radrii, a$#alajul se va $enine pe corpul $ontat "n instalaie pe toat perioada "n care
constructorul are de e!ecutat lucrri la interiorul aparta$entului care ar putea periclita finisajul sau inte1ritatea corpului de "nclzire.
&.8. Pe durata e!ecutrii instalaiei se vor lua $suri de "$piedicarea a ptrunderii de i$puriti .nisip, $ortar, $ateriale izolatoare, c2nep
etc./ "n evile instalaiei.
&.*. Pro#a la rece a instalaiei se va face cu corpurile CRP $ontate i protejate "n a$#alaj.
&.15. Pentru efectuarea pro#ei la cald a instalaiei se va scoate a$#alajul de pe corpurile CRP.
;top<

4+ PREVEDERI PENTRU E6PLOATAREA INSTALAIILOR DE NCLZIRE CENTRAL CU
CONVECTORADIATOARE TIP PANOU CRP
'.1. n tot ti$pul anului instalaia interioar de "nclzire se va ine plin cu ap.
:ventualele 1oliri de ap necesitate de reparaii sau revizii se vor li$ita ca nu$r i durat la strictul necesar.
'.+. =e va face un control per$anent al nivelului apei "n instalaie, pentru a se evita scderea lui i ptrunderea aerului "n corpurile CRP de
la ulti$ul nivel al cldirii.
'.&. Pentru #una funcionare a instalaiilor de "nclzire echipate cu corpuri CRP, este necesar ca furnizarea a1entului ter$ic s se fac la
te$peraturile cerute de cli$a e!terioar .te$peratur, v2nt/, "n confor$itate cu 1raficele de re1laj e!istente.
'.'. Pentru #una funcionare a corpurilor CRP, deschiderile de intrare a aerului .fantele/ nu tre#uie s fie o#turate prin $odul de aezare al
diverselor o#iecte din "ncpere.
'.4. Periodic corpurile CRP se vor cura de praf cu o c2rp, perie sau se vor sufla cu aparat aspirator.
;top<

7+ PREVEDERILE 8INALE
4.1. Prevederile cu caracter 1eneral privind proiectarea i e!ecuia instalaiei de "nclzire cuprinse "n G%or$ativul pentru proiectarea i
e!ecuia instalaiilor de "nclzireG I 1&()*, se aplic i "n cazul utilizrii convectoradiatoarelor tip panou CRP.
;top<

ANE6A I
AIP I(')+ I(3+' I())) II(')+ II(3+' II()))
h ;$$< ')+ 3+' ))) ')+ 3+' )))
v ;l< 5,1+4 5,1'4 5,135 5,+45 5,+*5 5,&+5
!/ M
;@1<
13!+ 1,55+ 1,18' 1,&&5 +,55' +,&38 +,)35
13!+,4 1,534 1,+38 1,'83 +,1&5 +,4&3 +,*)+
&7899 1,5+) 1,+1) 1,'++ +,54' +,'&' +,&''
!/ n funcie de sorti$entul de eav folosit la coloana ele$entului
%,AH- 6a $asa corpului CRP du#lu se va adu1a $asa celor dou #uc ele$ente de le1tur &,&14 @17corp
Ii1. 1- Convectoradiatorul tip panou CJP
;top<

ANE6A II
Aa#elul 11
Va"#/i"% c#%9ici%nt$"$i d% c#/%c:i% c$ /ac#/da/%a c/
Modul de racordare
!/
cr 1,55 1,55
!/ Jacordare per$is "n corpurile CRP av2nd % +5 ele$ente

Aa#elul 1+
Va"#/i"% c#%9ici%nt$"$i d% c#/%c:i% c$ -#nta;$" c-
Condiii
de
$ontare
c$ 1,55 5,*) 5,*4 5,*1
Condiii
de
$ontare
c$ 1,55 1,55 5,*4 5,*1

Aa#elul 1&
Va"#/i"% c#%9ici%nt$"$i d% c#/%c:i% c$ a"tit$din%a c<
Altitudinea h
;$<
5 455 1555 1455 +555
ch 1,55 5,*8 5,*3 5,*4 5,*&

Aa#elul 1'
Puterile ter$ice "n =a:i>%"%- ale corpurilor CRP la funcionarea cu a?$/ i la diverse te$peraturi inferioare
1 > C 5,83 @cal7h
F
;$$<
t1
;KC<
CRP si$plu CRP du#lu
presiunea .te$peratura/ a#urului
155KC
1 #ar
.1+5,3+KC/
+ #ar
.1&&,4'KC/
& #ar
.1'&,3+KC/
' #ar
.141,8'KC/
155KC
1 #ar
.1+5,38KC/
+ #ar
.1&&,4'KC/
& #ar
.1'+,3+KC/
' #ar
.141,8'KC/
')+ 4 11& 1'4 13) 18' 1*8 +51 +48 +*) &+8 &4+
15 153 1&) 14* 1)4 18* 18* +'' +8& &1+ &&3
1+ 15& 1&' 144 1)+ 183 18& +&* +)3 &53 &&1
14 *8 1+* 141 13) 181 1)' +&5 +3* +*) &++
13 *) 1+8 1'* 134 1)* 1)& ++8 +34 +*' &1*
18 *' 1+4 1'3 13+ 1)3 13) ++& +35 +88 &1&
+5 *1 1++ 1'4 14* 1)+ 13+ +1) +48 +8& &53
++ 88 11* 1+& 143 13* 14) +1+ +1* +)8 &51
3+'
4 1'3 18) +14 +&3 +44 +35 &&& &8& '+5 '4'
15 1&3 1)3 +5' ++3 +'' +'+ &1& &3& '5+ '&'
1+ 1&+ 1)+ +55 ++1 +&* +&4 &53 &43 &*& '+4
14 1+3 133 1*' +14 +&& ++' +*4 &'4 &8& '14
13 1+4 13' 1*1 +1& +&5 ++& +*+ &'5 &)* '5*
18 1+1 135 18) +58 ++3 +14 +84 &&& &)5 '5+
+5 11) 143 18& +5' +++ +58 +)8 &+3 &3& &*4
++ 11& 14+ 14* +55 +1) +51 +)1 +8& &43 &83
)))
4 1)3 ++4 +4* +84 &5) &1& '51 '31 45) 4'3
15 13' +1& +'3 +)+ +*& +*+ &)* '&8 '8' 4++
1+ 14* +58 +'1 +3) +88 +8& &)5 '+* ')4 41&
14 14+ +51 +&& +4* +85 +)1 &48 '14 '31 '*8
13 145 1*8 +&1 +43 +)8 +3) &4+ '11 '43 '*4
18 1'3 1*& ++3 +41 +)+ +35 &'' '5+ '') '8'
+5 1'1 188 ++1 +'3 +3) +41 &&4 &*& '&8 ')4
++ 1&) 18' 1*1 +'1 +8+ +'' &+8 &'5 '+* '33

Aa#elul 14
Pierderea de sarcin a apei p .$$F+,/ prin corpurile CRP la funcionarea "n condiiile *47)4 ti C 18C
%(nu$r ele$
Aip
' 4 3 ) 8 * 15 11 1+ 1& 1' 14 13 1) 18 1* +5 +1 ++ +& +' +4 +3 +) +8
')+ =
5,4 1 + & '
4
3+' =
5,4 1 + & ' 4 3 )
8
))) =
5,4 1 + & ' 4 3 ) 8 * 15 11
1+
')+ =
5,4 1 + & ' 4 3 ) 8 * 15 11 1& 1' 14 1) 18 +5 +1 +&
+4
3+' =
1 + & ' 4 3 8 * 15 1+ 1& 14 1) 1* +1 +& +4 +8 &5 && &4 &8
'1
))) =
1 + & ' 4 3 8 * 11 1& 14 1) 1* ++ +' +) &5 && &3 '5 '& ') 41 44
4*

Aa#elul 13
Pierderea de sarcin a apei p .$$ F+,/ prin corpurile CRP la funcionarea "n condiiile 1457)5 ti C 13 C
%(nu$r ele$
Aip
' 4 3 ) 8 * 15 11 1+ 1& 1' 14 13 1) 18 1* +5 +1 ++ +& +' +4 +3 +) +8
')+ = 5,4
3+' = 5,4
))) =
5,4
1
')+ =
5,4 1 +
&
3+' =
5,4 1 + & '
4
))) =
5,4 1 + & ' 4 3 )
8

Ii1. 1. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ')+ si$ple,
racordate sus(jos la instala ')+ si$ple, racordate sus(jos la instala ')+ si$ple, racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. +. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP 3+' si$ple,
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. &. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ))) si$ple,
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. '. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoare tip panou CRP ')+ du#le,
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. 4. Ide$, pentru CRP 3+' du#lu
Ii1. 3. Ide$, pentru CRP ))) du#lu
Ii1. ). Eariaia puterii ter$ice pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i
cu cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ')+
si$ple, racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. 8. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP 3+' si$ple
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. *. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ))) si$ple
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. 15. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ')+ du#le
racordate sus(jos la instalaie.
Ii1. 11. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP 3+' du#le.
Ii1. 1+. Eariaia puterii pe ele$ent . / cu diferena dintre te$peratura de intrare a apei i te$peratura interioar a "ncperii .t t ti/ i cu
cderea de te$peratur a apei "n corp . t/, respectiv cu de#itul de ap pe ele$ent .?/, la convectoradiatoarele tip panou CRP ))) du#le.
Ii1. 1&. Eariaia diferenei dintre te$peratura superficial $edie a corpurilor CRP i te$peratura interioar a "ncperii .t s$ ti/ cu diferena
$edie de te$peratur ap(aer . t/, la racordrile sus(jos i jos(sus la instalaie.
;top<

ANE6A III
Cotele de $ontaj ale corpurilor CJP
;top<