Sunteți pe pagina 1din 5

ntemeierea Mitropoliei. Conflictul cu Patriarhia Ecumenic - pe baza unei meniuni din Expunere nou ( !

!), nfiinarea Mitropoliei a fost atribuit intervalului 1381-13861; datare admis de toi ei are s-au o upat de a east problem; dup opinia bizantini!tilor fran ezi "# $aurent, %# &arrouzes, ar fi vorba despre o reaie a 'atriar(iei ) umeni e; dup opinia istori ului M# ' urariu iniiativa rerii Mitropoliei a aparinut prin ipelui 'etru *, - la o dat pe are nu o unoa!tem ( "#$% &au mai t'r(iu), n mpre+urri insufi ient elu idate mitropolitul )ntonie al *aliciului, a (irotonit doi ierar(i moldoveni, *osif !i Meletie, fr avizul 'atriar(iei ) umeni e, el dint-i era +,-., .lo alni /, i !i /01 (a fost interpretat !i etni , apartenen la a ela!i etnos- *or0a), .din a ela!i neam/, nrudit u voievozii mu!atini ( +2 +./ +.-,/ !3 +4#); (*osif, fostul epis op de 1dui onsemnat ntr-un pomelni .'omelni al sfintei Mitropolii 1duului !i sfintei mnstiri/ opiat n 1283 dup un e4emplar mai ve (i (publi at de 'etru 1ezu!), (irotonia nu era ne anoni , ei intrau de drept in zona sa +urisdi ional, ori0inea onfli tului - nemulumirea (irotonia nu fusese aprobat n prealabil, temerea , fiind .rom-n de neam, ar putea urmri o omplet auto efalie, - 138651382 666- patriar(ul Antonie IV (ian. 1389- iulie 1390; aug. 1391-mai 1397 ; nlo uit u Ma arie (1373-1371) probabil n prima sa pstorire, a trimis pe Teodosie8 pentru a -!ti0a
9 est interval ar putea fi redus la 138:-1386, av-ndu-se n vedere menionarea rposatului despot s-rb &obroti i, Mitropolia ;ali iului fusese renfiinat n 1321 la ererea adresat 'atriar(iei de tre re0ale <azimir al 'oloniei, =(eodores u- *osif .trebuie s fi ptat titlul de epis op ntr-o epar(ie e inea n (ip tradiional de mitropolia (ali ian, epar(ie are s fie apropiat de Moldova, n -t epis opul s poat 0ira !i afa erile biseri e!ti ale a esteia# *ntre s aunele epis opale e ineau de mitropolia ;ali iului- 9spro astron, n msur s-!i e4tind un timp autoritatea asupra el pui unor pri-meridionale !i entrale - ale Moldovei/; simetria u eea e se petre use u *a (int de "i ina; ar0ument - n do umentele patriar(ale se subliniaz fusese trimis spre sfinire la mitropolitul ;ali iului are putea (irotoni epis opi n epis opiile 1usiei Mi i, ntre are !i <etatea 9lb; 1818-181:- tre erea moa!telor >f# *oan el ?ou din 9spro astron n biseri a metropolitan su evean a Miruilor, =(eodores u- situaia epar(iei era, de fa to, a unei epis opii supuse ;ali iului, de!i de +ure, mitropolitul nu putea avea +urisdi ie asupra unei epar(ii dependent de 'atriar(ia ) umeni , - el mai t-rziu nainte de 33 martie 137,, el mai devreme prin 1386-1382- 9spro astron era n orporat Moldovei, epis opul *osif putea deveni, fr transfer biseri es , fr iniiativ patriar(al, ondu torul efe tiv, dar nu le0al, al mitropoliei moldovene!ti, eea e va ondu e la onfli tul u 'atriar(ia ) umeni , 3 >u0estia unei nrudiri u familia domnitoare este verosimil - =(eodores u, 8 @orovei, *ntemeierea Mitropoliei Moldovei n onte4tul relaiilor moldo-bizantine, =eolo0ie !i via, >erie ?ou (***) $A*A, nr# 8-13# &a un s aun metropolitan s-a reat, um rezult din )Btesis, el mai t-rziu n prima +umtate a anului 1386, numirea !i trimiterea titularului nu putea s nt-rzie prea mult; sosirea lui =(eodosie !i ple area sa 0rabni trebuie plasat apro4imativ simultan u nfiinarea Mitropoliei, sau el mai t-rziu n 1382# &a nfiinarea Mitropoliei se plaseaz n intervalul 1381-1386, Mitropolia este o reaia a e umeni ului ?il (13831388); rearea s aunului metropolitan are lo n ultimii ani ai domniei lui *oan " paleolo0ul (1381-1326; 13271371), -nd basileul !i e4er ita prero0ativele sale e4traordinare n materie e leziasti , n virtutea a ordului de la >tudios 13835138,, (promovrile, transferurile, onvo rile n apital, depunerea +urm-ntului)- rolul prin ipal n rearea noii dio eze l-a avut *oan "; >-ar e4pli a astfel nu leul tradiiilor moldovene are atribuie un anumit rol n ntemeierea Mitropoliei unui mprat *oan 'aleolo0ul, s-ar e4pli a de e, n timpul primului patriar(at, 9ntonie *", a a eptat situaia din Moldova a!a um o 0sise# 9m fi obli0ai s admitem e4istena unui prim raport moldo-bizantin, stabilit prin soli, ntre basileul *oan " !i prin ipele Moldovei, 'etru * pe la 1381-1386, eea e ar e4pli a !i ealalt parte a ve (ii tradiii moldovene privind instituirea unei ordini politi e dup model bizantin# Moartea mpratului (16 februarie 1371) a oin is u revenirea n s aunul patriar(al a lui 9ntonie *" (martie 1371)- a ordul de la >tudios a zut n desuetudine, imediat a urmat transferul lui =eodosie n s aunul mitropolitan al Moldovei,
1 ,

bunvoina domnului !i a lerului n vederea numirii sale, dedu em patriar(ul onsidera s aunul mitropolitan va ant; da un s aun metropolitan s-a reat, um rezult din )Btesis, el mai t-rziu n prima +umtate a anului 1386, numirea !i trimiterea titularului nu putea s nt-rzie prea mult; sosirea lui Teodosie !i ple area sa 0rabni trebuie plasat apro4imativ simultan u nfiinarea Mitropoliei, sau el mai t-rziu n 1382; faptul nu a fost primit nu a 0enerat un onfli t, neprimirea lui *eremia adu e e4 omuni area# - nainte de martie 1393:- 9ntonie a transferat pe mitropolitul Ieremia de Mitylene (in&. 5e&6o&) la mitropolia Moldovei, fr a se onsulta u ondu torii politi i !i u ierar(ia lo al; a tul arbitrar a indi0nat - mitropolitul .iz0onit/ a arun at anatema asupra domnului, ierar(ilor, lerului !i redin io!ilor; turbulentul *eremia a informat despre afurisire, primvara 1378- sinodul patriar(al a onfirmat msura drasti , de ret-ndu-i suspendai pe epis opii *osif !i Meletie# - august 1394- desfiinarea aratului bul0ar - desfiinarea patriar(iei de =-rnovo, patriar(ul )ftimie a fost trimis n e4il (C1373), 7i&erica 6ul8ar a intrat sub +urisdi ia patriar(iei e umeni e, *eremia a fost trimis n Dul0aria a lo iitor de mitropolit; u obstinaie ontinua s se onsidere mitropolitul anoni al Moldovei, nlturarea din s aun a lui *eremia, survenit n 1831, din dispoziia patriar(ului Matei, avea s onstituie unul din apetele de a uzare mpotriva patriar(ului ntr-un rsuntor pro es anoni bizantin, is at de mitr# Ma arie al 9n Erei, 1832-1838-*eremia f ea demersuri pentru re unoa!terea sa a mitropolit anoni al Molvovei# - onfli tul s-a a0ravat - 9tefan Mu:at ;"#<=>"#<<? a f ut demersuri pentru aplanarea onfli tului, detensionarea raporturilor !i ridi area anatemei, - prim@ara "#<A- domnitorul a trimis o solie la <onstantinopol, n frunte u protopopul etru, ru0-nd s fie ridi at anatema !i s fie re unos ui drept ierar(i anoni i *osif !i Meletie, - mai 139!- s risorile domnului moldovean nu s-au pstrat, patriar(ul refuza, n termeni ate0ori i, re unoa!terea elor doi ierar(i, .s risori de a reditare/ tre domn, tre epis opii repudiai, tre ntre0 poporul; - " mai 139!- ;"?> a t prin are protopopul 'etru era numit .mpotriva voinei sale/, e4ar( patriar(al un fel de .lo iitor de mitropolit/, nsr inat u . ondu erea !i administrarea prea sfintei Mitropolii a 1usovla(iei/, era nvestit u prero0ativele administrative ale unui ierar(, u e4 epia (irotonirilor, > ;B? o s risoare adresat domnitorului, patriar(ul i erea a ei doi C/D, -E,-, s fie e4pulzai, informa a numit pe protopopul 'etru e4ar( .n Diseri a mea e se afl n ara ta/ ( -FE D +G H1E! I,3 3F,I 1 E +. +.-, ,/?J patriar(ul su0era posibilitatea numirii unui
<on luzie- .&a rearea dio ezei moldovene (sau iniierea demersurilor pentru rearea ei) se plaseaz n atmosfera de preeminen a puterii se ulare are a urmat a ordului de la >tudios 13835138,, desf!urarea onfli tului pentru titularul s aunului se plaseaz n intervalul n are 'atriar(ia e umeni a n er at, dup moartea lui *oan ", s stvileas imi4tiunea imperial n afa erile e leziasti e# @raba u are 9ntonie, redevenit patriar(, a transferat n Moldova pe *eremia, a nsemnat reluarea u m-n forte a afa erii Diseri ii Mavrovla(iei !i rea tualizarea !i apli area unei de izii mai ve (i a 'atriar(iei, a eea de a nu numi n demnitatea de mitropolit leri i provenii din lo alni ii dio ezei, .rezerv-nd a east inste pentru lerul ridi at !i bine uv-ntat de &umnezeu din slvita etate a <onstantinopolului# (13!!$% *osif- .lo alni /; <ompromisul de la >tudios a fost revitalizat n 1831, n mpre+urrile dramati e ale asediului otoman, nu este e4 lus a 9le4andru el Dun s se fi adresat tot mpratului pentru stin0erea onfli tului, *oan "**, re0ent p-n n septembrie 183,, pe toat durata ltoriei o identale a un (iului su Manuel **, : - martie 1393- *eremia semna a tele sinodului patriar(al .smeritul mitropolit la Mavrovla(iei/,

nou mitropolit, u asentimentul domnului, n azul alun0rii elor , epis opiF .atun i ne vom 0-ndi s fa em a olo mitropolit u voia ta/# > ;#?> s risoare adresat elor doi ierar(i aflai sub anatem, .fiind au furat biseri a 1usovla(iei mpotriva onsimm-ntului sf-ntului !i marelui sinod/, ve(ementul patriar( i onsidera, de!i 0 F,+, .s o!i din demnitate !i afurisii, a ni!te oameni l tori de le0e !i ri, (oi ( K2 H -+!/) adulteri (I,L,3? !i t-l(ari ;H1+M)/, i soma s se prezinte spre a fi +ude ai de sinodul patriar(al# > ;=?> . ir ular/ adresat .,E +G M04+M+1 +G N4,OH!LE! I1+F,-.H 3F.I,PJ preoi, ieromona(i, mona(i, oameni de vaz !i restul poporului re!tin/, inform-ndu-i de de iziile adoptate-nvestirea protopopului 'etru u prero0ative de lo iitor patriar(al, promitea ridi area anatemei da *osif !i Meletie vor fi alun0ai, > se&tem'rie 139!- n nele0ere u Manuel QQ Paleolo8ul ;"#<">"=BA? G- tre erea diferendului e leziasti n plan politi , diferene de ton - ton intransi0ent, ton diplomati , on iliant al lui 9ntonieH su esorul lui *eremia n s aunul metropolitan de MRtilene a fost trimis .n prile "la(iei/ (E +M I F1 +G SH!LE!?J 'atriar(ia era dispus la ompromisuri !i on esii - asediul apitalei, perspe tiva ru iadei n urs de nfptuire, pentru realizarea reia frontul &unrii de %os era esenial, misiune politi - s se intereseze de posibilitatea realizrii unei ru iade antiotomane, .s des inzi n prile Mavrovla(iei ( E +M I F1 +G T!F,SH!LE!?, ntru -t din motive survenite din partea unor epis opi, u -tva timp nainte a fost pronunat pedeapsa afuriseniei mpotriva lor !i-i porun im de i ie , da n privina epis opilor n-ai voie s fa i nimi la nt-mplare, n eea e prive!te poporul i dm permisiunea s pro edezi n fun ie de situaia nt-lnit a olo, av-nd 0ri+ de stri ta observare a anoanelor n toate (estiunile/, re omandrile dis rete ale patriar(ului las s se ntrevad o on esivitate n dire ia .poporului din Maurovla(ia/, nu ns !i a eptarea epis opilor onsiderai rebeli la <onstantinopol, - sperana unei noi a iuni militare de a+utorare a apitalei din dire ia &unrii, dup dezastrul de la ?i opole, speran ntreinut de >i0ismund de $u4embur0, a determinat patriar(ia s reia efortul de normalizare a relaiilor u Moldova, - ianuarie 1397- mitropolitul Mi(ail al )etleemului a fost trimis a .Uichiu :i exarh/ n prile *aliciuluiJ av-nd misiunea de a n er a o on iliere a lu rurilor n Diseri a Moldovei u are raporturile erau n ordate din auza situaiei nere0lementate a mitropoliei . are era lipsit de ar(iereul ei le0itim din anumite pri ini/, misiunea a e!uat, Mihail al 7etleemului a ridi at anatema asupra redin io!ilor; - dup dezastrul de la ?i opole (sept# 1376), patriar(ul !i Manuel QQ Paleolo8ul ;"#<">"=BA? reiau a iunile de re on iliere u Moldova n adrul unei tentative de realizare a unei ample oaliii re!tine rsritene, imboldul spre on esii a venit 'atriar(iei n anii urmtori -nd ameninarea otoman asupra <onstantinopolului a sporit onsiderabil !i perspe tiva unei a iuni on ertate antiotomane sporeau onsiderabil (a iunea on omitent a lui =amerlan n 9sia !i a puterilor re!tine n )uropa, Iara 1om-neas !i Moldova urmau s aib un rol important), - mai 1401- s risoare adresat de patriar(ul Matei lui )ntim Critopol privitoare la o situaia parti ular din epar(ia ve in a .Mavrovla(iei/6; aflm .tot poporul (H!.)/ a fost iertat
6

>e +ude a azul preotolui moldovean *sidor, are f use apel la sinodul patriar(al - fusese oprit de la sv-r!irea elor sfinte de mitropotul un0rovla( pentru motivul fusese (irotonit de *osif, aflat sub anatem, 'atriar(ul !i

sinodi e!te, a !i preoii si (,E EFE M!3+2) .numai boierii (,E MFL,+), a vinovai de nesupunere, au fost (emai la +ude at, !i epis opii au rmas oprii p-n e sinodi e!te se va fa e er etare n privina lor/ - ianuarie- mai 1397- anatema a fost ridi at, de izia a aparinut patriar(ului 9ntonie, nu su esorului su, Matei; n eputul re0lementrii diferendului dintre Moldova !i Dizan, - re on ilierea deplin se produ e n 1831, aplanarea nenele0erilor - Matei ;"#<%>"="V?> )lexanUru cel 7un ;"=VV>"=#B?J - iunie*iulie 1401- solia trimis de 9le4andru el Dun soli it-nd re unoa!terea mitropolitului *osif a nt-mpinat nele0erea, dele0aia, format din .boieri !i ieromona(i/, au nm-nat patriar(ului Matei !i sinodului s risori !i dau e4pli aii orale .ntrebrilor adresate u privire la *osif, lo ul su de ori0ine !i (irotonia sa, s risorile nu s-au pstrat; moldovenii a ept e4pli aia 'atriar(iei a est onfli t e leziasti se ns use dintr-o re0retabil nenele0ere asupra ori0inii lui *osif, - +" iulie 1401- 0ramata patriar(al nm-nat dele0aiei !i o s risoare tre domn, .preaiubit fiu al smereniei noastre/; n azul n are rezultatul er etrii este pozitiv, inspe torii s .ridi e afurisenia, s-l restabileas drept epis op le0itim a olo n virtutea s risorii sinodale a smereniei noastre de are sunt inui a s ofi ieze slu+be, s bla0osloveas !i a un mitropolit le0itim, le0iuit (2 0G, T1+F,-,HE+1)2; s le fa toate ele e in de omponena lui/, e4punea su int situaia Diser ii din Moldova, solii moldoveni - din 0ramata J se dedu e dele0aii au relatat vldi a .n-a venit de altundeva, pre um zi eau unii, pe -nd a fost (irotonit !i trimis n ar a el *eremia, i este lo alni !i nrudit u familia domnitoare a rii/, a fost trimis la mitropolitul ;ali iului spre a fi (irotonit, . are luase nvoire sinodal spre a (irotoni n epis opi n epis opiile 1usiei Mi i/, , .a fost (irotonit de al ;ali iului, n de la n eput, a drept epis op n Moldovla(ia !i nu n alt parte/, - pentru unii membrii ai sinodului aveau dubii asupra validitii (irotoniei, o dele0aie ompus din Uiaconul Manuil )rchon :i ieromonahul Wri8orie (identifi at de unii u @ri0orie Iambla , viitor mitropolit al Kievului), a s fa o er etare asupra validitii (irotoniei, dele0aii au prezentat un raport dup efe tuarea an (etei propun-nd ridi area interdi iei !i anatemei rostite mpotriva lui *osif !i re unoa!terea sa a mitropolit le0iuit al Moldovei, re unoa!terea anoni itii alitii sale epis opale, - sf-r!itul 1831, n eputul 183,- raportul a fost pus n dis uia sinodului; doi membri ai sinodului sau pronunat n favoarea lui *osif, ali doi, partizani ai lui *eremia, s-au opus, 'atriar(ul l-a re unos ut a mitropolit, de izia a fost ondus de *eremia a ne anoni , - ori0inea onfli tului - nfiinarea de +ure a Mitropoliei n dependen anoni de 'atriar(ia din <onstantinopol, dar lsarea ei va ant, ntre data ntemeierii (1386) !i debutul onfli tului s-au s urs 2 ani (martie 1373), - s risoare din 1831- sinodalii ne transmit o versiunea proprie a onfli tuluiF *osif !i Meletie fuseser .depu!i n (ip sinodal/ ( . D11F01 /,D2? . i se spunea a esta este epis op s-rb, de unde a a+uns n fruntea a elei biseri i, motiv pentru are a fost transferat a ar(iereu n Moldova (ir *eremia##/- a uza era .serbepis op/ (FO,-E,-,) are ar fi a aparat u fora,
sinodul au +ude at azul; .de!i a esta G*osifH este sub nvinuire, nu este fr (ar sfinitor, a!a n -t s-i fie oprite (irotoniile/, se relata preoii !i redin io!ii au fost s o!i de sub anatem de tre sinodul patriar(al, e4 epie f -nd boierii !i vldi ii, 2 .&reptul de a ofi ia slu+be, a (irotonisi !i a ndeplini toate ele e leziasti e fr piedi i, s fa adi fr opreli!ti (irotonisiri, sfiniri de lo a!uri sfinte, pe s urt toate (estiunile biseri e!ti/#

ar fi uzurpat s aunul ( - O1> -O!E4J -OMHH4?J ar fi o upat abuziv s aunul mitropolitan, u ompli itatea boierimii lo ale, - do umentele le0ate de pro esul de .trisepis opatL intentat patriar(ului Matei *- 183,- al 6 ap de a uzare din re (izitoriul lui Mar el al 9n Erei, - 'etru * ( # 132:- de embrie61371); - *oan " 'aleolo0ul (1381-1371); ?il Keramenos (1327-1388), )ntonie QX ;ian. "#$<> iulie "#<VY au8. "#<">Zmai "#<%;

S-ar putea să vă placă și