Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECTAREA, EXECUIA, EXPLOATAREA I POSTULIZAREA PUNCTELOR DE DESFACERE A

BUTELIILOR CU GPL LA CONSUMATORI


Indicativ: NP !"#$%
Cuprins
!& GENERALIT'I
!&!& O(i)ct*+, d,-)ni*+ d) a.+ica/) 0i 1c,.*+ n,/-ativ*+*i
!&!&!& Obiectul prezentului normativ l constituie proiectarea, execuia, exploatarea i postulizarea punctelor de desfacere a buteliilor portabile cu
GPL. Capacitatea maxim a punctelor de desfacere a buteliilor este de !"# $% GPL i pot funciona n mediu urban sau rural, n condiiile
prevzute de normativ.
!&!&2& &ormativul pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postulizarea punctelor de desfacere a buteliilor este obli%atoriu pentru toi a%enii
economici care opereaz n acest domeniu.
!&!&3& 'copul prezent normativ l constituie(
'tabilirea condiiilor de realizare a punctelor de desfacere i dimensionarea lor n funcie de condiiile concrete)
*odularea construciilor i precizarea condiiilor de amplasare fa de vecinti)
'tabilirea cantitii totale de GPL ce se poate afla n punctele de desfacere i, implicit, a numrului de butelii)
+si%urarea condiiilor de funcionare n si%uran a punctelor de edsfacere)
'tabilirea unitar a msurilor specifice de proiectare, execuie, precum i de instruire privind modul de operare , manipulare a buteliilor i de
prevenire a incendiilor i exploziilor.
!&!&4& La stabilirea capacitilor de stocare i a soluiilor constructive ale punctelor de desfacere, se au n vedere urmtoarele criterii principale(
- posibilitile concrete de amplasare)
- reducerea riscului de incendiu i explozie)
!&2& T)/-in,+,5i) 1.)ci6ic7
!&2&!& GPL , %aze petroliere lic.efiate, av/nd componeni principali butanul sau propanul.
!&2&2& B*t)+i) .)nt/* GPL , recipient portabil, omolo%at.
!&2&3& B*t)+i) .+in7 , butelie ncrcat cu maxim !," $% GPL, av/nd si%iliu de si%uran sau etic.et de control a staiei de mbuteliere.
!&2&4& B*t)+i) 5,a+7 , butelie din care s-a consumat coninutul de GPL, cu o cantitate remanent de %aze i uneori GPL lic.id.
!&2&8& Ga/da d) ./,t)c9i) a (*t)+i)i , element din tabl, sudat de partea superioar a buteliei, cu scopul de a prote0a robinetul i de a permite
transportul manual i stivuirea acesteia.
!&2&:& Si5i+i* d) 1i5*/an97 , element aplicat de staia de mbuteliere care %aranteaz umplerea corect i verificarea etaneitii.
!&2&%& R,(in)t c* +i-itat,/ d) d)(it , robinetul cu ventil al buteliei care este cuplat cu un dispozitiv de limitare a debitului de ieire, calculat pe ntru
a satisface debitul de consum i care mpiedic descrcarea rapid i transvazarea GPL-ului.
!&2&"& Z,n7 c* .)/ic,+ d) );.+,<i) , spaiul n care se pot acumula permanent sau accidental, %aze, n cantiti suficiente pentru a da natere unei
atmosfere explozive n amestec cu aerul.
!&2&$& Z,n7 n).)/ic*+,a17 , spaiul n care amestecul de %aze cu aerul nu este n concentraie suficient pentru a constitui un pericol de explozie
1sub limita inferioar de explozie2.
!&2&!& P*nct d) d)16ac)/) a (*t)+ii+,/ c* GPL, la consumatori av/nd capacitatea de stocare de maxim !"# $%, care const din oproane nc.ise
cu plas de s/rm, sau rastele acoperite, speciale.
!&2&!!& Z,na/) , delimitarea spaiului cu risc de producere a unui amestec exploziv.
!&2&!2& C+a1i6ica/)a <,n)+,/ c* .)/ic,+ d) );.+,<i) , clasificarea zonelor din punctele de desfacere a buteliilor, n funcie de probabilitatea apariiei
unui amestec exploziv i cuprinde(
ZONA =>, n care atmosfera exploziv este prezent n mod permanent pe perioade lun%i de timp sau perioade scurte, care se repet cu o
frecven ridicat, n condiii normale de funcionare 1respectiv mai mult de ### de ore pe an2. +ceast zon cuprinde interiorul buteliilor %oale,
sosite de la consumatori cu robinetele desc.ise)
ZONA =!>, n care atmosfera exploziv de %aze sau vapori poate s apar intermitent sau periodic, n condiii normale de funcionare 1respectiv n
total ntre # , ### de ore pe an2. +ceast zon cuprinde spaiul delimitat de conturul opronului sau rastelului cu butelii)
ZONA =2>, n care atmosfera exploziv de %aze sau vapori poate s apar numai accidental sau n caz de avarie i pentru o perioad scurt de
timp 1respectiv maximum # ore3an2. +ceast zon cuprinde spaiile din 0urul oproanelor sau rastelelor cu butelii, conform +nexei , fi%. i !.
4top5

2& PROIECTARE
2&!& C,n1id)/a9ii 5)n)/a+)
!... La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, or%anizate n oproane nc.ise perimetral cu plas de s/rm sau rastele speciale, se vor
determina i marca zonele cu pericol de explozie.
2&2& Ca.acit79i ad-i1) .)nt/* .*nct)+) d) d)16ac)/)&
2&2&!& Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se moduleaz pentru urmtoarele capaciti de stocare(
p/n la !"# $% GPL)
ntre !"# 6"# $% GPL)
ntre 6"# !"# $% GPL.
La calculul capacitii de stocare toate buteliile vor fi considerate pline, indiferent c/t GPL se afl efectiv n interiorul lor.
2&3& O/5ani<a/)a .*nct)+,/ d) d)16ac)/)&
2&3&!& Punctele de desfacere a buteliilor se pot or%aniza n(
oproane metalice nc.ise perimetral cu plas de s/rm)
rastele metalice acoperite.
2&3&2& 7n interiorul oproanelor, buteliile se pot stivui n poziie vertical, cu robinetul n sus, pe maximum dou r/nduri suprapuse, cele pline, i pe
cel mult trei r/nduri cele %oale.
8uteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat, pentru a se asi%ura stabilitatea stivelor.
2&3&3& 'tivuirea buteliilor n oproane se va realiza, de re%ul, pe latura din &O9: 1la umbr2.
2&3&4& 'e pot or%aniza puncte de desfacere av/nd stocat un numr diferit de butelii, cu condiia de a nu depi capacitile modulate 1!.!..2 i
maxim !"# $% GPL.
2&3&8& 7n rastele, buteliile pline i %oale se pot dispune mpreun, numai pe dou r/nduri, cu robinetele n sus.
2&3&:& Punctele de desfacere a buteliilor portabile, or%anizate n rastele sau oproane, se amplaseaz fa de vecinti astfel nc/t s respecte
distanele minime din ;abelul .
;abel
Di1tan9)+) -ini-) d) a-.+a1a/) a .*nct)+,/ d) d)16ac)/)
a (*t)+ii+,/ .,/ta(i+), 6a97 d) v)cin7tat)
&r.
crt.
:enumirea obiectivului nvecinat
:istana n <m= pentru puncte de desfacere care
stoc.eaz
1$% GPL2
P/n la !"# 7ntr !"# > 6"# 7ntre !"# > !"#
Construcii, indiferent de %radul de
rezisten la foc, pentru funciuni(
" ? #
- locuine)
- social , administrative)
" ? #
- producie i3sau depozite de materiale
1combustibile i incombustibile2
6 # "
- publice 1coli, spitale, muzee, cluburi,
sli a%lomerate, cldiri nalte i foarte
nalte2
" !# @#
- ma%azine de produse combustibile i
incombustibile
A ? #
! Construcii sub nivelul terenului. Goluri n
perei 1ui, ferestre2.
B " A
@ +teliere, %ara0e, remize Cf, centrale i
puncte termice, posturi de transformare i
distribuie electric.
A ? #
B Ci ferate curente
- cu traciune :CD'DL)
- cu traciune cu abur sau electric
" !# !#
@# "# 6"
" Linii de tramvai sau troleibuz
A E #
A Linii electrice aeriene 1F G nlimea
st/lpului2
," F
6 *ar%inea carosabilului strzilor i
drumurilor
"
? #
? Pduri
@ @ "
E Limita terenului 1%ardul2
@ B "
&O;D(
2 :istanele se msoar pe orizontal, de la limita obiectivului vecin, p/n la punctul de desfacere a buteliilor 1plasa de s/rm la oproane sau
exteriorul rastelelor2.
!2 Pentru poziia B din tabelul de mai sus, distanele de amplasare vor respecta prevederile CH9, dar nu vor fi mai mici dec/t cele din tabelul )
@2 Pentru poz. B, " i A din tabelul , distanele se msoar de la limita punctului de desfacerea buteliilor p/n la axul cii ferate sau proiecia n plan
de contact i a axului reelei aeriene
2&3&%& Punctele de desfacere a buteliilor se amplaseaz pe terenuri c/t mai orizontale 1panta maxim admis , @I2. Panta nu trebuie s conduc
scprile de GPL spre surse de foc sau s fie orientat pe direcia v/ntului dominant.
2&3&"& Pe distan de @ m fa de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale 1combustibile sai incombustibile2, iar terenul din acest
spaiu se acoper cu nisip sau se sap periodic 1vezi !...2
2&3&$& 7n staiile de distribuie a carburanilor la autove.icule 1benzinrii2, se pot amplasa puncte de desfacere a buteliilor, or%anizate n rastele
acoperite, dispuse astfel nc/t s respecte distanele minime din tabelul . :e asemenea, zonele <Dx= ale punctelor de desfacere a buteliilor nu se
vor suprapune cu zonele <Dx= ale benzinriei 1%uri de vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distribuie, separatoare pentru .idrocarburi etc.2.
2&3&!& 'e pot or%aniza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, n rastele, fr a depi cantitatea total stocat de "## $% GPL, l/n%
%arduri din beton sau zidrie existente, pline i etane, cu nlimea de minim ,? m i rezisten la foc de cel puin A# minute 1+nexa , fi%.B2.
2&3&!!& Punctele de desfacere a buteliilor or%anizate n rastele, cu maxim "## $% GPL, se pot amplasa i l/n% zidurile pline i etane, rezistente la
foc, ale construciilor, cu excepia celor av/nd destinaii sociale, culturale, nvm/nt, sli a%lomerate i cldiri nalte, n urmtoarele condiii(
rezistena la foc a zidului( minim A# minute)
distana de la rastel la cel mai apropiat %ol al zidului( conform ;abel , coloana !.
!.@.!. Prin realizarea unor parapete 1paravane2 de protecie, incombustibile, cu rezistena la foc de minim A# minute, nalte de minim ,? m,
distanele se msoar conform +nexei , fi%.@.
2&4& C,ndi9ii c,n1t/*ctiv)
2&4&!& Punctele de desfacere a buteliilor sunt constituite din oprpoane sau rastele.
2&4&2& Joproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform re%lementrilor n vi%oare i funcional conform cantitilor de GPL ce urmeaz
a fi stocate. Dle vor fi fixate pe platforme din beton, cu strat exterior antisc/ntei, ce va depi conturul oproanelor cu !# cm.
2&4&3& Joproanele vor fi nc.ise perimetral cu plas de s/rm cu oc.iuri de maxim " cm. 7nc.iderea perimetral cu plas de s/rm are rolul de a(
permite circulaia normal a aerului n spaiul de stocare a buteliilor)
mpiedic accesul persoanelor neautorizate)
mpiedic manevrarea robinetelor buteliilor din exteriorul opronului.
2&4&4& Hiecare opron va fi prevzut cu u de acces de ,# x !, m cu toc, din profile metalice. Kumtatea inferioar a uii va fi realizat din plas de
s/rm, iar cea superioar din tabl, pentru a permite inscripionrile de avertizare , interzicere, necesare. 'uprafeele de contact ale uii cu tocul, se
vor prote0a cu materiale care nu produc sc/ntei la lovire. La va fi prevzut cu ncuietoare.
2&4&8& 9astelele de desfacere a buteliilor 1! x # butelii a c/te !," $% , fi%."2.
2&4&:& Pentru a satisface cerinele prevzute la !.B.@., rastelele sunt nc.ise lateral prin f/ii de tabl, care au i rolul de a prote0a buteliile mpotriva
razelor solare.
2&4&%& 9astelele se fixeaz pe sol mpotriva rsturnrii i pe una din laturi se prevd cu ui pentru introducerea i preluarea buteliilor. Lile vor
dispune de ncuietori.
2&4&"& Punctele de desfacere a buteliilor 1oproane i rastele2 vor fi prevzute cu accese amena0ate pentru transportul manual al buteliilor din3n
strad.
2&4&$& Joproanele i rastelele vor fi acoperite cu tabl, plan sau cutat, prins n puncte de sudur, pentru a asi%ura(
protecia la intemperii i raze solare)
mpiedicarea accesului persoanelor neautorizate)
continuitatea electric pentru le%area la pm/nt.
2&4&!& 'tructurile metalice ale punctelor de desfacere ale buteliilor 1oproane sau rastele2 se nvor le%a la pm/nt n conformitate cu &ormativul C !#,
rezistena de punere la pm/nt fiind sub " o.m.
2&4&!!& Protecia anticorosiv a structurilor metalice ale punctelor de desfacere, se va realiza prin vopsire, de re%ul cu vopsea %alben.
2&4&!2& Pe uile punctelor de desfacere la oproane i pe f/iile de tabl la rastele, se vor realiza urmtoarele inscripionri(
Gaze petroliere lic.efiate , Pericol de explozie)
&umele i adresa proprietarului)
Pro%ram de lucru.
:e asemenea, se vor monta indicatoare de avertizare i interzicere conform ';+' !E63! i anume(
produse inflamabile)
pericol de explozie)
fumatul interzis.
2&4&!3& Punctele de desfacere a buteliilor se doteaz cu minim ! stin%toare portabile cu praf i CO! tip PA. 'tin%toarele se vor monta n exteriorul
punctelor de desfacere, astfel nc/t s fie uor accesibile.
2&4&!4& Pentru alarmare n cazul unor situaii periculoase la punctele de desfacere, se vor prevedea dispozitive adecvate. +cestea vor fi folosite
pentru a anuna scpri periculoase de %aze, care implic evacuarea persoanelor din zon i stin%erea focurilor din vecintatea punctului de
desfacere a buteliilor, sau pentru alertare n caz de incendiu.
2&4&!8& Punctele de desfacere a buteliilor, de re%ul, nu se prevd cu instalaii de iluminat. :ac totui se impune iluminarea, instalaiile aferente se
vor proiecta i realiza n conformitate cu prevederile specifice instalaiilor electrice n medii cu pericol de explozie.
2&4&!:& +tunci c/nd punctul de desfacere a buteliilor este amena0at pe un loc nempre0muit, se prevede un %ard incombustibil de minim ,? m
nlime, prevzut cu poart de acces i asi%urat cu sistem de ncuiere. Pentru punctele de desfacere a buteliilor amplasate n spaii 1curi2
mpre0muite, nu se prevd alte %arduri.
2&4&!%& +mplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie s mpiedice sau s prime0duieasc ieirile, n caz de incendiu, din cldirile aflate
n aceeai curte sau n vecintate.
4top5

3& EXPLOATAREA PUNCTELOR DE DESFACERE A BUTELIILOR
3&!& T/an1.,/t*+ 0i -ani.*+a/)a (*t)+ii+,/
3&!&!& Pentru a asi%ura funcionarea normal, fr accidente, avarii, scpri de %aze, incendii sau explozii, la toate activitile ce se desfoar n
punctele de desfacere a buteliilor, trebuie respectate msurile de operare i de prevenire prevzute n normativ.
3&!&2& ;ransportul buteliilor pline sau %oale de la staia de mbuteliere la punctul de desfacere i invers, se realizeaz prin %ri0a staiei de mbuteliere
sau a societilor autorizate de aceasta, cu mi0loace de transport amena0ate corespunztor.
3&!&3& +provizionarea cu butelii a punctelor de desfacere se va realiza numai n timpul zilei, dac acestea nu sunt prevzute cu instalaii de iluminat.
3&!&!4& +provizionarea se va realiza ritmic, astfel nc/t s nu se stoc.eze o cantitate mai mare de GPL dec/t cea pentru care a fost autorizat punctul
de desfacere.
3&!&!8& :escrcarea buteliilor pline din mi0locul de transport amena0at corespunztor, va ncepe numai dup oprirea motorului i asi%urarea
mi0locului de transport cu fr/na de si%uran, n prezena conductorului auto sau a dele%atului care l nsoete.
3&!&!:& 8uteliile se descarc manual, bucat cu bucat, cu mare atenie, pentru a putea verifica dac fiecare butelie(
- are etic.eta de control3%aranie sau si%iliul staiei de mbuteliere)
- are capacul de protecie montat i operabil, astfel nc/t, prin demontare s se poat realiza celelalte controale)
- are robinetul nc.is)
- are montat piulia nfundat din plastic)
- are termenul de verificare preiodic C'CC9)
- nu prezint urme de striviri sau deformri, care s-ar fi putut produce n timpul transportului)
- nu prezint scpri de %aze detectabile de operaturi i n nici un caz nu se vor controla scprile cu flacr.
8uteliile care nu satisfac aceste condiii nu vor fi acceptate la punctul de desfacere, fiind returnate cu acelai mi0loc de transport, la staia de
mbuteliere.
3&!&!%& 8uteliile care corespund verificrilor prevzute la @..A., sunt transportate manual n interiorul punctului de desfacere, unde sunt stivuite
conform prevederilor normativului.
3&!&"& 7n faa cumprtorului se verific etaneitatea buteliei cu soluie de ap , spun i se remonteaz capacul de protecie. Consumatorilor noi li
se nm/neaz instruciunile scrise, de folosire. 1+nexa"2.
3&!&$& 8uteliile %oale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele nc.ise, curate i cu capacele de protecie montate. Mor fi primite la sc.imb
numai buteliile standardizate. Celor care sunt aduse cu robinetele desc.ise, li se nc.id robinetele i sunt nsemnate, astfel nc/t staia de
mbuteliere, s poat lua msurile corespunztoare.
3&!&!& 7n punctele de desfacere, temperatura suprafeelor buteliilor nu trebuie s depeasc B#
o
C.
3&!&!!& Punctele de desfacere a buteliilor nu vor fi amena0ate n spaii cu mediu coroziv pentru materialul buteliilor.
3&2& M71*/i d) ./)v)ni/) 0i 1tin5)/) a inc)ndii+,/, ./)c*- 0i d) )vita/) a );.+,<ii+,/
3&2&!& Principalele msuri de prevenire a incendiilor i exploziilor la punctele de desfacere a buteliilor, constau din(
amplasarea acestora la distane de si%uran i ferite fa de surse de foc)
asi%urarea condiiilor specifice de transport, manipulare i stocare a buteliilor)
reducerea posibilitilor de acces al persoanelor strine, iresponsabile, prin n%rdire i nc.idere corespunztoare)
acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor fr scpri de %aze 1se controleaz etaneitatea, bucat cu bucat2.
@.!.!. La exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se vor respecta, n principal, urmtoarele(
n interiorul punctelor de desfacere i pe o distan de @ m n 0urul lor, se interzice depozitarea oricror obiecte sau materiale, combustibile
sau incombustibile 1lemne, produse ve%etale, textile, ambala0e, materiale diverse2)
n interiorul punctelor de desfacere i pe o distan de # m n 0urul acestora, se interzice depozitarea buteliilor cu alte %aze 1oxi%en,
acetilen, amoniac2 i a unor ambala0e cu produse petroliere lic.ide 1butoaie, canistre, bidoane2) se excepteaz stin%toarele cu CO! i praf
din dotarea punctului)
se interzice fumatul i efectuarea lucrrilor cu foc desc.is la mai puin de # m de punctul de desfacere)
se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nopii, dac punctul de desfacere nu este prevzut cu instalaie de iluminat corespunztoare)
se interzice orice intervenie la butelii n centrul de desfacere, cum ar fi(
repararea robinetelor)
nlocuirea robinetelor)
transvazarea coninutului buteliilor)
controlul ncrcrii buteliei prin desc.iderea robinetului)
reparaii la corpul sau fusta buteliei i orice intervenii care ar putea produce sc/ntei)
se interzice oprirea autove.iculelor i desfurarea oricrei activiti nespecifice la mai puin de "m de punctul de desfacere)
3&2&3& 7n cazul constatrii unei scpri de %aze 1la descrcare, transport manual, stocare, distribuie2, se va proceda astfel(
se identific butelia cu scpri)
se str/n%e cu atenie robinetul)
se str/n%e piulia din plastic nfundat.
:ac scparea a fost oprit i butelia funcioneaz normal, ea poate fi v/ndut) n caz contrar, butelia va fi scoas din punctul de desfacere i dus
ntr-o zon desc.is, ventilat i fr surse de foc, unde va fi suprave%.eat p/n la %olirea complet.
@.!.B. 7n cazul aprinderii %azului de la o butelie, se va proceda astfel(
PROIECTAREA, EXECUIA, EXPLOATAREA I POSTULIZAREA PUNCTELOR DE DESFACERE A
BUTELIILOR CU GPL LA CONSUMATORI
Indicativ: NP !"#$%
Cuprins
!& GENERALIT'I
!&!& O(i)ct*+, d,-)ni*+ d) a.+ica/) 0i 1c,.*+ n,/-ativ*+*i
!&!&!& Obiectul prezentului normativ l constituie proiectarea, execuia, exploatarea i postulizarea punctelor de desfacere a buteliilor portabile cu
GPL. Capacitatea maxim a punctelor de desfacere a buteliilor este de !"# $% GPL i pot funciona n mediu urban sau rural, n condiiile
prevzute de normativ.
!&!&2& &ormativul pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postulizarea punctelor de desfacere a buteliilor este obli%atoriu pentru toi a%enii
economici care opereaz n acest domeniu.
!&!&3& 'copul prezent normativ l constituie(
'tabilirea condiiilor de realizare a punctelor de desfacere i dimensionarea lor n funcie de condiiile concrete)
*odularea construciilor i precizarea condiiilor de amplasare fa de vecinti)
'tabilirea cantitii totale de GPL ce se poate afla n punctele de desfacere i, implicit, a numrului de butelii)
+si%urarea condiiilor de funcionare n si%uran a punctelor de edsfacere)
'tabilirea unitar a msurilor specifice de proiectare, execuie, precum i de instruire privind modul de operare , manipulare a buteliilor i de
prevenire a incendiilor i exploziilor.
!&!&4& La stabilirea capacitilor de stocare i a soluiilor constructive ale punctelor de desfacere, se au n vedere urmtoarele criterii principale(
- posibilitile concrete de amplasare)
- reducerea riscului de incendiu i explozie)
!&2& T)/-in,+,5i) 1.)ci6ic7
!&2&!& GPL , %aze petroliere lic.efiate, av/nd componeni principali butanul sau propanul.
!&2&2& B*t)+i) .)nt/* GPL , recipient portabil, omolo%at.
!&2&3& B*t)+i) .+in7 , butelie ncrcat cu maxim !," $% GPL, av/nd si%iliu de si%uran sau etic.et de control a staiei de mbuteliere.
!&2&4& B*t)+i) 5,a+7 , butelie din care s-a consumat coninutul de GPL, cu o cantitate remanent de %aze i uneori GPL lic.id.
!&2&8& Ga/da d) ./,t)c9i) a (*t)+i)i , element din tabl, sudat de partea superioar a buteliei, cu scopul de a prote0a robinetul i de a permite
transportul manual i stivuirea acesteia.
!&2&:& Si5i+i* d) 1i5*/an97 , element aplicat de staia de mbuteliere care %aranteaz umplerea corect i verificarea etaneitii.
!&2&%& R,(in)t c* +i-itat,/ d) d)(it , robinetul cu ventil al buteliei care este cuplat cu un dispozitiv de limitare a debitului de ieire, calculat pe ntru
a satisface debitul de consum i care mpiedic descrcarea rapid i transvazarea GPL-ului.
!&2&"& Z,n7 c* .)/ic,+ d) );.+,<i) , spaiul n care se pot acumula permanent sau accidental, %aze, n cantiti suficiente pentru a da natere unei
atmosfere explozive n amestec cu aerul.
!&2&$& Z,n7 n).)/ic*+,a17 , spaiul n care amestecul de %aze cu aerul nu este n concentraie suficient pentru a constitui un pericol de explozie
1sub limita inferioar de explozie2.
!&2&!& P*nct d) d)16ac)/) a (*t)+ii+,/ c* GPL, la consumatori av/nd capacitatea de stocare de maxim !"# $%, care const din oproane nc.ise
cu plas de s/rm, sau rastele acoperite, speciale.
!&2&!!& Z,na/) , delimitarea spaiului cu risc de producere a unui amestec exploziv.
!&2&!2& C+a1i6ica/)a <,n)+,/ c* .)/ic,+ d) );.+,<i) , clasificarea zonelor din punctele de desfacere a buteliilor, n funcie de probabilitatea apariiei
unui amestec exploziv i cuprinde(
ZONA =>, n care atmosfera exploziv este prezent n mod permanent pe perioade lun%i de timp sau perioade scurte, care se repet cu o
frecven ridicat, n condiii normale de funcionare 1respectiv mai mult de ### de ore pe an2. +ceast zon cuprinde interiorul buteliilor %oale,
sosite de la consumatori cu robinetele desc.ise)
ZONA =!>, n care atmosfera exploziv de %aze sau vapori poate s apar intermitent sau periodic, n condiii normale de funcionare 1respectiv n
total ntre # , ### de ore pe an2. +ceast zon cuprinde spaiul delimitat de conturul opronului sau rastelului cu butelii)
ZONA =2>, n care atmosfera exploziv de %aze sau vapori poate s apar numai accidental sau n caz de avarie i pentru o perioad scurt de
timp 1respectiv maximum # ore3an2. +ceast zon cuprinde spaiile din 0urul oproanelor sau rastelelor cu butelii, conform +nexei , fi%. i !.
4top5

2& PROIECTARE
2&!& C,n1id)/a9ii 5)n)/a+)
!... La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, or%anizate n oproane nc.ise perimetral cu plas de s/rm sau rastele speciale, se vor
determina i marca zonele cu pericol de explozie.
2&2& Ca.acit79i ad-i1) .)nt/* .*nct)+) d) d)16ac)/)&
2&2&!& Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se moduleaz pentru urmtoarele capaciti de stocare(
p/n la !"# $% GPL)
ntre !"# 6"# $% GPL)
ntre 6"# !"# $% GPL.
La calculul capacitii de stocare toate buteliile vor fi considerate pline, indiferent c/t GPL se afl efectiv n interiorul lor.
2&3& O/5ani<a/)a .*nct)+,/ d) d)16ac)/)&
2&3&!& Punctele de desfacere a buteliilor se pot or%aniza n(
oproane metalice nc.ise perimetral cu plas de s/rm)
rastele metalice acoperite.
2&3&2& 7n interiorul oproanelor, buteliile se pot stivui n poziie vertical, cu robinetul n sus, pe maximum dou r/nduri suprapuse, cele pline, i pe
cel mult trei r/nduri cele %oale.
8uteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat, pentru a se asi%ura stabilitatea stivelor.
2&3&3& 'tivuirea buteliilor n oproane se va realiza, de re%ul, pe latura din &O9: 1la umbr2.
2&3&4& 'e pot or%aniza puncte de desfacere av/nd stocat un numr diferit de butelii, cu condiia de a nu depi capacitile modulate 1!.!..2 i
maxim !"# $% GPL.
2&3&8& 7n rastele, buteliile pline i %oale se pot dispune mpreun, numai pe dou r/nduri, cu robinetele n sus.
2&3&:& Punctele de desfacere a buteliilor portabile, or%anizate n rastele sau oproane, se amplaseaz fa de vecinti astfel nc/t s respecte
distanele minime din ;abelul .
;abel
Di1tan9)+) -ini-) d) a-.+a1a/) a .*nct)+,/ d) d)16ac)/)
a (*t)+ii+,/ .,/ta(i+), 6a97 d) v)cin7tat)
&r.
crt.
:enumirea obiectivului nvecinat
:istana n <m= pentru puncte de desfacere care
stoc.eaz
1$% GPL2
P/n la !"# 7ntr !"# > 6"# 7ntre !"# > !"#
Construcii, indiferent de %radul de
rezisten la foc, pentru funciuni(
" ? #
- locuine)
- social , administrative)
" ? #
- producie i3sau depozite de materiale
1combustibile i incombustibile2
6 # "
- publice 1coli, spitale, muzee, cluburi,
sli a%lomerate, cldiri nalte i foarte
nalte2
" !# @#
- ma%azine de produse combustibile i
incombustibile
A ? #
! Construcii sub nivelul terenului. Goluri n
perei 1ui, ferestre2.
B " A
@ +teliere, %ara0e, remize Cf, centrale i
puncte termice, posturi de transformare i
distribuie electric.
A ? #
B Ci ferate curente
- cu traciune :CD'DL)
- cu traciune cu abur sau electric
" !# !#
@# "# 6"
" Linii de tramvai sau troleibuz
A E #
A Linii electrice aeriene 1F G nlimea
st/lpului2
," F
6 *ar%inea carosabilului strzilor i
drumurilor
"
? #
? Pduri
@ @ "
E Limita terenului 1%ardul2
@ B "
&O;D(
2 :istanele se msoar pe orizontal, de la limita obiectivului vecin, p/n la punctul de desfacere a buteliilor 1plasa de s/rm la oproane sau
exteriorul rastelelor2.
!2 Pentru poziia B din tabelul de mai sus, distanele de amplasare vor respecta prevederile CH9, dar nu vor fi mai mici dec/t cele din tabelul )
@2 Pentru poz. B, " i A din tabelul , distanele se msoar de la limita punctului de desfacerea buteliilor p/n la axul cii ferate sau proiecia n plan
de contact i a axului reelei aeriene
2&3&%& Punctele de desfacere a buteliilor se amplaseaz pe terenuri c/t mai orizontale 1panta maxim admis , @I2. Panta nu trebuie s conduc
scprile de GPL spre surse de foc sau s fie orientat pe direcia v/ntului dominant.
2&3&"& Pe distan de @ m fa de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale 1combustibile sai incombustibile2, iar terenul din acest
spaiu se acoper cu nisip sau se sap periodic 1vezi !...2
2&3&$& 7n staiile de distribuie a carburanilor la autove.icule 1benzinrii2, se pot amplasa puncte de desfacere a buteliilor, or%anizate n rastele
acoperite, dispuse astfel nc/t s respecte distanele minime din tabelul . :e asemenea, zonele <Dx= ale punctelor de desfacere a buteliilor nu se
vor suprapune cu zonele <Dx= ale benzinriei 1%uri de vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distribuie, separatoare pentru .idrocarburi etc.2.
2&3&!& 'e pot or%aniza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, n rastele, fr a depi cantitatea total stocat de "## $% GPL, l/n%
%arduri din beton sau zidrie existente, pline i etane, cu nlimea de minim ,? m i rezisten la foc de cel puin A# minute 1+nexa , fi%.B2.
2&3&!!& Punctele de desfacere a buteliilor or%anizate n rastele, cu maxim "## $% GPL, se pot amplasa i l/n% zidurile pline i etane, rezistente la
foc, ale construciilor, cu excepia celor av/nd destinaii sociale, culturale, nvm/nt, sli a%lomerate i cldiri nalte, n urmtoarele condiii(
rezistena la foc a zidului( minim A# minute)
distana de la rastel la cel mai apropiat %ol al zidului( conform ;abel , coloana !.
!.@.!. Prin realizarea unor parapete 1paravane2 de protecie, incombustibile, cu rezistena la foc de minim A# minute, nalte de minim ,? m,
distanele se msoar conform +nexei , fi%.@.
2&4& C,ndi9ii c,n1t/*ctiv)
2&4&!& Punctele de desfacere a buteliilor sunt constituite din oprpoane sau rastele.
2&4&2& Joproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform re%lementrilor n vi%oare i funcional conform cantitilor de GPL ce urmeaz
a fi stocate. Dle vor fi fixate pe platforme din beton, cu strat exterior antisc/ntei, ce va depi conturul oproanelor cu !# cm.
2&4&3& Joproanele vor fi nc.ise perimetral cu plas de s/rm cu oc.iuri de maxim " cm. 7nc.iderea perimetral cu plas de s/rm are rolul de a(
permite circulaia normal a aerului n spaiul de stocare a buteliilor)
mpiedic accesul persoanelor neautorizate)
mpiedic manevrarea robinetelor buteliilor din exteriorul opronului.
2&4&4& Hiecare opron va fi prevzut cu u de acces de ,# x !, m cu toc, din profile metalice. Kumtatea inferioar a uii va fi realizat din plas de
s/rm, iar cea superioar din tabl, pentru a permite inscripionrile de avertizare , interzicere, necesare. 'uprafeele de contact ale uii cu tocul, se
vor prote0a cu materiale care nu produc sc/ntei la lovire. La va fi prevzut cu ncuietoare.
2&4&8& 9astelele de desfacere a buteliilor 1! x # butelii a c/te !," $% , fi%."2.
2&4&:& Pentru a satisface cerinele prevzute la !.B.@., rastelele sunt nc.ise lateral prin f/ii de tabl, care au i rolul de a prote0a buteliile mpotriva
razelor solare.
2&4&%& 9astelele se fixeaz pe sol mpotriva rsturnrii i pe una din laturi se prevd cu ui pentru introducerea i preluarea buteliilor. Lile vor
dispune de ncuietori.
2&4&"& Punctele de desfacere a buteliilor 1oproane i rastele2 vor fi prevzute cu accese amena0ate pentru transportul manual al buteliilor din3n
strad.
2&4&$& Joproanele i rastelele vor fi acoperite cu tabl, plan sau cutat, prins n puncte de sudur, pentru a asi%ura(
protecia la intemperii i raze solare)
mpiedicarea accesului persoanelor neautorizate)
continuitatea electric pentru le%area la pm/nt.
2&4&!& 'tructurile metalice ale punctelor de desfacere ale buteliilor 1oproane sau rastele2 se nvor le%a la pm/nt n conformitate cu &ormativul C !#,
rezistena de punere la pm/nt fiind sub " o.m.
2&4&!!& Protecia anticorosiv a structurilor metalice ale punctelor de desfacere, se va realiza prin vopsire, de re%ul cu vopsea %alben.
2&4&!2& Pe uile punctelor de desfacere la oproane i pe f/iile de tabl la rastele, se vor realiza urmtoarele inscripionri(
Gaze petroliere lic.efiate , Pericol de explozie)
&umele i adresa proprietarului)
Pro%ram de lucru.
:e asemenea, se vor monta indicatoare de avertizare i interzicere conform ';+' !E63! i anume(
produse inflamabile)
pericol de explozie)
fumatul interzis.
2&4&!3& Punctele de desfacere a buteliilor se doteaz cu minim ! stin%toare portabile cu praf i CO! tip PA. 'tin%toarele se vor monta n exteriorul
punctelor de desfacere, astfel nc/t s fie uor accesibile.
2&4&!4& Pentru alarmare n cazul unor situaii periculoase la punctele de desfacere, se vor prevedea dispozitive adecvate. +cestea vor fi folosite
pentru a anuna scpri periculoase de %aze, care implic evacuarea persoanelor din zon i stin%erea focurilor din vecintatea punctului de
desfacere a buteliilor, sau pentru alertare n caz de incendiu.
2&4&!8& Punctele de desfacere a buteliilor, de re%ul, nu se prevd cu instalaii de iluminat. :ac totui se impune iluminarea, instalaiile aferente se
vor proiecta i realiza n conformitate cu prevederile specifice instalaiilor electrice n medii cu pericol de explozie.
2&4&!:& +tunci c/nd punctul de desfacere a buteliilor este amena0at pe un loc nempre0muit, se prevede un %ard incombustibil de minim ,? m
nlime, prevzut cu poart de acces i asi%urat cu sistem de ncuiere. Pentru punctele de desfacere a buteliilor amplasate n spaii 1curi2
mpre0muite, nu se prevd alte %arduri.
2&4&!%& +mplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie s mpiedice sau s prime0duieasc ieirile, n caz de incendiu, din cldirile aflate
n aceeai curte sau n vecintate.
4top5

3& EXPLOATAREA PUNCTELOR DE DESFACERE A BUTELIILOR
3&!& T/an1.,/t*+ 0i -ani.*+a/)a (*t)+ii+,/
3&!&!& Pentru a asi%ura funcionarea normal, fr accidente, avarii, scpri de %aze, incendii sau explozii, la toate activitile ce se desfoar n
punctele de desfacere a buteliilor, trebuie respectate msurile de operare i de prevenire prevzute n normativ.
3&!&2& ;ransportul buteliilor pline sau %oale de la staia de mbuteliere la punctul de desfacere i invers, se realizeaz prin %ri0a staiei de mbuteliere
sau a societilor autorizate de aceasta, cu mi0loace de transport amena0ate corespunztor.
3&!&3& +provizionarea cu butelii a punctelor de desfacere se va realiza numai n timpul zilei, dac acestea nu sunt prevzute cu instalaii de iluminat.
3&!&!4& +provizionarea se va realiza ritmic, astfel nc/t s nu se stoc.eze o cantitate mai mare de GPL dec/t cea pentru care a fost autorizat punctul
de desfacere.
3&!&!8& :escrcarea buteliilor pline din mi0locul de transport amena0at corespunztor, va ncepe numai dup oprirea motorului i asi%urarea
mi0locului de transport cu fr/na de si%uran, n prezena conductorului auto sau a dele%atului care l nsoete.
3&!&!:& 8uteliile se descarc manual, bucat cu bucat, cu mare atenie, pentru a putea verifica dac fiecare butelie(
- are etic.eta de control3%aranie sau si%iliul staiei de mbuteliere)
- are capacul de protecie montat i operabil, astfel nc/t, prin demontare s se poat realiza celelalte controale)
- are robinetul nc.is)
- are montat piulia nfundat din plastic)
- are termenul de verificare preiodic C'CC9)
- nu prezint urme de striviri sau deformri, care s-ar fi putut produce n timpul transportului)
- nu prezint scpri de %aze detectabile de operaturi i n nici un caz nu se vor controla scprile cu flacr.
8uteliile care nu satisfac aceste condiii nu vor fi acceptate la punctul de desfacere, fiind returnate cu acelai mi0loc de transport, la staia de
mbuteliere.
3&!&!%& 8uteliile care corespund verificrilor prevzute la @..A., sunt transportate manual n interiorul punctului de desfacere, unde sunt stivuite
conform prevederilor normativului.
3&!&"& 7n faa cumprtorului se verific etaneitatea buteliei cu soluie de ap , spun i se remonteaz capacul de protecie. Consumatorilor noi li
se nm/neaz instruciunile scrise, de folosire. 1+nexa"2.
3&!&$& 8uteliile %oale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele nc.ise, curate i cu capacele de protecie montate. Mor fi primite la sc.imb
numai buteliile standardizate. Celor care sunt aduse cu robinetele desc.ise, li se nc.id robinetele i sunt nsemnate, astfel nc/t staia de
mbuteliere, s poat lua msurile corespunztoare.
3&!&!& 7n punctele de desfacere, temperatura suprafeelor buteliilor nu trebuie s depeasc B#
o
C.
3&!&!!& Punctele de desfacere a buteliilor nu vor fi amena0ate n spaii cu mediu coroziv pentru materialul buteliilor.
3&2& M71*/i d) ./)v)ni/) 0i 1tin5)/) a inc)ndii+,/, ./)c*- 0i d) )vita/) a );.+,<ii+,/
3&2&!& Principalele msuri de prevenire a incendiilor i exploziilor la punctele de desfacere a buteliilor, constau din(
amplasarea acestora la distane de si%uran i ferite fa de surse de foc)
asi%urarea condiiilor specifice de transport, manipulare i stocare a buteliilor)
reducerea posibilitilor de acces al persoanelor strine, iresponsabile, prin n%rdire i nc.idere corespunztoare)
acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor fr scpri de %aze 1se controleaz etaneitatea, bucat cu bucat2.
@.!.!. La exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se vor respecta, n principal, urmtoarele(
n interiorul punctelor de desfacere i pe o distan de @ m n 0urul lor, se interzice depozitarea oricror obiecte sau materiale, combustibile
sau incombustibile 1lemne, produse ve%etale, textile, ambala0e, materiale diverse2)
n interiorul punctelor de desfacere i pe o distan de # m n 0urul acestora, se interzice depozitarea buteliilor cu alte %aze 1oxi%en,
acetilen, amoniac2 i a unor ambala0e cu produse petroliere lic.ide 1butoaie, canistre, bidoane2) se excepteaz stin%toarele cu CO! i praf
din dotarea punctului)
se interzice fumatul i efectuarea lucrrilor cu foc desc.is la mai puin de # m de punctul de desfacere)
se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nopii, dac punctul de desfacere nu este prevzut cu instalaie de iluminat corespunztoare)
se interzice orice intervenie la butelii n centrul de desfacere, cum ar fi(
repararea robinetelor)
nlocuirea robinetelor)
transvazarea coninutului buteliilor)
controlul ncrcrii buteliei prin desc.iderea robinetului)
reparaii la corpul sau fusta buteliei i orice intervenii care ar putea produce sc/ntei)
se interzice oprirea autove.iculelor i desfurarea oricrei activiti nespecifice la mai puin de "m de punctul de desfacere)
3&2&3& 7n cazul constatrii unei scpri de %aze 1la descrcare, transport manual, stocare, distribuie2, se va proceda astfel(
se identific butelia cu scpri)
se str/n%e cu atenie robinetul)
se str/n%e piulia din plastic nfundat.
:ac scparea a fost oprit i butelia funcioneaz normal, ea poate fi v/ndut) n caz contrar, butelia va fi scoas din punctul de desfacere i dus
ntr-o zon desc.is, ventilat i fr surse de foc, unde va fi suprave%.eat p/n la %olirea complet.
@.!.B. 7n cazul aprinderii %azului de la o butelie, se va proceda astfel(
se d alarma)
se ncearc oprirea sursei de scpri)
se intervine cu stin%toarele din dotare cu CO! i praf pentru stin%erea focului.
:up stin%erea focului se las butelia s se %oleasc 1ca i n cazul scprilor neaprinse2, av/nd %ri0 ca %azele ieite s nu se reaprind sau s
explodeze.
3&2&8& 7n cazul producerii unui incendiu n vecintate, se procedeaz astfel(
se anun imediat pompierii)
se intervine pentru stin%erea incendiului)
se stropesc buteliile cu ap)
se evacueaz buteliile ntr-un loc ferit de radiaiile termice ale incendiului.
Cntervenia la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub controlul proprietarului punctului de desfacere, sau a personalului su.
3&3& In1t/*i/)a .)/1,na+*+*i ? div)/1)&
3&3&!& Dxploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se va realiza numai de persoane valide, de preferat care nu fumeaz i instruite
corespunztor.
Cnstruirea practic se va referi la operaiunile ce trebuie efectuate la punctul de desfacere, la msurile de prevenire i stin%ere a incendiilor i evitare
a exploziilor, precum i la msurile de protecia muncii.
3&3&2& Personalul de operare va fi dotat cu ec.ipamentul de protecie prevzut de re%lementrile n vi%oare.
3&3&3& La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asi%ur(
fie de instruire a personalului de operare an%a0at privind protecia muncii i prevenirea i stin%erea incendiilor.
Cnstruciuni specifice de operare i desfacere.
4top5

4& POSTUTILIZARE
4&!& :up ncetarea activitii unui punct de desfacere a buteliilor 1evacuarea tuturor buteliilor pline i %oale2, acesta poate fi mutat i repus n
funciune pe un alt amplasament implic/nd(
:emontarea mbinrilor de le%are la pm/nt)
:emontarea uruburilor de fixare a oproanelor sau rastelelor de fundaii)
:emontarea i recuperarea mpre0muirii n cazul c/nd acesta exist.
4&2& ;erenul pe care a fost amplasat punctul de desfacere a buteliilor trebuie readus la starea iniial i trebuie s rm/n curat.
4&3& Joproanele sau rastele rezultate n urma dezafectrii pot fi montate pe un alt amplasament, constituind un nou punct de desfacere, n condiiile
prevzute de normativ, conform ciclului de utilizare, sau casate.
4top5

ANEXA !
Fi5*/a ! # ZONAREA =EX> A OPROANELOR CU BUTELII
Fi5*/a 2 # ZONAREA =EX> A RASTELELOR CU BUTELII
Fi5*/a 3 # PARAPET @PARAAANB DE PROTECIE
Fi5*/a 4 # AMPLASAREA RASTELELOR LCNG' ZIDURI EXISTENTE
Fi5*/a 8 # RASTEL ACOPERIT PENTRU 2 DE BUTELII DE !2,8 D5
4top5

ANEXA 2
MARCAEE I INDICATOARE
La punctele de desfacere a buteliilor se vor instala(
Cndicatoare de interzicere , ';+' !E63!
poz." , &L HOLO'C HOC :D'CFC'N
poz.? , HL*+;LL C&;D9OC'N
Cndicatoare de avertizare , ';+' !E63!
poz.6 , PD9CCOL :D DPPLOOCD
, *+;D9C+LD DPPLOOCMD

:e asemenea se va marca vizibil(
<Gaze petroliere lic.efiate=)
numele i adresa proprietarului)
pro%ramul de lucru.
4top5

ANEXA 3
RISCURI I PERICOLE POTENIALE DE INCENDIU I EXPLOZIE
A3&!& GPL-ul scpat din butelii poate produce incendii i poate forma cu aerul amestecuri explozive. Pentru ca o explozie s se poat produce
trebuie ndeplinite simultan urmtoarele condiii(
%azele scpate s formeze cu aerul un amestec exploziv, trebuie s se afle ntre limitele de explozie 1inferioar i superioar2)
s existe o cantitate periculoas de amestec %aze , aer 1de minim dm
@
n spaii nc.ise i peste n aer liber2)
s existe o surs capabil de aprindere.
:ac una din aceste condiii nu este ndeplinit, explozia nu se poate produce.
7n afara limitelor inferioar i superioar de explozie a amestecului de %aze se produce numai incendiu.
A3&2& Posibilitatea de a se produce un incendiu sau o explozie. :epinde n primul r/nd de existena amestecului %aze , aer de spaii desc.ise i
peste n aer liber2) deci de apariia unor scpri de %aze din butelie.
'cenariile posibile de apariie a scprilor de %aze n atmosfer conduc, n principal, la urmtoarele situaii(
manipularea buteliilor fr capacul de protecie, care poate conduce la lovirea robinetului i la apariia unor scpri de %aze)
lovirea, tr/ntirea sau rsturnarea buteliilor n timpul manipulrii sau stivuirii, poate conduce la distru%erea robinetului i la apariia unor
scpri mici de %aze)
lovirea, tr/ntirea sau rsturnarea buteliilor n timpul manipulrii sau stivuirii, poate conduce la distru%erea robinetului i la scpri periculoase
de %aze 1la buteliile cu limitator de debit i n astfel de situaii, cantitatea de %aze ce ies din butelie este limitat, %olirea complet realiz/ndu-
se n minimum ? ore2 i eventual de lic.id)
mrimea maxim a scprilor , %olire aproape instantanee a buteliei , se poate produce numai n cazul expulzrii 1aruncrii2 robinetului sau
al apariiei unei fisuri sau crpturi n corpul buteliei.
;oate aceste scpri reprezint pericole poteniale. 7n condiiile de la +@.., ele pot produce incendii sau explozii.
A3&3& Pericolul de incendiu sau explozie este definit ca raportul dintre pericolul potenial i msurile de protecie, respectiv(
P)/ic,+ d) inc)ndi* 1a* +a );.+,<i) F
A3&4& 9iscul de incendiu sau explozie este determinat de apariia unor astfel de evenimente i de consecinele acestora, fiind defint ca produsul
dintre frecvena evenimentelor i consecinele acestora respectiv(
Ri1c F @F/)cv)n9a )v)ni-)nt)+,/B ; @C,n1)cin9)+) a0t).tat)B
Dvaluarea mrimii riscului de incendiu sau de exploQie, la punctele de desfacere a buteliilor, se efectueaQ lu/nd n considerare urmtorii factori
principali(
accidente produse la robinetul buteliei, la mbinarea lui n piesa de %/t sau la corpul buteliei)
accidente datorit produsului - GPL - din butelie c/nd tempera-tura depete B#
o
C)
erorile umane de manipulare)
lipsa de ntreinere i a verificrilor periodice C'CC9)
cauze externe 1inundaii, cutremure, vandalisme, accidente auto etc2)
nerespectarea msurilor de si%uran i de prevenire)
erori la acionarea n caz de scpri importante de %aze)
mrimea pierderilor materiale ce se pot produce)
efectele asupra personalului de operare i, eventual, a altor persoane.
Hrecvena producerii unor astfel de evenimente se determin pe baze statistice nre%istrate la obiective identice sau similare, de ctre specialiti
autorizai.
4top5

ANEXA 4
REGLEMENT'RI CONEXE

. &orme %enerale de prevenire i stin%ere a incendiilor, aprobate prin decretul nr.!E#3EE6 i ordinul comun *C-*LP+; EEB.
!. &orme te.nice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului P ?.
@. &ormativ pentru proiectarea i executarea proteciei mpotriva trsnetului, C !#.
B. &orme %enerale de protecie a muncii EEA
". &orme specifice de protecie a muncii.
A. Prescripii ;e.nice C'CC9 C@) C!6.
6. ';+' !E63 i ! , Cndicatoare de securitate 1condiii te.nice %enerale i reprezentri2.
?. ';+' AA , GPL , Gaz Petrolier Lic.efiat.
E. ';+' !!A#.
4top5

ANEXA 8
INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZULUI PETROLIER LICGEFIAT @ARAGAZULUIB
!& T/an1.,/t*+ 0i -ani.*+a/)a (*t)+ii+,/
7n timpul transportului, buteliile vor avea robinetul bine nc.is i vor fi ec.ipate cu piulia de si%uran i cu capacul de protecie, care vor fi bine
nurubate.
7n timpul transportului i manipulrii, buteliile nu vor fi apucate de robinet sau de re%ulatorul de presiune, ci numai de m/nerul capacului de protecie.
'unt interzise transportul i manipularea buteliilor de ctre copii sub A ani, de persoane invalide, iresponsanbile, n stare de ebrietate sau fr
simul mirosului.
'unt interzise lovirea sau tr/ntirea buteliilor.
Pe distane mici, transportul buteliilor se face cu crucioare special construite. Dste interzis transportul buteliilor cu biciclete sau motociclete.
2& Uti+i<a/)a (*t)+ii+,/
:eoarece %azul petrolier lic.efiat 1G.P.L.2 este aproximativ de dou ori mai %reu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai n ncperi de la parter sau
eta0e.
7ncperile n care se instaleaz butelii vor aavea cel puin o fereastr spre exterior i volumul minim de # m
@
, pentru fiecare butelie) buctriile,
bile i oficiile vor avea volumul minim de 6," m
@
, n cazul utilizrii unei sin%ure butelii.
Pentru uz casnic, este permis utilizarea a maximum ! butelii ntr-o ncpere. Pentru uz public i uz industrial, este permis utilizarea a maximum A
butelii pe acelai eta0 1palier2 i a maximum @ butelii ntr-o ncpere.
Dste interzis(
+ utiliza butelii i aparate de ardere n ncperi n care se doarme)
+ utiliza butelii fr re%ulatoare de presiune, cu re%ulatoare desi%ilate, defecte sau reparate de uniti care nu aparin ntreprinderii
distribuitoare)
+ utiliza butelii n alt poziie dec/t n cea vertical)
+ nclzi butelii cu ap cald, cu abur sau cu flacr, pentru mrirea presiunii %azului din butelii, ntruc/t aceasta ar putea provoca explozia
buteliilor)
+ amplasa butelii l/n% sursele de cldur sau sub aciunea direct a razelor solare)
+ spla butelii n lic.ide corozive 1sod, leie etc2.
3& M,nta/)a (*t)+ii+,/
'e asi%ur ua ncperii n care urmeaz a se monta butelia, n poziia desc.is i se stin%e orice surs de foc, inclusiv i%rile.
'e transport butelia la locul de monta0, se amplaseaz la o distan de m de aparatul de utilizare, se demonteaz capacul buteliei prin deurubare
spre st/n%a i se verific dac robinetul buteliei este bine nc.is, prin nv/rtirea rozetei spre dreapta.
'e demonteaz piulia de si%uran cu o c.eie special, prin deurubare spre dreapta i se verific etaneitatea robinetului la orificiul de ieire a
%azului, cu spum de ap i spun.
:ac se constat scpri de %aze la robinetul buteliei, se monteaz la loc piulia de si%uran i capacul de protecie, se scoate imediat butelia n
aer liber 1curte, balcon etc.2 i se aerisete ncperea prin desc.iderea uilor i ferestrelor cel puin @# minute.
'e anun imediat ntreprinderea distribuitoare pentru sc.imbarea buteliei defecte.
Dste strict interzis evacuarea %azului din butelie n ncperi, n curi, l/n% subsoluri sau surse de aprindere.
:ac nu s-au constatat scpri de %aze la robinetul buteliei, se va monta re%ulatorul de presiune, respect/ndu-se cu strictee urmtoarele(
'e urmrete ca filetul racordului robinetului buteliei i cel al piuliei olandeze a re%ulatorului de presiune s fie n bun stare)
'e cur perfect eventualele resturi ale %arniturii vec.i)
'e aplic corect o %anitur inelar nou)
Cu a0utorul unei c.ei mecanice fixe, se nurubeaz spre st/n%a piulia olandez a re%ulatorului de presiune, av/nd %ri0 ca re%ulatorul s
rm/n cu capacul n sus, n poziie orizontal)
'e verific etaneitatea mbinrii cu spum de ap i spun.
Montarea incorect a regulatorului de presiune poate provoca accidente grave
Dste intezis montarea re%ulatorului de presiune fr %arnitur, cu %arnitur improvizat, folosit sau defect.
Garniturile inelare tip, din clin%.erit, se %sesc de v/nzare la distribuitori sau la %estionarii centrelor de desfacere a buteliilor.
9e%ulatoarele de presiune defecte se vor sc.imba cu re%ulatoare reparate la depozitele i centrele de desfacere din toat ara.
Dste interzis demontarea pieselor re%ulatorului de presiune. Consumatorii sunt obli%ai a pstra etic.eta de control aplicat pe butelie, p/n la
%olirea acesteia.
4& A)/i6ica/)a )tan0)it79ii
La punerea n funciune a unei instalaii de utilizare a GPL-ului, la sc.imbarea buteliei i ori de c/te ori se fac manipulri la vreunul din racorduri, se
va verifica n mod obli%atoriu etaneitatea instalaiei, cu spum de ap i spun.
Este strict interzis a efectua verificarea etaneitii cu foc, aceasta putnd conduce la grave accidente
7n cazul livrrii buteliei la domiciliul consumatorului, montarea ei i verificarea etaneitii se vor executa de ctre personalul ntreprinderii
distribuitoare.
:ac distribuitorul de ara%az nu execut verificarea etaneitii sau o execut n alte condiii, consumatorul va anuna depozitul sau centrul de
desfacere, indic/nd numrul de serviciu de pe insin%a distribuitorului.
:ac la cererea sau refuzul consumatorului nu s-a montat butelia, acest lucru se va specifica pe contrapa%ina bonului de livrare, sub semntura
consumatorului.
7n acest caz, precum i n cazul c/nd butelia nu a fost livrat la domiciliu, montarea ei i verificarea etaneitii, cad n sarcina consumatorului.
7n timpul verificrii etaneitii, se vor controla(
locul de mbinare a robinetului buteliei cu butelia)
loczul de ieire a ti0ei rozetei din corpul robinetului)
ambele fee ale piuliei olandeze a re%ulatorului de presiune)
locul de mbinare a racordurilor de intrare i de ieire cu corpul re%ulatorului de presiune)
corpul re%ulatorului de presiune)
capetele furtunului i furtunul, pe toat suprafaa lui)
locul de mbinare a portfurtunului aparatului de utilizare cu aparatul)
toate mbinrile conductelor i robinetele aparatului de utilizare.
:ac n nici un punct nu s-au constatat scpri de %aze, instalaia se poate pune n funciune.
8& Hnaint) d) a./ind)/)a 6,c*+*i
'e controleaz dac robinetul buteliei i robinetele aparatului de utilizare sunt nc.ise.
7n cazul c/nd s-au uitat desc.ise robinetul buteliei i robinetul aparatului de utilizare i %azul s-a scurs n ncpere, se vor lua imediat urmtoarele
msuri(
se nc.id robinetul buteliei i robinetul aparatului de utilizare, se desc.id uile i ferestrele pentru aerisirea ncperii timp de @# minute)
nu se vor aprinde c.ibrituri, bric.ete, nu se vor manevra ntreruptoarele electrice, sonerii, telefoane, lifturi, nu se va fuma i nu se vor aduce
surse de foc dec/t dup aerisirea ncperii.
7n cazul n care toate robinetele sunt nc.ise, dar se simte totui mirosul caracteristic al %azului, se vor lua msurile de mai sus i se va anuna
ntreprinderea distribuitoare 1depozitul sau centrul de desfacere a buteliilor2.
'e va verifica permanent starea furtunului de cauciuc) acesta nu trebuie s aib dilatri la capete, crpturi, poroziti sau ndoituri brute.
Hurtunul de cauciuc, datorit mbtrinirii, se va nlocui la ! ani de la data fabricrii.
'e va folosi numai furtun de cauciuc, ';+' @#6?, av/nd lun%imea de -, m, pentru presiunile de !# i @# mbar 1R !## i @## mm F!O2, sau furtun
de cauciuc cu inserii textile, ';+' !A@, av/nd lun%imea de -, m, pentru presiunile mai mari de @# mbar 1R @## mm F!O2.
Capetele furtunului se vor asi%ura cu coliere metalice, pentru a nu se desprinde n timpul funcionrii instalaiei.
Dste interzis trecerea furtunului prin spatele cuptorului mainii de %tit.
Dste interzis trecerea furtunului dintr-o ncpere n alta.
Dste strict interzis folosirea aparatelor de utilizare i arztoarelor fr robinet de manevr sau a celor nestandardizate 1neomolo%ate, neavizate2.
Dste interzis depozitarea materialelor inflamabile l/n% aparatul de utilizare, precum i acoperirea mesei reoului cu materiale care se pot aprinde.
7nainte de folosirea aparatelor de utilizare ce se racordeaz la co, se controleaz tira0ul courilor.
:& La a./ind)/)a 6,c*+*i 0i In ti-.*+ 6*nc9i,n7/ii in1ta+a9i)i
'e desc.ide robinetul buteliei, rotind rozeta cu m/na o tur spre st/n%a.
:ac rozeta robinetului este blocat, se renun la folosirea buteliei i se anun ntreprinderea distribuitoare, pentru nlocuirea buteliei defecte.
:ac butelia nu debiteaz %az, se procedeaz ca n aliniatul precedent.
7n caz c robinetul buteliei funcioneaz normal, se apropie aprinztorul de arztor, apoi se desc.ide robinetul acestuia.
Dste interzis desc.iderea robinetului naintea apropierii aprinztorului 1din s/rm, cu azbest la capt, muiat n petrol sau motorin2.
Dste interzis utilizarea instalaiei de ara%az nesuprave%.eat.
:ac n timpul funcionrii se produc flcri la robinetul buteliei, se nc.ide imediat cu o c/rp umed acest robinet i se anun defeciunea la
ntreprinderea distribuitoare.
%& La 1tin5)/)a 6,c*+*i
:up utilizare, se nc.ide mai nt/i robinetul buteliei i numai dup stin%erea flcrii arztoarelor se nc.id robinetele aparatului de utilizare.
"& D).,<ita/)a (*t)+ii+,/
7n incinta unui consumator cu instalaie de uz casnic, se poate depozita o sin%ur butelie de rezerv, plin.
7n interiorul cldirilor cu instalaii de uz public sau de uz industrial, se pot depozita cel mult ! butelii de rezerv, pline sau %oale, pe acelai eta0
1palier2.
7ncperile n care se depoziteaz butelii trebuie s fie la nivelul sau deasupra solului, s aib aerisire natural or%anizat, cel puin o fereastr spre
exterior i volumul minim de 6," m
@
) n ncperi nu vor exista aparate de utilizare sau butelii n funciune sau surse de nclzire cu flacr.
8uteliile de rezerv se vor depozita numai n poziie vertical, cu robinetul nc.is i av/nd montate piulia de si%uran i capacul de protecie.
Dste interzis depozitarea buteliilor de rezerv, pline sau %oale, n ncperi n care se doarme, n bi, n S.C., n %ara0e, pe coridoare, n casa scrii,
n casa pivniei, n apropierea surselor de cldur sau sub aciunea direct a razelor solare, n ncperi cu mediu corosiv, exploziv sau cu pericol de
incendiu.
$& P/)1c/i.9ii 6ina+)
Cnstalaii noi de utilizare a GPL-ului vor fi puse n funciune numai de ctre dele%aii ntreprinderii distribuitoare.
Consumatorii sunt obli%ai s detecteze permanent, prin mirosire i cu spum de ap i spun, scprile de %aze, pentru a preveni accidentele, i s
se semnaleze imediat ntreprinderilor distribuitoare 1depozitelor de ara%az sau centrelor de desfacere2 defeciunile constatate la butelii.
Dstre intrzis trecerea 1transvazarea2 %azului din butelia livrat de ntreprinderea distribuitoare, n recipiente improvizate, butelii false etc.
7nainte de a cumpra o butelie de ocazie, consumatorii vor cere avizul ntreprinderii distribuitoare asupra strii ei te.nice.
La instalarea aparatelor de utilizare, se vor respecta instruciunile fabricii constructoare.
+paratele vor fi pstrate n stare perfect de curenie.
Pentru avariile sau accidentele survenite ca urmare a de%radrii buteliei se vor anuna imediat ntreprinderea distribuitoare i unitile teritoriale
C'CC9 1Cnspecia pentru cazane, recipiente sub presiune i instalaii de ridicat2, pentru a lua parte la cercetri.
7n cazul c/nd s-au produs accidente, se vor anuna i or%anele Procuraturii, pentru cercetarea cauzelor care au produs accidentul.
'unt interzise livrarea ctre consumatori a buteliilor cu termenul de valabilitate depit sau reinerea de ctre consumatori a acestor butelii.
7ntreprinderea distribuitoare are obli%aia de a verifica periodic starea te.nic a instalaiilor de utilizare a %azului petrolier lic.efiat.
Consumatorii sunt obli%ai s dea tot concursul personalului ntreprinderii distribuitoare, la prezentare.
+cest personal va le%itimat de ctre consumatori.
Dste strict interzis utilizarea GPL-ului ca mediu de pulverizare la diverse operaii de vopsire.
Cei ce se fac vinovai de nclcarea prezentelor instruciuni vor fi sancionai conform le%ii.
4top5

S-ar putea să vă placă și