Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea .........................

DISPOZITIE DE*) ................................................. CATRE CASIERIE

nr. ............................... din ..........................................

Numele si prenumele .........................................................................


Functia (calitatea) .........................................................................
Suma ......................... lei ..........................................................

(in cifre)
(in litere)

Scopul incasarii/platii .....................................................................


.............................................................................................

Conducatorul unitatii
Viza de control
Compartiment financiar-contabil
Semnatura
financiar-preventiv

*) Se va inscrie "INCASARE" sau "PLATA", dupa caz.


14-4-4 t2
(verso)

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se

completeaza Actul de identitate ...................... Seria ................ nr. ..........


numai pentruAm primit suma de .......................................................... lei

plati

(in cifre)

Data ....................................

Semnatura ...............................

CASIER

Platit/incasat suma de .................................................. lei

(in cifre)

Data ....................................

Semnatura ...............................