Sunteți pe pagina 1din 83

Reele electrice Reele electrice Reele electrice Reele electrice Reele electrice Reele electrice

RETELE ELECTRICE
INDRUMAR
1. SCHEME DE CONEXIUNI ALE RETELELOR ELECTRICE
1.1. RETELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE RADIALE
Retele radiale reprezinta cele
mai simple scheme de
conexiuni.
Liniile de distriutie se ali !
menteaza la arele de ".t. ale
unui post de trans#ormare$ pe
linii racordandu%se conuma !
torii.
Echipamentele de protectie
sunt #ormate din si&urantele
'
(
$ '
)
*i '
+
$ care se monteaza
pe liniile de distriutie de
"oasa tensiune$ pe deri,atiile acestora si pe liniile de racord catre consumatori.
Ale&erea si&urantelor treuie #acuta ast#el incat protectia sa #ie selecti,a$ adica in
cazul unei a,arii sa #ie deconectata numai portiunea de retea de#ecta. -n acest scop$
#uziilele #iecarei trepte urm.toare$ /ncep0nd de la consumatori spre arele 1T$
treuie alese dup. scara curenilor nominali$ cu o treapt. mai sus #a. de #uziilul
anterior.
Retelele radiale se utilizeaz. pentru alimentarea consumatorilor de mic. importan.
2cate&. III3 deoarece prezint. si&uran. redus. /n exploatare 2/n cazul unui de#ect sunt
sco*i din #unciune toi consumatorii /n a,al de #uziilul topit 4 dac. de#ectul are loc
pe arele 1T%ului /ntrea&a reea ,a #i deconectat.$ nea,0nd rezer,. /n caz de a,arie3.
1.2. RETELELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE BUCLATE
-n ,arianta alaturata reteaua uclata se ,a comporta
in cazul unui de#ect pe linia de distriutie$ prin to !
pirea si&urantelor '
(
*i '
)
$ in #elul urmator5 ,a
scoate din #unciune /ntrea&a instalaie.
-n ,arianta reprezentat. al.turat$ acest incon,enient
se elimin. cu a"utorul si&uranei '
+
$ montat. la mi"%
locul liniei$ al c.rei #uziil are un curent nominal
mai mic dec0t cel al si&uranelor '
(
*i '
)
.
-n acest #el$ la un scurtcircuit pe unul din cele dou.
tronsoane se ,a arde mai /nt0i so&urana '
+
*i apoi$
#ie si&urana '
(
$ #ie si&urana '
)
$ unul din tronsoane r.m0n0nd alimentat /n continuare.

Reea uclat. lon&itudinal Reea uclat. trans,ersal
-n cazul unui de#ect pe un calu de /nalt. sau medie tensiune ,a declan*a mai /nt0i
/ntreruptorul din punctul de alimentare pre,.zut cu protecia maximal.$ deoarece
de#ectul r.m0ne alimentat prin reeaua de ".t. declan*eaz. *i /ntreruptoarele automate
echipate cu relee direcionale din posturile de trans#ormare racordate la calul
respecti,. -n acest #el$ de#ectul este selectat$ calul #iind deconectat de la amele surse
de alimentare.
1rotecia reelelor uclate de "oas. tensiune este realizt.$ #ie cu si&urane de di#erite
tipuri$ a c.ror densitate depinde de importana *i sarcinile consumatorilor dintr%un
anumit sector$ #ie$ uneori$ #olosindu%se #enomenul de autoizolare.
1rotecia reelelor #olosind #enomenul de autoizolare se azeaz. pe e#ectul termic al
curentului la locul de de#ect. -nl.turarea scurtcircuitului este realizat. /n mod natural$
prin arderea calului /n poriunea a,ariat.$ datorit. arcului electric care apare. Arderea
se e#ectueaz. /ntr%un timp #oarte scurt$ care nu dep.*e*te ( s.$ iar stin&erea arcului are
loc ca urmare a sc.derii tensiunii /n locul de#ect *i a de&a".rii din izolaia calului a
unor &aze deionizate$ cu care se realizeaz. su#la"ul acestuia. 6enomenul de autoizolare
se poate utiliza /n mod si&ur /n LE' cu tensiuni p0n. la +789$ dac. intensitatea
curenilor de scurtcircuit este cuprins. /n anumite limite 2Ex 5 L.E.'. cu +789 din
cale de Cu cu seciunea de :;mm
)
$ autoizolarea este e#icient. dac. ,aloarea
curenilor de scurtcircuit este cuprins. /ntre ($; *i )8 <A$ cu toate c. /n realitate I
sc
e
/ntotdeauna mai mic datorit. rezistenei arcului4 dac. curentul de scurtcircuit e mai
mare de )8<A arderea arcului este #a,orizat.$ iar dac. este mai mic.$ de&a"area de
&aze deionizate poate #i insu#icient. pentru stin&erea arcului.3
2. INSTALATII ELECTRICE DE DISTRIBUTIE
Instalaiile electrice de distriuie sunt 5 % punctele de alimentare 21A3 4
% posturile de trans#ormare 21T3 4
% punctele de conexiuni.
2.1. PUNCTE DE ALIMENTARE
1unctele de alimentare transmit ener&ia electric. de la liniile de alimentare la
cele de distriuie$ #.r. modi#icarea tensiunii. Ele constituie mici staii de
conexiuni de =%)8 <9 2cominate uneori *i cu un 1T3 alimentate prin #ideri sau
linii e alimentare de la o surs.$ care poate #i o central. sau o staie de
trams#ormare coor0toare a sistemului.
Existena punctelor de alimentare /n reea aduce a,anta"ul reducerii num.rului
de celule din staiile de trans#ormare *i num.rul de linii. Celulele de MT din 1A
#a. de cele din staii 2coor0toare3 sunt mai puin costisitoare$ deoarece aparatele
de comutaie 2/ntreruptoarele3 sunt alese pe aza unor cureni de scurtcircuit mai
mici.
'chemele de conexiuni ale 1A 5schem. de conexiuni cu un sin&ur sistem de are colectoare
schem. de conexiuni cu ar. colectoa%
r re secionat. lon&itudinal 2cupl. lon&i%
tudinal.3.
6uncionarea normal.$ /n schema de mai sus$ este cu cupla lon&itudinal. deschis.$
urm0nd a #i /nchis. automat cu a"utorul dispoziti,ului de anclan*are automat. a
rezer,ei 2AAR3$ c0nd pe una din seciile de are a disp.rut tensiunea.% sistem de are colectoare secionat lon&itudinal /n
trei secii$ alimentate #iecare printr%un #ider sepa%
rat 2($ )$ +3$ #iderul > ser,e*te ca alimentare de re%
zer,. a celor trei secii de are.
% punct de alimentare cu dou. sisteme de are colec%
toare$ unul secionat 2sistemul de lucru3$ altul ne !
secionat 2sistemul de rezer,.3.
C0nd se de#ecteaz. #iderul de alimentare$ alimenta%
rea de rezer,. poate #i conectat. la o secie oareca%
re$ cu a"utorul cuplei trans,ersale pre,.zute cu
AAR. 'eparatoarele '
(
*i '
)
se utilizeaz. pentru
schimarea rolului #iderilor /n reea. -n #i&ura al. !
turat. #iderul ? constituie alimentarea de rezer,. 5
c0nd se /nchide '
(
! #iderul A este #olosit ca rezer%
,.$ iar c0nd se /nchide separatorul '
)
! #iderul C
este #olosit ca rezer,..
3. POSTURI DE TRANSFORMARE
1osturile de trans#ormare conin unul sau mai multe trans#ormatoare coor0toare
care ser,esc la alimentarea cu ener&ie electric. a consumatorilor.
'cheme mono#ilare ale 1T%urilor 5

9ar.( % 1ost de trans#ormare racordat /n deri,aie la o
linie aerian.$ care este echipat cu un sin&ur
trans#ormator cu conexiunea @AB
8
.
1e partea de MT schema nu are are colectoare$
iar protecia este asi&urat. prin si&urana ).
Unicul separator pre,.zut ( ser,e*te la scoaterea
de su tensiune at0t a postului$ c0t *i a
trans#ormatorului.
1e partea de CT conectarea 1T la arele
colectoare se #ace prin si&urana #uziil. + 2care
asi&ur. protecia la suprasarcin.3.
De la arele colectoare se almenteaz. >%= plec.ri$
prote"ate prin si&urane #uziile.
-n &eneral$ una dintre plec.ri este destinat. aliment.rii iluminatului pulic$ punctul
de aprindere #iind instalat chiar /n 1T.
9ar.) Aceast. ,ariant. utilizeaz. o
schem. de conexiuni mai
complex.$ #olosit. mai ales pentru
1T%urile alimentate prin caluri.
Introducerea postului /n schema
reelei conduce la instalarea de
are colectoare de /.t.$ la care
calurile se racordeaz. numai prin
separatoare.
1rotecia trans#ormatorului pe
partea de /.t. se realizeaz. prin
si&urane sau /ntreruptor automat$
/n #uncie de puterea nominal. a trans#ormatorului.
1rotecia pe partea de ".t. poate #i asi&urat. cu /ntrerptoare automate 2>3. Aceast.
'oluie este recomandat. /n urm.toarele dou. cazuri 5
% c0nd curentul nominal al trans#ormatorului dep.*e*te curentul maxim admisiil
al si&uranelor 2+;8 A3$ atunci este mai indicat. utilizarea /ntreruptorului automat$
/n locul mai multor si&urane /n paralel 4
% c0nd postul este echipat cu dou. trans#ormatoare care #uncioneaz. /n paralel$
pentru a pre,eni alimentarea in,ers. a unui de#ect$ sesizat iniial numai prin
protecia de &aze a trans#ormatorului.
9ar.+
9arianta al.turat. este /ncadrat.
/ntr%o schem. de reea cu dul.
alimentare a #iec.rui 1T. 1ostul
este pre,.zut cu dou. sisteme de
are colectoare de m.t. I *i II$
alimentate prin caluri distincte.
1e partea de ".t.$ #iecare sistem
este racordat la c0te un sistem de
are colectoare$ /ntre care este
montat un /ntreruptor de le&.tur.$
care permite utilizarea AAR
pentru cazurile unor de#ecte /n
reeaua de medie tensiune sau /n trans#ormatoare.
3.1. POSTURI DE TRANSFORMARE AERIENE (PTA)
Aceste posturi de trans#ormare se realizeaz. pe unul sau doi st0lpi *i se
utilizeaz. pentru distriuia ener&iei electrice /n special /n mediul rural sau la
consumatori edilitari$ racord0ndu%se la cap.tul unei deri,aii dintr% linie tri#azat. de )8
<9.
Linia de alimentare a postului intr. la trans#ormator prin separator$ montat pe
acela*i st0lp sau pe un st0lp al deri,aiei /n amonte #a. de postul de trans#ormare *i
prin si&urane #uziile montate pe un cadru de si&urane /n imediata apropiere a
trans#ormatorului.
4.
1TA montat pe un st0lp de eton cu tra#o. 1TA montat pe doi st.lpi de eton
instalat pe plat#orm.

1TA montat pe un st0lp de eton
cu trans#ormatorul a&.at
1uterea trans#ormatorului ce se instaleaz. /n 1TA poate #i de la )8 <9A la );8
<9A. Tendina de reducere a &reut.ii *i ,olumului trans#ormatoarelor prin utilizarea
tolelor laminate la rece *i prin realizarea trans#ormatoarelor capsulate ,a conduce la
puteri crescute ale trans#ormatoarelor din 1TA%uri.
'eparatoarele tripolare care se monteaz. la posturile de trans#ormare aeriene sunt de
tipul 'TE1%cu cuite de punere la p.m0nt$ aceasta permi0nd executarea lucr.rilor la
postul de trans#ormare #.r. a mai monta scurtcircuitoare pe partea de MT. 'unt cazuri
c0nd se renun. la si&uranele pe partea de medie tensiune la posturile de trans#ormare
aeriene. Renunarea la aceste si&urane se #ace /ns. numai dac. protecia maximal.
instalat. /n celula liniei respecti,e din staie este sensiil. *i la de#ecte /n
trans#ormatoarele din 1TA racordate la aceast. linie.
Cutia de distriuie care se instaleaz. la partea in#erioar. a st0lpilor posturilor de
trans#ormare aeriene se execut. din tal. de oel. 'unt pre,.zute dou. u*i$ una /n #a.
pentru acces la contoare *i si&urane$ *i una /n spate pentru acces la orne.
Cutiile de distriuie sunt echipate cu si&urane cu mare putere de rupere 2M1R3$ cu
trans#ormatoare de curent$ contoare de ener&ie acti,. *i uneori reacti,.$ /ntreruptorul
pentru circuitul de iluminat pulic.
-n schema de mai sus este prezentat. schema mono#ilar. a unui 1TA$ schem. din
care rezult. c. echipamentul este prote"at /mpotri,a supratensiunilor atmos#erice prin
montarea pe #iecare #az. a unui desc.rc.tor cu coarne sau a unui desc.rc.tor cu
rezisten. ,ariail. 2DR93. 1ostul de trans#ormare are o priz. de p.m0nt proprie$ a
c.rei rezisten. de dispersie este de maxim >D. 1unctul neutru al /n#.*ur.rii de "oas.
tensiune a trans#ormatorului nu este racordat la priza de p.m0nt a postului de
trans#ormare ci la nulul reelei de "oas. tensiune$ care este le&at la priza de p.m0nt de
exploatare la distana de cel puin )8m de postul de trans#ormare *i a c.rei rezisten.
de dispersie s. nu dep.*easc. ,aloare de >D.
Variante constructive 5
1TA cu separator pe st0lp intermediar 1TA cu racord din LE'
Echiparea stlpilor cu PTA 5
4. TRANSFORMATOARE
4.1. ALEGEREA TRANSFORMATOARELOR
'e staile*te zona care ,a #i alimentat. din trans#ormatorul respecti,$ ast#el ca
lun&imea reelelor de distriuie s. #ie c0t mai scurt. 2recomandat p0n. /n (888 m3$
dup. care 5 % se determin. puterile acti,e *i reacti,e maxime cerute4
% /n #uncie de Tu 2hAan3 ! timp de utilizare$ se determin. coe#icientul de
/nc.rcare economic. *i optim. a trans#ormatoarelor 5
-nc.rcarea 1T%urilor 2<
8
*i <
e
3 21E (>;3
T
u
2hAan3 E )888 +888 >888 ;888 =888 F888
<
8m
%<
8M
8$= ! 8$:= 8$;;!8$77 8$; ! 8$7 8$>;%8$F) 8$>%8$=> 8$+;%8$;=
<
em
%<
eM
8$;; ! ($88 8$>;%8$: 8$> ! 8$7 8$+;%8$F 8$+:%8$=
4.2. SIMBOLIZAREA TRANSFORMATOARELOR
2con#. 'TA' (F8+A)3
(. natura a&entului de r.cire a /n#.*ur.rilor
). natura circulaiei a&entului de r.cire a /n#.*ur.rilor
> litere +. natura a&entului de r.cire a trans#ormatorului
>. natura circulaiei a&entului de r.cire a trans#ormatorului
Natura a&entului de r.cire 5 G ! ulei mineral 4
L ! lichid izolant sintetic nein#lamail 4
H ! &az 4
I ! ap. 4
A ! aer.
Natura circulaiei #luidului de r.cire 5
N ! natural. 4
6 ! #orat. 4
D ! #orat. cu a&entul de r.cire diri"at.
Exemplu 5 GNAN 5 trans#ormator /n ulei cu circulaie natural. a uleiului *i a aerului
de r.cire.
4.3. MARCAREA BORNELOR
'peci#icaie Tens. /nalt. Tens. medie Tens. "oas.
-nceputul
oina"ului
A$ ?$ C A
m
$ ?
m
$ C
m
a. $ c
'#0r*itul
oina"ului
J$ B$ K J
m
$ B
m
$ K
m
x$ L$ z
1unctul neutru
scos a#ar.
B N
m
n
Exemplu de marcare a ornelor trans#ormatorului 5
a ! mono#azat 4 ! tri#azat cu dou. /n#.*ur.ri4 c% tri#azat cu + /n#.*ur.ri
4.4. ECUATIILE SI CARACTERISTICILE DE FUNCTIONARE ALE
TRANSFORMATORULUI
Ecuaiile de #unc$ /n sarcin. 5
( ) ) ( 8
A w w I I I +
( ( ( ( ( (
I jx I r E U + +

) ) ) ) ) )
I jx I r E U

-n &ol$ c0nd a
)
este deschis$
8
)
I
$
)8 )
U U
5
r a
I I I
8 8 8
+
8 ( 8 ( ( (
I jx I r E U + +
) )8
E U
dia&rama ,ectorial. la
#uncionarea /n sarcin. /n &ol
4.5. GRUPELE DE CONEXIUNI UZUALE ALE TRANSFORMATOARELOR
ELECTRICE TRIFAZATE
'chema conexiunilor$ raportul de trans#ormare *i domeniul de utilizare a c0tor,a
scheme de conexiuni 5
4.6. FUNCTIONAREA IN PARALEL A TRANSFORMATOARELOR 21E()=3
Condiii oli&atorii5
% acela*i raport de trans#ormare4 2raportul /ntre puterea celui mai mare tra#o. *i a
celui mai mic s. #ie max. )3
% aceea*i &rup. de conexiuni 4
% trans#ormatoarele s. ai. acelea*i tensiuni primare *i secundare 4
% s. ai. acelea*i tensiuni de scurtcircuit 4 2sau /n limita toleranelor admise 5
di#eren. maxim. )8M3
DURATA 2/n minute3 ADMI'A 1ENTRU 6UNCTIGNAREA
TRAN'6GRMATGRULUI LA 'U1RA'ARCINA
'uprasarcin. M +8 =8 F; (88 (>8
Durata 2min.3 ()8 +8 (; F$; +$;
De ce s unc!ioneze transormatorul "n paralel #
% 1entru c. ast#el asi&ur. 5 % continuitatea aliment.rii cu ener&ie electric. la
deconectarea 2pentru re,izii3 a unor tra#o. 4
% menine un ni,el minim al pierderilor /n procesul de
trans#ormare 4
% cre*terea puterii staiilor de trans#ormare.
4.. STRUCTURA CONSTRUCTI!A A TRANSFORMATORULUI DE
PUTERE
Trans#ormator de putere ! ,edere lateral. 5
(%cu,. trans#ormator 4 )%roat. c.rucior 4 +%radiator 4 >%conser,ator 4 ;%supap.
de si&uran.4 =%suport conser,ator4 F%suport cric4 7%roinet &olire4 :%roinet de
#iltrare 4 (8%dispoziti, de acionare 4((%izolator nul 4 ()%cutia cu contactoare 4
(+%izolator IT 4 (>%izolator CT 4 (;%izolator CT 4 (=%#anion izolator 4 (F%roinet
de &olire4 (7%orn. de punere la p.m0nt4 (:%&resor4 )8%roinet radiator4 )(% #il
tru de aer 4 ))%releu ?uchholz 4 )+%roinet izolare conser,ator 4 )>%ni,el ulei.
Cu,a ! executat. din tal. de oel$ /n construcie sudat.$ consolidat. cu ner,uri$ cen%
turi de ri&idizare *i &rinzi ,erticale. Cu,a este calculat. s. reziste la o
suprapresiune interioar. de 8$= atm. la #undul cu,ei.
Conser,atorul de ulei ! este un rezer,or cilindric$ #ixat la partea superioar. a cu,ei$
care are rolul de a prelua ,ariaiile ni,elului de ulei. La trans#ormatoarele cu
re&la" #.r. sarcin.$ conser,atorul are o sin&ur. camer.$ iar la cele cu re&la" su
sarcin. are dou. camere$ una ser,ind drept conser,ator al comutatorului de
ploturi.
6iltrul de aer ! se monteaz. pe racordul de le&.tur. al conser,atorului *i are rolul de a
asori umiditatea din aerul atmos#eric care p.trunde /n conser,ator la
sc.derea ni,elului de ulei 2respecti, de a prote"a uleiul3 ! se monteaz. la tra#o.
cu puteri aparente de la (88 ! >88 <9A /n sus.
Releul de &aze 2?uchholz3 ! se monteaz. /n serie /n circuitul de ulei dintre conser,a%
tor *i cu,.$ acion0nd #ie la sc.derea ni,elului de ulei din cu,.$ #ie la apariia
de aer sau &aze /n cu,. 4 protecia lui poate conduce la semnalizarea
pre,enti,. sau la scoaterea de su tensiune a tra#o.$ ea acion0nd /n timpul
#orm.rii de#ectului$ spre deoseire de celelalte sisteme de protecie
2di#erenial.$ maximal.$ si&urane #uziile etc.3$ care acioneaz. dup. apariia
de#ectului.
Trans#ormatoare TTU%NL >8%=+ <9A
Trans#ormatoare TTU%NL (88%);8 <9A
5. CARACTERISTICILE L.E.A. " GABARITE SI APROPIERI
21E (8=3
a
(
$ a
)
! deschideri reale4
a
n
! deschideri nominale4
a
,
! deschiderea la /nc.rc.ri din ,0nt4
a
&
! deschiderea la /nc.rc.ri ,erticale4
# ! s.&eata maxim.4
h
&
! &aaritul minim la sol4
h
c
! /n.limea de prindere a conductorului.
5.1. DISTANTE SI APROPIERI NORMATE
2".t.3
Atunci c0nd se utilizeaz. conductoare neizolate5
% distana minim. /ntre conductoare 2d3$ /n punctele de prindere$ pe orizontal. sau
,ertical.5
d ; $ 8
NmO4
d P 8$; NmO. 2indi#erent de rezultatul din relaia anterioar.3
% distana dintre conductoare *i st0lp sau orice alt element le&at la p.m0nt P ;cm
2min. ; cm3.
% distana minim admis. pe ,ertical.$ /ntre conductor *i sol5
h Q min. = NmO ! /n zone cu circulaie #rec,ent.
h Q min. ; NmO ! /n zone cu circulaie redus.
h Q min. > NmO ! /n zone &reu accesiile2mla*tini$..3
% distana normat. dintre conductoarele izolate *i cele neizolate montate pe
aceea*i consol. este de min. +8 cm 2at0t pe orizontal. c0t *i pe ,ertical.3.
LEA #$%&'( JT)MT
#
h
MT
CT
P ($; m 2pt. deschidere Rntre st0lpi E >8 m3
) m 2pt. deschidere Rntre st0lpi S >8 m3
5.2. *NCRUCI+,RI +I APROPIERI *NTRE L.E.A. CU TENSIUNI - 1 .!
2NTE 88+3

Tipul liniei Distana minim. NmO
Linia care tra,erseaz. Linia tra,ersat. Tra,ersare Apropiere
Cond. izol. torsadate Cond. izol. torsadate 8$8; 8$8;
Conductoare neizolate Cond. izol. torsadate
8$+ 8.+
Cond. izol. torsadate Conductoare neizolate 8$+ 8$+
Conductoare neizolate Conductoare neizolate 8$; 8$;
5.3. TRA!ERS,RI +I APROPIERI FA/, DE DRUMURILE DIN AFARA
LOCALIT,/ILOR
2".t. ! 1E(8=3
Cate&oria drumului
Distana min. pe ,ert. Rntre
conductorul in#erior al LEA *i
carosail
Autostr.zi
nu se admit tra,ers.ri 2se #ac
sutra,ers.ri3
Drumuri naionale F m
Drumuri "udeene F m
'tr.zi urane *i comunale = m
Drumuri de exploatare = m
5.4. TRA!ERS,RI +I APROPIERI DE C,I FERATE (U
'
0 1.!)
2NTE 88+3
Apropierea minim. admis. pentru U
n
P ( <9 este distana pe orizontal. Rntre
mar&inea st0lpului *i cea mai apropiat. *in.$ ca #iind /n.limea st0lpului deasupra
solului TUV + m 2con#. NTE 88+A8>A883$ iar pentru U
n
W ( <9 apropierea minim
Tipul c.ii #erate M.suri de si&uran. Reperul distanei
pe ,ertical.
Distana min. NmO
Electri#icat. sau
Rn curs
1rotecie m.rit. '.&eata maxim. 2#a. de calul el. al c.#.3
+m2E((8<934>m2))8<93
C6
electri#icail.
Lanuri dule de
izolatoare 2le&.turi
dule3
'.&eata maxim. (($; 2(<9EU
n
E)8<93
(($; 2)8<9EU
n
E((8<93
()$; 2U
n
Q))8 <93
C6 neelect. cu
tra#ic permanent
un&hiul min. >;
o
'.&eata maxim. F$; 2(<9EU
n
E)8<93
F$; 2)8<9EU
n
E((8<93
7$; 2U
n
Q))8 <93
C6 neelect. cu
tra#ic intermitent
un&hiul min. +8
o
'.&eata maxim. =$; 2(<9EU
n
E)8<93
F$8 2)8<9EU
n
E((8<93
7$8 2U
n
Q))8<93
admis. /ntre axul liniei *i cea mai apropiat. *in. este /n.limea deasupra solului a
st0lpului$ pentru distane de p0n. /n (8 m se au /n ,edere m.suri de si&uran.$ nu se
,or lua asemenea m.suri la apropieri S (8 m 2con#. 1E (8=3.
5.5. MONTAREA CONDUCTOARELOR PE STALPI1 DISTANTE1
GABARITE LA TENSIUNI 2 1 .!
2NTE 88+3
% Distanele minime admisiile /ntre conductoarele acti,e *i /ntre cele acti,e *i
cele de protecie 2/n poziii nede,iate3$ rezult. din relaia de mai "os5
(;8
n
iz c
U
l $ d + + NmO
$unde5 #
c
! s.&eata maxim.4
l
iz
! lun&imea lanului de izolatoare NmO$ 2pentru lanuri de izolatoare de
/ntindere$ de susinere montate /n 9 *i pentru izolatoarele suport$ l
iz
Q 834
U
n
! tensiunea nominal. a liniei N<9O 2pentru circuite cu tensiuni
di#erite montate pe aceea*i st0lpi$ se ia /n considerare ,aloarea cea mai mare a
tensiunii34
< coe#$ care depinde de tensiunea nominal. a liniei$ de materialul *i
seciunea conductoarelor *i de poziia lor pe st0lp 2pentru conductoare cu
seciuni di#erite se ia /n considerare conductorul cu s.&eata cea mai mare3.
-n #uncie de dispunere5 pe orizontal. sau ,ertical. a conductoarelor$ < ia
,alorile <
,
$ respecti, <
h
5
%
5
Materialul conductoarelor Tensiunea liniei$ U
n
Gel *i oel
aluminat
2alumoXeld3
Aluminiu *i
alia"e de
aluminiu
Gel%Al. *i
condutoare
izolate
W ((8 <9 P ((8 <9
Coe#icientul Coe#icientul
'eciunea conductoarelor2mm
)
3 <
,
<
h
<
,
<
h
(8Y(= (=Y(;8 (=YF8 8$7; 8$=; 8$:; 8$F8
);Y+; S(;8 :;Y(;8 8$F; 8$=) 8$7; 8$=;
F8Y:; % (7;Y+88 8$F8 8$=8 8$F; 8$=)
S:; % S+88 8$F8 8$=8 8$F8 8$=8
La liniile de MT cu conductoare izolate determinarea distanelor minime /ntre
#aze se determin. cu5
(;8 +
(
n
iz c
U
l $ d + + NmO
Distane minime admisiile /ntre p.rile a#late su tensiune *i p.rile
le&ate la p.m0nt pe st0lpi
Condiia
climato%
meteorolo&ic.
Modul de
solicitare LEA
la tensiuni
Tensiunea nominal. a liniei$ U
n
(<9WU
n
E)8<9 ((8 <9 ))8 <9 >88 <9
Distana minim. 2cm3
temp. medie$ ,iteza
,0ntului 8Y(8 mAs
'upratensiuni
de tr.snet
); :8 (78 ):8
temp. medie$ ,0nt
maxim
Tens. max. de
#unc. normal.
(8 >8 =8 (88
Distane minime admisiile /ntre #aze la /ncruci*.ri pe st0lpi
Condiia
climato%
meteorolo&ic.
Modul de
solicitare LEA
la tensiuni
Tensiunea nominal. a liniei$ U
n
(<9WU
n
E)8<9 ((8 <9 ))8 <9 >88 <9
Distana minim. 2cm3
temp. medie$ ,iteza
,0ntului 8Y(8 mAs
'upratensiuni
de tr.snet
>8 (+; );8 +;8
temp. medie$ ,0nt
maxim
Tens. max. de
#unc. normal.
)8 =8 ((8 (78
% pentru protecia LEA la supratensiuni atmos#erice$ s.&eata conductorului de
protecie nu treuie s. dep.*easc. s.&eata conductorului acti,.
6. PRINCIPII DE CALCUL MECANIC AL LINIILOR
ELECTRICE AERIENE
6.1. STUDIUL L,NTISORULUI
% puncte de suspensie deni,elate % % puncte de suspensie la acela*i ni,el !
a ! deschiderea ! distana m.surat. pe orizontal.$ /ntre cele dou. puncte de
suspensie ale conductorului4
d ! deni,elarea ! distana m.surat. pe ,ertical.$ /ntre cele dou. puncte de
suspensie ale conductorului4
# ! s.&eata ! distana m.surat. pe ,ertical.$ /ntre dreapta care une*te punctele
de suspensie *i tan&enta la axa conductorului$ paralel. cu
dreapta menionat..
8
)
7

% a

% s.&eata conductorului4
$unde5 a ! deschiderea NmO4
& ! &reutatea speci#ic. a conductorului N<&#Amm
+
O sau NNAm
+
O4
Z
o
! e#ortul unitar /n punctul 8 N<&#Amm
)
O sau NNAm
)
O.
)
8
) +
)>

+
% a
a l
% lun&imea conductorului /n deschidere.
6orele care acioneaz. asupra conductorului$ /ntr%un punct oarecare M al
l.ni*orului se compun din5 #ora orizontal. T
8
care r.m0ne constant. /n orice punct al
l.ni*orului$ #ora ,ertical. este e&al. cu &reutatea H
M
a conductorului situat /ntre
punctele M *i 8.
1rin compunerea celor dou. #ore T
8
*i H
M
$ se oine #ora de traciune T
M
$ /n lun&ul
conductorului.
m &
' T T +
8 $ T
8
! #ora de traciune /n punctul 84
H#
m
! &reutatea conductorului de lun&ime #
m
$ H#
m
Q&
.
s
.
#
m
s ! seciunea conductorului.
-mp.rindu%se relaia de determinare a #orei de traciune cu seciunea conductorului
se oine e#ortul unitar Z
M
/n punctul M5
Z
M
Q Z
8
U &
.
#
M
$ Z
8
! e#ortul unitar /n punctul 84
#
M
! s.&eata conductorului$ /n ipoteza c. ar #i suspendat
/n dou. puncte M * M[.
Ecuaia de stare a conductorului5
3 2
)> )>
)
) )
)
)
)
8 m n
m
m
m
n
n
% a % a

$ n *i m ! reprezint. indici pentru dou. st.ri aritrare4


\ ! temperatura 4
] ! coe#. de dilatare termic. a conductorului 2taelat34
^ ! coe#. de alun&ire elastic. a conductorului$ adic.
E
(

$ unde E este modulul de elasticitate 2taelat3.
A
(
n
n

)

$ A *i ? Q m.rimi calculate /n #uncie de parametrii


cunoscui /n ecuaia de stare4
n
n
n
% a

7
)
Materialul
_
NDmm
)
AmO
rezisti,itate
conducti,i%
tate
NmADmm
)
O
coe#. de
temp. al
rezist.
N&rd
%(
O
`
&reautatea
speci#ic.
N<&#Acm
)
O
]
coe#. de
dilatare
termic.
E
modulul
de elasticitate
N<&#Amm
)
O
rezist. la
rupere
N<&#A
mm
+
O
)u tras la
rece
8$8(F7= ;= 8$88+:+ 7$:
.
(8
%+
(F
.
(8
%=
($+
.
(8
>
>8
Al tras la
rece
8$8):> +> 8$88> )$F
.
(8
%+
)+
.
(8
%=
8$;=
.
(8
>
(;$F
Gel A % % % % ()$+
.
(8
%=
($:(
%
(8
>
>8
Gel ? % % % % % ($:=
.
(8
>
F8
Gel C % % 8$88;) F$7
.
(8
%+
((
.
(8
%=
% ()8
Gel Al
(5=
8$8):> +> 8$8> +$>;
.
(8
%+
(:$;
.
(8
%=
8$F;
.
(8
>
)8
GL%Al (5>
8$8):> +> 8$8> +$F)
.
(8
%+
)8
.
(8
%=
8$7;
.
(8
>
)>
Gel D % % % % % )$(8
.
(8
>
(;8
Caracteristicile tehnice ale Cu *i Al5
Cu5 _
)8
o
C
Q ($F>7 ND mm
)
Am
.
(8
%)
O ! rezisti,itatea la )8
o
C4
] Q +$:+ N(8
%+
A&rd.O ! coe#. de ,ariaie a _ cu temperatura4
a
)8
o
C
Q (=$>) N(8
%=
A&rd.O ! coe#. mediu de dilataie liniar.4
CARACTERI'TICILE MATERIALELGR CGNDUCTGARE
E Q (8$= N2daNAmm
)
3
.
(8
%+
O ! modul de elasticitate4
Z
r
Q +7$) NdaNAmm
)
O ! rezistena speci#ic. de rupere4
` Q 7$: N<&Adm
+
O ! masa speci#ic..
Al5 _
)8
o
C
Q )$:>(
] Q >
a
)8
o
C
Q )+$7
E Q ;$;
Z
r
Q (;$F
` Q )$=>F
6.2. SARCINI SPECIFICE
-n #uncie de #orele care acioneaz. asupra conductoarelor se calculeaz.
#orele speci#ice sau sarcinile speci#ice$ care sunt raportate la unitatea de lun&ime *i la
unitatea de seciune trans,ersal. a conductoarelor.
Aceste sarcini speci#ice se determin. dup. cum urmeaz.5
sarcina speci#ic. datorit. &reut.ii proprii a conductorului 2&
c
3 5
c c
a %
N<&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
$ /n care5
a ! este un coe#icient care ine seama de #aptul c. lun&imea s0rmelor r.sucite
/ntr%un conductor multi#ilar este mai mare cu ) ! +M dec0t lun&imea
conductorului uni#ilar $ aQ ($8)b($8+ 4
`
c
! &reutatea sp. a materialului conductorului N<&#Acm
+
OQN<&#Am
.
mm
)
O sau
NNAm
+
O4
1entru conductoarele imetalice de oel%aluminiu$ sarcina speci#ic. este dat. de
relaia 5
a
s s
s s
%
Al *+
Al Al *+ *+
c

+
+


N<&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
sarcina speci#ic. datorit. &reaut.ii chiciurii 2&
ch
3 5
ch ch
s
d , d
%

1
]
1

> >
3 ) 2
) )
N<&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
$ /n care5
! &rosimea stratului cilindric de chiciur. ce acoper. conductorul 4
`
ch
! &reutatea speci#ic. a chciurii N<&#Acm
+
O sau NNAm
+
O4
s ! seciunea conductorului Nmm
)
O4
1
]
1

+
> >
3 ) 2
) )
d , d
Q ,olumul chiciurii pe unitatea de lun&ime a
conductorului 2se scade din ,olumul nunui cilindru cu
diametrul 2dU)3 ,olumul unui cilindru de aceea*i
lun&ime dar cu diametrul cdc% al conductorului.3
s
, d ,
s
, d ,
s
, d ,
%
ch ch
3 2
88)7+ $ 8 (8 : $ 8
3 2 (> $ + 3 2
+
+

+

sarcina speci#ic. datorit. presiunii ,0ntului pe conductoare 2&


,
3 5
+
)
8
(8
(=


s
d v
$ n
s
d
p %
v
N<&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
$ Rn care 5
d ! diametrul conductorului NmmO 4
s ! seciunea conductorului Nmm
)
O 4
p
8
! presiunea ,0ntului pe unitatea de supra#a. N<&#Am
)
O 4
n ! coe#. care ine seama de neuni#ormitatea ,itezei ,0ntului *i poate #i luat n Q
8$7; 4
< ! coe#. aerodinamic$ care depinde de #orma supra#eei .tute de ,0nt *i care
are ,aloarea <Q ($) pentru conductoare cilindrice 4
, ! ,iteza ,0ntului NmAsO 4
+
)
(8
(=
8) $ (


s
d v
%
v
N<&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
% atunci c0nd conductoarele sunt acoperite cu chiciur.$ sarcina speci#ic. datorat.
presiunii ,0ntului se calculeaz. cu #ormula 5
+
)
(8
(=
3 ) 2
8) $ (

s
, d v
%
ch v
N <&#Am
.
mm
)
O sau NNAm
+
O
sarcina speci#ic. total. 2&
t
3 5
'arcina speci#ic. total. care acioneaz. asupra conductoarelor este e&al. cu
rezultanta sarcinilor ,erticale 2&reutate proprie *i chiciur.3 *i orizontale 2presiunea
,0ntului3.
vch oriz
ch c vert
% %
% % %

+
.
QS
vch
ch c oriz vert t
% % % % % %
) )
) )
3 2 + + +
% Rn cazul Rn care conductorul nu este acoperit cu chiciur. 5
)
)
v
c
t
% % % +
Exemplu 5
c'. se calculeze sarcinile speci#ice pentru conductoarele de Cu%;8 *i GL%Al%
(7; cu care sunt echipate dou. linii LEA situate Rn re&iunea I meteorolo&ic. 5c
-ezolvare 5
din taele 5 pt. Cu%;8 5 `Q 7$:
.
(8
%+
N<&#Acm
+
O
dQ : NmmO
pt. GL%Al (7; 5 `
Al
Q )$F
.
(8
%+
N<&#Acm
+
O 4 `
GL
Q F$7
.
(8
%+
s
Al
Q (7+$7 Nmm
)
O 4 s
GL
Q +($7
s
tot.Al
Q )(;$; Nmm
)
O 4 s
tot.GL
Q (:$)
'arcina speci#ic. datorat. &reut.ii proprii 5
pt. Cu%;8 5 &
(
Q a
.
`Q ($8);
.
7$:
.
(8
%+
Q :$(
.
(8
%+
N<&#Acm
+
Od 7:$)
.
(8
+
NNAm
+
O 4
pt. GL%Al%(7; 5
+ +
(
(8 =+ $ + (8 8); $ (
; $ )(;
7 $ (7+ F $ ) F $ +( 7 $ F


+

+
a
s
s s
%
totAl
Al Al *+ *+


N<&#Acm
+
Od +;$=NNAm
+
O
% sarcina speci#ic. datorit. chiciurii de &rosime Q (F mm$ pt. Cu%;8 5
+
)
(8 ( $ );
;8
3 (F : 2 (F
8)7+ $ 8


+
%
N<&#Acm
+
Od )>=
.
(8
+
NNAm
+
O
$ pt. GL%Al%(7; 5
+
)
(8 (8 $ 7
; $ )(;
3 (F ) $ (: 2 (F
88)7+ $ 8


+
%
N<&#Acm
+
OdF:$;
.
(8
+
NNAm
+
O
% sarcina speci#ic. datorat. presiunii ,0ntului 2,Q ); mAs3 5
+
)
+
(8
(=
8) $ (


s
d v
%
$ pt. Cu%;8 5
+ +
)
+
(8 ) $ F (8
;8
:
(=
);
8) $ (

% N<&#Acm
+
OdF8$=
.
(8
+
NNAm
+
O 4
$ pt. GL%Al%(7; 5
+ +
)
+
(8 ;= $ + (8
; $ )(;
) $ (:
(=
);
8) $ (

%
N<&#Acm
+
Od+>$:
.
(8
+
NNAm
+
O.
% sarcina speci#ic. datorat. presiunii ,0ntului c0nd conductoarele sunt acoperite
cu chiciur. 2,Q (; mAs3 5
+
)
>
(8
)
(=
8) $ (

+

s
, d v
%
$ pt. Cu%;8 5
+ +
)
>
(8 + $ () (8
;8
>+
(=
(;
8) $ (

% N<&#Acm
+
O d()8$;
.
(8
+
NNAm
+
O 4
$ pt. GL%Al%(7; 5
+ +
)
>
(8 ;; $ + (8
; $ )(;
) $ ;+
(=
(;
8) $ (

%
N<&#Acm
+
O d+>$7
.
(8
+
NNAm
+
O.
% sarcina speci#ic. pro,enit. din &reutatea chiciurii 5
) ( ;
% % % +
$ pt. Cu%;8 5
+ +
;
(8 ) $ +> (8 3 ( $ ); ( $ : 2

+ %
N<&#Acm
+
O d ++F
.
(8
+
NNAm
+
O 4
$ pt. GL%Al%(7; 5
+ +
;
(8 F+ $ (( (8 3 (8 $ 7 =+ $ + 2

+ %
N<&#Acm
+
O d ((;
.
(8
+
NNAm
+
O.
% sarcina speci#ic. total. pro,enit. din sarcinile ,erticale *i sarcinile orizontale
2conductoare neacoperite cu chiciur. *i ,it. ,0ntului ,Q ); mAs3 5
)
+
)
( =
% % % +
$ pt. Cu%;8 5
+ ) + ) +
=
(8 = $ (( 3 (8 ) $ F 2 3 (8 ( $ : 2

+ % N<&#Acm
+
O d ((+$=
.
(8
+
NNAm
+
O 4
$ pt. GL%Al%(7; 5
+ ) + ) +
=
(8 8: $ ; 3 (8 ;= $ + 2 3 (8 =+ $ + 2

+ % N<&#Acm
+
O d >:$:
.
(8
+
NNAm
+
O.
% sarcina speci#ic. total. pro,enit. din sarcinile ,erticale *i orizontale 2ch.U,3 5
)
>
)
; F
% % % +
$ pt. Cu%;8 5
) + ) )
F
3 (8 2 3 + $ () ) $ +> 2

+ % Q+=$+
.
(8
%+
N<&#Acm
+
O d +;7$(8
+
NNAm
+
O 4
$pt. GL%Al%(7; 5
) + ) )
F
3 (8 2 3 ;; $ + F+ $ (( 2

+ % Q()$);
.
(8
%+
N<&#Acm
+
O d ()8$(8
+
NNAm
+
O.
6.3. COEFICIEN/I DE SIGURAN/,
1roiectarea liniilor se realizeaz. Rn #uncie de anumii coe#icieni de si&uran.
care se exprim. prin raportul dintre #ora de rupere a conductorului *i #ora de
traciune maxim. de calcul.
% pentru liniile care trec prin re%iuni nelocuite$ peste r0uri care Rn&hea.$ peste
r0uri sau canale na,i&aile$ peste c.i #erate$ #uniculare pro,izorii etc.$
conductoarele acti,e *i de protecie se monteaz. cu traciune normal.$
corespunz.toare urm.torilor coe#icieni de si&uran. 5
% pentru conductoare%#unie 5 ) ! )$( 4
% pentru conductoare masi,e 5 )$;.
% pentru liniile care trec prin re%iuni locuite$ care intersecteaz. autostr.zi$ linii de
telecomunicaii *i alte LEA$ conductoarele acti,e *i de protecie se monteaz. cu
traciune redus.$ corespunz.toare urm.torilor coe#icieni de si&uran. 5
% pentru conductoare%#unie 5 + 4
% pentru conductoare masi,e 5 +$;.
Rezistenele de rupere Rmp.rite la coe#icienii de si&uran. menionai conduc
la determinarea rezistenelor admisiile$ cu care se calculeaz. conductoarele.
6.4. DESCHIDEREA CRITIC,
E#ortul unitar cap.t. ,alori maxime Rn dou. situaii 5
% atunci c0nd sarcina speci#ic. este maxim. &
max
2conductorul este acoperit cu
chiciur.3$ care se realizeaz. la temperatura \
ch
Q %;
o
C 4
% atunci c0nd temperatura este minim. \
min
2%+8
o
C3$ iar sarcina speci#ic. este &
p
$
datorit. numai &reut.ii proprii a conductorului 4
-n prima situaie$ e#ortul unitar este maxim datorit. sarcinilor suplimentare$ iar Rn a
doua situaie$ e#ortul unitar e maxim datorit. contraciei conductorului Rn urma
sc.derii temperaturii.
1entru dimensionarea conductorului este necesar s. se *tie$ care dintre cele dou.
situaii de maxim se re&.se*te Rn cazul liniei supuse proiect.rii. Determinarea situaiei
celei mai &rele pentru conductor se #ace #olosindu%se o m.rime auxiliar. !
deschiderea critic.
Deschiderea critic. ! este deschiderea pentru care e#ortul unitar maxim Rn
conductor este acela*i$ at0t la Rnc.rcarea cu sarcin. maxim. %
max
la temperatura /
ch
$ c0t
*i la temperatura minim. /
min
cu Rnc.rcarea %
p
.
p
ch
cr
% %
a
)
max
)
min
max
3 2 )>

Compar0ndu%se deschiderea critic. cu deschiderea real. a liniei se poate staili


care este situaia Rn care ,or ap.rea solicit.rile maxime Rn conductor.
Dac. deschiderea real. este mai mare dec0t deschiderea critic.$ atunci
solicit.rile maxime apar la Rnc.rcarea maxim. %
max
$ iar dac. deschiderea real. este mai
mic. dec0t deschiderea critic.$ atunci solicit.rile maxime apar la temperatura minim.
/
min
.
6.5. TEMPERATURA CRITIC,
Una dintre m.rimile care determin. Rn.limea st0lpilor la liniile aeriene este
s.&eata conductorului. '.&eata conductorului poate c.p.ta ,alori maxime Rn dou.
situaii *i anume5
% atunci c0nd conductorul este Rntins su aciunea sarcinii maxime %
max
4
% atunci c0nd conductorul este dilatat su aciunea temperaturii maxime /
max
2U>8
o
C3.
'.&eile conductorului Rn cele dou. situaii pot #i exprimate prin relaiile5
(
)
max
7

p
% a
4
)
max
)
max
7

% a

%
$
Rn care5
Z
(
! e#ortul unitar Rn cazul temperaturii maxime4
Z
)
! e#ortul unitar Rn cazul sarcinilor maxime.
Determinarea situaiei de maxim a s.&eii se #ace Rn #uncie de m.rimea
auxiliar. de calcul 5 temperatura critic Q temeperatura pentru care conductorul a#lat
su aciunea &reut.ii proprii are o s.&eat. e&al. cu cea a conductorului a#lat su
aciunea sarcinilor maxime 5
3 ( 2
max
)
%
%
p
ch cr
+


4
Dac. temperatura maxim. a mediului amiant 2\
max
Q U>8
o
C3 este mai mare dec0t
temperatura critic.$ atunci s.&eata maxim. se realizeaz. Rn cazul temepraturii
maxime. Dac. temperatura maxim. a mediului amiant 2>8
o
C3 este mai mic. dec0t
temperatura critic.$ atunci s.&eata maxim. se realizeaz. Rn cazul sarcinilor speci#ice
maxime.
Exemplu 5
eG LEA cu tensiunea de +;<9 se execut. pe st0lpi portali de lemn cu
deschiderea de (;8 m *i cu conductoare Cu%;8. -n.limea punctelor de #ixare a
conductoarelor Rntr%o deschidere este aceea*i. Linia trece printr%o re&iune nelocuit. *i
corespunde condiiilor meteorolo&ice din zona I$ pentru care normele pre,.d 5
\
max
Q U>8
o
C 4 \
min
% %+8
o
C 4
,iteza maxim. a ,0ntului ,Q ); mAs 4
,iteza ,0ntului c0nd conductoarele sunt acoperite cu chiciur. ,Q (; mAs 4
&rosimea chiciurii Q (Fmm 4
&reutatea speci#ic. a chiciurii &
8
Q 8$: <&#Adm
+
d 7$7
.
(8
+
NAm
+
4
'e cere s. se Rntocmeasc. taelul de monta" cu s.&eile conductoarelor.
-ezolvare 5
'arcinile speci#ice pentru acest conductor s%au calculat Rn exemplul anterior.
Din taele se scoate pentru conductorul de Cu Z
r
Q +: <&#Amm
)
. Lu0ndu%se coe#icientul
de si&uran. pentru re&iuni nelocuite *i conductoare%#unie <Q )$ se oine e#ortul
unitar admisiil Rn traciune 5
Z
a
Q Z
max
QZ
r
A<Q+:A)Q(:$; <&#Amm
)
d(:(
.
(8
=
NAm
)
1entru a scoate Rn e,iden. Rn care dintre cele dou. cazuri posiile 2sarcina
suplimentar. pro,enit. din cauza chiciurii *i a ,0ntului la !;
o
C sau Rn cazul celei mai
sc.zute temperaturi \
min
Q %+8
o
C3 solicitarea ,a #i mai mare$ se determin. deschiderea
critic. a
cr
5
; $ ;= )= $ 7 ; $ (:
(8 3 ( $ : + $ += 2
3 +8 ; 2 (8 (F )>
; $ (:
3 2 )>
= ) )
=
min max
)
min
max


+

% %
a
ch
cr

NmO

Deoarece aQ(;8 m$ cea mai mare solicitare a materialului din conductor 2adic.
Z
max
Q(:$; <&#Amm
)
3 ,a #i la !;
o
C$ cu chiciur. *i ,0nt. -n toate celelalte condiii$
solicitarea asupra conductorului,a #i mai mic. dec0t (:$; <&#Amm
)
.
6.6. PROIECTAREA L.E.A. 3 JT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE
2Ip (=3
L.E.A. ! instalaie electroener&etic. montat. Rn aer lier$ #olosit. pentru transportul
sau distriuia ener&iei electrice.
Conductoarele acti,e ! conductoarele care ser,esc la transportul sau distri. ener&iei
electrice *i cuprind conductoarele de #az. *i conductorul neutru.
Conductoarele de #az. ! conductoarele care Rn mod normal se &.sesc su tensiune.
Conductorul neutru ! conductorul le&at &al,anic la punctul neutru al &eneratorului
sau trans#ormatorului.
Conductorul de nul ! acel conductor le&at la p.m0nt.
'arcina de rupere ! #ora la care conductorul se rupe ca urmare a unei solicit.ri
statice de Rntinere.
( daNQ ($8(:F) <&#
( <&#Q 8$:78==; daN
Rezistena de rupere ! raportul dintre #ora 2sarcina3 de rupere *i seciunea real. a
conductorului.
Circuitele electrice ale LEA ! CT pot #i 5
% tri#azate 2+ conductoare de #az. U ( conductor de nul3 4
% i#azate 2) conductoare de #az. U ( conductor de nul3 4
% mono#azate 2 ( conductor de #az. U ( conductor de nul3.
Tensiunea nominal. 2sau de linie U
l
3 a LEA e ,aloarea tensiunii Rntre #aze$ e,entual
rotun"it.$ dup. care se denume*te linia 2ex.5 LEA 8$> <9 LEA +78 93.
Tensiunea de #az. 2U
#
3 a LEA e ,aloarea tensiunii Rntre conductorul de #az. *i
conductorul neutru.
l
U U +
%pt. circuite tri#azate 4
0n practic se #olose*te urm.toarea notaie 5 LEA +x+78A))8 9$ adic.5 linie electric.
aerian. tri#azat. cu conductor de nul$ cu tensiunea nominal. +78 9 *i tensiunea de
#az. ))8 9.
Aliniamentul LEA este traseul liniei Rntre dou. coluri consecuti,e.

1entru deschiderile cu punctele de suspensie la
acela*i ni,el sau la o deni,elaie cu un un&hi W +8
o
$
s.&eata maxim. se &.se*te la mi"locul deschiderii.
'.&ata maxim. se m.soar. pe ,erticala punctului
de tan&en. Rntre cele dou. paralele.
Dac. un&hiul de deni,elare este S +8
o
s.&eata
maxim. este e&al. cu s.&eata maxim. a unui conductor
cu punctele de suspensie la acela*i ni,el$ cu aceea*i
deschidere *i traciune pe orizontal.$ di,izat. prin
cosinusul un&hiului de deni,elare.
1ta,ilirea reac!iunilor
Rn care5
T% traciunea Rn conductor 2tan&ent. la cura conductorului deplasat su
aciunea ,0ntului34
T
8
! componenta orizontal. a traciunii4
H ! componenta ,ertical. a traciunii 2&reutatea conductorului34
T[ % componenta ,ertical. tan&enial. a traciunii 2rezultanta #orelor T
8
*i H34
9 ! componenta trans,ersal. a traciunii 2#ora dat. de ,0nt3.
fn mod asem.n.tor se stailesc *i reaciunile transmise de consol. st0lpului$ unde5
M
i
! este momentul de Rnco,oiere dat de #orele 9 *i H4
M
t
! momentul de torsiune dat de #ora T
8
.
6undaiile preiau de la st0lpi momentele de Rnco,oiere *i torsiune *i #orele de
&reutate.
)alculul mecanic al conductoarelor
'arcini mecanice unitare speci#ice
(. 'arcina speci#ic. datorit. &reut.ii proprii a conductorului5
+ 8
(
(8


r
s
'

2daNAm
.
mm
)
3
$unde5 H
8
! &reutatea conductorului ne&resat4
s
r
! seciunea real. a conductorului.
). 'arcina speci#ic. datorit. depunerilor de chiciur.5
+ 8
)
(8
3 2

r
ch
s
, d ,

gdaNAm
.
mm
)
3
$unde5
! &rosimea stratului de chiciur. 2mm34
d
8
! diametrul conductorului 2mm34
`
ch

! &reutatea speci#ic. a stratului de chiciur. 2daNAdm
+
3.
+. 'arcina speci#ic. a conductorului Rnc.rcat cu chiciur.5
) ( +
+
2daNAm
.
mm
)
3
>. 'arcina speci#ic. rezultat. din aciunea ,0ntului pe conductor #.r. chiciur.5

sin (8
(=
+ 8
max
)
>


r
s
d v
2daNAm
.
mm
)
3
unde$ ] ! coe#. care ine seama de #orma conductorului *i neuni#ormitatea
,itezei ,0ntului Rn deschidere 2]Q 8$734
,
max
! ,iteza maxim. a ,0ntului 2mAs34
\ ! un&hiul #ormat de direcia ,0ntului cu axa LEA 2\Q F8
o
Rn zonele
meteorolo&ice prote"ate Rn care Rn.limea ostacolelor este mai mic. dec0t Rn.limea
conductoarelor LEA4 \Q >;
o
Rn zonele meteorolo&ice prote"ate Rn care Rn.limea
ostacolelor este mai mare dec0t Rn.limea conductoarelor LEA3.
Deschiderea critic.
Deschiderea critic. este o m.rime teoretic. care d. posiilitatea s. se deduc. care
din urm.toarele dou. st.ri produce traciunea cea mai mare Rn conductor5
% chiciur. *i ,0nt la !;
o
C 2corespunz.tor Rnc.rc.rii `
F
34
% temperatura minim.$ la !)8
o
C 2corespunz.tor Rnc.rc.rii `
(
3.
(
)
F
)
8
(
)
F
)
)8 ;
8
+=8
3 2 )>ad
) )
ad cr
o o
t t
a
NmO
$ unde5
] ! coe#icientul de dilatare termic.. 'tarea de re#erin. rezult. ast#el5
% dac. a
med
P a
cr
dimensioneaz. starea la !;
o
Uch
2Z
(
Q Z
o ad2%;oUch3
$ t
(
Q %;
o
C$ `
I
Q`
F
3
% dac. a
med
W a
cr
dimensioneaz. starea la !)8
o
C
2Z
(
QZ
oad2%)8
o
3
$ t
(
Q %)8
o
C$ `
I
Q`
(
3
Calculul e#orturilor la di#erite temperaturi
Acest calcul se #ace cu a"utorul ecuaiei de stare5
3 2
)> )>
)
) )
(
)
) )
I II
I
I med
II
II med
II
t t E E
a
E
a

$unde5 E ! modulul de elasticitate al conductorului 2daNAmm


)
34
Z
II
! e#ortul c.utat Rntr%o stare caracterizat. prin temperatura t
II
*i Rnc.rcarea
`
II.
'arcini Mecanice Unitare ale Conductoarelor de Aluminiu NdaNAmO
Tipul
conduct.
Kona
meteo
&( &) &+ &> &; &= & F
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
Al %+; mm
)
I
8$8:))
8$>()+8$;8>;
8$(>(88$(8=(
8$(7=(8$(>88
8$(=7;8$(>8=
8$;+FF 8$;)+=
II 8$):))8$+7>> 8$8F8F8$8;+) 8$+:87 8$+77(
Al %;8 mm
)
I
8$(+)>
8$>>FF8$;78(
8$(=:)8$()F+
8$(:=)8$(>F=
8$)(>78$(7+F
8$=()> 8$;:7=
II 8$+)8>8$>;)7 8$8F;)8$8;== 8$>;:8 8$>;=+
Al %F8 mm
)
I
8$(FF;
8$>7+88$==8;
8$(:F+8$(>7;
8$)8=>8$(;;+
8$)=;>8$)+(>
8$=:)8 8$=F7;
II 8$+>7F8$;)=) 8$8F:F8$8=88 8$;+)) 8$;):=
Not.5 / este un&hiul #ormat de direcia ,0ntului Rn plan orizontal cu axa LEA.
'arcini Mecanice 'peci#ice ale Conductoarelor de Aluminiu N(8
%+
daNAm
.
mm
)
O
Tipul
conduct.
Kona
meteo
`( `) `+ `> `; `= `F
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
\QF8
o
\Q>;
o
Al %+; mm
)
I
)$=7++
(($:::(>$=7)
>$(8+=+$87F7
;$>(=(>$8F>;
>$:8+:>$8:(:
(;$=>: (;$)+7
II 7$;8>8(($(7F )$8;F=($;>7+ (($+F+ (($):;
Al %;8 mm
)
I
)$=F;7
:$8>7((($F)+
+$>(:;)$;F)F
+$:=;))$:7+8
>$+>((+$F()=
()$+F= ()$8:F
II =$>F;+:$(;(( ($;(:7($(>+7 :$)F=> :$))(:
Al %F8 mm
)
I
)$=:=F
F$++7((8$8+>
)$::F;)$);=(
+$(+;7)$+;:>
>$8+))+$;(;=
(8$;(+ (8$+87
II ;$):FFF$::>; ($)(878$:((; 7$87;= 7$8>=(
Caracteristici 6izico%Mecanice ale Conductoarelor de Al.
'ec. nom.
mm
)
'ec. real.
mm
)
6ire comp.
Diametrul
cond. mm
Hreutatea
cond. daNA<m
Coe#. dilat.
term. lin. (A
o
C
Modul de
elast.
daNAmm
)
Rezist. la
rupere
daNAmm
)
nr. h mm
+; +>$+= F )$; F$; :)$(7+ )+
.
(8
%=
=888 (F
;8 >:$>7 F + : (+)$+:8 )+
.
(8
%=
=888 (=
;8 >7$+= (: ($7 : (+8$>)7 )+
.
(8
%=
;F88 (F
F8 =;$7) (: )$( (8$; (FF$;88 )+
.
(8
%=
;F88 (F
Traciuni speci#ice pentru conductoare de aluminiu 2deschiderea med. +8m$ ,0nt Rn
un&hi de F8
o
3
Tipul
conduct.
Traciunea
NdaNO
Kona
meteo
Traciunea NdaNAmm
)
O la temp. N
o
CO
%)8
o
8
o
;
o
(8
o
(;
o
)8
o
);
o
+8
o
+;
o
>8
o
%;Uch
Al%+;mm
)
)88
I ;$7)8 +$(F+ )$;=7 )$8)F ($;7= ($)=; ($8>; 8$7:> 8$F77 8$F8: ;$+F:
II ;$7)8 +$(F+ )$;=7 )$8)F ($;7= ($8>; ($8>; 8$7:> 8$F77 8$F8: >$77+
);8
I F$)F; >$;=+ +$:8) +$);F )$=>= )$8:> ($=+7 ($+8( ($8F8 8$:() =$+F(
II F$)F; >$;=+ +$:8) +$);F )$=>= )$8:> ($=+7 ($+8( ($8F8 8$:() ;$:=F
Al%;8mm
)
)88
I >$8>( ($F); ($+=( ($((8 8$:+: 8$7(: 8$F+) 8$=== 8$=(> 8$;F) +$:8+
II >$8>( ($F); ($+=( ($((8 8$:+: 8$7(: 8$F+) 8$=== 8$=(> 8$;F) +$>;+
);8
I ;$8;) )$;8> ($:F( ($;>+ ($)+> ($8)+ 8$7F: 8$FF= 8$F88 8$=>( >$>F7
II ;$8;) )$;8> ($:F( ($;>+ ($)+> ($8)+ 8$7F: 8$FF= 8$F88 8$=>( >$8F)
+88
I =$8+8 +$+=F )$F>7 )$(7+ ($F87 ($+>: ($(8) 8$:++ 8$7(; 8$F): ;$(8+
II =$8+8 +$+=F )$F>7 )$(7+ ($F87 ($+>: ($(8) 8$:++ 8$7(; 8$F): >$F;8
Al%F8mm
)
)88
I )$=;; ($8:: 8$:+; 8$7(: 8$F++ 8$==7 8$=(F 8$;F; 8$;>8 8$;(( )$:>F
II +$8+7 ($)>F ($8+F 8$7:( 8$F7F 8$F8: 8$=>: 8$=8) 8$;=+ 8$;+8 )$F+)
);8 I +$F:7 ($=>+ ($+(+ ($87) 8$:)+ 8$7(8 8$F)F 8$==+ 8$=(+ 8$;F) +$>:8
II +$F:7 ($=>+ ($+(+ ($87) 8$:)+ 8$7(8 8$F)F 8$==+ 8$=(+ 8$;F) +$()+
+88
I >$;;F )$(7; ($F)= ($+F+ ($()> 8$:;) 8$7+( 8$F>+ 8$=F; 8$=)) +$:(7
II >$;;F )$(7; ($F)= ($+F+ ($()> 8$:;) 8$7+( 8$F>+ 8$=F; 8$=)) +$;7(
Tael de '.&ei ! conductor de Aluminiu +; mm
)
! deschiderea medie aQ+8 m
'ec. real.
a conduct.
Traciune
NdaNO
Kona
meteo
a
NmO
'.&ata NmmO la temperatura N
o
CO
%)8
o
8
o
;
o
(8
o
(;
o
)8
o
);
o
+8
o
+;
o
>8
o
%;Uch
+>$ +=
)88
I
+8 ;) :; ((7 (>: (:8 )+: )7: ++F +7+ >); +8F
+; F( (): (=( )8+ );: +); +:+ >;: ;)( ;F7 >(7
>8 :) (=: )(8 )=; ++7 >); ;(> ;:: =7( F;; ;>=
II
+8 ;) :; ((7 (>: (:8 )+: )7: ++F +7+ >); );7
+; F( (): (=( )8+ );: +); +:+ >;: ;)( ;F7 +;(
>8 :) (=: )(8 )=; ++7 >); ;(> ;:: =7( F;; >;7
);8
I
+8 >( == FF :+ ((> (>> (7> )+) )7) ++( );:
+; ;= :8 (8; ()= (;; (:= );( +(= +7> >;8 +;+
>8 F> ((7 (+7 (=; )8+ );= +)F >() ;8) ;77 >=(
II
+8 >( == FF :+ ((> (>> (7> )+) )7) ++( )((
+; ;= :8 (8; ()= (;; (:= );( +(= +7> >;8 )7F
>8 F> ((7 (+7 (=; )8+ );= +)F >() ;8) ;77 +F;
Traciuni speci#ice pentru conductoare de aluminiu 2deschiderea med. +;m$ ,0nt Rn
un&hi de F8
o
3
Tipul
conduct.
Traciunea
NdaNO
Kona
meteo
Traciunea NdaNAmm
)
O la temp. N
o
CO
%)8
o
8
o
;
o
(8
o
(;
o
)8
o
);
o
+8
o
+;
o
>8
o
%;Uch
Al%+;mm
)
)88
I ;$F++ +$(+( )$;;+ )$8;8 ($=>F ($+;) ($(>+ 8$::> 8$77; 8$78+ ;$=;7
II ;$7)8 +$)8: )$=); )$((8 ($=:> ($+7+ ($(== ($8(( 8$7:7 8$7() ;$(+F
);8
I F$)F; >$;F: +$:)= +$):F )$F8; )$(F7 ($F>= ($>)) ($(:: ($8+8 =$=;>
II F$)F; >$;F: +$:)= +$):F )$F8; )$(F7 ($F>= ($>)) ($(:: ($8+8 =$(F8
Al%;8mm
)
)88
I +$>(> ($>F> ($))7 ($8;; 8$:+8 8$7+= 8$F=> 8$F8F 8$==8 8$=)) +$:8:
II >$8>( ($7(+ ($>F( ($))= ($8;+ 8$:)7 8$7+; 8$F=> 8$F8= 8$==8 +$F8;
);8
I ;$8;) ($7=: ($;(( ($);> ($8F+ 8$:>+ 8$7>F 8$FF) 8$F(+ 8$==; >$);;
II ;$8;) ($7=: ($;(( ($);> ($8F+ 8$:>+ 8$7>F 8$FF) 8$F(+ 8$==; +$F;)
+88
I =$8=) +$>+7 )$7+; )$):8 ($7+> ($>7; ($);( ($8F( 8$:>) 8$7>= ;$>)+
II =$8=) +$>+7 )$7+; )$):8 ($7+> ($>7; ($);( ($8F( 8$:>) 8$7>= ;$8(+
Al%F8mm
)
)88
I )$8)( 8$::: 8$7:( 8$787 8$F>+ 8$=:( 8$=>F 8$=(( 8$;78 8$;;+ )$:+;
II +$8+7 ($+>: ($(>; 8$::7 8$7:8 8$78F 8$F>) 8$=:8 8$=>F 8$=(8 )$:=)
);8
I +$=7( ($=== ($+F) ($(=( ($8(8 8$7:: 8$7(> 8$F>7 8$=:; 8$=;( +$=::
II +$F:F ($F++ ($>)( ($(:= ($8+; 8$:(7 8$7)F 8$F;: 8$F8> 8$=;7 +$+>;
+88
I >$;;F )$);( ($7(7 ($>7+ ($)>( ($8=F 8$:>( 8$7>F 8$FF> 8$F(= >$(F)
II >$;;F )$);( ($7(7 ($>7+ ($)>( ($8=F 8$:>( 8$7>F 8$FF> 8$F(= +$F7=
Tael de '.&ei ! conductor de Aluminiu ;8 mm
)
! deschiderea medie aQ+8 m
'ec. real.
a conduct.
Traciune
NdaNO
Kona
meteo
a
NmO
'.&ata NmmO la temperatura N
o
CO
%)8
o
8
o
;
o
(8
o
(;
o
)8
o
);
o
+8
o
+;
o
>8
o
%;Uch
>:$ >7
)88
I
+8 F> (F; ))( )F( +)8 +=F >(( >;( >:8 ;)= ++7
+; (8( )+F +88 +=: >+= ;88 ;;: =(> === F(; >=8
>8 (+) +(8 +:+ >7) ;F8 =;+ F+8 78) 7F8 :+> =8(
II
+8 F> (F; ))( )F( +)8 +=F >(( >;( >:8 ;)= ):7
+; (8( )+F +88 +=: >+= ;88 ;;: =(> === F(; >8=
>8 (+) +(8 +:+ >7) ;F8 =;+ F+8 78) 7F8 :+> ;+8
);8 I
+8 =8 ()8 (;+ (:; )>> ):> +>) +77 >+8 >=: ):>
+; 7( (=> )87 )=; ++) >88 >== ;)F ;7; =+: >8(
>8 (8= )(> )F( +>F >++ ;)+ =87 =7: F=> 7+> ;)>
II
+8 =8 ()8 (;+ (:; )>> ):> +>) +77 >+8 >=: );+
+; 7( (=> )87 )=; ++) >88 >== ;)F ;7; =+: +>>
>8 (8= )(> )F( +>F >++ ;)+ =87 =7: F=> 7+> >>:
>:$ >7 +88
I
+8 ;8 7: ((8 (+7 (F= ))+ )F+ +)) +=: >() );7
+; =7 ()) (>: (7F )>8 +8> +F) >+: ;8) ;=( +;)
>8 7: (;: (:; )>; +(+ +:F ;)> ;F+ =;= F++ >;:
II
+8 ;8 7: ((8 (+7 (F= ))+ )F+ +)) +=: >() )(F
+; =7 ()) (>: (7F )>8 +8> +F) >+: ;8) ;=( ):;
>8 7: (;: (:; )>; +(+ +:F ;)> ;F+ =;= F++ +7;
Tael de '.&ei ! conductor de Aluminiu F8 mm
)
! deschiderea medie aQ+8 m
'ec. real.
a conduct.
Traciune
NdaNO
Kona
meteo
a
NmO
'.&ata NmmO la temperatura N
o
CO
%)8
o
8
o
;
o
(8
o
(;
o
)8
o
);
o
+8
o
+;
o
>8
o
%;Uch
=;$ 7)
)88
I
+8 ((> )F= +)> +F8 >(+ >;> >:) ;)F ;=( ;:+ +7+
+; (;; +F= >>( ;8> ;=+ =(F ==: F(F F=> 78F ;)(
>8 )8+ >:8 ;FF =;7 F+; 78= 7F> :+F ::F (8;> =7(
II
+8 (88 )>+ ):) +>8 +7; >)F >=F ;8+ ;+: ;F) +):
+; (+= ++( +:7 >=+ ;)> ;7) =+; =7; F++ FF7 >>7
>8 (FF >+) ;)8 >7( =7; F=8 7+8 7:; :;7 (8(F ;7;
);8
I
+8 78 (7; )+( )78 +)7 +F> >(F >;F >:; ;+8 +)+
+; (8: );( +(> +7( >>F ;8: ;=F =)) =F+ F)( >>8
>8 (>) +)7 >(8 >:7 ;7> ==; F>( 7() 7F: :>) ;F;
II
+8 78 (7; )+( )78 +)7 +F> >(F >;F >:; ;+8 )7:
+; (8: );( +(> +7( >>F ;8: ;=F =)) =F+ F)( +:)
>8 (>) +)7 >(8 >:7 ;7> ==; F>( 7() 7F: :>) ;()
+88
I
+8 =F (+: (F= ))( )F8 +(: +=; >87 >>: >7F )77
+; :( (7: )+: +8( +=F >++ >:= ;;; =(( ==+ +:)
>8 ((7 )>F +() +:+ >78 ;== =>7 F)= F:: 7== ;()
II
+8 =F (+: (F= ))( )F8 +(: +=; >87 >>: >7F );(
+; :( (7: )+: +8( +=F >++ >:= ;;; =(( ==+ +>)
>8 ((7 )>F +() +:+ >78 ;== =>7 F)= F:: 7== >>=
Coronamente

Nr. maxim posiil de conductoare pentru echiparea LEA ".t. simplu circuit este ; 2+
conduct. de #az. pentru consumul casnic$ ( conductor de #az. pentru iluminatul
pulic$ ( conductor de nul comun34 iar pt. LEA ".t. dulu circuit nr. maxim de
conductoare este : 2+ conduct. pt. consumul casnic$ + conduct. pentru un consumator
concentrat$ ( cond. de #az. pt. iluminatul pulic$ ) cond. de nul din care un nul comun
pentru iluminatul *i consumul casnic3.
Conductoarele se ,or amplasa ast#el5
% conductoarele de #az. ale circuitului de consum casnic ! pe partea dinspre
locuine a st0lpului4
% circuitul de iluminat pulic *i conductorul de nul comun se dispun spre strad.4
% conductorul 2conductoarele3 de nul se ,or dispune la partea in#erioar. a
coronamentului l0n&. st0lp.
)oronamentul orizontal ,a utiliza console cu deschiderea Rntre #aze de ;8 cm.
)oronamentul vertical se real. prin a*ezarea alternati,. a conductoarelor$ de o parte *i
de alta a st0lpilor$ distana Rntre conductoare #iind de ;8 cm.
6ascicolul de conductoare$ de ex. TBIR ;8U+x+; mm
)
,a a,ea seciunea
conductorului de nul cu o treapt. mai mare$ pentru ca Rn caz de suprasolicit.ri
mecanice s. se rup. conductorul de #az. Rnaintea celui de nul.

Coronament ,ertical la susinere sau
susinere Rn col
Coronament ,ertical de Rntindere sau
Rntindere Rn col

Coronament ,ertical terminal
Le&.tura la izolatorul de susinere Le&.tur. de Rntindere *i terminal.
Izolatoare LEA ".t.IKGLATGR DE 'U'iINERE tip N
%izolatoarele tip N se utilizeaz. pentru susinerea conductoarelor Rn punctele de susinere Rn
aliniament sau susinere Rn col 2maxim (+=
o
3
IKGLATGR DE TRACiIUNE tip T
IKGLATGR DE TRACiIUNE tip TD
't0lpi ".t.
1tlpii de sus!iere ser,esc la suspendarea conductoarelor prin intermediul le&.turilor
de susinere. Datorit. poziei Rn linie st0lpii de susinere pot #i 5
% st0lpi de susinere Rn aliniament ! asupra lor acion0nd urm.toarele #ore 5 #ore
,erticale date de &reutatea elementelor LEA 4 #ore orizontale trans,ersale pe
aliniamentul liniei date de presiunea ,0ntului pe st0lp *i conductoare.
% st0lpi de susinere Rn col ! care se amplaseaz. la intersecia a dou. aliniamente$
asupra lor acioneaz. urm.toarele #ore 5 #ore ,erticale date de &reutatea
elementelor LEA 4 #ore orizontale trans,ersale e aliniament datorate presiunii
,0ntului pe st0lp *i conductoare 4 #ore orizontale datorit. traciunii Rn
conductoare.
1tlpii de 2ntindere ser,esc la #ixarea conductoarelor prin intermediul le&.turilor de
Rntindere. Datorit. poziiei Rn linie st0lpii de Rntindere pot #i 5
% st0lpi de Rntindere Rn aliniament ! Rn re&im normal ei #iind solicitai de 5 #ore
,erticale date de &reutatea elementelor LEA 4 #ore orizontale trans,ersale e
aliniament datorate presiunii ,0ntului pe st0lp *i conductoare 4 #ore orizontale Rn
aliniamentul liniei date de di#erena #orelor de traciune Rn conductoare .
% st0lpi de Rntindere Rn col ! se planteaz. la intersecia a dou. aliniamente$ iar
conductoarele sunt #ixate pe st0lp prin intermediul le&.turilor de Rntindre.
Utilizarea Rntinderii Rn col se #ace doar Rn cazurile Rn care nu se pot #olosi
le&.turile de susinere Rn col$ *i anume 5 % c0nd conductoarele se apropie de
st0lp la o distan. W de ; cm 4 % c0nd sunt necesare schim.ri de seiune.
1tlpii terminali plantai la cap.tul L.E.A.$ sunt solicitai de urm.toarele #ore 5 % #ore
,erticale date de &reutatea elementelor iniei 4 % #ore orizontale trans,ersale pe
aliniamentul liniei date de presiunea ,0ntului pe st0lpi *i conductoare 4 % #ore
orizontale Rn aliniamentul liniei date de traciunea unilateral. Rn conductoare.
1tlpii ancora!i sunt st0lpii care la ,eri#icare a rezultat c. momentul calculat 2e#ecti,3
este mai mare dec0t momentul capail. -n acest caz$ st0lpii de ancoreaz. pe direcia
corespunz.toare dep.*irii momentului capail.
6
(
! #orele exterioare 2date de ,0nt pe conductor *i st0lp$
traciuni Rn conductoare3 4
6
a
! #ora de traciune pe direcia de ancorare 2daN3 4
6j ! componenta orizontal. a #orei 6
a
2daN34
6
s
! componenta ,ertical. a #orei 6
a
2daN34
Cunosc0nd 6
(
$ 6
)
$ b6
n
se calculeaz. 6j 5
6
a
Q6jAsin]Q 26j
.
kA
)
U
)
3AAQ 26j
.
L3AA NdaNO4
Tipul ancorei se ale&e dup. m.rimea lui 6
a
$ a.R. 5 6
a adm
S6
a
4
6
a adm
Q 6
a rupere
A c 4 6
a rupere
! #ora de rupere Rn ancor.$ cQ )$;.
6
(
6
)
6
n
a
(
a
)
a
n

6j
6
s
6
a
A
]
L
CARACTERI'TICI TRGN'GANE 'TlL1I 1ENTRU L.E.A. DE CT
9irat 1recomprimat Centri#u&at
'E >T 'E ;T 'E (8T 'E ((T T1 (888( T1 (888) 'I : 'C(888;
Lun&ime st0lp m (8$88 (($)8 (8$88 (8$88 (8$88 (8$88 :$88 (8$88
Dimensiuni
?aza cm );$88 +> )($88
>($88
90r# cm (;$88 )> ()$88 )=$8
-ncastrare cm )+$;8 +)$; % +7$F
Ad0ncime de Rncastr. m ($;8 ($=8 ($;8 ($;8 ($;8 ($;8 ($)8 ($;8
9olum eton mc 8$+88 8$>;8 8$F)7 ($8)8 8$)+8 8$+:+ 8$(=8 8$;)>
Hreutate st0lp <& F78 ():) )8>8 )=;8 =(8 (8>; >+8 (;+;
Consum metal <& )F$> >=$7 ;7$F 7($> (:$F8 >>$F8 =>$+8 ))>$)
Moment Rn
exploatare
Dir. princ. daN (7>> >(7: =:77 (+=+7 ();F +=F; ((=) 77>>
Dir. sec. daN :>7 ()7; )F(: ;;>F ();F +=F; ((=) 77>>
Amplasare
priz. de p.
De la ,#. m 8$8; 8$>8 8$8; 8$8; 8$8; 8$(8 % 8$(8
De la az. m )$;8 )$=8 )$(8 )$(8 )$(8 )$>8 % ($:8
Conductoare
neizolate neizolate neizolate % neizolate
izolate%torsadate izolate%torsadate
Tipul st0lpului.
Elemente
caracteristice
+($+%++$F
)+$;
>+$F%>=$+
)F$;
;($+%;;$(
+)
=+$+%=F$F
>>$;
(>$)+%(;$F
(;$8 (:
(7$F%(:$: )+$F;%)=$)
);
)7$;)%+($>
+8
)7$F>%+($8
))
>8$8>%>)$;
)=$+
>F$=:%;8$F
+8$:
;7$87%=)$)
>)$+
6undaii pentru st0lpii de ".t.
La LEA ".t. #undaiile st0lpilor din eton pot #i5 % #undaii urate4
% #undaii din eton monolit4
% #undaii pre#aricate tip coloan.4
% #undaii pre#aricate tip ri&l..
6undaiile urate ! se execut. prin s.parea &ropii 2cu #oreze sau manual3.
Dup. plantarea st0lpilor se ureaz. p.m0ntul ne,e&etal Rn straturi succesi,e de )8cm.
Cu p.m0ntul r.mas Rn urma ura"ului se #ormeaz. o Tc.ciul.V de p.m0nt Rn "urul
st0lpului.
6undaiile din eton monolit se execut. cu eton simplu marca ?(88. 1entru a
se putea planta st0lpul cu a"utorul unui co#ra" se #ormeaz. un pahar cu conicitatea de ;
cm. Dup. plantarea st0lpului Rn pahar se execut. o monolitizare cu eton ?)88.
6undaiile pre#aricate tip coloan.$ se realizeaz. cu coloan. din eton armat
centri#u&at 2diametrul F)cm *i lun&ime de )$88 m sau +$88m3 plantate Rn sol Rn &ropi
realizate cu a"utorul #orezei. Dup. plantarea st0lpului Rn coloan. se execut. o
monolitizare cu eton ?)88.
-n scopul elimin.rii proceselor umede la asamlarea dintre st0lp *i #undaie s%
au realizt ri&le pre#aricate din eton armat ce se asamleaz. cu st0lpul prin
intermediul unor r..ri metalice.
Hrupele de teren stailite de 'TA' ++88A)%7; sunt urm.toarele5
Nr.
crt.
Denumirea U.M.
Cate&oria terenului
8 A ? C
(.
1resiunea con,enional.
2p.con,.3
m1a
daNAcm
)
tAm
)
(+8
($7
(7
)(8
)$(
)(
++8
+$+
++
;>8
;$>
;>
). Hreutatea ,olumetric. 2`3 tAm
+
($= ($=+ ($F> ($F:
+. Un&hiul taluzului natural 2n3 )8
o
);
o
+8
o
>8
>.
Coe#icientul de #recare Rntre
pereii de eton ai #undaiei *i
p.m0nt
8$+8 8$+> 8$>8 8$>7
;. 6ora de #recare unitar. 2#
8
3 tAm
)
)$8 )$> )$= )$7
Instalaii de le&are la p.m0nt
-n reelele electrice aeriene de "oas. tensiune care #uncioneaz. cu neutrul le&at
la p.m0nt$ se aplic. protecia prin le&are la nul.
Elementele consructi,e ale instalaiilor de le&are la p.m0nt a#erente reelelor electrice
aeriene de "oas. tensiune se compun din5
% prize de le&are la p.m0nt ! naturale 2arm.tura st0lpului *i a #undaiei Rn sol3 sau
arti#iciale4
% ornele de le&are la p.m0nt constituite din orna in#erioar. la care se racordeaz.
priza arti#icial. 2dac. e cazul3 *i orna superioar. la care se racordeaz.
elementele metalice montate pe st0lp$ precum *i conductorul de nul.
Exemplu de calcul de dimensionare mecanic. a LEA de "oas. tensiune
Conductor5 Al ;8 mm
)
4 '
r
Q >:$>7 mm
)
Kona meteorolo&ic.5 I
(. Determinarea Rnc.rc.rilor de calcul5
a3 &reutatea proprie a conductorului 2&
(
35
&
(
Q 8$(+)> daNAm
3 &reutatea chiciurei 2&
)
35
&
)
Q o2d
c
U3
.
`
ch
.
(8
%+
Q +$(>
.
(82:U(83
.
8$F;
.
(8
%+
Q 8$>>FF daNAm
c3 &reutatea conductorului cu chiciur. 2&
+
35
&
+
Q &
(
U &
)
Q 8$(+)>U8$>>FQ 8$;78( daNAm
d3 #ora rezultant. din presiunea ,0ntului pe conductor 2&
>
35
(=:) $ 8 (8 F8 sin
(=
: )8 7 $ 8
(8 sin
(=
+
)
+
)
>c
d v
% NdaNAmO
e3 #ora rezultat. din presiunea ,0ntului pe conductor acoperit cu chiciur.
2&
;
35
(:=) $ 8 (8 F8 sin
(=
3 (8 ) : 2 () 7 $ 8
(8 sin
(=
3 ) 2
+
)
+
)
;

+

+

, d v
%
c
NdaNAmO
#3 #ora rezultat. din aciunea simultan. a &reut.ii conductorului *i a
presiunii ,0ntului pe conductor 2&
=
35
)(>7 $ 8 (=:) $ 8 (+)> $ 8
) ) )
>
)
( =
+ + % % %
NdaNAmO
&3 #ora rezultat. din aciunea simultan. a &reut.ii conductorului acoperit
cu chiciur. *i aciunea ,0ntului pe conductor 2&
F
35
=()> $ 8 (:=) $ 8 ;78( $ 8
) ) )
;
)
+ F
+ + % % % NdaNAmO
). -nc.rc.rile speci#ice 2`3 se oin prin raportarea Rnc.rc.rilor unitare la
seciunea real. a conductorului.
+. 'tailirea traciunilor Rn conductori5
Traciunea maxim. admisiil. nu treuie s. dep.*easc. ;8M din rezistena de
rupere a conductorulu4 se recomand. ,alorile )88$ );8 sau +88 daN.
1entru conductorul Al ;8 mm
)
$ rezistena speci#ic. de rupereQ (= daNAmm
)
.
1entru traciunea maxim. TQ );8 daN
8;); $ ;
>7 $ >:
);8

r
ad
1
T

daNAmm
)
'e respect. condiia impus. de normati,$
+(; $ 8
(=
8;); $ ;
3
deci traciunea
maxim. admisiil. Rn conductorul de Al ;8 mm
)
reprezint. +($; M din traciunea de
rupere.
>. Calculul deschiderii critice 2a
cr
35
m a
t t
a
cr
ad cr
8>= $ +7
=F;7 $ ) +F=F $ ()
(8 (; (8 )+ )>
8;); $ ;
3 2 )>
) )
= =
)
(
)
F
min ;

6a. de deschiderea medie a


med
Q +8 m$ deschiderea critic. este mai mare$ deci
dimensioneaz. starea de temperatur. minim..
;. Determinarea traciunilor speci#ice5
Ecuaia de stare5
3 2
)> )>
)
)
)
)
A (
A
A
med
A
(
(
med
(
t t E E
a
E
a

unde5
Z
A
5 `
A
*i t
A
sunt traciunea orizontal.$ sarcina speci#ic. *i temperatura la starea
care dimensioneaz. ! la starea de temperatur. minim..
Z
?
$ `
?
*i t
?
reprezint. traciunea $ sarcina speci#ic. *i temperatura la starea de
calcul4
E ! modul de eleasticitate4
] ! coe#. de dilatare termic.4
a
med
! deschiderea medie.
1entru conductorul Al ;8mm
)
$ a
med
Q +8m$ Z
ad
Q ;$8;); daNAmm
)
dimensioneaz. starea
de temp. minim. 2%)8
o
C3.
Z
A
Q ;$8;); daNAmm
)
Z
?
Q se det. prin calcul
`
A
Q `
(
Q )$=F;7
.
(8
%+
daNAm
.
mm
)
`
?
Q `
(

t
A
Q %)8
o
C
La temperatura t
?
Q (;
o
C4 t
?
! ia ,alori cuprinse Rntre !;
o
C *i >8
o
C
3O )8 2 (; N (8 )+ =888
8;); $ ; )>
=F;7 $ ) =888 +8
8;); $ ;
)>
=F;7 $ ) =888 +8
)
)
) )
(;
)
) )
(;

)
o
Z
(;
o
C
Q ($)+>> daNAmm
)
=. Determinarea s.&eii5

7
)
a

1entru o deschidere aQ +)m$ la temperatura de (;


o
C$ s.&eata este5
cm m )7 )7 $ 8
)+>> $ ( 7
(8 =F;7 $ ) +)
+ ) )

F. Determinarea deschiderilor5
F.(. Deschiderea la #az. a

55

7
unde5
Z este traciunea corespunz.toare st.rii de Rnc.rcare maxim.
ZQ ;$8;); daNAmm
)
` sarcina speci#ic. corespunz.toare st.rii de Rnc.rcare maxim.
`
F
Q ()$+F=F
.
(8
%+
daNAm
.
mm
)
# s.&eta maxim.$ 2pt. conductorul Al ;8mm
)
$ a
med
Q +; m$ TQ );8 daN$
zona I$ s.&eata maxim.
max
Q 8$7 m3
Rezult.5
( $ ;(
(8 +F=F $ ()
7 $ 8 8;); $ ; 7
+

a
NmO
F.). Deschiderea la ,0nt a
v
5
%
4
a
c
v

$
$unde5
6
c
! #ora dat. de conductor la izolator4
& ! sarcina corespunz.toare Rnc.rc.rii maxime.
3 ; $ 8 2 >
. . . .
+

c c
st v st cap
c
h h
& &
4
$unde5
M
cap.st.
! momentul capail al st0lpului4
M
,.st.
! momentul dat de ,0nt pe st0lp4
ph ! suma Rn.limilor de la sol la punctul de prindere al conductoarelor.
-n cazul st0lpului 'E >T$ momentul capail ! M
cap
.Q(7>> daNm4
s s s st v
h
v
1 $ & sin
(=
)
. .
$unde5
<
s
este coe#icientul aerodinamic <
s
Q (4
'
s
! supra#aa st0lpului expus. ,0ntului 'Q ($:= m
)
4
, ! ,iteza maxim. a ,0ntului ,Q )8 mAs4
\ ! un&hiul #ormat de direcia ,0ntului cu axul liniei4 \Q F8
o
h
s
! Rn.limea centrului de &reutate a st0lpului de la sol. h
s
Q +$;; m
F $ (=+ ;; $ + :+:F $ 8
(=
)8
:= $ ( (
)
. .

st v
& NdaN
.
mO
Rezult.5
= $ >+
; $ +7
F $ (=+ (7>>

c
4
NdaNO
+ $ F(
=()> $ 8
= $ >+

v
a
NmO
F.+. Deschiderea nominal.


a
n

7
$ unde5
Z este traciunea speci#ic. Rn conductor la starea Rn care apare s.&eata maxim.
Z
>8
o
C
Q 8$=>(; daNAmm
)
4
# ! s.&eata maxim.$ determinat. de a*ezarea conductoarelor pe st0lp4
` ! sarcina speci#ic. corespunz.toare st.rii Rn care apare s.&eata maxim..
`Q `
(
Q )$=F;7
.
(8
%+
daNAm
.
mm
)
'.&eata maxim. #
max
Q q
st
% 2h
#
U h
&a
U C3
$unde5
q
st
este Rn.limea st0lpului q
st
Q (8 m4
h
&a
! &aaritul la sol h
&a
Q = m4
h
#
! ad0ncimea de #undare h
#
Q ($; m4
C ! distana de la conductorul cel mai de "os la ,0r#ul st0lpului CQ 8$= m4
#
max
Q(8%2($;U=U8$=3Q ($: m
rezult.5
> $ =8
(8 =F;7 $ )
: $ ( =>(; $ 8 7
+

n
a
m
-n concluzie$ deschiderea real. indicat. pentru liniile aeriene de "oas. tensiune 2>8 m3
impus. din considerente constructi,e este mai mic. dec0t deschiderile calculate5 a
n
$ a
,

*i a
#
.
. 4NCRUCI+,RI +I APROPIERI L.E.A. MT +I L.E.A. JT FA/,
DE ALTE INSTALA/II
(I5 5367)
LEA ! instalaie montat. Rn aer lier$ alc.tuit. din conductoare$ izolatoare$ cleme$
arm.turi$ st0lpi$ #undaii *i instalaii de le&are la p.m0nt$ instalaie care ser,e*te la
transportul *i distriuia ener&iei electrice4
tensiunea nominal. a unei linii 2U
n
3 ! tensiunea Rntre #aze$ dup. care se denume*te o
linie4
deschiderea real. 2a
r
3 ! este distana m.surat. pe orizontal. Rntre punctele de prindere
ale conductorului la doi st0lpi consecuti,i4
deschiderea ,irtual. 2a
h
3 ! a unei deschideri deni,elate este distana p0n. la locul Rn
care orizontala dus. printr%unul din punctele de prindere ale conductorului
intersecteaz. cura real. a conductorului sau prelun&irea ei$ dup. cum punctul
considerat este in#erior sau superior punctului de prindere al conductorului la st0lpul
adiacent.
deschiderea la ,0nt 2a
,
3 este semisuma deschiderilor reale adiacente unui st0lp. De
m.rimea acestei deschideri depind sarcinile orizontale$ care acioneaz. asupra
st0lpului$ pro,enite din presiunea ,0ntului pe conductoare..
deschiderea la sarcini ,erticale 2a
&
3 este semisuma deschiderilor ,irtuale adiacente
unui st0lp. De m.rimea acestei deschideri depind sarcinile ,erticale$ care acioneaz.
asupra st0lpului$ pro,enite din &reutatea conductoarelor.


.5. TRA!ERS8RI1 TRECERI +I APROPIERI FA/8 DE PODURI1
BARAJE +I DIGURI
T9:;<9=(9>?< T9<#<9>?< A59$5><9>?<
T>5&?
#$'=@9.
Un Distane min. Distane minime
Distane min. Dist. pe ,ert.
Rntre
conductorul
LEA$ la s.&eat.
max. *i partea
circulat. a
podului$ di&ului
sau ara"ului
Dist. real.
Rntre conduct.
LEA Rn orice
poz. *i orice
parte a
construciei
Dist. pe ,ert.
Rntre conduct.
LEA la
s.&eata max.
*i partea
circulat. a
podului$ a%
ra"ului c0nd
cond. Rn poz.
Normal. sau
de,iat. se
situeaz.
deasupra
perimetrului
p.rii
circulate.
Dist. real.
Rntre
conduct.
LEA Rn
orice poz.
*i orice
parte a
construciei
1oduri (<9WUnE)8<9 F$88 +$88 F$88 +$88 dPDa
dWDa
d ! distana real.
Rntre conduct.
extrem al LEA$ Rn
orice poziie *i
orice parte a
construciei4
Da ! distana de
apropiere e&al. cu
;$88 m pt.
(<9WUnE)8 <9
Di&uri *i
ara"e
(<9WUnE)8<9 =$88 +$88 =$88 +$88
6. L.E.A. DE MT PE ST8LPI COMUNI CU RE/EAUA DE J.T.
CU CONDUCTOARE TORSADATE
Con#i&uraia este ,alail. Rn cazul Rn care$ pentru reeaua de medie tensiune pe
st0lpi comuni cu reeaua de "oas. tensiune$ se asi&ur. declan*area prin protecie a
simplei puneri la p.m0nt. Neutrul reelei de MT este tratat prin oin. de stin&ere sau
este le&at la p.m0nt prin rezisten. de limitare 2cu cur. de sc. de max. +88A3.
Conductorul de nul al reelei de CT ,a #i #olosit *i drept conductor de nul de
protecie pentru st0lpi.
Consolele LEA de m.t. *i ".t. arm.turile corpurilor de iluminat$ conductorul de
nul din #ascicolul torsadat se ,or le&a la orne superioar. de le&are la p.m0nt a
#iec.rui st0lp$ prin conductor AlAGL ;8A7 cu papuci.
-n cazul reelei de medie tensiune cu neutrul le&at la p.m0nt prin rezisten. de
limitare$ se ,a pre,edea at0t c0te o protecie homopolar. pe #iecare circuit de
alimentare$ c0t *i o protecie homopolar. pe le&.tura la p.m0nt a neutrului reelei$ iar
#iecare din aceste dou. protecii ,a aciona separat asupra a dou. Rntreruptoare di#erite
de pe circuitul curentului de punere la p.m0nt.
Rezistena de dispersie rezultat. 2Rpn3$ a Rntre&ului sistem constituit din
conductorul de nul al LEA *i toate prizele de p.m0nt le&ate la acesta$ treuie s. #ie
RpnEUpnAIp$ Rns. nu mai mare de > D$ Upn% tens. total. a Rntre&ului sistem constituit
din conductorul de nul al LEA *i toate prizele de p.m0nt le&ate la aceasta ,aloarea
Upn se consider. e&al. cu cea a tensiunii de atin&ere *i de pas maxim. admis. .
% -n reeaua de MT cu neutrul tratat prin oin. de stin&ere5
UpnQ =; 9$ pt. t Q 8$7 Y + s 4 Ip ! curentul de
punere simpl. la p.m0nt care nu poate #i mai mic de (8 A.
% -n reeaua de MT cu neutrul le&at la p.m0nt prin rezisten. de limitare Upn Q );8
9$ pt. t Q 8$) s 2timpul proteciei celei mai rapide34 Ip ! curentul de scurtcircuit
mono#azat Rn reea 2curentul ce se Rnchide e#ecti, prin priza de p.m0nt3 *i care are
,aloarea maxim. de +88A.
1entru separarea planurilor conductoarelor se realizeaz. LEA MT cu
coronament dezaxat 2plasat spre strada3$ Rn timp ce conductoarele torsadate se ,or
plasa pe partea opus. a str.zii 2spre case3.
Dimenionri din punct de vedere mecanic5
'arcinile mecanice unitare ale conductoarelor de oel ! aluminiu 2daNAm3
Tipul conductorului Kona &( &) &+ &> &; &= &F
AlAGL ;8A7
I 8$(:;+ ($=+78 ($7+++ 8$(78> 8$+=)= 8$)=;7 ($7=77
II 8$(:;+ 8$:=;( ($(=8> 8$(78> 8$();8 8$)=;7 ($(=F(
AlAGL F8A()
I 8$)F)> ($F>(F )$8(>( 8$)(78 8$+F=( 8$+>7: )$8>:8
II 8$)F)> ($8>8; ($+(): 8$)(78 8$(+(( 8$+>7: ($+(:>
AlAGL ()8A)(
I 8$;8+8 ($:;>) )$>;F) 8$):;8 8$>8+: 8$;:++ )$;);>
II 8$;8+8 ($(:;( ($=:7( 8$):;8 8$(>+> 8$;7+( ($F8>(
&
(
! sarcina speci#ic. datorit. &reut.ii proprii4
&
)
! sarcina speci#ic. datorit. chiciurii4
&
+
! sarcina speci#ic. datorat. presiunii ,0ntului4
&
>
! sarcina speci#ic. datorat. presiunii ,0ntului c0nd conductoarele sunt acoperite cu
chiciur.4
&
;
! sarcina speci#ic. pro,enit. din &reutatea chiciurii4
&
=
! sarcina speci#ic. total. pro,enit. din sarcinile ,erticale *i sarcinile orizontale$
conduct. neacoperite cu ch. *i ,it. ,0ntului ,Q ); mAs4
&
F
! sarcina speci#ic. total. pro,enit. din sarcinile ,erticale *i sarcinile orizontale cu
chiciur. *i ,0nt.
'arcinile mecanice speci#ice ale conductoarelor de oel ! aluminiu 2(8
%+

daNAm
.
mm
)
3
Tipul conductorului Kona `( `) `+ `> ` ; ` = ` F
AlAGL ;8A7
I
+$>=7:
):$8:>
(
+)$;=+
8
+$)8>+ =$>>8; >$F)(( ++$(:+=
II
+$>=7:
(F$(>)
8
)8$=((
8
+$)8>+ )$))8) >$F)(( )8$F+88
AlAGL F8A()
I
+$;8(+
))$+7=
:
);$777
)
)$78)8 >$7+>) >$>7>= )=$++=7
II
+$;8(+
(+$+F>
8
(=$7F;
+
)$78)8 ($=7;( >$>7>= (=$:;7:
AlAGL ()8A)(
I
+$;8;)
(+$=(7
(
(F$()+
+
)$8;;F )$7(>= >$8=+> (F$;::=
II
+$;8;) 7$+)7)
(($7++
>
)$8;;F 8$:::+ >$8=+> (($7F;+
`
(
! sarcina speci#ic. datorit. &reut.ii proprii a conductorului4
`
)
! sarcina speci#ic. datorit. depunerilor de chiciur.4
`
+
! sarcina speci#ic. a conductorului Rnc.rcat cu chiciur.4
`
>
! sarcina speci#ic. rezultat. din aciunea ,0ntului pe conductor #.r. chiciur.4
'arcinile mecanice unitare ale #asciculelor de conductoare torsadate 2daNAm3
-nc.rc.ri
unitare
'imol Kona TBIR
;8U+xF8U)x(=
TBIR
;8U+x;8U(x(=
TBIR
;8U+x+;U(x(=
TBIR
;8U+x(=
Hreutatea
cond.
&(
($;7 ($++: ($(>F 8$;:=
Hreut.
suprasarc.
dat. ch.
&) I ($)> ($(+; ($8= 8$7)
II 8$:); 8$7F+ 8$787 8$=(7
Hreut.
#asc.
Rnc.rcat
cu ch.
&+ I )$7) )$>F> )$)8F ($>(=
II )$;8; )$)() ($:;; ($)(>
-nc.rcare
a rezultat.
din ac.
,0ntului
&> I 8$7; 8$F== 8$=:= 8$>:=
II 8$7; 8$F== 8$=:= 8$>:=
-nc.rcare
a rezultat.
din ac.
,0ntului
cu ch.
&; I 8$>; 8$>) 8$+:; 8$+)+
II 8$(7F 8$(F> 8$(=+ 8$(+(
-nc.rcare
a rezultat.
din ac.
,0ntului
#.r. ch.
&= I ($F:+ ($;>( ($++7 8$F7
II ($F:+ ($;>( ($++7 8$F7
-nc.rcare
a rezultat.
din ac.
&F I )$7= )$; )$)+ ($>;
II )$;) )$)) ($:= ($)7
,0ntului
cu ch.
-nc.rc.rile speci#ice de calcul ale #asciculelor de conductoare torsadate 2(8
%+

daNAm
.
mm
)
3
-nc.rc.ri
speci#ice
'imol Kona TBIR
;8U+xF8U)x(=
TBIR
;8U+x;8U(x(=
TBIR
;8U+x+;U(x(=
TBIR
;8U+x(=
Hreutatea
sp.
`(
)7$8 )+$7 )8$> (8$=
Hreut. sp.
suprasarc.
dat. ch.
`) I )($: )8$) (7$7 (>$=
II (=$: (;$; (>$> (($8
Hreut. sp.
#asc.
Rnc.rcat
cu ch.
`+ I ;8$8 >>$8 +:$) );$)
II >>$; +:$); +>$F )($=
-nc.rcare
a sp.
rezultat.
din ac.
,0ntului
`> I (;$( (+$= ()$> 7$7)
II (;$( (+$= ()$> 7$7)
-nc.rcare
a sp.
rezultat.
din ac.
,0ntului
cu ch.
`; I 7$8 F$>= F$8( ;$F+
II +$+) +$8: )7$:; )$++
-nc.rcare
a sp.
rezultat.
din ac.
,0ntului
#.r. ch.
`= I +($7 )>$> )+$F; (+$:
II +($7 )>$> )+$F; (+$:
-nc.rcare
a sp.
rezultat.
din ac.
,0ntului
cu ch.
`F I ;8$7 >>$> +:$= );$7
II >>$F +:$> +>$7 ))$7
Domeniile de utilizare pt. st0lpii de susinere *i Rntindere Rn col
Tipul st0lpului
'E (
'C1
(;88=
'C1
(;88F
'E = 'E F 'E 7 'E :
'C
(;8(>
'C
(;8(;
Un&hi de col
2Rntre
aliniamente3
zona I
(F=
o
(F)
o
(F)
o
(;(
o
(>F
o
())
o
()(
o
(>(
o
(>+
o
Un&hi de col
2Rntre
aliniamente3
zona II
(F>
o
(=7
o
(=7
o
(>(
o
(>+
o
(8(
o
::
o
()F
o
():
o
Caracteristicile conductoarelor de AlAGL 2'TA' +888%7)3
'eciunea Diametrul
2mm3
Nr. de #ire Rezist. el.
la )8
o
C
2DAmr
Coe#. de
dilat.
liniar. (8
%
=

o
C
%(
Modul de
elasticitate$
daNAmm
)
Traciunea
de rupere
calc. a
cond. de
AlAGL$
gdaN3
Nominal. Real. Al GL
s D r ] E T
;8 ;=$+ :$= = ( 8$;:> (7$;FF F=>= (F(8
F8 FF$7 (($= (8U(= F 8$>+F (7$>(: FF>F );)8
()8 (>+$; (;$F (8U(= F 8$)+= (7$=;8 FF88 >;=8

M.suri de si&uran. electric. la reelele comune CT U MT
% asi&urarea declan*.rii prin protecie automat. a simplelor puneri la p.m0nt Rn
reeaua de medie tensiune cu neutrul tratat prin oin. de stin&ere4
-n cazul reelei de medie tensiune de medie tensiune cu neutrul le&at la p.m0nt
prin rezisten. de limitare$ se ,a pre,edea at0t o protecie homopolar. pe #iecare
circuit de alimentare$ c0t *i o protecie homopolar. pe le&.tura la p.m0nt a
neutrului reelei$ iar #iecare dintre aceste dou. protecii ,a aciona separat asupra
a dou. Rntreruptoare di#erite de pe circuitul curentului de punere la p.m0nt4
% nu se ,or monta circuite tele#onice sau de radio#icare pe st0lpi comuni *i pe LEA
de m.t. *i ".t..
7. TRANSFORMATOARE DE M,SUR,
-n cadrul 'EN$ ordinul de m.rime al ,alorilor curenilor *i tensiunilor este
#oarte ,ariat$ de la zeci de ,oli la sute de <ilo,oli pentru tensiuni *i de la amperi la
zeci de <iloamperi pentru cureni.
1entru aceast. &am. extins. a tensiunilor *i curenilor$ adaptarea aparatelor de
m.sur.$ a aparatelor de protecie *i automatizare nu se "usti#ic. din punct de ,edere
tehnico%economic.. Din acest moti, aceste aparate se lea&. Rn circuitele electrice Rn
mod indirect$ *i anume prin intermediul trans#ormatoarelor de tensiune *i curent$
denumite trans#ormatoare de m.sur..
7.1. TRANSFORMATOARELE DE CURENT
Trans#ormatoarele de curent au rolul de a schima$ Rntr%un raport dat$ ,aloarea
curentului care parcur&e Rn#.*urarea primar.. -n acest sens Rn#.*urarea primar. se
conecteaz. Rn serie cu circuitul primar *i se compune dintr%un num.r mic de spire
2uneori este redus la una sin&ur.3. -n#.*urarea secundar. se compune dintr%un num.r
mai mare de spire$ de seciune corespunz.toare curenilor care o str.at.
1rincipalele caracteristici tehnice ale tra#o. de curent sunt urm.toarele5
% )urentul primar nominal I
5n
este curentul primar pt. care este determinat
re&imul nominal de #uncionare. 1oate a,ea una din ,alorile5 ;4 (84 2().;34 (;4
)84 2);34 +84 >84 ;84 2=834 F; A precum *i multiplii zecimali ai acestor ,alori.
% )urentul secundar nominal I
6n
reprezint. curentul secundar pentru care este
determinat re&imul nominal de #uncionare *i poate a,ea una din ,alorile$ ( sau
; A.
% Tensiunea maxim de lucru U
m
reprezint. ,aloarea e#ecti,. cea mai mare a
tensiunii Rntre #aze la care trans#ormatorul de curent poate #unciona Rn re&im de
lun&. durat. Rn condiii normale de exploatare.
% -aportul de transormare nominal 3
n
este raportul dintre curentul primar
nominal *i curentul secundar nominal
n
n
I
I
3n
)
(

Raportul de trans#ormare nominal este Rnscris de #arica constructoare pe


pl.cua indicatoare a tra#o. su #orm. de #racie.
% Eroarea de curent7eroare de raport8
NMO (88
3 2
(
( )
I
I I 3n
i


$
Rn care 5
mn ! raportul de trans#ormare nominal4
I
)
! curentul secundar corespunz.tor la I
(
4
I
(
! curentul primar4
% Eroare de un%hi
i

este un&hiul de de#aza" dintre ,ectorul curentului primar *i


,ectorul curentului secundar. Eroarea de un&hi se consider. poziti,. at. c0nd
,ectorul curentului secundar este de#azat Rnainte #a. de ,ectorul curentului
primar. Este exprimat. de re&ul. Rn minute.
% )lasa de precizie reprezint. notarea con,enional. a limitelor erorilor pe care
trans#ormatorul de curent treuie s. le respecte Rn condiiile date.
% 1arcina secundar 9
6
este impedana circuitului secundar cu indicarea #actorului
de putere.
% 1arcina secundar nominal 9
6n
este sarcina secundar. pentru care sunt
&arantate condiiile de precizie *i #uncionare ale trans#ormatorului de curent$ K
)
*i K
)n
se exprim. Rn ohmi.
3.2. DIMENSIONAREA STA/IILOR +I POSTURILOR DE
TRANSFORMARE
'eneralit!i
'oluiile de echipare depind de tipul *i puterea postului de trans#ormare *i de
,aloarea tensiunii.
1e partea primar. de medie tensiune a 1T se pot utiliza celule pre#aricate
pre,.zute cu separator$ Rntreruptor *i trans#ormator de curent sau cu separator de
sarcin. *i si&urane #uziile pt. posturi de trans#ormare aeriene. 'e pre,.d
trans#ormatoare de tensiune *i desc.rc.toare pe intrare.
Talourile de "oas. tensiune sunt pre,.zute cu separator$ Rntreruptor sau
si&urane #uziile *i trans#ormator de curent. Circuitele secundare c%in aparatele de
comand.$ m.sur.$ protecie$ semnalizare.
'chema electric. mono#ilar. de principiu a unui 1T5
Celul prot. trafo. 1 (JT) Celul prot. trafo. 2 i ms. Plecare1 Plecare2
)ur,e de sarcin
Deoarece ener&ia electric. nu se poate stoca$ pt. alim. Consumatorilor
este necesar s. cunoa*tem Rn a#ar. de puterea cerut. *i modul de ,ariaie a acesteia Rn
timp. 1entru aceasta$ la consumatorul *i #urnizorul de ener&ie electric. se ridic.
curele de sarcin.$ care reprezint. modul de ,ariaie a puterii asorite Rntr%o perioad.
determinat. de timp.
Curele de sarcin. se pot ridica pentru ener&ie electric. acti,. *i reacti,.4 ele
se pot ridica pentru inter,ale 2cicluri3 cu durata t
c
de o zi$ o lun.$ un an sau pt. timpul
necesar des#.*ur.rii complete a unui #lux tehnolo&ic.
Indicatorii curelor de sarcin.. 'e ,or de#ini pentru ener&ia electric. acti,..
a3 Ener&ia asorit.5tc
i
i i a
t p dt t p :
8
3$ 2 3 2


c i
t t
3 1uterea medie pe durata unui ciclu5
c
a
med
t
:
P
fntre ,alorile caracteristice ale puterii acti,e exist. relaia5
P
med
;P
max
;P
i
c3 Coe#icientul de utilizare 2de umplere3 al curei de sarcin.5
2M3 (88
max

P
P
$
med
u
d3 Timpul de utilizare a puterii maxime asorite5
$
max
max
P
:
t
a

*i al puterii instalate5
$
i
a
i
P
:
t
1entru aplatizarea curei de sarcin. la ni,elul 'EN se utilizeaz. sisteme de
tari#are di#ereniat..
Dimensionarea puterii posturilor de transormare olosind metoda
coeicientului de cerere
Aceast. metod. se preteaz. la proiectarea aliment.rii cu ener&ie electric. a
consumatorilor noi sau la care nu se cunosc curele de sarcin..
Metoda are Rn ,edere #aptul c. din puterea electric. instalat.$ numai o parte
este putere electric. cerut.$ deoarece nu toate utila"ele #uncioneaz. simultan$ iar cele
care sunt Rn #unciune nu sunt Rnc.rcate la sarcin. nominal..
1uterea cerut. se determin. cu relaia5
i c c
P $ P
N<IO4
u r
i s
c
$ $
$

$ Rn care5
$1
i#
! puterea instalat. Rn #unciune N<IO2deoarece o
parte din utila"e sunt Rn rezer,.$ iar altele Rn reparaie34
$<
c
! coe#. de cerere4
$<
s
! coe#. de simultaneitate4
$<
R
Q 1
as
A1
n
! coe#. de Rnc.rcare4
$s
r
! randamentul reelei4
$s
u
! randamentul utila"ului.
1uterea reacti,. se determin. cu relaia5
c c c
t% P <
$Rn care t%=
c
corespunde #actorului de putere cos=
c
al &rupei de receptoare.
Coe#icientul de cerere pentru di#erite cate&orii de receptoare
Denumirea receptoarelor $
c
cos=
c
t%=
c
Receptoare electromecanice5
Aeroterme ( ( (
Compresoare ( ( (
Macarale 8$(Y8$) ( (
Ma*ini unelte 8$()Y8$); ( (
1ompe 8$FY8$7 ( (
9entilatoare 8$=;Y8$F; ( (
Receptoare electrotermice5
Heneratoare de sudare 8$+Y8$+; 8$;Y8$= ($F+Y($++
Con,ertizoare de sudare 8$>Y8$= 8$=Y8$F ($++Y($88
Cuptoare de inducie ( 8 +
Cuptoare cu rezistoare 8$=Y8$7 ( 8
Receptoare de iluminat 8$FY8$: 8$;;Y8$: ($;(Y8$>7
1uterea aparent. cerut. de consumator se calc. cu relaia5

+
) )
3 2 3 2
i c i c c
< P 1 N<9AO4
Dac. la dimensionare se are Rn ,edere *i Rmun.t.irea #actorului de putere$ at.
puterea cerut. se calc. cu relaia5

+
)
.
)
3 2 3 2
cond ci ci c
< < P 1
N<9AO4
$ Rn care <
cond.
! puterea instalat. a ateriei de condensatoare5

3 2
) ( .
t% t% P <
ci cond
N<9ARO4
$ Rn care t%=
5
coresp. #actorului de putere mediu5

ci
i ci
med
P
P

cos
cos
sau


i
i
i
i
i
i
P
P
1
P

cos
cos
$ P
ci
! puterea cerut. Rn #uncie 2simultan as.34
$ Rn care t%=
6
corespunde #actorului de putere neutral5
cosn
neutral
Q 8$: pt. UP ((8 <9
8$:) pt. UQ =Y)8 <9
8$:; pt. UE ( <9
Cunosc0nd puterea cerut. se calc. puterea necesar. a #i instalat. Rn 2staie3 postul de
trans#ormare$ cu relaia5
opt
c
T
1
1

N<9AO
$ Rn care5 >
opt
. ! coe#. optim de Rnc.rcare a trans#ormatoarelor4
>
opt.
Q 8$F Y 8$F;.
Aplicaii5
(. 1 se dimensioneze puterea necesar a i instalat 2n postul de transormare a
crui schem electric este 2n i%ura de mai jos. Datele caracteristice ale motoarelor
racordate 2n schem sunt prezentate 2n ta,el. Toate motoarele sunt asincrone ?i cu
rotorul 2n scc. . )onsumatorii suplimentari racorda!i la ,arele de @ $V ?i ABC $V au
urmtoarele puteri ceruteD 1
c5
E FAAGjHAA $VAI 1
c6
E HAAGjCJA $VA.
-acordarea
tuturor receptoarelor se
va ace 2n ca,luri
triazate cu conductoare
din Al. ?i izola!ie din pvc.
Km,unt!irea actorului
de putere se poate ace
local sau centralizat.
Motorul P
n
N<IO
U
n
N9O
n
n
NrotAminO
I
n
NAO
L
NMO
cos= I
p
AI
n
$
c
P
c
N<IO
t%= <
c
N<9ARO
l
c
NmO
1ornirea
M
((
)88 =888 (>7; ); :) ( 7 ( (>8 ( 7F (88 medie
M
()
>88 =888 :7= ;8 :+ ( F ( +)8 ( )+> ;8 medie
M
)(
(=8 +78 (>7( ):( :> ( F ( ()7 ( =; F8 u*oar.
M
))
;; +78 ):+8 (8+ :( ( F ( +: 8 (: (;8 &rea
M
+(
+F +78 (>=; F+ :8 ( F ( +8 ( (7 >8 &rea
M
+)
)) +78 (>=8 >> 7: ( F ( (; ( (8 +8 u*oar.
M
++
(; +78 :=8 ++ 7= ( = ( () ( : ;8 &rea
M
+>
(( +78 F)8 +> 7; ( = ( 7 ( F ); u*oar.
M
+;
= +78 (>>8 () 7> ( F 8 ( ( ( )8 u*oar.
Cunosc0nd ,alorile 1
c
*i t
c
2calc. con#. #ormulelor de mai sus3 pentru #iecare
motor se determ. puterile as. de toate motoarele5

+ + + + + + ;F $ )+) +F $ ( F $ F 8 $ () > $ (; = $ ): ; $ +7 8 $ ()7


3 > $ 8 2 $V ci&
P
N<IO

+ + + + + + =: $ ()F :) $ 8 ;7 $ = =: $ 7 ;; $ : 8; $ (7 = $ (7 + $ =;
3 > $ 8 2 $V ci&
<
N<9ARO
iin0nd cont *i de ceilali consumatori 2instalaii electrice$ iluminat *.a.3 care
sunt racordai la ara de 8$> <9 a taloului &eneral rezult.5

;F $ F+)
3 > $ 8 2 $V ci
P
N<IO4

=: $ ;;F
3 > $ 8 2 $V ci
<
N<9ARO
1uterea aparent. cerut. din 1T se determin. cu relaia5

+
) )
3 2 3 2
ci ci c
< P 1
6.r. compensarea puterii reacti,e$ rezult.5
F $ :)8 =: $ ;;F ;F $ F+) 3 2 3 2
) ) ) )
+ +
ci ci c
< P 1
<9A4
1uterea necesar. a #i instalat. Rn 1T ,a #i5
(+(;
F $ 8
F $ :)8

opt
c
tr
1
1

<9A4
Dac. se pre,ede Rmun.t.irea #actorului de putere de la5
+
+ + +

;F $ F+)
7; $ 8 ; $ (; 7;; $ 8 = $ ): : $ 8 ; $ +7 7: $ 8 ()7
cos
cos
ci
i ci
med
P
P

F: $ 8
;F $ F+)
== $ ;7)
;F $ F+)
F;7 $ 8 8 $ ;88 7+ $ 8 +F $ ( F= $ 8 F $ F 7( $ 8 8 $ ()

+ + +
+
la #actorul de putere neutral cos=
n
Q 8$:; ,a #i necesar. o aterie de condensatoare
montat. pe partea de 8$> <9 2centralizat$ local3 cu puterea de5

) $ +)7 3 +)7 $ 8 FF= $ 8 2 ;F $ F+) 3 2


) (
t% t% P <
ci cond N<9ARO
'e adopt. <
cond
Q +=8 <9AR.
fn cazul compens.rii puterii reacti,e$ puterea aparent. cerut. Rn secundarul
postului de trans#ormare se calculeaz. cu relaia5
F $ F;7 3 +=8 =: $ ;;F 2 3 ;F $ F+ 2 3 2 3 2
) ) ) )
+ +
cond ci ci c
< < P 1
<9A
*i
= $ (8((
F; $ 8
F $ F;7

t
1
<9A4
7 $ (87+
F $ 8
F $ F;7

t
1
<9A.
Analiz0nd rezultatele calculelor se oser,. c. prin Rmun.t.irea #actorului de putere
Rn secundar scade puterea necesar. a #i instalat. Rn postul de trans#ormare.
9om considera dou. ,ariante de echipamente5
V
I
5 ( x (888 <9A4 V
II
5 ) x =+8 <9A.
1t. #iecare ,ariant. se calc. pierderile de putere acti,. cu relaia5
V
I
5
>( $ F ; $ 7 F= $ 8 ; $ )
(
) )
8 (
+ +
sc T
p
n
p n p
<I4
Rn care5
F= $ 8
(888
F $ F;7

nTI
c
I
1
1

V
II
5
;> $ > = $ ; =( $ 8
)
(
F; $ ( )
)
(
+
T
p
<I
Rn care5
=( $ 8
()=8
F $ F;7

nTII
c
II
1
1

'e adopt. ,ar. a II%a cu ) x =+8 <9A$ care realizeaz. Rn timpul #uncion.rii
pierderi minime *i care asi&ur. Rn plus$ continuitatea Rn alimentare a consumatorilor
2receptoarelor3 de cate&. I.
1uterea necesar. cerut. pe ara de = <9 ,a #i5

+ + + + 3 2
3 2 ( 3 2 3 2 ( 3 2 3 = 2 PT c c & c PT c c & c $V c
< < < j P P P 1

Rn care5
(( $ F+F ;> $ > ;F $ F+)
3 > $ 8 2 3 2
+ +
tr $V c PT c
p P P
<I

) $ )>) 7 $ >> > $ (:F
3 > $ 2 3 2
+ +
tr $V o c PT c
M < <
<9AR
$unde5
7 $ >> =+8 3
(88
=
=( $ 8
)
(
(88
+
) 2 3
(88
2M3 (
(88
2M3
2
) ) 8
+ +
nT
sc
tr
1
u
n
i
n M <9AR
1
c7@$V8
Q N2(>8U+)83UF)8UF+)$;FO%"N27=$7U)++$=3U;88U)>)$)OQ(7:)$;F%"(8=)$F <9A
Adic.5 1
c7@$V8
Q )(F8$; <9A la un cos=Q 8$7F)$ #.r. compensarea #actorului de putere
pe ara de = <9.
). Un receptor triazat care a,soar,e o putere 1
c
E 55AAGjN@@ $VA este alimentat
prin dou transormatoare care au acelea?i tensiuni secundareB aceea?i %rup de
conexiuniB dar au puteri ?i tensiuni nominale de scurtcircuit dieriteD 1
nT5
E 5AAA$VAI
1
nT6
E CAA $VAI u
sc5
E @OI u
sc6
E CO. 1 se determine modul de repartizare a sarcinii
2ntre cele dou transormatoare.
Cunosc0nd datele trans#ormatoarelor se pot scrie relaiile5
) (
( )
)
(
2M3
2M3
nT sc
nT sc
1 u
1 u
1
1

*i 1
c
Q 1
5
U1
6
din care rezult.5
(
(
)
)
(
(
(
sc
nT
sc
nT
sc
nT
c
u
1
u
1
u
1
1
1
+

*i
)
)
)
)
(
(
)
sc
nT
sc
n
sc
n
c
u
1
u
1
u
1
1
1
+

unde '
(
*i '
)
sunt puterile 2sarcinile3 cu care se ,or Rnc.rca cele dou. trans#ormatoare.
fnlocuind ,alorile cunoscute se oin5
(>88 7== ((88
) )
+
c
1 <9A
7F;
=
(888
); $ ;
=
(888
>
>88
=
(888
(>88
(

+
1
<9A
;);
>
>88
); $ ;
)
1
<9A
'e calc. coe#. de Rnc.rcare ai celor dou. trans#ormatoare5
7F; $ 8
(888
7F;
(

4
+( $ (
>88
;);
)

.
Deci primul trans#ormator ,a #i suRnc.rcat cu ()$;M$ iar cel de%al doilea
supraRnc.rcat cu +($;M. 'e ,a suRnc.rca trans#ormatorul cu tensiune de scc. Mai
mare.
1t. ca al II%lea trans#ormator s. nu #ie supraRnc.rcat$ puterea cerut. nu ,a
treui s. dep.*easc.5
Tn
1 1
) )

4
(8== 3
>
>88
=
(888
2 >
)
)
(
(
)
u
+

,
_

+
sc
nT
sc
nT
sc c
u
1
u
1
u 1
<9A
'arcina ar treui mic*orat. cu )7$;M. fn aceste condiii trans#ormatorul ( se ,a
Rnc.rca la puterea5
===
=
(888
= $ )==
(8==
(
1
<9AQ 1
c
P
% 1
6Tn
adic. un coe#. de Rnc.rcare ^j
(
Q 8$==.
eefn exploatare nu este Rns. indicat s. #ie utilizate trans#ormatoare cu u
sc
di#erite.
+. '. se staileasc. puterea economic. a unui post de trans#ormare uran pentru
care se estimeaz. o sarcin. maxim. de >78 <9A Rn primul an de exploatare.
Durata de utilizare a sarcinii maxime este de ordinul )888 h pe an.
1uterea teoretic. a postului de trans#ormare se calculeaz. cu rel.5
788
= $ 8
>78
max (
max

$
1
1
nec
<9A
'e adopt. un trans#ormator cu 1
n
Q (888 <9A se ,a #ace atunci c0nd sarcina
maxim. anual. ar #i 1
c
Q =+8 <9A.
6.. ALEGEREA +I !ERIFICAREA SEC/IUNII CONDUCTOARELOR
Dimensionarea seciunii conductoarelor se poate #ace pe aza unor criterii
tehnice *i economice.
Criteriile tehnice au drept scop s. asi&ure Rnc.lzirea maxim. admis.$ c.derea
maxim. de tensiune$ stailitatea Rn re&im de scurtcircuit$ o rezisten. mecanic.
minim..
Criteriile economice 21E (+; ! :(3 au Rn ,edere realizarea unor pierderi
minime de putere 2ener&ie3 Rn reea$ realizarea unui consum minim de material
conductor$ dez,oltarea reelei Rn perspecti,. etc.
Este indicat ca seciunea aleas. a conductoarelor s. #ie rezultatul unui calcul
tehnico%economic.
1t. realizarea calculelor de dimensionare este necesar a se cunoa*te lun&imea
poriunilor de reea *i sarcinile de calcul pe tronsoanele acesteia.
Determinarea seciunii conductoarelor *i calurilor se poate #ace #olosind unul din
criteriile5
% termic sau al Rnc.lzirii maxime admise Rn re&im staionar4
% c.derii maxime admise de tensiune4
% densit.ii constante de curent4
% consumului minim de material4
% economic sau densit.ii economice de curent.
eeprimele dou. criterii admit ipoteza seciunii constante pe toate tronsoanele
reelei.
=.F.(. DIMEN'IGNAREA 'ECiIUNII CGNDUCTGARELGR 1E ?AKA
fNCvLKIRII MAJIME ADMI'E
fnc.lzirea conductoarelor electrice se #ace prin e#ect Coule$ dar *i su aciunea
radiaiilor termice 2solare$ etc.3$ iar la caluri Rn plus datorit. pierderilor Rn dielectric$
ecran$ arm.turi 2,alori termice max. admise5 F8
o
C pt. conductoare neizolate$ ;8
o
C b
78
o
C pt. conductoare izolate$ Rn #uncie de nat. materialului izolator *i tensiune3.
Re&imurile de #uncionare a receptoarelor pot #i5
% receptoarele de iluminat *i unele receptoare de #or. 2pompe$ ,entilatoare$
compresoare cu #uncionare continu.3 ! re%im permanent4
% electromotoare pentru acionarea ma*inilor unelte$ pompe pentru hidro#or$
instalaii de sudare ! 2n re%im intermitent4
% pornirea motoarelor electrice$ re&imurile de a,arie 2scurtcircuit3 ! 2n re%im de
scurt durat.
1t. dimensionarea seciunii conductoarelor se consider. re&imul de lun&. durat. la
care seciunea conductoarelor permite un curent maxim admis I
ma
.
La alimentarea receptoarelor care #uncioneaz. Rn re&im intermitent$ seciunea
conductoarelor ,a permite un curent maxim admis corectat5
ma
I

ma i
I a
4
$ unde5
D)
a
7F; $ 8

4
c

t
t
D)
$ D) ! durata de conectare4
t

! timpul de #uncionare Rn sarcin.4


t
c
! durata unui ciclu$ ,alori determinate
experimental sau din taho&rame.
1t. re&imul de lun&. durat.$ Rnc.lzirea maxim. a conductoarelor reelelor electrice
se poate determina din ecuaia de ilan ener&etic simpli#icat5
r cv c p
: : : : +
unde5 :
p
este ener&ia pierdut. prin e#ect Coule5
t I - : ma
p

)
:
c
este ener&ia cedat. prin con,ecie 2]
c,
3 *i radiaie 2]
r
3 mediului amiant
2\
ma
3$ dup. ce temp. conductorului s%a stailizat 2\
ad
3$ \
re#
temperatura de re#erin.
a,ut. Rn ,edere la calculul rezisti,it.ii materialului conductor.
t 4 :
ma ad r cv c
+ 3 2 3 2
Rezistena conductorului Rn curent alternati, ,a #i5
Q
$ $ -
re ad px p re
(
3O 2 ( N 3 ( 2
8
+ + +
l d 4 4
>
)
d
s
$
p
$ $
px
! coe#icienii care au Rn ,edere e#ectul pelicular *i de proximitate4
4 ! aria lateral. a conductorului4
s ! seciunea conductorului4
d$ l ! diametrul *i lun&imea conductorului4
R
/
! coe#. de ,ariaie cu temperatura a rezisti,it.ii materialului conductor 2_3.
Dup. Rnlocuiri se oine Rnc.rcarea maxim. admis.5
3O 2 ( N 3 ( 2 >
3 2 3 2
+ )
re ad px p
ma ad r cv
ma
$ $
d
I+ + +
+


Metodolo&ia de ale&ere 2dimensionare3 a seciunii conductoarelor *i calurilor
reelelor electrice in0nd seama de criteriul tehnic impune mai multe etape5
(. fn #uncie de locul de monta" 2interior$ exterior3$ natura mediului de lucru
2normal$ periculos3$ lun&imea reelei$ condiiile de teren$ continuitatea Rn alimentare$
natura receptorului 2mono#azat$ tri#azat3$ temp. mediului$ tensiunea reelei$ modul de
tratare a neutrului.
'imolizarea calurilor electrice

S>%A$? S<%'>B>#:C>< ED<%5?&
( ) +
Caluri pentru ener&ie
C Calu cu conductoare masi,e sau uni#ilare CBB
C Conductor concentric de nul 2a II%a liter. C din simol3 ACBB
A Conductor din aluminiu 2la Rnceput3. Dac. lipse*te e din Cu.
B Izolaie$ manta sau inel exterior din 19C
)B Izolaie sau manta din polietilen.
)J Izolaie din polietilen. reticulat. A)J'B
q Izolaie din h0rtie ACq1A
' Ecran din Cu ACBq'B
E Ecran ACB'EB
1 Manta din plum Cq1I
A Armat cu and. din oel ACBAB
As Armat cu s0rm. AsB'B
6L 6rontier. lon&itudinal. la propa&area apei A)J'26L3B
6 Caluri cu Rnt0rziere m.rit. la propa&area #l.c.rii 2la s#0r*it3 CBB%6
6 Conductor pentru instalaii #ixe A6B
M Conductor liat din Cu 2la Rnceput3 MBB
). 'e calculeaz. curentul cerut$ curentul ce treuie ,ehiculat prin conductor
2calea de curent3 pentru alimentarea consumatorilor din a,al$ cu relaiile5
% pentru receptoare de #or. tri#azate5
cos +

n
c
c
U
P
I
NAO
Rn care5 P
c
puterea cerut. de consumator Rn <I4
U
n
tensiunea nominal. a conductorului liniei aeriene$ calu Rn 94
s randamentul receptorului.
% pentru receptoare mono#azate *i de iluminat5
cos

n
c
c
U
P
I
NAO
% pentru coloane5

ci c
I I
NAO$ Rn care I
c
! curentul cerut de #iec. consumator
de la cap.tul coloanei Rn A.
+. 'e ale&e seciunea standardizat. a.R. s. #ie Rndeplinit. condiia5
c ad
I I
*'#(9#:9<: %:D>%( :E%>=( : #:A?&9>?$9 E< <'<9F>< G' 9<F>% 5<9%:'<'@H
'c
mm
)
WQ ( <9 = <9 (8 <9 )8 <9 +8 <9
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56
Caluri cu izolaie de h0rtie *i manta de 1 cu conductoare de Cu
a3 1ozare Rn p.m0nt la )8
o
C
($; >( +( )= % % % % % % % %
)$; ;; >) +; % % % % % % % %
> F) ;; >F % % % % % % % %
= :) F8 ;: ;: % % % % % % %
(8 (); :; 78 78 =: % % % % % %
(= (=; (8; (8; (8; :8 % % % % % %
); )(8 (=8 (+; (+; ()8 ()8 % % % % %
+; );; (:; (=; (=; (>; (>; % % (+; % %
;8 +8; )+; (:; (:; (F8 (F; )88 (7; (=8 (7; (F;
F8 +7; ):8 )>; )>; )(; )(; )>; )+8 )88 )+8 )(;
:; >=8 +;8 ):8 ):8 );; );; ):8 )F8 )>8 )F8 );;
()8 ;+8 +:; ++8 ++8 ):8 ):8 ++8 +(8 )F8 +(8 ):8
(;8 F88 >;8 +F; +F; +); +); +F8 +;8 +8; +>; ++8
(7; =78 ;88 >)8 >)8 +=; +=; >(8 +:8 +>8 +7; +F8
)>8 F:8 ;F8 >78 >78 >)8 >)8 >F8 >;8 +:8 >+; >);
+88 :88 =>8 ;>8 ;>8 >F8 >=; ;)8 ;(8 >+; >7; >78
>88 (8=8 F>8 =)8 =)8 ;>8 ;+8 ;+8 ;:8 ;88 ;;8 ;+8
'c
mm
)
WQ ( <9 = <9 (8 <9 )8 <9 +8 <9
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56
;88 ()88 % % % % ;78 ;:8 =;8 ;>8 =88 =(8
3 1ozare Rn aer la +8
o
C
($; ++ )F )+ % % % % % % % %
)$; >; += +8 % % % % % % % %
> ;: >F +: % % % % % % % %
= F> ;: ;8 ;8 % % % % % % %
(8 (88 78 =7 =7 % % % % % % %
(= (+8 (8; :8 :8 % % % % % % %
); (F; (>8 ()8 ()8 % % % % % % %
+; )(; (F8 (;8 (;8 (); (>8 % % (+8 % %
;8 )=8 )8; (78 (78 (;; (=; )88 (7; (;; (78 (F;
F8 ++8 )=8 )+8 )+8 (:; )8; );8 )>8 (:; )+8 ))8
:; +:; +)8 )78 )78 )+; )>; +88 )7; )+8 )F; )=;
()8 >=8 +=8 +); +); )F8 )78 +;8 ++8 )=; +)8 +8;
(;8 ;+8 >(8 +F8 +F8 +(8 +)8 >88 +78 +88 +=8 +;8
(7; =88 >F8 >)8 >)8 +=; +=8 >;; >+; +>8 >(8 >88
)>8 F)8 ;;8 >:8 >:8 >(8 >)8 ;+8 ;(8 +:8 >F; >=;
+88 7+8 =)8 ;=8 ;=8 >F8 >78 =88 ;78 >>8 ;>8 ;+8
>88 (888 F>8 ==8 ==8 ;;8 ;=8 F88 =:8 ;(8 =+8 =+8
;88 ((=8 % % % % =)8 F78 F78 ;F8 F88 F(8
Caluri cu izolaie de h0rtie *i manta de 1 cu conductoare de Al
a3 1ozare Rn p.m0nt la )8
o
C
)$; % ++ )7 % % % % % % % %
> ;; >) += % % % % % % % %
= F8 ;) >; >; % % % % % % %
(8 :; =: =8 =8 ;) % % % % % %
(= (); :) F: F: =: % % % % % %
); (=8 ()8 (88 (88 7: :) % % % % %
+; (:; (>; (); (); ((8 ((8 % % (8; % %
;8 )+; (F; (;8 (;: (+8 (+8 (;8 (>8 (); (>8 (+8
F8 ):; ))8 (:8 (:8 (=; (7; (:8 (F; (;; (F; (=;
:; +;8 )=8 )); )); (:; (:; )); )(8 (7; )(8 (:;
()8 >8; +88 );; );; )); ))8 );; )>8 )(8 )>8 ));
(;8 >=8 +;+ ):8 ):8 );; );8 ):8 )F8 )+; )F8 );;
(7; ;)8 +:8 ++8 ++8 )7; )7; +)8 +8; )=; +88 )7;
)>8 =88 >;8 +F; +F; +); +); +F8 +;8 +8; +>; ++8
+88 =:8 ;(8 >)8 >)8 +F8 >)8 >)8 >88 +>; +:8 +F;
>88 7)8 ;:8 >:8 >:8 >+8 >F8 >78 >=; >88 >;8 >>8
;88 :)8 % % % % % ;+8 ;)8 >>; ;88 >:8
3 1ozare Rn aer la +8
o
C
)$; % )= )+ % % % % % % % %
> >> +> +8 % % % % % % % %
= ;= >+ +: +: % % % % % % %
(8 F= ;7 ;+ ;+ >; % % % % % %
(= (88 F7 F8 F8 =8 % % % % % %
); (+8 (88 :( :( F7 7; % % % % %
+; (=8 ()8 ((8 ((8 :; (8; % % := % %
;8 (:; (;8 (>8 (>8 ((; (); (;8 (>8 ((; (>8 (+;
F8 );8 (:8 (F; (F; (;8 (=8 (:8 (78 (;8 (F; (F8
:; +8; )+; )(; )(; (78 (:8 )+8 ))8 (78 )(8 )8;
()8 +;; )F8 );8 );8 )(8 ))8 )F8 );; )8; )>; )+;
(;8 >(8 +(; )7; )7; )>8 );8 +(8 ):; )+; )78 )F8
(7; >=; +=8 +); +); )F; )7; +;8 ++; )=; +)8 +(8
)>8 ;;8 >); +7; +7; +)8 ++8 >(8 +:; +(8 +F; +=;
+88 =+8 >:8 >>8 >>8 +F8 +78 >F8 >;; +;8 >)8 >)8
>88 F=8 ;:8 ;+8 ;+8 >>8 >>8 ;=8 ;>8 >(8 ;88 ;88
;88 7:8 % % % % ;88 =+8 =)8 >=8 ;F8 ;F8
'c
mm
)
WQ ( <9 = <9 (8 <9 )8 <9 +8 <9
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56
Caluri cu izolaie *i manta de 19C cu conductoare de cupru
a3 1ozare Rn p.m0nt la )8
o
C
)$; % )= )+ % % % % % % % %
> >> +> +8 % % % % % % % %
= ;= >+ +: +: % % % % % % %
(8 F= ;7 ;+ ;+ >; % % % % % %
(= (88 F7 F8 F8 =8 % % % % % %
); (+8 (88 :( :( F7 7; % % % % %
+; (=8 ()8 ((8 ((8 :; (8; % % := % %
;8 (:; (;8 (>8 (>8 ((; (); (;8 (>8 ((; (>8 (+;
F8 );8 (:8 (F; (F; (;8 (=8 (:8 (78 (;8 (F; (F8
:; +8; )+; )(; )(; (78 (:8 )+8 ))8 (78 )(8 )8;
()8 +;; )F8 );8 );8 )(8 ))8 )F8 );; )8; )>; )+;
(;8 >(8 +(; )7; )7; )>8 );8 +(8 ):; )+; )78 )F8
(7; >=; +=8 +); +); )F; )7; +;8 ++; )=; +)8 +(8
)>8 ;;8 >); +7; +7; +)8 ++8 >(8 +:; +(8 +F; +=;
+88 =+8 >:8 >>8 >>8 +F8 +78 >F8 >;; +;8 >)8 >)8
>88 F=8 ;:8 ;+8 ;+8 >>8 >>8 ;=8 ;>8 >(8 ;88 ;88
;88 7:8 % % % % ;88 =+8 =)8 >=8 ;F8 ;F8
a3 1ozare Rn aer la +8
o
C
($; +F +8 )F % % % % % % % %
)$; ;8 >( += % % % % % % % %
> =; ;+ >= % % % % % % % %
= 7+ == ;7 ;7 % % % % % % %
(8 ((8 77 FF F= F) % % % % % %
(= (>; ((; (88 :7 :+ % % % % % %
); (:8 (;8 (+8 (); ()8 % ()8 ((8 % (8; (88
+; )+; (78 (;; (;8 (>; (>; (+; % (); ((;
;8 )78 )(8 (7; (F; (F8 % (F8 (=8 % (;8 (>8
F8 +;8 )=8 )+8 ))8 )(8 % )(8 (:; % (78 (F8
:; >)8 +(; )F; )=8 )>; % );8 )+; % )(; )88
()8 >78 +=8 +(; ):; )78 % )7; )F8 % )>8 ));
(;8 ;>8 >88 +;; ++; +)8 % +)8 +88 % )F8 );8
(7; =)8 >=8 >88 +F8 +;; % +;; ++; % +88 )78
)>8 F)8 ;+8 >=; >); >8; % >8; +7; % +>8 +)8
+88 7)8 ;:8 ;)8 >F; >;8 % >;8 >+8 % +78 +;;
>88 :=8 =78 =88 ;>8 ;)8 % ;8; >7; % >)8 >88
;88 (((8 % % % % % ;=8 ;>8 % >=8 >>8
'c
mm
)
WQ ( <9 = <9 (8 <9 )8 <9 +8 <9
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56
Caluri cu izolaie *i manta de 19C cu conductoare de aluminiu
a3 1ozare Rn p.m0nt la )8
o
C
)$; +F +8 )F % % % % % % % %
> ;) >) += % % % % % % % %
= =7 ;) >; % % % % % % % %
(8 7= =: =8 % % % % % % % %
(= ((+ :8 F7 % % % % % % % %
); (;8 ((; (88 :F :) % :; 77 % 7) F=
+; (78 (>8 ()8 ((; ((8 % ((8 (8; % :F :(
;8 )(; (=; (>; (+; (+8 % (F8 (;; % ((; (8;
F8 )F8 )88 (F; (F8 (=8 % )(8 (:8 % (>8 (+8
:; +); )>; )(; )88 (:8 % );8 )); % (=; (;;
()8 +F; )F; )>; )+8 )(; % )78 );; % (:8 (F;
(;8 >)8 +(; )F; )=8 )>; % +88 )=8 % )(8 (:;
'c
mm
)
WQ ( <9 = <9 (8 <9 )8 <9 +8 <9
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56
(7; >78 +;; +(8 ):8 )78 % +(8 )7; % )+; ))8
)>8 ;=8 >(; +=8 ++8 +(; % +)8 +88 % )F8 );8
+88 =>8 >=; >(8 +78 +;; % +=8 +>8 % +88 )78
>88 F>8 ;>8 >F8 >); >(8 % >8; +7; % ++; +(;
;88 7=8 % % % % % >;; >+8 % +F; +;8
3 1ozare Rn aer la +8
o
C
)$; )= )( (7 % % % % % % % %
> += +8 )F % % % % % % % %
= >= +7 +> % % % % % % % %
(8 =+ ;) >F % % % % % % % %
(= 7) F8 =+ % % % % % % % %
); ((8 :> 7) 7F 7> % 7F 7) % F; F(
+; (+; ((; (88 (8; (88 % (8; (88 % :( 7=
;8 (=; (>8 (); (+8 ()8 % (F8 (;8 % ((8 (8;
F8 )(8 (78 (;; (=8 (;8 % )(8 (7; % (+; ();
:; )=8 )(; (:8 (:; (7; % )); ))8 % (=; (;;
()8 +88 );8 ))8 ))8 )(8 % ):8 )=8 % (:8 (78
(;8 +;8 ):8 );8 );8 )>8 % ):; ):; % )(; )8;
(7; >88 ++; )7; )7; )F8 % +); )78 % )>; )+8
)>8 >78 +:; +>8 +>8 +(8 % +;8 ++8 % ):8 )F+
+88 ;;8 >=8 +:8 +:8 +;; % >88 +78 % ++8 +(;
>88 ==8 ;;8 >=8 >;8 >)8 % >=8 >>8 % +7; +=;
;88 % % % % % % ;+8 ;(8 % >>8 >)8
I'@<'=>@(C>?< %:D>%< :E%>=< :?< #&9<'C>?$9 G' 9<F>% 5<9%:'<'@ 5@. #$'E&#@$:9<
#& >I$?:C>< E< P!C =:& #:&#>&#1 &@>?>I:@< G' >'=@:?:C>> B>D<1 ?: @<%5. %<E>&?&> 25
$
C
sec!iune
a
mm
)
Intensitatea maxim admis. a curentului NAO
Conductoare 6B$ 6F;8 Conductoare A6B$ A6F;8
Liere
Rn aer
Montate Rn tu c0te
Liere
Rn aer
Montate Rn tu c0te
) + > ;$ = ) + > =$ =
5 6 J C H @ F N S 5A 55
( )8 (> () (( (8 % % % % %
($; ); (F (> (+ (( % % % % %
)$; +> )> )8 (7 (= )F (7 (= (; (+
> >; +( )= )> )( +; )+ )8 (7 (=
= ;F >8 +> +( )F >; +8 )F ); )(
(8 F7 ;; >: >; +: =( >( += ++ ):
(= (8> F+ => ;7 ;( 7) ;; >F >+ +7
); (+F (88 7> F= =F (8F F> == =8 ;+
+; (=7 (); (87 :7 7F (+) :; 7+ F= =;
;8 )(8 (;8 (+; ()+ (8: (=; ((7 (8+ :> 7)
F8 )=8 )88 (F( (;= (+F )8; (;; (+( ((: (8>
:; +(8 )>( )(7 (:7 (F> )>; (7F (== (;( (++
()8 +=; )F) );8 ))7 (:= )7; )(F (:( (F> (;+
(;8 >(; +(8 )78 );; ))> ++8 )+7 )(> (:; (F(
(7; >F; % % % % +F; % % % %
)>8 ;=8 % % % % >>8 % % % %
+88 =>; % % % % ;(8 % % % %
>88 F;8 % % % % =8; % % % %
ee temp. max. admis. pe conductor este UF8
o
C pt. izolaia din 19C *i U=8
o
C pt. izol. din cauciuc.
I'@<'=>@(C>?< %:D>%< :E%>=< :?< #&9<'C>?$9 G' 9<F>% 5<9%:'<'@ 5@. #$'E&#@$:9<
@$9=:E:@< E>' :?&%>'>& J #$'E&#@$9 E< '&? E>' OL3A?
1ec!iunea nominal a -ezisten!a conductoruluiB -eactan!a conductoruluiB Intensitatea curentuluiB
conductoarelorB mm
6
TU$m TU$m VAW
+ x (= mm
)
Al ($78) 8$8:7
F;
U ;8 mm
)
GL%Al 8$=( 8$8:7
+ x ); mm
)
Al ($(7 8$8:F
:F
U ;8 mm
)
GL%Al 8$=( 8$8:F
+ x +; mm
)
Al 8$7++ 8$87:
((:
U ;8 mm
)
GL%Al 8$=( 8$87:
+ x ;8 mm
)
Al 8$;F: 8$87=
(>(
U ;8 mm
)
GL%Al 8$=( 8$87=
+ x F8 mm
)
Al 8$>+F 8$87>
(78
U ;8 mm
)
GL%Al 8$=( 8$87>
Temperatura mediului amiant5 U);
o
C4
Temperatura maxim. admis. pe conductor5 UF8
o
C.
I'@<'=>@(C>?< %:D>%< :E%>=< :?< #&9<'C>?$9 G' 9<F>% 5<9%:'<'@ 5@. #$'E&#@$:9<
'<>I$?:@< E>' #&59&1 :?&%>'>&1 $C<?3:?&%>'>& J> $C<?1 %$'@:@< G' :<9
sec!iune
a
mm
)
Intensit.ile curenilor NAO
Cupru Aluminiu Gel%Aluminiu Gel
6elul monta"ului
Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
5 6 J C H @ F N
= F8 ;8 % % % % %
(8 :; 78 F; =8 78 ;8 %
(= (+8 (88 (8; F; (8; F; >;
); (78 (>8 (+; (8; (+8 (88 =8
+; ))8 (F8 (F8 (+8 (F; (+; F;
;8 )F8 )(; )(; (=; )(8 (=; :8
F8 +>8 )F8 )=; )(8 )=; )(8 ();
:; >(; ++; +)8 );; ++8 )=8 (>8
()8 >7; +:+ +F; +88 +78 +8; %
(;8 ;F8 >=; >>8 +;; >>; +=; %
B:9< '<>I$?:@<
Dimensiun
i
mm
Masa
<&Am
n, Iad NAO Dimensiuni
mm
Masa
<&Am
n, Iad NAO
pol c.c. c.a. pol c.c. c.a.
5 6 J C H @ F N S 5A
?are de cupru
?are dreptun&hiulare ?are rotunde
)8 x + 8$;+ ( ):; ):8 = 8$);) ( (>8 (>8
)8 x ; 8$7: ( +:8 +7; F 8$+>+ ( (78 (78
); x ; ($(( ( >F8 >=; 7 8$>>F ( )(; )(;
+8 x ; ($+> ( ;>8 ;+8 (8 8$=:: ( +88 +88
>8 x ; ($F7 ( F(; F(8 () ($88F ( +7; +7;
+$;= ) ()(; ((78 (> ($+F8 ( >=; >=;
>8 x (8 +$;= ( (8); (888 (= ($F:8 ( ;F8 ;F8
F$() ) (7+8 (FF8 (7 )$)=; ( =F8 =F8
;8 x ; )$)+ ( 7F8 7;8 )8 )$788 ( FF; FF8
>$>= ) (;88 (>(8 )) +$+78 ( 7:; 77;
;8 x (8 >$>; ( ()=8 ()(; )= >$+F8 ( (878 (8=;
7$:8 ) ))>8 )(); )7 ;$>78 ( (+=8 ());
=8 x ; )$=F ( (8); (888 +8 =$):( ( (+78 (+>8
;$+> ) (FF8 (=7; +) F$(;7 ( (;>8 ((>8
7$8( + )>F; )+88 +; 7$;=+ ( (FF8 (=>8
=8 x (8 ;$+> ( (>F; (>(; +7 (8$(8 ( (:>8 (7(8
(8$=7 ) );:; )>F; >8 (($(7 ( )8:8 (:);
(=$8) + +;>8 ++8; >; (>$(; ( )>F8 )))8
?are de aluminiu
?are dreptun&hiulare ?are rotunde
)8 x + 8$(=) ( )+8 )); = 8$8FF ( ((; ((;
)8 x ; 8$(=) ( +88 +88 F 8$8FF ( (>8 (>8
+8 x + 8$)>+ ( ++; +); 7 8$(+= ( (F8 (F8
+8 x ; 8$>8; ( >+; >(; (8 8$)() ( )+8 )+8
>8 x ; 8$;>8 ) ;;; ;+8 () 8$+8; ( +8; +8;
($878 ) :;; :)8 (> 8$>(= ( +F8 +F8
>8 x (8 ($878 ( 78; FF8 (= 8$;>+ ( >;8 >;8
)$(=8 ) (>); (+78 (7 8$=7F ( ;+8 ;+8
;8 x ; 8$=F; ( =78 =>; )8 8$7>7 ( =)8 =(;
($+;8 ) ((F; (((; )) ($8+8 ( F8; F88
;8 x (8 ($+;8 ( :F; :>8 ); ($++8 ( 7>8 7;;
)$F88 ) (F;8 (==8 )7 ($==8 ( (888 :F;
=8 x ; 8$7(8 ( 78; FF8 +8 ($:(8 ( ((88 (8=;
($=)8 ) (+:8 (++; +; )$=88 ( (+78 (+88
=8 x (8 ($=)8 ( ((;8 ((8; +7 +$8=8 ( (;>8 (>+;
+$)>8 ) )888 (:+8 >8 +$+:8 ( (==8 (;+8
>$7=8 + )7F; )=)8 >; >$):8 ( (:=8 (F;8
>. 'e corecteaz. ,aloarea curentului admis de conductor sau calu Rn #uncie
de condiiile de monta" 2Rn aer$ Rn p.m0nt$ pe perete$ Rn canal$ Rn tu$ su tencuial.3 *i
de exploatare 2temp. real. a mediului3$ calcul0nd ,aloarea maxim. admis. Rn
condiiile de lucru5
ad m ad
I $ $ I
. . max
NAO$ Rn care5
$
m
! coe#. de monta"$ *i se determin. din taelul >A Rn #uncie de modul de monta"$
distana dintre conductoare 2caluri3 *i nr. de conductoare Rn paralel4
$
/
! coe#. de exploatare$ *i se d. Rn taelul >? Rn #uncie de temperatura mediului
amiant *i temperatura pt. care a #ost construit conductorul 2calul3.
ta. CA
C$<B>#><'C> E< #$9<#C>< k
m
B&'#C>< E< %$E&? E< 5$I:9<
Modul de
pozare a
calurilor
a3 Caluri Rn curent continuu *i cu mai multe conductoare Rn curent alternati,
Distana lier. Rntre caluriQ d calu
Distana #a. de perete P )cm
Atin&ere reciproc.
Atin&ere de perete
Num.rul calurilor Num.rul calurilor
6i&ura 1 2 4 6 7 6i&ura 1 2 3 6 7
5 6 J C H @ F N S 5A 55 56 5J
Calu pe par%
doseal. sau pe
#undul unui
canal
8$:
;
8$:
8
8$7
7
8$7
;
8$7
>
8$:
8
8$7
>
8$7
8
8$F
;
8$F+
Caluri pe pa%
turi 2circul.
aerului e
Rmpiedicat.3.
1ozare al.tu%
rat..
Nr. &r.tare5
( 8$:
;
8$:
8
8$7
7
8$7
;
8$7
>
8$:
;
8$7
>
8$7
8
8$F
;
8$F+
)
8$:
8
8$7
;
8$7
+
8$7
(
8$7
8
8$:
;
8$7
8
8$F
=
8$F
(
8$=:
+
8$7
7
8$7
+
8$7
(
8$F
:
8$F
7
8$:
;
8$F
7
8$F
>
8$F
8
8$=7
= 8$7
=
8$7
(
8$F
:
8$F
F
8$F
=
8$:
;
8$F
=
8$F
)
8$=
;
8$==
2#% E E
0 K L
NGTv5
la
distana
Calu pe
&r.tare. 1oza%
re al.turat..
Nr. &r.tare5
( ( 8$:
7
8$:
=
8$:
+
8$:
)
8$:
;
8$7
>
8$7
8
8.F
;
8$F+
) (
8$:
;
8$:
+
8$:
8
8$7
:
8$:
;
8$7
8
8$F
=
8$F
(
8$=:
+
(
8$:
>
8$:
)
8$7
:
8$7
7
8$:
;
8$F
7
8$F
>
8$F
8
8$=7
= (
8$:
+
8$:
8
8$7
F
8$7
8
8$:
;
8$F
=
8$F
)
8$=
7
8$==
Calu pe
stela"e sau pe%
rete. 1ozare
unul su altul. ( 8$:
;
8$:
8
8$7
F
8$7
=
8$:
;
8$F
7
8$F
+
8$=
7
8$==
Modul de
pozare a
calurilor
3 Caluri mono#azate Rn sistem tri#azat pozate c0te trei
1ozarea celor trei caluri
Al.turat fn triun&hi 2tre#l.3
Distana lier. Rntre caluri Q d calu
Distana #a. de pereteQ ) cm
Distana lier. Rntre caluri Q d calu
Distana #a. de pereteQ ) cm
Num.rul sistemelor tri#azate de c0te trei caluri mono#azate
6i&ura
nr. sistemelor
6i&ura
nr. sistemelor
( ) + ( ) +
Calu pe
pardoseal. sau
pe #undul unui
canal.
1ozare al.tu%
rat..
8$:
)
8$7
:
8$7
7
8$:
;
8$:
8
8$77
Caluri pe
paturi 2circul.
aerului e
Rmpiedicat.3.
1ozare
al.turat..
Nr. &r.tare5
( 8$:
)
8$7
:
8$7
7
8$:
;
8$:
8
8$77
)
8$7
F
8$7
>
8$7
+
8$:
8
8$7
;
8$7+
+
8$7
>
8$7
)
8$7
(
8$7
7
8$7
+
8$7(
=
8$7
)
8$7
8
8$F
:
8$7
=
8$7
(
8$F:
Caluri pe
&r.tare. 1oza%
re al.turat..
Nr. &r.tare5
(
(
8$:
F
8$:
=
(
8$:
7
8$:=
) 8$:
F
8$:
>
8$:
+
( 8$:
;
8$:+
NGTv5 la distana #a. de perete P ) cm *i distana Rntre caluri Q )d5m(Q (
W +d S
d

+
8

m
+
8$:
=
8$:
+
8$:
)
(
8$:
>
8$:)
=
8$:
>
8$:
(
8$:
8
(
8$:
+
8$:8
Modul de po%
zare a cal.
c3 Caluri mono#azate Rn sistem tri#azat pozate c0te trei
6i&ura
nr. sistemelor nr. sistemelor
( ) + ( ) +
Calu pe
stela"e
metalice sau
pe perete
1ozare unul
su altul.
% #.r. atin&ere
de perete
8$:
>
8$:
(
8$7
:
( ( (
% cu atin&ere
de perete
8$7
:
8$7
=
8$7
>
ta. C(
1. C$<B. E< #$9<#C>< :> G'#(9#(9>> %:D>%< :E%>=>A>?< G' B&'#C>< E< @<%5. =$?&?&>
(M
N
) 5<'@9& #:A?&9> #& >I$?:C>< J> %:'@: E>' P!C
Temp. max. a
conductorului N
o
CO
Temperatura solului
(8 (; )8 ); +8 +; >8 >; ;8 ;; =8
F8
o
C pt. caluri de
8$=A( <9 *i +$;A= <9
($8: ($8; ( 8$:; 8$7: 8$7> 8$FF 8$F( 8$=+ 8$;; 8$>;
=8
o
C pt.caluri de
;$7A(8 <9
($() ($8= ( 8$:+ 8$7F 8$F: 8$F( 8$=( 8$;8 8$+; %
2. C$<B. E< #$9<#C>< :> G'#(9#(9>> %:D>%< :E%>=>A>?< G' B&'#C>< E< @<%5. :<9&?&>
(M
N
) 5<'@9& #:A?&9> #& >I$?:C>< J> %:'@: E>' P!C
Temp. max. a
conductorului N
o
CO
Temperatura aerului
(8 (; )8 ); +8 +; >8 >; ;8 ;; =8
F8
o
C pt. caluri de
8$=A( <9 *i +$;A= <9
($)) ($(F ($() ($8= ( 8$:> 8$7F 8$F+ 8$F( 8$=( 8$;8
=8
o
C pt.caluri de
;$7A(8 <9
($): ($)) ($(; ($87 ( 8$:( 8$7) 8$F( 8$;7 8$>( %
;. 'e ,eri#ic. curentul corectat$ cu relaia5
c ad
I I
. max
Dac. aceast. condiie nu este Rndeplinit. se ale&e seciunea standardizat. imediat
superioar. *i se reiau calculele.
Aceast. metod. se aplic. pt. calculul seciunii conductoarelor reelelor electrice
interioare *i exterioare scurte. 'e aplic. *i pentru conductoare #ixe 2ri&ide ! sisteme de
are3.
'eciunea aleas. cu criteriul termic se ,eri#ic. din punct de ,edere al c.derii
admise de tensiune.
=.F.). DIMEN'IGNAREA 'ECiIUNII CGNDUCTGARELGR 6GLG'IND
CRITERIUL CvDERILGR ADMI'E DE TEN'IUNE
Determinarea c.derilor de tensiune Rntr%o reea dat. se #ace pe aza
circulaiilor de cureni sau puteri. 1entru calculul acestora se #ac o serie de ipoteze
d
S ) c m
simpli#icatoare5 consumatorii sunt reprezentai printr%o impedan. constant.$ prin
puteri 2cureni3 acti,e *i reacti,e constante.
AA:@<9>?< #(E<9>?$9 %:D>%< :E%>=< E< @<'=>&'<
Tensiunea nominal.
293
6elul reelei Utilizarea
Aaterea maxim. admis.
a c.derii de tensiune
+78
aerian.ARn
calu
%iluminat4
%#or.$motoare$
cuptoare
w +M
w ;M
==8
aerian.ARn
calu
%#or.5 acion.ri$
electrotermic
w ;M
= 888 Rn calu
%motoare electrice$
instal. electrotermice
w ;M
)8 888 Y ((8 888
aerian.ARn
calu
%trans#ormatoare w (8M
Calculele de dimensionare se #ac Rn ipoteza seciunii constante 2s
<
Q cst.3 de%a
lun&ul reelei 2pe toate tronsoanele3$ parcur&0nd mai multe etape.
(. fn #uncie de condiiile de lucru$ tipul constructi, al reelei *i importana
consumatorului se adopt. c.derea admis. de tensiune 2@U
ad
3$ *i se determin. @U
A<
a.R.
@U
A<
E@U
ad
2M3 *i apoi se calculeaz.5
(88
2M3
O N
n A$
A$
U U
V U

N9O
). 'e calculeaz. componenta reacti,. a c.derii de tensiune5


$r $ r
I l X U
8
+
N9O
Rn care5 J
8
se adopt. 8$+ Y 8$> DA<m pentru LEA *i 8$87 Y 8$() xA<m pentru LEC$
sau se iau din taelele de mai "os5
R<I>=@<'C<?< J> 9<:#@:'C<?< LEA #& #$'E&#@$:9< E>' :?&%>'>&
'eciunea
conductorului Nmm
)
O
(= ); +; ;8 F8 :; ()8 (;8 (7;
Rezistena NxA<mO ($:F ($)7; 8$:( 8$=>; 8$>F> 8$++; 8$)== 8$)() 8$(F>
Reactana
NxA<mO Rn cazul
distanei medii
&eometrice
Rntre
conductoare
NmmO
=88 8$+;= 8$+>; 8$++= 8$+); 8$+(; 8$+8+ 8$):F 8$)77 8$)F:
788 8$+FF 8$+=+ 8$+;) 8$+>( 8$++( 8$+8: 8$+(+ 8$+8; 8$):7
(88
8
8$+:( 8$+FF 8$+== 8$+;; 8$+>; 8$+>> 8$+)F 8$+(: 8$+((
()8
8
8$>8; 8$+:( 8$+7 8$+=; 8$+;: 8$+>F 8$+>( 8$+++ 8$+)7
(;8
8
% 8$>8) 8$+:( 8$+7 8$+F 8$+;7 8$+;) 8$+>> 8$++:
)88
8
% 8$>)( 8$>( 8$+:7 8$+77 8$+FF 8$+=7 8$+=+ 8$+;;
);8
8
% 8$>+; 8$>)> 8$>(+ 8$+:: 8$+:( 8$+7) 8$+FF %
+88
8
% 8$>>= 8$>+; 8$>)+ 8$>( 8$>8( 8$+:+ 8$+77 %
+;8
8
% % 8$>>; 8$>++ 8$>) 8$>(( 8$>8+ 8+:7 %
>88
8
% % 8$>;+ 8$>>( 8$>)7 8$>(: 8$>(( 8$>8= %
R<I>=@<'C<?< J> 9<:#@:'C<?< LEA #& #$'E&#@$:9< E>' OL A?1 #$'=@9&#C>< '$9%:?(
'eciunea
conductorului Nmm
)
O
+; ;8 F8 :; ()8 (;8 (7; )>8 +88
Rezistena NxA<mO 8$:( 8$=>; 8$>F( 8$+>= 8$);> 8$)8: 8$(F 8$(+> 8$(8;
Reactana
NxA<mO Rn cazul
distanei medii
&eometrice
Rntre
conductoare
NmmO
(;8
8
8$+7; 8$+F> 8$)=> 8$+;+ 8$+>F 8$+> % % %
)88
8
8$>8+ 8$+:) 8$+7) 8$+F( 8$+=; 8$+;7 % % %
);8
8
8$>(F 8$>8= 8$+:= 8$+7; 8$+F: 8$+F) 8$+=; 8$+;F %
+88
8
8$>): 8$>(7 8$>87 8$+:F 8$+:( 8$+7> 8$+FF 8$+=: %
+;8
8
8$>+7 8$>)F 8$>(F 8$>8= 8$> 8$+:7 8$+7= 8$+F7 %
>88
8
8$>>= 8$>+; 8$>); 8$>(> 8$>87 8$>8( 8$+:> 8$+7= %
>;8
8
% % 8$>++ 8$>)) 8$>(= 8$>8: 8$>8) 8$+:> %
;88
8
% % 8$>> 8$>): 8$>)+ 8$>(= 8$>8: 8$>8( %
;;8
8
% % 8$>>= 8$>+; 8$>): 8$>)) 8$>(; 8$>8F 8$+:
=88
8
% % % % % % % 8$>(+ 8$>8;
+. 'e calculeaz. ,aloarea componentei acti,e a c.derii de tensiune5
r ad A$ ac
U U U
3 2 N9O
>. Explic0nd seciunea din relaia componentei acti,e a c.derii de tensiune5


$a $ $a $ ac
I l
s
I r U

(
+ +
N9O
se oine5
2M3
(88 +
O N
+
ac
$a $
ac
$a $
U U
I l
V U
I l
sNmm
)
O
unde T`V este conducti,itatea materialului conductor 2`
Al
Q +> D mm
)
Am$ `
Cu
Q ;= D
mm
)
Am3.
;. 'e ale&e seciunea standardizat. imediat superioar. *i se ,eri#ic. cu criteriul
termic.
Aceast. metod. se utilizeaz. Rn &eneral pentru dimensionarea reelelor cu
lun&ime relati, mare$ de ex. racorduri care alimenteaz. posturi de trans#ormare sau
consumatori izolai$ a#lai la distan. mare de surs..
=.F.+. DIMEN'IGNAREA 'ECiIUNII CGNDUCTGARELGR CU
CRITERIUL DEN'ITviII CGN'TANTE DE CURENT

fn acest caz seciunea conductoarelor pe tronsoane di#er.$ dar densitatea de
curent este constant. pe toat. lun&imea reelei5
"
(
Q "
)
Q b Q"
<
Q"Q