Sunteți pe pagina 1din 2

O R A R U L LECŢIILOR PENTRU STUDENŢII ANULUI VI FACULTATEA MEDICINĂ NR.1 ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 SEMESTRUL DE PRIMĂVARĂ

„A P R O B” RECTOR IP USMF ”NICOLAE TESTEMIŢANU” PROF.UNIV., DR.HAB. ACADEMICIAN AL AŞ RM ION ABABII

Disciplina Anesteziolo- Boli Management Pregătirea Medicină Reabilitare gie, ocupaţio- Obstetrică şi
Disciplina
Anesteziolo-
Boli
Management
Pregătirea
Medicină
Reabilitare
gie,
ocupaţio-
Obstetrică
şi marketing
Imagistica
lucrării de
Neonatologie
Grupele
internă
medicală
reanimato-
nale
medical
diplomă
logie
1601
10.04
– 30.04
02.05
– 08.05
03.02
– 11.02
17.03
– 21.03
12.02
– 21.02
05.03
– 14.03
24.03
31.03
– 09.04
24.02
– 04.03
1606
28.03
1607
17.04
– 08.05
03.04
– 09.04
13.02
– 21.02
27.03
– 02.04
03.02
– 12.02
24.02
– 05.03
10.04
17.03
– 26.03
06.03
– 14.03
1612
16.04
1613
03.02
– 14.02
24.02
– 28.02
27.03
– 04.04
03.03
– 07.03
17.03
– 26.03
30.04
– 08.05
10.03
17.02
– 21.02
14.04
– 29.04
1617
14.03
07.04
– 11.04
1618
17.02
– 28.02
03.02
– 07.02
17.03
– 25.03
10.03
– 14.03
26.03
– 04.04
14.04
– 29.04
03.03
10.02
– 14.02
30.04
– 08.05
1622
07.03
07.04
– 11.04
1623
17.03
– 28.03
16.04
– 30.04
24.02
– 04.03
02.05
– 08.05
05.03
– 14.03
12.02
– 21.02
31.03
07.04
– 15.04
03.02
– 11.02
1627
04.04
1628
31.03
– 11.04
17.03
– 21.03
06.03
– 14.03
16.04
– 30.04
24.02
– 05.03
03.02
– 12.02
02.05
24.03
– 28.03
13.02
– 21.02
1633
08.05
14.04, 15.04
1634
03.03
– 14.03
17.02
– 21.02
07.04
– 15.04
03.02
– 07.02
29.04
– 08.05
17.03
– 26.03
10.02
24.02
– 28.02
27.03
– 04.04
1639
14.02
16.04
– 18.04
17.02
– 28.02
26.03
– 01.04
30.04
– 08.05
10.02
– 14.02
14.04
– 29.04
02.04
– 11.04
03.02
03.03
– 14.03
17.03
– 25.03
1640, 1641
07.02
1642
03.02
– 14.02
03.03
– 07.03
30.04
– 08.05
17.02
– 21.02
14.04
– 29.04
24.03
– 02.04
24.02
10.03
– 21.03
03.04
– 11.04
1644
28.02

ŞEF SECŢIE DIDACTICĂ CONFERENŢIAR UNIVERSITAR L. ŞAPTEFRAŢI

DECAN FACULTATE MEDICINĂ NR.1 CONFERENŢIAR UNIVERSITAR Gh.PLĂCINTĂ

Anul VI, Facultatea Medicină, anul universitar 2013 – 2014, semestrul de primăvară

1. Începutul semestrului – 03.02.2014, sfîrşitul semestrului – 08.05.2014.

2. Începutul lecţiilor practice – ora 8 00 .

3. Durata zilei de instruire – 7 ore academice (2 ore – prelegeri, 5 ore – lecţii practice); zile de odihnă – sîmbătă şi duminică.

4. Limba de studii: grupele 1601, 1610 – franceză şi română; grupele 1601 – 1639 – română; grupele 1640 – 1644 – rusă.

5. Adresele catedrelor:

Medicină internă grupele 1601 – 1606, 1640 – 1644 Clinica Medicală nr.6, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, str. A.Puşchin, 51, gr.1607 – 1639, 1645 – 1649 – Clinica Medicală nr.1, spitalul Sfînta Treime;

Boli ocupaţionale Clinica Medicală nr.6, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, str. A.Puşchin, 51.

Reabilitare medicală – CREPOR, str. Romană 1.

Obstetrică – catedra Obstetrică şi ginecologie, IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, str. Melesteu, 20.

Anesteziologie / Reanimatologie – catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr.1, IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină de Urgenţă, str. Toma Ciorbă, 1.

Management şi marketing medical catedra Economie, Management şi psihopedagogie în medicină, Blocul didactic nr.4, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194 a .

Imagistica – catedra Radiologie şi imagistica, IMSP Spitalul Clinic Republican, str.N.Testemiţanu, 29.

Neonatologie – Departamentul Pediatrie, IMSP Institutul de Cercetări ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, str. Burebista

93.