Sunteți pe pagina 1din 59

.

'
METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA'ORDINII
DE PRIORITA�E A MASURILOR DE
t •(1( ... .... w w

REA�ILITARE TERMICA A CLADIRILOR �I


INSTALATIILOR
, ,1
AFERENTE
11, , INDICA:J"IV: MP-013-01

142 143
7.2. Propuneri privind finantarea lucrarilor de reabilitare
termica la locuinte �i cladiri publice ............ ,. ................. 245 METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA ORDINII DE
INDICATIV
PRIORITATE A MASURILOR DE REABILITARE TERMICA
. l� 7.3. Facilitati fiscale .............................................................. 247 MP-013-01
A CLADIRILOR l?I INSTALATIILOR AFERENTE

( j I : ,> l
ANEXE II , • t- 1.> ::-i iC1!, H' f' • l 1811 19 • ,'PLJ '•) • •'8l • J i r,1 w.•nc·,'
1. INTRODUCERE
I 119,
ANEXA 1 TERMINOLOGIE ....................................................... 249
1.1. OPORTUNITATEA �I NECESIT ATEA LUCRARII
ANEXA 2 - BIBLIOGRAFIE ......................................................... 252
0 c�rinta de baza pentru calitatea vie\ii in societatea
PROIECT CADRU AL PROGRAMULUI NATIONAL DE romaneasca actuala o reprezinta asigurarea conditiilor normale de
ANEXA 3
igiena �i contort higrotermic in locuinte situate in mediul urban, prin
REABILITARE �I MODERNIZARE TERMICA A
imbunatatirea nivelului de protectie termica a spatiilor incafzite,
CLADIRILOR �I INSTALATIILOR AFERENTE ....•.. 255
modernizarea dotarii �i a instalatiilor.
Reabilitarea �i modernizarea termica a cladirilor �i instalatiilor
aferente, este parte integranta a politicii energetice a statului.
Prin "Ordonanta privind reabilitarea termica a fondului
construit existent �i stimularea economisirii energiei termice" din
ianuarie 2000 se instituie cadrul legal de reabilitare �i modernizare
termica a cladirilor �i instalatiilor aferente. Se urmare�te reducerea
pierderilor de caldura, consumurilor energetice �i de combustibil,
costurilor de intretinere pentru incafzire �i alimentare cu apa calda de
consum, imbunatatind Tn acela�i timp condi\iile de igiena �i contort
termic interior al cladirilor.
Realizarea prezentei reglementari tehnice se inscrie Tn linia
trasata de ordonanta amintita care prevede la articolul 6 aliniatul 2
punctuf a "elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a
masurilor de reabilitare termica", Tn scopul fundamentarii programelor
de reabilitare �i modernizare termica a cladirilor �i instala\iilor aferente.

146 147

S-ar putea să vă placă și