Sunteți pe pagina 1din 32

Domeniul Fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI Domeniul de Studii Universitare: INGINERIA MATERIALELOR Comisia CNATDCU [nr/denumire]: 7. INGINERIA MATERIALELOR

Fișa de calcul și de susținere a îndeplinirii standardelor minimale

Condiţii Minimale pentru Înscrierea la Concurs [Conferenţiar] [OMECTS 6560 / 20.12.2012, MO, PI, 890bis / 27.12.2012]

CANDIDAT: S.L.Dr.Ing. Antoniac Vasile Iulian

Nr.crt.

Condiţia Minimală

Cerinţă

Realizat

Cerinţa este îndeplinită prin următoarele

 

1.

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

   

1) Petreus T; Antoniac I; Sirbu P; Cotrutz CE; Chapter 2. Molecular scissors: From biomaterials implant to tissue remodeling (pag. 17-41); in Biologically responsive biomaterials for tissue engineering, Editor Antoniac I, Ed.

[Cărţi/capitole ca

-

3

Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-4327-8.

25/(5x4)=1,25

autor, edituri internaţionale]

2) Antoniac I; Laptoiu D; Popescu D; Cotrut C; Parpala R; Chapter 6. Development of bioabsorbable interference screws:How biomaterials composition, clinical and retrieval studies influence the innovative screw design and manufacturing processes (pag. 107-136); in Biologically responsive biomaterials for tissue engineering, Editor Antoniac I., Ed. Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-4327-8. 30/(5x5)=1,2

3) Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Andronescu C; Stancu IC; Ioncea A; Antoniac I; Influence of the solid- liquid adhesion on the self-assembling properties of colloidal particles, (pag. 173-189), Chapter in Photonic crystals: fabrication, band structure and applications, Editor Venla Laine E., Nova Science Publishers, Inc., 2010, ISBN: 978-1-61668-953-7.

17/(5x7)=0,48

[Cărţi/capitole ca autor, edituri naţionale]

minim 1

3

1) Antoniac V; Biocompatibility and biofunctionality (pag. 37-56); Chapter in Advanced Materials, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2002, ISBN 973-9400-49-0.

20/(10x1)=2,0

2) Antoniac V; Necsulescu A; Cosmeleata G; Capitol 25. Materiale biocompatibile şi aliaje cu memoria formei (pag.1463-1494); în Tratat de ştiinţa şi ingineria materialelor, volum 3, Editura AGIR, 2009, ISBN 978-973- 720-261-1 / 978-973-720-064-0.

32/(10x3)=1,06

3) Antoniac I; Biomateriale metalice utilizate la execuţia componentelor endoprotezelor totale de şold (254 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-718-

881-6.

254/(10x1)=25,4

[Cărţi/capitole ca editor, edituri internaţionale]

-

1

1) Antoniac I; editor; Biologically responsive biomaterials for tissue engineering, Series: Springer Series in Biomaterials Science and Engineering (254 pag.), Vol. 1, Ed. Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-4327-8, ISBN 978- 1-4614-4328-5 (eBook)

254/(10x1)=25,4

1.2

Manuale didactice/

minim 1

5

1) Antoniac I; Laptoiu D; Blajan AI; Cotrut C;

 

Monografii

   

Instrumentar şi dispozitive chirurgicale (203 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-521-665-5.

203/(20x4)=2,53

2) Bunea D; Raducanu D; Ciuca I; Nocivin A; Antoniac V; Implant materials (143 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 1999, ISBN 973-9475-85-X.

143/(20x5)=1,43

3) Purghel F; Badea R; Antoniac I; Noţiuni de medicină pentru ingineri (171 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2001, ISBN 973-652-358-6.

171/(20x3)=2,85

4) Ciuca S; Antoniac I; Molagic C; Trante O; Biomateriaux (189 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2001, ISBN 973-652-358-X.

189/(20x4)=2,36

5) Dobrescu M; Antoniac V; Ştiinţa biomaterialelor (130 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2003, ISBN 973-652-

740-9.

130/(20x2)=3,25

Indrumare de laborator/aplicaţii

minim 1

2

1) Antoniac I; Miculescu F; Laptoiu D; Miculescu M; Biomateriale: Culegere de probleme (112 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-718-880-9.

112/(25x4)=1,12

2) Bunea D; Antoniac V; Pencea I; Trante O; Dragulin D; Gherghisor G; Paunescu R; Ştiinţa materialelor, Culegere de probleme (141 pag.), Editura Printech, Bucureşti, 1999, ISBN 973-9475-44-2.

141/(25x7)=0,8

1.3

Coordonare programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale

-

6

1) Coordonator Program de Master: Biomateriale, Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie, Responsabil: 10

2) Program de studiu - MATERIALE METALICE PENTRU MEDICINĂ, Domeniul de studii universitare de master - INGINERIA MEDICALĂ, Domeniul fundamental - ŞTIINŢE INGINEREŞTI, Forma de învăţământ - MASTER ZI. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Membru: 5

 

3) Program de studiu - INGINERIE MEDICALĂ, Domeniul de studii universitare de licenţă - INGINERIE APLICATĂ, Domeniul fundamental - ŞTIINŢE INGINEREŞTI, Forma de învăţământ - LICENŢĂ ZI Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Membru: 5

4) Program RO 4096, Componenta III / Programe de master/doctorat, 2000. Metode de analiză şi program de pregătire privind ingineria protecţiei mediului în sectoarele metalurgice. Director proiect Dumitrescu Constantin, executant UPB. Membru: 5

5) Program RO 4096, Componenta II / Educaţie permanentă, nr.14/1999; 1999-2002. Reţea pentru educaţie continuă în informatică aplicată în domeniul ştiinţei materialelor. Director proiect Bunea Daniel, executant UPB. Membru: 5

6) Training for biomaterials integration in computer - aided medicine paradigm TICAMP (Formare în domeniul proiectării computerizate a biomaterialelor pentru aplicaţii medicale), Program Leonardo da Vinci, Contract nr. RO/2004/93006/EX, Director de proiect Daniel Bunea/ Voiculescu Ionelia, 2004-2006.

       

Membru: 5

 

Total Crt.1

 

106,13

 

2.

Activitatea de cercetare (A2)

2.1

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings*,

Minim

23

1) Carbonell-Blasco P; Martín-Martínez JM; Antoniac I*;

10

Synthesis and characterization of polyurethane sealants containing rosin intended for sealing defect in annulus for disc regeneration, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, Volume 42, 11-20, 2013. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2012.11.011. (*corresponding author) Accession Number: WOS:000316526900002

din care:

FI=1,295

(25+20x1,295)/3=16,96

 

2) Mavrodin CI; Pariza G; Ion D; Antoniac VI; Abdominal Compartment Syndrome A major complication of large incisional hernia surgery, CHIRURGIA, Volume 108, 414- 417, 2013 Accession Number: WOS:000320694900021

FI=0,777

(25+20x0,777)/4=10,13

3) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; The influence of the magnesium powder used as reinforcement material on the properties of some collagen based composite biomaterials, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 15, Issue 7-8, 667- 672, 2013.

FI=0,516

(25+20x0,516)/3=11,77

4) Stan F; Dobrea D; Fetecau C; Antoniac I*; Belea R; The effect of processing parameters on the bond strength and electrical conductivity of multi-wall carbon nanotube/low-density polyethylene composite, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013

DOI:10.1080/01694243.2013.784859

(*corresponding author) FI= 0,9

(25+20x0,9)/5=8,60

5) Vranceanu MD; Antoniac I*; Miculescu F; Saban R; The influence of the ceramic phase on the porosity of some biocomposites with collagen matrix used as bone substitutes, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 14, Issue 7-8, 671677, 2012. (*corresponding author) Accession Number: WOS:000308718300017

FI=0,516

(25+20x0,516)/4=8,83

6) Miculescu F; Stan G; Ciocan LT; Miculescu M; Berbecaru A; Antoniac I; Cortical bone as resource for producing biomimetic materials for clinical use, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Volume 7, Issue 4, 1667 1677,

2012.

Accession Number: WOS:000312710300032

FI=1,092

(25+20x1,092)/6=7,80

7) Reclaru L; Unger RE; Kirkpatrick CJ; Susz C; Eschler PY; Zuercher MH; Antoniac I; Lüthy H; Ni-Cr based dental alloys; Ni release, corrosion and biological evaluation, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATION, Volume 32, Issue 6, 1452-1460, 2012. DOI: 10.1016/j.msec.2012.04.025

Accession Number: WOS:000306030900019 FI= 2,404 (25+20x2,404)/8=9,13 8) Sinescu C; Marsavina L; Negrutiu ML; Rusu LC;
Accession Number: WOS:000306030900019
FI= 2,404
(25+20x2,404)/8=9,13
8) Sinescu C; Marsavina L; Negrutiu ML; Rusu LC;
Ardelean L; Rominu M; Antoniac I; Topala FI; Podoleanu
A; New metallic nanoparticles modified adhesive used for
time domain optical coherence tomography evaluation of
class II direct composite restoration, REVISTA DE
CHIMIE, Volume 63, Issue 4, 380-383, 2012.
Accession Number: WOS:000304292600008
FI= 0,538
(25+20x0,538)/9=3,97
9) Miculescu F; Miculescu M; Ciocan LT; Ernuteanu A;
Antoniac I; Pencea I; Matei E; Comparative studies
regarding heavy elements concentration in human cortical
bone, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 6, Issue 3, 1117-1127, 2011.
Accession Number: WOS:000297986100026
FI=1,092
(25+20x1,092)/7=6,69
10) Stancu IC; Dragusin DM; Vasile E; Trusca R;
Antoniac I; Vasilescu DS; Porous calcium alginate-
gelatin interpenetrated matrix and its biomineralization
potential, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE:
MATERIALS IN MEDICINE, Volume 22, Issue 3, 451-460,
2011.
DOI: 10.1007/s10856-011-4233-7
Accession Number: WOS:000289302600003
FI= 2,141
(25+20x2,141)/6=11,30
11) Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Somoghi R;
Butac L; Miculescu F; Cotrut C; Antoniac I; Cincu C;
Obtaining complex structures starting from monodisperse
poly(styrene-co-2-hydroxyethylmethacrylate) spheres,
COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL
AND ENGINEERING ASPECTS, Volume 375, Issue 1-3,
35-41, 2011.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.11.034
Accession Number: WOS:000287285500005
FI= 2,108
(25+20x2,108)/9=7,46
12) Miculescu F; Jepu I; Lungu CP; Miculescu M;
Antoniac I; Tarcolea M; Branzei M; Correlation between
simmulation and microanalytical experiment in multilayer
nanostructures type analysis, UPB SCIENTIFIC
BULLETIN, SERIES A: APPLIED MATHEMATICS AND
PHYSICS, Volume 73, Issue 4, 153-166, 2011.
Accession Number: WOS:000299150300013
FI=0,3
(25+20x0,3)/7=4,42
13) Zecheru T; Rotariu T; Rusen E; Marculescu B;
Miculescu F; Alexandrescu L; Antoniac I; Stancu IC;
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-dodecyl
methacrylate-co-acrylic acid): synthesis, physico-chemical
characterisation and nafcillin carrier, JOURNAL OF
MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE,
Volume 21, Issue 10, 2793-2804, 2010.
DOI: 10.1007/s10856-010-4129-y
Accession Number: WOS:000283371200009
FI= 2,141
(25+20x2,141)/8=8,47
14) Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac I; Trandafir V; Cotrut C;
14) Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac
I; Trandafir V; Cotrut C; Miculescu F; Simionescu M; In
vitro biocompatibility of human endothelial cells with
collagen-doxycycline matrices, MOLECULAR CRYSTALS
AND LIQUID CRYSTALS, Volume 523, 82-96, 2010.
DOI: 10.1080/15421401003724126
Accession Number: WOS:000278163400007
FI= 0,53
(25+20x0,53)/9=3,95
15) Botez P; Sirbu P; Simion L; Munteanu F; Antoniac I;
Application of a biphasic macroporous synthetic bone
substitutes CERAFORM®: clinical and histological results,
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY
& TRAUMATOLOGY, Volume 19, No. 6, 387– 395, 2009,
DOI 10.1007/s00590-009-0445-7
Accession Number: WOS:000268777200002
FI= 0,181
(25+20x0,181)/5=5,72
16) Miculescu F; Bojin D; Ciocan LT; Antoniac I;
Miculescu M; Miculescu N; Experimental researches on
biomaterial-tissue interface interactions, JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS,
Volume 9, Issue 11, 3303 – 3306, 2007.
Accession Number: WOS:000251435200002
FI=0,516
(25+20x0,516)/6=5,88
17) Laurian T; Tudor A; Antoniac I; Miculescu F; A micro-
scale abrasion test to study the influence of counterface
roughness on the wear resistance of UHMWPE,
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED
MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3383 – 3388, 2007.
Accession Number: WOS:000251435200021
FI=0,516
(25+20x0,516)/4=8,83
18) Antoniac I; Miculescu M; Dinu M; Metallurgical
characterization of some magnesium alloys for medical
applications, DIFFUSION AND DEFECT DATA PT.B:
SOLID STATE PHENOMENA, Volume 188, 109-113,
2012. DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.109
Accession Number: WOS:000308047400020
20/3=6,66
19) Miculescu F; Ciocan LT; Miculescu M; Ernuteanu A;
Antoniac I; Matei E; Pencea I; A study on trace elements
concentration in bone particles by XRF analysis,
DIFFUSION AND DEFECT DATA PT.B: SOLID STATE
PHENOMENA, Volume 188, 37-40, 2012.
DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.37
Accession Number: WOS:000308047400007
20/7=2,85
20) Bane M; Miculescu F; Blajan AI; Dinu M; Antoniac I;
Failure analysis of some retrieved orthopedic implants
based on materials characterization, DIFFUSION AND
DEFECT DATA PT.B: SOLID STATE PHENOMENA,
Volume 188, 114-117, 2012.
DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.114
Accession Number: WOS:000308047400021
20/5=4
21) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; Albu MG;
The influence of the ceramic phase on the structure of
resorbable biocomposites based on collagen, 2011 E-
HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE, EHB
2011, Article number 6150354, Conference Code 88836,
     

Iasi; 24-26 November 2011. ISBN: 978-1-4577-0292-1 INSPEC Accession Number: 12542529 (IEEE EHB 2011 Conference Proceedings ISI-Indexed). Accession Number: WOS:000304806300046

20/4=5

22) Antoniac I; Dinu M; Microstructural and mechanical features of Mg-Ca alloys, 2011 E-HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE, EHB 2011, Article number 6150355, Conference Code 88836, Iasi; 24-26 November 2011. ISBN: 978-1-4577-0292-1 INSPEC Accession Number: 12542529 (IEEE EHB 2011 Conference Proceedings ISI-Indexed). Accession Number: WOS:000304806300047

20/2=10

23) Sinescu C; Negrutiu M; Pop D; Cuc L; DeSabata A; Negru R; Hluscu M; Rominu M; Marcauteanu C; Demian E; Bradu A; Antoniac I; Dobre G; Podoleanu A; The importance of holograms in dentistry, PROCEEDINGS OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, Volume 7358, 2009, Article number 73580J. Accession Number: WOS:000300009800015

20/14=1,42

Total Articole ISI

 

169,84

- în reviste cotate ISI Th.R.

Minim 5

17

1) Carbonell-Blasco P; Martín-Martínez JM; Antoniac I*; Synthesis and characterization of polyurethane sealants containing rosin intended for sealing defect in annulus for disc regeneration, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, Volume 42, 11-20, 2013. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2012.11.011. (*corresponding author) Accession Number: WOS:000316526900002

FI=1,295

(25+20x1,295)/3=16,96

2) Mavrodin CI; Pariza G; Ion D; Antoniac VI; Abdominal Compartment Syndrome A major complication of large incisional hernia surgery, CHIRURGIA, Volume 108, 414- 417, 2013 Accession Number: WOS:000320694900021

FI=0,777

(25+20x0,777)/4=10,13

3) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; The influence of the magnesium powder used as reinforcement material on the properties of some collagen based composite biomaterials, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 15, Issue 7-8, 667- 672, 2013.

FI=0,516

(25+20x0,516)/3=11,77

4) Stan F; Dobrea D; Fetecau C; Antoniac I*; Belea R; The effect of processing parameters on the bond strength and electrical conductivity of multi-wall carbon nanotube/low-density polyethylene composite, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013

DOI:10.1080/01694243.2013.784859

(*corresponding author) FI= 0,9

(25+20x0,9)/5=8,60

5) Vranceanu MD; Antoniac I*; Miculescu F; Saban R; The influence of the ceramic phase on the porosity of

some biocomposites with collagen matrix used as bone substitutes, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS,
some biocomposites with collagen matrix used as bone
substitutes, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS, Volume 14, Issue 7-8, 671–
677, 2012. (*corresponding author)
Accession Number: WOS:000308718300017
FI=0,516
(25+20x0,516)/4=8,83
6) Miculescu F; Stan G; Ciocan LT; Miculescu M;
Berbecaru A; Antoniac I; Cortical bone as resource for
producing biomimetic materials for clinical use, DIGEST
JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 7, Issue 4, 1667 – 1677,
2012.
Accession Number: WOS:000312710300032
FI=1,092
(25+20x1,092)/6=7,80
7) Reclaru L; Unger RE; Kirkpatrick CJ; Susz C; Eschler
PY; Zuercher MH; Antoniac I; Lüthy H; Ni-Cr based
dental alloys; Ni release, corrosion and biological
evaluation, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATION,
Volume 32, Issue 6, 1452-1460, 2012.
DOI: 10.1016/j.msec.2012.04.025
Accession Number: WOS:000306030900019
FI= 2,404
(25+20x2,404)/8=9,13
8) Sinescu C; Marsavina L; Negrutiu ML; Rusu LC;
Ardelean L; Rominu M; Antoniac I; Topala FI; Podoleanu
A; New metallic nanoparticles modified adhesive used for
time domain optical coherence tomography evaluation of
class II direct composite restoration, REVISTA DE
CHIMIE, Volume 63, Issue 4, 380-383, 2012.
Accession Number: WOS:000304292600008
FI= 0,538
(25+20x0,538)/9=3,97
9) Miculescu F; Miculescu M; Ciocan LT; Ernuteanu A;
Antoniac I; Pencea I; Matei E; Comparative studies
regarding heavy elements concentration in human cortical
bone, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 6, Issue 3, 1117-1127, 2011.
Accession Number: WOS:000297986100026
FI=1,092
(25+20x1,092)/7=6,69
10) Stancu IC; Dragusin DM; Vasile E; Trusca R;
Antoniac I; Vasilescu DS; Porous calcium alginate-
gelatin interpenetrated matrix and its biomineralization
potential, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE:
MATERIALS IN MEDICINE, Volume 22, Issue 3, 451-460,
2011.
DOI: 10.1007/s10856-011-4233-7
Accession Number: WOS:000289302600003
FI= 2,141
(25+20x2,141)/6=11,30
11) Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Somoghi R;
Butac L; Miculescu F; Cotrut C; Antoniac I; Cincu C;
Obtaining complex structures starting from monodisperse
poly(styrene-co-2-hydroxyethylmethacrylate) spheres,
COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL
AND ENGINEERING ASPECTS, Volume 375, Issue 1-3,
35-41, 2011.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.11.034
Accession Number: WOS:000287285500005
FI= 2,108
     

(25+20x2,108)/9=7,46

12) Miculescu F; Jepu I; Lungu CP; Miculescu M; Antoniac I; Tarcolea M; Branzei M; Correlation between simmulation and microanalytical experiment in multilayer nanostructures type analysis, UPB SCIENTIFIC BULLETIN, SERIES A: APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, Volume 73, Issue 4, 153-166, 2011. Accession Number: WOS:000299150300013

FI=0,3

(25+20x0,3)/7=4,42

13) Zecheru T; Rotariu T; Rusen E; Marculescu B; Miculescu F; Alexandrescu L; Antoniac I; Stancu IC; Poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-dodecyl methacrylate-co-acrylic acid): synthesis, physico-chemical characterisation and nafcillin carrier, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE, Volume 21, Issue 10, 2793-2804, 2010. DOI: 10.1007/s10856-010-4129-y Accession Number: WOS:000283371200009 FI= 2,141

(25+20x2,141)/8=8,47

14) Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac I; Trandafir V; Cotrut C; Miculescu F; Simionescu M; In vitro biocompatibility of human endothelial cells with collagen-doxycycline matrices, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, Volume 523, 82-96, 2010. DOI: 10.1080/15421401003724126 Accession Number: WOS:000278163400007 FI= 0,53

(25+20x0,53)/9=3,95

15) Botez P; Sirbu P; Simion L; Munteanu F; Antoniac I; Application of a biphasic macroporous synthetic bone substitutes CERAFORM®: clinical and histological results, EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY & TRAUMATOLOGY, Volume 19, No. 6, 387395, 2009, DOI 10.1007/s00590-009-0445-7 Accession Number: WOS:000268777200002 FI= 0,181

(25+20x0,181)/5=5,72

16) Miculescu F; Bojin D; Ciocan LT; Antoniac I; Miculescu M; Miculescu N; Experimental researches on biomaterial-tissue interface interactions, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3303 3306, 2007. Accession Number: WOS:000251435200002

FI=0,516

(25+20x0,516)/6=5,88

17) Laurian T; Tudor A; Antoniac I; Miculescu F; A micro- scale abrasion test to study the influence of counterface roughness on the wear resistance of UHMWPE, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3383 3388, 2007. Accession Number: WOS:000251435200021

FI=0,516

(25+20x0,516)/4=8,83

- în reviste cotate ISI cu factor de impact [FI] de min 0,5

Minim 3

15

1) Carbonell-Blasco P; Martín-Martínez JM; Antoniac I*; Synthesis and characterization of polyurethane sealants containing rosin intended for sealing defect in annulus for disc regeneration, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, Volume 42, 11-20, 2013. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2012.11.011. (*corresponding author)

Accession Number: WOS:000316526900002 FI=1,295 (25+20x1,295)/3=16,96 2) Mavrodin CI; Pariza G; Ion D; Antoniac VI;
Accession Number: WOS:000316526900002
FI=1,295
(25+20x1,295)/3=16,96
2) Mavrodin CI; Pariza G; Ion D; Antoniac VI; Abdominal
Compartment Syndrome – A major complication of large
incisional hernia surgery, CHIRURGIA, Volume 108, 414-
417, 2013
Accession Number: WOS:000320694900021
FI=0,777
(25+20x0,777)/4=10,13
3) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; The influence
of the magnesium powder used as reinforcement material
on the properties of some collagen based composite
biomaterials, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS, Volume 15, Issue 7-8, 667-
672, 2013.
FI=0,516
(25+20x0,516)/3=11,77
4) Stan F; Dobrea D; Fetecau C; Antoniac I*; Belea R;
The effect of processing parameters on the bond strength
and electrical conductivity of multi-wall carbon
nanotube/low-density polyethylene composite, JOURNAL
OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013
DOI:10.1080/01694243.2013.784859
(*corresponding author)
FI= 0,9
(25+20x0,9)/5=8,60
5) Vranceanu MD; Antoniac I*; Miculescu F; Saban R;
The influence of the ceramic phase on the porosity of
some biocomposites with collagen matrix used as bone
substitutes, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS, Volume 14, Issue 7-8, 671–
677, 2012. (*corresponding author)
Accession Number: WOS:000308718300017
FI=0,516
(25+20x0,516)/4=8,83
6) Miculescu F; Stan G; Ciocan LT; Miculescu M;
Berbecaru A; Antoniac I; Cortical bone as resource for
producing biomimetic materials for clinical use, DIGEST
JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 7, Issue 4, 1667 – 1677,
2012.
Accession Number: WOS:000312710300032
FI=1,092
(25+20x1,092)/6=7,80
7) Reclaru L; Unger RE; Kirkpatrick CJ; Susz C; Eschler
PY; Zuercher MH; Antoniac I; Lüthy H; Ni-Cr based
dental alloys; Ni release, corrosion and biological
evaluation, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATION,
Volume 32, Issue 6, 1452-1460, 2012.
DOI: 10.1016/j.msec.2012.04.025
Accession Number: WOS:000306030900019
FI= 2,404
(25+20x2,404)/8=9,13
8) Sinescu C; Marsavina L; Negrutiu ML; Rusu LC;
Ardelean L; Rominu M; Antoniac I; Topala FI; Podoleanu
A; New metallic nanoparticles modified adhesive used for
time domain optical coherence tomography evaluation of
class II direct composite restoration, REVISTA DE
CHIMIE, Volume 63, Issue 4, 380-383, 2012.
Accession Number: WOS:000304292600008
FI= 0,538 (25+20x0,538)/9=3,97 9) Miculescu F; Miculescu M; Ciocan LT; Ernuteanu A; Antoniac I; Pencea
FI= 0,538
(25+20x0,538)/9=3,97
9) Miculescu F; Miculescu M; Ciocan LT; Ernuteanu A;
Antoniac I; Pencea I; Matei E; Comparative studies
regarding heavy elements concentration in human cortical
bone, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 6, Issue 3, 1117-1127, 2011.
Accession Number: WOS:000297986100026
FI=1,092
(25+20x1,092)/7=6,69
10) Stancu IC; Dragusin DM; Vasile E; Trusca R;
Antoniac I; Vasilescu DS; Porous calcium alginate-
gelatin interpenetrated matrix and its biomineralization
potential, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE:
MATERIALS IN MEDICINE, Volume 22, Issue 3, 451-460,
2011.
DOI: 10.1007/s10856-011-4233-7
Accession Number: WOS:000289302600003
FI= 2,141
(25+20x2,141)/6=11,30
11) Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Somoghi R;
Butac L; Miculescu F; Cotrut C; Antoniac I; Cincu C;
Obtaining complex structures starting from monodisperse
poly(styrene-co-2-hydroxyethylmethacrylate) spheres,
COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL
AND ENGINEERING ASPECTS, Volume 375, Issue 1-3,
35-41, 2011.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.11.034
Accession Number: WOS:000287285500005
FI= 2,108
(25+20x2,108)/9=7,46
12) Zecheru T; Rotariu T; Rusen E; Marculescu B;
Miculescu F; Alexandrescu L; Antoniac I; Stancu IC;
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-dodecyl
methacrylate-co-acrylic acid): synthesis, physico-chemical
characterisation and nafcillin carrier, JOURNAL OF
MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE,
Volume 21, Issue 10, 2793-2804, 2010.
DOI: 10.1007/s10856-010-4129-y
Accession Number: WOS:000283371200009
FI= 2,141
(25+20x2,141)/8=8,47
13) Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac
I; Trandafir V; Cotrut C; Miculescu F; Simionescu M; In
vitro biocompatibility of human endothelial cells with
collagen-doxycycline matrices, MOLECULAR CRYSTALS
AND LIQUID CRYSTALS, Volume 523, 82-96, 2010.
DOI: 10.1080/15421401003724126
Accession Number: WOS:000278163400007
FI= 0,53
(25+20x0,53)/9=3,95
14) Miculescu F; Bojin D; Ciocan LT; Antoniac I;
Miculescu M; Miculescu N; Experimental researches on
biomaterial-tissue interface interactions, JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS,
Volume 9, Issue 11, 3303 – 3306, 2007.
Accession Number: WOS:000251435200002
FI=0,516
(25+20x0,516)/6=5,88
15) Laurian T; Tudor A; Antoniac I; Miculescu F; A micro-
scale abrasion test to study the influence of counterface
roughness on the wear resistance of UHMWPE,
     

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3383 3388, 2007. Accession Number: WOS:000251435200021

FI=0,516

(25+20x0,516)/4=8,83

- ca autor principal [indiferent de FI]

Minim 2

7

1) Carbonell-Blasco P; Martín-Martínez JM; Antoniac I*; Synthesis and characterization of polyurethane sealants containing rosin intended for sealing defect in annulus for disc regeneration, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, Volume 42, 11-20, 2013. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2012.11.011. (*corresponding author) Accession Number: WOS:000316526900002

FI=1,295

(25+20x1,295)/3=16,96

2) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; The influence of the magnesium powder used as reinforcement material on the properties of some collagen based composite biomaterials, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 15, Issue 7-8, 667- 672, 2013.

FI=0,516

(25+20x0,516)/3=11,77

3) Stan F; Dobrea D; Fetecau C; Antoniac I*; Belea R; The effect of processing parameters on the bond strength and electrical conductivity of multi-wall carbon nanotube/low-density polyethylene composite, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013

DOI:10.1080/01694243.2013.784859

(*corresponding author) FI= 0,9

(25+20x0,9)/5=8,60

4) Vranceanu MD; Antoniac I*; Miculescu F; Saban R; The influence of the ceramic phase on the porosity of some biocomposites with collagen matrix used as bone substitutes, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 14, Issue 7-8, 671677, 2012. (*corresponding author) Accession Number: WOS:000308718300017

FI=0,516

(25+20x0,516)/4=8,83

5) Antoniac I; Miculescu M; Dinu M; Metallurgical characterization of some magnesium alloys for medical applications, DIFFUSION AND DEFECT DATA PT.B:

SOLID STATE PHENOMENA, Volume 188, 109-113, 2012. DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.109 Accession Number: WOS:000308047400020

20/3=6,66

6) Antoniac I; Vranceanu MD; Antoniac A; Albu MG; The influence of the ceramic phase on the structure of resorbable biocomposites based on collagen, 2011 E- HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE, EHB 2011, Article number 6150354, Iasi; 24-26 November

2011.

ISBN: 978-1-4577-0292-1 INSPEC Accession Number: 12542529 (IEEE EHB 2011 Conference Proceedings ISI-Indexed). Accession Number: WOS:000304806300046

20/4=5

7) Antoniac I; Dinu M; Microstructural and mechanical features of Mg-Ca alloys, 2011 E-HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE, EHB 2011, Article

       

number 6150355, Iasi; 24-26 November 2011. ISBN: 978-1-4577-0292-1 INSPEC Accession Number: 12542529 (IEEE EHB 2011 Conference Proceedings ISI-Indexed). Accession Number: WOS:000304806300047

20/2=10

2.2

Alte Baze de Date Internaţionale

Minim 2

11

1) Vranceanu MD; Saban R; Antoniac I; Albu M; Miculescu F; Development and characterization of novel porous collagen based biocomposite for bone tissue regeneration, UPB SCIENTIFIC BULLETIN, SERIES B:

CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, Volume 74, Issue 3, 145-156, 2012. (Indexată SCOPUS, INSPEC, CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS, ULRICHS INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY, ELSEVIER SCIENCESS BIBLIOGRAPHIC DATABASES)

(BDI) [Reviste +Conferenţe]*

20/5=4

2) Vranceanu MD; Saban R; Albu MG; Antoniac I; Preparation and characterization of collagen:amorphous calcium phosphate composites (Prepararea si caracterizarea compozitelor colagen:fosfat de calciu amorf), LEATHER AND FOOTWEAR JOURNAL (REVISTA DE PIELARIE INCALTAMINTE), Volume 12, 215-222, 2012. (Indexată SCOPUS)

20/4=5

3) Ghiban A; Ghiban B; Bortun C; Ghiban N; Antoniac I; Heat treatments influence on corrosion resistance of some new dental cobalt alloys, DIFFUSION AND DEFECT DATA PT.B: SOLID STATE PHENOMENA, Volume 188, 93-97, 2012.

DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.93

(Indexată SCOPUS)

20/5=4

4) Magheru AM; Ghiban B; Ghiban N; Antoniac I; Corrosion behavior in ringer solution of Ti-Mo alloys used for orthopedic biomedical applications, DIFFUSION AND DEFECT DATA PT.B: SOLID STATE PHENOMENA, Volume 188, 98-101, 2012.

DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.188.98.

(Indexată SCOPUS)

20/4=5

5) Miculescu F; Antoniac I; Ciocan LT; Miculescu M; Branzei M; Ernuteanu A; Batalu D; Berbecaru A; Complex analysis on heat treated human compact bones, UPB SCIENTIFIC BULLETIN, SERIES B: CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, Volume 73, Issue 4, 203- 212, 2011. (Indexată SCOPUS, INSPEC, CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS, ULRICHS INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY, ELSEVIER SCIENCESS BIBLIOGRAPHIC DATABASES)

20/8=2,5

6) Atasiei T; Antoniac I; Laptoiu D; Failure causes in hip resurfacing arthroplasty - Retrieval analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANO AND BIOMATERIALS, Volume 3, Issue 4, 367-381, 2011. DOI: 10.1504/IJNBM.2011.045882 (Indexată SCOPUS)

20/3=6,66

7) Laptoiu D; Antoniac I; Antoniac A; Testing the effect of permanent magnets on magnetic nanoparticles ferrofluid

       

targeted delivery inside knee articulation, 22nd INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION: POWER OF KNOWLEDGE AND CREATIVITY, p. 0937-0938, Vienna, Austria, 23-26 november 2011. ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-83-4. Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2011. (Indexată EBSCO Pubslishing)

10/3=3,33

8) Laptoiu D; Antoniac I; Cotrut C; Optimisation of magnets positions on the knee joint using comsol multiphysics, 22nd INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION: POWER OF KNOWLEDGE AND CREATIVITY, p. 0935-0936, Vienna, Austria, 23-26 november 2011. ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-83-4 Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2011. (Indexată EBSCO Pubslishing)

10/3=3,33

9) Popescu D; Parpala R; Laptoiu D; Antoniac I; Computer-aided technique for determining spinal pedicle screw size and optimal insertion trajectory, 21st INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION: FOCUS ON INTERDISCIPLINARY SOLUTIONS, p. 0264, Zadar, Croatia, 20-23 october 2010. ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679. Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2010. (Indexată EBSCO Pubslishing)

10/4=2,5

10) Antoniac VI; Negrusoiu M; Laptoiu D; Miculescu M; Biomaterials researches to improve the biofunctionality of an mixed fixing system for long bone fractures, Transactions - 7th World Biomaterials Congress, p. 803, Sydney, Australia, 17-21 may 2004, Code 64310. ISBN: 1877040193; 978-187704019-1. (Indexată SCOPUS)

10/4=2,5

11) Bunea D; Patrascu I; Miculescu F; Ciocan LT; Antoniac I; Experimental researches concerning metabolic chemical phenomenon at the bone tissue- metallic implant interface, Transactions - 7th World Biomaterials Congress, p. 1217, Sydney, Australia, 17-21 may 2004, Code 64310. ISBN: 1877040193; 978-187704019-1. (Indexată SCOPUS)

10/5=2

Total Articole BDI

 

40,82

2.3

Brevete de invenţie naţionale

-

2

1) Bunea D; Orban G; Moldovan L; Antoniac VI; Gheorghiu D; Semenescu A; Componenta femurală pentru proteza totală de şold, Brevet OSIM nr. 117890B, int.cl. A61F2/36, hotărâre nr.4/248 din 21.08.2002.

25/6=4,16

2) Bunea D; Semenescu A; Ranea G; Antoniac VI; Instalaţie de ardere regenerativă, discontinuă, Brevet

       

OSIM nr. 117972B, int.cl. C21D9/00, hotărâre nr.4/280 din 27.09.2002.

25/4=6,25

2.4

Granturi/Proiecte câştigate prin competiţie, din care :

Minim 2

   

din care

minim 1

ca

director

Director/Responsabil

1

1) FP7-NMP-2007-LARGE-1, Proiect nr.293104: Novel biofunctional polymer scaffolds and techniques for the regeneration and repair of degenerate intervertebral disc, Acronym - Disc Regeneration; NMP-2007-LARGE-1, Collaborative Project; Large-scale integrating project; Work programme topics addressed: NMP-2007-2.3-1; Director proiect: Prof. Luigi Ambrosio; Responsabil partener 10/UPB: Antoniac Iulian; 2008-2012.

20x4=80

proiecte

internaţionale

Director/Responsabil proiecte naţionale

12

1) Implante resorbabile utilizate în artroscopie realizate din biomateriale biomimetice - AURABIOMAT, Proiect nr:

din care

72-192/01.10.2008; 2008-2011, PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7, Director de proiect.

10x3=30

- director

5

-

responsabil

7

2) Materiale nanostructurate pentru funcţionalizarea

suprafeţelor endoprotezelor articulare cu uzură redusă - COAT4JOINTS, Proiect nr: 72-180/01.10.2008; 2008- 2011, PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

 

3) Dispozitiv medical pentru tratarea afecţiunilor articulare bazat pe nanomateriale şi efectele câmpului magnetic - ARTROMAG, Proiect nr: 42-132/01.10.2008; 2008-2011, PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 4, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

4) Biofuncţionalizarea suprafeţei implanturilor pentru osteosinteză - OSTEOSURF, Contract nr.235/2006, 2006-2008, Programul CEEX- RELANSIN, Director de proiect.

10x3=30

5) Dezvoltarea de tehnici inovative în chirurgia abdominală bazate pe utilizarea unor structuri biointegrabile şi dezvoltarea de noi metode de evaluare a biodegradabilităţii acestora - MEBIOS, Contract nr.165/2006, 2006-2008, Programul CEEX- VIASAN, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

6) Metode complementare de testare a biomaterialelor utilizate în artroplastie, în vederea limitărilor testelor in vivo - MECOTEST, Contract nr.269/2006, 2006-2008, Programul CEEX- RELANSIN, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

7) Gamă de depărtătoare autostatice cu multiple aplicaţii chirurgicale, Contract nr.2146/2004, 2004-2006, Pogramul PNCDI - RELANSIN, Director de proiect.

10x3=30

8) Realizarea şi dezvoltarea unui echipament modern destinat ambalării produselor alimentare porţionate, prin metoda top sealing, Contract nr.267/2004, 2004-2006, Programul PNCDI - AGRAL, Responsabil de proiect

   

partener UPB.

10x3=30

9) Ghid multimedia pentru educaţie medicală, Contract nr.33/2003, 2003-2005, Programul PNCDI - RELANSIN, Parteneriat în cadrul contract nr.1771/2003, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

10) Componenta femurală pentru proteza totală de şold, Contract nr.101/2003, 2003-2005, Programul PNCDI - INVENT, Responsabil de proiect partener UPB.

10x3=30

11) Cercetări privind stabilirea unei tehnologii ecologice de reciclare a deşeurilor de titan în vederea obţinerii unui nou aliaj de titan utilizabil ca biomaterial, Grant tip A, Contract nr. 34967/2001, Tema nr.15, Cod CNCSIS 600/2001 şi 318/2002, Director de proiect.

10x2=20

12) Cercetări privind selecţia şi utilizarea materialelor biocompatibile pentru obţinerea implanturilor ortopedice prin turnare de precizie, cu ajutorul modelelor uşor fuzibile, Grant tip T, Contract nr. 5076/1999, Tema B48, 1999 şi 2000 (act ad. 6028/2000, tema A39), Director de proiect.

10x2=20

Membru în echipă la proiecte internaţionale

4

1) Program de colaborare bilaterală România-Bulgaria, Investigation of the hydrogen diffusion, permeability and solubility in titanium and titanium based alloys intended for application aero-space industry, Institute of Metal Science Bulgarian Academy of Sciences. Director de proiect: Buzatu Mihai, 2010-2012.

4x2=8

2) CMST COST Action TD0903 - Understanding and manipulating enzymatic and proteomic processes in biomineralization - towards new biomimetic strategies, the creation of tailored nano-scale architectures and environmental monitoring. 2009-2013. (Responsabil pentru România - Management Committee Member).

4x4=16

3) MPNS COST Action MP1005 - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO), 2011-2015; (Responsabil pentru România - Management Committee Member).

4x2=8

4) FP6-Marie Curie Actions-ToK; Contract nr. 014059; Intensive Program for Transfer of Knowledge to Eastern Europe Reference Pole for Micro- and Nanotechnologies (NANOTEC-EST).

Director de proiect: Meghea Aurelia/Bunea Daniel; 2005-

2008.

4x3=12

Membru în echipă la proiecte naţionale

21

1) Materiale multifuncţionale cu efect bioactiv destinate implantologiei - MULTIBIOMAT, Contract nr.71-080/2007, 2007-2010, Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE.

2x3=6

2) Tehnologii inovative de realizare a unor produse din aliaje tip permalloy competitive la export, Contract nr. 71- 059/2007, 2007-2010, Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE

2x3=6 3) Cercetări fundamentale şi experimentale privind biomaterialele cu memoria formei cu aplicabilitate în
2x3=6
3) Cercetări fundamentale şi experimentale privind
biomaterialele cu memoria formei cu aplicabilitate în
realizarea stenturilor vasculare, Contract nr. 194/2006,
2006-2008, Programul CEEX.
2x2=4
4) Platformă interdisciplinară BIOINGINERIE-
BIOTEHNOLOGIE pentru cercetare, dezvoltare şi formare
profesională – BIOINGTEH, director proiect Morega
Alexandru, executant UPB, beneficiar CNCSIS, 2006-
2008 [membru în consiliul de coordonare al proiectului]
2x3=6
5) Cercetarea comparativă a diferitelor tipuri de proteze
de şold, în ceea ce priveşte supravieţuirea lor, efectele
secundare şi rezultatele imediate şi tardive - CEPSOPES,
Contract nr.1157/2005, 2005-2007, Program CEEX-
VIASAN.
2x3=6
6) Cercetări privind gradul de prelucrare al suprafeţei
biomaterialelor metalice asupra proceselor de
osteointegrare în ţesuturile biologice, Contract nr. 4-
116/2004, 2004-2006, Program PNCDI-CERES.
2x2=4
7) Realizarea şi dezvoltarea unui echipament de ambalat
etanş, în folie termo-contractibilă şi termosudabilă a
produselor sau grupărilor de produse alimentare şi
nealimentare, Contract nr.1868/2003, 2003-2005,
Programul PNCDI - RELANSIN.
2x2=4
8) Tehnologii moderne de obţinere şi prelucrare a
biomaterialelor metalice destinate implanturilor dentare,
Contract nr.1717/2003, 2003-2005, Program PNCDI-
RELANSIN.
2x2=4
9) Managementul şi dezvoltarea unui suport integrat
multimedia pentru persoanele cu handicap locomotor,
Contract nr.107/2003, 2003-2005, Program PNCDI-
INFOSOC.
2x2=4
10) Aparat pentru determinarea timpilor de coagulare,
Contract nr.1776/2003, 2003-2005, Program PNCDI-
RELANSIN.
2x2=4
11) Laborator mobil pentru determinarea la distanţă a
amprentei termice a tehnicii militare în gama spectrală 2-
5μm şi 8-12 μm, Contract nr.1771/2003, 2003-2005,
Program PNCDI-RELANSIN.
2x2=4
12) Realizarea şi dezvoltarea unei familii de aparate de
ambalat în folie elastică tip stretch, destinate
comercializării produselor alimentare sau de panificaţie,
Contract nr.12/2001, 2001-2004, Program PNCDI -
AGRAL.
2x3=6
13) Tehnologie ecologică de reciclare a deşeurilor de
aliaje de titan din industria aeronautică, Contract
nr.84/2002, 2002-2004, Program PNCDI - CERES.
2x2=4
14) Centru virtual de selecţie a biomaterialelor, Contract
nr.18/2001, 2001-2004, Program PNCDI-INFOSOC.
2x3=6
15) Creşterea calităţii implantelor (ortopedice, dentare)
       

prin depuneri de straturi subţiri cu proprietăţi biocompatibile superioare, Contract nr. 58/2001, 2001- 2003, Program PNCDI - MATNANTEH.

2x3=6

16) Modelarea şi cuantificarea interacţiilor biomaterialelor şi implantelor cu mediul gazdă şi/sau ţesut-implant prin metode avansate, Contract nr.82/2001, 2001-2004, Program PNCDI - BIOTECH.

2x3=6

17) Tehnologii de acoperire în vederea imbunătăţirii sculelor, Contract nr.133/2000, 2000-2003, Programul PNCDI - RELANSIN.

2x3=6

18) Realizarea protezelor articulare de şold, Contract nr.1474/2001, 2001-2003, Program PNCDI - RELANSIN.

2x3=6

19) Centrul de Biomateriale BIOMAT, Contract nr. 1473/2001, 2001-2003, Program PNCDI - RELANSIN.

2x3=6

20) Sistem integrat de educaţie în domeniul biomaterialelor, Contract nr. 1472/2001, 2001-2003, Program PNCDI - RELANSIN.

2x3=6

21) Bază de date pentru biomateriale, implante şi tehnologii de procesare a biomaterialelor în vederea obţinerii implantelor, Contract nr. 1476/2001, 2001-2003, Program PNCDI - RELANSIN.

2x3=6

 

Total Crt.2

 

795,07

 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în reviste ISI (se exclud autocitările; lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teză, brevet invenţie)

-

24

Miculescu F ; Stan GE; Ciocan LT; Miculescu M; Berbecaru A; Antoniac I; Cortical bone as resource for producing biomimetic materials for clinical use, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES Volume 7, Issue 4, 1667-1677, 2012

FI=1,092

citat în:

 

1) Torres FG; Troncoso OP; Montes MR; The effect of temperature on the mechanical properties of a protein- based biopolymer network The eggshell membrane, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, Volume 111, Issue 3, 1921-1925, 2013. DOI: 10.1007/s10973-012-2915-0

FI=1,982

15/6=2,5

Miculescu F; Miculescu M; Ciocan LT; Ernuteanu A; Antoniac I; Pencea I; Matei E; Comparative studies regarding heavy elements concentration in human cortical bone, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Volume 6, Issue 3, 1117-1127, 2011.

FI=1,092

citat în:

2) Nechifor AC; Panait V; Naftanaila L; Batalu D; Voicu SI; Symmetrically polysulfone membranes obtained by solvent evaporation using carbon nanotubes as additives. Synthesis, characterization and applications, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Volume 8, Issue 2, 875-884, 2013.

FI=1,092

15/7=2,14

3) Lanocha N; Kalisinska E; Kosik-Bogacka DI; Budis H; Sokolowski S; Bohatyrewicz A; Comparison of
3) Lanocha N; Kalisinska E; Kosik-Bogacka DI; Budis H;
Sokolowski S; Bohatyrewicz A; Comparison of metal
concentrations in bones of long-living mammals,
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH Volume
152, Issue 2, 195-203, 2013.
DOI: 10.1007/s12011-013-9615-x
FI=1,307
15/7=2,14
4) Veličković ZS; Bajić ZJ; Ristić MD; Djokić VR;
Marinković AD; Uskoković PS; Vuruna MM; Modification
of multi-wall carbon nanotubes for the removal of
cadmium, lead and arsenic from wastewater, DIGEST
JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 8, Issue 2, 501-511, 2013
FI=1,092
15/7=2,14
5) Voicu SI; Dobrica A; Sava S; Ivan A; Naftanaila L;
Cationic surfactants-controlled geometry and dimensions
of polymeric membrane pores, JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS,
Volume 14, Issue 11-12, 923-928, 2012.
FI= 0,516
10/7=1,42
6) Galbinasu BM; Miculescu F; Pirvu D; Ciocan LT;
Herschbach D; Tonko A; Patrascu I; Stoiciu F; Dental
tissue - Inlay interface structural shift at mechanical and
thermal stresses, OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS - RAPID COMMUNICATIONS,
Volume 6, Issue 3-4, 459-464, 2012.
FI = 0,402
5/7=0,71
7) Luntraru VI; Gales O; Iarca L; Vasile E; Voicu SI;
Nechifor AC; Synthesis and characterization of magnetite-
titanium dioxide-4-Benzene-azo-α-naphthylamine and
methylene blue composites, OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS - RAPID COMMUNICATIONS,
Volume 5, Issue 11, 1229-1232, 2011.
FI = 0,402
5/7=0,71
8) Baicea C; Nechifor AC; Vairean DI; Gales O; Trusca R;
Voicu SI; Sulfonated poly (ether ether ketone)-activated
polypyrrole composite membranes for fuel cells,
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS -
RAPID COMMUNICATIONS, Volume 5, Issue 11, 1181-
1185, 2011.
FI = 0,402
5/7=0,71
Stancu IC; Dragusin DM; Vasile E; Trusca R; Antoniac I;
Vasilescu DS; Porous calcium alginate-gelatin
interpenetrated matrix and its biomineralization potential,
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN
MEDICINE, Volume 22, Issue 3, 451-460, 2011.
DOI: 10.1007/s10856-011-4233-7
FI= 2,141
citat în:
9) Stancu IC; Lungu A; Dragusin DM; Vasile E; Damian
C; Iovu H; Porous gelatin-alginate-polyacrylamide
scaffolds with interpenetrating network structure:
Synthesis and characterization, SOFT MATERIALS,
Volume 11, Issue 4, 2013, 384-393.
DOI: 10.1080/1539445X.2011.642091
FI=3,909
20/6=3,33 10) Dragusin DM; Van Vlierberghe S; Dubruel P; Dierick M; Van Hoorebeke L; Declercq
20/6=3,33
10) Dragusin DM; Van Vlierberghe S; Dubruel P; Dierick
M; Van Hoorebeke L; Declercq HA; Cornelissen MM;
Stancu IC; Novel gelatin-PHEMA porous scaffolds for
tissue engineering applications, SOFT MATTER, Volume
8, Issue 37, 9589-9602, 2012.
DOI: 10.1039/c2sm25536g
FI= 3,909
20/6=3,33
11) Dragusin DM; Serafim A; Zecheru T; Stancu C; Vasile
E; Ciupina V; Casein - nanosized nucleator for in vitro
mineralization, OPTOELECTRONICS AND ADVANCED
MATERIALS - RAPID COMMUNICATIONS, Volume 5,
Issue 12, 1320-1324, 2011.
FI= 0,402
5/6=0,83
12) Dragusin DM; Giol DE; Vasile E; Trusca R;
Teodorescu M; Stancu I; Vasilescu DS; Iovu H; Influence
of physical interactions on the porosity of gelatin-alginate
scaffolds, OPTOELECTRONICS AND ADVANCED
MATERIALS - RAPID COMMUNICATIONS, Volume 5,
Issue 3-4, 459-464, 2011.
FI= 0,402
5/6=0,83
Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Somoghi R; Butac L;
Miculescu F; Cotrut C; Antoniac I; Cincu C; Obtaining
complex structures starting from monodisperse
poly(styrene-co-2-hydroxyethylmethacrylate) spheres,
COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL
AND ENGINEERING ASPECTS, Volume 375, Issue 1-3,
35-41, 2011.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.11.034
FI= 2,108
citat în:
13) Diacon A; Mocanu A; Boscornea C; Hudhomme P;
Monomer type emission of perylenediimide derivatives
doped polymer particles, COLLOIDS AND SURFACES A
- PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS,
Volume 407, 9-15, 2012.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2012.02.051.
FI= 2,108
20/9=2,22
14) Vasile E; Rusen E; Mocanu A; Patrascu M; Calinescu
I; Polymer colloids and silver nanoparticles hybrid
materials, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, Volume
290, Issue 3, 193-201, 2012.
DOI: 10.1007/s00396-011-2530-9.
FI= 2,161
20/9=2,22
15) Mocanu A; Marculescu B; Somoghi R; Miculescu F;
Boscornea C; Stancu IC; Fluorescence enhancement for
the complex PAMAM-BSA in the presence of photonic
crystal heterostructures, COLLOIDS AND SURFACES A-
PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS,
Volume 392, Issue 1, 288-293, 2011.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2011.10.006.
FI= 2,108
20/9=2,22
16) Rusen E; Mocanu A; Diacon A; Marculescu B;
Fluorescence enhancement of rhodamine B in the
presence of photonic crystal heterostructures, JOURNAL
OF PHYSICAL CHEMISTRY C, Volume 115, Issue 30,
14947-14953, 2011. DOI: 10.1021/jp2041422. FI= 4,814 20/9=2,22 Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V;
14947-14953, 2011.
DOI: 10.1021/jp2041422.
FI= 4,814
20/9=2,22
Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac I;
Trandafir V; Cotrut C; Miculescu F; Simionescu M; In vitro
biocompatibility of human endothelial cells with collagen-
doxycycline matrices, MOLECULAR CRYSTALS AND
LIQUID CRYSTALS, Volume 523, 82-96, 2010.
DOI: 10.1080/15421401003724126
FI=0,53
citat în:
17) Ghica MV; Albu MG; Titorencu I; Albu L; Popa L;
Collagen-doxycycline topical hydrogels: Rheological,
kinetic and biocompatibility studies, FARMACIA, Volume
60, Issue 6, 866-876, 2012.
FI= 0,578
10/9=1,11
18) Albu MG; Ferdes M; Kaya DA; Ghica MV; Titorencu I;
Popa L; Albu L; Collagen wound dressings with anti-
inflammatory activity, MOLECULAR CRYSTALS AND
LIQUID CRYSTALS, Volume 555, 271-279, 2012.
DOI: 10.1080/15421406.2012.635556.
FI= 0,53
10/9=1,11
19) Lungu A; Titorencu I; Albu MG; Florea NM; Vasile E;
Iovu H; Jinga V; Simionescu M; The effect of BMP-4
loaded in 3D collagen-hyaluronic acid scaffolds on
biocompatibility assessed with MG 63 osteoblast - like
cells, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND
BIOSTRUCTURES, Volume 6, Issue 4, 1897-1908, 2011.
FI= 1,092
15/9=1,66
Botez P; Sirbu P; Simion L; Munteanu F; Antoniac I;
Application of a biphasic macroporous synthetic bone
substitutes CERAFORM®: clinical and histological results,
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY
& TRAUMATOLOGY, Volume 19, No. 6, 387 – 395, 2009,
DOI 10.1007/s00590-009-0445-7
FI= 0,181
citat în:
20) Sponer P; Urban K; Kucera T; Kohout A; Brtkova J;
Knizek J; The use of interconnected beta-tricalcium
phosphate as bone substitute after curettage of benign
bone tumours, EUROPEAN JOURNAL OF
ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY,
Volume 21, Issue 4, 235-241, 2011.
DOI: 10.1007/s00590-010-0701-x
FI= 0,181
5/5=1
Sinescu C; Negrutiu M; Pop D; Cuc L; DeSabata A; Negru
R; Hluscu M; Rominua M; Marcauteanu C; Demjan E;
Bradu A; Antoniac I; Dobre G; Podoleanu A; The
importance of holograms in dentistry, PROCEEDINGS
OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR
OPTICAL ENGINEERING, Volume 7358, 2009, Article
number 73580J.
citat în:
21) Manole M; Sinescu C; Dughir C; De Sabata A;
Negrutiu ML; Bratu C; Ardelean L; Rusu LC; Stratul S;
Rominu M; Dudea D; Holographic methods for the
evaluation of gingival margins retractions, REVISTA DE
     

CHIMIE, Volume 63, Issue 6, 626-628, 2012 FI= 0,538

10/14=0,71

Miculescu F; Bojin D; Ciocan LT; Antoniac I; Miculescu M; Miculescu N; Experimental researches on biomaterial- tissue interface interactions, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3303 3306, 2007.

FI=0,516

citat în:

22) Ciocan LT; Miculescu F; Miculescu M; Patrascu I; Retrieval analysis on dental implants biointegration phases, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume 51, Issue 1, 117-122, 2010. FI= 0,62

10/6=1,66

Laurian T; Tudor A; Antoniac I; Miculescu F; A micro- scale abrasion test to study the influence of counterface roughness on the wear resistance of UHMWPE, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Volume 9, Issue 11, 3383 3388, 2007.

FI=0,516

citat în:

23) Behnsen J; Faulkner DR; The effect of mineralogy and effective normal stress on frictional strength of sheet silicates, JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, Volume 42, 49-61, 2012. DOI: 10.1016/j.jsg.2012.06.015 FI= 2,285

20/4=5

Rusen E; Mocanu A; Marculescu B; Andronescu C; Stancu IC; Ioncea A; Antoniac I; Influence of the solid- liquid adhesion on the self-assembling properties of colloidal particles, (pag. 173-189), Chapter in Photonic crystals: fabrication, band structure and applications, Editor Venla Laine E., Nova Science Publishers, Inc., 2010, ISBN: 978-1-61668-953-7. citat în:

24) Mocanu A; Rusen E; Marculescu B; Cincu C; Synthesis and characterization of a hybrid material from self-assembling colloidal particles and carbon nanotubes,COLLOID POLYM. SCI., Volume 289, 387- 394, 2011

FI=2,161

20/7=2,85

Citări în reviste BDI (se exclud autocitările; lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teză, brevet invenţie)

-

13

Zecheru T; Rotariu T; Rusen E; Marculescu B; Miculescu F; Alexandrescu L; Antoniac IA; Stancu IC; Poly(2- hydroxyethyl methacrylate-co-dodecyl methacrylate-co- acrylic acid): synthesis, physico-chemical characterisation and nafcillin carrier, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE, Volume 21, Issue 10, 2793-2804, 2010. DOI: 10.1007/s10856-010-4129-y FI= 2,141 citat în:

1) Iordache PZ; Lungu RM; Safta I; Encapsulation of highly toxic organic compounds: Novelly functionalized nanoparticles for the safe storage of pollutants and their by-products, RSC ADVANCES, Volume 2, Issue 12, 8693-8706, 2012. DOI: 10.1039/c2ra20959d

FI=0

3/8=0,37 Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac I; Trandafir V; Cotrut C;
3/8=0,37
Titorencu I; Albu MG; Giurginca M; Jinga V; Antoniac I;
Trandafir V; Cotrut C; Miculescu F; Simionescu M; In vitro
biocompatibility of human endothelial cells with collagen-
doxycycline matrices, MOLECULAR CRYSTALS AND
LIQUID CRYSTALS, Volume 523, 82-96, 2010.
DOI: 10.1080/15421401003724126
FI=0,53
citat în:
2) Albu MG; Titorencu I; Chelaru C; The stability of some
collagen hydrogels, LEATHER AND FOOTWEAR
JOURNAL, Volume 11, Issue 1, 11-20, 2011
3/9=0,33
3) Albu MG; Ghica MV; Ficai A; Titorencu I; Popa L;
Influence of freeze-drying process on porosity and
kinetics release of collagen-doxycycline matrices,
PROCEEDINGS OF THE 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS AND
SYSTEMS, ICAMS 2010, Bucharest, Romania, 181-186,
Code 85353
3/9=0,33
4) Ghica MV; Albu MG; Popa L; Design of some topical
delivery systems with lidocaine based on collagen for
wound treatment, PROCEEDINGS OF THE 3rd
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED
MATERIALS AND SYSTEMS, ICAMS 2010, Bucharest,
Romania, 193-198, Code 85353
3/9=0,33
5) Albu MG; Ficai A; Lungu A; Preparation and
characterization of collagen matrices obtained at different
freezing temperatures, LEATHER AND FOOTWEAR
JOURNAL, Volume 10, Issue 3, 39-50, 2010
3/9=0,33
Bunea D; Patrascu I; Miculescu F; Ciocan LT; Antoniac I;
Experimental researches concerning metabolic chemical
phenomenon at the bone tissue-metallic implant interface,
TRANSACTIONS - 7th World Biomaterials Congress, p.
1217, Sydney, Australia, 17-21 may 2004, Code 64310.
ISBN: 1877040193; 978-187704019-1.
citat în:
6) Nitoi D; Amza G; Amza OE; Onea RY; FEM of the
maxilar bone-implant system, Proceedings of the 3rd
WSEAS International Conference on Finite Differences -
Finite Elements - Finite Volumes - Boundary Elements, F-
and-B '10, Bucharest, Romania, 174-179, 20-22 april
2010, Code84112.
3/5=0,6
Miculescu F; Bojin D; Ciocan LT; Antoniac I; Miculescu
M; Miculescu N; Experimental researches on biomaterial-
tissue interface interactions, JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS,
Volume 9, Issue 11, 3303 – 3306, 2007.
FI=0,516
citat în:
7) Nitoi D; Amza G; Amza OE; Onea RY; FEM of the
maxilar bone-implant system, Proceedings of the 3rd
WSEAS International Conference on Finite Differences -
Finite Elements - Finite Volumes - Boundary Elements, F-
and-B '10, Bucharest, Romania, 174-179, 20-22 april
2010, Code84112.
3/6=0,5
Botez P; Sirbu P; Simion L; Munteanu F; Antoniac I;
       

Application of a biphasic macroporous synthetic bone substitutes CERAFORM®: clinical and histological results, EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY & TRAUMATOLOGY, Volume 19, No. 6, 387 395, 2009, DOI 10.1007/s00590-009-0445-7 FI= 0,181 citat în:

8) Sirbu PD; Petreus T; Munteanu F; Pertea M; Lunca S; Porfgoch V; Botez P; Clinical Experience with a Macroporous Synthetic Bone Substitute (Eurocer (R)) in the Treatment of the Patients with Bone Defects, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCEMENTS OF MEDICINE AND HEALTH CARE THROUGH TECHNOLOGY, Cluj-Napoca, Romania, 2011, IFMBE Proceedings, Volume 36, 358-363, 2011.

3/5=0,6

Antoniac I; Contribuţii în domeniul biomaterialelor metalice utilizate la execuţia componentelor femurale ale endoprotezelor de şold, TEZĂ DE DOCTORAT, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 2007 citată în:

9) Pacioga A; Palade DD; Comsa S; Computational simulation of bone-personalized hip prosthesis assembly, UPB SCIENTIFIC BULLETIN, SERIES D, Volume 73, Issue 2, 249-262, 2011.

3/1=3

10) Mihai S; Filip V; 3D modeling and performing of orthopedic implants by material deposition rapid prototyping, THE ROMANIAN REVIEW PRECISION MECHANICS, OPTICS&MECHATRONICS, Volume 41,

128-131,2012

3/1=3

Antoniac I; Biomateriale metalice utilizate la execuţia componentelor endoprotezelor totale de şold (254 pag.), Editura Printech, Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-718-

881-6.

citată în:

11) Mihai S; Filip V; Aspects of orthopedic implants and prostheses. Materials. Processing technologies, THE SCIENTIFIC BULLETIN OF VALAHIA UNIVERSITY- MATERIALS AND MECHANICS, Volume 7, 101-106,

2012

3/1=3

12)Mihai S; Orthopaedic implants and prostheses. Conventional and unconventional processing technologies, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING (ICAEME’2012), p.132-136, 2012

3/1=3

Purghel F; Badea C; Antoniac V; Noţiuni de medicină pentru ingineri (pag. 170), Editura Printech, Bucuresti,

2001

citată în:

13)Mihai S; Orthopaedic implants and prostheses. Conventional and unconventional processing technologies, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING (ICAEME’2012), p.132-136, 2012

3/3=1

 

Total citări

 

61,16

3.2

Prezentări invitate în

-

6

1) International Seminar on Biomaterials&Regenerative

 

plenul unor manifestări ştiinţifice internaţionale

 

Medicine - BioReMed’2013, Iasi, Romania, 2013 From marine resources recycling to novel biomaterials

20

 

2) REMED, Leiria, Portugalia, 2013, Biomimetic Strategies and Naturally Derived Materials used for Bone Tissue Regeneration

20

3) 5 th International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2012, Constanta, Romania, 2012, New biomaterials for orthopaedic applications.

20

4) 4 th International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2010, Sinaia, Romania, 2010, New trends in orthopedic biomaterials.

20

5) 3 th International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2008, Bucuresti, Romania, 2008, Retrieval analysis of orthopedics implants.

20

6) International Congress Interdisciplinary Approach to Present Dental Medicine, Timisoara, Romania, 2008, Dental biomaterials interfaces evaluation by microscopic methods.

20

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale

- 1

1) Simpozionul Naţional de Biomateriale ediţia a III-a, Bucureşti, România, 2002, Posibilitatea şi oportunitatea organizării unei reţele naţionale de competenţe în domeniul biomaterialelor.

10

3.3

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI

   

ISI

- 10

1) Editor - Journal of Optoelectronics and Advanced

Materials - 2 nd International Conference Biomaterials & Medical Devices - BiomMedD’2006, Iasi, Romania, 2006, Volum 9, Issue 11, 2007, 76 articole.

20

2) Membru Comitet Ştiinţific International Conference E- Health and Bioengineering - EHB 2011, Iasi, Romania,

2011.

10

3) Recenzor revista Journal of Materials Science:

Materials in Medicine.

5

4) Recenzor revista Journal of Bioactive and Compatible Polymers.

5

5) Recenzor revista Materials Research Ibero-American Journal of Materials.

5

   

6) Recenzor - revista Key Engineering Materials.

5

7) Recenzor - revista Solid State Phenomena.

5

8) Recenzor - revista International Journal of Adhesion and Adhesives.

5

9)Recenzor revista European Polymer Journal

5

10) Recenzor E-Health and Bioengineering Conference EHB 2011, Iasi, 24-26 november 2011.

5

BDI

- 4

1) Chairman - International Conference of the Riga Technical University, International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Letonia, 2012

(section: Bioimplants, tissue engineering, nanomedicine and nanotoxicity).

15

2) Editor - Recent Advances in Biomaterials Science, International Journal of Nano and Biomaterials, Volumul

3, No. 4, Inderscience Enterprises Ltd. 2011, ISSN (Print) 1752-8933, ISSN (Online) 1752-8941.

15

3) Membru Comitet Ştiinţific - International Conference of the Riga Technical University, International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, Letonia, 2012.

8

4) Recenzor International Conference of the Riga Technical University, International Symposium on

Biomedical Engineering and Medical Physics ISBEMP, 10-12 octombrie 2012, Riga, Letonia, 2012.

3

Naţionale şi

- 53

1) Chairman 6th International Symposium Apatite and Correlative Biomaterials, Nantes, France, 2013 (Section 5: Bioceramics technologies)

internaţionale

neindexate

10

2) Chairman - International Seminar on

Biomaterials&Regenerative Medicine - BioReMed’2013, Iasi, Romania, 2013

10

3) Chairman 5 th International Conference Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices - BIOMMEDD 2012, Constanta, Romania, 2012. (section: Biocomposite, Scaffolds & Nanomaterials)

10

4) Chairman - Training School: Advanced Techniques for

Biomimetic and Novel Biomaterials Characterization, May 2012, University Politehnica, Bucharest, Romania; COST Action TD0903.

10

5) Chairman - 1st International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine - BioReMed'2011, Gura Humorului, Romania, 2011 (section: Biomaterials)

10

6) Chairman - 24th European Conference on Biomaterials, Dublin, Ireland, 2011. (section: Mineralisation and Resorption)

10

7) Chairman - Simpozionul Naţional de Biomateriale:

Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale, ed. a VIII-a, Bucureşti, România, 2011. (secţiune: Aplicaţii ale
Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale, ed. a VIII-a,
Bucureşti, România, 2011.
(secţiune: Aplicaţii ale biomaterialelor)
10
8) Chairman – 4 th International Conference Biomaterials,
Tissue Engineering & Medical Devices - BIOMMEDD
2010, Sinaia, Romania, 2010.
(section: Biomaterials I)
10
9) Chairman - 22nd European Conference on
Biomaterials, Lausanne, Elvetia, 2009.
(section: Metals).
10
10) Chairman - The First International Congress on Side
Effects in Medicine (ICSEMED) Iasi, Romania, 2009.
(section 19: Biomaterials)
10
11) Chairman - Simpozionul Naţional de Biomateriale:
Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale ediţia a VII-a,
Bucureşti, România, 2009.
(secţiunea: Actualităţi în Biomateriale II)
10
12) Chairman - International Congress Interdisciplinary
Approach to Present Dental Medicine, Timisoara,
Romania, 2008.
10
13) Chairman – 3 th International Conference on
Biomaterials & Medical Devices- BIOMMEDD’2008,
Bucharest, Romania, 2008.
(section: Biocomaterials I)
10
14) Chairman - Simpozionul Naţional de Biomateriale:
Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale, Cluj-
Napoca, Romania, 2007.
(Secţiunea: Biomateriale)
10
15) Chairman – Workshop: Biomateriale dentare, tehnici
dentare şi aplicaţii clinice - ediţia I, Predeal, România,
2007.
(Sesiunea: Biomateriale).
10
16) Chairman - International Conference on Biomaterials
&
Medical Devices- BiomMedD’2006, Iasi, Romania,
2006,
(section: Biomaterials in Bioengineering/Varia).
10
17) Chairman - Simpozionul Naţional de Biomateriale:
Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale, ed. a V-a,
Iaşi, România, 2005.
(secţiunea: Biomateriale)
10
18) Chairman - XIV Conference on Biomaterials in
Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Polonia, 2004.
(section: Biomaterials).
10
19) Chairman - International Conference on Biomaterials
&
Medical Devices - BIOMMEDD’2004, Bucuresti,
Romania, 2004.
(section: Metallic Biomaterials)
10
20) Membru Comitet Ştiinţific - 6th International
Symposium Apatite and Correlative Biomaterials, Nantes,
France, 2013 5 21) Membru Comitet Ştiinţific - International Seminar on Biomaterials&Regenerative Medicine -
France, 2013
5
21) Membru Comitet Ştiinţific - International Seminar on
Biomaterials&Regenerative Medicine - BioReMed’2013,
Iasi, Romania, 2013
5
22) Membru Comitet Ştinţific - Training School: Advanced
Techniques for Biomimetic and Novel Biomaterials
Characterization, 2012, University Politehnica, Bucharest,
Romania;
COST Action TD0903.
5
23) Membru Comitet Ştiinţific – 5 th International
Conference Biomaterials, Tissue Engineering & Medical
Devices - BIOMMEDD 2012, Constanta, Romania, 2012.
5
24) Membru Comitet Ştiinţific - 1st International Seminar
on Biomaterials & Regenerative Medicine -
BioReMed'2011, Gura Humorului, Romania, 2011.
5
25) Membru Comitet Ştiinţific - 24th European Conference
on Biomaterials, Dublin, Ireland, 2011.
5
26) Membru Comitet Ştiinţific - Simpozionul Naţional de
Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico-
Chirurgicale, ed. a VIII-a, Bucureşti, România, 2011.
5
27) Membru Comitet Ştiinţific – 4 th International
Conference Biomaterials, Tissue Engineering & Medical
Devices -BIOMMEDD 2010, Sinaia, Romania, 2010.
5
28) Membru Comitet Ştiinţific - Simpozionul Naţional de
Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico-
Chirurgicale, ediţia a VII-a, Bucureşti, România, 2009.
5
29) Membru Comitet Ştiinţific - Exploratory Workshop,
Advanced Materials & Technologies in Biology and
Medicine - BIOINGTEH, Poiana Brasov, Romania, 2008.
[selected papers was published in journal Nonlinear
Optics, Quantum Optics: Concepts in Modern Optics
Volume 38, Number 3-4, 2009].
5
30) Membru Comitet Ştiinţific - International Congress
Interdisciplinary Approach to Present Dental Medicine,
Timisoara, Romania, 2008.
5
31) Membru Comitet Stiintific – 3 th International
Conference on Biomaterials & Medical Devices,
Bucharest, Romania, 2008.
5
32) Membru Comitet Ştiinţific - Conferinţa Naţională de
Ortopedie, Băile Felix, România, 2008.
5
33) Membru Comitet Ştiinţific - Simpozionul Naţional de
Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico-
Chirurgicale, Cluj-Napoca, România, 2007.
5
34) Membru Comitet Ştiinţific - Workshop: Biomateriale
dentare, tehnici dentare şi aplicaţii clinice - ediţia I,
Predeal, România, 2007.
5
35) Membru Comitet Ştiinţific - International Conference
on Biomaterials & Medical Devices- BiomMedD’2006, Iasi, Romania, 2006. 5 36) Membru Comitet
on Biomaterials & Medical Devices- BiomMedD’2006,
Iasi, Romania, 2006.
5
36) Membru Comitet Ştiinţific-Simpozionul Naţional de
Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico-
Chirurgicale, ed. a V-a, Iaşi, România, 2005.
5
37) Membru Comitet Ştiinţific - International Conference
on Biomaterials & Medical Devices - BIOMMEDD’2004,
Bucuresti, Romania, 2004.
5
38) Membru - International Editorial Board al revistei
Engineering of Biomaterials, ISSN 1429-7248.
http://www.biomat.krakow.pl/english/journal/editorial.html
5
39) Membru - International Editorial Board al revistei
Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University, Iasi,
section: Biomaterials in Biophysics, Medical Physics and
Ecology, ISSN 2066-3927.
5
40) Membru Comitet Organizare – 5 th International
Conference Biomaterials, Tissue Engineering & Medical
Devices - BIOMMEDD 2012, Constanta, Romania, 2012.
5
41) Membru Comitet Organizare – 4 th International
Conference Biomaterials, Tissue Engineering & Medical
Devices -BIOMMEDD 2010, Sinaia, Romania, 2010.
5
42) Membru Comitet Organizare - Simpozionul Naţional
de Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico-
Chirurgicale, ediţia a VII-a, Bucureşti, România, 2009.
5
43) Membru Comitet Organizare – 3 th International
Conference on Biomaterials & Medical Devices,
Bucharest, Romania, 2008.
5
44) Membru Comitet Organizare - Workshop:
Biomateriale dentare, tehnici dentare şi aplicaţii clinice -
ediţia I, Predeal, România, 2007.
5
45) Membru Comitet de Organizare - International
Conference on Biomaterials & Medical Devices-
BiomMedD’2006, Iasi, Romania, 2006.
5
46) Membru Comitet Organizare - International
Conference on Biomaterials & Medical Devices -
BIOMMEDD’2004, Bucuresti, Romania, 2004.
5
47) Recenzor – 5 th International Conference Biomaterials,
Tissue Engineering & Medical Devices - BIOMMEDD
2012, Constanta, Romania, 2012.
2
48) Recenzor - 24th European Conference on
Biomaterials, Dublin, Ireland, 2011.
2
49) Recenzor – 4 th International Conference Biomaterials,
Tissue Engineering & Medical Devices - BIOMMEDD
2010, Sinaia, Romania, 2010.
2
50) Recenzor - 22nd European Conference on
Biomaterials, Lausanne, Elvetia, 2009.
2
     

51) Recenzor - International Conference on Biomaterials

&

Medical Devices - BIOMMEDD’2008, Bucharest,

Romania, 13-16 november 2008.

2

52) Recenzor - International Conference on Biomaterials

&

Medical Devices, Iasi, Romania, 9-11 november 2006.

2

53) Recenzor - International Conference on Biomaterials

&

Medical Devices - BIOMMEDD’2004, Bucuresti.

2

3.4

Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

   

Conducere

- 2

1) Director Centru de Cercetare UPB - Biomat, 2002-

 

2004.

4x2=8

2) Coordonare specializare master Biomateriale - DBB,

2008-2012.

 

4x4=16

Membru

- 3

1) Membru în Consiliu Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, UPB, 2012-2013.

 

2x1=2

2) Membru în Consiliul Departamentului de Inginerie

Medicală, Facultatea Inginerie Medicală, UPB, 2012-

 

21013.

2x1=2

3) Membru în Consiliul Departamentului DBB, 2008-2012.

 

2x4=8

3.5

Premii internaţionale

- 6

1) Medalie de argint: Salon International des Inventions, Geneva, Elveţia, 2002 pentru invenţia: Procede et installation de combustion regeneratrice discontinue, (Semenescu A; Bunea D; Ranea C; Antoniac I)

10

2) Medalie de argint: 52nd World Exhibition of Innovation, Research and New Technology EUREKA 2003, Bruxelles, Belgia, 2003 pentru invenţia: Femoral component of the total hip prosthesis, (Bunea DG; Orban HB; Moldovan L; Antoniac VI; Gheorghiu D; Semenescu

A)

10

3) Medalie de aur: Salonul Internaţional de Invenţii GENIUS, Budapesta, Ungaria, 2006 pentru invenţia:

Componentă femurală pentru proteza totală de şold, (Moldovan L; Bunea DG; Orban HB; Antoniac VI; Gheorghiu D)

10

4) Medalie de argint: The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation EUREKA, Bruxelles, Belgia, 2010 pentru invenţia: Orthopedic External Fixation Device and Technique for Growing the Biocompatibility Antoniac VI; Semenescu A; Laptoiu D; Marin A; Hadar A; Ghiban B; Ghiban N; Ionescu L; Alionte CG; Alupei Cojocaru OD).

10

5) Premiul II Secţiunea postere, la conferinţa internaţională Annual Meeting of the Swiss Society of Biomaterials, 2003, pentru lucrarea: Retrieval analysis of some cementless HA-coated smooth surface acetabular implants.

10

       

6) Premiul II Secţiunea postere, la conferinţa

internaţională 21st Scientific Days of the French Academy of Dental Biomaterials, 2004, pentru lucrarea:

Experimental researches concerning metabolic chemical phenomenon at the bone tissue-metallic implant interface.

10

Premii naţionale în

 

- 3

1) Premiul Daniel Bunea al S.R.B. pentru activitatea

domeniu

desfăşurată în domeniul biomaterialelor în decursul anului

 

2005.

5

2) Medalie de aur: Salonul ECOINVENT 2003, Iaşi, România, 2003 pentru invenţia: Procedeu şi instalaţie discontinuă de ardere regenerativă.

5

3) Premiul I la secţiunea Postere la al V-lea Simpozion

Naţional de Biomateriale: Biomateriale şi Aplicaţii Medico- Chirurgicale, Iaşi, România, 2005.

5

3.6

Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţa la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

     

Conducere asociaţii

 

- 1

1)

Societatea Română de Biomateriale - preşedinte

profesionale

10

naţionale

Asociaţii

 

- 5

1) Membru al societăţii European Society for Biomaterials - ESB, ID: 313

profesionale

internaţionale

5

2) Membru al societăţii Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society - TERMIS, ID: 4122

5

3) Membru al societăţii International Society for Ceramics in Medicine - ISCM, ID:not provided.

5

4) Membru al societăţii American Society for Mechanical Engineering - ASME, Membership: 100323038,district H, section 13N4XX.

5

5) Honorary Member Sociedad de Adhesión, Grupo Iberoamericano de Adhesión.

5

Asociaţii

 

- 1

1) Membru al Societăţii Române de Biomateriale

profesionale

3

naţionale

   

Total Crt.3

   

790,16

 

TOTAL PUNCTAJ, din care:

min.200

1691,36

 

A

1 Activitatea

Didactica/

min.20

106,13

Profesionala

A

2 Activitatea de

min.150

795,07

Cercetare

A

3 Recunoast.

min.30

790,16

Impactului Activitatii