Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI ORDINULNr.1570 din15.10.2002 pentruaprobareareglementriitehniceMetodologieprivinddeterminareapermeabilitiila apafinisajeloriproteciiloranticoroziveaplicatepesuprafeeleelementelordeconstrucii", indicativGT04402 n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr.

10/1995 privind calitatea n construcii,cumodificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)din HotrreaGuvernuluinr.3/2001 privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei, AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonare Generalnr.60/04.04.2002, MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuineiemiteurmtorul ORDIN : Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Metodologie privind determinarea permeabilitiilaapafinisajeloriproteciilor anticoroziveaplicatepesuprafeeleelementelor deconstrucii", indicativ GT04402, elaborat de Institutul Naional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti (NCERC) i prevzut n anexa care face parte integrant din prezentulordin. Art. 2. Prezentulordinsepublicn BuletinulConstruciilor. Art. 3. Direcia General Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire prevederile prezentuluiordin. MINISTRU, MIRONTUDORMITREA

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR l LOCUINEI METODOLOGIE PRIVIND DETERMINAREA PERMEABILITII LA AP A FINISAJELORl PROTECIILORANTICOROZIVEAPLICATEPESUPRAFEELE ELEMENTELORDECONSTRUCII Indicativ:GT04402

Elaboratde: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE N CONSTRUCl'l l ECONOMIACONSTRUCIILORNCERC Bucureti Directorgeneral: prof.dr.ing.Dan LUNGU

DEPARTAMENTULFIZICACONSTRUCIILOR, INTERACIUNE

CONSTRUCII MEDIU Atelierdeproiectareexecuieaparatur,dispozitivei tehnologiideexecuie DirectorDepartament: efatelier: efdeproiect: dr.ing.IoanPEPENAR ing.TomaVOICU ing.IonTEODORESCU

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII MLPTL Directorgeneral: ResponsabillucrareMLPTL: CUPRINS ing.IonSTNESCU ing.PaulaDRAGOMIRESCU

1. OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 2. TERMENI.DEFINIII 3. PRINCIPIULMETODEI 4. REFERINE 4.1. Legislaie 4.2. Reglementaritehnice 4.3. Standarde 5. APARATPENTRUDETERMINAREARAPID APERMEABILITIILAAPAFINISAJELOR ISISTEMELORDEPROTECIE(APARATtip I) 5.1. Scopulidomeniuldeutilizare 5.2. Caracteristicitehnice 5.3. Componena.Descrierefuncionare 5.4. Moduldelucru 6. INSTALAIEPENTRUDETERMINAREA PERMEABILITIILAAPAFINISAJELOR ISISTEMELORDEPROTECIE(APARATtip II) . 6.1.Scopulidomeniuldeutilizare 6.2. Caracteristicitehnice 6.3. Componena.Descrierefuncionare 6.4. Moduldelucru

7 . APARATPENTRUDETERMINAREA PERMEABILITIILAAPAFINISAJELOR (APARATtipIII) ....... 7.1. Scopulidomeniuldeutilizare 7.2. Caracteristicitehnice 7.3. ComponenaDescrierefuncionare 7.4. Moduldelucru

8. PREZENTAREAREZULTATELOR 9. MSURIDETEHNICASECURITIIMUNCII

METODOLOGIEPRIVIND DETERMINAREAPERMEABILITIILA APA A FINISAJELOR I PROTECIILOR ANTICOROZIVEAPLICATEPE SUPRAFEELEELEMENTELORDE CONSTRUCII

IndicativGT04402

1.OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE. 1.1. Metodologia prezint o metod i aparatura necesar pentru determinarea in situ" a permeabilitiilaapalichid,subpresiunehidrostatic,afinisajelor(tencuieli,zugrveli,vopsitorii) iaproteciiloranticorozive(sistemedeprotecie)depesuprafeeleelementelorde construcii din betonizidriitencuite.Aceastmetodologieseadreseazcercettorilorialtorfactoriinteresain domeniu. 1.2. Metodologiapoatefiutilizatpentrudeterminareainsitu"apermeabilitiifinisajeloria proteciiloranticorozivedela: cldiricivileiindustriale construciiinginereti: construciihidrotehnice rezervoaredeappotabil cuve i bazine din instalaiile de tratare a apelor i de epurare a apelor uzate recipienipentrulichidecareau/nuauuncaracteragresiv. 1.3. Aparaturaprezentatare urmtoarele caracteristici principale care determin condiiile de lucruncarepoatefirecomandat, conformtabeluluidemaijos.

Elaboratde: INSTITUTULNAIONAL DECERCETAREDEZVOLTARE INCONSTRUCIIIECONOMIA CONSTRUCIILORNCERC

Aprobatde:MINISTERUL LUCRRILORPUBLICE, TRANSPORTURILORI LOCUINEI,cuordinul nr.1570din15.10.2002 Caracteristiciaparat

Condiii privind:

UM.

tipI (fig.5.1) 28 0,6(6) mecanic finisaje, protecii anticorozive

Tip II (fig. 6.1) 10 1,0 (10) pneumatic finisaje, protecii anticorozive

tip III (fig. 7.1) 640 0,0035 (0,035) gravita ional finisaje

2 Suprafaa max. de cm ncercare Presiunea max. de MPa ncercare (bari) Compensator de presiune Domeniu de utilizare

2.TERMENI.DEFINIII Permeabilitatea:capacitateaunuimediuporoscarearecanalededimensiunitransversale maimicidectliberulparcursmediualmoleculelorunuifluid,deapermitestreacprinel,cuo vitezmaimicsaumaimarefluidulconsiderat,cndestesupusuneipresiuni. Impermeabilitatea la ap: capacitatea unui material de a frna ptrunderea apei sub presiuneprinmasasaisecaracterizeazprin praguridepresiune. Pragul de presiune: reprezint presiunea maxim a apei la care aceasta ptrunde n epruvete,fradepiadncimealimitprescris,ncondiiilecndepruvetelesuntsupuseunor regimurideaplicarei cretereapresiuniiapeiconvenionalstabilite. Permeabilitatealaap(pn):esteomrimefizicireprezintcantitateadeapnecesar pentru meninerea constant a unei presiuni hidrostatice pe o suprafa determinat dup un anumitintervaldetimp. 3. PRINCIPIULMETODEI Metodasebazeazpemsurareacantitiideapnecesarpentrumeninereaconstantaunei presiunihidrostaticepeosuprafadeterminat,dupunanumitintervaldetimp. Cantitateadeapmsurat,raportatlasuprafaadencercareiintervaluldetimpncaresa efectuatdeterminarea,exprimpermeabilitatealaap(pn)subpresiunehidrostatic. Permeabilitatealaap (pn) secalculeazcurelaia:

n=

m g 2 S Dt cm xore

ncare: n reprezintvaloareaprescrisapresiuniimaximeaapei,exprimatnMPa(bari) mcantitateadeapnecesarpentrumeninereaconstantauneipresiuni,msuratntre primaiultimacitire,ngrame 2 S suprafaadencercarencontactcuapa,ncm D t intervaluldetimpncaresaefectuatdeterminarea,exprimatnore. 4.REFERINE 4.1. Legislaie Legeanr.10/1995 Legeprivindcalitateanconstrucii. Legeanr.90/1996LegeaProtecieiMuncii, modificaticompletatcuLegeanr.177/ 2000. 4.2. Reglementritehnice P130 Normativprivindurmrireacomportrilorntimpaconstruciilor. PC1/3 Ghid privind urmrirea comportrii n exploatare a construciilor situate n medii agresive. P73 C56 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea recipienilor din beton armat i betonprecomprimatpentrulichide. Normativpentruverificareacalitiilucrrilordecon struciiiinstalaiiaferente Cap.XXProteciacontraageniloragresivi". Instruciunitehniceprivindcompoziiaiprepararea mortarelordezidrieitencuial.

NE012 Coddepracticpentruexecutarealucrrilordebeton,betonarmatibetonprecomprimat. C17

GP047Ghiddeproiectare,execuieiexploatareprivindproteciaanticorozivaelementelordin betonarmatibetonprecomprimatsupraterane,situatenmediiagresive. GP 036 Ghid de proiectare, execuie i exploatare privind protecia anticoroziv a bazinelor din betonarmatdestinate neutralizriiiepurriiapelorindustriale. NE001 Normativprivindexecutareatencuielilorumede,groaseisubiri. Normele generale i normele specifice de protecia muncii, elaborate conform Legii nr.90/1996. Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii (aprobat cu Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993). 4.3.Standarde STAS2320 Incercripebetoaneimortare. Tiparemetalicedemontabilepentru confecionareaepruvetelor.

STAS9602 Betondereferin.Prescripiipentruconfecionarei ncercare. STAS3519 ncercripebetoane.Verificareaimpermeabilitiilaap. STAS3622 Betoanedeciment.Clasificare. STAS6102 Betoanepentruconstruciihidrotehnice.Clasificarei condiiitehnicedecalitate.

5. APARAT PENTRU DETERMINAREA RAPID A PERMEABILITII LA AP A FINISAJELORIASISTEMELORDEPROTECIE.(APARATtip.I) 5.1. Scopulidomeniuldeutilizare Acest aparat se poate utiliza n situ, att n poziie orizontal ct i vertical pentru ncercri rapide,avnddreptscopdeterminareapermeabilitiilaap (pn), subpresiunehidrostatic,adiferitelor tipuri definisajeisistemedeprotecie. 5.2. Caracteristicitehnice Diametrulsuprafeeidencercare Suprafaadencercare Presiuneamax.dencercare Cameradepresiune: diametrulpistonului seciuneapistonului cursapistonului volumechivalentap valoareadiviziunii volumechivalentap mm cm
2

60 28 0,6(6) 61 28 10 28 1 2,8 16 2 50 10 1 0,2

MPa(bari) mm 2 cm mm 3 cm mm 3 cm

Compensatordepresiune: diametrulurubului pistonmm 2 seciuneaurubului pistoncm cursaurubului pistonmm 3 volumechivalentapcm valoareadiviziuniimm 3 volumechivalentapcm 5.3.Componen.Descrierefuncionare 5.3.1.Componena

Aparatulsecompunedinurmtoarelepriprincipale(fig.5.1.):

Fig. 5.1. Aparat pentru determinarea rapid a permeabilitii la ap a finisajelor i sistemelor de protecie (Aparattip I) 1. corpcuflan 7.elementsusinere 2. garnitur 60 8.robinet 3. manometru 9.niplu A. 60 0,6MPa(6bari) 10.plnie 4.inel O 11.compensatordepresiune 5.piston 12.cletereglabil 6.capacfiletat 13.ancoreM l0 5.3.2.Descrierefuncionare Corpul cu flan (1) filetat la exterior este fixat pe suprafaa de ncercare, prin intermediul garnituriidecauciuc F60(2),cuajutorulcletilordeprinderecaresuntfixaicuancoreleM10(13). Corpulcuflan(1)estegradatpeexterior,gradaiicaredelimiteazcursacapaculuifiletat(6). Capaculfiletat(6)estemontatliberntrepiston(5)ielementuldesusinere.Pistonul(5)i elementul de susinere (7) sunt solidarizate ntre ele cu patru uruburi. ntregul subansamblu este montat,prinintermediulcapaculuifiletat(6),pecorpulcuflan(1)formndcameradepresiunea aparatului. Camera de presiune este prevzut cu dou nipluri (9), dou robinete(8), o plnie (10) de alimentare cu ap, un manometru (3) i compensatorul de presiune (10). n funcie de poziia suprafeeidencercare,nplanorizontalsauvertical,plniadealimentaresemonteazpecamerade presiuneastfelnctaceastasseaflenpoziievertical. Compensatoruldepresiune(ll),detip mecanic,estealctuit dintruncorpgradat,unurub pistoniuncursorcarefuncioneazpe principiulmicrometrului. 5.4.Modul delucru 5.4.1.Pregtireaaparatului Severificstareagarniturilordeetanareisenlocuiescceledeteriorate. Severificstarearobineilorisenlocuiescdacnumaisuntcorespunztori. Manometrultrebuiesfientermenuldeverificaremetrologic. Corpulcuflanipistonulcamereidepresiunesepstreaz curate(sendeprteazdepunerile depiatr)deasemeneaurubulpistonicorpulgradatalcompensatoruluidepresiunesepstreaz curate.

Curareadepunerilordepiatrseefectueazdupfiecarencercare. Fileteleseungpentruofuncionareuoar. Severificetaneitateaaparatului. 5.4.2. Montareaaparatuluipesuprafaadencercare Seefectueazurmtoareleoperaii: setraseazloculdeprinderealaparatului se dau cele dou guri ( 10) n elementul de construcie, n care se introduc ancorele M10 sefixeaztlpilecletilordeprindere(reglabili)cuajutorulancorelor se prinde aparatul pe suprafaa de ncercare, prin intermediul garniturii de etanare, cu diametrulinteriorde60mm,cuajutorulcletilorreglabili laprindereaaparatuluipesuprafaadencercareseurmretecastrngereagarnituriis se fac uniform i la un cuplu care s asigure o fixare i o etaneitate bun n unele cazuri garniturapoatefilipit. 5.4.3. Moduldedeterminareapermeabilitiilaap Dupmontareacorespunztoareaaparatuluiurmeazoperaiile: reglareaaparatuluinpoziiainiialO"denceputa ncercriiastfel: camera de presiune trebuie s aib capacul filetat n dreptul gradaiei O" de pe exteriorulcapaculuicuflan compensatorul de presiune trebuie s aib cursorul la gradaia O" de pe corpul gradat seumplecameradepresiuneaaparatuluicuap dupumplereacuapacamereidepresiuneinchiderearobineilor,capaculesterotiti prin nfletarea pe corpul cu flan apas pe piston, realiznd astfel presiunea de ncercare doritntre0i6bari secitetecursacapaculuifiletat(respectivdiviziunietalonatenvolumedeap) presiunea selectat este meninut apoi cu ajutorul compensatorului de presiune, care funcioneaz pe principiul micrometrului, compensnd apa infiltrat prin avansul urubului pistonncameradepresiune citirile(etalonatenvolumedeap)alecurseicursorului sefacattctestenecesar pentruevaluareapermeabilitiilaapcaracteristicsuprafeeitestate. 5.4.4. Exprimarearezultatelor Permeabilitatealaap(pn),subpresiunehidrostatic,secalculeazcurelaia(1)delacapitolul3. 5.4.5. Interpretarearezultatelor Secomparvaloarea niveluluipermeabilitii laap(pn)obinut,cunivelurile limitpentru caunfinisaj,sausistemdeprotecie,sfieconsideratetan,exprimatepentrudiverselecategoriide finisajeisistemedeprotecienreglementritehnicenvigoare.

6. INSTALAIE PENTRU DETERMINAREA PERMEABILITII LA AP A FINISAJELORIASISTEMELORDEPROTECIE(APARATtipII). 6.1. Scopulidomeniuldeutilizare Instalaia are ca scop determinarea permeabilitii la ap (pn), sub presiune hidrostatic, a diferitelortipuridefinisajeisistemede protecie. Aceasta poate fi utilizat pentru determinri n situ, n condiii de antier, att n poziie orizontalctivertical. 6.2. Caracteristicitehnice Diametrulsuprafeeidencercare Suprafaamax.dencercare Presiuneamax.dencercare Volumulrezerveideap Volumulechivalentdeappentru 1cmcursatijeipistonului Volumulcompensatorului Variaiamaximdepresiune
3 cm

mm
2 cm

36 10 1(10) 300 10 6000 6,5

MPa(bari)
3 cm

cm %

6.3. Componena.Descrierefuncionare 6.3.1.Componena Instalaiasecompunedinurmtoarelepriprincipale(fig.6.1.):

Fig. 6.1. Instalaie pentru determinarea permeabilitii la ap a finisajelor i sistemelor de protecie(Aparat tip II) 1. celuladepresiune 2. garnitur 36 3. cletidefixare 4. ancoreM8 5. rezervordeap 6. compensatorde presiune 7. racordcruce 8.manometruAR 160 4,6MPa, (46bari) 9.robinetPn35 10.furtunuridincauciuciracorduripentru realizareacuplriielementelorinstalaiei 11.sursadealimentarecuap presiune 12.sursadealimentarecuaercomprimat

6.3.2.Descrierefuncionare Celula de presiune (1) este alctuit dintrun cilindru de ncercare echipat cu un dop de aerisire i un tu de alimentare cu ap. Aceasta este fixat pe suprafaa de ncercare, prin intermediuluneigarnituridincauciuc(2)cudiametrul interiorde36mm,cuajutorulcletilorde fixare(3)iaancorajelorM8(4). ncazulncarecilindruldencrcaresemonteaznplanverticaldopuldeaerisiretrebuies seaflepegeneratoareasuperioar aacestuia,astfelnctsasigureaerisireainstalaiei. Rezervoruldeap(5)estealctuitdincilindru,piston,tijpiston,origlgradat,uncursor, 2 garnituriinelaredincauciucipresgarniturdeetanare.Avndoseciunede10cm ionlimede 3 umplere(cursa)de30cm,rezervorulpoatecompensaopierderede300cm ,pierdereconsiderata fimaximpentru unintervaldetimpde24ore. Riglagradatestefixatcuunurubdecaptulsuperioraltijeipistonului(deplasnduseodat cu acesta), iar cursorul este fixat prin intermedilul presgarniturii la partea superioar a cilindrului rezervoruluideap. Compensatorul de presiune (6), detip pneumatic, este alctuit dintrun cilindru cu flan de aezare,un capac iun niplu. Capaculcompensatorului este prevzut cuo gaur filetat n care se nurubeaz rezervorul de ap prin intermediul unei garnituride cauciuc. Niplul sudat la cilindru, facelegturacompensatoruluicusursadeaercomprimat(12)(pomp,compresor).ntrecompresori sursadeaeresteprevzutunmanometru(8)iunrobinetdetrecerecu(9)carerealizeaznchiderea etanaaerului,dupncrcarea compensatoruluilapresiuneadencercare,permindastfeldecupla reasurseideaer. Racordulcruce(7)facelegturadintrerezervoruldeap(5),celuladepresiune(1)ipompa hidraulic de alimentare cu ap (11). n acest racord este montat un manometru (8), astfel nct presiuneaapeispoatfiurmritnpermanen. Sursa de alimentare cu ap (11) este o pomp manual hidraulic. ntre pomp (11) i furtunuldealimentarecuap(10)esteprevzutunrobinetdetrecere(9),carerealizeaznchiderea etanaapei,dupncrcareacircuituluirezervordeap(5)celuldepresiune(1) lapresiuneade ncercare,permindastfeldecuplarea pompei. Sursadealimentarecuaercomprimat(12) poatefiopompmanualsaucompresor (Pmax =10bari). Furtunuriledecauciuciracordurile(10) realizeazlegturiledintrepompamanualdeap (11),rezervoruldeap(5)iceluladepresiune(1),prinintermediulracorduluicruceintresursa deaer (12)icompensator(6).

6.4.Moduldelucru 6.4.1. Pregtireainstalaiei Severificstareagarniturilordeetanareisenlocuiescceledeteriorate. Severificstarearobineilorisenlocuiescdacnumaisuntcorespunztori. Manometreletrebuiesfientermenuldeverificaremetrologic. Pieselecaresuntncontactcuapasepstreazcuraterespectiv,securdedepunerilede piatr. Curareadepunerilordepiatrseefectueazdupfiecarencercare. Severificetaneitateainstalaiei:colieredestrngerepefurtunuriipiulieledecuplarea racordului cruce pe manometru i rezervor se strng corect de asemenea n mod similar se procedeazi curobineteleinstalaiei. 6.4.2. Montareaceluleidepresiunepesuprafaa dencercare Seefectueazurmtoareleoperaii: setraseazloculdeprinderealaparatului se dau cele patru guri (8) n elementul de construcie, n care se introduc ancorele M8 se prinde celula de presiune pe suprafaa de ncercare, prin intermediul garniturii de etanare,cudiametrulinteriorde36mm,cuajutorulcletilordefixareiaancorelorM8 laprindereaceluleidepresiuneseurmretecastrngereagarnituriissefacuniformi launcuplucaresasigure ofixareioetaneitatebunnunelecazurigarniturapoatefi lipitcuadeziv. 6.4.3.Moduldedeterminareapermeabilitiilaap Dupmontareacorespunztoareaceluleidepresiunepesuprafaadencercareurmeaz operaiile: seumpleinstalaiacuap reglareatijeipistonuluirezervoruluideap,respectiv cursorriglgradat,npoziia iniialO"denceputancercrii seefectueazaerisireainstalaiei,respectiv:seeliminaerulprindeschidereaurubului deaerisirealceluleidepresiunenmomentulpompriiapei,dupcaresenchideurubulde aerisirerealiznduseastfeletaneitateainstalaiei dupncrcareacuapainstalaieiseumplecuaercomprimatcompensatorulde presiune,urmrindusepemanometreegalizareapresiunii(dencercare)aapeiiaaerului, dupcaresenchiderobinetuldeaer pierdereadeap,prinpermeabilitateasuprafeeidencercare,conduceladeplasarea pistonuluidincilindrulrezervorului deap,fiecruicentimetrudecurscorespunznduiun volumdeapde10cm3 msurareaexactavolumuluipierderilordeapsefaceprincitiriledeplasriiriglei gradateiacursorului ntimpulncercrilorseurmreteperiodicpierdereadeap(prinmsurareacurseitijei pistonului),completndusectmaidesrezervadeap,astfelnctvariaiadepresiunea sistemuluisfiectmaimic citirile(etalonatenvolumedeap)alecurseitijei pistonuluisefacattatimpcteste necesarpentruevaluareapermeabilitiilaapcaracteristicsuprafeeitestate.

6.4.4. Exprimarearezultatelor Permeabilitatealaap(pn),subpresiunehidrostatic,secalculeazcurelaia(1)delacapitolul 3. 6.4.5. Interpretarearezultatelor Secomparvaloareaniveluluipermeabilitiilaap(pn)obinut,cunivelurilelimitpentru caunfinisaj,sauunsistemdeproteciesfieconsideratetan,exprimatepentrudiverselecategorii definisajeisistemedeprotecienreglementritehnicenvigoare. 7. APARAT PENTRU DETERMINAREA PERMEABILITII LA AP A FINISAJELOR. (APARATtipIII) 7.1. Scopulidomeniul deutilizare Acestaparatsepoateutilizapentrudeterminrirealizatepeteren,ncondiiideantier(nsitu) iarecascopdeterminareapermeabilitiilaap,subpresiunehidrostaticredus(presiunestatic produsdevnt)pentrutencuieli(lucrridefinisajeaplicatepesuprafeeexterioareiinterioareale pereilorncperilorcldirilorcivilerealizatedinmortareavndgrosimivariabile,curoldeprotecie i/sauestetic(cazultencuielilordecorative),pentrustructuriderezisten. 7.2. Caracteristicitehnice Suprafaadencercare: dimensiuni ariasuprafeei mm 2 cm 160x400 640

nlimeadelapardoseal laaxulsuprafeeidencercare mm 10001500 Presiuneadencercaredatde: nlimeacoloaneideap(delasuprafaadencercatlacaptulcilindruluigradat) mm(bari)350(0.035) Capacitateacilindruluigradat ml 1000

7.3.Componena.Descrierefuncionare 7.3.1.Componena Aparatulsecompunedinurmtoarelepriprincipale(fig.7.1.):

Fig.7.1. Aparatpentru determinareapermeabilitiilaap afinisajelor(AparattipIII) 7.3.2.Descrierefuncionare Bazinul (1) de form paralelipipedic este subansamblul care, prin intermediul garniturii de cauciuc(2),sefixeazcudeschidereade 160x400mmpesuprafaadencercare. Cilindrulgradat (3),dinsticl,prevzutcuuncapacguritsemonteazpelaturasuperioara bazinuluiiareroluldeamsuracantitateadeappreluatdesuprafaadencercare. Piciorul telescopic (4) este prevzut cu un sistem de blocare (cu urub) pentru lungimea doritiuncrlig.Acestasemonteazcucaptulsuperiordebazin,prinintermediuluneiarticulaii iar cu captul inferiorseprinde nplanorizontal,prin intermediuluneitlpiarticulate,cuancoraje (6),pentru obunstabilitate. Suportulcusetuldegreuti(5)seagadecrligulpicioruluitelescopic pentru ncrcarea aparatului,respectivpentrucreareaforei deapsareabazinuluipesuprafaadencercare. 7.4.Moduldelucru 7.4.1. Pregtireaaparatului Severificstareagarnituriideetanareiacilindruluigradat. Articulaiile,fileteleseungpentruofuncionareuoar. Severificetaneitateaifuncionabilitateantreguluiaparat. Aparatul se pstreaz curat curarea depunerilor de piatr se efectueaz dup fiecare ncercare. 7.4.2.Montareaaparatuluipesuprafaadencercare Seefectueazurmtoareleoperaii: setraseazsuprafaadencercare sepregteteaparatulpentrunlimeastabilitasuprafeeidencercare setraseazloculdeprindereatlpiipicioruluitelescopic sedauceledougurinplanorizontal(podea)ncarese introducceledouancore sefixeazaparatulcuceledouancore se ncarcaparatulcuogreutatede minim25kgpentru nlimeade1000 mm(de la

talpapicioruluitelescopic laaxa suprafeeide ncercare)astfel nctstrngereagarnituriide cauciucssefacuniformilauncuplucaresasigureoetaneitatefoartebun nunelecazuriselipetemastic,dejurmprejurulgarnituriidecauciuc,pentruafisiguri deetanare. 7.4.3. Moduldedeterminareapermeabilitiilaap Dupmontareacorespunztoareaaparatuluiurmeazoperaiile: seumplecuapbazinul setoarnappnlagradaiadoritacilindruluigradatdinsticl(funciedepresiuneade ncercaredorit),dupcarese punecapacul(gurit)pentrucaapasnuseevaporeuor se urmrete dup fiecare 24 de ore, se nregistreaz i se completeaz cu ap pn la niveluliniialalcilindruluigradat citirile se fac atta timp ct este necesar pentru evaluarea permeabilitii la ap caracteristicsuprafeeitestate. 7.4.4.Exprimarearezultatelor Permeabilitatealaap(pn),subpresiunehidrostatic,secalculeazcurelaia(1)delacapitolul 3. 7.4.5. Interpretarearezultatelor Secompar valoarea niveluluipermeabilitii laap(pn)obinut,cunivelurile limitpentru caunfinisaj,sauunsistemdeproteciesfieconsideratetan,exprimatepentrudiverselecategorii definisajeisistemedeprotecienreglementritehnicenvigoare. 8.PREZENTAREAREZULTATELOR Rezultatele determinrilor se consemneaz ntrun buletin de ncercarecaretrebuiesconin urmtoareledateminime: denumireaexecutantului(laboratorului) denumireasolicitantuluideterminrilor prezentareamaterialuluisupusncercrii(denumire, grosimedeaplicare,rol,destinaieetc) numruldencercriefectuate condiiidencercare(temperaturiumiditaterelativ) indicaiiasuprapregtiriisuprafeeimaterialuluisupusncercrii(tehnologiade pregtire) descriereasumarancercrii,observaiieventuale rezultatelencercrilor detaliioperatoriineprevzute datacalendaristiclacaresauefectuatncercrile. 9.MSURIDETEHNICASECURITIIMUNCII 9.1. SevorrespectaNormelegeneraledeproteciamuncii 1996". 9.2.Se vor respecta Normele specifice de protecia muncii, pentru laboratoarele de analize fizicochimiceimecanice"elaborateconformlegii90/1996privind:organizarealoculuidemunc manipulareaaparaturiidelaborator. 9.3.Se va respecta Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii 1993" privind:lucrullanlime(peschele) efortulfizicechipamentdeprotecie. La lucrul pe schele (platforme) se va avea n vedere, la ncercrile pe suprafeele verticale, asigurareaaparaturiidencercareastfelnctsnucad nniciun felde la loculde ncercarei n niciuncazpecorpulceluicareefectueazncercareasauaalteipersoanecareseaflsubaparat.

9.4.Se vor respecta instruciunile de protecia muncii specifice locului unde se efectueaz ncercarea. 9.5.Aparatul (instalaia) va fi ncredinat spre folosire numai personalului special instruit pentrumanipularea,exploatareaiverificareaacestuia. MINISTERUL LUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI ORDINULNr.1575 din15.10.2002 pentru aprobarea reglementrii tehnice Ghid privind reabilitarea finisajelor pereilor i pardoselilorcldirilor",indicativGT04102 n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr.10/ 1995 privind calitatea n construcii,cumodificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.3/2001 privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei, AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralnr.41/18.04.2002, MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuineiemiteurmtorul

ORDIN : Art.1. SeaprobreglementareatehnicGhidprivindreabilitareafinisajelorpereilori pardoselilorcldirilorcivile", indicativ GT04102, elaborat de Institutul Naional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti (NCERC) i prevzut n anexa care face parte integrant din prezentulordin. Art. 2. Prezentulordinsepublicn BuletinulConstruciilor. Art. 3. Direcia General Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire prevederile prezentuluiordin. MINISTRU, MIRONTUDORMITREA